Cărţi în curs de apariţie, Octombrie 2019

Negară, Ecaterina.

Unde. Unde. Unde : (poeme din perioada 2004-2019) / Ecaterina Negară. – [Chişinău] : S. n., 2019 (Tipogr. „Foxtrot”). – 126 p. : fig.

100 ex.

ISBN 978-9975-89-141-7.

821.135.1(478)-1 

N 38

Ghid de educaţie financiară / Mariana Zubenschi, Iuliana Drăgălin, Rodica Crudu [et al.] ; Centrul de Informaţii Universitare. – [Chişinău] : S. n., 2019 (Tipogr. „Artpoligraf”). – 106 p. : fig. color, fot., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – Apare cu sprijinul financiar al progr. de granturi al Foundation Open Soc. Inst. – 350 ex.

ISBN 978-9975-108-81-2.

334:336(036) 

G 49

Inventatorii Universităţii Tehnice a Moldovei : Bibliografia invenţiilor, 1964-2019 / Valeriu Dulgheru, Elena Placintă, Vasile Plăcintă [et al.] ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău : [Serebia], 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 464 p. : fig. color, tab.

100 ex.

ISBN 978-9975-66-665-7.

016:[001.894:378.662](478)

I-59

Cimpoi, Mihai.

Enciclopedia scriitorilor români contemporani de pretutindeni : (în propria lor viziune) / Mihai Cimpoi, Traian Vasilcău. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 1200 p. – (Colecţia „Pasărea Phoenix”, ISBN 978-9975-3356-8-3).

1200 ex.

ISBN 978-9975-3356-7-6.

821.135.1.09+821.135.1(478).09(092)  

C 49

Ştirbu, Aurelia.

Caiet de compuneri : Clasa a 2-a / Aurelia Ştirbu. – Bălţi : S. n., 2019 (Tipogr. „Indigou Color”). – 32 p. : fig. color.

300 ex.

ISBN 978-9975-3316-5-4.

373.3 

Ş 85  

„Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice”, conferinţă ştiinţifică (5 ; 2018 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică „Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice”, (Ed. a 5-a), 07 decembrie 2018 / resp. de ed.: Ana Pomelnicova. – Bălţi : S. n., 2019 (Tipogr. „Indigou Color”). – 230 p. : fig. color, tab.

Antetit.: Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Litere, Catedra de filologie engl. şi germ. – Texte : lb. rom., fr., engl., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., fr., engl., alte lb. străine. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3316-6-1.

811’1+821.09+37.02(082)=00 

P 93

„Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii”, conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (5 ; 2019 ; Chişinău). Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii”, Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, Ed. a 5-a, 18 octombrie 2019. – Bălţi : S. n., 2019 (Tipografia din Bălţi) – 346 p. : fig. color, tab.

Antetit.: Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de ştiinţe ale educaţiei. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3302-8-2.

37.0:378(478)

E 19

Proiectul naţional „Arhiva de voci” : Interviuri cu personalităţi din domeniul culturii : [în vol.] / Bibl. Naţ a Rep. Moldova, Inst. de Filologie Rom. „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” ; coord. şi realizare ed.: Mariana Cocieru ; înregistrare pe DVD: Mariana Cocieru  ; moderare interviu: Pavel Popa. – Chişinău : BNRM, 2019. – ISBN 978-9975-9712-8-7.

1 disc optic electronic (DVD-ROM ; 4,7 Gb ; 4x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Gb, VOB Player. – Disponibil: www

Vol. 11 : Mihai Cimpoi – drumul spre centrul fiinţei. – ISBN 978-9975-3290-5-7.

821.135.1(478).09(047.53)

P 93

Proiectul naţional „Arhiva de voci” : Interviuri cu personalităţi din domeniul culturii : [în vol.] / Bibl. Naţ a Rep. Moldova, Inst. de Filologie Rom. „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” ; coord. şi realizare ed.: Mariana Cocieru ; înregistrare pe DVD: Mariana Cocieru  ; moderare interviu: Pavel Popa. – Chişinău : BNRM, 2019. – ISBN 978-9975-9712-8-7.

1 disc optic electronic (DVD-ROM ; 4,7 Gb ; 4x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Gb, VOB Player. – Disponibil: www

Vol. 12 : Grigore Plămădeală – vocaţia unui artist: gânduri, speranţe împliniri. – ISBN 978-9975-3290-6-4.

75/76.071.2(478)(047.53)

P 93

Proiectul naţional „Arhiva de voci” : Interviuri cu personalităţi din domeniul culturii : [în vol.] / Bibl. Naţ a Rep. Moldova, Inst. de Filologie Rom. „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” ; coord. şi realizare ed.: Mariana Cocieru ; înregistrare pe DVD: Mariana Cocieru  ; moderare interviu: Pavel Popa. – Chişinău : BNRM, 2019. – ISBN 978-9975-9712-8-7.

1 disc optic electronic (DVD-ROM ; 4,7 Gb ; 4x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Gb, VOB Player. – Disponibil: www

Vol. 13 : Iulian Filip – paşii mergătorului. – ISBN 978-9975-3290-7-1.

821.135.1(478).09(047.53)

P 93

Proiectul naţional „Arhiva de voci” : Interviuri cu personalităţi din domeniul culturii : [în vol.] / Bibl. Naţ a Rep. Moldova, Inst. de Filologie Rom. „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” ; coord. şi realizare ed.: Mariana Cocieru ; înregistrare pe DVD: Mariana Cocieru  ; moderare interviu: Pavel Popa. – Chişinău : BNRM, 2019. – ISBN 978-9975-9712-8-7.

1 disc optic electronic (DVD-ROM ; 4,7 Gb ; 4x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Gb, VOB Player. – Disponibil: www

Vol. 14 : Maria Iliuţ – „Privighetoarea” cântecului românesc din Bucovina. – ISBN 978-9975-3290-8-8.

784.4.071.2(478)(047.53)

P 93

Proiectul naţional „Arhiva de voci” : Interviuri cu personalităţi din domeniul culturii : [în vol.] / Bibl. Naţ a Rep. Moldova, Inst. de Filologie Rom. „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” ; coord. şi realizare ed.: Mariana Cocieru ; înregistrare pe DVD: Mariana Cocieru  ; moderare interviu: Pavel Popa. – Chişinău : BNRM, 2019. – ISBN 978-9975-9712-8-7.

1 disc optic electronic (DVD-ROM ; 4,7 Gb ; 4x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Gb, VOB Player. – Disponibil: www

Vol. 15 : Vitalie Belîi – predispoziţie pentru educarea tinerei generaţii. – ISBN 978-9975-3290-9-5.

377.091(047.53)

P 93

Proiectul naţional „Arhiva de voci” : Interviuri cu personalităţi din domeniul culturii : [în vol.] / Bibl. Naţ a Rep. Moldova, Inst. de Filologie Rom. „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” ; coord. şi realizare ed.: Mariana Cocieru ; înregistrare pe DVD: Mariana Cocieru  ; moderare interviu: Pavel Popa. – Chişinău : BNRM, 2019. – ISBN 978-9975-9712-8-7.

1 disc optic electronic (DVD-ROM ; 4,7 Gb ; 4x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Gb, VOB Player. – Disponibil: www

Vol. 16 : Grigore Botezatu – culegerea şi păstrarea memoriei colective. – ISBN 978-9975-3361-0-9.

39(478)(047.53)

P 93

Proiectul naţional „Arhiva de voci” : Interviuri cu personalităţi din domeniul culturii : [în vol.] / Bibl. Naţ a Rep. Moldova, Inst. de Filologie Rom. „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” ; coord. şi realizare ed.: Mariana Cocieru ; înregistrare pe DVD: Mariana Cocieru  ; moderare interviu: Pavel Popa. – Chişinău : BNRM, 2019. – ISBN 978-9975-9712-8-7.

1 disc optic electronic (DVD-ROM ; 4,7 Gb ; 4x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Gb, VOB Player. – Disponibil: www

Vol. 17 : Tudor Colac – cercetarea fenomenelor etnoculturale contemporane. – ISBN 978-9975-3361-1-6.

39(478)(047.53)

P 93

Proiectul naţional „Arhiva de voci” : Interviuri cu personalităţi din domeniul culturii : [în vol.] / Bibl. Naţ a Rep. Moldova, Inst. de Filologie Rom. „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” ; coord. şi realizare ed.: Mariana Cocieru ; înregistrare pe DVD: Mariana Cocieru  ; moderare interviu: Pavel Popa. – Chişinău : BNRM, 2019. – ISBN 978-9975-9712-8-7.

1 disc optic electronic (DVD-ROM ; 4,7 Gb ; 4x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Gb, VOB Player. – Disponibil: www

Vol. 18 : Ioana Căpraru: „Zestrea neamului trebuie păstrată şi transmisă din generaţie în generaţie…”. – ISBN 978-9975-3361-2-3.

784.4.071.2(478)(047.53)

P 93

Proiectul naţional „Arhiva de voci” : Interviuri cu personalităţi din domeniul culturii : [în vol.] / Bibl. Naţ a Rep. Moldova, Inst. de Filologie Rom. „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” ; coord. şi realizare ed.: Mariana Cocieru ; înregistrare pe DVD: Mariana Cocieru  ; moderare interviu: Pavel Popa. – Chişinău : BNRM, 2019. – ISBN 978-9975-9712-8-7.

1 disc optic electronic (DVD-ROM ; 4,7 Gb ; 4x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Gb, VOB Player. – Disponibil: www

Vol. 19 : Nicolae Băieşu – valoarea tezaurului folcloric calendaristic. – ISBN 978-9975-3361-3-0.

39(478)(047.53)

P 93

Proiectul naţional „Arhiva de voci” : Interviuri cu personalităţi din domeniul culturii : [în vol.] / Bibl. Naţ a Rep. Moldova, Inst. de Filologie Rom. „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” ; coord. şi realizare ed.: Mariana Cocieru ; înregistrare pe DVD: Mariana Cocieru  ; moderare interviu: Pavel Popa. – Chişinău : BNRM, 2019. – ISBN 978-9975-9712-8-7.

1 disc optic electronic (DVD-ROM ; 4,7 Gb ; 4x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Gb, VOB Player. – Disponibil: www

Vol. 20 : Miroslava Metleaeva : „Nu vreau să ştiu ce mi-i predestinat…”. – ISBN 978-9975-3361-4-7.

821.135.1(478).09(047.53)

P 93

Ciobanu, Constantin I.

Isai Cârmu. Magia cărţii / Constantin I. Ciobanu. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 96 p. : fig. color, fot.

Bibliogr.: p. 95. – Apare cu sprijinul Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-0-0320-9.

75/76.071.1(478) 

C 51

Albu, Luminiţa.

