Cărţi în curs de apariţie, Ianuarie 2020

Babîră, Nicanor.

Comparative Linguistic and Didactical Studies : (Phonetic-grammatical Approaches) / Nicanor Babîră ; consultant and gen. coord.: Eugenia Babîră ; sci. ed. board: Larisa Usatîi [et al.] ; Comrat State Univ. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipografia AŞM). – 372 p. : fig., fot., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 293-346. – 200 ex.

ISBN 978-9975-62-429-9.

81’1’34’36+37.02

B 11

Ciubotaru, Nicolae.

Contribuţii la istoria mişcării naţionale în Basarabia sub dominaţia ţaristă (1812-1917) / Ciubotaru Nicolae ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Fac. de Istorie şi Geografie, Catedra Istorie şi Ştiinţe Soc. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 324 p. : fig.

Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 190-197 (155 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind. de nume: p. 319-324. – 35 ex.

ISBN 978-9975-134-88-0.

94(478)+323.1(478)”1812/1917″

C 55

Argint-Căldare, Lucia.

„Cioburi de vise şi destine nobile din Basarabia la hotar de secol XIX-înc. sec. XX” : Galerie de microbiografii feminine basarabene / Argint-Căldare Lucia. – [Chişinău] : S. n., 2019 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 198 p.

Referinţe bibliogr.: p. 193-198 şi în subsol. – 35 ex.

ISBN 978-9975-134-89-7.

929(478)-055.2

A 76

Scufiţa Roşie : Poveste de noapte bună cu marionete / trad. din lb. engl.: Lucia Ţurcanu. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Imprimat în China). – 12 p. : des. color.

Tit. orig.: Little Red Riding Hood. Bedtime fairy tales with fingerpuppet. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0361-2.

821-34-93

S 39

Pisica : Mica mea carte zornăitoare şi de dentiţie. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Imprimat în China). – 20 p. : des. color.

Tit. orig.: Baby Rattle Book – Little Cat. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0362-9.

087.5

P 68

Oiţa : Mica mea carte zornăitoare şi de dentiţie. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Imprimat în China). – 20 p. : des. color.

Tit. orig.: Baby Rattle Book – Little Sheep. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0363-6.

087.5

O-35

Cei trei purceluşi : Poveste de noapte bună cu marionete / trad. din lb. engl.: Lucia Ţurcanu. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Imprimat în China). – 12 p. : des. color.

Tit. orig.: The Three Little Pigs. Bedtime fairy tales with fingerpuppet. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0364-3.

821-34-93

C 34

Aftimiciuc, Olga.

Fitness-ul de forţă : Manual / O. Aftimiciuc, D. Prodan, V. Dorgan ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Chişinău : Valinex, 2019. – 464 p. : fig., fot., tab.

Bibliogr.: p. 399-416 (236 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-68-386-9.

796.4.012.1(075.8)

A 25

Timuş, Maria.

Formarea limbajului profesional scris la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport : Monografie / Timuş Maria, Vlad Pâslaru, Sergiu Danail. – Chişinău : Valinex, 2019. – 224 p. : fig. color, tab.

Bibliogr.: p. 124-134 (227 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-68-387-6.

[81’276.6+378.091]:796.011.1

T 61

Афтимичук, О. Е.

Ритм дидактической деятельности специалиста физической культуры в образовательном процессе : Монография / О. Е. Афтимичук. – Chişinău : Valinex, 2019. – 208 p. : fig. color, tab.

Bibliogr.: p. 166-181 (196 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-68-388-3.

378.091:796.012.35

A 949

Яниогло, М. А.

Инновационные процессы в образовании : Учебное пособие / Яниогло М. А., Куртева О. В., Кер Л. С. ; Комрат. гос. ун-т, Фак. нац. культуры, Каф. педагогики и психологии. – Комрат : КГУ, 2019 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 164 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul lecţiilor. – 200 ex.

ISBN 978-9975-83-089-8.

37.091(075)

Я 646

„Formarea cadrelor didactice pentru învăţământul primar: actualitate şi perspective”, masa rotundă (2019 ; Chişinău). Masa rotundă „Formarea cadrelor didactice pentru învăţământul primar: actualitate şi perspective” : Manifestare ştiinţifică naţională cu participare internaţională, 1 noiembrie 2019 / coord. şt.: Ludmila Ursu. – [Chişinău] : S. n., 2019 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 58 p. : fot.

Antetit.: Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Catedra Pedagogia Învăţământului Primar. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3370-7-6.

373.3.091(082)

F 79

„Formarea cadrelor didactice pentru învăţământul primar: actualitate şi perspective”, masa rotundă (2019 ; Chişinău). Masa rotundă „Formarea cadrelor didactice pentru învăţământul primar: actualitate şi perspective” : Manifestare ştiinţifică naţională cu participare internaţională, 1 noiembrie 2019 / coord. şt.: Ludmila Ursu. – [Chişinău] : S. n., 2019 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 58 p. : fot.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader.

Antetit.: Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Catedra Pedagogia Învăţământului Primar. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.

ISBN 978-9975-3370-8-3.

373.3.091(082)

F 79

„Rolul femeilor în procesul de democratizare a societăţii”, masa rotundă (2019 ; Chişinău). Materialele mesei rotunde cu genericul: „Rolul femeilor în procesul de democratizare a societăţii” = Материалы круглого стола „Роль женщин в демократизации общества”, Chişinău, 24 septembrie 2019. – Chişinău : Princeps, 2019 (Tipogr. „Arva Color”). – 128 ; 128 p. : fig., tab.

Antetit.: Fil. din Chişinău a Inst. Intern. de Monitorizare a Dezvoltării Democraţiei, Parlamentarismului şi Respectării Drepturilor Electorale ale Cetăţenilor din Statele Membre ale AIP CSI. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 70 ex.

ISBN 978-9975-3379-1-5.

305-055.2:321.7(478)(082)=135.1=161.1

R 68

Macovei, Veaceslav.

Invazie de doruri / Veaceslav Macovei. – Chişinău : ASEM, 2019. – 100 p.

În red. aut. – 105 ex.

ISBN 978-9975-75-970-0.

821.135.1(478)-1

M 13

Patrimoniul Cultural Naţional ca resursă pentru o dezvoltare durabilă a Republicii Moldova : [în vol.]/ Inst. Patrimoniului Cultural ; coord.: Victor Ghilaş, Adrian Dolghi ; red. şt.: Adrian Dolghi. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Notograf Prim”) – . – ISBN 978-9975-84-110-8.

Vol. 1. – 2019. – 320 p. : fig., tab. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – 500 ex. – ISBN 978-9975-84-111-5.

[008+7/9+39](478)(082)

P 44

Nastas, Andrei.

Răspunderea pentru declaraţiile cu rea voinţă în dreptul penal : Monografie / Andrei Nastas, Valeriu Cuşnir. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Tipocart Print”). – 440 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 369-407 (290 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3380-3-5.

343.36

N 24

101 poveşti clasice de seară / text de Stefania Leonardi Hartley ; trad. din ital. de Rodica Chiriacescu ; il. de Alida Massari. – Chişinău : Arc, 2019 (Imprimat în China). – 128 p. : il. color.

Tit. orig.: 101 Storie della Buonanotte. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0365-0.

821-34-93

O-10

Şova, Coman.

Viaţa ca un poem / Coman Şova ; cop.: Andrei Ştefanachi. – [Chişinău] : Tehnica-Info, 2019 (PIM, Iaşi). – 185 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-63-453-3.

821.135.1-1

Ş 71

Visa-free regime: international and moldovan experience/ Moldova State Univ., Fac. of Intern. Relations, Polit. and Administrative Sci., Lab. of Polit. Sociology ; coord.: Valeriu Mosneaga. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 190 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex.

ISBN 978-9975-149-70-9.

351.756:[327(4+478):061.1EU](082)

V-67

Interconexiune şi continuitate între cicluri de învăţământ superior : Ghid metodologic / Guţu Vladimir (coord.), Dandara Otilia, Goraş-Postică Viorica [et al.] ; experţi: Blândul Valentin-Cosmin, Vicol Marta Iuliana ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Soc., Inst. de Cercet. şi Inovare, Lab. de Cercet. Şt. „Dezvoltarea politicilor educaţionale”. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 103 p. : fig. color, tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.

ISBN 978-9975-149-71-6.

378.091(072)

I-58

Mamot, Eugen.

Vreau să cânt şi eu : Caietul 3 : Creaţii pentru voce şi pian dedicate elevilor claselor primare / Eugen Mamot. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Primex-Com”). – 40 p. : il., n. muz.

100 ex.

ISMN 979-0-3480-0404-4.

ISBN 978-9975-3359-2-8.

784.6

M 19

Deinego, Nona.

Bazele programării : Curs fundamental / Nona Deinego, Valeriu Cabac, Olesea Skutniţki. – [Bălţi] : S. n., 2019 (Tipografia din Bălţi) – . – ISBN 978-9975-50-029-6.

[Vol.] 2 : Prelucrarea structurilor statice de date. – 2019. – 213 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 213 (7 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3369-5-6.

004.42(075.8)

D 27

Profesori ai facultăţii de istorie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău : Culegere de studii : [în vol.] / Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău ; ed.: Valentina Ursu. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Garomont Studio”) – . – ISBN 978-9975-134-90-3.

Vol. 2. – 2019. – 436 p. : fig., fot. – 100 ex. – ISBN 978-9975-134-91-0.

