Înregistrări noi în Bibliografia Națională a Moldovei, Februarie 2021

 • „EU Integration and Management of the Dniester River Basin”, international conference (2020 ; Chisinau). EU Integration and Management of the Dniester River Basin = Евроинтеграция и управление бассейном Днестра : Proceedings of the International Conference, Chisinau, October 8-9, 2020 / editorial and scientific conference committee: Gheorghe Duca [et al.]. – Chişinău : Eco-Tiras, 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 356 p. : fig., fot., tab. ; 30 cm.

Antetit.: Intern. Assoc. of River Keepers Eco-TIRAS. – Tit. paral.: lb. engl., rusă. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârșitul art. – Apare cu suportul financiar al Global Environment Facility (GEF). – 600 ex.

ISBN 978-9975-89-182-0.

[CNCRM 2021-315].

 • – 1. Bazinul râului Nistru – Management ecologic.

574+504.06(082)=135.1=111=161.1

Com. Nr

 • Ghid de conduită diagnostică și tratament pentru imunodeficiențele primare combinate severe și celulare / Lucia Andrieş, Ninel Revenco, Victoria Sacara [et al.] ; Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 68 p. : fig., tab. ; 29 cm.

Aut. indicați pe vs f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 64-66 (48 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-89-190-5.

[CNCRM 2021-316].

– – 1. Imunodeficiențe – Diagnostic – Tratament.

616-092-07-08:612.017

Com. Nr

 • Braghiș, Maria.

Proiecte didactice. Limba română : clasa a 2-a : Ghid pentru învăţători şi părinţi / Maria Braghiş, Eugenia Sarabaş, Tatiana Ganea. – Chişinău : Interprint, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-3473-0-3.

Partea a 2-a. – 2021. – 232 p. : tab. – 500 ex. – ISBN 978-9975-3473-4-1. – [CNCRM 2021-317].

– – 1. Limba română – Proiectări didactice.

373.3.016:811.135.1

Com. Nr

 • Coronavirus: Managementul riscului de Covid-19 la locul de muncă : Ghid practic / Cebanu Serghei, Deleu Raisa, Ciobanu Elena [et al.] ; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Agenția Națională de Sănătate Publică. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 16 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Aut. pe cop. nu sunt indicați. – Referinţe bibliogr.: p. 15 (5 tit.). – 5000 ex.

ISBN 978-9975-89-184-4.

[CNCRM 2021-318].

– – 1. Infecție cu Covid-19 – Măsuri de profilaxie.

614.4:578.834.1SARS-Cov-2(036)

Com. Nr

 • Жалба-Нягу, Татьяна.

Обновление : Сборник стихотворений / Татьяна Жалба-Нягу. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Tipogr. „Foxtrot”). – 56 p. ; 20 cm.

100 ex.

ISBN 978-9975-89-195-0.

[CNCRM 2021-319].

– – 1. Poezie

821.161.1(478)-1 Жалба-Нягу

Com. Nr

 • Pizarnik, Alejandra.

Singurătate cu aripi : poeme / Alejandra Pizarnik ; traducere, prefață și note de Leo Butnaru. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Foxtrot”). – 88 p. : fot. ; 21 cm.

40 ex.

ISBN 978-9975-89-191-2.

[CNCRM 2021-320].

– – 1. Poeme.

821.134.2(82)-1 Pizarnik

Com. Nr

 • Negară, Ecaterina.

Scrieri alese : [versuri : în vol.] / Ecaterina Negară ; coperta: Daniela Darii. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Foxtrot”) – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-89-192-9.

Vol. 1. – 2021. – 366 p. – 100 ex. – ISBN 978-9975-89-193-6. – [CNCRM 2021-321].

– – 1. Poezie.

821.135.1(478)Negară3+821.135.1(478)-1 Negară

Com. Nr

 • Маланча, Михай.

Постсоветская миссионерская парадигма для народов Средней Азии / Михай Маланча; перевод с румынского: Павел Поперечный. – [Ed. 1-a]. – Кишинэу : Университет „Divitia Gratiae”, 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 413 p. : fot. color, tab. ; 23 cm.

Tit. orig.: O paradigmă a misiunii creștine în Asia Centrală post-sovietică. – Referinţe bibliogr.: p. 363-376. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3489-1-1.

[CNCRM 2021-322].

 • – 1. Misiuni creștine.

27-76

Com. Nr

 • Grimalschi, Teodor.

Fundamente psihopedagogice ale antrenamentului sportiv în gimnastica artistică : Monografie / Teodor Grimalschi ; redactori ştiinţifici: Veaceslav Manolachi, Potop Vladimir ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Foxtrot”). – 230 p. : fig., tab. ; 24 cm.

Bibliogr.: p. 223-230 (82 tit. în lb. rom., rusă). – 50 ex.

ISBN 978-9975-89-194-3.

[CNCRM 2021-323].

– – 1. Psihopedagogie. 2. Antrenament sportiv – Psihopedagogie. 3. Gimnastică artistică – Psihopedagogie.

37.015.3:796.41.015

Com. Nr

 • Сборник материалов педагогического форума „Качества образования в АТО Гагаузия: опыт проблемы перспективы : 27 ноября 2020, [Комрат] / Главное управление образования Гагаузии. – Комрат : Б. и., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 308 p. : fig., il. color, tab. ; 24 cm.

Texte, rez.: lb. rom., engl., găgăuză, alte lb. străine. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.

ISBN 978-9975-157-14-8.

[CNCRM 2021-324].

– – 1. Educaţie şi învăţământ în Unitatea Teritorială Autonomă Gagauz-Yeri – Republica Moldova.

37.0(478-29)(082)=00

Com. Nr

 • Сборник статей :Том 1 : Научно-практическая конференция старшеклассников „Поиск, исследования, открытия” ; Том 2 : Научно-практическая конференция младших школьников „Я – исследователь” / Главное управление образования Гагаузии. – Комрат : Б. и., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 160 p. : diagr., fot., tab. color ; 30 cm.

Texte : lb. rom., bulgară, engl., alte lb. străine. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.

ISBN 978-9975-157-15-5.

[CNCRM 2021-325].

373(082)=00

Com. Nr

 • Лысенко, Владлена.

Eвропейские региональные организации : (учебно-методическое пособие) / Лысенко В., Щукина Н., Султ Г. ; Комратский государственный университет, Юридический факультет. – Комрат : КГУ, 2020 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 79 p. ; 30 cm.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor şi în subsol. – 10 ex.

ISBN 978-9975-3401-8-2.

[CNCRM 2021-326].

– – 1. Dreptul organizațiilor internaționale europene.

341.1(4)(075.8)

Com. Nr

 • Щукина, Наталья.

Методические рекомендации по проведению семинарских (практических) занятий по курсу: Tеория и практика принятия решений : (учебно-методическое пособие) / Щукина Н., Лысенко В., Султ Г. ; Комратский государственный университет, Юридический факультет. – Комрат : КГУ, 2020 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 76 p. : tab. ; 30 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 64-66. – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-117-8.

[CNCRM 2021-327].

378:351/354(076.5)

Com. Nr

 • Reforming Master Programmes in Finance in Armenia and Moldova (REFINE) : [didactic manual] / Alla Levitskaia (editor in chief), Maria Carabet, Liudmila Todorici [et al.] ; Comrat State University, Faculty of Economics. – Comrat : S. n., 2020 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 80 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Aut. pe cop. nu sunt indicați. – Referinţe bibliogr.: p. 72-73. – F. f. de tit. – Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-120-8.

[CNCRM 2021-328].

– – 1. Învățământ superior – Programe de master – Reforme – Finanțe.

378:336(478+479.25)(075)

Com. Nr

 • Татар, Ольга.

Римское частное право : Учебное пособие : (авторский курс лекций) / Татар Ольга ;Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова, Комратский государственный университет. – Комрат : Б. и., 2021 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 275 p. ; 21 cm.

Referințe bibliogr.: p. 267-272 (69 tit.). – 20 ex.

ISBN 978-9975-3496-0-4.

[CNCRM 2021-329].

 • – 1. Drept privat roman.

347(37)(075.8)

Com. Nr

 • Пойдолова, И. С.

Учебно-методическое пособие на тему „Постановка голоса и развитие вокальных данных” / Пойдолова И. С. ; Комратский государственный университет, Факультет национальной культуры, Кафедра культуры и искусств. – Комрат : Б. и., 2020 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 51 p. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 36 (8 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-121-5.

[CNCRM 2021-330].

– – 1. Tehnică vocală.

784.9.087.51(076.5)

Com. Nr

 • Подготовка, оформление и защита дипломных работ на степень лиценциат : Методические рекомендации для выпускников специальности 0114.12 „Muzică”/ Щёголева Т. И., Великсар В. Н., Великсар П. И., Пойдолова И. С. ; Комратский государственный университет, Факультет национальной культуры, Кафедра культуры и искусств. – Комрат : Б. и., 2020 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 41 p. : tab. ; 21 cm.

Referințe bibliogr.: p. 31-34 (62 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-122-2.

[CNCRM 2021-331].

378:78(076.5)

Com. Nr

 • Тараненко, Ю. В.

Методические рекомендации первого периода обучения игры на духовых инструментах : для студентов специальности „Muzică” / Тараненко Ю. В. ; Комратский государственный университет, Факультет национальной культуры, Кафедра культуры и искусств. – Комрат : Б. и., 2020 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 31 p. : n. muz. ; 20 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 29 (12 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-123-9.

[CNCRM 2021-332].

– – 1. Instrumente muzicale de suflat – Instruire.

780.64.087.5(076.5)

Com. Nr

 • Муткогло, Т.

Методические рекомендации „Работа над музыкальным произведением – крупная форма в классе фортепиано” / Муткогло Т., Станцой Н. ; Комратский государственный университет, Факультет национальной культуры, Кафедра культуры и искусств. – Комрат : Б. и., 2020 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 35 p. : n. muz. ; 20 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 35-36 (17 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-124-6.

[CNCRM 2021-333].

– – 1. Fortepiano – Forme muzicale.

780.616.432.087.4(076.5)

Com. Nr

 • Иофчу, Н. И.

Методические рекомендации на тему „Интонационные этюды” для предмета дополнительный инструмент (фортепиано) / Иофчу Н. И., Терзи О. Г. ; Комратский государственный университет, Факультет национальной культуры, Кафедра культуры и искусств. – Комрат : Б. и., 2020 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 20 p. ; 20 cm.

Bibliogr.: p. 17-19 (27 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-3401-3-7.

[CNCRM 2021-334].

780.616.432.087.51(076.5)

Com. Nr

 • Карабет, М. А.

Curriculum pentru trecerea practicii profesionale/de cercetare de master :(Ciclul 2) : Domeniul general de studiu: 41 Științe Economice : Specialitatea : Finanțe corporative : Ciclul 2 – magistratură =Куррикулум по выполнению по выполнению профессиональной/исследовательской практики магистратуры (2 цикл) : Общее направление подготовки: 41 Экономические науки. Специальность: Корпоративные финансы : 2 цикл – магистратура / Карабет М. А., Тодорич Л. П. ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Comrat, Facultatea de Economie, Catedra „Contabilitate și Finanțe”. – Comrat : S. n., 2020 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 22 p. : tab. ; 20 cm.

Aut. indicați pe vs. f. de tit. – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – 10 ex.

ISBN 978-9975-3401-4-4.

[CNCRM 2021-335].

378.147:33(076.5)

Com. Nr

 • Черга, Т. Б.

Indicații metodice la elaborarea şi susţinerea tezei de magistru : (Ciclul 2) : Domeniul general de studiu : 41 Științe Economice : Specialitatea: Contabilitate și audit în sectoarele economice (profil) ; Contabilitate și audit în sectoarele economice (nonprofil) : Ciclul 2 – magistratură = Методические указания по написанию магистерской диссертации : (II цикл) : Общее направление подготовки : 41 Экономические науки : Специальность: Бухгалтерский учёт и аудит в отраслях экономики (профиль) ; Бухгалтерский учёт и аудит в отраслях экономики (не профиль) : 2 цикл – магистратура / Т. Б.Черга ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Comrat, Facultatea de Economie, Catedra „Contabilitate și Finanțe”. – Comrat : КГУ, 2020 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 26 p. : tab. ; 20 cm.

Aut. indicat pe vs. f. de tit. – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 24. – 10 ex.

ISBN 978-9975-3401-5-1.

[CNCRM 2021-336].

378:[33+657](076.5)

Com. Nr

 • Тодорич, Л. П.

Ghid metodic la elaborarea şi susţinerea tezei de magistru : (Ciclul 2) : Domeniul general de studiu: 41 Științe Economice : Specialitatea: Finanțe corporative : Ciclul 2 – magistratură = Учебно-методическое пособие по написанию магистерской диссертации : (2 цикл) : Общее направление подготовки: 41 Экономические науки : Специальность: Корпоративные финансы : 2 цикл – магистратура / Тодорич Л. П., Карабет М. А. ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Comrat, Facultatea de Economie, Catedra „Contabilitate și Finanțe”. – Comrat : S. n., 2020 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 43 p. : tab. ; 20 cm.

Aut. indicați pe vs. f. de tit. – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 32-33 (17 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-3401-6-8.

[CNCRM 2021-337].

378:33(076)

Com. Nr

 • Черга, Т. Б.

Curriculum pentru trecerea practicii profesionale/de cercetare de master : (Ciclul 2). Domeniul general de studiu: 41 Științe Economice : Specialitatea: Contabilitate și audit în sectoarele economice (profil) ; Contabilitate și audit în sectoarele economice (nonprofil) : Ciclul 2 – magistratură = Куррикулум по выполнению профессиональной/исследовательской практики магистратуры : (2 цикл). Общее направление подготовки: 41 Экономические науки : Специальность: „Бухгалтерский учёт и аудит в отраслях экономики” (профиль) ; „Бухгалтерский учёт и аудит в отраслях экономики” (не профиль) : 2 цикл – магистратура / Т. Б. Черга ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Comrat, Facultatea de Economie, Catedra „Contabilitate și Finanțe”. – Comrat : S. n., 2020 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 21 p. : tab. ; 20 cm.

Tit. paral.: lb. rom., rusă. – 10 ex.

ISBN 978-9975-3401-7-5.

[CNCRM 2021-338].

378.147:[33+657](076.5)

Com. Nr

 • Madan, Gheorghe.

Sănătos, voinic?… : Povestiri şi nuvele / Gheorghe Madan. – Chişinău : Lumina, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 104 p. : il. ; 24 cm.

Apare cu sprijinul Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 300 ex.

ISBN 978-9975-65-465-4.

[CNCRM 2021-339].

– – 1. Povestiri. 2. Nuvele.

821.135.1(478)-32/-34 Madan

Com. Nr

 • Scara : Povestiri şi nuvele / antologie de proză scurtă feminină de Tudor Palladi ; imagine: Vladimir Melnic ; coperta: Vitalie Pogolşa. – Chişinău : Lumina, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 284 p. ; 20 cm.

Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 300 ex.

ISBN 978-9975-65-463-0.

[CNCRM 2021-340].

– – 1. Povestiri. 2. Nuvele.

821.135.1(478)-32/-34

Com. Nr

 • Palladi, Tudor.

Metafora între cuvânt şi dramă : Condiţia Poeziei : Eseuri / Tudor Palladi. – Chişinău : Lumina, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-65-467-8.

Vol. 3. – 2020. – 496 p. – Apare cu contribuția Min. Educației, Culturii ș Cercet. al Rep. Moldova. – 200 ex. – ISBN 978-9975-65-469-2. – [CNCRM 2021-341].

– – 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică și interpretare.

821.135.1(478).09

Com. Nr

 • Bogatu, Ion.

Dosariada : Roman / Ion Bogatu ; coperta: Vitaliu Pogolșa. – Chișinău : Lumina, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 284 p. ; 24 cm.

Apare cu contribuția Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – 300 ex.

ISBN 978-9975-65-457-9.

[CNCRM 2021-342].

– – 1. Romane.

821.135.1(478)-31 Bogatu

Com. Nr

 • Botnaru, Maria.

Chimie : Manual pentru clasa a 11-a : Profil real. Profil umanist / Maria Botnaru, Maria Roman, Eugenia Melentiev ; comisia de evaluare: Bozadji Nadejda (coordonator) [et al.]. – Chişinău : Lumina, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 228 p. : fig., tab. ; 24 cm.

Este proprietate a Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 21053 ex.

ISBN 978-9975-65-461-6.

[CNCRM 2021-343].

– – 1. Chimie organică.

547(075.3)

Com. Nr

 • Ботнару, Мaрия.

Химия : Учебник для 11-го класса : Реальный профиль. Гуманитарный профиль / Мaрия Ботнару, Мaрия Роман, Евгения Мелентьев ; comisia de evaluare: Bozadji Nadejda (coordonator) [et al.] ; traducere în limba rusă: Иван Погребной ; Министерство образования, культуры и исследований. – Chişinău : Lumina, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 228 p. : fig., tab. ; 24 cm.

Este proprietate a Min. Educației, Culturii și Cercet. – 21053 ex.

ISBN 978-9975-65-466-1.

[CNCRM 2021-344].

– – 1. Chimie organică.

547(075.3)

Com. Nr

 • Dezvoltarea timpurie a copilului : Ghid practic / Ninel Revenco, Ala Holban, Oxana Turcu [et al.] ; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Lumos Foundation. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 132 p. : tab. ; 21 x 30 cm.

Aut. indicați pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 132 (18 tit.). – Apare cu suportul Filialei din Republica Moldova a Organizației „Lumos Foundation” din Marea Britanie. – 500 ex.

ISBN 978-9975-56-813-5.

[CNCRM 2021-345].

– – 1. Dezvoltarea timpurie a copilului. 2. Psihologia copilului.

613.953+159.922.72(036)

Com. Nr

 • Cheia succesului : cl. 9, 12 : Ghid pentru profesori şi consultanţi / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 56 p. : tab. ; 29 cm. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3445-8-6.

[CNCRM 2021-346].

– – 1. Educație antreprenorială.

373.5.015:334(072)

Com. Nr

 • Наше сообщество : 2 класс : Пособие для учителей и консультантов / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 64 p. : fig., tab. ; 29 cm. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства США по междунар. развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3450-4-0.

