Cărţi în curs de apariţie, Iulie 2021

Bumacov, Vasile.

Un blat de miliarde : O istorie despre viaţa în timpul prăbuşirii Imperiului Răului şi ascensiunea societăţii oligarhice : (Gânduri din Japonia) : [în vol.] /  Vasile Bumacov ; traducere din engleză de Elena Căpuşan. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – (Cartier popular / colecție coordonată de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4). – Tit. orig.: Blat to Billions. – ISBN 978-9975-86-520-3.

Vol. 2. – 2021. – 312 p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-86-524-1.

32

B 91

Vreau să fiu fotbalist / texte de  Luca de Leone şi Paolo Mancini ; traducere din engleză de Doru Mihail şi Adrian Ciubotaru ; ilustraţii: Elisa Patrissi. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Imprimat în China). – 104 p. : il. color.

Tit. orig.: I Want to be a Football Player. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0488-6.

087.5:796.332

V-95

Iordăchescu, Iulia.

Abecedarul meu : Învăţ să citesc cu Oana şi Matei / Iulia Iordăchescu ; ilustraţii de Stela Damaschin-Popa. – Ed. a 2-a, rev. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Tipogr. „Unisoft”, Ucraina). – 103 p. : il. color.

2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0489-3.

373.2.016:811.135.1

I-70

Gagim, Ion.

Muzica : Descifrarea tainei / Ion Gagim. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 140 p.

Referinţe bibliogr.: p. 138-139. – 300 ex.

ISBN 978-9975-0-0490-9.

78

G 13

Dialog intercultural polono-moldovenesc : Culegere de studii : Materialele Congresului ştiinţific internaţional Moldo-Polono-Român: Educaţie-Politici-Societate, Chişinău-Cracovia, 14-15 mai 2021 : [în vol.] / comitetul ştiinţific: Valentin Constantinov (preşedinte) [et al.] ; comitetul organizatoric: Nicolai Aluchi [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipografia UST) – . – ISBN 978-9975-76-207-6.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Vol. 4, nr. 1. – 2021. – 380 p. : fig., fot. color, tab. – Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Univ. de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău, Inst. de Relaţii Sociale a Univ. Ped. din Cracovia – Polonia, Univ. din Cracovia – România [et al.]. – Texte : lb. rom., engl., polonă, alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – ISBN 978-9975-76-341-7 (PDF).

082=00

D 36

Dialog intercultural polono-moldovenesc : Culegere de studii : Materialele Congresului ştiinţific internaţional Moldo-Polono-Român: Educaţie-Politici-Societate, Chişinău-Cracovia, 14-15 mai 2021 : [în vol.] / comitetul ştiinţific: Valentin Constantinov (preşedinte) [et al.] ; comitetul organizatoric: Nicolai Aluchi [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipografia UST) – . – ISBN 978-9975-76-207-6.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Vol. 4, nr. 2. – 2021. – 347 p. : fig., fig., color, tab. – Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Univ. de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău, Inst. de Relaţii Sociale a Univ. Ped. din Cracovia – Polonia, Univ. din Cracovia – România [et al.]. – Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – ISBN 978-9975-76-342-4 (PDF).

082=00

D 36

Dialog intercultural polono-moldovenesc : Culegere de studii : Materialele Congresului ştiinţific internaţional Moldo-Polono-Român: Educaţie-Politici-Societate, Chişinău-Cracovia, 14-15 mai 2021 : [în vol.] / comitetul ştiinţific: Valentin Constantinov (preşedinte) [et al.] ; comitetul organizatoric: Nicolai Aluchi [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipografia UST) – . – ISBN 978-9975-76-207-6.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Vol. 4, nr. 3. – 2021. – 368 p. : fig., fig., color, tab. – Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Univ. de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău, Inst. de Relaţii Sociale a Univ. Ped. din Cracovia – Polonia, Univ. din Cracovia – România [et al.]. – Texte : lb. rom., engl., polonă, alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., polonă, engl. – Referințe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – ISBN 978-9975-76-343-1 (PDF).

082=00

D 36

Rizov, Cristina.

Neuropatia diabetică autonomă cardiovasculară : Recomandare metodică / Cristina Rizov ; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra de endocrinologie. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Sirius”). – 56 p. : fig. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 53-55 (42 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-57-303-0.

616.379-008.64:616.839(076.5)

R 60

Răspunsul lucrătorului medical la cazurile suspecte de abuz sexual asupra copiilor : Ghid practic / Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC), Societatea de Pediatrie din Republica Moldova. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 40 p. : scheme, tab.

Apare cu suportul financiar al Consiliului Europei, în cadrul Proiectului „Creşterea gradului de conştientizare cu privire la abuzul sexual şi exploatarea sexuală a copiilor în rândul lucrătorilor medicali”. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-87-829-6.

343.541-053.2:614.253(036)

R 28

Răileanu, Elena.

Privighetoarea din vis : Roman biografic / Elena Răileanu ; copertă, design: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 218 p. : fot., fot. color, [1] f. port. color.

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-519-4.

821.135.1(478)-312.6

R 21

Twain, Mark.

Aventurile lui Huckleberry Finn / Mark Twain ; traducere de Petre Solomon ; ilustraţii de Serghei Samsonov; copertă: Vladimir Kravcenko. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (Tipografia „Unisoft”, Ucraina). – 328, [3] p. : il. – (Biblioteca pentru toţi copiii, ISBN 978-9975-54-174-9).

Tit. orig.: The Adventures of Huckleberry Finn. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-576-1.

821.111(73)-311.3-93

T 97

Twain, Mark.

Aventurile lui Tom Sawyer / Mark Twain ; traducere de Frida Papadache ; ilustraţii de Vladimir Smirnov ; copertă: Vladimir Kravcenko. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021  (Tipografia „Unisoft”, Ucraina). – 257, [2] p. : il. – (Biblioteca pentru toţi copiii, ISBN 978-9975-54-174-9).

Tit. orig.: The Adventures of Tom Sawyer. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-577-8.

821.111(73)-311.3-93

T 97

Popescu, Petru Demetru.

Legende şi povestiri istorice / Petru Demetru Popescu ; ilustraţii de Lilia Popa ; copertă: Vladimir Kravcenko. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (Tipogr. „Unisoft”, Ucraina). – 230, [1] p. : il. – (Biblioteca pentru toţi copiii, ISBN 978-9975-54-174-9).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-578-5.

821.135.1-93

P 81

Sântimbreanu, Mircea.

Recreaţia mare / Mircea Sântimbreanu ; ilustraţii de Alexei Colâbneac ; copertă: Vladimir Kravcenko. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (Tipogr. „Unisoft”, Ucraina). – 235, [4] p. : il. – (Biblioteca pentru toţi copiii, ISBN 978-9975-54-174-9).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-579-2.

821.135.1-34-93

S 21

Sonetul de dragoste / selecţie, traducere şi note biografice de Iuliu Cârchelan ; copertă: Ion Dogaru. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 64 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-87-830-2.

821-82

S 68

Manualul detectivului pentru copii superisteţi / text: Danila Sorrentino ; traducere din engleză: Adrian Ciubotaru ; ilustraţii: Illary Casasanta, Silvia Sponza ; concepţie grafică: Sarah Bocconi. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Imprimat în China). – 75, [2] p. : il. color. – (Vreau să rezolv orice mister, ISBN 978-9975-0-0491-6).

