Publicaţiile CNCRM

  1. Chitoroagă, Valentina. SM 356:2023 „Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică : Cerinţe şi reguli de aplicare” – suport de dezvoltare a competenţelor profesionale : prezentare : Atelier profesional, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, 14 februarie 2024 / Valentina Chitoroagă ; prepress: Renata Cozonac ; Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova. – Chişinău : CNCRM, 2024. – 88 p. – Cerinţe de sistem: MS Power Point. – Disponibil: https://www.bookchamber.md/publicatii/publicatiile-cncrm/. – ISBN 978-9975-49-676-6 (MS Power Point). – ORCID 0000-0002-6952-0798. – DOI 10.5281/zenodo.10654291. – Text : electronic
  2. Cozonac, Renata. Cercetarea necesităţilor de formare profesională continuă a personalului de specialitate a Camerei Naţionale a Cărţii din Republica Moldova: Studiu de caz / Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă ; Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova. – Chişinău : CNCRM, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 31 p. : diagr., fig., tab. – 10 ex. – ISBN 978-9975-49-484-7. – ISBN 978-9975-49-485-4 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.4587995.
  3. Utilizarea CZU în formarea structurii Bibliografiei Naţionale a Moldovei : Ghid metodologico-practic / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; elab.: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac. – Ed. a 2-a, revăz. şi modif. – Chişinău : Camera Naţională a Cărţii, 2019 (Print-Caro). – 64 p. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-351-2.
  4. CZU. Clasificarea Zecimală Universală: Tabele prescurtate / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; ediţie îngrijită şi adaptare: Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare computerizată şi design: Renata Cozonac. – Chişinău : Camera Naţională a Cărţii, 2017 (Print-Caro). – 190 p. – ISBN 978-9975-49-245-4. – DOI 10.5281/zenodo.4589958.
  5. Metodologie de implementare a GOST-ului 7.1.2003 „Библиографическая запись. Библиографическое описание : Общие требования и правила составления = Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică : Cerințe și reguli generale de alcătuire” / Valentina Chitoroagă (coordonator), Silvia Hăbăşescu. – Chişinău : S. n., 2016 (Tipogr. Print-Caro). – 152 p. – Referinţe bibliogr.: p. 150. – Index: p. 151-152. – 100 ex. – ISBN 978-9975-49-153-2. – DOI 10.5281/zenodo.4590567.