Prinţese din diferite ţări : Carte de colorat / Luminiţa Albu ; il.: Anastasia Panfil. – [Chişinău] : Libelula (PROMO Plus), 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 28 p. : fig.

4000 ex.

ISBN 978-9975-3306-5-7.

087.5 

A 33

Melinti, Maxim.

20 de sfaturi pentru femeile creştine : [în vol.] / preotul Maxim Melinti. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Insula Fericirii, 2019 (Tipogr. „Artpoligraf”) – . – ISBN 978-9975-3103-7-6.

[Vol. 1]. – 2019. – 50 p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-3103-8-3.

27-47 

M 56

Melinti, Maxim.

20 de sfaturi pentru femeile creştine : [în vol.] / preotul Maxim Melinti. – [Chişinău] : Insula Fericirii, 2019 (Tipogr. „Artpoligraf”) – . – ISBN 978-9975-3103-7-6.

Vol. 2. – 2019. – 78 p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-3103-9-0.

27-47 

M 56

Siegle, Anastasia.

7-дневное меню щелочного питания : 38 простых и легких рецептов + таблица вымачивания семян, бобовых и злаковых / Anastasia Siegle. – [Бендер] : Б. и., 2019 (ГУИПП „Бендерская типография „Полиграфист”). – 24 p.

Referinţe bibliogr.: p. 23. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3351-1-9.

641.55(083.12) 

S 54

Fiziologia omului : Ghid de lucrări practice : Pentru studenţii Facultăţii Stomatologie : Semestrul 1 / Victor Vovc, Svetlana Lozovanu, Oleg Arnaut [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra de fiziologie a omului şi biofizică. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 144 p. : fig. color, tab.

150 ex.

ISBN 978-9975-87-532-5.

612.1/.8(076.5) 

F 62

Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei : (ediţia a 29-a), 17-18 octombrie 2019 : Program. Rezumatele comunicărilor / com. şt.: E. Sava [et al.] ; com. org.: A. Boldureanu [et al.]. – Chişinău : Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 64 p. – (Istorie. Arheologie. Muzeologie, ISBN 978-9975-87-140-2).

Antetit.: Muzeul Naţ. de Istorie a Moldovei. – Texte : lb. rom., rusă. – 80 ex.

ISBN 978-9975-87-533-2.

902/904+94+069.01(082)=135.1=161.1 

C 65

„Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare şi incluziune socială”, conferinţă internaţională ştiinţifico-practică (14 ; 2019 ; Chişinău). Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică „Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare şi incluziune socială” = International Conference on Theoretical and Applied Economic Practices „Economic growth in conditions of globalization: welfare and social inclusion”, Ed. a 14-a, October 10-11, 2019 : [în vol.] / sci. com.: Stratan Alexandru (president) [et al.]. – Chişinău : INCE, 2019 – . – ISBN 978-9975-3305-4-1.

Vol. 1. – 2019. – 371 p. : fig. color, tab. – Antetit.: Nat. Inst. for Econ. Research. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex. – ISBN 978-9975-3305-6-5.

3+316.42(082)=135.1=111=161.1

C 84

„Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare şi incluziune socială”, conferinţă internaţională ştiinţifico-practică (14 ; 2019 ; Chişinău). Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică „Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare şi incluziune socială” = International Conference on Theoretical and Applied Economic Practices „Economic growth in conditions of globalization: welfare and social inclusion”, Ed. a 14-a, October 10-11, 2019 : [în vol.] / sci. com.: Stratan Alexandru (president) [et al.]. – Chişinău : INCE, 2019 – . – ISBN 978-9975-3305-4-1.

Vol. 2. – 2019. – 315 p. : fig. color, tab. – Antetit.: Nat. Inst. for Econ. Research. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex. – ISBN 978-9975-3305-7-2.

3+316.42(082)=135.1=111=161.1

C 84

Gheţoi, Petru.

Regatul celor patru crai / Petru Gheţoi. – [Chişinău] : S. n., 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 64 p. : des. color. – (Casa poveştilor, ISBN 978-9975-87-054-2).

3000 ex.

ISBN 978-9975-66-667-1.

821.135.1(478)-8-93 

G 46

Prima mea carte. Mijloace de transport. – [Chişinău] : Biblion, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 14 p. : il. color.

2000 ex.

ISBN 978-9975-148-41-2.

087.5:656  

G 98

Prima mea carte. Animale. – [Chişinău] : Biblion, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 14 p. : il. color.

2000 ex.

ISBN 978-9975-148-42-9.

087.5:59  

G 98

Моя первая книга. Транспорт. – [Кишинэу] : Biblion, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 14 p. : il. color.

1000 ex.

ISBN 978-9975-148-43-6.

087.5:656 

Г 977

Моя первая книга. Животные. – Ed. a 2-a. – [Кишинэу] : Biblion, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 14 p. : il. color.

2000 ex.

ISBN 978-9975-148-44-3.

087.5:59 

Г 977

Кассир, Георги.

Да бъдеш полезен на българския род : (Автобиография) / Георги Кассир ; науч. ред. Иван Думиника. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Lexon-Prim”). – 52 p. : fig., fot.

50 ex.

ISBN 978-9975-3344-7-1.

[929.52+94](=163.2)(478)  

K 286

Marin, Mariana.

Limba şi literatura română : Clasa a 2-a / Mariana Marin, Daniela State ; il.: Igor Vieru [et al.] ; cop.: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 160 p. : il. color. – (Colecţia „Cartier educaţional” / coord. de Viorica Goraş-Postică, ISBN 978-9975-79-896-9).

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare din sursele financiare ale Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. a Rep. Moldova. – 36000 ex.

ISBN 978-9975-86-382-7.

811.135.1+821.135.1.09(075.2) 

M 39

Ciubotaru, Constantin.

Limbaje formale şi automate : Automate cu memorie stivă / Constantin Ciubotaru ; Univ. de Stat „Dimitrie Cantemir”, Inst. de Matematică şi Informatică „Vladimir Andrunachievici”. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Biotehdesign”). – 108 p. : fig.

Bibliogr.: p. 100-101 (22 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-108-82-9.

004.43:519.713(075.8)  

C 55

Munteanu, Elena.

Roua Sufletului : Poezii creştine / Elena Munteanu ; cuvânt înainte: Octavian Moşin ; cop.: Ion Trofim. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Reclama”). – 440 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-72-397-8.

821.135.1(478)-1 

M 95

Ţăruş, Arcadie.

Atât : Versuri / Arcadie Ţăruş ; concept, cop., foto: Mihai Ţăruş. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 40 p. : fig. color,  fot.

Texte : lb. rom., rusă. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3356-9-0.

821.135.1(478)-1+75.071.1(478)=135.1=161.1 

Ţ 22

Пармакли, Д. М.

Эффективность использования земли в сельском хозяйстве АТО Гагаузия: теория и практика / Д. М. Пармакли ; Н.-и. центр Гагаузии им. М. В. Маруневич. – Комрат : Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М. В. Маруневич, 2019. – 278 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 261-262 (50 tit.). – 30 ex.

ISBN 978-9975-3321-9-4.

332.2:631(478-29) 

П 183

Ляшенко, Ольга.

Рабочая тетрадь Nr 1 к учебнику „Русская речь” : для 5 класса гимназии с румынским языком обучения / Ольга Ляшенко, Светлана Бабич ; Гл. упр. образования, молодежи и спорта, мун. Кишинэу, Муниципальное методическое объединение учителей русского языка. – Кишинэу : S. n., 2019 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 32 p. : fig.

300 ex.

ISBN 978-9975-134-67-5.

811.161.1’243(075.3) 

Л 990

Основы теории и методики спортивной тренировки : Учебное пособие / Бусуйок С. Л., Браниште Г. С., Дорган В. П. [и др.] ; Гос. ун-т физ. воспитания и спорта Респ. Молдова. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Valinex”). – 493 p. : tab.

Bibliogr.: 467-493 (313 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-68-379-1.

796.011.3(075.8)

O-753

Цыгуля, Ион.

Вселенная : генезис / Ион Цыгуля. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print-Caro”) – . – ISBN 978-9975-89-134-9.

Книга 2 : „Круги мироздания”. – 2019. – 157 p. : fig. color. – Referinţe bibliogr.: p. 147-155 (160 tit.). – 50 ex. – ISBN 978-9975-56-692-6.

113/119 

Ц 586

Скляр, П. А.

Испытания сельскохозяйственной техники / П. А. Скляр, Ю. В. Мельник ; Гос. аграрный ун-т Молдовы. – Кишинэу : Государственный Аграрный Университет Молдовы, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 336 p. : fig. color, tab.

Bibliogr.: p. 283-286 (66 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-64-309-2.

631.3(075.8)

С 439

Asistenţa spitalicească oferită copiilor : Ghid de conduită pentru cele mai răspândite afecţiuni la copii : Ghid de buzunar / World Health Organization. – Ed. a 2-a – [Chişinău] : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 434 p. : fig., tab.

Index : p. 405-412. – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Coop. – 1200 ex.

ISBN 978-9975-3360-0-0.

614.253:616-053.2

A 86

Railean, Victor.

Memoriile veteranilor războiului din Afganistan r-lui Basarabeasca = Воспоминания ветеранов афганской войны Бессарабского района / Railean Victor. – Basarabeasca : S. n., 2019 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 281 p. : fig., fot.

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 30 ex.

ISBN 978-9975-134-68-2.

355.292:94(478)=135.1=161.1

R 21

Dună, Teodor.

Minunata lume : poeme alese / Teodor Dună ; fot. de Eugen Vuţescu ; concepţie graf.: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 256 p. : fot. – (Cartier de colecţie / coord.: Em. Galaicu-Păun, Dorin Onofrei, ISBN 978-9975-86-093-2 ; Nr 21).

500 ex.

ISBN 978-9975-86-383-4.

821.135.1-1 

D 94

Fruntaşu, Iulian.

Eseu asupra încremenirii : O istorie subiectivă a Republicii Moldova / Iulian Fruntaşu. – [Chişinău] : Cartier, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 192 p. – (Colecţia „Cartier istoric” / coord. de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).

Referinţe bibliogr. în subsol. – Indice de nume : p. 187-189. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 700 ex.

ISBN 978-9975-86-384-1.

94(478) 

F 94

Guida, Francesco.

România în secolul XX / Francesco Guida ; trad. din lb. ital. de Dragoş Cojocaru. – [Chişinău] : Cartier, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 384 p. – (Colecţia „Cartier istoric” / coord. de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).

Bibliogr.: p. 339-372. – Indice de nume : p. 373-382. – 500 ex.

ISBN 978-9975-86-385-8.

94(498)”19″  

G 95

Nicu, Ghenadie.

Un link spre nicăieri / Ghenadie Nicu. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 60 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-0-0321-6.

