Index Translationum

Resursele bibliografice, create la nivel local, naţional ori internaţional, constituie fundamente importante pentru procesul de informare, documentare, cunoaştere. Acestea pot fi universale ori tematice, pot reflecta fluxul documentar în funcţie de genul acestora, limba ori locul editării etc. Index Translationum reprezintă repertoriul bibliografic internațional al cărţilor traduse, iniţiat în anul 1932 sub egida UNESCO.

Baza internaţională de date „Index Translationum” constituie un suport esenţial pentru procesul de informare şi cercetare. Fiind destinată cercetătorilor, traducătorilor, editorilor, bibliotecarilor şi altor categorii de utilizatori, aceasta oferă posibilitatea selectării informaţiei privind lucrările traduse, în funcţie de diferite criterii: numele autorului ori a traducătorului, ţara de origine, limba lucrării originale etc.

Index Translationum oferă răspuns şi la întrebări de conţinut factografic: A fost efectuată traducerea operei autorului concret? În care limbă şi de către cine a fost efectuată traducerea? Unde a fost editată traducerea? Index Translationum oferă şi posibilitatea efectuării/vizualizării rezultatelor contabilizărilor statistice, gen top-uri: Care este cel mai „tradus” autor? Care este ţara cu cele mai multe traduceri editate? Care este cea mai „tradusă ” lucrare? şi altele. „Index Translationum”, instrument valoros pentru regăsirea operelor traduse, include peste 2.500.000 de înregistrări bibliografice asupra lucrărilor traduse şi editate în 150 de ţări, reprezentând diverse domenii: agricultură, arhitectură, drept, economie, educaţie, management, medicină, literatură etc. Sunt reflectate circa 500000 nume de autori clasici și contemporani, 1100 limbi în care sunt traduse lucrările. Anual baza de date este înnoită cu circa 100000 de înregistrări.
Baza de date nu reflectă informaţia privind traducerile contribuţiilor din culegeri, publicaţii periodice şi continue, brevetelor, broşurilor.

Fiecare înregistrare bibliografică include numele autorului, alcătuitorului, titlul lucrării traduse, numele traducătorului, anul publicării, numărul de pagini, limba originală și de multe ori, titlul original, fiind ordonate conform principalelor clase ale sistemului Clasificarea Zecimală Universală (CZU).

E de reţinut că toate înregistrările bibliografice sunt prezentate în „Index Translationum” prin caractere latine, indiferent de caracterele originale ale lucrărilor. În acest scop sunt aplicate standardele internaţionale de transliteraţie.

Repertoriul bibliografic internaţional „Index Translationum” oferă avantaje utilizatorilor, asigurând selectarea operativă şi multi-aspectuală a informaţiei asupra traducerilor editate în diferite ţări, în final sprijinind munca cercetătorilor şi a altor categorii interesate.

Republica Moldova este inclusă în repertoriul bibliografic internaţional „Index Translationum” din anul 1995.

Conform deciziei din 2 februarie 1995 a Departamentului Edituri, Poligrafie şi Comerţul cu Cărţi din Republica Moldova, responsabilitatea privind colectarea şi transmiterea informaţiei asupra traducerilor editate în Republica Moldova revine Camerei Naţionale a Cărţii din Republica Moldova (CNCRM). Anual CNCRM transmite secţiunii Index Translationum din cadrul UNESCO informaţia corespunzătoare, care este inclusă în baza internaţională de date.

CNCRM este unicul deţinător al ediţiilor anuale „Index Translationum” în format electronic pe CD-Rom (1995-2005). Identificarea şi controlul bibliografic al lucrărilor traduse şi editate în Republica Moldova, aparţine în exclusivitate Camerei Naţionale a Cărţii din Republica Moldova .

Ediţii

2006 – DOI 10.5281/zenodo.3835915

2007 – DOI 10.5281/zenodo.3835920

2008 – DOI 10.5281/zenodo.3835924

2009 – DOI 10.5281/zenodo.3835933

2010 – DOI 10.5281/zenodo.3835935

2011 – DOI

2012 – DOI

2013 – DOI

2014 – DOI

2015 – DOI 10.5281/zenodo.3835827

2016 – DOI 10.5281/zenodo.3835841

2017 – DOI 10.5281/zenodo.3835907

2018 – DOI 10.5281/zenodo.3835911

2019 – DOI