Tit. orig.: The Detective Handbook for Super Smart Kids. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0492-3.

087.5:343.985

M 30

London, Jack.

Colţ Alb / Jack London ; traducere şi adaptare din engleză: Adrian Ciubotaru ; ilustraţii: Dumitru Iazan ; coperta: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Tipogr. „Unisoft”, Ucraina). – 159 p. : il. – (Mari clasici ilustraţi : Supercolecţia ta, ISBN 978-9975-0-0178-6 ; 24).

Tit. orig.: White Fang. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0493-0.

821.111(73)-31

L 77

Невзорова, Валентина.

Болгарская национальная специфика хорового творчества Добри Христова : Монография / Невзорова Валентина ; научный редактор: Ирина Чобану-Сухомлин ; научный консультант:  Светлана Циркунова ; Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова, Тараклийский государственный университет „Григорий Цамблак”. – Тараклия : Б. и., 2021 (Tipogr. „Centrografic”). – 297 p. : n. muz.

Adnot. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Избранная нотография: p. 288-294. – Referințe bibliogr.: p. 257-276 (259 tit.). – Ind.: p. 282-283. – 30 ex.

ISMN 979-0-3481-0021-0.

ISBN 978-9975-3204-8-1.

78.071.1(497.2):783.6

Н 402

Odobescu, Alexandru.

            Scrieri / Alexandru Odobescu ; ediţie îngrijită şi note: Corina Popescu ; studiu introductiv: Mircea Anghelescu ; tabel cronologic: Constantin Cubleșan. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 544 p. : fot. – (Colecţia „Moştenire”, ISBN 978-9975-67-986-2).

Referinţe bibliogr. în note și comentarii. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet.

700 ex.

ISBN 978-9975-85-289-0.

821.135.1-8

O-24

Belâi, Liviu.

Constantin Eţco, magul din ţara gorunilor : O pagină palpitantă din Marea Carte a Medicinei Moldave / Liviu Belâi ; consultant: Ludmila Ețco ; coordonator: Natalia Zarbailov. – Chişinău : Epigraf, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 408 p. : fot., fot. color.

Texte : lb. rom., rusă. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-60-407-9.

614.2:378(478)(092)=135.1=161.1

B 42

Prisac, Alexandru.

Drept procesual civil. Partea generală : (Manual) / Alexandru Prisac, Anatolie Bănărescu, Iulia Bănărescu ; Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, Facultatea de Drept, Catedra Drept Privat. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 392 p.

Referinţe bibliogr.: p. 373-388. – 100 ex.

ISBN 978-9975-157-54-4.

347.91/.95(075.8)

P 92

Leca, Ala.

Lectură cu învăţătură : culegere de texte pentru elevi / Ala Leca, Liuba Paiu. – Ed. a 2-a, rev. şi adăugită. – Chişinău : Pro Libra, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 104 p. : fig., fot. color.

Aut. sunt indicaţi pe cop. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-104-94-4.

37.015(072)

L 37

Berdilo, Rodica.

Răspunderea penală pentru omorul săvârșit în stare de afect / Rodica Berdilo. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 398, [1] p.

Referinţe bibliogr.: p. 356-399 (622 tit.). – 150 ex.

ISBN 978-9975-157-57-5.

343.61

B 47

Bănulescu, Daniel.

Dumnezeu ţine întreg Universul pe degetul său mic / Daniel Bănulescu ; concepţie grafică: Andrei Ichim ; copertă: Vitalie Ichim. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 128 p. – (Colecţia „Antologia unui Autor”, ISBN 978-9975-4208-8-4).

500 ex.

ISBN 978-9975-85-290-6.

821.135.1-1

B 27

„Economie şi mediu în spaţiul Tiso-Nistrean în epoca fierului”, colocviu de vară (2021 ; Saharna). Economie şi mediu în spaţiul Tiso-Nistrean în epoca fierului = Economy and Environment in the Tisza-Dniester region in the Iron Age : colloquium-ul de vară de la Saharna : Program & Rezumate, Saharna, 29 iulie – 1 august 2021 / comitetul organizatoric: Aurel Zanoci (Moldova), Andrei Asăndulesei (Iaşi, România) [et al.]. – Chişinău ; Saharna : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 28 p.

Antetit.: Universitatea de Stat din Moldova, Laboratorul de Cercetări Ştiinţifice „Tracologie”. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl. – 40 ex.

ISBN 978-9975-87-831-9.

082=135.1=111

E 15

Plămădeală, Cristina.

Adjectivele : (200 verbe de stare) : Limba coreeană pentru toţi / Cristina Plămădeală ; imagini: Anastasia Bînzaru. – Chişinău : S. n., 2021 (Combinatul Poligrafic). – 80 p. : fig. – (Învăţ să scriu în coreeană, ISBN 978-9975-129-81-7).

300 ex.

ISBN 978-9975-129-85-5.

811.531’367.623(076)

P 70

Cardone, Grant.

            100 de metode de a încheia o vânzare / Grant Cardone ; traducere din limba engleză de Andreea Vrabie. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 434 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3329-8-9.

339.138

C 24

Соколов, Илья.
        Судьба танкиста : Повесть / Илья Соколов ; художник-иллюстратор: В. C. Майер. – Бендер : Полиграфист, 2021. – 288 p. : il.

100 ex.

ISBN 978-9975-3491-5-4.

821.161.1-34

С 595

Osoianu, Tudor.

Urmărirea penală = Criminal investigation = Уголовное преследование : Curs universitar / Tudor Osoianu, Dinu Ostavciuc. – Chişinău : Cartea Militară, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 494 p.

Tit., text, cuprins paral.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 481-493 (158 tit.). – 1000 ex.

ISBN 978-9975-157-58-2.

343.123.1(075.8)=135.1=111=161.1

O-85

„Latinitate, Romanitate, Românitate”, conferinţă ştiinţifică internaţională (4 ; 2020 ; Chişinău). Latinitate, Romanitate, Românitate : Volumul conferinţei ştiinţifice internaţionale, Ed. a 4-a, 6-7 noiembrie 2020, Chişinău / coordonator: Liliana Rotaru ; referenţi știinţifici: Dan Octavian Cepraga  [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2021 (Tipogr. „Foxtrot”). – 355 p. : fig., tab. – (Historia Universitaria, ISBN 978-9975-3454-5-3).

Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Univ. din Oradea, Univ. din Padova [et al.]. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr., pol. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 60 ex.

ISBN 978-9975-89-226-1.

082=135.1=161.1

L 26

English grammar : Theory and exercises / Virginia Iastremschi, Ecaterina Mucuţa, Andrei Prohin, Iulian Andronic. – 3rd ed., amend. and add. – Chişinău : Pontos, 2021 (Tipogr. „Balacron”). – 688 p. : tab.

Pref. paral.: lb. rom., rusă. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-66-716-6.

811.111’36(076.5)

E 57

Rolul asistentului social în mobilizarea comunitară : Pentru rezolvarea situaţiilor dificile ale copiilor : Suport de curs / Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Misiunea Socială „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei şi AO CCF/HHC Moldova ; realizat de Mariana Cosoi. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 85 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 190 ex.

ISBN 978-9975-87-832-6.

364(075.8)

R 64

Ciobanu, Vitalie.