[CNCRM 2021-347].

– – 1. Educație pentru societate.

373.3.015:316(072)

Com. Nr

 • Urbanism : cl. 4-5 : caietul elevului / elevei / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 62 p. : fig., tab. ; 29 cm. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3443-9-5.

[CNCRM 2021-348].

373.3.015:71(076)

Com. Nr

 • Piaţa internaţională : cl. 8 : Ghid pentru profesori şi consultanţi / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 58 p. : tab. ; 29 cm. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3444-8-7.

[CNCRM 2021-349].

– – 1. Educație economică.

373.4.015:339.1(072)

Com. Nr

 • Spirit antreprenorial : cl. 6: Ghid pentru profesori şi consultanţi / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 79 p. : fig., tab. ; 29 cm. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3444-6-3.

[CNCRM 2021-350].

– – 1. Educație antreprenorială.

373.4.015:334(072)

Com. Nr

 • Экономическое и предпринимательское образование : Классы 10-12 : Куррикулум факультативной дисциплины / Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.]. – Кишинэу, 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 42 p. : tab. ; 24 cm. – (Куррикулярная область Социально-гуманитарное образование, ISBN 978-9975-3444-1-8).

Referinţe bibliogr.: p. 41-42 (24 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3444-0-1.

[CNCRM 2021-351].

373.5.091:334

Com. Nr

 • Экономическое и предпринимательское образование : Классы 5-9 : Куррикулум факультативной дисциплины / Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 44 p. : tab. ; 24 cm. – (Куррикулярная область Социально-гуманитарное образование, ISBN 978-9975-3444-1-8).

Referinţe bibliogr.: p. 43-44 (24 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3444-2-5.

[CNCRM 2021-352].

373.4.091:334

Com. Nr

 • Minifirma şcolară : cl. 6-9 : Ghid pentru profesori şi consultanţi / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 74 p. : fig., tab. ; 29 cm. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3445-0-0.

[CNCRM 2021-353].

– – 1. Educație antreprenorială.

373.4.015:334(072)

Com. Nr

 • Economia aplicată : cl. 12 : Ghid pentru profesori şi consultanţi / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 47 p. : fig., tab. ; 29 cm. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3443-6-4.

[CNCRM 2021-354].

– – 1. Educație economică.

373.5.015:33(072)

Com. Nr

 • Economia aplicată : cl. 11 : Ghid pentru profesori şi consultanţi / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 42 p. : fig., tab. ; 29 cm. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3446-0-9.

[CNCRM 2021-355].

– – 1. Educație economică.

373.5.015:33(072)

Com. Nr

 • Школьная мини-фирма : 6-9 классы : тетрадь учащегося / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 96 p. : fig., tab. ; 29 cm. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства Соединенных Штатов по Междунар. Развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3447-1-5.

[CNCRM 2021-356].

373.4.015:334(076)

Com. Nr

 • Economia aplicată : cl. 10 : Ghid pentru profesori şi consultanţi / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 35 p. : fig., tab. ; 29 cm. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3446-2-3.

[CNCRM 2021-357].

– – 1. Educație economică.

373.5.015:33(072)

Com. Nr

 • Прикладная Экономика : 10-12 классы : учебник учащегося / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.] ; автор русского перевода: Игнатюк Д. – [Кишинэу] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 258 p. : fig., tab. ; 29 cm. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства США по междунар. развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3452-0-0.

[CNCRM 2021-358].

– – 1. Educație economică.

373.5.015:33(075.3)

Com. Nr

 • Gobjila, Ana.

Desenul figurii umane : Îndrumar metodologic / Ana Gobjila ; redactor responsabil: Violeta Matieţ ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Facultatea Arte Plastice și Design, Catedra Studiul artelor, grafică și metodologia instruirii. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 48 p. : fig. ; 29 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 48 (18 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-3452-8-6.

[CNCRM 2021-359].

– – 1. Desenul figurii umane.

743.041(075)

Com. Nr

 • Educaţie economică şi antreprenorială : Clasele 5-9 : Curriculum la disciplina opţională / Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 40 p. : tab ; 24 cm. – (Aria curriculară Educație socio-umanistică, ISBN 978-9975-3449-2-0).

Referinţe bibliogr.: p. 39-40 (24 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3449-4-4.

[CNCRM 2021-360].

373.5.015:33(073)

Com. Nr

 • Educaţie economică şi antreprenorială : Clasele 10-12 : Curriculum la disciplina opţională / Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 38 p. : tab. ; 24 cm. – (Aria curriculară Educație socio-umanistică, ISBN 978-9975-3449-2-0).

Referinţe bibliogr.: p. 37-38 (24 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3449-3-7.

[CNCRM 2021-361].

373.5.015:33(073)

Com. Nr

 • Popovici, Angela.

Caietul meu de clasa a V-a : Limba şi literatura română : pentru instituţiile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale / Angela Popovici ; coautori: Lora Gîrleanu, Angela Murzac. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 90 p. : fig., il., tab. ; 29 cm.

Aut. indicat pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 90 (3 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3494-4-4.

[CNCRM 2021-362].

373.3.091:[811.135.1’243+821.135.1.09]

Com. Nr

 • Literature in the context of modern culture : Student’s guide on children’s literature / „Ion Creangă” State Pedagogical University of Chișinău ; compiled by: Jana Grecu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 148 p. ; 20 cm.

Bibliogr.: p. 145-147 (43 tit.). – 15 ex.

ISBN 978-9975-3488-3-6.

[CNCRM 2021-363].

– – 1. Limba engleză – Interpretarea textelor literare.

811.111:801.73(075)

Com. Nr

 • Gogu, Tamara.

Literary text exegesis and didactic approach / Tamara Gogu, Olimpiada Caracaş, Laurenţia Dutova ; „Ion Creanga” State Pedagogical University of Chisinau. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”) – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-3488-4-3.

Book 1. – 2020. – 260 p. – Referinţe bibliogr.: p. 253 (20 tit.). – 20 ex. – ISBN 978-9975-3488-5-0. – [CNCRM 2021-364].

– – 1. Limba engleză – Interpretarea textelor literare. 2. Literatură engleză – Critică şi interpretare.

[811.111’373+821.111.09]:801.73(075.8)

Com. Nr

 • Kulikovski, Lidia.

Publicațiile Bibliotecii Municipale B. P Hasdeu, 2012-2019 : Catalog / Lidia Kulikovski, Nadejda Mășcăuțanu, Claudia Tricolici ; coordonator: Mariana Harjevschi ; redactor științific: Lidia Kulikovski ; redactor bibliografic: Taisia Foiu ; Biblioteca Municipă „B. P Hasdeu”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 190 p. : il. color, tab. ; 21 cm. – (Colecția „Bibliographica”, ISBN 978-9975-134-81-1).

Tit. pe cop.: Catalog. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3494-0-6.

[CNCRM 2021-365].

– – 1. Publicațiile Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” – Chişinău – Cataloage.

017.1:027.52(478-25)

Com. Nr

 • Куликова, Л.

Эсюэль : Сказка о Хаосе и Порядке / Л. Куликова ; художник-иллюстратор: Виолетта Диордиева. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 28 p. : il. color ; 25 cm.

100 ex.

ISBN 978-9975-3494-1-3.

[CNCRM 2021-366].

821.161.1(478)-343 Куликова

Com. Nr

 • Buganu, Diana Alina.

Metodologia programului sistemic de intervenție psiho-logopedică : Ghid practic / Diana Alina Buganu ; coordonator: Valentina Olărescu ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 84 p. : fig. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 83-84 (34 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3488-9-8.

[CNCRM 2021-367].

– – 1. Logopedie. 2. Intervenții psihologice și logopedice.

376.3(075)

Com. Nr

 • Джос, Нина.

B поисках любви : Психологический роман / Нина Джос. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 136 p. ; 21 cm.

60 ex.

ISBN 978-9975-3488-8-1.

[CNCRM 2021-368].

– – 1. Romane psihologice.

821.161.1(478)-311.1 Джос

Com. Nr

 • Relații interculturale în spațiul tiso-nistrean în epoca fierului = Cross-Cultural Interaction in the Tisza-Dniester region in the Iron Age / Universitatea de Stat din Moldova, Laboratorul de Cercetări Ştiințifice „Tracologie” ; editori: Aurel Zanoci, Mihail Băţ ; colegiul de redacție: Aurel Zanoci [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 200 p. : fig., fig. color, tab. ; 20 x 20 cm. – (Saharna Summer Colloquium, ISBN 978-9975-87-746-6 ; 5).

Tit., texte paral.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-87-745-9.

[CNCRM 2021-369].

 • – 1. Patrimoniu arheologic din epoca fierului.

902/903″638″(082)=135.1=111

Com. Nr

 • Boincean, Boris.

Managementul durabil și rezilient al solurilor de cernoziom / Boris Boincean, David Dent ; traducere din limba engleză: Cristina Muică ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 236 p. : fig. color, tab. ; 24 cm.

Tit orig.: Farming the black earth. Sustainable and climate-smart management of chernozem soils. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – Ind. de nume : p. 209-224. – Apare cu suportul financiar al Fondului Intern. pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). – 300 ex.

ISBN 978-9975-54-519-8.

[CNCRM 2021-370].

– – 1. Soluri de cernoziom – Management durabil.

631.445.4:631.95

Com. Nr

 • Акири, Ион.

Математика : 6 класс : Учебник / Ион Акири, Андрей Брайков, Ольга Шпунтенко ; traducere din limba română: Antonina Erhan ; сomisia de evaluare: Aliona Laşcu (coordonator) [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – Ed. comercială. – [Кишинэу] : Prut Internaţional, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 244 p. : fig., tab. ; 24 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-524-2.

[CNCRM 2021-371].

– – 1. Matematică.

51(075.3)

Com. Nr

 • Математика : 5 класс : Учебник / Ион Акири, Андрей Брайков, Ольга Шпунтенко, Людмила Урсу ; traducere din limba română: Ludmila Ursu, Antonina Erhan ; сomisia de evaluare: Aliona Laşcu (coordonator) [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – Ed. comercială. – [Кишинэу] : Prut Internaţional, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 228 p. : fig., tab. ; 24 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-523-5.

[CNCRM 2021-372].

– – 1. Matematică.

51(075.3)

Com. Nr

 • Cerba, Valeriu.

Adevărul despre agresiunea rusă în Transnistria / Valeriu Cerba. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 432 p. : fot., tab. ; 24 cm.

Apare cu sprijinul Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-54-522-8 (în cop.tare).

[CNCRM 2021-373].

– – 1. Conflictul din Transnistria – 1992.

327.8(470+571)+327(478)

Com. Nr

 • Higginbotham, Adam.

Cernobîl în miez de noapte : Povestea nespusă a celui mai mare dezastru nuclear / Adam Higginbotham ; traducere din limba engleză de Anca-Cristiana Șamata și Mădălina Buican ; design copertă: Georgeta Vrabie. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 482 p. : h., fot. ; 24 cm.

Tit. orig.: Midninght in Chernobyl. – Referinţe bibliogr.: p. 451-623. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3458-2-8 (în cop.tare).

[CNCRM 2021-374].

– – 1. Scrieri istorice.

821.111-94 Higginbotham =135.1

Com. Nr

 • Prieteni de joacă : Sunete emise de animale. Melodii amuzante / traducere: Mihaela Eros. – Chișinău : Prut Internațional, 2020 (Imprimat în China). – 10 p. : il. color. ; 19 x 27 cm. – (Baby SmartPhone, ISBN 978-9975-54-242-5).

Tit. orig.: Pets’ Pastime. – F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-54-409-2 (cartonată).

[CNCRM 2021-375].

– – 1. Cărți cu sunete.

087.5

Com. Nr

 • English : Level A 2.2 : Form 6 / Iulia Ignatiuc, Ana Muntean, Lara Aladin [et al.] ; comisia de evaluare: Svetlana Lungu (coordonator) [et al.] ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. – Ed. comercială. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 128 p. : il., tab. ; 26 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-520-4.

[CNCRM 2021-376].

– – 1. Limba engleză.

811.111(075.3)

Com. Nr

 • Condrat, Viorica.

English : Level A 2.3 : Form 7 / Viorica Condrat, Viorica Cebotaroş ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării ; comisia de evaluare: Svetlana Lungu (coordonator) [et al.]. – Ed. comercială. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 146 p. : il., tab. ; 26 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-521-1.

[CNCRM 2021-377].

– – 1. Limba engleză.

811.111(075.3)

Com. Nr

 • Instrucţiune metodică privind intervenţia Poliţiei în prevenirea şi combaterea cazurilor de violenţă în familie : (Ordinul IGP nr. 360 din 8 august 2018) / Centrul de Drept al Femeilor, Inspectoratul General al Poliţiei. – Chişinău : S. n., 2021. – 96 p. : tab. ; 24 cm.

Apare cu suportul Secţiei Justiţie Penală şi Aplicare a Legii din Cadrul Ambasadei SUA în Rep. Moldova.

[CNCRM 2021-378].

– – 1. Instrucţiune metodică privind intervenţia Poliţiei în prevenirea şi combaterea cazurilor de violenţă în familie.

351.74:343.54(083)

Com. Nr

 • Convenţie Colectivă în domeniul Educaţiei, anii 2021-2025 : (nivel de ramură) / Ministerul Educaţiei, Culturiii şi Cercetării, Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei. – Chişinău : S. n., 2021. – 36 p. : tab. ; 21 cm.

Text paral.: lb. rom., rusă.

[CNCRM 2021-379].

– – 1. Convenția Colectivă de muncă în domeniul Educației.

[349.2:37](478)=135.1=161.1

Com. Nr

 • Convenţie Colectivă în domeniul Cercetării, anii 2021-2025 : (nivel de ramură) / Ministerul Educaţiei, Culturiii şi Cercetării, Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei. – Chişinău : S. n., 2021. – 33 p. : tab. ; 21 cm.

Text paral.: lb. rom., rusă.

[CNCRM 2021-380].

– – 1. Convenția Colectivă de muncă în domeniul Cercetării.

[349.2:001](478)=135.1=161.1

Com. Nr

 • Colibabovca = Колибабовка: К 110-летию села: [гайон Леова : альманах] / Ассоциация „Союз болгарских организаций”, Национальный конгресс промышленников и товаропроизводителей Молдовы ; организатор проекта: П. А. Попов ; консультант проекта: В. П. Тарлев ; научный руководитель: Н. Д. Руссeв ; редакционная коллегия: П. А. Попов (ответственный редактор) [и др.]. – [Кишинэу : Б. и., 2021]. – 50 p. : fot., tab. ; 30 сm.

F. f. de tit.

[CNCRM 2021-381].

– – 1. Colibabovca – Sate – Raionul Leova – Republica Moldova – Istorie.

94(478-22)

Com. Nr

 • Calitatea aerului interior și eficiența energetică a clădirilor : Modul de curs pentru studii superioare de master și doctorat / Vera G. Guţul, Oleg N. Zaiţev, Tatiana V. Colomieţ, Vera I. Guţul ; redactor responsabil: Vasile Leu ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Departamentul Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze și Protecția Mediului, Programul Ingineria Instalațiilor de Asigurare a Microclimei în Clădiri. – Chişinău : Aora Plus, 2020. – 192 p. : fig., tab. ; 29 cm.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3299-5-8.

[CNCRM 2021-382].

– – 1. Aerisirea în clădiri. 2. Microclima în clădiri.

697.9(075)

Com. Nr

 • Bejenaru, Gherman.

Resursele de apă ale Republicii Moldova : (teoria formării şi sinteze regionale) / Bejenaru Gherman, Melniciuc Orest ; redactor ştiinţific: Castraveţ Tudor ; Мinisterul Educației, Culturii și Cerecetării, Institutul de Ecologie și Geografie, Universitatea de Stat din Tiraspol. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Protipar Service”). – 338 p. : fig. color, tab. ; 29 cm.

Bibliogr.: p. 316-328 (288 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3448-1-4.

[CNCRM 2021-383].

– – 1. Resursele de apă ale Republicii Moldova.

556(478)

Com. Nr

 • „Profilaxia sindromului Burnout”, conferinţă științifico-practică naţională cu participare internaţională (5 ; 2020 ; online, platforma ZOOM). Conferinţa Științifico-Practică Naţională cu participare Internaţională a Asociaţiei Balint din Moldova „Profilaxia Sindromului Burnout”, ediţia a 5-a, 15-17 mai 2020. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Tipocart Print”). – 176 p. : fig., fot. ; 20 cm.

Antetit.: Asoc. Balint din Moldova. – Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3474-3-3.

[CNCRM 2021-384].

– – 1. Sindromul Burnout – Profilaxie.

159.9+616.8(082)=135.1=161.1

Com. Nr

 • Program de terapie socială pentru Educația moral-spirituală, destinat persoanelor private de libertate / colectivul de autori: Varvara Dohotaru (președinte), Maxim Melinti, Constantin Rusu, Diana Munteanu ; Administrația Națională a Penitenciarelor a Ministerului Justiției, Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove. – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Artpoligraf”). – 145 p.: fot., tab. ; 30 cm.

Referințe bibliogr.: p. 144-145. – Apare cu sprijinul Asoc. Obștești „Insula Fericirii”. – 30 ex.

ISBN 978-9975-3498-2-6 (broșată în spirală).

[CNCRM 2021-385].

– – 1. Educație moral-spirituală – Persoane private de libertate. 2. Deținuți – Educație moral-spirituală.

37.017.93:343.81

Com. Nr

 • Ghid de gestionare durabilă a deșeurilor organice în scopul prevenirii poluării apelor / autori: Elena Zubcov, Nadejda Andreev, Nina Bagrin [et al.] ; AO EcoTox, AO WiSDOM, AO EcoContact. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Artpoligraf”). – 49 p. : fot., tab. ; 30 cm.

Aut. pe cop. nu sunt indicați. – Referințe bibliogr.: p. 49. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3498-0-2.

[CNCRM 2021-386].

– – 1. Deșeuri organice – Gestionare. 2. Gestionarea deșeurilor organice. 3. Poluarea apelor – Prevenire.

628.4.042:628.19(036)

Com. Nr

 • Cobîleanschi, Oleg.

