Înregistrări noi în Bibliografia Națională a Moldovei, Ianuarie 2021

 • Golden, Fion.

Faceţi cunoştinţă, Santa! : [povestire] / Fion Golden (ideia, ilustraţii), Anna Amita (text) ; design grafic: Valerii Cioclea. – [Chișinău : S. n., 2020 („Tipografia-Sirius”)]. – [80] p. : il. color ; 27 cm.

Aut. indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – [200] ex.

ISBN 978-9975-57-291-0 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-1].

– – 1. Povestiri pentru copii.

821.135.1(478)-34-93 [Golden+

Amita]

Com. Nr

 • Голден, Фион.

Рождественские Рассказы / Фион Голден (идея), Анна Амитa (текст) ; художник-оформитель: Валерий Чокля. – [Кишинэу : Б. и., 2020 („Tipografia-Sirius”)]. – 116 p. : il. ; 27 cm.

Aut. indicaţi pe cop. – [200] ex.

ISBN 978-9975-57-292-7 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-2].

– – 1. Povestiri pentru copii.

821.135.1(478)-34-93 [Голден+Амитa]

Com. Nr

 • Голден, Фион.

Знакомьтесь, Санта! / Фион Голден (идея, иллюстрации), Анна Амита (текст) ; художник: Валерий Чокля. – [Кишинэу : Б. и., 2020 („Tipografia-Sirius”)]. – [80] p. : il. color ; 27 cm.

Aut. indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – [200] ex.

ISBN 978-9975-57-293-4 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-3].

– – 1. Povestiri pentru copii.

821.135.1(478)-34-93 [Голден+Амита]

Com. Nr

 • Golden, Fion.

Povestiri de Crăciun / Fion Golden (ideia), Anna Amita (text) ; artist grafic: Valerii Cioclea. – [Chişinău : S. n., 2020 („Tipografia Sirius”)]. – 116 p. : il. ; 27 cm.

Aut. indicaţi pe cop. – [200] ex.

ISBN 978-9975-57-295-8 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-4].

– – 1. Povestiri pentru copii.

821.135.1(478)-34-93 [Golden+Amita]

Com. Nr

 • Dicţionar român-rus, rus-român = Румынско-русский, русско-румынский словарь/ coordonator: Alina Ciobanu-Tofan. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Arc : Gunivas, 2020 (Unisoft, Ucraina). – 1263 p. ; 25 cm.

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – [600] ex.

ISBN 978-9975-0-0419-0 (Arc). – ISBN 978-9975-3460-3-0 (Gunivas) (în cop. tare şi supracop.).

[CNCRM 2021-5].

– – 1. Limba română – Dicționare. 2. Limba rusă – Dicţionare. 3. Dicţionar român-rus, rus-român.

811.135.1’374.822=161.1+811.161.1’374.822=135.1

Com. Nr

 • Гуцу, Анатолие.

Путешествие по годам : [стихи : в 2-х томах] / Анатолие Гуцу ; обложка: Марина Димитриу. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”) – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-72-493-7.

Т. 2. – 2020. – 976 p. : fot. – [50] ex. – ISBN 978-9975-72-511-8 (în cop. tare). – [CNCRM 2021-6].

– – 1. Poezie.

821.161.1(478)-1 Гуцу

Com. Nr

 • Compendiu de boli rare = Compednium of rare diseases / autori coordonatori: Mazur-Nicorici Lucia, Diaconu Camelia Cristina ; autori colaboratori: Ababii Polina [et al.] ; machetare computerizată: Şişchina Olesea ; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, România. – [Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Impressum”)]. – 506 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul lucrărilor. – [100] ex.

ISBN 978-9975-3426-6-7.

[CNCRM 2021-7].

– – 1. Boli rare.

616.1/.8-039(075)

Com. Nr

 • Nedealcov, Maria.

Caracteristica climatică a anotimpului de vară pe teritoriul Republicii Moldova / Nedealcov Maria, Ţurcanu Viorica ; redactor științific: Apostol Liviu ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Ecologie şi Geografie. – Chişinău : Institutul de Ecologie și Geografie, 2020 ([Tipogr. „Impressum”]). – 155 p. : fig. color, tab. ; 25 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 139-155 (159 tit.). – [200] ex.

ISBN 978-9975-3482-1-8 (Impressum) (în cop. tare).

[CNCRM 2021-8].

– – 1. Climatologie – Republica Moldova. 2. Anotimpul de vară.

551.58(478)

Com. Nr

 • Jeleapov, Ana.

Studiul viiturilor pluviale în contextul impactului antropic asupra mediului : [monografie] / Ana Jeleapov ;Ministerul Educației Culturii și Cercetării, Institutul de Ecologie şi Geografie. – Chişinău : S. n., 2020 ([Tipogr. „Impressum”]). – 254 p. : fig., fig color, tab. ; 25 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 182-194 (264 tit.). – 80 ex.

ISBN 978-9975-3482-5-6.

[CNCRM 2021-9].

– – 1. Râuri – Inundaţii – Republica Moldova. 2. Viituri pluviale.

556.166:504.453

Com. Nr

 • Catanoi, Grigori.

Pe-ale vieţii valuri : Versuri / Grigori Catanoi ; coperta: Liubov Ceban. – Chişinău : Pontos, 2020 ([Tipogr. „Print-Caro”]). – 163, [1] p. : il. ; 21 cm.

[100] ex.

ISBN 978-9975-72-514-9.

[CNCRM 2021-10].

– – 1. Poezie.

821.135.1(478)-1 Catanoi

Com. Nr

 • Anatomia unor variante individuale privind forma, vascularizaţia şi inervaţia organelor cavităţii abdominale : (Suport de curs) / Olga Belic, Serghei Covanțev, Natalia Mazuruc,Irina Drangoi ; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra de Anatomie și Anatomie Clinică. – Chişinău : S. n., 2020 ([Tipogr. „Sofart Studio”]). – 167 p. : fig. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 144-166 (234 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [50] ex.

ISBN 978-9975-3468-4-9.

[CNCRM 2021-11].

– – 1. Anatomie regională – Regiune abdominală. 2. Regiune abdominală – Anatomie.

611.95(075.8)

Com. Nr

 • Darii, Natalia.

Luminiţe : educaţia moral-spirituală : Clasa a 3-a : Activităţi interactive pentru elevi / Natalia Darii, Mariana Marin (coordonator). – [Chişinău] : Învăţătorul Modern, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 72 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia „Atelier didactic”, ISBN 978-9975-59-157-7).

[1000] ex.

ISBN 978-9975-59-196-6.

[CNCRM 2021-12].

– – 1. Educaţia moral-spirituală.

37.017.93(076)

Com. Nr

 • Epistola către tine(ri) : #EuAlegViațaCuHristos / ediție îngrijită de preotul Maxim Melinti. – [Chişinău] : Insula Fericirii, 2020 ([Tipogr. „Artpoligraf”]). – 80, [2] p. : fot. ; 21 cm.

[100] ex.

ISBN 978-9975-3487-0-6.

[CNCRM 2021-13].

– – 1. Educaţie creştină.

27-47

Com. Nr

 • Moore-Mallinos, Jennifer.

O gamă întreagă de valori : 44 de valori care să te îndrume în viaţă. Care sunt valorile tale? / Jennifer Moore-Mallinos, Julia Seal ; traducere din engleză: Irina Chirica ; ilustraţii: Julia Seal. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Unisoft, Ucraina). – 95 p. : il. color ; 21 x 24 cm.

Tit. orig.: A whole Bunch of Values. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0406-0.

[CNCRM 2021-14].

– – 1. Cărţi educative pentru copii.

087.5

Com. Nr

 • Neacşu, Adrian.

Obstetrică patologică : [pentru uzul studenţilor] / Adrian Neacşu. – Chişinău : S. n., 2020 ([Tipogr. „Valinex”]). – 289 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 283-289. – [100] ex.

ISBN 978-9975-68-416-3.

[CNCRM 2021-15].

– – 1. Obstetrică patologică. 2. Ginecologie.

618.3(075.8)

Com. Nr

 • Neacşu, Adrian.

Ginecologie : pentru studenții la medicină generală : Teste de verificare / Adrian Neacşu,Cătălina Diana Stănică. – [Chişinău :S. n., 2020 (Tipogr. „Valinex”)]. – 173 p. : tab. ; 21 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 167-173 (92 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-68-418-7.

[CNCRM 2021-16].

– – 1. Ginecologie. 2. Patologie feminină.

618.1(075.8)

Com. Nr

 • Budevici-Puiu, Liliana.

Ghid metodologic de drept sportiv / Liliana Budevici-Puiu. – Chişinău : S. n., 2020 ([Tipogr. „Valinex”]). – 320 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 307-320 (154 tit). – [100] ex.

ISBN 978-9975-68-413-2.

[CNCRM 2021-17].

– – 1. Drept sportiv.

349:796(075)

Com. Nr

 • Proceedings of Workshop on Intelligent Information Systems WIIS2020, December 04-05, 2020, Chisinau, Republic of Moldova / editors: I. Titchiev, C. Gaindric. – Chişinău : Institute of Mathematics and Computer Science, 2020 ([Tipogr. „Valinex”]). – 217 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Antetit.: Vladimir Andrunachievici Inst. of Mathematics and Computer Science. – Rez. în lb engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – [100] ex.

ISBN 978-9975-68-415-6.

[CNCRM 2021-18].

– – 1. Inteligenţă artificială. 2. Sisteme informaţionale.

004+519.7(082)

Com. Nr

 • Neacşu, Adrian.

Naşterea, lăuzia şi nou născutul : [pentru uzul studenţilor] / Adrian Neacşu. – Chişinău : S. n., 2020 ([Tipogr. „Valinex”]). – 189 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 176-189. – [100] ex.

ISBN 978-9975-68-414-9.

[CNCRM 2021-19].

– – 1. Naştere. 2. Lăuzie. 3. Perioada post-partum 4. Nou-născuţi.

618.4/.7(075.8)

Com. Nr

 • Neacşu, Adrian.

Noi perspective în nașterea prematură / Neacşu Adrian. – [Chişinău] : S. n., 2020 ([Tipogr. „Valinex”]). – 120 p. : fig. ; 21 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 105-120 (89 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-68-421-7.

[2021-20].

– – 1. Naştere prematură – Diagnostic – Tratament.

618.39-07-08

Com. Nr

 • Тодоров, Виталий Николаевич.

Адаптиране на националните програми по музикално възпитание за деца и ученици с български произход (Република Молдова) / Виталий Николаевич Тодоров ; научен редактор:Николина Огненска ; Universitatea de Stat Taraclia „Grigorii Ţamblac”. – [Кахул] : Б. и., 2020 ([Tipogr. „Centrografic”]). – 225 p. : n. muz., tab. ; 21 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 217-224. – [20] ex.

ISBN 978-9975-3312-9-6.

[CNCRM 2021-21].

– – 1. Educaţie muzicală – Programe.

37.091:78(073)

Com. Nr

 • „Competitivitate şi Inovare în Economia Cunoaşterii”, conferinţă ştiinţifică internaţională (22 ; 2020 ; Chişinău). Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Competitivitate şi Inovare în Economia Cunoaşterii”, Ediţia a 22-a, 25-26 septembrie 2020 : Culegere de articole ştiinţifice / colegiul de redacţie: Grigore Belostecinic (redactor-şef) [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2020 – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-75-991-5.

Vol. 1. – 2020. – 384 p. : fig., fot., tab. – Antetit.: Min. Educației, Culturii și Cercet., Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 10 ex. – ISBN 978-9975-75-992-2. – [CNCRM 2021-22].

– – 1. Economie.

082=135.1=111=161.1

Com. Nr

 • „Competitivitate şi Inovare în Economia Cunoaşterii”, conferinţă ştiinţifică internaţională (22 ; 2020 ; Chişinău). Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Competitivitate şi Inovare în Economia Cunoaşterii”, Ediţia a 22-a, 25-26 septembrie 2020 : Culegere de articole ştiinţifice / colegiul de redacţie: Grigore Belostecinic (redactor-şef) [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2020 – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-75-991-5.

Vol. 2. – 2020. – 441 p. : fig., tab. – Antetit.: Min. Educației, Culturii și Cercet., Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 10 ex. – ISBN 978-9975-75-993-9. – [CNCRM 2021-23].

– – 1. Economie.

082=135.1=111=161.1

Com. Nr

 • Ludmila Corghenci: Omul din templul cărţii şi ştiinţei : Monografie biobibliografică / director general: Elena Pintilei ; coordonatori: Vera Osoianu, Ecaterina Dmitric ; elaborare: Lilia Povestca,Natalia Ghimpu ; Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. – Chişinău : BNRM, 2020 (Tipogr. „Primex-Com”). – 171 p. : fig., fot., tab. ; 21 cm. – (Colecţia „BiblioLeader„, ISBN 978-9975-3425-7-5).

50 ex.

ISBN 978-9975-3425-6-8.

[CNCRM 2021-24].

– – 1. Biblioteconomie – Indici bibliografici. 2. Corghenci, Ludmila, 1955-…, biblioteconomist – Biobibliografie.

016:[02+929Corghenci]

Com. Nr

 • „Competitivitate şi Inovare în Economia Cunoaşterii”, conferinţă ştiinţifică internaţională (22 ; 2020 ; Chişinău). Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Competitivitate şi Inovare în Economia Cunoaşterii”, Ediţia a 22-a, 25-26 septembrie 2020 : Culegere de rezumate / colegiul de redacţie: Grigore Belostecinic (redactor-şef) [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2020. – 98 p. : fig., tab. ; 29 cm.

Antetit.: Min. Educației, Culturii și Cercet., Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 10 ex.

ISBN 978-9975-75-990-8.

[CNCRM 2021-25].

– – 1. Economie.

082:378.633(478-25)=00

Com. Nr

 • Bodrug, Iurie.

Ora zburătorului : [povestiri] / Iurie Bodrug ; coperta: Sergiu Mardari. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Europres”). – 312, [2] p. ; 21 cm.

[300] ex.

ISBN 978-9975-72-469-2 (eronat).

[CNCRM 2021-26].

– – 1. Povestiri.

821.135.1(478)-34 Bodrug

Com. Nr

 • Administrarea eficientă a afacerii : Ghid = Эффективное управление бизнесом : Руководство / Unitatea Consolidată pentru Implementarea programelor IFAD (UCIP IFAD). – [Chişinău : S, n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”)]. – 21 ; 21 p. : fig., tab. color ; 21 cm.

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – F. f. de tit. – Apare cu suportul financiar al Fondului Intern. pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD), Guvernul Regatului Danemarcei.

Gratuit. – [CNCRM 2021-27].

– – 1. Afaceri – Administrare.

334(036)=135.1=161.1

Com. Nr

 • Accesul la finanţare : Ghid = Доступ к финансированию : Руководство / Unitatea Consolidată pentru Implementarea programelor IFAD (UCIP IFAD). – [Chişinău : S, n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”)]. – 17 ; 17 p. : fig., tab. color ; 21 cm.

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – F. f. de tit. – Apare cu suportul financiar al Fondului Intern. pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD), Guvernul Regatului Danemarcei.

Gratuit. – [CNCRM 2021-28].

– – 1. Finanţe – Afaceri. 2. Afaceri – Finanţare.

336:334(036)=135.1=161.1

Com. Nr

 • Primii paşi în afacere : Ghid = Первые шаги в бизнесе : Руководство / Unitatea Consolidată pentru Implementarea programelor IFAD (UCIP IFAD). – [Chişinău : S, n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”)]. – 23 ; 23 p. : fig., tab. color ; 21 cm.

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – F. f. de tit. – Apare cu suportul financiar al Fondului Intern. pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD), Guvernul Regatului Danemarcei.

Gratuit. – [CNCRM 2021-29].

– – 1. Afaceri.

334(036)=135.1=161.1

Com. Nr

 • Regulamentul cu privire la asigurarea populaţiei din grupurile vulnerabile de vârstă reproductivă cu contraceptive / Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova. – Chişinău : S. n., 2020. – 18 p. : tab. color ; 30 cm.

F. f. de tit. – Apare cu suportul oferit de UNFPA, Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie.

[CNCRM 2021-30].

– – 1. Contracepţie – Asigurare socială.

613.888:364.4(083.13)

Com. Nr

 • Munca inegală! : O analiză a decalajelor de gen pe piaţa muncii din perspectiva angajatorilor, persoanelor angajate şi ale celor neangajate / Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor ; elaborare de Rodica Ivaşcu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020. – 87 p. : fig., tab. color ; 30 cm.

Referinţe bibliogr. în subsol. – Finanţat de Suedia.

[CNCRM 2021-31].

– – 1. Diferenţe de gender – Piaţa muncii. 2. Egalitate de gen. 3. Piaţa muncii.

[305+331.101.23]:303

Com. Nr

 • Botezatu, Elena.

Siguranţa online a copiilor : Studiu de politici publice: Cum poate fi îmbunătăţit răspunsul statului pentru a preveni şi combate abuzul sexual online faţă de copii? / Elena Botezatu ; coordonatorii studiului: Ana Revenco, Victor Gotişan ; Departamentul Buna Guvernare al Fundaţiei Soros Moldova, Centrul Internaţional „La Strada Moldova”. – Chişinău : S. n., 2020. – 61 p. : tab. ; 21 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 58-61 (31 tit.). – F. f. de tit.

[CNCRM 2021-32].

– – 1. Siguranţa online – Copii – Supraveghere. 2. CopiiAbuz sexual – Internet. 3. Supravegherea copiilor.

351.764-053.2:004.738.5

Com. Nr

 • Europenizarea Republicii Moldova: mai mult decât un proces / Cristina Gherasmiov, Stanislav Ghileţchi, Iulian Groza [et al.] ; editat de: Iulian Groza ; Institutul pentru Politici şi Reforme Europene (IPRE), Open Society Foundations. – Chişinău : S. n., 2020. – 62 p. ; 21 cm.

Referinţe bibliogr. în subsol.

[CNCRM 2021-33].

– – 1. Integrare europeană – Republica Moldova. 2. Republica Moldova – Politică externă. 3. Politică externă – Republica Moldova.

327(478):061.1EU

Com. Nr

 • Ghid privind conflictele de interese / Autoritatea Naţională de Integritate. – Chişinău : S. n., 2020. – 24 p. : fig. color ; 24 cm.

F. f. de tit.

[CNCRM 2021-34].

– – 1. Conflicte de interese. 2. Autoritatea Naţională de Integritate.

342.98(036)

Com. Nr

 • Bivol, Aliona.

Psihotehnici de comunicare în asigurarea ordinii de drept : Ghid instructiv-practic / Aliona Bivol,Nicolae Plăcintă ; coperta: Ruslan Condrat ; Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Academia „Ştefan cel Mare”, Catedra „Ştiinţe manageriale, socio-umane şi comunicare profesională”. – Chişinău : Academia „Ştefan cel Mare”, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 338 p. : fig., tab. ; 20 cm.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.

ISBN 978-9975-121-70-5.

[CNCRM 2021-35].

– – 1. Tehnici de comunicare. 2. Comunicare profesională. 3. Asigurarea ordinii de drept.

316.77:351.74/75(075)

Com. Nr

 • Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova = Scientific Annals of the Academy „Stefan cel Mare” of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova / Departamentul Ştiinţă, Central and Eastern European Online Library ; colegiul de redacție: Iurie Larii (redactor-șef) [et al.] ; traducere: Angela Pareniuc. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ştefan cel Mare”, 2020 – . – 30 cm. – ISBN 978-9975-935-99-9. – ISSN 1857-0976.

Nr. 12 : Ştiinţe juridice = Legal sciences. – 2020. – 204 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte, rez. paral.: lb. rom.-engl., rusă-engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-121-71-2. – [CNCRM 2021-36].

