ISSN

Republica Moldova a aderat la Statutul Centrului Internaţional de Inregistrare a Publicaţiilor Seriale (ISSN) la 21 octombrie 2004 (Legea 349/2004), Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova fiind desemnată în calitate de autoritate naţională responsabilă pentru realizarea prevederilor Statutului şi îndeplinirea funcţiilor de Centru Naţional ISSN Moldova.

Ce este ISSN

ISSN – INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER este un cod internațional de identificare al publicaţiilor seriale, definit prin ISO 3297. Codul ISSN permite identificarea unică, la nivel internaţional, a titlului unei publicaţii seriale. Este un cod numeric standardizat, format din 8 cifre. ISSN ia forma acronimului ISSN urmată de două grupuri de patru cifre, separate printr-o cratimă. A opta cifră este o cifră de verificare calculată conform algoritmului Modulus 11 pe baza celor 7 cifre precedente, cifra de control poate fi o cifră sau „X” dacă rezultatul calculului este egal cu „10”, pentru a evita orice ambiguitate.

Ce este ISSN-L

ISSN de legătură, sau ISSN-L, este un ISSN specific care grupează mediile diferite ale aceleiași publicații seriale. Un singur ISSN-L este desemnat pentru toate mijloacele media ale unei publicații în serie, indiferent de câți există. O publicație în serie este asociată cu un singur ISSN-L.

Publicare pe un singur mediu
ISSN-L 1748-7188 
Resursă electronică: Algoritmi pentru biologie moleculară = ISSN 1748-7188
Publicarea pe două suporturi
ISSN-L 0264-2875
Versiune tipărită: Dance research = ISSN 0264-2875
Versiune electronică: Dance research (Online) = ISSN 1750-0095
Publicare pe trei suporturi
ISSN-L 1188-1534
Versiune tipărită: Plant varieties journal (Ottawa) = ISSN 1188-1534
Versiune electronică: Plant varieties journal (Ottawa. Online) = ISSN 1911-1479 
Versiune CD-Rom: Plant varieties journal (Ottawa. CD-Rom) = ISSN 1911-1460

Avantajele folosirii codului ISSN

 • ISSN este folosit pentru identificarea şi gestionarea în sistem informatizat a publicaţiilor seriale.
 • Utilizarea corectă a ISSN permite diferite forme de produse și ediții, fie tipărite sau digitale, să fie diferențiate în mod clar, asigurând că clienții primesc versiunea necesară.
 • ISSN este asociat cu titlul publicației. Dacă publicarea este modificată semnificativ, trebuie să fie atribuit un ISSN nou.

Centrul Naţional ISSN Moldova

Centrul Internațional ISSN, cu sediul la Paris coordonează toate centrele naționale ISSN. Acesta are rolul de a stabili regulile cadru de acordare a codurilor ISSN, protocolul de înfiinţare şi regulamentul de funcționare a centrelor naționale, de a promova şi coordona sistemul ISSN la nivel mondial.

În calitate de Centru Naţional ISSN Moldova (2004) Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova (CNCRM) distribuie factorilor editoriali din republică ISSN – Număr Internaţional Standard pentru Seriale (se efectuează la solicitare, în funcţie de numărul de titluri de documente, prealabil având încheiat contractul de acordare a ISSN între Editor şi CNCRM), asigurând prezenţa informaţiei în baza de date naţională „ISSN-Moldova” şi internaţională „ISSN Portal„.

Categorii de documente care primesc cod ISSN

 • reviste;
 • buletine;
 • ziare;
 • publicaţii anuale;
 • anale;
 • rapoarte;
 • baze de date;
 • colecţii;
 • volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice sau culturale, care se desfăşoară cu periodicitate, sub acelaşi titlu (ex. simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde etc.).

