Cărţi în curs de apariţie, Ianuarie 2021

Gremalschi, Anatol.

Informatică : Manual pentru clasa a 7-a / Anatol Gremalschi, Grigore Vasilache, Ludmila Gremalschi ; comisia de evaluare: Natalia Schițco [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării. – [Ed. a 3-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2020 (Tipogr. „Balacron”). – 144 p.

36900 ex.

ISBN 978-9975-85-248-7.

004(075.3)

G 80

Drumul patimilor poetului Nicolae Țurcanu : [în vol.] / autor de selecţie: Loghin Alexeev-Martin. – [Chişinău : S. n., 2020] (Tipogr. „Arva Color”) – . – ISBN 978-9975-127-69-1.

Vol. 1 : De la Anna la Caiafa. – 2020. – 248 p. : fig., fot. – 25 ex. – ISBN 978-9975-127-70-7.

821.135.1(478).09+821.135.1(478)-8

D 85

Drumul patimilor poetului Nicolae Țurcanu : [în vol.] / autor de selecţie: Loghin Alexeev-Martin. – [Chişinău : S. n., 2020] (Tipogr. „Arva Color”) – . – ISBN 978-9975-127-69-1.

Vol. 2 : Poezia pătimită. – 2020. – 302 p. – 25 ex. – ISBN 978-9975-127-71-4.

821.135.1(478)-1

D 85

Drumul patimilor poetului Nicolae Țurcanu : [în vol.] / autor de selecţie: Loghin Alexeev-Martin. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Arva color”) – . – ISBN 978-9975-127-69-1.

Vol. 3 : „Poezii diverse”. – 2020. – 298 p. – 25 ex. – ISBN 978-9975-127-72-1.

821.135.1(478)-1

D 85

Drumul patimilor poetului Nicolae Țurcanu : [în vol.] / autor de selecţie: Loghin Alexeev-Martin. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Arva Color”) – . – ISBN 978-9975-127-69-1.

Vol. 4 : „Cartea de proză”. – 2020. – 250 p. – 25 ex. – ISBN 978-9975-127-73-8.

821.135.1(478)-34

D 85

Metode de analiză în ficobiotehnologie : Ghid metodic / Ludmila Rudi, Tatiana Chiriac, Liliana Cepoi [et al.] ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Instituția Publică, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Artpoligraf”). – 101 p. : tab.

Bibliogr.: p. 99-101 (43 tit.). – 150 ex.

ISBN 978-9975-3462-9-0.

582.2:579.222(075.8)

M 61

Agurkytė, Živilė.

Unicornii şi prinţesa. Împărăția Dulciurilor : + 49 autocolante : Carte de colorat / Živilė Agurkytė ; traducere din engleză: Lucia Țurcanu ; ilustrații: Anna Dorogina. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Imprimat în Ucraina). – 20 p. : il.

Tit. orig.: Unicorns and the princess. Kingdom of Sweets. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-0-0445-9.

087.5

A 28

Agurkytė, Živilė.

Unicornii şi prinţesa. Printre curcubeie! : + 62 autocolante : Carte de colorat / Živilė Agurkytė ; traducere din engleză: Lucia Țurcanu ; ilustrații: Anna Dorogina. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Imprimat în Ucraina). – 20 p. : il.

Tit. orig.: Unicorns and the princess. Among Rainbows. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-0-0446-6.

087.5

A 28

Revenco, Eugeniu.

Înierbarea terenurilor agricole ca metodă de conservare a apei și protejare a solului : Ghid practic pentru producătorii agricoli / Eugeniu Revenco, Victor Ţiţei ; coordonator: Constantin Ojog ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 60 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 60 (35 tit.). – 400 ex.

ISBN 978-9975-87-760-2.

[631.48+631.459]:582(036)     

R 49

Dianu, Tiberiu.

Citizen in Trumplandia : Nationalist Populism in America / Tiberiu Dianu. – Chişinău : Gunivas, 2021. – 602 p.

Cerinţe de sistem : PDF Reader.

Ind. de nume, geogr.: p. 563-599.

ISBN 978-9975-3460-5-4.

32(73)

D 32

Dianu, Tiberiu.

Cetăţean în Trumplandia : Populismul naţionalist în America / Tiberiu Dianu. – Chişinău : Gunivas, 2021. – 635 p.

Cerinţe de sistem : PDF Reader.

Ind. de nume, geogr.: p. 595-631.

ISBN 978-9975-3460-6-1.

32(73)

D 32

Învăţarea școlară. Probleme de realizare : Monografie colectivă / autori: Tatiana Callo, Maria Hadârcă, Veronica Bâlici [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, Institutul de Știinţe ale Educaţiei ; coordonator știinţific: Ludmila Franţuzan. – Chişinău : Institutul de Știinţe ale Educaţiei, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 399 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.

ISBN 978-9975-48-184-7.

373.091

I-59

Alexandrov, E.

Soiuri interspecifice rizogene de viță-de-vie (Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia Michx.). Particularități de cultivare = Межвидовые ризогенные сорта винограда (Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia Michx.). Особенности выращивания = Interspecific rhizogenic grape varieties (Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia Michx.). Peculiarities of cultivation / Eugeniu Alexandrov, Vasile Botnari, Boris Gaina. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 95 p. : fig., fot., tab.

Tit., cuprins, rez. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 94-95 (30 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-822-7.

634.84.03

A 39

Configurări analitice ale profesionalizării cadrelor didactice în contextul provocărilor societale : Monografie colectivă / Nelu Vicol, Lilia Pogolşa, Aliona Afanas [et al.] ; coordonatori ştiinţifici: Nelu Vicol, Lilia Pogolșa ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul de Știinţe ale Educaţiei, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 204 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 194-201 (160 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 70 ex.

ISBN 978-9975-48-185-4.

37.091

C 65

Frunze, Olesea.

Fundraising și proiecte sociale : Curs universitar : Ciclul 2 / Frunze Olesea ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat  „Ion Creangă” din Chișinău, Catedra Asistență Socială. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 67 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 63. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-500-7.

336.56/.57:364(075.8)

F 94

Chiriac, Tatiana.

Prezentări electronice : Domeniul de studii: Tehnologia Informației şi Comunicațiilor în Instruire / Tatiana Chiriac. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 98 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 97 (15 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-501-4.

004.9:37.0

C 43

Bostan, Marina.

Tehnologii de programare vizuală : Note de curs / Marina Bostan, Nicolae Balmuş ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 104 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 104 (16 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-502-1.

004.9(075.8)

B 71

Buzdugan, Adriana.

Branding și comunicare de marketing : Note de curs / Buzdugan Adriana, Hămuraru Maria ; Universitatea de Stat din Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 204 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 203-204 (43 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-152-78-5.

339.138(075.8)

B 98

Grosu, Lidia.

Renunț la a ființei înserare / Lidia Grosu ; cuvânt inainte: Mihail Dolgan. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 90 p. : il.

100 ex.

ISBN 978-9975-152-77-8.

821.135.1(478)-1

G 88

Palladi, Tudor.

