ISMN

Ce este ISMN

ISMN – INTERNATIONAL STANDARD MUSIC NUMBER este un cod internațional de identificare al publicaţiilor muzicale, definit prin ISO 10957. Standardul ISO 10957 a fost revizuit şi a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2008. Începând cu această dată, codul ISMN conţine 13 cifre – grupate în 4 segmente cu lungimi variabile, separate prin cratimă. Codul este precedat întotdeauna de acronimul ISMN:

 • prefix 979-0 – identifică producţia editorială de publicaţii muzicale la nivel internaţional;
 • codul de editură – identifică editorul publicației. Lungimea sa variază în funcţie de numărul lucrărilor publicate de editorul respectiv;
 • numărul de identificare a publicației – numerotează publicațiile editorului;
 • cifra de control – este ultima cifră a codului ISMN. Aceasta permite verificarea validităţii codului ISMN.

Avantajele folosirii codului ISMN

 • ISMN este un identificator internațional unic pentru publicațiile muzicale; atribuirea unui număr înlocuiește gestionarea înregistrărilor bibliografice lungi descriptive, economisind astfel timp și costuri de personal și reducând erorile de copiere.
 • Utilizarea corectă a ISMN permite diferite forme de produse și ediții, fie tipărite sau digitale, să fie diferențiate în mod clar, asigurând că clienții primesc versiunea necesară.
 • ISMN-ul se poate citi automat sub forma unui cod de bare EAN-13 din 13 cifre. Acest lucru este rapid și evită greșelile.
 • Participarea în Programul CIP (Catalogarea înaintea Publicării). 

Agenţia Naţională ISMN Moldova

Agenția Internațională ISMN, cu sediul la Berlin coordonează toate agenţiile naționale ISMN. Aceasta are rolul de a stabili regulile cadru de acordare a codurilor ISMN, protocolul de înfiinţare şi regulamentul de funcționare a agenţiilor naționale, de a promova şi coordona sistemul ISMN la nivel mondial.

Agenția Internaționala ISMN este asistată la nivel ce consultanţă de reprezentanți ai ISO – Organizația Internațională de Standardizare, IPA – Asociaţia Internațională a Editorilor, IFLA – Federația Internațională a Asociațiilor de Biblioteci, precum şi un grup privat de agenţii ISMN. Standardul internaţional ISMN reglementează atribuirea codurilor pentru identificarea unui editor concret şi a producţiei editoriale scoase de el, de asemenea servesc în calitate de „paşaport” pentru publicaţii care demonstrează legalitatea lor. Fără de aceste coduri publicaţia nu poate nimeri în circuitul informaţional. 

În calitate de Agenţie Naţională ISMN Moldova (2003) Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova (CNCRM) distribuie factorilor editoriali din republică ISMN – Număr Internaţional Standard pentru Muzică (se efectuează la solicitare, în funcţie de numărul de titluri de documente, prealabil având încheiat contractul de acordare a ISMN între Editor şi CNCRM), asigurând prezenţa informaţiei în baza de date naţională „ISMN-Moldova” şi internaţională „ISMN Directory„.

Categorii de documente care primesc cod ISMN

 • partituri complete;
 • partituri format redus / de studiu;
 • ştime;
 • instrucțiuni de interpretare ce însoțesc partiturile (pot fi disponibile împreună cu partitura sau separat)
 • extrase dintr-o operă completă care pot fi utilizate individual;
 • textul/versurile cântecelor publicate împreună cu partitura (dacă sunt disponibile separat);
 • culegeri muzicale;
 • o înregistrare sonoră sau video care, împreună cu partitura, alcătuiesc o compoziţie;
 • publicaţii muzicale pe microfişe;
 • publicaţii muzicale Braille;
 • publicaţii muzicale electronice.

