Cărţi în curs de apariţie, Decembrie 2020

Ciocan, Iulian.

Realitatea cu amănuntul la Europa Liberă : [în vol.] / Iulian Ciocan. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – (radio europa liberă, ISBN 978-9975-61-844-1). – ISBN 978-9975-61-512-9.

[Vol.] 14. – 2020. – 96 p. – 310 ex. – ISBN 978-9975-0-0432-9  (Arc). – ISBN 978-0929849-20-1 (Europa Liberă).

070:[323(478)+659.3]

C 51

Pilchin, Ivan.

   Omul-acvariu / Ivan Pilchin ; traducere din limba rusă de Maria Pilchin ; copertă şi concepţie grafică: Mihai Bacinschi. – Chișinău : Arc, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 64 p.

   200 ex.

   ISBN 978-9975-0-0433-6.

821.161.1(478)-1

P 64

Фуртунэ, Григоре. 

Наш декан Марлен Михайлович Макеенко / ГригореФуртунэ  Кишинэу : Iulian, 2020 (Tipogr. „Cetatea de Sus”). – 69 p.

50 ex.

ISBN 978-9975-3393-3-9.

[378+33](092)

Ф 955

Clapco, Steliana.

Lupoaia florii-soarelui (Orobanche Cumana Wallr.) / Clapco Steliana, Duca Maria ; Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 145 p. : fig.

Bibliogr.: p. 124-144 (398 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-89-183-7.

632.5:633.854.78

C 56

Tamazlâcaru, Andrei.

Cântări de la străbuni : Cântece folclorice originale din repertoriul Ansamblului Etnofolcloric „Tălăncuța” / Andrei Tamazlâcaru ; coordonatori: Nicolae Gribincea [et al.] ; redactor muzical: Victor Botnaru. – Chişinău : Cu Drag, 2020 (Tipogr. „Balacron”). – 442 p. : fot., n. muz.

Apare cu suportul Primăriei Municipiului Chișinău. – 1000 ex.

ISMN 979-0-3481-0003-6.

ISBN 978-9975-3237-4-1.

398.8+784.4.071.2

T 15

Margareta Curtescu : Biobibliografie / Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Biblioteca Ştiinţifică ; alcătuitori: Ana Nagherneac ; redactor responsabil: Elena Harconiţa ; redactor bibliografic: Lina Mihaluţa. – Bălţi : US „Alecu Russo”, 2020. – 106 p. : fot. – (Colecţia „Scriitori şi universitari”, ISBN 978-9975-50-224-5).

10 ex.

ISBN 978-9975-50-252-8.

016:[821.135.1(478).09+929] M 36

Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova : 30 de ani = Academy „Ştefan cel Mare” of Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova : 30 years/ grupul de lucru: Anatolie Andronache [et al.] ; coordonator de proiect: Iurie Larii ; colegiul de redacţie: Dinu Ostavciuc [et al.] ; traducere în limba engleză: Angela Pareniuc [et al.] ; fotografii: Mihai Potârniche. – [Chişinău] : Cartea Militară, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 262 p. : fot.

Tit., text paral.: lb. rom., engl. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3366-6-6.

378.635.5(478-25)(091)=135.1=111

A 15

Ciocan, Iulian.

Realitatea cu amănuntul la Europa Liberă : [în vol.] / Iulian Ciocan. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – (radio europa liberă, ISBN 978-9975-61-844-1). – ISBN 978-9975-61-512-9.

[Vol.] 14. – 2020. – 96 p. – 310 ex. – ISBN 978-9975-0-0432-9  (Arc). – ISBN 978-0929849-20-1 (Europa Liberă).

070:[323(478)+659.3]

C 51

Colțun, Gheorghe.

Stropi de rouă : 501 poeme haiku / Gheorghe Colțun. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 106 p.

75 ex.

ISBN 978-9975-152-66-2.

821.135.1(478)-1

C 62

Achiri, Ion.

Matematică : Manual pentru clasa a 6-a / Ion Achiri, Andrei Braicov, Olga Șpuntenco ; comisia de evaluare: Aliona Laşcu [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 244 p.

Este proprietate a Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-517-4.

51(075.3)

A 16

Ciobanu, Zinaida.

Manuel de Français : B1.1 : [10e classe] / Zinaida Ciobanu, Iulia Atanasov ; comisia de evaluare: Iurin Irina [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 164 p. : il.

Este proprietate a Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-518-1.

811.133.1(075.3)

C 51

Chirtoagă, Valentina.

Etnicii germani din Basarabia (1814-1917) : Monografie / Valentina Chirtoagă. – [Chişinău : Cartdidact, 2020 (Tipogr. „Lexon Prim”)]. – 224 p. : fot., tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3469-3-1.

94(=112.2)(478)”1814/1917″

C 45

Memorie. Amfibieni și reptile :Joc de dezvoltare = Память. Земноводные и рептилии :  Развивающая игра : 36 cărți : în 4 limbi : 3+. – Chişinău : Energraf, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 1 cutie ([36] fişe separate) : il. color. – (Seria „De jocuri”, ISBN 978-9975-3082-2-9). – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Text paral.: rom., engl., fr., rusă. – 500 ex. – ISBN 978-9975-3320-6-4.

087.5:373.2=00
M 57

Memorie. Tehnică specială :Joc de dezvoltare = Память. Cпецтехника :  Развивающая игра : 36 cărți : în 4 limbi : 3+. – Chişinău : Energraf, 2019  (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 1 cutie ([36] fişe separate) : il. color ; 8 x 11 cm. – (Seria „De jocuri”, ISBN 978-9975-3082-2-9). – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Text paral.: rom., engl., fr., rusă. – 500 ex. – ISBN 978-9975-3320-7-1.

087.5:373.2=00
M 57

Aniversări culturale … / Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” ; alcătuitori: Maria Harea [et al.] ; responsabil de ediţie: Eugenia Bejan. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – ISBN 978-9975-4234-8-9.

… 2021. – 192 p. – Bibliogr. la sfârşitul fişierelor biogr. – Index de nume : p. 186-190. – 500 ex. – ISBN 978-9975-0-0435-0.

008(058)

A 61

Rhee, Jinmo.

Context-rich Urban Analysis Using Machine Learning : A Case Study in Pittsburgh, PA / Jinmo Rhee. – [Chișinău] : Eliva Press, 2020 (Print on demand). – 125 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 111-117 (77 tit.). – ex.

ISBN 978-9975-3475-1-8.

711.45(794):004.8

R 50

„Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации”, национальная научно-практическая конференция (6 ; 2020 ; Комрат). Сборник статей VI Национальной научно-практической конференции „Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации”, 26 ноября 2020 г., Комрат / под общей редакцией: Пармакли Д. М. ;  организационный комитет: Дмитрий Пармакли [и др.]. – Комрат : Б. и., 2020 (Tipogr. „Centrografic”). – 318 p. : fig., tab.

Antetit.: Комрат. Гос. ун-т, Экон. фак., Н.-и. Центр „Прогресс”. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez. paral.: lb. rom.- engl., rusă-engl. – Referințe bibliogr. la sfârşitul art. – 6 ex.

ISBN 978-9975-83-115-4.

082:378=135.1=111=161.1

П 781

Стратулат, Олег.

 Методические указания для выполнения аналитического исследования по дисциплине „Деньги и кредит” / Стратулат Олег, Кырлан Анна ; Молдавская экономическая академия,  Факультет „Финансы”, Департамент „Инвестиции и банковская деятельность”. – Кишинэу : ASEM, 2020. – 52 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 44 (8 tit.) şi în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-75-994-6.

336.7(076.5)

C 834

Гагаузия : открываем самобытныйкрай / авторский коллектив: Константинова И. А., Булгар С. С., Дончева Т. А., Никогло Д. Е. ; НИЦ Гагаузии им. М. В. Маруневич. – Комрат : Научно-исследовательский центр Гагаузии, 2020. – 140 p. : fot.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 138-139 (32 tit.). – Изд. при фин. поддержке Европеского Союза. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3427-5-9.

908(478-29)

Г 127

Șchiopu, Lucia.

Integrarea resurselor educaționale digitale online în dezvoltarea competenței de comunicare : Suport curricular / Lucia Șchiopu, Tatiana Chiriac ; Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa
Viitorului”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 56 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 56 (14 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-478-9.

37.091:004(073)

Ş 33

Методический гид по педагогической практике / Министерство просвещения, культуры и исследований Республики Молдова, Кишиневский государственный педагогический университет им. И. Крянгэ ; составитель: Боброва Ю. В. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 34 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 22 (4 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-479-6.

378.147(076.5)

М 545

 Satiricus – un teatru de rezistență : Trei decenii : 1990-2020 / Teatrul Naţional „Satiricus Ion Luca Caragiale” ; ediţie îngrijită de Ion Diviza ; concept, editor coordonator: Victoria Cazacu. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 440 p. : fot.

Text parţial în lb. rusă. – Apare cu sprijinul financiar al Teatrului Naț. „Satiricus Ion Luca Caragiale” şi a Primăriei municipiului Chișinău. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-151-96-2.

792(478-25)(091)

S 26

Larii, Iurie.

Prevenirea infracţiunilor de exploatare sexuală a femeilor  şi copiilor : Ghid metodic / Iurie Larii, Oleg Pohilă ; Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, Departamentul știință. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ştefan cel Mare”, 2020. – 94 p.

Referinţe bibliogr.: p. 86-93 (53 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-121-69-9.

343.97:343.54(075)

L 22

Realizări științifice în horticultură, oenologie și tehnologii alimentare / I.P. Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 448 p. : fig., il., tab.

Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. –  200 ex.

ISBN 978-9975-56-808-1.

634+663/664(082)=135.1=161.1 R 35

Bazele teoretice ale tractoarelor agricole / Universitatea Agrară de Stat din Moldova ; Ion Lăcustă, Igor Beşleagă, Dumitru Novorojdin, Eugen Ţîmbalist ; referenţi ştiinţifici: Ovidiu Balan, Constantin Nesterenco ; sub redacţia: Ion Lacusta ; Universitatea Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 260 p. : fig., tab.

300 ex.

ISBN 978-9975-56-809-8.

629.366:631.372(075.8)

B 38

Сhişlaru, Angela.

Politici contabile ale întreprinderilor agricole = Учетные политики сельскохозяйственных предприятий /Angela Сhişlaru, Alexandru Frecăuţeanu. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 763 p. : tab.

Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 395-406 (189 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-810-4.

657:631.162=135.1=161.1

C 46

Anuarul statistic al Republicii Moldova = Статистический ежегодник Республики Молдова = Statistical Yearbook of the Republic of Moldova / Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova ; colegiul de redacţie: Oleg Cara (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, 2020 (Tipogr. „MS Logo”). – (Statistica Moldovei, ISBN 978-9975-53-418-5). – ISBN 978-9975-53-928-9.

… 2020. – 2020. – 473 p. : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 150 ex. – ISBN 978-9975-3481-4-0.

316+338(478)(083.41)=135.1=111=161.1

A 62

Eșanu, Andrei.

Cantemiriana. Noi contribuţii / Andrei Eșanu, Valentina Eșanu ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Institutul de Istorie. – Chişinău : Lexon-Prim, 2020. – 172 p.

Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr. în subsol. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3483-6-2.

94(478)+821.135.1(478).09=135.1=161.1

E 75

Carabet, Natalia.

Ghid pentru practica profesională de master : Program de studiu management și consiliere în educație preșcolară / Carabet Natalia, Gînju Stela, Haheu-Munteanu Efrosinia ; Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării din Republica Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea de Şiinţe ale Educaţiei şi Informatică, Catedra Pedagogie Preşcolară, Educaţie Fizică şi Dans. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 44 p. : tab.

100 ex.

ISBN 978-9975-46-474-1.

378.147:373.2(076.5)

C 22

Haheu-Munteanu, Efrosinia.

Ghid pentru practica profesională de master / Haheu-Munteanu Efrosinia, Gînju Stela, Cojocari Lidia ; Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării din Republica Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea de Şiinţe ale Educaţiei şi Informatică, Catedra Pedagogie Preşcolară, Educaţie Fizică şi Dans. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 58 p. : tab.

100 ex.

ISBN 978-9975-46-475-8.

378.147(076.5)

H 15

Бологан, Николай.

А в чем, собственно говоря, вопрос? / Николай Бологан. –  Кишинэу : Б. и., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 160 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-151-91-7.

821.161.1(478)-92

Б 794

Ion Anton: „Sunt laureat al dorului și al iubirii de graiul meu sfânt”: Biobibliografie / Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” ; alcătuitor : Tamara Maleru ; ediţie îngrijită de Eugenia Bejan. – Ed. a 2-a, compl. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 444 p.
     200 ex.

ISBN 978-9975-151-92-4.

016:[821.135.1(478).09+929]

I-66

Controlul, reglementarea și remedierea expunerii la radon a populației Republicii Moldova / Liuba Corețchi, Ion Bahnarel, Serghei Vîrlan [et al.] ; redactor ştiinţific: Vasile Stegărescu ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale,Agenția Națională pentru Sănătate Publică. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipografia „Sirius”). – 232 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 101-106 (82 tit.).

