Cărţi în curs de apariţie, Martie 2021

Materialele Conferinţei Republicane a Cadrelor Didactice, 27-28 februarie 2021 : [în 6 vol.]/ Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol ; comitetul ştiințific: Eduard Coropceanu (preşedinte) [et al.] ; comitetul organizatoric: Elena Sochircă (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. UST) – . – ISBN 978-9975-76-318-9.

Vol. 1 : Didactica ştiinţelor exacte. – 2021. – 270 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-76-324-0.

37.016:[51+004+53](082)=135.1=161.1  

M 47

Balázs, Attila F.

Iubiri ce purifică / Attila F. Balázs ; traducere de Nicolae Dabija ; ilustraţii: Maria Cristina Dabija. – [Chişinău] : Editura pentru Literatură şi Artă, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 84 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3304-7-3.

821.511.141(498)-1=135.1

B 19

Leşcu, Artur.

Legislaţia punitivă şi sistemul penitenciar din Basarabia, 1812-1864 / Leşcu Artur ; redactor ştiinţific: Ion Varta. – Chişinău : Valinex, 2021. – 254 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 138-148 (160 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-68-425-5.

343.8(091)+94(478:470)”1812/1864″

L 52

Pagini alese din literatura pentru copii : Antologie de texte literare : [în vol.] / selecţie: Ala Bujor ; coperta: Estela Răileanu, Veronica Mariţ. – Chişinău : Epigraf, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – (Colecţia „Carte pentru copii”, ISBN ). – (Seria „Antologii”, ISBN ). – ISBN 978-9975-125-44-4.

Vol. 2 : Curcubeie de cuvinte. – 2021. – Ed. a 4-a. – 416 p. – 1500 ex. – ISBN 978-9975-60-398-0.

821-82-93

P 12

„Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului”, conferinţa tehnico-ştiinţifică internaţională (9 ; 2020 ; Chişinău). Conferinţă tehnico-ştiinţifică internaţională „Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului”, 27 noiembrie 2020 : culegere de articole / comitetul ştiinţific: Bratu P. (Bucureşti, România), Bordos R. (Chişinău) [et al.] ; comitetul organizatoric: Bejan S. (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 419 p. : fig., tab.

Antetit.: Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-87-779-4.

082:378=135.1=111=161.1

P 93

Gârleanu, Emil.

Din lumea celor care nu cuvântă / Emil Gârleanu ; coperta: Vitalie Coroban. – Ed. a 6-a. – Chişinău : Cartier, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 120 p. – (Cartier popular / colecție coordonată de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).

1000 ex.

ISBN 978-9975-86-491-6.

821.135.1-93

G 20

Guidance on the Monitoring of Water Quality and Assessment of the Ecological Status of Aquatic Ecosystems / Ministry of Education, Culture and Research, Institute of Zoology ; editors: Bileţchi Lucia, Zubcov Elena. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 92 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. şi în text. – 100 ex.

ISBN 978-9975-157-05-6.

574.5:504.4.064

G 95

G 70

Божественная Литургия : иже во Святых Отца нашего  Иоанна Златоустаго= Айозларын арасында : бобамызын Иоан Алтын Аазлынын : Аллахлы литургийасы / исполнители: протоиерей Пётр Келеш [и др.] ; перевод на гагаузский язык: Михаил Чакир. – Комрат : Научно-исследовательский центр Гагаузии, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 180 p.

Text: lb. rusă, găgăuză. – 350 ex.

ISBN 978-9975-157-06-3.

271.2-528=161.1=512.165

Б 762

,

Ureche, Dumitru.

Chimie organică : Exerciţii, probleme, teste pentru clasa a 11-a / Dumitru Ureche. – Chişinău : Prut Internaţional, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 52 p.

Referinţe bibliogr.: p. 51 (13 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-54-412-2.

547(076.5)

U 75

Ureche, Dumitru.

Chimie anorganică : Exerciţii, probleme, teste pentru clasa a 10-a / Dumitru Ureche. – Chişinău : Prut Internaţional, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 64 p.

Referinţe bibliogr.: p. 63 (16 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-54-535-8.

546(076.5)

U 75

Vraja unui vers = Волшебство стиха / selecţie: Pahomie Bejenaru ; prefaţă: Igor Nagacevschi ; copertă: Veaceslav Popovschi. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 120 p.

Text: lb. rom., rusă. – 200 ex.

ISBN 978-9975-157-07-0.

821-82=135.1=161.1

V-93

Nastasiu, Silvia.

Abordarea psihopedagogică a comunicării interpersonale medic-pacient : Ghid metodologic la Disciplina „Comunicare şi comportament în medicină” / Nastasiu Silvia ; consultant ştiinţific: Goraş-Postică Viorica ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : Medicina, 2021. – 122 p. : tab.

Bibliogr.: p. 70-76 (82 tit.). – 70 ex.

ISBN 978-9975-82-196-4.

614.253:378.015.3(075)

N 24

Gorbunov, Galina.

Aspecte medico-sociale şi psihologice ale migraţiei de muncă în Republica Moldova : Monografie / Galina Gorbunov ; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Departament Pediatrie. – Chişinău : Medicină, 2021. – 206 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 156-184 (307 ti.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-82-197-1.

331.556.4(478)+613.86

G 70

Dulgheru, Valeriu.

Basarabie  răstignită : [în vol.] / Valeriu  Dulgheru. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – ISBN 978-9975-45-215-1.

[Vol.] 17. – 2021. – 352 p. : fig., fot. – 100 ex. – ISBN 978-9975-87-780-0.

323(478)

D 88

Unicornii năzdrăvani : Conține peste 100 de autocolante pufoase / ilustraţii de Lara Ede. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (Tipărit în China). – 54 p. : il. – (Dezvoltarea abilităţilor, ISBN 978-9975-54-536-5).

Tit. orig.: I Love Unicorns. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-537-2.

087.5

U 53

Micuţa creatoare de modă : Conține peste 100 de autocolante pufoase / ilustraţii de Stuart Lynch. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (Tipărit în China). – 44 p. : il. – (Dezvoltarea abilităţilor, ISBN 978-9975-54-536-5).

Tit. orig.: Designer Diva. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-538-9.

087.5

M 66

Ferma veselă : Conține peste 100 de autocolante pufoase / ilustraţii de Lara Ede. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (Tipărit în China). – 44 p. : il. – (Dezvoltarea abilităţilor, ISBN 978-9975-54-536-5).

Tit. orig.: Farmyard Fun. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-539-6.

087.5

F 40

Marx, Thierry.

Alimentaţia explicată copiilor (dar şi părinţilor!) : Când e bine! Când nu e bine? : Conţine 10 reţete ale maestrului bucătar / Thierry Marx ; traducere de Rodica Chiriacescu ; ilustraţii de Laure Monloubou. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (Tipogr. „Unisoft”, Ucraina). – 72 p. : il.

Tit. orig.: Quand ça va quand ça va pas – leur alimentation expliquée aux enfants (et aux parents). – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-540-2.

087.5:[613.2+641.5]

M 44

Manuel de Français : B1.2 / Zinaida Ciobanu, Irina Iurin, Natalia Celpan-Patic, Doina Romanenco ; comisia de evaluare: Iurin Irina (coordonator) [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – Chişinău : Prut Internaţional, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 164 p. : il., tab.

Este proprietate a Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-541-9.

811.133.1(075.3)

M 30

Рассказова, Татьяна.

Русский язык : 2 класс : Тетрадь / Татьяна Рассказова. – [Ed. a 6-a]. – [Chișinău] : Ştiinţa, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 64 p. : fig.

6000 ex.

ISBN 978-9975-85-254-8.

811.161.1(076.6)

Р 244

Рассказова, Татьяна.

Русский язык : 3 класс : Тетрадь / Татьяна Рассказова. – [Ed. a 5-a]. – [Chișinău] : Ştiinţa, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 72 p. : fig.

6000 ex.

ISBN 978-9975-85-255-5.

811.161.1(076.6)

Р 244

Рассказова, Татьяна.

Русский язык и литературное чтение : 4 класс : Тетрадь / Т. В. Рассказова, Т. Н. Михайлова. – [Ed. a 5-a]. – [Chișinău] : Ştiinţa, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 72 p. : fig.

1500 ex.

ISBN 978-9975-85-256-2.

811.161.1+821.161.1.09(076.6)

Р 244

Felea, Alina.

Căsătoria în Ţara Moldovei : (sec. al XVII-lea – începutul sec. al XIX-lea) / Alina Felea ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Istorie, Proiectul ”Instituția Căsătoriei și relațiile de rudenie în Țara Moldovei”. – Chişinău : Lexon-Prim, 2021. – 308 p.

Referinţe bibliogr.: p. 262-276. – Ind. geogr., de nume : p. 285-307. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3291-5-6.

[94(478)+392.5]”16/18″

F 35

Левитская, Алла.

Учебно-методическое пособие по проведению семинарских занятий по дисциплинам „Инновационные системы”, „Корпоративные инновационные системы” / Левитская А. П. ; Министерство просвещения и исследований Республики Молдова, Комратский государственный университет, Экономический факультет. – Комрат : КГУ, 2021 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 37 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 35-37. – 10 ex.

ISBN 978-9975-3496-5-9.

[001.895:334](075)    

Л 369

Левитская, Алла.

Основы управления внешнеэкономической деятельностью : учебное пособие / Алла Левитская ; Министерство просвещения и исследований Республики Молдова, Комратский государственный университет, Экономический факультет. – Комрат : КГУ, 2020 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 55 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 10 ex.

ISBN 978-9975-3496-4-2.

339.9:334(076)

Л 369

Левитская, Алла.