Adictologie modernă : [manual] / Oleg Cobîleanschi, Mihail Oprea, Petru Oprea ; referenţi oficiali: Anatol Nacu, Valentin Oprea ; au colaborat: Valentina Sîrbu [et al.] ; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Catedra Psihiatrie, Narcologie și Psihologie Medicală, Laboratorul de Narcologie, IMSP Dispensarul Republican de Narcologie. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Artpoligraf”). – 224 p. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 210-222 (163 tit.). – Apare cu susținerea financiară a Federației Intern. Antidrog „FIA”. – 10 ex.

ISBN 978-9975-3498-1-9.

[CNCRM 2021-387].

– – 1. Adictologie. 2. Narcomanie. 3. Dependență de droguri.

613.81/.84:616.89-008.48(075)

Com. Nr

 • Securitate națională, apărare și ordine publică: între realități și perspective / Institutul de Politici Publice ; responsabil de ediție: Arcadie Barbaroșie. – Chişinău : Lexon Prim, 2020. – 270 p. : fig., tab. ; 24 cm.

Text parțial în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Sponsor : DCAF Centrul din Geneva pentru Guvernarea Sectorului de Securitate. – 150 ex.

ISBN 978-9975-3483-7-9.

[CNCRM 2021-388].

– – 1. Securitate națională – Republica Moldova – Politici. 2. Politici publice – Securitate națională – Republica Moldova.

351.86(478)(082)

Com. Nr

 • Etnografie muzeală / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală ; coordonator științific: Varvara Buzilă. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Lexon-Prim”). – 268 p. : fot., fot., il. color ; 24 cm.

Referințe bibliogr.: p. 241-244. – Apare cu contribuția Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3483-9-3.

[CNCRM 2021-389].

– – 1. Etnografie. 2. Etnografie muzeală.

398:069(082)

Com. Nr

 • Sedleţchi, Elena.

Dreptul proprietăţii intelectuale : Caiet de seminar : Surse de referinţă. Sinteza materiei. Teste-grilă. Speţe / Sedleţchi Elena, Băieşu Aurel. – Chişinău : USEM, 2020. – 198 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Referinţe bibliogr. la începutul cap. – 250 ex.

ISBN 978-9975-3293-3-0.

[CNCRM 2021-390].

– – 1. Dreptul proprietăţii intelectuale.

347.77(076)

Com. Nr

 • Descoperim eroi în localitate la noi : Culegere de lucrări ale participanților în concurs, ediția 2019-2020 : Concurs pentru tineri cercetători „Moldova. Istorie Locală” / DVV International în Moldova, Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova ; adaptare texte: Sergiu Boțolin [et al.] ; responsabil de ediție: Lucia Sava. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Lexon-Prim”). – 164 p. : fot. ; 21 x 21 cm.

Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul financiar al Min. de Externe al Germaniei. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3268-0-3.

[CNCRM 2021-391].

– – 1. Istorie – Cercetări – Descoperiri.

94(478)(082):06.063=135.1=111=161.1

Com. Nr

 • Filip, Iulian.

Dezastru : catrene și desene iuliene / Iulian Filip. – Chişinău : Cartdidact, 2021. – 40 p. : des. ; 5 x 7 cm. – (Provocările iuliene ; A4 (h), ISBN 978-9975-3497-0-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-3469-9-3.

[CNCRM 2021-392].

– – 1. Poezie.

821.135.1(478)-1 Filip

Com. Nr

 • Golubovschi, Oxana.

Tehnologia formării competențelor de traducere la studenții-traducători / Oxana Golubovschi ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 192 p. : fig., tab. ; 24 cm.

Referințe bibliogr.: p. 167-182 (197 tit.). – 15 ex.

ISBN 978-9975-3488-2-9.

[CNCRM 2021-393].

– – 1. Traducere – Formarea competențelor. 2. Formarea competenților de traducere.

81’25+378.091

Com. Nr

 • Lumea noastră : cl. 4 : Ghid pentru profesori şi consultanţi / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 44 p. : fig., tab. ; 30 cm. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 150 ex.

ISBN 978-9975-3450-9-5.

[CNCRM 2021-394].

– – 1. Educație economică.

373.3.015:33(072)

Com. Nr

 • Turea, Larisa.

Cartea foametei / Larisa Turea ; [traducere a documentelor din limba rusă de Larisa Turea şi Vasile Limbide]. – Ed. a 3-a, compl. – Chişinău : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 570 p. : facs., fot., tab. ; 20 cm. – (Cartier istoric / colecţie coordonată de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).

Referințe bibliogr. în subsol. – 800 ex.

ISBN 978-9975-86-474-9 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-395].

– – 1. Foametea din anii 1946-1947 – Republica Moldova – Istorie. 2. Istoria Republicii Moldova.

94(478)”1946/1947″

Com. Nr

 • Райляну, Р. И.

Визуальная и коллагенометрическая оценка уровня соединительнотканной дисплазии среди грыженосителей : Монография / Р. И. Райляну ; Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, Медицинский факультет, Кафедра хирургических болезней. – Тираспол : ПГУ, 2020. – 175 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 168-175 (68 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-150-69-9.

[CNCRM 2021-396].

– – 1. Displazia țesutului conjuctiv. 2. Hernii – Displazia țesutului conjuctiv.

611.018:617.5-007.43

Com. Nr 1009

 • Бачу, А. Я.

Пластичность нервных центров и сенсорно-моторное управление / А. Я. Бачу ; Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, Естественно-географический факультет, Кафедра физиологии и санокреатологии. – Тираспол : ПГУ, 2020. – 275, [4] p. : fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 243-275 (399 tit.). – În red. aut. – 50 ex.

ISBN 978-9975-150-62-0.

[CNCRM 2021-397].

– – 1. Plasticitate neuronală.

612.815

Com. Nr 986

 • „Приднестровье в современной геополитической реальности: 30 лет успешного государственного строительства и системного международного сотрудничества”, международная научно-практическая конференция (2020 ; Тираспол). Приднестровье в современной геополитической реальности: 30 лет успешного государственного строительства и системного международного сотрудничества : Материалы Международной научно-практической конференции / ответственный редактор: Толмачева И. В. – Тираспол : ПГУ, 2020. – 277, [3] p. : fig., tab. ; 21 cm.

Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 100 ex.

ISBN 978-9975-150-63-7.

[CNCRM 2021-398].

082

Com. Nr 992

 • Цифровая экономика: трансформация основных сфер жизни общества в цифровой среде : Коллективная монография / И. А. Павлинов, Л. К. Скодорова, Е. И. Павлинова [и др.] ; Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, Рыбницкий филиал. – Тираспол : ПГУ, 2020. – 268 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.

ISBN 978-9975-150-67-5.

[CNCRM 2021-399].

– – 1. Informatică economică. 2. Economie digitală.

330.47:37.0

Com. Nr 985

 • Colorăm prietenii / ilustrații: Ivanka Costru. – [Chişinău] : Alphabet Publishing, 2020 ([F.E.-P. „Tipografia Centrală”]). – [14] p. : il. ; 20 cm.

F. f. de tit. – [2000] ex.

ISBN 978-9975-3414-3-1.

[CNCRM 2021-400].

– – 1. Cărți de colorat.

087.5

Com. Nr

 • Colorăm alfabetul : Învăţ literele. Privesc şi colorez. Scriu primele cuvinte / ilustrații: Natalia Gavrilița, Amélie Serge. – [Chişinău] : Alphabet Publishing, 2020 ([F.E.-P. „Tipografia Centrală”]). – 32 p. : il., il. color ; 20 cm. – (Cărţi de colorat cu activități, ISBN 978-9975-3292-0-0).

F. f. de tit. – [2000] ex.

ISBN 978-9975-3414-4-8.

[CNCRM 2021-401].

– – 1. Cărți de colorat.

087.5:373.2

Com. Nr

 • Colorăm păpuşi / ilustrații: Ivanka Costru. – [Chişinău] : Alphabet Publishing, 2020 ([F.E.-P. „Tipografia Centrală”]). – 13 p. : il. ; 20 cm.

F. f. de tit. – [2000] ex.

ISBN 978-9975-3414-5-5.

[CNCRM 2021-402].

– – 1. Cărți de colorat.

087.5

Com. Nr

 • Colorăm insecte / ilustrații: Ivanka Costru. – [Chişinău] : Alphabet Publishing, 2020 ([F.E.-P. „Tipografia Centrală”]). – [16] p. : il. ; 20 cm.

F. f. de tit. – [2000] ex.

ISBN 978-9975-3414-6-2.

[CNCRM 2021-403].

– – 1. Cărți de colorat.

087.5

Com. Nr

 • Fructe : Privesc și colorez. Cuvinte în engleză. Numerele de la 1 la 12. Contururi colorate / ilustrații: Amélie Serge. – [Chişinău] : Alphabet Publishing, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 13 p. : il. color ; 20 cm. – (Cărţi de colorat cu activități, ISBN 978-9975-3292-0-0).

F. f. de tit. – [2000] ex.

ISBN 978-9975-3414-7-9.

[CNCRM 2021-404].

– – 1. Cărți de colorat.

087.5:373.2

Com. Nr

 • Eroi antici : Carte de colorat / ilustraţii: Ivanka Costru. – [Chişinău] : Alphabet Publishing, 2020 ([F.E.-P. „Tipografia Centrală”]). – [16] p. : il. ; 20 cm.

F. f. de tit. – [2000] ex.

ISBN 978-9975-3352-6-3.

[CNCRM 2021-405].

– – 1. Cărți de colorat.

087.5

Com. Nr

 • Prinţese : Carte de colorat / ilustraţii: Ivanka Costru. – Chişinău : Alphabet Publishing, 2020 ([F.E.-P. „Tipografia Centrală”]). – [16] p. : il. ; 20 cm.

F. f. de tit. – [2000] ex.

ISBN 978-9975-3352-7-0.

[CNCRM 2021-406].

– – 1. Cărți de colorat.

087.5

Com. Nr

 • Meserii / ilustraţii: Ivanka Costru. – Chişinău : Alphabet Publishing, 2020 ([F.E.-P. „Tipografia Centrală”]). – [18] p. : il., il. color ; 24 cm. – (Priveşte şi colorează, ISBN 978-9975-3352-8-7).

F. f. de tit. – [2000] ex.

ISBN 978-9975-3414-0-0.

[CNCRM 2021-407].

– – 1. Cărți de colorat.

087.5

Com. Nr

 • Caiet de scriere : Învăţ litere de tipar : Scriu. Citesc. Colorez : 5+ / ilustrații: Sergiu Gavriliţa, Amélie Serge. – [Chişinău] : Alphabet Publishing, 2020 ([F.E.-P. „Tipografia Centrală”]). – [36] p. : il. ; 24 cm. – (Cărţi de colorat cu activități, ISBN 978-9975-3292-0-0).

F. f. de tit. – [2000] ex.

ISBN 978-9975-3414-1-7.

[CNCRM 2021-408].

373.2.016:811.135.1

Com. Nr

 • Anotimpuri / ilustraţii: Ivanka Costru. – Chişinău : Alphabet Publishing, 2020 ([F.E.-P. „Tipografia Centrală”]). – [20] p. : il., il. color ; 24 cm. – (Seria „Priveşte şi colorează”, ISBN 978-9975-3352-8-7).

F. f. de tit. – [2000] ex.

ISBN 978-9975-3352-5-6.

[CNCRM 2021-409].

– – 1. Cărți de colorat.

087.5

Com. Nr

 • Zabolotnaia, Lilia.

Maria (Lupu) Radziwiłł : viaţa privată în documente, scrisori şi imagini = Maria (Lupu) Radziwiłł’s : private life in documents, letters, and images / Lilia Zabolotnaia ; editori: Eugen Sava, Aurel Zanoci ; traducere: Anna Barbacari [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 231 p. : fig., fig. color, facs. ; 25 cm. – (Biblioteca „Tyragetia”, ISBN 978-9975-80-903-0 ; 33).

Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Referiţe bibliogr.: p. 135-144 și în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Agenției Naționale de Cercetare și Dezvoltare (ANCD). – 150 ex.

ISBN 978-9975-87-753-4 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-410].

– – 1. Moldova în timpul domniei lui Vasile Lupu (1634-1653) – Istorie. 2. Radziwiłł (Lupu), Maria, 1625-1660, fiica domnitorului Vasile Lupu – Biografii.

[94(478)+929 Radziwiłł (Lupu)](093)=135.1=111

Com. Nr

 • Miron, Marina.

Satele Nistrului de Jos : Aspecte istorice și etnografice : Studiu privind tradițiile și legendele locale nistrene / Marina Miron,Viorel Miron, Tatiana Miron ; Centrul de Informare și Consultanță de Mediu Aarhus EcoContact. – [Chişinău] : Ideea-Com, 2020. – 89 p. : fig., tab. ; 24 cm.

Aut. indicați pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 63-64 (42 tit.). – Apare cu suportul financiar al Suediei. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3335-1-1.

[CNCRM 2021-411].

– – 1. Satele Nistrului de Jos – Republica Moldova – Istorie. 2. Etnografie.

94(478-22)+398

Com. Nr

 • Mihai Coşcodan : [profesor universitar, politician] : In memoriam / coordonator: Vitalie Sochircă ; copertă: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 214 p. : fot., fot. color, fig. ; 25 cm.

Texte : lb. rom., rusă. – Lista publicaţiilor știinţifice, metodice și didactice (selectiv) : p. 186-190. – 300 ex.

ISBN 978-9975-72-518-7 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-412].

– – 1. Coșcodan, Mihai, 1940-2016, profesor universitar, politician.

378+929(478)Coșcodan=135.1=161.1

Com. Nr

 • Mama mea – icoană sfântă : Culegere de proză şi versuri / coordonator: Ana Onică ; copertă: Marian Onică. – Chişinău : Iter Quos, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 229, [1] p. : fot. ; 20 cm.

200 ex.

ISBN 978-9975-3206-4-1.

[CNCRM 2021-413].

– – 1. Povestiri. 2. Poezie.

821.135.1(478)-82+821.135.1-82

Com. Nr

 • Cojocaru, Sabina.

Cătuşele inevitabile : [versuri] / Sabina Cojocaru ; ilustraţii: Iurie Braşoveanu ; copertă: Marian Onică. – Chişinău : Iter Quos, 2021 ([F.E.-P. „Tipografia Centrală”]). – 112, [4] p. : il. ; 21 cm.

[200] ex.

ISBN 978-9975-3206-5-8 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-414].

– – 1. Poezie.

821.135.1(478)-1 Cojocaru

Com. Nr

 • Вайзе, Манфред.

Космическая энергия и исцеление : Альтернативная медицина в свете Библии / Манфред Вайзе ; Женевское Библейское Общество. – 3-е изд., расширенное. – [Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Poliviz-Design”)]. – 154 p. ; 20 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 149 şi în subsol. – [300] ex.

ISBN 978-9975-3238-9-5.

[CNCRM 2021-415].

– – 1. Medicină alternativă.

615.8:27

Com. Nr

 • Берил, С. И.

Теория поляронов, экситонов, биполяронов и кинетические эффекты в многослойных структурах различных геометрий и сверхрешетках / С. И. Берил, В. М. Фомин, А. С. Старчук ; Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, Физико-математический факультет, Кафедра общей и теоретической физики. – Тираспол : ПГУ, 2020 (Бендерская типография „Полиграфист”). – 696 p. : fig. ; 22 cm.

Referințe bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.

ISBN 978-9975-150-70-5 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-416].

– – 1. Fizica materialului condensat.

538.9+621.315+532.1

Com. Nr 3180

 • Plotnic, Olesea.

Protecția intereselor economice ale consumatorilor : Note de curs : (în scheme) / Olesea Plotnic ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Departamentul Drept Privat. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 80 p. : scheme ; 30 x 20 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 77-80. – Apare cu sprijinul a Comisiei Europene. – 50 ex.

ISBN 978-9975-152-46-4.

[CNCRM 2021-417].

– – 1. Drepturile consumatorului. 2. Consumatori – Protecție.

366.5:347.451(075.8)

Com. Nr

 • Moșin, Octavian.

       De la Suflet la Suflet : Cugetări creștine pentru omul de astăzi : [în vol.] / preot Octavian Moșin. – Ed. a 2-a. – Chișinău : CEP USM, 2021 – . – 20 cm. – ISBN 978-75-71-634-5.

Vol. 2. – 2021. – 122 p. – 400 ex. – ISBN 978-9975-152-82-2. – [CNCRM 2021-418].

 – – 1. Educație creștină.

27-47

Com. Nr 18/21

 • Russo, Andreea.

Minim : [roman] / Andreea Russo ; copertă: Emilio-Emanuel Molnar ; fotografie: Mihail Turculeţ. – Chişinău : S. n., 2020 ([Tipogr. „Balacron”]). – 171, [1] p. ; 20 cm.

[2000] ex.

ISBN 978-9975-66-709-8.

[CNCRM 2021-419].

– – 1. Romane.

821.135.1(478)-31 Russo

Com. Nr

 • Gremalschi, Anatol.

Informatică : Manual pentru clasa a 7-a / Anatol Gremalschi, Grigore Vasilache, Ludmila Gremalschi ; comisia de evaluare: Natalia Schițco (coordonator) [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării. – [Ed. a 3-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2020 (Tipogr. „Balacron”). – 151 p. : fig. ; 24 cm.

Este proprietate a Min. Educației, Culturii și Cercet. – [36900] ex.

ISBN 978-9975-85-248-7.

[CNCRM 2021-420].

– – 1. Informatică.

004(075.3)

Com. Nr 835

 • Гремалски, Анатол.

Информатика : Учебник для 7-го класса / Анатол Гремалски, Григоре Василаке, Лудмила Гремалски ; comisia de evaluare: Natalia Schițco (coordonator) [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării. – [Ed. a 3-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2020 (Tipogr. „Balacron”). – 151, [1] p. : fig. ; 24 cm.

Este proprietate a Min. Educației, Culturii și Cercet. – [9550] ex.

ISBN 978-9975-85-249-4.

[CNCRM 2021-421].

– – 1. Informatică.

004(075.3)

Com. Nr 836

 • Ungureanu, Mihai.

