ISBN

Ce este ISBN

ISBN – INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER este un cod internațional de identificare al cărților, definit prin ISO 2108. Este format din 13 cifre grupate în 5 segmente de lungimi variabile, separate de cratimă, astfel:

 • Elementul de prefix – în prezent acesta poate fi doar 978 sau 979. Are întotdeauna 3 cifre în lungime;
 • Elementul grupului de înregistrare – identifică țara, regiunea geografică sau zona de limbă care participă la sistemul ISBN. Acest element poate avea între 1 și 5 cifre în lungime. 5 şi 9975 – identifică editorii din Moldova
 • Elementul înregistratului – identifică editorul sau amprenta. Aceasta poate avea o lungime de până la 7 cifre
 • Elementul publicaţiei – identifică ediția și formatul particular al unui titlu specific. Aceasta poate avea o lungime de până la 6 cifre
 • Cifra de control – aceasta este întotdeauna ultima cifră care validează matematic restul numărului. Se calculează folosind un sistem Modulus 10 cu valori alternative de 1 și 3.

Avantajele folosirii codului ISBN

 • ISBN este un identificator internațional unic pentru publicațiile monografice; atribuirea unui număr înlocuiește gestionarea înregistrărilor bibliografice lungi descriptive, economisind astfel timp și costuri de personal și reducând erorile de copiere.
 • Utilizarea corectă a ISBN permite diferite forme de produse și ediții ale unei cărți, fie ele tipărite sau digitale, să fie diferențiate în mod clar, asigurând că clienții primesc versiunea necesară.
 • ISBN facilitează compilarea și actualizarea directoarelor de comerț de carte și a bazelor de date bibliografice, cum ar fi catalogul cărților în curs de editare. Informații despre cărțile disponibile pot fi găsite cu ușurință.
 • Comanda și distribuirea cărților se execută în principal prin ISBN, aceasta fiind o metodă rapidă și eficientă.
 • ISBN-ul se poate citi automat sub forma unui cod de bare EAN-13 din 13 cifre. Acest lucru este rapid și evită greșelile.
 • ISBN-ul este necesar pentru rularea sistemelor electronice de vânzare în librării.
 • Multe sisteme de publicare și distribuţie se bazează pe ISBN.
 • Participarea în Programul CIP (Catalogarea înaintea Publicării). 

Agenţia Naţională ISBN Moldova

Agenția Internațională ISBN, cu sediul la Londra coordonează toate agenţiile naționale ISBN. Aceasta are rolul de a stabili regulile cadru de acordare a codurilor ISBN, protocolul de înfiinţare şi regulamentul de funcționare a agenţiilor naționale, de a promova şi coordona sistemul ISBN la nivel mondial.

Agenția Internaționala ISBN este asistată la nivel de consultanţă de reprezentanți ai ISO – Organizația Internațională de Standardizare, IPA – Asociaţia Internațională a Editorilor, IFLA – Federația Internațională a Asociațiilor de Biblioteci, precum şi un grup privat de agenţii ISBN. Standardul internaţional ISBN reglementează atribuirea codurilor pentru identificarea unui editor concret şi a producţiei editoriale scoase de el, de asemenea servesc în calitate de „paşaport” pentru publicaţii care demonstrează legalitatea lor. Fără de aceste coduri publicaţia nu poate nimeri în circuitul informaţional. 

În calitate de Agenţie Naţională ISBN Moldova (1993) Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova (CNCRM) distribuie factorilor editoriali din republică ISBN – Număr Internaţional Standard al Cărţii (se efectuează la solicitare, în funcţie de numărul de titluri de documente, prealabil având încheiat contractul de acordare a ISBN între Editor şi CNCRM), asigurând prezenţa informaţiei în baza de date naţională „ISBN-Moldova” şi internaţională „Registrul Internaţional al Editorilor (The Global Register of Publishers)”.

