Cărţi în curs de apariţie, August 2021

Budevici-Puiu, Liliana.

Antreprenoriat în sport : Curs universitar / Liliana Budevici-Puiu, Popa Ghenadie. – Chişinău : S. n., 2021 (Valinex SRL). – 198 p. : fig., fot., tab. color.

Referinţe bibliogr.: p. 193-198 (62 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-68-435-4.

796.011:334(075.8)

B 88

Regulamentul jocului de Oină / Federaţia Sportivă Naţională de Oină din Republica Moldova ; coordonat de: Vasile Onică. – Chişinău : Iter Quos, 2021 (Foxtrot SRL). – 60 p. : fig., tab.

200 ex.

ISBN 978-9975-3206-8-9.

796.39.063

R 39

Bunea, Diana.

Solfegii : Caiet de exerciţii : Clasa a 4-a : şcolile de muzică / Diana Bunea, Valentina Uscatu, Diana Drăguţă ; redactor ştiinţific: Ecaterina Gîrbu ; notografie: Diana Bunea. – [Chişinău] : S. n., 2021 (Notograf Prim SRL). – 48 p. : n. muz.

1000 ex.

ISMN 979-0-3481-0023-4.

ISBN 978-9975-84-145-0.

784.9(076.5)

B 92

Ştirbu, Titus.

Cifrele : 5 poezioare vesele! : Ascultă poezioarele şi memorizează cifrele! / Titus Ştirbu ; textul citeşte: Mariana Bahnaru. – [Ed. a 3-a]. – [Chişinău] : Biblion, 2021 (Tipărit în China). – [12] p. : il. color. – (CreionAşul, ISBN 978-9975-111-52-2).

5000 ex.

ISBN 978-9975-148-73-3.

821.135.1(478)-93

Ş 85

Ştirbu, Titus.

În pădure : 5 poezioare vesele! : Ascultă poezioarele şi memorizează animalele! / Titus Ştirbu ; textul citeşte: Mariana Bahnaru. – [Ed. a 3-a]. – [Chişinău] : Biblion, 2021 (Tipărit în China). – [12] p. : il. color. – (CreionAşul, ISBN 978-9975-111-52-2).

5000 ex.

ISBN 978-9975-148-74-0.

821.135.1(478)-93

Ş 85

Ştirbu, Titus.

La fermă : 5 poezioare vesele! : Ascultă poezioarele şi memorizează animalele! / Titus Ştirbu ; textul citeşte: Mariana Bahnaru. – [Ed. a 3-a]. – [Chişinău] : Biblion, 2021 (Tipărit în China). – [12] p. : il. color. – (CreionAşul, ISBN 978-9975-111-52-2).

5000 ex.

ISBN 978-9975-148-75-7.

821.135.1(478)-93

Ş 85

Mija, Valeriu.

Îndrumar metodico-didactic pentru disciplina Metodologia şi etica cercetării în ştiinţele politice / Mija Valeriu ; redactor ştiinţific: Cernencu Mihai ; Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Jurnalism. – Chişinău : MS Logo, 2021. – 74 p. : fig., tab.

Referințe bibliogr.: p. 66-70 (75 tit.). – 30 ex.

ISBN 978-9975-3481-9-5.

378.091:32(072)

M 71

Limba şi literatura română : Clasa a 6-a : Caietul elevului / Angela Grama-Tomiţă, Livia State, Liliana Nicolaescu-Onofrei, Dorin Onofrei. – Ed. a 3-a, actualizată. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Bons Offices SRL). – 61, [2] p. : il., fig., tab. – (Cartier educaţional / colecţie coordonată de Liliana Nicolaescu-Onofrei, ISBN 978-9975-79-896-9).

2000 ex.

ISBN 978-9975-86-534-0.

811.135.1+821.135.1.09(076.6)

L 62

Iavorschi, Victor.

Matematica : Culegere de exerciţii şi probleme : clasa a 12-a / Victor Iavorschi. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipografia Orhei). – 169 p. : fig., tab.

1000 ex.

ISBN 978-9975-73-244-4.

51(076.1)

I-31

Soroca : Societate. Oameni. Realizări. Oficial. Cultură. Artă. IP Gimnaziul „Dumitru Matcovschi” la 105 ani : Almanah / O.N.G. „Pro-Cultura”, Muzeul de Istorie şi Etnografie, Săptămânalul Independent „Observatorul de Nord”, Soroca ; colegiul de redacţie: Ignat Berbeci [et al.]. – Soroca : S. n., 2021 (Nova Imprim SRL) – . – ISBN 978-9975-4392-5-1.

Nr 12 : 2018-2020. – 2021. – 200 p. : fot., fot. color., diagr., tab. – 250 ex. – ISBN 978-9975-3297-7-4.

908(478-21)(059)+373.5.091(479-21)

S 69

Roşca, Nicolae.

Floare de mai : Poezii şi poeme / Nicolae Roşca ; coperta: Marina Andruhin. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 111 p. : il. – (Moldova Aeterna, ISBN 978-9975-87-762-6).

În red. aut. – 100 ex.

ISBN 978-9975-87-859-3.

821.135.1(478)-1

R 74

Пармакли, Д. М.

Экономика предприятия : Практикум / Д. М. Пармакли ; Комратский государственный    университет, Научно-исследовательский центр „Прогресс”. – Комрат : Б. и., 2021 (Centrografic SRL). – 144 p. : fig. color, tab.

Bibliogr.: p. 137-138 (12 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-83-161-1.

658.5(076.5)

П 183

English : Level A2.1 : Competence Based Tests / Iulia Ignatiuc, Ana Muntean, Ludmila Foca, Dina Puiu. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Bons Offices SRL). – 94 p. : fig., tab.

2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0509-8.

811.111(079)

E 57

English : Level A2.2 : Competence Based Tests / Iulia Ignatiuc, Ana Muntean, Ludmila Foca, Dina Puiu. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Bons Offices SRL). – 90 p. : fig., tab.

2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0510-4.

811.111(079)

E 57

Dezvoltare personală : Material didactic : Ciclul primar : setul conţine 29 de planşe. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – 29 planșe : il. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-156-34-9.

373.3.015(075)

D 35

Lecturi cu tâlc : în clasa a 2-a și oricând / alcătuitor: Maria Duplava. – Chişinău : Cadran (Policadran), 2021 (Bons Offices SRL). – 103, [1] p. : il., fot.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3332-7-6.

821-82-93

L 37

Sub semnul Mărţişorului / Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Societatea de Etnologie din Republica Moldova ; coordonator ştiinţific: Varvara Buzilă ; traducere în engleză: Andrei Prohin ; referent ştiinţific: Sabina Ispas. – Ed. a 2-a, rev. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 100 p. : fot. color.

Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu suportul Biroului relaţii cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat. – 260 ex.

ISBN 978-9975-87-858-6.

394.21(478)(082)

S 94

Măsuri de asigurare a securităţii alimentare a Republicii Moldova în condiţiile pandemiei COVID-19 : (Studiu ştiinţifico-practic de intervenţie) / colectivul de autori: Tudor Bajura, Alexandru Stratan, Angela Ceban [et al.] ; Institutul Naţional de Cercetări Economice. – Chişinău : S. n., 2021 (Foxtrot SRL). – 127 p. : fig., tab. color.

Referinţe bibliogr.: p. 122-127. – 100 ex.

ISBN 978-9975-89-230-8.

338.439(478):303.4

M 45

Hadârcă, Ionela.

Uhu : Ghid de reeducare a părinţilor / Ionela Hadârcă ; ilustraţii de Leonid Gamarţ ; copertă: Sergiu Stanciu. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (Unisoft, Ucraina). – 64 p. : il. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-54-591-4.

821.135.1(478)-34-93

H 12

Пармакли, Д. М.

Финансовые показатели деятельности предприятий в динамике: особенности оценки и прогнозирования : (Учебное пособие) / Пармакли Д. М., Тодорич Л. П. ; Комратский государственный            университет, Научно-исследовательский центр „Прогресс”. – Комрат : Б. и., 2021 (Centrografic SRL). – 86 p. : fig. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 86 (5 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-83-160-4.

658.14/.17(075.8)

П 183

Фуртунэ, Григоре.

Портреты : люди ушедшего времени / Григоре Фуртунэ. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Tipocart Print SRL). – 119 p. : fot.

Text : lb. rom., rusă. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3097-7-6.

929(478)=135.1=161.1

Ф 955

Caiet de exersare pentru formarea competențelor la istorie : Clasa a 8-a /    grupul de autori: Corina Lungu, Viorica Bujor, Svetlana Vasilachi [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Fox Trading SRL). – 112 p. : il., tab.

500 ex.

ISBN 978-9975-3513-2-4.

94(=135.1)+94(100)(076.6)

C 12

Kulikovski, Lidia.