[378.4(478-25):94](092)(082)

P 94

Bunea, Diana.

Registru digital al Arhivei de folclor a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chişinău : [în vol.] / Diana Bunea, Svetlana Badrajan, Nicolae Slabari ; red. şt.: Victor Ghilaş, Irina Ciobanu-Suhomlin ; Proiectul instituțional „Patrimoniul muzical” din Rep. Moldova (folclor şi creaţie componistică): actualizare, sistematizare, digitalizare. – Chişinău : Valinex, 2019 – . – ISBN 978-9975-68-351-7.

Vol. 5 : anii 1970-1971. – 2019. – 144 p. : tab. – Adnot. paral.: lb. rom., engl. – 100 ex. – ISBN 978-9975-68-389-0.

398.8″1970/1971″:378.67(478-25)(083.8)

B 92

„Probleme actuale ale contemporanietăţii: cercetare ştiinţifică şi căile de rezolvare”, conferinţă ştiinţifică (2019 ; Chişinău). Probleme actuale ale contemporanietăţii: cercetare ştiinţifică şi căile de rezolvare = Актуальные проблемы современности: научный поиск и пути решения : (по материалам научной конференции студентов, мастерантов, аспирантов, молодых учëных и преподавателей по итогам научно-исследовательской работы за 2018-2019 уч. год, посвященной Году книги), 18-19 апреля 2019 года / ред.-изд. совет: Млечко Т. П. (председатель) [и др.] ; науч. ред.: Балина И. В. – Кишинэу : Славянский университет, 2019 (Tipogr. „Valinex”) – . – ISBN 978-9975-9915-7-5.

Вып. 18. – 2019. – 133 p. : diagr., fig., fot., tab. – Antetit.: Univ. Slavonă. – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-117-42-5.

082:378

P 93

Descopăr şi memorez cuvinte : Prima mea bibliotecă + joc de cuvinte : 6 cărţi + 1 joc de memorie : [într-o cutie comună]. – Chişinău : Arc, 2019 (Imprimat în Indonesia). – 43 p. : des. color.

Tit. orig.: My First Memory Match. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0367-4.

087.5

D 34

Descopăr şi memorez animale : Prima mea bibliotecă + joc de cuvinte : 6 cărţi + 1 joc de memorie : [într-o cutie comună]. – Chişinău : Arc, 2019 (Imprimat în Indonesia). – 43 p. : des. color.

Tit. orig.: My Animal Memory Match. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0368-1.

087.5

D 34

Fetele extraordinare aleg să fie … : Cu o mulţime de activităţi şi teste/ text: Danila Sorrentino ; trad. din engl. de Lucia Ţurcanu ; il.: Simona Bursi [et al.] ; design: Sarah Bocconi. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Imprimat în China). – 81 p. : des. color.

Tit. orig.: The Career Book for Extraordinary Girls. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0366-7.

087.5

F 44     

Сава, Евгений.

Исследования курганов в Буджакской степи (1980-1985 гг.) / Евгений Сава, Сергей Агульников, Игорь Манзура ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet., Muzeul Naţ. de Istorie a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 250 p. – (Biblioteca „Tyragetia” ; 29 / coord.: Eugen Sava, Aurel Zanoci, ISBN 978-9975-80-903-0).

Rez.: lb. rom., engl. – 150 ex.

ISBN 978-9975-87-560-8.

902/904(478)”1980/1985″

С 126

Ţerna, Stanislav.

Figurinele antropomorfe din etapa Cucuteni A din interfluviul Pruto-Nistrean : (în baza colecţiilor Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei) = Anthropomorphic figurines from Cucuteni A stage from the Prut-Dniester interfluves : (based on collections of the National Museum of History of Moldova) / Stanislav Ţerna, Mariana Vasilache ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet., Muzeul Naţ. de Istorie a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 320 p. – (Biblioteca „Tyragetia” ; 30 / coord.: Eugen Sava, Aurel Zanoci, ISBN 978-9975-80-903-0).

Tit., cuprins paral.: lb. rom., engl. – 150 ex.

ISBN 978-9975-87-562-2.

902/904(478):069.5

Ţ 45

Calistru, Rodica.

Hai să modelăm! : Fantezie, dibăcie, creativitate / Calistru Rodica. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Totex-Lux”). – 46 p. : fig.

50 ex.

ISBN 978-9975-3350-4-1.

373.2/.3.015:73

C 14

Инклюзивное образование детей с расстройствами аутистического спектра : Методическое руководство / Светлана Курилова, Ольга Гузун, Кристоф Ингер [и др.] ; пер. с нем. яз.: Виорика Корлат-Цуркан ; пер. с рум. яз.: Иван Иванчев ; науч. коорд.: Вирджиния Руснак, Николай Букун ; концепция и коорд.: Анастасия Пара ; М-во образования, культуры и исслед. Респ. Молдова. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Imprint Star”). – 128 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 133-136. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3386-0-8.

376.4(072)

И 654

Ляшенко, Ольга.

Рабочая тетрадь 2 к учебнику „Русская речь” : для 5 класса гимназии с румынским языком обучения / Ольга Ляшенко, Светлана Бабич ; Гл упр. образования, молодежи и спорта, мун. Кишинэу, Муниципальное методическое объединение учителей рус. яз. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Almor Plus”) – 44 p. : fig.

2300 ex.  

ISBN 978-9975-3228-4-3.

811.161.1’243(075.3)

Л 990

Turismul activ – factor de socializare a adolescenţilor : Monografie colectivă/ Mihail Onoi, Vasile Mindrigan, Natalia Nastas [et al.] ; red. şt.: Viorel Dorgan. – Chişinău : USEFS, 2019. – 101 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 92-96 (76 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-131-83-4.

38.48:374.3

T 95

Reflecţii despre activitatea Consiliului Metodic al Liceului Teoretic „Ion Creangă” mun. Chişinău în anul de studii … : ed. a 14 / aut. de proiect: Valentin Guzgan ; coord.: Corneliu Solomon, Bîrladeanu Ala ; au colab.: Miricinschi Maria [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Valinex”) – . – ISBN 978-9975-68-390-6.

… 2018-2019. – 2019. – 130 p. : fot. color, tab. – Apare cu suportul financiar al Asoc. Obşteşti a Părinţilor „Liceum”, Liceul Teoretic „Ion Creangă”, mun. Chişinău. – 5 ex. – ISBN 978-9975-68-391-3.

373.5.091(478-25)

R 38

Reflecţii despre activitatea Consiliului Metodic al Liceului Teoretic „Ion Creangă” mun. Chişinău în anul de studii … : ed. a 14 / aut. de proiect: Valentin Guzgan ; coord.: Corneliu Solomon, Bîrladeanu Ala ; au colab.: Miricinschi Maria [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Valinex”) – . – ISBN 978-9975-68-392-0.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader.

… 2018-2019. – 2019. – 130 p. : fot. color, tab. – Apare cu suportul financiar al Asoc. Obşteşti a Părinţilor „Liceum”, Liceul Teoretic „Ion Creangă”, mun. Chişinău. – ISBN 978-9975-68-393-7.

373.5.091(478-25)

R 38

Cutezătorul : Almanahul cercetărilor şcolare în anul de studii … / Liceul Teoretic „Ion Creangă” mun. Chişinău, Rep. Moldova ; aut. de proiect: V. Guzgan ; coord.: C. Solomon. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Valinex”) – . – ISBN 978-9975-68-394-4.

… 2018-2019. – 2019. – 754 p. : fig., fot. color, tab. – Texte : lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu suportul financiar al Asoc. Obşteşti a Părinţilor „Liceum”, Liceul Teoretic „Ion Creangă” mun. Chişinău. – 5 ex. – ISBN 978-9975-68-395-1.

37.091(478-25)(082)=135.1=111=133.1

C 97

Cutezătorul : Almanahul cercetărilor şcolare în anul de studii … / Liceul Teoretic „Ion Creangă” mun. Chişinău, Rep. Moldova ; aut. de proiect: V. Guzgan ; coord.: C. Solomon. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Valinex”) – . – ISBN 978-9975-68-396-8.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader.

… 2018-2019. – 2019. – 754 p. : fig., fot. color, tab. – Texte : lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu suportul financiar al Asoc. Obşteşti a Părinţilor „Liceum”, Liceul Teoretic „Ion Creangă” mun. Chişinău. – ISBN 978-9975-68-397-5.

37.091(478-25)(082)=135.1=111=133.1

C 97

„Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale”, conferinţă ştiinţifică internaţională (2019 ; Chişinău). Conferinţă Ştiinţifică Internaţională „Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale” = International Scientific Conference „Modern paradigms in the development of the national and world economy”, 1-2 noiembrie 2019, Chişinău, Republica Moldova / sci. com.: Ulian Galina (president) [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 554 p. : fig., fot., tab.

Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Ştiinţe Econ. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol.

ISBN 978-9975-149-73-0.

082=135.1=111=161.1

P 32

„Integralizarea domeniilor de educaţie artistică: repere teoretico-metodologice, provocări şi perspective”, simpozion ştiinţific internaţional (2018 ; Bălţi). Integralizarea domeniilor de educaţie artistică: repere teoretico-metodologice, provocări şi perspective : Materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional = Artistic Education Fields Integration: Theoretical and Methodological Framework. Challenges. Perspectives : Materials the International Scientific Symposium = Интеграция областей художественного образования: теоретико-методологические концепции, проблемы и перспективы : Материалы Международного Научного Симпозиума, 18-20 octombrie 2018 / com. şt.: Natalia Gaşiţoi [et al.] ; referenţi şt.: Constantin Cucoş [et al.]. – Bălţi : Indigou Color, 2019. – 357 p. : fig., tab.

