Cărţi în curs de apariţie, Septembrie 2021

Марченко, А. А.

Авиация Молдовы, 1944–2021 / Марченко А. А. – Кишинэу : Б. и., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 304 p. : fot.

200 ex.

ISBN 978-9975-157-98-8.

656.7(478)”1944/2021″

M 300

Vetrilă, Snejana.

Sindromul coronarian cronic : Elaborare metodică / Snejana Vetrilă, Marcel Abraș, Livi Grib ; Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Departamentul Medicină Internă, Disciplina Cardiologie. – Chişinău : Medicina, 2021. – 48 p. : fig.

Referinţe bibliogr.: p. 30 (6 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-82-220-6.

616.12-009.72-07-08(076.5)

V-52

Vișniec, Matei.

Ţara lui Gufi : (teatru) / Matei Vișniec ; coperta: Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier, 2021 (Bons Offices SRL). – 280 p. – (Cartier Popular / colecție coordonată de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).

500 ex.

ISBN 978-9975-86-538-8.

821.135.1-2

V-68

Vișniec, Matei.

Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintal : (teatru) / Matei Vișniec ; coperta: Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier, 2021 (Bons Offices SRL). – 348 p. – (Cartier Popular / colecție coordonată de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).

500 ex.

ISBN 978-9975-86-539-5.

821.135.1-2

V-68

Buciuceanu-Vrabie, Mariana.

The Active Ageing Index in the Republic of Moldova, 2020 / Mariana Buciuceanu-Vrabie ; Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Centrul Cercetări Demografice. – Chişinău : INCE, 2021. – 22 p. : fig., fot., tab.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

With the support of UNFPA,United Nations Population Fund in Moldova and the Ministry of Labour and Social Protection.

ISBN 978-9975-3486-3-8 (PDF).

314(478):303.4

B 86

Aspecte clinico-diagnostice și de tratament ale limfomului Hodgkin : Recomandare metodică pentru studenți / Robu Maria, Golub Aliona, Tomacinschii Victor, Buruiană Sanda ; Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Departamentul Medicină Internă, Disciplina Hematologie. – Chişinău : Medicina, 2021. – 38 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 36-38 (40 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-82-219-0.

616-006.44-07-08(076.5)

A 88

Nursing pediatric : Suport de curs / colectivul de autori: Revenco Ninel, Cernețchi Olga, Bologa Ludmila [et al.] ; sub redacţia: Ninel Revenco ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : Taicom, 2021 (Ridgeone Group SRL). – 430, [5] p. : fig., tab.

Cerinţe de sistem : PDF Reader.

Bibliogr.: p. 430 (11 tit.).

ISBN 978-9975-58-257-5 (PDF).

616-053.2(075.8)

N 96

Boişteanu, Eduard.

Ghidul specialistului în resurse umane / Eduard Boişteanu, Nicolai Romandaş, Felicia Păscăluţă ; Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. – Ed. a 2-a, rev. şi adăugită. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 405 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.

ISBN 978-9975-157-97-1.

349.22:331.1(036)

B 65

„Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective”, conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională (2021 ; Maximovca). Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională „Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective” = Scientific and practical conference with international participation „Innovations in animal husbandry and safety of animal products – achievements and outlooks” : Culegere de lucrări ştiinţifice, 30 septembrie – 02 octombrie 2021, Maximovca / colegiul de radacţie: Moscalic R. [et al.] ; comitetul ştiinţific: Maşner Oleg [et al.] ; comitetul organizatoric: Maşner Oleg (preşedinte) [et al.]. – Maximovca : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 785 p. : fig., tab.

Antetit.: Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare al Rep. Moldova, Min. Educaţiei şi Cercet. al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Şt.-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-911-8.

636:606:001.895(082)=135.1=111=161.1

I-55

Munteanu, Angela.

Creaţia arhitectului, sculptorului, plasticianului Victor Drebot = Creation of the architect, the sculptor, the plastician Victor Drebot = Творчество, архитектора, скульптора, художника Виктора Дребота / Angela Munteanu ; coordonator: Munteanu Angela ; traducere texte în engleză: Tataru Iurie ; fotografii: Victor Drebot. – Chişinău :  Lexon-Prim, 2021. – 100 p. : fot.

Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 96-99 (38 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Dep. Arhitectură, al Univ. Tehnice a Moldovei. – 150 ex.

ISBN 978-9975-3300-6-0.

72/76.071.1(478)(092)=135.1=111=161.1

M 95

Cutasevici, Gheorghe.

Mă duce gândul înapoi : Culegere de materiale, gânduri, idei şi constatări proprii / Gheorghe Cutasevici. – Chişinău : Labirint, 2021. – 133 p. : fot.

50 ex.

ISBN 978-9975-3419-7-4.

821.135.1(478)-8

C 97

Retrospectiva publicațiilor cercetătorilor Institutului Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară / colectivul de autori: Maşner Oleg, Petcu Igor, Focşa Valentin [et al.] ; Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova, Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară. – Maximovca : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 211 p.

Texte : lb. rom., engl., rusă. – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-910-1.

016:[636+001.32(478)]=135.1=111=161.1

R 48

Moraru, Alexandru.

Armata Română sub lupa Imperiului Rus (1912) : Reconstituiri / autor proiect şi prefaţă: Alexandru Moraru,Alexandru Ganenco ; editori: Alexandru Moraru,Alexandru Ganenco ; traducere din limba rusă, introducere: Alexandru Ganenco. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipocart Print SRL). – 260 p. : fot., tab.

100 ex.

ISBN 978-9975-3410-2-8.

[94(498):94(47+57)+355.48]”1912″

M 89

Hîncu, Valentina.

Biologie : Caietul elevului : Suport instructiv şi probe de evaluare : clasa a 10-a, profil real/umanist / Valentina Hîncu,Mariana Goraş. – Chişinău : Lyceum, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 220 p. : fig., tab.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3410-3-5.

57(07)

H 63

Briţchi, Aliona.

Învățământul simultan : Breviarium : Ghid metodologic / Aliona Briţchi,Larisa Sadovei. – Ed. a 2-a. – Bălţi : S. n., 2021 (Tipografia din Bălţi SRL). – 140 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 138-140 (24 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3345-8-7.        

37.091(072)

B 83

Briţchi, Aliona.

Învățământul simultan : Note de curs pentru studenţi / Aliona Briţchi,Larisa Sadovei. – Ed. a 2-a. – Bălţi : S. n., 2021 (Tipografia din Bălţi SRL). – 185 p. : fig., tab.

Bibliogr. la sfârşitul compartimentelor. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3345-9-4.        

37.091(075.8)

B 83

Darii, Livia.

Dezvoltare personală : Culegere de proiecte didactice : Clasa 1 / Livia Darii,Liliana Andriuţă. – Bălţi : S. n., 2021 (Tipografia din Bălţi SRL). – 131 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 131 (17 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3227-7-5.

373.3.091

D 19

Ляшенко, Ольга.

Рабочая тетрадь к учебнику „Русский язык” : для 7 класса гимназии с румынским языком обучения : [пособие в 2-х частях] / Ольга Ляшенко, Светлана Бабич ; Главное управление образования, молодежи и спорта муниципия Кишинэу, Муниципальное методическое объединение учителей русского языка. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Policolor SRL) – . – ISBN 978-9975-119-13-9.

[Часть] 1. – 2021. – 34 p. : fig., tab. – F. f. de tit. – 1455 ex. – ISBN 978-9975-119-14-6.

811.161.1’243(076)

Л 990

Ляшенко, Ольга.

Рабочая тетрадь. Русский язык и литература : для учащихся 6 класса гимназии с русским языком обучения : [пособие в 2-х частях] / Ольга Ляшенко, Наталья Сава, Светлана Ени-Карп ; Главное управление образования, молодежи и спорта муниципия Кишинэу, Муниципальное методическое объединение учителей русского языка и литературы. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Policolor SRL) – . – ISBN 978-9975-119-15-3.

[Часть] 1. – 2021. – 30, [1] p. : fig., tab. – F. f. de tit. – 650 ex. – ISBN 978-9975-119-16-0.

811.161.1+821.161.1.09(076)

Л 990

Ляшенко, Ольга.

Рабочая тетрадь. Русский язык и литература : для учащихся 7 класса гимназии с русским языком обучения : [пособие в 2-х частях] / Ольга Ляшенко, Наталья Мазикина, Майя Соболева ; Главное управление образования, молодежи и спорта муниципия Кишинэу, Муниципальное методическое объединение учителей русского языка и литературы. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Policolor SRL) – . – ISBN 978-9975-119-17-7.

[Часть] 1. – 2021. – 37, [1] p. : fig., tab. – F. f. de tit. – 650 ex. – ISBN 978-9975-119-18-4.

811.161.1+821.161.1.09(076)

Л 990

Ляшенко, Ольга.

Рабочая тетрадь. Русский язык и литература : для учащихся 8 класса гимназии с русским языком обучения : [пособие в 2-х частях] / Ольга Ляшенко, Наталья Мазикина, Майя Соболева ; Главное управление образования, молодежи и спорта муниципия Кишинэу, Муниципальное методическое объединение учителей русского языка и литературы. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Policolor SRL) – . – ISBN 978-9975-119-19-1.

[Часть] 1. – 2021. – 30, [1] p. : fig., tab. – F. f. de tit. – 600 ex. – ISBN 978-9975-119-20-7.

811.161.1+821.161.1.09(076)

Л 990

Ляшенко, Ольга.

Рабочая тетрадь по русскому языку : для 8 класса гимназии с румынским языком обучения : [пособие в 2-х частях] / Ольга Ляшенко, Светлана Бабич ; Главное управление образования, молодежи и спорта муниципия Кишинэу, Методическое объединение учителей русского языка и литературы. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Policolor SRL) – . – ISBN 978-9975-119-21-4.

