Certificarea productiei editoriale (TVA)

Scutirea de TVA se aplica pentru:

producţia de carte şi publicaţiile periodice (cu excepţia celor cu caracter publicitar şi erotic) de la poziţiile tarifare 4901, 4902, 490300000, 490400000 şi 4905, precum şi serviciile de editare a producţiei de carte şi a publicaţiilor periodice, cu excepţia celor cu caracterul menţionat.


Pentru obţinerea Certificatului de sistematizare a publicaţiilor conform CZU pentru producţia importată, în vederea scutirii de TVA, este necesar de a prezenta, în format PDF la adresa – certificatetva@gmail.com

  1. Invoice în original, cu stampila vămii aplicată;
  2. Invoice va conţine următoarele câmpuri obligatorii: Numărul de ordine, Autor, Denumirea completă a publicaţiei, Editura, ISBN, Cantitatea, Preţ, Suma totala şi Greutatea.

Pentru publicaţiile periodice şi cărţile autohtone certificatul se eliberează in baza publicaţiilor din Depozitul Legal.

Certificatul se eliberează în decurs de 2 zile de la momentul solicitării (în dependenta de numărul de titluri şi gradul de complexitate).