Cărţi în curs de apariţie, August 2019

Lungu, Eugen.

Artă şi critică / Eugen Lungu. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 282 p. – (Scriitori contemporani, ISBN 978-9975-54-238-8).

Apare cu sprijinul Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 500 ex.

ISBN 978-9975-54-449-8.

821.09   

L 92

Castraveţ-Popov, Lidia.

Vise cu soare / Lidia Castraveţ-Popov ; cop.: Alexandrina Pulbere. – [Chişinău] : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 64 p. : des. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-146-87-6.

821.135.1(478)-1-93   

C 28

Ghicov, Adrian.

Limba şi literatura română : Evaluarea produselor de competenţă : Gimnazium : Clasa 9-a / Adrian Ghicov, Tatiana Gheorghiţă, Aliona Zgardan. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 64 p. : tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-146-88-3.

811.135.1+821.135.1.09(079)    

G 48

Rotaru, Floarea.

Pe aripi de cântec : (Culegere de cântece şi melodii) / Floarea Rotaru ; cop.: Vitalie Leca. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 104 p. : n. muz.

200 ex.

ISMN 979-0-3480-0388-7.

ISBN 978-9975-146-86-9.

784.67    

R 82

Filip, Iulian.

Forme fixe şi libertăţi : (viaţa şi genunchiul stâng) / Iulian Filip ; cop.: Sergiu Stanciu. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 484 p. : fot.

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-448-1.

821.135.1(478)-1     

F 51

Gumeniţă, Mihail.

Capitala amintirilor noastre : Versuri / Mihail Gumeniţă ; cop.: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 156 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-382-4.

821.135.1(478)-1   

G 95

Bulat, Ana.

J’étudie et je pratique la grammaire française : Manuel de grammaire française / Ana Bulat, Olga Josan, Olesea Golban. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 288 p.

1500 ex.

ISBN 978-9975-134-59-0.

811.133.1’36(075)

B 91

Codreanu, Mariana.

Primele mele lecţii : 3-4 ani / Mariana Codreanu ; pict.: Tatiana Lagaeva. – Chişinău : Biblion, 2017 (Combinatul Poligrafic de tipărire a literaturii pentru copii). – 48 p. – (Copilaşi isteţi, ISBN 978-9975-111-89-8).

Aut. este indicat pe vs. cop. – F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-148-36-8.

373.2

C 60

Carabet, Natalia.

Domeniul A: dezvoltarea fizică şi fortificarea sănătăţii : Sumar de fişe în baza Standardelor de Învăţare şi Dezvoltare a Copilului de la naştere până la 7 ani / Carabet Natalia. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Cavaioli”). – 57 p. : fig. color.

Bibliogr.: p. 57. – 20 ex.

ISBN 978-9975-59-188-1.

373.2.015     

C 22
Carabet, Natalia.

Domeniul C: dezvoltarea limbajului, a comunicării şi premisele citirii şi scrierii : Sumar de fişe în baza Standardelor de Învăţare şi Dezvoltare a Copilului de la naştere până la 7 ani / Carabet Natalia. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Cavaioli”). – 84 p. : fig. color.

Bibliogr.: p. 84. – 20 ex.

ISBN 978-9975-59-189-8.

373.2.015     

C 22

Carabet, Natalia.

Domeniul D: dezvoltarea cognitivă : Sumar de fişe în baza Standardelor de Învăţare şi Dezvoltare a Copilului de la naştere până la 7 ani / Carabet Natalia. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Cavaioli”). – 69 p. : fig. color.

Bibliogr.: p. 69. – 20 ex.

ISBN 978-9975-59-190-4.

373.2.015     

C 22
Carabet, Natalia.

Domeniul B: dezvoltarea personală, emoţională şi socială : Sumar de fişe în baza Standardelor de Învăţare şi Dezvoltare a Copilului de la naştere până la 7 ani / Carabet Natalia. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Cavaioli”). – 96 p. : fig. color.

