Cărţi în curs de apariţie, Noiembrie 2020

Biblioteconomie și știinţe ale informării : Manual practic / Ludmila Corghenci, Elena Pintilei, Renata Cozonac [et al.] ; coordonatori: Ludmila Corghenci, Vera Osoianu ; director general: Elena Pintilei ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. – Vezi …

Cărţi în curs de apariţie, Septembrie 2020

Poştarencu, Dinu. Harta Moldovei a lui Dimitrie Cantemir / Dinu Poştarencu. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Lexon-Prim”). – 16 p. : h., fot. Referinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex. ISBN 978-9975-3435-6-5. 94(478) P 87 Canţîru, Ion. Educaţie Vezi …

Cărţi în curs de apariţie, August 2020

Carta Pacientului : Drepturile şi responsabilităţile pacientului cu tuberculoză / Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză „SMIT”. – [Chișinău : S. n.], 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 10, [1] p. 500 ex. ISBN 978-9975-89-168-4. 616-002.5-084:614-253.83 C 27 Хартия пациента : Права, Vezi …

Cărţi în curs de apariţie, Mai 2020

Frid de Vries, Rachel. Trade and Investment Dispute Settlement: The relations between International and National Tribunals / Rachel Frid de Vries. – Chișinău : Eliva Press, 2020 (Online Marketing Group : Print on demand). – 70 p. Referințe bibliogr. în Vezi …

Cărţi în curs de apariţie, Aprilie 2020

Delcea, Arina. Valuri : roman / Arina Delcea ; prezentare grafică, coperta: Georgeta Vrabie. – Chișinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 457 p. 3000 ex. ISBN 978-9975-3196-3-8. 821.135.1-31 D 28 Colun, Vladimir. Arta Vezi …

Cărţi în curs de apariţie, Februarie 2020

Petrovici, Sergiu. Cercetări de marketing : Curs universitar : Pentru uzul studenţilor instituţiilor de învăţământ superior cu profil economic / Sergiu Petrovici ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău : ASEM, 2020. – 292 p. Referinţe bibliogr.: p. Vezi …

Cărţi în curs de apariţie, Ianuarie 2020

Babîră, Nicanor. Comparative Linguistic and Didactical Studies : (Phonetic-grammatical Approaches) / Nicanor Babîră ; consultant and gen. coord.: Eugenia Babîră ; sci. ed. board: Larisa Usatîi [et al.] ; Comrat State Univ. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipografia AŞM). Vezi …

Cărţi în curs de apariţie, Decembrie 2019

Caraman, Anatol. Viaţa ca o întâmplare : Roman / Anatol Caraman ; cop.: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 232 p. 500 ex. ISBN 978-9975-72-408-1. 821.135.1(478)-31 C 23 Цифровая экономика : Коллективная монография / И. А. Vezi …

Cărţi în curs de apariţie, Noiembrie 2019

Bostan, Constantin. Spiridon Vangheli: destăinuiri din ţara lui Guguţă, copilul care a cucerit lumea / Constantin Bostan ; cop.: Romeo Şveţ. – Chişinău : Guguţă, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 440 p. : fot., fot. color. Ind. de nume de persoane Vezi …

Cărţi în curs de apariţie, Octombrie 2019

Negară, Ecaterina. Unde. Unde. Unde : (poeme din perioada 2004-2019) / Ecaterina Negară. – [Chişinău] : S. n., 2019 (Tipogr. „Foxtrot”). – 126 p. : fig. 100 ex. ISBN 978-9975-89-141-7. 821.135.1(478)-1  N 38 Ghid de educaţie financiară / Mariana Zubenschi, Vezi …