Impactul primului război mondial asupra judeţelor istorice ale Basarabiei : Pe baza materialelor oferite de Arhivele Militare Naționale Române și Agenția Națională a Arhivelor (Chișinău) : [în vol.] / Vitalie Ciobanu, Valentina Cosmescu, Iurie Lişman ; Agenția pentru Ştiință și Memorie Militară ; traduceri şi note: Alexandru Cosmescu ; contribuţii documentare: Sergiu Munteanu. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – (Colecţia „Memorie Militară : Militari Basarabeni”, ISBN 978-9975-87-833-3). – ISBN 978-9975-87-834-0.

[Vol.] 1 : Județul Orhei în documente și statistici de epocă. – 2021. – 366 p. : tab. – 100 ex. – ISBN 978-9975-87-835-7.

94(478-21)”1914/1918″(093.2)

C 51

Sava Daranuța, Diana.

Fabule / Diana Sava Daranuța ; ilustraţii de autor. – Chişinău : Casa Editurii 11, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 164 p. : il.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3266-6-7.

821.135.1(478)-191

S 28

Povestea celor Trei Urși / de Robert Southey ; adaptare şi desene de Lică Sainciuc. – Chişinău : Codobelc, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 32 p. : des.

500 ex.

ISBN 978-9975-87-836-4.

821-93

P 88

Neculiseanu, Zaharia.

Aspecte din cariera ştiinţifică : Registrul de date ştiinţifice / Zaharia Neculiseanu ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Zoologie. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 176 p. : fot., tab.

Referinţe bibliogr. în text. – 30 ex.

ISBN 978-9975-87-837-1.

57
N 34

     Codul de executare al Republicii Moldova : Publicat : 05-11-2010 în Monitorul Oficial Nr. 214-220 art. 704 : În conformitate cu ultimele modificări şi completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la 10.07.2021. – Chişinău : Farmec Lux, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 136 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-104-95-1.

347.95+343.8(478)(094.4)

C 60

Albu, Luminiţa.

Educarea limbajului : 5-6 ani : grupa mare: Fişe de lucru / Luminiţa Albu ; co-autori: Ala Ţepordei, Constanţa Tayanc ; concept: Iu. Albu ; ilustrații: Anastasia Panfil. – [Chişinău] : Libelula (PROMO plus), 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 36 p. : il. color. – (Învăţ la grădiniţă, ISBN 978-9975-3413-0-1).

Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit. – 6000 ex.

ISBN 978-9975-3480-9-6.

373.2.016

A 33

Albu, Luminiţa.

ABC : Scriere : 5-6 ani : grupa mare: Fişe de lucru / Luminiţa Albu ; co-autori: Ala Ţepordei, Constanţa Tayanc ; concept: Iu. Albu ; ilustrații: Anastasia Panfil. – [Chişinău] : Libelula (PROMO plus), 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 36 p. : il. color. – (Învăţ la grădiniţă, ISBN 978-9975-3413-0-1).

Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit. – 6000 ex.

ISBN 978-9975-3227-2-0.

373.2.016

A 33

Осетянов, Максим.

Неслучайные встречи : Сборник стихов и рассказов /Максим Осетянов ; Чаи̮ковская И. В. – Тираспол : Б. и., 2021  (Тип. „Теслайн”). – 36 p. : il. – (Иван-да-Марья: молодёжный цикл книг, ISBN 978-9975-3499-3-2).

100 ex.

ISBN 978-9975-3499-4-9.

821.161.1(478)-8

O-728

„Arheologie interdisciplinară : Metode, studii, rezultate”, conferinţă ştiinţifico internaţională (2021 ; Chişinău). Arheologie interdisciplinară = Interdisciplinary archaeology = Междисциплинарная археология : Metode, studii, rezultate : Conferinţa ştiinţifică internaţională, 14-17 august 2021, Orheiul Vechi – Climăuții de Jos / coordonatori: Ion Ciobanu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 92 p. : fig.

Antetit.: Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”, Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale (ICBE), Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universității de Stat din Moldova [et al.]. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Apare cu suportul financiar al Eco-Resort Butuceni (Tehno AB S.R.L.), Î.M. „Vinia Traian” S.A. – 65 ex.

ISBN 978-9975-87-838-8.

902/904(082)=135.1=111=161.1

A 77

Dillard, Carter.

Justice as a Fair Start in Life :Understanding the Right to Have Children / Carter Dillard. – Chişinău : Eliva Press, 2021 (Print on demand). – 678 p.

Referinţe bibliogr. în text.

ISBN 978-9975-154-89-5.

347.6

D 41

Brožová, Sandra.

Mezinárodní koordinace sociálního zabezpečení: Výzvy a příležitosti pro 21. století / Sandra Brožová. – Chişinău : Eliva Press, 2021 (Print on demand). – 218 p. : graf., tab.

Referinţe bibliogr. în text.

ISBN 978-9975-154-90-1.

316.3

B 84

Managementul demografic : (în baza studiilor din Republica Moldova) / Matei Constantin, Sainsus Valeriu, Hachi Mihai [et al.] ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Studii Economice din Moldova, Institutul de Ecologie și Geografie, AŞM. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Artpoligraf”). – 147 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3498-9-5.

314.1(478)

M 20

Graef (Medrea), Laurian.

Albastru / Laurian Graef (Medrea). – Chişinău : Lexon Prim, 2021. – 100 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-3502-3-5.

821.135.1-1

G 75

Şindilă, Timotei.

Cărările de Sare : poeme / Timotei Șindilă. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Taicom”). – 96 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-58-251-3.

821.135.1(478)-1

S 59

Romanciuc, Vasile.

Recitirea proverbelor/ Vasile Romanciuc ; copertă, concepţie grafică: Andrei Ichim. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 115 p. – (Colecţia „Antologia unui Autor”, ISBN 978-9975-4208-8-4).

500 ex.

ISBN 978-9975-85-291-3.

821.135.1(478)-1

R 69

Юшкова-Борисова, Юлия.

Понять Молдову : Записки странствующих социологов / Юлия Юшкова-Борисова, Сергей Борисов ; иллюстрации: Лилиана Жигэу. – Кишинэу : Biblion, 2021 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 432 p.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.

ISBN 978-9975-148-71-9.

321(478)

Ю 963

Fedorciucova, Svetlana.

Îndrumar metodic pentru lucrări practice și de laborator privind verificarea calității produselor alimentare de origine animalieră și grăsimilor vegetale / Svetlana Fedorciucova ; Academia de Studii Economice a Moldovei, Facultatea Business și Administrarea Afacerilor, Departamentul Comerț, Turism și Alimentație publică. – Chişinău : ASEM, 2021. – 124 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 122-123 (22 tit.). – 16 ex.

ISBN 978-9975-155-22-9.

663/664(076.5)

F 30

Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Anale Ştiinţifice ale Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova = Scientific Annals of the Academy „Stefan cel Mare” of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova / Departamentul Ştiinţă ; colegiul de redacţie: Iurie Larii (redactor-șef) [et al.] ; traducere: Angela Pareniuc. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipografia Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI) – .  – ISSN 1857-0976. – ISBN 978-9975-930-24-6.

Nr 13 : Ştiinţe juridice = Legal sciences. – 2021. – 274 p. : fig. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte paral.: lb. rom.-engl., rusă-engl. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-121-95-8.

34:378.635.5(478-25)(082)=135.1=111=161.1

A 15

Braghiş, Maria.