821.135.1(478)-1 

N 68

Grecu, Mircea.

A story about lost happiness : (Antidrug tale for primary school children) / Mircea Grecu, Jana Grecu ; il.: Igor Hmelnitsky. – Chişinău : Arc, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 60 p. : il. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-0-0322-3.

821.135.1(478)-34-93=111 

G 79

Boldişor, Veronica.

Ilustre personalităţi române în destinul Basarabiei / Veronica Boldişor ; des.: Alexandru Roşca-Ceban ; Proiectul „Românii din jurul României” ; coord.: Vasile Şoimaru. – Chişinău : Serebia, 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 220 p. : fot.

500 ex.

ISBN 978-9975-66-668-8.

821.135.1(478).09:94(478)  

B 66

Afişul Moldovei : Afiş social-politic şi satiric (1949-1992) din colecţia de artă şi hărţi a Bibliotecii Naţionale : Album / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova, Proiectul editorial „Moldavica” ; alcăt.: Svetlana Miron ; dir. gen.: Elena Pintilei. – Chişinău : BNRM, 2019. – 230 p. : fig. color. – (Colecţia „Plasticienii Moldovei”, ISBN 978-9975-4493-6-6).

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader.

Bibliogr.: p. 216. – Index de aut. şi lucrări : p. 217-227.

ISBN 978-9975-3361-5-4.

766:027.54(478)(084.5) 

A 25

Pomazanovschi, Irina.

25+ picture-based warm-ups and lead-ins : Teacher’s resource book / Irina Pomazanovschi. – [Chişinău] : S. n., 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 56 p. : fig. color, fot. color.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-694-0.

811.111(075)  

P 77

„Integrare prin cercetare şi inovare”, conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională (2019 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, 7-8 noiembrie 2019 : Rezumate ale comunicărilor : [în vol.] / com. org.: Gheorghe Ciocanu [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2019 – . – ISBN 978-9975-149-49-5.

Vol. 2 : Ştiinţe sociale. – 2019. – 261 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. de Stat din Moldova. – Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-149-51-8.

082:378(478-25)=00

I-58

Davidescu, Elena.

Psihopedagogia preşcolarităţii : Suport de curs / Elena Davidescu, Tatiana Tintiuc ; Inst. de Formare Continuă, Catedra Pedagogie şi Psihologie. – Chişinău : Institutul de Formare Continuă, 2019. – 218 p. : fig.

Bibliogr.: p. 215-218 (35 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3325-5-2.

373.2.015.3(075.8)  

D 23

Elaborarea şi susţinerea tezelor de an, tezelor de calificare suplimentară şi a tezelor de recalificare profesională : Ghid metodologic / Tatiana Tintiuc, Ion Spinei, Elena Davidescu [et al.] ; Inst. de Formare Continuă. – Chişinău : Institutul de Formare Continuă, 2019. – 24 p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 15 (6 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3325-6-9.

378(076.5)

E 35

Davidescu, Elena.

Didactica preşcolară : Suport de curs / Elena Davidescu, Tatiana Tintiuc ; Inst. de Formare Continuă, Catedra Pedagogie şi Psihologie. – Chişinău : Institutul de Formare Continuă, 2019. – 147 p. : fig.

Bibliogr.: p. 146-147 (21 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3325-7-6.

373.2.02

D 23

Kićović-Pejaković, Sneźana.

De ziua ta / Sneźana Kićović-Pejaković ; trad. din engl.: Victor Ursu ; il. de Aleksandar Zolotić. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Imprimat în China). – 420 p. : il. color.

Tit. orig.: For Your Birthday. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0323-0.

821.111-34-93

K 42

Ţîcu, Octavian.

Homo Moldovanus Sovietic : Teorii şi practici de construcţie identitară în R(A)SSM (1924-1989) / Octavian Ţîcu. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 420 p.

Bibliogr.: p. 407-417. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-0-0324-7.

94(478)”1924/1989″

Ţ 58

Robot, Alexandru.

Scrieri : Eseu. Publicistică. Cronici. Interviuri / Alexandru Robot ; ed. îngrijită şi pref. de Nina Corcinschi. – Chişinău : Ştiinţa, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 480 p. – (Colecţia „Moştenire”, ISBN 978-9975-67-986-2).

Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 500 ex.

ISBN 978-9975-85-185-5.

821.135.1-8

R 62

Ciobanu, Mircea V.

Eugen Lungu între spaţiile şi oglinzile timpului / Mircea V. Ciobanu. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 289 p. : fot., fot. color. – (Dialoguri la focul din vatră, ISBN 978-9975-54-187-9).

Bibliogr.: p. 217-219. – Apare cu sprijinul Min. Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-453-5.

821.135.1(478).09(092)

C 51

Ciocanu, Maria.

Cartea etnografului : Colecţii muzeale, obiceiuri şi tradiţii populare / Maria Ciocanu ; Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală. – Chişinău : Cartdidact, 2019. – 528 p.

Text parţial : lb. rusă. – Cuprins, introducere paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3354-3-0.

398:069.5(478)

C 51

В круге чтения : Литературный альманах / Тираспол. отд-ние Союза писателей России, OO „Ассоциация „Педагогические инновации”, „О-во рус. словесности” ГОУ ПГУ им. Т. Г, Шевченко ; редкол.: Сергей Заяц (гл. ред.) [и др.] ; худож.: Р. Задорожний. – Тираспол : TesLine, 2019 – . – ISBN 978-9975-3189-7-6.

Nr 2. – 2019. – 104 p. : fig., tab. – 100 ex. – Referinţe bibliogr. în subsol. – ISBN 978-9975-3295-9-0.

821-82

В 568

Toca, Alexei.

Proiectarea dimensional optimală a tehnologiilor de prelucrare mecanică : Note de curs / Alexei Toca, Aurel Stroncea, Ion Ruşica ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Ingineria Fabricaţiei. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. – 61 p. : fig.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 58 (8 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-598-5.

621.9(075.8)

T 67

Raport de supraveghere epidemiologică : Studiul naţional de prevalenţă de moment a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi consumul antimicrobienelor în spitalele din Republica Moldova, a. 2018 / Busuioc Ecaterina, Caterenciuc Natalia, Furtună Nicolae [et al.] ; Min. Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Agenţia Naţ. pentru Sănătate Publică. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 184 p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 100 ex.

ISBN 978-9975-87-535-6.

614.4:616.9(478)(047) 

R 25

O temă în literatură: familia, şcoala/ studiu introd., sel. a textelor şi note biobibliogr. de Mariana Jitari. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 224 p. – (Colecţia „Câmpul de lectură”, ISBN 978-9975-67-968-8).

Note bibliogr.: p. 213-223. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 600 ex.

ISBN 978-9975-85-186-2.

821.135.1-82+821.135.1(478)-82

O-88

„Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare”, conferinţă ştiinţifică internaţională (11 ; 2019 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională „Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare” = International scientific conference „Cultural heritage: research, valorization, promotion”, Ed. a 11-a: De la cunoaştere spre salvgardare şi conservare : Programul şi rezumatele comunicărilor, Chişinău, 29-31 octombrie 2019 / com. şt., com. org.: Victor Ghilaş (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Notograf Prim”). – 160 p.

Antetit.: Inst. Patrimoniului Cultural. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – 200 ex.

ISBN 978-9975-84-104-7.

008+7/9(082)=135.1=111=161.1 

P 44

     Традиционные средства физкультурного образования молдован : Учебное пособие / сост.: О. И. Самолюк, А. П. Шеметов. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Valinex”). – 139 p. : tab.

Bibliogr.: p. 138 (17 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-68-380-7.

796.011(075.8) 

T 650

Физическое воспитание младших школьников во внеурочной системе занятий : Учебно-методическое пособие / сост.: О. И. Самолюк, А. П. Шеметов. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Valinex”). – 111 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 110 (10 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-68-381-4.

796.011(075) 

Ф 505

Sârghii, Viorel.

Reglementarea juridică a aplicării valorii în vamă la mărfurile importate în Republica Moldova / Viorel Sârghii, Armenic Alexandru ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Tipocart Print”). – 152 p.

Adnot.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 139-150 (158 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3340-3-7.

339.543.012.23(478) 

S 23

„Biotehnologii avansate – realizări şi perspective”, simpozion ştiinţific internaţional (5 ; 2019 ; Chişinău). Biotehnologii avansate – realizări şi perspective : Simpozionul Ştiinţific Internaţional = Advanced biotechnologies – achievements and prospects : International Scientific Symposium, (Ed. a 5-a), 21-22 Octombrie 2019, Chişinău : Teze / com. şt.: Botnari Vasile [et al.] ; com. org.: Andronic Larisa (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 194 p.

Antetit.: Inst. de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – În red. aut. – Index de aut.: p. 191-193. – 300 ex.

ISBN 978-9975-56-695-7.

631.147+60(082)=135.1=111=161.1

B 53

„Tradiţie şi inovaţie în educaţie”, simpozion ştiinţific internaţional (2019 ; Chişinău). Tradiţie şi inovaţie în educaţie : Materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional, 18-19 octombrie, 2019 / com. şt.: Eduard Coropceanu [et al.] ; com. org.: Galina Chirică [et al.]. – Chişinău : US Tiraspol, 2019 – . – ISBN 978-9975-76-288-5.

Vol. 1 : Învăţământul general: tradiţie şi inovaţie. – 2019. – 299 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. de Stat din Tiraspol. – Texte : lb. rom., fr., engl., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., fr., engl., alte lb. străine. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-76-289-2.

37(082)=00 

T  80

„Tradiţie şi inovaţie în educaţie”, simpozion ştiinţific internaţional (2019 ; Chişinău). „Tradiţie şi inovaţie în educaţie” : Materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional, 18-19 octombrie, 2019 / com. şt.: Eduard Coropceanu [et al.] ; com. org.: Galina Chirică [et al.]. – Chişinău : US Tiraspol, 2019 – . – ISBN 978-9975-76-288-5.

Vol. 2 : Învăţământul superior: clasic versus modern. – 2019. – 267 p. – Antetit.: Univ. de Stat din Tiraspol. – Texte : lb. rom., engl., polonă, alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl., polonă, alte lb. străine. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-76-290-8.

37(082)=00 

T 80

Volniţchi, Igor.

Condamnaţi la viaţă : Trilogie : Călătorind pe aripi de înger. Învaţă-mă să mor. 40 de zile şi o clipă suspendată / Igor Volniţchi ; des.: Andrei Lunevi. – Chişinău : Casa Editurii 11, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 528 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-3266-3-6.

821.135.1(478)-31 

V-87

Gaiciuc, Victor.

