Contacte


Achitarea serviciilor se va efectua prin intermediul transferului bancar sau Internet Banking

CNCRM presteaza servicii doar în regim online!

CNCRM eliberează doar facturi electronice. Pentru semnare accesaţi – https://efactura.fisc.md/#Home/ToAccept

IDNO 1006601003957 IBAN MD63TRPAAA142310A16417AA Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat TREZMD2X

Renata Cozonac
Director general
Tel.: 022 000 611
Email: bookchamber.md@gmail.com
Ludmila Hometkovski
Director adjunct
Tel.: 022 000 611 (1)
Departamentul Financiar
Elena Macovei
Contabil şef
Tel.: 022 000 124 (5)
Email: contabilitate.cnc@gmail.com
Direcţia Tehnologia Informaţiei
Tel.: 022 000 124 (1), 076 066453 (Viber), 069 555435 (WhatsApp)
Agenţia Naţională ISBN: ISBN.Moldova@gmail.com
Agenţia Naţională ISMN: ISMN.Moldova@gmail.com
Centru Naţional ISSN: ISSN.Moldova@gmail.com
Programul CIP (Catalogarea Înaintea Publicării); Înregistrarea tezelor şi autoreferatelor; Atribuire CZU pentru articole: CNC_Moldova@mail.ru
Certificarea producţiei editoriale (TVA): certificatetva@gmail.com
Departamentul Formare Profesională Continuă
Valentina Chitoroagă
Tel.: 022 000 124 (2)
Email: valentina.chitoroaga@gmail.com
Secţia „Bibliografia Naţională”
Ecaterina Gheorghiţa
şef secţie
Tel.: 022 000124 (3)
Email: cnc.bibnat@gmail.com
Secţia „Statistica Industriei Editoriale Naţionale. Arhiva Depozitului Legal de Documente”
Tatiana Mariţoi
şef secţie
Tel.: 022 000124 (4)
Email: cnc.statistica@gmail.com
Secţia „Digitizarea Documentelor DL”
Alexandrina Tataru
şef secţie