Contacte

Director general 
Tel.: 022 000611
Fax: 030555239
Email: bookchamber.md@gmail.com
Contabilitatea
Tel.: 022 295860
Email: contabilitate.cnc@gmail.com
Formator 
Tel.: 022 295746
Email: bookchamber.md@gmail.com
Secţia”Tehnologia Informaţiei. Sisteme Naţionale – ISBN, ISMN, ISSN”
Tel.: 022 295916
Email: ISBN.Moldova@gmail.com
Email: ISMN.Moldova@gmail.com
Email: ISSN.Moldova@gmail.com
Secţia”Primirea şi Înregistrarea Documentelor. Programul CIP”
Tel.: 022 295916
Email: cnc_moldova@gmail.com
Secţia„Bibliografie Naţională”
Tel.: 022 295857
Secţia”Statistica Industriei Editoriale Naţionale. Arhiva Depozitului Legal de Documente”
Tel.: 022 295731