Înregistrarea editorilor

Contract editori ISSN – generare si semnare prin intermediul Sistemului electronic de gestionare a documentelor

La înregistrare în calitate de Editor persoana juridică va expedia prin email ISSN.Moldova@gmail.com

 • Actul confirmativ de fondare a persoanei juridice (după caz – decizie de fondare, certificat de înregistrare, statut etc.) (copie confirmată prin semnătura electronica a administratorului);
 • Extrasul din Registrul persoanelor juridice (forma extinsă sau forma prescurtată plus statut) (copie confirmată prin semnătura electronica a administratorului);
 • Rechizitele bancare
 • Demers aderare ISSN

Acordare ISSN

Codurile ISSN se acordă editorilor, care activează în Moldova, după înregistrarea lor la Camera Nationala a Cartii din Republica Moldova (CNCRM).

Pentru obținerea unui cod ISSN în regim online, editorul transmite CNCRM prin email ISSN.Moldova@gmail.com varianta finală a publicaţiei în format PDF (pentru fişiere mai mari de 25MB se vor utiliza serviciile Cloud – Google disc etc.) şi demersul de aderare la CN ISSN pentru fiecare titlu în parte semnat electronic.

Pentru obținerea unui cod ISSN la sediul CNCRM, editorul transmite CNCRM prin email ISSN.Moldova@gmail.com varianta finală a publicaţiei în format PDF (pentru fişiere mai mari de 25MB se vor utiliza serviciile Cloud – Google disc etc.) şi pe suport de hârtie demersul de aderare la CN ISSN pentru fiecare titlu în parte semnat şi ştampilat.

Codurile ISSN sunt atribuite publicaţiilor ce vor întruni condiţiile specificate conform art. 17 al Legii cu privire la activitatea editorială Nr 939/2000 şi Regulamentului de funcţionare a a sistemului ISSN în Republica Moldova. Codurile sunt transmise editorilor în termen de 2 zile lucrătoare din momentul recepţionării solicitărilor.

Reguli de utilizare a codurilor ISSN

Modul de imprimare a codurilor ISSN de către editor este unic: sigla ISSN este urmata de spațiu şi de cele 8 cifre separate de cratimă, reproduse conform originalului, exact cum sunt înscrise în Certificatul de atribuire a codului ISSN a Camerei Naţionale a Cărţii din Republica Moldova. Codul ISSN se imprima copertă şi pe foaia de titlu, în partea dreapta-sus.

Exemplu

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

ISSN 1857-0550 (Print)

ISSN 1857-3266 (Online)

ROAD – Directoriul accesului liber la resursele academice

Centrul Internaţional ISSN a lansat Directoriul accesului liber la resursele academice – ROAD. Baza de date a editorilor de publicaţii seriale din Republica Moldova este parte componentă a acestuia.

ROAD oferă un acces liber la un subset al Registrului ISSN (2 milioane de înregistrări bibliografice, disponibile prin abonament). Acest subgrup cuprinde înregistrările bibliografice care descriu resurse științifice în acces liber, cărora li s-a acordat ISSN: reviste, lucrări ale conferințelor și arhive academice.

Înregistrările bibliografice sunt completate, atunci când este cazul, de metadate despre acoperirea resurselor de indexare, abstractizare, baze de date de citare, registre și indicatorii jurnal.

ROAD serveşte patru obiective majore:

 • pentru a oferi un punct unic de acces la diferite tipuri de resurse științifice on-line publicate în întreaga lume și disponibile în mod liber.
 • să furnizeze informații cu privire la calitatea și proeminența de resurse Open Acces, sau cel puțin criteriile pe care le îndeplinesc, prin indicarea de servicii sau indicatori de jurnal acoperă.
 • odată cu dezvoltarea acoperirii ROAD, pentru a se obține o imagine de ansamblu a accesului liber la producția științifică la nivel mondial (în scopuri de statistică, de exemplu).
 • pentru a demonstra noi modalități de utilizare a ISSN pentru compilarea informațiilor din diverse surse.