Tutoriale în sprijinul editorilor

În contextul art. 17, Legea 939/2000:
(1) Fiecare exemplar al ediţiei va conţine, în mod obligatoriu, caseta tehnică întocmită de către editor, cu următoarele elemente:
a) numele autorului (alcătuitorului) sau pseudonimul lui;
b) denumirea ediţiei (titlul propriu-zis, titlul paralel, titlul-cheie, titlul alternativ), iar pentru traduceri – şi denumirea operei în
original;
c) denumirea şi adresa juridică a editurii/editorului şi a tipografiei, numărul comenzii;
d) anul editării;
e) caseta Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii din Republica Moldova;
f) indicele de clasificare CZU (Clasificarea Zecimală Universală);
g) antetitlul, subtitlul;
h) Numărul Internaţional Standard al Cărţii (ISBN);
i) Numărul Internaţional Standard pentru Muzică Tipărită (ISMN);
j) Numărul Internaţional Standard al Publicaţiilor Seriale (ISSN);
k) semnul protecţiei dreptului de autor, numele (denumirea) titularului (titularilor) dreptului exclusiv de autor asupra operei şi
anul publicării primei ediţii a operei.
(2) Toate ediţiile, indiferent de limba expunerii, trebuie să conţină, în mod obligatoriu, caseta tehnică în limba de stat. Ediţiile
apărute în limbi străine sau în limbile minorităţilor naţionale pot conţine caseta tehnică şi în limba în care este publicată opera.
(3) În cazul editării, tipăririi unei comenzi venite din străinătate, caseta tehnică se completează conform legislaţiei ţării respective.
(4) Apariţia oricărei ediţii fără casetă tehnică este interzisă.

În cazul lipsei datelor editoriale sau Depozitului Legal neprezentat în termenii stabiliţi, acordarea CIP, CZU şi ISBN va fi sistată până la prezentarea acestora. Solicitarile se vor expedia repetat fiind anexate Formularul CIP şi lucrarea finala in format PDF.

Codurile ISBN sunt transmise editorului în termen de 5 zile lucrătoare din momentul recepţionării materialelor conforme cerinţelor (pct. 17 al Regulamentului de funcţionare a Sistemului ISBN în RM).

Pentru înregistrarea titlurilor noi se va prezenta Formularul CIP (PDF form) si varianta electronica a manuscrisului (pentru fișierele cu dimensiunea mai mare de 10MB se va utiliza in mod obligatoriu serviciile de hosting –
WeTransfer, iCloud etc., fiind atașate (non-integrate) linkurile de acces).

Formularul CIP nu se va scana, nu se va transforma in imagine etc. Urmează a fi completat si in aceeași forma trimis înapoi.
Denumirea fișierului urmează sa fie in formatul următor:

Editura_Autor_Titlu prescurtat_cip.pdf – Ex.: LitArta_Dabija_TemaAcasa_cip.pdf

Editura_Autor_Titlu prescurtat_bloc.pdf – Ex.: LitArta_Dabija_TemaAcasa_bloc.pdf

Camera Naţională a Cărţii deţine dreptul de autor asupra conţinutului Descrierii CIP şi a Bibliografiei cărţilor în curs de apariţie – CIP, modificarea acestora de către persoanele terţe se sancţionează conform legislaţiei în vigoare

Încălcarea modului de predare a exemplarelor depozitului legal se sancţionează conform art. 73 al Codului Contravenţional al RM.