Bibliogr.: p. 96. – 20 ex.

ISBN 978-9975-59-191-1.

373.2.015     

C 22

       „Роль СМИ в развитии гагаузского языка”, научно-практическая конференция (2019 ; Комрат). Роль СМИ в развитии гагаузского языка : Сборник докладов научно-практической конференции, 25 марта 2015 г. / вып. ред.: Д. Г. Палачор. – Комрат : Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М. В. Маруневич, 2019. – 168 p. : fig., fot., tab.

Antetit.: Н.-и. центр Гагаузии им. М. В. Маруневич, Общественная компания „Телерадио Гагаузии”. – Texte : lb. rom., găgăuză, germ., alte lb. străine. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3321-5-6.

[070+659.3]:811.512.165(082)=00   

P 680

Коган, Семëн.

Предисловие к мудрости : Юмор, ирония, сатира / Семëн Коган. – Бендеры : ГУИПП „Бендерская типография „Полиграфист”, 2019. – 712 p.

25 ex.

ISBN 978-9975-3286-9-2.

821.161.1(478)-7      

K 570

Festivalul Naţional de Poezie „Leonida Lari” / Consiliul Raional Călăraşi ; resp. de ed.: Mihai Doloton. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 92 p. : fot.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-375-6.

821.135.1(478)-82     

F 43

Vicisitudini de la anamnestic la diagnostic = Viciosness from anamnesis to diagnostic / aut.-coord.: Mazur-Nicorici Lucia, Diaconu Camelia Cristina. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Impressum”). – 326 p. : fig. color, fot., tab.

Tit. paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3308-5-5.

616(082)    

V-69

Развитие и совершенствование педагогического мастерства / сост.: Василовский Ион Владимирович, Купная Лариса Валериановна. – [Тираспол] : Б. и., 2019 (Tipogr. „Tesline”). – 138 p. : fig.

Bibliogr. la sfârşitul art. – 30 ex.

ISBN 978-9975-3295-8-3.

37.091(082)    

P 170

Abecedar / Maria Buruiană, Silvia Cotelea, Aurelia Ermicioi [et al.] ; comisia de evaluare : Valentina Zuber-Petrov [et al.] ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – Ed. a [14], rev. – Chişinău : Ştiinţa : Prut Internaţional, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 144 p. : des. color.

35000 ex.

ISBN 978-9975-85-179-4 (Ştiinţa). – ISBN 978-9975-54-447-4 (Prut Internaţional).

373.3.016:811.135.1(075.2)   

A 12

Caiet de evaluări la geografie : clasa 5-a / Mariana Jioara, Vitalie Sochircă, Maria Fratescu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2019 (Tipografia din Orhei). – 29 p. : tab.

1000 ex.

ISBN 978-9975-73-222-2.

911(079)   

C 13

Jioara, Mariana.

Caiet de evaluări le Geografia fizică generală : clasa 10-a / Mariana Jioara, Vitalie Sochircă, Natalia Cozma. – [Chişinău] : S. n., 2019 (Tipografia din Orhei). – 43 p. : tab.

1000 ex.

ISBN 978-9975-73-223-9.

911.2(079)    

J 54

Das wedding : Totul pentru o nuntă de vis … / coord. de proiect : Olesea Penicica ; red.-şef : Violetta Darsalia. – Ed. a 8-a. – [Chişinău] : Design Arhitectura şi Stil, 2019 (Tipogr. „Nova-Imprim”) – . – ISBN 978-9975-3242-1-2.

… 2019. – 2019. – 144 p. : fot., fot. color. – 3000 ex. – ISBN 978-9975-3242-2-9.
392.5(058)
D 20

Plugaru, Emilia.

A sunat aseară mama : Poezii de dor / Emilia Plugaru. – Chişinău : R.P. Editor, 2019 (Tipogr. „Totex-Lux”). – 96 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-3336-0-3.

821.135.1(478)-1

P 72

Cârchelan, Iuliu.