Biblioteca „Transilvania”: trei decenii de contribuţie comunitară : Monografie / Lidia Kulikovski, Parascovia Onciu, Ludmila Capiţa ; coordonator: Mariana Harjevschi ; contribuţii: Natalia Zavtur [et al.] ; redactor de specialitate: Genoveva Scobioală ; redactor bibliografic: Claudia Tricolici ; Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”. – Chişinău : S. n., 2021 (Garomont Studio SRL). – 522, [1] p. : fig., fot., fot. color, tab. – (Colecţia „Professional”, ISBN 978-9975-134-31-6).

Bibliografie: Biblioteca „Transilvania”(1991-2021) : p. 395-451. – Referinţe bibliogr.: p. 358-359 (18 tit.) şi în text. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3505-5-6.

027.52(478-25)

K 91

Grossu, Diana.

English-Romanian Vocabulary : with phonetic rules and drills : for the 2nd grade pupil / Diana Grossu. – Chişinău : S. n., 2021 (Primex-Com SRL). – 40 p. : tab.

200 ex.

ISBN 978-9975-909-70-9.

811.111’374.822=135.1

G 88

Grossu, Diana.

English-Romanian Vocabulary : with grammar guide : for the 3rd grade pupil / Diana Grossu. – Chişinău : S. n., 2021 (Primex-Com SRL). – 36 p. : tab.

200 ex.

ISBN 978-9975-909-71-6.

811.111’374.822=135.1

G 88

Grossu, Diana.

My English 4 / Grossu Diana. – Chişinău : S. n., 2021 (Primex-Com SRL). – 112 p. : fig., tab.

200 ex.

ISBN 978-9975-909-72-3.

811.111(075.2)

G 88

Marian, Maria-Liliana.

Management strategic : Suport de curs / Maria-Liliana Marian, Irina Bulat ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Departamentul Inginerie, Drept şi Evaluarea Imobilului. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 81 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 81 (13 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-716-3.

005.7(075.8)

M 38

Настас, Василий.

Телевизор прошлого / Настас Василий ; ilustraţii în creion: Nastas Vasile, Popescu Nina ; copertă: Banari Sergiu. – Яловень : Б. и., 2021 (CEP UPS „Ion Creangă”). – 261 p. : il.

100 ex.

ISBN 978-9975-46-543-4.

821.135.1(478)-34

Н 320

Настас, Василий.

Я Весь Тут / Настас Василий ; ilustraţii în creion: Nastas Vasile ; copertă: Banari Sergiu. – Яловень : Б. и., 2021 (CEP UPS „Ion Creangă”). – 146 p. : il.

100 ex.

ISBN 978-9975-46-544-1.

821.135.1(478)-34

Н 320

Sri, Chinmoy.

Yoga şi viaţa spirituală / Sri Chinmoy ; responsabil de ediţie: Ion Frunză. – Chişinău : Alphabet Publishing, 2021 (Nova-Imprim SRL). – 192 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3486-1-4.

141+233-852.5

S 73

Caiet de exersare pentru formarea competențelor la istorie : Clasa a 7-a /    grupul de autori: Corina Lungu, Viorica Bujor, Svetlana Vasilachi [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Fox Trading SRL). – 108 p. : il., tab.

500 ex.

ISBN 978-9975-3513-1-7.

373.3.091:94

C 12

Livadaru, Elena.

Sub miros de iarbă / Elena Livadaru ; copertă: Sergiu Stanciu. – Chişinău : ÎS FEP „Tipografia Centrală”, 2021. – 300 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-157-74-2.

821.135.1(478)-34

L 68

Carp, Elena.

Bazele logisticii : Note de curs / Elena Carp ; redactor responsabil: Veaceslav Bârdan ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Teorie Economică şi Marketing. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – 200 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. în text. – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-713-2.

005.51:658.7(075.8)

C 26

Dezvoltarea industrială durabilă în contextul integrării europene : Note de curs / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie şi Management ; elaborat: Cornelia Crucerescu, Rafael Ciloci ; redactor responsabil: Rina Țurcan. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021 – . – ISBN 978-9975-45-714-9.

Partea 1: Aspectul instituțional al Uniunii Europene. Integrarea dezvoltării durabile în strategiile europene. – 2021. – 208 p. : fig., tab. – 50 ex. – Referinţe bibliogr.: p. 204-207 (70 tit.). – ISBN 978-9975-45-715-6.

339.92:061.1EU(075.8)

D 35

Profesorul universitar Nicanor Babîră : In memoriam / alcătuitor, redactor şi coordonator de proiect: Eugenia Babîră ; concepţie, consultanţă şi coordonare generală: Isidor Doctoreanu. – Chişinău : Pontos, 2021 (Print-Caro SRL). – 324 p. : fot., fot. color, [1] f. port.

Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 291-298. – 100 ex.

ISBN 978-9975-72-578-1.

[80/81+016]:378(092)=135.1=111=161.1

P 94

Pravila Mare de rugăciune zilnică. – Chişinău : Angelus, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 427, [3] p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-909-69-3.

27-282.5 

P 89

Tocan, Ion.

Iubirea noastră-i ca și sarea : Roman / Ion Tocan ; copertă: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2021 (Print-Caro SRL). – 166, [1] p.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-577-4.

821.135.1(478)-31

T 67

„Genetica, ameliorarea, producerea de seminţe şi tehnologia de cultivare a porumbului”, conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională (2021 ; Paşcani). Genetica, ameliorarea, producerea de seminţe şi tehnologia de cultivare a porumbului = Генетика, селекция, семеноводство и технология возделывания кукурузы : Materialele conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, dedicată a 100 ani de la naşterea dlui Tihon Cealîc, membru-corespondent al AŞM, Paşcani, 9-10 septembrie 2021 / colegiul de redacţie: Musteaţa Simion [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 249 p. : fot., fot. color, tab.

Antetit.: Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Fitotehnie „Porumbeni”. – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-892-0.

633.15+631.52(082)=135.1=111=161.1

G 30

„Republica Moldova în contextul necesităţilor de modernizare şi dezvoltare sub impactul negativ al crizei de pandemie COVID-19”, conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională (2021 ; Chişinău). Republica Moldova în contextul necesităţilor de modernizare şi dezvoltare sub impactul negativ al crizei de pandemie COVID-19 : Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională din 25 mai 2021 / coordonator: Victor Juc. – Chişinău : Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 244 p. : diagr., tab.

Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Inst. de Cercet. Juridice, Politice şi Sociologice. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-157-73-5.

[316.42+323(478)]:616-036.21(082)=135.1=111=161.1

R 46

Axînti, Svetlana.

Hărţi-contur cu sarcini practice la geografie : clasa 6 / Axînti Svetlana, Cartaleanu Eugenia, Axînti Sergiu. – Ed. rev. şi actualizată. – Chişinău : Iulian, 2021 (Cetatea de Sus SRL). – 28 p. : h.

5000 ex.

ISBN 978-9975-3393-8-4.

911(084.3)(075.3)

A 98

Axînti, Svetlana.

Hărţi-contur cu sarcini practice la geografie : clasa 7 / Axînti Svetlana, Cartaleanu Eugenia, Axînti Sergiu. – Ed. rev. şi actualizată. – Chişinău : Iulian, 2021 (Cetatea de Sus SRL). – 28 p. : h.

5000 ex.

ISBN 978-9975-3393-9-1.

911(084.3)(075.3)

A 98

Биохимия : Руководство к практическим занятиям для студентов первого курса факультета Медицины / Протопоп Светлана, Тагадюк Ольга, Лысый Леонид [и др.] ; Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану, Кафедра биохимии и клинической биохимии. – Кишинэу : Medicina, 2021. – 150 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 6. – 120 ex.

ISBN 978-9975-82-209-1.

577.1(076.5)

Б 638

Cebotari, Anghela.

Fiziologia şi ecografia glandei tiroide, paratiroide şi salivare / Anghela Cebotari ; Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie. – Ed. a 2-a. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 96 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 88-96 (131 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-87-857-9.

[616.44+616.316]-07

C 33

Осенние цветы : Стихи в переводе с румынского / traducere, selecţie: Luba Feldsher ; pictor: Anait Vardanyan. – Chişinău : Pontos, 2021 (Print-Caro SRL). – 89, [3] p.

În regie proprie. – 50 ex.

ISBN 978-9975-72-576-7.

821.135.1(478)-82+821.135.1-82

O-727

Munteanu, Ivan.

Eroii Republicii : Tezaurul Notoriu al Naţiunii / Ivan Munteanu ; coautor: Ştefan Guţan ; director de proiecte: Elena Marianco. – Chişinău : S. n., 2021 (Balacron SRL). – 728 p. : fot.

2000 ex.

ISBN 978-9975-66-717-3.

94(478)(092)

M 95

Porumb, Tatiana.

Introduzione alla lessicologia della lingua italiana / Tatiana Porumb ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere, Departamentul Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 122 p. : tab.

Bibliogr.: p. 115. – 50 ex.

ISBN 978-9975-158-24-4.