Antetit.: Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Lab. şt. „Cercetări interdisciplinare în domeniile artelor”. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Texte, rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3382-1-9.

37.015(082)=135.1=111=161.1

I-58

Teoria şi metodologia educaţiei artistice: dimensiuni tradiţionale, actuale şi de perspectivă /Ion Gagim, Marina Morari, Margarita Tetelea [et al.] ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte. – Bălţi : US Bălţi, 2019 (Tipogr. „Indigou Color”). – 213 p. : fig., tab.

Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3382-2-6.

37.015(075)=135.1=161.1

T 43

Basarabia – pământ românesc : Antologie : [în vol.] / Proiectul „Românii din jurul României” ; ed. şi red. şt.: Mihai Taşcă ; trad. în lb. engl.: Ilie Popa, Rozalia Rodica Popa ; coord. de proiect: Vasile Şoimaru. – Chişinău : Serebia, 2019 (Tipogr. „Balacron”) – . – (Colecţia „100 de cărţi despre Basarabia la 100 de ani de la Unire”, ISBN 978-9975-128-79-7) (Seria „Biblioteca Centenarul Marii Uniri: 1918-2018”). – ISBN 978-9975-936-79-8.

Vol. 4. – 2019. – 830 p. : fig. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul Fundaţiei Culturale „Memoria”, filiala Argeş. – 500 ex. – ISBN 978-9975-66-684-8.

94(478)(082)

B 36

Материалы по истории Успенской церкви села Копчак / Культурно-просветительское общественное объединение „Айдыннык” ; сост.: Виктор Копущу [и др.] ; отв. ред.: Виктор Копущу. – Комрат : Айдыннык, 2019 (Tipogr. „MS Logo”). – 264 p. : fig., fot.

Pref.: lb. găgăuză, rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 67-74. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3327-7-4 (Tipogr. „MS Logo”).

271.22(478-22)-9

M 341

Ungureanu, Laurenţia.

Fitoplanctonul ecosistemelor acvatice ale Republicii Moldova / Ungureanu Laurenţia ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet., Inst. de Zoologie. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Imprint Star”). – 248 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 180-205. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3386-1-5.

574.5(478)

U 52

Lacul de acumulare Dubăsari. – [Chişinău] : S. n., 2019 (Tipogr. „Imprint Star”). – 288 p. : fig., tab.

200 ex.

ISBN 978-9975-3386-2-2.

556.55(478)

L 13

Ponomari, Dorina.

Training de comunicare în psihopedagogie : Suport de curs / Ponomari Dorina. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 65 p. : fig.

Bibliogr.: p. 63-65 (56 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-428-4.

37.015.3+316.77(075.8)

P 77

Ajder, Ecaterina.

Performanţe textile în Tapiserie / Ecaterina Ajder ; consultant şt.: Ana Simac. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 70 p. : fig.

Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 26 (15 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-429-1.

745.52(075.8)

A 29

Ciobanu, Adriana.

Metodologia cercetării psihopedagogice : (Suport de curs) / Ciobanu Adriana ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Fac. Psihologie şi Psihopedagogie Spec., Catedra Psihopedagogie Spec. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 137 p. : tab.

Bibliogr.: p. 135-137 (29 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-430-7.

37.015.3:001.891(075.8)

C 51

Ajder, Ecaterina.

Forma plastică şi stilizarea ei în Tapiserie / Ecaterina Ajder ; consultant şt.: Ana Simac. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 101 p. : fig.

Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 35-36 (22 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-431-4.

745.52.013(075.8)

A 29

Ciobanu, Adriana.

Psihologia limbajului şi comunicării : (Suport de curs) / Ciobanu Adriana ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Catedra Psihopedagogie Spec. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 108 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 85-87 (34 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-432-1.

159.946.3:316.77(075.8)

C 51

Popa, Petre.

Istoria unui teatru & Teatrul unei istorii / Petre Popa ; pref.: Constantin Adam. – Сhişinău : Lexon-Prim, 2019. – 280 p.

Referinţe bibliogr.: 251-253. – 700 ex.

ISBN 978-9975-3367-9-6.

792(478-21)(091)

P 79

Авидон, Нина.

Переводы = Переклади / Нина Авидон  ; обл.: Анатолий Чеботарь. – [Кишинэу] : Alphabet Publishing, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 144 p. : il.

Tit. paral.: lb. rusă, ucr. – Texte : lb. rom., engl., rusă, alte lb. străine. – 170 ex.

ISBN 978-9975-3352-0-1.

821.161.1(478)-8=00

A 202

Corcinschi, Nina.

Naraţiuni ale erosului : Eseu / Nina Corcinschi ; cop.: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 368 p. – (Rotonda / col. coord. de Em. Galaicu-Păun, ISBN 978-9975-79-907-2).

Referinţe bibliogr.: p. 354-364 şi în subsol. – 500 ex.

ISBN 978-9975-86-408-4.

821.09

C 71

The thinking, behavior, and clinical perception in emergency medicine / Mahdi Tarabeih, Victoria Gonta, Riad Abu Rakia [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2019 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 361 p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 329-347. – 50 ex.

ISBN 978-9975-134-93-4.

616-083.98:614.253

T 56

Şova, Tatiana.

Managementul inovaţiilor în educaţie : Ghid metodic pentru cadrele manageriale şi didactice / Tatiana Şova, Veronica Rusov, Ludmila Cotos ; coord.: Şova Tatiana ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei. – Bălţi : S. n., 2019 (Tipografia din Bălţi). – 100 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul atelierelor. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3369-6-3.

37:001.895(072)

Ş 71

Rotari, Tatiana.

Algebra şi teoria numerelor : Suport de curs / Tatiana Rotari ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe Reale, Econ. şi ale Mediului, Catedra de Matematică şi Informatică. – Bălţi : S. n., 2019 (Tipografia din Bălţi). – 167 p. : tab.

Bibliogr.: p. 151-152 (17 tit.). – 55 ex.

ISBN 978-9975-3369-7-0.

511.2(075.8)

R 82

Dezvoltarea comerţului şi a cooperaţiei de consum în contextul integrării economice a Republicii Moldova în spaţiul comunitar european / Univ. Coop.-Comercială din Moldova ; coord.: Larisa Şavga ; contribuţii: Larisa Şavga [et al.]. – Chişinău : UCCM, 2019 (PIM, Iaşi). – 377 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 351-376 (361 tit.) şi în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-81-054-8.

[339.922:061.1EU]+339.3(478)+334.73

D 35

Туристическая индустрия и особенности еë структурной организации в современных социальных условиях : Учебно-методическое пособие / Миндриган В., Демченко П., Лунгу Е. [и др.]. – Кишинэу : Государственный университет физического воспитания и спорта, 2019. – 198 p. : fig., fot.

Bibliogr.: p. 196-198 (32 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-131-84-1.

338.48(075.8)

Т 878

Bucur, Vasile.

Deprecierea activelor şi contabilitatea acesteia : Monografie / Vasile Bucur. – Chişinău : UCCM, 2019. – 411 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 358-372 (167 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-81-055-5.

657.4

B 87

Portnoi, Anatol.

Lacrima din vis… : Versuri / Anatol Portnoi ; imagini: Iulia Puică – [Chişinău] : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 100 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-72-419-7.

821.135.1(478)-1

P 85

Bajan, Ion.

Aşteptându-l pe tata : Versuri – Scrisori / Ion Bajan – [Chişinău] : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 132 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-420-3.

821.135.1(478)-1

B 18

Panaguţă, Cristina.

Mia / Cristina Panaguţă ; cop.: Sergiu Stanciu. – Chişinău : Univers Educaţional, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 136 p.

Apare cu sprijinul Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 600 ex.

ISBN 978-9975-3192-3-2.

821.135.1(478)-31

P 18

Dolghi, Adrian.

Educaţie pentru societate : Clasele 5-6 : Ghidul de implementare a manualului / Adrian Dolghi, Alina Felea ; comisia de evaluare: Maia Şevciuc [et al.]. – Chişinău : F.E.-P. „Tipografia Centrală”. – 132 p. : tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-3383-3-2.

37.017

D 64

Popescu, Leonid.

Piese de teatru / Leonid Popescu ; cop. şi graf.: Aglaia Popescu. – Chişinău : Editura pentru Literatura şi Artă, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 184 p. : il.

500 ex.

ISBN 978-9975-3384-1-7.

821.135.1(478)-2

P 81

Губогло, Михаил.

Многомерное пространство человечности / Михаил Губогло ; отв. ред.: И. А. Константинова, А. Г. Нягова. – Комрат : Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М. В. Маруневич ; Кишинэу : Б. и., 2020. – 394 p. : fig., tab.

Bibliogr. la sfârşitul cap. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3365-1-2.

[323.15+39](=512.165)(478)

Г 933

Хандрабура, Лоретта.

Медиаобразование : (10-11 классы) : Дисциплина, которая учит тебя мыслить критически / Лоретта Хандрабура, Наталия Грыу ; консультанты: Виорика Захария, Анета Гонца ; Centrul pentru Jurnalism Independent. – Кишинэу : Б. и., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 168 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 167-168. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 600 ex.

ISBN 978-9975-3383-5-6.