Înregistrarea editorilor

La înregistrare în calitate de Editor persoana juridică va prezenta:

 • Actul confirmativ de fondare a persoanei juridice (după caz – decizie de fondare, certificat de înregistrare, statut etc.) (copie confirmată prin ştampila şi semnătura administratorului);
 • Extrasul din Registrul persoanelor juridice (forma extinsă sau forma prescurtată plus statut) (copie confirmată prin ştampila şi semnătura administratorului);
 • Contract cu privire la aderarea la Agenţia Naţională ISBN Moldova (2 ex., completat şi semnat de către administrator);
 • Mapă tip Scholz cu şină

Acordare CIP, CZU, ISMN

Codurile ISMN se acordă editorilor, care activează în Moldova, după înregistrarea lor la Camera Nationala a Cartii din Republica Moldova (CNCRM).

Pentru obținerea unui cod ISMN în regim online, editorul transmite CNCRM prin email ISBN.Moldova@gmail.com Formularul CIP şi varianta finală a publicaţiei în format PDF (pentru fişiere mai mari de 25MB se vor utiliza serviciile Cloud – Google disc etc.).

Pentru obținerea unui cod ISMN la sediul CNCRM, editorul transmite CNCRM prin email ISBN.Moldova@gmail.com varianta finală a publicaţiei în format PDF (pentru fişiere mai mari de 25MB se vor utiliza serviciile Cloud – Google disc etc.) şi pe suport de hârtie numai pagina de titlu cu aplicarea ştampilei „Bun de tipar”.

Pentru acordarea codului ISMN se încasează taxa conform Nomenclatorului serviciilor cu plată aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr 1311/2005.

Editorul care are mai multe case de edituri şi care publica lucrări sub numele fiecăreia, trebuie să solicite coduri ISMN diferite pentru fiecare editură.

Codurile ISMN sunt atribuite publicaţiilor ce vor întruni condiţiile specificate conform art. 17 al Legii cu privire la activitatea editorială Nr 939/2000 şi pct. 13 al Regulamentului de funcţionare a Sistemului ISMN în Republica Moldova. Codurile sunt transmise editorilor în termen de 2 zile lucrătoare din momentul recepţionării solicitărilor.

Reguli de utilizare a codurilor ISMN

Modul de imprimare a codurilor ISMN de către editor este unic: sigla ISMN este urmata de spațiu şi de cele 13 cifre separate de cratime, reproduse conform originalului, exact cum sunt înscrise în fişa structurii Descrierii CIP a Camerei Naţionale a Cărţii din Republica Moldova. Codul ISMN se imprima pe versoul paginii de titlu, în partea stângă-jos, în structura descrierii CIP şi pe coperta a 4-a.

Exemplu

ISMN 979-0-3480-0376-4

ISMN 979-0-3480-0386-3 (PDF)

E-ISMN 979-0-3480-0386-3 nu se admite utilizarea acronimului E-ISMN

Publicaţii muzicale editate într-un volum – primesc un cod ISMN.

Publicaţii muzicale în mai multe volume – primesc un cod ISMN pentru partea generală (lucrarea în totalitatea sa) şi câte un cod ISMN pentru fiecare volum în parte. Cele doua coduri ISMN ale fiecărui volum se imprima pe versoul paginii de titlu, unul sub altul, în partea stângă-jos, in structura Descrierii CIP a Camerei Naţionale a Cărţii din Republica Moldova şi pe coperta a 4-a.

Retipăririle, în cadrul aceluiași an de editare, şi reprezintă un nou tiraj al documentului deja publicat, păstrează codul ISMN original.

Reeditările primesc un nou cod ISMN.

Co-ediţiile primesc cate un cod ISMN pentru fiecare editor.

Ediţii pe mai multe suporturi – se acordă cod ISMN pentru fiecare suport în parte (print broşat, print copertă tare, electronic – PDF, DJVU, ePUB etc.)

Utilizarea aceluiași cod ISMN la mai multe publicații, precum şi imprimarea de către editori a codurilor ISMN care nu se regăsesc în baza de date ISMN şi în „Bibliografia Nationala a Moldovei”, se califică drept uz de fals şi se sancționează conform legislației în vigoare.

Barcode

La solicitarea beneficiarilor, Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova generează barcode-ul pentru publicații.