Metafora între cuvânt şi dramă : Condiţia Poeziei : Eseuri / Tudor Palladi. – Chişinău : Lumina, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-65-467-8.

Vol. 3. – 2020. – 496 p. – 200 ex. – ISBN 978-9975-65-469-2.

821.135.1(478).09

P 15

Baciu, Gheorghe.

Istorii de pătimiri nemotivate / Gheorghe Baciu, Anatol Bondarev. – Chişinău : S. n., 2020 (Combinatul Poligrafic). – 221 p. : fot.

Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.

ISBN 978-9975-129-77-0.

94(478)(092)

B 13

Baciu, Gheorghe.

Învățământul, cultura și creștinismul în Bălți / Gheorghe Baciu. – Chişinău : S. n., 2020 (Combinatul Poligrafic). – 201 p. : il., fot., tab.

Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 400 ex.

ISBN 978-9975-129-78-7.

[37+008+27](478-21)(091)

B 13

Rusnac, Svetlana.

Psihoterapia de scurtă durată centrată pe soluție – model pozitiv de suport psihologic pentru evenimentele dificile de viață = Краткосрoчная психотерапия, ориентированная на решение – позитивная модель психологического сопровождения в сложных жизненных обстоятельствах / Svetlana Rusnac. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 76 ; 79 p. : fig., tab.

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Referinţe bibliogr.: p. 73-76 (77 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-56-823-4.

159.964.2+615.851=135.1=161.1

R 94

Beleaev, Aleksandr.

Omul-amfibie / Aleksandr Beleaev ; traducere şi adaptare din rusă: Adrian Ciubotaru ; coperta: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Imprimat în Ucraina). – 152 p. : il. – (Mari clasici ilustraţi : Supercolecţia ta, ISBN 978-9975-0-0178-6 ; 26).

Tit. orig.: Человек-амфибия. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0447-3.

821.161.1-34

B 42

Montgomery, Lucy Maud.

Anne de la Green Gables / Lucy Maud Montgomery ;  traducere şi adaptare din engleză: Irina Chirica ; coperta: Mihai Bacinschi ; ilustraţii: Cristina Nilova. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Imprimat în Ucraina). – 128 p. : il. – (Primavera, ISBN 978-9975-0-0449-7).

Tit. orig.: Anne of Green Gables. – 2000 ex.

ISBN 978-9a975-0-0448-0.

821.111(71)-31

M 88

Porter, Eleanor H.

Pollyanna / Eleanor H. Porter ; traducere şi adaptare din engleză: Alexandra Fenoghen ; ilustraţii: Cristina Nilova ; coperta: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Imprimat în Ucraina). – 168 p. : il. – (Primavera, ISBN 978-9975-0-0449-7).

Tit. orig.: Polyanna. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0450-3.

821.111(73)-31-93

P 85

Reid, Mayne Thomas.

Călărețul fără cap / Thomas Mayne Reid ; traducere şi adaptare din engleză: Adrian Ciubotaru ; ilustraţii: Cristina Nilova ; coperta: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Imprimat în Ucraina). – 168 p. : il. – (Mari clasici ilustraţi : Supercolecţia ta, ISBN 978-9975-0-0178-6 ; 25).

Tit. orig.: The Headless Horseman. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0451-0.

821.111-31

R 40

Lîseniuc, Emilia.

Suflet pentru suflet : Activități extracurriculare în clasele primare / Emilia Lîseniuc. – Chişinău : Învăţătorul modern, 2021 (Tipogr. „Cavaioli”). – 210 p. – (Colecţia „Atelier didactic”, ISBN 978-9975-59-157-7).

Referinţe bibliogr.: p. 208 (20 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-59-198-0.

373.3.091

L 65

Курачицки, А.

Теория и методология оценивания в образовании : Учебное пособие / А. Курачицки ; Кишиневский государственный педагогический университет им. И. Крянгэ, Факультет педагогических наук и информатики, Kафедра педагогики начального образования, Программа Менеджмент и консультирование в начальном образовании. – Кишинэу : Învăţătorul modern, 2021 (Tipogr. „Cavaioli”). – 89 p. : fig., tab.

20 ex.

ISBN 978-9975-59-199-7.

37.091(075.8)

К 930

Dianu, Tiberiu.

Cetăţean în Trumplandia : Populismul naţionalist în America / Tiberiu Dianu. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : Gunivas, 2021. – 636 p.

Cerinţe de sistem : PDF Reader.

ISBN 978-9975-3460-7-8.

32(73)

D 32

Dianu, Tiberiu.

Citizen in Trumplandia : Nationalist Populism in America / Tiberiu Dianu. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : Gunivas, 2021. – 636 p.

Cerinţe de sistem : PDF Reader.

ISBN 978-9975-3460-8-5.

32(73)

D 32

Roșca, Nicolae.

MușuRoiul : roman-triptic / Nicolae Roşca. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 880 p. – (Moldova Aeterna, ISBN   978-9975-87-762-6).

În red. aut. – 100 ex.

ISBN 978-9975-87-761-9.

821.135.1(478)-31

R 74

Cele mai frumoase mituri și legende / repovestite de Stefania Leonardi Hartley ; traducere din engleză de Medeea Neguțescu ; ilustraţii de Giovanni Abeille [et al.] ; coperta: Sarah Bocconi. – [Chişinău] : Arc, 2021 ([Imprimat în China]). – 128 p. : il. – (Colecţia de aur, ISBN 978-9975-61-979-0).

Tit. orig.: The most beautiful Myths and Legends. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0452-7.

821-93

C 34

Carabet, Natalia.

O carte mare de teste / Natalia Carabet, Mariana Codreanu, Tatiana Lagaeva. – [Chişinău] : Biblion, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 112 p. : des. – (Ne pregătim de şcoală : 6-7 ani, ISBN 978-9975-111-49-2) (Copilaşi isteţi, ISBN 978-9975-111-50-8).

3000 ex.

ISBN 978-9975-148-62-7.

373.2(079)

C 22

Grigoraș, Maria.

Tehnici promoționale – șase mii de ani de existență : monografie / Maria Grigoraș ; redactor-şef: Eugenia Balan ; redactor-responsabil: Veaceslav Bârdan. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. UPS „I. Creangă”). – 291 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 268-281 (176 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-46-503-8.

659.1:334

G 82

Cu o carte sunt mai mare : ghicitori, proverbe, numărători / text: Ala Bujor ; ilustrare: Aurica Pîrliţanu. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Epigraf, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 60 p. : il.

1000 ex.

ISBN 978-9975-60-385-0.

821.135.1(478)-1-93

C 93

Lucrări practice la Anatomia Omului : (Ghid pentru autoinstruire) = Notebook for Practical work at Human Anatomy : (Guide for self-studying) = Практическое занятия по анатомии человека : (Пособие по самоподготовке) : [în vol.] / T. Lupaşcu, I. Catereniuc, L. Globa [et al.] ; sub redacția: Ilia Catereniuc, Teodor Lupaşcu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra de anatomie şi anatomie clinică. – Ed. a 13-a, trilingvă (rev. şi compl.). – Chişinău : S. n., 2021 (Tipografia „Sirius”) – . – ISBN 978-9975-57-136-4.