Matematică : Clasa a 3-a : Teste de succes : Evaluare: iniţială, formativă, sumativă / Maria Braghiş, Elena Popa. – Chişinău : Interprint, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 48 p. : fig.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3280-5-0.

51(079)

B 76

Braghiş, Maria.

Matematică : Clasa a 4-a : Teste de succes : Evaluare: iniţială, formativă, sumativă / Maria Braghiş, Elena Popa. – Chişinău : Interprint, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 48 p. : fig.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3280-6-7.

51(079)

B 76

Taran, Nicolae.

Biotehnologii în vinificaţie / Nicolae Taran ; Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Print Caro”). – 324 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 320-324 (82 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-890-6.

[663.25+663.12]:606

T 22

Alcott, Louisa May.

Micuțele doamne / Louisa May Alcott ; traducere şi adaptare din engleză: Alexandra Fenoghen ; ilustrații: Cristina Nilova ; coperta: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Unisoft, Ucraina). –  184 p. : il. – (Primavera, ISBN 978-9975-0-0449-7).

2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0494-7.

821.111(73)-31

A  34

Токарчук, Алла.

Первый мировой карантин : (краткая история пандемии 2020 года) / Алла Токарчук. – Кишинэу : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 232 p.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-157-59-9.

316.42:616-036.22

Т 511

Jocul didactic matematic : Suport didactic-metodic pentru profesori / Ion Cojocaru, Laurențiu Calmuțchi, Gabriela Gherman, Ionel Tătaru. – Chişinău : S. n. ; Focşani, 2021 (Tipogr. „Pulsul Pieţei”). – 322 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 319-322 (55 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3314-4-9.

37.091:51-8

J 67

Antologia poeziei românești din Basarabia (1770-2020) / selecţie, studiu introductiv şi note biobibliografice de Nicolae Leahu ; responsabil de ediţie: Mircea V. Ciobanu ; copertă: Romeo Şveţ. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 408 p. – (Literatura română din Basarabia, ISBN 978-9975-85-292-0).

Note biobibliogr.: p. 395-407. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-85-293-7.

821.135.1(478)-82

A 62

Plătică, Adina.

Psihologie : ghid metodico-didactic : (suport studenților în pregătirea pentru examenul de licență) = Психология : учебно-методическое пособие : (в помощь студентам при подготовке к лиценционному экзамену) / Adina Plătică ; Universitatea de Stat din Taraclia „Grigore Țamblac”, Catedra „Pedagogie”. – Taraclia : S. n., 2021 (Tipogr. „Centrografic”). – 187 p.

Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Text : lb. rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 186-187 (46 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3416-4-6.

159.9(075.8)

P 70

Prepeliță, Corneliu.

Unghenenii deputaţi ai independenţei / Corneliu Prepeliță. – Chişinău : Lexon-Prim, 2021. – 116 p. : fot.

300 ex.

ISBN 978-9975-3502-4-2.

342.534(478)(092)

P 91

Patraş, Tatiana.

Caiet de evaluări la chimie : Clasa a 11-a, profil umanist / Tatiana Patraş, Eugenia Melentiev. – Orhei : S. n., 2021 (Tipografia din Orhei). – 32 p. : tab.

500 ex.

ISBN 978-9975-73-240-6.

54(079)

P 44

Patraş, Tatiana.

Caiet de evaluări la chimie : Clasa a 9-a / Tatiana Patraş, Eugenia Melentiev. – Orhei : S. n., 2021 (Tipografia din Orhei). – 40 p. : tab.

1000 ex.

ISBN 978-9975-73-238-3.

54(079)

P 44

Patraş, Tatiana.

Caiet de evaluări la chimie : Clasa a 11-a, profil real / Tatiana Patraş, Eugenia Melentiev. – Orhei : S. n., 2021 (Tipografia din Orhei). – 40 p. : tab.

500 ex.

ISBN 978-9975-73-239-0.

54(079)

P 44

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență = General Inspectorate for Emergency Situations / colegiul de redacţie: M. Harabagiu [et al.] ; conducător de proiect: A. Ciumac ; grupul de lucru: A. Lavrinenco [et al.] ; traducere în limba engleză: A. Pareniuc. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 360 p. : fot.

Tit., text paral.: lb. rom., engl. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-56-891-3.

351.075.6:614.8=135.1=111

I-56

Borş, Vladimir.

Sisteme administrative comparate : Ghid metodic / Vladimir Borş ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, Departamentul Ştiinţe Politice şi Administrative. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 73 p.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-158-23-7.

351(076.5)

B 70

Denndorf, Robert R.

Refugiul regelui suedez Carol al XII-lea (1709−1714) în Imperiul Otoman : Interferenţe româno-moldo-suedeze / Robert R. Denndorf ; coordonator: Gheorghe Cojocaru. – Ed. rev. şi ad. – Chişinău : Lexon Prim, 2021. – 492 p. : fig.

Rez.: lb. engl., germ., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 459-473. – Ind. de evenimente, localităţi, persoane, noţiuni şi abrevieri : p. 474-492. – 400 ex.

ISBN 978-9975-3502-5-9.

[94(478)+94(485)]”1709/1714″

D 32

Pricochi, Ecaterina.

Jocuri  şi exerciţii eficiente şi antrenante pentru exersarea citirii cursive / Ecaterina Pricochi. – Chişinău : Învăţătorul modern, 2021 (Tipogr. „Cavaioli”). – 32 p. : fig.

Referinţe bibliogr.: p. 52-54 (28 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-59-207-9.

373.2:811.135.1

P 92

Pricochi, Ecaterina.

101 exerciţii de citire şi scriere pentru clasa 1 / Ecaterina Pricochi. – Chişinău : Învăţătorul modern, 2021 (Tipogr. „Cavaioli”). – 32 p. : fig.

100 ex.

ISBN 978-9975-59-208-6.

373.3:811.135.1

P 92

Borcoman, Raisa. 

Tratat de comunicare și etică profesională : Manual / Raisa Borcoman, Maria Mancaș ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Studii Economice a Moldovei, Facultatea Economie Generală şi Drept, Departamentul „Resurse Umane, Afaceri Publice şi Comunicare”. – Chişinău : ASEM, 2021. – 507 p. : fig.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex.

ISBN 978-9975-155-23-6.

[316.77+174]:005.57(075.8)

B 68

Soluţii pentru studii online în învăţământul universitar ingineresc : Ghid de bune practici : Din experienţa cadrelor didactice FCIM / Natalia Burlacu, Victor Ababii, Dumitru Ciorbă [et al.] ; Universitatea Tehnică a Moldovei. – Chişinău : MS Logo, 2021. – 104 p. : fig., fig. color.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu sprijinul financiar al proiectului: 20.70086.23/COV Transformări digitale instituționale şi didactice pentru învățământul ingineresc la distanţă din Rep. Moldova, (DIGIFORME). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3481-6-4.
[378.091:62]:004(075)
S 67

Șelaru, Neculai.

Viezurele / Neculai Șelaru. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 128 p. : fot.

Referinţe bibliogr.: p. 124-125. – 500 ex.

ISBN 978-9975-157-60-5.

599.742.4:639.1

S 43

Rusu, Nicolae.

Ramuri și rădăcini / Nicolae Rusu ; copertă: Marina Dimitriu. – Chişinău : Pontos, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 187, [1] p. : fot.