37.015:659.3(075)

Х-190

Crişciuc, Viorica.

Metodici artistice inovative : Curs universitar / Viorica Crişciuc ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Arte şi Educaţie Artistică. – Bălţi : S. n., 2020 (Tipogr. „Indigou Color”). – 90 p. : tab.

Bibliogr.: p. 88-89 (39 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3382-3-3.

37.015(075.8)

C 86

Robu, Ştefan.

Materiale polimerice : Manual / Ştefan Robu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Chimie şi Tehnologie Chimică, Dep. Chimie. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 90 p. : tab.

Bibliogr.: p. 87 (21 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-149-74-7.

547.4+678.7(075.8)

R 62

Nicorici, Valentina.

Fizica moleculară : Ghid metodic pentru studenţii de la învăţământ cu frecvenţă redusă : Specialităţile: Tehnologia informaţiei ; Inginerie şi managementul calităţii / Valentina Nicorici, Liliana Dmitroglo ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Fizică şi Inginerie, Dep. Fizica Aplicată şi Informatică. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 56 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 54 (11 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-149-75-4.

539.1(076.5)

N 67

Bejan, Octavian.

Prevenirea criminalităţii şi a purtărilor criminale / Octavian Bejan. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Pulsul Pieţei”). – 154 p.

Referinţe bibliogr.: p. 116-128 (164 tit.) şi în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3342-4-2.

343.98

B 41

Intervenţia timpurie în copilărie : Suport de curs / Ninel Revenco, Svetlana Hadjiu, Ala Holban [et al.] ; sub red.: Ninel Revenco ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 296 p. : fig.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu suportul Filialei din Rep. Moldova a Organizaţiei „Lumos Foundation” din Marea Britanie. – 300 ex.

ISBN 978-9975-56-711-4.

376+616-053.2(075.8)

I-58

Lucrări practice la Anatomia Omului : (Ghid pentru autoinstruire)= Notebook for Practical work at Human Anatomy : (Guide for self-studying) = Практическое занятие по анатомии человека : (Пособие по самоподготовке) : [în vol.] / T. Lupaşcu, I. Catereniuc, L. Globa [et al.] ; sub red.: Ilia Catereniuc, Teodor Lupaşcu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ed. a 12-a trilingvă (rev. şi compl.). – Chişinău : S. n., 2020 (Tipografia-„Sirius”) – . – ISBN 978-9975-57-136-4.

[Vol.] 2 : Sistemul nervos central. Sisteme cardiovascular, limfoid, nervos periferic şi organele senzoriale = Central nervous system. The cardiovascular, lymphatic and nervous systems and sense organs = Центральная нервная система. Сердечно-сосудистая, лимфоидная, периферическая нервная системы и органы чувств. – 2020. – 394 p. : fig. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 750 ex. – Referinţe bibliogr.: p. 392. – ISBN 978-9975-57-271-2.

611.1+611.4+611.8(075)=135.1=111=161.1

L 88

„Administrarea publică în domeniul asigurării ordinii de drept  – una din sarcinile prioritare ale statului”, conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2020 ; Chişinău). Administrarea publică în domeniul asigurării ordinii de drept – una din sarcinile prioritare ale statului”, Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, dedicată jubileului de 50 ani de activitate pe făgaşul ocrotirii ordinii de drept, învăţământului şi ştiinţei şi 80 ani de viaţă ai profesorului universitar – Victor Guţuleac / red. şt.: Guţuleac Victor ; coord.: Arsene Leontie. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 392 p. : fot.

Antetit.: Inst. de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată, Comisia Constituţionalităţii şi Drepturile Omului din Cadrul Consiliului Societăţii Civile pe lângă Preşedintele Rep. Moldova, Univ. Liberă Intern. din Moldova „Andrei Galben”. – Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3383-6-3.

[351/354+34]:378(478)(082)(092)=135.1=161.1

A 23

Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurare a parcursului European / Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Inst. de Cercet. Juridice, Politice şi Sociologice ; coord.: Valeriu Cuşnir. – Chişinău : Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3298-7-3.

Partea a 2-a. – 2019. – 252 p. – Texte : lb. rom., rusă. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 50 ex. – ISBN 978-9975-3298-8-0.

34(478)(082)=135.1=161.1

D 35

Rapcea, Mihail.

Fundamentarea ştiinţifică a dezvoltării durabile a viticulturii în Republica Moldova / Mihail Rapcea ; recenzent şt.: Şt. Topală ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Şt.-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipografia AŞM). – 356 p. : fig., tab.

Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 325-355 (391 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-62-431-2.

634.8:631.147(478)

R 25

Lectura şi scările : Culegere de articole / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova, Clubul Homo Aestheticus ; dir. gen.: Elena Pintilei ; consultant şt., pref.: Mihai Cimpoi ; coord. de ed.: Vera Osoianu, Angela Drăgănel. – Chişinău : Prut Internaţional : BNRM, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 384 p. : fot.

400 ex.

ISBN 978-9975-54-455-9 (Prut Internaţional). – ISBN 978-9975-3361-9-2 (BNRM).

028(082)=135.1=111=161.1

L 37

Ursu, Valentina.

Guvernarea de coaliţie: condiţii de optimizare : Ghid analitico-informativ / Valentina Ursu ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 56 p.

Referinţe bibliogr.: p. 56 (22 tit.) şi în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-714-5.

329.7+323(478)

U-85

Ciobanu, Natalia.

Retrospectivă a dimensiunii de securitate naţională: studiu de caz: Republica Moldova : (Broşură informativă) / Natalia Ciobanu ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). –

Bibliogr.:p. 41-44 (70 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu suportul financiar al Agenţiei Naţ. pentru Cercet. şi Dezvoltare. – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-715-2.

351.86(478)

C 51

„Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”, conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2019 ; Chişinău). Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”, 11 octombrie 2019, Chişinău / com. şt.: Valentin Beniuc [et al.] ; com. org.: Ludmila Roşca [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 337 p.

Antetit.: Inst. de Relaţii Intern. din Moldova, Univ. din Oradea, România, ЧНУ им. Юрiя Федьковича

[et al.]

. – Text : lb. rom., engl., rusă, alte lb. străine. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-717-6.

3(082)=00

S 72


Boian, Nicolai.

Am greşit, Doamne, dar sunt fiul Tău! : 40 de cuvinte pentru suflet / Preot Nicolai Boian. – Chişinău : Lexon-Prim, 2020. – 134 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3388-1-3.

27-23

B 65

De Leone, Luca.

30 de fotbalişti care au făcut istorie / texte de Luca de Leone, Paolo Mancini ; trad. din engl. de Adrian Ciubotaru ; il. de Giovanni Abeille. – Chişinău : Arc, 2020 (Imprimat în China). – 104 p. – (Istorii sportive, ISBN 978-9975-0-0370-4).

3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0369-8.

796.332(092)

D 26

Creangă, Ion.

Ursul păcălit de vulpe : poveste / Ion Creangă ; il.: Aliona Bereghici. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 26 p.

400 ex.

ISBN 978-9975-3383-7-0.

821.135.1-34-93

C 84

Teleucă, Veronica.

Egalitatea de gen în Moldova : Ghid pe înţelesul tuturor / Veronica Teleucă, Natalia Vozian ; contribuţie: Svetlana Andrieş [et al.] ; UN Women (Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitate de Gen şi Abilitarea Femeilor). – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Pictografic”). – 108 p. : fot.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Suediei. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3280-4-3.

305(478)

T 34

Tihai, Anatolie.

Sectele religioase din Japonia / Cuviosul Anatolie Tihai ; resp. ed.: Vlad Cubreacov. – Chişinău : Editura Episcopiei din Bălţi, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 64 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-56-718-3.

29+24:27-76

T 59

Aplicarea curriculumului dezvoltat în educaţia timpurie : Ghid metodologic / Veronica Clichici, Lilia Cebanu, Angela Dascal [et al.] ; coord. şt.: Veronica Clichici, Lilia Cebanu ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : IŞE, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 194 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 188-193 (108 tit.). – 20 ex.

ISBN 978-9975-48-172-4.

373.2.016

A 65

Publicaţiile colaboratorilor Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo” (IPAPS „N. Dimo”) : Bibliografie (1953-2015) / alcăt.: Tamara Leah [et al.] ; resp. ed.: Tamara Leah, Ludmila Costin. – Chişinău : S. n., 2019 (CE UASM). – 464 p.

Text : lb. rom., engl., rusă. – 50 ex.

ISBN 978-9975-64-311-5.

016:[631.4+001.32(478)]=135.1=111=161.1

P 98

Universitatea Agrară de Stat din Moldova: reflecţii şi aprecieri : Bibliografie (1933-2017) / alcăt.: Ludmila Babâră, Irina Salaur ; resp. ed.: Ludmila Costin ; Univ. Agrară de Stat din Moldova, Bibl. Republicană Şt. Agricolă. – Chişinău : S. n., 2019 (CE UASM). – 413 p.

50 ex.

ISBN 978-9975-64-312-2.

016:378.663(478-25)

U-56

Colorează şi completează imagini cu automobile şi alte vehicule / trad. din ital.: Rodica Chiriacescu ; des.: Emanuela Carletti. – Chişinău : Arc, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 32 p. – (Colorează, joacă-te, numără, ISBN 978-9975-0-0373-5).

3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0372-8.

087.5

C 62

Colorează şi completează imagini cu animale / trad. din ital.: Rodica Chiriacescu ; des.: Emanuela Carletti. – Chişinău : Arc, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 32 p. – (Colorează, joacă-te, numără, ISBN 978-9975-0-0373-5).