Vine cântecul acasă : Culegere de cântece pentru copiii de toate vârstele / Mihai Ungureanu ; redactor şi notografie: Anatol Bîrsa. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Tipogr. „Balacron”). – 80 p. : n. muz. ; 24 cm.

[500] ex.

ISMN 979-0-3481-0013-5.

ISBN 978-9975-0-0462-6.

[CNCRM 2021-422].

– – 1. Cântece pentru copii.

784.67

Com. Nr 837

 • Valori ale mass-mediei în epoca contemporană : [în vol.] /Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Departamentul Teoria şi Practica Jurnalismului ; coordonatori: Georgeta Stepanov, Mariana Tacu. – Chişinău : CEP USM, 2020 – . – 24 cm. – (Colecţia „Mass-media”). – ISBN 978-9975-70-579-0.

Vol. 7. – 2020. – 180 p. : fig., fot., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu suportul financiar al Companiei Efes Vitanta. – 100 ex. – ISBN 978-9975-152-73-0. – [CNCRM 2021-423].

– – 1. Juranalism. 2. Mass-media.

070+659.3(082)=135.1=161.1

Com. Nr 119/20

 • Moraru, Victor.

Dialogul social: implicații mediatice / Victor Moraru, Georgeta Stepanov, Mădălina Manolescu ; Institutul Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 228 p. : tab. ; 25 cm. – (Seria „Inovaţii sociale” / coordonatori: Victor Moraru, Georgeta Stepanov, ISBN 978-9975-152-81-5).

Referinţe bibliogr.: p. 218-228. – 100 ex.

ISBN 978-9975-152-80-8.

[CNCRM 2021-424].

– – 1. Dialog social. 2. Jurnalism. 3. Mediere jurnalistică.

[316.77+070]:659.3

Com. Nr 2sp

 • Молдавский металлургический завод в лицах : 35 лет / ответственный редактор: Сычева Марина Ивановна. – Тираспол : Б. и., 2020 (ЗАО „Типар”). – 286, [2] p. : fot. color ; 27 x 21 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-4463-5-8 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-425].

669(478-24)(092)

Com. Nr 1075

 • Căruntu, Ana.

Ecoul războiului : [memorii] / Ana Căruntu ; concept și coordonare, prefață: Lilia Crudu. – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Fox Trading”). – 131 p. : facs., fot. ; 28 cm.

Referințe bibliogr.: p. 130-131 (16 tit.). – [30] ex.

ISBN 978-9975-3459-5-8.

[CNCRM 2021-426].

– – 1. Memorii. 2. Căruntu, Grigore, 1964-1992, erou căzut în războiul din Transnistria.

94 (478)(092)

Com. Nr

 • Sîli, A.

Proiectarea clădirilor civile de mică înălțime : Indicații metodice privind elaborarea proiectului de curs / A. Sîli, Iu. Țurcanu, A. Popușoi ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism și Arhitectură, Departamentul Urbanism și Design Urban. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – 62 p. : fig. ; 29 cm.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-670-8.

[CNCRM 2021-427].

– – 1. Clădiri civile – Proiectare.

725.1.012.1(076.5)

Com. Nr 09

 • Dezvoltarea pieței imobiliare a Republicii Moldova prin prisma analizei repartizării teritoriale după regiunile de dezvoltare : Lucrare metodologică / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, Departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului ; elaborare: Anna Leșan. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – 91, [1] p. : fig., tab. ; 29 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 92 (29 tit.). – 25 ex.

ISBN 978-9975-45-669-2.

[CNCRM 2021-428].

– – 1. Piața imobiliară – Analiză zonală.

332.72(478)(076)

Com. Nr 08

 • Oenochimie : Note de curs / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Oenologie şi Chimie ; elaborare, redactor responsabil: Iurie Scutaru. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021 – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-45-667-8.

Partea a 2-a : Substanțele fenolice ale vinurilor. – 2021. – 53 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 53 (22 tit.). – 30 ex. – ISBN 978-9975-45-668-5. – [CNCRM 2021-429].

– – 1. Oenochimie. 2. Tehnologia vinului.

663.253:547.56 (075.8)

Com. Nr 65

 • Ганган, Сильвия.

Менеджмент предприятия : Учебник / Сильвия Ганган, Лилия Сава ; ответственный редактор: Павел Нистирюк ; Технический университет Молдовы, Факультет электроники и телекоммуникаций, Департамент телекоммуникаций и электронных систем. – Chișinău : Tehnica-UTM, 2021. – 210 p. : des., tab. ; 21 cm.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 208-210 (33 tit.). – 30 ex.

ISBN 978-9975-45-671-5.

[CNCRM 2021-430].

– – 1. Managementul întreprinderii.

658:005.7(075.8)

Com. Nr 10

 • Sisteme de operare, mecanisme interne şi principii de proiectare : Îndrumar de laborator / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea CIM, Departamentul Ingineria Software şi Automatică ; alcătuitori: Victor Beşliu,Ciorbă Dumitru, Victor Colesnic ; redactor responsabil: Victor Colesnic. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – 88 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Referințe bibliogr.: p. 88 (9 tit.). – [10] ex.

ISBN 978-9975-45-672-2.

[CNCRM 2021-431].

004.45(076.5)

Com. Nr

 • Chimie generală și anorganică : Ghid de laborator / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Oenologie și Chimie ; elaborare: Ana Verejan [et al.]. – Chișinău : Tehnica-UTM, 2021. – 126 p . : fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 114 (6 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-673-9.

[CNCRM 2021-432].

54(076.5)

Com. Nr 13

 • Nazaroi, Ion.

Virtualizarea funcțiilor de rețea : Ciclu de prelegeri / Ion Nazaroi ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică și Telecomunicații, Departamentul Telecomunicații și Sisteme Electronice. – Chișinău : Tehnica-UTM, 2021. – 95 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Aut. indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 87-88 (19 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-674-6.

[CNCRM 2021-433].

– – 1. Funcţii ale reţelelor – Virtualizare. 2. Virtualizarea funcțiilor de rețea.

004.725(075.8)

Com. Nr 12

 • Popescu, Liliana.

Tehnologia produselor alimentare II : (Tehnologia produselor din lapte) : Ciclu de prelegeri / Liliana Popescu ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Tehnologia Produselor Alimentare. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021 – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-45-675-3.

Partea 1-a. – 2021. – 115, [1] p. : fig., tab. – Aut. indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 115 (10 tit.). – [50] ex. – ISBN 978-9975-45-676-0. – [CNCRM 2021-434].

– – 1. Lapte – Tehnologii de prelucrare. 2. Tehnologia produselor din lapte.

637.1/.3(075.8)

Com. Nr

 • „Actual Problems of Mathematics and Informatics”, international symposium (2020 ; Chișinău). International Symposium „Actual Problems of Mathematics and Informatics”: dedicated to the 90th birthday of professor Ion Valuţă, november 27-28, 2020, Chişinău : Communications / editors: Mitrofan Cioban [et al.] ; organizing committee: Viorel Bostan (president, Chișinău), Costică Moroșanu (president, Iași) [et al.]. – Chișinău : Tehnica-UTM, 2021. – 162 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Texte : lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-677-7.

[CNCRM 2021-435].

– – 1. Matematică. 2. Informatică. 3. Didactică.

[51+004+37.016](082)=135.1=111

Com. Nr 15

 • Controlul fizico-chimic al produselor alimentare : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor de laborator / Viorica Bulgaru, Liliana Popescu, Valentina Bantea-Zagareanu, Artur Macari ; redactor responsabil: Viorica Bulgaru ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Tehnologia Produselor Alimentare, Programul de studiu Tehnologia Produselor Alimentare. – Chișinău : Tehnica-UTM, 2021 – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-45-678-4.

Partea 1-a. – 2021. – 63, [1] p. : tab. – Aut. indicați pe vs. f. de tit. – Referințe bibliogr.: p. 63 (6 tit.). – [50] ex. – ISBN 978-9975-45-679-1. – [CNCRM 2021-436].

663/664.09(075)

Com. Nr 16

 • Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale prin aplicarea situaţiilor de integrare : exemple de bune practici : Lucrare metodică / Iacob Natalia, Bugenko Galina, Basiul Anatol [et al.] ; coordonatori: Iacob Natalia, Bugenko Galina ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, IP Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – 36 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Aut. indicați pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 36 (12 tit.). – 30 ex.

ISBN 978-9975-45-680-7.

[CNCRM 2021-437].

– – 1. Educație antreprenorială.

377.015:334(076.5)

Com. Nr

 • Şarţ, Kosmas.

Sarra Puşkin : bir novela / Şarţ Kosmas ; ön kapak resimcisi: Andrey Andriyeș. – Chişinău : S. n., 2021 ([Tipogr. „MS Logo”]). – 145 p. ; 21cm

[200] ex.

ISBN 978-9975-3481-5-7.

[CNCRM 2021-438].

– – 1. Nuvele.

821.512.165(478)-32 Şarţ

Com. Nr

 • Caiet de scriere : exerciţii grafice şi litere de tipar / ilustrații: Natalia Gavriliţa. – [Chişinău] : Alphabet Publishing, 2020 ([F.E.-P. „Tipografia Centrală”]). – [20] p. : il. ; 24 x 16 cm.

F. f. de tit. – [2000] ex.

ISBN 978-9975-3414-2-4.

[CNCRM 2021-439].

373.2.016:???811.135.1

Com. Nr

 • Colorăm animale din junglă : contururi colorate / ilustraţii: Ivanka Costru. – Chişinău : Alphabet Publishing, 2020 ([F.E.-P. „Tipografia Centrală”]). – [16] p. : il., il. color ; 20 cm.

F. f. de tit. – [2000] ex.

ISBN 978-9975-3352-3-2.

[CNCRM 2021-440].

– – 1. Cărți de colorat.

087.5

Com. Nr

 • Colorăm animale de pădure : contururi colorate / [ilustrații: Ivanka Costru]. – [Chişinău] : Alphabet Publishing, 2020 ([F.E.-P. „Tipografia Centrală”]). – [16] p. : il., il. color ; 21 cm.

F. f. de tit. – [2000] ex.

ISBN 978-9975-3352-4-9.

[CNCRM 2021-441].

– – 1. Cărți de colorat.

087.5

Com. Nr

 • Învăţ să scriu cu două mâini : Exerciţii pentru minte / ilustrații: Ivanka Costru. – [Chişinău] : Alphabet Publishing, 2020 ([F.E.-P. „Tipografia Centrală”]). – [20] p. : il. ; 24 cm.

F. f. de tit. – [2000] ex.

ISBN 978-9975-3414-8-6.

[CNCRM 2021-442].

373.2.016

Com. Nr

 • Ciobanu, Aureliu.

Istoricul cartofiliei Basarabene : Catalog cartofil ilustrat : [în vol.] / Aureliu Ciobanu, Constantin Gh. Ciobanu ; Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Asociaţia Filateliştilor, Maximafiliştilor şi Cartofiliştilor din Republica Moldova. – Chişinău : Cartdidact, 2020 – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-3254-4-8.

Vol. 2, fascicula 1: Perioada interbelică : (1918-1944). – 2020. – 211, [1] p. : il., il. color, tab. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – [300] ex. – ISBN 978-9975-3469-5-5 (în cop. tare). – [CNCRM 2021-443].

– – 1. Cartofilie – Republica Moldova – Istorie. 2. Istoricul cartofiliei basarabene – 1918-1944.

656.835.91(478)(091)

Com. Nr

 • „Filosofia și perspectiva umană: Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemie”, conferinţă ştiinţifică (2020 ; Chişinău). Filosofia și perspectiva umană: Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemie : materialele Conferinței Științifice consacrate Zilei Mondiale a Filosofiei, 19 noiembrie 2020, Chişinău / coordonator ştiinţific: Ana Pascaru. – Chişinău : Institutul de Istorie, 2020 (Tipogr. „Lexon Prim”). – 290 p. ; 24 cm.

Antetit.: Inst. de Istorie, Secţia Filosofie. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – [150] ex.

ISBN 978-9975-3334-2-9.

[CNCRM 2021-444].

– – 1. Gândire filosofică. 2. Societate post-pandemie – Gândire filosofică.

1/14:316.42(082)

Com. Nr

 • „O utopie devenită realitate: învățământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere”, conferință națională cu participare internațională (1 ; 2020 ; Chişinău). O utopie devenită realitate: învățământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere : Programul și rezumatele primei ediții a Conferinței naționale cu participare internațională / comitetul ştiinţific: Valeriu Pasat [et al.] ; comitetul de organizare: Liliana Rotaru, Aurelia Hanganu. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Lexon-Prim”). – 24 p. ; 20 cm.

Antetit.: Univ. de Stat din Moldova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – [50] ex.

ISBN 978-9975-3483-0-0.

[CNCRM 2021-445].

378(478)(091)(082)=135.1=111=161.1

Com. Nr

 • Sprincean, Mariana.

Determinantele şi predicţia accidentului vascular cerebral ischemic la copii : Monografie / Mariana Sprincean ; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : Medicina, 2020. – 226 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 202-226 (332 tit.). – În red. aut. – [50] ex.

ISBN 978-9975-82-176-6.

[CNCRM 2021-446].

– – 1. Accident vascular cerebral ischemic la copii.

616.831-005.4-053.2

Com. Nr

 • Prescription guide / Victor Ghicavîi, Nicolae Bacinschi, Ecaterina Stratu [et al.] ; Ministry of Health, Labour and Social Protection of the Republic of Moldova, „Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy. – Chişinău : Medicina, 2021. – 193 p. : tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 192-193 (23 tit.). – [500] ex.

ISBN 978-9975-82-190-2.

[CNCRM 2021-447].

– – 1. Prescripție medicală.

615.2/.3(075)

Com. Nr

 • Evoluţia clinică a tumorilor la copii : Compendiu / Ţîbîrnă Gheorghe, Gudumac Eva, Spinei Aurelia [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Societatea oncologilor pediatri din Republica Moldova, Asociaţia Chirurgiei Pediatrice. – Chişinău : Medicina, 2021. – 77 p. : fig. ; 21 cm.

Aut. indicați pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 76-77 (20 tit.). – [50] ex.

ISBN 978-9975-82-191-9.

[CNCRM 2021-448].

– – 1. Tumori la copii – Evoluție clinică.

616-006-036-053.2(075)

Com. Nr

 • Cazacov, Vladimir.

Hipertensiunea portală: etiopatogenie, diagnostic și tratament : Recomandare metodică pentru studenți și rezidenți / Vladimir Cazacov ; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Facultatea de Rezidențiat și Secundariat Clinic, Catedra de Chirurgie nr. 2. – Chişinău : Medicina, 2021. – 44 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Referințe bibliogr.: p. 43-44 (25 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-82-192-6.

[CNCRM 2021-449].

– – 1. Hipertensiune portală – Diagnostic – Tratament.

616.12-008.331.1-07-08(076.5)

Com. Nr

 • Gîțu, Lora.

Stagiul clinic medic de familie : Agendă de practică pentru studenții anului 4, Programul de studii Medicină / Lora Gîțu, Virginia Șalaru ; sub redacția: Ghenadie Curocichin ; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Facultatea de Medicină, Catedra de medicină de familie. – Chișinău : Medicina, 2021. – 34, [1] p. : tab. ; 21 cm.

Aut. indicați pe vs. cop. – F. f. de tit. – [500] ex.

ISBN 978-9975-82-193-3.

[CNCRM 2021-450].

378.147:[614.253:616](076.5)

Com. Nr

 • Registrul Stagiului practic clinic al studentului anului 6, facultatea Medicină, specialitatea Medicină generală / Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” ; elaborat de: Olga Cernețchi [et al.]. – Chișinău : Medicina, 2021. – 49 p. : tab. ; 21 cm.

F. f. de tit. – [500] ex.

ISBN 978-9975-82-194-0.

[CNCRM 2021-451].

378.147:616(076.5)

Com. Nr

 • Stagiul clinic Îngrijire și comunicarea cu pacienții : Agendă de practică pentru studenții anului 1, Programul de studii Asistență Medicală Generală / Galina Buta, Virginia Șalaru, Diana Chiosa, Maria Muntean ; sub redacția: Ghenadie Curocichin ; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Facultatea de Medicină Nr. 1, Catedra de medicină de familie. – Chișinău : Medicina, 2021. – 40 p. : tab. ; 21 cm.

Aut. indicați pe vs. cop. – F. f. de tit. – [500] ex.

ISBN 978-9975-82-195-7.

[CNCRM 2021-452].

378.147:614.253(076.5)

Com. Nr

 •  Poveşti auzite de la bunicuţa / [selecție și adaptare: Ala Bujor] ; ilustrare: Vadim Rusu [et al.]. – Ed. a 6-a, rev. şi compl. – [Chişinău] : Epigraf, [2021] ([Combinatul Poligrafic]). – 86, [2] p. : il. color ; 27 cm. – (Colecţia „Cărţile Copilăriei”, ISBN 978-9975-60-262-4).

[1500] ex.

ISBN 978-9975-60-396-6 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-453].

– 1. Povești.

821-93

Com. Nr

 • Creangă, Ion.

Fata babei și fata moșneagului : [poveste] / Ion Creangă ; ilustrații: Simion Zamșa, Elena Karachentseva. – [Chișinău : Litera, 2021(Combinatul Poligrafic)]. – 7, [8] p. : il. color ; 28 cm. – (Lecturi școlare, ISBN 978-9975-74-400-3).

F. f. de tit. – [2000] ex.

ISBN 978-9975-74-950-3.

[CNCRM 2021-454].

– – 1. Povești.

821.135.1-34-93 Creangă

Com. Nr

 • Creangă, Ion.

Soacra cu trei nurori : [poveste] / Ion Creangă ; ilustrații: Simion Zamșa, Elena Karachentseva – [Chișinău : Litera, 2021 (Combinatul Poligrafic)]. – 14, [1] p. : il. color ; 28 cm. – (Lecturi școlare, ISBN 978-9975-74-400-3).

F. f. de tit. – [2000] ex.

ISBN 978-9975-74-951-0.

[CNCRM 2021-455].

– – 1. Povești.

821.135.1-34-93 Creangă

Com. Nr

 • Creangă, Ion.