Surpriza : Povestiri pentru copii / Iuliu Cârchelan ; des. de D. Ianiuk, I. Severin. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 92 p. : il.

Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 300 ex.

ISBN 978-9975-146-81-4.

821.135.1(478)-34-93     

C 24

Cum să creezi un oraş pentru fiecare? : 8 istorioare din viaţa de zi cu zi despre designul urban echitabil / Milota Sidorová, Zdeňka Lammelová, Alevitina Bainakova [et al.] ; Fundaţia Germ. pentru Politică. – Chişinău : Centrul de Urbanism AO, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 38 p. : il.

Aut. sunt indicaţi pe ultima pag.

ISBN 978-9975-3337-0-2.

712.25:711.4

C 94

Saveliy Ekonomov : Şannı üüredici / Gagauziya M. V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezi ; hazırlayan: Petri Çebotar. – [Komrat] : Gagauziya M. V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezi, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 304 p. : fot. – (Gagauzologiya XIX-XXI asirlerdä, ISBN 978-9975-3265-3-7).

Texte : lb. găgăuză, rusă. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3321-6-3.

37.091(478-29)(092)+821.512.165(478)-8=512.165=161.1  

S 29

Gliga, Doina.

Teste de succes (formative în etape, sumative) : Limba română : Clasa 3-a / Doina Gliga. – [Chişinău] : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 76 p. : tab.

2000 ex.

ISBN 978-9975-87-504-2.

811.135.1(079)    

G 61

Limba şi literatura română : Modele de teste pentru examenul de absolvire a gimnaziului. – [Chişinău] : Teo Educaţional, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 64 p. : tab.

2000 ex.

ISBN 978-9975-116-63-3.

811.135.1+821.135.1.09(079)    

L 62

Povestioare Biblice pentru copii / Liga Biblică în Moldova. – [Chişinău] : Liga Biblică în Moldova, 2019 (Tipogr. „Poliart”). – 69 p. : il. color.

5000 ex.

ISBN 978-9975-3338-0-1.

087.5:27     

P 88

Răspunsuri pentru viaţă / Liga Biblică în Moldova. – [Chişinău] : Liga Biblică în Moldova, 2019 (Tipogr. „Poliart”). – 81 p. : il. color.

5000 ex.

ISBN 978-9975-3338-1-8.

27-29    

R 28

Pelivan, Ioan.

Corespondenţă. Memorii / Ioan Pelivan ; ed. îngrijită, pref., notă asupra ed.: Ion Constantin [et al.]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 436 p. – (Colecţia „Pagini despre Basarabia”, ISBN 978-9975-67-995-4).

Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 600 ex.

ISBN 978-9975-85-180-0.

94(478)”1900/1920″(093.2)    

P 49

Iavorschi, Victor.

Matematica : Culegere de exerciţii şi probleme : clasa 10-a / Victor Iavorschi. – [Chişinău] : S. n., 2019 (Tipografia din Orhei). – 264 p. : tab.

1000 ex.

ISBN 978-9975-73-224-6.

51(075.3) 

I-31

Булгар, С. С.

Гагаузские школы в Молдавской ССР в 1957-1961 гг.: история и документы / Булгар С. С., Константинова И. А. ; Н.-и. центр Гагаузии им. М. В. Маруневич. – Комрат : Б. и., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 191 p. : fig., fot.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.

ISBN 978-9975-146-82-1.

94(=512.165)(478)”1957/1961″   

Б 907

Филат, Василе.

Как христианин может использовать цифровые технологии / Василе Филат. – Кишинэу : Б. и., 2019 (F.E.-P. „”Tipografia Centrală). – 84 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-146-83-8.

27:004

Ф 517

Factorii naturali şi antropici de risc : Atlas / Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet., Inst. de Ecologie şi Geografie ; red. şt. principal: Nedealcov Maria ; red. şt. pe domenii: Sîrodoev Ghennadii, Răileanu Valentin, Bejan Iurie. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Impressum”). – 104 p. : h.