Управление внешнеэкономической деятельностью фирмы : (Методическое пособие для проведения семинарских и практических занятий) / Левитская А. П. ; Министерство просвещения и исследований Республики Молдова, Комратский государственный университет, Экономический факультет. – Комрат : КГУ, 2021 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 51 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 30-32. – 10 ex.

ISBN 978-9975-3496-6-6.

339.9:334(076)

Л 369

Левитская, Алла.

Методы и формы управленческой деятельности : Методическое пособие для проведения практических занятий / Левитская А. П. ; Комратский государственный университет, Экономический факультет, Кафедра „Экономики”. – Комрат : КГУ, 2021 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 30 p. : tab.

Bibliogr.: p. 29-30 (28 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-3496-7-3.

005.3:316.46

Л 369

Методические указания по прохождению и составлению отчета профессиональной практики для студентов специализации 041 „Деловое администрирование” 2 цикл – Магистратура / Левитская А. П., Кара М. Ф., Кураксина С. С., Яниогло Н. П. – Комрат : КГУ, 2021 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 27 p. : fig., tab.

10 ex.

ISBN 978-9975-3496-8-0.

378.147:33(076.5)

М 545

Кураксина, С.

Практикум по теории сравнительного менеджмента: (тематический сборник проблемных вопросов, ситуационных задач, деловых игр и тестов) / Кураксина С. С., Яниогло Н. П. ; Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова, Комратский государственный университет. – Комрат : КГУ, 2021 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 29 p. : tab.

Bibliogr.: p. 29 (15 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-3496-9-7.

005.1(076)

К 930

Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „Nicolae Testemiţanu” : 21-23 octombrie 2020 : Abstract Book / comitetul ştiinţific: Groppa Stanislav (preşedinte) [et al.] ; comitetul de organizare: Emil Ceban (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : Medicina, 2020. – 766 p.

Cerinţe sistem: PDF Reader.

Antetit.: Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Rep. Moldova. – Texte paral.: lb. rom., engl.

ISBN 978-9975-82-198-8.

61:378.661(478-25)(082)=135.1=111

C 65

Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „Nicolae Testemiţanu” : 21-23 octombrie 2020 : Culegere de postere / comitetul ştiinţific: Groppa Stanislav (preşedinte) [et al.] ; comitetul de organizare: Emil Ceban [et al.]. – Chişinău : Medicina, 2020. – 462 p.

Cerinţe sistem: PDF Reader.

Antetit.: Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Rep. Moldova. – Texte : lb. rom., engl.

ISBN 978-9975-82-199-5 (PDF).

61:378.661(478-25)(082)(084.5)=135.1=111

C 65

„Produsul educaţional – mărturie a performanţei pedagogice”, seminar metodic republican (2021 ; Chişinău). Produsul educaţional – mărturie a performanţei pedagogice : Seminar metodic republican, 23 ianuarie, 2021 : Comunicări / coordonatori: Frumusachi Svetlana, Struţ Liubov. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Taicom”). – 132 p. : fig., tab, fot.

Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet., Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-58-242-1.

37.0(082)

P 94

„Educaţia interdisciplinară, aplicativă şi practică – condiţie pentru angajabilitatea tinerilor specialişti”, seminar metodic republican (2020 ; Chişinău). Educaţia interdisciplinară, aplicativă şi practică – condiţie pentru angajabilitatea tinerilor specialişti : Seminar metodic republican, 24 noiembrie, 2020 : Comunicări / coordonatori: Struţ Liubov. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Taicom”). – 32 p. : fig., tab.

Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet., Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-58-244-5.

37.091(082)

E 19

„Formarea continuă şi dezvoltarea profesională a cadrului didactic – premisa calităţii în educaţie”, seminar metodic republican (2020 ; Chişinău). Formarea continuă şi dezvoltarea profesională a cadrului didactic – premisa calităţii în educaţie : Seminar metodic republican, 24 noiembrie, 2020 : Comunicări / coordonatori: Struţ Liubov, Frumusachi Svetlana. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Taicom”). – 82 p. : fig., tab.

Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet., Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-58-243-8.

37.091(082)

F 79

Орган, А. Н.

Сознание и исцеление / Орган А. Н., Унту Б. П., Сандуца С. Г. – Chişinău : Pontos, 2021 (Tipogr. „Europress”). – 694 p. : fig.

Pref. paral. : lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 682-692 (290 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-72-530-9.

13+615.8

O-641

Antoci, Albert.

Drept contravenţional : culegere de teste / Albert Antoci, Oleg Pantea, Doina Cuciurca ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Departamentul Drept Public. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 93 p.

Cerinţe sistem: PDF Reader.

Referinţe bibliogr.: p. 85-92 (128 tit.).

ISBN 978-9975-152-91-4 (PDF).

342.92(079)

A 62

Almanah pedagogic : Un bun profesor are preocuparea continuă de a învăţa discipolii săi cum să-l depăşească / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Liceul Teoretic Republican „Aristotel” ; manager de proiect: Pavel Cerbuşca. – Chişinău : Lexon-Prim, 2021. – 40 p. : fot. color.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3291-6-3.

373.5.091(082)

A 43

Дудогло, Т. Д.

Таблиці в економіці: особливості розробки i застосування : (навчально-методичний посібник) / Дудогло Т. Д., Сорока Л. М. ; Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Комратский державний університет. – Ізмаїл ; Комрат : US Comrat, 2021 (Tipogr. „Centrografic”). – 85 p. : fig., tab.

50 ex.

ISBN 978-9975-83-126-0.

311.217:338(075)

Д 811

Balan, Valerian.

Bunele practici de creştere a fructelor, strugurilor şi pomuşoarelor în contextul schimbărilor climatice: Ghid practic pentru producătorii agricoli / Valerian Balan, Ananie Peşteanu, Gheorghe Nicolaescu ; coordonator: Constantin Ojog ; responsabil tehnic: Anatolie Fala ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD). – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 150 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 148-150. – Apare cu suportul financiar al Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). – 400 ex.

ISBN 978-9975-87-781-7.

634+551.583(036)

B 19

Ghidul bunelor practici de gestionare a dejecţiilor animaliere : Ghid practic pentru producătorii agricoli / Anatolie Fala, Oleg Maşner, Corneliu Busuioc [et al.] ; coordonator: Constantin Ojog ; responsabil tehnic: Anatolie Fala ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD). – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 80 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 79-80 (53 tit.). – Apare cu suportul financiar al Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). – 250 ex.

ISBN 978-9975-87-782-4.

631.86:636(036)

G 49

Zaharco, Silvia.

Economia sectorului public / Silvia Zaharco. – Chişinău : Print-Caro, 2021. – 184 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 180-184 (83 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-848-7.

338:351.82(075.8)

Z 16

Ovcerenco, Nadejda.

Teoria instruirii : Note de curs / Nadejda Ovcerenco, Viorel Bocancea ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău), Catedra Pedagogie şi Psihologie Generală. – Chişinău : UST, 2021. – 206 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 180-187 (115 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-76-325-7.

37.02(075.8)

O-95

Cojocaru, M.

Activitatea economică şi evidenţa acesteia : Note de curs / Cojocaru M., Antoşciuc I., Boeştean C. ; Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Vite-Jesc”). – 158 p. : tab.

Referințe bibliogr.: p. 158. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3167-6-7.

657:334(075.8)

C 61

Aizenştadt, Constantin. 

Întrebări şi teste (tematice) : pentru pregătirea de examenul teoretic şi obţinerea permisului de conducere subcategoriile/categoriile „A1”, „A2”, „A”, „B1” şi „B” : comentate  succint : Ediţie didactică = Экзаменационные  (тематические) задачи : для подготовки к теоретическому экзамену на получение водительского удостоверения подкатегорий / категорий „А1”, „А2”, „А”, „B1” и „B” : с кратким авторским комментарием : Учебное издание / Constantin Aizenştadt, Vasile Onceanu. – Chişinău : S. n., 2021 ([Tipogr. „Vite-jesc”]). – 203 p. : fig.

Text paral.: lb. rom., rusă. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3167-7-4.

656.1.091.1(079)=135.1=161.1

A 29                          

Dudcă-Movileanu, Mariana.

Comportarea frumoasă ne va crea o imagine aleasă : O carte despre bunele maniere / Mariana Dudcă-Movileanu ; Cercul Educaţional Învăţăcelul Isteţ. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Iprintgrup”). – 46 p. : il.

30 ex.

ISBN 978-9975-3210-9-9.

087.5:[177.1+395]

D 87

Costaş, Ilie.

Metode de dezvoltare şi optimizare a reţelelor de comunicaţii electronice : Monografie / Ilie Costaş, Grigore Varaniţa, Anatol Godonoagă ; Academia de Studii Economice din Moldova. – Chişinău : ASEM, 2021. – 181 p. : fig., tab.

Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 161-174 (127 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-155-08-3.

621.39

C 75

Sainciuc, Lică (Alexei).

Abecedarul / Lică Sainciuc. – [Chişinău] : Codobelc, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 177 p. : il.

1000 ex.

ISBN 978-9975-87-783-1.

821-93

S 15

Isac, Ioana.

Ce mai faci, poezie? / Ioana Isac ; design grafic: Sorin Opincă. – [Chişinău] : Cartego, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 48 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3398-2-7.

821.135.1(478)-1

I-81

Copiii Basarabiei în Gulag : Ierbar de amintiri = Дети Бессарабии в Гулаге : Гербарий воспоминаний / autoarea conceptului, selecţia şi îngrijirea textelor, selecţia fotografiilor : Leontina Vatamanu ; traducerea în limba rusă, colectarea documentelor: Ludmila Popovici [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 152 p. : fot.

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 300 x.

ISBN 978-9975-87-784-8.

94(478)(082)(084.12)=135.1=161.1

C 70

Cojocaru, Iurie.

