Program prezentare Depozit Legal

În atenţia EDITORILOR! Prezentarea Depozitului Legal se va face in zilele de luni, miercuri şi vineri apelând prealabil la tel. 076 066453 sau 069 555435

În atenţia editorilor!

1. În contextul art. 17, Legea 939/2000 sunteți obligați : (1) Fiecare exemplar al ediţiei va conţine, în mod obligatoriu, caseta tehnică întocmită de către editor, cu următoarele elemente: a) numele autorului (alcătuitorului) sau pseudonimul lui; b) denumirea ediţiei (titlul Vezi …

Noi aparitii editoriale Bibliografia Nationala a Moldovei

Modificări importante în procesarea cererilor ISSN

Începând cu ianuarie 2018, Centrul Internațional ISSN oferă: un nou ISSN Extranet pentru editori cu servicii îmbunătățite, cum ar fi: – solicitări simplificate pentru publicații ISSN – urmărirea procesului de atribuire în fiecare etapă – rapoarte de titluri pentru care editorii Vezi …