Uniunea Ofiţerilor din Republica Moldova : 20 ani de activitate : [album] / Victor Gaiciuc, Ghenadi Kondratenko, Boris Şapovalov ; coord.: Ghenadi Kondratenko, Efim Donos ; trad.: Valentina Coşuleţ ; imagini: Victor Pamfil, Efim Donos ; Uniunea Ofiţerilor din Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 112 p. : fot. color.

Aut. sunt indicaţi în caseta tehn. – Texte : lb. rom., rusă. – 300 ex.

ISBN 978-9975-87-534-9.

355.3(478)(084.12)=135.1=161.1  

G 14

Гуцул, Вера Филимоновна.

Формула успеха : 3 класс / Гуцул Вера Филимоновна. – Кишинэу : Lyceum, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 64 p. : fig., tab.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3353-3-1.

373.3.015 

Г 977

Lari, Leonida.

Amurg pe nouri / Leonida Lari ; cop. şi prez. graf.: Iurie Babii. – Chişinău : Princeps, 2019 (Tipogr. „Arva Color”). – 112 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-3241-9-9.

821.135.1(478)-1 

L 22

Cantemir, Dimitrie.

Opere / Dimitrie Cantemir ; st. introd., note şi iconografie de Andrei şi Valentina Eşanu ; trad. din lb. latină şi indici de Dan Sluşanschi ; cop.: Romeo Şveţ. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2019 (Combinatul Poligrafic). – (Colecţia „Moştenire”, ISBN 978-9975-67-986-2). – ISBN 978-9975-85-187-9.

Descrierea stării de odinioară şi de astăzi a Moldovei. – 2019. – 392 p. : fig., tab. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Indici: p. 342-371. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 700 ex. – ISBN 978-9975-85-188-6.

821.135.1(478)-94

C 19

Grosu, Elena.

Dicţionar de sinonime : lexic, expresii, locuţiuni / Elena Grosu ; pref.: Cristina Florescu ; cop.: Ştefan Eşanu. – Ed. a 3-a, rev. şi augmentată. – Chişinău : Epigraf, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 376 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-60-330-0.

811.135.1’374.2’373.421

G 88

Iuga, Nora.

Nicio certitudine din partea aceasta de lume / Nora Iuga ; antologie alcăt. de Rita Chirian ; fot. de Nicolae Pojoga ; concepţie graf.: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 256 p. : fot. – (Cartier de colecţie / coord.: Em. Galaicu-Păun, Dorin Onofrei, ISBN 978-9975-86-093-2 ; Nr 22).

500 ex.

ISBN 978-9975-86-386-5.

821.135.1-8 

I-92

Plăieşu, Raisa.

De la şapte ani încoace : Versuri creştine / Raisa Plăieşu ; prez. graf.: Viorica Didic Vlas, Aurel Guţu ; fot.: Raisa Plăieşu. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Reclama”). – 117 p. : fot., il.

200 ex.

ISBN 978-9975-58-199-8.

821.135.1(478)-1 

P 70

Gorea, Svetlana.

Ghid metodologic la disciplina Etica pedagogică / Svetlana Gorea, Sofia Căpăţînă ; coord. şt.: Silistraru Nicolae ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Pedagogie şi Psihologie Gen. – Chişinău : Pulsul Pieţei, 2019. – 51 p. : tab.

Bibliogr. la sfârşitul modulelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3342-1-1.

37.015.31:17(075) 

G 70

Ceban, Veronica.

Educaţia parentală pozitivă. Cum să devii un părinte eficient : Ghid metodologic : pentru părinţi, psihologi şcolari, diriginţi/cadre didactice / Ceban Veronica, Calaraş Carolina ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Primex-Com”). – 175 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 132-141 (121 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3359-1-1.

37.018.1(075) 

C 33

Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice : [în vol.] / Univ. Agrară de Stat din Moldova, Fac. de Medicină Veterinară ; red.-şef : Liviu Volconovici. – Chişinău : UASM, 2019 – . – ISBN 978-9975-64-271-2.

Vol. 54 : Medicină Veterinară : materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „45 ani de învăţământ superior medical veterinar din Republica Moldova”. – 2019. – 528 p. : diagr., fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-64-310-8.

636.09:378(082)=135.1=111=161.1 

U 56

Belea, Veronica.

Mediul educaţional în instituţia de educaţie timpurie : (culegeri de articole şi proiecte de activitate) / Belea Veronica, Manoli Tatiana, Meşteriuc Graţiela ; colab.: Hadji-Bandalac Mariana [et al.]. – Chişinău : Tipografia „Foxtrot”, 2019. – 135 p.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 40 ex.

ISBN 978-9975-89-142-4.

373.21(082)  

B 42

Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice : [et al.] / Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău ; coord. şt.: Ludmila Armaşu-Canţîr (preşedinte) ; col. red.: Radu Toma [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”) – . – (Analele ştiinţifice ale doctoranzilor şi competitorilor, ISBN 978-9975-46-235-8). – ISBN 978-9975-46-420-8. – ISSN 1857-0267.

Vol. 18, Partea 1. – 2019. – 349 p. : tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN  9975-46-421-1.

082:378.637(478-25)=135.1=161.1 

P 93

Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice : [et al.] / Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău ; coord. şt.: Ludmila Armaşu-Canţîr (preşedinte) ; col. red.: Radu Toma [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”) – . – (Analele ştiinţifice ale doctoranzilor şi competitorilor, ISBN 978-9975-46-235-8). – ISBN 978-9975-46-420-8. – ISSN 1857-0267.

Vol. 18, Partea 2. – 2019. – 371 p. : fig., tab. – Rez.: lb. rom 978-9975-46-422-2. 

082:378.637(478-25) 

P 93

Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice : [et al.] / Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău ; coord. şt.: Ludmila Armaşu-Canţîr (preşedinte) ; col. red.: Radu Toma [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”) – . – (Analele ştiinţifice ale doctoranzilor şi competitorilor, ISBN 978-9975-46-235-8). – ISBN 978-9975-46-420-8. – ISSN 1857-0267.

Vol. 18, Partea 3. – 2019. – 269 p. : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-46-423-9.

082:378.637(478-25)

P 93

Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice : [et al.] / Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău ; coord. şt.: Ludmila Armaşu-Canţîr (preşedinte) ; col. red.: Radu Toma [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”) – . – (Analele ştiinţifice ale doctoranzilor şi competitorilor, ISBN 978-9975-46-235-8). – ISBN 978-9975-46-420-8. – ISSN 1857-0267.

Vol. 18, Partea 4. – 2019. – 263 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul Progr. Uniunii Europene ERASMUS+573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP „European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova” – HRLAW. – 100 ex. – ISBN 978-9975-46-424-6.

082:378.637(478-25)=135.1=161.1 

P 93

Rusu, Oleg.

Resocializarea persoanelor supuse pedepsei cu închisoare prin prisma standardelor în domeniul drepturilor omului : Suport de curs : Ciclul 2 de studii (studii superioare de masterat) / Oleg Rusu ; Acad. „Ştefan cel Mare” a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Fac. Drept, Catedra Ştiinţe Penale. – Chişinău : Cartea Militară, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 284 p.

Bibliogr.: p. 257-283 (264 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul Progr. Uniunii Europene ERASMUS+573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP „European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova” – HRLAW. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3362-1-5.

343.82:342.7(075.8) 

R 96

Rusu, Oleg.

Resocializarea persoanelor supuse pedepsei cu închisoare prin prisma standardelor în domeniul drepturilor omului : Curriculum : Ciclul 2 de studii (studii superioare de masterat) / Oleg Rusu ; Acad. „Ştefan cel Mare” a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Fac. Drept, Catedra Ştiinţe Penale. – Chişinău : Cartea Militară, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 38 p. : tab.

Bibliogr.: p. 26-35. – Apare cu sprijinul Progr. Uniunii Europene ERASMUS+573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP „European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova” – HRLAW 100 ex.

ISBN 978-9975-3362-0-8.

343.82:342.7(073.8) 

R 96

Belecciu, Ştefan.

Protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţii de risc : Suport de curs : Ciclul 2 de studii (studii superioare de masterat) / Ştefan Belecciu, Vitalie Ionaşcu; Acad. „Ştefan cel Mare” a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Fac. Drept, Catedra Drept Poliţienesc. – Chişinău : Cartea Militară, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 260 p. : fig. color.

Bibliogr.: p. 248-259 (118 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul Progr. Uniunii Europene ERASMUS+573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP „European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova” – HRLAW. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3362-2-2.

343.137.5(075.8)  

B 42

Belecciu, Ştefan.

Protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţii de risc : Curriculum : Ciclul 2 de studii (studii superioare de masterat) / Ştefan Belecciu, Vitalie Ionaşcu; Acad. „Ştefan cel Mare” a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Fac. Drept, Catedra Drept Poliţienesc. – Chişinău : Cartea Militară, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 46 p. : tab.

Bibliogr.: p. 24-34 (107 tit.). – Apare cu sprijinul Progr. Uniunii Europene ERASMUS+573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP „European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova” – HRLAW. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3362-3-9.

343.137.5(073.8)  

B 42

Belecciu, Ştefan.

Protecţia juridică a drepturilor omului în activitatea poliţiei : Suport de curs : Ciclul 2 de studii (studii superioare de masterat) / Ştefan Belecciu, AlbertAntoci ; Acad. „Ştefan cel Mare” a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Fac. Drept, Catedra Drept Poliţienesc. – Chişinău : Cartea Militară, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 180 p.

Bibliogr.: p. 6 (7 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul Progr. Uniunii Europene ERASMUS+573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP „European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova” – HRLAW. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3362-4-6.

342.7:351.74(075.8)  

B 42

Belecciu, Ştefan.

Protecţia juridică a drepturilor omului în activitatea poliţiei : Curriculum : Ciclul 2 de studii (studii superioare de masterat) / Ştefan Belecciu, Albert Antoci ; Acad. „Ştefan cel Mare” a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Fac. Drept, Catedra Drept Poliţienesc. – Chişinău : Cartea Militară, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 26 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 19-25. – Apare cu sprijinul Progr. Uniunii Europene ERASMUS+573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP „European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova” – HRLAW. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3362-5-3.

342.7:351.74(073.8)  

B 42

Rusnac, Constantin.

Justiţia pentru copii : Suport de curs : Ciclul 2 de studii (studii superioare de masterat) / Constantin Rusnac, Anatolie Andronache ; Acad. „Ştefan cel Mare” a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Fac. Drept, Catedra Procedură Penală Criminalistică. – Chişinău : Cartea Militară, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 250 p. : tab.

Bibliogr.: p. 238-249 (116 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul Progr. Uniunii Europene ERASMUS+573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP „European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova” – HRLAW. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3362-6-0.

343.137.5(075.8) 

R 94

Cojocaru, Radion.