[Часть] 1. – 2021. – 34, [1] p. : fig., tab. – F. f. de tit. – 1025 ex. – ISBN 978-9975-119-22-1.

811.161.1’243(076)

Л 990

Ляшенко, Ольга.

Рабочая тетрадь по русскому языку : для 9 класса гимназии с румынским языком обучения : [пособие в 2-х частях] / Ольга Ляшенко, Светлана Бабич ; Главное управление образования, молодежи и спорта муниципия Кишинэу, Муниципальное методическое объединение учителей русского языка. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Policolor SRL) – . – ISBN 978-9975-119-23-8.

[Часть] 1. – 2021. – 30, [1] p. : fig., tab. – F. f. de tit. – 600 ex. – ISBN 978-9975-119-24-5.

811.161.1’243(076)

Л 990

Pascari, Valentina.

Funcționalitatea integrității și continuității în educația copiilor : Monografie / Valentina Pascari ; coordonator ştiinţific: Tatiana Callo ; Universitatea de Stat din Tiraspol. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 262 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 209-227 (340 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-157-96-4.

37.015

P 39

Buciuceanu-Vrabie, Mariana.

Indicele îmbătrânirii active în Republica Moldova, 2020 / Mariana Buciuceanu-Vrabie ; Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Centrul Cercetări Demografice. – Chişinău : INCE, 2021. – 22 p. : fig., fot., tab.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Apare cu suportul Fondului ONU pentru Populaţie (UNFPA) în Rep. Moldova şi al Min. Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPS).

ISBN  978-9975-3486-2-1 (PDF).

314(478):303.4

B 86

Mână de mână cu Boala Celiacă (BC) / autori: Jernej Dolinšek, Jasmina Dolinšek, Petra Rižnik [et al.] ; editori: Jasmina Dolinšek, Petra Rižnik ; traducere din limba engleză: Tatiana Raba [et al.] ; Interreg Danube Transnational Programme CD SKILLS. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipografia-Sirius SRL). – 36 ; 36 p.

Text paral. lb.: rom., engl. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 250 ex.

ISBN 978-9975-57-307-8.

616.341-008.1-07-08=135.1=111

M 20

Alfabetul muzical : Caiet pentru activitate independentă / elaborat: Maţarin-Trudov Olga. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 31 p. : n. muz., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 30 (22 tit.). – 200 ex.

ISMN 979-0-3480-0433-4.

ISBN 978-9975-157-92-6.

781(076)

A 41

Alfabetul muzical : Suport de curs / elaborat: Maţarin-Trudov Olga. – Ed. a 2-a, compl. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 64 p. : n. muz., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 58-61. – 200 ex.

ISBN 978-9975-157-93-3.

781(075.8)

A 41

Teoria muzicii şi solfegiu : Caiet pentru activitate independentă / elaborat: Maţarin-Trudov Olga. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 32 p. : n. muz., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 30 (22 tit.). – 200 ex.

ISMN 979-0-3480-0434-1.

ISBN 978-9975-157-94-0.

781(076)

T 43

Teoria muzicii şi solfegiu : Suport de curs / elaborat: Maţarin-Trudov Olga. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 64 p. : n. muz., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 58-61. – 200 ex.

ISMN 979-0-3481-0028-9.

ISBN 978-9975-157-95-7.

781(075)

T 43

Tănase, Alexandru.

Finanţe şi chestiuni monetare actuale / Alexandru Tănase, Mihai Rădoi. – Chişinău : Profit : Tipografia Centrală, 2021. – 391 p. : fig., fot., tab.

Text : lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 389-391. – 300 ex.

ISBN 978-9975-157-91-9.

336.7=135.1=111

T 17

Budevici-Puiu, Anatolie.

Istoria managementului sportiv în Republica Moldova : Curs universitar / Anatolie Budevici-Puiu,Veaceslav Manolachi. – Chişinău : S. n., 2021 (Valinex SRL). – 272 p. : fig., fot., tab.

Resurse bibliogr.: p. 269-272 (50 tit). – 100 ex.

ISBN 978-9975-68-436-1.

796.06(478)(075.8)

B 88

„Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale”, conferinţă ştiinţifico-practică naţională cu participare internaţională (2021 ; Chişinău). Conferinţa Ştiinţifico-Practică Naţională cu Participare Internaţională „Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale” : Invitaţie şi Program. Rezumate, 01-02 Octombrie 2021, Chişinău / comitetul organizatoric: Calalb Tatiana (preşedinte) [et al.] ; comitetul ştiinţific: Calalb Tatiana (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 116 p.

Antetit.: Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra Farmacognozie şi Botanică Farmaceutică, Asoc. Studenţilor Farmacişti din Rep. Moldova, Fac. de Farmacie. –150 ex.

ISBN 978-9975-56-909-5.

615.322:633.88(082)

A 16

Melentiev, Eugenia.

Să învățăm logic chimia : prin exerciții, probleme, teste : Gimnaziu / Eugenia Melentiev, Maria Roman, Doina Pituşcan. – Chişinău : Lumina, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 232 p.

Referinţe bibliogr.: p. 231 (18 tit.). – 1000 ex.

ISBN 978-9975-65-477-7.

54(07)

M 56

Să învățăm logic chimia : prin exerciții, probleme, teste : Liceu / Eugenia Melentiev, Maria Roman, Maria Botnaru, Mariana Diru. – Chişinău : Lumina, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 248 p.

Referinţe bibliogr.: p. 248 (20 tit.). – 1000 ex.

ISBN 978-9975-65-478-4.

54(07)

S 11

Crăciun, Nina.

Balul stelelor şi alte poveşti / Nina Crăciun. – Chişinău : Lyceum, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 128 p. : il.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3442-9-6.

821.135.1(478)-34-93

C 81

Zaporojanu, Ada.

Veverița norocoasă / Ada Zaporojanu ; pictor: Violeta Diordiev ; design copertă: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2021 (Balacron SRL). – 68 p. : il.

2000 ex.

ISBN 978-9975-72-587-3.

821.135.1(478)-34-93

Z 32

„Evoluţia științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională”, conferință interuniversitară (2020 ; Chişinău). Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională : Materialele conferinței interuniversitare cu participare internaţională, 17 decembrie 2020 : [în vol.] / coordonatori: Gheorghe Mereuţă, Dorin Afanas ; redactare știinţifică: Gheorghe Mereuţă ; colegiul de redacţie: Veaceslav Perju [et al.]. – Chișinău : Academia Militară „Alexandru cel Bun”, 2021 – . – ISBN 978-9975-3345-5-6.

Vol. 1. – 2021. – 330 p. : fig., tab. – Antetit.: Min. Apărării al Rep. Moldova, Acad. Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Fac. Științe Militare. – Texte, rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-3345-6-3.

355:378.635.5(478-25)(082)=135.1=111=161.1

E 95

„Evoluţia științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională”, conferință interuniversitară (2020 ; Chişinău). Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională : Materialele conferinței interuniversitare cu participare internaţională, 17 decembrie 2020 : [în vol.] / coordonatori: Gheorghe Mereuţă, Dorin Afanas ; redactare știinţifică: Gheorghe Mereuţă ; colegiul de redacţie: Veaceslav Perju [et al.]. – Chișinău : Academia Militară „Alexandru cel Bun”, 2021 – . – ISBN 978-9975-3345-5-6.

Vol. 2. – 2021. – 324 p. : fig., tab. – Antetit.: Min. Apărării al Rep. Moldova, Acad. Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Fac. Științe Militare. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-3345-7-0.

355:378.635.5(478-25)(082)=135.1=111=161.1

E 95

Gîrneț, Iurie.

Brigada de infanterie motorizată în luptă / Iurie Gîrneț,Iurii Ciubara ; redactor ştiinţific: Gheorghe Mereuţă ; Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Catedra Artă Militară. – Chişinău : Academia Militară „Alexandru cel Bun”, 2021. – 211 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 211 (9 tit.).

50 ex.

ISBN 978-9975-3346-9-3.

355.311.6:356(075.8)

G 58

Codreanca, Lidia.

Simfonia Solitudinii : Versuri / Lidia Codreanca ; coperta, concepţie grafică: Brânduşa Colesnic ; desene: Cezara Kolesnik. – Chişinău : Lumina, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 100 p.

Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 300 ex.

ISBN 978-9975-65-475-3.

821.135.1(478)-1

C 60

Apetri, Dumitru.

Pedagogii – grădinari ai ființelor umane / Dumitru Apetri. – Chişinău : Lumina, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 160 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-65-476-0.

821.135.1(478)-94:37.091

A 65

Diordiev, Ion.

Petale şi nisip : Catrene / Ion Diordiev ; coordonatori: Vasile Căpăţână, George Călin ; colegiul de redacţie: Mihai Cimpoi [et al.] ; imagini: Daniela Ceban ; coperta: Radu Diordiev ; Asociaţia Culturală „Ideal”, Societatea Culturală „Apollon”. – Chişinău : Ideal, 2021 (Iutastan SRL). – 146 p. : il. – (Colecţia IDEAL, ISBN 978-9975-4288-0-4 ; 142).

100 ex.

ISBN 978-9975-3507-2-3.

821.135.1(478)-1

D 51

Грек, Иван Федорович.

Постигая прошлое: болгары, малая родина, гюлмянцы в истории / Грек Иван Федорович. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Lexon-Prim SRL). – 172 p. : fot., tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 20 ex.

ISBN 978-9975-3300-5-3.

94(478-22)(=163.2)

Г 800

Capcelea, Maria.

Calcul Numeric cu Aplicaţii în MATLAB : Suport de curs / Maria Capcelea, Titu Capcelea ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Matematică şi Informatică, Departamentul de Matematică. – Chişinău : CEP USM, 2021 – . – ISBN 978-9975-71-706-9.

Partea a 2-a. – 2021. – 138 p. : fig., tab. – Referinţe bibliogr.: p. 136-137 (33 tit.). – 25 ex. – ISBN 978-9975-158-42-8.