Stories from Abroad : The destiny of a lost nation / Iurie Cojocaru ; translator: Valeria Ciolac ; cover: Andrei Gurău ; drawings: Oleg Vasilcovan. – Chişinău : Bons Offices, 2021. – 216 p. : fot., il.

200 ex.

ISBN 978-9975-87-785-5.

821.135.1(478)-94

C 61

Grosu, Liliana.

Caiet pentru lucrul individual la cursul „Introducere în filologia romanică” / Grosu Liliana ; Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, Catedra Limbi şi Literaturi. – Cahul : US Cahul, 2021 (Tipogr. „Centrografic”). – 27 p.

Referinţe bibliogr.: p. 23-25 (26 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-88-066-4.

811.13(076)

G 88

Grosu, Liliana.

Caiet pentru lucrul individual la cursul „Introducere în lingvistică” / Grosu Liliana ; Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, Catedra Limbi şi Literaturi. – Cahul : US Cahul, 2021 (Tipogr. „Centrografic”). – 24 p.

Referinţe bibliogr.: p. 20-21 (18 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-88-067-1.

811.135.1’1(076)

G 88

Grosu, Liliana.

Caiet pentru lucrul individual la cursul „Istoria literaturii române (postbelică)”  / Grosu Liliana ; Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, Catedra Limbi şi Literaturi. – Cahul : US Cahul, 2021 (Tipogr. „Centrografic”). – 28 p.

Referinţe bibliogr.: p. 23-25 (46 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-88-068-8.

821.135.1.09’06(076)

G 88

Grosu, Liliana.

Caiet pentru lucrul individual la cursul „Deontologia didactică” / Grosu Liliana ; Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, Catedra Limbi şi Literaturi. – Cahul : US Cahul, 2021 (Tipogr. „Centrografic”). – 22 p.

Referinţe bibliogr.: p. 17-19 (15 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-88-069-5.

17(076)

G 88

Grosu, Liliana.

Caiet pentru lucrul individual la cursul „Postmodernismul” / Grosu Liliana ; Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, Catedra Limbi şi Literaturi. – Cahul : US Cahul, 2021 (Tipogr. „Centrografic”). – 25 p.

Referinţe bibliogr.: p. 21-22 (15 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-88-070-1.

821.135.1(478).09’06(076)

G 88

Procedura de adresare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului :Instrucţiuni pas cu pas / Iurie Frunză, Alexandru Sosna, Boris Sosna [et al.] ; redactor ştiinţific: Zaharia Serghei ; recenzenţi ştiinţifici: Juc Victor, Smochină Andrei ; Institutul pentru Democraţie. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 216 p.

Text paral.: lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 197-202. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-56-849-4.

341.645(4):341.231.14=135.1=161.1

P 93

Buşmachiu, Galina.

Fauna colembolelor (Hexapoda: Collembola) din Republica Moldova / Galina Buşmachiu ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Institutul de Zoologie. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Capaţina Print”). – 200 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 169-177 (137 tit.). – 185 ex.

ISBN 978-9975-3477-1-6.

595.71(478):502.74

B 96

Dascăl-Florea, Valeria.

Plata pentru eşafod / Valeria Florea-Dascăl ; copertă: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 316 p. : fot.

200 ex.

ISBN 978-9975-72-531-6.

821.135.1(478)-32

D 20

Коран : Перевод смысла аятов и их краткое толкование / переводчик-составитель: Абу Адель. – 4-е изд. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Типогр. „Poliviz-Design”). – 624 p.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3434-3-5.

28

К 660

Busuioc, Aureliu.

O sumă de cuvinte şi alte scrieri / Aureliu Busuioc ; copertă: Romeo Şveţ. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 312 p. – (Antologia prozei scurte, ISBN 978-9975-85-169-5).

Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-85-257-9.

821.135.1(478)-32

B 96

Inflation Report … / National Bank of Moldova. – Chişinău : Banca Naţională a Moldovei, 2021 – . – ISBN 978-9975-3169-7-2.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

… Nr 1, Februarie 2021. – 2021. – 55 p. : graf., tab. – Disponibil: https://www.bnm.md/en/content/inflation-report-no-1-februarie-2021. – ISBN 978-9975-3169-8-9 (PDF).

336.711(478):336.748.12(047)

I-52

„Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept”, conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2020 ; Chişinău). Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept : Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională din 4 decembrie 2020 / redactor şef: Iurie Larii ; colegiul de redacţie: Dinu Ostavciuc [et al.]. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ştefan cel Mare”, 2021. – 613 p.

Antetit.: Acad. „Ştefan cel Mare” a MAI al Rep. Moldova, Dep. Ştiinţă. – Texte : lb. rom., engl., rusă, ucr. – Rez. paral.: lb. rom.-engl., rusă-engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-121-76-7.

[351.746+343]:378.14(082)=00

P 90

Augry, Muriel.

Acest freamăt blând al absurdului : Nuvele / Muriel Augry ; prefaţă: Mustapha Kebir Ammi ; traducere şi postfaţă: Valeriu Stancu. – Chişinău : Ştiinţa ; Iaşi : Cronedit, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 112 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-85-258-6 (Ştiinţa). – ISBN 978-606-8807-75-1 (Cronedit).

821.133.1-32

A 92

Gagauzum bän! / Güllü Karanfil, Valentina Bujilova (Hacıoglo), Aleksandra Kristova [et al.] ; Gagauz Yeri M. V. Maruneviç adına Bilim Araştırma Merkezi, Gagauz Yeri „Meras”. – [Chişinău] : S. n., 2021 (Tipogr. „Notograf Prim”). – 88 p. : il.

Finans yardımınnan Gagauz Uşak Kitapları Proyekti. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-84-131-3.

821.512.165(478)-82-93

G 13

Karanfil, Güllü.

Masal küpü : [în vol.] / Güllü Karanfil,Valentina Bujilova (Hacıoglo), Aleksandra Kristova ; resimcilär: Natalya Kojokari [et al.]  ; Gagauz Yeri M. V. Maruneviç adına Bilim Araştırma Merkezi, Gagauz Yeri „Meras”. – [Chişinău] : S. n., 2021 (Tipogr. „Notograf Prim”) – . – ISBN 978-9975-84-132-0.

[Vol.] 1. – 2021. – 90 p. : il. – 1000 ex. – TC Yurtdışı Türklar hem Soy Toplulukları başkannıın (YTB) finans yardımınnan. – ISBN 978-9975-84-133-7.

821.512.165(478)-82-93

K 22

Karanfil, Güllü.

Masal küpü : [în vol.] / Güllü Karanfil,Valentina Bujilova (Hacıoglo), Aleksandra Kristova ; resimcilär: Natalya Kojokari [et al.]  ; Gagauz Yeri M. V. Maruneviç adına Bilim Araştırma Merkezi, Gagauz Yeri „Meras”. – [Chişinău] : S. n., 2021 (Tipogr. „Notograf Prim”) – . – ISBN 978-9975-84-132-0.

 [Vol.] 2. – 2021. – 94 p. – 1000 ex. – TC Yurtdışı Türklar hem Soy Toplulukları başkannıın (YTB) finans yardımınnan. – ISBN 978-9975-84-134-4.

821.512.165(478)-82-93

M 45

Guţu, Iacob.

Chimia compuşilor naturali : [în vol.] / Iacob Guţu ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Chimie şi Tehnologie Chimică, Departamentul Chimie. – Chişinău : CEP USM, 2021 – . – ISBN 978-9975-108-63-8.

Vol. 2. – 2021. – 488 p. – Bibliogr.: p. 471-475 (64 tit.). – Index : p. 476-487. – 50 ex. – ISBN 978-9975-152-92-1.

547(075)

G 98

Арсени, И. В.

Гражданское процессуальное право : Курс лекций / Арсени И. В. ; Комратский государственный университет, Юридический факультет, Кафедра „Частное право”. – Комрат : КГУ, 2021 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 205 p.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul lecţiilor. – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-127-7.

347.91/.95(075.8)

A 851

Арсени, И. В.

Жилищное право : Курс лекций / Арсени И. В. ; Комратский государственный университет, Юридический факультет, Кафедра „Частное право”. – Комрат : КГУ, 2021 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 66 p. : tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul lecţiilor. – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-128-4.

349.444:347.254(075.8)    

A 851

Методические указания для выполнения лабораторных занятий по качеству молока и молочных продуктов для студентов Аграрно-Технологического факультета / Федотова Л. В., Акбаш М., Нейковчена Ю. С., Кошелева О. К. ; Министерство образования, культуры и исследований, Комратский государственный университет, Кафедра ТППСХП. – Комрат : КГУ, 2021 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 26 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 23 (13 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-129-1.

637.1/.4(076.5)

M 545

Нейковчена, Юлия.

Пчеловодство : Методические указания по выполнению лабораторных и практических работ для студентов по специальности: 0811.1 Агрономия / Нейковчена Юлия ; Комратский государственный университет, Аграрно-технологический факультет. – Комрат : КГУ, 2021 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 56 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 55 (18 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-130-7.

638.1(076.5)

Н 458

Федотова, Людмила.

Методические указания по выполнению курсовой работы по „Общей экологии” для студентов Аграрно-технологического факультета/ Федотова Людмила, Кошелева Ольга ; Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова, Комратский государственный университет, Кафедра ТППСХП. – Комрат : КГУ, 2021 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 18 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 14-15 (15 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-131-4.

574(076.5)

Ф 342

Таушанжи, К. П.

Фискальная политика : (Учебное пособие) / Таушанжи К. П. ; Комратский государственный университет, Кафедра „Бухгалтерского учета и финансов”. – Комрат : КГУ, 2021 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 115 p. : fig., fot.

Referinţe bibliogr.: p. 114 (14 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-132-1.

336.2(075.8)

Т 238

Grosu, Liliana.