3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0371-1.

087.5

C 62

Пануш, Виктор Григорьевич.

1500 шахматных задач для тренировочного процесса шахматистов высокой квалификации : [pentru uzul studenţilor] / В. Г. Пануш, Е. П. Линовицкий. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”) – . – ISBN 978-9975-72-421-0.

Часть 1 : Задачи 1-100. – 2020. – 72 p. – Bibliogr.: p. 69-70 (25 tit.). – 100 ex. – ISBN 978-9975-72-422-7.

794.1(075.8)

П  166

Xenofontov, Simi Ion.

Piaţahazlia : (Istorioare bazate pe fapte reale) / Simi Ion Xenofontov ; il. de aut. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 50 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-149-76-1.

821.135.1(478)-34-93

X-40

Alegeri parlamentare 2019. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3383-9-4.

Partea 1-a : Documente cu privire la alegerile parlamentare din data de 24 februarie 2019. – 2019. – 1776 p. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3391-0-0.

342.8(478)(094)

A 36

Alegeri parlamentare 2019. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3383-9-4.

Partea a 2-a : Documente cu privire la totalizarea rezultatelor votării şi confirmarea rezultatelor alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din 24 februarie 2019. – 2019. – 723 p. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3391-1-7.

342.8(478)(094)

A 36

Olesen, Cecilie.

Prima mea Biblie : Povestiri biblice pentru cei micuţi / Cecilie Olesen ; il.: Gustavo Mazali. – Chişinău : Societatea Biblică Interconfesională, 2020 (Scandinavian Publishing House). – 61 p. : il.

750 ex.

ISBN 978-9975-909-59-4.

087.5:27

O-42

Cardone, Grant.

Fii obsedat, sau fii mediocru / Grant Cardone ; trad. din lb. engl. de Andreea Vrabie. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 314 p.

Tit. orig.: Be Obsessed or Be Average. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-3349-2-1.

821.111(73)-94

C 24

Agârbiceanu, Ion.

File din cartea naturii / Ion Agârbiceanu ; ed. îngrijită, notă asupra ed., bibliogr., note şi comentarii, ref. critice şi glosar de Ilie Rad ; prez. graf.: Andrei Ichim. – Chişinău : Cadran, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 328 p.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3332-2-1.

821.135.1-34-93

A 26

Бернет, Томас.

Экологическое (органическое) сельское хозяйство : Основные принципы и передовой опыт / Томас Бернет, Жиль Вайдманн ; при участии: Пауля ван ден Берге [и др.] ; пер.: Лина Кибак ; Inst. de Cercet. pentru Agricultură FiBL, Asoc. Obştească „Educaţie pentru Dezvoltare”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 48 p.

Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED). – 100 ex.

ISBN 978-9975-89-148-6.

631.147

Б 511

Bernet, Thomas.

Agricultura ecologică : Principii de bază şi bune practici / Thoms Bernet, Gilles Weidmann ; colab.: Paul van den Berge, Boris Boincean ; trad. din lb. germ.: Nadia Radeţchi ; Inst. de Cercet. pentru Agricultură FiBL, Asoc. Obştească „Educaţie pentru Dezvoltare”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 48 p.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader. – Disponibil: www – se va completa de către editura

Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED).

ISBN 978-9975-89-149-3.

631.147

B 49

Бернет, Томас.

Экологическое (органическое) сельское хозяйство : Основные принципы и передовой опыт / Томас Бернет, Жиль Вайдманн ; при участии: Пауля ван ден Берге [и др.] ; пер.: Лина Кибак ; Inst. de Cercet. pentru Agricultură FiBL, Asoc. Obştească „Educaţie pentru Dezvoltare”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 48 p.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader. – Disponibil: www – se va completa de către editura

Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED).

ISBN 978-9975-89-150-9.

631.147

Б 511

Rolul părinţilor şi al cadrelor didactice în învăţarea copiilor pe tot parcursul vieţii : Ghid teoretico-metodologic / Aglaida Bolboceanu, Angela Cucer, Emilia Furdui [et al.] ; consultant şt.: Nicolae Bucun, Aglaida Bolboceanu ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : IEŞ, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 228 p. : fig., tab.

Resurse bibliogr.: p. 152-160 (139 tit.). – 20 ex.

ISBN 978-9975-48-173-1.

37.018.1

R 68

„Инновации и технологии в цифровом мире: от угроз к возможностям”, международная научно-практическая конференция (2019 ; Кишинэу). „Инновации и технологии в цифровом мире: от угроз к возможностям” = „Innovations and Technologies in  a Digital World: from Threats to Opportunities” : Международная научно-практическая конференция (Университет DIVITIA GRATIAE, 18 мая 2019) : Сборник статей. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 172 p. : des.

Antetit.: Eurasian Business Conference. – Texte, rez.: lb. engl., rusă. – Cuprins paral.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3391-2-4.

334:004(082)=111=161.1

И 665

Învăţarea simultană a limbilor română şi găgăuză : Suport didactic pentru instituţiile de educaţie timpurie cu program în limbile minorităţilor naţionale / Alexandra Barbăneagră, Lucia Cucu, Ala Zavadschi [et al.] ; au colab.: Natalia Nedealco, Marina Balova ; Asoc. Naţ. a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM). – Chişinău : ANTEM, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3391-4-8.

Limba română : Nivelul Pre-A 1. – 2020. – 92 p. – Bibliogr.: p. 88-91. – Apare cu sprijinul financiar acordat de Înaltul Comisariat pentru Minorităţi Naţionale al OSCE. – 500 ex. – ISBN 978-9975-3391-5-5.

373.2.016:811.135.1’243

Î-59

Nistreanu, Anatolie.

Plante toxice / Anatolie Nistreanu, Tatiana Calalb ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra Farmacognozie şi Botanică Farmaceutică. – Chişinău : Medicina, 2020. – 237 p. : fig.

Bibliogr.: p. 229-234 (140 tit.). – Ind. alf. cu denumirile plantelor în lb. rom., medicinale în lb. latină : p. 235-237. – În red. aut. – 150 ex.

ISBN 978-9975-82-156-8.

615.918:582

N 78

Caras-Cumpenici, Maria.

Moş Crăciun la uşă bate / Maria Caras-Cumpenici ; cop.: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipografia „Reclama”). – 80 p. : des. color.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-423-4.

821.135.1(478)-34-93

C 23

Învăţăm limba română cu Nicu şi Leanca / Alexandra  Barbăneagră,  Lucia Cucu, Ala Zavadschi [et.  al.] ; Asoc. Naţ. a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM). – Chişinău : ANTEM, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 96 p. : des.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu suportul financiar al Înaltului Comisariat pentru Minorităţi Naţ. al OSCE. – 700 ex.

ISBN 978-9975-3391-6-2.

373.2:811.135.1’243

Î-59

Menegazzo, Rossella.

Stampe japoneze din perioadele Edo şi Meiji= Japanese Colour Woodblock Prints from the Edo and Meiji Periods / Rossella Menegazzo ; coord. proiectului: Tudor Zbârnea ; trad. în rom. şi engl. de Ioana Nichita ; Muzeul Naţ. de Artă al Moldovei. – Chişinău : Arc, 2020 (Imprimat în Ucraina). – 192 p. : fig. color.

Tit., text, cuprins paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 187-189 şi în subsol. – Apare cu sprijinul Fundaţiei Japoneze. – 500 ex.

ISBN 978-9975-0-0374-2.

75(520)(084.11)=135.1=111

M 58

Dinozauri : Stegozaur / pict.: Tatiana Lagaeva. – Chişinău : Biblion ; Pereslavl-Zalessckii (Rusia) : Integral, 2020 (Combinatul Poligrafic de tipărire a literaturii pentru copii, or. Tver). – 17 p. : il. – (Colorăm-citim, ISBN 978-9975-111-73-7).

5000 ex.

ISBN 978-9975-148-45-0.

087.5

D 48

Dinozauri : Tiranozaur/ pict.: Tatiana Lagaeva. – Chişinău : Biblion ; Pereslavl-Zalessckii (Rusia) : Integral, 2020 (Combinatul Poligrafic de tipărire a literaturii pentru copii, or. Tver). – 17 p. : il. – (Colorăm-citim, ISBN 978-9975-111-73-7).

5000 ex.

ISBN 978-9975-148-46-7.

087.5

D 48

Динозавры : Стегозавр: Раскраска / худож.: Татьяна Лагаева. – Кишинэу : Biblion ; Переславль-Залесский (Россия) : Интеграл, 2020 (Тверской полиграфический комбинат детской литературы). – 17 p. : il.

3000 ex.

ISBN 978-9975-148-47-4.

087.5

Д 467

Динозавры : Тираннозавр: Раскраска / худож.: Татьяна Лагаева. – Кишинэу : Biblion ; Переславль-Залесский (Россия) : Интеграл, 2020 (Тверской полиграфический комбинат детской литературы). – 17 p. : il.

3000 ex.

ISBN 978-9975-148-48-1.

087.5

Д 467

Preda, Constantin Romulus.

Dor de dor de tine :

[versuri]

: [în vol.] / Constantin Romulus Preda ; design cop.: Georgeta Vrabie. – Chişinău : Bestseller, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3349-3-8.

Vol. 2. – 2020. – 332 p. – 3000 ex. – ISBN 978-9975-3349-4-5.