– – 1. Științe juridice. 2. Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova – Anale. 3. Anale Ştiinţifice ale Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

34:378.635.5(082)=135.1=111=161.1

                                       Com. Nr

 • „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”, conferinţă ştiinţifico-practică (7 ; 2020 ; Cahul). Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației = Prospects and Problems of Research and Education Integration into the European Area : conferinţă știinţifico-practică, ediția a 7-a, 5 iunie 2020, Cahul : [în vol.] / coordonator: Sergiu Cornea ; colegiul de redacţie: Lungu Polina (vice-preşedinte) [et al.]. – Cahul : US Cahul, 2020 (Tipogr. „Centrografic”) – . – 29 cm. – ISSN 2587-3563. – E-ISSN 2587-3571. – ISBN 978-9975-88-040-4.

Vol. 7, Partea 1-a. – 2020. – 366 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-88-060-2. – [CNCRM 2021-37].

082:378=135.1=111=161.1

Com. Nr

 • „Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei”, conferinţă ştiinţifico-practică (7 ; 2020 ; Cahul). Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei = Prospects and problems of research and education integration into the European area : conferinţă știinţifico-practică, ediţia a 7-a, 5 iunie 2020, Cahul : [în vol.] / coordonator: Sergiu Cornea ; colegiul de redacţie: Lungu Polina (vice-preşedinte) [et al.]. – Cahul : US Cahul, 2020 (Tipogr. „CentroGrafic”) – . – 29 cm. – ISSN 2587-3563. – E-ISSN 2587-3571. – ISBN 978-9975-88-040-4.

Vol. 7, Partea a 2-a. – 2020. – 471 p. : fig., fot., tab. – Antetit.: Univ. de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez. paral.: lb. rom.-engl., fr.-engl., rusă-engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-88-061-9. – [CNCRM 2021-38].

082:378=00

Com. Nr

 • „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”, conferinţă ştiinţifico-practică (6 ; 2019 ; Cahul). Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației = Prospects and Problems of Research and Education Integration into the European Area : conferinţă știinţific-practică, ediția a 6-a, , 6 iunie 2019, Cahul : [în vol.] / comitetul ştiinţific: Bostan Ion [et al.] ; colegiul de redacţie: Cornea Sergiu (redactor-şef) [et al.]. – Cahul : US Cahul, 2019 (Tipogr. „CentroGrafic”) – . – 29 cm. – ISSN 2587-3563. – E-ISSN 2587-3571. – ISBN 978-9975-88-040-4.

Vol. 6, Partea 1-a. – 2019. – 396 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex. – [CNCRM 2021-39].

082:378=135.1=111=161.1

Com. Nr

 • „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”, conferinţă ştiinţifico-practică (6 ; 2019 ; Cahul). Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației = Prospects and Problems of Research and Education Integration into the European Area : conferinţă știinţifico-practică, ediția a 6-a, 6 iunie 2020, Cahul : [în vol.] / comitetul ştiinţific: Bostan Ion [et al.] ; colegiul de redacţie: Cornea Sergiu (redactor-şef) [et al.]. – Cahul : US Cahul, 2019 (Tipogr. „Centrografic”) – . – 29 cm. – ISSN 2587-3563. – E-ISSN 2587-3571. – ISBN 978-9975-88-040-4.

Vol. 6, Partea 2-a. – 2019. – 410 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-88-060-2. – [CNCRM 2021-40].

082:378=135.1=111=161.1 

Com. Nr

 • Curriculum de bază:competențe pentru educația și învățământul extrașcolar / Nicolae Bragarenco, Alina Burduh, Marina Cosumov [et al.] ; coordonatori generali: Natalia Grîu, Valentin Crudu ; coordonator științific: Vladimir Guțu ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. – Chișinău : CEP USM, 2020. – 35 p. ; 30 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 34 (12 tit.). – 400 ex.

ISBN 978-9975-152-67-9.

[CNCRM 2021-41].

374.091

Com. Nr 104/20

 • Universitatea de Stat din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova / Universitatea de Stat din Moldova ; colegiul de redacţie: Florentin Paladi (redactor-şef) [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2020 – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-152-37-2.

Ştiinţe Umanistice. Ştiinţe Sociale. – 2020. – 300 p. : fig., tab. – Texte, rez.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 30 ex. – ISSN 1857-3665. – ISBN 978-9975-152-38-9. – [CNCRM 2021-42].

– – 1. Universitatea de Stat din Moldova – Anale. 2. Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova.

082:378.4(478-25)=00

Com. Nr 236

 • Universitatea de Stat din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova / Universitatea de Stat din Moldova ; colegiul de redacţie: Florentin Paladi (redactor-şef) [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2020 – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-152-37-2.

Ştiinţe Juridice. Ştiinţe Sociale. – 2020. – 372 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 30 ex. – ISSN 1857-3665. – ISBN 978-9975-152-40-2. – [CNCRM 2021-43].

– – 1. Universitatea de Stat din Moldova – Anale. 2. Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova.

35[34+32]:378.4(478-25)(082)=135.1=111=161.1

Com. Nr 237

 • Barcari, Ecaterina.

Fructificarea cvercineelor din Rezervaţia „Codrii” / Ecaterina Barcari, Natalia Jardan, Gheorghe Manic ; redactor ştiinţific: Valeriu Derjanschi ; Agenţia „Moldsilva”, Rezervaţia Naturală „Codrii”. – Chişinău : Litera, 2020 ([Tipogr. „Reclama”]). – 78 p. : fig. color, tab. ; 20 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 75-78 (59 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-74-949-7.

[CNCRM 2021-44].

– – 1. Rezervaţia „Codrii” – Fructificarea stejarului – Republica Moldova. 2. Păduri de cvercinee – Protecţie. 3. Păduri de stejar – Cercetări.

[630*23:633.87](478)

Com. Nr

 • Bulgăr, Gheorghe.

Dicţionar de sinonime / Gheorghe Bulgăr. – [Ed. a 3-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2020 (Tipogr. „Balacron”). – 271 p. ; 20 cm. – (Colecţia „Dicţionare şcolare”, ISBN 978-9975-67-961-9).

[2000] ex.

ISBN 978-9975-85-240-1.

[CNCRM 2021-45].

– – 1. Limba română – Sinonime – Dicționare. 2. Dicționar de sinonime – Limba română.

811.135.1’374.2’373.421

Com. Nr 831

 • „Suveranitatea Republicii Moldova: concept și realitate”, conferinţă ştiinţifică interuniversitară (2020 ; Chişinău). Suveranitatea Republicii Moldova: concept și realitate : Materialele Conferinței științifice interuniversitare on-line „30 de ani de la proclamarea Suveranității RSS Moldova”, 23 iunie 2020. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Balacron”). – 352 p. : fot., tab. ; 25 cm.

Antetit.: Univ. de Stat din Rep. Moldova, Centrul de Excelență Inst. de Istorie Socială „ProMemoria”. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Primăriei Mun. Chişinău. – [300] ex.

ISBN 978-9975-66-710-4 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-46].

– – 1. Suveranitate – Republica Moldova. 2. Republica Moldova – Proclamarea Suveranităţii.

321.011(478)(082)

Com. Nr

 • Elemente de imunologie / Victor Botnaru, Victoria Brocovschii, Svetlana Cemîrtan, Diana Ţâmbală. – Chişinău : S. n., 2020 ([Tipogr. „Balacron”]). – 328 p. : fig., fot. color, tab., [13] p. fot. color ; 27 cm.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 327-328 (65 tit. în lb. rom., engl.). – Apare cu suportul Asoc. de Respirologie „VIAREMO”. – [1000] ex.

ISBN 978-9975-66-704-3 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-47].

– – 1. Imunologie. 2. Fiziologie patologică – Sistem imun.

612.017+616-092

Com. Nr

 • Marin,Tudor.

O logodnă în zori : [roman] / Tudor Marin ; coperta: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 122, [1] p. ; 20 cm.

[300] ex.

ISBN 978-9975-0-0434-3.

[CNCRM 2021-48].

– – 1. Romane.

821.135.1(478)-31 Marin

Com. Nr

 • Managementul patrimoniului mondial: de la situația din România la exemple de bune practici / Institutul de Arheologie, Iaşi ; editor: Sergiu Musteaţă. – Chişinău : Arc ; Cluj-Napoca : Mega, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 607 p. : fig. color, tab. ; 25 cm.

Texte : lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – Apare cu susținerea Consiliului Naț. al Cercet. Ști. (CNCS). – [100] ex.

ISBN 978-9975-0-0424-4 (Arc). – ISBN 978-606-020-271-4 (Mega) (în cop. tare).

[CNCRM 2021-49].

– – 1. Cultură – Management. 2. Patrimoniu cultural mondial.

008+7/9(082)=135.1=111

Com. Nr

 • Acum suntem noi anticii :antologia generaţiei ’90 / [selecție]: Răzvan Țupa și Adrian Ciubotaru ; fotografii de Andrei Moraru ; concepție grafică: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 295 p. : fot. ; 21 cm. – (Cartier de colecţie / coordonatori: Emilian Galaicu-Păun, Dorin Onofrei, ISBN 978-9975-86-093-2 ; Nr 29).

500 ex.

ISBN 978-9975-86-465-7 (în cop. tare şi supracop.).

99,00 lei. – [CNCRM 2021-50].

– – 1. Poezie.

821.135.1-82+821.135.1(478)-82

Com. Nr

 • Ciocan, Iulian.

Realitatea cu amănuntul la Europa Liberă : [în vol.] / Iulian Ciocan. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – 20 cm. – (radio europa liberă, ISBN 978-9975-61-844-1). – ISBN 978-9975-61-512-9.

[Vol.] 14. – 2020. – 91, [1] p. – [310] ex. – ISBN 978-9975-0-0432-9 (Arc). – ISBN 978-0929849-20-1 (Europa Liberă). – [CNCRM 2021-51].

– – 1. Radio „Europa Liberă” – Comentarii.

070:[323(478)+659.3]

Com. Nr

 • Anuarul statistic al Republicii Moldova = Статистический ежегодник Республики Молдова = Statistical Yearbook of the Republic of Moldova / Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova ; colegiul de redacţie: Oleg Cara (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, 2020 (Tipogr. „MS Logo”). – 24 cm. – (Statistica Moldovei, ISBN 978-9975-53-418-5). – ISBN 978-9975-53-928-9.

2020. – 2020. – 473 p. : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 150 ex. – ISBN 978-9975-3481-4-0 (în cop. tare). – [CNCRM 2021-52].

– – 1. Situație social-economică a Republicii Moldova, 2020 – Date statistice.

316+338(478)(083.41)=135.1=111=161.1

Com. Nr

 • Emanuil Gavriliţă şi ziarul „Basarabia” / Muzeul Naţional de Literatură „Mihail Kogălniceanu”, Facultatea de Jurnalism și Știinţe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova ; coordonator: Vasile Malaneţchi ; colegiul de redacţie: Georgeta Stepanov [et al.]. – Chişinău : Epigraf, 2020 ([Tipogr. „Bons Offices”]). – 367 p. : fig., fot. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 344-348 (P. 344-348. (65 tit.). – Referinţe bibliogr.: p. 350-352 (26 tit.) și la sfârșitul art. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. a Rep. Moldova. – 400 ex.

ISBN 978-9975-60-380-5.

[CNCRM 2021-53].

– – 1. Jurnalism. 2. Gavriliţă, Emanuil, 1847-1910, jurnalist, politician, director-editor al ziarului „Basarabia”. 3. Ziar „Basarabia” (1906-1907) – Studii – Consemnări – Context istoric şi social politic.  4. Presa naţională din Basarabia.

070(478)(092):94(478)(082)

Com. Nr

 • Jurnalul săptămânal la Europa Liberă : [în vol.]  / Radio Europa Liberă. – [Chişinău] : Arc : Radio Europa Liberă, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – 24 cm. – (radio europa liberă, 978-9975-61-844-1). – ISBN 978-9975-61-441-2.

[Partea] a 16-a : noiembrie 2019 – noiembrie 2020 / coord.: Valentina Ursu. – 2020. – 786, [1] p. : fot. – [400] ex. – ISBN 978-9975-0-0431-2 (Arc). – ISBN 978-0-929849-21-8 (Europa Liberă). – [CNCRM 2021-54].

– – 1. Radio „Europa Liberă” – Reportaje.

[070+654(4)]:659.3(082)

Com. Nr

 • Aniversări culturale / Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” ; alcătuitori: Maria Harea [et al.] ; responsabil de ediţie: Eugenia Bejan. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – 22 cm. –ISBN 978-9975-4234-8-9.

2021. – 191 p. – Bibliogr. la sfârşitul fişierelor biogr. – Index de nume : p. 186-190. – [500] ex. – ISBN 978-9975-0-0435-0. – [CNCRM 2021-55].

– – 1. Aniversări culturale, 2021. 2. Cultură – Date remarcabile.

008(058)

Com. Nr

 • Лунный календарь огородника / [составитель: Татьяна Кропанцева]. – [Кишинэу] : Media Toms, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 32, [1] p. ; 20 cm. – ISSN 1857-386X. – ([Aстрологический прогноз] : Молдова ; 2021, ISBN 978-9975-9612-6-4).

F. f. de tit. – [50150] ex.

ISBN 978-9975-3381-3-4.

[CNCRM 2021-56].

– – 1. Grădinărit – Prognoze astrologice.

635:133.52

Com. Nr

 • Romanul românesc / studiu introductiv, concepte operaționale, selecția textelor, note biobibliografice și bibliografie de Maria Șleahtițchi ; responsabil de ediţie: Mircea V. Ciobanu ; copertă şi concepţie grafică: Vitalie Ichim. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 262, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia „Câmpul de lectură”, ISBN 978-9975-67-968-8).

Bibliogr.: p. 260-263 (65 tit. în lb. rom., rusă). – Referințe bibliogr. în text. – Apare cu contribuția Min. Educației, Culturii și Cercet. – 600 ex.

ISBN 978-9975-85-214-2.

[CNCRM 2021-57].

– – 1. Literatură română – Critică și interpretare. 2. Antologii de texte.

[821.135.1+821.135.1(478)]-82+[821.135.1.09+821.135.1(478).09]

Com. Nr

 • Bodrug, Iurie.

Ultima bătălie pierdută : roman / Iurie Bodrug ; coperta: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 332 p. ; 20 cm.

[300] ex.

ISBN 978-9975-0-0436-7.

[CNCRM 2021-58].

– – 1. Romane.

821.135.1(478)-31 Bodrug

Com. Nr

 • Un secol de poezie română scrisă de femei : [în vol.] / antologie de Alina Purcaru şi Paula Erizanu ; fotografii de Lucia Lupu ; concepţie grafică: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2020 ([Tipogr. „Bons Offices”]) – . – 20 cm. – (Cartier de colecţie / coordonatori: Em. Galaicu-Păun, Dorin Onofrei, ISBN 978-9975-86-093-2 ; Nr 31). – ISBN 978-9975-86-390-2.

Vol. 2 : 1945-1989. – 2020. – 367 p. : fot. – 500 ex. – ISBN 978-9975-86-466-4 (în cop. tare şi supracop.). – 129,00 lei. – [CNCRM 2021-59].

– – 1. Poezie.

821.135.1-82+821.135.1(478)-82

Com. Nr

 • Tipa, Violeta.

Magia filmului de animație: Etape, tehnici, personalități ale animației moldovenești / Violeta Tipa ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Institutul Patrimoniului Cultural. – Chişinău : Epigraf, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 336, [40] p. : fot., il. color ; 25 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 326-330. – Index de nume : p. 331-336. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Educației, Culturii și Cercet. – [350] ex.

ISBN 978-9975-60-379-9 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-60].

– – 1. Filme de animaţie – Republica Moldova.

791.228:778.534.66(478)

Com. Nr

 • Luca, Tanya.

Ataraxia : a state of serene calmness and freedom from anxiety : Sycamore Tree / Tanya Luca. – Chişinău : S. n., 2020 ([Tipogr. „Bons Offices”]). – 264 p. : fot. ; 27 cm. ; 27 cm.

Index : p. 259-264. – [24] ex.

ISBN 978-9975-87-756-5 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-61].

– – 1. Ataraxie. 2. Stări emoționale – Imagini fotografice.

159.938.36(084.12)

Com. Nr

 • Pântea, Andrei.

Asistenţa juridică internaţională în materie penală : Note de curs / Pântea Andrei ; Universitatea de Studii Europene din Moldova, Facultatea de Drept. – Chişinău : Lira, 2020 (Tipogr. „Adrilang”). – 152 p. ; 21 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 143-150 (108 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3293-4-7.

[CNCRM 2021-62].

– – 1. Drept penal internaţional.

341.4(075.8)

Com. Nr

 • Deliu, Angela.

Economia – microeconomia : Teoria interacţiunii cererii şi ofertei : Sinteze şi probleme / Angela Deliu. – [Chişinău] : Lira, 2020 (Tipogr. „Adrilang”). – 44 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 44 (16 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3287-9-1.

[CNCRM 2021-63].

– – 1. Microeconomie.

330.101.542(075.8)

Com. Nr

 • Seminţe de la producător testate în timp = Cемена от производителя, проверенного временем = Seeds from the producer, tested in time / autori: Boincean Boris (redactor-şef), Cebanu Dorin, Guțu Costel [et al.] ; Instituţia Publică Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia”. – Chişinău : S. n., 2020 ([Tipogr. „Bons Offices”]). – 64 p. : fot. color ; 22 cm.

Aut. indicați în caseta tehn. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD). – [950] ex.

ISBN 978-9975-87-757-2.

[CNCRM 2021-64].

– – 1. Cultura plantelor de câmp – Seminţe. 2. Soiuri de plante.

631.576.3:633(085)=135.1=111=161.1

Com. Nr

 • Black Book of public money waste in Republic of Moldova, 2020 /Victor Moșneag, Anatolie Eșanu, Julieta Saviţchi [et al.] ; coordinators: Petru Macovei, Sergiu Boghean ; translation: Liliana Ursu ; Regional Office East and Southeast Europe of Friedrich Naumann Foundation for Freedom (Sofia, Bulgaria), Asociaţia Presei Independente (API). – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 87 p. : fot. color ; 21 cm.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – With the financial support of the Ministry of Foreign Affairs of the Federal Republic of Germany. – [300] ex.

ISBN 978-9975-87-755-8.

[CNCRM 2021-65].

– – 1. Bani publici – Republica Moldova – Delapidare. 2. Delapidarea banilor publici – Republica Moldova.

336.14:343.351(478)

Com. Nr

 • Plămădeală, Maria.

Petale de Dor : [versuri] / Maria Plămădeală ; ilustraţii: Luminiţa Ermurache ; design, coperta: Alexandru Ermurache. – Chişinău : S. n., 2020 ([Tipogr. „Bons Offices”]). – 79 p. : il. ; 20 cm.

[500] ex.

ISBN 978-9975-87-751-0.

[CNCRM 2021-66].

– – 1. Poezie.

821.135.1(478)-1 Plămădeală

Com. Nr

 • Чёрная книга растраты бюджетных средств в Республике Молдова, 2020 / Виктор Мошняг, Анатолий Ешану, Джульетта Савицки [и др.] ; координаторы: Петру Маковей, Серджиу Богян ; перевод: Людмила Скокова ; Friedrich Naumann Foundation For Freedom Moldova, Asociaţia Presei Independente (API). – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 87 p. : fot. color ; 21 cm.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Изд. при фин. поддержке Мин. иностранных дел Федеративной Респ. Германия. – [700] ex.

ISBN 978-9975-87-754-1.

[CNCRM 2021-67].

– – 1. Bani publici – Republica Moldova – Delapidare. 2. Delapidarea banilor publici – Republica Moldova.