Justiţia pentru copii : Curriculum : Ciclul 2 de studii (studii superioare de masterat) / Radion Cojocaru, Constantin Rusnac ; Acad. „Ştefan cel Mare” a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Fac. Drept, Catedra Procedură Penală Criminalistică. – Chişinău : Cartea Militară, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 34 p. : tab.

Bibliogr.: p. 19-23 (54 tit.). – Apare cu sprijinul Progr. Uniunii Europene ERASMUS+573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP „European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova” – HRLAW. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3362-7-7.

343.137.5(073.8)

C 61

Cojocaru, Radion.

Jurisprudenţa ChEDO în materia dreptului penal : Suport de curs : Ciclul 3 de studii (studii superioare de doctorat) / Radion Cojocaru, Iurie Larii ; Acad. „Ştefan cel Mare” a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Fac. Drept, Specialitatea: 554.01 – Drept penal şi execuţional penal ; 554.02 – Criminologie. – Chişinău : Cartea Militară, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 138 p.

Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul Progr. Uniunii Europene ERASMUS+573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP „European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova” – HRLAW. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3362-8-4.

341.4+341.645(4)(075.8) 

C 61
Cojocaru, Radion.

Jurisprudenţa ChEDO în materia dreptului penal : Curriculum : Ciclul 3 de studii (studii superioare de doctorat) / Radion Cojocaru, Iurie Larii ; Acad. „Ştefan cel Mare” a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Fac. Drept, Specialitatea: 554.01 – Drept penal şi execuţional penal ; 554.02 – Criminologie. – Chişinău : Cartea Militară, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 36 p. : tab.

Bibliogr.: p. 25-26 (15 tit.). – Apare cu sprijinul Progr. Uniunii Europene ERASMUS+573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP „European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova” – HRLAW. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3362-9-1.

341.4+341.645(4)(073.8) 

C 61
Carp, Simion.

Dreptul refugiaţilor : Suport de curs : Ciclul 2 de studii (studii superioare de masterat) / Simion Carp, Roman Staraşciuc ; Acad. „Ştefan cel Mare” a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Fac. Drept, Catedra Ştiinţe Penale. – Chişinău : Cartea Militară, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 188 p.

Bibliogr.: p. 175-186 (115 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul Progr. Uniunii Europene ERASMUS+573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP „European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova” – HRLAW. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3363-0-7.

341.215.4(075.8) 

C 26

Carp, Simion.

Dreptul refugiaţilor : Curriculum : Ciclul 2 de studii (studii superioare de masterat) / Simion Carp, Roman Staraşciuc ; Acad. „Ştefan cel Mare” a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Fac. Drept, Catedra Ştiinţe Penale. – Chişinău : Cartea Militară, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 38 p. : tab.

Bibliogr.: p. 28-36. – Apare cu sprijinul Progr. Uniunii Europene ERASMUS+573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP „European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova” – HRLAW. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3363-1-4.

341.215.4(073.8) 

C 26

Pavlencu, Mariana.

Protecţia juridică a peroanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării : Suport de curs : Ciclul 2 de studii (studii superioare de doctorat) / Mariana Pavlencu ; Acad. „Ştefan cel Mare” a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Fac. Drept, Catedra Drept Public şi Securitate a Frontierei. – Chişinău : Cartea Militară, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 274 p. : fig.

Bibliogr.: p. 245-273 (50 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul Progr. Uniunii Europene ERASMUS+573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP „European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova” – HRLAW. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3363-2-1.

342.726-056.26(075.8) 

P 47

Pavlencu, Mariana.

Protecţia juridică a peroanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării : Curriculum : Ciclul 2 de studii (studii superioare de doctorat) / Mariana Pavlencu ; Acad. „Ştefan cel Mare” a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Fac. Drept, Catedra Drept Public şi Securitate a Frontierei. – Chişinău : Cartea Militară, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 32 p. : tab.

Bibliogr.: p. 22-24 (24 tit.). – Apare cu sprijinul Progr. Uniunii Europene ERASMUS+573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP „European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova” – HRLAW. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3363-3-8.

342.726-056.26(073.8) 

P 47

Pintea, Ioan.

Faţă către faţă (1992-2019) : Poeme alese / Ioan Pintea. – [Chişinău] : Cartier, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 257 p. : fot. – (Cartier de colecţie, ISBN 978-9975-86-093-2 ; Nr 23).

500 ex.

ISBN 978-9975-86-387-2.

821.135.1-1 

P 66

Şumilo, A. M.

Rolul organizaţiilor neguvernamentale în domeniul formării şi dezvoltării drepturilor omului : (exemple de activism succesiv în domeniul protecţiei drepturilor omului) : Manual / A. M. Şumilo, N. I. Kravciuk ; Org. Obştească Ecologică Ucraineană „MAMA-86” (Ucraina), Org. Obştească „Centrul Republican „GUTTA-CLUB” (Rep. Moldova). – Chişinău : Cartea Militară, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 228 p.

Bibliogr.: p. 175-192. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Indicatorul de subiecte : p. 224-226. – Apare cu sprijinul Progr. Uniunii Europene ERASMUS+573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP „European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova” – HRLAW. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3363-4-5.

342.7+061.2(075.8) 

Ş 95

Rusnac, George.

Etimologia structurală : (geneza vocabularului expresiv românesc: cercetarea sistemică a factorului intern) / George Rusnac. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 427 p.

Bibliogr.: p. 407-426 (361 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 20 ex.

ISBN 978-9975-149-52-5.

811.135.1’373.6 

R 94

Le français : Niveau A1 / Ala Bujor, Eugenia Onufrei, Maria Scobioală [et al.] ; com. de evaluare: Angela Solcan [et al.] ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – Chişinău : Arc, 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 113 p. : fig. color, tab.

10000 ex.

ISBN 978-9975-0-0325-4.

811.133.1(075)

L 39

Le français : Niveau A1.1 / Ala Bujor, Eugenia Onufrei, Maria Scobioală [et al.] ; com. de evaluare: Angela Solcan [et al.] ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – Chişinău : Arc, 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 113 p. : fig. color, tab.

10000 ex.

ISBN 978-9975-0-0326-1.

811.133.1(075)

L 39

Le français : Niveau A1.2 / Ala Bujor, Eugenia Onufrei, Maria Scobioală [et al.] ; com. de evaluare: Angela Solcan [et al.] ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – Chişinău : Arc, 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 113 p. : fig. color, tab.

10000 ex.

ISBN 978-9975-0-0327-8.

811.133.1(075)

L 39

Cojocaru-Borozan, Maia.

Psihologia comunicării : Suport de curs / Cojocaru-Borozan Maia, Ohrimenco (Boţan) Aliona ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”, Fac. Ştiinţe ale Educaţiei şi Informatică, Catedra Pedagogie Preşcolară, Educaţia Fizică şi Dans. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 179 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 164-167 (61 tit.). – 30 ex.

ISBN 978-9975-134-69-9.

316.77:159.9(075.8) 

C 61

Maximciuc, Victoria.

Tulburări de limbaj în disontogenii : [pentru uzul studenţilor] / Victoria Maximciuc. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 240 p. : fig., fot., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 192-198 (99 tit.). – 30 ex.

ISBN 978-9975-134-70-5.

376.36:616.89-008.1(075.8)

M 51

Стратан, Александр.

Инвестиции в агробизнес : (Практическое руководство для принятия управленческих решений) / Александр Стратан, Тудор Бажура ; Нац. ин-т экон. исслед. – Кишинэу : INCE, 2019. – 122 p. : fig. color, tab.

Bibliogr.: p. 70-71 (33 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3305-8-9.

330.332.2:338.43  

C 833

Tarifele de costuri şi normativele veniturilor nete în agricultură : Ghid practic / Tudor Bajura, Alexandru Stratan, Anatolie Ignat [et al.] ; Inst. Naţ. de Cercet. Econ. (INCE). – Chişinău : INCE, 2019. – 184 p.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3305-9-6.

338.5:338.43 

T 23

Gavril Gaydarcı : Monografıyalar, bılım statyalar, aklına getırmeklär / Gagauziya M. V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezi ; hazırlayan: Mariya Kopuşçu. – [Komrat] : Gagauziya M. V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezi, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – (Gagauzologiya XIX-XXI asirlerdä, ISBN 978-9975-3265-3-7). – ISBN 978-9975-3265-1-3.

T. 2. – 2019. – 360 p. – Texte : lb. găgăuză, rusă. – Bibliogr.: p. 346-356. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex. – ISBN 978-9975-3365-0-5.

811.512.165(092)=161.1=512.165 

G 26

Codreanu, Aurelia.

Texte literare : Antologie / Aurelia Codreanu, Svetlana Stanţieru. – [Bălţi] : US „Alecu Russo”, 2019. – 250 p.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader.

Bibliogr.: p. 248-250.

ISBN 978-9975-50-238-2.

821.09:811.135.1 

C 60

Caiet de exerciţii la istorie : Clasa a 10-a / Corina Lungu, Viorica Bujor, Svetlana Vasilachi [et al.]. – [Chişinău] : Balacron, 2019. – 88 p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-66-669-5.

94(=135.1)+94(100)(076.5) 

C 12

Учебная тетрадь по истории : 5 класс / Корина Лунгу, Виорика Бужор, Светлана Василаки [и др.]. – Кишинэу : Balacron, 2019. – 72 p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 800 ex.

ISBN 978-9975-66-670-1.

94(=135.1)+94(100)(076.5)  

У 910

Simpozion de numismatică (18 ; 2019 ; Chişinău). Al XVIII-lea simpozion de numismatică : Programul şi rezumatele comunicărilor, 24-25 octombrie 2019 / com. şt.: Eugen Sava (preşedinte) [et al.] ; com. org.: Ana Boldureanu (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 52 p. : fig.

Antetit.: Muzeul Naţ. de Istorie a Moldovei, Soc. Numismatică din Rep. Moldova, Inst. de Arheologie „Vasile Pârvan” al Acad. Române. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – 60 ex.

ISBN 978-9975-87-536-3.

737(082)=135.1=111=161.1 

S 58

„Latinitate, Romanitate, Românitate”, conferinţă ştiinţifică inernaţională (3 ; 2019 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică inernaţională „Latinitate, Romanitate, Românitate”, Ed. a 3-a, 31 octombrie – 2 noiembrie 2019 : Program şi rezumatele comunicărilor / com. şt.: Aurelia Hanganu [et al.] ; com. org.: Liliana Rotaru [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 72 p.

Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Filozofie, Univ. de Stat „Dimitrie Cantemir”, Inst. „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni [et al.]. – Texte paral. : lb. rom.-engl., rom.-fr., rom.-rusă. – 50 ex.

ISBN 978-9975-87-537-0.

94(478)+94(498)+32(082)=00 

L 26

Buimestru, Lilia.

