Tutoriale în sprijinul bibliotecilor

Anexa nr. 5Formularul pentru evaluarea bibliotecii publice la Regulamentul privind evaluarea bibliotecilor publice

Anexa nr. 5 FIŞA de autoevaluare şi atestare a personalului de specialitate din biblioteci la Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci