Înregistrarea tezelor şi autoreferatelor

Pentru înregistrarea tezelor şi autoreferatelor, editorul transmite CNCRM prin email ISBN.Moldova@gmail.com varianta finală a publicaţiilor în format PDF (pentru fişiere mai mari de 25MB se vor utiliza serviciile Cloud – Google disc etc.) şi confirmarea achitării serviciilor.

Pentru înregistrare se încasează taxa conform Nomenclatorului serviciilor cu plată aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr 1311/2005.

Achitarea serviciilor se va efectua prin intermediul transferului bancar sau Internet Banking (pentru detalii a se consulta Ghidul de utilizare a serviciilor elaborat de banca plătitor).

Tarif – 40,00 lei per titlu/tip

Rechizite bancare
Beneficiar  Camera Naţională a Cărţii
Cod fiscal  1006601003957
IBAN        MD63TRPAAA142310A16417AA 
Banca       Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat 
Cod bancă   TREZMD2X