Formarea profesională a conducătorilor de autovehicole, categoria C : Proiectare didactică / Lilia Buimestru ; consultant: Nicolae Manole, Serghei Andruşca. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „MS Logo”). – 87 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 4. – 250 ex.

ISBN 978-9975-3327-3-6.

656.1.05(075) 

B 90

Наши горизонты : Литературный альманах бендерских писателей / сост.: М. И. Гончарова ; обл.: В. З. Габдрахманов, А. Г. Тихонов. – Бендеры : Б. и., 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 330 p. : fig., fot., tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 60 ex.

ISBN 978-9975-56-696-4.

821.161.1(478)-82 

H 372

Vulpe-Dascăl, Eliza.

Simfonia tinereţii : Versuri. Debut literar / Eliza Vulpe-Dascăl ; cop.: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 106 p. : il.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-398-5.

821.135.1(478)-1 

V-98

Zaiţev, Elena.

Înveşmântează-mă în toamnă : Versuri / Elena Zaiţev ; pref.: Marcela Mardare ; cop.: Ruxanda Romanciuc, Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos,  2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 59 p. : il.

500 ex.

ISBN 978-9975-72-399-2.

821.135.1(478)-1

Z 21

„Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii şi a societăţii civile”, conferinţă ştiinţifică internaţională a tinerilor cercetători (4 ; 2019 ; Chişinău). Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii şi a societăţii civile : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale a Tinerilor Cercetători Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în educaţia tinerei generaţii şi a societăţii civile, Ed. a 4-a, 30 octombrie 2019 / ed.: Adrian Dolghi, Natalia Grădinaru ; com. şt.: Victor Ghilaş [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Notograf Prim”). – 288 p. : fig. color, n. muz., tab.

Antetit.: Inst. Patrimoniului Cultural. – Texte : lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – Apare cu sprijinul Min. pentru Românii de Pretutindeni. – 200 ex.

ISBN 978-9975-84-105-4 (Notograf Prim).

008:378(082)=135.1=111

V-20

Ghid de Bune Practici pentru angajaţii sistemului penitenciar : Asigurarea răspunsului la nevoile speciale ale femeilor aflate în detenţie / Arina Ţurcan, Victoria Captari, Iuliana Curea [et al.] ; Centrul de Drept al Femeilor, Administraţia Naţ. a Penitenciarelor (ANP). – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 86 p.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 83-84 (22 tit.) şi în subsol. – 150 ex.

ISBN 978-9975-87-538-7.

343.914:343.82/.83 

G 49

Drept privat roman : [note de curs]/ Victor Volcinschi, Daniela Ţurcan, Serghei Cebotari [et al.] ; red. şt.: Victor Volcinschi ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Dep. Drept Privat. – Ed. a 2-a. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Reclama”). – 189 p.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.

ISBN 978-9975-58-200-1.

347(37)(075.8)

D 82

Remeşovshi, Natalia.

Aspecte conceptuale şi metodologice în formularea politicii de marketing a întreprinderii de servicii de cleaning sub influenţa comportamentului consumatorului : Monografie / Remeşovshi Natalia ; Inst. Intern. de Management „Imi-Nova”. – Chişinău : Imi-Nova, 2019 (Tipogr. „Impressum”). – 196 p. : fig. color, tab.

Bibliogr.: p. 124-136 (191 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3190-9-6.

366.1:339.138 

R 44

Toma, L.

Ludmila Ţonceva = Людмила Цончева / L. Toma ; trad. din lb. rusă: Ala Rusnac ; trad. din lb. engl.: Victoria Fedorenco. – Chişinău : S. n., 2019 (Combinatul Poligrafic). – 160 p. : fig. color, fot.

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Text parţial : lb. engl. – Bibliogr.: p. 159. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.

ISBN 978-9975-129-65-7.

75/76.071.1(478)=135.1=161.1

T 71

Organizarea instruirii profesionale adaptive în instituţiile de învăţământ superior / Zastînceanu L., Negara C., Moglan D. [et al.]. – Bălţi : S. n., 2019 (Tipografia din Bălţi). – 173 p. : fig. color, tab.

Bibliogr.: p. 163-173 (77 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3302-9-9.

378.091(082) 

O-74

Tăutu, Inesa.

Maka cea urâtă / Inesa Tăutu. – Chişinău : Dorinţa, 2019 (Tipogr. „Poligraf Design”). – 17 p. : des. color. – (Cărţi cu sunete, ISBN 978-9975-143-74-5).

500 ex.

ISBN 978-9975-143-75-2.

821.135.1(478)-1-93 

T 28

Poveşti : apasă şi ascultă: [în vol.]. – [Chişinău] : Dorinţa, 2019 (Tipogr. „Poligraf Design”) – . – (Cărţi cu sunete, ISBN 978-9975-143-74-5). – ISBN 978-9975-143-23-3.

Vol. 6. – 2019. – 17 p. : il. color. – 500 ex. – ISBN 978-9975-143-76-9.

821-93  

P 88

Tăutu, Inesa.

Iată vine Anul Nou! / Inesa Tăutu. – [Chişinău] : Dorinţa, 2019 (Tipogr. „Poligraf Design”). – 17 p. : des. color. – (Cărţi cu sunete, ISBN 978-9975-143-74-5).

500 ex.

ISBN 978-9975-143-77-6.

821.135.1(478)-147-93  

I-30

Tăutu, Inesa.

101 de ghicitori : [cartea cu sunete] / Inesa Tăutu. – [Chişinău] : Dorinţa, 2019 (Tipogr. „Poligraf Design”). – 17 p. : des. color. – (Cărţi cu sunete, ISBN 978-9975-143-74-5).

500 ex.

ISBN 978-9975-143-78-3.

821.135.1(478)-193.1-93

T 28

King, Charles.

Odessa. Geniu şi moarte într-un oraş al visurilor / Charles King ; trad. din engl. de Radu Săndulescu. – [Chişinău] : Cartier, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 280 p. – (Colecţia „Cartier istoric” / coord. de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).

Tit. orig.: Odessa. Genius and death in a City of dreams. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-86-388-9.

94(477.74)

K 44

Patraş, Tatiana.

Jocul didactic la chimie – metodă interactivă de motivare pentru instruire / Tatiana Patraş, Eduard Coropceanu ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 128 p. : fig. color, tab.

Bibliogr.: p. 124-128 (61 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-56-697-1.

37.091:54(075)  

P 44

Pavel Chintea : doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor universitar (1938-2013) : Biobibliografie / Inst. de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Bibl. Şt. (Inst.) „Andrei Lupan” ; alcăt.: Tatiana Doibani, Ludmila Gheleta ; coord. resp.: Larisa Andronic, Eugenia Cotenco. – Chişinău : Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 260 p. : fot. color.

Texte : lb. rom., engl., rusă. – 70 ex.

ISBN 978-9975-56-698-8 (Print-Caro).

016:[54+929(478](082)=135.1=111=161.1 

P 46

Verdeş,  Zaharia.

Şcoala din Izbişte : Raza de lumină a satului : 125 ani / Zaharia Verdeş. – [Chişinău] : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 160 p. : fot., tab.

Bibliogr.: p. 159 (9 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-87-539-4.

373.5(478-22)(091)  

V-46

Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători (17 ; 2019 ; Chişinău). Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători, Ed. a 17-a, (24-25 aprilie 2019) : Materiale/Teze / col. red.: Grigore Belostecinic [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2019. – 243 p. : fig. color, tab.

Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Texte : lb. rom., engl. fr., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader.

ISBN 978-9975-75-961-8.

082:378.663(478-25)=00

S 60  

Одайник, Семён.

Стихи и я / Семён Одайник. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 380 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-66-671-8.

821.161.1(478)-1 

O-400

Фомина, Наталья Николаевна.

Легитимность непризнанного Приднестровья / Фомина Наталья Николаевна. – [Бендер] : Б. и., 2019 (ГУИПП „Бендерская типография „Полиграфист”). – 48 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3351-2-6.

[342.2:323(478-24)]

Ф 762

Перетятку, Александру.

Введение в ООП на базе С++ : (в поддержку курса) / Перетятку Александру, Перетятку Сержиу ; red.-şef: Simion Caisîn ; red.-coord.: Ion Spinei ; Ин-т непрерывного формирования, Каф. информационных технологий. – Кишинэу : РИО ИНФ, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 220 p.

Bibliogr.: p. 220 (17 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3325-8-3.

004.43:517.5(075.8)

П 272

Volcu, Gheorghe.

Dicţionar terminologic la tehnologii informaţionale : (pentru studenţii facultăţilor cu profil sportiv) / Volcu Gheorghe ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 68 p. : tab.

Bibliogr.: p. 68 (11 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-699-5.

004(038) 

V-87

INSPIRE : Şapte strategii pentru a pune capăt violenţei împotriva copiilor / Organizaţia Mondială a Sănătăţii. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 108 p.

Tit. orig.: INSPIRE: seven strategies for ending violence against children. – Bibliogr.: p. 96-103 (195 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-87-540-0.

343.62 

I-56

Historia est Magistra Vitae : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem profesor Ion Eremia / Fac. de Istorie şi Filozofie a Univ. de Stat din Moldova, Bibl. Şt. (Inst.) „Andrei Lupan” ; ed.: Constantin Manolache ; coord.: Liliana Rotaru ; resp. ed.: Ion Valer Xenofontov. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut), 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 648 p. : des., fot.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3331-2-2.

94(478+498)+929(082)=135.1=161.1  

H 66

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp. şi coord.: Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare computerizată, design : Renata Cozonac. – Chişinău : Camera Naţ. a Cărţii, 2019 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8.

Nr 11, 2018. – 2019. – 224 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-339-0 (Print). – ISBN 978-9975-49-340-6 (PDF).

015(478)

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Hărţi. Documente grafice. Muzică tipărită. Bibliografii. Recenzii. Resurse electronice. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp. şi coord.: Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare computerizată, design : Renata Cozonac. – Chişinău : Camera Naţ. a Cărţii, 2019 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8.

Nr 12, 2018. – 2019. – 389 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-345-1 (Print). – ISBN 978-9975-49-346-8 (PDF).

015(478)

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina Chitoroagă ; trad. în lb. engl., tehnoredactare computerizată, design : Renata Cozonac. – Chişinău : Camera Naţ. a Cărţii, 2019 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.

Nr 1, 2019. – 2019. – 190 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-347-5 (Print). – ISBN 978-9975-49-348-2 (PDF).

015(478)

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare computerizată, design : Renata Cozonac. – Chişinău : Camera Naţ. a Cărţii, 2019 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.

Nr 2, 2019. – 2019. – 184 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-349-9 (Print). – ISBN 978-9975-49-350-5 (PDF).