[Vol.] 2 : Sistemul nervos central. Sistemele cardiovascular, limfoid, nervos periferic şi organele senzoriale = Central nervous system. The cardiovascular, lymphoid and nervous systems and sense organs = Центральная нервная система. Сердечно-сосудистая, лимфоидная, периферическая нервная системы и органы чувств. – 2021. – 394 p. : fig. – Tit., text, cuprins paral.: lb. rom., engl., rusă. – 600 ex. – Referinţe bibliogr.: p. 392. – ISBN 978-9975-57-296-5.

611.1+611.4+611.8(075)=135.1=111=161.1

L 88

Charrière, Henri.

Papillon / Henri Charrière ; traducere din limba franceză de Marcel Aderca ; design copertă: Andreea Francesca Cichi. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 620 p.

Tit. orig.: Papillon. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3458-8-0.

821.133.1-31

C 39

London, Jack.

Chemarea străbunilor = The call of the wild / Jack London ; traducere din limba engleză de Silviana Boian ; design copertă: Georgeta Vrabie. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 410 p.

Tit., text paral.: lb. rom., engl.Tit. orig.: The call of the wild. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3458-9-7.

821.111(73)-31=135.1=111

L 77

„Spiritualitate şi cultură în spaţiul pruto-nistrean în secolele XIX-XX”, simpozion ştiinţific internaţional (2020 ; Chişinău). Spiritualitate şi cultură în spaţiul pruto-nistrean în secolele XIX-XX : Materialele Simpozionului Științific Internațional consacrat împlinirii a 200 de ani de la editarea în limba română a BIBLIEI de la Sankt-Petersburg / coordonatori: Octavian Moșin, Ion Gumenâi. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Lexon Prim”). – 280 p.

Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Capela „Întâmpinarea Domnului”, Fac. de Istorie şi Filosofie, Inst. de Istorie din Chişinău. – Texte : lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3291-0-1.

[27+94(478+498)]”18/19″(082)=135.1=111

S 73

Amin, Omar.

Of Parasites and Men : Discoveries of and perspectives on human and wildlife parasites and diseases / Omar Amin. – [Chişinău] : Eliva Press, 2021 (Print on demand). – ISBN 978-9975-3475-5-6.

Vol. 1. – 2021. – 731 p. : fig. – Referinţe bibliogr.: p. 713-714. – ISBN 978-9975-3475-6-3.

616.99

A 46

Amin, Omar.

Of Parasites and Men : Discoveries of and perspectives on human and wildlife parasites and diseases / Omar Amin. – [Chişinău] : Eliva Press, 2021 (Print on demand). – ISBN 978-9975-3475-5-6.

Vol. 2. – 2021. – 689 p. : fig. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-3475-7-0.

616.99

A 46

Cartea adevăraților campioni la fotbal : Plină cu activităţi, teste şi abţibilduri! / text: Danila Sorrentino ; traducere din engleză de Doru Mihail. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Imprimat în China). – 80 p. : il. – (Învaţă să învingi din… , ISBN 978-9975-0-0454-1).

3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0453-4.

087.5:796.332

C 27

Politici naţionale și internaţionale de asigurare a activităţii psihologice în sistemul de învăţământ general : Monografie colectivă /  Nicolae Bucun, Oxana Paladi, Virginia Rusnac [et al.] ; coordonatori ştiinţifici: Nicolae Bucun, Oxana Paladi ; Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, Institutul de Știinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 516 p. : fig.

Referinţe bibliogr. la sfîrşitul cap. – 100 ex.

ISBN 978-9975-48-186-1.

37.014:373.015.3

P 75

Курачицки, А.

Mенеджмент в начальном образовании : Учебное пособие / А. Курачицки ; Кишиневский государственный педагогический университет им. И. Крянгэ, Факультет педагогических наук и информатики, Кафедра педагогики начального образования, Программа „Менеджмент и консультирование в начальном образовании. – 2-е изд., доп. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 108 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 87-89. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-504-5.

373.3.07(075.8)

К 930

Didactica dezvoltării personale / Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică din Zurich, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea Ştiințe ale Educației și Informatică, Catedra: Pedagogia Învățământului Primar ; alcătuitor: Liliana Saranciuc-Gordea. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 196 p. : tab.

100 ex.

ISBN 978-9975-46-505-2.

373.3.091

D 40

Practica profesională : Suport pentru stagiari : Programul de master „Management și consiliere în învățământul primar” / Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea Ştiințe ale Educației și Informatică, Catedra Pedagogia Învățământului Primar ; coordonator: Ludmila Ursu ; metodişti: Nina Garştea, Angela Curaciţchi. – Ed. a 2-a, actualizată. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 14 p. : tab.

100 ex.

ISBN 978-9975-46-506-9.

378.147:373.3(076.5)

P 94

Practica profesională : Suport pentru stagiari : Programul de master „Didactica învăţământului primar” / Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea Ştiințe ale Educației și Informatică, Catedra Pedagogia Învățământului Primar ; coordonator: Ludmila Ursu ; metodist: Nina Garştea. – Ed. a 2-a, actualizată. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 14 p. : tab.

100 ex.

ISBN 978-9975-46-507-6.

378.147:373.3(076.5)

P 94

Teoria și metodologia evaluării în învățământ : Suport de curs / Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” ; alcătuitor: Angela Teleman. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 54 p. : tab.

Bibliogr.: p. 51-53. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-508-3.

373.091(075.8)

T 43

 Anastasia’s burden : an optimistic story concerning the living wage / text, illustrations: Lilia Nenescu, Vitalie Sprînceană. – [Chişinău] : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 76 p. : il.

36 ex.

ISBN 978-9975-87-765-7.

821.135.1(478)-32

A 49 

 Povara Anastasiei : o istorie optimistă despre salariul de trai / text, ilustraţii de Lilia Nenescu, Vitalie Sprînceană. – [Chişinău] : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 76 p. : il.

200 ex.

ISBN 978-9975-87-764-0.

821.135.1(478)-32

P 88

Instrucția de front pentru angajații MAI cu statut special : Îndrumar metodic / Radion Rotaru, Valentin Cojocaru, Vadim Rotari, Igor Ifodi ; Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Academia „Ștefan cel Mare”, Catedra Instruire Militară și Intervenție
Profesională. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare”, 2021. – 140 p. : il., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 138-139 (12 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-121-73-6.

355.233:351.74(083.133)

I-57

Budevici-Puiu, Anatolie.

Managementul organizațiilor de educație fizică și sport / Budevici-Puiu Anatolie, Bulai Veaceslav, Stratulat Sergiu. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Valinex”). – 244 p. : fig.

Bibliogr.: p. 241-244. – 300 ex.

ISBN 978-9975-68-423-1.

796.062

B 88

Cuzuioc, Ion.

Drumul spre Olimp : Breviar biografic / Ion Cuzuioc. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Iutastan”). – 82 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3128-8-2.

821.135.1(478).0(092)

C 97

Быку, Аделина.

Предпринимательское право / Быку Аделина, Быку Игор. – [Кишинэу] : Б. и., 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 423 p.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-824-1.

