Formulare tipizate

Contracte

Pentru generarea Contractului ISBN, persoana juridică va expedia la adresa ISBN.Moldova@gmail.com, următoarele acte (actele de fondare fiind semnate electronic de către administrator):

  1. Certificat de înregistrare (în format PDF)
  2. Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice (în format PDF)
  3. Decizia de fondare (în format PDF)
  4. Rechizitele bancare şi datele de contact (adresa juridică, adresa de factor, URL; administrator – telefon fix, mobil, email; alte persoane responsabile – telefon fix, mobil, email) (în format MS Word)

Pentru generarea Contractului ISSN, persoana juridică va expedia la adresa ISSN.Moldova@gmail.com, următoarele acte (actele de fondare şi demersul fiind semnate electronic de către administrator):

  1. Certificat de înregistrare (după caz) (în format PDF)
  2. Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice (în format PDF)
  3. Decizia de fondare (în format PDF)
  4. Statutul (în format PDF)
  5. Demers aderare ISSN
  6. Rechizitele bancare şi datele contact (adresa juridică, adresa de factor, URL; administrator – telefon fix, mobil, email; alte persoane responsabile – telefon fix, mobil, email) (în format MS Word)

Formulare


Important! 

Toate fisierele sunt in format PDF-form, ceea ce permite completarea acestora  in mod electronic si stocarea lor locala. Fisierele nu se vor scana, nu se vor transforma in imagine (jpeg, tiff…) etc. Formularul CIP urmeaza sa aiba urmatoare denumire de fisier: Editura_Autor_Titlu prescurtat