100 ex.

ISBN 978-9975-57-290-3.

614.8.086.5(478)

C 69

Servicii de intervenție timpurie : Ghid pentru părinți / AO „Lumos Foundation Moldova”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 36 p. : il.

250 ex.

ISBN 978-9975-56-807-4.

373.2.018.1

S 49

Ботнару, Мaрия.

Химия : Реальный профиль. Гуманитарный профиль : Учебник для 11-го класса / Мaрия Ботнару, Мaрия Роман, Евгения Мелентьев ; comisia de evaluare: Bozadji Nadejda (coordonator) [et al.] ; traducere în limba rusă: Иван Погребной ; Министерство образования, культуры и исследований. – Chişinău : Lumina, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 228 p.

Este proprietate a Min. Educației, Culturii și Cercet. – 21053 ex.

ISBN 978-9975-65-466-1.

54(075.3)

Б 861


Securitate națională, apărare și ordine publică: între realități și perspective / Institutul de Politici Publice ; responsabil de ediție: Arcadie Barbaroșie. – Chişinău : Lexon Prim, 2020. – 270 p. : fig., tab.

Text parțial în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Sponsor : DCAF Centrul din Geneva pentru Guvernarea Sectorului de Securitate. – 150 ex.

ISBN 978-9975-3483-7-9.

351.86(478)(082)

S 40

„Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan: realizări, provocări, perspective”. Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan: realizări, provocări, perspective : Materialele Conferinţei Ştiinţific-Practice Internaţionale din 30-31 octombrie, 2020 / coordonator: Marina Cosumov. – Bălţi : S. n., 2020 (Tipogr. „Indigou Color”). – 241 p. : n. muz., fig.

Atetit.: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Arte şi Educaţie Artistică. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez. paral.: lb. rom.-engl., rusă-engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol.– 100 ex.

ISBN 978-9975-3470-8-2.

37.015:7.0(082)=135.1=111=161.1

E 19

Furtună, Grigore.

Liudocica : (steaua niciodată nu se abate din drum) / Grigore Furtună. – Chişinău : Iulian, 2020 (Tipogr. „Cetatea de Sus”). – 88 p.

50 ex.

ISBN 978-9975-3393-4-6.

821.135.1(478)-94

F 98

Carte de activităţi pentru băieți isteţi / ilustraţii: Ivanka Costru. – [Chişinău] : Alphabet Publishing, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 48 p. : il.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3414-9-3.

087.5

C 27

Marin,Tudor.

O logodnă în zori / Marin Tudor ; coperta: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 124 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-0-0434-3.

821.135.1(478)-31

M 39

Maтематика : 11 класс : Учебник / Ион Акири, Валентин Гарит, Петру Ефрос [et. al.] ; comisia de evaluare: Ludmila Baş [et al.] ; traducere din limba română: Ion Achiri [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2020 (Tipogr. Unisoft, Ucraina). – 304 p.

Este proprietate a Min. Educației, Culturii și Cercet. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-516-7.

51(075.3)

M 340

Răileanu, Olga.

Consilierea și educația familiei în instituția de învățământ : Ghid metodologic / Olga Răileanu ; coordonator: Cuznețov Larisa ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 163 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 160-163 (83 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-476-5.

37.018.1(072)

R 21

Comunicare şi relaţionare în familie : Ghid metodologic / Cuzneţov Larisa, Calaraș Carolina, Simcenco Irina, Raileanu Olga ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 173 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-46-477-2.

37.018.1+316.77(072)

C 63

Pentru Domnul cu bucurie : colecție de cântece pentru adventurieri / Departamentul de Tineret și Departamentul de Muzică al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din Republica Moldova ; responsabil de ediţie: Chisacov Roman, Bașmacova Svetlana. –  Chişinău : Centrul Religios Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Şaptea din Republica Moldova, 2020 (F.E.-P.”Tipografia Centrală”). – 232 p. : n. muz.

300 ex.

ISMN 979-0-3481-0002-9.

ISBN 978-9975-151-93-1.

279.13-535.8

P 50

Curriculum de bază:competențe pentru educația și învățământul extrașcolar / Nicolae Bragarenco, Alina Burduh, Marina Cosumov, Daniela Cotoviţcaia [et al.] ; coordonatori generali: Natalia Grîu, Valentin Crudu ; coordonator științific: Vladimir Guțu ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. – Chișinău : CEP USM, 2020. – 35 p.

Referinţe bibliogr.: p. 34 (12 tit.). – 400 ex.

ISBN 978-9975-152-67-9.

37.091(073)

C 95

Povestca, Lazari.

Atletismul de la A la Z : (dicționar explicativ de termeni și noțiuni din atletism) / Lazari Povestca ; Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, Catedra de Atletism. – Chişinău : USEFS, 2020. – 87 p.

Bibliogr.: p. 87 (3 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-131-82-7.

796.42(038)

P 88

Povestca, Lazari.

Atletism – curs de bază : (suport de curs pentru studenții instituțiilor de învățământ superior în domeniul educației fizice și sportului) / Lazari Povestca ; Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, Catedra de Atletism. – Chişinău : USEFS, 2020. – 222 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 221-222 (26 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-131-89-6.

796.42(075.8)

P 88

Plămădeală, Maria.

Petale de Dor / Maria Plămădeală. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 80 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-87-751-0.

821.135.1(478)-1

P 70

„Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv” (2020 ; Chişinău). Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale „Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv”, Chişinău, 10 decembrie 2020 / coordonatori ştiinţifici: Racu Aurelia [et al.] ; comitetul ştiinţific: Racu Aurelia [et al.] ; comitetul organizatoric: Racu Aurelia [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 575 p. : fig., tab.

Antetit.: Univ. Ped. de stat „Ion Creangă” din Chişinău, Faс. Psihologie și Psihoрedagogie Sрeс., Catedra Psihopedagogie Spec. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez. paral.: lb. rom.-engl., rusă-engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-480-2.

376(082)=135.1=111=161.1

A 86

Ionaş, Anatol.

Semiotica Lingvistică / Anatol Ionaş ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea de Filologie. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipografia UST). – 316 p. : fig.

Cerinţe de sistem : PDF Reader.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap.

ISBN 978-9975-76-317-2.

81’22(075)

I-67

Филип, Флорин.

Макроэкономика / Флорин Филип, Игорь Присак, Кармен Фэгэдар ; редактор-координатор: Игорь Присак ; переводчики: Александр Рошка, Татьяна Стукалова. – 1-е изд. – [Кишинэу] : Издательство Университета „Divitia Gratiae”, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 415 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 414 (24 tit.). – 170 ex.

ISBN 978-9975-3489-0-4.

330.101.541(075.8)

Ф 533

Boincean, Boris.

Managementul durabil și rezilient al solurilor de cernoziom / Boris Boincean, David Dent ; traducere din limba engleză: Cristina Muică ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 236 p. : fig., tab.

Tit orig.: Farming the black earth. Sustainable and climate-smart management of chernozem soils. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu suportul financiar al Fondului Intern. pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). – 300 ex.

ISBN 978-9975-54-519-8.

631.445.4:631.95

B 65

Лунный календарь огородника / [составитель: Татьяна Кропанцева]. – [Кишинэу] : Media Toms, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 32, [1] p. – ISSN 1857-386X. – ([Aстрологический прогноз] : Молдова ; 2021, ISBN 978-9975-9612-6-4).

F. f. de tit. – 50150 ex.

ISBN 978-9975-3381-3-4.

635:133.52

Л 848

Barcari, Ecaterina.

Fructificarea cvercineelor din Rezervaţia „Codrii” / Ecaterina Barcari, Natalia Jardan, Gheorghe Manic ; redactor ştiinţific: Valeriu Derjanschi ; Agenţia „Moldsilva” Rezervaţia Naturală „Codrii”. – Lozova : Litera, 2020 (Tipogr. „Reclama”). – 80 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 75-78 (59 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-74-949-7.

[630*23:633.87](478)

B 31

Cotelea, Maia.

Manuel de français : A2.3: 7e / Maia Cotelea, Cezaria Vasilachi, Zinaida Ciobanu ; comisia de evaluare : Bulgaru Daniela [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 152 p. : il.

Este proprietate a Min. Educației, Culturii și Cercet. – 17800 ex.

ISBN 978-9975-85-198-5.

811.133.1(075.3)

C 78

Romanul românesc / studiu introductiv, concepte operaționale, selecția textelor, note biobibliografice și bibliografie de Maria Șleahtițchi ; responsabil de ediţie: Mihai Papuc ; copertă şi concepţie grafică: Romeo Şveţ. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 263 p. – (Colecţia „Câmpul de lectură”, ISBN 978-9975-67-968-8).

Bibliogr.: p. 260-263 (65 tit.). – Referințe bibliogr. în text. – Apare cu contribuția Min. Educației, Culturii și Cercet. – 600 ex.

ISBN 978-9975-85-214-2.

[821.135.1+821.135.1(478)(082)](082)+[821.135.1.09+821.135.1(478).09]

R 70

Bumbu, Veronica.

A tainei plăsmuire = The creation of a miracle / Veronica Bumbu ; prefaţă: Lidia Grosu ; textul tradus în limba engleză: Georgiana-Laura Gheorghe ; referinţe critice: G. Călin [et al.] ; grafică: Iurie Braşoveanu. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 280 p.

Tit., text paral.: lb. rom., engl. – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-812-8.

821.135.1(478)-1=135.1=111

B 91

Filip, Iulian.

La ce bun pe lume floarea? / Iulian Filip. – Chişinău : Cartdidact, 2020. – 16 p. : il., fot.

300 ex.

ISBN 978-9975-3469-4-8.

821.135.1(478)-1-93

F 51

Young, John D.

Structural Realism and Geopolitical Thought : An Approach to International Political Theory Development / John D. Young. – [Chişinău] : Eliva Press, 2020 (Print on demand). – 158 p. : fig.

Referinţe bibliogr. în subsol.

ISBN 978-9975-3475-2-5.

327

Y 70

Coronavirus: Managementul riscului de Covid-19 la locul de muncă : Ghid practic / Cebanu Serghei, Deleu Raisa, Ciobanu Elena [et al.] ; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Agenția Națională de Sănătate Publică. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 16 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 15 (5 tit.). – 5000 ex.

ISBN 978-9975-89-184-4.

614.4:578.834.1SARS-Cov-2(036)

C 72

Gogu, Tamara.

Literary text exegesis and didactic approach / Tamara Gogu, Olimpiada Caracaş, Laurenţia Dutova ; „Ion Creanga” State Pedagogical University of Chisinau. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont Studio”) – . – ISBN 978-9975-3488-4-3.

Book 1. – 2020. – 260 p. – Referinţe bibliogr.: p. 253 (20 tit.). – 20 ex. – ISBN 978-9975-3488-5-0.

811.111’373+821.111.09(075.8)

G 65

Golubovschi, Oxana.

Tehnologia formării competențelor de traducere la studenții-traducători / Oxana Golubovschi ;  Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 192 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 167-182 (197 tit.). – 15 ex.

ISBN 978-9975-3488-2-9.

81’25+378.091

G 68

Literature in the context of modern culture : Student’s guide on children’s literature / „Ion Creangă” State Pedagogical University of Chișinău ; compiled by: Jana Grecu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 148 p.

Bibliogr.: p. 145-147 (43 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 15 ex.

ISBN 978-9975-3488-3-6.

811.111:801.73(075)

L 66

„Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern”, conferinţă ştiinţifică internaţională (1 ; 2020 ; Chişinău). Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern : Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, Ediţia 1-a, 3 decembrie 2020, Chişinău, Republica Moldova / colegiul de redacţie: Aftimiciuc Olga [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Valinex”). – 162 p. : fig., tab.

Antetit.: Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra de Gimnastică. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr. la sfârşitul art. – 300 ex.

ISBN 978-9975-68-417-0.

378.091:796/799(082)=135.1=161.1

F 79

Movileanu, Pavel.

Etica și cultura profesională / Pavel Movileanu ; Universitatea Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 504 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 475-504 (372 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-481-9.

17(075.8)

M 92

„Modificări funcționale ale ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice”, simpozion (2020 ; Chişinău). Materialele Simpozionului „Modificări funcționale ale ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice”, 06 noiembrie 2020, Chişinău, Republica Moldova / colegiul de redacţie: Elena Zubcov [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 80 p. : fig., tab.

Antetit.: Min. Educației, Culturii și Cercet., Inst. de Zoologie. – Rez. paral.: lb. rom.-engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-151-97-9.

574.5:551.583(082)

M 84

Информатика : Учебник для 10 класса / Анатол Гремальски, Юрие Мокану, Ион Спиней, Лудмила Гремальски ; comisia de evaluare: Svetlana Brînză (coordonator) [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – [Кишинэу] : Ştiinţa, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 212 p. : fig., tab.

Este proprietate a Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 6200 ex.

ISBN 978-9975-85-244-9.
004(075.3)

И 741


Internet voting : The reality of our times / Victor Guzun, Kevin Tammearu, Ana-Maria Stancu, Alexandru Balmoș ; editor: Judy Goldman ; coordinator: Sergiu Boghean ; European Liberal Forum (ELF). – Chişinău ; Bucharest ; Tallin [etc.] : S. n., 2020 (Tipografia „Sirius”). – 40 p. : il.

Referinţe bibliogr.: p. 39 (9 tit.) şi în subsol. – Apare cu sprijinul Friedrich Naumann Foundation for Freedom, Office for Romania and Republic of Moldova. – 300 ex.

ISBN 978-9975-57-294-1.

342.843.5:004.738.5

I-58

Dezvoltarea timpurie a copilului : Ghid practic / Ninel Revenco, Ala Holban, Oxana Turcu [et al.] ; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Lumos Foundation. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 132 p. : tab.

Bibliogr.: p. 132 (18 tit.). – Apare cu suportul Filialei din Republica Moldova a Organizației „Lumos Foundation” din Marea Britanie. – 500 ex.

ISBN 978-9975-56-813-5.

613.953+159.922.72(036)

D 35

Onceanu, Vasile.

Regulamentul circulaţiei rutiere : ilustrat şi comentat succint = Правила дорожного движения : с кратким комментарием и иллюстрациями /Vasile Onceanu, Constantin Aizenştadt. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Vite-jesc”). – 144 p. : fig. color.

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-3167-5-0.

656.11.05:351.811=135.1=161.1

O-54

Компьютерное техническое черчение : Учебное пособие / Серджиу Дынту, Наталия Браду, Анжела Шулетя [и др.] ; oтветственный редактор: Серджиу Дынту ; Технический университет Молдовы, Факультет инженерной механики, промышленности и транспорта, Департамент механической инженерии. – Кишинэу : Tehnica-UTM, 2020. – 157 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 148 (4 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-658-6.

004.92(075.8)

К 637

„Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale”, conferinţă ştiinţifică internaţională (2020 ; Chişinău). Conferinţă Ştiinţifică Internaţională „Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale” = International Scientific Conference „Modern paradigms in the development of the national and world economy” : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 30-31 octombrie 2020, Chişinău, Republica Moldova / organizational committee: Ulian Galina (president) [et al.]. – [Chişinău] : CEP USM, 2020. – 449 p. : fig., tab.

Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Ştiinţe Econ. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte, rez. : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 20 ex.

ISBN 978-9975-152-69-3.

082:378=135.1=111=161.1

P 32

„Calitate în educație – imperativ al societății contemporane”, conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională (2020 ; Chişinău). Calitate în educație – imperativ al societății contemporane : Materialele Conferinței Ştiințifice Naționale cu Participare Internațională, 4-5 decembrie, 2020 / comitetul ştiinţific: Gînju Stela [et al.] ; comitetul organizatoric: Cojocari Lidia [et al.]. – Chişinău : UPS „Ion Creangă”, 2020 – . – ISBN 978-9975-46-482-6.

 Vol. 1. – 2020. – 494 p. : fig., tab. – Antetit.: Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova, Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”, Chișinău, Fac. Ştiințe ale Educației și Informatică, Catedra Ped. Preșcolară, Educație Fizică și Dans. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-46-483-3.

37(082)=135.1=111=161.1    

C 14

„Calitate în educație – imperativ al societății contemporane”, conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională (2020 ; Chişinău). Calitate în educație – imperativ al societății contemporane : Materialele Conferinței Ştiințifice Naționale cu Participare Internațională, 4-5 decembrie, 2020 : [în vol.] / comitetul ştiinţific: Gînju Stela [et al.] ; comitetul organizatoric: Cojocari Lidia [et al.]. – Chişinău : UPS „Ion Creangă”, 2020 – . – ISBN 978-9975-46-482-6.

 Vol. 2. – 2020. – 538 p. : fig., tab. – Antetit.: Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova, Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”, Chișinău, Fac. Ştiințe ale Educației și Informatică, Catedra Ped. Preșcolară, Educație Fizică și Dans. – Texte : lb. rom., engl., germ., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-46-484-0.

37(082)=00    

C 14

Educație incluzivă timpurie : Ghid metodologic / Vasian Tatiana, Bulat Galina, Eftodi Agnesa [et al.] ; coordonare generală: Gînu Domnica ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Lumos Foundation Moldova. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 224 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 221-224 (81 tit.) şi în subsol. – Apare cu suportul Lumos Foundation Moldova. – 350 ex.

ISBN 978-9975-56-814-2.

376:373.2(075)

E 19

Ляшенко, Ольга.

Рабочая тетрадь к учебнику „Русский язык” : для 6 класса гимназии с румынским языком обучения / Ольга Ляшенко, Светлана Бабич ; Главное управление образования, молодежи и спорта муниципия Кишинэу, Муниципальное методическое объединение учителей русского языка. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Policolor”) – . – ISBN 978-9975-3228-7-4.

[Partea] a 2-a. – 2020. – 36 p. : fig., tab. – 1470 ex. – ISBN 978-9975-3173-9-9.

811.161.1’243(075.3)

Л 990

Cuzuioc, Ion.

Lanul de rapiță : Aforisme / Ion Cuzuioc ; colegiul de redacţie: Mihai Cimpoi [et al.] ; coordonatori: George Călin, Vasile Căpăţână ; coperta: Alex Manolache ; grafică: Margareta Chişcatîi ; Asociaţia Culturală „Ideal”, Societatea Culturală „Apollon”. – Chişinău : Ideal, 2020 (Tipogr. „Iutastan”). – 111 p. : il. – (Colecţia IDEAL ; 137, ISBN 978-9975-4288-0-4).

100 ex.

ISBN 978-9975-3307-8-7.

821.135.1(478)-84

C 97

Вулпе, Екатерина.

Касается каждого / Екатерина Вулпе. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipografia Iprintgrup). – 58 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3210-6-8.

64

B 886

Bodrug, Iurie.

Ultima bătălie pierdută : roman / Iurie Bodrug ; coperta: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 332 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-0-0436-7.

821.135.1(478)-31

B 61

Ciobanu, Aureliu.

Istoricul cartofiliei Basarabene : Catalog cartofil ilustrat / Aureliu Ciobanu, Constantin Gh. Ciobanu ; Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Asociaţia Filateliştilor, Maximafiliştilor şi Cartofiliştilor din Republica Moldova. – Chişinău : Cartdidact, 2020. – ISBN 978-9975-3254-4-8.

Vol. 2 : Perioada interbelică (1918-1944). – 2020. – 212 p. : fig., tab. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex. – ISBN 978-9975-3469-5-5.

656.835.91(478)(091)

C 51

Citesc povești împărătești. – Chişinău : Dorinţa, 2020 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 64 p. : il.

500 ex.

ISBN 978-9975-3476-2-4.

821-34-93

C 54

Hai să-ţi spun… : 156 de răspunsuri date de mămici, tătici, bunici la întrebările celor mici. Ce? Cine? Unde? Cînd? Cum? De ce? / text : Ala Bujor, Cristina Duca ; ilustrare: Vadim Rusu ; coperta: Vadim Rusu, Veronica Mariţ. – Ed. a 3-a. – Chişinău : Epigraf, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 80 p. : il. color.

1000 ex.

ISBN 978-9975-60-382-9.
087.5

H 16

Abordarea inter- și transdisciplinară a lexicului terminologic / Olga Cosovan, Tatiana Cartaleanu, Aliona Zgardan-Crudu, Olga Boz. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 136 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 133-135. – 180 ex.

ISBN 978-9975-3488-6-7.

37.091:811.135.1’373

A 12

Ciobanu, Lora.

Ghidul practicii manageriale : pentru programul de master „Management educaţional” – 90 ECTS, 120 ECTS, (Învăţământ cu frecvenţă) / Lora Ciobanu ; Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte. – Bălţi : S. n., 2020 (Tipogr. „Indigou Color”). – 57 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 57 (8 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3470-9-9.

378.147(076.5)

C 51

„Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale”, conferinţă ştiinţifică internaţională (2020 ; Chişinău). Conferinţă Ştiinţifică Internaţională „Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale” = International Scientific Conference „Modern paradigms in the development of the national and world economy” : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 30-31 octombrie 2020, Chişinău, Republica Moldova / organizational committee: Ulian Galina (president) [et al.]. – [Chişinău] : CEP USM, 2020. – 449 p. : fig., tab.

Cerinţe de sistem : PDF Reader.

Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Ştiinţe Econ. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte, rez. : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 20 ex.

ISBN 978-9975-152-70-9.

082:378=135.1=111=161.1

P 32

Romanciuc, Vasile.

Toate întâmplările se prefac în cuvinte / Vasile Romanciuc ; ilustraţii de Ivanka Costru. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 136 p. : il. – (Cartier codobelc / colecție coordonată de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).

2000 ex.

ISBN 978-9975-86-473-2.

821.135.1(478)-1-93

R 69

Citesc povestiri înţelepte. – [Chişinău] : Dorinţa, 2020 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 192 p. : il.

500 ex.

ISBN 978-9975-3476-3-1.

821-34-93

C 54

Plămădeală, Cristina.

Învăţ să scriu în coreeană alfabetul : Limba coreeană pentru toţi / Cristina Plămădeală. – Chişinău : S. n., 2020 (Combinatul Poligrafic). – 64 p. : il.

300 ex.

ISBN 978-9975-129-76-3.

811.531’243=135.1=531

P 70

Ce-mi place la tine : 10 istorioare despre dragoste şi prietenie / traducere din engleză: Adrian Ciubotaru ; ilustraţii de Marisa Morea. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Imprimat în China). – 244 p. : il.

Tit. orig.: What i love about you : 10 stories about love and friendship. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0437-4.

821-34-93

C 34

Pikienė, Irma.

Primele mele animale : cu autocolante / Irma Pikienė ; ilustraţii: Jurgita Juškaitė-Jakaitienė. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Imprimat în Lituania). – 16 p. : il. – (Sunt copil isteţ 2+, ISBN 978-9975-0-0438-1).

Tit. orig.: My first animals : Activity book. – F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0439-8.

087.5

P 65

Pikienė, Irma.

Primele mele antonime : Cu autocolante / Irma Pikienė ; ilustrații: Jurgita Juškaitė-Jakaitienė. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Imprimat în Lituania). – 16 p. : il. – (Sunt copil isteţ 2+, ISBN 978-9975-0-0438-1).

Tit. orig.: My first opposites : Activity book. – F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0440-4.

087.5

P 65

Pikienė, Irma.

Primele mele culori : Cu autocolante / Irma Pikienė ; ilustrații: Jurgita Juškaitė-Jakaitienė. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Imprimat în Lituania). – 16 p. : il. – (Sunt copil isteţ  2+, ISBN 978-9975-0-0438-1).

Tit. orig.: My first colours : Activity book. – F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0441-1.

087.5

P 65

Pikienė, Irma.

Primele mele emoţii : Cu autocolante / Irma Pikienė ; ilustrații: Jurgita Juškaitė-Jakaitienė. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Imprimat în Lituania). – 16 p. : il. – (Sunt copil isteţ 2+, ISBN 978-9975-0-0438-1).

Tit. orig.: My first emotions : Activity book. – F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0442-8.

087.5

P 65

Pikienė, Irma.

Primele mele forme : Cu autocolante / Irma Pikienė ; ilustrații: Jurgita Juškaitė-Jakaitienė. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Imprimat în Lituania). – 16 p. : il. – (Sunt copil isteţ  2+, ISBN 978-9975-0-0438-1).

Tit. orig.: My first shapes : Activity book. – F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0443-5.

087.5

P 65

Pikienė, Irma.

Primele mele numere : Cu autocolante / Irma Pikienė ; ilustrații: Jurgita Juškaitė-Jakaitienė. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Imprimat în Lituania). – 16 p. : il. – (Sunt copil isteţ  2+, ISBN 978-9975-0-0438-1).

Tit. orig.: My first numbers : Activity book. – F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0444-2.

087.5

P 65

The Contemporary  Issues  of  the  Socio-Humanistic  Sciences”,  international scientific conference (11  ;  2020  ;  Chișinău). The Contemporary  Issues  of  the  Socio-Humanistic  Sciences : International Scientific Conference, 11th Edition : Program and Working Papers, Chisinau, December 3th-4th 2020 / scientific committee:  Ilian  Galben (chair) [et al.] ; organizational committee: Svetlana Rusnac (chair) [et al.]. – Chișinău  :  [ULIM],  2020 (Tipogr. „Print Caro”). – 104 p.

Antetit.: Free Intern. Univ. of Moldova, Fac. of Social and Educational Sciences, Doctoral School of Free Intern. Univ. of Moldova. – Texte : lb. rom., engl. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3471-0-5.

082:378=1351=111

T 49

Catană, Tatiana.

Ghidul avocatului care acordă asistenţă juridică garantată de stat victimelor traficului de fiinţe umane / Tatiana Catană, Dana Ioniţă, Lidia Gorceag ; Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Agenţia ONU pentru Migraţie. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print Caro”). – 104 p.

Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu suportul financiar acordat de Biroul Afaceri Intern. în Domeniul Drogurilor şi Aplicării Legii al Dep. de Stat al SUA. – 600 ex.

ISBN 978-9975-56-815-9.

343.54:347.965

C 29

Vasian, Victor.

Dumnezeu se joacă în nisip / Victor Vasian ; copertă: Sergiu Stanciu. – [Chişină] : Univers Educaţional, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 64 p.

Apare cu sprijinul Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3485-2-2.

821.135.1(478)-1

V-32

Popa, Luminița.

Dialoguri neprotocolare / Luminiţa Popa ; copertă: Sergiu Stanciu. – [Chişină] : Univers Educaţional, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 308 p.

Apare cu sprijinul Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3485-3-9.

821.135.1(478)-83

P 79

English : Level A 2.2 : Form 6 / Iulia Ignatiuc, Ana Muntean, Lara Aladin [et al.] ; comisia de evaluare: Svetlana Lungu (coordonator) [et al.] ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. „Prut”), 2020 (Combinatul Poligrafic). – 128 p. : il., tab.

Manualul este proprietatea Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-520-4.

811.111(075.3)

E 57

Condrat, Viorica.

English : Level A 2.3 : Form 7 / Viorica Condrat, Viorica Cebotaroş ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. „Prut”), 2020 (Combinatul Poligrafic). – 146 p. : il., tab.

Manualul este proprietatea Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-521-1.

811.111(075.3)

C 64

Cerba, Valeriu.

Adevărul despre agresiunea rusă în Transnistria / Valeriu Cerba. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. „Prut”), 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 432 p. : fot.

Apare cu sprijinul Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-54-522-8.

327.8(470+571)+327(478)

C 35

Carp, Nina.

Ce răspuns vom da…? / Nina Carp. – [Chişinău] : S. n., 2020 („Tipografia Reclama”). – 168 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-58-239-1.

821.135.1(478)-1

C 26 

Gobjila, Ana.

Desenul figurii umane : Îndrumar metodologic / Ana Gobjila ; redactor responsabil: Violeta Matieţ ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Facultatea Arte Plastice și Design, Catedra Studiul artelor, grafică și metodologia instruirii. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 48 p. : fig.

Referinţe bibliogr.: p. 48 (18 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-3452-8-6.

743.041.2(075)

G 64

Josu, Constantin.

Strigăt de cocor peste cetate, sau Vitraliu din amintiri / Constantin Josu ; redactor-coordonator: Gheorghe Mărzencu. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Grafema Libris”). – 220 p. : fot.

100 ex.

ISBN 978-9975-52-226-7.

821.135.1(478)-94

J 76

Medierea garantată de stat : Analiză empirică a situaţiei şi perspective pentru Republica Moldova / Institutul de Reforme Penale ; Millenium DPI Partners, Accesul la Justiţie in Moldova ; autorii cercetării: Felicia Chifa,Veronica Mihailov-Moraru. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 86 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 80-84 şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Biroului pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă (DRL) al Dep. de Stat al SUA. – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-816-6.

347.965.42+343.1(478)

C 42

„Media and digital literacy in language education”, international virtual symposium (6 ; 2020 ; Chisinau). 6th International Virtual Symposium „Media and digital literacy in language education”, 18-19 September 2020 / edited by: Ana Muntean, Dina Puiu ; scientific committee: Anca Cehan (Iași), Gheorghe Popa (Bălți) [et al.] ; organizing committee: Viorica Cebotaroş [et al.]. – Bălţi : S. n., 2020 (Tipogr. „Indigou Color”). – 158 p. : fig., tab.

Antetit.: Alecu Russo Bălţi State Univ., Fac. of Philology, Engl. and German Philology Dep., Asoc. Profesorilor de Limbi Străine. – Texte : lb. engl., fr., germ., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3490-0-0.

[37.091+811]:004.9(082)=00

M 54

Relaţii după intenţia Creatorului : Ghid metodologic de pregătire a tinerilor la relaţii şi căsătorie pentru liderii creştini / V. Sazonov, D. Lambru, R. Velciev [et al.] ; redactor: V. Sazonov ; O.A „Începutul vieţii”. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 154 p. : tab.

Referințe bibliogr. în subsol. –  Apare cu sprijinul financiar oferit de Swedish Mission Council (SMC) și Swedish International Development Cooperation Agency (Sida). – 200 ex.

ISBN 978-9975-151-99-3.

27-47

R 43

Şcerbina, Romeo.

Maratonul vieţii / Romeo Şcerbina. – Chişinău : Tehnica-Info, 2021 (PIM, Iaşi). – 500 p. : fot.

Publicaţii medicale: p. 412-438. – 100 ex.

ISBN 978-9975-63-455-7.

821.135.1(478)-8:61

Ş 32

Afanasie-Crăciun, Tatiana.

Vreau să am mamă : povestiri / Tatiana Afanasie-Crăciun. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Tipocart Print”). – 60 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3474-2-6.

821.135.1(478)-34

A 25

Volcov, Veronica.

Ai diabet – mergi la școală : Ghid de educație în diabetul zaharat de tip 1 / Veronica Volcov, Laura Barna ; Asociația Tinerilor cu Diabet DIA. – Ed. 1-a. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Totex-Lux”). – 347 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 345-347 (77 tit.). – Apare cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Suedia. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3350-6-5.

616.379-008.64(036)

V-87

„Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации”, международная студенческая научно-практическая конференция (2020 ; Комрат). Сборник статей международной студенческой научно-практической конференции „Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации”, 10 декабря 2020 г. / под общей редакцией: Пармакли Д. М. ; oрганизационный комитет: Дмитрий Пармакли [и др.]. – Комрат : Б. и., 2020 (Tipogr. „Centrografic”). – 473 p. : fig., tab.

Antetit.: Комрат. гос. ун-т, Экон. фак., Н.-и. центр „Прогресс”. – Texte, rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-83-116-1.

082:378=135.1=111=161.1

П 781

Soroceanu, Tudor.

Die metallgefässe zwischen Karpaten und Westaltai während der bronzeund früheisenzeit = Металлические сосуды между Карпатами и Западным Алтаем в эпоху бронзы и раннего железного века / Tudor Soroceanu, Eugen Sava ; editori: Eugen Sava, Aurel Zanoci ; traducere: Larisa Starodubțeva [et al.]; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – (Tyragetia International, ISBN 978-9975-87-101-3 ; 2). – ISBN 978-9975-87-728-2.

T. 2. – 2020. – 306 p. : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. germ., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex. – ISBN 978-9975-87-752-7.

903.23”637/638”=112.2=161.1

S 69

Zabolotnaia, Lilia.

Maria (Lupu) Radziwiłł : viaţa privată în documente, scrisori şi imagini = Maria (Lupu) Radziwiłł’s : private life in documents, letters, and images / Lilia Zabolotnaia ; editori: Eugen Sava, Aurel Zanoci ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, ANCD, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 144 p. – (Biblioteca „Tyragetia”, ISBN 978-9975-80-903-0 ; 23).

Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Referiţe bibliogr.: p. 135-144 și în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Agenției Naționale de Cercetare și Dezvoltare (ANCD). – 150 ex.

ISBN 978-9975-87-753-4.

[94(478)+929](093)

Z 11

Memorie. Transport public : Joc de dezvoltare = Память. Гражданский транспорт : Развивающая игра : 36 cărți în 4 limbi : 3+. – Chişinău : Energraf, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 1 cutie ([36] fişe separate) : il. – (Seria „De jocuri”, ISBN 978-9975-3082-2-9). – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Text paral.: rom., engl., fr., rusă. – 500 ex. – ISBN 978-9975-3320-8-8.
087.5=00

M 57

Memorie. Insecte : Joc de dezvoltare= Память. Насекомые : Развивающая игра : 36 cărți în 4 limbi : 3+. – Chişinău : Energraf, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 1 cutie ([36] fişe separate) : il. – (Seria „De jocuri”, ISBN 978-9975-3082-2-9 ; 2). – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Text paral.: rom., engl., fr., rusă. – 500 ex. – ISBN 978-9975-3320-9-5.
087.5=00

M 57

Filip, Iulian.

Cucul la cumpănă : catrene, bagatele grafice, haikuuri iuliene / Iulian Filip. – Chişinău : Cartdidact, 2020. – 70 p. : des.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3469-6-2.

821.135.1(478)-1

F 51

Gagauziya. Gagauz Yeri : 25 ani de pace şi stabilitate = 25 лет мира и стабильности = 25 yıl – birlik hem usluluk. – [Комрат] : Научно-исследовательский центр Гагаузии, 2020. – 148 p. : fot.

Text parţial : lb. rom., găgăuză. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3427-6-6.

323.17(478)

G 13

Николай Голуб: портрет на фоне меняющихся эпох / aвтор-составитель: Кирилл Нефёдов ; Благотворительный фонд памяти заслуженных людей Приднестровья. – Бендер : Полиграфист, 2020. – 184 p. : fot.

300 ex.

ISBN 978-9975-3491-0-9.

69(092)

Н 635

Andrieş, Vasile.

Educaţia nonformală : aspecte conceptuale şi funcţionale : Compendiu / Vasile Andrieş, Veronica Clichici ; coordonator ştiinţific: Vasile Andrieş ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Institutul de Științe ale Educației. – Chişinău : IŞE, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 68 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 63-66 (56 tit.) şi în subsol. – 70 ex.

ISBN 978-9975-48-183-0.

37.015(075)

A 54

Glavan, Aurelia.

Reabilitarea psihosocială a persoanelor post accident vascular cerebral : Monografie /Aurelia Glavan ; coordonator ştiinţific: Nicolae Bucun ; redactor-şef: Stela Luca ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : IŞE, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 408 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 308-333 (497 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-48-182-3.

616.831-005.1-082:159.9

G 61

Dezvoltarea afacerii : Note de curs / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Textile şi Poligrafie, Departamentul Design şi Tehnologii în Textile şi Poligrafie ; elaborare: Angela Ghelbet, Ludmila Timotin ; redactor responsabil: Demian Uşanlî. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2020. – 143 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 134-141 (111 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-659-3.

334(075.8)

D 35

Black Book of public money waste in Republic of Moldova, 2020 /Victor Moșneag, Anatolie Eșanu, Julieta Saviţchi [et al.] ; coordinators: Petru Macovei, Sergiu Boghean ; translation: Liliana Ursu ; Regional Office East and Southeast Europe of Friedrich Naumann Foundation for Freedom (Sofia, Bulgaria), Asociaţia Presei Independente. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 88 p. : fot.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.

ISBN 978-9975-87-755-8.

336.14:343.351(478)

B 56

Чёрная книга растраты бюджетных средств в Республике Молдова, 2020 / Виктор Мошняг, Анатолий Ешану, Джульетта Савицки [и др.] ; координаторы: Петру Маковей, Серджиу Богян ; перевод: Людмила Скокова ; Friedrich Naumann Foundation For Freedom Moldova, Asociaţia Presei Independente. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 88 p.

700 ex.

ISBN 978-9975-87-754-1.

336.14:343.351(478)

Ч 490

Culegere de lucrări ştiinţifice : Seminarul Ştiinţific organizat la Facultatea  de Ştiinţe Economice : „Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecţii, sugestii” : [în vol.] / Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Ştiinţe Economice ; redactor-şef: Galina Ulian. – Chişinău : CEP USM, 2020 – . – ISBN 978-9975-71-617-8.

Vol. 5. – 2020. – 137 p. : fig., tab. – Text parțial în lb. rusă. – Rez. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-152-71-6.
[33+316.4]:378.4(478-25)(082)=135.1=161.1

C 94

„Suveranitatea Republicii Moldova: concept și realitate”, conferinţă ştiinţifică interuniversitară (2020 ; Chişinău). Suveranitatea Republicii Moldova: concept și realitate : Materialele Conferinței științifice interuniversitare on-line „30 de ani de la proclamarea Suveranității RSS Moldova”, 23 iunie 2020. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Balacron”). – 352 p. : fot., tab.

Antetit.: Univ. de Stat din Rep. Moldova, Centrul de Excelență, Inst. de Istorie Socială „ProMemoria”. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.

ISBN 978-9975-66-710-4.

321.011(478)(082)

S 96

Luca, Tanya.

Ataraxia : a state of serene calmness and freedom from anxiety : Sycamore Tree / Tanya Luca. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 264 p. : fot.

24 ex.

ISBN 978-9975-87-756-5.

159.938.36(084.12)

L 83

Rădulescu, Daniela.

Măsuri dietetice la pacientul dializat cronic / Daniela Rădulescu. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 83 p. : tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul capitolelor. – 100 ex.

ISBN 978-9975-89-185-1.

613.2:616.61-78

R 18

Маланча, Михай.

Постсоветская миссионерская парадигма для народов Средней Азии / Михай Маланча; перевод с румынского: Павел Поперечный. – Кишинэу : Университет „Divitia Gratiae”, 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 413 p. : tab., fot.

Referinţe bibliogr.: p. 363-376. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3489-1-1.