347.7(075.8)

Б 953

Poveşti adevărate / traducere şi adaptare din limba franceză: Ala Bujor ; ilustrare: Estela Răileanu. – Ed. a 3-a. – [Chişinău] : Epigraf, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 160 p. : il.

Tit. orig.: Histoires réelles. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-60-387-4.

821-34-93

P 88

Säfström, Maja.

Animale din ere apuse : Mic atlas ilustrat / Maja Säfström ; traducere din engleză de Dorin Onofrei ; ilustraţii de autor. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 112 p. : il. – (Cartier codobelc / colecție coordonată de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).

Tit. orig.: Animals of a bygone era. En illustrated compendium. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-86-475-6.

087.5:59(084)

S 14

Popovici, Angela.

Caietul meu de clasa a V-a : Limba şi literatura română : pentru instituţiile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale / Angela Popovici ; coautori: Lora Gîrleanu, Angela Murzac. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 90 p. : fig., il., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 90 (3 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3494-4-4.

373.3.091:[811.135.1’243+821.135.1(478).0](076) 

P 83

Botnaru, Victor.

Sarcoidoza : Recomandări metodice pentru studenți și rezidenți / Victor Botnaru, Diana Calaraș ; Ministerul Sănătății și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, Departamentul Medicină Internă, Disciplina de pneumologie și alergologie. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 44 p. : fig.

Referinţe bibliogr.: p. 42 (5 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-825-8.

616.24-002(076.5)

B 73

Botnaru, Victor.

Pneumonita de hipersensibilitate : Recomandări metodice : pentru rezidenţi / Victor Botnaru, Diana Calaraș ; Ministerul Sănătății și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, Departamentul Medicină Internă, Disciplina de pneumologie și alergologie. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 35 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 32-33 (22 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-826-5.

616.24-002(076.5)

B 73

30 de întrebări de-acasă : [în vol.] / „Cuvântul” Săptămânal regional independent ; concept: Tudor Iaşcenco ; colaborat: Ion Cernei. – [Rezina] : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-4469-0-7.

Vol. 6. – 2021. – 136 p. : fot. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3228-9-8.

94(478)(092):070

T 83

Iliev, Petru.

Ghid practic de cultivare a cartofului în cultura ecologică / Petru Iliev, Irina Ilieva, Daniela Luca ; AO Ecovizio, IP Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 136 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 134-135 19 (tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-827-2.

635.21:631.95(036)

I-44

Robbins, Tony.

Calea: Accelerarea călătoriei tale în drumul spre libertatea financiară / Tony Robbins, Peter Mallouk ; traducere din limba engleză de Denisa Mogoșanu. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 538 p. : fig., fot.

Tit. orig.: The Path: Accelerating your journey to financial freedom. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-3495-0-5.

336        

R 61

Cojocaru, Iurie.

Storie da Terre Straniere : Il destino di una nazione errante / Iurie Cojocaru ; traduzione Maria Buzduga ; copertina: Andrei Gurău ; grafica: Oleg Vasilcovan. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 256 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-87-763-3.

821.135.1(478)-9

C 61

Albu, Luminița.

Scriere : 4-5 ani : Grupa mijlocie : Elaborat în baza Curriculumului naţional / Luminița Albu ; concept: Iu. Albu ; co-autori: Ala Țepordei, Constanța Tayanc ; ilustraţii: Anastasia Panfil. – [Chişinău] : Libelula (PROMO plus), 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 36 p. : il. – (Învăţ la grădiniţă, ISBN 978-9975-3413-0-1).

5000 ex.

ISBN 978-9975-3284-6-3.

373.2.016:811.135.1

A 33

Albu, Luminița.

Comunicare în limba română : 4-5 ani : Grupa mijlocie : Elaborat în baza Curriculumului naţional / Luminița Albu ; concept: Iu. Albu ; co-autori: Ala Țepordei, Constanța Tayanc ; versuri: Diana Plăcintă, Radu Niţescu ; ilustraţii: Anastasia Panfil. – [Chişinău] : Libelula (PROMO plus), 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 36 p. : il. – (Învăţ la grădiniţă, ISBN 978-9975-3413-0-1).

5000 ex.

ISBN 978-9975-3284-7-0.

373.2.016:811.135.1

A 33

Andersen, Hans Christian.

Cele mai frumoase poveşti / Andersen ; repovestite de Stefania Leonardi Hartley ; traducere din italiană: Rodica Chiriacescu ; ilustraţii: Valentina Moscon [et al.] ; copertă, design: Sarah Bocconi. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Imprimat în China). – 128 p. : il. – (Colecţia de aur, ISBN 978-9975-61-979-0).

Tit. original: lb. daneză ; în ital.: Le più belle favole di Andersen. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0455-8.
821.113.4-34-93

A 51

Grimm, Jacob.

Cele mai frumoase poveşti / Frații Grimm ; repovestite de Stefania Leonardi Hartley ; traducere din italiană: Rodica Chiriacescu ; ilustraţii: Valentina Moscon [et al.] ; copertă, design: Sarah Bocconi. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Imprimat în China). – 128 p. : il. – (Colecţia de aur, ISBN 978-9975-61-979-0).

Tit. orig.: lb. germ. ; în ital.: Le più belle favole dei Grimm. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0456-5.
821.112.2-34-93

G 86

Perrault, Charles.

Cele mai frumoase poveşti / Perrault : repovestite de Stefania Leonardi Hartley ; traducere din italiană: Rodica Chiriacescu ; ilustraţii: Katya Longhi [et al.] ; coperta: Sarah Bocconi. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Imprimat în China). – 128 p. : il. – (Colecţia de Aur, ISBN 978-9975-61-979-0).

Tit. orig.: lb. fr. ; în ital.: Le più belle storie di Perrault. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0457-2.
821.133.1-34-93

P 52

Educaţia fizică : Agenda motrice a elevului : clasa 1-a / Grigore Crăciun, Iurie Berlinschii, Lilia Palamarciuc-Berlinschii [et al.] ; Federaţia Sportului Şcolar din Republica Moldova. – [Chişinău] : Epigraf, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 48 p. : des., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 48 (14 tit.). – 1500 ex.

ISBN 978-9975-60-386-7.

373.3:796

E 19

Физическая культура : Спортивный дневник учащегося : 1 класс / Берлинский Юрий, Паламарчук-Берлинский Лилия, Талмазан Андрей [и др.] ; Федерация школьного спорта Республики Молдова. – [Кишинэу] : Epigraf, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 48 p. : des., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 48 (14 tit.). – 1500 ex.

ISBN 978-9975-60-388-1.

373.3:796

Ф 505

Educaţia fizică : Agenda motrice a elevului : clasa a 2-a / Grigore Crăciun, Iurie Berlinschii, Lilia Palamarciuc-Berlinschii [et al.] ; Federaţia Sportului Şcolar din Republica Moldova. – [Chişinău] : Epigraf, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 40 p. : des., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 40 (14 tit.). – 1500 ex.

ISBN 978-9975-60-389-8.