100 ex.

ISBN 978-9975-3308-6-2.

[551.3/.5+556.5](478)(084.42)

F 12

Ho Choi, Dong.

Statui ce clipesc / Dong Ho Choi. Frumuseţi rănite / Kooseul Kim ; trad. de Nicolae Dabija ; il.: Maria Cristina Dabija. – Chişinău : Editura pentru Literatură şi Artă, 2019 (Tipogr. „Cavaioli”). – 62 ; 52 p. : il. – (Colecţia „Pegas”, ISBN 978-9975-3070-2-4).

Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3304-2-8.

821.531-1

H 68

Cultură, istorie şi civilizaţie românească la Ungheni : Centenar 1918-2018 : Al 7-lea simpozion de sculptură, ediţia 2018 / Primăria mun. Ungheni, Muzeul de Istorie şi Etnografie Ungheni ; text: Maria Bilaşevschi ; trad. în engl.: Liliana Tincu. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 60 p. : fot., fot. color.

Text parţial paral.: lb. rom., engl. – 500 ex.

ISBN 978-9975-87-505-9.

73.023.2(082)(084.11)

C 94

„Инновационные педагогические технологии преподавания иностранных языков в высших и средних учебных заведениях”, республиканская научно-практическая конференция (с международным участием) (2019 ; Тираспол). Инновационные педагогические технологии преподавания иностранных языков в высших и средних учебных заведениях : Материалы Республиканской научно-практической конференции (с международным участием) / редкол.: Белова Екатерина Евгеньевна [и др.]. – Тираспол : ПГУ, 2019. – 264 p. : tab.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader. 

Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Филолог. фак. – În red. aut. – Texte : lb. engl., germ., ucr., alte lb. străine. – Rez.: lb. germ., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art.

ISBN 978-9975-150-10-1.

[37.016+811]:378(082)=00     

И 670

„Современная экономика: взгляд молодых исследователей”, научно-практическая конференция (2019 ; Тираспол). Современная экономика: взгляд молодых исследователей : Материалы Научно-практической конференции / отв. ред.: Л. В. Дорофеева. – Тираспол : ПГУ, 2019. – 160 p. : fig., tab.

Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Эконом. фак. – În red. aut. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 20 ex.

ISBN 978-9975-150-11-8.

082:378   

C 568

„Теоретические и практические аспекты деятельности современного государства и общества”, международная научно-практическая конференция (8 ; 2019 ; Тираспол). Теоретические и практические аспекты деятельности современного государства и общества : Материалы VIII Международной научнопрактической конференции, (18-19 декабря 2018 года) / под общ. ред.: В. М. Соколова, В. В. Соколова ; редкол.: Соколов В. М. [и др.]. – Тираспол : ПГУ, 2019. – 480 p. : tab.

Antetit.: Негосударственное учреждение – орг. высшего и послевузовского профессионального образования „Типаспол. межрегиональный ун-т”. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 35 ex.

ISBN 978-9975-150-20-0.

082:378   

Т 338

„Филологические науки. Студенческий научный форум”, научно студенческая конференция (2019 ; Тираспол).  Филологические науки. Студенческий научный форум, … : Материалы итоговой (ежегодной) Научной студенческой конференции филологического факультета ПГУ им. Т. Г. Шевченко по результатам НИР 2018 года / отв. ред.: Гамар М. В, Кривошапова Н. В. – Тираспол : ПГУ, 2019 – . – ISBN 978-9975-150-12-5.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader. 

… 2019. – 2019. – 240 p. : tab. – Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Филолог. фак. – În red. aut. – Texte : lb. engl., fr., ucr., alte lb. străine. – Rez.: lb. engl., ucr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 20 ex. – ISBN 978-9975-150-13-2.