336.14:343.351(478)

Com. Nr

 • Isanos, Magda.

Scrieri / Magda Isanos ; ediţie, studiu introductiv, repere cronologice, note şi comentarii, referințe bibliografice de Aliona Grati ; copertă: Vitalie Ichim. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 564 p. : il. ; 22 cm. – (Colecţia „Moştenire”, ISBN 978-9975-67-986-2).

Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuția Min. Educației, Culturii și Cercet. – [150] ex.

ISBN 978-9975-85-242-5 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-68].

– – 1. Poezie. 2. Publicistică. 3. Proză. 4. Corespondenţă.

821.135.1-8 Isanos

Com. Nr

 • Akowuah, Asafo Jones.

Determinants of women’s perceived satisfaction on Antenatal care in urban Ghana: a mixed method study / Akowuah Jones Asafo, Kwarteng Bernard Owusu, Danquah Benedicta Adoma. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 52 p. : fig., tab. ; 22 cm.

Referințe bibliogr.: p. 45-51.

ISBN 978-9975-154-80-2.

[CNCRM 2021-69].

618.2(667):303.425

Com. Nr

 • Vinogradova, Diana.

Planning and improvement of demand forecasting process in an example of company X / Diana Vinogradova. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 44 p. : fig., tab. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 33-36 (42 tit.).

ISBN 978-9975-154-77-2.

[CNCRM 2021-70].

334.7

Com. Nr

 • Comfort, Win Ariho.

Monster Queen: A Treasure Of Secrets / Ariho Comfort Win. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 156 p. : fot. ; 22 cm.

ISBN 978-9975-154-56-7.

[CNCRM 2021-71].

821.133.1(6)-3 Comfort

Com. Nr

 • Lange, Jean-Marie.

Après la guerre, …les survivants ! / Jean-Marie Lange. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – . – 22 cm. – ISBN 978-9975-154-48-2.

Première partie : Jalhay. – 2020. – 157 p. : fot. – Referinţe bibliogr. în subsol. – ISBN 978-9975-154-49-9. – [CNCRM 2021-72].

821.133.1(493)-92 Lange

Com. Nr

 • Kazingufu, Pere Gilbert.

RD Congo- l’Eglise catholique implantée dans la Chefferie de Bwisha, cent après (1920-2020): Ses défricheurs, son action missionnaire et son apport au bien être de la population / Père Gilbert Kazingufu.–[Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 349 p. : fig., fot. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 341-344 (44 tit.).

ISBN 978-9975-154-65-9.

[CNCRM 2021-73].

272/273:316.42(672.4)

Com. Nr

 • Kacou-Wodjé, Céline Nobah.

A la découverte de l’Aquaponie / Céline Nobah Kacou-Wodjé. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 47 p. : fig., tab. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 50-51.

ISBN 978-9975-154-32-1.

[CNCRM 2021-74].

631.589.2

Com. Nr

 • Wekokpame, Dieudonné.

Rapport d’activites 2016 ASEP ONG : Pour un Developpement durable / Dieudonné Wekokpame. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 43 p. : fot., tab. ; 22 cm.

ISBN 978-9975-154-33-8.

[CNCRM 2021-75].

316.42(668.2):061.2(047)

Com. Nr

 • Konan, Nathanaël.

Allons au Sinai : L’épreuve du désert : Opportunité ou obstacle / Pasteur Nathanaël Konan. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 93 p. : tab. ; 22 cm.

ISBN 978-9975-154-25-3.

[CNCRM 2021-76].

27-29

Com. Nr

 • Kababri, Adil El.

L’immigration marocaine en Espagne, 1996-2006 : Une décennie, Une immigration pour l’essentiel économique / Adil El Kababri. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 115 p. : fig., tab. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 91-94. – Index : p. 97.

ISBN 978-9975-154-17-8.

[CNCRM 2021-77].

314.15-026.48(460)

Com. Nr

 • Tiendrebeogo, K. Fidèle.

Généralités et étude génétique du pourghère (Jatropha curcas L.) Au Burkina Faso / Tiendrebeogo K. Fidèle.–[Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 47 p. : fig., tab. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 39-44.

ISBN 978-9975-154-61-1.

[CNCRM 2021-78].

582.757:581.1(662.5)

Com. Nr

 • Bissaya, Roger.

Discovering the Holy Bible : 1st Round / Roger Bissaya ; english version translation: Guenole Enongene Nkwelle, Roger Bissaya. –[Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 89 p. : il. ; 22 cm.

ISBN 978-9975-154-64-2.

[CNCRM 2021-79].

087.5:27

Com. Nr

 • Perception des populations sur la gestion des espèces autochtones :Gestion durable de Parkia biglobosa (Jacq.) R.Br. Ex G. Don, de Daniellia oliveri (Rolfe) Hutch. et de Uvaria chamae P. Beauv., trois espèces végétales autochtones utilisées dans le département du Plateau au Sud-Est Benin/ Barthélémy Oladikpoukpo Fachola, Gbodja Houéhanou François Gbesso, Olou Toussaint Lougbegnon, Noukpo Agossou. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 46 p. : fig., fot., tab. ; 22 cm.

Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr.: p. 36-40.

ISBN 978-9975-154-31-4.

[CNCRM 2021-80].

582.5/.9(668.2)

Com. Nr

 • Mao, Shizhu.

Recherche de marketing sur le marché pharmaceutique chinois dans le nouvel environnement / Shizhu Mao. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 64 p. : tab. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 59-61.

ISBN 978-9975-154-58-1.

[CNCRM 2021-81].

615.1(510):339.138

Com. Nr

 • Sawadogo, Jacques.

Effet de deux composts biologiques sur les paramètres physico-chimiques du sol et la production de la tomate au Burkina Faso / Jacques Sawadogo. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 69 p. : fig., fot., tab. ; 22 cm.

Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr.: p. 55-62.

ISBN 978-9975-154-72-7.

[CNCRM 2021-82].

635.64:631.41(662.5)

Com. Nr

 • Raveloson, Francis.

Modélisation et simulation numérique d’un écoulement tridimensionnel et instationnaire dans un canal inter-aubes d’une turbine axe vertical : Application au rotor a de type Savonius / Raveloson Francis. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 175 p. : fig. color ; 22 cm.

Aut. indicat pe cop. – F. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 134-138.

ISBN 978-9975-154-15-4.

[CNCRM 2021-83].

519.71

Com. Nr

 • Trézères, Jean-Jacques.

Parfums de vie / Jean-Jacques Trézères. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 107 p. ; 22 cm.

ISBN 978-9975-154-71-0.

[CNCRM 2021-84].

27-29

Com. Nr

 • Kwadjovie, Kuam.

La connaissance, le chemin d`or / Kuam Kwadjovie. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 115 p. : fig. ; 22 cm.

ISBN 978-9975-154-38-3.

[CNCRM 2021-85].

27-29

Com. Nr

 • Du, James Xianxing.

Biblical Etymology of Prophet and Priest / James Xianxing Du. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 64 p. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 63-64 (23 tit.).

ISBN 978-9975-154-50-5.

[CNCRM 2021-86].

27-29

Com. Nr

 • Assogba, Coovi Raymond.

Nouvel esprit scientifique de la permanence des pensees de la boologie a l’oree du xxie siecle : L’âge d’or inattendu est disponible / Assogba Coovi Raymond. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 129 p. : tab. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 122-124.

ISBN 978-9975-154-19-2.

[CNCRM 2021-87].

13

Com. Nr

 • Bentil, Samuel.

Assessing the implementation of problem-based learning method in geography education: a study of University of Cape Coast / Samuel Bentil. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 103 p. : fig., tab. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 80-91.

ISBN 978-9975-154-42-0.

[CNCRM 2021-88].

378.091:911

Com. Nr

 • Lam, Mountaga.

Évaluation des Résultats de l’Expérimentation de l’Enseignement Intégré des Compétences de Vie Courante à l’École Primaire en RDC / Mountaga Lam. –[Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 50 p. : fig., tab. ; 22 cm.

Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr.: p. 49-50.

ISBN 978-9975-154-67-3.

[CNCRM 2021-89].

373.3.091(672.4)

Com. Nr

 • Géologie des minéralisations (Au) en veines de Mouro dans le système Birimien de Banfora (Burkina Faso – Afrique de l’Ouest) : Approche gitologique par exploitation d’un site d’orpaillage / Hermann Ilboudo, Sâga Sawadogo, Pascal Ouiya [et al.]. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 42 p. : fig. ; 22 cm.

Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr.: p. 37-40 (22 tit.).

ISBN 978-9975-154-74-1.

[CNCRM 2021-90].

553.411(662.5)

Com. Nr

 • Malleron, Béatrice.

Et Si eux se taisent, les pierres crieront ! / Béatrice Malleron. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 114 p. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr. în subsol.

ISBN 978-9975-154-54-3.

[CNCRM 2021-91].

27-29

Com. Nr

 • Gbe, Reverend Michel.

Quand le cœur de Dieu est touche, principe de la causalite : Se connecter au cœur de Dieu, quand on aspire a une vie de plenitude dans tous les domaines de notre vie / Reverend Michel Gbe. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 126 p. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 125.

ISBN 978-9975-154-45-1.

[CNCRM 2021-92].

27-29

 • Motlhatlhedi, Itumeleng G.

Investigation of Project Delays in Construction Projects in the South African Rail Industry / Itumeleng G. Motlhatlhedi. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 104 p. : fig. color, tab. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 99-104.

ISBN 978-9975-154-24-6.            

[CNCRM 2021-93].

625.1/.5(680)

Com. Nr

 • Sahenk, Senem Seda.

DELF A1 : Compréhension Ecrite / Senem Seda Sahenk.– [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 46 p. : fig., scheme, tab. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 44.

ISBN 978-9975-154-63-5.

[CNCRM 2021-94].

811.133.1’243

Com. Nr

 • Chevrou, Robert B.

Souvenirs forestiers / Robert B. Chevrou. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 157 p. : fig., fot., tab. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul paragrafelor.

ISBN 978-9975-154-43-7.

[CNCRM 2021-95].

630

Com. Nr

 • Houache, Omar.

Tahar : Le Médaillon du Désespoir / Omar Houache. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 167 p. : fig. color, tab. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr. în subsol.

ISBN 978-9975-154-27-7.

[CNCRM 2021-96].

821.133.1(65)-31 Houche

Com. Nr

 • Mezeme Mba, Russel.

Les changements anticonstitutionnels de gouvernements en afrique : quelle politique de l’Union africaine? / Russel Mezeme Mba. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 350 p. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 346-348.

ISBN 978-9975-154-28-4.

[CNCRM 2021-97].

32(6)

Com. Nr

 • Nanoukon, Edmond.

La Phrase Magique / Edmond Nanoukon. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 57 p. ; 22 cm.

ISBN 978-9975-154-35-2.

[CNCRM 2021-98].

27-29

Com. Nr

 • Wery, Pascal.

Les Enseignements de l’Ange / Pascal Wery. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]) – . – 22 cm. – ISBN 978-9975-153-00-3.

Tome 5 : Le Livre du Salut. – 2020. – 605 p. – ISBN 978-9975-154-66-6. – [CNCRM 2021-99].

27-29

Com. Nr

 • Daiba, Kabe Abel.

Capacité de résilience des pasteurs et agropasteurs face aux crises et catastrophes dans le bassin du Lac Tchad : cas du département de Wayi/région du Lac / Daiba Kabe Abel. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 90, i-ix p. : fig., fot., tab. ; 22 cm.

Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr.: p. 87-90 (52 tit.).

ISBN 978-9975-154-52-9.

[CNCRM 2021-100].

631.585(6-15)

Com. Nr

 • Majek, Anna Ewa.

Colloquialization in World Englishes: A corpus-based study of Phrasal verbs / Anna Ewa Majek. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 246 p. : fig., tab. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 239-246.

ISBN 978-9975-154-79-6.

[CNCRM 2021-101].

811.111’367.625

Com. Nr

 • Tchassim, Koutchoukalo.

Et si Dieu était complice… / Koutchoukalo Tchassim. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 106 p. ; 22 cm.

ISBN 978-9975-154-37-6.

[CNCRM 2021-102].

821.133.1(6)-31 Tchassim

Com. Nr

 • Гинзбург, М. Р.

Эриксоновский гипноз : систематический курс / М. Р. Гинзбург, Е. Л. Яковлева. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 260 p. : tab. ; 22 cm.

Bibliogr.: p. 256-257.

ISBN 978-9975-154-41-3.

[CNCRM 2021-103].

615.851.2:159.964(075)

Com. Nr

 • Cimwanga, Badibanga Arthur.

Follow me / Arthur Cimwanga Badibanga. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 57 p. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 56.

ISBN 978-9975-154-55-0.

[CNCRM 2021-104].

811.111’36

Com. Nr

 • Foura, Islem.

Mixité fonctionnelle et forme urbaine : Cas d’étude : la reconversion de l’entrepôt Macdonald / Islem Foura. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 65 p. : fig. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 59-61.

ISBN 978-9975-154-51-2.

[CNCRM 2021-105].

725.35:711.4

Com. Nr

 • Медиакритика в России: творческие портреты / А. А. Левицкая, А. В. Федоров, Е. В. Мурюкина [и др.]. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 373 p. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr. în text. – Изд. за счет средств Российского научного фонда.

ISBN 978-9975-154-59-8.

[CNCRM 2021-106].

070

Com. Nr

 • Ntyam, Andeme.

Brume / Ntyam Andeme. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 78 p. ; 22 cm.

ISBN 978-9975-154-44-4.

[CNCRM 2021-107].

821.133.1(6)-3 Ntyam

Com. Nr

 • Thiombiano, Taladidia.

Recherches sur les principes mathématiques de la géomancie: Les Gurmancéba, mathématiciens ou sorciers ? / Taladidia Thiombiano. –[Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 86 p. : fot., scheme, tab. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 85-86 (26 tit.).

ISBN 978-9975-154-62-8.

[CNCRM 2021-108].

133.5:51

Com. Nr

 • Thierry, Dominique.

Le Passeport Bénévole® : Vecteur de valorisation des compétences des bénévoles / Dominique Thierry. – 2ᵉ édition, enrichie. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 69 p. : fot., tab. ; 22 cm.

ISBN 978-9975-154-23-9.

[CNCRM 2021-109].

364.46

Com. Nr

 • Goma-Thethet, Joachim E.

Au nom de la race et de l’ethnie : Les génocides juif et tutsi du XXe siècle / Joachim E. Goma-Thethet. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 32 p. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 30-32.

ISBN 978-9975-154-13-0.

[CNCRM 2021-110].

94(=411.16)”19”

Com. Nr

 • Kouame, Kouakou Felicien.

Competences emotionnelles et pratiques de leadership chez des cadres du groupe Fraternite Matin Abidjan, Cote D’ivoire / Kouame Kouakou Felicien. –[Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 92 p. : fig., tab. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 89-92.

ISBN 978-9975-154-69-7.

[CNCRM 2021-111].

316.46:316.613.4

Com. Nr

 • Korsah, Leo Andoh.

The distinctiveness of the catholic priesthood in a religio-pluralistic Ghana / Leo Andoh Korsah. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 69 p. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 66-69.

ISBN 978-9975-154-46-8.

[CNCRM 2021-112].

272/273(667)

Com. Nr

 • Allal, Mehdi Thomas.

La lutte contre l’islamophobie / Mehdi Thomas Allal.–[Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 39 p. ; 22 cm.

ISBN 978-9975-154-68-0.

[CNCRM 2021-113].

316.647.82:28(44)

Com. Nr

 • Savadogo, Zoïnabo.

Some Methods to Solve Group Decision Problems / Zoïnabo Savadogo. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 51 p. : tab. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap.

ISBN 978-9975-154-40-6.

[CNCRM 2021-114].

519.816

Com. Nr

 • Nzarubara, Placide.

Design of silt dam over Nyabarongo River in Rwanda / Placide Nzarubara. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 36 p. : fig., tab. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 34.

ISBN 978-9975-154-14-7.

[CNCRM 2021-115].

627.8(675.98)

Com. Nr

 • Lokuli Yende, Corneille.

Prise en charge psychosociale et de sante mentale de l’infection a VIH/SIDA / Corneille Lokuli Yende. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 73 p. ; 22 cm.

Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 69.

ISBN 978-9975-154-22-2.

[CNCRM 2021-116].

159.942.5:616.98:578.828HIV

Com. Nr

 • Derecho y criminalistica en informática forense: delitos informáticos / Melecio Honorio Juárez Pérez, Sergio Alberto Ramírez García, Carlos Enrique Cabrera Pivaral [et al.]. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 201 p. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 194-201.

ISBN 978-9975-154-16-1.

[CNCRM 2021-117].

343.7:004.056

Com. Nr

 • Denayer, Vincent.

La maléfique transcendance : Il n’y a pas de drogués heureux! / Vincent Denayer. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 71 p. : tab. ; 22 cm.

ISBN 978-9975-154-29-1.

[CNCRM 2021-118].

613.83

Com. Nr

 • N’Zue, Felix Fofana.

Rethinking Africa’s Development / Felix Fofana N’Zue. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 88 p. : fig., tab. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol.

ISBN 978-9975-154-10-9.

[CNCRM 2021-119].

338(6)

Com. Nr

 • Kaswala, Nyambi Christophe.

Initiation a la pedagogie universitaire dans l’enseignement des sciences de la sante / Kaswala Nyambi Christophe. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 112 p. : fig., tab. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 105-110.

ISBN 978-9975-154-70-3.

[CNCRM 2021-120].

378.091:61

Com. Nr

 • Esau, Gaya.

L’esprit transcendantal : Recueil de poèmes / Gaya Esau. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 87 p. ; 22 cm.

ISBN 978-9975-154-75-8.

[CNCRM 2021-121].

821.133.1(671.1)-1 Esau

Com. Nr

 • Tables de composition et de valeur nutritive des matières premières et sous produits agro-industriels de l’Afrique du Nord pour l’alimentation des ruminants / Fodil Arbouche (coordinateur), Rafik Arbouche, Halima S. Arbouche [et al.]. – 2ème édition. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 100 p. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 97-100.

ISBN 978-9975-154-36-9.

[CNCRM 2021-122].

636.2.087(6-17)

Com. Nr

 • Kakpo Nanoukon, Edmond.

La Guérison Métaphysique : Comment guérir avec certitude en se servant de la Science Métaphysique / Edmond Kakpo Nanoukon. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 41 p. ; 22 cm

Referinţe bibliogr.: p. 39.

ISBN 978-9975-154-34-5.

[CNCRM 2021-123].

130.3

Com. Nr

 • Tchoubet, Dalvin.

Analyse de la procedure d’approvisionement pour des societes auxiliares au transport : cas de transimex / Dalvin Tchoubet. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 56 p. : facs., fig., tab. ; 22 cm.

Rez.: lb. engl.

ISBN 978-9975-154-09-3.

[CNCRM 2021-124].

334.7:656

Com. Nr

 • Agoudavi, Boniface K. E.

Du Leadership à la Gouvernance Locale crowd / Boniface K. E. Agoudavi. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 156 p. : fig., tab. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 152 (6 tit.).

ISBN 978-9975-154-53-6.

[CNCRM 2021-125].

316.46

Com. Nr

 • Handaji, Youssef.

Le Contrôle de Gestion Sociale / Youssef Handaji. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 69 p. : fig., tab. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 67.

ISBN 978-9975-154-30-7.

[CNCRM 2021-126].

005.95/.96

Com. Nr

 • Leandri, Noam.

La diversité dans les entreprises / Noam Leandri. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 61 p. ; 22 cm.

Referințe bibliogr.: p. 55-58.

ISBN 978-9975-154-26-0.

[CNCRM 2021-127].