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-563-7.

94(478)

R 96

Maciuga, Ludmila.

Mireasmă sentimentală / Ludmila Maciuga. – Chişinău : Ancestrala, 2021 (Tipogr. „Taicom”). – 220 p. : fot.

100 ex.

ISBN 978-9975-58-252-0.

821.135.1(478)-1

M 12

Heraldica Moldaviae : [în vol.] / Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Societatea de Genealogie, Heraldică şi Arhivistică „Paul Gore” ; colegiul de redacţie: Silviu Andrieş-Tabac (red.-şef), Ana Boldureanu, Sorin Iftimi (Iaşi) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – ISBN 978-9975-87-449-6.

[Vol.] 3, 2020. – 2021. – 224 p. : fig., fot., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în text. – 100 ex. – ISBN 978-9975-87-839-5.

929.6(478+498)(082)

H 50

Rusu, Mihai.

Așezarea urbană Biruinţa din câmpia colinară a Moldovei de Nord : între cunoscut şi necunoscut / Mihai Rusu. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 472 p. : fot., tab., n. muz.

100 ex.

ISBN 978-9975-157-63-6.

94(478-21)

R 96

Comentariul Codului de Executare al Republicii Moldova / Elena Belei, Nelea Budăi, Victor Pruteanu, Gheorghe Stratulat. – Chişinău: S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-157-61-2.

Cartea 1 : Executarea hotărârilor cu caracter civil. – 2021. – 352 p. – Referinţe bibliogr. în text. – 500 ex. – ISBN 978-9975-157-62-9.
347.1(478)(0.072)

C 63

Trusevici, Alla.

               Ghid metodic la unitatea de curs „Teoria economică II” (Macroeconomie) : pentru studenţii ciclului I – studii superioare de licenţă (nivelul 6 ISCED) : Domeniul general de studiu 041. Ştiinţe economice / Trusevici Alla, Branaşco Natalia ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării din Republica Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de ştiinţe economice. – Bălţi : S. n., 2021 (Tipogr. „Primex-Com”). – 134 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 133-134 (22 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3493-8-3.

330.101.541(076.5)

T 88

Postolache, Victoria.

Note de curs la unitatea de curs „Contabilitatea instituţiilor financiare” : pentru studenţii ciclului II – studii superioare de master (nivelul 7 ISCED) / Victoria Postolache, Cociug Victoria ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de Ştiinţe Economice. – Bălţi : S. n., 2021 (Tipogr. „Primex-Com”). – 201 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 185-188 (39 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3493-9-0.

657.15(075.8)

P 87

Filimon, Simion.

Tactica bunului simț / Simion Filimon ; imagini: Simion Filimon . – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Notograf Prim”). – 274 p. :  imagini.

350 ex.

ISBN 978-9975-84-141-2.

821.135.1(478)-8

F 50

Кованцев, Сергей.

Морфология почек / СергейКованцев, Наталья Мазурук, Ольга Белик ; Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова, Государственный медицинский и фармацевтический университет имени Николае Тестемицану, Кафедра aнатомии и клинической анатомии. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Tipogr. „Sofart Studio”). – 126 p. : fig., fig., color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 114-126 (287 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3468-6-3.

611.61

К 564

Ciuntu-Samson, Violeta.

Matematica : Caietul elevului : Clasa 4 / Violeta Ciuntu-Samson, Maria Braghiș. – Chişinău : Interprint, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3314-5-6.

Partea 1. – 2021. – 44 p. : fig., tab. – 2000 ex. – ISBN 978-9975-3314-6-3.

51(076)

C 55

Ciuntu-Samson, Violeta.

Matematica : Caietul elevului : Clasa 4 / Violeta Ciuntu-Samson, Maria Braghiș. – Chişinău : Interprint, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3314-5-6.

Partea 2. – 2021. – 44 p. : fig., tab. – 2000 ex. – ISBN 978-9975-3314-7-0.

51(076)

C 55

Paiu, Liuba.

Învățăm cu plăcere bunele maniere / Liuba Paiu, Rodica Muruz ; reflecţie: Nelly Berezovschi, Maria Popa. – Ed. a 2-a, rev. – Chişinău : Pro Libra, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 80 p. : fig., il. color.

2000 ex.

ISBN 978-9975-104-96-8.

177.1+395

P 13

Великова, Т. Г.

Гид для преподавателей по использованию Moodle : Методическое руководство / Великова Т. Г. ; Комратский государственный университет. – Комрат : Б. и., 2021 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 120 p.

Referinţe bibliogr.: p. 119-120 (25 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-153-6.

004.77:37.091

В 274

Хорозов, С. Г.

Формирование гендерной компетентности и гендерной нон- дискриминации : Учебно-методическое пособие / С. Г. Хорозов ; под редакцией Султ Г. ; Комратский государственный университет, Кафедра частного права. – Комрат : Б. и., 2021 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 97 p.

Referinţe bibliogr.: p. 86-88. – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-154-3.

305:37.015(076.5)

Х-807

Хорозов, С. Г.

Семейное насилие: социальный аспект : Учебно-методическое пособие / С. Г. Хорозов ; под редакцией Г. Султ ; Комратский государственный университет, Кафедра частного права. – Комрат : Б. и., 2021 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 97 p.

Referinţe bibliogr.: p. 81-82 (28 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-155-0.

343.55:316.356.2(076.5)

Х-807

Хорозова, Лариса.

Межэтническая семья в психолого-педагогическом и социальном аспектах : Учебно-методическое пособие / Лариса Хорозова ; под редакцией О. Куртевой ; Комратский государственный университет, Факультет национальной культуры, Кафедра педагогики и психологии. – 1-е изд. – Комрат : Б. и., 2021 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 64 p.

Referinţe bibliogr.: p. 61-63 (39 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-156-7.

37.018.1:316.356.2(076.5)

Х-807

Хорозова, Лариса.

Формирование фандрайзинговой компетентности у студентов : Учебно-методическое пособие / Лариса Хорозова ; под редакцией О. Куртевой ; Комратский государственный университет, Факультет национальной культуры, Кафедра педагогики и психологии. – Комрат : Б. и., 2021 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 62 p.

Referinţe bibliogr.: p. 55-57 (27 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-157-4.

336.56/.57:378(076.5)

Х-807

Corj, Mihai Ion.

Inițiativă populară de revizuire a Constituției Republicii Moldova / Mihai Ion Corj ; Institutul de Creație Legislativă „Lex Scripta”, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 176 p.

Referinţe bibliogr.: p. 171-175 (69 tit.).

1000 ex.

ISBN 978-9975-157-64-3.

342.4(478)

C 71

Beşleagă, Vladimir.

Hoții din apartamente / Vladimir Beșleagă. Castanul roz / Nicolae Popa ; coperta: Sergiu Stanciu ; Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”. – Ed. 1-a. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 53 ; 86 p. – (Colecția Cărțile MNLR / coordonată de Maria Șleahtițchi, ISBN 978-9975-87-840-1).

Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 300 ex.

ISBN 978-9975-87-841-8.

821.135.1(478)-34

B 50

Mihailă, Boris.

Lacrima amintirilor / Boris Mihailă. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipografia „Sirius”). – 44 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-57-304-7.

821.135.1(478)-8

M 69

Zaharia, Liliana.