811.131.1’373(075.8)

P 85

Modularea statusului imunitar cu ajutorul principiilor bioactive naturale pentru prevenirea şi profilaxia infecţiilor acute în contextul pandemiei COVID-19 : Material ştiinţifico-didactic / Aurelia Crivoi, Iurie Bacalov, Elena Chiriţa [et al.] ; Universitatea de Stat din Moldova, LCŞ Ecofiziologia umană şi animală. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 148 p. : fig., fot. color.

Bibliogr.: p. 134-140 (88 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-158-25-1.

616-092+615.322:[616.98:578.834.1SARS-Cov-2]

M 84

Буриан, Александр.

Блокнот в „Norton Commander” : Избранные заметки из записных книжек / Александр Буриан. – 5-е изд. – Кишинэу : CEP USM, 2021 – . – ISBN 978-9975-71-537-9.

[Том] 4. – 2021. – 640 p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-158-26-8.

821.135.1(478)-94

Б 913

Viniciuc, Anatolie.

Istoria apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile pe teritoriul Republicii Moldova : (monografie) / Anatolie Viniciuc, Dmitrii Vieru, Nicolai Radiola ; redactor ştiinţific: Valeriu Efremov. – Ed. 1-a. – Chişinău : S. n., 2021 (Taicom SRL). – 351 p. : fig., fig. color.

Referinţe bibliogr.: p. 231-235 (71 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-58-254-4.

[614.84+351.862](478)(091)

V-62

Catanoi, Spiridon.

Cîrnăţenii Noi : File de istorie / Spiridon Catanoi ; prefaţă: Anton Barbaroş ; copertă: Ruxanda Romanciuc. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Taicom, 2021. – 35, [1] p. : fot.

100 ex.

ISBN 978-9975-58-255-1.

94(478-22)

C 29

Negară, Ecaterina.

Puţintei – loc sacru / Ecaterina Negară. – Chişinău : S. n., 2021 (Artpoligraf SRL). – 98 p.

50 ex.

ISBN 978-9975-3088-9-2.

821.135.1(478)-1

N 38

Kulikovski, Lidia.

Biblioteca interactivă : 111 forme şi metode de animaţie / Lidia Kulikovski ; ediţie coordonată de Mariana Harjevschi ; redactor de specialitate: Genoveva Scobioală ; Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”. – Chişinău : S. n., 2021 (Garomont Studio SRL). – 321 p. – (Colecţia de buzunar, ISBN 978-9975-3451-3-2).

Referinţe bibliogr.: p. 317-321 (32 tit.). – Ind. de forme şi metode de animaţie : p. 301-304. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3479-8-3.

027.52(036)

K 91

Pilchin, Maria.

Ştefan cel Mare 148 : Diagonale / Maria Pilchin ; ediţie îngrijită de Mariana Harjevschi ; coordonator: Lidia Kulikovski ; ilustraţii: Vasile Botnaru ; copertă: Valeriu Herța ; Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Radio Europa Liberă Moldova. – Chişinău : S. n., 2021 (Garomont Studio SRL). – 132 p. : il. – (Colecţia „Interviuri”, ISBN 978-9975-3505-3-2).

100 ex.

ISBN 978-9975-3505-4-9.

821.135.1(478)-83

P 65

Butucel, Elena.

Universul lecturii la Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” / Elena Butucel ; coordonator şi redactor de specialitate: Lidia Kulikovski ; responsabil de ediţie: Mariana Harjevschi ; Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”. – Chişinău : S. n., 2021 (Garomont Studio SRL). – 157 p. : fot., tab. – (Colecţia „Professional”, ISBN 978-9975-134-31-6).

Referinţe bibliogr.: p. 155-157 (26 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3479-9-0.

028:027.52(478-25)

B 97

Горащенко, Александр.

Моделирование соревновательной деятельности спортсменов высокой квалификации : (на примере баскетбола) : Методическое пособие / Горащенко Александр ; Государственный университет физического воспитания и спорта Республики Молдова, Спортивный факультет, Кафедра легкой атлетики. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Valinex SRL). – 77 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 73-77 (63 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-68-432-3.

796.323.08(076.5)

Г 670

Горащенко, Александр.

Двигательные задания: методология и технологии стандартизации тренировочных воздействий : (на примере силовой подготовки бегунов на средние дистанции) : Методическое пособие / Горащенко Александр, Свекла Светлана ; Государственный университет физического воспитания и спорта Республики Молдова, Спортивный факультет, Кафедра легкой атлетики. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Valinex SRL). – 85 p. : fig. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 73-85 (174 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-68-433-0.

796.42.015.52(076.5)

Г 670

Горащенко, Александр.

Мониторинг двигательной подготовленности легкоатлетов в системе многолетней тренировки : (на примере легкоатлетических прыжков) : Методическое пособие / Горащенко Александр ; Государственный университет физического воспитания и спорта Республики Молдова, Спортивный факультет, Кафедра легкой атлетики. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Valinex SRL). – 84 p. : tab.

Bibliogr.: p. 66-69 (54 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-68-434-7.

796.42.015(076.5)

Г 670

Tălămbuţă, Nina.

Biologie celulară : Ghid practic pentru lucrări de laborator / Tălămbuţă Nina, Baban Elena, Didoruc Sergiu ; referent ştiinţific: Valeriu Enciuc ; Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Institutul de Zoologie, Universitatea Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : Arva Color, 2021. – 136 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 135-136 (35 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-127-75-2.

576(076.5)

T 14

Programul de instruire a facilitatorilor în elaborarea şi implementarea participativă a politicii de protecţie a copilului în instituţia de învăţământ : Curriculum şi suport de curs / Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) ; au contribuit: Daniela Sîmboteanu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 90 p. : fig., tab. color.

Referinţe bibliogr.: p. 84-87. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, co-finanţat de UN Women. – 18 ex.

ISBN 978-9975-87-854-8.

373.06:343.97(075)

P 94

Ciobanu, Vitalie.

Constituirea şi evoluţia Armatei Naţionale a Republicii Moldova : Repere documentare / Vitalie Ciobanu, Sergiu Plop ; contribuții documentare: Natalia Codreanu ; traduceri: Alexandru Cosmescu, Natalia Codreanu ; Agenţia pentru Ştiinţă şi Memorie Militară. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 292 p. : tab.

300 ex.

ISBN 978-9975-87-855-5.

355(478)(093.2)

C 51

Стеря, Татьяна.

Inside Biorganic’s Kitchen : Все секреты изнутри Biorganic Raw Cafe laboratory / Татьяна Стеря ; фото: Ольга Букс. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Bons Offices SRL). – 322, [1] : fot. color.

Tit. paral.: lb. engl., rusă. – Text : lb. rusă. – 500 ex.

ISBN 978-9975-87-856-2.

641.5(083.12)

C 797

Tehnologia de reproducere şi de creştere a puietului de o vară de şalău / Piotr Aricov, Galina Curcubet, Vasili Domanciuc [et al.] ; Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice „ACVAGENRESURS”, Filială a Întreprinderii de Stat, „Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor” a Agenţiei Proprietăţii Publice a Republicii Moldova. – Chişinău : S. n., 2021 (Arconteh SRL). – 36 p. : tab.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Tit. pe cop., text, cuprins paral.: lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 36 (10 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-909-68-6.

639.371/.374:597.2/.5=135.1=161.1

T 32

Petrea, George.

Cine ghiceşte mare creşte : (ghicitori) / George Petrea. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipocart Print SRL). – 36 p. : il., il. color.

200 ex.

ISBN 978-9975-3097-6-9.

821.135.1(478)-93

P 57

Valentina Rusu-Ciobanu : Promotorul valorilor spiritual-artistice al culturii naţionale : Culegere de studii dedicată aniversării a 100 de ani de la naşterea pictoriţei / Institutul Patrimoniului Cultural ; coordonator: Vitalie Malcoci. – Chişinău : S. n., 2021 (Notograf Prim SRL). – 116 p. : fig. color.

Text parţial în lb. engl. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.

ISBN 978-9975-84-144-3.

75.071.1(478)(092)(082)

V-17

Dolghi, Adrian.

Istoria românilor şi universală : clasa a 8-a : Caiet pentru formarea competenţelor conform Curriculumului, 2019 / Adrian Dolghi, Alina Felea. – Chişinău : S. n., 2021 (Prag 3 SRL). – 80 p. : fig., tab.

F. f. de tit. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-77-307-2.

94(=135.1)+94(100)(076)

D 64

Бондаренко, Н. А.

Путь в aстрал : Альтернативная реальность, три фантастических рассказа / Н. А. Бондаренко. – Тираспол : Б. и., 2021 (ООО „Теслайн”). – 140, [1] p.

200 ex.

ISBN 978-9975-3499-5-6.