Caiet pentru lucrul individual la cursul „Introducere în teoria literaturii” / Grosu Liliana ; Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, Catedra Limbi şi Literaturi. – Cahul : US Cahul, 2021 (Tipogr. „Centrografic”). – 36 p.

Referinţe bibliogr.: p. 32-33 (21 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-88-071-8.

821.0(076)

G 88

Cimpoieş, Valentina.

Abecedar : lecturi literare : pentru clasa 1-a / Valentina Cimpoieş, Silvia Fedoreţ, Elena Erizanu-Pînzari ; imagini: Aliona Timuţa. – Chişinău : Print-Caro, 2020. – 80 p. : il. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-56-850-0.

373.3.016:821-93

C 49

Cimpoieş, Valentina.

Limba şi literatura română : lecturi literare : clasa a 3-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – Chişinău : Print-Caro, 2021. – 112 p. : il. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-56-851-7.

811.135.1:821-93(075.2)

C 49

Cimpoieş, Valentina.

Limba şi literatura română : lecturi literare : clasa a 4-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – Chişinău : Print-Caro, 2021. – 112 p. : il. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-56-852-4.

811.135.1:821-93(075.2)

C 49

Cimpoieş, Valentina.

Matematică : caietul elevului : [clasa] 1-a / Valentina Cimpoieş, Tatiana Ganea ; imagini: Timuţa Aliona. – Chişinău : Print-Caro, 2021. – 64 p. : il. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-56-853-1.

51(076.6)

C 49

Cimpoieş, Valentina.

Matematică : caietul elevului : [clasa] a 2-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Timuţa Aliona. – Chişinău : Print-Caro, 2021. – 64 p. : il. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-56-854-8.

51(076.6)

C 49

Cimpoieş, Valentina.

Ştiinţe : caietul elevului : clasa a 3-a / Valentina Cimpoieş, Viorica Oboroceanu, Alina Postoronca ; imagini: Aliona Timuţa. – Chişinău : Print-Caro, 2021. – 48 p. : il.

1000 ex.

ISBN 978-9975-56-855-5.

502/504(076.6)

C 49

Chirurgie : Suport de curs : pentru colegiile de medicină / E. Gudumac, T. Benea, B. Golovin, E. Creţu ; Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. – Ed. a 2-a. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 456 p. : des., scheme, fot., [16] p. planşe.

Referinţe bibliogr.: p. 451-453 (68 tit.). – 410 ex.

ISBN 978-9975-157-08-7.

617(075)

C 45

Nica, Sergiu Matei.

Scrieri : [în vol.] / Sergiu Matei Nica ; studiu introductiv, selecția și îngrijirea textului, tabel cronologic, note și comentarii: Victor Durnea ; copertă: Romeo Şveţ. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Combinatul Poligrafic) – . – (Colecţia „Moştenire”, ISBN 978-9975-67-986-2). – ISBN 978-9975-85-259-3.

[Vol.] 1 : Poezie. Proză. – 2021. – 432 p. : fot. – Referinţe bibliogr. în note și comentarii : p. 392-408. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-85-260-9.

821.135.1(478)-8

N 57

Nica, Sergiu Matei.

Scrieri : [în vol.] / Sergiu Matei Nica ; studiu introductiv, selecția și îngrijirea textului, tabel cronologic, note și comentarii: Victor Durnea ; copertă: Romeo Şveţ. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Combinatul Poligrafic). – (Colecţia „Moştenire”, ISBN 978-9975-67-986-2). – ISBN 978-9975-85-259-3.

[Vol.] 2 : Publicistică. Jurnal. – 2021. – 484 p. : fot. – Referinţe bibliogr. în note și comentarii : p. 450-477. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-85-261-6.

821.135.1(478)-94

N 57

Архитектура традиционного жилища гагаузов в конце XIX – начале XX вв. =XIX asirin sonunda XX asirin başlantisinda gagauzlarin adetçä evin arhitekturasi / Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М. В. Маруневич ; авторы-составители: И. А. Константинова, А. Г. Муткогло, С. С. Булгар ; ответственный редактор: С. С. Булгар ; перевод текста на гагаузский язык: Т. И. Кирякова. – [Comrat : Centrul de Cercetări Ştiinţifice al Găgăuziei, 2021] (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 232 p. : fot.

Text, cuprins paral.: lb. găgăuză, rusă. – Text parţial în lb. rom. – Referinţe bibliogr. în text. – 300 ex.

ISBN 978-9975-157-09-4.

[39+72](=512.165)(478)(082)=135.1=161.1=512.165

A 878

Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului : Culegere de articole ale conferinţei naţionale ştiinţifice cu participare internaţională (NSCIP), [27 noiembrie 2020, Chişinău] / comitetul ştiinţific: Ursu Ludmila [et al.] ; comitetul organizatoric: Zubenschi Mariana [et al.]. – Chişinău : Garomont-Studio, 2021. – 338 p. : fig., tab.

Antetit.: TeachEdu Future Learning, Centrul Naţional de Inovaţii Digitale în Educaţie „Clasa Viitorului”, ANCD. – Texte : lb. rom., engl. – Rez. paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3461-1-5.

37.0:004(082)=135.1=111

E 19

„Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului”, conferinţa naţională ştiinţifică (2020 , Chişinău). „Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului”: Conferinţa Naţională Ştiinţifică cu Participare Internaţională (NSCIP), [27 noiembrie 2020, Chişinău]  : Program : [rezumate]  / comitetul ştiinţific: Ursu Ludmila [et al.] ; comitetul organizatoric: Zubenschi Mariana [et al.]. – Chişinău : Garomont-Studio, 2021. – 72 p.

Antetit.: TeachEdu Future Learning, Centrul Naţional de Inovaţii Digitale în Educaţie „Clasa Viitorului”, ANCD. – Texte : lb. rom., engl. – Rez. paral.: lb. rom., engl. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3461-2-2.

37.0:004(082)=135.1=111

E 19

Bodnărescu, Cristian.

Amurgul gol / Cristian Bodnărescu ; pictor: Iulian Stefan Nedelcu. – Chişinău : Casa Editurii 11, 2021 (Tipogr. „Royal Print”, Iaşi). – 208 p. : il., fot.

100 ex.

ISBN 978-9975-3266-5-0.

821.135.1-1

B 61

Postoronca, Silvia.

Dorul prin stele / Silvia Postoronca ; ilustrator, coperta: Mihaela Lungu. – [Chişinău] : Luch-Education, [2021] (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 52 p. : il.

300 ex.

ISBN 978-9975-3487-1-3.

821.135.1(478)-1

P 87

Diagnosticul Microbiologic al Infecţiilor Tractului Respirator : Ghid / Burduniuc Olga, Bălan Greta, Spînu Constantin [et al.] ; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 80 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 77-79 (44 tit.). – 150 ex.

ISBN 978-9975-157-11-7.

616.2-002-078(036)

D 36

Şeptelici, Marcela.

Amintiri – sfinte comori / Marcela Şeptelici ; ilustraţii de Alexandru Plăcintă. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 56 p. : il.

500 ex.

ISBN 978-9975-157-12-4.

821.135.1(478)-32

S 45

Manolachi, Victor.

Securitologia – ştiinţa siguranţei vieţii : Curs universitar / Manolachi Victor. – Chişinău : USEFS, 2021. – 123 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 121-123 (59 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-131-94-0.

351.86(075.8)   

M 26

Munteanu, Constantin.

Spre lumină sufletul străbate : Culegere de eseuri, poezii, maxime şi publicistică / Constantin Munteanu ; copertă: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 84 p.

60 ex.

ISBN 978-9975-72-532-3.

821.135.1(478)-8

M 95

Jigău, Gheorghe.

Reabilitarea ecologică a terenurilor agricole : Manual pentru producătorii  agricoli şi consultanţi / Gheorghe Jigău, Mihail Leşanu ; coordonator: Constantin Ojog ; responsabil tehnic: Anatolie Fala ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD). – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 200 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 200 (22 tit.). – Apare cu suportul financiar al Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). – 200 ex.

ISBN 978-9975-87-786-2.

[631.43/.45+631.95]:574(075) 

J 57

Pascaru, Daniela.

English Lexicology : Suport de curs / Daniela Pascaru, Nina Roşcovan ; Universitatea de Stat din Moldova. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Europress”). – 133 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 119-120. – 100 ex.

ISBN 978-9975-72-533-0.

811.111’373(075.8)

P 39

Erhan, Dumitru.

Tratat de parazitoze asociate ale animalelor domestice = Трактат смешанных инвазий у домашних животных = Treaty of parasitoses associated with pets / Dumitru Erhan ; redactor responsabil: Toderaş Ion ; referenţi ştiinţifici: Liviu Miron, Valeriu Enciu ; copertă: Vitalie Leca ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Zoologie. – Chişinău : S. n. 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 1040 p. : fig., tab.

Tit., rez., cuprins paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text : lb. rom. – Referinţe bibliogr.: p. 946-1038 (1098 tit.). – 150 ex.

ISBN 978-9975-157-13-1.

636.09(075.8)

E 66

Roman, Ruslana.

Ghidul practicii pedagogice : Indicaţii metodice pentru cursul „Practica pedagogică” / Ruslana Roman ; redactor ştiinţific: Melnic Victoria ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. – Chişinău : AMTAP, 2021 (Tipogr. „Primex-Com”). – 26 p. : tab.

Adnot. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 9. (3 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3453-2-3.

378.147(076.5)

R 69

Hămuraru, Mara.

Campanii de marketing pentru promovarea consumului sustenabil / Hămuraru Maria, Buzdugan Adriana ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Ştiinţe Economice, Proiect „Consolidarea achiziţiilor publice durabile în Republica Moldova”. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Primex-Com”). – 67 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 62-63 (48 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3493-5-2. – ISBN 978-9975-3493-0-7 (PDF).

658.8:366

H 20

Cotelea,  Tamara.