Punguța cu doi bani ; Ursul păcălit de vulpe : [povești] / Ion Creangă ; ilustrații: Simion Zamșa, Elena Karachentseva. – [Chișinău : Litera, 2021 (Combinatul Poligrafic)]. – 21, [2] p. : il. color ; 28 cm. – (Lecturi școlare, ISBN 978-9975-74-400-3).

F. f. de tit. – [2000] ex.

ISBN 978-9975-74-952-7.

[CNCRM 2021-456].

– – 1. Povești.

821.135.1-34-93 Creangă

Com. Nr

 • Creangă, Ion.

Capra cu trei iezi : [poveste] / Ion Creangă ; ilustrații: Simion Zamșa, Elena Karachentseva. – [Chișinău : Litera, 2021 (Combinatul Poligrafic)]. – 12, [3] p. : il. color ; 28 cm. – (Lecturi școlare, ISBN 978-9975-74-400-3).

F. f. de tit. – [2000] ex.

ISBN 978-9975-74-953-4.

[CNCRM 2021-457].

– – 1. Povești.

821.135.1-34-93 Creangă

Com. Nr

 • Creangă, Ion.

Dănilă Prepeleac : [poveste] / Ion Creangă ; ilustrații: Simion Zamșa, Elena Karachentseva. – [Chișinău : Litera, 2021 (Combinatul Poligrafic)]. – 28, [3] p. : il. color ; 28 cm. – (Lecturi școlare, ISBN 978-9975-74-400-3).

F. f. de tit. – [2000] ex.

ISBN 978-9975-74-954-1.

[CNCRM 2021-458].

– – 1. Povești.

821.135.1-34-93 Creangă

Com. Nr

 • Creangă, Ion.

Povestea lui Stan Pățitul : [poveste] / Ion Creangă ; ilustrații: Simion Zamșa, Elena Karachentseva. – [Chișinău : Litera, 2021 (Combinatul Poligrafic)]. – 30, [1] p. : il. color ; 28 cm. – (Lecturi școlare, ISBN 978-9975-74-400-3).

[2000] ex.

ISBN 978-9975-74-955-8.

[CNCRM 2021-459].

– – 1. Povești.

821.135.1-34-93 Creangă

Com. Nr

 • Delavrancea, Barbu.

Neghiniță : [poveste] / Barbu Delavrancea ; ilustrații: Simion Zamșa, Elena Karachentseva. – [Chișinău : Litera, 2021 (Combinatul Poligrafic)]. – 14, [1] p. : il. color ; 28 cm. – (Lecturi școlare, ISBN 978-9975-74-400-3).

F. f. de tit. – [2000] ex.

ISBN 978-9975-74-957-2.

[CNCRM 2021-460].

– – 1. Povești.

821.135.1-34-93 Delavrancea

Com. Nr

 • Filimon, Nicolae.

Omul-de-flori-cu-barba-de-mătase : [poveste] / Nicolae Filimon ; ilustrații: Simion Zamșa, Elena Karachentseva. – [Chișinău : Litera, 2021 (Combinatul Poligrafic)]. – 13, [2] p. : il. color ; 28 cm. – (Lecturi școlare, ISBN 978-9975-74-400-3).

F. f. de tit. – [2000] ex.

ISBN 978-9975-74-959-6.

[CNCRM 2021-461].

– – 1. Povești.

821.135.1-34-93 Filimon

Com. Nr

 • Ispirescu, Petre.

Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte : [poveste] / Petre Ispirescu ; ilustrații: Simion Zamșa, Elena Karachentseva. – [Chișinău : Litera, 2021 (Combinatul Poligrafic)]. – 14, [1] p. : il. color ; 28 cm. – (Lecturi școlare, ISBN 978-9975-74-400-3).

F. f. de tit. – [2000] ex.

ISBN 978-9975-74-960-2.

[CNCRM 2021-462].

– – 1. Povești.

821.135.1-34-93 Ispirescu

Com. Nr

 • Slavici, Ioan.

Ileana cea șireată : [poveste] / Ioan Slavici ; ilustrații: Simion Zamșa, Elena Karachentseva. – [Chișinău : Litera, 2021 (Combinatul Poligrafic)]. – 14, [1] p. : il. color ; 28 cm. – (Lecturi școlare, ISBN 978-9975-74-400-3).

F. f. de tit. – [2000] ex.

ISBN 978-9975-74-961-9.

[CNCRM 2021-463].

– – 1. Povești.

821.135.1-34-93 Slavici

Com. Nr

 • Щукина, Наталья.

Методология научного исследования : (практикум) / Щукина Н., Лысенко В., Захария С. ; Комратский государственный университет, Юридический факультет. – Комрат : Б. и., 2020 ([Tipogr. „A&V Poligraf”]). – 62 p. : tab. ; 30 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 61-62. – [10] ex.

ISBN 978-9975-83-118-5.

[CNCRM 2021-464].

378:[34:001.891](076.5)

Com. Nr

 • Лысенко, Владлена.

Право Eвропейского Cоюза : (учебное пособие) / Лысенко В., Щукина Н., Султ Г. ; Комратский государственный университет, Юридический факультет. – Комрат : Б. и., 2020 ([Tipogr. „A&V Poligraf”]). – 89 p. ; 30 cm.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – [10] ex.

ISBN 978-9975-3401-9-9.

[CNCRM 2021-465].

– – 1. Dreptul Uniunii Europene.

341:061.1EU(075.8)

Com. Nr

 • Станцой, Наталья Георгиевна.

Техническое развитие учащихся в классе фортепиано : Учебно-методическое пособие для студентов / Наталья Георгиевна Станцой ; Комратский государственный университет, Факультет национальной культуры, Кафедра культуры и искусств. – [Комрат] : Б. и., 2020 ([Tipogr. „A&V Poligraf”]). – 37 p. : fot., n. muz. ; 21 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 37 (8 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-119-2.

[CNCRM 2021-466].

– – 1. Fortepiano – Instruire.

780.616.432.087.5(075.8)

Com. Nr

 • Barbacari, Daniela.

Apusul din braţele ei … : [versuri] / Daniela Barbacari ; copertă: Silvia Mengoni ; ilustraţii: Romeo Schiţco. – Chişinău : S. n., 2021 ([Combinatul Poligrafic]). – 130 p. : il. ; 12 x 17 cm.

[300] ex.

ISBN 978-9975-129-79-4.

[CNCRM 2021-467].

– – 1. Poezie.

821.135.1(478)-1 Barbacari

Com. Nr

 • Coranul / traducere din arabă şi introducere de Silvestru Octavian Isopescul. – Ed. a 14-a. – [Chișinău] : Cartier, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 430 p. ; 20 cm.

[1000] ex.

ISBN 978-9975-86-485-5 (în cop. tare).

199,00 lei. – [CNCRM 2021-468].

– – 1. Coran.

28-23

Com. Nr

 • Romanciuc, Vasile.

Toate întâmplările se prefac în cuvinte : [poezii pentru copii] / Vasile Romanciuc ; ilustraţii de Ivanka Costru. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 135 p. : il. ; 17 x 21 cm. – (Cartier codobelc / colecție coordonată de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).

[2000] ex.

ISBN 978-9975-86-473-2 (în cop. tare).

139,00 lei. – [CNCRM 2021-469].

– – 1. Poezii pentru copii.

821.135.1(478)-1-93 Romanciuc

Com. Nr

 • Dermenji, Ariana.

Protocolul instituțional : Ghid practic / Ariana Dermenji. – Chișinău : Casa Editurii 11, 2021 ([Combinatul Poligrafic]). – 184 p. : fot., tab. color ; 24 cm.

Referințe bibliogr.: p. 178-184 (79 tit.). – [1500] ex.

ISBN 978-9975-3266-4-3.

[CNCRM 2021-470].

– – 1. Protocol instituțional. 2. Protocol diplomatic. 3. Ceremonial. 4. Etichetă.

327+395

Com. Nr

 • Almanah politic / Compania de Promovare şi Consultanţă „Poliexpert”, Tribuna Politică ; director: Igor Volniţchi ; reporteri: Andriana Cheptine [et al.] ; redactor-șef: Cristina Gurez ; fotografii: Denis Chicu. – [Chişinău] : S. n., 2020 ([F.E.-P. „Tipografia Centrală”]) – . – 27 cm. – ISBN 978-9975-4212-3-2.

2020. – 2021. – 412 p. : il., fot. color. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-157-00-1. – [CNCRM 2021-471].

– – 1. Almanah politic. 2. Politică – Republica Moldova – Almanahuri.

32(478)(059)

Com. Nr

 • Carabet, Natalia.

O carte mare de teste / Natalia Carabet, Mariana Codreanu, Tatiana Lagaeva. – [Chişinău] : Biblion, 2021 ([F.E.-P. „Tipografia Centrală”]). – 112 p. : des. ; 29 cm. – (Ne pregătim de şcoală : 6-7 ani, ISBN 978-9975-111-49-2) (Copilaşi isteţi, ISBN 978-9975-111-50-8).

Aut. indicați pe vs. cop. – [3000] ex.

ISBN 978-9975-148-62-7.

[CNCRM 2021-472].

– – 1. Educație preșcolară. 2. Preșcolari – Evaluare.

373.2(079)

Com. Nr

 • Pavlov, Emanuel.

Adolescență pe aripile speranței : [povestiri pentru copii] / Emanuel Pavlov ; copertă: Svetlana Cersac. – Ed. specială. – Chișinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 23 p. : fot. color ; 20 cm.

[50] ex.

ISBN 978-9975-3415-8-5.

[CNCRM 2021-473].

– – 1. Povestiri pentru copii.

821.135.1(478)-34-93 Pavlov

Com. Nr 3669

 • Vasian, Victor.

Dumnezeu se joacă în nisip : [versuri] / Victor Vasian ; copertă: Sergiu Stanciu. – [Chişină] : Univers Educaţional, 2020 ([F.E.-P. „Tipografia Centrală”]). – 61, [2] p. ; 20 cm.

Apare cu sprijinul Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – [500] ex.

ISBN 978-9975-3485-2-2.

[CNCRM 2021-474].

– – 1. Poezie.

821.135.1(478)-1 Vasian

Com. Nr

 • Друцэ, Борис.

Слеза золотая : евреям и их чудесной стране : [стихи, рассказы] / Борис Друцэ ; иллюстрации: Вероника Друцэ. – Кишинэу : Б. и., 2021 ([F.E.-P. „Tipografia Centrală”]). – 400 p. : il., fot., n. muz. ; 21 cm.

[100] ex.

ISBN 978-9975-3304-6-6.

[CNCRM 2021-475].

– – 1. Poezie. 2. Povestiri.

821.135.1(478)-8 Друцэ

Com. Nr

 • Popa, Luminița.

Dialoguri neprotocolare / Luminiţa Popa ; copertă: Sergiu Stanciu. – [Chişină] : Univers Educaţional, 2020 ([F.E.-P. „Tipografia Centrală”]). – 304, [3] p. ; 20 cm.

Apare cu sprijinul Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – [500] ex.

ISBN 978-9975-3485-3-9 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-476].

– – 1. Dialoguri.

821.135.1(478)-83 Popa

Com. Nr

 • Donici, Iurie.

Icoană şi Infern : (Poezii și poeme) / Iurie Donici ; coperta: Constantin Chirtoacă. – Chişinău : Labirint, 2021. – 163 p., [1] f. portr. ; 20 cm. – (Exerciţii de eternitate, ISBN 978-9975-122-97-9)

[50] ex.

ISBN 978-9975-122-98-6.

[CNCRM 2021-477].

– – 1. Poezie. 2. Poeme.

821.135.1(478)-1 Donici

Com. Nr

 • 10 000 de motive : culegere de imnuri pentru tineret / Uniunea de Biserici Creștine Adventiste de Ziua a Șaptea, Departamentul Muzică ; compilare: Anatolie Sajin ; responsabil de ediţie: Roman Chisacov. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 483 p. : n. muz. ; 21 cm.

[800] ex.

ISBN 978-9975-151-98-6 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-478].

– – 1. Imnuri creștine.

27-535.8

Com. Nr

 • 30 de întrebări de-acasă : [culegere de interviuri cu personalităţi din Republica Moldova : în vol.] / „Cuvântul” Săptămânal regional independent ; concept: Tudor Iaşcenco ; a colaborat: Ion Cernei. – [Rezina] : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-4469-0-7.

Vol. 6. – 2021. – 136 p. : fot. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3228-9-8 (în cop. tare). – [CNCRM 2021-479].

– – 1. Interviuri.                                   

94(478)(092):070

Com. Nr

 • Poezia simbolistă românească : Antologie / studiul introductiv, selecția textelor, bibliografia: Luminița Bușcaneanu ; coperta: Igor Condrea. – Ed. 1-a. – [Chişinău] : Gunivas, 2021 ([F.E.-P. „Tipografia Centrală”]). – 464 p. ; 25 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 421-453 (626 tit.). – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – [1000] ex.

ISBN 978-9975-3460-9-2 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-480].

– – 1. Poezie.

821.135.1-82

Com. Nr

 • Flori : Carte de colorat / ilustraţii: Ivanka Costru. – [Chişinău] : Alphabet Publishing, 2020 ([F.E.-P. „Tipografia Centrală”]). – [20] p. : il. ; 24 cm. – ([Seria „Priveşte şi colorează”, ISBN 978-9975-3352-8-7]).

F. f. de tit. – [2000] ex.

ISBN 978-9975-3352-9-4.

[CNCRM 2021-481].

– – 1. Cărți de colorat.

087.5

Com. Nr

 • Urbanism : cl. 4-5 : Ghid pentru profesori şi consultanţi / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 ([Tipogr. „Garomont-Studio”]). – 52 p. : fig., tab. ; 29 cm. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – [200] ex.

ISBN 978-9975-3443-8-8.

[CNCRM 2021-482].

– – 1. Educație economică – Urbanism.

373.3.015:71(072)

Com. Nr

 • Экономическое и предпринимательское образование : Классы 1-4 : Куррикулум факультативной дисциплины / Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.]. – Chişinău : S. n., 2020 ([Tipogr. „Garomont-Studio”]). – 46 p. : tab. ; 24 cm. – (Куррикулярная область Социально-гуманитарное образование, ISBN 978-9975-3444-1-8).

Referinţe bibliogr.: p. 45-46. – [200] ex.

ISBN 978-9975-3444-3-2.

[CNCRM 2021-483].

373.3.091:334

Com. Nr

 • Comunitatea noastră : cl. 2 : Ghid pentru profesori şi consultanţi / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 ([Tipogr. „Garomont-Studio”]). – 96 p. : fig., tab. ; 29 cm. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – [200] ex.

ISBN 978-9975-3445-6-2.

[CNCRM 2021-484].

– – 1. Educație economică.

373.3.015:33(072)

Com. Nr

 • Прикладная Экономика : 12 класс : тетрадь учащегося/ Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.]. – [Chişinău] : Б. и., 2020 ([Tipogr. „Garomont-Studio”]). – 72 p. : fig., tab. ; 29 cm. – (Экономическое и предпринимательское воспитание, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства США по междунар. развитию (USAID). – [200] ex.

ISBN 978-9975-3449-7-5.

[CNCRM 2021-485].

373.5.015:33(076)

Com. Nr

 • Economie aplicată : cl. 10-12 : Manualul elevului / elevei / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 ([Tipogr. „Garomont-Studio”]). – 212 p. : fig., tab. ; 29 cm. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – [150] ex.

ISBN 978-9975-3449-9-9.

[CNCRM 2021-486].

– – 1. Economie aplicată.

330(075.3)

Com. Nr

 • Мои финансы : 11 класс : Тетрадь учащегося / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.] ; русский перевод: Наталья Стурза. – [Кишинэу] : Б. и., 2020 ([Tipogr. „Garomont-Studio”]). – 122 p. : fig., tab. ; 29 cm. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства США по междунар. развитию (USAID). – [200] ex.

ISBN 978-9975-3452-2-4.

[CNCRM 2021-487].

373.5.015:336(076)

Com. Nr

 • Урбанизм : 4-5 классы : Пособие для преподавателей и консультантов / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.] ; русский перевод: Снежана Стоян. – [Chişinău] : Б. и., 2020 ([Tipogr. „Garomont-Studio”]). – 70 p. : fig., fot., tab. ; 29 cm. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства США по междунар. развитию (USAID). – [200] ex.

ISBN 978-9975-3451-1-8.

[CNCRM 2021-488].

– – 1. Educație economică – Urbanism.

373.3.015:71(072)

Com. Nr

 • Dorofeeva, Ala.

Ghid logopedic la sunetul [R] : 5-10 ani / Ala Dorofeeva. – Chişinău : Garomont-Studio, 2021. – 48 p. : fig., il. color ; 29 cm. – (Învăţ să vorbesc corect, ISBN 978-9975-3449-5-1).

Referinţe bibliogr.: p. 48 (22 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-3494-5-1.

[CNCRM 2021-489].

– – 1. Logopedie. 2. Activități logopedice.

376.36

Com. Nr

 • Ecoul represiunilor politice din RSS Moldovenească : (19401991) : Culegere de eseuri / Centrul de Excelenţă Institutul de Istorie Socială „ProMemoria”, Instituția Publică Centrul de Excelență în Construcţii din Chișinău ; coordonator: Viorel Bolduma. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 144 p. : fot., facs. ; 21 cm. – (Seria „Biblioteca Reîntregirea”, ISBN 978-9975-66-694-7).

Referinţe bibliogr. la sfârșitul art. – [200] ex.

ISBN 978-9975-3452-3-1.

[CNCRM 2021-490].

– – 1. Represiuni politice din RSS Moldovenească – 19401991.

94(478)”1940/1991”(082)

Com. Nr

 • Триумф короткого рассказа : Литературный альманах / Союз писателей Молдовы имени А. С. Пушкина ; главный редактор: Николай Еленин ; художественное оформление: Евгений Балан. – [Кишинэу] : Б. и., 2021 (Tipogr. „Garomont-Studio”) – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-134-36-1.

[Вып.] № 3. – 2021. – 209 p. : fot. – При поддержке Посольства Российской Федерации в РМ. – [100] ex. – ISBN 978-9975-3494-9-9. – [CNCRM 2021-491].

– – 1. Povestiri.