821.161.1(478)-34

Б 811

„Актуальные вопросы и проблемы экономики и управления”, республиканская научно-практическая конференция (2021 ; Тираспол). Актуальные вопросы и проблемы экономики и управления : Материалы Республиканской научно-практической конференции / организационный комитет: С. И. Берил (председатель) (и др.) ; ответственный редактор: А. Н. Струнгар. – Тираспол : ПГУ, 2021. – 235 p. : fig., tab.

Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Экон. фак. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 30 ex.

ISBN 978-9975-150-82-8.

33:657(082)

А 437

„Актуальные вопросы филологии, лингвистики и журналистики”, научно-практическая конференция (2020 ; Тираспол). Актуальные вопросы филологии, лингвистики и журналистики : Материалы научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава по итогам научно-исследовательской и научно-методической работы в 2020 году / редакторы сборника: Е. Г. Луговская, М. В. Фокша. – Тираспол : ПГУ, 2021. – 206 p. : fig.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Филол. фак. – Texte : lb. rom., rusă, ucr. – Rez.: lb. engl., ucr., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.

ISBN 978-9975-150-83-5 (PDF).

81/82.09+070(082)=135.1=161.1=161.2

А 437

Актуальные вопросы музыкального образования / Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, Институт государственного управления, права и социально-гуманитарных наук, Кафедра музыкального образования ; ответственный редактор: С. А. Поронок ; редакционная коллегия: Л. И. Бурдиян, С. А. Поронок. – Тираспол : ПГУ, 2021 – . – ISBN 978-9975-150-84-2.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Вып. 1. – 2021. – 168 p. : n. muz. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – ISBN  978-9975-150-85-9 (PDF). – ISMN 979-0-3481-0022-7.

37.0:78(082)

А 437

„Мови i свiт: дослiдження та викладання у Приднiстров’ï” : (до 25-рiччя кафедри украïнскоï филологïï), науково-практичная конференцiя (2019 ; Тираспол). Мови i свiт: дослiдження та выкладання у Приднiстров’ï” : (до 25-рiччя кафедри украïнскоï филологïï) : Матерiалu Республiканськоï науково-практичноï конференцii, 24 вересня 2019 року / редакційна колегія: Єремєєва О. В [и др.]. – Тираспол : ПГУ, 2021. – 173, [3] p. : fig., fig. color.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Antetit.: Приднiстр. державний ун-т iм. Т. Г. Шевченка, Філологічний фак. – Texte : lb. rusă, ucr. – Rez.: lb. engl., ucr. – Referinţe la sfârşitul art.

ISBN 978-9975-150-86-6 (PDF).

811.161.2+821.161.2.09+37.02(082)=161.1=161.2

М 741

Экстремальная журналистика: консерватизм МГП и информационные войны : Учебное пособие / Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, Филологический факультет, Кафедра журналистики ; составитель: С. В. Олейников. – Тираспол : ПГУ, 2021. – 156 p.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Referinţe bibliogr.: p. 138-150 (156 tit.).

ISBN 978-9975-150-87-3 (PDF).

070:[341.3+004.056](075.8)

Э 418

Дикусар, А. И.

От идеи к рынку : коммерциализация наукоемкой продукции : Учебно-методическое пособие по курсу „Организация и управление жизненным циклом наукоемкой продукции” / А. И. Дикусар, М. А. Кулешова, И. В. Яковец ; под общей редакцией А. И. Дикусара ; Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, Инженерно-технический институт. – Тираспол : ПГУ, 2021. – 136 p. : fig., fig. color, tab.

50 ex.

ISBN 978-9975-150-88-0.

339.138:001.895(075.8)

Д 458

„Пути совершенствования физического образования в Приднестровье”, республиканская научно-практическая конференция (9 ; 2021 ; Тираспол). Пути совершенствования физического образования в Приднестровье : Материалы  IX Республиканской научно-практической конференции, 30 марта 2021 года / ответственный редактор: О. А. Рогожникова ; редколлегия: Н. А. Константинов [и. др.]. – Тираспол : ПГУ, 2021. – 240 p. : fig., tab.

Antetit.: М-во просвещения, Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Referințe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 100 ex.

ISBN 978-9975-150-89-7.

37.016:[53+52](082)

П 901

„Современная экономика: взгляд молодых исследователей”, научно-практическая конференция (2021 ; Тираспол). Современная экономика: взгляд молодых исследователей : Материалы студенческой научно-практической конференции / организационный комитет: С. И.  Берил (председатель) [и др.] ; oтветственный редактор: А. Н. Струнгар. – Тираспол : ПГУ, 2021 – . – ISBN 978-9975-150-76-7.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Вып. 3. – 2021. – 77, [3] p. : fig., tab. – Antetit.: Приднестр. гос. ун-т, Экон. фак. – Referințe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – ISBN 978-9975-150-90-3 (PDF).

33+657(082)

С 568

„Художнiй  свiт Лесi  Украïнки” : (до 150-рiччя вiд дня народження письменницi), науково-практичная онлайн- конференцiя (2021 ; Тираспол). Художнiй  свiт Лесi  Украïнки :(до 150-рiччя вiд дня народження письменницi) : Матерiали республiканськоï науково-практичноï онлайн-конференцiï, 25 лютого 2021 року / редакційна колегія: Якимович О. Л. [и др.]. – Тираспол : ПГУ, 2021. – 88 p. : fig., fig. color.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Antetit.: Приднiстр. державний ун-т iм. Т. Г. Шевченка, Філологічний фак. – Text parţial în lb. rusă. – Rez.: lb. rusă, ucr. – Referinţe la sfârşitul art. – În red. aut.

ISBN 978-9975-150-91-0 (PDF).

821.161.2.09(092)(082)

Х-981

„Студенческий поиск в области филологии лингвистики, пeреводoведения и журналистики”, научно-практическая конференция (2020 ; Тираспол). Студенческий поиск в области филологии лингвистики, пeреводoведения и журналистики : Материалы Итоговой студенческой научно-практической конференции филологического факультета ПГУ им. Т. Г. Шевченко по итогам НИР 2020 года / oтветственные редакторы: О. В. Еремеева [и др.]. – Тираспол : ПГУ, 2021. – 251 p. : fig., fig. color.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Филологический фак. – Texte : lb. rusă, ucr. – Referințe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut.

ISBN 978-9975-150-92-7 (PDF).

[80/81+070]:378(082)=161.1=161.2

C 880

Buruiană, Maria.

Limba şi literatura română : Clasa 1 : Ghid de implementare a setului didactic Abecedar şi Caietul elevului / Maria Buruiană,Aurelia Ermicioi, Petronela-Vali Slavu ; comisia de evaluare: Silvia Golubițchi [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. – [Chișinău] : Știința, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 164, [2] p. : tab.

2050 ex.

ISBN 978-9975-85-300-2.

373.3.091:[811.135.1+821.135.1.09]

B 95

Bârcă, Tache.

Eu-l Mic şi… Eu-l Mare / Tache Bârcă. – Chişinău : S. n., 2021 (Notograf Prim SRL). – 174 p. : il., il. color.

300 ex.

ISBN 978-9975-84-142-9.

821.135.1(478)-8

B 31

Budilevschi, Valentin.

Pagini din istoria satului Gherman / Valentin Budilevschi. – Chişinău : S. n., 2021 (Notograf Prim SRL). – 298 p. : fot., fot. color, n. muz., tab.

200 ex.

ISBN 978-9975-84-143-6.

94(478-22)

B 88

Bahmuteanu, Viorica.

Modele de proiectare de lungă durată la Educaţia tehnologică : Anul de învăţământ 2021-2022 / Viorica Bahmuteanu ; coordonator: Tatiana Verdeş. – Chişinău : NeoEduct, 2021. – 54 p. : tab. color. – (Colecţia: Proiecte didactice, ISBN 978-9975-909-59-4).

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul compartimentelor.

ISBN 978-9975-909-63-1 (PDF).

373.5.091:64

B 17

Ţurcan, Silvia.

Modele de proiectare de lungă durată la Informatică : Anul de învăţământ 2021-2022 : [în vol.] / Silvia Ţurcan ; coordonator: Tatiana Verdeş. – Chişinău : NeoEduct, 2021 – . – (Colecţia: Proiecte didactice, ISBN 978-9975-909-59-4). – ISBN 978-9975-909-64-8.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Vol. 1. – 2021. – 48 p. : tab. color. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul compartimentelor. – ISBN 978-9975-909-65-5 (PDF).

373.5.091:004

T 94

Modele de proiectare de lungă durată la Limba şi Literatura română şi Literatura universală : Anul de învăţământ 2021-2022 : [în vol.] / Tatiana Verdeş, Svetlana Nastas, Ina Apachița [et al.] ; coordonat de Tatiana Verdeş, Svetlana Nastas. – Chişinău : NeoEduct, 2021 – . – (Colecţia: Proiecte didactice, ISBN 978-9975-909-59-4). – ISBN 978-9975-909-66-2.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Vol. 1. – 2021. – 48 p. : tab. color. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul compartimentelor. – ISBN 978-9975-909-67-9 (PDF).