Educaţie muzicală : Exerciţii şi fişe de evaluare în clasa a 8-a / Liliana Zaharia. – Chişinău : Epigraf, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 56 p. : fig., tab.

1000 ex.

ISBN 978-9975-60-408-6.

78(079)

Z 18

      Inspectoratul pentru Protecţia Mediului. Anuarul IPM – 2020 „Protecţia mediului în Republica Moldova” / Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Inspectoratul pentru Protecţia Mediului ; colegiul de redacţie: Gheorghe Manjeru (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : Pontos, 2021 (Tipogr. „Europress”). – 380 p. : fig., fot., tab.

     Referinţe bibliogr. la sfârşitul compartimentelor. – 300 ex.

     ISBN 978-9975-72-565-1.

504.064.3:574(478)(058)

I-56

Демченко, Т.

Тесты по русскому языку и литературе : 2 класс / Т. Демченко, С. Драгалин. – [2-е изд.]. – [Chişinău] : Epigraf, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 55, [1] p. : tab.

F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-60-409-3.

811.161.1+821.161.1.09(079)

Д 318

Cazacu, Tamara.

Caietul elevului la limba şi literatura română : Clasa a 2-a : Instituţiile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale / Tamara Cazacu. – Chişinău : Lumina, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 80 p. : fig., il.

3000 ex.

ISBN 978-9975-65-472-2.

811.135.1’243+821.135.1(478).09(075.2) 

C 32

State, Daniela.

Proiecte mari pentru elevi mici : Activităţi transdisciplinare : Proiecte interdisciplinare : Clasa 1 / Daniela State. – [Chişinău] : Epigraf, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 63 p. : il.

4000 ex.

ISBN 978-9975-60-410-9.

373.3.015

S 79

Pascari, Valentina.

Funcționalitatea integralității și continuității în educația copiilor : Monografie / Valentina Pascari ; coordonator ştiinţific: Tatiana Callo ; Universitatea de Stat din Tiraspol. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Print Caro”). – 228 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 207-225 (340 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-892-0.

373.2/.3.091

P 39

Alinescu, Otilian.

Tăcerile duc spre țipăt / Otilian Alinescu ; coperta: Vitalie Leca, Ariadna Golimaz. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 152 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-157-65-0.

821.135.1(478)-8

A 42

Țurcanu, Ianoș.

Un cocor cu GPS / Ianoș Țurcanu ; copertă: Sergiu Stanciu ; ilustraţii de Oxana Diaconu-Catan. – Chişinău : Prut Internaţional, 2021 [(Combinatul Poligrafic)]. – 31, [1] p. : il.

500 ex.

ISBN 978-9975-54-581-5.

821.135.1(478)-1-93

T 94

Asigurarea calităţii în diagnosticul microbiologic al infecţiilor tractului urinar : Ghid / Olga Burduniuc, Emil Ceban, Greta Bălan [et al.] ; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 62 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 60-62 (41 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-3415-9-2.

616.62/.63-022.1-078(036)

A 86

„Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului la cerinţele pieţei muncii”, conferinţă internaţională online (4 ; 2021 ; Chişinău). Conferinţa internaţională online „Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului la cerinţele pieţei muncii” : In memoriam Tamara Matei, Ediţia a 4-a, 16-17 aprilie 2021, USM, Chişinău / comitetul ştiinţific: Cazacu Adriana [et al.] ; comitetul organizatoric: Pascaru Daniela [et al.]. – Chişinău : Print-Caro, 2021. – 405 p. : fig., tab.

Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Litere, Dep. Lb. Engl. și Lb. Fr. Specializată. – Texte: lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-893-7.

082=00

N 84

Costachi, Gheorghe.

Rolul justiției în edificarea statului de drept : Monografie / Costachi Gheorghe ; Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice. – Chişinău : Print-Caro, 2021. – 1071 p.

Referinţe bibliogr.: p. 993-1071 (934 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-56-894-4.

342:340.13

C 75

Popovici, Vasile.

Punctul sensibil : De la Mihai Eminescu la Mircea Cărtărescu / Vasile Popovici ; coperta: Vitalie Coroban. – Ed. 1-a. – Chişinău : Cartier, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 229  p. – (Colecţia Rotonda / col. coord. de Em. Galaicu-Păun, ISBN 978-9975-79-907-2).

500 ex.

ISBN 978-9975-86-525-8.

821.135.1.09

P 83

Baciu, Gheorghe.

Propovăduitori ai ortodoxiei în spaţiul Pruto-Nistrean : Dicţionar enciclopedic biografic / Gheorghe Baciu ; redactor științific: Ion Valer Xenofontov. – Chişinău : S. n., 2021 (Combinatul Poligrafic). – 285 p. : fot.

Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 271-281. – 500 ex.

ISBN 978-9975-129-86-2.

27-72(478)(092)

B 13

Rucan, Lora.

Melancolii / Lora Rucan ; prezentare grafică: Ludmila Reșetnic. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 194 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-157-66-7.

821.135.1(478)-1

R 88

Panfilov, Oleg.

Istorii antisovietice / Oleg Panfilov ; traducere din rusă de Vsevolod Ciornei. – Ed. 1-a. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 404 p. – (Cartier istoric / colecţie coordonată de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).

500 ex.

ISBN 978-9975-86-526-5.

94(47+57)

P 23

Демченко, Т.

Тесты по русскому языку и литературе : 2 класс / Т. Демченко, С. Драгалин. – [Chişinău] : Epigraf, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 55, [1] p. : tab.

F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-60-411-6.

811.161.1+821.161.1.09(079)

Д 318

Демченко, Т.

Тесты по русскому языку и литературе : 3 класс / Т. Демченко, С. Драгалин. – [Chişinău] : Epigraf, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 55, [1] p. : tab.

F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-60-412-3.

811.161.1+821.161.1.09(079)

Д 318

Демченко, Т.

Тесты по русскому языку и литературе : 4 класс / Т. Демченко, С. Драгалин. – [Chişinău] : Epigraf, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 53, [2] p. : tab.

F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-60-413-0.

811.161.1+821.161.1.09(079)

Д 318

Foi din Grădina lui Moria : [traducere din limba rusă, confruntată cu edițiile în limba engleză și germană] / traducători: Ana Tintiuc, Nicoleta Stăvilă; Solaris AO. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Print Caro”) – . –ISBN 978-9975-56-661-2.

1925.Cartea a 2-a : Iluminare. – 2021. – 264 p.  – Tit. original: Листы Сада Мории (Озарение). – Referinţe bibliogr.: p. 264 (6 tit.). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-56-895-1.

141

F 76

Butuc, Petru.

Structuri semantico-sintactice cu plusvalenţă / Petru Butuc. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 183 p.

Referinţe bibliogr.: p. 172-183. – 100 ex.

ISBN 978-9975-157-67-4.

811.135.1’367

B 97

Build up your vocabulary / Natalia Banaru, Natalia Bîkovskaia, Liliana Coșulean, Svetlana Melnic. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Bălţi : S. n., 2021 (Tipografia din Bălţi). – 148 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 148 (17 tit.) – 30 ex.

ISBN 978-9975-3390-9-4.

811.111(075)

B 90

Gumovschi, Andrei.

Manualul fermierului pentru culturile de câmp : Ghid practic pentru producătorii agricoli / Andrei Gumovschi ; director de proiect: Rima Bezede ; Centrul Educaţional „Pro Didactica”, Asociația Internațională Donau Soja (Austria). – Chişinău : S. n.,  2021 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – (Colecţia „Pro Didactica. Aici şi Acum”, ISBN 978-9975-3013-3-6). – ISBN 978-9975-87-842-5.