27-76

М 180

Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică: tradiția trecutului la cerința viitorului : 50 ani de activitate : Monografie bibliografică / Nionila Dalinițchi, Angelina Catana, Silvia Gorceag [et al.] ; coordonator de ediţie: Elena Bordian ; Institutul Naţional de Cercetări Economice, Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică. – Chişinău : INCE, 2020. – 260 p. : fig., fot.

Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3463-4-4.

027.5(478-25)+016=135.1=161.1

B 51

Legislația internațională și națională privind interzicerea torturii : Culegere de acte normative = Международное и национальное законодательство о недопустимости пыток:Сборник нормативных актов / cоставители: Сергей Захария, Юрий Фрунзэ ; Institutul pentru Democraţie. – Кишинэу : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 232 p.

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Apare cu suportul financiar al Uniunii Europene. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-56-817-3.

[343.255:341.231.14:342.7](094)=135.1=161.1

L 40

Victor Untilă : În căutarea unei cunoaşteri complexe, sistemice şi integrale : Studiu biobibliografic omagial / Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Departamentul Informaţional Biblioteconomic ; director publicaţie: Ilian Galben ; coordonator volum: Irina Botnaru ; redactor ştiinţific: Carolina Dodu-Savca ;  contribuţii bibliografice: Teodora Istrati ; consultanţi ştiinţifici: Elena Prus, Victor Untilă. – Chişinău : ULIM, 2021. – 200 p. : fig., fot. – (Colecţia „Universitaria” ; Fascicula a 56-a, ISBN 978-9975-101-89-9).

Texte : lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3471-2-9.

016:[80/81+929(478)]=135.1=133.1

V-55

Chiricencu, Nicolae.

Limba latină : Suport de curs / Nicolae Chiricencu ; responsabil de ediţie: Victor Untilă ; redactor ştiinţific: Elena Prus ; Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale. – Chişinău : ULIM, 2020. – 184 p. : tab.

50 ex.

ISBN 978-9975-3471-3-6.

811.124(075.8)

C 44

Budevici-Puiu, Liliana.

Buna guvernanță în sport : Monografie / Liliana Budevici-Puiu,Vasile Triboi, Anatolie Budevici-Puiu. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Valinex”). – 239 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 232-239 (88 tit.) şi în subsol. – Apare cu suportul financiar al proiectului „Concepția integrată a sportului național: buna guvernanță, protejarea minorilor, combaterea dopajului și a corupției”. – 100 ex.

ISBN 978-9975-68-419-4.

796.06

B 88

„Dinamica schimbării și cultura organizațională a viitorului”, conferinţa naţională (2020 ; Chişinău). Dinamica schimbării și cultura organizațională a viitorului : Conferință Națională Științifico-Practică cu participare Internațională 20 noiembrie, 2020 / coordonator: Diana Ştefaneţ ; comitetul organizatoric: Botezatu Angela

[et al.]

. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Valinex”). – 288 p. : fig., tab.

Antetit.: Min. Educației, Culturii și Cercet., IP Centrul de Excelență în Econ. și Finanțe. – Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-68-420-0.

37.07(082)

D 47

Seminţe de la producător testate în timp = Cемена от производителя, проверенного временем = Seeds from the producer, tested in time / autori: Boincean Boris (redactor-şef), Cebanu Dorin, Guțu Costel [et al.] ; Instituţia Publică Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 64 p. : fot.

Aut. sunt indicați în caseta tehn. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD). – 950 ex.

ISBN 978-9975-87-757-2.

631.576.3:633(085)=135.1=111=161.1

S 44

Райляну, Р. И.

Визуальная и коллагенометрическая оценка уровня соединительнотканной дисплазии среди грыженосителей : Монография / Р. И. Райляну ; Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, Медицинский факультет, Кафедра хирургических болезней. – Тираспол : ПГУ, 2020. – 176 p. : fig., tab.

Bibliogr.:  p. 168-175 (68 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-150-69-9.

611.018:617.5-007.43

Р 181

Zamora, Abril.

Élite: Până când moartea ne va despărți / Abril Zamora ; traducere din spaniolă de Teodora Vasilescu ; copertă: Andreea Francesca Cichi. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 428 p.

Tit. orig.: Élite: al fondo de la clase. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-3458-5-9.

821.134.2-31

Z 26

Yovanoff, Brenna.

Max, fugara: Stranger Things / Brenna Yovanoff ; traducere din limba engleză de Irina Borţoi ; design : Andreea Francesca Cichi. – [Chişinău] : Bestseller, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 368 p.

Tit. orig.: Stranger Things: Runaway Max. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-3458-6-6.

821.111(73)-31

Y 77

Strategic Management in the Organizational Culture of Private Universities / Julio Wu Matta, Rosario Blanca Pariona Luque, Alex Abelardo Pacheco Pumaleque, Felipe Alarcon Vasquez. – [Chişinău] : Eliva Press, 2020 (Print on demand). – 54 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 42-46.

ISBN 978-9975-3475-3-2.

378.4.07

S 90

Джос, Нина.

B поисках любви : Психологический роман / Нина Джос. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 136 p.

60 ex.

ISBN 978-9975-3488-8-1.

821.161.1(478)-311.1

Д 426

Catalog de preţuri medii pentru materiale de construcţii : (Catalog informativ) : [în vol.] / Ministerul Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova ; colegiul de redacţie: O. Tulgara, I. Iacovlev. – Chişinău : Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM”, 2020. – ISBN 978-9975-3221-6-4.

Vol. 4. – 2020. – 178 p. : fig., tab. – 200 ex. – ISBN 978-9975-3385-5-4.

691(085.2)  

C 29

Poezii patriotice / culegere alcătuită de Ioan Mânăscurtă ; coperta și prezentare grafică: Iurie Babii. – Chişinău : Princeps, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 192 p. : fot.

Apare cu contribuția Min. Educației, Culturii și Cercet. – 400 ex.

ISBN 978-9975-3480-2-7.

821.135.1-82+821.135.1(478)-82

P 74

Sanduleac, Sergiu.

Culegere de teste pentru diagnosticarea securității psihologice la copii / Sanduleac Sergiu, Perjan Carolina ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Facultatea Psihologie şi Psihopedagogie specială, Catedra Psihologie, Laboratorul de Psihologie aplicată. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Pulsul Pieţei”). – 116 p. : tab.

Bibliogr.: p. 116 (9 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3342-7-3.

159.922.7(079)

S 20

Aspecte psihosociale ale securității psihologice : monografie / Sergiu Sanduleac, Elena Losîi, Carolina Perjan [et al.] ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Facultatea Psihologie şi Psihopedagogie specială, Catedra Psihologie, Laboratorul de Psihologie aplicată. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Pulsul Pieţei”). – 240 p. : fig.

Bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3342-8-0.

316.61/.62:159.9

A 88

10 000 de motive : culegere de imnuri pentru tineret / Uniunea de Biserici Creștine Adventiste de Ziua a Șaptea, Departamentul Muzică ; compilare: Anatolie Sajin ; responsabil de ediţie: Roman Chisacov. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 484 p. : n. muz.

800 ex.

ISBN 978-9975-151-98-6.

27-535.8

Z 42

Turea, Larisa.

Cartea foametei / Larisa Turea ; traducere a documentelor din limba rusă de Larisa Turea şi Vasile Limbide. – Ed. a 3-a, compl. – Chişinău : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 570 p. : fot. – (Cartier istoric / colecţie coordonată de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).

800 ex.

ISBN 978-9975-86-474-9.

94(478)”1946/1947″

T 94

Иофчу, Н. И.

Методические рекомендации на тему „Интонационные этюды” для предмета дополнительный инструмент (фортепиано) / Иофчу Н. И.,  Терзи  О. Г. ; Комратский государственный университет, Факультет национальной культуры, Кафедра культуры и искусств. – Комрат : Б. и., 2020 (Tipogr. „A & V Poligraf”). – 20 p.

Bibliogr.: p. 17-19 (27 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-3401-3-7.

780.616.432.087.51(076.5)

И 758

Карабет, М. А.

Indicaţii metodice la elaborarea raportului practicii profesionale/de cercetare de master:(Ciclul 2) : Domeniul general de studiu: 41 Științe Economice : Specialitatea : Finanțe corporative : Ciclul 2 – magistratură =Mетодические указания по выполнению отчета профессиональной/исследовательской практики магистратуры (2 цикл) : Общее направление подготовки: 41 Экономические науки. Специальность: Корпоративные финансы : 2 цикл – магистратура / Карабет М. А., Тодорич Л. П. ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Comrat, Facultatea de Economie, Catedra „Contabilitate și Finanțe”. – Comrat : S. n., 2020 (Tipogr. „A & V Poligraf”). – 22 p. : tab.

Tit. paral.: lb. rom., rusă. – 10 ex.

ISBN 978-9975-3401-4-4.

378.147:33(076.5)

К 210

Черга, Т. Б.

Ghid metodic la elaborarea şi susţinerea tezei de magistru : (Ciclul 2) : Domeniul general de studiu : 41 Științe Economice : Specialitatea: Contabilitate și audit în sectoarele economice (profil) ; Contabilitate și audit în sectoarele economice (nonprofil) : Ciclul 2 – magistratură = Методические указания по написанию магистерской диссертации : (II цикл) : Общее направление подготовки : 41 Экономические науки : Специальность: Бухгалтерский учёт и аудит в отраслях экономики (профиль) ; Бухгалтерский учёт и аудит в отраслях экономики (не профиль) : 2 цикл – магистратура / Т. Б.Черга ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Comrat, Facultatea de Economie, Catedra „Contabilitate și Finanțe”. – Comrat : КГУ, 2020 (Tipogr. „A & V Poligraf”). – 26 p. : tab.

Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 24. – 10 ex.

ISBN 978-9975-3401-5-1.

378:[33+657](076.5)

Ч 457

Тодорич, Л. П.

Ghid metodic la elaborarea şi susţinerea tezei de magistru : (Ciclul 2) : Domeniul general de studiu: 41 Științe Economice : Specialitatea: Finanțe corporative : Ciclul 2 – magistratură  = Учебно-методическое пособие по написанию магистерской диссертации : (2 цикл) : Общее направление подготовки: 41 Экономические науки : Специальность: Корпоративные финансы : 2 цикл – магистратура / Тодорич Л. П., Карабет М. А. ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Comrat, Facultatea de Economie, Catedra „Contabilitate și Finanțe”. – Comrat : S. n., 2020 (Tipogr. „A & V Poligraf”). – 43 p. : tab.

Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 32-33 (17 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-3401-6-8.

378:33(076)

Т 506

Черга, Т. Б.

Indicaţii metodice la elaborarea raportului practicii profesionale/de cercetare de master : (Ciclul 2). Domeniul general de studiu: 41 Științe Economice : Specialitatea: Contabilitate și audit în sectoarele economice (profil) ; Contabilitate și audit în sectoarele economice (nonprofil) : Ciclul 2 – magistratură = Методические указания по выполнению отчета профессиональной/исследовательской практики магистратуры : (2 цикл). Общее направление подготовки: 41 Экономические науки : Специальность: „Бухгалтерский учёт и аудит в отраслях экономики” (профиль) ; „Бухгалтерский учёт и аудит в отраслях экономики” (не профиль) : 2 цикл – магистратура / Т. Б. Черга ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Comrat, Facultatea de Economie, Catedra „Contabilitate și Finanțe”. – Comrat : S. n., 2020 (Tipogr. „A & V Poligraf”). – 21 p. : tab.

Tit. paral.: lb. rom., rusă. – 10 ex.

ISBN 978-9975-3401-7-5.

378.147:[33+657](076.5)

Ч 457

Лысенко, Владлена.

Eвропейские региональные организации : (учебно-методическое пособие) / Лысенко В., Щукина Н., Султ Г. ; Комратский государственный университет, Юридический факультет. – Комрат : Б. и., 2020 (Tipogr. „A & V Poligraf”). – 79 p.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor şi în subsol. – 10 ex.

ISBN 978-9975-3401-8-2.

341.1(4)(075.8)

Л 886

Лысенко, Владлена.

Право Eвропейского Cоюза : (учебное пособие) / Лысенко В., Щукина Н., Султ Г. ; Комратский государственный университет, Юридический факультет. – Комрат : Б. и., 2020 (Tipogr. „A & V Poligraf”). – 90 p.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 10 ex.

ISBN 978-9975-3401-9-9.

341:061.1EU(075.8)

Л 886

Щукина, Наталья.

Методические рекомендации по проведению семинарских (практических) занятий по курсу: теория и практика принятия решений : (учебно-методическое пособие) / Щукина Н., Лысенко В., Султ Г. ; Комратский государственный университет, Юридический факультет. – Комрат : Б. и., 2020 (Tipogr. „A & V Poligraf”). – 76 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 64-66. – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-117-8.

378:005(076.5)

Щ 950

Щукина, Наталья.

Методология научного исследования : (практикум) / Щукина Н., Лысенко В., Захария С. ; Комратский государственный университет, Юридический факультет. – Комрат : Б. и., 2020 (Tipogr. „A & V Poligraf”). – 62 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 61-62. – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-118-5.