334.7(44)

Com. Nr

 • Bovine Trypanosomosis in Tsetse Free Adamawa Plateau of Cameroon / Sevidzem Silas Lendzele, Mamoudou Abdoulmoumini, Bouba Mohamadou, Jacques François Mavoungou. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 34 p. : fig., tab. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 29-34.

ISBN 978-9975-154-39-0.

[CNCRM 2021-128].

636.2.093(671.1)

Com. Nr

 • Fine, François-Régis.

Regards croisés sur la création : Scientifique, philosophique, chrétien, franciscain / François-Régis Fine. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 100 p. : fot. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr. în subsol.

ISBN 978-9975-154-76-5.

[CNCRM 2021-129].

113

Com. Nr

 • Matho Tshiku, Alain.

Guerir votre enfant de la malediction de la delinquance / Alain Matho Tshiku. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 50 p. : tab. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 49.

ISBN 978-9975-154-18-5.

[CNCRM 2021-130].

27-29

Com. Nr

 • Fall, Abdou Khadre.

L’élevage des petits ruminants dans la commune de Thiès (Sénégal) : situation et perspectives : Breeding small ruminants in the town of Thies (Senegal): Situation and prospects / Abdou Khadre Fall. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 77 p. : fig., tab. ; 22 cm.

Rez. paral.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr.: p. 74-76 (39 tit.).

ISBN 978-9975-154-81-9.

[CNCRM 2021-131].

636.3.082.4(663.3)

Com. Nr

 • Brou, Gboko Konan Gatien.

Effet de la densite de mise en charge sur le demarrage des pintadeaux de chair dans la commune de Korhogo / Brou Gboko Konan Gatien, Adou Coffi Franck Didier, Coulibaly Fatoumata. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 35 p. : fig., tab. ; 22 cm.

Rez. paral.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr.: p. 29-32.

ISBN 978-9975-154-78-9.

[CNCRM 2021-132].

636.5.08(666.8)

Com. Nr

 • Population et developpement dans une societe en mutations sans transitions :Recherches et analyses sur le Congo-Brazzaville/ sous la direction de Gertrude Ndeko et Julio Nganongo Ossere ; préface de Pierre Teisserenc. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 297 p. : fig., tab. ; 22 cm.

Rez. paral.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.

ISBN 978-9975-154-47-5.

[CNCRM 2021-133].

316.4(672.4)

Com. Nr

 • Ethics and Sustainability in Human Settlements in Zimbabwe’s: Past, Present and Future / Abraham R. Matamanda, Artwell Nyirenda, Aurthur Chivambe [et al.] ; editors: Innocent Chirisa and Fainos Mangena. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 278 p. : fig., tab. ; 22 cm.

Aut. indicați pe p. ii. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap.

ISBN 978-9975-154-73-4.

[CNCRM 2021-134].

574.4:711.45(689.1)

Com. Nr

 • Ndzani, Ferdinand.

Les plus grandes pandémies de l’histoire / Ferdinand Ndzani. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 ([Print on demand]). – 56 p. : fig., tab. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 53-54.

ISBN 978-9975-154-11-6.

[CNCRM 2021-135].

616-036.2

Com. Nr

 • Gvidiani, Alin.

Culegere de articole pe problematica transnistreană (2016-2020) / Alin Gvidiani. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Artpoligraf”). – 234 p. : tab. ; 21 cm.

50 ex.

ISBN 978-9975-3462-7-6  (în cop. tare).

[CNCRM 2021-136].

– – 1. Transnistria – Republica Moldova – Aspecte social-politice.

323(478)”2016/2020″

Com. Nr

 • Herghiligiu, Ionuţ Viorel.

Environmental management: EMS as organizational complex process / Ionuţ Viorel Herghiligiu. – Chişinău : Tehnica-Info, 2019 (Tipogr. „PIM”, Iaşi). – 546 p. : fig., tab. ; 24 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 365-393. – 100 ex.

ISBN 978-9975-63-452-6.

[CNCRM 2021-137].

– – 1. Mediul inconjurător – Management. 2. Management de mediu.

504.06

Com. Nr

 • Şova, Coman.

Viaţa ca un poem / Coman Şova ; prefaţă: Mihai Cimpoi ; postfaţă: Nicolae Dabija ; coperta: Andrei Ştefanachi. – [Chişinău] : Tehnica-Info, 2019 ([PIM, Iaşi]). – 206 p. ; 22 cm.

100 ex.

ISBN 978-9975-63-453-3.

[CNCRM 2021-138].

– – 1. Poeme. 2. Literatură română – Critică și interpretare.

821.135.1-1+821.135.1.09 Şova

Com. Nr

 • Şova, Coman.

Viaţa ca un poem / Coman Şova ; prefaţă de Mihai Cimpoi ; postfaţă de Nicolae Dabija ; coperta: Andrei Ştefanachi. – [Chişinău] : Editura pentru Literatură şi Artă, 2020 ([F.E.-P. „Tipografia Centrală”]). – 206 p. ; 22 cm.

500 ex.

ISBN 978-9975-3384-8-6.

[CNCRM 2021-139].

– – 1. Poeme. 2. Literatură română – Critică și interpretare.

821.135.1-1 Şova +821.135.1.09

Com. Nr

 • Şcerbina, Romeo.

Maratonul vieţii : [versuri, epigrame, eseuri] / Romeo Şcerbina. – Chişinău : Tehnica-Info, 2021 (PIM, Iaşi). – 500 p. : fot. ; 21 cm.

Publicaţii medicale : p. 412-438. – 100 ex.

ISBN 978-9975-63-455-7.

[CNCRM 2021-140].

– – 1. Poezie. 2. Epigrame.  

821.135.1(478)-8 Şcerbina:61

Com. Nr

 • Poezia lui Coman Şova citită / de Nicolae Dabija, Nicolae Balotă, Dan. C. Mihăilescu [et al.] ; coordonatori: Nicolae Dabija și Aurel Ștefanachi. – Chişinău : Editura pentru Literatură și Artă, 2020 (Tipogr. „TipoMoldova”). – 155, [3] p., [8] p. : il. color ; 21 cm.

Referințe bibliogr.: p. 14-17. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3384-9-3.

[CNCRM 2021-141].

– – 1. Literatură română – Critică și interpretare.

821.135.1.09(082)

Com. Nr

 • Plăcintă, Alexandru.

Ghicitori / Alexandru Plăcintă ; ilustraţii, coperta de autor. – [Chişinău] : S. n., 2020 ([Tipogr. „Poliviz-Design”]). – 18 p. : il. color ; 24 cm.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3434-0-4.

[CNCRM 2021-142].

– – 1. Poezii pentru copii. 2. Ghicitori.

821.135.1(478)-193.1-93 Plăcintă

Com. Nr

 • Belistov, Vladimir.

Pagini de proză şi publicistică / Vladimir Belistov ; ediție îngrijită, studiu introductiv, notă asupra ediției, note și comentarii de Vasile Malanețchi ; responsabil de ediție, lector și bibliografie: Tamara Malanețchi ; concepţie grafică şi design: Alexandru Ermurache ; Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”. – Chişinău : Epigraf, 2020 ([Tipogr. „Bons Offices”]). – 416 p. : fot., fot. color ; 22 cm. – (Colecţia „Restituiri” / îngrijire de Vasile Malanețchi, ISBN 978-9975-87-475-5).

Referinţe bibliogr.: p. 41-42 (16 tit.) şi în text. – Bibliografia selectivă a cărților traduse de V. Belistov: p. 393-395. – Apare cu contribuția Min. Educației, Culturii și Cercet. – 500 ex.

ISBN 978-9975-60-381-2.

[CNCRM 2021-143].

– – 1. Eseuri. 2. Povestiri. 3. Dialoguri. 4. Cronici.

821.135.1(478)-8 Belistov

Com. Nr

 • Pilchin, Ivan.

Omul-acvariu : [versuri] / Ivan Pilchin ; traducere din limba rusă de Maria Pilchin ; copertă şi concepţie grafică: Mihai Bacinschi. – [Chișinău] : Arc, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 64 p. ; 22 cm.

200 ex.

ISBN 978-9975-0-0433-6.

[CNCRM 2021-144].

– – 1. Poezie.

821.161.1(478)-1 Pilchin

Com. Nr

 • Информатика : Учебник для 10 класса / Анатол Гремалски, Юрие Мокану, Ион Спиней, Лудмила Гремалски ; comisia de evaluare: Svetlana Brînză (coordonator) [et al.] ; traducere din română: Arcadie Malearovici [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – [Кишинэу] : Ştiinţa, 2020 ([Tipogr. „Bons Offices”]). – 212 p. : fig., tab. ; 24 cm.

Este proprietate a Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 6200 ex.

ISBN 978-9975-85-244-9.

[CNCRM 2021-145].

– – 1. Informatică.

004(075.3)

Com. Nr

 • Chicu, Valentina.

Managementul calității versus calitatea managementului / Valentina Chicu, Serghei Lîsenco ; coordonator: Rima Bezede ; Centrul Educaţional „Pro Didactica”, Proiectul Consolidarea Sistemului de Educaţie Profesională Tehnică în Moldova (CONSEPT). – Chişinău : Centrul Educaţional „Pro Didactica”, 2020 ([Tipogr. „Bons Offices”]). – 56 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Pro Didactica. Aici şi Acum, ISBN 978-9975-3013-3-6).

Referinţe bibliogr.: p. 51 (16 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Liechtenstein Development Service (LED). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3355-9-1.

[CNCRM 2021-146].

– – 1. Managementul calităţii. 2. Învăţământ profesional tehnic – Managementul calităţii.

377:005.6

Com. Nr

 • Gremalschi, Anatol.

Informatică : Manual pentru clasa a 11-a / Anatol Gremalschi, Iurie Mocanu, Ludmila Gremalschi ; comisia de evaluare: Svetlana Brînză (coordonator) [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2020 (Tipogr. „Balacron”). – 224 p. : fig., tab. color ; 24 cm.

Este proprietate a Min. Educației, Culturii și Cercet. – 21500 ex.

ISBN 978-9975-85-246-3.

[CNCRM 2021-147].

– – 1. Informatică.

004(075.3)

Com. Nr

 • Cotelea, Maia.

Manuel de français : A2.3: 7e / Maia Cotelea, Cezaria Vasilachi, Zinaida Ciobanu ; comisia de evaluare : Galina Berbeu (coordonator) [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 152 p. : il. color ; 26 cm.

Este proprietate a Min. Educației, Culturii și Cercet. – 17800 ex.

ISBN 978-9975-85-198-5.

[CNCRM 2021-148].

– – 1. Limba franceză.

811.133.1(075.3)

Com. Nr

 • Stavilă, Tudor.

Artele frumoase din Basarabia în secolul al XX-lea / Tudor Stavilă ; imagini: Iurie Foca. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Combinatul Poligrafic) – . – 23 cm. – ISBN 978-9975-0-0427-5.

Vol. 2. – 2020. – 340 p. : fot., reprod., [48] f. planşe color. – Rez. paral.: lb. engl., fr., germ., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 150 ex. – ISBN 978-9975-0-0428-2 (în cop. tare). – [CNCRM 2021-149].

– – 1. Arte plastice – Basarabia. 2. Artiști plastici din Basarabia.

[73/76+929](478)”19″

Com. Nr

 • Taşcă, Mihai.

Izvoarele dreptului privat în Basarabia : în sec. XIX – prima jumătate a sec. XX / Mihai Taşcă ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. – Chişinău : Cartdidact, 2020. – 268 p. ; 25 cm.

Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 167-192. – Ind. de nume, geogr.: p. 256-268. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii și Cercet. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3469-2-4 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-150].

– – 1. Drept privat – Basarabia.

347:340.13(478)”18/19″

Com. Nr

 • Carte de activităţi : pentru băieți isteţi/ ilustraţii: Ivanka Costru. – [Chişinău] : Alphabet Publishing, 2020 ([F.E.-P. „Tipografia Centrală”]). – 48 p. : des. ; 27 cm.

F. f. de tit. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-3414-9-3.

[CNCRM 2021-151].

– – 1. Cărți de colorat. 2. Cărți cu jocuri.

087.5

Com. Nr

 • Стилистика современного немецкого языка : Учебное пособие / Государственное образовательное учреждение Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, Рыбницкий филиал, Кафедра германских языков и методики их преподавания ; составитель: А. Н. Руссу. – Тираспол : Б. и., 2020 (OOO „Теслайн”) – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-3456-6-8.

Ч. 1 : Лексика и морфология в аспекте стилистики. – 2020. – 90 p. – Text : lb. germ. – Referinţe bibliogr.: p. 88-89 (16 tit.). – 50 ex. – ISBN 978-9975-3456-7-5. – [CNCRM 2021-152].

– – 1. Limba germană – Stilistică.

811.112.2’38(075.8)

Com. Nr

 • Руссу, А. Н.

Подготовка и оформление электронного образовательного контента : Методические рекомендации / Руссу А. Н. ; Государственное образовательное учреждение Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, Рыбницкий филиал, Кафедра германских языков и методики их преподавания. – Тираспол : Б. и., 2020 (OOO „Теслайн”). – 43 p. : fig. color. ; 24 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 42-43 (16 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3456-5-1.

[CNCRM 2021-153].

– – 1. Învățământ la distanță. 2. Învățământ online.

37.091:004.9(076.5)

Com. Nr

 • Руссу, А. Н.

Значения и сфера употребления коньюнктива в немецком языке : Учебное пособие / Руссу А. Н., Карлюга Ф. В. ; Государственное образовательное учреждение Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, Рыбницкий филиал, Кафедра германских языков и методики их преподавания. – Тираспол : Б. и., 2020 (OOO „Теслайн”). – 51 p. : tab. ; 24 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 51 (4 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3456-4-4.

[CNCRM 2021-154].

– – 1. Limba germană – Gramatică.

811.112.2’36(075.8)

Com. Nr

 • „На одно крыло — серебряная, На другое — золотая…” : Сборник статей памяти Светланы Рябцевой = „One her wing is silver, The other one is made of gold…” : Selected papers in memory of Svetlana Ryabtseva / составители и ответственные редакторы : Р. А. Рабинович, Н. П. Тельнов ; обложка : Д. А. Топал ; Университет Высшая антропологическая школа. – Кишинэу : Stratum Plus, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 508, [35] p. : fig., fot. ; 29 cm. – (Библиотека „Stratum” = Library „Stratum”, ISBN 978-9975-3198-0-5).

Tit., cuprins, rez. paral.: lb. engl., rusă. – Texte : lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3343-7-2.

[CNCRM 2021-155].

– – 1. Cercetări arheologice.

902/904(082)=111=161.1

Com. Nr

 • Firul viu, ce leagă timpuri :Culegere de articole = Времен связующая нить : Cборник статей = The thread that connects times : The collection of articles : Ad honorem Victor Ţvircun / scientific coordinator: Lilia Zabolotnaia ; editorial board: Ilona Czamańska [et al.]. – Chişinău : Cartdidact, 2020. – 806 p. : fot. color, fig., tab. ; 25 cm.

Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Список трудов профессора Цвиркун В. И.: p. 7-37. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3469-1-7 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-156].

– – 1. Țvircun, Victor, 1955 – …, doctor în științe istorice, politician.

94+37.0(092)(082)=135.1=111=161.1

Com. Nr

 • Istoria românilor şi universală : Manual pentru clasa a 11-a / N. Chicuş, I. Şarov, I. Ojog [et al.] ; comisia de evaluare: Gumen Galina (coordonator) [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. – Chişinău : Cartdidact, 2020 ([Lexon-Prim]). – 240 p. : fig., tab.  color ; 26 cm.

Este proprietate a Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 21500 ex.

ISBN 978-9975-3412-5-7.

[CNCRM 2021-157].

– – 1. Istoria românilor. 2. Istorie universală.

94(=135.1)+94(100)(075.3)

Com. Nr

 • Pilchin, Ivan.

Literatura universală : Manual pentru clasa a 11-a / Ivan Pilchin, Maria Pilchin, Natalia Roşior-Grîu ; comisia de evaluare: Nastas Svetlana [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. – [Chişinău] : Cartdidact : Prut Internaţional, 2020. – 110 p. : fig., tab. ; 26 cm.

12500 ex.

ISBN 978-9975-3412-6-4 (Cartdidact). – ISBN 978-9975-54-490-0 (Prut Internaţional).

[CNCRM 2021-158].

– – 1. Literatură universală.

821(100).09(075.3)

Com. Nr

 • Rhee, Jinmo.

Context-rich Urban Analysis Using Machine Learning : A Case Study in Pittsburgh, PA / Jinmo Rhee. – [Chișinău] : Eliva Press, 2020 (Print on demand). – 125 p. : fig., tab. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 111-117 (77 tit.).

ISBN 978-9975-3475-1-8.

[CNCRM 2021-159].

711.45(794):004.8

Com. Nr

 • Young, John D.

Structural Realism and Geopolitical Thought : An Approach to International Political Theory Development / John D. Young. – [Chişinău] : Eliva Press, 2020 (Print on demand). – 158 p. : fig. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr. în subsol.

ISBN 978-9975-3475-2-5.

[CNCRM 2021-160].

327

Com. Nr

 • Strategic Management in the Organizational Culture of Private Universities / Julio Wu Matta, Rosario Blanca Pariona Luque, Alex Abelardo Pacheco Pumaleque, Felipe Alarcon Vasquez. – [Chişinău] : Eliva Press, 2020 (Print on demand). – 54 p. : fig., tab. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 42-46.

ISBN 978-9975-3475-3-2.

[CNCRM 2021-161].

378.4.07

Com. Nr

 • Issami, Wissal.

Suivi des paramètres physico-chimiques et microbiologiques au cours d’un cycle de compostage des palmes sèches / Issami Wissal, Zougari-Boutheina. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 62 p. : fig., fot. color, tab. ; 22 cm.

Referințe bibliogr.: p. 53-58.

ISBN 978-9975-154-12-3.

[CNCRM 2021-162].

581.545

Com. Nr

 • Zagareanu, Andrei.

Bunele practici în apicultură în contextul schimbărilor climatice : Ghid practic pentru producătorii agricoli / Andrei Zagareanu ;coordonator: Constantin Ojog ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 80 p. : fig., fot., tab. color ; 29 cm.

Bibliogr.: p. 80 (25 tit.). – 250 ex.

ISBN 978-9975-87-758-9.

[CNCRM 2021-163].

– – 1. Apicultură – Practici. 2. Sectorul apicol – Schimbări climatice – Adaptare.

638.1:551.583(036)

Com. Nr

 • Biblioteconomie și Ştiințe ale Informării în Republica Moldova : Documente în sprijinul activității bibliotecilor:[în vol.]/ Biblioteca Naţională a Republicii Moldova ; alcătuitori: Ecaterina Dmitric, Natalia Ghimpu ; coordonare: Vera Osoianu, Ludmila Corghenci ; director general: Elena Pintilei. – Chişinău : BNRM, 2020 – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-3096-7-7.

Vol. 2 : 2018-2020. – 2020. – 362 p. : fig., tab. – 70 ex. – ISBN 978-9975-3425-4-4. – [CNCRM 2021-164].

– – 1. Biblioteconomie şi ştiinţe ale informării – Republica Moldova – Documente.

02(478)(094.7)

Com. Nr

 • Gluh, Simion.

Vorba și cultura : Catrene umoristice / Simion Gluh ; coperta: Dumitru Maxim. – Chişinău : Pontos, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 140 p. ; 21 cm.

15 ex.

ISBN 978-9975-72-524-8.

[CNCRM 2021-165].

– – 1. Catrene umoristice.

821.135.1(478)-1 Gluh

Com. Nr

 • Gluh, Simion.

Istoria Școlii Medii Săiți : [raionul Căușeni] : Prezențe și amintiri / Simion Gluh ; coperta: Dumitru Maxim. – Chişinău : Pontos, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 76 p. : fot. ; 21 cm.