Features of chemical and toxicological analysis of the drug isolation with polar solvent from the biological sample : Methodological guide for the cours of Toxicological Chemistry fot the IV-th-year students / Tamara Cotelea ; Ministry of Health, Labour and Social Protection of the Republic of Moldova, Nicolae Testemiţanu State University of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical and Toxicological Chemistry. – Chişinău : Medicina, 2021. – 105 p. : tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-82-200-8.

615.9:577(075.8)

C 78

Cicala, Alexandru.

Analiza criminologică şi prevenirea infracţiunilor de omor / Alexandru Cicala ; Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ştefan cel Mare”, 2021. – 174 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 165-172 (72 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-121-77-4.

343.9+343.61

C 49

Pilat, Sofia.

Ghid privind calificarea infracţiunii de vandalism / Sofia Pilat ; Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Academia „Ştefan cel Mare”. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ştefan cel Mare”, 2021. – 84 p.

Referinţe bibliogr.: p. 78-83 (53 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-121-78-1.

343.34(036)

P 64

Gamanjii, Alexandru.

Ghid pentru elaborarea planurilor de afaceri de către persoanele care iniţiază o activitate de antreprenoriat / Alexandru Gamanjii. – Chişinău : Tipocart Print, 2021. – 30 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 29 (15 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3474-7-1.

334(036)

G 17

Timuş, Asea.

Protecţia integrată a culturilor solanacee şi rezistenţa la schimbările climatice : Ghid practic pentru producătorii agricoli / Asea Timuş, Anatolie Fala ; coordonator: Constantin Ojog ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD). – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 100 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 99-100 (41 tit.). – Apare cu suportul financiar al Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). – 300 ex.

ISBN 978-9975-87-787-9.

632:635.1/.8(036)

T 61

„Качество образования в АТО Гагаузия: опыт, проблемы, перспективы”, педагогический форум (2020 ; Комрат). Сборник материалов педагогического форума „Качество образования в АТО Гагаузия: опыт, проблемы, перспективы”, мун. Комрат, 27.10.2020 / составитель: Гайдаржи Н. Ф. ; ответственный за выпуск: Кристева Н. Н. ; главный редактор: Бойкова Л. В. – Комрат : Б. и., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 308 p. : fig., tab.

Antetit.: Главное управление образования Гагаузии. –  Texte : lb. rom., bulgară, germ., alte lb. străini. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 500 ex.

ISBN 978-9975-157-14-8.

37.0(478-29)(082)=00

К 309

Сборник статей :Том 1 : Научно-практическая конференция старшеклассников „Поиск, исследования, открытия” ; Том 2 : Научно-практическая конференция младших школьников „Я – исследователь” / Главное управление образования Гагаузии ; составители: Штирой М. Н., Тулба Е. Г. ; ответственный за выпуск: Кристева Н. Н. ; главный редактор: Кулева Т. Н. – Комрат : Б. и., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 160 p. : diagr., fot., tab.

Texte : lb. rom., bulgară, engl., alte lb. străine. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.

ISBN 978-9975-157-15-5.

373(082)=00

С 232

Оценочные средства на уроках физической культуры : Учебно-методическое пособие / О. И. Самолюк, А. П. Шеметов, И. П. Черниченко [и др.] ; Приднестровский государственный университет, Факультет физической культуры и спорта, Кафедра гимнастики и спортивных единоборств. – Тираспол : Б. и., 2021 (Тип. „Теслайн”). – 101 p. : des., tab.

Bibliogr.: p. 99 (5 tit.). – În red. aut. – 15 ex.

ISBN 978-9975-150-53-8.

796(075.8)

O-931

Легкая атлетика в школе : Учебно-методическое пособие / О. И. Самолюк, А. П. Шеметов, И. П. Черниченко [и др.] ; Приднестровский государственный университет, Факультет физической культуры и спорта, Кафедра гимнастики и спортивных единоборств. – Тираспол : Б. и., 2021 (Тип. „Теслайн”). – 104 p. : des., tab.

Bibliogr.: p. 101 (7 tit.). – În red. aut. – 15 ex.

ISBN 978-9975-150-71-2.

796.42(075)

Л 386

Ghid de bune practici întru adaptarea la schimbările climatice şi implementarea măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice în sectorul agricol / Roxana Bojariu, Maria Nedealcov, Boris Boincean [et al.] ; coordonator: Iurie Hurmuzachi ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD). – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 120 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 116-120. – Apare cu suportul financiar al Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). – 500 ex.

ISBN 978-9975-56-856-2.

631.6:551.583(036)

G 49

Erizanu, Paula.

Ard pădurile : Roman / Paula Erizanu ; coperta: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 174 p. – (Rotonda / colecţie coordonată de Em. Galaicu-Păun, ISBN ISBN 978-9975-79-907-2).

Apare cu sprijinul bursei de creaţie acordată de Central European Initiative şi de Festivalul Internaţional de Literatură Vilenica. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-86-492-3.

821.135.1(478)-31

E 67

Serebrian, Oleg.

Pe contrasens : Roman / Oleg Serebrian ; coperta: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 544 p. – (Rotonda / colecţie coordonată de Em. Galaicu-Păun, ISBN ISBN 978-9975-79-907-2).

1000 ex.

ISBN 978-9975-86-493-0.

821.135.1(478)-31

S 48

Панько, Виктор.

Избранные стихотворения : Собрание сочинений : в 2-х томах / Виктор Панько ; художественное оформление: Виктор Викторович Панько ; обложка: Евгений Семенцов. – Бэлць : Б. и., 2021 (Tipografia din Bălţi) – . – ISBN 978-9975-3478-9-1.

Т. 1. – 2021. – 207 p. : fot. – 25 ex. – ISBN 978-9975-3000-4-9.

821.161.1(478)-1

П 168

Панько, Виктор Дмитриевич.

Избранные стихотворения : Собрание сочинений : в 2-х томах / Виктор Панько ; художественное оформление: Виктор Викторович Панько ; обложка: Евгений Семенцов. – Бэлць : Б. и., 2021 (Tipografia din Bălţi) – . – ISBN 978-9975-3478-9-1.

Т. 2. – 2021. – 312 p. : fot. – 25 ex. – ISBN 978-9975-3000-5-6.

821.161.1(478)-1

П 168

Булгар, Степан.

История гагаузов с периода средневековья до настоящего времени / Степан Булгар ; научный редактор: Ирина Константинова ; Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М. В. Маруневич. – Комрат : Научно-исследовательский центр Гагаузии, 2021 – . – ISBN 978-9975-3333-7-5.

Ч. 1-я. – 2021. – 148 p. : des., fot., tab. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3333-8-2.

94(=512.165)(478)”1064/1819″

Б 907

Poveşti de noapte bună : 10 poveşti cu animale din Pădurea Magică : pentru copiii de vârstă preşcolară şi învăţământ primar / ilustraţii de Petru Gheţoi. – Chişinău : Casa poveştilor, 2021 (Tipogr. „Balacron”). – 28 p. : il.

F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-66-715-9.

821-93

P 88

Гремалски, Анатол.

Информатика: Учебник для 11-го класса / Анатол Гремалски, Юрие Мокану, Лудмила Гремалски ; traducere din română: Veronica Mustaţă [et al.] ; comisia de evaluare: Svetlana Brînză (coordonator) [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării. – [Ed. a 3-a]. – [Кишинэу] : Ştiinţa, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 224 p. : fig., tab.

Este proprietate a Min. Educației, Culturii și Cercet. – 6200 ex.

ISBN 978-9975-85-262-3.

004(075.3)

Г 803

Bunele practici în legumicultură în contextul schimbărilor climatice : Ghid practic pentru producătorii agricoli / Tatiana Novac, Anatolie Fala, Asea Timuş [et al.] ; coordonator: Constantin Ojog ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD). – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 160 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 158-160 (83 tit.). – Apare cu suportul financiar al Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). – 400 ex.

ISBN 978-9975-87-789-3.

635.1/.8:551.583(036)

B 92

Cartaleanu, Tatiana.

Proiectul şi portofoliul în formarea competenţei de gândire critică / Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan ; coordonator de proiect: Rima Bezede ; Consolidarea sistemului de pregătire profesională tehnică în Republica Moldova (CONSEPT). – Chişinău : Centrul Educaţional „Pro Didactica”, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 116 p. : tab. – (Colecţia „Biblioteca Pro Didactica”, ISBN 978-9975-3013-2-9) (Seria „Gândire critică”, ISBN 978-9975-3039-7-2).

Referinţe bibliogr.: p. 113-114 (23 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Liechtenstein Development Services (LED). – 250 ex.

ISBN 978-9975-87-790-9.

37.02    

C 27

Ronen, Joshua.

Financial Reports Quality and Transparency : Financial Statements Insurance and Fair Values / Joshua Ronen. – Chişinău : Eliva Press, 2021 (Print on demand). – 197 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.

ISBN 978-9975-154-04-8.

336(047)

R 72

Emilciuc, Andrei.

Basarabia în procesul de integrare a Imperiului Rus în sistemul comerţului european (1812 – anii ’60 ai sec. al XIX-lea) / Andrei Emilciuc ; recenzenţi ştiinţifici: Demir Dragnev [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Istorie. – Chişinău : Lexon-Prim, 2021. – 756 p. : tab.

Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind. geogr.: p. 742-756. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3291-7-0.

[94(478)+339.5]:94(470+571)”1812/1869″

E 47

Bulgar, Stepan.

Gagauların istoriyası : Orta asirlerdän büϋnkü gϋnä kadar / Stepan Bulgar ; bilim redaktoru: Irina Konstantinova ; Gagauziaym. V. Maruneviç adina bilim-aaraştırma merkezi. – Komrat : Centrul de Cercetări Ştiinţifice al Găgăuziei, 2021 – . – ISBN 978-9975-3489-2-8.