519.6:004.42(075.8)

C 20

Ceban, Emil.

Profesor universitar Gheorghe Baciu : Savant, Manager, Om al Cetăţii / Emil Ceban, Ion Bahnarel, Ion Valer Xenofontov ; referenţi ştiinţifici: Demir Dragnev, Andrei Pădure ; Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, Centrul de Medicină Legală. – Chişinău : S. n., 2021 (Combinatul Poligrafic). – 385 p. : fot.

Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 351-375 şi în text. – 200 ex.

ISBN 978-9975-129-89-3.

340.6+378+929(478)(01)

C 33

Повышение эффективности образовательной системы школы через использование инновационных подходов к образовательной и воспитательной деятельности : [cборник статей] / Муниципальное общеобразовательное учреждение „Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа № 11” ; составители: Василовский Ион Владимирович, Купная Лариса Валериановна. – Тираспол : Теслайн, 2021. – 131 p. : des., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 25 ex.

ISBN 978-9975-3499-6-3.

37.0(082)

П 429

Interacţiunea dintre ofiţerii de urmărire penală şi procurori la etapa reţinerii : O evaluare succintă de necesităţi şi unele recomandări / Igor Dolea, Adrian Mircos, Ion Caracuian [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 64 p. : diagr., tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul Uniunii Europene, co-finanţat de Fundaţia Soros Moldova în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliţiei. – 5 ex.

ISBN 978-9975-87-868-5.

343.1:303.4

I-58

Stînga, Adam.

Din zestre lăutărească / Adam Stînga. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 404 p.: fot., n. muz.

100 ex.

ISMN 979-0-3480-0432-7.

ISBN 978-9975-87-869-2.

784.4+[780.8:780.646]

S 77

Braicov, Andrei.

Educaţie digitală : Caietul elevului : Clasa 3 / Andrei Braicov, Sergiu Corlat, Tatiana Veveriţa. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 64 p. : il., tab.

500 ex.

ISBN 978-9975-54-602-7.

373.3.015:004(076)

B 77

Istrati, Marta.

Proiectarea activă : Limba şi literatura română : Proiectarea unităţilor de învăţare, Clasa a 11-a, Profil umanist : (semestrul 1) / Marta Istrati, Cristina Canişcev ; coordonator Mariana Marin. – Chişinău : Învăţătorul Modern, 2021. – 132 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. în text. – 100 ex.

ISBN 978-9975-59-221-5.

373.5.091:[811.135.1+821.135.1.09]

I-87

Biblioteca Ştiinţifică ASEM la cea de-a treizecea aniversare : Repertoriul publicaţiilor (1991-2021) / Academia de Studii Economice a Moldovei, Biblioteca Ştiinţifică ; alcătuitori: Silvia Habaşescu [et al.] ; responsabil şi coordonator: Natalia Cheradi. – Chişinău : ASEM, 2021. – 93 p. : fot.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

ISBN 978-9975-155-31-1 (PDF).

016:027.7(478-25)

B 51

Todoroi, Dumitru.

Asociația „Seniorii ASEM” : 2 ani de activitate / Dumitru Todoroi,Mihai Paic ; Academia de Studii Economice a Moldovei, Comitetul Sindical al salariaţilor ASEM, Asociația „Seniorii ASEM”. – Chişinău : ASEM, 2021. – 114 p. : fig.

Text parţial în lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul compartimentelor. – În red. aut. – 50 ex.

ISBN 978-9975-155-32-8.

378.633(478-25):061.232-057.75

T 68

Doga, Eugen.

Viaţa mea aşa cum a fost să fie / Eugen Doga ; coperta: Vitalie Coroban. – Ed. 1. – Chişinău : Cartier, 2021 (Bons Offices SRL). – 398 p. : fot. – (Cartier Popular / colecție coordonată de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).

2000 ex.

ISBN 978-9975-86-537-1.

78.071.1(478)

D 62

Nicolăescu-Ceibatur, Emilian.

Părintele Ioan Zlotea, Om îndumnezeit cu-adevărat / Emilian Nicolăescu-Ceibatur ; ediţie îngrijită de Traian Vasilcău (Traianus). – Chişinău : F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2021. – 112 p. : fot.

500 ex.

ISBN 978-9975-157-90-2.

27-72(478)

N 61

Universitatea de Stat din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova / Universitatea de Stat din Moldova ; colegiul de redacţie: Aurelia Hanganu (redactor-şef) [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2021 – . – (Seria „Lucrări studenţeşti”, ISBN 978-9975-158-38-1). – ISBN 978-9975-142-54-0.

Ştiinţe umanistice. Ştiinţe sociale. – 2021. – 234 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 30 ex. – ISBN 978-9975-158-39-8.

082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1

U 56

Universitatea de Stat din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova / Universitatea de Stat din Moldova ; colegiul de redacţie: Aurelia Hanganu (redactor-şef) [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2021 – . – (Seria „Lucrări studenţeşti”, ISBN 978-9975-158-38-1). – ISBN 978-9975-142-54-0.

Ştiinţe juridice. Ştiinţe sociale. – 2021. – 239 p. – Text, rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 30 ex. – ISBN 978-9975-158-40-4.

082:378.4(478-25)=135.1=111=133.1

U 56

Universitatea de Stat din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova / Universitatea de Stat din Moldova ; colegiul de redacţie: Aurelia Hanganu (redactor-şef) [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2021 – . – (Seria „Lucrări studenţeşti”, ISBN 978-9975-158-38-1). – ISBN 978-9975-142-54-0.

Ştiinţe ale naturii şi exacte. Ştiinţe economice. – 2021. – 333 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 30 ex. – ISBN 978-9975-158-41-1.

082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1

U 56

Cireş, V. S.

Requiem : pentru cor mixt, solişti : (Soprano, Alto, Tenor, Bas) şi orchestră simfonică (Partitura) / V. S. Cireş ; notograf: Valeriu Vântu ; copertă: Iurie Pânzaru. – Chişinău : Pontos, 2021 (Print-Caro SRL). – 263 p. : n. muz.

Text: lb. latină. – 15 ex.

ISMN 979-0-3481-0027-2.

783.29+785.11

C 54

Albu, Nadejda.

Proiectare activă : Limba şi literatura română : Proiectarea unităţilor de învăţare, Clasa a 6-a : Semestrul 1 / Nadejda Albu, Elisaveta Iovu ; coordonator: Marin Mariana. – Chişinău : Învăţătorul Modern, 2021. – 142 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 142 (16 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-59-219-2.

373.4.091:[811.135.1+821.135.1.09]

A 33

Vasiloi, Djulieta.

Infracţiuni contra persoanei : Note de curs / Djulieta Vasiloi ; Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată, 2021. – 131 p.

Referinţe bibliogr.: p. 131 (21 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3336-9-6.

343.6(075.8)

V-35

Barcari, Viorica.

Proiectarea activă : Geografia continentelor : Proiectarea unităților de învățare, Clasa a 6-a, Semestrul 1 / Viorica Barcari. – Chişinău : Învăţătorul Modern, 2021. – 37 p. : tab.

Referinţe bibliogr. în text. – 50 ex.

ISBN 978-9975-59-220-8.

373.4.091:913(21)

B 31

Билаш, Л.

Лидерство и команды как факторы преобразования бизнес-моделей в контексте динамичных изменений : Монография / Билаш Л., Котелник А., Емельян В. ; Молдавская экономическая академия, Факультет „Бизнес и Деловое Администрирование”, Департамент „Менеджмент и Предпринимательство”. – Кишинэу : ASEM, 2021. – 395 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 382-395 (252 tit.). – În red. aut. – 50 ex.

ISBN 978-9975-155-30-4.

316.46:005.7

Б 610

Popovici, Angela.

Caietul meu de limba română : pentru instituţiile cu instruire în limbile minorităţilor naţionale / Angela Popovici ; coautori: Lora Gîrleanu, Angela Murzac. – Ed. a 2-a, rev. – Chişinău : Garomont-Studio, 2021. – 60 p. : fig., il., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 60 (3 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-3505-6-3.

373.3.091:811.135.1’243(076)

P 83

Popa, Victor.

Tratat de drept constituţional şi instituţii politice / Victor Popa. – Ed. a 2-a, rev. şi ad. – Chişinău : S. n., 2021 (Notograf Prim SRL). – 1024 p.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 400 ex.

ISBN 978-9975-84-148-1.

342(075.8)

P 79

Ghid metodic pentru elaborarea tezelor de master : pentru studenţii programului de master: Administrarea afacerilor / Marian Jalencu, Svetlana Mironov, Veronica Prisăcaru, Irina Cosnicean ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Ştiinţe Economice, Departamentul Administrarea Afacerilor. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 42 p. : tab.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Referinţe bibliogr.: p. 19 (7 tit.).

ISBN 978-9975-158-37-4 (PDF).

378:334

G 49

Donici, Iurie.

Prenumele lucrurilor : Poezii şi poeme  / Iurie Donici. – Chişinău : Labirint, 2021. – 175, [1] p. : fot. – (Exerciţii de eternitate, ISBN 978-9975-122-97-9).

50 ex.

ISBN 978-9975-3419-6-7.

821.135.1(478)-1

D 67

Druguş, Virginia.

Limba şi literatura română : Proiectare pe unităţi de învăţare : Clasa a 2-a : Semestrul 1 / Virginia Druguş, Svetlana Vîrlan. – [Chişinău] : Învăţătorul Modern, 2021 (Cavaioli SRL). – 162 p. : fig., tab. – (Colecţia „Atelier didactic” / coordonat de Mariana Marin, ISBN 978-9975-59-157-7).

100 ex.

ISBN 978-9975-59-218-5.

373.3.016:[811.135.1+821.135.1.09]

D 85

Волковская, Мария.