Partea 1. – 2021. – 269 p. : fig., tab. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – Referinţe bibliogr.: p. 266-267 (45 tit.) – 150 ex. – ISBN 978-9975-87-843-2.

633(075)

G 95

Experiență de învățare centrată pe nevoile și capacitățile copilului / Ala Bruma, Anastasia Malcoci, Anna Ciuntu [et al.] ; coordonatori: Vasile Coroi, Olesea Cotiujanu ;Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului. – Chişinău : CEP  UPS „Ion Creangă”, 2021. – 62 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. în text. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-537-3.

373.091

E 97

Osoianu, Tudor.

Urmărirea penală : Suport de curs / Tudor Osoianu, Dinu Ostavciuc. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 280 p.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3366-8-0.

343.123.1(075.8)

O-85

Botnari, Elena.

Teoria generală a dreptului : Note de curs / Botnari Elena. – Ed. a 2-a, rev. şi adăugită. – Bălţi : S. n., 2021 (Tipografia din Bălţi). – 246 p.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cursurilor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3345-2-5.

340.12(075.8)

B 73

Vrabie, Corneliu.

Drept civil. Succesiuni : Note de curs : (Ciclul I, Licență) / Corneliu Vrabie, Natalia Janu ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de Drept. – Bălţi : S. n., 2021 (Tipografia din Bălţi). – 134 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 127-133. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3345-3-2.

347.65/.68(075.8)

V-93

Animalele : Cartea cu 100 de clapete / traducere din engleză: Medeea Neguțescu. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Imprimat în China). – 14 p. : des. color.

3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0495-4.

087.5:59

A 61

Natura : Cartea cu 100 de clapete / traducere din engleză: Medeea Neguțescu. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Imprimat în China). – 14 p. : des. color.

3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0496-1.

087.5:502

N 26           

Numerele : Cartea cu 100 de clapete. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Imprimat în China). – 14 p. : des. color.

3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0497-8.

087.5:51

N 94

Цуркан, Галина.

Не уходите, сыновья… / Галина Цуркан. – Chişinău :  S. n., 2021 (Tipogr. „Taicom”). – 137 p. : fot.

50 ex.

ISBN 978-9975-58-253-7.

821.161.1(478)-34

Ц 872

100 de curiozităţi despre animale : Peste 150 de autocolante / traducere din engleză: Irina Chirica. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Arc, [2021] (Imprimat în China). – 24 p. : des. color.(Învaţă cu ajutorul autocolantelor, ISBN 978-9975-0-0241-7).

Tit. orig.: 100 Fun Facts To Sticker: Animals. – F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0498-5.

087.5:59

O-10

100 de curiozităţi despre corpul uman : Peste 150 de autocolante/ traducere din engleză: Irina Chirica. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Arc, [2021] (Imprimat în China). – 24 p. : des. color. – (Învaţă cu ajutorul autocolantelor, ISBN 978-9975-0-0241-7).

Tit. orig.: 100 Fun Facts To Sticker: Human Body. – F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0499-2.

087.5:611/612

O-10

100 de curiozităţi despre natură : Peste 150 de autocolante/ traducere din engleză: Medeea Neguțescu. – [Chişinău] : Arc, [2021] (Imprimat în China). – 24 p. : des. color. – (Învaţă cu ajutorul autocolantelor, ISBN 978-9975-0-0241-7).

Tit. orig.: 100 Fun Facts To Sticker: Neat Nature Facts. – F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0500-5.

087.5:502

O-10

100 de curiozităţi despre planeta Pământ : Peste 150 de autocolante/ traducere din engleză: Medeea Neguțescu. – [Chişinău] : Arc, [2021] (Imprimat în China). – 24 p. : des. color. – (Învaţă cu ajutorul autocolantelor, ISBN 978-9975-0-0241-7).

Tit. orig.: 100 Fun Facts To Sticker: Excellent Earth Facts. – F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0501-2.

087.5:523

O-10

100 de curiozităţi despre ţări şi continente : Peste 150 de autocolante/ traducere din engleză: Medeea Neguțescu. – [Chişinău] : Arc, [2021] (Imprimat în China). – 24 p. : des. color. – (Învaţă cu ajutorul autocolantelor, ISBN 978-9975-0-0241-7).

Tit. orig.: 100 Fun Facts To Sticker: Amazing Atlas Facts. – F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0502-9.

087.5:911

O-10

100 de curiozităţi din ştiinţă : Peste 150 de autocolante/ traducere din engleză: Medeea Neguțescu. – [Chişinău] : Arc, [2021] (Imprimat în China). – 24 p. : des. color. – (Învaţă cu ajutorul autocolantelor, ISBN 978-9975-0-0241-7).

Tit. orig.: 100 Fun Facts To Sticker: Stunning Science. – F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0503-6.

087.5

O-10

Animale sălbatice : Carte de colorat/ ilustraţii de Victoria Raţă. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 12 p. : des. – (Miracolul culorilor, ISBN 978-9975-54-582-2).

500 ex.

ISBN 978-9975-54-583-9.

087.5

A 61

Animale domestice : Carte de colorat/ ilustraţii de Victoria Raţă. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 12 p. : des. – (Miracolul culorilor, ISBN 978-9975-54-582-2).

500 ex.

ISBN 978-9975-54-584-6.

087.5

A 61

Fructe şi legume : Carte de colorat/ ilustraţii de Victoria Raţă. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 12 p. : des. – (Miracolul culorilor, ISBN 978-9975-54-582-2).

500 ex.

ISBN 978-9975-54-585-3.

087.5

F 93

Mijloace de transport : Carte de colorat/ ilustraţii de Victoria Raţă. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 12 p. : des. – (Miracolul culorilor, ISBN 978-9975-54-582-2).

500 ex.

ISBN 978-9975-54-586-0.

087.5

M 68

Wataru, Ide.

Nagasaki Hibakusha’s Prayer : Nagasaki Atomic Bomb Survivor’s Sorrow and Prayer / Wataru Ide,Tatsuo Tomita. – Chişinău : Eliva Press, 2021 (Print on demand). – 107 p. : tab.

ISBN 978-9975-154-91-8.

94(522.2)

W 31

Rybakowski, Janusz.

Lithium Therapy : a Personal Tale of the Recent Decade / Janusz Rybakowski. – Chişinău : Eliva Press, 2021 (Print on demand). – 445 p. : tab.

Referinţe bibliogr. în text.

ISBN 978-9975-154-92-5.

615.214

R 98

Mîndru, Nina.

Tainele comunicării : Curs opţional pentru clasa 1 / Nina Mîndru. – Ed. rev. şi compl. – Chişinău : Lyceum, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 96 p. : des.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3441-6-6.

373.3:[811.135.1+821.09](075.2)

M 74

Tighineanu, Lilia.

Limba şi literatura română : Teste de evaluare: iniţială, formativă, sumativă : Clasa a 4-a / Lilia Tighineanu, Galina Cealic. – Chişinău : Artefact, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – ISBN 978-9975-3512-5-6.

Varianta 1. – 2021. – 72 p. : fig., tab. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-3512-6-3.

[811.135.1+821.135.1.09](079)

T 59

Tighineanu, Lilia.