821.161.1(478)-82

Com. Nr

 • Abordarea inter- și transdisciplinară a lexicului terminologic / Olga Cosovan, Tatiana Cartaleanu, Aliona Zgardan-Crudu, Olga Boz ; Proiectul „Alfabetizarea terminologică a elevilor din gimnaziu”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 136 p. : fig., tab. ; 24 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 133-136. – [180] ex.

ISBN 978-9975-3488-6-7.

[CNCRM 2021-492].

– – 1. Curriculum disciplinar – Elaborare. 2. Terminologia ariei curriculare.

37.091:811.135.1’373

Com. Nr

 • Vera Osoianu și biblioteca din oglinda unui destin : Monografie biobibliografică / Biblioteca Națională a Republicii Moldova ; director general: Elena Pintilei ; autori: Margareta Cebotari, Ecaterina Dmitric ; coordonator: Ludmila Corghenci ; contribuții: Vera Osoianu. – Chișinău : BNRM, 2021 (Tipogr. „Primex-Com”). – 383 p. : diagr. fot., tab. ; 21 cm. – (Colecția „BiblioLeader„, ISBN 978-9975-3425-7-5).

Text parţial în lb. rusă. – Rez. paral.: lb. rom.-engl. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3425-8-2.

[CNCRM 2021-493].

– – 1. Biblioteconomie. 2. Biblioteconomie – Indici bibliografici. 2. Osoianu, Vera, 1955 – …, specialist în domeniul biblioteconomiei – Biobibliografie.

02+016(092)

Com. Nr 2

 • Ieşeanu, Dumitru.

Programarea în C++ : Caiet de laborator : pentru învățământul profesional tehnic : Ghidul participantului / Dumitru Ieșeanu ; Școala Profesională nr. 2 mun. Cahul. – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Primex-Com”). – 126 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Referințe bibliogr.: p. 124 (10 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3493-3-8.

[CNCRM 2021-494].

004.43(076.5)

Com. Nr 45851

 • Современные проблемы и тенденции международных экономических отношений : Учебное пособие / Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, Экономический факультет, Кафедра экономической теории и мировой экономики ; составители: Л. В. Дорофеева [и др.]. – Тираспол : ПГУ, 2020. – 136 p. : tab. ; 21 cm.

Referințe bibliogr.: p. 128-129 (31 tit.). – În red. aut. – 15 ex.

ISBN 978-9975-150-64-4.

[CNCRM 2021-495].

– – 1. Relații economice internaționale.

339.9(075.8)

Com. Nr 995

 • Экономика : (для неэкономистов) : Практикум / Л. В. Браташова, Е. В. Брынза, Л. В. Дорофеева [и др.] ; Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, Экономический факультет, Кафедра экономической теории и мировой экономики. – Тираспол : ПГУ, 2020. – 118, [1] p. : tab. ; 21 cm.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Referințe bibliogr.: p. 117-118 (22 tit.). – În red. aut. – 50 ex.

ISBN 978-9975-150-68-2.

[CNCRM 2021-496].

– – 1. Economie.

330(076.5)

Com. Nr 994

 • Урсул, Николай.

Вся правда о Forex : Книга которая открывает глаза на финансовый мир / Николай Урсул, Евгений Кирияк. – 2-е изд. – Chişinău : Pontos, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 135 p. : fig. ; 22 cm.

[500] ex.

ISBN 978-9975-72-525-5.

[CNCRM 2021-497].

– – 1. Finanțe. 2. Piață financiară. 3. Afaceri.

[339.7+336.7]:334

Com. Nr

 • Физическая культура : Спортивный дневник учащегося : 1 класс / Берлинский Юрий, Паламарчук-Берлинский Лилия, Талмазан Андрей [и др.] ; Федерация Школьного Спорта Республики Молдова. – [Кишинэу] : Epigraf, 2021 ([Tipogr. „Bons Offices”]). – 48 p. : des., tab. ; 24 cm.

Aut. indicați pe vs. cop. – Referinţe bibliogr.: p. 48 (14 tit.). – F. f. de tit. – [1500] ex.

ISBN 978-9975-60-388-1.

[CNCRM 2021-498].

373.3:796.012.2

Com. Nr

 • Физическая культура : Спортивный дневник учащегося : 2 класс / Берлинский Юрий, Паламарчук-Берлинский Лилия, Талмазан Андрей [и др.] ; Федерация Школьного Спорта Республики Молдова. – [Кишинэу] : Epigraf, 2021 ([Tipogr. „Bons Offices”]). – 40 p. : des., tab. ; 24 cm.

Aut. indicați pe vs. cop. – Referinţe bibliogr.: p. 40 (14 tit.). – F. f. de tit. – [1500] ex.

ISBN 978-9975-60-390-4.

[CNCRM 2021-499].

373.3:796.012.2

Com. Nr

 • Физическая культура : Спортивный дневник учащегося : 3 класс / Берлинский Юрий, Паламарчук-Берлинский Лилия, Талмазан Андрей [и др.] ; Федерация Школьного Спорта Республики Молдова. – [Кишинэу] : Epigraf, 2021 ([Tipogr. „Bons Offices”]). – 40 p. : des., tab. ; 24 cm.

Aut. indicați pe vs. cop. – Referinţe bibliogr.: p. 40 (14 tit.). – F. f. de tit. – [1500] ex.

ISBN 978-9975-60-392-8.

[CNCRM 2021-500].

373.3:796.012.2

Com. Nr

 • Физическая культура : Спортивный дневник учащегося : 4 класс / Берлинский Юрий, Паламарчук-Берлинский Лилия, Талмазан Андрей [и др.] ; Федерация школьного спорта Республики Молдова. – [Кишинэу] : Epigraf, 2021 ([Tipogr. „Bons Offices”]). – 48 p. : des., tab. ; 24 cm.

Aut. indicați pe vs. cop. – Referinţe bibliogr.: p. 48 (14 tit.). – F. f. de tit. – [1500] ex.

ISBN 978-9975-60-394-2.

[CNCRM 2021-501].

373.3:796.012.2

Com. Nr

 • Descoperim lumea animalelor împreună cu Ghiduşel : Clasificare. Descoperire. Activități : texte, poezii, ghicitori, proverbe, jocuri / responsabil de ediţie: Ala Bujor ; ilustrare: Estela Răileanu. – [Ed. a 3-a]. – [Chişinău] : Epigraf, 2021 ([F.E.-P. „Tipografia Centrală”]). – 79 p. : il. color ; 27 cm.

[1500] ex.

ISBN 978-9975-60-395-9 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-502].

– – 1. Curiozități pentru copii.

087.5

Com. Nr

 • Poveşti adevărate : 3-6 ani / traducere şi adaptare din limba franceză: Ala Bujor ; ilustrare: Estela Răileanu. – Ed. a 3-a. – [Chişinău] : Epigraf, 2021 ([F.E.-P. „Tipografia Centrală”]). – 159, [1] p. : il. color ; 27 cm.

Tit. orig.: Histoires réelles. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-60-387-4 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-503].

– – 1. Povești.

821-34-93

Com. Nr

 • Lucrări practice la Anatomia Omului : (Ghid pentru autoinstruire) = Notebook for Practical work at Human Anatomy : (Guide for self-studying) = Практическое занятия по анатомии человека : (Пособие по самоподготовке) : [în vol.] / T. Lupaşcu, I. Catereniuc, L. Globa [et al.] ; sub redacția: Ilia Catereniuc, Teodor Lupaşcu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra de anatomie şi anatomie clinică. – Ed. a 13-a, trilingvă (rev. şi compl.). – Chişinău : S. n., 2021 („Tipografia-Sirius”) – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-57-136-4.

[Vol.] 2 : Sistemul nervos central. Sistemele cardiovascular, limfoid, nervos periferic şi organele senzoriale = Central nervous system. The cardiovascular, lymphoid and nervous systems and sense organs = Центральная нервная система. Сердечно-сосудистая, лимфоидная, периферическая нервная системы и органы чувств. – 2021. – 393 p. : fig. ; 29 cm. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 600 ex. – Referinţe bibliogr.: p. 392. – ISBN 978-9975-57-296-5. – [CNCRM 2021-504].

– – 1. Sistem cardiovascular. 2. Sistem limfatic. 3. Sistem nervos.

611.1+611.4+611.8(075)=135.1=111=161.1

Com. Nr

 • Cele mai faimoase istorii de groază şi mister / repovestite de Stefania Leonardi Hartley ; traducere din limba engleză: Medeea Neguţescu ; ilustrații: Giovanni Abeille [et al.] ; coperta: Sarah Bocconi. – [Chişinău] : Arc, 2020 ([Imprimat în China]). – 122, [6] p. : il. color ; 29 cm. – (Colecția de aur, ISBN 978-9975-61-979-0).

Tit. orig.: [The most beautiful Scary and Mystery Stories]. – [3000] ex.

ISBN 978-9975-0-0386-5 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-505].

– – 1. Povești.

821-34-93

Com. Nr

 • Cele mai captivante aventuri povestite vreodată / adaptate de Stefania Leonardi Hartley ; traducere din limba engleză: Medeea Neguţescu ; ilustrații de Valeria Abatzoglu [et al.] ; coperta: Sarah Bocconi. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Imprimat în China). – 124 p. : il. color ; 29 cm. – (Colecția de aur, ISBN 978-9975-61-979-0).

Tit. orig.: [The most beautiful Adventure Stories]. – [3000] ex.

ISBN 978-9975-0-0390-2 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-506].

– – 1. Povești.

821-34-93

Com. Nr

 • 20 de exploratori faimoşi care au schimbat lumea / texte de Gabriella Santini ; traducere din engleză: Medeea Neguţescu ; ilustraţii de Gioavanni Abeille [et al.]. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Imprimat în China). – 87 p. : il. color ; 27 cm. – (Istorii extraordinare, ISBN 978-9975-0-0249-3).

Tit. orig.: 20 Extraordinary Explorers who Changed the World. – Bibliogr.: p. 87. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0402-2 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-507].

– – 1. Curiozități pentru copii.

087.5:929

Com. Nr

 • Soltan, Ion.

Soarta mi-a dăruit un August superb : [amintiri] / Ion Soltan ; copertă: Petru Geţoi. – Chişinău : S. n., 2020 („Tipografia-Sirius”). – 196 p. : fot. ; 21 cm.

[250] ex.

ISBN 978-9975-57-280-4 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-508].

– – 1. Amintiri.

821.135.1(478)-94 Soltan

Com. Nr

 • Conexiuni = Connections : pictură = painting / Nicolae Baciu, Sergiu Cuciuc, Veaceslav Fisticanu [et al.] ; autor proiect: Tudor Zbârnea ; traducere engleză: Elena Casiadi ; imagini: Iurie Foca ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Ambasada Republicii Moldova în Statul Qatar, Muzeul Național de Artă al Moldovei, Fundația Satului Cultural Katara. – [Chișinău] : Muzeul Național de Artă al Moldovei, [2021] (Tipogr. „Bons Offices”). – 44 p : reprod. color, imagini ; 30 cm.

Text paral.: lb. rom., engl. – [150] ex.

ISBN 978-9975-87-775-6.

[CNCRM 2021-509].

– – 1. Pictură. 2. Pictori din Republica Moldova.

75.071.1(478)(092)=135.1=111

Com. Nr

 • Ţîţei, Victor.

Bunele practici de utilizare a terenurilor degradate în cultivarea culturilor cu potenţial de biomasă energetică : Ghid practic pentru producătorii agricoli / Victor Ţîţei, Ion Roşca ; coordonator: Constantin Ojog ; responsabil de ediţie: Anatolie Fala ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 80 p. : fig., tab. color ; 30 cm.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 79-80 (40 tit.). – Apare cu suportul financiar al Fondului Intern. pentru Dezvoltare Agricolă (IFAID). – 300 ex.

ISBN 978-9975-87-778-7.

Gratutit. – [CNCRM 2021-510].

– – 1. Terenuri degradate – Valorificare. 2. Culturi cu potențial de biomasă energetică – Cultivare.

[631.459+633]:620.952 (036)

Com. Nr

 • Usatîi, Adrian.

Bunele practici în piscicultură în contextul schimbărilor climatice : Ghid practic pentru producătorii agricoli / Adrian Usatîi, Nicolae Șaptefrați, Dumitru Bulat ; coordonator: Constantin Ojog ; responsabil tehnic: Anatolie Fala ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD). – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 80 p. : fig., fig., tab. color ; 30 m.

Aut. indicați pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 78-80 (63 tit.). – Apare cu suportul financiar al Fondului Intern. pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). – [300] ex.

ISBN 978-9975-87-772-5.

[CNCRM 2021-511].

– – 1. Piscicultură – Impactul schimbărilor climatice. 2. Ecosisteme acvatice – Schimbări climatice – Adaptare.

[639.3+574.62]:551.583(036)

Com. Nr

 • Galupa, Dumitru.

Înființarea perdelelor forestiere de protecție în calitate de măsură de adaptare la schimbările climatice : Ghid practic pentru producătorii agricoli / Dumitru Galuba, Ion Talmaci ; coordonator: Constantin Ojog ; responsabil de ediţie: Anatolie Fala ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD). – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 60 p. : fig., tab. color ; 30 cm.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 59-60 (53 tit.). – Apare cu suportul financiar al Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). – [400] ex.

ISBN 978-9975-87-683-4.

[CNCRM 2021-512].

– – 1. Perdele forestiere – Schimbări climatice – Adaptare.

630’233:551.583(036)

Com. Nr

 • Timuș, Asea.

Bunele practici de protecție integrată a culturilor agricole în contextul schimbărilor climatice : Ghid practic pentru producătorii agricoli / Asea Timuș, Anatolie Fala ; coordonator: Constantin Ojog ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD). – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 150 p. : fig. color, tab. ; 30 cm.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 149-150 (57 tit.). – Apare cu suportul financiar al Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). – [400] ex.

ISBN 978-9975-87-773-2.

[CNCRM 2021-513].

– – 1. Boli ale plantelor – Protecție. 2. Dăunătorii plantelor – Protecție. 3. Protecția plantelor – Impactul schimbărilor climatice.

632:551.583(036)

Com. Nr

 • Bejenaru, Gherman.

Colectarea apei de ploaie în agricultură pentru adaptarea la schimbările climatice : Ghid practic pentru producătorii agricoli / Gherman Bejenaru, Corneliu Busuioc ; coordonator: Constantin Ojog ; responsabil tehnic: Anatolie Fala ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 60 p. : fig., tab. color ; 30 cm.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 58-60 (56 tit.). – Apare cu suportul financiar al Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). – [300] ex.

ISBN 978-9975-87-767-1.

[CNCRM 2021-514].

– 1. Apa de ploaie în agricultură – Colectare. 2. Sisteme de colectare a apei de ploaie. 3. Schimbări climatice – Adaptare.

628.1.034.3+551.583(036)

Com. Nr

 • Senic, Iurie.

Ghid privind bunele practici în agricultura ecologică în contextul schimbărilor climatice : Ghid practic pentru producătorii agricoli / Iurie Senic, Eugeniu Revenco, Ela Malai ; coordonator: Constantin Ojog ; responsabil tehnic: Anatolie Fala ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 80 p. : fig., fig., tab. color ; 30 cm.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 79-80 (60 tit.). – Apare cu suportul financiar al Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). – [400] ex.

ISBN 978-9975-87-768-8.

[CNCRM 2021-515].

– – 1. Agricultură ecologică. 2. Schimbări climatice.

631.147+551.583(036)

Com. Nr

 • Bunele practici de adaptare a sectorului zootehnic la schimbările climatice : Ghid practic pentru producătorii agricoli / Oleg Mașner, Sergiu Coșman, Vasile Macari [et al.] ; coordonator: Constantin Ojog ; responsabil de ediție: Anatolie Fala ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD). – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 200 p. : fig. color, tab. ; 30 cm.

Aut. indicați pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 199-200 (59 tit. în lb. rom., engl., rusă). – Apare cu suportul financiar al Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). – [200] ex.

ISBN 978-9975-87-776-3 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-516].

– – 1. Zootehnie – Schimbări climatice – Adaptare. 2. Adaptare la schimbări climatice – Zootehnie.

636:551.583(036)

Com. Nr

 • Creţu, Bogdan.

Inorogul la porțile Orientului. Bestiarul lui Dimitrie Cantemir / Bogdan Creţu ; coperta: Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 660, [1] p. ; 20 cm. – (Cartier Popular / colecție coordonată de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).

Referinţe bibliogr.: p. 634-654. – Indice de nume : p. 655-659. – 500 ex.

ISBN 978-9975-86-467-1 (în cop. tare).

339, 00 lei. – [CNCRM 2021-517].

– – 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică și interpretare. 2. Cantemir, Dimitrie, 1673-1723, domnitor al Moldovei, istoric, filozof.

821.135.1(478).09

Com. Nr

 • Condamnare, marginalizare și supraviețuire în regimul comunist : Școala Gustiană după 23 august 1944 / volum coordonat de Zoltán Rostás. – [Chişinău] : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 452, [2] p. : fig., tab. ; 21 cm. – (Cartier istoric / colecţie coordonată de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).

Texte : lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul studiilor. – 500 ex.

ISBN 978-9975-86-471-8 (în cop. tare).

249,00 lei. – [CNCRM 2021-518].

– – 1. Sociologie. 2. Școala sociologică de la București – Istorie.

[316+94(498)](082):329.15=135.1=111

Com. Nr

 • Benea, Marcela.

Rupere de nori : Poeme / Marcela Benea ; coperta: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 92, [4] p. ; 20 cm. – (Rotonda / colecţie coordonată de Em. Galaicu-Păun, ISBN 978-9975-79-907-2).

Apare cu contribuția Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – [300] ex.

ISBN 978-9975-86-469-5.

99,00 lei. – [CNCRM 2021-519].

– – 1. Poeme.

821.135.1(478)-1 Benea

Com. Nr

 • Axinte, Şerban.

Scrâşnetul dinţilor : Poeme / Axinte Şerban ; coperta: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 94, [1] p. ; 20 cm. – (Rotonda / colecţie coordonată de Em. Galaicu-Păun, ISBN 978-9975-79-907-2).

Apare cu contribuția Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – 300 ex.