[81/82.09+070]:378(082)=00    

Ф 545

Студенческий вестник : Языкознание и литературоведение :  Сборник студентов-филологов и учащихся общеобразовательных учреждений Приднестровья… / отв. ред.: Е. Г. Луговская, М. В. Гамар. – Тираспол : ПГУ, 2019 – . – ISBN 978-9975-150-21-7.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader. 

… 2019. – 2019. – 159 p. : tab. – Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Филол. фак. – Texte : lb. rom. cu caractere chirilice, engl., ucr., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom. cu caractere chirilice, engl., ucr., alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-150-22-4.

082:378=00

С 880

Актуальные проблемы права в исследованиях молодых юристов / Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Ин-т гос. управления, права и социально-гуманитарных наук ; редкол.: Н. В. Щукина [и др.]. – Тираспол : ПГУ, 2019 – . – ISBN 978-9975-150-14-9.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader. 

Вып. 1. – 2019. – 292 p. – În red. aut. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – ISBN 978-9975-150-15-6.

34:378(082)

A 437

The Quest on Multicultural Pridnestrovie : Практикум по английскому языку / О. В. Щукина, О. В. Балан, Н. В. Мельничук [и др.] ; Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Филолог. фак., Каф. иностранных яз. – Тираспол : ПГУ, 2019. – 61 p.

Text : lb. engl. – 20 ex.

ISBN 978-9975-150-16-3.

811.111’36(076.5)  

T 49

Производственный менеджмент в отраслях и комплексах: магистерские исследования / Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Эконом. фак. ; редкол.: Н. Н. Смоленский [и др.]. – Тираспол : ПГУ, 2019 – . – ISBN 978-9975-925-67-9.

Вып. 2. – 2019. – 48 p. : fig., tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – 20 ex. – ISBN 978-9975-150-17-0.

658.5:378(082)    

П 801

Берил, С. И.

Метод уравнений движения и диэлектрической функции в теории поляризационных потенциалов в многослойных планарных системах и их оптические свойства : Учебное пособие / С. И. Берил, А. С. Старчук ; Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Физико-мат. фак., Каф. общ. и теорет. физики. – Тираспол : ПГУ, 2019. – 128 p. : fig.

În red. aut. – Bibliogr.: p. 72-73 (36 tit.), 126-127 (33 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-150-18-7.

535.24(075.8)

Б 488

Филологический анализ художественного текста : Учебно-методическое пособие / сост.: Н. В. Кривошапова [и др.] ; Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Филолог. фак., Каф. русского яз. и межкультурной коммуникации. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2019. – 154 p.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader. 

Bibliogr.: p. 152-154 (52 tit.)

ISBN 978-9975-150-19-4.

81’42:82.09(075.8)

Ф 545

Braghiş, Maria.

Teste : pregătire pentru Evaluarea finală : Matematică : Clasa 4-a / Maria Braghiş. – Chişinău : Interprint, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 48 p.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3249-6-0.

51(079)

B 76

Braghiş, Maria.

Teste : pregătire pentru Evaluarea finală : Limba română : Clasa 4-a / Maria Braghiş. – Chişinău : Interprint, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 56 p.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3249-7-7.

811.135.1(079)

B 76

Caiet pentru lucrări de laborator la fizică : clasa 6-a / elab. de către Sergiu Cârlig [et al.]. – Ed. rev., a 5-a. – Chişinău : ProEdit, 2019. – 24 p. : tab.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3339-0-0.

53(076.5)   

C 12

Caiet pentru lucrări de laborator la fizică : clasa a 7-a / elab. de către Sergiu Cârlig [et al.]. – Ed. rev., a 5-a. – Chişinău : ProEdit, 2019. – 16 p. : tab.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3339-1-7.

53(076.5)   

C 12

Caiet pentru lucrări de laborator la fizică : clasa a 8-a / elab. de către Sergiu Cârlig [et al.]. – Ed. rev., a 5-a. – Chişinău : ProEdit, 2019. – 16 p. : tab.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3339-2-4.