821.135.1-1

P 90

Янас, Карол.

Положение цыганского общества в Словакии (1939-1989 гг.) / Карол Янас ; Ин-т юрид., полит. и соц. исслед., Европ. ун-т Молдовы. – Кишинэу : CEP USM, 2019. – 224 p.

Bibliogr.: p. 204-222. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 400 ex.

ISBN 978-9975-149-78-5.

94(=214.58)(437.6)”1939/1989″

Я 600

Istoria Universităţii de Stat din Moldova în documente şi materiale : [în vol.] / Ion Eremia (coord.) [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2019 – . – ISBN 978-9975-142-71-7.

Vol. 2. – 2019. – 484 p. – Texte : lb. rom., rusă. – Indice de nume, geogr.: p. 463-483. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex. – ISBN 978-9975-149-77-8.

378.4(478-25)(091)(093)=135.1=161.1

I-87

Slavici, Ioan.

Pădureanca ; Moara cu noroc ; Popa Tanda ; Budelea Taichii : Nuvele / Ioan Slavici ; cop.: Iurie Babii. – Chişinău : Pro Libra, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 288 p.

800 ex.

ISBN 978-9975-3392-2-3.

821.135.1-32

S 63

Мируладов, Владимир (Хребтищев В. Ф.).

Самосовершенствование общества / Владимир Мируладов (Хребтищев В. Ф.). – Изд. доп. – Бендер : Б. и., 2020 (ГУИПП „Бендерская типография „Полиграфист”). – 312 p.

În red. aut. – 20 ex.

ISBN 978-9975-3351-7-1.

11

М 647

Inflation Report … / National Bank of Moldova ; transl.: Alina Buşila. – Chişinău : Banca Naţională a Moldovei, 2020 – . – ISBN 978-9975-3294-4-6.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col. ; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem : Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader.

… Nr 4, November 2019. – 2020. – 53 p. : graf. color, tab. color. – Disponibil : http://bnm.md/en/content/inflation-report-no4-november-2019. – ISBN 978-9975-3357-3-7.

336.711(478):336.748.12(047)

I-52

Biochimie structurală : Ghid de lucrări practice pentru studenţii anului 1 / Tagadiuc Olga, Ambros Ala, Globa Pavel [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra de biochimie şi biochimie clinică. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 76 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 4. – 370 ex.

ISBN 978-9975-89-151-6.

577.1(076.5)

B 53

Tagadiuc, Olga.

Structural biochemistry: Practical guide for 1st year students / Tagadiuc Olga, Globa Pavel, Todiraş Mihai ; „Nicolae Testemitanu” State Univ. of Medicine and Pharmacy, Chair of Biochemistry and Clinical Biochemistry. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 69 p.

Referinţe bibliogr.: p. 4. – 210 ex.

ISBN 978-9975-89-152-3.

577.1(076.5)

T 13

Структурная биохимия : Руководство к практическим занятиям для студентов первого курса / Протопоп Светлана, Тагадюк Ольга, Гаврилюк Людмила [и др.] ; Гос. Ун-т Медицины и Фармации им. Николая Тестемицану, Каф. биохимии и клинической биохимии. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 63 p.

Referinţe bibliogr.: p. 5. – 90 ex.

ISBN 978-9975-89-153-0.

577.1(076.5)

С 873

Rezistenţa naturală şi interrelaţia cu sistemul imun : (Materiale metodice) / Andrieş Lucia, Revenco Nineli, Barba Doina [et al.] ; IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 60 p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 57-58 (29 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-89-154-7.

612.017(075)

R 49

„Rolul patrimoniului cultural în educaţia civică şi promovarea valorilor democratice”, conferinţă ştiinţifico-practică (2019 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifico-practică cu genericul „Rolul patrimoniului cultural în educaţia civică şi promovarea valorilor democratice” = Научно-практическая конференция „Роль культурного наследия в гражданском воспитании и продвижении демократических ценностей”, Chişinău, 17 decembrie 2019. – Chişinău : Princeps, 2020 (Tipogr. „Arva Color”). – 120 ; 120 p.

Antetit.: Filiala din Chişinău a Inst. Intern. de Monitorizare a Dezvoltării Democraţiei, Parlamentarismului şi Respectării Drepturilor Electorale ale Cetăţenilor Statelor-membre ale AIP CSI. – Tit., text, cuprins paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 130 ex.

ISBN 978-9975-3379-2-2.

008(478)+37.017.4(082)=135.1=161.1

R 68

„Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional”, conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională (2019 ; Chişinău). Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional : Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională, 01-02 octombrie 2019 : Culegerea comunicărilor : [în vol.] / coord. ed.: Serghei Brînza [et al.] ; col. red.: Andrei Negru [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2020 – . – ISBN 978-9975-149-79-2.

Vol. 1. – 2020. – 703 p. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-149-80-8.

34:378(082)=1351.1=161.1

R 35

Kulikovski, Lidia.

Nicolae Dabija, cioplitorul de ferestre : Monografie bibliografică / Lidia Kulikovski, Claudia Tricolici ; ed. îngrijită de Mariana Harjevschi ; Bibl. Municipală „B. P. Hasdeu”. – Chişinău : Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, 2019 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 594 p. : fot. – (Colecţia „Bibliographica”, ISBN 978-9975-134-81-1).

100 ex.

ISBN 978-9975-3358-1-2.

016:[821.135.1(478).09+929]

K 91

Căpăţână, Olga.

Dobrenii / Olga Căpăţână ; cop.: Mihai Bacinschi. – Chişinău : Arc, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 306 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-0-0375-9.

821.135.1(478)-31

C 20

Dulgheru, Valeriu.

Basarabie  răstignită : [în vol.] / Valeriu  Dulgheru. – Chişinău : UTM, 2020 (Tipogr. „Balacron”) – . – ISBN 978-9975-45-215-1.

[Vol.] 16. – 2020. – 304 p. : fig., fot., tab. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 400 ex. – ISBN 978-9975-936-97-2.

323(478)

D 88

International  accounts  of  the  Republic  of  Moldova :  Statistical  yearbook  …  / Nat.  Bank  of Moldova ; ed. board: Aureliu Cincilei, Ion Veveriţă, Angela Gherman-Cernei ; transl.: Alina Buşila. – Chişinău : Banca Naţională a Moldovei, 2019 – . – ISBN 978-9975-3015-5-8.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat  de  pe  eticheta  discului. – Cerinţe  de  sistem:  Windows  OS,  HDD 64  Mb,  PDF Reader,  MS Excel. – Disponibil: https://www.bnm.md/en/content/statistical-yearbook-international-accountsrepublic-moldova-2019.

…2018. – 2019. – 188 p. : tab. – ISBN 978-9975-3357-4-4.

336.711(478)+339.727.22(083.41)

I-58

Cazacu, Tamara.

Limba română : Caietul elevului : Clasa a a 2-a : Instituţiile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale / Tamara Cazacu ; Inst. de Ştiinţe ale educaţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2020 (Tipogr. „Print Caro”). – 76 p.

20 ex.

ISBN 978-9975-48-174-8.

811.135.1’243(075.2)

C 32

Grecu, Mircea.

În căutarea fericirii pierdute : (Poveste antidrog pentru copiii de vârstă preşcolară şi din clasele primare) / Mircea Grecu, Jana Grecu ; red. şt.: Pavel Abraham ; pict.: Igor Hmelniţki. – [Ed. a 3-a]. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 16 p. : il. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-3391-7-9.

821.135.1(478)-34-93:373.2/.3

G 79

Четвериков, Игорь.

Имя на камне : Погребально-монументальные традиции православного Приднестровья / Игорь Четвериков, Александр Паламарь, Николай Феч ; отв. ред.: Н. П. Тельнов ; науч. рецензенты: С. Н. Разумов [и др.] ; обл.: А. А. Паламарь ; Приднестр. гос. ун-т, Научно-исслед. лаб. „Археология”, Творческий Союз Фотохудожников Приднестровья. – Тираспол : ПГУ, 2020 (Тип. „Типар”). – 284 p.

Referinţe bibliogr.: p. 282-283. – 500 ex.

ISBN 978-9975-150-39-2.

726.82(478-24)

Ч 522

Донцу, Н. Ф.

Практические занятия по интегрированному курсу стилистики и культуры речи : Сборник упражнений / Н. Ф. Донцу ; Молд. гос. ун-т, Филол. фак., Научно-образоват. центр „Русский мир”. – Кишинэу : CEP USM, 2020. – 95 p. : tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul lecţiilor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-149-81-5.

811.161.1’38(076.5)

Д 678

Ulinici, Andrian.

Managementul proceselor în relaţiile economice internaţionale / Andrian Ulinici ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 168 p.

Bibliogr.: p. 165-168 (71 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-56-722-0.

339.9:005.4

U-32

Ковальски, Станислав.

Элементы всемирной и национальной культуры : Учебник / Станислав Ковальски, Надежда Скобиоалэ; Гос. аграрный ун-т Молдовы, Каф. гуманит. наук. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 255 p.

Bibliogr.: p. 254-255 (40 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-721-3.

930.85(075.8)

К 563

Emil Loteanu : Biobibliografie : (Documente din colecţia B.P.O. Ocniţa)/ Bibl. Publică Orăşenească „Emil Loteanu” Ocniţa ; alcăt.: Dîrzu Natalia. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Cetatea de Sus”). – 56 p.

20 ex.

ISBN 978-9975-3393-0-8.

