Expertizarea productiei editoriale

Scutirea de TVA se aplică pentru:

producția de carte și publicațiile periodice (cu excepția celor cu caracter publicitar și erotic) de la pozițiile tarifare 4901, 4902, 490300000, 490400000 și 4905, producția de carte electronică și/sau audio și publicațiile periodice electronice și/sau audio (cu excepția celor cu caracter publicitar și erotic), precum și serviciile de editare, serviciile privind dreptul de autor și drepturile conexe utilizate în acest scop, cu excepția celor cu caracterul menționat.


Pentru obţinerea Certificatului de sistematizare a publicaţiilor conform CZU pentru producţia importată, în vederea scutirii de TVA, este necesar de a expedia la adresa – certificatetva@gmail.com, în format PDF următorele acte:

  1. Actele însoţitoare lotului de producţie editorială (Invoice/Factura/Proforma, CMR, cu ştampila vămii aplicată);
Invoice va conţine următoarele câmpuri obligatorii: Numărul de ordine, Autor, Denumirea completă a publicaţiei, Editura, ISBN/Poziţia tarifară, Cantitatea, Preţ, Suma totală şi Greutatea.

Pentru publicaţiile periodice şi cărţile autohtone certificatul se eliberează in baza publicaţiilor recepţionate în calitate de Depozit Legal (Legea 939/2000).

Certificatul se eliberează în decurs de 5 zile lucrătoare de la momentul recepţionării solicitării conforme  cerinţelor (în dependenta de numărul de titluri şi gradul de complexitate).