E-Contracte

E-Contracte reprezintă versiunea ECO a contractului semnat pe hârtie, înlocuind consumul acesteia. În așa fel se economisește timp, e super simplu de utilizat și cu mare grijă față de mediu.


Pentru generarea Contractului ISBN, persoana juridică va expedia la adresa ISBN.Moldova@gmail.com, următoarele acte (actele de fondare fiind semnate electronic de către administrator):

 1. Certificat de înregistrare (în format PDF)
 2. Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice (în format PDF)
 3. Decizia de fondare (în format PDF)
 4. Rechizitele bancare (în format MS Word)
 5. Date contact (adresa juridică, adresa de factor, URL; administrator – telefon fix, mobil, email; alte persoane responsabile – telefon fix, mobil, email) (în format MS Word)

Pentru generarea Contractului ISSN, persoana juridică va expedia la adresa ISSN.Moldova@gmail.com, următoarele acte (actele de fondare şi demersul fiind semnate electronic de către administrator):

 1. Certificat de înregistrare (în format PDF)
 2. Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice (în format PDF)
 3. Decizia de fondare (în format PDF)
 4. Statutul (în format PDF)
 5. Demers aderare ISSN
 6. Rechizitele bancare (în format MS Word)
 7. Date contact (adresa juridică, adresa de factor, URL; administrator – telefon fix, mobil, email; alte persoane responsabile – telefon fix, mobil, email) (în format MS Word)

După generarea contractelor fiecare editor va primi prin email linkul de acces de semnare a acestora pe platforma E-signature.