Colecţia „E-BNM 1924-1949”

1924

Устав кустарно-промыслового-кооперативного товарищества (артели) / Балт. „Райпромсоюз”. – Балта. : Бирзульская Совтип., 1924. – 22 p.; 15 cm.

0,30 c., 1000 ex. – [1924-1]

Com. Nr 236

Положение о сельских советах : Постановление Всеукр. Централ. Исполнител. Ком. от 16-го Июля 1923 г., г. Харьков / Постановление Всеукр. Централ. Исполнител. Ком. – Балта : Совтип. и переплетная, 1924. – 15 p.; 15 cm.

0,30 c. – [1924-2]

Com. Nr 261

Положения о профорганах на селе : 1. О межсоюзном Уполномоченном. 2. О взаимоотношениях Райместком. межсоюзн. уполномоч. и Окротделениями. 3. О Райместкомах / Балт. Окрпрофбюро. – Балта : Совтипография, 1924. – 8; 15 cm.

0,30 c. – [1924-3]

Com. Nr 380


1925

Abecedar : Cartea – noastră, lumina – noastră / Com. Metodică a Comisariatului Narodului de Luminare Obştească; il. : E. Dâmbul. – Balta. : Ed. de Stat a Moldovei, 1925. – 120 p. : il. ; 24 cm.

Cu caract. chir.

10000 ex. – [1925-1]

Com. Nr 208

Cum au luptat muncitorii şi ţăranii în anul… : Aprob. de Com. pentru prăzdnuirea al 20-a an de la Revoluţia anului 1905, care se găsăşte pe lângă C. C. / trad. : T. Gangan. – Balta : Ed. de Stat a Moldovei, 1925 (Tipogr. „Moldpeceati”). – 15 cm.

…1905. – 1925. – 19, [3] p. – Cu caract. chir. – 0,15 c., 2000 ex. – [1925-2]

Com. Nr 622

Chior, P.

Ce este comsomolul : Adăug. : Bucăţi din ustavul UL-CT, shema comsomolului din Moldova; cântece revoluţionare / P. Chior. – Balta : Ed. de Stat a Moldovei, 1925 (Tipogr. „Moldpeceati”). – 47, [2] p. : tab. ; 15 cm.

Cu caract. chir.

25 c., 2000 ex. – [1925-3]

Com. Nr 540

Kapelikin, V.

Ştiinţe naturale : Man. pentru şc. de gradul I / V. Kapelikin, A. Ţingher. – Balta : Ed. de Stat a RASSM, 1925. – 25 cm. – (Man. pentru şc. de gradul I şi al II-lea)

1-a : Natura neînsufleţită / trad. de A. P. Ădelitenn-Dâmbul. – 1925. – 98, [1] p. : fig., tab. + [4] f. dicţ. – Cu caract. chir. – 1 r., 4000 ex. – [1925-4]

Com. Nr 773

Carte de aritmetică : Pentru anul întâi de învăţ. / Com. Metodică a Comisariatului Narodului de Luminare Obştească. – Balta. : Ed. de Stat a Moldovei, 1925. – 120 p. : il. ; 24 cm.

Cu caract. chir.

10000 ex. – [1925-5]

Com. Nr 422

Darea de seamă a Congresului Întâi al Sfaturilor din RSSA Moldovenească de Deputaţi, Muncitori, Ţărani şi Ostaşi Roşi : (19-23 apr. 1925) / Com. Împlinitor Central Moldovenesc. – Balta. : Ed. de Stat a Moldovei, 1925. – 76, [7] p. : il. ; 30 cm.

Cu caract. chir.

[1925-6]

Com. Nr 637

Reaboi, D. D.

Cum să îngrijeşti de livadă, ca se ai de dânsa folos / D. D. Reaboi. – Balta : Ed. de Stat a Moldovei, 1925. – 92 p.;  15 cm.

Cu caract. chir.

47 c., 2000 ex. – [1925-7]

Com. Nr 1022

Kaganovici, L. M.

Cum e alcătuit Partidul Comunist Rus : Despre orănduire (ustavul) partidului / L. M. Kaganovici; tălimăcit în mold. de tov. Vilider. – Balta : Ed. de Stat a RASSM, 1925. – 78 p.; 15 cm.

Cu caract. chir.

0,25 c., 2000 ex. – [1925-9]

Com. Nr 647

Ivanov, Vsev.

Partizanii : Poveste / Vsev. Ivanov. – Balta : Ed. de Stat a Moldovei, 1925. – 86, [1] p.; 15 cm. – (Bibl. pentru ţărani şi muncitori)

Cu caract. chir.

37 c., 2000 ex. – [1925-10]

Com. Nr 647

Lumina ţăranului : Abecedar pentru vârstnici / Com. Metodică a Com. Central de Luminare Politică. – Balta : Ed. de Stat a Moldovei, 1925. – 54, [1] p.; 25 cm.

Cu caract. chir.

36 c., 4500 ex. – [1925-11]

Com. Nr 189

Kapelikin, V.

Ştiinţe naturale : Man. pentru şc. de gradul I / V. Kapelikin, A. Ţingher; trad. de A. P. Ădelitenn-Dâmbul. – Balta : Ed. de Stat a RASSM, 1925. – 25 cm.

2-a : Botanica / tălmăcită de E. Dâmbul. – 1925. – 77 p. : fig. + [4] f. dicţ. – Cu caract. chir. – 1 r., 4000 ex. – [1925-12]

Com. Nr 648

Ivanov, G. I.

Gheografia Uniunei Republicilor Sovetice Socialistice : Curs prescurtat / G. I. Ivanov; trad. din ruseşte de A. Domentiev. – Balta : Ed. de Stat a Moldovei, 1925. – 132 [3] p. : il. + [2] f. h. ; 24 cm.

Cu caract. chir.

1 r. 60 c., 4000 ex. – [1925-13]

Com. Nr 140

Lenin, N.

Despre cooperaţie / N. Lenin. – Balta : Ed. de Stat a Moldovei, 1925. – 16 p.; 15 cm.

Cu caract. chir.

2000 ex. – [1925-14]

Com. Nr 66