Birinci pay. – 2021. – 140 p. : des., fot., tab. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3489-3-5.

94(=512.165)(478)”1064/1819″

B 91

Dînga, Olesea-Olga.

Intensitate (la feminin) / Olesea-Olga Dînga ; prefaţă: Claudia Partole ; referinţe: Lilia Bicec-Zanardelli, Marcela Mardare ; grafică: Iurie Braşoveanu ; copertă: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 168 p. : il.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-534-7.

821.135.1(478)-1

D 48

Scufiţa Roşie / ilustraţii de Svetlana Brătescu ; concepţie şi prezentare grafică: Iurie Babii. – [Chişinău] : Pro Libra, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 16 p. : il. – (Citim pe silabe. Colorăm povestea, ISBN 978-9975-104-84-5).

500 ex.

ISBN 978-9975-104-87-6.

373.2.016:821-34-93

S 39

Cizmarul şi spiriduşii / ilustraţii de Svetlana Brătescu ; concepţie şi prezentarea grafică: Iurie Babii. – [Chişinău] : Pro Libra, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 16 p. : il. – (Citim pe silabe. Colorăm povestea, ISBN 978-9975-104-84-5).

500 ex.

ISBN 978-9975-104-88-3.

373.2.016:821-34-93

C 55

Najafoglu, Novruz.

Bărbaţii de altădată / Novruz Najafoglu ; traducere şi note de Nicolae Spătaru ; copertă: Xavier A. – Chişinău : Quadrat, 2021 (Tipogr. „Balacron”). – 200 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-3328-3-5.

821.512.162-34

N 18

„Михайло-Архангельские чтения”, международная научно-практическая конференция (15 ; 2020 ; Рыбница). Михайло-Архангельские чтения : Материалы XV международной научно-практической конференции, 20 ноября 2020 г. / главный редактор: Г. П. Леонтяк. – Рыбница : Б. и. ; Тираспол : ПГУ, 2020 (Тип. „Теслайн”). – 348 p. : fig., tab.

Antetit.: Тираспольско-Дубоссарская Епархия, Госадм. г. Рыбницa и Рыбниц. р-на, Приднестр. гос. ун-т, Рыбниц. фил. – Texte, rez.: lb. rom., engl., rusă, ucr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-150-72-9.

082:37=00

М 691

Актуальные проблемы современного психолого-педагогического образования : Сборник научных трудов студентов, магистрантов, аспирантов факультета педагогики и психологии / Приднестровский государственный университет, Факультет педагогики и психологии ; редакционная коллегия: Л. И. Васильева, Г. В. Никитовская. – Тираспол : ПГУ, 2021 – . – ISBN 978-9975-925-40-2.

Вып. 4. – 2021. – 256 p. – Text parțial în lb. rom. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 100 ex. – ISBN 978-9975-150-73-6.

37.0+376(082)

А 437

„Профессиональное образование в области искусства и архитектуры: проблемы и перспективы развития в Приднестровье”, научно-практическая конференция (11 ; 2020 ; Тираспол). Профессиональное образование в области искусства и архитектуры: проблемы и перспективы развития в Приднестровье : Материалы 11 Международной научно-практической конференции, 15 февраля 2020 г. / ответственный редактор: С. А. Поронок. – Тираспол : ПГУ, 2021. – 280 p. : tab.

Antetit.: Приднестр. гос. ун-т., Ин-т гос. управления, права и социально-гуманитарных наук, Каф. музыкального образования. – Text parțial în lb. rom. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – În red. aut. – 50 ex.

ISBN 978-9975-150-74-3.

37+78(082)

П 841

Романенко, В. А.

Индексально-метонимический знакообраз в текстах русской культуры : Монография / В. А. Романенко ; Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, Кафедра русского языка и межкультурной коммуникации. – Тираспол : ПГУ, 2021. – 328 p. : fig., tab.

Bibliogr. la sfârşitul cap. – În red. aut. – 50 ex.

ISBN 978-9975-150-75-0.

811.161.1’373.612.2

Р 691

Современная экономика: взгляд молодых исследователей, научно-практическая конференция (2021 ; Тираспол). Современная экономика: взгляд молодых исследователей : Материалы студенческой научно-практической конференции / ответственный редактор: Л. В. Дорофеева. – Тираспол : ПГУ, 2021 – . – ISBN 978-9975-150-76-7.

Cerinţe sistem: PDF Reader.

Вып. 2. – 104 p. : fig., tab. – Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им., Экон. фак. – Referințe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 100 ex. – ISBN 978-9975-150-77-4 (PDF).

33(082)

С 568

Japonia şi Tratatul Basarabiei (1920-1940) : Studiu şi documente / editori: Ion Şişcanu, Gheorghe E. Cojocaru ; referenţi: Nicolae Enciu [et al.]. – Chişinău : Lexon-Prim, 2021. – 188 p.

Text parţial în lb. fr. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind. de nume : p. 186-188. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3291-8-7.

[94(478+498+(470+471)]+94(520)”1920/1940″(093)

J 26

Prin Basarabia românească, 1918-1944 / selecţia textelor: Olga Iordache, Liviu Papuc ; introducere: Ion Ţurcanu. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 480 p. – (Colecţia „Memoriile Basarabiei”, ISBN 978-9975-85-263-0).

Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-85-264-7.

821.135.1-82+821.135.1(478)-82

P 92

Ardelean, Grigore.

Drept civil : Persoana fizică. Persoana juridică / Grigore Ardelean. – Chişinău : Cartea Militară, 2021 (Tipogr. „Artpoligraf”). – 303 p.

Referinţe bibliogr.: p. 296-303 (110 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-3366-7-3.

347.1(075.8)

A 73

Istorii de succes. Provocări şi lecţii învăţate în domeniul aplicării tehnologiilor conservative de lucrare a solului în cadrul şcolilor de câmp ale fermierilor / Andrei Zbancă, Grigore Baltag, Ion Bacean, Nicolai Cazmalî ; coordonator: Dumitru Stratan ; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD). – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 40 p. : fig., fot., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 40 (10 tit.). – Apare cu suportul financiar al Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-857-9.

631.1/.6

I-87

Ghid pentru autorităţile publice locale din mediul rural : Privind adaptarea şi implementarea măsurilor de atenuare la schimbările climatice / Roxana Bojariu, Maria Nedealcov, Boris Boincean [et al.] ; coordonator: Iurie Hurmuzachi ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD). – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 78 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 75-78. – Apare cu suportul financiar al Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). – 200 ex.

ISBN 978-9975-56-858-6.

352:551.583(036)

G 49

Tăutu, Inesa.

Pădurea muzicală / Inesa Tăutu. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 17 p. : il.

F. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-156-09-7.

821.135.1(478)-1-93

T 28

Tăutu, Inesa.

Cele mai frumoase flori / Inesa Tăutu. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 17 p. : il.

F. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-156-10-3.

821.135.1(478)-1-93

T 28

Pui de animale : Conţine activităţi amuzante şi piese predecupate/ ilustraţii de Véronique Petit.– [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (Tipărit în China). – 24 p. : il. – (Autocolante mari pentru mânuţe mici, ISBN 978-9975-54-542-6) (Dezvoltarea abilităţilor, ISBN 978-9975-54-536-5).

Tit. orig.: Baby Animals. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-543-3.

087.5:59

P 98

Maşini puternice : Conţine activităţi amuzante şi piese predecupate/ ilustraţii de Dawn Machell.– [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (Tipărit în China). – 23 p. : il. – (Autocolante mari pentru mânuţe mici, ISBN 978-9975-54-542-6) (Dezvoltarea abilităţilor, ISBN 978-9975-54-536-5).

Tit. orig.: Mighty Machines. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-544-0.

087.5:656

M 45

Animale sălbatice : Conţine activităţi amuzante şi piese predecupate/ ilustraţii de Véronique Petit.– [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (Tipărit în China). – 24 p. : il. – (Autocolante mari pentru mânuţe mici, ISBN 978-9975-54-542-6) (Dezvoltarea abilităţilor, ISBN 978-9975-54-536-5).

Tit. orig.: Wild Animals. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-545-7.

087.5:59

A 61

Муска, Снежана.

Мотивационный менеджмент малых и средних предприятий АТО Гагаузия : Монография =  Motivational management of small and midium – sized enterprises of ATU Gagauzia : Monograph / Муска Снежана ; Комратский государственный университет. – Комрат : Б. и., 2021 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 185 p. : fig., tab.

Tit. paral.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 119-129 (180 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-133-8.

334.71:005.7

М 916

Tatar, Olga.

Unnamed Contracts as a Means of Updating the Contractual System of the Republic of Moldova : Monograph / Tatar Olga ; scientific editor: Mihalache Yuri ; Comrat State University, Faculty of Law, Department of „Private Law”. – Comrat : S. n., 2021 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 220 p.

Referinţe bibliogr.: p. 176-203 (234 tit.). – 40 ex.

ISBN 978-9975-83-134-5.

347.440.6(478)

T 26

Innovation Economic Development: Institutional and Organizational Dimension : International collective Monograph / Valentina Khrapkina, Tatiana Ganushchak, Snezhana Muska [et al.] ; editor in chief: Alla Levitskaia ; science council: Michael Oklander [et al.] ; Comrat State University (Moldova), National University „Kiev-Mohyla Academy” (Ukraine), Odessa National Polytechnic University (Ukraine) [et al.]. – [Comrat] : S. n., 2021 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 207 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 40 ex.

ISBN 978-9975-83-135-2.

338

I-54

Pedagogi reflexivi pentru o educaţie de calitate / Programul Educaţional „Pas cu Pas” ; coordonatori, concept de ediţie: Cornelia Cincilei, Olga Olevschi. – Chişinău : Epigraf, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 105 p. : fot.

Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED). – 1000 ex.

ISBN 978-9975-60-403-1.

37.091

P 48

Baciu, Gheorghe.

Fake Biographies and Camouflaged Assassinations / Gheorghe Baciu ; traducere: Mădălina-Nelly Şarpe. – Chişinău : Ideal, 2021 (Tipogr. „Iutastan”). – 223 p. : fig., fot. – (Colecţia IDEAL, ISBN 978-9975-4288-0-4 ; 139).

Text parţial în lb. rom. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3430-1-5.

929

B 13

Sistemul integrat de măsuri pentru protecţia culturilor de câmp / Mihai Vronschih, Andrei Mihai, Galina Soloviova [et al.] ; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a Republicii Moldova, Instituţia Publică Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia”. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Notograf Prim”). – 108 p. : tab.

300 ex.

ISBN 978-9975-84-135-1.

632:633/635

S 61  

Vieru, Roland.

Igor Vieru: Album / Roland Vieru. – Chişinău : Cartier, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 328 p. : fot. – (C(art)ier / colecţie coordonată de Vitalie Coroban, ISBN 978-9975-79-947-8).

Rez. paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Rep. Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-86-494-7.

75.071.1(478)(092)(084.12)

V-57

Znagovanu, Mircea D.

Şcoala din Jevreni – elixir de înţelepciune / Mircea D. Znagovanu. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 232 p. : fot., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 230 (15 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-151-24-5.

373(478-22)(091)

Z 79

Казак, Светлана.

Камасутра для ума : Правдивый рассказ о пути к себе / Светлана Казак. – Bălţi : S. n., 2021 („Tipografia din Bălţi”). – 105 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3000-6-3.

316.47

К 140

„Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, conferinţă ştiinţifico-practică (8 ; 2021 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, Ed. a 8-a, 20-21 martie 2021 : [în vol.] / comitetul ştiinţific: Eduard Coropceanu (preşedinte) [et al.] ; comitetul organizatoric: Boris Nedbaliuc (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : UST, 2021 – . – ISBN 978-9975-76-326-4.

Vol. 1 : Biologie. – 2021. – 474 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. de Stat din Tiraspol, Fac. Biologie şi Chimie. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez. paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-76-327-1.

082=135.1=111=161.1

I-57

„Contribuţia tinerilor cercetători la dezvoltarea administraţiei publice”, conferinţă ştiinţifică internaţională (7 ; 2021 ; Chişinău). Contribuţia tinerilor cercetători la dezvoltarea administraţiei publice : Materiale ale Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, ediţia a 7-a, 26 februarie 2021 / comitetul organizatoric: Balan Oleg  [et al.] ; colegiul redacţional: Zelenschi Angela [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 344 p. : fig., tab.

Antetit.: Guvernul Rep. Moldova, Acad. de Administrare Publică. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 60 ex.

ISBN 978-9975-3492-3-9.

082=135.1=111=161.1

C 69

Mischevca, Vlad.

Prutul în destinul neamului românesc : (O antologie literară a râului) / Vlad Mischevca. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Chişinău : Lexon-Prim, 2021. – 314 p. : fot., tab.

Text parţial în lb. rusă. – Adnot.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind. de nume : p. 302-307. – 150 ex.

ISBN 978-9975-3291-9-4.

94(498+478+477)(282.243.758)+821.135.1-1

M 79

Alcaz, Constantin.

Ungheni, tezaur de cântec, joc şi voie bună / Constantin Alcaz. – Chişinău : Notograf Prim, 2021. – 506 p. : fot., n. muz.

100 ex.

ISBN 978-9975-84-136-8.

[784.4+398.8](478-21)

A 34

Beşleagă, Vladimir.

Tata Vasile : în 73 de episoade şi XIV scrisori : Memorii / Vladimir Beşleagă ; coperta: Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a, cu completări. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 196 p. : fot. – (Cartier popular / colecție coordonată de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).

50 ex.

ISBN 978-9975-86-495-4.

821.135.1(478)-94

B 50

Grimalschi, Teodor.

Călătoria luminii gândului : Compoziţii de versuri elaborate când cu gândul n-ai gândi / Teodor Grimalschi. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Foxtrot”). – 64 p. : fot.

Text : lb. rom., rusă. – 50 ex.

ISBN 978-9975-89-207-0.

821.135.1(478)-1=135.1=161.1

G 86

Roibu, Nicolae.

Cronici din perioada pandemiei : (interviuri, cronici, portrete literare cu şi despre oameni de cultură) / Nicolae Roibu ; copertă: Svetlana Cersac. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-157-16-2.

Cartea a 2-a. – 2021. – 352 p. : fot. – 500 ex. – ISBN 978-9975-157-17-9.

821.135.1(478)-8

R 67

Pantea, Larisa.

Îndrumar metodic cu aplicaţii practice la disciplina „Planificarea afacerilor” pentru studenţii secţiei cu frecvenţă redusă / Larisa Pantea ; Institutul Internaţional de Management „IMI-NOVA”, Catedra „Business şi Administrare”. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Impressum”). – 50 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 48-50 (50 ex.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3482-8-7.

334(076.5)

P 25

Pitel, Eleferii.

Complicaţiile şi efectele adverse ale colangiopancreatografiei retrograde endoscopice / Eleferii Pitel, Eugen Guţu. – [Chişinău] : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 264 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.

ISBN 978-9975-87-791-6.

616.3-07:617.55

P 69

Пособие для лидеров семейных групп „Семья по замыслу Творца” : Сборник статей и идей для группового изучения / Михай Маланча, Игорь Сырбу, Юлия Убейволк [и др.] ; ОА „Начало жизни”. – [Кишинэу] : F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2021. – 120 p. : fig., tab.

Изд. при фин. поддержке Swedish Mission Council (SMC) и Swedish Intern. Development Cooperation Angency (Sida). – 200 ex.

ISBN 978-9975-157-18-6.

27-47

П 625

Христюк, Ирина Дмитриевна.

Крылья души : Сочинения в 2-х томах / Ирина Христюк ; oбложка: Евгений Семенцов. – Бэлць : Б. и., 2021 (Tipografia din Bălţi) – . – ISBN 978-9975-3390-6-3.

Т. 1 : Cтихотворения. – 2021. – 315 p. : il. – Text parţial : lb. ucr. – 25 ex. – ISBN 978-9975-3390-7-0.

821.161.1(478)-8

Х-936

Христюк, Ирина Дмитриевна.

Крылья души : Сочинения в 2-х томах / Ирина Христюк ; oбложка: Евгений Семенцов. – Бэлць : Б. и., 2021 (Tipografia din Bălţi) – . – ISBN 978-9975-3390-6-3.

Т. 2 : Проза. – 2021. – 277 p. : il. – 25 ex. – ISBN 978-9975-3390-8-7.

821.161.1(478)-8

Х-936

Kurdoglu, Kosti.

Avcı annatmaları : Proza toplumu / Kosti Kurdoglu ; kapak: A. Mutkoglo. – Chişinău : S. n. ; Baurçu, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 163 p. : fot., il.

Referinţe bibliogr.: p. 163. – Kiyadı tiparlamaa deyni finans yardımı verdi Gagauzia Bakannik Komiteti. – 500 ex.

ISBN 978-9975-157-19-3.

821.512.165(478)-3

K 93

Терехов, Алексей.

Некариозные поражения твердых тканей зубов : Монография / А. Б. Терехов, К. И. Нэстасе. – Кишинэу : Б. и., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 208 p. : fig., il., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 201-208 (134 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-157-20-9.

616.314

Т 350

Anul 2020 în imagini / Instituţia Publică Agenţia Informaţională de Stat „Moldpres”.– Chişinău : Moldpres, 2021 (Tipogr. „Iprint Grup”). – 39 p. : fot. color.

Text paral.: lb. rom., engl. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3251-2-7.

32(478)”2020″(084.12)=135.1=111

A 62

Success stories, challenges and experience accumulated in the application of conservation tillage technologies in farmer field schools / Andrei Zbancă, Grigore Baltag, Ion Bacean, Nicolai Cazmalî ; coordinator: Dumitru Stratan ; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD). – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 40 p. : fot.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Aut. sunt indicaţi pe vs f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 40 (10 tit.). – Apare cu suportul financiar al Fondului Intern. pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD).

ISBN 978-9975-56-859-3 (PDF).

631.1/.6

S 94

Ghid practic în domeniul agriculturii conservative / Mihail Rurac, Andrei Zbancă, Grigore Balatag [et al] ; coordonator: Dumitru Stratan ; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD). – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 87 p. : fot., tab.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Aut. sunt indicaţi pe vs f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 86 (24 tit.). – Apare cu suportul financiar al Fondului Intern. pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD).

ISBN 978-9975-56-860-9 (PDF).

631(083.13)

G 49

Catalogul cursurilor, 2019 /2020 : [a Universităţii Agrare de Stat din Moldova : [în vol.] / L. Volconovici, D. Boaghie, Veronica Movileanu [et al.] ; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova, Universitatea Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : UASM 2021 – . – ISBN 978-9975-64-314-6.

Vol. 1. – 2021. – 214 p. : tab. – 60 ex. – ISBN 978-9975-64-315-3.

378.663(478-25)

C 29

Catalogul cursurilor, 2019 /2020 : [a Universităţii Agrare de Stat din Moldova : [în vol.] / L. Volconovici, D. Boaghie, Veronica Movileanu [et al.] ; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova, Universitatea Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : UASM 2021 – . – ISBN 978-9975-64-314-6.

Vol. 2. – 2021. – 134 p. : tab. – 100 ex. – ISBN 978-9975-64-316-0.