015(478)

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare computerizată, design : Renata Cozonac. – Chişinău : Camera Naţ. a Cărţii, 2019 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.

Nr 3, 2019. – 2019. – 188 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-352-9 (Print). – ISBN 978-9975-49-353-6 (PDF).

015(478)

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare computerizată, design : Renata Cozonac. – Chişinău : Camera Naţ. a Cărţii, 2019 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.

Nr 4, 2019. – 2019. – 188 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-354-3 (Print). – ISBN 978-9975-49-355-0 (PDF).

015(478)

Bîrsa, Anatol.

Nedumeriri / Anatol Bîrsa ; cop.: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 80 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-0-0328-5.

821.135.1(478)-1 

B 54

Bolea, Zinaida.

Psihanaliza clinică : Suport de curs / Zinaida Bolea ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Soc., Dep. de Psihologie. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 145 p. : tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cursurilor. – 150 ex.

ISBN 978-9975-149-54-9.

159.964.2:616.891(075.8) 

B 66

Vizdoagă, Tatiana.

Ghid metodic privind simularea cauzelor penale în materie de corupţie / Tatiana Vizdoagă, Adriana Eşanu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 77 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 73-76 (38 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-149-55-6.

343.352(075.8)  

V-72

Serebrian, Oleg.

Rusia la răspântie : Geoistorie, geocultură, geopolitică / Oleg Serebrian ; pref. de Christian Daudel ; postf. de Nicolas Trifon. – Ed. a 2-a, rev. şi actualizată. – [Chişinău] : Cartier, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 172 p. – (Colecţia „Cartier istoric” / coord. de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).

Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind. de nume : p. 167-172. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-86-389-6.

327(470+571)  

S 48

Мороз, Иван.

Контурные карты с практическими заданиями по географии : 12 класс / Мороз Иван. – [Кишинэу] : Б. и., 2019 (Tipogr. „Tipocart Print”). – 36 p. : h.

3000 ex.

ISBN 978-9975-3340-4-4.

911(084.3)(076.5)  

M 800

Curtea Europeană a Drepturilor Omului: cauze versus Republica Moldova : Compendiu / Mihai Poalelungi, Diana Sârcu Scobioală, Olga Dorul [et al.] ; Inst. Naţ. al Justiţiei. – [Chişinău] : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 600 p. : tab.

Texte : lb. rom., engl. – Apare cu suportul financiar al Progr. Consiliului Europei „Promovarea unui sistem de justiţie penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova”. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3360-1-7.

341.645(4):341.231.14(478)  

C 95

Гагаузы : Каталог коллекций Кунсткамеры / авт.-сост.: Л. С. Лаврентьева, Н. Г. Голант, Д. Е. Никогло ; науч. руководитель: А. А. Новик ; отв. ред.: А. А. Новик, С. С. Булгар ; Н.-и. центр Гагаузии им. М. В. Маруневич. – Комрат ; Санкт-Петербург : Б. и., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 188 p. : fig. color.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 179-181. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3360-2-4.

39(=512.165) 

Г 127

Zagaevschi, Corina.

Practica de iniţiere : Ghid pentru studenţi / Zagaevschi Corina, Răileanu Olga ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Fac. Ştiinţe ale educaţiei şi informatică, Catedra Ştiinţe ale educaţiei şi management. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 16 p. : tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-419-2.

378.147(076.5)  

Z 12

Rugăciuni, canoane, acatiste în caz de boală. – Chişinău : Angelus, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 400 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3077-9-6.

27-282.5 

R 90

Popovici, Dumitru.

E luna lui brumar / Dumitru Popovici ; graf.: Iurie Braşoveanu. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Lexon-Prim”). – 148 p. : il.

500 ex.

ISBN 978-9975-3344-8-8.

821.135.1(478)-1 

P 83

Питание детей раннего возраста (0-23 месяцев) : (клиническое наставление) / Катилов Александр Васильевич, Варзарь Андрей Викторович, Белоусова Ольга Юрьевна. – Кишинэу : Căpăţină Print, 2019. – 68 p. : tab.

Bibliogr.: p. 62-66 (91 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-3231-7-8.

613.22 

П 352

Cartea Neagră a risipei banilor publici în Republica Moldova,  2019 / Svetlana Cernov, Victor Moşneag, Anatolie Eşanu [et al.] ; coord.: Petru Macovei, Sergiu Boghean ; Bir. Regional pentru Europa de Sud-Est al Fundaţiei Friedrich Naumann pentru Libertate (Sofia, Bulgaria). – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 116 p. : fig.

Apare cu suportul financiar al Min. Afacerilor Externe al Rep. Federale Germane. – 800 ex.

ISBN 978-9975-87-541-7.

343.351(478) 

C 27

Gagauz çocuu Oglan / „Aydinnik” Kultura-Aydinnatmak Cümnä Topluluu ; hazırlayan:  Viktor Kopuşçu ; resimci: Olga Stamova-Kuleva. – Komrat : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 52 p. : des. color. – (Halk bibliotekası, ISBN 978-9975-53-681-3 ; 4) (Oglan masal okuyêr, ISBN 978-9975-53-682-0 ; 2).

2000 ex.

ISBN 978-9975-87-542-4.

821.512.165(478)-34-93 

G 13

Booth, Tony.

Indexul Incluziunii: dezvoltarea procesului de învăţare şi participare în şcoli / Tony Booth, Mel Ainscow ; CCF/HHC Moldova, ChildFund Deutschland. – Ed. revizuită şi extinsă. – Chişinău : Pro-Mapex, 2019. – 200 p. : fig., fot. color, tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Afacerilor Externe al Germaniei.

ISBN 978-9975-3366-0-4.

376

B 67

Stan, Mihail-Florin.

Transmiterea wireless a energiei. Un concept pentru viitorul trilemei energetice / Mihail-Florin Stan, Nicolae Fidel ; ref. şt.: Nicolae Vasile, Adela-Gabriela Husu. – Chişinău : Cartdidact ; Târgovişte : Bibliotheca, 2019. – 424 p. : fig. color, tab. – (Colecţia „Universitaria-Tehnica” / coord. de Mihail Florin Stan, ISBN 978-9975-3354-2-3).

Bibliogr.: p. 400-402 (9 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3354-4-7 (Cartdidact). – ISBN 978-606-772-421-9 (Ed. Bibliotheca).

620.98 

S 76

Bujor, Ala.

Lumea din jur: Animale, plante, fenomene : Caiet de activităţi / Ala Bujor ; il.: Veronica Mariţ. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Epigraf, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 32 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-60-331-7.

373.2

B 86

Cogut, Sergiu.

Interculturalitate şi intertextualitate : Note de curs : Curs de masterat / Sergiu Cogut ; coord. şt.: Al. Burlacu ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”, Fac. de Filologie, Catedra de Lb. şi Literatura Rom. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 112 p.

Bibliogr.: p. 109-112. – 20 ex.

ISBN 978-9975-134-71-2.

81’2/’44+821.09(075.8) 

C 61

Топор, Габриэлла.

Лекции по истории русской литературы XVIII века / Габриэлла Топор. – [Кишинэу] : Б. и., 20109 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 208 p.

Bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – 30 ex.

ISBN 978-9975-134-72-9.

821.161.1.09″17″ 

T 584

Zazubrin, Vladimir.

Aşchia / Vladimir Zazubrin ; trad. din rusă: Dorin Onofrei ; cop.: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 92 p.

Tit. orig.: Щепка. – 800 ex.

ISBN 978-9975-0-0329-2.

821.161.1-34=135.1 

Z 39

Granaci, Lidia.

Limba şi literatura română : Manual pentru şcolile cu predare în limbile minorităţilor naţionale : Clasa 1-a / Lidia Granaci, Tatiana Callo ; comisia de evaluare: Liuba Petrenco [et al.] ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 129 p. : des. color.

10000 ex.

ISBN 978-9975-0-0330-8.

811.135.1’243+821.135.1.09(075.2) 

G 76

Granaci, Lidia.

Ghid de implementare a manualului Limba şi literatura română : pentru şcolile cu predare în limbile minorităţilor naţionale : Clasa 1-a / Lidia Granaci, Tatiana Callo ; comisia de evaluare: Liuba Petrenco [et al.] ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 77 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 74-75 (28 tit.). – 1000 ex.

ISBN 978-9975-0-0331-5.

37.016:[811.135.1’243+821.135.1.09] 

G 76

Livre du professeur : Niveaux A 1.1, A 1.2, A 1 / Ala Bujor, Eugenia Onufrei, Maria Scobioală [et al.] ; comisia de evaluare: Angela Solcan [et al.] ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 209 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 206-208. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-0-0332-2.

37.016:811.133.1 

L 69

Diaconu, Andrei.

Arheologie lingvistică / Andrei Diaconu. – [Chişinău] : S. n., 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 60 p. : fig.

Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 58-60 (20 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-66-672-5.

811.135.1’373.6 

D 36  

Cutasevici, Gheorghe.

Hora luminii : (poezii şi poeme) / Gheorghe Cutasevici ; prez. graf.: Dumitru Trifan. – Ed. a 2-a, restabilită, compl. cu coment. aut. – Chişinău : Labirint, 2019. – 125 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-122-94-8.

821.135.1(478)-1

C 97

Babele, Mihai (Michael).

Basil Mămăligă şi Mata Hari : Roman istoric şi de aventuri / Mihai (Michael) Babele. – Chişinău : Sofart Studio, 2019. – 246 p. : fig.

100 ex.

ISBN 978-9975-3230-9-3.

21.135.1(478)-311.6

B 11

Black book of public money waste in Republic of Moldova,  2019 / Svetlana Cernov, Victor Moşneag, Anatolie Eşanu [et al.] ; coord.: Petru Macovei, Sergiu Boghean ; transl.: Liliana Ursu ; Regional Office East and Southeast Europe of Friedrich Naumann Foundation for Freedom (Sofia, Bulgaria). – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 116 p. : fig.

With the financial support of the Min. of Foreign Affairs of the Federal Rep. of Germany. – 300 ex.

ISBN 978-9975-87-543-1.

343.351(478) 

B 56     

Внедрение метапредметного подхода обучения в контексте реализации новых образовательных стандартов : Сборник научных трудов / ГОУ „Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко”, Рыбницкий фил. ПГУ им. Т. Г. Шевченко, МОУ „Рыбницкая русская средняя школа Nr 6 с лицейскими классами” ; ред. совет: Л. Д. Мельничук [и др.] ; науч. ред.: Л. Д. Мельничук. – [Рыбница] : Рыбницкий филиал ПГУ, 2019 (ОАО „Рыбницкая  типография”) – . – ISBN 978-9975-3218-6-0.

Вып. № 2. – 2019. – 514 p. : fig. color, tab. – Texte : lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-3218-7-7.