016:[791.44.071+929(478)]

E 47

Ocniţa :Indice bibliografic / Bibl. Publică Orăşenească „Emil Loteanu” Ocniţa, Serviciul Informativ Bibliografic ; alcăt.: Dîrzu Natalia. – Ed. 1-a. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Cetatea de Sus”). – 27 p.

20 ex.

ISBN 978-9975-3393-1-5.

016:94(478-21)

O-18

Kulikovski, Lidia.

Ziuarul Provocării noastre : sinteze, articole, feedback / Lidia Kulikovski, Elena Taragan ; Bibl. Municipală „B. P. Hasdeu”. – Chişinău : Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, 2019 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 142 p. : fot. – (Colecţia „Professional”, ISBN 978-9975-134-31-6).

50 ex.

ISBN 978-9975-3358-2-9.

027.52(478-25)+024

K 91

Provocarea Verii : Jurnalul Participantului, 3 iunie – 25 august 2019 / Bibl. Municipală „B. P. Hasdeu” ; text: Lidia Kulikovski, Mariana Harjevschi, Elena Butucel [et al.] ; elab. concept: Mariana Harjevschi, Lidia Kulikovski ; contribuţii: Tatiana Coşeri [et al.]. – Chişinău : Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, 2019 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 128 p. – (Colecţia „Professional”, ISBN 978-9975-134-31-6).

900 ex.

ISBN 978-9975-3358-3-6.

027.52(478-25)

P 95

Provocarea verii : program STEAM estival: ghid metodologic de implementare/ Bibl. Municipală „B. P. Hasdeu” ; concept, elab. de Lidia Kulikovski ; contribuţii Mariana Harjevschi [et al.]. – Chişinău : Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, 2019 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 41 p. – (Colecţia „Professional”, 978-9975-134-31-6).

Bibliogr.: p. 32-40. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3358-4-3.

027.52(478-25)

P 95

Budurina-Goreacii, Carolina.

Instituţiile societăţii civile şi dezvoltarea comunităţilor locale moldoveneşti : Monografie / Carolina Budurina-Goreacii. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 190 p. : fig. color.

Referinţe bibliogr.: p. 164-172 (113 tit.) şi în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-149-82-2.

061.2:352(478)

B 88

Ciocoi, Tatiana.

Postmodernismul : Antologie de texte teoretice şi analize critice la disciplină / Tatiana Ciocoi ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Litere, Dep. Literatură Universală şi Comparată. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 148 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 145-146. – 50 ex.

ISBN 978-9975-149-83-9.

821.02(075.8)

C 51

Chirilă, Silvia.

Enigmele muzeului : Carte de colorat pentru copii / Silvia Chirilă, Viorica Gorencu ; consultanţi şt.: Andrei Prohin, Sergiu Pană ; Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală. – Chişinău : Lexon-Prim, 2020. – 22 p. : des.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3388-5-1.

087.5:069

C 44

Cele mai frumoase poveşti de la bunicuţa / il. de Petru Gheţoi. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Balacron”). – 64 p. – (Casa poveştilor, ISBN 978-9975-87-054-2) (Colecţia „Curcubeul fermecat”, ISBN 978-9975-66-686-2).

3000 ex.

ISBN 978-9975-66-685-5.

821-34-93

C 34

Leviţchi, Marina.

Rezumate la Biologie : pentru clasele 6-9-a / Marina Leviţchi. – Chişinău : TEO-Educaţional, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 128 p.

2000 ex.

ISBN 978-9975-116-66-4.

57(075.3)

L 55

Dolomanji, Zaharii.

Platforma de politici de tineret : Anuarul despre activitatea desfăşurată a platformei, care include, de asemenea, o serie de recomandări pentru muncă cu tinerii din Găgăuzia „Activizarea Tinerilor şi Civism Responsabil – AMOG” = Платформа молодежных политик : Ежегодник о проделанной работе платформы, включающий также ряд рекомендаций для работы с молодежью Гагаузии „Активизация Молодежи и Ответственное Гражданство – АМОГ” / Zaharii Dolomanji, Ecaterina Gagauz, Samuel Goda ; Asoc. Obştească „Tineretul Găgăuziei”, Centrul de Cercetare al Asoc. Pentru Politică Externă din Slovacia. – Comrat : S. n., 2020 (Tipogr. „A & V Poligraf”). – 53 ; 51 p.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. –Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Apare cu sprijinul SlovakAid. – 104 ex.

ISBN 978-9975-3246-8-7.

061.213(478-29):316.346.32-053.6=135.1=161.1

D 64

Авидон, Нина.

Дальний берег детства / Нина Авидон. – Кишинэу : Alphabet Publishing, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 136 p. : fot.

250 ex.

ISBN 978-9975-3352-1-8.

821.161.1(478)-94

А 202

Bujor, Cristina.

Întâmplări cu tâlc : 1. Despre prietenie ; 2. Despre ceartă / Cristina Bujor ; il.: Veronica Mariţ. – Chişinău : Epigraf, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 80 p. : il. color.

1000 ex.

ISBN 978-9975-60-342-3.

821.135.1(478)-34-93

B 90

Filip, Vitalie.

Popasuri pe Licuricia – planeta copiilor isteţi / Vitalie Filip ; il.: Estela Răileanu. – Chişinău : Epigraf, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 104 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-60-343-0.

821.135.1(478)-93

F 51

Триумф короткого рассказа : Литературный aльманах / Союз писателей Молдовы им. А. С. Пушкина ; гл. ред.: Николай Еленин ; худож. оформл.: Евгений Балан. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Garomont Studio”) – . – ISBN 978-9975-134-36-1.  

[Вып.] 2. – 2020. – 193 p. : fot. – Изд. при поддержке Посольства Рос. Федерации в РМ. – 100 ex. – ISBN 978-9975-134-94-1.

821.161.1(478)-82

Т 687

Лабунский, Анатолий.

Любовь и проклятие : Хроники нашумевших событий из жизни могущественного клана / Анатолий Лабунский. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 180 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-134-95-8.

821.161.1(478)-31

Л 127

Lari, Leonida.

Spaţiul zidirii / Leonida Lari ; cop., prez. graf.: Iurie Babii. – Chişinău : Princeps, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 304 p.

Textele sunt reproduse după ediţia : Leonida Lari „Numai în ceruri”, Ed. Princeps, Chişinău, 2014. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3379-3-9.

821.135.1(478)-1

L 22

Cârnaţ, Teodor.

Drept constituţional şi instituţii politice / Teodor Cârnaţ ; Univ. de Stat din Republica Moldova, Dep. „Drept Public”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”) – . – ISBN 978-9975-56-712-1.

Partea 1-a. – 2020. – 584 p. : tab. – Referinţe bibliogr.: p. 579-584 şi în subsol. – 200 ex. – ISBN 978-9975-56-723-7.

342(075.8)

C 25

Dereli, Elena.

Poezii de la bunica / Elena Dereli ; prez. graf.: Viorica Didic-Vlas. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipografia „Reclama”) – . – ISBN 978-9975-58-208-7.

Cartea a 2-a. – 2020. – 128 p. – 300 ex. – ISBN 978-9975-58-209-4.

821.135.1(478)-1

D 33

„Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă”, conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională (2020 ; Chişinău). Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă : Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 31 ianuarie – 1 februarie, 2020 / com. şt.: Eduard Coropceanu

[et al.]

; com. org.: Larisa Şofron [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UST). – 383 p. : fig., tab.

Antetit.: Univ. de Stat din Tiraspol, IPÎLT „Orizont”. – Texte lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-76-299-1.

37.0(082)=1351.1=111=161.1

O-75

Gidei, Mariana.

Managementul comunicării în educaţie fizică şi sport / Mariana Gidei. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Valinex”). – 94 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 93-94 (21 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-68-398-2.

796.011.1:316.77

G 56

29.01

Electorala 2019 : Documente cu privire la referendumul republican consultativ din data de 24 februarie 2019. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 579 p. : tab.

100 ex.

ISBN 978-9975-3391-8-6.

342.8(478)(094)

E 35

Novac, Ludmila.

Logica propoziţiilor şi teoria mulţimilor : Note de curs / Ludmila Novac, Ion Cucu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematică şi Informatică, Dep, Matematică. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 153 p.

Bibliogr.: p. 151-153 (28 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-149-84-6.

512.5+510.22(075.8)

N 90

Anuarul Fotbalului Moldovenesc… / aut.: Victor Daghi ; Federaţia Moldovenească de Fotbal. – [Ed. a 11-a]. – Chişinău : Print Elit, 2020 (Combinatul Poligrafic) – . – ISSN 2345-1343. – ISBN 978-9975-4424-4-2.

Ediţia 2019. – 2020. – 132 p. : fot., tab. – Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit. – 500 ex. – ISBN 978-9975-4424-6-6.

796.332(478)(058)

A 64

Frunză, Eugenia.

Dragă mi-i această Lume… / Eugenia Frunză ; cop.: Marina Dimitriu. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 112 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-72-427-2.

821.135.1(478)-8

F 93

Дарие, Штефан.

Призрак из прошлого : Роман / Штефан Дарие. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Balacron”). – 380 p.

150 ex.

ISBN 978-9975-66-687-9.

821.135.1(478)-31

Д 203

Dabija, Nicolae.

Tema pentru acasă / Nicolae Dabija ; cop.: Ina Moroşanu – Ed. a 11-a. – Chişinău : Bestseller, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 428 p.

3000 ex.