373.3:796

E 19

Физическая культура : Спортивный дневник учащегося : 2 класс / Берлинский Юрий, Паламарчук-Берлинский Лилия, Талмазан Андрей [и др.] ; Федерация школьного спорта Республики Молдова. – [Кишинэу] : Epigraf, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 40 p. : des., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 40 (14 tit.). – 1500 ex.

ISBN 978-9975-60-390-4.

373.3:796

Ф 505

Educaţia fizică : Agenda motrice a elevului : clasa a 3-a / Grigore Crăciun, Iurie Berlinschii, Lilia Palamarciuc-Berlinschii [et al.] ; Federaţia Sportului Şcolar din Republica Moldova. – [Chişinău] : Epigraf, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 40 p. : des., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 40 (14 tit.). – 1500 ex.

ISBN 978-9975-60-391-1.

373.3:796

E 19

Физическая культура : Спортивный дневник учащегося : 3 класс / Берлинский Юрий, Паламарчук-Берлинский Лилия, Талмазан Андрей [и др.] ; Федерация школьного спорта Республики Молдова. – [Кишинэу] : Epigraf, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 40 p. : des., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 40 (14 tit.). – 1500 ex.

ISBN 978-9975-60-392-8.

373.3:796

Ф 505

Educaţia fizică : Agenda motrice a elevului : clasa a 4-a / Grigore Crăciun, Iurie Berlinschii, Lilia Palamarciuc-Berlinschii [et al.] ; Federaţia Sportului Şcolar din Republica Moldova. – [Chişinău] : Epigraf, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 48 p. : des., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 48 (14 tit.). – 1500 ex.

ISBN 978-9975-60-393-5.

373.3:796

E 19

Физическая культура : Спортивный дневник учащегося : 4 класс / Берлинский Юрий, Паламарчук-Берлинский Лилия, Талмазан Андрей [и др.] ; Федерация школьного спорта Республики Молдова. – [Кишинэу] : Epigraf, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 48 p. : des., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 48 (14 tit.). – 1500 ex.

ISBN 978-9975-60-394-2.

373.3:796

Ф 505

Mama mea – icoană sfântă / coordonator antologie: Ana Onică ; copertă: Marian Onică. – Chişinău : Iter Quos, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 228 p. : fot.

200 ex.

ISBN 978-9975-3206-4-1.

821.135.1(478)-82+821.135.1-82`

M 19

„Filosofia și perspectiva umană: Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemie”, conferinţă ştiinţifică (2020 ; Chişinău). Filosofia și perspectiva umană: Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemie : materialele Conferinței Științifice consacrate Zilei Mondiale a Filosofiei, 19 noiembrie 2020, Chişinău / coordonator ştiinţific: Ana Pascaru. – Chişinău : Institutul de Istorie, 2020 (Tipogr. „Lexon Prim”). – 290 p.

Antetit.: Inst. de Istorie, Secţia Filosofie. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3334-2-9.

1/14:316.42(082)

F 55

Boeştean, Constantin.

In memoria celor căzuţi în războiul din Afganistan / Constantin Boeştean, Mihail Mocan ; coordonator: Simion Carp ; Uniunea Veteranilor războiului din Afganistan, Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Asociaţia independentă de Artă ostăşească din Republica Moldova. – Chişinău : Tipar & Si, 2021 (Tipogr. „Aviprint Prim”). – 332 p. : fot.

Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 328-330 (38 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-3322-8-6.

355.48:94(478)=135.1=161.1

B 62

Матвейчук, Л. А.

Экономико-статистические таблицы: методика разработки и применения : (учебное пособие) / Матвейчук Л. А., Дудогло Т. Д. – Комрат : US Comrat, 2020 (Tipogr. „Centrografic”). – 102 p. : tab.

Bibliogr.: p. 87 (4 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-83-125-3.

311.217(075.8)

М 337

Limba şi literatura română : Teste de succes :

[clasa]

1-a / Valentina Cimpoieş, Angela Cojocaru, Viorica Lisnic, Elena Sârbu ; imagini: Aliona Timuţa. – [Chişinău] : Print-Caro, 2021. – 40 p. : fig. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-56-831-9.

811.135.1+821.135.1.09(079)

L 62

Cimpoieş, Valentina.

Limba şi literatura română : caietul elevului : clasa a 3-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – [Chişinău] : Print-Caro, 2021. – 96 p. : fig. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-56-828-9.

811.135.1+821.135.1.09(075.2)

C 49

Cimpoieş, Valentina.

Limba şi literatura română : caietul elevului : clasa a 4-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – [Chişinău] : Print-Caro, 2021. – 96 p. : fig. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-56-832-6.

811.135.1+821.135.1.09(075.2)

C 49

Descoperim lumea animalelor împreună cu Ghiduşel : texte, poezii, ghicitori, proverbe, jocuri / responsabil de ediţie: Ala Bujor ; ilustrare: Estela Răileanu. – [Ed. a 3-a]. – [Chişinău] : Epigraf, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 80 p. : il.

1500 ex.

ISBN 978-9975-60-395-9.

087.5

D 34

Televca, Oleg.

Drept financiar : Note de curs / Oleg Televca, Doina Cuciurca ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Departamentul Drept Public. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 269 p. : tab.

Bibliogr.: p. 264-268. – 350 ex.

ISBN 978-9975-152-79-2.

347.73(075.8)

T 34

Legende și mituri grecești pe înțelesul copiilor : Minienciclopedie / ilustraţii de Petru Gheţoi. – Chişinău : [Chişinău] : Casa poveştilor, 2021 (Tipogr. „Balacron”). – 64 p. : il. – (Din moşi-strămoşi auzite, ISBN 978-9975-66-712-8).

3000 ex.

ISBN 978-9975-66-711-1.

398.21/.22

L 40

Пилкин, Иван.

Всемирная литература : Учебник для 11 класса / Иван Пилкин, Мария Пилкин ; comisia de evaluare: Svetlana Nastas [et al.] ; traducător: Ivan Pilchin ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – [Chişinău] : Cartdidact, 2020. – 110 p. : fig.

8800 ex.

ISBN 978-9975-3469-8-6.

821(100).09(075.3)

П 324

Paniş, Aliona.

Repere pedagogice în formarea atitudinilor : Ghid metodologic / Aliona Paniş ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : IŞE, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 84 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 79-82 (83 tit.). – 30 ex.

ISBN 978-9975-48-187-8.

37.015(075)

P 23

Poveşti auzite de la bunicuţa / [selecție și adaptare: Ala Bujor] ; ilustrare: Vadim Rusu

[et al.]

. – Ed. a 6-a, rev. şi compl. – [Chişinău] : Epigraf, [2021] (Combinatul Poligrafic). – 88 p. : il.

1500 ex.

ISBN 978-9975-60-396-6.

821-93

P 88

Mamot, Eugen.

O viaţă dăruită muzicii şi copiilor / Eugen Mamot. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Print Caro”). – 469 p. : fot.

100 ex.

ISBN 978-9975-56-829-6

78.071.1(478)(092)     

M 19

Mamot, Eugen.