40 ex.

ISBN 978-9975-72-523-1.

[CNCRM 2021-166].

– – 1. Instituţia de Învăţământ Gimnaziul Săiți – Raionul Căuşeni – Republica Moldova – Istorie.

373(478-22)(091)(092)

Com. Nr

 • Crăciun, Valentin.

Doar iubirea : Versuri / Valentin Crăciun ; copertă: Dumitru Maxim. – Chişinău : Pontos, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 76 p. : fot. color, il. ; 21 cm.

200 ex.

ISBN 978-9975-72-522-4.

[CNCRM 2021-167].

– – 1. Poezie.

821.135.1(478)-1 Crăciun

Com. Nr

 • Caracuianu, Eugenia.

Cântecul şi zbuciumul din suflet : Versuri / Eugenia Caracuianu ; copertă: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2020 („Tipografia Reclama”). – 88 p. : des., fot. ; 21 cm.

300 ex.

ISBN 978-9975-72-482-1.

[CNCRM 2021-168].

– – 1. Poezie.

821.135.1(478)-1 Caracuianu

Com. Nr

 • Amelicichin, Ecaterina.

Rolul competenţelor de marketing în promovarea serviciilor sportive : Monografie / Amelicichin Ecaterina. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Valinex”). – 160 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 145-158 (197 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-68-411-8.

[CNCRM 2021-169].

– – 1. Marketing sportiv. 2. Sport – Servicii – Marketing.

796:339.138

Com. Nr

 • „Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern”, conferinţă ştiinţifică internaţională (1 ; 2020 ; Chişinău). Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern : Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, Ediţia 1-a, 3 decembrie 2020, Chişinău, Republica Moldova / colegiul de redacţie: Aftimiciuc Olga [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Valinex”). – 162 p. : fig., tab. ; 20 cm.

Antetit.: Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra de Gimnastică. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr. la sfârşitul art. – 300 ex.

ISBN 978-9975-68-417-0.

[CNCRM 2021-170].

– – 1. Cultură fizică – Formare continuă.    

378.091:796.011.1(082)=135.1=161.1

Com. Nr

 • Дудогло, Т. Д.

Экономико-статистические таблицы: методика разработки и применения : (учебное пособие) / Т. Д. Дудогло ; Комратский государственный университет, Научно-исследовательский центр „Прогресс”. – Комрат : Б. и., 2020 (Tipogr. „Centrografic”). – 100 p. : tab. ; 20 cm.

Bibliogr.: p. 85 (4 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-83-113-0.

[CNCRM 2021-171].

– – 1. Tabele statistice.

311.217(075.8)

Com. Nr

 • Пармакли, Д. М.

Эффективность производства и реализации продукции: современные методы анализа и оценки : (учебное пособие) / Д. М. Пармакли, Л. П. Тодорич, Т. Д. Дудогло ; под редакцией: Пармакли Д. М. ; Комратский государственный университет, Научно-исследовательский центр „Прогресс”. – Комрат : Б. и., 2020 (Tipogr. „Centrografic”). – 151 p. : fig., tab. ; 20 cm.

Bibliogr.: p. 150-151 (14 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-83-110-9.

[CNCRM 2021-172].

– – 1. Economia întreprinderii.

658.5(075.8)

Com. Nr

 • Современный инструментарий оценки эффективности товарной продукции : (учебно-методическое пособие) / Пармакли Д. М., Дудогло Т. Д., Кураксина С. С., Тодорич Л. П. ; под редакцией: Пармакли Д. М. ; Комратский государственный университет, Научно-исследовательский центр „Прогресс”. – Комрат : Б. и., 2020 (Tipogr. „Centrografic”). – 125 p. : fig., tab. ; 20 cm.

Bibliogr.: p. 104-105 (12 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-83-114-7.

[CNCRM 2021-173].

– – 1. Economia întreprinderii.

658.5(075.8)

Com. Nr

 • Дудогло, Т. Д.

Словарь-справочник статистических терминов и понятий : (учебно-практическое пособие) / Т. Д. Дудогло ; Комратский государственный университет, Научно-исследовательский центр „Прогресс”. – Комрат : Б. и., 2020 (Tipogr. „Centrografic”). – 201 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 201 (8 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-83-112-3.

[CNCRM 2021-174].

– – 1. Statistică – Dicționare.

311(038)

Com. Nr

 • Дудогло, Т. Д.

Ряды динамики и ряды распределения в статистике : (учебное пособие) / Т. Д. Дудогло ; Комратский государственный университет, Научно-исследовательский центр „Прогресс”. – Комрат : Б. и., 2020 (Tipogr. „Centrografic”). – 99 p. : fig., tab. ; 20 cm.

Bibliogr.: p. 99 (3 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-83-111-6.

[CNCRM 2021-175].

– – 1. Statistică. 2. Statistică economică.

311.218:[314+330.3](075.8)

Com. Nr

 • „Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации”, национальная научно-практическая конференция (6 ; 2020 ; Комрат). Сборник статей VI Национальной научно-практической конференции „Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации”, 26 ноября 2020 г. / под общей редакцией: Пармакли Д. М. ; организационный комитет: Дмитрий Пармакли (председатель) [и др.]. – Комрат : Б. и., 2020 (Tipogr. „Centrografic”). – 318 p. : fig., tab. ; 29 cm.

Antetit.: Комрат. гос. ун-т, Экон. фак., Н.-и. центр „Прогресс”. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez. paral.: lb. rom.-engl., rusă-engl. – Referințe bibliogr. la sfârşitul art. – 6 ex.

ISBN 978-9975-83-115-4.

[CNCRM 2021-176].

082:378=135.1=111=161.1

Com. Nr

 • „Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации”, международная студенческая научно-практическая конференция (2020 ; Комрат). Сборник статей международной студенческой научно-практической конференции „Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации”, 10 декабря 2020 г. / под общей редакцией: Пармакли Д. М. ; oрганизационный комитет: Дмитрий Пармакли (председатель) [и др.]. – Комрат : Б. и., 2020 (Tipogr. „Centrografic”). – 473 p. : fig., tab. ; 29 cm.

Antetit.: Комрат. гос. ун-т, Экон. фак., Н.-и. центр „Прогресс”. – Texte, rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-83-116-1.

[CNCRM 2021-177].

082:378=135.1=111=161.1

Com. Nr

 • Ion Anton: „Sunt laureat al dorului și al iubirii de graiul meu sfânt”: Biobibliografie / Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” ; alcătuitor : Tamara Maleru ; ediţie îngrijită de Eugenia Bejan. – Ed. a 2-a, compl. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 444 p. ; 22 cm.

200 ex.

ISBN 978-9975-151-92-4.

[CNCRM 2021-178].

– – 1. Literatură română din Republica Moldova – Indici bibliografici. 2. Anton, Ion, 1950 – …, scriitor – Biobibliografie.

016:[821.135.1(478).09+929 Anton]

Com. Nr

 • Гагаузия : открываем самобытныйкрай / авторский коллектив: Константинова И. А., Булгар С. С., Дончева Т. А., Никогло Д. Е. ; НИЦ Гагаузии им. М. В. Маруневич. – Комрат : Научно-исследовательский центр Гагаузии, 2020. – 140 p. : fot. color ; 23 cm.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 138-139 (32 tit.). – Изд. при фин. поддержке Европейского Союза. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3427-5-9 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-179].

– – 1. Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia – Republica Moldova – Studii monografice.

908(478-29)

Com. Nr

 • Pentru Domnul cu bucurie : colecție de cântece pentru adventurieri / Departamentul de Tineret și Departamentul de Muzică al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din Republica Moldova ; responsabil de ediţie: Chisacov Roman, Bașmacova Svetlana. – Chişinău : Cultul Religios Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Şaptea din Republica Moldova, 2020 (F.E.-P.”Tipografia Centrală”). – 232 p. : n. muz. ; 21 cm.

300 ex.

ISMN 979-0-3481-0002-9.

ISBN 978-9975-151-93-1 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-180].

– – 1. Cântece religioase.

279.13-535.8

Com. Nr

 • Бологан, Николай.

А в чем, собственно говоря, вопрос? / Николай Бологан. – Кишинэу : Б. и., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 160 p. ; 22 cm.

500 ex.

ISBN 978-9975-151-91-7 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-181].

– 1. Scrieri polemice.

821.161.1(478)-92 Бологан

Com. Nr

 • Spânu-Cemârtan, Margareta.

Flacăra vie / versuri şi articole de Margareta Spânu-Cemârtan.– Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 164 p. : fot. ; 20 cm.

300 ex.

ISBN 978-9975-151-35-1.

[CNCRM 2021-182].

– – 1. Poezie. 2. Povestiri. 3. Interviuri.

821.135.1(478)-8 Spânu-Cemârtan

Com. Nr

 • Cemîrtan, Romeo.

Biserica Ortodoxă Rusă în geopolitica regională – cazul Republicii Moldova / Romeo Cemîrtan. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 232 p. : fot. ; 20 cm.

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 106-107. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Swedish Institute Scholarship Programmes. – 500 ex.

ISBN 978-9975-146-30-2.

[CNCRM 2021-183].

– – 1. Biserica Ortodoxă Rusă din Republica Moldova.

[271.22:322(478)]:327=135.1=161.1

Com. Nr

 • Friptuleac, Grigore.

Au trecut ani : (50 de ani de la absolvirea facultății) : [Igienă și Sanitarie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”] / Grigore Friptuleac. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Dira-AP”). – 74 p. : fot., fot. color ; 21 cm.

Referințe bibliogr.: p. 67 (3 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3236-8-0.

[CNCRM 2021-184].

– – 1. Facultatea de Igienă și Sanitarie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” – Absolvenți.

[378.661+614.253](478)(092)

Com. Nr

 • Poezii patriotice / culegere alcătuită de Ioan Mânăscurtă ; coperta și prezentare grafică: Iurie Babii. – Chişinău : Princeps, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 192 p. : fot. ; 21 cm.

Apare cu contribuția Min. Educației, Culturii și Cercet. – 400 ex.

ISBN 978-9975-3480-2-7 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-185].

– – 1. Poezie.

821.135.1-82+821.135.1(478)-82

Com. Nr

 • Aplicarea spectroscopiei ultraviolet-vizibile în studiul produselor vitivinicole : Indicații metodice privind aplicarea spectroscopiei ultraviolet-vizibile la elaborarea tezelor de licență, master și doctor în domeniul oenologiei / elaborare, redactor responsabil: Iurie Scutaru ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Oenologie și Chimie. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – 32 p. : fig., tab. ; 20 cm.

Bibliogr.: p. 32 (23 tit.). – 30 ex.

ISBN 978-9975-45-664-7.

[CNCRM 2021-186].

 [543.42+663.2](076.5)

Com. Nr

 • Cuciuc, Valentina.

Curs de limbă română specializată în domeniul economiei / Valentina Cuciuc ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Limbi Străine. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – 40 p. ; 20 cm.

Aut. indicat pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 38 (13 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-660-9.

[CNCRM 2021-187].

– – 1. Limba română specializată – Economie.

811.135.1’276.6’243:33(075)

Com. Nr

 • Satiricus – un teatru de rezistență : Trei decenii cuTeatrul Naţional „Satiricus I. L. Caragiale”: 1990-2020/ Teatrul Naţional „Satiricus Ion Luca Caragiale” ; ediţie îngrijită de Ion Diviza ; concept, editor coordonator: Victoria Cazacu. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 440 p. : fot., fot. color ; 21 cm. – (Colecția „Satiricus” ; 20).

Text parţial în lb. rusă. – Apare cu sprijinul financiar al Teatrului Naț. „Satiricus Ion Luca Caragiale” şi al Primăriei municipiului Chișinău. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-151-96-2 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-188].

– – 1. Teatrul Naţional „Satiricus Ion Luca Caragiale” din Chișinău – Republica Moldova – Istorie.

792(478-25)(091)

Com. Nr

 • Fisticanu, Vladimir.

Neamul Fisticăneștilor / Vladimir Fisticanu. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – 196 p. : fot. ; 20 cm.

30 ex.

ISBN 978-9975-45-663-0.

[CNCRM 2021-189].

– – 1. Genealogie. 2. Neamul Fisticanu – Satul Vălcineţ – Raionul Călăraşi – Republica Moldova.

929.52(478)

Com. Nr

 • Afanas, Dorin.

Metodologia implementării dronelor în procesul educațional general din perspectiva STEAM : Ghid / Dorin Afanas ; comisia de evaluare: Liubomir Chiriac [et al.] ; Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 108 p. : fig., tab. ; 24 cm.

Bibliogr.: p. 106-108 (30 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-117-51-7.

[CNCRM 2021-190].

– – 1. Educaţie – Implementarea dronelor.

37.0:629.734

Com. Nr

 • Iordanov, Maria.

Culture and civilization topics / Maria Iordanov ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Limbi Străine. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – 68 p. ; 20 cm.

Referințe bibliogr.: p. 66 (8 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-662-3.

[CNCRM 2021-191].

008:811.111(076.6)

Com. Nr

 • Hadji-Bandalac, M.

Modalități de dezvoltare a limbajului vizual : Artele plastice : Indicații metodice / M. Hadji-Bandalac ; redactor responsabil: A. Carpov ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Departamentul Arhitectură. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – 65 p. : fig., tab. ; 29 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 38 (16 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-661-6.

[CNCRM 2021-192].

– – 1. Limbaj vizual – Formare – Dezvoltare.

75:72(076.5)

Com. Nr

 • Filipski, Tatiana.

Pictura : Suport de curs / Tatiana Filipski, Inga Mațcan-Lîsenco ; redactor responsabil: Tatiana Buimistru ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism și Arhitectură, Departamentul Urbanism și Design Urban, Programul Design Interior. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021 – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-45-665-4.

Partea a 2-a. – 2021. – 36 p. : fig. – Aut. indicați pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 31-32 (37 tit.). – 60 ex. – ISBN 978-9975-45-666-1. – [CNCRM 2021-193].

– – 1. Pictură. 2. Tehnica picturii.

75(075.8)

Com. Nr

 • Almanah politic / Compania de Promovare şi Consultanţă „Poliexpert”, „Tribuna Politică” ; director: Igor Volniţchi ; fotografii: Andrei Boguş [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – 27 cm. – ISBN 978-9975-4212-3-2.

Ediţie specială : Igor Dodon, Preşedintele Republicii Moldova : [2016-2020]. – 2020. – 260 p. : fot. color. – 5000 ex. – ISBN 978-9975-151-36-8. – [CNCRM 2021-194].

– – 1. Almanah politic. 2. Dodon, Igor, președinte al Repblicii Moldova, 2016-2020.

[32+342.511](478)(059)

Com. Nr

 • Докина, С. А.

История, культура и традиции русского народа : Предметный куррикулум : 5-9 классы : Куррикулумная область: социогуманитарное воспитание / Докина С. А., Ивасюк Л. М. ; научный руководитель: Клименко В. И. – Кишинэу : Б. и., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 37 p. : tab. ; 24 cm.

Bibliogr.: p. 36 (24 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-117-52-4.

[CNCRM 2021-195].

373.4.091:94(=161.1)(073)

Com. Nr

 • Colţ, Vitalie.

Armata nu se implică în conflict : [povestiri] / Vitalie Colţ ; copertă: Sergiu Stanciu. – [Chişinău] : Univers Educaţional, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 110 p. ; 20 cm.

Apare cu sprijinul Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3192-9-4.

[CNCRM 2021-196].

– – 1. Povestiri.

821.135.1(478)-34 Colţ

Com. Nr

 • Филип, Флорин.

Макроэкономика:[учебник] / Флорин Филип, Кармен Фэгэдар, Игорь Присак ; редактор-координатор: Игорь Присак ; переводчики: Александр Рошка, Татьяна Стукалова ; Университета „Divitia Gratiae”, Universitatea „Emanuel” din Oradea. – 1-е изд. – [Кишинэу] : Издательство Университета „Divitia Gratiae”, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 415 p. : fig., tab. color, fot. ; 27 cm. – (Учебники Griffiths School of Management ; 2)

Tit. orig. : Macroeconomie. – Referințe bibliogr.: p. 414 (24 tit.). – 170 ex.

ISBN 978-9975-3489-0-4.

[CNCRM 2021-197].

– – 1. Macroeconomie.

330.101.541(075.8)

Com. Nr

 • Relaţii după intenţia Creatorului : Ghid metodologic de pregătire a tinerilor la relaţii şi căsătorie : pentru liderii creştini / V. Sazonov (redactor), D. Lambru, R. Velciev [et al.] ; O.A „Începutul vieţii”. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 154 p. : tab. ; 30 cm.

Aut. indicați pe vs. f. de tit. – Referințe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar oferit de Swedish Mission Council (SMC) și Swedish International Development Cooperation Agency (Sida). – 200 ex.

ISBN 978-9975-151-99-3.

[CNCRM 2021-198].

– – 1. Educație creștină.

27-47

Com. Nr

 • Topal, G. D.

Ganın Havezi : ruh poeziyası gagauz hem rus dillerindä = Желание Души : духовная поэзия на гагаузском и русском языках / G. Topal, İ. Milev. – [Chişinău] : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 256 p. : il. ; 21 cm.

Tit., text paral.: lb. găgăuză, rusă. – Cпонсоры : Исполком АТО Гагаузия. – 300 ex.

ISBN 978-9975-151-81-8 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-199].

– – 1. Poezie.

821.512.165(478)-1 Topal=512.165=161.1

Com. Nr

 • Evaluarea eficienței și eficacității mecanismelor de cooperare intersectorială în domeniul protecției drepturilor copilului : Raport tematic/ Avocatul Poporului Ombudsman ; experţi: Mariana Ianachevici, Tatiana Danilescu. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 108 p. : tab. ; 24 cm.

Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al UNICEF (Moldova). – 100 ex.

ISBN 978-9975-151-82-5.

[CNCRM 2021-200].

– – 1. Drepturile copilului – Rapoarte tematice.

342.7-053.2(047)=135.1=161.1

Com. Nr

 • Evaluarea procesului de studiere a știinţelor reale și ale naturii din perspectiva inter/transdisciplinarităţii : concept STEAM/ Liubomir Chiriac, Tatiana Veverița, Maria Pavel [et al.] ; coordonator științific: Liubomir Chiriac ; consultanți științifici: Eduard Coropceanu [et al.] ; Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 252 p. : fig., tab. color ; 25 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 232-239. – 500 ex.

ISBN 978-9975-117-50-0 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-201].

– – 1. Științe reale – Procese de studiere – Evaluare. 2. Științe ale naturii – Procese de studiere – Evaluare.

373.091:[5+91]

Com. Nr

 • Gluh, Simion.

Basarabia va avea noroc : Versuri / Simion Gluh ; coperta: Dumitru Maxim. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 124 p. ; 21 cm.

25 ex.

ISBN 978-9975-72-508-8.

[CNCRM 2021-202].

– – 1. Poezie.

821.135.1(478)-1 Gluh

Com. Nr

 • Grozav, Adrian.

Ghid metodologic la disciplina „Teorii şi doctrine economice” / Grozav Adrian, Cujbă Vadim ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea de Geografie, Catedra Geografie Umană, Regională și Turism. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipografia UST). – 32 p. : fig., tab. ; 20 cm.

Referințe bibliogr.: p. 32 (28 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-76-316-5.

[CNCRM 2021-203].

330.8(073.8)

Com. Nr

 • Evaluarea și restabilirea biodiversității în ecosistemul urban Rezina cu impact antropic pronunțat : (studiu de caz cariera „Lafarge Ciment” (Moldova) S.A.) /Certan Corina, Bulimaga Constantin, Grabco Nadejda, Burghelea Aureliu ; Ministerul Educației Culturii și Cercetării, Institutul de Ecologie şi Geografie. – Chişinău : Institutul de Ecologie şi Geografie, 2020 (Tipogr. „Impressum”). – 145 p. : fig., fig. color, tab. ; 24 cm.