373.5.091:[811.135.1+821.135.1.09]

M 84

Memorator de fizică / elaborat de Sergiu Cârlig. – Ed. a 2-a, rev. – Chişinău : ProEdit, 2021. – 64 p. : fig., tab.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3339-8-6.
53(075.3)

M 57

Гылка, Константин.

Курортный роман : (мини-повесть) / Гылка Константин. – Кишинэу : Iulian (Cetatea de Sus), 2021. – 48 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3393-7-7.

821.135.1(478)-34

Г 982

Evaluarea toxicităţii acvatice acute şi mutagenităţii pesticidelor : Ghid metodic / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor ; elaborat de Tatiana Stratulat [et al.] ; consultanţi: Lennart Dock [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Căpăţînă-Print SRL). – 169 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3477-7-8.

574.64:579.222

E 93

Diaconu, Mircea A.

Cernăuți. Obiecte pierdute / Mircea A. Diaconu. – Ed. 1-a. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Bons Offices SRL). – 271 p. : fot. – (C(art)ier / colecţie coordonată de Vitalie Coroban, ISBN 978-9975-79-947-8).

Apare cu contribuţia Min. Culturii. – 600 ex.

ISBN 978-9975-86-533-3.

821.135.1-4

D 36

Planul strategic de dezvoltare a Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova în perioada 2021-2030 =Strategic Development Plan of Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy of The Republic of Moldova for the Period 2021-2030. – Chişinău : ÎS FEP „Tipografia Centrală”, 2021. – 279 p. : fot., tab.

Tit., text paral.: lb. rom., engl. – 300 ex.

ISBN 978-9975-157-72-8.

378.661(478):005.51=135.1=111

P 70

Verbarium :Covid-19 stories research / texte: Valeria Barbas, Natalia Graur, Eugen Novicov [et al.] ; traducere în engleză: Diana Mirza-Grișco ; design, copertă și ilustrații: Anastasia Palii ; coordonare proiect: Oksana Buga, Rusanda Alexandru Curcă. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 119 p.

Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 50 ex.

ISBN 978-9975-87-853-1.

821.135.1(478)-9=135.1=111=161.1

V-46

„Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice”,  conferinţă ştiinţifică internaţională (2021 ; Chişinău). Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice : Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale / coordonator: Sanduleac Sergiu ; comitetul ştiinţific: Barbăneagră Alexandra [et al.] ; comitetul organizatoric: Sanduleac Sergiu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (CEP UPS „Ion Creangă”). – 310 p. : fig., tab.

Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Lab. Pedagogie Inovativă și Dezvoltare Personală. – Text parţial în lb. engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-541-0.

37.0:004.9(082)

C 64

„Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice”,  conferinţă ştiinţifică internaţională (2021 ; Chişinău). Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice : Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale / coordonator: Sanduleac Sergiu ; comitetul ştiinţific: Barbăneagră Alexandra [et al.] ; comitetul organizatoric: Sanduleac Sergiu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (CEP UPS „Ion Creangă”). – 310 p. : fig., tab.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Lab. Pedagogie Inovativă și Dezvoltare Personală. – Text parţial în lb. engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-542-7 (PDF).

37.0:004.9(082)

C 64

Codruţ, Mariana.

Era lumină, era vînt : Proze / Mariana Codruţ ; coperta: Vitalie Coroban. – Ed. 1-a. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Bons Offices SRL). – 166 p. – (Rotonda / colecţie coordonată de Em. Galaicu-Păun, ISBN 978-9975-79-907-2).

500 ex.

ISBN 978-9975-86-532-6.

821.135.1-34

C 60

Animale vorbitoare :30de glasuri vii ale animalelor! 120 de imagini colorate! / adaptare: Ana Vulpe ; design: Victoria Cernomoreţ. – [Chişinău] : Biblion, 2021 (Imprimat în China). – 16 p. : il. color.

F. f. de tit. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-148-72-6.

087.5

A 61

Boșcaneanu, Marcel.

Dreptul familiei : Note de curs : (în scheme) / Marcel Boșcaneanu ; Ministerul Afacerilor Interne, Academia „Ştefan cel Mare”, Facultatea Drept, Ordine Publică şi Securitate Civilă, Catedra Drept Privat. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ştefan cel Mare”, 2021. – 152 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 136 (14 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3314-9-4.

347.61/.64(075.8)

B 71

Cocier, Veaceslav.

Topografia militară în activitatea Ministerului Afacerilor Interne : (Material didactic) / Veaceslav Cocier, Vladislav Galemba, Petru Diuvenji ; Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, Catedra Instruire Militară și Intervenție Profesională. – Ed. rev. şi ad. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ştefan cel Mare”, 2021. – 76 p. : fig., tab. – (Colecţia Militară, ISBN 978-9975-121-99-6).

Referinţe bibliogr.: p. 74 (13 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3314-8-7.

623.64:351.74(076.5)

C 59

Ionașcu, Vitalie.

Infracțiunea de violență în familie: Reglementări normative, analiză criminologică și măsuri de prevenire : Studiu monografic / Vitalie Ionașcu ; Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Academia „Ştefan cel Mare”, Departamentul Ştiinţă. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ştefan cel Mare”, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 200 p. : fig., tab. – (Colecţia Aniversară „30 de ani”, ISBN 978-9975-121-80-4).

Referinţe bibliogr.: p. 147-163 (214 tit.). – În regia aut. – 100 ex.

ISBN 978-9975-121-96-5.

343.55:343.97

I-67

Maftea, Serghei.

Inițiere în trigonometrie / Serghei Maftea. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ştefan cel Mare”, 2021. – 200 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 200 (7 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-76-344-8.

514.116(075.8)

M 14

Odagiu, Iurie.

Circumstanţele agravante : Studiu monografic / Iurie Odagiu ; Universitatea din Bucureşti, Catedra de Drept Penal. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ştefan cel Mare”, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 221 p. – (Colecţia Aniversară „30 de ani”, ISBN 978-9975-121-80-4).

Referinţe bibliogr.: p. 206-221 (184 tit.). – În regia aut. – 100 ex.

ISBN 978-9975-121-97-2.

343.235

O-21

Pareniuc, Alexandru.

            Aspecte juridico-penale ale omorului la comandă : Studiu monografic / Alexandru Pareniuc ; Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Academia „Ştefan cel Mare”, Departamentul Ştiinţă. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ştefan cel Mare”, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 168 p. : fig. – (Colecţia Aniversară „30 de ani”, ISBN 978-9975-121-80-4).

Referinţe bibliogr.: p. 157-165 (125 tit.). – În regia aut. – 100 ex.

            ISBN 978-9975-121-98-9.

343.611

P 34

Cliofos, Petru.

Vibrații în Monocrom : Poezii şi Texte / Petru Cliofos, Valentina Martin ; design şi oformare: Olga Rogozenco. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 52 p. : fot.

100 ex.

ISBN 978-9975-87-851-7.

821.135.1(478)-8

C 57

Ciobanu, Vitalie.

Armata Republicii Moldova = The Army of the Republic of Moldova : 30 ani / Vitalie Ciobanu ; concept: Vitalie Ciobanu, Kateryna Russu ; coordonator: Ion Coropcean ; traducător: Alexandru Cosmescu ; imagini: Vitalie Iovu, Dmitrii Vosimeric ; Agenţia pentru Știinţă şi Memorie Militară. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 220 p. : fot.

Tit., text, paral.: lb. rom., engl. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-87-852-4.

355(478)(084.12)=135.1=111

C 51

Casiadi, Oleg.

Deontologia cercetării științifice și metodologia elaborării lucrării științifice : Suport de curs / Oleg Casiadi. – Chişinău : Print-Caro, 2021. – 343 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 338-343 (96 tit.). – În regia aut. – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-898-2.

001.891:378(075.8)

C 28

Ткач, Анна.

Бумеранг меняет траекторию : Роман о любви / Анна Ткач. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Alina Scorohodova ÎI) – . – ISBN 978-9975-3251-6-5. 

Книга 2 : Брошенка. – 2021. – 124 p. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3268-2-7.

821.161.1(478)-31

Т 484

Impactul pandemiei COVID-19 asupra familiilor cu copii / Olga Gagauz, Inga Chistruga-Sînchevici, Mariana Buciuceanu-Vrabie [et al.] ; coordonator: Olga Gagauz ; echipa de realizare: Inga Chistruga-Sînchevici [et al.] ; prelucrarea statistică a datelor: Irina Pahomii ; Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE), Centrul de Cercetări Demografice. – Chişinău : S. n., 2021 (Foxtrot SRL). – 101 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 97-99 (41 tit). – 50 ex.

ISBN 978-9975-89-228-5.