Vreau să cânt și eu : Caietul 4 : Creaţii pentru voce şi pian : dedicate elevilor claselor primare / Eugen Mamot. – [Chişinău] : S. n., 2021 (Tipogr. „Print Caro”). – 51 p. : il., n. muz.

100 ex.

ISMN 979-0-3481-0009-8.

ISBN 978-9975-56-830-2.

784.6:780.616.433

M 19

Mamot, Eugen.

Concertino pentru două piane / Eugen Mamot. – [Chişinău] : S. n., 2021 (Tipogr. „Print Caro”). – 36 p. : n. muz.

50 ex.

ISMN 979-0-3481-0010-4.

ISBN 978-9975-56-833-3.

785:780.616.433     

M 19

Braghiș, Maria.

Proiecte didactice. Limba română : clasa a 2-a : Ghid pentru învăţători şi părinţi / Maria Braghiş, Eugenia Sarabaş, Tatiana Ganea. – Chişinău : Interprint, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – ISBN 978-9975-3473-0-3.

Partea 2-a. – 2021. – 232 p. : tab. – 500 ex. – ISBN 978-9975-3473-4-1.

373.3.016:811.135.1 

B 76

Braghiș, Maria.

Proiecte didactice. Limba română : clasa a 2-a : Ghid pentru învăţători şi părinţi / Maria Braghiş, Eugenia Sarabaş, Tatiana Ganea. – Chişinău : Interprint, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – ISBN 978-9975-3473-2-7.

Cerinţe de sistem : PDF Reader.

Partea 2-a : Anexe. – 2021. – 232 p. : tab. – 500 ex. – ISBN 978-9975-3473-5-8.

373.3.016:811.135.1 

B 76

Radičević, Mile.

Enciclopedia casei : 7500 de sfaturi practice / Mile Radičević ; traducere din sârbă: Octavia Nedelcu. – Ed. a 2-a, adăugită şi rev. – [Chişinău] : Arc, [2021] (Imprimat în Serbia). – 504 p. : des., il.

Tit. orig.: Enciklopedija domaćinstva. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0458-9.

64(031)

R 15

Moraru, Victor.

Dialogul social: implicații mediatice / Victor Moraru, Georgeta Stepanov, Mădălina Manolescu ; Institutul Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 229 p. – (Seria „Inovaţii sociale” / coordonatori: Victor Moraru, Georgeta Stepanov, ISBN 978-9975-152-81-5).

Referinţe bibliogr.: p. 218-228. – 100 ex.

ISBN 978-9975-152-80-8.

[316.77+070]:659.3

M 89

Dorofeeva, Ala.

Ghid logopedic la sunetul [R] : 5-10 ani / Ala Dorofeeva. – Chişinău : Garomont-Studio, 2021. – 48 p. : fig., il. – (Învăţ să vorbesc corect, ISBN 978-9975-3449-5-1).

Referinţe bibliogr.: p. 46 (21 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3494-5-1.

376.36

D 70

Malența, Ecaterina.

Ghid logopedic la sunetele [C G H] : 5-10 ani / Ecaterina Malența ; coordonator: Dorofeeva Ala. – Chişinău : Garomont-Studio, 2021. – 48 p. – fig., il. – (Învăţ să vorbesc corect, ISBN 978-9975-3449-5-1).

Referinţe bibliogr.: p. 47 (12 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3494-6-8.

376.36

M 17

Olărescu, Valentina.

Ritmica fonetică / Valentina Olărescu ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. – Chişinău : Garomont-Studio, 2021. – 76 p. : fig.

Referinţe bibliogr.: p. 74 (10 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3494-7-5.

376.36:811.135.1’34

O-39

Vieru, Grigore.

Poezii de seama voastră : De la 2 până la 10 versuri, pentru copii de la 2 până la 10 ani / Grigore Vieru ; ilustraţii de Vasile Sitari. – Ed. a 3-a. – [Chişinău] :Cartier, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 104 p. : il. – (Cartier codobelc / colecție coordonată de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).

2000 ex.

ISBN 978-9975-86-481-7.

821.135.1(478)-1-93

V 57

Grimalschi, Teodor.

Fundamente psihopedagogice ale antrenamentului sportiv în gimnastica artistică : Monografie / Teodor Grimalschi ; redactori ştiinţifici: Veaceslav Manolachi, Potop Vladimir ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Foxtrot”). – 230 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 223-230 (82 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-89-194-3.

37.015.3:796.41.015

G 86

Rojco, Anatolii.

Bunăstarea populației Republicii Moldova: metodologie, evaluare, principalele direcții de creștere / Anatolii Rojco, Svetlana Ivanov, Ecaterina Heghea ; redactor ştiinţific: Bîrcă Alic ; Institutul Național de Cercetări Economice. – Chişinău : INCE, 2020. – 244 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 230-241 (52 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3463-7-5.

330.59(478):330.564.2

R 67

Точка притяжения – Библиотека им. Ицика Мангера : 30 лет со дня основания / aвторы-составители:Анна Бацманова, Мирослава Метляева ; координаторы: Мариана Харжевски, Лидия Куликовски ; pедакционая коллегия: Татьяна Кошерь [и др.] ; Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Biblioteca Evreiască „I. Manger”. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Primex-Com”). – 277 p. : fot.

Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez. paral.: lb. rom., engl. –  Referinţe bibliogr.: p. 124-128 (43 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3493-2-1.

027.63(091)(082)=135.1=111=161.1

T 642

Mânăscurtă, Ioan.

Citirea a doua (nu ultima) / Ioan Mânăscurtă ; prefaţă: Valeriu Matei ; copertă: Iurie Babii. – Ed. a 2-a, rev. – Chişinău : Princeps, 2020 (Tipogr. „Arva color”). – 168 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-3480-3-4.

821.135.1(478)-96

M 20

Marea mea enciclopedie : Spaţiul. Pământul. Lumea. Dinozaurii. Animalele. Exploratorii / traducere din engleză de Adrian Ciubotaru. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Imprimat în China). – 172 p. : il.

3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0459-6.

087.5:030

M 33

Татар, Ольга.

Римское частное право : Учебное пособие : (авторский курс лекций) / Татар Ольга ;Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова, Комратский государственный университет. – Комрат : Б. и., 2021 (Tipogr. „A & V Poligraf”). – 275 p.

Referințe bibliogr.: p. 267-272 (69 tit.). – 20 ex.

ISBN 978-9975-3496-0-4.

347(37)(075.8)

Т 232

Vieru, Grigore.

Albinuţa / Grigore Vieru ; desene: Lică Sainciuc ; notograf : Alexandr Fasii. – Ed. a 18-a. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 116 p. : des. – (Cartier codobelc / colecție coordonată de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).

1000 ex.

ISMN 979-0-3481-0011-1.

ISBN 978-9975-86-476-3.

821.135.1(478)-93:373.2.016

V-57

Barklem, Jill.

Poveste de iarnă / Jill Barklem ; traducere din limba engleză de Lavinia Branişte. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 32 p. : il. – (Cartier codobelc / colecție coordonată de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8) (Desişul de muri, ISBN 978-9975-86-246-2).