ISBN 978-9975-86-468-8.

99,00 lei. – [CNCRM 2021-520].

– – 1. Poeme.

821.135.1-193 Axinte

Com. Nr

 • Butnaru, Val.

Hipnotic : [roman] / Val Butnaru ; concepție grafică și copertă: Mihai Bacinschi. – [Chișinău] : Arc, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 271 p. ; 20 cm.

[500] ex.

ISBN 978-9975-0-0464-0.

[CNCRM 2021-521].

– – 1. Romane.

821.135.1(478)-31 Butnaru

Com. Nr

 • Cojocaru, Iurie.

Storie da Terre Straniere : Il destino di una nazione errante / Iurie Cojocaru ; traduzione: Maria Buzduga ; copertina: Andrei Gurău ; grafica: Oleg Vasilcovan. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 253, [3] p. : fig., fot. ; 20 cm.

[200] ex.

ISBN 978-9975-87-763-3.

[CNCRM 2021-522].

– – 1. Povestiri de viață.

821.135.1(478)-9 Cojocaru

Com. Nr

 • Я и моя семья : 1 класс : Пособие для учителей и консультантов / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 54 p. : fig. color, tab. ; 29 cm. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Inter. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3450-1-9.

[CNCRM 2021-523].

– – 1. Educație pentru familie.

373.3.015:173(072)

Com. Nr

 • Grădinaru, Angela.

La traduction consécutive : Notes de cours / Angela Grădinaru, Ludmila Zbanţ ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere, Departamentul Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 310 p. : tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 308-309 (28 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-152-74-7.

[CNCRM 2021-524].

Traducerea consecutivă.

– – 1. Limba franceză – Traducere consecutivă. 2. Traducere consecutivă – Limba franceză.

811.133.1’25(075.8)

Com. Nr 62

 • Cheptene, Marioara-Dumitrita.

Un rêve, une danse, une étoile! / Marioara-Dumitrita Cheptene. – Chișinău : Bons Offices, 2021. – 106 p. : fot., fot. color ; 21 cm.

[200] ex.

ISBN 978-9975-87-774-9.

[CNCRM 2021-525].

– – 1. Dans sportiv. 2. Cheptene, Mărioara-Dumitrița, campioană mondială la dans sportiv.

793.3(092)

Com. Nr

 • Povestca, Lazari.

Atletismul de la A la Z : (dicționar explicativ de termeni și noțiuni din atletism) / Lazari Povestca ; Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, Catedra de Atletism. – Chişinău : [USEFS], 2020. – 87 p. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 87 (3 tit.). – [300] ex.

ISBN 978-9975-131-82-7.

[CNCRM 2021-526].

– – 1. Atletism – Dicționare.

796.42(038)

Com. Nr

 • Povestca, Lazari.

Atletism – curs de bază : (suport de curs pentru studenții instituțiilor de învățământ superior în domeniul educației fizice și sportului) / Lazari Povestca ; Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, Catedra de Atletism. – Chişinău : USEFS, 2020. – 222 p. : fig., tab. ; 20 cm.

Bibliogr.: p. 221-222 (26 tit.). – [300] ex.

ISBN 978-9975-131-89-6.

[CNCRM 2021-527].

– – 1. Atletism.

796.42(075.8)

Com. Nr

 • Onceanu, Vasile.

Regulamentul circulaţiei rutiere : ilustrat şi comentat succint = Правила дорожного движения : с кратким комментарием и иллюстрациями /Vasile Onceanu, Constantin Aizenştadt. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Vite-jesc”). – 143, [1] p. : fig. color ; 21 cm.

Aut. pe cop. nu sunt indicați. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – [2000] ex.

ISBN 978-9975-3167-5-0.

[2021-528].

– – 1. Regulamentul circulaţiei rutiere.

656.11.05:351.811=135.1=161.1

Com. Nr

 • Malai, Ela.

Bunele practici în agricultura ecologică în contextul schimbărilor climatice : [ghid practic pentru producătorii agricoli] / Ela Malai ; coordonator: Constantin Ojog ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD). – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 12, [1] p. : il. color ; 11 x 21 cm.

Aut. indicat pe vs. cop. – Referințe bibliogr. în text. – F. f. de tit. – Apare cu suportul financiar al Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). – [500] ex.

ISBN 978-9975-87-770-1.

[CNCRM 2021-529].

631.147:551.583(036)

Com. Nr

 • Cuznețov, Larisa.

Teoria și metodologia cercetării familiei în științele educației : Suport de curs / Larisa Cuzneţov ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”din Chișinău. – Chișinău : S. n., 2021 (CEP USM). – 96 p. ; 20 cm.

Referințe bibliogr.: p. 94-96 (42 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-152-84-6.

[CNCRM 2021-530].

– – 1. Educație familială. 2. Educație și familie – Cercetare.

37.018.1:001.891(075.8)

Com. Nr

 • „Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socio-umane”, conferinţă ştiinţifică internaţională (4 ; 2020 ; Chişinău). Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socio-umane : Ediţia a 4-a „Dezvoltarea personală și educația pentru societate: temeiuri epistemologice actuale” = International methodological school in social and human sciences” : The 4th Edition „Personal development and education for society: current epistemological themes”: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, 19-20 noiembrie 2020, Chişinău : programul și rezumatele comunicărilor / comitetul științific: Eudochia Saharneanu [et al.] ; comitetul de organizare: Eugenia Bogatu [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 121 p. : fig. ; 20 cm.

Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. Istorie şi Filosofie, Dep. Filosofie şi Antropologie, Inst. de Cercet. și Inovare al USM [et al.]. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – 50 ex.

ISBN 978-9975-152-62-4.

[CNCRM 2021-531].

082:378=135.1=111=161.1

Com. Nr

 • Sedlețchi, Elena.

Darurile zânei Pi : [povestire] / Elena Sedlețchi ; ilustrații de Andreea Sedlețchi ; copertă: Gabriel Andronic. – [Chișinău] : USEM, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 26, [1] p. : il. color ; 12 x 16 cm.

[75] ex.

ISBN 978-9975-3423-5-3 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-532].

– – 1. Povestiri pentru copii.

821.135.1(478)-34-93 Sedleţchi

Com. Nr

 • Descoperiri în imediată apropiere : Sugestii metodologice pentru ghidarea elevilor în cercetarea istoriei locale : Concurs pentru Tineri Cercetători „Moldova. Istorie Locală” / Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova, DVV International Moldova ; adaptare texte: Lucia Sava, Viorica Olaru-Cemîrtan. – [Chişinău] : Epigraf, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 144 p. : fot., tab. ; 24 cm.

Adnot. paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – Apare cu suportul financiar a Min. de Externe al Germaniei. – [400] ex.

ISBN 978-9975-60-397-3.

[CNCRM 2021-533].

– – 1. Istorie – Strategii de predare și cercetare.

373.4.091:94(478)

Com. Nr

 • Educaţia fizică : Agenda motrice a elevului : clasa 1-a / Grigore Crăciun, Iurie Berlinschii, Lilia Palamarciuc-Berlinschii [et al.] ; Federaţia Sportului Şcolar din Republica Moldova. – [Chişinău] : Epigraf, 2021 ([Tipogr. „Bons Offices”]). – 48 p. : des., tab. ; 24 cm.

Aut. indicați pe vs. cop. – Referinţe bibliogr.: p. 48 (14 tit.). – F. f. de tit. – [1500] ex.

ISBN 978-9975-60-386-7.

[CNCRM 2021-534].

373.3:796.012.2(076)

Com. Nr

 • Educaţia fizică : Agenda motrice a elevului : clasa a 2-a / Grigore Crăciun, Iurie Berlinschii, Lilia Palamarciuc-Berlinschii [et al.] ; Federaţia Sportului Şcolar din Republica Moldova. – [Chişinău] : Epigraf, 2021 ([Tipogr. „Bons Offices”]). – 40 p. : des., tab. ; 24 cm.

Aut. indicați pe vs. cop. – Referinţe bibliogr.: p. 40 (14 tit.). – F. f. de tit. – [1500] ex.

ISBN 978-9975-60-389-8.

[CNCRM 2021-535].

373.3:796.012.2(076)

Com. Nr

 • Educaţia fizică : Agenda motrice a elevului : clasa a 3-a / Grigore Crăciun, Iurie Berlinschii, Lilia Palamarciuc-Berlinschii [et al.] ; Federaţia Sportului Şcolar din Republica Moldova. – [Chişinău] : Epigraf, 2021 ([Tipogr. „Bons Offices”]). – 40 p. : des., tab. ; 24 cm.

Aut. indicați pe vs. cop. – Referinţe bibliogr.: p. 40 (14 tit.). – F. f. de tit. – [1500 ] ex.

ISBN 978-9975-60-391-1.

[CNCRM 2021-536].

373.3:796.012.2(076)

Com. Nr

 • Educaţia fizică : Agenda motrice a elevului : clasa a 4-a / Grigore Crăciun, Iurie Berlinschii, Lilia Palamarciuc-Berlinschii [et al.] ; Federaţia Sportului Şcolar din Republica Moldova. – [Chişinău] : Epigraf, 2021 ([Tipogr. „Bons Offices”]). – 48 p. : des., tab. ; 24 cm.

Aut. indicați pe vs. cop. – Referinţe bibliogr.: p. 48 (14 tit.). – F. f. de tit. – [1500] ex.

ISBN 978-9975-60-393-5.

[CNCRM 2021-537].

373.3:796.012.2(076)

Com. Nr

 • Plăcintă, Alexandru.

Pomul fermecat : [poveste] / Alexandru Plăcintă ; ilustrații, coperta de autor. – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Poliviz-Design”). – [20] p. : il. color ; 24 cm.

Aut. indicat pe cop. – F. f. de tit. – [2000] ex.

ISBN 978-9975-3434-1-1.

[CNCRM 2021-538].

– – 1. Povești.

821.135.1(478)-34-93 Plăcintă

Com. Nr

 • Plăcintă, Alexandru.

Povestea focului / Alexandru Plăcintă ; ilustrații, coperta de autor. – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Poliviz-Design”). – [18] p. : il. color ; 24 cm.

Aut. indicat pe cop. – F. f. de tit. – [2000] ex.

ISBN 978-9975-3434-2-8.

[CNCRM 2021-539].

821.135.1(478)-34-93 Plăcintă

Com. Nr

 • Stratan, Alexandru.

Tehnica operațiunilor de Front și Back Office : Note de curs / Alexandru Stratan, Corina Gribincea ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Științe Economice, Departamentul Economie, Marketing și Turism. – Chișinău : CEP USM, 2021. – 199 p. : fig., tab. ; 24 cm.

Referințe bibliogr.: p. 175-176 (38 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-152-83-9.

[CNCRM 2021-540].

– – 1. Servicii hoteliere. 2. Front şi Back Office în industria hotelieră.

640.41:005.9:004.9(075.8)

Com. Nr 58

 • Buzdugan, Adriana.

Branding și comunicare de marketing : Note de curs / Adriana Buzdugan, Maria Hămuraru ; Universitatea de Stat din Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 256 p. : fig., tab. ; 24 cm.

Referințe bibliogr.: p. 254-256 (43 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-152-78-5.

[CNCRM 2021-541].

– – 1. Marketing. 2. Branding. 3. Comunicare de marketing.

339.138(075.8)

Com. Nr 63

 • „Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic”, simpozion ştiinţific internaţional (2 ; 2020 ; Chişinău). Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic : Simpozion ştiinţific internaţional, Ediţia a 2-a, 27-28 martie, Chişinău / coordonatori şi editori: Larisa Noroc, Valentina Ursu. – Chişinău : UPS „Ion Creangă” din Chişinău, 2020 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 530 p. : fig., il., tab. ; 24 cm.

Antetit.: Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. – Texte : lb. rom., ucr., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3452-6-2.

[CNCRM 2021-542].

– – 1. Educație în spiritul valorilor naționale și universale.

37.0:[008+7.0](082)=135.1=161.1=161.2

Com. Nr

 • Ursu, Valentina.

Valorificarea patrimoniului cultural în sistemul educațional din Republica Moldova : (anii ’90 ai sec. XX – înc. sec. XXI) : Monografie / Valentina Ursu ; Institutul Patrimoniului Cultural. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 252 p. : fig., fot., tab. ; 25 cm.

Rez. paral.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 177-197. – Ind. de nume : p. 244-251. – [100] ex.

ISBN 978-9975-3494-3-7.

[CNCRM 2021-543].

– – 1. Educație interculturală. 2. Patrimoniu cultural – Republica Moldova.

[37.0+008](478)”19/20″

Com. Nr

 • Iucal, Vasile.

Muzeul Municipal Ungheni : [album] / Vasile Iucal ; traducere în limba engleză: Liliana Tincu ; Primăria Municipiului Ungheni, Muzeul de Istorie şi Etnografie Ungheni. – Ungheni : S. n., 2021 ([Tipogr. „Bons Offices”]). – [40] p. : fot. color ; 23 x 23 cm.

Aut. indicat pe vs. cop. – Pref. paral.: lb. rom., engl. – F. f. de tit. – [500] ex.

ISBN 978-9975-87-769-5.

[CNCRM 2021-544].

– – 1. Muzeul de Istorie şi Etnografie din Ungheni – Republica Moldova – Albume.

[94+39](478-21):069](084.1)

Com. Nr

 • Strategia de dezvoltare a Camerei Naţionale a Cărţii din Republica Moldova / Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă, Ludmila Corghenci, Ecaterina Rudakov ; consultant: Gheorghe Prini ; Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova. – Chişinău : CNCRM, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”) – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-49-481-6.

2021-2024. – 2020. – 31 p. : tab. color. – ISBN 978-9975-49-482-3. – ISBN 978-9975-49-483-0 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.4584597. – [CNCRM 2021-545].

– – 1. Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova – Strategii de dezvoltare. 2. Strategia de dezvoltare a Camerei Naţionale a Cărţii din Republica Moldova.

015(478)CNCRM:005.51

Com. Nr

 • Cozonac, Renata.

Cercetarea necesităţilor de formare profesională continuă a personalului de specialitate a Camerei Naţionale a Cărţii din Republica Moldova: Studiu de caz / Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă ; Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova. – Chişinău : CNCRM, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 31 p. : diagr., fig., tab. color ; 30 cm.

10 ex.

ISBN 978-9975-49-484-7. – ISBN 978-9975-49-485-4 (PDF).

DOI 10.5281/zenodo.4587995.

[CNCRM 2021-546].

– – 1. Formare profesională continuă – Studii de caz. 2. Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova – Dezvoltare instituțională.

[378.14+015(478)CNCRM]:303

Com. Nr

 • Economic security in the context of sustenable development”, online international scientific-practical conference (1 ; 2020 ; Chişinău). The collection of theInternational Scientific-Practical Conference „Economic security in the context of sustenable development”, 1st Edition, December 11, 2020, ASEM, Chișinău / scientific committee:Tomșa Aurelia [et al.] ; drafting committee: Tomșa Aurelia [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2021. – 339 p. : fig., tab. ; 29 cm.

Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 10 ex.

ISBN 978-9975-155-00-7.

[CNCRM 2021-547].

– – 1. Economie. 2. Securitate economică.

33(082)=135.1=111=161.1

Com. Nr 2

 • Negruţa, Oleg.

Album de piese pentru ansamblu de violoniști : [în vol.] / Oleg Negruţa ; ediție didactică: Irina Bogataia, Marcel Vinicenco ; notografie: Marcel Vinicenco. – Chişinău : Notograf Prim, 2020 (Tipogr. „Grafema Libris”) – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-84-127-6.

Vol. 1. – 2020. – 103 p. : n. muz. – [200] ex. – ISMN 979-0-3481-0000-5. – ISBN 978-9975-84-128-3. – [CNCRM 2021-548].

– – 1. Muzică pentru violoncel.

785.7:780.614.334

Com. Nr

 • Negruţa, Oleg.

Album de piese pentru ansamblu de violoniști : [în vol.] / Oleg Negruţa ; ediție didactică: Irina Bogataia, Marcel Vinicenco ; notografie: Marcel Vinicenco. – Chişinău : Notograf Prim, 2020 – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-84-127-6.

Vol. 2. – 2020. – 159 p. : n. muz. – [200] ex. – ISMN 979-0-3481-0001-2. – ISBN 978-9975-84-129-0. – [CNCRM 2021-549].

– – 1. Muzică pentru violoncel.

780.7:780.614.334

Com. Nr

 • Bunea, Diana.

Solfegii : Clasa a 3-a : şcolile de muzică / Diana Bunea, Valentina Uscatu, Diana Drăguță ; redactor ştiinţific: Svetlana Badrajan ; notografie: Diana Bunea. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Grafema Libris”). – 108 p. : n. muz., tab. ; 29 cm.

Bibliogr.: p. 105 (24 tit.). – [1000] ex.

ISMN 979-0-3480-0427-3.

ISBN 978-9975-52-217-5.

[CNCRM 2021-550].

– – 1. Solfegii.

784.9(075.2)

Com. Nr

 • Bunea, Diana.

Solfegii : Caiet de exerciţii : Clasa a 3-a : şcolile de muzică / Diana Bunea, Valentina Uscatu, Diana Drăguță ; redactor ştiinţific: Ecaterina Gîrbu ; notografie: Diana Bunea. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Grafema Libris”). – 47, [1] p. : n. muz. ; 30 cm.

[1000] ex.

ISMN 979-0-3480-0428-0.

ISBN 978-9975-52-218-2.

[CNCRM 2021-551].

784.9(076.5)

Com. Nr

 • Iordăchescu, Iulia.

Abecedarul meu : Învăţ să citesc cu Oana şi Matei / Iulia Iordăchescu ; ilustraţii de Stela Damaschin-Popa. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Imprimat în Ucraina). – 105 p. : il. color ; 30 cm.

[2000] ex.

ISBN 978-9975-0-0430-5 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-552].

– – 1. Abecedare.

373.2.016:811.135.1

Com. Nr

 • Josu, Constantin.

Strigăt de cocor peste cetate, sau Vitraliu din amintiri / Constantin Josu ; redactor-coordonator: Gheorghe Mărzencu. – [Chişinău] : S. n., 2020 ([Tipogr. „Grafema Libris”]). – 212 p. : fot. ; 21 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 193 (12 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-52-226-7.