316.356.2:303.4

I-48

Provocările pandemiei pentru  familiile cu copii din municipiul Chișinău : Raport de studiu / Olga Gagauz, Inga Chistruga-Sînchevici,Anatolii Rojco, Tatiana Tabac ; coordonator: Olga Gagauz ; echipa de realizare: Inga Chistruga-Sînchevici [et al.] ; prelucrarea statistică a datelor: Irina Pahomii ; Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE), Centrul de Cercetări Demografice. – Chişinău : S. n., 2021 (Foxtrot SRL). – 76 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 73-75 (44 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-89-229-2.

316.356.2:303.4

P 95

Griziomurile (solurile cenușii) și bruneziomurile (solurile brune) virgine și arabile din silvostepa Republicii Moldova / Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo” ; coordonator: Cerbari Valerian ; redactor responsabil: Tamara Leah ; au contribuit: Liudmila Vrabie [et al.]. – Chişinău : Lexon-Prim, 2021. – 200 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 195-200. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3502-8-0.

631.4(478)(082)

G 86

Biochimie : Ghid pentru lucrări practice : pentru studenţii anului 1 ai Facultăţii de Medicină / autori: Stratulat Silvia, Ambros Ala, Tagadiuc Olga [et al.] ; IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Catedra de Biochimie și Biochimie clinică. – Chişinău : Medicina, 2021. – 163 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 5 (14 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-82-208-4.

577.1(076.5)

B 53

Ciobanu, Victor.

Fărâmituri de Moșie / Victor Ciobanu ; prefaţă: Marcela Mardare ; copertă, design: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2021 (Print-Caro SRL). – 204 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-575-0.

821.135.1(478)-34

C 51

28 iunie 1940 : Ocupaţia Basarabiei şi a Bucovinei de Nord de către URSS reflectată în presa internaţională / selecţie şi traducere de Dorin Duşciac. – Ed. 1-a. – Chişinău : Cartier, 2021 (Bons Offices SRL). – 520 p. – (Cartier istoric / colecţie coordonată de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).

Index : p. 509-517. – Editat cu contribuţia Min. Culturii. – 500 ex.

ISBN 978-9975-86-529-6.

[94(478)+94(47+57)]:070

D 71

Gribincea, Mihai.

Trupele ruse de ocupaţie în Republica Moldova : Culegere de documente şi materiale : [în vol.] / Mihai Gribincea. – Ed. 1-a. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Bons Offices SRL) – . – ISBN 978-9975-86-438-1.

Vol. 2. – 2021. – 528 p. : fig., fot., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Indice de nume, geogr. : p. 519-527. – Editat cu contribuţia Min. Culturii. – 400 ex. – ISBN 978-9975-86-530-2.

327[(478+(470+571)]:94(478):355(093.2)=135.1=111=161.1

G 81

Colesnic, Iurie.

Alexandru Plămădeală şi lecţia de veşnicie / Iurie Colesnic. – Ed. 1-a. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Bons Offices SRL). – 380 p. : fot. – (C(art)ier / colecţie coordonată de Vitalie Coroban, ISBN 978-9975-79-947-8).

Indice de nume : p. 373-380. – Editat cu contribuţia Min. Culturii. – 500 ex.

ISBN 978-9975-86-531-9.

730.071.1+929(478)

C 62

Ковалева, Елена.

Как преобразовать свою жизнь и достичь успеха : Тренинг развития личностной и профессиональной успешности / Ковалева Елена, Рошковану Татьяна. – Кишинэу : Garomont-Studio, 2021. – 198 p. : diagr., tab.

100 ex.

ISBN 978-9975-3479-7-6.

159.923:316.6

K 561

Braghiş, Maria.

Limba română : Clasa 1 : Teste de succes : Evaluare: iniţială, formativă, sumativă / Maria Braghiş. – Chişinău : Interprint, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 51, [1] p. : fig.

3000 ex.

ISBN 978-9975-3088-8-5.

811.135.1(079)

B 76

Felea, Alina.

Istoria românilor şi universală : clasa a 7-a : Caiet pentru formarea competenţelor conform Curriculumului aprobat în anul 2019 / Alina Felea, Adrian Dolghi, Ala Revenco. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Prag 3”). – 79 p. : fig., tab.

F. f. de tit. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-77-306-5.

94(=135.1)+94(100)(076)

F 35

Raport privind respectarea drepturilor şi libertăţilor omului în Republica Moldova în anul 2020 / Oficiul Avocatului Poporului. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 224 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 350 ex.

ISBN 978-9975-56-897-5.

342.7(478)(047)

R 25

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport : Aniversarea a 70-a a organizării învăţământului superior de cultură fizică din Republica Moldova / Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Republica Moldova ; coordonator: Veaceslav Manolachi ; consultanţi: Victor Buftea [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Combinatul Poligrafic). – 201, [6] p. : fot. color.

Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., engl. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-129-87-9.

378.679.6(478-25)=135.1=111

U 56

Ursu, Ludmila.

Matematică : Manual pentru clasa 2 / Ludmila Ursu, Ilie Lupu, Iulia Iasinschi ; comisia de evaluare: Tatiana Dubineanschi [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 142, [2] p. : fig.

Este proprietate a Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Republicii Moldova. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-590-7.

51(075.2)

U 85

Buzu, Ion.

Evaluarea calității mieilor karakul moldovenesc : (Monografie ştiinţifico-metodică) / Ion Buzu ; redactor ştiințific: Dumitru Erhan ; Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Departamentul Managementul Producțiilor Animaliere şi Siguranţa Agroalimentară, Institutul de Zoologie. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 275 p. : fig., tab.

Cuprins, rez. paral.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 257-266 (122 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-157-71-1.

636.933

B 98

Raport asupra inflaţiei / Banca Naţională a Moldovei. – Chişinău : Banca Naţională a Moldovei, 2021 – . – ISBN 978-9975-4353-4-5.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Nr 3, august 2021. – 2021. – 61 p. : graf. color. – ISBN 978-9975-3000-8-7.

336.711(478):336.748.12(047)

R 25

Boaghi, Viorica.

Infrastructuri de cercetare în spațiul european de cercetare / Viorica Boaghi, Olga Davidenco, Alexandru Roșca ; Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare, European Commission. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Nisa-Com”). – 77 p. : tab.

            117 ex.

ISBN 978-9975-3516-0-7.

001.89(4)

B 60

Boaghi, Viorica.

Research Infrastructures in the European Research Area / Viorica Boaghi, Olga Davidenco, Alexandru Roșca ; National Agency for Research and Development, European Commission. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Nisa-Com”). – 76 p. : tab.

200 ex.

ISBN 978-9975-3516-1-4.

001.89(4)

B 60

Кирсанова, А.

Применение естественного холода для хранения плодоовощной продукции / А. Кирсанова ; Государственный аграрный университет Молдовы. – Кишинэу : Б. и., 2021 (CE UASM). – 177 p. : des., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 174-177 (55 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-64-321-4.

[631.563+621.56]:551.58

К 435

Artă scenografică : Expoziție dedicată centenarului Teatrului Național „Mihai Eminescu” / Muzeul Național de Artă al Moldovei, Teatrul Național „Mihai Eminescu” ; autori concepție: Tudor Zbârnea, Petru Hadârcă ; conservare și date de catalog: Natalia Șalaghinov ; fotografii: Iurie Foca. – Chişinău :  S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 72 p. : reprod. color.

Apare cu sprijinul financiar al Dir. Cultură a Primăriei Mun. Chișinău. – 500 ex.

ISBN 978-9975-87-850-0.

[75.054:792.021(478-25)]:069.9(084.11)

A 84

Ciobanu, Liuba.

Ghiduşel : Povestiri / Liuba Ciobanu ; coperta: Marina Dimitriu. – Chişinău : Pontos, 2021 (Print-Caro SRL). – 80, [2] p. : fot., il.

80 ex.

ISBN 978-9975-72-574-3.

821.135.1(478)-34-93

C 51

Baciu-Mihailov, Elena.

Cadoul / text: Elena Baciu-Mihailov ; ilustraţii: Aliona Bereghici. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (Unisoft, Ucraina). – 24 p. : il.

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-589-1.

821.135.1(478)-34-93

B 13

Mîndru, Nina.

Tainele comunicării : Curs opţional pentru clasa a 3-a / Nina Mîndru. – Ed. rev. şi compl. – Chişinău : Lyceum, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 96 p. : des.

3000 ex.

ISBN 978-9975-3441-8-0.

373.3:[811.135.1+821.09](075.2)

M 74

Roibu, Nicolae.

Cronici din perioada pandemiei : (interviuri, cronici, portrete literare cu şi despre oameni de cultură) / Nicolae Roibu ; copertă: Svetlana Cersac. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . –  ISBN 978-9975-157-16-2.

Cartea a 3-a. – 2021. – 351 p. : fot. – 500 ex. – ISBN 978-9975-157-70-4.

821.135.1(478)-8

R 67

State, Daniela.

Proiecte mari pentru elevi mici : Activităţi transdisciplinare : Proiecte transdisciplinare : Clasa 3 / text: Daniela State, Stela Baltag ; prezentare grafică: Daniela State. – [Chişinău] : Epigraf, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 63 p. : il.