53(076.5)   

C 12

Caiet pentru lucrări de laborator la fizică : clasa a 9-a / elab. de către Sergiu Cârlig [et al.]. – Ed. rev., a 5-a. – Chişinău : ProEdit, 2019. – 16 p. : tab.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3339-3-1.

53(076.5)   

C 12

Caiet pentru lucrări de laborator la fizică : clasa a 10-a / elab. de către Sergiu Cârlig [et al.]. – Ed. rev., a 3-a. – Chişinău : ProEdit, 2019. – 44 p. : tab.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3339-4-8.

53(076.5)   

C 12

Caiet pentru lucrări de laborator la fizică : clasa a 11-a / elab. de către Sergiu Cârlig [et al.]. – Ed. rev., a 3-a. – Chişinău : ProEdit, 2019. – 44 p. : tab.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3339-5-5.

53(076.5)   

C 12

Caiet pentru lucrări de laborator la fizică : clasa a 12-a / elab. de către Sergiu Cârlig [et al.]. – Ed. rev., a 3-a. – Chişinău : ProEdit, 2019. – 36 p. : tab.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3339-6-2.

53(076.5)   

C 12

Mîţu, Tamara.

Amintiri cu gust de ape… / Tamara Mîţu. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 40 p.

34 ex.

ISBN 978-9975-87-506-6.

821.135.1(478)-1    

M 82

Sîrbu (Şmigun), Doiniţa.

Rime originale despre animale / Doiniţa Sîrbu (Şmigun). – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Reclama”). – 52 p. : des. color.

200 ex.

ISBN 978-9975-72-378-7.

821.135.1(478)-1-93   

S 23

Tarhon, Petru.

Viaţa cum a fost, sau Destin împlinit / Petru Tarhon ; cop.: Liubovi Min. Educaţiei Culturii şi Cercet., Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”) – . – ISBN 978-9975-72-379-4.

Vol. 1. – 2019. – 396 p. : fot. – Bibliogr.: p. 390-391 (27 tit.). – 100 ex. – ISBN 978-9975-72-380-0.

58(478)(092)  

T 22

Ciubucciu, Vlad.

Ţânţăreni de apa Bâcului : File de istorie / Vlad Ciubucciu ; cop.: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Reclama”). – 234 p. : fot., tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.

ISBN 978-9975-72-381-7.

94(478-22)    

C 55

Movila-Ghimpu, Valentina.

Educaţie muzicală : Caietul elevului : Clasa a 2-a / Valentina Movila-Ghimpu. – Chişinău : Epigraf, 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 32 p. : fig., tab.

2000 ex.

ISBN 978-9975-60-327-0.

ISMN 979-0-3480-0387-0.

78(075.2)    

M 92

Eminescu, Mihai.

„Mărgăritarul preţios al ţării, Basarabia” / Mihai Eminescu ; ed. de Mihai Cimpoi. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 256 p. – (Colecţia „Pagini despre Basarabia”, ISBN 978-9975-67-995-4).

Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 700 ex.

ISBN 978-9975-85-181-7.

821.135.1-8   

E 48

Axînti, Svetlana.

Hărţi-contur cu sarcini practice la geografie : clasa a 5-a / Axînti Svetlana, Cartaleanu Eugenia, Axînti Sergiu. – Chişinău : Iulian, 2019 (Tipogr. „Cetatea de Sus”). – 24 p. : fig.

3000 ex.

ISBN 978-9975-3222-5-6.

911(084.3)(075.3)    

A 98 

Axînti, Svetlana.

Hărţi-contur cu sarcini practice la geografie : clasa a 10-a / Axînti Svetlana, Cartaleanu Eugenia, Axînti Sergiu. – Chişinău : Iulian, 2019 (Tipogr. „Cetatea de Sus”). – 32 p. : fig.

3000 ex.

ISBN 978-9975-3222-8-7.