Referințe bibliogr.: p. 71-81 (245 tit.). – 80 ex.

ISBN 978-9975-3482-6-3.

[CNCRM 2021-204].

– – 1. Ecosistem petrofit urban – Societatea pe Acţiuni „Lafarge Ciment”, Rezina – Republica Moldova – Restabilirea biodiversității.

504.062.4(478)

Com. Nr

 • Plan de management al Rezervației naturale „Cărbuna” – sit-ul EMERALD / executori: Anatolie Tărîţă (autor responsabil), Nedealcov Maria, Moşanu Elena [et al.] ; redactor științific: Cozari Tudor ; Ministerul Educației Culturii și Cercetării, Institutul de Ecologie şi Geografie. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Impressum”). – 66 p. : fig., fig. color, tab. ; 24 cm.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Referințe bibliogr.: p. 63-65 (49 tit.). – 80 ex.

ISBN 978-9975-3482-4-9.

[2021-205].

– – 1. Biodiversitate – Republica Moldova. 2. Rezervația „Cărbuna” – Republica Moldova – Management.

[502/504+574](478)

Com. Nr

 • Ţugulea, Andrian.

Evaluarea impactului ecologic al emisiilor auto asupra vegetației din ecosistemele urbane / Ţugulea Andrian, Bulimaga Constantin, Mogîldea Vladimir ; Ministerul Educației Culturii și Cercetării, Institutul de Ecologie şi Geografie. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Impressum”). – 127 p. : fig., fig color, tab. ; 25 cm.

Referințe bibliogr.: p. 109-127. – 80 ex.

ISBN 978-9975-3482-2-5.

[CNCRM 2021-206].

– – 1. Poluarea atmosferei – Emisii auto. 2. Emisii auto asupra vegetației.

504.054:656.13

Com. Nr

 • „Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională (2020 ; Chişinău). Materialele conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională „Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective”, 29-30 septembrie 2020 : [în vol.] / comitetul ştiinţific: Eduard Coropceanu (preşedinte) [et al.] ; comitetul organizatoric: Lora Moşanu-Şupac (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : UST, 2020 – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-76-311-0.

Vol. 1 : Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii. – 2020. – 414 p. : fig., tab. – Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet., Univ. de Stat din Tiraspol. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez. paral.: lb. rom.-engl., enhgl.-rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-76-312-7. – [CNCRM 2021-207].

082:378=135.1=111=161.1

Com. Nr

 • „Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională (2020 ; Chişinău). Materialele conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională „Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective”, 29-30 septembrie 2020 : [în vol.] / comitetul ştiinţific: Eduard Coropceanu (preşedinte) [et al.] ; comitetul organizatoric: Lora Moşanu-Şupac (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : UST, 2020 – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-76-311-0.

Vol. 2 : Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar. – 2020. – 291 p. : fig., tab. – Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet., Univ. de Stat din Tiraspol. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez. paral.: lb. rom.-engl., engl.-rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-76-313-4. – [CNCRM 2021-208].

– – 1. Educație. 2. Învățământ superior. 3. Învățământ  primar. 4. Psihopedagogie.

37.0(082)=135.1=161.1

Com. Nr

 • „Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională (2020 ; Chişinău). Materialele conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională „Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective”, 29-30 septembrie 2020 : [în vol.] / comitetul ştiinţific: Eduard Coropceanu (preşedinte) [et al.] ; comitetul organizatoric: Lora Moşanu-Şupac (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : UST, 2020 – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-76-311-0.

Vol. 3 : Științe Socio-Umanistice și Didactica Științelor Socio-umanistice. – 2020. – 228 p. : fig. color, tab. – Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet., Univ. de Stat din Tiraspol. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez. paral.: lb. rom.-engl., rom.-fr., engl.-rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-76-314-1. – [CNCRM 2021-209].

082:378=00

Com. Nr

 • Colţa, Valentin.

Geografia fizică generală în reprezentări grafice / Valentin Colţa. – Ed. a 2-a, actualizată. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Totex-Lux”). – 157 p. : scheme, tab. ;  20 cm.

Bibliogr.: p. 157 (12 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-3350-7-2.

[CNCRM 2021-210].

– – 1. Geografie fizică.

911.2(084.2)

Com. Nr

 • Montgomery, Lucy Maud.

Anne de la Green Gables : [roman] / Lucy Maud Montgomery ; traducere din limba engleză de Silviana Boian ; copertă: Georgeta Vrabie. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 526 p. ; 22 cm.

Tit. orig.: Anne of Green Gables. – Cu semn de carte. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3458-1-1.

[CNCRM 2021-211].

– – 1. Romane.

821.111(71)-31 Montgomery

Com. Nr

 • „Mediul şi dezvoltarea durabilă”, conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională (5 ; 2020 ; Chişinău). Materialele conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională „Mediul şi dezvoltarea durabilă”, Ediţia a 5-a jubiliară, 90 de ani ai UST, 30-31 octombrie 2020 / comitetul ştiinţific: Coropceanu Eduard [et al.] ; comitetul de organizare: Mironov Ion [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipografia UST). – 283 p. : fig., fot., tab. ; 22 cm.

Antetit.: Univ. de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău), Fac. de Geografie. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-76-315-8.

[CNCRM 2021-212].

082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1

Com. Nr

 • Baciu, Petru.

Probleme filozofice ale fizicii și astronomiei / Petru Baciu, Valeriu Capcelea, Mihail Popa ; referenţi științifici: Ovidiu Calțun, Valeriu Parnavel. – Bălţi : Indigou Color, 2020. – 150 p. : tab. ; 22 cm.

Bibliogr.: p. 148-150 (82 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3470-4-4.

[CNCRM 2021-213].

– – 1. Fizică – Reflecții filosofice. 2. Astronomie – Reflecții filosofice.

168.521+53+52

Com. Nr

 • „Media and digital literacy in language education”, international virtual symposium (6 ; 2020 ; Chisinau). 6th International Virtual Symposium „Media and digital literacy in language education”, 18-19 September 2020 / edited by: Ana Muntean, Dina Puiu ; scientific committee: Anca Cehan (Iași), Gheorghe Popa (Bălți) [et al.] ; organizing committee: Viorica Cebotaroş [et al.]. – Bălţi : S. n., 2020 (Tipogr. „Indigou Color”). – 158 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Antetit.: Alecu Russo Bălţi State Univ., Fac. of Philology, Engl. and German Philology Dep., Asoc. Profesorilor de Limbi Străine. – Texte : lb. engl., fr., germ., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3490-0-0.

[CNCRM 2021-214].

– – 1. Educație lingvistică. 2. Limbi străine – Tehnologii informaționale.

[37.091+811]:004.9(082)=00

Com. Nr

 • Briţchi, Aliona.

Didactica educaţiei plastice : Suport de curs / Aliona Briţchi ; Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi : S. n., 2020 (Tipogr. „Indigou Color”). – 219 p. : fig., tab. ; 20 cm.

Referințe bibliogr.: p. 194-197 (49 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3470-6-8.

[CNCRM 2021-215].

– – 1. Educație plastică – Didactică. 2. Didactica educaţiei plastice.

37.016:73/76(075.8)

Com. Nr

 • Chira, Oxana.

Mehrsprachigkeit und interkulturelle Tabus in Gesellschaft und Bildung / Oxana Chira ; Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft, Staatliche „Alecu Russo” Universität Balti, Fakultät für Philologie Lehrstuhl für Englische und Deutsche Philologie. – Bălţi : S. n., 2020 (Tipogr. „Indigou Color”). – 170 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Referințe bibliogr.: p. 126-134. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3470-5-1.

[CNCRM 2021-216].

– – 1. Multilingvism.

811’246.3’27(075.8)

Com. Nr

 • Guranda, Elvira.

Deutsch lernen durch Lesen : Wortschatzerklärungen und Aufgaben zum Roman „Bitterschokolade” von Mirjam Pressler / Elvira Guranda, Lina Cabac, Irina Bulgacova. – [Bălţi] : S. n., 2020 (Tipogr. „Indigou Color”). – 125 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Texte : lb. rom., germ., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 125. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3470-7-5.

[CNCRM 2021-217].

– – 1. Limba germană pentru alolingvi.

811.112.2’243(075)

Com. Nr

 • Ciobanu, Lora.

Ghidul practicii manageriale : pentru programul de master „Management educaţional” – 90 ECTS, 120 ECTS, (Învăţământ cu frecvenţă) / Lora Ciobanu ; Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte. – Bălţi : S. n., 2020 (Tipogr. „Indigou Color”). – 57 p. : tab. ; 21 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 57 (8 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3470-9-9.

[CNCRM 2021-218].

378.147(076.5)

Com. Nr

 • Rădulescu, Daniela.

Măsuri dietetice la pacientul dializat cronic / Daniela Rădulescu. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 83 p. : tab. ; 20 cm.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.

ISBN 978-9975-89-185-1.

[CNCRM 2021-219].

– – 1. Dietetică – Boli renale. 2. Boli cronice de rinichi – Dietetică.

613.2+616.61-78

Com. Nr

 • Port, Angela.

Aspecte de semnalizare și expresie genică la plante / Angela Port, Maria Duca ; Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Centrul Genetică Funcțională. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 196 p. : fig., fig color ; 25 cm.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.

ISBN 978-9975-89-188-2.

[CNCRM 2021-220].

– – 1. Plante – Genetică. 2. Genetica plantelor.

581.1:631.523

Com. Nr

 • Studiul diagnostic al ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova / Constantin Bulimaga, Petru Bacal, Mihai Hachi [et al] ; coordonatori: Constantin Bulimaga, Petru Bacal ; referenți științifici: Valentin Bobeică, Valeriu Sainsus ; Ministerul Educației Culturii și Cercetării, Institutul de Ecologie şi Geografie, Agenția de Dezvoltare Regională Nord. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Impressum”). – 123 p. : fig., fig. color, tab. ; 25 cm.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Referințe bibliogr.: p. 116-120 (123 tit.). – 80 ex.

ISBN 978-9975-3482-3-2.

[CNCRM 2021-221].

– – 1. Ecosisteme urbane – Republica Moldova. 2. Ecosisteme rurale – Republica Moldova.

[574+502/504](478)

Com. Nr

 • Ляшенко, Ольга.

Рабочая тетрадь к учебнику „Русский язык” : для 6 класса гимназии с румынским языком обучения / Ольга Ляшенко, Светлана Бабич ; Главное управление образования, молодежи и спорта муниципия Кишинэу, Муниципальное методическое объединение учителей русского языка. – Кишинэу : Б. и., 2020 ([Tipogr. „Almor Plus”]) – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-3228-7-4.

[Partea] 1-a. – 2020. – 21 p. : fig., tab. – F. f. de tit. – 2000 ex. – ISBN 978-9975-3228-8-1. – [CNCRM 2021-222].

811.161.1’243(076)

Com. Nr

 • Hai să-ţi spun… : Ce? Cine? Unde? Când? Cum? De ce? : 156 de răspunsuri date de mămici, tătici, bunici la întrebările celor mici / text : Ala Bujor, Cristina Duca ; ilustrare: Vadim Rusu ; coperta: Vadim Rusu, Veronica Mariţ. – Ed. a 3-a. – [Chişinău] : Epigraf, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 80 p. : il. color ; 27 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-60-382-9 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-223].

– – 1. Curiozități pentru copii.

087.5

Com. Nr

 • Морарь, Марина.

Музыкальное воспитание : Учебник для 3-го класса / Марина Морарь, Александру Борш ; traducere din limba română: Tatiana Berezovicova ; comisia de evaluare: Daniela Cotoviţcaia [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 95, [1] p. : fig., fot., color, n. muz. ; 24 cm.

Este proprietate a Min. Educației, Culturii și Cercet. – 9200 ex.

ISBN 978-9975-85-237-1.

ISMN 979-0-3480-0430-3.

[CNCRM 2021-224].

– – 1. Educație muzicală.

78(075.2)

Com. Nr

 • Plămădeală, Cristina.

Învăţ să scriu în coreeană alfabetul : Limba coreeană pentru toţi / Cristina Plămădeală. – Chişinău : S. n., 2020 (Combinatul Poligrafic). – 64 p. : il. ; 26 cm.

Text : lb. rom., coreeană. – 300 ex.

ISBN 978-9975-129-76-3.

[CNCRM 2021-225].

– – 1. Limba coreeană – Alfabetul. 2. Alfabetul coreean.

811.531’243=135.1=531

Com. Nr

 • Ostavciuc, Dinu.

Sesizarea organului de urmărire penală : Monografie / Dinu Ostavciuc ; redactor științific: Tudor Osoianu. – Chişinău : Cartea Militară, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 206 p. ; 24 cm.

Referințe bibliogr.: p. 196-204 (87 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3366-5-9 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-226].

– – 1. Urmărire penală.

343.12/.13

Com. Nr

 • Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova : 30 de ani = Academy „Ştefan cel Mare” of Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova : 30 years/ grupul de lucru: Ștefan Belecciu [et al.] ; coordonator de proiect: Iurie Larii ; colegiul de redacţie: Dinu Ostavciuc [et al.] ; traducere în limba engleză: Angela Pareniuc [et al.] ; fotografii: Mihai Potârniche. – [Chişinău] : Cartea Militară, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 263 p. : fot. color ; 30 cm.

Tit., text paral.: lb. rom., engl. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3366-6-6 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-227].

– – 1. Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne – Republica Moldova – Istorie.

378.635.5(478-25)(091)(082)=135.1=111

Com. Nr

 • Pînzaru, Iurie.

Măsuri de prevenire a infecţiei COVID-19 la întreprinderile de procesare a cărnii : Ghid practic / Iurie Pînzaru, Grigore Friptuleac, Constantin Spînu ; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : S. n., 2020 ([Tipogr. „Sirius”]). – 29, [1] p. : fig. color, tab. ; 21 cm.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 29 (19 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-57-284-2.

[CNCRM 2021-228].

– – 1. Coronavirus SARS-Cov-2 (Covid-19) – Prevenire. 2. Întreprinderi de procesare a cărnii – Măsuri de prevenire a infecţiei COVID-19.

[614.4:578.834.1SARS-Cov-2]:637.5

Com. Nr

 • Internet voting : The reality of our times / Victor Guzun, Kevin Tammearu, Ana-Maria Stancu, Alexandru Balmoș ; editor: Judy Goldman ; coordinator: Sergiu Boghean ; European Liberal Forum (ELF). – Chişinău ; Bucharest ; Tallin [etc.] : S. n., 2020 ([Tipografia „Sirius”]). – 38, [1] p. : fot., il. color ; 21 cm.

Aut. indicați pe cop. – Referinţe bibliogr.: p. 39 (9 tit.). – Apare cu sprijinul Friedrich Naumann Foundation for Freedom, Office for Romania and Republic of Moldova. – 300 ex.

ISBN 978-9975-57-294-1.

[CNCRM 2021-229].

– – 1. Votare online.

342.843.5:004.738.5

Com. Nr

 • Guțu, Ana.

Discursuri = Discours : Ars oratoria / Ana Guțu ; Institut Supérieur d’Études Franςaises (ISEF). – Chișinău : S. n., 2020 („Tipografia-Sirius”). – 237, [2] p. : fot. color ; 24 cm.

Tit., text, cuprins paral.: lb. rom., fr. – 200 ex.

ISBN 978-9975-57-274-3.

[CNCRM 2021-230].

– – 1. Discursuri politice. 2. Discursuri academice.

32+378=135.1=133.1

Com. Nr

 • Controlul, reglementarea și remedierea expunerii la radon a populației Republicii Moldova / Liuba Corețchi, Ion Bahnarel, Serghei Vîrlan, Ion Apostol ; redactor ştiinţific: Vasile Stegărescu ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale,Agenția Națională pentru Sănătate Publică. – Chişinău : S. n., 2020 („Tipografia-Sirius”). – 232 p. : fig., tab. ; 24 cm.

Referințe bibliogr.: p. 101-106 (82 tit.). – Apare cu suportul  Agenției Naț. pentru Cercet. și Dezvoltare. – 100 ex.

ISBN 978-9975-57-290-3 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-231].

– – 1. Expunere la radon – Republica Moldova – Evaluare sanitaro-igienică. 2. Radiații ionizate – Factori de risc – Măsuri de remediere.

614.8.086.5(478)

Com. Nr

 • Teste sumative la istoria românilor şi universală : Clasa a 11-a / Corina Lungu, Viorica Bujor, Svetlana Vasilachi [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Fox Trading”). – 40 p. : h., tab. ; 29 cm.

Aut. indicați pe vs. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3358-0-5.

[CNCRM 2021-232].

– – 1. Istoria românilor – Teste. 2. Istorie universală – Teste.

94(=135.1)+94(100)(079)

Com. Nr

 • Суммативное оценивание по истории румын и всеобщей истории : 11 класс / Корина Лунгу, Виорика Бужор, Светлана Василаки [и др.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Fox-Trading”). – 40 p. : h., tab. ; 29 cm.

Aut. indicați pe vs. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3459-1-0.

[CNCRM 2021-233].

– – 1. Istoria românilor – Teste. 2. Istorie universală – Teste.

94(=135.1)+94(100)(079)

Com. Nr

 • Filip, Iulian.

La ce bun pe lume floarea? : Poezii pentru copii cu fotografii și desene iuliene/ Iulian Filip. – Chişinău : Cartdidact, 2020. – 16 p. : des., fot. ; 7 x 10 cm. – (Provocările iuliene ; A4 (h))

300 ex.

ISBN 978-9975-3469-4-8.

[CNCRM 2021-234].

– 1. Poezii pentru copii.

821.135.1(478)-1-93 Filip

Com. Nr

 • Filip, Iulian.

Cucul la cumpănă : catrene, bagatele grafice, haikuuri iuliene / Iulian Filip. – Chişinău : Cartdidact, 2020. – 65 , [3] p. : des. ; 7 x 10 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3469-6-2.

[CNCRM 2021-235].

– – 1. Catrene.

821.135.1(478)-1 Filip

Com. Nr

 • Afanasie-Crăciun, Tatiana.

Vreau să am mamă : povestiri / Tatiana Afanasie-Crăciun. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Tipocart Print”). – 60 p. ; 20 cm.

100 ex.

ISBN 978-9975-3474-2-6.

[CNCRM 2021-236].

– – 1. Povestiri.

821.135.1(478)-34 Afanasie-Crăciun

Com. Nr

 • Фуртунэ, Григоре.

Наш декан Марлен Михайлович Макеенко : [экономический факультет Кишиневского государственного университета] / ГригореФуртунэ. –  Кишинэу : Iulian, 2020 (Tipogr. „Cetatea de Sus”). – 69 p. : fot. ; 20 cm.

50 ex.

ISBN 978-9975-3393-3-9.

[CNCRM 2021-237].

– – 1. Facultatea de Economie a Universității de Stat din Moldova – 1955-1960.

[378+33](092)

Com. Nr

 • Furtună, Grigore.

Liudocica : (steaua niciodată nu se abate din drum) : Viața… Amintiri … Memoria / Grigore Furtună. – Chişinău : Iulian, 2021 (Tipogr. „Cetatea de Sus”). – 64 p. ; fot. ; 29 cm.

50 ex.

ISBN 978-9975-3393-4-6.

[CNCRM 2021-238].

– – 1. Scrieri autobiografice.

821.135.1(478)-94 Furtună

Com. Nr

 • Ostrofeţ, Leonid (Liviu).

Bazele activității turistice : Monografie / Leonid (Liviu) Ostrofeţ ; redactare ştiinţifică: Valeriu Efremov ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Ministerul Agriculturii, Dezvolării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Cetatea de Sus”). – 473 p. : fig., tab. ; 20 cm.