4000 ex.

ISBN 978-9975-60-416-1.

373.3.015

S 79

Dulgher, Tatiana.

Matematica : Caiet de teste sumative : Clasa a 6-a / Tatiana Dulgher, Carolina Parfene. – Ed. a 2-a, rev. şi ad. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Bons Offices SRL). – 56 p. : fig., tab.

2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0506-7.

51(079)

D 88

Козловская, Наталья.

О чём мечтают дети… : (cборник стихов  для детей   дошкольного  и  младшего  школьного  возраста)  / Наталья Козловская. – Кишинэу : Garomont-Studio, 2021. – 47 p. : des.

60 ex.

ISBN 978-9975-3479-3-8.

821.161.1(478)-1-93

К 592

Урсу, Людмила.

Математика : Учебник  для 1 класса / Людмила Урсу, Илие Лупу, Юлия Ясински ; comisia de evaluare: Tatiana Dubineanschi [et al.] ; traducere din limba română: Ludmila Ursu ; Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова. – [Кишинэу] : Prut Internaţional, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală). –134, [2] p. : fig. color.

Este proprietate a Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-588-4.

51(075.2)

У 727

Movila-Ghimpu, Valentina.

Educaţie muzicală : Caietul elevului : clasa 3 / Valentina Movila-Ghimpu. – Ed. a 4-a, rev. şi compl. – Chişinău : Epigraf, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 32 p. : fig., n. muz.

1500 ex.

ISBN 978-9975-60-414-7.

78(076)

M 92

Movila-Ghimpu, Valentina.

Educaţie muzicală : Caietul elevului : clasa 4 / Valentina Movila-Ghimpu. – Ed. a 4-a, rev. şi compl. – Chişinău : Epigraf, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 32 p. : fig., n. muz.

1500 ex.

ISBN 978-9975-60-415-4.

78(076)

M 92

Colectivul ASEM la cea de-a 30-a aniversare / Academia de Studii Economice din Moldova ; responsabil de ediţie: Grigore Belostecinic ; coordonator de ediţie: Natalia Cheradi ; echipa de colectare și redactare: Natalia Cheradi [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 260 p. : fot.

800 ex.

ISBN 978-9975-155-24-3.

378.633(478-25)(092)

C 62

Cojocari, Eugenia.

Dreptul insolvabilității : Suport de curs / Eugenia Cojocari, Olga Tatar ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Comrat, Facultatea de Drept, Catedra „Drept Public şi Privat”. – Comrat : S. n., 2021 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 203 p.

Referinţe bibliogr.: p. 194-200. – 15 ex.

ISBN 978-9975-83-158-1.

347.736(075.8)

C 61

Jioara, Mariana.

Caiet de lucrări practice la geografie : Clasa a 7-a / Mariana Jioara, Vitalie Sochircă. – Orhei : S. n., 2021 (Tipografia din Orhei). – 10 p. : tab.

1000 ex.

ISBN 978-9975-73-053-2.

911(076.5)

J 60

Geografia continentelor și oceanelor : Caiet de evaluări : Clasa a 7-a / Mariana Jioara, Vitalie Sochircă, Maria Fratescu, Natalia Cozma. – Orhei : S. n., 2021 (Tipografia din Orhei). – 32 p. : tab.

1000 ex.

ISBN 978-9975-73-241-3.

913(21/26)(079)

G 31

Bulat, Eugenia.

Călărașii și Renașterea Națională : Mărturii. Evocări. Imagini / Eugenia Bulat : coperta: Igor Condrea ; prezentare grafică: Grig Teodor-Anghel. – Ed. 1-a. – Chişinău : UNU, 2021 (Tipogr. „Fox Traiding”). – 639 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-3513-0-0.

821.135.1(478)-94 

B 91

Lipovanciuc, Geta.

În zbor prin tot ce-i sfânt / Geta Lipovanciuc ; imagini de autor. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 224 p. : fot.

1000 ex.

ISBN 978-9975-87-845-6.

821.135.1(478)-1

L 64

Căpăţână, Olga.

Dincolo de beznă / Olga Căpăţână ; coperta: Ana Glibiciuc. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 233 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-0-0507-4.

821.135.1(478)-31

C 20

Lucrări practice la anatomia omului : (Ghid pentru autoinstruire) = Human Anatomy Workbook : (Guide for self-studying) = Практические занятия по анатомии человека : (Пособие по самоподготовке) : [în vol.] / Catereniuc Ilia, Lupaşcu Teodor, Globa Lilian [et al.] ; au colaborat: Hacina Tamara [et al.]  ; sub redacţia: Ilia Catereniuc ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”,Catedra de anatomie şi anatomie clinică. – Ed. a 14-a trilingvă, rev. şi compl. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipografia „Sirius”) – . – ISBN 978-9975-57-305-4.

[Vol.] 1 : Aparatul locomotor. Splanhnologia = Locomotor Apparatus. Splanchnology = Опорно-двигательный аппарат. Спланхнология. – 2021. – 278 p. : fig. – Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Tit., text, cuprins paral.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 277. – 800 ex. – ISBN 978-9975-57-306-1.

611.7(076.5)=135.1=111=161.1

L 88

Tatar, Olga.

Theory and Practice of Drafting and Concluding International Commercial Agreements : Study Guide : (Course of Lectures) / Tatar Olga, Sciuchina Natalia ; Comrat State University, Faculty of Law, Department of Private Law. – Comrat : S. n., 2021 (A&V Poligraf). – 190 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 184-190 (66 tit.). – 15 ex.

ISBN 978-9975-83-159-8.

347.74(075.8)

T 26

Moldova – o ţară, o casă, un grai : Republica Moldova – 30 de ani de independenţă : Ghidul dirigintelui / Serdeşniuc Cristian, Ursu Mariana, Ieşeanu Dumitru [et al.] ; coordonator: Marin Mariana. – Chişinău : Învăţătorul Modern, 2021. – 104 p. : fig., tab.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Text parţial în lb. rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-59-209-3.

[373.3.091:811.135.1]+94(478)

M 87

International scientific conference on accounting, ISCA 2021 : 10 Edition, April 1-2, 2021, Chisinau: Culegere de articole științifice / comitetul ştiinţific: Grigore Belostecinic (preşedinte) (Moldova), Veronica Grosu (România) [et al.] ; comitetul organizatoric: Lilia Grigoroi (Moldova), Veronica Grosu (România)  [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2021. – 311 p. : fig., tab.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Antetit.: Acad. de Studii Econ. din Moldova, Univ. „Ştefan cel Mare” din Suceava, România, Univ. de Stat din Poloţc, Bielorusia [et al.]. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.

ISBN 978-9975-155-25-0 (PDF).

657:378(082)=135.1=111=161.1

I-58

Codul de procedură penală al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări şi completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la 10.08.2021. – Chişinău : Farmec Lux, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 280 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-104-87-6.

343.13(478)(094.4)

C 60

Valorile unei echipe de succes / Centrul de Excelenţă în Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo”. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro). – 464 p. : fot.

300 ex.

ISBN 978-9975-56-896-8.

377(478-25):61(091)

V-20

Învăţăm limba română împreună : Primi paşi : Manual pentru copiii din diasporă / Alexandra Barbăneagră, Lucia Cucu, Ala Zavadschi [et al.] ; înregistrare materiale audio: Daniela Burlaca, Nicu Țurcanu ; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Misiunea în Moldova, Guvernul Republicii Moldova, Biroul Relaţii cu Diaspora (BRD). – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL) – . – ISBN 978-9975-87-846-3.

Nivelul A1. – 2021. – 104 p. : des., tab. color. – Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului pentru Dezvoltare Intern. al Org. Intern. pentru Migraţie (OIM). – 600 ex. – ISBN 978-9975-87-847-0.

811.135.1’243(075.3)

I-59

Învăţăm limba română împreună : Primi paşi : Manual pentru copiii din diasporă / Alexandra Barbăneagră, Lucia Cucu, Ala Zavadschi [et al.] ; înregistrare materiale audio: Daniela Burlaca, Nicu Țurcanu ; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Misiunea în Moldova, Guvernul Republicii Moldova, Biroul Relaţii cu Diaspora (BRD). – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL) – . – ISBN 978-9975-87-846-3.

Nivelul A2. – 2021. – 104 p. : des., tab. color. – Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului pentru Dezvoltare Intern. al Org. Intern. pentru Migraţie (OIM). – 600 ex. – ISBN 978-9975-87-848-7.

811.135.1’243(075.3)

I-59

Babov, Viorica.

Formarea premiselor citirii și scrierii : Ghid metodic pentru învăţământul preşcolar / Viorica Babov ; coperta: Marina Dimitriu. – Chişinău : Pontos, 2021 (Bons Offices SRL). – 137, [2] p.

500 ex.

ISBN 978-9975-72-486-9.