ISBN 978-9975-3349-5-2.

821.135.1(478)-31

D 11

133 de pagini cu poveşti. – Chişinău : Dorinţa, 2020 (Tipogr. „Poligraf Design”). – 136 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-143-86-8.

821-34-93

O-10

Modalităţi de afirmare a tinerilor din Republica Moldova: în ţară şi peste hotare : (se dedică autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi tuturor cetăţenilor pentru a lua atitudine faţă de una din cele mai stringente probleme ale societăţii) / Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet., Liceul Teoretic Republican „Aristotel” ; manager de proiect: Pavel Cerbuşca. – Chişinău : Lexon-Prim, 2020. – 40 p. : fot.

Referinţe bibliogr.: p. 40 (7 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-3388-6-8.

316.35-053.6(478)

M 84

Ţarălungă, Antip.

Ionel Chiriţă : promotor al valorilor naţionale = Ионел Кирицэ : проводник национальных ценностей = Ionel Chiriţă : der promotor von nationalen werten / Antip Ţarălungă ; notografie: Cristian Şarban ; Soc. Acad. de Folclor „Comoara”, Uniunea Coregrafilor din Rep. Moldova, Comunitatea românilor din Mannheim. – Chişinău : Notograf Prim, 2020. – 118 p.

Tit., text paral.: lb. rom., germ., rusă. – 500 ex.

ISMN 979-0-3480-0406-8.

ISBN 978-9975-84-112-2.

784.071.2(498)=135.1=112.2=161.1

Ţ 22

Congresul Mondial al Eminescologilor „Cosmosul Eminescian”  (8 ; 2019 ; Chişinău). Materialele Congresului Mondial al Eminescologilor „Cosmosul Eminescian”, ed. a 8-a, 1-3 septembrie 2019 / dir. onorific: Mihai Cimpoi ; consiliul şt.: Eugen Simion [et al.] ; red.-coord.: Mihai Morăraş. – Chişinău : Labirint, 2020. – 74 p. – (Seria „Eminescu” :  Buletin (număr special) ; Nr 1-2, 2020, ISBN 978-9975-122-96-2).

Rez.: paral. lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-122-95-5.

821.135.1.09(082)

C 65

Poligrafie generală : Note de curs / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Textile şi Poligrafie, Dep. Design şi Tehnologii Poligrafice ; elab.: Lucia Adascaliţa. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2020 – . – ISBN 978-9975-45-618-0.

Partea 1-a. – 2020. – 88 p. : fig., tab. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – ISBN 978-9975-45-619-7.

655(075.8)

P 76

Poligrafie generală : Note de curs / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Textile şi Poligrafie, Dep. Design şi Tehnologii Poligrafice ; elab.: Lucia Adascaliţa. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2020 – . – ISBN 978-9975-45-618-0.

Partea a 2-a. – 2020. – 77 p. : fig., tab. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 30 ex. – ISBN 978-9975-45-620-3.

655(075.8)

P 76

Cimpoi, Mihai.

Titu Maiorescu şi lumea noastră postmodernă : Eseuri / Mihai Cimpoi ; Inst. de Filologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Centrul Intern. Eminescu, Univ. „Valahia” din Târgovişte [et al.]. – Chişinău : Cartdidact ; Târgovişte : Bibliotheca, 2020 (Tipogr. „Biblioprint”, Târgovişte). – 100 p. – (Colecţia „Eseu”, ISBN 978-9975-3354-8-5).

100 ex.

ISBN 978-9975-3354-1-6 (Cartdidact). – ISBN 978-606-772-441-7 (Bibliotheca).

821.135.1.09

C 49

Заповедник „Ягорлык” – жемчужина природы Приднестровья / Т. Д. Шарапановская, А. А. Тищенков, Т. Д. Изверская [и др.] ; М-во сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, Гос. служба эколог. контроля и охраны окружающей среды ПМР. – 2-ое изд., исправленное и доп. – Бендер : Полиграфист, 2020. – 112 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3351-8-8.

502.4(478-24)

З-3330

Dobrea, Victor.

Maşini electrice / Victor Dobrea, Radu Cociu. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 527 p.

Bibliogr.: p. 526-527 (34 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-724-4.

621.313/.314(075.8)

D 58

Remeşovschi, Natalia.

Indicaţii metodice privind elaborarea raportului practicii de licenţă la specialităţile: Marketing şi logistică, Servicii hoteliere, turism şi agrement, Economice Mondială şi REI / Natalia Remeşovschi ; Inst. Intern. de Management „Imi-Nova”, Catedra: „Marketing şi REI”. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Impressum”). – 16 p.

50 ex.

ISBN

378:[33+640.4](076.5)

R 44

Ремешовски, Наталья.

Методические указания по разработке отчета по дипломной практике: Специальности: Маркетинг и Логистика, Гостиничные услуги, Туризм и Отдых, Мировая экономика и МЭО / Наталья Ремешовски, Марина Винокурова ; Междунар. ин-т менеджмента „Imi-Nova”, Каф. „Маркетинг и МЭО”. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Impressum”). – 16 p.

50 ex.

ISBN

378:[33+640.4](076.5)

Р 378

Remeşovschi, Natalia.

Indicaţii metodice privind elaborarea raportului practicii de producţie la specialităţile: Marketing şi logistică, Servicii hoteliere, turism şi agrement, Economice Mondială şi REI / Natalia Remeşovschi ; Inst. Intern. de Management „Imi-Nova”, Catedra: „Marketing şi REI”. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Impressum”). – 15 p.

50 ex.

ISBN

378.147:[33+640.4](076.5)

R 44

Ремешовски, Наталья.

Методические указания по разработке отчета производственной практике по специальности: Маркетинг и Логистика, Гостиничные услуги, туризм и отдых, Мировая экономика и МЭО / Наталья Ремешовски, Наталья Морарь ; Междунар. ин-т менеджмента „Imi-Nova”, Каф. „Маркетинг и МЭО”. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Impressum”). – 16 p.

50 ex.

ISBN

378.147:[33+640.4](076.5)

Р 378

Remeşovschi, Natalia.

Indicaţii metodice privind elaborarea proiectului economic la specialităţile: Marketing şi logistică, Servicii hoteliere, turism şi agrement, Economice Mondială şi REI / Natalia Remeşovschi ; Inst. Intern. de Management „Imi-Nova”, Catedra: „Marketing şi REI”. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Impressum”). – 17 p.

50 ex.

ISBN

378:[33+640.4](076.5)

R 44

Ремешовски, Наталья.

Методические указания по разработке экономического проекта  по специальности: Маркетинг и Логистика, Гостиничные услуги, туризм и отдых, Мировая экономика и МЭО / Наталья Ремешовски, Николай Галушка ; Междунар. ин-т менеджмента „Imi-Nova”, Каф. „Маркетинг и МЭО”. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Impressum”). – 16 p.

50 ex.

ISBN

378:[33+640.4](076.5)

Р 378

Răilean, Valentin.

Indicaţii metodice privind elaborarea tezei de licenţă la specialităţile: Marketing şi logistică, Servicii hoteliere, turism şi agrement, Economice Mondială şi REI / Valentina Răilean, Corina Răilean, Ruslan Gherasim ; Inst. Intern. de Management „Imi-Nova”, Catedra: „Marketing şi REI”. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Impressum”). – 29 p.

Referinţe bibliogr.: p. 29 (7 tit.). – 50 ex.

ISBN

378:[33+640.4](076.5)

R 44

Рэилеан, Валентин.

Методические указания по написанию дипломной работы для студентов очного и заочного обучения по специальности: Маркетинг и Логистика, Гостиничные услуги, туризм и отдых, Мировая экономика и МЭО / Валентин Рэилян, Корина Рэилеан, Игор Баркарь ; Междунар. ин-т менеджмента „Imi-Nova”, Каф. „Маркетинг и МЭО”. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Impressum”). – 16 p.

Referinţe bibliogr.: p. 30 (7 tit.). – 50 ex.

ISBN

378:[33+640.4](076.5)

Р 378

Poveşti cu Făt-Frumos / concepţia graf.: Simion Coadă. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Cadran, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 168 p. : il.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3332-3-8.

821-34-93

P 88

Braşoveanu, Angela.

Moldova : oameni, locuri, bucătărie şi vin / Angela Braşoveanu, Roman Rybaleov. – Ed. a 3-a. – Chişinău : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 367 p. : fot. color. – (C(art)ier / col. coord. de Vitalie Coroban, ISBN 978-9975-79-947-8).

Bibliogr.: p. 365. – Indice : p. 366-367. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-86-412-1.

641.568+94(478)(084)

B 78

Проблемы лингвистики и методика обучения иностранным языкам в свете межкультурной коммуникации, международная научно-практическая конференция (2019 ; Рыбница). „Проблемы лингвистики и методики обучения иностранным языкам в свете межкультурной коммуникации” : Сборник материалов международной научно-практической конференции, (Рыбница, 18 апреля 2019 г.)/ редкол.: И. А. Павлинов [и др.] ; отв. за вып.: П. Н. Гилевич, Е. В. Соловьянова. – Рыбница : Б. и., 2020 (Тип. „Теслайн”). – 211 p.

Antetit.: Приднестр. гос. ун-т, Рыбницкий фил., Каф. германских яз. и методики их преподавания. – Texte, rez.: lb. engl., germ., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 30 ex.

ISBN 978-9975-3373-2-8.

37.016:81’1’243(082)=111=112.2=161.1

П 781

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.