Русская речь : Рабочая тетрадь : 6-й класс / Мария Волковская, Нина Горбачева. – [Кишинэу] : Prut Internaţional, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 84 p. : il.

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-601-0.

811.161.1(076)

В 677

Luşmanschi, Galina.

Contabilitate financiară aprofundată : (Note de curs) / Galina Luşmanschi, Maria Cojocaru, Lilia Lavrenciuc ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Ştiinţe Economice, Departamentul Contabilitate şi Informatică Economică. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 149 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 122-123. – 50 ex.

ISBN 978-9975-158-36-7.

657.15(075.8)

L 96

Cireş-Smirneaghin, Vitalie.

Requiem : pentru cor mixt, solişti : (Soprano, Alto, Tenor, Bas) şi orchestră simfonică (Clavir)  / V. S. Cireş ; notograf: Valeriu Vântu ; copertă: Iurie Pânzaru. – Chişinău : Pontos, 2021 (Print-Caro SRL). – 218 p. : fot., n. muz.

Text: lb. latină. – 15 ex.

ISMN 979-0-3481-0026-5.

[783.29+785.11]:780.8:780.616.432

C 54

Onică, Ana.

Aventurile furnicuţei Nica / Ana Onică ; ilustraţii de Anastasia Zabrodina. – Chişinău: Iter Quos, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 34, [2] p. : il. color.

600 ex.

ISBN 978-9975-3206-9-6.

821.135.1(478)-34-93

O-56

Стефандрия, Мария.

Только вера и любовь / Мария Стефандрия. – Chişinău : Pontos, 2021 (Print-Caro SRL). – 176 p.

30 ex.

ISBN 978-9975-72-584-2.

821.161.1(478)-141

C 798

Litere ghiduşe : Limbaj şi comunicare : 6-7 ani / Natalia Zotea, Ecaterina Schimbător, Lucia Mihăilă [et al.]. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 36 p. : il., il. color. – (Educaţie preşcolară!, ISBN 978-9975-54-598-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-599-0.

373.2.016:811.135.1

L 66

Vocale jucăuşe : Limbaj şi comunicare : 5-6 ani / Natalia Zotea, Lucia Mihăilă, Tatiana Tcaci [et al.]. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 36 p. : il., il. color. – (Educaţie preşcolară!, ISBN 978-9975-54-598-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-600-3.

373.2.016:811.135.1

V-80

Securitatea și agenda securității : Ghid pentru jurnaliști / Asociaţia Presei Independente din Republica Moldova (API), Jurnalism în Domeniul Apărării şi Securităţii JAS, Centrul de Informare şi Documentare privind NATO (CID NATO) ; consultante: Natalia Albu, Elena Mârzac ; contribuţie: Liliana Barbăroşie ; coordonare: Petru Macovei. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 60 p. : fig., fot.

Referinţe bibliogr.: p. 49-53. – Finanţat de Ambasada SUA în Republica Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-87-867-8.

351.86:070(036)

S 40

Albu, Luminița.

Descoperă lumea : Animale şi păsări. Flori şi arbori. Anotimpuri : 5-6 ani : Grupa mare : Elaborat în baza Curriculumului naţional : Fişe de lucru / Luminița  Albu ; concept: Iu. Albu ; co-autori: Ala Țepordei ; ilustraţii: Anastasia Panfil. – [Chişinău] : Libelula (PROMO plus), 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 36 p. : il. color. – (Învăţ la grădiniţă, ISBN 978-9975-3413-0-1).

Aut. indicat pe p. a 4-a a cop. – F. f. de tit. – 6000 ex. 

ISBN 978-9975-3227-5-1.

373.2.016:502/504

A 33

Albu, Luminița.

Activităţi matematice : Cifre şi numere. Adunarea şi scăderea. Descompunerea numerelor : 5-6 ani : Grupa mare : Elaborat în baza Curriculumului naţional : Fişe de lucru / Luminița  Albu ; concept: Iu. Albu ; co-autori: Ala Țepordei ; ilustraţii: Anastasia Panfil. – [Chişinău] : Libelula (PROMO plus), 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 36 p. : il. color. – (Învăţ la grădiniţă, ISBN 978-9975-3413-0-1).

Aut. indicat pe p. a 4-a a cop. – F. f. de tit. – 6000 ex. 

ISBN 978-9975-3227-6-8.

373.2.016:51

A 33

Копыл, Инна Б.

Календарно-тематическое планирование по русскому языку : 5 класс : 2021-2022 учебный год / Копыл Инна Б. ; координаторы: Татьяна Вердеш, Светлана Настас. – Кишинэу : NeoEduct, 2021. – 31 p. : tab. – (Сборник: Дидактические проекты, ISBN 978-9975-3227-3-7).

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Referinţe bibliogr.: p. 30 (5 tit.).

ISBN 978-9975-3227-4-4 (PDF).

373.3.091:811.161.1

К 659

Maznic, Andrei.

Revelaţii spirituale : Versuri / Andrei Maznic ; copertă: Dumitru Maxim. – Chişinău : Pontos, 2021 (Print-Caro SRL). – 44 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-582-8.

821.135.1(478)-1

M 53

Băluţă, Dumitru.

Umbre de cristal : Piese de teatru / Dumitru Băluţă ; copertă: Marina Dimitriu. – Chişinău : Pontos, 2021 (Print-Caro SRL). – 148 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-583-5.

821.135.1(478)-2

B 24

English : Workbook : Level A2.1 : Form 5 / Iulia Ignatiuc, Ana Muntean, Ludmila Foca, Dina Puiu ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 88 p. : il.

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-597-6.

811.111(075) 

E 57

Jalbă, Ghenadie.

Versuri / Ghenadie Jalbă ; selecţie: Vlad Pohilă ;  ilustraţii: Alexandru Macovei. – Ed. spec. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 80 p. : il.

100 ex.

ISBN 978-9975-87-866-1.

821.135.1(478)-1

J 22

Урсу, Людмила.

Математика : Гид по внедрению учебника : 1 класс / Людмила Урсу, Илие Лупу, Юлия Ясински ; comisia de evaluare: Tatiana Dubineanschi [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – [Кишинэу] : Prut Internaţional 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 68 p. : fig., tab.

Finanţat din resursele financiare ale Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-54-596-9.

373.3.091:51

У 727

Spataru, Inesa.

Modele de proiectare de lungă durată la Educaţia muzicală : Anul de învăţământ 2021-2022 / Inesa Spataru ; coordonator: Hîncu Ionela. – Chişinău : NeoEduct, 2021. – 65 p. : tab. color. – (Colecţia: Proiecte didactice, ISBN 978-9975-909-59-4).

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul compartimentelor.

ISBN 978-9975-3130-9-4 (PDF).

373.3/.4.091:78

S 72

SARS-CoV-2: antigenitate, imunogenitate, mecanisme patogenetice și de prevenție a infecției COVID-19 : (Compendiu) / autori: Revenco Ninel, Andrieş Lucia, Barba Doina [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : Medicina, 2021. – 57 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 52 (83 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-82-212-1.

616.98-092:578.834.1SARS-Cov-2(075)

S 24

Cheianu-Andrei, Diana.

Impactul Programului de Educaţie Parentală „CONECT. Adolescenţa pe înţelesul părinţilor”  asupra cunoştinţelor, atitudinilor şi competenţelor părinţilor : Raport Endline / Diana Cheianu-Andrei ; coordonator: Daniela Sîmboteanu ; Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului Faţă de Copii (CNPAC), SOCIOPOLIS Consultancy SRL. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 56 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare din sursele Fundaţiei OAK. – 100 ex.

ISBN 978-9975-87-865-4.

37.018.1:303.4

C 40

Codrescu, Andrei.

Miracol şi catastrofă : Interviuri, 1995-2021 / Andrei Codrescu ; ed. îngrijită, note şi pref. de Cristina Vănoagă. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Bons Offices SRL). – 336 p. – (Cartier popular / colecție coordonată de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).

500 ex.

ISBN 978-9975-86-536-4.

821.135.1-83

C 60

Popescu, Leonid.

Tragedie pozitivă : Roman / Leonid Popescu ; colegiul de redactare: Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija ; coordonatori: Vitalie Răilean [et al.] ; grafică: Leonid Popescu ; coperta: Aglaia Popescu. – Chişinău : Editura pentru Literatură şi Artă, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 508 p. – (Colecţia IDEAL, ISBN 978-9975-4288-0-4).

500 ex.

ISBN 978-9975-157-89-6.

821.135.1(478)-31

P 81

Țîbuleac, Tatiana.

Vara în care mama a avut ochii verzi : Roman / Tatiana Țîbuleac ; coperta: Vitalie Coroban. – Ed. a 9-a. – [Chişinău] : Cartier, 2020 (Bons Offices SRL). – 121, [1] p. – (Cartier popular / colecţie coordonată de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).

5000 ex.

ISBN 978-9975-86-535-7.

821.135.1(478)-31

Ţ 58

Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor UPSC : Bibliografie selectivă / Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Biblioteca Ştiinţifică ; alcătuitori: Maria Emandei [et al.] ; redactor responsabil: Ecaterina Scherlet ; redactor bibliografic: Ala Susarenco. – Chişinău : S. n., 2021 (CEP UPS „Ion Creangă”) – . – ISBN 978-9975-46-547-2.

2012-2013. – 2021. – 150 p. – 100 ex. – ISBN 978-9975-46-548-9.

016:378.637(478-25)

C 69

Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor UPSC : Bibliografie selectivă / Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Biblioteca Ştiinţifică ; alcătuitori: Elizaveta Chiriac, Svetlana Ciorbă ; redactor responsabil: Ecaterina Scherlet ; redactor bibliografic: Ala Susarenco. – Chişinău : S. n., 2021 (CEP UPS „Ion Creangă”) – . – ISBN 978-9975-46-547-2.

2014-2015. – 2021. – 126 p. – 100 ex. – ISBN 978-9975-46-549-6.