Categorii de documente care primesc cod ISBN

 • cărţi şi broşuri (tipărite şi alte forme ale produsului);
  cărţi şi broşuri în alfabet Braille;
 • cărți audio (cărți vorbitoare) fie pe un suport fizic, fie accesibil pe Internet pentru descărcare sau streaming
 • publicații digitale (cărți electronice) fie pe suporturi fizice (cum ar fi casetele, CD-ROM-urile care pot fi citite manual) sau pe Internet (pentru descărcare sau streaming)
 • publicaţii microformate;
 • software educațional sau de instrucțiune, filme, videoclipuri, DVD-uri, transparențe fie pe un purtător fizic, fie accesibile pe Internet pentru descărcare sau streaming
 • atlase şi hărţi;
 • copii digitizate ale cărților tipărite; programe de calculator educaţionale;
 • publicaţii multimedia în care principalul constituent este un text scris, de exemplu carte cu CD sau carte cu DVD.

Categorii de documente care nu primesc cod ISBN

 • documente care conţin informaţie efemeră;
 • documente care conţin exclusiv informaţii publicitare;
 • documente interne sau confidenţiale;
 • documente al căror conţinut predominant nu este textul;
 • documente manuscris sau nepublicate; publicaţii seriale;
 • documente care contravin legislaţiei Republicii Moldova.

Înregistrarea editorilor

Contract editori ISBN

Acordare CIP, CZU, ISBN

Codurile ISBN se acordă editorilor, care activează în Moldova, după înregistrarea lor la Camera Nationala a Cartii din Republica Moldova (CNCRM).Pentru obținerea unui cod ISBN în regim online, editorul transmite CNCRM prin email ISBN.Moldova@gmail.com Formularul CIP şi varianta finală a publicaţiei în format PDF (pentru fişiere mai mari de 25MB se vor utiliza serviciile Cloud – Google disc etc.).

Pentru acordarea codului ISBN se încasează taxa conform Nomenclatorului serviciilor cu plată aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr 1311/2005.

Editorul care are mai multe case de edituri şi care publica lucrări sub numele fiecăreia, trebuie să solicite coduri ISBN diferite pentru fiecare editură.

Codurile ISBN sunt atribuite publicaţiilor ce vor întruni condiţiile specificate conform art. 17 al Legii cu privire la activitatea editorială Nr 939/2000 şi pct. 13 al Regulamentului de funcţionare a Sistemului ISBN în Republica Moldova. Codurile sunt transmise editorilor în termen de 2 zile lucrătoare din momentul recepţionării solicitărilor.

Reguli de utilizare a codurilor ISBN

Modul de imprimare a codurilor ISBN de către editor este unic: sigla ISBN este urmata de spațiu şi de cele 13 cifre separate de cratime, reproduse conform originalului, exact cum sunt înscrise în fişa structurii Descrierii CIP a Camerei Naţionale a Cărţii din Republica Moldova. Codul ISBN se imprima pe versoul paginii de titlu, în partea stângă-jos, în structura descrierii CIP şi pe coperta a 4-a.

Exemplu
ISBN 978-9975-45-624-1
ISBN 978-9975-45-626-5 (PDF)
E-ISBN 978-9975-46-+433-8 nu se admite utilizarea acronimului E-ISBN

Cărțile şi broșurile editate într-un volum – primesc un cod ISBN.

Cărțile şi broșurile în mai multe volume – primesc un cod ISBN pentru partea generală (lucrarea în totalitatea sa) şi câte un cod ISBN pentru fiecare volum în parte. Cele doua coduri ISBN ale fiecărui volum se imprima pe versoul paginii de titlu, unul sub altul, în partea stângă-jos, in structura Descrierii CIP a Camerei Naţionale a Cărţii din Republica Moldova şi pe coperta a 4-a.

Retipăririle, în cadrul aceluiași an de editare, şi reprezintă un nou tiraj al documentului deja publicat, păstrează codul ISBN original.

Reeditările primesc un nou cod ISBN.

Co-ediţiile primesc cate un cod ISBN pentru fiecare editor.

Ediţii în mai multe limbi – se acordă cod ISBN pentru fiecare ediție într-o limbă străină diferită față de textul original.

Ediţii pe mai multe suporturi – se acordă cod ISBN pentru fiecare suport în parte (print broşat, print copertă tare, electronic – PDF, DJVU, ePUB etc.)

Utilizarea aceluiași cod ISBN la mai multe publicații, precum şi imprimarea de către editori a codurilor ISBN care nu se regăsesc în baza de date ISBN şi în „Bibliografia Nationala a Moldovei”, se califică drept uz de fals şi se sancționează conform legislației în vigoare.

Barcode

La solicitarea beneficiarilor, Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova generează barcode-ul pentru publicații.