Tit. orig.: Winter Story. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-86-477-0.

821.111-34-93

B 33

Barklem, Jill.

Poveste de primăvară / Jill Barklem ; traducere din limba engleză de Lavinia Branişte. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 32 p. : il. – (Cartier codobelc / colecție coordonată de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8) (Desişul de muri, ISBN 978-9975-86-246-2).

Tit. orig.: Spring Story. – 1000 ex

ISBN 978-9975-86-478-7.

821.111-34-93

B 33

Barklem, Jill.

Poveste de toamnă / Jill Barklem ; traducere din limba engleză de Lavinia Branişt. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 32 p. : il. – (Cartier codobelc / colecție coordonată de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8) (Desişul de muri, ISBN 978-9975-86-246-2).

Tit. orig.: Autumn Story. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-86-479-4.

821.111-34-93

B 33

Barklem, Jill.

Poveste de vară / Jill Barklem ; traducere din limba engleză de Lavinia Branişte. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 32 p. : il. – (Cartier codobelc / colecție coordonată de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8) (Desişul de Muri, ISBN 978-9975-86-246-2).

Tit. orig.: Summer Story. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-86-480-0.

821.111-34-93

B 33

McLellan, Myles Frederick.

Compensation for Wrongful Convictions in Canada / Myles Frederick McLellan. – [Chişinău] : Eliva Press, 2021 (Print on demand). – 327 p.

Referinţe bibliogr.: p. 271-280.

ISBN 978-9975-3475-8-7.

343(71)

M 53

Rățușca cea urâtă / ilustraţii de Svetlana Bratescu. – [Chişinău] : Pro Libra, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 16 p. : il. – (Citim pe silabe, ISBN 978-9975-4105-8-8) (Colorăm povestea, ISBN 978-9975-104-84-5).

500 ex.

ISBN 978-9975-104-83-8.

373.2.016:821-34-93

R 29

Pizarnik, Alejandra.

Singurătate cu aripi : poeme / Alejandra Pizarnik ; traducere, prefață și note de Leo Butnaru. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Foxtrot”). – 88 p.

40 ex.

ISBN 978-9975-89-191-2.

821.134.2(82)-1

P 69

Negară, Ecaterina.

Scrieri alese / Ecaterina Negară. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Foxtrot”) – . – ISBN 978-9975-89-192-9.

Vol. 1. – 2021. – 366 p. – 100 ex. – ISBN 978-9975-89-193-6.

821.135.1(478)-1

N 38

Cojocaru, Sabina.

Cătuşele inevitabile / Sabina Cojocaru ; ilustraţii: Iurie Braşoveanu ; copertă: Marian Onică. – Chişinău : Iter Quos, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 113 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-3206-5-8.

821.135.1(478)-1

C 61

Codrean, Eugenia.

Proiecte de succes la activități în grup : Culegere / Eugenia Codrean, Aliona Rîbalco. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipografia „Reclama”). – 192 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 192 (12 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-58-241-4.

37.091

C 60  

Economic security in the context of sustenable development”, online international scientific-practical conference (2020 ; Chişinău). The collection of theInternational Scientific-Practical Conference „Economic security in the context of sustenable development”, December 11, 2020, ASEM, Chișinău, Moldova / scientific committee: Tomșa Aurelia [et al.] ; drafting committee: Tomșa Aurelia [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2021. – 330 p. : fig., tab.

Antetit.: Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.

ISBN 978-9975-155-00-7.

33(082)=135.1=111=161.1

E 15

Serviciile ecosistemice ale Zonei Ramsar „Nistrul de Jos” / autori: Olga Kazanțeva, Liliana Josan, Igor Barcari, Gabriel Mărgineanu ; hărţi şi elemente grafice: Ghenadie Sîrodoev ; Societatea Ecologică „Biotica. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Arconteh”). – 36 p. : fig., fot.

Referinţe bibliogr în subsol. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3404-6-5.

574+504.06(478)

S 49

Жалба-Нягу, Татьяна.

Обновление : Сборник стихотворений / Татьяна Жалба-Нягу. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Tipogr. „Foxtrot”). – 56 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-89-195-0.

821.161.1(478)-1

Ж 240

Limba şi literatura română : Teste de succes : [clasa] 2-a / Valentina Cimpoieş, Viorica Lisnic, Elena Corolenco, Tatiana Ganea ; imagini: Timuţa Aliona. – Chişinău : Print-Caro, 2021. – 52 p. : fig. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-56-834-0.

811.135.1+821.135.1.09(079)

L 62

Limba şi literatura română : Teste de succes : [clasa] 3-a / Valentina Cimpoieş, Adriana Budei, Rodica Mihălache, Ana Peleavschi ; imagini: Timuţa Aliona. – Chişinău : Print-Caro, 2021. – 48 p. : fig. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-56-835-7.

811.135.1+821.135.1.09(079)

L 62

Limba şi literatura română : Teste de succes : [clasa] 4-a / Valentina Cimpoieş, Rodica Cojocaru, Viorelia Gusceac, Valentina Hâncu ; imagini: Timuţa Aliona. – Chişinău : Print-Caro, 2021. – 56 p. : fig. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-56-836-4.

811.135.1+821.135.1.09(079)

L 62

Tăutu, Inesa.

Poezii hazlii / Inesa Tăutu. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Tipogr. „Poligraf Design”). – 64 p. : il.

500 ex.

ISBN 978-9975-3476-4-8.

821.135.1(478)-1-93

T 28

Tăutu, Inesa.

Poezii pentru cei mici / Inesa Tăutu. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Tipogr. „Poligraf Design”). – 64 p. : il.

500 ex.

ISBN 978-9975-3476-5-5.

821.135.1(478)-1-93

T 28

Buimestru, Lilia.

Securitate rutieră : Ghid metodologic pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie / Buimestru Lilia, Manole Nicolae ; consultanţi: Lilia Ceban, Vrabii Violeta. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 79 p. : fig., il., tab.

Bibliogr.: p. 78-79 (16 tit.). – 6000 ex.

ISBN 978-9975-56-838-8.

373.016:656.11.05(072)

B 90

Ilieva, Irina.

Cultura de vară a cartofului / Ilieva Irina ; Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 148 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 132-147 (233 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-837-1.

635.21:631.5/.6

I-44

Creangă, Liliana.

Căile de asigurare a constituţionalităţii (legilor, acţiunilor, politicilor) în Republica Moldova : Studiu monografic /Liliana Creangă ; Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, Departamentul Știință, Catedra Drept public şi securitate a frontierei. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare”, 2021. – 184 p.

Referinţe bibliogr.: p. 170-182 (193 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-121-74-3.

342.4(478)

C 84

Gonța, Victoria.

Tehnologii inovative în formarea-dezvoltarea personală : Suport de curs / Gonța Victoria, Zubenschi Mariana, Leahu Alexandru ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 52 p. : tab.

Bibliogr.: p. 51 (14 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3494-8-2.