016:378.637(478-25)

C 69

Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor UPSC : Bibliografie selectivă / Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Biblioteca Ştiinţifică ; alcătuitor: Ala Susarenco ; redactor responsabil: Ecaterina Scherlet ; redactor bibliografic: Ala Susarenco. – Chişinău : S. n., 2021 (CEP UPS „Ion Creangă”) – . – ISBN 978-9975-46-547-2.

2020. – 2021. – 91 p. – 100 ex. – ISBN 978-9975-46-550-2.

016:378.637(478-25)

C 69

Vasilcău, Traian.

Chip încuiat într-o floare = Visage enfermé dans une fleur / Traian Vasilcău ; în tălmăcirea, în limba franceză: Cornéliu Tocan ; postfaţă: Theodor Codreanu ; ilustraţii: Cornéliu Tocan. – Chişinău : Print-Caro, 2021. – 60 p.

Tit., text paral.: lb. rom., fr. – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-907-1.

821.135.1(478)-1=135.1=133.1

V-32

Vasilcău, Traian.

Lancea amurgului = Lancia del tramonto / Traian Vasilcău ; în tălmăcirea, în limba italiană: Varvara-Valentina Corcodel ; prefaţă: Nicolae Dabija ; ilustraţii: Cornéliu Tocan. – Chişinău : Print-Caro, 2021. – 99 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-56-908-8.

821.135.1(478)-1=135.1=131.1

V-32

Гражданское воспитание : Пособие для учителя : 7 класс / Иосиф Молдовану, Наталья Чеботарь, Виолета Тергуцэ [и др.] ; координаторы: Корина Лунгу, Думитру Лазур ; Совет Европы, Министерство Образования и Исследований Республики Молдова. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Bons Offices SRL). – 144 p. : tab.

Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. – Изд. при фин. поддержке Швейцарского упр. по развитию и сотрудничеству. – 600 ex.

ISBN 978-9975-87-863-0.

373.4.017(072)

Г 756

Гражданское воспитание : Пособие для учителя : 12 класс / Диана Галантон, Ольга Елпужан, Кэлин Рус, Оана Нестян-Санду ; координаторы: Корина Лунгу, Думитру Лазур ; Совет Европы, Министерство Образования и Исследований Республики Молдова. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Bons Offices SRL). – 144 p. : tab.

Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. – Изд. при фин. поддержке Швейцарского упр. по развитию и сотрудничеству. – 750 ex.

ISBN 978-9975-87-864-7.

373.5.017(072)

Г 756

Курачицки, Анжела.

Букварь : Гид для учителя : 1 класс / Анжела Курачицки, Наталья Соколова ; comisia de evaluare: Maria Volcovscaia [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – [Chişinău] : Univers Educaţional, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 156 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. în text. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3215-2-5.

373.3.016:[811.161.1+821.161.1.09]

К 930

Бесарабски гердан :[2021]: Алманах на литературни творби на бесарабските автори / Фондация „Български дух” ; съставители: Иван Аловатски [и др.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Fox Trading SRL). – 354 p. : fot.

Texte : lb. rom., bulgară, găgăuză, rusă. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3337-6-4.

821-82=00

Б 530

Vasilcău, Traian.

Al pietrei monolog = Stone Monologue / Traian Vasilcău ; în tălmăcirea, în limba engleză: Cornéliu Tocan ; postfaţă de Arcadie Suceveanu ; ilustraţii: Cornéliu Tocan. – Chişinău : Print-Caro, 2021. – 60 p.

Tit., text paral.: lb. rom., engl. – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-906-4.

821.135.1(478)-1=135.1=111

V-32

Bălan, Greta.

Ghid privind managementul ulcerului trofic infectat / Bălan Greta, Rudic Valeriu. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 12 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 12 (8 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-905-7.

616-002.44-07-08(036)

B 19

„Managementul sănătăţii publice: realizări, provocări şi perspective”, conferinţă (16 ; 2021 ; Chişinău). Managementul sănătăţii publice: realizări, provocări şi perspective : In Memoriam Eugen Popuşoi :Materialele conferinţei, Ediţia a 16-a, 20-22 septembrie 2021 / responsabil de ediţie: Oleg Lozan [et al.]. – Chişinău : Medicina, 2021. – 40 p.

Antetit.: Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Şcoala de Management în Sănătate Publică. – 150 ex.

ISBN 978-9975-82-211-4.

614.2(082)

M 20

Волковская, Мария.

Русская речь : Рабочая тетрадь : 5-й класс / Мария Волковская, Нина Горбачева. – [Кишинэу] : Prut Internaţional, 2021 ([F.E.-P. „Tipografia Centrală”]). – 80 p. : fig., tab.

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-595-2.

811.161.1(076)

В 677

Modele de proiectare de lungă durată la limba şi literatura română şi literatura universală : Anul de învăţământ 2021-2022 / Tatiana Verdeş, Svetlana Nastas, Ina Apachița [et al.] ; coordonat de Tatiana Verdeş, Svetlana Nastas. – Chişinău : NeoEduct, 2021. – 48 p. : tab. color. – (Colecţia: Proiecte didactice, ISBN 978-9975-909-59-4).

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul compartimentelor.

ISBN 978-9975-909-66-2 (PDF).

373.5.091:[811.135.1+821.135.1.09+821(100).09]

M 84

Modele de proiectare de lungă durată la limba şi literatura română : (clasa a 8-a, a 9-a) : Anul de învăţământ 2021-2022 / Ina Apachiţa, Tatiana Verdeş, Angela Prodan, Svetlana Nastas ; coordonatori: Tatiana Verdeş, Svetalana Nastas. – Chişinău : NeoEduct, 2021. – 51 p. : tab. – (Colecţia: Proiecte didactice, ISBN 978-9975-909-59-4).

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul compartimentelor.

ISBN 978-9975-909-67-9 (PDF).

373.4.091:[811.135.1+821.135.1.09]

M 84

Biologie : Suport didactic „Organismul uman şi sănătatea” : clasa a 6-a / Mariana Goraș, Stela Arhip, Daniela Placinta [et al.] ; Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova, Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA) în Republica Moldova. – Chișinău : Lyceum, 2021. – 37 p. : fig., tab.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Referinţe bibliogr.: p. 37 (14 tit.).

ISBN 978-9975-3442-5-8 (PDF).

373.4.091:57:611/613

B 53

Biologie : Suport didactic „Organismul uman şi sănătatea” : clasa a 8-a / Mariana Goraș, Stela Arhip, Daniela Placinta [et al.] ; Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova, Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA) în Republica Moldova. – Chișinău : Lyceum, 2021. – 123 p. : fig., tab.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

ISBN 978-9975-3442-7-2 (PDF).

373.4.091:57:611/613

B 53

Biologie : Suport didactic „Organismul uman şi sănătatea” : clasa a 9-a / Mariana Goraș, Stela Arhip, Daniela Placinta [et al.] ; Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova, Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA) în Republica Moldova. – Chișinău : Lyceum, 2021. – 35 p. : fig., tab.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Referinţe bibliogr.: p. 35 (13 tit.).

ISBN 978-9975-3442-8-9 (PDF).

373.4.091:57:611/613

B 53

Biologie : Suport didactic „Organismul uman şi sănătatea” : clasa a 7-a / Mariana Goraș, Stela Arhip, Daniela Placinta [et al.] ; Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova, Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA) în Republica Moldova. – Chișinău : Lyceum, 2021. – 92 p. : fig., tab.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Referinţe bibliogr.: p. 92 (13 tit.).

ISBN 978-9975-3442-6-5 (PDF).

373.4.091:57:611/613

B 53

„Sport. Olimpism. Sănătate”, congres ştiinţific internaţional (5 ; 2020 ; Chişinău). Sport. Olimpism. Sănătate : Congresul Ştiinţific Internaţional : Culegere de articole, Ediţia a 5-a, (10-12 septembrie 2020) / comitetul ştiinţific: V. Manolachi (preşedinte) [et al.] ; colegiul de redacţie: Povestca Lazari [et al.]. – Chişinău : USEFS, 2021. – 660 p. : fig., tab.

Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Asoc. Intern. a Univ. de Cultură Fizică şi Sport. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – 300 ex.

ISBN 978-9975-131-98-8.

796/799:37.0(082)=135.1=111=161.1

S 74

Cerbuşca, Pavel.

Istorie : Clasa a 4-a : Material complementar pentru elevi, cadre didactice şi părinţi : Caietul elevului / Pavel Cerbuşca. – [Ed. a 2-a].– Chişinău : Cartdidact, 2021. – 64 p. : fig. color, hărţi.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3497-2-7.

94(076)

C 35

Bienala Internaţională de Pictură = International Painting Biennial : Chişinău-2021 / Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova, Centrul de Artă „Amprente” ; autor concepţie şi coordonator, curator: Tudor Zbârnea ; traducător engleză: Elena Casiadi ; comitetul de organizare: Dumitru Bolboceanu [et al.] ; fotografie: Iurie Foca. – [Chişinău] : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 208 p. : fig., fot. color.

Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Sub patronajul Min. Culturii al Rep. Moldova. – 800 ex.

ISBN 978-9975-87-862-3.

75:069.9(100)=135.1=111

B 52

Balsam spiritual pentru o fire integră / coordonator, concepţie artistică şi redactor: Alexandru-Horaţiu Frişcu. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 220 p. : fot.

65 ex.

ISBN 978-9975-56-904-0.

821.135.1(478)-82+821.135.1(478).09

B 23

Roman, Ruslana.

Metodologia formării deprinderilor de citire la prima vedere la disciplina Pian : Elaborare metodică pentru instituţiile de învăţământ artistic / Ruslana Roman ; redactor ştiinţific: Bunea Diana ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Departamentul Pian. – Chişinău : AMTAP, 2021. – 36 p. : fig., tab.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Adnot. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 19-21 (49 tit.).

ISMN 979-0-3480-0431-0.