37.091(082)=111=161.1

В 600

Bunea, Diana.

Solfegii : Caiet de exerciţii : Clasa a 2-a : şcolile de muzică / Diana Bunea, Valentina Uscatu, Diana Drăguţă ; red. şt.: Ecaterina Gîrbu ; notografie: Diana Bunea. – [Chişinău] : S. n., 2019 (Tipogr. „Notograf Prim”). – 40 p. : n. muz.

1000 ex.

ISMN 979-0-3480-0397-9.

ISBN 978-9975-84-106-1.

784.9(076.5) 

B 92

Objelean, Liuba.

Teste la limba română : pentru clasa a 6-a din instituţiile de învăţământ preuniversitare cu instruire în limbile minorităţilor naţionale / Liuba Objelean, Inga Liulenova. – [Сhişinău] : S. n., 2019 (Tipogr. „Reclama”). – 28 p. : fig.

300 ex.

ISBN 978-9975-58-201-8.

811.135.1’243(079) 

O-13

Universitatea de Stat din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova / Univ. de Stat din Moldova ; col. red.: Florentin Paladi (red.-şef) [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2019 – . – ISBN 978-9975-149-56-3

Ştiinţe ale naturii şi exacte. Ştiinţe umanistice. – 2019. – 175 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISSN 1857-3665. – ISBN 978-9975-149-57-0.

082:378.4(478-25)=00 

A 48

Universitatea de Stat din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova / Univ. de Stat din Moldova ; col. red.: Florentin Paladi (red.-şef) [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2019 – . – ISBN 978-9975-149-56-3.

Ştiinţe sociale. – 2019. – 249 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISSN 1857-3665. – ISBN 978-9975-149-58-7.

082:378.4(478-25)=135.1=161.1 

A 48

Biologie : Caiet de probe de evaluare sumativă şi formativă : Clasa a 6-a / Mariana Goraş, Stela Arhip, Rodica Cantea [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 40 p. : fig. color, tab.

3000 ex.

ISBN 978-9975-3353-4-8.

57(079)  

B 53

Брединский, Анатолий.

Методический гид „Система органов общественной безопасности и общественного порядка” : (нормативно-правовые основы) / Анатолий Брединский ; Гос. ун-т физ. культуры и спорта, Каф. защиты, охраны и безопасности. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Tipocart Print”). – 246 p. : tab.

100 ex.

ISBN 978-9975-3340-5-1.

34+351(094)

Б 877

„Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre”, conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2019 ; Кишинэу). Materialele Сonferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre” = „Геополитические и историко-географические проблемы причерноморья”, Chişinău, 4 iunie 2019 : (Teze) / col. red.: Valentin Beniuc [et al.]. – Chişinău : IRIM, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 293 p. : fig. color.

Antetit.: IRIM, Ин-т географии Российской акад. наук, Русское геогр. о-во [и др.]. – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Text, rez. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – Apare cu suportul financiar al Fondului de Cercet. Fundamentale din Rusia. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3076-7-3.

082=135.1=111=161.1 

P 93   

Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători : Culegere de articole selective, Ediţia a 17-a, (24-25 aprilie 2019) / col. red.: Grigore Belostecinic [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2019. – 378 p. : fig. color, tab.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader.

Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Texte : lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.

ISBN 978-9975-75-962-5.

082:378.633(478-25)=135.1=111  

S 58

Актуальные проблемы социальной педагогики и андрагогики, республиканский научно-практический семинар (2019 ; Тираспол). Актуальные проблемы социальной педагогики и андрагогики : Сборник материалов Республиканского научно-практического семинара / отв. ред.: Е. В. Жолтяк [и др.]. – Тираспол : ПГУ, 2019 (ОО „Номус-Антропос”). – 140 p. : tab.

Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Фак. педагогики и психологии, Каф. педагогики и современных образовательных технологий. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-150-23-1.

37.014.53(082) 

A 437

„Вопросы развития географии, краеведения и туризма в Приднестровье”, республиканская научно-практическая конференция с международным участием (3 ; 2019 ; Тираспол). Вопросы развития географии, краеведения и туризма в Приднестровье : Материалы 3-ей Республиканской научно-практической конференции с международным участием, 5 ноября 2019 г. / отв. ред.: В. Г. Фоменко ; оргком.: С. И. Берил (председатель) [и др.]. – Тираспол : ПГУ, 2019 (ОО „Номус-Антропос”). – 220 p. : fig. color, tab.

Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Естественно-геогр. фак. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-150-24-8.

[913+338.48+37.015](478-24)(082)  

В 748

Первые шаги в науке : Сборник научно-исследовательских работ школьников и студентов / Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Фак. физ. культуры и спорта, Каф. педагогики и психологии спорта, МОУ „Тираспольская средняя школа № 3 им. А. П. Чехова” ; отв. ред.: О. В. Китикарь, Т. Ю. Семякова. – Тираспол : ПГУ, 2019. – 196 p. : fig. color, fot., tab.

Texte : lb. rom. cu caractere chirilice, rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 50 ex.

ISBN 978-9975-150-25-5.

37.091(082)=135.1=161.1  

П 266

„Современные тенденции развития профессионального образования в сфере физической культуры и спорта”, международная научная конференция (2019 ; Тираспол). Современные тенденции развития профессионального образования в сфере физической культуры и спорта : Материалы Международной научной конференции, 23 апреля 2019 года / отв. ред.: О. В. Китикарь, И. В. Колоколова. – Тираспол : ПГУ, 2019. – 140 p. : fig., tab.

Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Фак. физ. культуры и спорта, Московский городской пед. ун-т, Ин-т естествознания и спортивных технологий [и др.]. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-150-26-2.

377.091+796.01(082) 

С 568

„Современные тенденции педагогического образования XXI века”, международная научно-практическая конференция (2019 ; Тираспол). Современные тенденции педагогического образования XXI века : Материалы Международной научно-практической конференции, 15 ноября 2019 года, посвященной 40-летию факультета педагогики и психологии / редкол.: Л. И. Васильева [и др.]. – Тираспол : ПГУ, 2019. – 368 p. : tab.

Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Фак. педагогики и психологии, Приднестр. науч. центр регионального науч. центра Российской Акад. образования в южном федеральном округе. – Texte : lb. rom. cu caractere chirilice, rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 120 ex.

ISBN 978-9975-150-27-9.

37(082)”20″=135.1=161.1

С 568

Стратегии развития физической культуры в науке и практике : (по итогам проведения Международной студенческой конференции „Шаг в науку”), 6 февраля 2019 года / ГОУ „Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко”, Фак. физ. культуры и спорта, ГАОУ „Московский городской пед. ун-т”, Ин-т естествознания и спортивных технологий ; отв. ред.: Китикарь О. В. [и др.]. – Тираспол : ПГУ, 2019. – 256 p. : tab.

Texte : lb. rom. cu caractere chirilice, rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 50 ex.

ISBN 978-9975-150-28-6.

796.011+37.015(082)=135.1=161.1  

С 833

Macovei, Alexandru.

Stigmatul caligrafic : Opus-032754, Re Minor / Alexandru Macovei. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 88 p. : il. color.

24 ex.

ISBN 978-9975-87-544-8.

75.071.1(478)(084.11)

M 13

„Paradigme moderne în dezvoltarea economiei  naţionale şi mondiale”, conferinţă ştiinţifică internaţională (2019 ; Chişinău). Conferinţă Ştiinţifică Internaţională „Paradigme moderne în dezvoltarea economiei  naţionale şi mondiale” = International Scientific Conference „Modern paradigms in the development of the national and world economy”, 1-2 noiembrie 2019, Chişinău, Republica Moldova : Culegere de rezumate / org. com.: Ulian Galina (president) [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 42 p.

Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Ştiinţe Econ. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. : lb. engl., fr., rusă. – 100 ex.

ISBN 978-9975-149-59-4.

082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1

P 32

Niculcea, Tatiana.

Educaţie moral-spirituală : Ghid metodologic, clasa a 2-a / Tatiana Niculcea, Angela Cara, Ana Vartic ; comisia de experţi: Lora Cocîrla [et al.] ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – Chişinău : Lyceum, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 64 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 63 (10 tit.). – Apare din sursele financiare ale Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-3353-5-5.

37.017.93(075.2) 

N 61

English. Pupil’s Book : Level A1 / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ana Muntean [et al.] ; comisia de evaluare: Daniela Munca-Afteniev [et al.] ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 112 p. : fig. color, tab.

25000 ex.

ISBN 978-9975-0-0333-9.

811.111(075)  

E 57

English. Pupil’s Book : Level A1.2 / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ana Muntean

[et al.]

; comisia de evaluare: Daniela Munca-Afteniev [et al.] ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 112 p. : fig. color, tab.

25000 ex.

ISBN 978-9975-0-0334-6.

811.111(075)  

E 57

English. Pupil’s Book : Level A1.1 / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ana Muntean

[et al.]

; comisia de evaluare: Daniela Munca-Afteniev [et al.] ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 112 p. : fig. color, tab.

25000 ex.

ISBN 978-9975-0-0335-3.

811.111(075)  

E 57

Arsene, Igor.

Curriculum la disciplina „Istoria culturii fizice şi sportului” : pentru programele de studii de licenţă: Educaţie fizică/Psihopedagogie. Educaţie fizică şi sport. Cultura fizică recreativă. Cultura fizică de recuperare / Arsene Igor, Ţurcan Alexandru ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Valinex”). – 24 p. : tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 21 (21 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-68-382-1.

796(091)(073.8)  

A 83

Arsene, Igor.

Istoria culturii fizice şi sportului : Curs de lecţii / Arsene Igor, Ţurcan Alexandru, Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Valinex”). – 96 p. : tab.

Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex.

ISBN 978-9975-68-383-8.

796(091)(075.8)  

A 83

Cărare, Petru.

Scrisoare mamei / Petru Cărare. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 24 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-3360-3-1.

821.135.1(478)-1  

C 23

Киркина, Ольга.

Волшебные сказки / Ольга Киркина. – [Кишинэу] : Б. и., 2019 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 112 p. : des. color, fot.

20 ex.

ISBN 978-9975-134-73-6.

821.161.1-34-93  

K 432

Shartz, Cosmas.

A Little English-Gagauz Conversation Guide / Cosmas Shartz. – 2nd ed. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „MS-Logo”). – 207 p.

Texte : lb. engl., găgăuză. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3327-4-3.

811.111-25+811.512.165-25 

S 52

Mereacre, Nicolae.

Bobârnacul tămăduitor  : (Catrene cu pretenţii de epigrame) / Nicolae Mereacre. – Ialoveni : S. n., 2019 (Tipogr. SA „Crio”).  – 100 p. : fot., il.

500 ex.

ISBN 978-9975-3179-5-5.

821.135.1(478)-7  

M 59

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.