373.2.016:811.135.1

B 11

Babov, Viorica.

Socotelile lui Prichindel : Formarea reprezentărilor elementare matematice : Ghid metodic pentru învăţământul preşcolar / Viorica Babov ; coperta: Marina Dimitriu. – Chişinău : Pontos, 2021 (Bons Offices SRL). – 248 p. : fig.

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-568-2.

373.2.016:51

B 11

Бабова, Виорика.

Mатематика дошкольника : Конспекты занятий для подготовительной группы  / Виорика Бабова. – Chişinău : Pontos, 2021 (Bons Offices SRL). – 264, [3] p. : fig.

500 ex.

ISBN 978-9975-72-569-9.

373.2.016:51

Б 127

Luchianenco, Lilia.

Alfabetizare prin joc : 20 de jocuri de alfabetizare / Lilia Luchianenco ; consultant ştiinţific: Aurelia Racu. – Chişinău :Luch- Education, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 44 p. : il. color.

Referinţe bibliogr.: p. 44 (15 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-3514-0-9.

373.2.091

L 86

Luchianenco, Lilia.

Povești terapeutice : ABC-ul dezvoltării psihosociale : [în vol.] / Lilia Luchianenco ; consultant ştiinţific: Aurelia Racu. – Chişinău : Luch-Education, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 44 p. – ISBN 978-9975-3514-1-6.

Vol. 1. – 2021. – 44 p. : il. color. – 500 ex. – ISBN 978-9975-3514-2-3.

373.2.091:821-93

L 86

Luchianenco, Lilia.

Povești terapeutice : ABC-ul dezvoltării psihosociale : [în vol.] / Lilia Luchianenco ; consultant ştiinţific: Aurelia Racu. – Chişinău : Luch-Education, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 44 p. – ISBN 978-9975-3514-1-6.

Vol. 2. – 2021. – 40 p. : il. color. – Referinţe bibliogr.: p. 40 (16 tit.). – 500 ex. – ISBN 978-9975-3514-3-0.

373.2.091:821-93

L 86

Dumitraşcu, Alexandra.

Labirintul Vieții Mele… / Alexandra Dumitraşcu ; coperta: Dumitru Maxim. – Chişinău :  Pontos, 2021 (Print-Caro SRL). – 252, [3] p.

300 ex.

ISBN 978-9975-72-570-5.

821.135.1(478)-34

D 90

Babov, Viorica.

Activități matematice : Caiet de lucru pentru copii de 4-5 ani : Grupa mijlocie / Viorica Babov ; coperta: Marina Dimitriu. – Chişinău : Pontos, 2021 (Bons Offices SRL). – 132 p. : fig.

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-571-2.

373.2.016:51

B 11

Lungu, Polina.

Teoria și metodologia istoriei și educației moral-spirituale : Note de curs / Polina Lungu ; Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Facultatea de Științe Umaniste și Pedagogice, Catedra Istorie și Teoria Educației. – Cahul : S. n., 2021 (Tipogr. „Centrografic”). – 104 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 101-103 (31 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-88-076-3.

373.3.015+373.3.017.93+94

L 92

Crearea şi consolidarea sistemului de învăţământ superior în RSSM : Studiu, documente şi materiale / editor: Liliana Rotaru ; referenţi ştiinţifici: Ion Eremia [et al.]. – Chişinău : Lexon-Prim, 2021 – . – ISBN 978-9975-3502-6-6.

Vol. 1. – 2021. – 882 p. : tab. – Texte: lb. rom. (caractere latine şi chirilice), rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind. de nume : p. 872-882. – 300 ex. – ISBN 978-9975-3502-7-3.

378(478)(091)(093.2)=135.1=161.1

C 84

Хороших, Елена.

Тайна Лисьей норы / Елена Хороших ; художественное оформление: Дмитрий Куликов ; обложка: Надежда Гамурар. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Metrompaş). – 183, [1] p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3368-8-8.

821.161.1(478)-31

Х-821

Frumusachi, Ludmila.

Contabilitatea în instituţiile medico-sanitare publice la autofinanţare : Monografie / Ludmila Frumusachi ; Universitatea de Studii Europene din Moldova. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 257 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.:  p.  204-229 (246 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3293-6-1.

657:614.2

F 94

Bienala Internaţională de Gravură BIG 2021 : Ediţia a 6-a, Chişinău / Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova ; componenţa juriului: Alexei Colîbneac (preşedinte) [et al.] ; participanţi: Atomei Bianca Elena (România), Bulat Cornelii (Moldova) [et al.] ; echipa de redacţie: Vasile Sitari (coordonator de proiect), Luminița Ermurachi (design, machetare) ; traducere texte: Tatiana Rașchitor, Andrei Prohin ; fotografii: Gelu Negură. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 72 p. : reprod., fot.

Text paral.: lb. rom., engl. – 500 ex.

ISBN 978-9975-87-849-4.

76:069.9(100)=135.1=111

B 52

Trofăilă, Vasile.

Una caldă, alta rece : Fabule, epigrame, reflecţii / Vasile Trofăilă. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 118 p. : il.

50 ex.

ISBN 978-9975-157-68-1.

821.135.1(478)-8

T 87

Buruiană, Maria.

Abecedar : Caietul elevului : clasa 1 / Maria Buruiană, Aurelia Ermicioi, Petronela-Vali Slavu ; comisia de evaluare: Silvia Golubițchi [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Combinatul Poligrafic). – ISBN 978-9975-85-297-5.

Partea 1. – 2021. – 56 p. : fig. – Apare din sursele bugetare. –  35200 ex. – ISBN 978-9975-85-298-2.

373.3.016:811.135.1(076)

B 95

Buruiană, Maria.

Abecedar : Caietul elevului : clasa 1 / Maria Buruiană, Aurelia Ermicioi, Petronela-Vali Slavu ; comisia de evaluare: Silvia Golubițchi [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Combinatul Poligrafic). – ISBN 978-9975-85-297-5.

Partea 2. – 2021. – 40 p. : fig. – Apare din sursele bugetare. –  35200 ex. – ISBN 978-9975-85-299-9.

373.3.016:811.135.1(076)

B 95

Köse, M. G.

Hederlez : Poema, peetlӓr, masal / M. G. Köse. – Valkaneş : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 144 p.

Apare cu sprijinul financiar al Gagauziya Bakannik Komiteti. – 500 ex.

ISBN 978-9975-157-69-8.

821.512.165(478)-1

K 75

Donici, Iurie.

Dialoguri nocturne / Iurie Donici, Gheorghe Cutasevici. – Chişinău : Labirint, 2021. – 91, [1] p.

50 ex.

ISBN 978-9975-3130-5-6.

821.135.1(478)-83+821.135.1(478)-1

D 67    

Parfene, Carolina.

Matematica : Caiet de teste sumative : Clasa a 5-a / Carolina Parfene, Tatiana Dulgher. – Ed. a 2-a, rev. şi ad. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Bons Offices SRL). – 63 p. : fig., tab.

2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0508-1.

51(079)

P 34

Sochircă, Vitalie.

Geografie: Republica Moldova și lumea contemporană : Caiet de evaluări : pentru clasa a 12-a / Vitalie Sochircă,Mariana Jioara, Natalia Cozma. – Orhei : S. n., 2021 (Tipografia din Orhei). – 32 p. : tab.

500 ex.

ISBN 978-9975-73-242-0.

913(478+100)(079)

S 65

Sochircă, Vitalie.

Caiet de lucrări practice la geografie : Clasa a 12-a / Vitalie Sochircă, Mariana Jioara, Natalia Cozma. – Orhei : S. n., 2021 (Tipografia din Orhei). – 10 p. : tab.

500 ex.

ISBN 978-9975-73-243-7.

911(076.5)

S 65

Guranda, Elvira.

Lexicologia limbii germane : Suport didactic pentru orele de curs : (studii superioare de licenţă) / Elvira Guranda,Irina Bulgacova ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Litere, Catedra de Filologie Engleză şi Germană. – Bălţi : S. n., 2021 (Tipografia din Bălţi). – 150 p. : fig., tab.

Tit. pe cop.: lb. germ. – Referinţe bibliogr. în text. – 100 ex.

ISBN 978-9975-50-261-0.

811.112.2’374(075.8)

G 96

Lamparello, Adam.

Lamparello & MacLean on Legal Writing : Curricular Reform & Practical Instruction / Adam Lamparello, Charles E. „Chuck” MacLean. – Chișinău : Eliva Press, 2021 (Print on demand). – 222 p. : tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap.

ISBN 978-9975-154-93-2.

378:340

L 18

Băluţă, Dumitru.

Iniţial : (poeme) / Dumitru Băluţă ; copertă: Marina Dimitriu ; foto pe coperta: Sergiu Băluţă. – Chişinău : Pontos, 2021 (Print-Caro SRL). – 101, [4] p.

200 ex.

ISBN 978-9975-72-573-6.

821.135.1(478)-1

B 24

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.