ISBN 978-9975-3182-6-6 (PDF).

780.8:780.616.432(076)

R 70

Brînza, Cristian.

Răspunderea penală pentru luarea de mită şi darea de mită  / Cristian Brînza. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 428 p.

Referinţe bibliogr.: p. 389-427 (577 tit.). – 400 ex.

ISBN 978-9975-157-88-9.

343.352

B 83

Educaţie pentru societate : Ghidul profesorului : Clasa a 7-a / Iosif Moldovanu, Natalia Cebotar, Violeta Terguţă [et al] ; coordonatori: Corina Lungu, Dumitru Lazur ; Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 144 p. : fig., tab.

Este proprietate a Min. Educaţiei şi Cercet. al Rep. Moldova şi a Consiliului Europei. – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Coop. – 2200 ex.

ISBN 978-9975-87-860-9.

373.4.017(072)

E 19

Educaţie pentru societate : Ghidul profesorului : Clasa a 12-a / Olga Elpujan, Diana Galanton, Călin Rus, Oana Nestian-Sandu ; coordonatori: Corina Lungu, Dumitru Lazur ; Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 144 p. : tab.

Este proprietate a Min. Educaţiei şi Cercet. al Rep. Moldova şi a Consiliului Europei. – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Coop. – 2500 ex.

ISBN 978-9975-87-861-6.

373.5.017(072)

E 19

Tincu, Violeta.

Managementul serviciilor publice locale : Ghidul participantului / Tincu Violeta ; coordonator de ediţie: Ţepordei Aurelia ; Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM), Academia de Administrare Publică. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 100 p. : fig., foto, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 93-98 (88 tit.). – Apare cu suportul financiar al Min. German pentru Coop. Economică şi Dezvoltare (BMZ). – 300 ex.

ISBN 978-9975-56-903-3.

352:005.6(075)

T 62

Doctori Honoris Causa ai Academiei de Studii Economice a Moldovei / Grigore Belostecinic (coordonator) ; responsabil de ediţie: Natalia Cheradi ; echipa de colectare şi redactare a informaţiilor: Diana Bragoi [et al.] ; Academia de Studii Economice a Moldovei. – Ed. a 3-a. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 128 p. : fot.

200 ex.

ISBN 978-9975-155-29-8.

378.25(092):378.633(478-25)

D 61

Capiţa, Ludmila.

Transilvania, trepte ale împlinirii sufletești / Ludmila Capiţa ; coordonator: Mariana Harjevschi ; redactor de specialitate: Lidia Kulikovski ; Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Biblioteca „Transilvania”. – Chişinău : UNU, 2021 (Fox Trading SRL). – 167 p. (Colecţia „Professional”, ISBN 978-9975-134-31-6).

Bibliogr.: p. 149-153. – Ind. alf. de tit., nume, parteneri : p. 154-165. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3337-2-6.

027.52(478-25)

C 20

Şeremet, Mila.

Utilizatorul, factorul nostru dinamic / Mila Şeremet ; coordonator: Mariana Harjevschi ; redactor de specialitate: Lidia Kulikovski ; Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Biblioteca „Transilvania”. – Chişinău : UNU, 2021 (Fox Trading SRL). – 120 p. – (Colecţia „Professional”, ISBN 978-9975-134-31-6).

Bibliogr.: p. 109-112. – Ind. alf. de art., nume : p. 113-118. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3337-3-3.

027.52(478-25)

S 48

Onciu, Parascovia.

Transilvania, biblioteca din inima mea / Parascovia Onciu ; coordonator: Mariana Harjevschi ; redactor de specialitate: Lidia Kulikovski ; Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Biblioteca „Transilvania”. – Chişinău : UNU, 2021 (Fox Trading SRL). – 246 p. – (Colecţia „Professional”, ISBN 978-9975-134-31-6).

Bibliogr.: p. 226-229. – Ind. alf. de art., servicii, nume : p. 230-243. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3337-4-0.

027.52(478-25)

O-54

Donţu, Tatiana.

Pledoarie pentru lectură / Tatiana Donţu ; Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Biblioteca „Transilvania” ; coordonator: Mariana Harjevschi ; redactor de specialitate: Lidia Kulikovski. – Chişinău : UNU, 2021 (Fox Trading SRL). – 154 p. – (Colecţia „Professional”, ISBN 978-9975-134-31-6).

Bibliogr.: p. 135-139. – Ind. alf. de art., nume, parteneri : p. 140-146. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3337-5-7.

027.52(478-25)

D 67

Darii, Natalia.

Luminiţe spirituale : Educaţia moral-spirituală : Clasa a 2-a : Activităţi interactive pentru elevi / Natalia Darii, Mariana Marin (coordonator). – Chişinău : Învăţătorul Modern, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 64 p. : fig., tab. – (Colecţia „Atelier didactic”, ISBN 978-9975-59-157-7).

50 ex.

ISBN 978-9975-59-216-1.

37.017.93(076)

D 19

„Sustainable use and protection of animal world in the context of climate change”,  international conference of zoologists (10 ; 2021 ; Chişinău). X-th International Conference of Zoologists „Sustainable use and protection of animal world in the context of climate change” : dedicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology, 16-17 September 2021 / editors: Ungureanu Laurenţia (chief editor) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 392 p. : fig., tab.

Antetit.: Min. of Education and Research of the Republic of Moldova, Inst. of Zoology. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-157-82-7.

502.74:[59+551.583](082)

S 96

Institutul de Zoologie : Istorie. Personalităţi. Cercetări (1946-2021) / Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Institutul de Zoologie ; coordonator şi redactor ştiinţific: Laurenţia Ungureanu ; consultanţi ştiinţifici: Ion Toderaş [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 470 p. : fig., fot., tab.

Bibliogr. în text. – 200 ex.

ISBN 978-9975-157-83-4.

001.32(478-25)(091)

I-57

Goldstein, Clifford.

„Adevărul prezent” în Deuteronomul / Clifford Goldstein ; traducere: Denisa Olariu ; lectura traducerii, adaptare: Daniel Brînzan, Florian Ristea ; Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 136 p. – (Studii biblice : ediţia standard, ISBN 978-9975-53-540-3 ; octombrie-noiembrie-decembrie 2021).

Tit. orig.: Present Truth in Deuteronomy. – 1420 ex.

ISBN 978-9975-157-84-1.

27-29

G 66

Goldstein, Clifford.

„Adevărul prezent” în Deuteronomul / Clifford Goldstein ; traducere: Denisa Olariu ; lectura traducerii, adaptare: Daniel Brînzan, Florian Ristea ; Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 192 p. – (Studii biblice : ediţia instructori, ISBN 978-9975-53-952-4 ; octombrie-noiembrie-decembrie 2021).

Tit. orig.: Present Truth in Deuteronomy. – 660 ex.

ISBN 978-9975-157-85-8.

27-29

G 66

Гольдштейн, Клиффорд.

Истина для настоящего времени в книге Второзаконие / Клиффорд Гольдштейн ; переводчик: Л. Рудяк ; ответственный редактор: П. Давыдов. – Кишинэу : Б. и., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 192 p. – (Пособие по изучению Библии в субботней школе, ISBN 978-9975-53-428-4 ; 4 квартал 2021 года).

1180 ex.

ISBN 978-9975-157-86-5.

27-29

Г 635

Гольдштейн, Клиффорд.

Истина для настоящего времени в книге Второзаконие / Клиффорд Гольдштейн ; переводчик: Л. Рудяк ; ответственный редактор: П. Давыдов. – Кишинэу : Б. и., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 288 p. – (Пособие по изучению Библии в субботней школе : c комментариями для учителей, ISBN 978-9975-53-426-0 ; 4 квартал 2021 года).

470 ex.

ISBN 978-9975-157-87-2.

27-29

Г 635

Livandovschi, Roman.

Note de curs la disciplina „Strategii şi politici în turism” : Predată la masterat, specialitatea „Gestiunea şi dezvoltarea turismului” (GET) / Roman Livandovschi, Elena Turcov ; Academia de Studii Economice a Moldovei, Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor”, Departamentul „Comerţ, Turism şi Alimentaţie publică”. – Chişinău : S. n., 2021 (Serviciul Editorial-Poligrafic al ASEM). – 72 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 70-72 (31 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 30 ex.

ISBN 978-9975-155-27-4.

338.48(075.8)

L 68

Sciuchina, Olga.

British Culture and Civilization / Olga Sciuchina ; Comrat State University, Faculty of National Culture, Chair of Foreign Languages. – Comrat : S. n., 2021 (A&V Poligraf SRL). – 85 p. : fot., fot. color.

Text parţial în lb. rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 85 (14 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-163-5.

008(410):811.111(075.8)

S 37

Sciuchina, Olga.

Theoretical Phonetics of the English Language / Olga Sciuchina, Tatiana Sandu ; Comrat State University, Faculty of National Culture, Chair of Foreign Languages. – Comrat : S. n., 2021 (A&V Poligraf SRL). – 71 p.

Referinţe bibliogr.: p. 67-69 (43 tit.). – 10 ex.

ISBN

811.111’342(075.8)

S 37

Pe aripi lirice : [Culegere de poezii]/ Academia de Studii Economice din Moldova ; colegiul de redacţie: Grigore Belostecinic [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 156 p. : il.

Apare cu suportul financiar al MAIB. – 200 ex.

ISBN 978-9975-155-28-1.

821.135.1(478)-82+821.135.1-82

P 48

Caiet de exersare pentru formarea competenţelor la Istorie : Clasa a 12-a / grupul de autori: Corina Lungu, Viorica Bujor, Svetlana Vasilachi [et al.]. – Chişinău : UNU, 2021 (Fox Trading SRL). – 100 p. : tab., hărţi.

500 ex.

ISBN 978-9975-3337-1-9.

94(=135.1)+94(100)(076.6)

C 12

Bătrînac, Tudor.

