Formulare

 

Contract editori ISBN – generare si semnare prin intermediul Sistemului electronic de gestionare a documentelor

La înregistrare în calitate de Editor persoana juridică va expedia prin email ISBN.Moldova@gmail.com

  • Actul confirmativ de fondare a persoanei juridice (după caz – decizie de fondare, certificat de înregistrare, statut etc.) (copie confirmată prin semnătura electronica a administratorului);
  • Extrasul din Registrul persoanelor juridice (forma extinsă sau forma prescurtată plus statut) (copie confirmată prin semnătura electronica a administratorului);
  • Rechizitele bancare
  • Formular CIP

Contract editori ISSN – generare si semnare prin intermediul Sistemului electronic de gestionare a documentelor

La înregistrare în calitate de Editor persoana juridică va expedia prin email ISSN.Moldova@gmail.com

  • Actul confirmativ de fondare a persoanei juridice (după caz – decizie de fondare, certificat de înregistrare, statut etc.) (copie confirmată prin semnătura electronica a administratorului);
  • Extrasul din Registrul persoanelor juridice (forma extinsă sau forma prescurtată plus statut) (copie confirmată prin semnătura electronica a administratorului);
  • Rechizitele bancare
  • Demers aderare ISSN

Important! 

Toate fisierele sunt in format PDF-form, ceea ce permite completarea acestora  in mod electronic si stocarea lor locala.

Fisierele nu se vor scana, nu se vor transforma in imagine (jpeg, tiff…) etc.

Formularul CIP urmeaza sa aiba urmatoare denumire de fisier: Editura_Autor_Titlu prescurtat