37.091(075.8)

G 69

Economic security in the context of sustenable development”, online international scientific-practical conference (2020 ; Chişinău). The Collection of the Online  International Scientific-Practical Conference „Economic security in the context of sustenable development”, December 11, 2020, ASEM, Chișinău, Moldova / scientific committee: Tomșa Aurelia [et al.] ; drafting committee: Tomșa Aurelia [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2021. – 341 p. : fig., tab.

Cerinţe de sistem : PDF Reader.

Antetit.: Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.

ISBN 978-9975-155-01-4.

33(082)=135.1=111=161.1

E 15

Barbacari, Daniela.

Apusul din braţele ei … / Daniela Barbacari ; copertă: Silvia Mengoni ; ilustraţii: Romeo Schiţco. – Chişinău : S. n., 2021 (Combinatul Poligrafic). – 132 p. : il.

300 ex.

ISBN 978-9975-129-79-4.

821.135.1(478)-1

B 29

Tăutu, Inesa.

ABC + 1, 2, 3 : O carte mare pentru cei mici : 70 de autocolante / Inesa Tăutu. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 40 p. : il. – (Conturez. Lipesc. Colorez, ISBN 978-9975-3476-9-3).

500 ex.

ISBN 978-9975-3476-8-6.

373.2

T 28

Tăutu, Inesa.

ABC + decupare : Învăţ să citesc! / Inesa Tăutu. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 40 p. : il. – (Conturez. Lipesc. Colorez, ISBN 978-9975-3476-9-3).

500 ex.

ISBN 978-9975-3339-7-9.

373.2

T 28

Costov, Cristina.

Alfabetul Ancuţei / Cristina Costov ; prezentare grafică: Grig Teodor-Anghel. – Ed. 1-a. – Chişinău : UNU, 2021 (Tipogr. „Balacron”). – 164 p. : des.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3459-4-1.

821.135.1(478)-93

C 77

Prescription guide / Victor Ghicavîi, Nicolae Bacinschi, Ecaterina Stratu [et al.] ; Ministry of Health, Labour and Social Protection of the Republic of Moldova, „Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy. – Chişinău : Medicina, 2021. – 193 p. : tab.

Bibliogr.: p. 192-193 (23 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-82-190-2.

615.2/.3(075)

P 91

Урсул, Николай.

Вся правда о Forex : Книга которая открывает глаза на финансовый мир / Николай Урсул, Евгений Кирияк. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : Pontos, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 136 p. : fig.

500 ex.

ISBN 978-9975-72-525-5.

[339.7+336.7]:334

У 727

Cocîrță, Petru.

Comuna Cărpineni : [în vol.] / Petru Cocîrță. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipografia „Printshop”). – ISBN 978-9975-3210-7-5.

Vol. 2 : Geneza neamului Cocîrță/Cocârţă. – 2021. – 172 p. : fot. – 70 ex. – ISBN 978-9975-3210-8-2.

929.52(478)

C 59

Чолак, Владимир.

Время и Вечность : Вокальный цикл на стихи Микеланджело Буонарроти : для баритона и фортепиано / Владимир Чолак ; notograf: Maxim Ciolac ; copertă: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 32 p. : n. muz.

50 ex.

ISMN 979-0-3481-0012-8.

784.087.613.2:780.616.432 

Ч 752

Agurkytė, Živilė.

Parcul de distracții : Carte de colorat : Autocolante reutilizabile / Živilė Agurkytė ; traducere: Lucia Ciocan. – Chişinău : Arc, 2021 (Imprimat în Lituania). – 16 p. : des. – (Colecţia „Casa de modă „Miau”, ISBN 978-9975-0-0290-5).

Tit. orig.: Atrakcionų parkas : Spalvinimo knygelė su lipdukais. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0460-2.

087.5

A 28

Agurkytė, Živilė.

Vila top-modelelor : Carte de colorat : Autocolante reutilizabile / Živilė Agurkytė ; traducere: Lucia Ciocan. – Chişinău : Arc, 2021 (Imprimat în Lituania). – 16 p. : des. – (Colecţia „Casa de modă „Miau”, ISBN 978-9975-0-0290-5).

Tit. orig.: Modelių vila : Spalvinimo knygelė su lipdukais. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0461-9.

087.5

A 28

Oenochimie : Note de curs / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Oenologie şi Chimie ; elaborare, redactor responsabil: Iurie  Scutaru. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – ISBN 978-9975-45-667-8.

Partea a 2-a : Substanțele fenolice ale vinurilor. – 2021. – 53 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 53 (22 tit.). – 30 ex. – ISBN 978-9975-45-668-5.

663.253:547.56 (075.8)

O-24

Negară, Ecaterina.

Daniel și lumea îngerilor : carte cognitivă pentru copii cu imagini de colorat : [în vol.] / Ecaterina Negară ; grafică: Tatiana Tulgara. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”) – . – ISBN 978-9975-56-839-5.

Vol. 1. – 2020. – 66 p. : des. – 100 ex. – ISBN 978-9975-56-840-1.

821.135.1(478)-93

N 38

Filip, Iulian.

Dezastru / Iulian Filip. – Chişinău : Cartdidact, 2021. – 40 p. : des. – (Provocările iuliene ; A4 (h), ISBN 978-9975-3497-0-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-3469-9-3.

821.135.1(478)-1

F 51

Bejenaru, Gherman.

Colectarea apei de ploaie în agricultură pentru adaptarea la schimbările climatice : Ghid practic pentru producătorii agricoli / Gherman Bejenaru, Corneliu Busuioc ; coordonator: Constantin Ojog ; responsabil tehnic: Anatolie Fala ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 60 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 58-60 (56 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-87-767-1.

628.1.034.3+551.583(036)

B 41

Senic, Iurie.

Ghid privind bunele practici în agricultura ecologică în contextul schimbărilor climatice : Ghid practic pentru producătorii agricoli / Iurie Senic, Eugeniu Revenco, Ela Malai ; coordonator: Constantin Ojog ; responsabil tehnic: Anatolie Fala ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 80 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 79-80 (60 tit.). – 400 ex.

ISBN 978-9975-87-768-8.

631.147+551.583(036)

S 44

Mariț, Alexandru.

Drept penal. Parte generală : Îndrumar cu indicaţii metodice / Alexandru Mariț, Dragoș Crigan ; Academia de Studii Economice din Moldova. – Chişinău : Lira, 2021 (Tipogr. „Adrilang”). – 260 p.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul modulelor. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3423-2-2.

343(075)

M 41

Trojanow, Ilija.

Putere şi rezistenţă : roman / Ilija Trojanow ; traducere din germană de Andrei Anastasescu ; coperta: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 370 p.  – (Biblioteca deschisă / colecţie coordonată de Vasile Ernu, ISBN 978-9975-79-922-5).

Cerinţe de sistem : ePub Reader.

ISBN 978-9975-86-482-4.

821.112.2-31

T 87

Postolache, Ghenadie.

Canon : Roman / Ghenadie Postolache ; coperta: Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 112 p. – (Rotonda / colecţie coordonată de Em. Galaicu-Păun, ISBN 978-9975-79-907-2).

Cerinţe de sistem : ePub Reader.

ISBN 978-9975-86-483-1.

821.135.1(478)-31

P 87

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.