Limba şi literatura română : Teste de evaluare: iniţială, formativă, sumativă : Clasa a 4-a / Lilia Tighineanu, Galina Cealic. – Chişinău : Artefact, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – ISBN 978-9975-3512-5-6.

Varianta 2. – 2021. – 72 p. : fig., tab. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-3512-7-0.

[811.135.1+821.135.1.09](079)

T 59

Singur acasă : Eseuri şi poezii de dor : Proiect socio-cultural al Centrului de Teatru din Moldova / coordonat de: Alina Lungu-Țurcanu ; coperta: Igor Condrea ; prezentare grafică: Grig Teodor-Anghel. – Chişinău : UNU, 2021 (Tipogr. „Fox Trading”). – 62 p.

Apare cu suportul financiar al Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 120 ex.

ISBN 978-9975-3337-0-2.

821.135.1(478)-93

S 59

Mîndru, Nina.

Tainele comunicării : Curs opţional pentru clasa a 2-a / Nina Mîndru. – Ed. rev. şi compl. – Chişinău : Lyceum, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 96 p. : des.

3000 ex.

ISBN 978-9975-3441-7-3.

373.3:[811.135.1+821.09](075.2)

M 74

Eficiența energetică prin ochi de copil : Culegeri de reflecții, eseuri, desene ale copiilor, care pot fi folosite la activități extrașcolare / [Proiectul] „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” ; design, machetare: Andrei Ichim. – Chişinău :  S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 44 p. : des., tab. color.

F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 26 ex.

ISBN 978-9975-87-844-9.

821.135.1(478)-93:374

E 20

Пармакли, Д. М.

Методологические аспекты экономических исследований в сельском хозяйстве : (монография) / Пармакли Д. М. ; Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М. В. Маруневич. – Комрат : Б. и., 2021 (Тип. НИЦ Гагаузии им. М. В. Маруневич). – 185 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 174-175 (37 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3504-4-0.

338.43

П 183

Abecedar :Manual de limba şi literatura română : pentru clasa 1 / Maria Buruiană, Aurelia Ermicioi, Petronela-Vali Slavu, Constantin Dragomir ; comisia de evaluare: Silvia Golubițchi [et al.]  ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Combinatul Poligrafic) – . – ISBN 978-9975-85-294-4.

Partea 1. – 2021. – 119, [1] p. : il. color. – Apare din sursele bugetare. – 35000 ex. – ISBN 978-9975-85-295-1.

373.3.016:[811.135.1+821.135.1](075.2)

A 12

Abecedar :Manual de limba şi literatura română : pentru clasa 1 / Maria Buruiană, Aurelia Ermicioi, Petronela-Vali Slavu, Constantin Dragomir ; comisia de evaluare: Silvia Golubițchi [et al.]  ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Combinatul Poligrafic) – . – ISBN 978-9975-85-294-4.

Partea 2. – 2021. – 134, [2] p. : il. color. – Apare din sursele bugetare. – 35000 ex. – ISBN 978-9975-85-296-8.

373.3.016:[811.135.1+821.135.1](075.2)

A 12

Cборник докладов международной научной конференции Единство исторических судеб” : посвященной 80-летию Степана Курогло – ученого, поэта и патриота : Кишинэу, 16 января 2020 года / Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М. В. Маруневич ; составитель: Никогло Д. Е. ; редакционная коллегия: Ирина Константинова [и др.]. – Комрат ; Кишинэу : Б. и., 2021 (Тип. НИЦ Гагаузии им. М. В. Маруневич). – 174 p. : tab., fot.

Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3504-5-7.

082

С 232

Ursu, Ludmila.

Matematică : Manual pentru clasa 1 / Ludmila Ursu, Ilie Lupu, Iulia Iasinschi ; comisia de evaluare: Tatiana Dubineanschi [et al.]  ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. – Ed. rev. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (Unisoft, Ucraina). – 134, [2] p. : des. color.

Este proprietate a Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-587-7.

51(075.2)

U 85

Ciocanu, Anatol.

Cântece de-acasă / Anatol Ciocanu ; antologie şi prefaţă de Alexandru Burlacu ; copertă, concepţie grafică: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 63 p. – (Primăvara poeţilor, ISBN 978-9975-61-883-0).

Apare sub egida Uniunii Scriitorilor din Moldova. – 300 ex.

ISBN 978-9975-0-0504-3.

821.135.1(478)-1

C 51

Levițchi, Vasile.

Mai târziu cu o viață / Vasile Levițchi ; antologie şi prefaţă de Arcadie Suceveanu ; copertă, concepţie grafică: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 63 p. : il. – (Primăvara poeţilor, ISBN 978-9975-61-883-0).

Apare sub egida Uniunii Scriitorilor din Moldova. – 300 ex.

ISBN 978-9975-0-0505-0.

821.135.1(478)-1

L 55

Un secol de poezie română scrisă de femei : [în vol.] / antologie de Alina Purcaru, Paula Erizanu ; fotografii de Irisz Kovacs ; concepţie grafică: Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a compl. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – (Cartier de colecţie / coordonatorii colecţiei: Em. Galaicu-Păun, Dorin Onofrei, ISBN 978-9975-86-093-2 ; Nr 24). – ISBN 978-9975-86-527-2.

Vol. 1 : (1990-2019). – 2021. – 291 p. : fot. – 500 ex. – ISBN 978-9975-86-528-9.

821.135.1-82+821.135.1(478)-82

U 46

Курачицки, Анжела.

Букварь : Прописи / Анжела Курачицки, Наталья Соколова ; comisia de evaluare: Maria Volcovscaia [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – [Chișinău] : Univers Educaţional ; Prut Internaţional, 2021 (Combinatul Poligrafic) – . – ISBN 978-9975-3485-5-3.

Ч. 1. – 2021. – 56 p. : fig. – Este proprietate a Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-3485-6-0.

373.3.016:811.161.1

К 930

Курачицки, Анжела.

Букварь / Анжела Курачицки, Наталья Соколова ; comisia de evaluare: Maria Volcovscaia [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – [Chișinău] : Univers Educaţional ; Prut Internaţional, 2021 (Combinatul Poligrafic) – . – ISBN 978-9975-3485-7-7.

Ч. 2. – 2021. – 127 p. : fig. – Este proprietate a Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-3485-9-1.

373.3.016:[811.161.1+821.161.1.09](075.2)

К 930

Курачицки, Анжела.

Букварь / Анжела Курачицки, Наталья Соколова ; comisia de evaluare: Maria Volcovscaia [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – [Chișinău] : Univers Educaţional ; Prut Internaţional, 2021 (Combinatul Poligrafic) – . – ISBN 978-9975-3485-7-7.

Ч. 1. – 2021. – 127 p. : fig. – Este proprietate a Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-3485-8-4.

373.3.016:[811.161.1+821.161.1.09](075.2)

К 930

Курачицки, Анжела.

Букварь : Тетрадь ученика / Анжела Курачицки, Наталья Соколова ; comisia de evaluare: Maria Volcovscaia [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – [Chișinău] : Univers Educaţional ; Prut Internaţional, 2021 (Combinatul Poligrafic) – . – ISBN 978-9975-3128-7-5.

Ч. 2. – 2021. – 43, [1] p. : fig. – Este proprietate a Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-3128-9-9.

373.3.016:811.161.1(075.2)

К 930

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.