Gaşpar – vatră strămoşească / Tudor Bătrînac ; coordonator: Viorel Prisacari. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 423 p. : fot. color.

300 ex.

ISBN 978-9975-157-81-0.

94(478-22)

B 37

Glavan, Aurelia.

Reabilitarea psihosocială a persoanelor post accident vascular cerebral : Specialitatea 511.03 – Psihologie socială : Lucrare de sinteză pentru titlul ştiinţific de doctor habilitat în ştiinţe psihologice / Glavan Aurelia ; consultant ştiinţific: Bucun Nicolae ; Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : S. n., 2021 (C.E.-P. UPS „Ion Creangă”). – 91 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 77-87.

50 ex.

616.831-005.1-082-036.82:159.9

G 61

Rotaru, Noie.

Hai să ne cunoaştem vatra: Mândrul plai Teleneşti, …! = Let’s get to know our home hearth: Teleneşti – The proud land = Дізнаймося вогнище: славетний край Теленешть, …! : (Itinerar literar și istorico-geografic) / Noie Rotaru, Alina Pascaru, Aurica Munteanu ; coordonatori: Victor Capcelea [et al.]. – Bălţi : Indigou Color, 2021. – 363 p. : fot., hărţi, tab.

Tit. paral.: lb. rom., rusă, ucr. – Referinţe bibliogr.: p. 338-363 (348 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3490-9-3.

94(478)

R 82

Sorbală, Silvia.

Matematică : Caietul elevului : Clasa a 7-a / Sorbală Silvia. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 63 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 61 (9 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-157-62-9.

51(076)

S 69

Bejan, Octavian.

Dicţionar de criminologie / text, copertă: Octavian Bejan ; redactare ştiinţifică: Valeriu Bujor. – Ed. a 2-a, ad. şi înnoită, 435 de termeni. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 329, [1] p.

Ind.: p. 318-323. – 50 ex.

ISBN 978-9975-158-35-0.

343.9(038)

B 41

Statnic, Eugen.

Înstrăinarea Basarabiei / Eugen Statnic ; coordonator şi fotografii: Vasile Şoimaru ; Proiectul „Românii din jurul României”. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Chişinău : Serebia, 2021 (Balacron SRL). – 319 p. : fot., hărţi, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 291. – Ind. de nume, geogr.: p. 292-299. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-66-718-0.

94(478)

S 79

Grossu, Diana.

Let’s read and practice : activity book for beginners : Level A1.1 / Grossu Diana. – Chişinău : S. n., 2021 (Primex-Com SRL). – 80 p. : fig., tab.

200 ex.

ISBN 978-9975-3161-7-0.

811.111(075)

G 88

Великсар, Марина.

Английский Bы и Я : Тематический словарь / Марина Великсар. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Primex-Com SRL). – 142 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3161-8-7.

811.111’374.2’373.4=161.1

В 274

Cădureanu Bahrin, Valentina.

Lărguţa : Codrenii Tigheciului : File de istorie. Mărturii. Amintiri / Valentina Pădureanu Bahrin. – Chişinău : Lexon-Prim, 2021. – 276 p. : fot., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 270-274. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3502-9-7.

94(478-22)

P 12

Авидон, Нина.

Я расту : Книжка-раскраска / Нина Авидон. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Print-Caro SRL). – 192 p. : des.

250 ex.

ISBN 978-9975-56-899-9.

821.161.1(478)-8-93

A 200

Урсу, Людмила.

Математика : 2 класс : Учебник / Людмила Урсу, Илие Лупу, Юлия Ясински ; comisia de evaluare: Tatiana Dubineanschi [et al.] ; traducere din limba română: Ludmila Ursu, Tatiana Rusu ; Ministerul Educaţiei şi Cercetării. – [Кишинэу] : Prut Internaţional, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 142, [2] p. : fig. color.

Este proprietatea Min. Educaţiei şi Cercet. al Rep. Moldova. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-592-1.

51(075.2)

У 727

Sanduleac, Sergiu.

Dezvoltarea gândirii ştiinţifice la cadrele didactice: fundamente teoretice și aplicative : Ghid metodologic / Sanduleac Sergiu, Cuzneţov Larisa ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Laboratorul Pedagogie Inovativă și Dezvoltare Personală. – Chişinău : S. n., 2021 (Pulsul Pieţei SRL). – 151 p. : fig.

Bibliogr.: p. 135-151 (144 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-3000-9-4.

37.091:159.955(075)

S 20

Gorobeț, Evelina.

Repere teoretico-aplicative a procesului educațional în mediul online : Ghid metodologic / Evelina Gorobeț, Olga Raileanu ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Laboratorul Pedagogie Inovativă și Dezvoltare Personală. – Chişinău : S. n., 2021 (Pulsul Pieţei SRL). – 155 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 144-155 (84 tit.). – 20 ex.

ISBN 978-9975-3097-8-3.

37.018.43:004.9(072)

G 72

Пармакли, Д. М.

Алгоритм оценки и прогнозирования экономических  показателей деятельности предприятий в динамике : (Учебное пособие) / Пармакли Д. М., Кураксина С. С. ; Комратский государственный университет, Научно-исследовательский центр „Прогресс”. – Комрат : Б. и., 2021 (Centrografic SRL). – 70 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 70 (4 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-83-162-8.

658.5(075.8)

П 183

Bejan, Octavian.

Carte de învățătură sociologică / Octavian Bejan ; redactare ştiinţifică: Valeriu Bujor ; copertă de autor. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 113 p.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-158-27-5.

316

B 41

„Creativitatea în jurnalism”, conferinţă ştiinţifică naţională (2021 ; Chişinău). Creativitatea în jurnalism : Conferinţa ştiinţifică naţională, 24 februarie 2021, Chișinău : [în vol.] / coordonator: Mihai Lescu, Boris Parfentiev. – Chişinău : CEP USM, 2021 – . – ISBN 978-9975-149-28-0.

Vol. 4. – 2021. – 173 p. : tab. – Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. Jurnalism și Ştiințe ale Comunicării, Dep. Teoria și Practica Jurnalismului. – Text parţial în lb. rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 30 ex. – ISBN 978-9975-158-28-2.

[070+659.3]:378(082)

C 84
Dumneanu, Ludmila.

Infracțiuni în domeniul informatic : Note de curs / Ludmila Dumneanu, Dorina Gurev ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Departamentul Drept Penal. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 261 p.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex.

ISBN 978-9975-158-29-9.

343.7:004.056(075.8)

D 90

Guţu, Ion.

Sémiotique : Support de cours / Ion Guţu ; responsable de l’édition: Ion Dumbrăveanu ; rédacteur scientifique: Silvia Guţu ; Université d’Etat de Moldova, Faculté des Lettres, Département de Linguistique Romane et Communication Interculturelle. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 140 p. : fig., fot., tab.

Referinţe bibliogr. în text. – 50 ex.

ISBN 978-9975-158-30-5.

811.133.1’22(075.8)

G 98

Gladchi, Gheorghe.

Drept penal. Partea generală : Manual pentru facultăţile de drept : [în vol.]/ Gheorghe Gladchi ; Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2021 – . –  ISBN 978-9975-158-31-2.

Vol. 1. – 2021. – 515 p. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-158-32-9.

343.2(075.8)

G 61

Dolghi, Adrian.

Istoria românilor şi universală în scheme şi tabele : Preistoria și Epoca Antică, Epoca Medievală, Epoca Modernă, Epoca Contemporană : Material didactic pentru gimnaziu şi liceu / Adrian Dolghi, Alina Felea. – Chişinău : S. n., 2021 (Notograf Prim SRL). – 337 p. : scheme, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 324-326. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-84-146-7.

94(=135.1)+94(100)(075)

D 64

Ilieş, Tatiana.

Modele de proiectare de lungă durată la Matematică : (gimnaziu) : Anul de învăţământ 2021-2022 / Tatiana Ilieş ; coordonator: Tatiana Verdeş. – Chişinău : NeoEduct, 2021. – 86 p. : tab. color. – (Colecţia: Proiecte didactice, ISBN 978-9975-909-59-4).

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul compartimentelor.

ISBN 978-9975-909-73-0 (PDF).

373.4.091:51

I-44

Purcaci, Tatiana.

Modele de proiectare de lungă durată la Educaţia plastică : (clasele primare) : Anul de învăţământ 2021-2022 / Tatiana Purcaci ; coordonator: Tatiana Verdeş. – Chişinău : NeoEduct, 2021. – 44 p. : tab. color. – (Colecţia: Proiecte didactice, ISBN 978-9975-909-59-4).

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul compartimentelor.

ISBN 978-9975-909-74-7.

373.3.091:73/76

P 98

Duminică, Stella.

180 de activități zilnice în instituțiile de educație timpurie : [în vol.] / Duminică Stella, Dascal Angela ; au participat: Oxana Gîscă [et al.]. – Chişinău : Tipografia Centrală, 2021 – . – (Biblioteca educatorului, ISBN 978-9975-157-75-9). – ISBN 978-9975-157-76-6.

Vol. 1. – 2021. – 104 p. : fig., tab. – Referinţe bibliogr.: p. 104 (16 tit.). – 500 ex. – ISBN 978-9975-157-77-3.

373.2.015

D 90

Duminică, Stella.

Agenda proiectării activităților în instituțiile de educație timpurie /  Stella Duminică, Angela Dascal. – Chişinău : Tipografia Centrală, 2021. – 244 p. : fig., tab. – (Biblioteca educatorului, ISBN 978-9975-157-75-9).

Aut. indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 244 (16 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-157-78-0.

373.2.091

D 90

Ghid metodologic ecotoxicologic de monitorizare a mediului: problematică, tehnici de laborator și investigarea riscului asupra sănătății / BSB27-MONITOX, Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre, Institute of Zoology, Center of Research of Hidrobiocenoses and Ecotoxicology ; editori: Elena Zubcov, Antoaneta Ene. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 112 p. : fig., tab. – (Common borders. Common solutions, ISBN 978-9975-128-28-5).

