Contacte

Rechizite bancare
Beneficiar Ministerul Finanţelor. Camera Naţională a Cărţii
Cod fiscal 1006601003957
IBAN    MD03TRPAAA142310A15373AA 
Banca    Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat 
Cod bancă  TREZMD2X 

Director general 
Tel.: 022 000611
Fax: 030555239
Email: bookchamber.md@gmail.com
Director adjunct 
Tel.: 069 123853
Fax: 030555239
Email: bookchamber.md@gmail.com
Contabilitatea
Tel.: 022 295860
Email: contabilitate.cnc@gmail.com
Formator 
Tel.: 022 295746
Email: bookchamber.md@gmail.com
Secţia „Tehnologia Informaţiei. Sisteme Naţionale – ISBN, ISMN, ISSN”
Tel.: 022 295916
Email: ISBN.Moldova@gmail.com
Email: ISMN.Moldova@gmail.com
Email: ISSN.Moldova@gmail.com
Secţia „Primirea şi Înregistrarea Documentelor. Programul CIP”
Tel.: 022 295916
Email: cnc_moldova@mail.ru
Secţia „Bibliografie Naţională”
Tel.: 022 295857
Email: cnc.bibnat@gmail.com
Secţia „Statistica Industriei Editoriale Naţionale. Arhiva Depozitului Legal de Documente
Tel.: 022 295731
Email: cnc.statistica@gmail.com