Referințe bibliogr.: p. 458-460 (49 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3393-5-3.

[CNCRM 2021-239].

– – 1. Turism. 2. Bazele activității turistice.

338.48

Com. Nr

 • Institutul Naţional de Cercetări Economice. Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice, Ediția a 10-a / Institutul Naţional de Cercetări Economice ; colegiul de  redacție: Alexandru Stratan (red.-şef) [et al.]. – Chişinău : INCE, 2020 – . – 29 cm. – ISSN 1857-3630.

2020. – 2020. – 123 p. : fig., tab. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Rez. paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-4326-6-5 (eronat). – [CNCRM 2021-240].

– – 1. Institutul Naţional de Cercetări Economice – Anale. 2. Economie. 3. Statistică. 4. Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice.

33+316(082)

Com. Nr 12

 • Ţărnă, Cristina.

Ghidul integrității administrației publice locale : Repere pentru monitorizarea integrităţii publice la nivel local de către societatea civilă / Cristina Ţarină ; Friedrich-Ebert-Stifung Moldova. – [Chişinău] : Impressum, 2020. – 72 p. : tab. color ; 30 cm.

Aut. indicat pe cop. – F. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol.

[CNCRM 2021-241].

– – 1. Administrație publică locală – Integritate. 2. Integritatea administrației publice locale.

352:061.2

Com. Nr

 • Spatari, Marcel.

Cine plăteşte factura pandemiei? : Muncă şi justiţie socială : Impactul social-economic al coronacrizei : Analiză / Marcel Spatari ; contribuţii: Ştefan Guga, Diana Chelaru ; Friedrich-Ebert-Stifung Moldova. – [Chişinău] : Impressum, 2020. – 38 p. : fig., tab. color ; 30 cm.

 Aut. indicat pe cop. – F. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol.

[CNCRM 2021-242].

– – 1. Situație social-economică – Perioada pandemică – Sondaje.

[316+338]:303.4

Com. Nr

 • Downing, Samantha.

Iubita mea soţie : [roman] / Samantha Downing ; traducere din limba engleză de Marina Mogoșanu ; design copertă: Andreea Francesca Cichi. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 454, [12] p. ; 20 cm.

Tit. orig.: My lovely wife. – Cu semn de carte. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-3458-4-2.

[CNCRM 2021-243].

– – 1. Romane.

821.111(73)-31 Downing

Com. Nr

 • Cozari, Tudor.

Animalele : Enciclopedie ilustrată : [în vol.] / Tudor Cozari ; redactor științific: Ion Toderaș ; Universitatea de Stat din Tiraspol, Institutul de Zoologie al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Imprimat în Ungaria) – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-0-0297-4.

[Vol.] 2. – 2020. – 145 p. : fot. color. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic Naț. – 2500 ex. – ISBN 978-9975-0-0412-1 (în cop. tare). – [CNCRM 2021-244].

– – 1. Animale – Enciclopedii. 2. Păsări – Enciclopedii. 3. Reptile – Enciclopedii.

597/599(031)

Com. Nr

 • „Justiția constituțională și reacția societății: când soluțiile curților constituționale se află în dezacord cu opiniile majoritare din societate”, conferință internațională (2020 ; Chişinău). Conferința Internațională dedicată celei de-a 25-a aniversări de la fondarea Curții Constituționale a Republicii Moldova „Justiția constituțională și reacția societății: când soluțiile curților constituționale se află în dezacord cu opiniile majoritare din societate”, 20 februarie 2020, Chișinău. – Chişinău : Arc, 2020 (Tipogr. „Europress”). – 161 p. : fot. color ; 21 cm.

Antetit.: Curtea Constituțională a Rep. Moldova. – Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.

ISBN 978-9975-0-0414-5.

[CNCRM 2021-245].

– – 1. Curţi constituționale. 2. Justiție constituțională.

342.565.2:342.4(478)(082)=135.1=161.1

Com. Nr

 • Constitutional Justice and the Society’s Reaction: When the Solutions of the Constitutional Courts are in Disagreement with the Majority Opinion of the Society”, international conference (2020 ; Chişinău). International Conference dedicated to the 25th anniversary of the Constitutional Court of the Republic of Moldova „Constitutional Justice and the Society’s Reaction: When the Solutions of the Constitutional Courts are in Disagreement with the Majority Opinion of the Society”, 20 February 2020, Chișinău. – Chişinău : Arc, 2020 (Tipogr. „Europress”). – 160 p. : fot. color ; 21 cm.

Antetit.: Constitutional Court of the Rep. of Moldova. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.

ISBN 978-9975-0-0423-7.

[CNCRM 2021-246].

– – 1. Curţi constituționale. 2.  Justiție constituțională.

342.565.2:342.4(478)(082)

Com. Nr  

 • Popovici, Radmila.

Vene şi artere : [versuri] / Radmila Popovici ; concepție grafică: Mihai Bacinschi ; ilustrații: Teodor Buzu. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 143 p. : il. ; 23 cm.

250 ex.

ISBN 978-9975-0-0429-9.

[CNCRM 2021-247].

 – – 1. Poezie.

821.135.1(478)-1 Popovici

Com. Nr

 • Baciu, Gheorghe.

Învățământul, cultura și creștinismul în Bălți / Gheorghe Baciu. – Chişinău : S. n., 2020 (Combinatul Poligrafic). – 201 p. : il., fot., tab. ; 21 cm.

Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 400 ex.

ISBN 978-9975-129-78-7 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-248].

– – 1. Învăţământ – Bălţi – Republica Moldova – Istorie. 2. Cultură – Bălţi – Republica Moldova – lstorie. 3. Creştinism – Bălţi – Republica Moldova – lstorie.

[37+008+27](478-21)(091)

Com. Nr

 • Baciu, Gheorghe.

Istorii de pătimiri nemotivate / Gheorghe Baciu, Anatol Bondarev. – Chişinău : S. n., 2020 (Combinatul Poligrafic). – 221 p. : fot. ; 21 cm.

Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.

ISBN 978-9975-129-77-0 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-249].

– – 1. Personalități din Republica Moldova – Biografii.

94(478)(092)

Com. Nr

 • Victor Untilă : În căutarea unei cunoaşteri complexe, sistemice şi integrale : Studiu biobibliografic omagial / Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Departamentul Informaţional Biblioteconomic ; director publicaţie: Ilian Galben ; coordonator: Irina Botnaru ; contribuţii bibliografice: Teodora Istrati ; consultanţi ştiinţifici: Elena Prus, Victor Untilă ; redactor ştiinţific: Carolina Dodu-Savca. – Chişinău : ULIM, 2021. – 200 p. : fig., fig., fot. color ; 21 cm. – (Colecţia „Universitaria”, ISBN 978-9975-101-89-9 ; Fascicula a 56-a).

Texte : lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul studiilor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3471-2-9.

[CNCRM 2021-250].

– 1. Lingvistică – Indici bibliografici. 2. Untilă, Victor, 1961 – …, lingvist – Biobibliografie.

016:[80/81+929(478)Untilă]=135.1=133.1

Com. Nr

 • Драгалин, С.

Тесты по математике: первичные, формативные, суммативные : 2 класс / С. Драгалин, М. Брагиш, Е. Попа. – Кишинэу : Interprint, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 48 p. : fig., tab. ; 24 cm.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3182-5-9.

[CNCRM 2021-251].

 • – 1. Matematică – Teste.

51(079)

Com. Nr

 • Educație incluzivă timpurie : Ghid metodologic / Vasian Tatiana, Bulat Galina, Eftodi Agnesa [et al.] ; coordonare generală: Gînu Domnica ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Lumos Foundation Moldova. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 224 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 221-224 (81 tit.). – Apare cu suportul Lumos Foundation Moldova. – 350 ex.

ISBN 978-9975-56-814-2.

[CNCRM 2021-252].

– – 1. Educație incluzivă timpurie.

376:373.2(075)

Com. Nr

 • Mamot, Eugen.

Concertino pentru două piane / Eugen Mamot. – [Chişinău] : S. n., 2021 (Tipogr. „Print Caro”). – 36 p. : n. muz. ; 30 cm.

50 ex.

ISMN 979-0-3481-0010-4.

ISBN 978-9975-56-833-3.

[CNCRM 2021-253].

 • – 1. Muzică pentru pian.

785:780.616.433

Com. Nr

 • Mamot, Eugen.

Vreau să cânt și eu : Caietul 4 : Creaţii pentru voce şi pian pe versurile lui Grigore Vieru : dedicate elevilor claselor primare / Eugen Mamot. – [Chişinău] : S. n., 2021 (Tipogr. „Print Caro”). – 51 p. : il., n. muz. ; 30 cm.

100 ex.

ISMN 979-0-3481-0009-8.

ISBN 978-9975-56-830-2.

[CNCRM 2021-254].

– – 1. Cântece pentru copii.

784.6:780.616.433

Com. Nr

 • Rusnac, Svetlana.

Psihoterapia de scurtă durată centrată pe soluție – model pozitiv de suport psihologic pentru evenimentele dificile de viață = Краткосрoчная психотерапия, ориентированная на решение – позитивная модель психологического сопровождения в сложных жизненных обстоятельствах / Svetlana Rusnac. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 76 ; 79 p. : fig., tab. ; 29 cm.

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Referinţe bibliogr.: p. 73-76 (77 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-56-823-4.

[CNCRM 2021-255].

– – 1. Psihoterapie.

159.964.2+615.851=135.1=161.1

Com. Nr

 • Bumbu, Veronica.

A tainei plăsmuire = The creation of a miracle / Veronica Bumbu ; prefaţă: Lidia Grosu ; textul tradus în limba engleză: Georgiana-Laura Gheorghe ; referinţe critice: G. Călin [et al.] ; grafică: Iurie Braşoveanu. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 280 p. : il. ; 21 cm.

Text paral.: lb. rom., engl. – Tit. pe cop.: lb. engl. – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-812-8 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-256].

– – 1. Poezie.

821.135.1(478)-1=135.1=111 Bumbu

Com. Nr

 • Configurări analitice ale profesionalizării cadrelor didactice în contextul provocărilor societale : Monografie colectivă / Nelu Vicol, Lilia Pogolşa, Aliona Afanas [et al.] ; coordonatori ştiinţifici: Vicol Nelu, Pogolșa Lilia ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : IȘE, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 204 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Aut. indicați pe vs. f. de tit. – Referințe bibliogr.: p. 194-201 (160 tit.). – 70 ex.

ISBN 978-9975-48-185-4.

[CNCRM 2021-257].

– – 1. Cadre didactice – Formare continuă. 2. Formare continuă – Cadre didactice.

37.091

 • Tezele celei de-a 73-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor : [Universităţii Agrare de Stat din Moldova] / redactor şef.: Cercel Ilie [et al.] ; redactor coordonator: Liuțcan Valentina. – Chişinău : UASM, 2020. – 173 p. ; 21 cm.

Antetit.: Min. Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Rep. Moldova, Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – 70 ex.

ISBN 978-9975-64-313-9.

[CNCRM 2021-258].

082:378.663(478-25)=00

Com. Nr

 • Învăţarea școlară. Probleme de realizare. Perspective de dezvoltare : Monografie colectivă / autori: Tatiana Callo, Maria Hadârcă, Veronica Bâlici [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, Institutul de Știinţe ale Educaţiei ; coordonator știinţific: Ludmila Franţuzan. – Chişinău : Institutul de Știinţe ale Educaţiei, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 399 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Aut. indicați pe p. 396-398. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.

ISBN 978-9975-48-184-7.

[CNCRM 2021-259].

– – 1. Învățare școlară.

373.091

Com. Nr

 • Сhişlaru, Angela.

Politici contabile ale întreprinderilor agricole = Учетные политики сельскохозяйственных предприятий/Angela Сhişlaru, Alexandru Frecăuţeanu. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 763 p. : tab. ; 21 cm.

Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 395-406 (189 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-810-4 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-260].

– – 1. Contabilitate – Politici. 2. Politici contabile – Întreprinderi agricole.

657:631.162=135.1=161.1

Com. Nr

 • Vieru, Vadim.

Drepturile omului în activitatea poliţiei : Ghid succint / Vadim Vieru, Mihaela Botnarenco ; Fundaţia Soros-Moldova, Inspectoratul General al Poliţiei. – Chişinău : Print-Caro, 2020. – 52 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul Uniunii Europene. – 1000 ex.

[CNCRM 2021-261].

– – 1. Drepturile omului. 2. Drepturile omului în activitatea poliţiei.

342.72/.73:351.74

Com. Nr

 • Виеру, Вадим.

Права человека в деятельности полиции : Краткое руководство / Вадим Виеру, Михаела Ботнаренко ; Фонд Сорос Молдова, Генеральный Инспекторат Полиции. – Кишинэу : Б. и., 2021 ([Tipogr. „Print-Caro”]). – 52 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Изд. при фин. поддержке Европ. Союза.

[CNCRM 2021-262].

– – 1. Drepturile omului. 2. Drepturile omului în activitatea poliţiei.

342.72/.73:351.74

Com. Nr

 • Mamot, Eugen.

O viaţă dăruită muzicii şi copiilor : [culegere de articole, schițe, eseuri] / Eugen Mamot. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Print Caro”). – 469 p. : fot. ; 20 cm.

100 ex.

ISBN 978-9975-56-828-9 (eronat)

[CNCRM 2021-263].

– – 1. Mamot, Eugen, 1941 – …, compozitor, dirijor.

78.071.1(478)(092)

Com. Nr

 • Glavan, Aurelia.

Reabilitarea psihosocială a persoanelor post accident vascular cerebral : Monografie /Aurelia Glavan ; coordonator ştiinţific: Nicolae Bucun ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : IŞE, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 408 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 308-333 (497 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-48-182-3.

[CNCRM 2021-264].

– – 1. Accident vascular cerebral – Reabilitare. 2. Persoane post accident vascular cerebral – Reabilitare psihosocială.

616.831-005.1-082:159.9

Com. Nr

 • Țîbîrnă, Andrei.

Patologia nodulară a glandei tiroide la adulți și copii : [monografie] / Andrei Țîbîrnă ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, IMSP Institutul Mamei și Copilului, IMSP Institutul Oncologic. – Chişinău : Medicina, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 312 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 305-312 (110 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.

ISBN 978-9975-82-188-9 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-265].

– – 1. Glanda tiroidă – Tumori. 2. Cancerul glandei tiroide – Adulți – Copii.

616.441-006.6-053.8-053.2

Com. Nr


 • Paniş, Aliona.

Pedagogia eticii: o reconstrucţie în instituţia educaţiei : (Monografie) / Aliona Paniş ; coordonator ştiinţific: Tatiana Callo ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Institutul de Științe ale Educației. – Chişinău : IȘE, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 260 p. : tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 238-254 (311 tit.). – 30 ex.

ISBN 978-9975-48-181-6.

[CNCRM 2021-266].

– – 1. Pedagogia eticii.

37.013

Com. Nr

 • Быку, Аделина.

Предпринимательское право : [университетский курс] / Быку Аделина, Быку Игор. – [Кишинэу] : Б. и., 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 423 p. ; 21 cm.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-824-1.

[CNCRM 2021-267].

– – 1. Dreptul afacerilor.

347.7(075.8)

Com. Nr

 • Patologia renală în sarcină : Elaborare metodică. Recomandare / Larisa Rotaru, Liliana Groppa, Rodica Pascal[et al.] ; Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Departamentul Medicină Internă, Disciplina de Reumatologie şi Nefrologie. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 92 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Aut. pe cop. nu sunt indicați. – Bibliogr.: p. 84-92 (84 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-806-7.

[CNCRM 2021-268].

– – 1. Patologii renale – Diagnostic – Tratament. 2. Patologia renală în sarcină.

616.61-07-08:618.3(076.5)

Com. Nr

 • Paniş, Aliona.

Repere pedagogice în formarea atitudinilor : Ghid metodologic / Aliona Paniş ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : IŞE, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 84 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Referințe bibliogr.: p. 79-82 (83 tit.). – 30 ex.

ISBN 978-9975-48-187-8.

[CNCRM 2021-269].

– – 1. Educație – Formare atitudinilor. 2. Atitudine – Formare.

37.015(075)

 • Andrieş, Vasile.

Educaţia nonformală : aspecte conceptuale şi funcţionale : Compendiu / Vasile Andrieş,Veronica Clichici ; coordonator ştiinţific: Vasile Andrieş ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Institutul de Științe ale Educației. – Chişinău : IŞE, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 68 p. : fig., tab. ; 24 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 63-66 (56 tit.). – 70 ex.

ISBN 978-9975-48-183-0.

[CNCRM 2021-270].

– – 1. Educație nonformală.

37.015(075)

Com. Nr

 • The Contemporary Issues of the Socio-Humanistic Sciences”, international scientific conference (11 ; 2020 ; Chișinău). The Contemporary Issues of the Socio-Humanistic Sciences : International Scientific Conference, 11th Edition: Program and Working Papers, Chisinau, December 3th-4th 2020 / scientific committee: Ilian Galben (chair) [et al.] ; organizational committee: Svetlana Rusnac (chair) [et al.]. – Chișinău : [ULIM], 2020 (Tipogr. „Print Caro”). – 104 p. ; 21 cm.

Antetit.: Free Intern. Univ. of Moldova, Fac. of Social and Educational Sciences, Doctoral School of Free Intern. Univ. of Moldova. – Texte : lb. rom., engl. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3471-0-5.

[CNCRM 2021-271].

082:378=1351=111

Com. Nr

 • „Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane”, conferinţă știinţifico-practică internaţională (2020 ; Chişinău). Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane : Materialele Conferinţei știinţifico-practice internaţionale, 9-10 octombrie 2020 / coordonator: Ludmila Roşca ; comitetul ştiinţific: Oleg Balan [et al.] ; comitetul organizatoric: Ludmila Roşca [et al.]. – Chişinău : Academia de Administrare Publică, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 342 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Antetit.: Guvernul Rep. Moldova, Acad. de Administrare Publică. – Texte, rez.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3492-0-8.

[CNCRM 2021-272].

– – 1. Educație. 2. Comunicare. 3. Globalizare. 4. Securitate umană.

37+3(082)=00

Com. Nr

 • „Cunoașterea – suport al integrării sociale”, masă rotundă (2020 ; Chişinău). Cunoașterea – suport al integrării sociale : Materialele Mesei rotunde, 3 iulie 2020 / coordonator: Ludmila Roşca ; comitetul ştiinţific: Oleg Balan [et al.] ; comitetul organizatoric: Ludmila Roşca [et al.]. – Chişinău : Academia de Administrare Publică, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 82 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Antetit.: Guvernul Rep. Moldova, Acad. de Administrare Publică. – Texte : lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3492-1-5.

[CNCRM 2021-273].

– – 1. Cunoaștere. 2. Educație. 3. Integrare socială. 4. Justiție.

37.0+316+34(082)=135.1=111

Com. Nr

 • Catană, Tatiana.

Ghidul avocatului : care acordă asistenţă juridică garantată de stat victimelor traficului de fiinţe umane / Tatiana Catană, Dana Ioniţă, Lidia Gorceag ; Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Agenţia ONU pentru Migraţie. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print Caro”). – 104 p. ; 21 cm.

Aut. indicați pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu suportul financiar acordat de Biroul Afaceri Intern. în Domeniul Drogurilor şi Aplicării Legii al Dep. de Stat al SUA. – 600 ex.

ISBN 978-9975-56-815-9.

[CNCRM 2021-274].

– –1. Trafic de ființe umane. 2. Victime – Trafic de ființe umane – Asistență juridică.

343.54:347.965

Com. Nr

 • Servicii de intervenție timpurie : Ghid pentru părinți / AO „Lumos Foundation Moldova”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 36 p. : il. ; 21 cm.