378:34:001.891(076.5)

Щ 950

Станцой, Наталья Георгиевна.

Техническое развитие учащихся в классе фортепиано : Учебно-методическое пособие для студентов / Наталья Георгиевна Станцой ; Комратский государственный университет, Факультет национальной культуры, Кафедра культуры и искусств. – [Комрат] : Б. и., 2020 (Tipogr. „A & V Poligraf”). – 37 p. :  fot., n. muz.

Referinţe bibliogr.: p. 37 (8 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-119-2.

780.616.432.087.5(075.8)

С 766

Reforming  Master  Programmes  in Finance  in  Armenia  and  Moldova (REFINE) / Alla Levitskaia (editor in chief), Maria Carabet, Liudmila Todorici [et al.] ; Comrat State University, Faculty of Economics. – [Comrat] : S. n., 2020 (Tipogr. „A & V Poligraf”). – 80 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 72-73. – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-120-8.

378:336(478+479.25)

R 38

Пойдолова, И. С.

Учебно-методическое пособие на тему „Постановка голоса и развитие вокальных данных” / Пойдолова И. С. ; Комратский государственный университет, Факультет национальной культуры, Кафедра культуры и искусств. – Комрат : Б. и., 2020 (Tipogr. „A & V Poligraf”). – 51 p.  

Referinţe bibliogr.: p. 36. – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-121-5.

784.9.087.51(076.5)

П 479

Подготовка, оформление и защита дипломных работ на степень лиценциат : Методические рекомендации для выпускников специальности 0114.12 „Muzică”/ Щёголева Т. И., Великсар В. Н., Великсар П. И., Пойдолова И. С. ; Комратский государственный университет, Факультет национальной культуры, Кафедра культуры и искусств. – Комрат : Б. и., 2020 (Tipogr. „A & V Poligraf”). – 41 p. : tab.

Bibliogr.: p. 31-34 (62 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-122-2.

378:78(076.5)

П 441

Тараненко, Ю. В.

Методические рекомендации первого периода обучения игры

на духовых инструментах : для студентов специальности „Muzică” / Тараненко Ю. В. ; Комратский государственный университет, Факультет национальной культуры, Кафедра культуры и искусств. – Комрат : Б. и., 2020 (Tipogr. „A & V Poligraf”). – 31 p. : n. muz.

Referinţe bibliogr.: p. 29 (12 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-123-9.

780.64.087.5(076.5)

Т 190

Муткогло, Т.

Методические рекомендации „Работа над музыкальным произведением – крупная форма в классе фортепиано” / Муткогло Т., Станцой Н. ; Комратский государственный университет, Факультет национальной культуры, Кафедра культуры и искусств. – Комрат : Б. и., 2020 (Tipogr. „A & V Poligraf”). – 35 p.

Referinţe bibliogr.: p. 35-36 (17 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-124-6.

780.616.432.087.4(076.5)

М 918

Ostrofeţ, Leonid (Liviu).

Bazele activității turistice : Monografie / Leonid (Liviu) Ostrofeţ ; redactare ştiinţifică: Valeriu Efremov ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Ministerul Agriculturii, Dezvolării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Cetatea de Sus”). – 473 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 458-460 (49 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3393-5-3.

338.48

O-86

Gore, Paul.

„Plebiscitul din Basarabia” și alte scrieri / Paul Gore ; ediție îngrijită și notă introductivă: Mircea Platon. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 256 p. : fot. – (Pagini despre Basarabia, ISBN 978-9975-67-995-4).

Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.

ISBN 978-9975-85-247-0.

94(478)

G 70

Gremalschi, Anatol.

Informatică : Manual pentru clasa a 11-a / Anatol Gremalschi, Iurie Mocanu, Ludmila Gremalschi ; comisia de evaluare: Svetlana Brînză [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2020 (Tipogr. „Balacron”). – 224 p. : fig., tab.

21500 ex.

ISBN 978-9975-85-246-3.

004(075.3)

G 80

Dița, Maria.

Asistența socială a persoanelor fără adăpost : Curs universitar / Diţa Maria ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Catedra Asistență Socială. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 101 p. : fig.

Bibliogr.: p. 99-101 (41 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-485-7.

364.65-058.51(075.8)

D 53

Lapoșina, Emilia.

Politici de incluziune socială : Suport de curs / Lapoșina Emilia ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială, Catedra Asistență Socială. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 133 p. : tab.

Bibliogr.: p. 120-124 (106 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-486-4.

364(075.8)

L 21

Plămădeală, Victoria.

Metodologia cercetării socio–juridice / Plămădeală Victoria, Stratan Valentina, Cerneavschi Viorica ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Facultatea Psihologie şi Psihopedagogie Specială, Catedra Asistenţă Socială. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 64 p. : tab.

Bibliogr.: p. 64 (8 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-487-1.

303

P 70

Cerneavschi, Viorica.

Socioantropologia modului de trai : Curs universitar / Cerneavschi Viorica, Stratan Valentina, Plămădeală Victoria ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie Specială, Catedra de Asistenţă Socială. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 55 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 52-53 (34 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-488-8.

304.3:316.728(075.8)

C 35

Stratan, Valentina.

Asistența medico-socială a familiei în dificultate / Valentina Stratan, Victoria Plămădeală, Viorica Cerneavschi ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie Specială, Catedra Asistenţă Socială. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 85 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 78-79 (14 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-489-5.

364.44(075.8)

S 90

Vîrlan, Maria.

Educația familială și consilierea familiilor în dificultate : Curs universitar : Ciclul 2 / Vîrlan Maria; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Catedra Asistenţă Socială. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 117 p. : tab.

Bibliogr.: p. 116-117 (45 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-490-1.

37.018.1+316.356.2(075.8)

V-66

Ciubotaru, Natalia.

Psihopedagogia persoanelor cu dizabilități auditive : manual / Natalia Ciubotaru, Cornelia Bodorin ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 161 p. : fig., fot., tab.

Bibliogr.: p. 160 (11 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-491-8.

376.353.015.3(075.8)

C 55

Ciobanu, Valentina.

Didactica limbii și literaturii române 1 : Suport de curs : Masterat / Ciobanu Valentina; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 156 p. : fig., tab.

Bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – Referinţe bibliogr.: p. 13-14. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-492-5.

37.016:[811.135.1+821.135.1.09](075.8)

C 51

Ciobanu, Valentina.

Didactica limbii și literaturii române 2 : Suport de curs : Masterat / Ciobanu Valentina; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 101 p. : tab.

Bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – Referinţe bibliogr.: p. 12-13. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-493-2.

37.016:[811.135.1+821.135.1.09](075.8)

C 51

Берил, С. И.

Теория поляронов, экситонов, биполяронов и кинетические эффекты в многослойных структурах различных геометрий и сверхрешетках / С. И. Берил, В. М. Фомин, А. С. Старчук ; Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, Физико-математический факультет, Кафедра общей и теоретической физики. – Тираспол : ПГУ, 2020. – 692 p. : fig.

Bibliogr.: p. 10-13 (41 tit.) şi la sfârşitul cap. – 50 ex.

ISBN 978-9975-150-70-5.

538.9+621.315+532.1

Б 488

Руссу, А. Н.

Значения и сфера употребления коньюнктива в немецком языке : Учебное пособие / Руссу А. Н., Карлюга Ф. В. ; Государственное образовательное учреждение  Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, Рыбницкий филиал, Кафедра германских языков и методики их преподавания. – Тираспол : Б. и., 2020 (OOO „Теслайн”). – 52 p. : tab.

Bibliogr.: p. 51 (4 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3456-4-4.

811.112.2’36(075.8)

Р 896

Руссу, А. Н.

Подготовка и оформление электронного образовательного контента : Методические рекомендации / Руссу А. Н. ; Государственное образовательное учреждение  Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, Рыбницкий филиал, Кафедра германских языков и методики их преподавания. – Тираспол : Б. и., 2020 (OOO „Теслайн”). – 44 p. : fig.

Bibliogr.: p. 42-43 (16 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3456-5-1.

37.091:004.9(076.5)

Р 896

Стилистика современного немецкого языка : Учебное пособие / Государственное образовательное учреждение  Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, Рыбницкий филиал, Кафедра германских языков и методики их преподавания ; составитель: А. Н. Руссу. – Тираспол : Б. и., 2020 (OOO „Теслайн”) – . – ISBN 978-9975-3456-6-8.

Ч. 1: Лексика и морфология в аспекте стилистики. – 2020. – 90 p. – Text : lb. germ. – Bibliogr.: p. 88-89 (16 tit.). – 50 ex. – ISBN 978-9975-3456-7-5.

811.112.2’38(075.8)

С 802

Ротару, Мария.

Дисграфия и графология : Учебно-методическое пособие для студентов второго цикла высшего образования / Ротару Мария ; Министерство образования культуры и науки Республики Молдова, Кишиневский государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ, Факультет Психологии и Специальной Психопедагогики, Кафедра Специальной Психопедагогики. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 208 p.

Bibliogr.: p. 204-208 (43 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-494-9.

[376.37+159.925.6](075.8) 

Р 790

Didactica dezvoltării personale / Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică din Zurich, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea Ştiințe ale Educației și Informatică, Catedra: Pedagogia Învățământului Primar ; alcătuitor: Saranciuc-Gordea Liliana. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 196 p. : fig., fot., tab.

Cerinţe de sistem : PDF Reader.

Bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-495-6.

37.015

D 40

Practica profesională : Suport pentru stagiari : Programul de master „Didactica învățământului primar” / Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea Ştiințe ale Educației și Informatică, Catedra Pedagogia Învățământului Primar ; coordonatorul stagiului de practică: Ludmila Ursu. – Ed. a 2-a, actualizată. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 15 p. : tab.

Cerinţe de sistem : PDF Reader.

Bibliogr.: p. 4 (19 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-496-3.

378.147:373.3(073)

P 89

Practica profesională : Suport pentru stagiari : Programul de master „Management și consiliere în învățământul primar” / Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea Ştiințe ale Educației și Informatică, Catedra Pedagogia Învățământului Primar ; coordonatorul stagiului de practică: Ludmila Ursu. – Ed. a 2-a, actualizată. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 15 p. : tab.

Cerinţe de sistem : PDF Reader.

Bibliogr.: p. 4 (19 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-497-0.

378.147:373.3(073)

P 89

Teoria și metodologia evaluării în învățământ : Suport de curs / Universitatea de Pedagogică de Stat „Ion Creangă” ; alcătuitor: Angela Teleman. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 54 p. : tab.

Cerinţe de sistem : PDF Reader.

Bibliogr.: p. 51-53 (23 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-498-7.

37.091(075.8)

T 43

Friptuleac, Grigore.

Au trecut ani : (50 de ani de la absolvirea facultății) / Grigore Friptuleac. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Dira-AP”). – 74 p. : fot.

Bibliogr.: p. 67 (3 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3236-8-0.

[378.661+614.253](478)(092)   

F 91

Урман, Наталия.

Дорога к другу: исповедь : (Стихи и переводы разных лет) / Наталия Ефимовна Урман. – Кишинэу : Inversia Dub, 2020. – 80 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3128-7-5.

821.161.1(478)-1

У 699

„The contemporary issues of the sociohumanistic sciences”, international scientific conference (11 ; 2020 ; Chisinau). International Scientific Conferencem „The contemporary issues of the sociohumanistic sciences”, 11th Edition : Program and working paper, Chisinau, December 3th-4th, 2020 / scientific committee: Ilian Galben (chair) [et al.] ; organizational committee: Svetlana  Rusnac (chair) [et al.]. – Chişinău : ULIM, 2020. – 102 p.

Antetit.: Free International University of Moldova, Faculty of Social and Educational Sciences, Doctoral School of Free International University of Moldova. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3471-4-3.

082:378

T 49

Zagareanu, Andrei.

Bunele practici în apicultură în contextul schimbărilor climatice : Ghid practic pentru producătorii agricoli / Andrei Zagareanu ;coordonator: Constantin Ojog ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 80 p. : fig., fot., tab.

Bibliogr.: p. 80 (25 tit.). – 250 ex.

ISBN 978-9975-87-758-9.

638.1:551.583(036)

Z  15

Gvidiani, Alin.

Culegere de articole pe problematica transnistreană (2016-2020) / Alin Gvidiani. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Artpoligraf”). – 234 p. : tab.

50 ex.

ISBN 978-9975-3462-7-6.

323(478)”2016/2020″

G 93

Yeh, Chen-Hsiung.

Liquid Biopsy – A New Frontier in Cancer Dx : Enabling Circulating Cell-free Nucleic Acid Diagnostic to Empower Cancer Management / Chen-Hsiung Yeh. – [Chişinău] : Eliva Press, 2020 (Print on demand). – 158 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap.

ISBN 978-9975-3475-4-9.

616-006.6-076:577.21

Y 39

Port, Angela.

Aspecte de semnalizare și expresie genică la plante / Angela Port, Maria Duca ; Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Centrul Genetică Funcțională. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 196 p. : fig.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.

