Înregistrarea tezelor şi rezumatelor

Pentru înregistrarea tezelor şi rezumatelor, editorul transmite CNCRM prin email ISBN.Moldova@gmail.com varianta finală a publicaţiilor în format PDF (pentru fişiere mai mari de 25MB se vor utiliza serviciile Cloud – Google disc etc.) şi confirmarea achitării serviciilor.

Pentru înregistrare se încasează taxa conform Nomenclatorului serviciilor cu plată aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr 1311/2005. Achitarea serviciilor se va efectua prin intermediul transferului bancar sau Internet Banking (pentru detalii a se consulta Ghidul de utilizare a serviciilor elaborat de banca plătitor).

Tarif – 40,00 lei per titlu/tip