378.663(478-25)  

C 29

Catalogul cursurilor, 2020 /2021 : [a Universităţii Agrare de Stat din Moldova : [în vol.] / L. Volconovici, Elena Moroi, Veronica Movileanu [et al.] ; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova, Universitatea Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : UASM 2021 – . – ISBN 978-9975-64-317-7.

Vol. 1. – 2021. – 195 p. : tab. – 60 ex. – ISBN 978-9975-64-318-4.

378.663(478-25)

C 29

Catalogul cursurilor, 2020/2021 : [a Universităţii Agrare de Stat din Moldova : [în vol.] / L. Volconovici, Elena Moroi, Veronica Movileanu [et al.] ; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova, Universitatea Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : UASM, 2021 – . – ISBN 978-9975-64-317-7.

Vol. 2. – 2021. – 134 p. : tab. – 100 ex. – ISBN 978-9975-64-319-1.

378.663(478-25)  

C 29

Poezii şi ghicitori / [selecţie]: Ludmila Chiciuc ; ilustraţii de Petru Gheţoi. – Chişinău : Casa poveştilor, 2021 (Imprimat în Ucraina). – 64 p. : il.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3251-3-4.

821-1-93

P 74

Vlada, Miruna.

Prematur : (Poeme) / Miruna Vlada ; coperta: Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 116 p. – (Rotonda / colecție coordonată de Em. Galaicu-Păun, ISBN 978-9975-79-907-2).

300 ex.

ISBN 978-9975-86-496-1.

821.135.1-1

V-73

„Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, conferinţă ştiinţifico-practică (8 ; 2021 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, Ed. a 8-a, 20-21 martie 2021 : [în vol.] / comitetul ştiinţific: Eduard Coropceanu (preşedinte) [et al.] ; comitetul organizatoric: Boris Nedbaliuc (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : UST, 2021 – . – ISBN 978-9975-76-326-4.

Vol. 2 : Chimie. – 2021. – 244 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. de Stat din Tiraspol, Fac. Biologie şi Chimie. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez. paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-76-328-8.

082=135.1=111=161.1   

I-57

Cotelea, Tamara.

Toxicological characteristics and chemical toxicological analysis of a group of poisons isolated from samples by mineralization : Methodological guide for the course of Toxicological Chemistry for the 4-th-year students / Tamara Cotelea ; Ministry of Health, Labour and Social Protection in the Republic of Moldova, Public Institution Nicolae Testemiţanu, State University of Medicine and Pharmacy [et al.]. – Chişinău : Medicina, 2021. – 69 p.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-82-201-5.

54:615.9(076.5)

C 78

Cotelea, Tamara.

Group of Poisons Isolated by Steam Distillation. Detection and Assay : (Methodological guide for the course of Toxicological Chemistry for the 4-th-year students) / Tamara Cotelea ; Ministry of Health, Labour and Social Protection in the Republic of Moldova, State University of Medicine and Pharmacy „Nicolae Testemiţanu”, Faculty of Pharmacy, Departament of Pharmaceutical and Toxicological Chemistry. – Chişinău : Medicina, 2021. – 86 p. : tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-82-202-2.

54:615.9(076.5)

C 78

Asaka, Tadayoshi.

Augmented Sensory Biofeedback for Dynamic Postural Control : Visual vs. Auditory / Tadayoshi Asaka, Naoya Hasegava. – Chişinău : Eliva Press, 2021 (Print on demand). – 47 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 37-40 (39 tit.).

ISBN 978-9975-154-82-6.

616.7  

A 85

Simion, Marcelina.

Maeştrii elementelor şi Răpitorul Timpului / Marcelina Simion ; imagini, copertă: Mădălina Cazacu. – Chişinău : Pontos, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 126 p. : il.

500 ex.

ISBN 978-9975-72-535-4.

821.135.1(478)-34

S 57

Braguţa, Eugeniu.

Analiza compactării dinamice prin vibrare a structurilor rutiere din pământ stabilizat cu lianţi ecologici / Eugeniu Braguţa ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Departamentul Ingineria Infrastructurii Transporturilor. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – 192 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 175-189. – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-687-6.

625.731.2.06

B 76

Schulze, Bianca.

Mai mult curaj, Dragonule! / Bianca Schulze ; traducere din engleză de Medeea Neguţescu ; ilustraţii de Samara Hardy. – Chişinău : Arc, 2021 (Imprimat în China). – 32 p. : il. color.

Tit. orig.: Just Be Yourself, Dragon. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0469-5.

811.111(73)-93

S 35

Schulze, Bianca.

Cum a uitat Dragonul să se supere / Bianca Schulze ; traducere din engleză de Medeea Neguţescu ; ilustraţii de Samara Hardy. – Chişinău : Arc, 2021 (Imprimat în China). – 32 p. : il. color.

Tit. orig.: Who Loves the Dragon. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0470-1.

811.111(73)-93

S 35

Burlacu, Valentin.

Formarea şi evoluţia RASS Moldoveneşti (1924-1940) / Valentin Burlacu ; referenţi ştiinţifici: Gheorghe Cojocaru [et al.] ; Agenţia pentru Ştiinţă şi Memorie Militară. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 462 p. : fot.

Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 438-459. – 100 ex.

ISBN 978-9975-87-792-3.

94(478)”1924/1940″

B 94

Istrati, Diana.

Nume de acasă / Diana Istrati ; pictori: Maria Roman, Dorin Curatu ; copertă: Aliona Bereghici. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 84 p. : des.

500 ex.

ISBN 978-9975-87-793-0.

821.135.1(478)-1

I-87

Марченаро, Пьер Франко.

Книга Творения : Поэма в 30 главах, со вступлением, прологом и заключением / Пьер Франко Марченаро ; переводчик Виктория Букова [et al.]. – [3-е изд.]. – Кишинэу : Путь духовности, 2021 (Tipogr. „Nova Imprim”). – 240 p.

Tit. orig.: Il libro della creazione. – Referinţe bibliogr.: p. 237. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3297-6-7.

27-29

М 300

Брайков, Андрей.

Цифровое образование : Тетрадь ученика : 2-й класс / Андрей Брайков, Серджиу Корлат. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 54 p. : il. color, tab.

500 ex.

ISBN 978-9975-54-546-4.

004.9(076)

Б 872

Soroceanu, Nina.

Suflet de femeie : (eseu, versuri) / Nina Soroceanu ; coperta: Ghenadie Popovici. – Chişinău : Tipocart Print, 2021. – 208 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-3474-8-8.

821.135.1(478)-8

S 69

Soroceanu, Nina.

Hai cu mine la Soroca! : (Eseuri şi versuri pentru elevi despre dragostea de plai, de grai şi de neam) / Nina Soroceanu ; coperta: Ghenadie Popovici. – Chişinău : Tipocart Print, 2021. – 72 p. : fot.

200 ex.

ISBN 978-9975-3474-9-5.

821.135.1(478)-8

S 69

Solomon, Larisa.

Binecuvântând : Poeme / Larisa Solomon. – Chişinău : Bons Offices, 2021. – 180 p.

160 ex.

ISBN 978-9975-87-794-7.

821.135.1(478)-1

S 67

Furtună, Grigore.

Sarea Pământului : Cronic şi oameni din neamul nostru: tata, mama, bunica şi alţii… / Grigore Furtună. – Chişinău : Iulian, 2021 (Tipogr. „Cetatea de Sus”). – 94 p. : fot., fot. color.

50 ex.

ISBN 978-9975-3393-6-0.

94(478)

F 98

Billauer, Barbara Pfeffer.

Health Inequity and the Elderly : The Impact of Pandemic-Policy, Bioethics, and the Law / Barbara Pfeffer Billauer. – Chişinău : Eliva Press, 2021 (Print on demand). – 149 p. : fig., fot. color.

Referinţe bibliogr. în subsol.

ISBN 978-9975-154-83-3.

3:616-036.21

B 53
 

Die Chronologie der vorrömischen Eisen- und frühen Kaiserzeit in mittel- und Südosteuropa: Probleme und Perspektiven : Humboldt-Kolleg: Chronologie in den archäologischen Forschungen, Chişinău, 08-09 November 2018 / herausgegeben von Eugen Sava [et al.] ; Nationalmuseum für Geschichte der Moldau, Staatliche Universität von Moldau, Staatliche Pädagogische Universität „Ion Creangă”. – Chişinău ; Berlin : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 262 p. : fot. color, tab. – (Tyragetia International, ISBN 978-9975-87-101-3 ; 3).

Rez.: lb. rom., germ. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex. – Apare cu sprijinul Fundaţiei Alexander von Humboldt.

ISBN 978-9975-87-795-4.

902/904(4)”638”(082)

D 41

Fostic, Cristina.

Lumină-n suflet şi în gând : Versuri / Cristina Fostic ; coperta: Marina Dimitriu. – Chişinău : Pontos, 2021 (Tipogr. „Europress”). – 132 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-536-1.

821.135.1(478)-1

F 81

Панько, Татьяна.

Этнопедагогика : Курс лекций / Татьяна Панько ; научный руководитель: Николае Силистрару ; Государственный университет имени „Алеку Руссо” Бэлць, Факультет педагогики, психологии и искусств, Кафедра педагогики. – Бэлць : Б. и., 2021 („Tipografia din Bălţi”). – 126 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 122-125 (67 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3251-4-1.

37.017(075.8)

П 168

Borozan, Maia.

Filosofia educaţiei : Note de curs / Maia Borozan, Aurelia Beţivu ; Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei. – Bălţi : S. n., 2021 („Tipografia din Bălţi”). – 159 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 152-158 (92 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3251-5-8.

37.013.73(075.8)

B 69

Liviţchi, Oxana.

Ghid privind elaborarea tezei de licenţă / Oxana Liviţchi, Larisa Şavga ; Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. – Chişinău : UCCM, 2021. – 44 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 27 (12 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-81-057-9.

378(076.5)

L 69

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.