ISBN 978-9975-89-188-2.

581.1:631.523

P 85

Oameni ai cuvântului : Culegere de articole științifice / coordonator de ediţie: Aurelia Hanganu. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 241 p. : fig., fot.

Texte : lb. rom., latină. – 50 ex.

ISBN 978-9975-89-189-9.

80/81(092)(082)=135.1=124

O-11

Захаров, Светлана.

Рынок труда в условиях демографических изменений / Захаров Светлана ; под научной редакцией: Гагауз О. Е., Савельевой Г. Т. ; Национальный институт экономических исcледований, Центр демографических исследований. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 118 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 102-114 (277 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-89-187-5.

331.5:314.116

З-382

Iurie Badâr – O conștiință rezonantă cu timpul : Studium in honorem / Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova ; director publicaţie: Sergiu Harea ; coordonator: Elena Prus ; consultanţi: Gheorghe Leucă, Iurie Badâr. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 189 p. : fot.

Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-89-186-8.

33(478)(092)(082)=135.1=111=161.1

I-94

Ghid de conduită diagnostică și tratament pentru imunodeficiențele primare combinate severe și celulare / Lucia Andrieş, Ninel Revenco, Victoria Sacara

[et al.]

; Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 68 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 64-66 (48 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-89-190-5.

616-092-07-08:612.017

G 49

„Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane”, conferinţă știinţifico-practică internaţională (2020 ; Chişinău). Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane : Materialele Conferinţei știinţifico-practice internaţionale, 9-10 octombrie 2020 / coordonator: Ludmila Roşca ; comitetul ştiinţific: Oleg Balan [et al.] ; comitetul organizatoric: Ludmila Roşca [et al.]. – Chişinău : Academia de Administrare Publică, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 342 p. : fig., tab.

Antetit.: Guvernul Rep. Moldova, Acad. de Administrare Publică. – Texte, rez.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3492-0-8.

37+3(082)=00

P 51

Țîbîrnă, Andrei.

Patologia nodulară a glandei tiroide la adulți și copii / Andrei Țîbîrnă ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, IMSP Institutul Mamei și Copilului, IMSP Institutul Oncologic. – Chişinău : Medicina, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 312 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 305-312 (110 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.

ISBN 978-9975-82-188-9.

616.441-006.6-053.8-053.2
Ţ 58

„Cunoașterea – suport al integrării sociale”, masă rotundă (2020 ; Chişinău). Cunoașterea – suport al integrării sociale : Materialele Mesei rotunde, 3 iulie 2020 / coordonator: Ludmila Roşca ; comitetul ştiinţific: Oleg Balan [et al.] ; comitetul organizatoric: Ludmila Roşca [et al.]. – Chişinău : Academia de Administrare Publică, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 82 p. : fig., tab.

Antetit.: Guvernul Rep. Moldova, Acad. de Administrare Publică. – Texte : lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3492-1-5.

37.0+316+34(082)=135.1=111

C 94

Chirurgia în teste / Vladimir Hotineanu, Adrian Hotineanu, Vladimir Cazacov [et al.] ; redacţie ştiinţifică de Vl. Hotineanu ; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra Chirurgie nr. 2. – Ed. a 2-a, rev. și compl. – Chişinău : Medicina, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 468 p. : tab.

200 ex.

ISBN 978-9975-82-189-6.

617(079)

C 45

„Relevanța și calitatea formării universitare: competențe pentru prezent și viitor”, conferință științifică internațională (2020 ; Bălţi). Relevanța și calitatea formării universitare: competențe pentru prezent și viitor : Materialele Conferinței științifice internaționale, consacrată celor 75 de ani de la fondarea universității bălțene, din 09 octombrie 2020 / comitetul ştiinţific: Natalia Gașițoi (președinte) [et al.] ; colegiul de redacţie: Valentina Priţcan [et al.]. – Bălţi : US „Alecu Russo” din Bălţi, 2020 – . – ISBN 978-9975-50-254-2.

Vol. 1. – 2020. – 311 p. : fig., tab. – Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova, Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 70 ex. – ISBN 978-9975-50-255-9.

082:378=00

R 43

„Relevanța și calitatea formării universitare: competențe pentru prezent și viitor”, conferință științifică internațională (2020 ; Bălţi). Relevanța și calitatea formării universitare: competențe pentru prezent și viitor : Materialele Conferinței științifice internaționale, consacrată celor 75 de ani de la fondarea universității bălțene, din 09 octombrie 2020 / comitetul ştiinţific: Natalia Gașițoi (președinte) [et al.] ; colegiul de redacţie: Valentina Priţcan

[et al.]

. – Bălţi : US „Alecu Russo” din Bălţi, 2020 – . – ISBN 978-9975-50-254-2.

Vol. 2. – 2020. – 312 p. : fig., n. muz., tab. – Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova, Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., fr., engl.,  germ. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 70 ex. – ISBN 978-9975-50-256-6.

082:378=135.1=161.1

R 43

Colac, Tudor.

Satul din suflet. Costiceni / Tudor Colac. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Grafema Libris”). – 855 p. : n. muz., tab.

300 ex.

ISMN 979-0-3481-0005-0.

ISBN 978-9975-52-227-4.

94(478)+398

C 62

„Performanțe într-o economie competitivă”, conferință ştiințifică internațională (7 ; 2020 ; Chişinău). Performanțe într-o economie competitivă : Conferința Ştiințifică Internațională, (ediţia a 7-a), 24-25 septembrie 2020 / comitetul științific: Valentin Răilean (președinte) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Impressum”). – 204 p. : fig., tab.

Antetit.: Inst. Intern. de Management „Imi-Nova”. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3482-7-0.

082:378=00

P 51

Budevici-Puiu, Liliana.

Eradicarea corupției și a dopajului în sport : Crestomație / Liliana Budevici-Puiu. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Valinex”). – 198 p. : fig., fot.

Bibliogr.: p. 192-198. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-68-422-4.

341.63:796.011.5

B 88

Buganu, Diana Alina.

Metodologia programului sistemic de intervenție psiho-logopedică : Ghid practic / Diana Alina Buganu ; coordonator: Valentina Olărescu ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 84 p. : fig.

Bibliogr.: p. 83-84 (34 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3488-9-8.

376.3(075)

B 89

Miron, Marina.

 Satele Nistrului de Jos : Aspecte istorice și etnografice : Studiu privind tradițiile și legendele locale nistrene / Marina Miron,Viorel Miron. – [Chişinău] : Ideea-Com, 2020. – 87 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 63-64 (42 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3335-1-1.

94(478-22)+398

M 78

Badiu, Vasile.

Pagini de publicistică / Vasile Badiu ; ediție îngrijită, studiu introductiv, notă asupra ediției, note și comentarii de Vasile Malanețchi ; responsabil de ediție, bibliografie: Tamara Malanețchi ; Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”. – Chişinău : Epigraf, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 201 p. – (Colecția „Restituiri”, ISBN 978-9975-87-475-5).

500 ex.

ISBN 978-9975-60-383-6.

821.135.1(478)-8

B 14

Ştefaneţ, Anatolie.

Măsuri impare : piese pentru pian / A. Ştefaneţ. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Notograf Prim”). – 29 p. : n. muz.

200 ex.

ISMN 979-0-3481-0006-7.

785:780.616.432

Ş 82

Ştefaneţ, Anatolie.

Piese pentru vioară şi pian / A. Ştefaneţ. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Notograf Prim”) – . – ISMN 979-0-3481-0007-4.

Vol. 2. – 2020. – 56 p. : n. muz. – 200 ex. – ISMN 979-0-3481-0008-1.

785:[780.616.432+780.614.332]

Ş 82

Bujoreanu, Nicolae.

Cultivarea direcționată a fructelor de păr pentru păstrare îndelungată : Ghid pomicol / Bujoreanu Nicolae, Chirtoca Alexandru, Boubătrîn Ion ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 85 p. : fig., fot., tab.

Bibliogr.: p. 83-85 (31 tit.).

ISBN 978-9975-72-516-3.

634.13:631.56(036)

B 90

Furdui, Galina.

Ziceri pentru cuvânt / Galina Furdui ; coperta: Liubov Ceban. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 116 p. : fot., il.

200 ex.

ISBN 978-9975-72-517-0.

821.135.1(478).09

F 98

Mihai Coşcodan : In memoriam / coordonator: Vitalie Sochircă ; copertă: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). –  214 p. : fig., fot.

Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 186-190 (42 tit.). – 250 ex.

ISBN 978-9975-72-518-7.

378+929(478)=135.1=161.1

M 68

Тешлер, Симона.

Возвращение к себе : Мемуары. Миниатюры. Очерки. Посвящения / Симона Тешлер ; обложка: Любовь Чебан. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 133 p. : fot.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-519-4.

821.161.1(478)-8

Т 387

Tocan, Ion.

Pe aripile destinului : Versuri / Ion Tocan ; copertă: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 167 p.

150 ex.

ISBN 978-9975-72-520-0.

821.135.1(478)-1

T 67

Colţa, Valentin.

Geografia prezentată în scheme şi tabele / Valentin Colţa. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Totex-Lux”) – . – ISBN 978-9975-3350-7-2.

Partea 1-a : Geografia fizică generală. – 2020. – 157 p. : scheme, tab. – Bibliogr.: p. 157 (12 tit.). – 500 ex. – ISBN 978-9975-3350-8-9.

911.2(084.2)

C 62

Cuzuioc, Ion.

Ochiul de veghe : (Replici haikuiste) / Ion Cuzuioc ; coordonatori: George Călin, Vasile Căpăţână ; colegiul de redacţie: Mihai Cimpoi [et al.] ; coperta: Alex Manolache ; Asociaţia  Culturală „Ideal”, Societatea Culturală „Apollon”. – Chişinău : Ideal, 2020 (Tipogr. „Iutastan”). – 145 p. – (Colecţia IDEAL, ISBN 978-9975-4288-0-4 ; 138).

100 ex.

ISBN 978-9975-3307-9-4.

821.135.1(478)-1

C 97

Leah, Anna.

Buzunarul pofticios / Anna Leah ; ilustraţii, copertă: Victoria Raţă. – [Chişinău] : Univers Educaţional, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 32 p. : il.

500 ex.

ISBN 978-9975-3485-4-6.

821.135.1(478)-1-93

L 36

Etnografie muzeală / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală ; coordonator științific: Varvara Buzilă. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Lexon-Prim”). – 268 p. : fot., tab.

Bibliogr.: p. 241-244. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3483-9-3.

398:069(082)

E 84

Математика : 5 класс : Учебник / Ион Акири, Андрей Брайков, Ольга Шпунтенко, Людмила Урсу ; traducere din limba română: Ludmila Ursu, Antonina Erhan ; сomisia de evaluare: Aliona Laşcu [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – [Кишинэу] : Prut Internaţional, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 228 p. : fig., tab.

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-523-5.

51(075.3)

М 340

Акири, Ион.

Математика : 6 класс : Учебник / Ион Акири, Андрей Брайков, Ольга Шпунтенко ; traducere din limba română: Antonina Erhan ; сomisia de evaluare: Aliona Laşcu [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – [Кишинэу] : Prut Internaţional, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 244 p. : fig., tab.

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-524-2.

51(075.3)

А 394

Factorii tehnologici și calitatea biomasei de spirulină / Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Cepoi Liliana [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Artpoligraf”). – 242 p. : fig.

Bibliogr.: p. 238-242 (77 tit.). – 150 ex.

ISBN 978-9975-3462-8-3.

579.222:582.263

F 12

Tărâță, Anatolie.

Ghidul funcționarului vamal privind reglementarea importului/ exportului substanțelor care distrug stratul de ozon, precum și al echipamentelor și produselor ce conțin asemenea substanțe / Anatolie Tărâță, Marius Țăranu, Anatolie Isac ; coordonatori: Halvart Koeppen [et al.] ; Unitatea Națională Ozon, I.P. „UIPM”, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Serviciul Vamal al Republicii Moldova, Programul Națiunilor Unite pentru Mediu. – Ed. actualizată. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Nova Imprim”). – 240 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 239-240 (31 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 150 ex.

ISBN 978-9975-3297-5-0.

339.543:504.064(036)

T 22

Ţopa, Tudor.

Viguroșii / Tudor Ţopa ; fotografii de Pavel Bălan [et al.]. – Chişinău : Fundaţia „Draghiştea”, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 368 p. : fig., fot.

500 ex.

ISBN 978-9975-3410-1-1.

94(478)(092)

Ţ 76

Evaluarea procesului de studiere a știinţelor reale și ale naturii din perspectiva inter/transdisciplinarităţii : concept STEAM/ Liubomir Chiriac, Tatiana Veverița, Maria Pavel

[et al.]

; coordonator științific: Liubomir Chiriac ; consultanți științifici: Eduard Coropceanu [et al.] ; Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 252 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 232-239. – 500 ex.

ISBN 978-9975-117-50-0.

373.091:[5+91]

E 93

Afanas, Dorin.