[CNCRM 2021-553].

– – 1. Amintiri. 2. Scrieri istorice.

821.135.1(478)-94 Josu

Com. Nr

 • Procopii, Liuba.

Sub aripa dragostei ; Alfabetul iubirii : [versuri, povestiri] / Liuba Procopii. – [Chişinău : Grafema Libris, 2020]. – 62 ; 34 p. ; 21 cm.

Pag. var. – Carte-valet (inversă). – [200] ex.

ISBN 978-9975-52-212-0.

[CNCRM 2021-554].

– – 1. Poezie. 2. Povestiri.

821.135.1(478)-8 Procopii

Com. Nr

 • Liuțcanov, Petru.

Instrucţiuni de bonitare a ovinelor de rasa țigaie cu elemente de selecţie / Liuțcanov Petru, Mașner Oleg, Radionov Vladimir ; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, Institutul Ştiințifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară. – Maximovca : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 28 p. : fig., fot., tab. ; 21 cm.

Aut. indicați pe vs. f. de tit. – [100] ex.

ISBN 978-9975-56-821-0.

[CNCRM 2021-555].

– 1. Ovine de rase țigaie – Bonitare.

636.371.03.083(083.13)

Com. Nr

 • Grupurile de producători : Ghid practic : de la primii paşi la profitabilitate şi creştere. – [Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Iunie Prim”)]. – 72 p. : fig., tab. ; 26 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 71-72 (30 tit.) şi în subsol. – Apare cu suportul financiar al Proiectului Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P) implementat de către UCIMPA. – [200] ex.

ISBN 978-9975-4374-8-6.

[CNCRM 2021-556].

– – 1. Producători agricoli – Politici de dezvoltare.

338.43:631.14/.15(036)

]Com. Nr

 • Люцканов, Петру.

Инструкция по бонитировке овец цигайской породы с элементами селекции / Люцканов Петру, Машнер Олег, Радионов Владимир ; Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова, Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицины. – Максимовка : Б. и., 2020 ([Tipogr. „Print-Caro”]). – 32 p. : fig., fot., tab. ; 20 cm.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – [100] ex.

ISBN 978-9975-56-820-3.

[CNCRM 2021-557].

– 1. Ovine de rase țigaie – Bonitare.

636.371.03.083(083.13)

Com. Nr

 • Însămânţarea artificială la ovine : Recomandări/ Darie Gr., Maşner O., Cibotaru Elena [et al.] ; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, Institutul Ştiințifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară. – Maximovca : S. n., 2020 (Tipogr. „Print Caro”). – 56 p. : fig., fot., tab. ; 21 cm.

Aut. indicați pe vs. f. de tit. – [100] ex.

ISBN 978-9975-56-819-7.

[CNCRM 2021-558].

– – 1. Ovine – Însămânțare artificială.

636.32/.38.082.453(083.13)

Com. Nr

 • Nirean, Elena.

Curs universitar la disciplina Gestiunea riscurilor în afacerile rurale : pentru programul de masterat: Economie și politici de dezvoltare rurală / Nirean Elena ; Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Facultatea Economie, Departamentul Economie, Marketing și Științe Socio-Umane. – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 128 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Referințe bibliogr.: p. 127-128 (21 tit.). – [50] ex.

ISBN 978-9975-56-842-5.

[CNCRM 2021-559].

– – 1. Risc – Afaceri – Gestiune. 2. Afaceri – Gestiunea riscurilor.

330.131.7:334(075.8)

Com. Nr 170

 • Aplicarea vehiculelor aeriene fără pilot (UAV) și sistemelor de poziționare globală (GPS) în activitatea agricolă, silvică și cadastrală : Suport de curs şi practică / autori: Seinic Valeriu, Bacean, Ion, Potînga Octavian [et al.] ; coordonator: Stiopca Oleg ; Universitatea Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n., 2021 ([Tipogr. „Print-Caro”]). – 79 p. : fig., tab. color ; 21 cm.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – Apare cu suportul Educational for Drone (eDrone), co-funded by the Erasmus+, Progr. of the European Union. – [100] ex.

ISBN 978-9975-56-780-0.

[CNCRM 2021-560].

– – 1. Drone – Aplicare în activitatea agricolă. 2. Drone – Aplicare în activitatea cadastrală. 3. Aplicarea dronelor.

629.734:[63+332](075.8)

Com. Nr

 • Țurcan, Galina.

Ghid metodic privind realizarea programului de practică de producție la ciclul I, specializarea „Managementul resurselor umane”, anul II / Galina Țurcan ; Academia de Studii Economice a Moldovei, Facultatea „Economie Generală şi Drept”, Departamentul „Resurse Umane, Afaceri Publice şi Comunicare”. – Chișinău : ASEM, 2021. – 27 p. : tab. ; 20 cm.

15 ex.

ISBN 978-9975-155-04-5.

[CNCRM 2021-561].

378.147:005.95/.96(076.5)

Com. Nr 4

 • Țurcan, Galina.

Ghid privind elaborarea și susținerea proiectului economic/proiectului de an : pentru studenții anului 2, specialitatea „Managementul resurselor umane” / Galina Țurcan ; Academia de Studii Economice a Moldovei, Facultatea „Economie Generală şi Drept”, Departamentul „Resurse Umane, Afaceri Publice şi Comunicare”. – Chișinău : ASEM, 2021. – 21 p. : tab. ; 20 cm.

Referințe bibliogr.: p. 13 (5 tit.). – 15 ex.

ISBN 978-9975-155-05-2.

[CNCRM 2021-562].

378.147:005.95/.96(076.5)

Com. Nr 5

 • Lobanov, Natalia.

Ghid privind organizarea și desfășurarea practicii de licență pentru studenții anului 3, Ciclul 1, Licență : Specialitatea „Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale” / Natalia Lobanov, Larisa Dodu-Gugea, Mihai Hachi ; Academia de Studii Economice a Moldovei, Facultatea „Relații Economice Internaționale”, Departamentul „Business Internațional”. – [Chişinău] : ASEM, 2020. – 15 p. : fig., tab. ; 20 cm.

Referințe bibliogr.: p. 15 (3 tit.). – 60 ex.

ISBN 978-9975-75-999-1.

[CNCRM 2021-563].

378.147:339.9(076.5)

Com. Nr 31

 • Dodu-Gugea, Larisa.

Programa stagiului de practică : pentru studenţii anului 2, Ciclul 1 – Licenţă : Specialitatea „Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale” / Larisa Dodu-Gugea, Mihai Hachi, Marina Popa ; Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Studii Economice a Moldovei, Facultatea „Relații Economice Internaționale”, Departamentul „Business Internațional”. – Chişinău : ASEM, 2020. – 19 p. : fig., tab. ; 20 cm.

60 ex.

ISBN 978-9975-75-998-4.

[CNCRM 2021-564].

378.147:339.9(076.5)

Com. Nr 32

 • Chirurgia în teste / Vladimir Hotineanu, Adrian Hotineanu, Vladimir Cazacov [et al.] ; redacţie ştiinţifică de Vl. Hotineanu ; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra Chirurgie nr. 2. – Ed. a 2-a, rev. și compl. – Chişinău : Medicina, 2020 ([Tipogr. „Print-Caro”]). – 468 p. : tab. ; 21 cm.

Aut. indicați pe vs. f. de tit. – [200] ex.

ISBN 978-9975-82-189-6 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-565].

– – 1. Chirurgie – Teste.

617(079)

Com. Nr

 • Beleaev, Aleksandr.

Omul-amfibie : [roman] / Aleksandr Beleaev ; traducere şi adaptare din rusă: Adrian Ciubotaru ; ilustraţii: Dumitru Iazan ; coperta: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Unisoft, Ucraina). – 151, [1] p. : il. ; 22 cm. – (Mari clasici ilustraţi : Supercolecţia ta, ISBN 978-9975-0-0178-6 ; 23).

Tit. orig.: [Человек-амфибия]. – [2000] ex.

ISBN 978-9975-0-0447-3 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-566].

– – 1. Romane.

821.161.1-31 Beleav

Com. Nr

 • Reid, Mayne Thomas.

Călărețul fără cap : [roman] / Thomas Mayne Reid ; traducere şi adaptare din engleză: Adrian Ciubotaru ; ilustraţii: Cristina Nilova ; coperta: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Unisoft, Ucraina). – 167, [1] p. : il. ; 22 cm. – (Mari clasici ilustraţi : Supercolecţia ta, ISBN 978-9975-0-0178-6 ; 22).

Tit. orig.: [The Headless Horseman]. – [2000] ex.

ISBN 978-9975-0-0451-0 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-567].

– – 1. Romane.

821.111(73)-31 Reid

Com. Nr

 • Montgomery, Lucy Maud.

Anne de la Green Gables : [roman] / Lucy Maud Montgomery ; traducere şi adaptare din engleză: Irina Chirica ; ilustraţii: Cristina Nilova ; coperta: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Unisoft, Ucraina). – 127, [1] p. : il. ; 23 cm. – (Primavera, ISBN 978-9975-0-0449-7).

Tit. orig.: [Anne of Green Gables]. – [2000] ex.

ISBN 978-9975-0-0448-0 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-568].

– – 1. Romane.

821.111(71)-31 Montgomery

Com. Nr

 • Porter, Eleanor H.

Pollyanna : [roman] / Eleanor H. Porter ; traducere şi adaptare din engleză: Alexandra Fenoghen ; ilustraţii: Cristina Nilova ; coperta: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Unisoft, Ucraina). – 167, [1] p. : il. ; 23 cm. – (Primavera, ISBN 978-9975-0-0449-7).

[2000] ex.

ISBN 978-9975-0-0450-3 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-569].

– – 1. Romane pentru copii.

821.111(73)-31-93 Porter

Com. Nr

 • Gribincea, Corina.

Bazele turismului : Note de curs / Corina Gribincea, Lilia Șargu, Alexandru Gribincea ; Universitatea de Studii Europene din Moldova. – Chișinău : USEM, 2021 ([Tipogr. „Adrilang”]). – 133 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Referințe bibliogr.: p. 127 (18 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-3423-4-6.

[CNCRM 2021-570].

– – 1. Turism. 2. Bazele turismului.

338.48(075.8)

Com. Nr

 • Mariț, Alexandru.

Drept penal. Parte generală : Îndrumar cu indicaţii metodice / Alexandru Mariț, Dragoș Crigan ; Academia de Studii Economice din Moldova. – Chişinău : [Lira], 2021 ([Tipogr. „Adrilang”]). – 260 p. ; 20 cm.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul modulelor. – [100] ex.

ISBN 978-9975-3423-2-2.

[CNCRM 2021-571].

– – 1. Drept penal.

343.1/.2(075)

Com. Nr

 • „Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene”, conferință științifică internațională (2020 ; Chișinău). Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene = Promotion of social and values in the context of European integration : International Scientific Conference, 11 decembrie 2020 / comitetul științific: Sedlețchi Iurie [et al.] ; comitetul organizațional: Șargu Lilia (președinte) [et al.]. – Chișinău : Lira ; Cazan ; Galați : S. n., 2021 (Tipogr. „Adrilang”). – 176 p. : fig., tab. ; 22 cm.

Antetit.: Univ. of European Studies of Moldova, Rep. of Moldova, Univ. of Management „TISBI”, Russia, Danubius Univ. of Galati, România. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez. paral.: lb. rom.-engl., rusă-engl. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3423-3-9.

[2021-572].

082=135.1=161.1

Com. Nr

 • Albu, Luminița.

Scriere : 4-5 ani : Grupa mijlocie : Elaborat în baza Curriculumului naţional : caiet de lucru / Luminița Albu ; concept: Iu. Albu ; co-autori: Ala Țeporde ; ilustraţii: Anastasia Panfil. – [Chişinău] : Libelula (PROMO plus), 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 36 p. : il. color ; 30 cm. – (Învăţ la grădiniţă, ISBN 978-9975-3413-0-1).

Aut. indicat pe p. a 4-a a cop. – F. f. de tit. – [5000] ex.      

ISBN 978-9975-3284-6-3.

[CNCRM 2021-573].

373.2.016:811.135.1

Com. Nr

 • Albu, Luminița.

Comunicare în limba română : 4-5 ani : Grupa mijlocie : Elaborat în baza Curriculumului naţional : caiet de lucru / Luminița Albu ; concept: Iu. Albu ; co-autori: Ala Țepordei, Constanța Tayanc ; versuri: Diana Plăcintă, Radu Niţescu ; ilustraţii: Anastasia Panfil. – [Chişinău] : Libelula (PROMO plus), 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 36 p. : il. color ; 30 cm. – (Învăţ la grădiniţă, ISBN 978-9975-3413-0-1).

Aut. indicat pe p. a 4-a a cop. – F. f. de tit. –5000 ex.

ISBN 978-9975-3284-7-0.

[CNCRM 2021-574].

373.2.016:811.135.1

Com. Nr

 • Albu, Luminița.

Matematică : 4-5 ani : Grupa mijlocie : Elaborat în baza Curriculumului naţional : caiet de lucru / Luminița Albu ; concept: Iu. Albu ; co-autori: Ala Țepordei, Constanța Tayanc ; ilustraţii: Anastasia Panfil. – [Chişinău] : Libelula (PROMO plus), 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 36 p. : il. color ; 30 cm. – (Învăţ la grădiniţă, ISBN 978-9975-3413-0-1).

Aut. indicat pe p. a 4-a a cop. – F. f. de tit. – 6000 ex.

ISBN 978-9975-3284-8-7.

[CNCRM 2021-575].

373.2.016:51

Com. Nr

 • Alexandrov, E.

Soiuri interspecifice rizogene de viță-de-vie (Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia Michx.). Particularități de cultivare = Межвидовые ризогенные сорта винограда (Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia Michx.). Особенности выращивания = Interspecific rhizogenic grape varieties (Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia Michx.). Peculiarities of cultivation / Eugeniu Alexandrov, Vasile Botnari, Boris Gaina. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 99 p. : fig., fot., color, tab. ; 24 cm.

Tit., cuprins, rez. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 94-95 (31 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-822-7.

[CNCRM 2021-576].

– – 1. Viță de vie – Soiuri – Cultivare. 2. Soiuri de viță de vie – Cultivare.

634.84.03

Com. Nr

 • Smirnov, E. D.

Evoluția taurinelor specializate pentru lapte în Republica Moldova / Smirnov E. D., Constandoglo A. G., Focșa V. F. ; Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară. – Ed. a 2-a, tradusă și completată. – Maximovca : S. n., 2020 ([Tipogr. „Print-Caro”]). – 312 p. : fig., fig. color, tab. ; 24 cm.

Bibliogr.: p. 292-303 (184 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [100] ex.

ISBN 978-9975-56-799-2.

[CNCRM 2021-577].

– – 1. Taurine de lapte – Republica Moldova – Evoluție.

636.22/.28.08(478)

Com. Nr

 • „Studii culturale”, simpozion național (1 ; 2019 ; Chişinău). Studii culturale : Materialele Simpozionului Național, Ediția 1-a, 26 septembrie 2019, Chișinău : [în vol.] / coordonatori: Victor Ghilaş, Adrian Dolghi ; colegiul redacțional: Victor Ghilaş (copreşedinte) [et al.]. – Chişinău : Institutul Patrimoniului Cultural, 2020 (Tipogr. „Grafema Libris”) – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-52-213-7.

Vol. 1. – 2020. – 257 p. : fig., il. – Antetit.: Inst. Patrimoniului Cultural, Bibl. Municipală „B. P. Hasdeu”, Filiala de Arte „Tudor Arghezi”. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – [200] ex. – ISBN 978-9975-52-214-4. – [CNCRM 2021-578].

– – 1.Cultură. 2. Artă. 3. Arheologie.

008+7/9(082)=135.1=161.1

Com. Nr

 • „Tradiţii şi procese etnice”, simpozion naţional de etnologie (1 ; 2020 ; Chişinău). Materialelesimpozionului naţional de etnologie „Tradiţii şi procese etnice”, Ediţia 1-a, 6 octombrie 2020 / coordonator: Natalia Grădinaru ; comitetul ştiinţific: Victor Ghilaş [et al.]. – Chişinău : Institutul Patrimoniului Cultural, 2020 (Tipogr. „Grafema Libris”). – 308 p. : fig., fot., tab. ; 24 cm.

Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet., Inst. Patrimoniului Cultural. – Tit. pe cop. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – Apare cu suportul financiar al Min. Educației, Culturii și Cercet., Agenției Naț. pentru Cercet. și Dezvoltare. – [200] ex.

ISBN 978-9975-52-221-2.

[CNCRM 2021-579].

– – 1. Etnologie. 2. Etnografie.

39(082)=135.1=111=161.1

Com. Nr

 • Plotnic, Olesea.

Suport de curs la disciplina „Protecția intereselor economice ale consumatorilor” / Olesea Plotnic ; Academia de Studii Economice din Moldova, Facultatea Economie Generală și Drept. – Chişinău : ASEM, 2020. – 237 p. ; 25 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 227-235 (136 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-75-997-7.

[CNCRM 2021-580].

– – 1. Consumatori – Protecție. 2. Protecția consumatorului.

366.5:346.548(075.8)

Com. Nr 29

 • Biotehnologii animaliere : istorie, dezvoltare și aplicare / Granaci Vera (coordonator), Mașner Oleg, Petcu Igor, Focșa Valentin; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, Institutul Ştiințifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară. – Maximovca : S. n., 2020 ([Tipogr. „Print-Caro”]). – 504 p. : fig., fig. color, tab. ; 25 cm.

Bibliogr.: p. 494-504. – [100] ex.

ISBN 978-9975-56-818-0 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-581].

– 1. Biotehnologii animaliere.

606:636

Com. Nr

 • Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Biblioteca Naţională a Republicii Mldova ; echipa de lucru: Elena Pintilei (coordonator) [et al.]. – [Chişinău : BNRM, 2021] – . – 25 cm.

2019-2021. – 2021. – 28 p. : fig., tab. color. – [CNCRM 2021-582].

– – 1. Biblioteca Națională a Republicii Moldova – Strategii de dezvoltare. 2. Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova.

027.54(478)BNRM:005.51

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.