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu suportul financiar al Uniunii Europene. – 200 ex.

ISBN 978-9975-157-79-7.

504.06:[574+614]

G 49

Verega, Cătălina.

English from A to Z : Level A 2.2 / Cătălina Verega. – Chişinău : Lyceum, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3441-9-7.

       Cerințe de sistem: PDF Reader.

Part 1. – 2021. – 99 p. : fig., tab. – ISBN 978-9975-3442-0-3.

811.111(075)

V 46

Sainciuc, Lică.

Enciclopedia P. Guitz / desene şi texte: Lică Sainciuc ; contribuţii: Vasile Sainciuc [et al.]. – Ed. a 5-a. – Chişinău : Codobelc-Sainciuc, 2021 (Bons Offices SRL). – 90, [5] p. : des. color.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3515-0-8.

087.5

S 15

Саинчук, Ликэ.

Хрьюкопедия / верстка, рисунки и текст: Ликэ Саинчук ; вклад: Василе Саинчук [и др.]. – 5-е изд. – Кишинэу : Codobelc-Sainciuc, 2021 (Bons Offices SRL). – 91, [4] p. : des. color.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3515-1-5.

087.5

C 149

Golovei, Lilia.

Viața e frumoasă : Training pentru copiii aflați în situații de risc / Lilia Golovei, Veronica Mihailov. – Chişinău : S. n., 2021 (Sofart Studio SRL). – 60 p. : fig., tab. – (Biblioteca psihologului. Intervenţie psihologică, ISBN 978-9975-3468-7-0).

Bibliogr.: p. 60. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3468-8-7.

373.091:37.015.3

G 68

Doga-Mîrzac, M.

Corporate finance : Lecture course / M. Doga-Mîrzac, S. Gherjavca, E. Gheorghiţa ; Moldova State University, Faculty of Economic Sciences, Department Finance and Banks. – Chisinau : CEP USM, 2021. – 148 p. : scheme, tab.

Aut. indicați pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 145-147 (39 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-158-34-3.

336.64(075.8)

D 62

Druţă, Violeta.

Modele de proiectare de lungă durată la Chimie : (liceu) : Anul de învăţământ 2021-2022 / Druţă Violeta, Druţă Iurie ; coordonator: Svetlana Nastas. – Chişinău : NeoEduct, 2021. – 116 p. : tab. color. – (Colecţia: Proiecte didactice, ISBN 978-9975-909-59-4).

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul compartimentelor.

ISBN 978-9975-3130-6-3.

373.5.091:54

D 85

Purcaci, Tatiana.

Modele de proiectare de lungă durată la Educaţia tehnologică : (clasele primare) : Anul de învăţământ 2021-2022 / Tatiana Purcaci ; coordonator: Svetlana Nastas. – Chişinău : NeoEduct, 2021. – 47 p. : tab. color. – (Colecţia: Proiecte didactice, ISBN 978-9975-909-59-4).

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul compartimentelor.

ISBN 978-9975-3130-7-0.

373.3.091:64

P 98

Fiinţa cuvântului :Limba română: corectitudine şi controverse / Inga Druţă, Eugenia Mincu, Viorica Molea [et al.] ; coordonator: Liliana Botnaru ; Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”. – Chişinău : Lyceum, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 92 p.

Referinţe bibliogr.: p. 89-90. – 150 ex.

ISBN 978-9975-3442-1-0.

811.135.1’27

F 49

Chirlici, Alexei.

Igiena alimentaţiei / Alexei Chirlici, Uliana Jalbă ; sub redacţia: Grigore Friptuleac ; Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : Medicina, 2021 (Print-Caro SRL). – 284 p. : tab.

Bibliogr.: p. 284 (28 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-900-2.

613.2

C 44

Tabunşcic, Olga.

Îndrumări metodice privind organizarea stagiilor de practică : pentru studenţii anului II, III, IV şi V de studii, secţia zi şi frecvenţă redusă, specialitatea 0721.1 „Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice” / Olga Tabunşcic ; Academia de Studii Economice a Moldovei, Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor”, Departamentul „Comerţ, Turism şi Alimentaţie Publică”. – Chişinău : ASEM, 2021. – 65 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 47-52. – 15 ex.

ISBN 978-9975-155-26-7.

378.147:663/664(076.5)

T 11

Ghid practic privind evaluarea igienică a factorilor mediului ocupaţional şi a procesului de muncă. Criteriile şi clasificarea condiţiilor de muncă / Iurie Pînzaru, Vladimir Bebîh, Iulia Eftodi [et al.] ; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Agenţia Naţională pentru Sănătatea Publică, IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 116 p. : tab.

Apare cu suportul Org. Intern. a Muncii (OIM). – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-901-9.

613.6+614.8

G 49

Igiena generală : [în vol.] / Gheorghe Ostrofeţ, Cătălina Croitoru, Elena Ciobanu, Aliona Tihon ; Ministerul Sănătăţii Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Igiena Generală. – Chişinău : Medicina, 2021 (Print-Caro SRL) – . – ISBN 978-9975-82-154-4.

Vol. 4 : Curs de igiena alimentaţiei. – 2021. – 307 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 275-281 (128 tit.). – 50 ex. – ISBN 978-9975-82-210-7.

613.2

I-38

Carnetul de dezvoltare a copilului : (agendă pentru familie) / elaborat: Ala Cojocaru [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 180 p. : tab.

7000 ex.

ISBN 978-9975-56-902-6.

613.95/.96

C 25

Verega, Cătălina.

English from A to Z : Level A2.3 / Cătălina Verega. – Chişinău : Lyceum, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3442-2-7.

Cerințe de sistem: PDF Reader.

(Part 1). – 2021. – 87 p. : tab. – ISBN 978-9975-3442-3-4 (PDF).

811.111(075)

V-46

Verega, Cătălina.

English from A to Z : Level B1.1 / Cătălina Verega. – Chişinău : Lyceum, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 89 p. : tab.

Cerințe de sistem: PDF Reader.

ISBN 978-9975-3442-4-1 (PDF).

811.111(075)

V-46

Harea, Maria.

Caiet de scriere / Maria Harea ; prezentare grafică: Margarita Răducan. – Ed. a 3-a, rev. – Chişinău : Lumina, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 80 p. : des.

3000 ex.

ISBN 978-9975-65-473-9.

373.2.016

H 27

Modele de rezolvare a temelor pe acasă conform manualelor în vigoare : Matematică. Fizică. Chimie. Biologie. Geografie. Limba engleză. Limba franceză : Ghid pentru elevi şi părinţi : Clasa a 12-a. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : Lumina, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 327 p. : fig., tab. – (Comparăm rezolvările proprii cu modelul propus, ISBN 978-9975-65-373-2).

Texte : lb. rom., engl., fr. – 500 ex.

ISBN 978-9975-65-474-6.

5+811+91(075)=135.1=111=133.1

M 84

Emoţiile : Modelare: Ghici ce simt : (joc cu cărţi) : pentru copii de 4-10 ani / autorii conceptului: Stela Diaconu-Stîncă, Valentin Stîncă. – Chişinău : Spiriduşii, 2021 (Balacron SRL). – 28 p. : des. color. – (Colecţia „Spiriduşii „Sunt una cu lumea”, ISBN 978-9975-3188-1-5 ; Vol. 1).

5000 ex.

ISBN 978-9975-3188-2-2.

087.5

E 48

Barza albă : Modelare: Graţie în zbor : (model 3D) : pentru copii de 4-10 ani / autorii conceptului: Stela Diaconu-Stîncă, Valentin Stîncă. – Chişinău : Spiriduşii, 2021 (Balacron SRL) – 28 p. : des. – (Colecţia „Spiriduşii „Sunt una cu lumea”, ISBN 978-9975-3188-1-5 ; Vol. 2).

5000 ex.

ISBN 978-9975-3188-3-9.

087.5

B 35

Poduri : Joc de societate: „De pe un pod pe altul” : pentru copii de 4-10 ani / autorii conceptului: Stela Diaconu-Stîncă, Valentin Stîncă. – Chişinău : Spiriduşii, 2021 (Balacron SRL) – 28 p. : des. – (Colecţia „Spiriduşii „Sunt una cu lumea”, ISBN 978-9975-3188-1-5 ; Vol. 3).

5000 ex.

ISBN 978-9975-3188-4-6.

087.5

P 73

Porumbul : Modelare: Popcorn box : pentru copii de 4-10 ani / autorii conceptului: Stela Diaconu-Stîncă, Valentin Stîncă. – Chişinău : Spiriduşii, 2021 (Balacron SRL) – 28 p. : des. – (Colecţia „Spiriduşii „Sunt una cu lumea”, ISBN 978-9975-3188-1-5 ; Vol. 4).

5000 ex.

ISBN 978-9975-3188-5-3.

087.5

P 85

Insulele : Modelare: Farul Bishop Rock : pentru copii de 4-10 ani / autorii conceptului: Stela Diaconu-Stîncă, Valentin Stîncă. – Chişinău : Spiriduşii, 2021 (Balacron SRL) – 28 p. : des. – (Colecţia „Spiriduşii „Sunt una cu lumea”, ISBN 978-9975-3188-1-5 ; Vol. 5).

5000 ex.

ISBN 978-9975-3188-6-0.

087.5

I-57

Ghid metodologic pentru monitorizare impactului hidroenergetic asupra ecosistemelor fluviale transfrontaliere / BSB165-HydroEcoNex, Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre, Institute of Zoology, Republic of Moldova, Center of Research of Hidrobiocenoses ; editori: Elena Zubcov, Lucia Bileţchi. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 80 p. : fig., tab. – (Common borders. Common solutions, ISBN 978-9975-128-28-5).

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu suportul financiar al Uniunii Europene. – 100 ex.

ISBN 978-9975-157-80-3.

504.06:574.5

G 49

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.