Metodologia implementării dronelor în procesul educațional general din perspectiva STEAM : Ghid / Dorin Afanas ; comisia de evaluare: Liubomir Chiriac [et al.] ; Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 108 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 106-108 (30 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-117-51-7.

37.0:629.734

A 25

Докина, С. А.

История, культура и традиции русского народа : Предметный куррикулум : 5-9 классы : Куррикулумная область: социогуманитарное воспитание / Докина С. А., Ивасюк Л. М. ; научный руководитель: Клименко В. И. – Кишинэу : Б. и., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 37 p. : tab.

Bibliogr.: p. 36 (24 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-117-52-4.

373.4.091:94(=161.1)(073)

Д 631

Ceban, Angela.

Proiectul investiţional de tip model pentru proprietarii privați privind inițierea unei ferme de nutrii / Ceban Angela ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Institutul Naţional de Cercetări Economice. – Chişinău : INCE, 2020. – 93 p. : fig., fot., tab.

Bibliogr.: p. 90-92 (18 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3463-5-1.

330.322.2:[631.115.1:636.932.4]

C 33

Iațișin, Tatiana.

Proiectul investiţional : model – înființarea plantațiilor viticole și producerea strugurilor de masă de calitate: cazul „Moldova–prim” SRL / Iațișin Tatiana; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Institutul Naţional de Cercetări Economice. – Chişinău : INCE, 2020. – 108 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 102-107 (42 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3463-6-8.

330.322.2:634.8      

I-30

Liuțcanov, Petru.

Instrucţiuni de bonitare a ovinelor de rasa țigaie cu elemente de selecţie / Liuțcanov Petru, Mașner Oleg, Radionov Vladimir ; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, Institutul Ştiințifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară. – Maximovca : S. n., 2020 (Tipogr. „Print Caro”). – 28 p. : fig., fot., tab.

100 ex.

ISBN 978-9975-56-821-0.

636.371.03.083(083.13)

L 67

Люцканов, Петру.

Инструкция по бонитировке овец цигайской породы с элементами селекции / Люцканов Петру, Машнер Олег, Радионов Владимир ; Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова, Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицины. – Максимовка : Б. и., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 32 p. : fig., fot., tab.

100 ex.

ISBN 978-9975-56-820-3.

636.371.03.083(083.13)

Л 968

Însămânţarea artificială la ovine : Recomandări/ Darie Gr., Maşner O., Cibotaru Elena [et al.] ; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, Institutul Ştiințifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară. – Maximovca : S. n., 2020 (Tipogr. „Print Caro”). – 56 p. : fig., fot., tab.

100 ex.

ISBN 978-9975-56-819-7.

636.32/.38.082.453(083.13)

Î-56

Biotehnologii animaliere – istorie, dezvoltare și aplicare / Granaci Vera (coordonator), Mașner Oleg, Petcu Igor, Focșa Valentin; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, Institutul Ştiințifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară. – Maximovca : S. n., 2020 (Tipogr. „Print Caro”). – 504 p. : fig., fot., tab.

Bibliogr.: p. 494-504. – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-818-0.

606:636

B 53

Plotnic, Olesea.

Suport de curs la disciplina „Protecția intereselor juridice și economice ale consumatorilor” / Olesea Plotnic ; Academia de Studii Economice din Moldova, Facultatea Economie Generală și Drept. – Chişinău : ASEM, 2020. – 236 p.

Referinţe bibliogr.: p. 227-235 (136 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-75-997-7.

366.5:346.548(075.8)

P 72

Dodu-Gugea, Larisa.

Programa stagiului de practică : pentru studenţii anului 2, Ciclul 1 – Licenţă : Specialitatea „Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale” / Larisa Dodu-Gugea, Mihai Hachi, Marina Popa ; Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Studii Economice a Moldovei, Facultatea „Relații Economice Internaționale”, Departamentul „Business Internațional”. – Chişinău : ASEM, 2020. – 20 p. : fig., tab.

60 ex.

ISBN 978-9975-75-998-4.

378.147:339.9(076.5)

D 61

Lobanov, Natalia.

Ghid privind organizarea și desfășurarea practicii de licență pentru studenții anului 3, CICLUL 1, Licență : Specialitatea „Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale” / Natalia Lobanov, Larisa Dodu-Gugea, Mihai Hachi ; Academia de Studii Economice a Moldovei, Facultatea „Relații Economice Internaționale”, Departamentul „Business Internațional”. – [Chişinău] : ASEM, 2020. – 16 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 15 (3 tit.). – 60 ex.

ISBN 978-9975-75-999-1.

378.147:339.9(076.5)

L 71

Antoci, Natalia.

Marketing internaţional : Ghid metodic : Pentru masteranzi / Natalia Antoci ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea  Ştiinţe Economice, Departamentul Economie, Marketing  şi Turism. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 32 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 32 (23 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-152-72-3.

339.138(076.5)

A 62

Valori ale mass-mediei în epoca contemporană : [în vol.] /Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Departamentul Teoria şi Practica Jurnalismului ; coordonatori: Georgeta Stepanov, Mariana Tacu. – Chişinău : CEP USM, 2020 – . – ISBN 978-9975-70-579-0.

Vol. 7. – 2020. – 180 p. : fig., fot., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-152-73-0.

070+659.3(082)=135.1=161.1

V-20

Plăcintă, Alexandru.

Ghicitori / Alexandru Plăcintă ; ilustraţii, coperta de autor. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Poliviz-Design”). – 18 p. : il.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3434-0-4.

821.135.1(478)-193.1-93

P 70

Grădinaru, Angela.

La traduction consécutive : Notes de cours / Angela Grădinaru, Ludmila Zbanţ ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere, Departamentul Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 310 p. : tab.

Bibliogr.: p. 308-309 (28 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-152-74-7.

811.133.1’25(075.8)

G 75

Prima promoție : Facultatea de Jurnalistică : 1975-1980 / coordonator: Silvia Grossu ; colegiul de redacție: Lucia Bacalu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „T-Par”). – 160 p. : fot.

200 ex.

ISBN 978-9975-3196-5-2.

[378.4(478-25):070](091)(092)

P 92

Şarţ, Kosmas.

Sarra Puşkin bir novela / Şarţ Kosmas ; ön kapak resimcisi: Andrey Andriyeș. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „MS Logo”). – 150 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-3481-5-7.

821.512.165(478)-32

Ş 24

Achizițiile publice și dezvoltarea durabilă: Schimbare de paradigmă : Monografie / Universitatea de Stat din Moldova ; coordonator:  Galina Ulian ; colegiul de redacție: Galina Ulian [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Primex-Com”). – 243 p. : fig., tab.

Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3493-1-4.

336.5+338.24(082)=135.1=111=161.1

A 16

Hămuraru, Maria.

Campanii de marketing pentru promovarea consumului sustenabil / Hămuraru Maria, Buzdugan Adriana ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Ştiințe Economice. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Primex-Com”). – 64 p. : fig., tab.

Cerinţe de sistem : PDF Reader.

Referinţe bibliogr.: p. 60-61 (48 tit.) şi în subsol.

ISBN 978-9975-3493-0-7.

658.8:366

H 20

Vîrlan, Maria.

Aspectul istorico-cultural al familiei și politici europene de susținere a familiei și copilului : Curs universitar : Ciclul 2 / Maria Vîrlan ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Catedra Asistență Socială. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 115 p. : tab.                                                                                               

Bibliogr.: p. 110-111 (26 tit.).

ISBN 978-9975-46-499-4.

316.356.2+364.42/.44(075.8)

V-66

Sadovei, Nicolae.

Drept medical / Nicolae Sadovei ; Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Interuniversitar de Drept Medical. – Chişinău : CEP USM, 2020 – . – ISBN 978-9975-152-75-4.

Vol. 1 : Teoria generală a dreptului medical. – 2020. – 356 p. – Referinţe bibliogr.: p. 350-355 (95 tit.) şi în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-152-76-1.

349:61

S 13

Pediatrie / Revenco Ninel, Ţurea Valentin, Ciuntu Angela [et al.] ; sub redacţia: Ninel Revenco  ;  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ed. a 2-a. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Reclama”). – 1063 p. : fig., tab.

250 ex.

ISBN 978-9975-58-240-7.

616-053.2(075.8)

P 48

Verne, Jules.

Insula misterioasă / Jules Verne ; traducere din limba franceză de Silviana Boian ; design copertă: Georgeta Vrabie.Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 658 p.

Tit. orig.: L’Île mystérieuse. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3458-7-3.

821.133.1-31

V-48

Kulikovski, Lidia.

Publicațiile Bibliotecii Municipale B. P Hasdeu, 2012-2019 : Catalog / Lidia Kulikovski, Nadejda Mășcăuțanu, Claudia Tricolici ; coordonator: Mariana Harjevschi ; redactor științific: Lidia Kulikovski ; redactor bibliografic: Taisia Foiu ; Biblioteca Municipă „B. P Hasdeu”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Garamont Studio”). – 190 p. : fig., tab. – (Colecția „Bibliographica”, ISBN 978-9975-134-81-1).

Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3494-0-6.

017.1:027.52(478-25)

K 91

Куликова, Л.

Эсюэль : Сказка о Хаосе и Порядке / Л. Куликова ; художник-иллюстратор: Виолетта Диордиева. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 28 p. : il.

100 ex.

ISBN 978-9975-3494-1-3.

821.161.1(478)-343

К 903

Buganu, Diana Alina.

Metodologia programului sistemic de intervenție psiho-logopedică : Ghid practic / Diana Alina Buganu ; coordonator: Valentina Olărescu ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Garamont Studio”). – 84 p. : fig.

Bibliogr.: p. 83-84 (34 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3494-2-0.

376.3(075)

B 89

Ursu, Valentina.

Valorificarea patrimoniului cultural în sistemul educațional din Republica Moldova : (anii ’90 ai sec. XX – înc. sec. XXI) : Monografie / Valentina Ursu ; Institutul Patrimoniului Cultural. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Garamont Studio”). – 252 p. : fig., fot., tab.

Rez. paral.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 177-197 (23 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Indice de nume : p. 245-252. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3494-3-7.

[37.0+008](478)”19/20″

U 85

Tărîţă, Orest.

Protocolul oficial al Republicii Moldova: istorie și actualitate : Studiu teoretico-aplicativ / Orest Tărîţă. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 348 p. : fig., fot., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 321-325 şi în subsol. – Index de materii : p. 313-321. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-72-521-7.

327(478)

T 23

Grosu, Liliana.

Introducere în filologia romanică : (Note de curs) / Liliana Grosu ; Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. – Cahul : US Cahul, 2020 (Tipogr. „Centrografic”). – 94 p. : fig., scheme, tab.

Bibliogr.: p. 93-94 (26 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-88-062-6.

811.13’06(075.8)

G 88

Grosu, Liliana.

Culegere de teste-grilă la disciplina „Introducere în filologia romanică” / Liliana Grosu ; Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. – Cahul : US Cahul, 2020 (Tipogr. „Centrografic”). – 50 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-88-063-3.

811.13’06(079)

G 88

„Autonomia, integritatea, combaterea dopajului și a corupției în sport”, conferință științifică cu participare internațională (2020 ; Chişinău). Autonomia, integritatea, combaterea dopajului și a corupției în sport : Conferință științifică cu participare internațională, 5 noiembrie 2020 / comitetul ştiinţific: Veaceslav Manolachi (președinte) [et al.] ; comitetul de organizare: Budevici-Puiu L. (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : USEFS, 2020 (Tipogr. „Valinex”). – 205 p. : fig., tab.

Antetit.: Univ. de Stat de Educație Fizică și Sport. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-131-90-2.

341.63:796.011.5(082)

A 93

Заболотная, Лилия.

Известная и неизвестная история жизни дочерей Дмитрия Кантемира : Мария Кантемир и Екатерина-Смарагда Голицына : (Сборник статей, документов и иллюстраций) = The known and unknown life story of the daughters of Dimitrie Cantemir : Maria Cantemir and Ekaterina-Smaragda Golitsyna : (Collection of articles, documents and illustrations) / Лилия Заболотная. – Кишинэу : Cartdidact, 2020. – 648 p. : fig., reprod.

Tit., text paral.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 602-611. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Index : p. 568-601. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3469-7-9.

94(478)(092)=135.1=161.1

З-125

Descoperim eroi în localitate la noi : Culegere de lucrări ale participanților în concurs, ediția 2019-2020 : Concurs pentru tineri cercetători „Moldova. Istorie Locală” / DVV International în Moldova, Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova ; responsabil de ediție: Lucia Sava ; adaptare texte: Sergiu Boțolin [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Lexon-Prim”). – 164 p. : fig., fot.

Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3268-0-3.

94(478)(082)=135.1=111=161.1

D 34

Tîrşu, Mihail.

Bunele practici de utilizare a energiei regenerabile în agricultură : Ghid practic pentru producătorii agricoli / Mihail Tîrşu, Eugeniu Revenco ; coordonator: Constantin Ojog ; responsabil de ediţie: Anatolie Fala ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 60 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 60 (41 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-87-759-6.

620.95:631(036)

T 63

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.