250 ex.

ISBN 978-9975-56-807-4.

[CNCRM 2021-275].

– – 1. Educație timpurie.

373.2.018.1

Com. Nr

 • Politici naţionale și internaţionale de asigurare a activităţii psihologice în sistemul de învăţământ general : Monografie colectivă / Nicolae Bucun, Oxana Paladi, Virginia Rusnac [et al.] ; coordonatori ştiinţifici: Nicolae Bucun, Oxana Paladi ; Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, Institutul de Știinţe ale Educaţiei. – Chişinău : IŞE, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 516 p. : fig. ; 21 cm.

Aut. indicați pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. la sfîrşitul cap. – 100 ex.

ISBN 978-9975-48-186-1.

[CNCRM 2021-276].

– – 1. Învățământ general – Politici. 2. Psihologie pedagogică.

37.014:373.015.3

Com. Nr

 • Realizări științifice în horticultură, oenologie și tehnologii alimentare / I.P. Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 448 p. : fig., il., tab. ; 24 cm.

Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.

ISBN 978-9975-56-808-1.

[CNCRM 2021-277].

– – 1. Horticultură. 2. Enologie. 3 Tehnologii alimentare.

634+663/664(082)=135.1=161.1

Com. Nr

 • Bazele teoretice ale tractoarelor agricole : manual / Ion Lăcustă, Igor Beşleagă, Dumitru Novorojdin [et al.] ; referenţi ştiinţifici: Ovidiu Balan, Constantin Nesterenco ; sub redacţia: Ion Lăcustă ; Universitatea Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 260 p. : fig., tab. ; 24 cm.

300 ex.

ISBN 978-9975-56-809-8.

[CNCRM 2021-278].

– 1. Tractoare agricole – Exploatare.

629.366:631.372(075.8)

Com. Nr

 • Medierea garantată de stat : Analiză empirică a situaţiei şi perspective pentru Republica Moldova / Institutul de Reforme Penale ; Millenium DPI Partners, Accesul la Justiţie in Moldova ; autorii cercetării: Felicia Chifa,Veronica Mihailov-Moraru. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 86 p. : fig., tab. color ; 24 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 80-84 (45 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Biroului pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă (DRL) al Dep. de Stat al SUA. – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-816-6.

[CNCRM 2021-279].

– – 1. Mediere. 2. Medierea garantată de stat – Republica Moldova. 3. Drept penal – Mediere.

347.965.42+343.1(478)

Com. Nr

 • Televca, Oleg.

Drept financiar : Note de curs / Oleg Televca, Doina Cuciurca ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Departamentul Drept Public. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 269 p. : tab. ; 24 cm.

Referințe bibliogr.: p. 264-268 (80 tit.). – 350 ex.

ISBN 978-9975-152-79-2.

[CNCRM 2021-280].

– – 1. Drept financiar.

347.73(075.8)

Com. Nr

 • Culegere de lucrări ştiinţifice : Seminarul Ştiinţific organizat la Facultatea de Ştiinţe Economice  „Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecţii, sugestii” : [în vol.] / Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Ştiinţe Economice ; redactor-şef: Galina Ulian. – Chişinău : CEP USM, 2020 – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-71-617-8.

Vol. 5. – 2020. – 137 p. : fig., tab. – Text parțial în lb. rusă. – Rez. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-152-71-6. – [CNCRM 2021-281].

– – 1. Economie. 2. Dezvoltare durabilă.

[33+316.4]:378.4(478-25)(082)=135.1=161.1

Com. Nr

 • Sadovei, Nicolae.

Drept medical : [în vol.] / Nicolae Sadovei ; Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Interuniversitar de Drept Medical. – Chişinău : CEP USM, 2020 – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-152-75-4.

Vol. 1 : Teoria generală a dreptului medical. – 2020. – 356 p. – Referinţe bibliogr.: p. 350-355 (95 tit.). – 100 ex. – ISBN 978-9975-152-76-1. – [CNCRM 2021-282].

– – 1. Drept medical.

349:61

Com. Nr

 • „Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale”, conferinţă ştiinţifică internaţională (2020 ; Chişinău). Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale” : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 30-31 octombrie 2020, Chişinău / scientific, organizational committee: Ulian Galina (president) [et al.]. – [Chişinău] : CEP USM, 2020. – 449 p. : fig., tab. ; 29 cm.

Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Ştiinţe Econ. – Tit. pe cop.: lb. engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 20 ex.

ISBN 978-9975-152-70-9. – ISBN 978-9975-152-69-3 (PDF).

[CNCRM 2021-283].

082=135.1=111=161.1

Com. Nr

 • Colțun, Gheorghe.

Stropi de rouă : 501 poeme haiku / Gheorghe Colțun. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 106 p. ; 20 cm.

75 ex.

ISBN 978-9975-152-66-2.

[CNCRM 2021-284].

– – 1. Poezie.

821.135.1(478)-1 Colțun

Com. Nr

 • Esinencu, Nicolae.

Evreii : Roman / Nicolae Esinencu ; concept, argument: Vitalie Răileanu ; redactor, studiu introductiv: Ludmila Șimanschi ; postfață: Anatol Moraru ; copertă: Sergiu Stanciu. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2020 (Unisoft, Ucraina). – 124 p. ; 21 cm. – (Platforma).

Apare cu sprijinul Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-515-0 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-285].

– – 1. Romane.

821.135.1(478)-31 Esinencu

Com. Nr

 • Matematică : Manual pentru clasa a 5-a / Ion Achiri, Andrei Braicov, Olga Şpuntenco, Ludmila Ursu ; comisia de evaluare: Laşcu Aliona (coordonator) [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. – Ediție comercială. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2020 (Unisoft, Ucraina). – 230 p. : fig., tab. ; 24 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-513-6.

[CNCRM 2021-286].

– – 1. Matematică.

51(075.3)

Com. Nr

 • Matematică : Manual pentru clasa a 11-a / Ion Achiri, Vasile Ciobanu, Petru Efros [et al.] ; comisia de evaluare: Baş Ludmila (coordonator) [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – Ediție comercială. –  [Chişinău] : Prut Internaţional, 2020 (Unisoft, Ucraina). – 306 p. : fig., tab. ; 24 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-514-3.

[CNCRM 2021-287].

– – 1. Matematică.

51(075.3)

Com. Nr

 • Maтематика : 11 класс : Учебник / Ион Акири, Валентин Гарит, Петру Ефрос [et. al.] ; comisia de evaluare: Ludmila Baş (coordonator) [et al.] ; traducere din limba română: Ion Achiri [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – Ediție comercială. –  [Chişinău] : Prut Internaţional, 2020 (Tipogr. Unisoft, Ucraina). – 304 p. : fig., tab. ; 24 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-516-7.

[CNCRM 2021-288].

– – 1. Matematică.

51(075.3)

Com. Nr

 • Achiri, Ion.

Matematică : Manual pentru clasa a 6-a / Ion Achiri, Andrei Braicov, Olga Șpuntenco ; comisia de evaluare: Aliona Laşcu (coordonator) [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – Ediție comercială. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 244 p. ; fig., tab. ; 24 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-517-4.

[CNCRM 2021-289].

– – 1. Matematică.

51(075.3)

Com. Nr

 • English : Pupil’s Book : Level A2.1 : From 5  / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ana Muntean [et al.] ; comisia de evaluare: Svetlana Lungu (coordonator) [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – Ed. comercială. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 128 p. : fig., tab. color ; 26 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-511-2.

[CNCRM 2021-290].

– – 1. Limba engleză.

811.111(075)

Com. Nr

 • Prigorski, Ana.

Русский язык : Manual pentru clasa a 6-a / Ana Prigorski, Emilia Luca, Boris Şilovski ; comisia de evaluare: Liudmila Pasincovschi (coordonator) [et al.] ; Ministerul Educației Culturii și Cercetării. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 144 p. : il., tab. color ; 26 cm.

Este proprietate a Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-512-9.

[CNCRM 2021-291].

– – 1. Limba rusă.

811.161.1(075.3)

Com. Nr

 • Ciobanu, Zinaida.

Le français : B1.1 : classe de 10e / Zinaida Ciobanu, Tamara Negară ; comisia de evaluare: Irina Iurin (coordonator) [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – Ed. comercială. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 164 p. : il., tab. color ; 26 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-518-1.

[CNCRM 2021-292].

– – 1. Limba franceză.

811.133.1(075.3)

Com. Nr

 • Ţurcanu, Nicolae.

Drumul patimilor : [în vol.] / Nicolae Ţurcanu ; autor de selecţie: Loghin Alexeev-Martin. – [Chişinău : S. n., 2020] (Tipogr. „Arva Color”) – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-127-69-1.

Vol. 1 : De la Anna la Caiafa : [critică literară, scrisori, versuri]. – 2020. – 248 p. : facs., fot. – 25 ex. – ISBN 978-9975-127-70-7. – [CNCRM 2021-293].

– – 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică și interpretare. 2. Poezie.

821.135.1(478)-8 Țurcanu+821.135.1(478).09

Com. Nr

 • Ţurcanu, Nicolae.

Drumul patimilor : [în vol.] / Nicolae Ţurcanu ; autor de selecţie: Loghin Alexeev-Martin. – [Chişinău : S. n., 2020] (Tipogr. „Arva Color”) – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-127-69-1.

Vol. 2 : Poezia pătimită. – 2020. – 302 p. – 25 ex. – ISBN 978-9975-127-71-4. – [CNCRM 2021-294].

– – 1. Poezie.

821.135.1(478)-1 Țurcanu

Com. Nr

 • Ţurcanu, Nicolae.

Drumul patimilor : [în vol.] / Nicolae Ţurcanu ; autor de selecţie: Loghin Alexeev-Martin. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Arva color”) – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-127-69-1.

Vol. 3 : Poezii diverse. – 2020. – 298 p. – 25 ex. – ISBN 978-9975-127-72-1. – [CNCRM 2021-295].

– – 1. Poezie.

821.135.1(478)-1 Țurcanu

Com. Nr

 • Ţurcanu, Nicolae.

Drumul patimilor : [în vol.] / Nicolae Țurcanu ; autor de selecţie: Loghin Alexeev-Martin. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Arva Color”) – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-127-69-1.

Vol. 4 : Cartea de proză : [nuvele]. – 2020. – 250 p. – 25 ex. – ISBN 978-9975-127-73-8. – [CNCRM 2021-296].

– – 1. Nuvele.

821.135.1(478)-32 Ţurcanu

Com. Nr

 • Grigoriţă, Marin.

Cavalerii Ordinului Gloria Muncii / Marin Grigoriţă, Andrei Sadovnic ; Tezaurul Notoriu al Națiunii. – Ed. 1-a. – [Chişinău] : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 408 p. : fot. color. ; 30 cm.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-146-97-5 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-297].

– – 1. Cavaleri ai distincției de stat „Gloria Muncii” – Republica Moldova.

94(478)(092)

Com. Nr  

 • Gagauziya. Gagauz Yeri : 25 ani de pace şi stabilitate = 25 лет мира и стабильности = 25 yıl – birlik hem usluluk. – [Комрат] : Научно-исследовательский центр Гагаузии, 2020. – 148 p. : fot. color ; 30 x 24 cm.

Texte : lb. rom., găgăuză, rusă. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3427-6-6 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-298].

– – 1. Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia – Republica Moldova.

323.17(478)

Com. Nr

 • Revenco, Eugeniu.

Înierbarea terenurilor agricole ca metodă de conservare a apei și protejare a solului : Ghid practic pentru producătorii agricoli / Eugeniu Revenco, Victor Ţiţei ; coordonator: Constantin Ojog ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 60 p. : fig., tab. color ; 30 cm.

Aut. indicați pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 60 (35 tit.). – 400 ex.

ISBN 978-9975-87-760-2.

[CNCRM 2021-299].

– – 1. Terenuri agricole – Înierbare. 2. Înierbarea terenurilor agricole. 3. Plante erbacee – Protejarea solului.

[631.48+631.459]:582(036)

Com. Nr     

 • Tîrşu, Mihail.

Bunele practici de utilizare a energiei regenerabile în agricultură : Ghid practic pentru producătorii agricoli / Mihail Tîrşu, Eugeniu Revenco ; coordonator: Constantin Ojog ; responsabil de ediţie: Anatolie Fala ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 60 p. : fig., tab. color ; 30 cm.

Aut. indicați pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 60 (41 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-87-759-6.

[CNCRM 2021-300].

– – 1. Energie regenerabilă – Agricultură. 2. Agricultură – Energie regenerabilă.

620.95:631(036)

Com. Nr

 • Bujor, Ala.

Cu o carte sunt mai mare : ghicitori, proverbe, numărători / text: Ala Bujor ; ilustrare: Aurica Pîrliţanu. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Epigraf, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 60 p. : il. color ; 20 x 22 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-60-385-0.

[CNCRM 2021-301].

– – 1. Ghicitori. 2. Proverbe.

821.135.1(478)-93 Bujor

Com. Nr

 • Serviciile ecosistemice ale Zonei Ramsar „Nistrul de Jos” / autori: Olga Kazanțeva, Liliana Josan, Igor Barcari, Gabriel Mărgineanu ; hărţi şi elemente grafice: Ghenadie Sîrodoev ; Societatea Ecologică „Biotica. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Arconteh”). – 36 p. : fig., fot. color ; 24 cm.

Referinţe bibliogr în subsol. – Apare cu suportul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3404-6-5.

[CNCRM 2021-302].

– – 1. Ecosistemice naturale ale Zonei Ramsar „Nistrul de Jos” – Protecție.

574+504.06(478)

Com. Nr

 • The last and the lost : The transition of Iranian nomads INTO disappearance / photographs by Aurel Cepoi. – [Chişinău] : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 224 p. : fot. ; 19 x 22 cm. – (Colecţia C(art)ier / coordonată de Vitalie Coroban, ISBN 978-9975-79-947-8).

200 ex.

ISBN 978-9975-86-470-1 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-303].

– – 1. Iran – Imagini fotografice.

908(55)(084.12)

Com. Nr

 • Publicații muzicologice ale profesorilor Academiei de Muzica, Teatru și Arte Plastice : (1946-2016): Bibliografie / Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii, Academia de Muzica, Teatru și Arte Plastice, Biblioteca ; alcătuitori: Matvei Braşovean, Aurelia Gribincea ; coordonator și responsabil de ediție: Rodica Avasiloaie ; redactor ştiinţific: Victoria Melnic ; redactare bibliografică: Svetlana Teodor. – Chişinău : AMTAP, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 489 p. ; 22 cm.

50 ex.

ISBN 978-9975-3453-0-9 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-304].

– – 1. Muzicologie – Indici bibliografici. 2. Învățământ muzical – Indici bibliografici.

016:[78+378.678(478-25)]

Com. Nr

 • Babeş, Mircea.

Aşezarea şi necropola de tip Poieneşti-Lucaşeuca de la Boroseşti / Mircea Babeş, Vasile Iarmulschi ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. – Chişinău : Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 230 p. : fig., fig. color, diagr., planşe ; 25 cm. – (Biblioteca „Tyragetia” / editori: Eugen Sava, Aurel Zanoci, ISBN 978-9975-80-903-0 ; 32).

Cuprins paral.: lb. rom., germ. – Rez.: lb. germ. – Referințe  bibliogr.: p. 151-167. – 150 ex.

ISBN 978-9975-87-747-3 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-305].

– – 1. Cercetări arheologice – România.

902/903(498)

Com. Nr

 • Roșca, Nicolae.

MușuRoiul : roman-triptic / Nicolae Roşca ; desen supracopertă: Marina Andruhin. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 880 p. ; 21 cm. – (Moldova Aeterna, ISBN 978-9975-87-762-6).

În red. aut. – 100 ex.

ISBN 978-9975-87-761-9 (în cop. tare și supracop.).

[CNCRM 2021-306].

– – 1. Romane.

821.135.1(478)-31 Roşca

Com. Nr

 • Mânăscurtă, Ioan.

Citirea a doua (nu ultima) / Ioan Mânăscurtă ; prefaţă: Valeriu Matei ; copertă: Iurie Babii. – Ed. a 2-a, rev. – Chişinău : Princeps, 2020 (Tipogr. „Arva color”). – 168 p. ; 20 cm.

300 ex.

ISBN 978-9975-3480-3-4.

[CNCRM 2021-307].

– – 1. Scrieri filosofice.

821.135.1(478)-96 Mânăscurtă

Com. Nr

 • Boeştean, Constantin.

In memoria celor căzuţi în războiul din Afganistan / Constantin Boeştean, Mihail Mocan ; coordonator: Simion Carp ; Uniunea Veteranilor războiului din Afganistan, Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Asociaţia independentă de Artă ostăşească din Republica Moldova. – Chişinău : Tipar & Si, 2021 (Tipogr. „Aviprint Prim”). – 332 p. : fot. ; 20 cm.

Aut. pe cop. nu sunt indicați. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 328-330 (38 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-3322-8-6.

[CNCRM 2021-308].

– – 1. Războiul din Afganistan – 1979-1989 – Veterani de război din Republica Moldova.

355.48:94(478)=135.1=161.1

Com. Nr

 • Povara Anastasiei : o istorie optimistă despre salariul de trai / text, ilustraţii de Lilia Nenescu, Vitalie Sprînceană. – [Chişinău] : Platzforma, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 76 p. : il. color ; 11 x 21 cm.

Apare cu sprijinul Oficiului Regional „Dialog în Europa de Est” al Fundației „Friedrich Ebert”. – 200 ex.

ISBN 978-9975-87-764-0.

[CNCRM 2021-309].

– – 1. Nuvele.

821.135.1(478)-32

Com. Nr

 • Anastasia’s burden : an optimistic story concerning the living wage / text, illustrations: Lilia Nenescu, Vitalie Sprînceană ; translation in english: Cristian Velixar. – [Chişinău] : Platzforma, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 76 p. : il. color ; 11 x 21 cm.

Apare cu sprijinul Oficiului Regional „Dialog în Europa de Est” al Fundației „Friedrich Ebert”. – 36 ex.

ISBN 978-9975-87-765-7.

[CNCRM 2021-310].

– – 1. Nuvele.

821.135.1(478)-32

Com. Nr

 • Gore, Paul.

„Plebiscitul în Basarabia” și alte scrieri / Paul Gore ; ediție îngrijită și notă introductivă: Mircea Platon. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 256 p. : fot. ; 20 cm. – (Pagini despre Basarabia, ISBN 978-9975-67-995-4).

Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuția Min. Educației, Culturii și Cercet. – 500 ex.

ISBN 978-9975-85-247-0.

[CNCRM 2021-311].

– – 1. Basarabia – Istorie. 2. Istoria Basarabiei.

94(478)

Com. Nr

 • Psaltirea proorocului şi împăratului David. – Chişinău : Angelus, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 240 p. ; 12 x17 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-151-80-1 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-312].

– – 1.Psaltirea proorocului şi împăratului David.

27-23

Com. Nr

 • Guceac, Ion.

Tratat elementar de drept constituțional / Ion Guceac. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-151-78-8.

Vol. 1. – 2020. – 472 p. : tab. – Referinţe bibligr. în subsol. – 500 ex. – ISBN 978-9975-151-79-5. – [CNCRM 2021-313].

– – 1. Drept constituțional.

342.1/.5(075)

Com. Nr

 • Ţopa, Tudor.

Viguroșii : [personalități din Republica Moldova] / Tudor Ţopa ; fotografii de Pavel Bălan [et al.]. – Chişinău : Draghiştea, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 368 p. : fot., fot. color ; 25 cm.

Referințe bibliogr. în text. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3410-1-1 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-314].

– – 1. Personalități – Republica Moldova.

94(478)(092)

Com. Nr

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.