911(084.3)(075.3)    

A 98 

Raport privind respectarea drepturilor şi libertăţilor omului în Republica Moldova în anul 2018 = Доклад о соблюдении прав и свобод человека в Республике Молдова в 2018 году / Avocatul Poporului „Ombudsman”. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 404 p. : fig., tab.

Tit., text paral. : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-679-7.

342.7(478)(047)=135.1=161.1   

R 25

Nicolau-Gorea, Artemisia.

Morfologia funcţională şi clinică a gingiei în prima fază de evoluţie dinte-parodonţiu : Monografie / Artemisia Nicolau-Gorea ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Fac. Stomatologie. – [Chişinău] : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 153 p. : fig., tab.

Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 143-152 (214 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-146-85-2.

616.311.2-036   

N 63

Hariton, Vasile.

File din istoria satului Şipoteni raionul Hânceşti / Vasile Hariton. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Notograf Prim”). – 214 p. : fot., tab.

Bibliogr.: 181-185. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al primăriei satului Şipoteni, raionul Hânceşti. – 120 ex.

ISBN 978-9975-84-097-2.

94(478-22)      

H 28

Гуцул, В. Ф.

Ваш ребенок – будущий первоклассник. Вы готовы? : Книга для родителей / В. Ф. Гуцул. – Кишинэу : Lyceum, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 56 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 54-56 (35 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-3310-6-7.

37.018.262  

Г 977

Afanasie-Crăciun, Tatiana.

Podium de sticlă : versuri / Tatiana Afanasie-Crăciun ; pref.: Victoria Fonari ; cop.: Ion Brânză. – Chişinău : Viaţa Ta, 2019. – 104 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-3282-3-4.

821.135.1(478)-1   

A 25

Tomuz, Ghenadie.

Pierdut în Univers / Ghenadie Tomuz. – [Chişinău] : S. n., 2019 (Tipogr. „Notograf Prim”). – 173 p. : il.

100 ex.

ISBN 978-9975-84-096-5.

821.135.1(478)-1   

T 74 

Дабижа, Николае.

Домашнее задание : (роман) / Николае Дабижа ; пер. с рум.: Раиса Цыбырнэ. – Кишинэу : Editura pentru Literatură şi Artă, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 362 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-146-84-5.

821.135.1(478)-31=161.1  

Д 123

Gorea, Oleg.

Aspecte clinice ale tratamentului leziunilor odontale coronare ale dinţilor frontali prin faţetare : Monografie / Oleg Gorea ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Fac. Stomatologie. – [Chişinău] : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 120 p. : fig., tab.

Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 107-120 (214 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-146-38-8.

616.314.11-071-08   

G 70

40 рецептов моей еврейской бабушки : Рецепты & Истории евреев Бессарабии / текст : Алина Шапошникова [и др.] ; идея и авт. проекта : Николай Райлян ; коорд. проекта : Элина Гройсман ; фото рецептов : Артем Барташ и Юрий Рынжа. – Кишинэу : Moldpresa Grup, 2019 (F.E.-P.”Tipografia Centrală”). – 160 p. : fot.

Спонсоры : Американский Еврейский Распределительный Ком. „Джойнт”, Еврейская Община Респ. Молдова, Еврейский Культурный Центр „Кедем” [и др.]. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3234-7-5.

641.568(=411.16)(083.12)    

C 654

Instrucţiune pentru acordarea primului ajutor medical în caz de accidente = Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи при несчастном случае / Min. Sănătăţii al Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipografia Sirius). – 24 ; 24 p. : fig., tab.

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 200 ex.

ISBN 978-9975-57-267-5.

616-083.98:614.8(083.13)=135.1=161.1    

I-57

Chimie : Examene de bacalaureat : Exerciţii. Probleme. Teste : (profilul real, profilurile umanistic, arte, sport) : Ghid pentru absolvenţii liceelor / Nadejda Velişco, Elena Mihailov, Tatiana Litvinova [et al.]. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 136 p. : tab.

1500 ex.

ISBN 978-9975-0-0311-7.

54(079)  

C 42

Documente privind unitatea poporului român : („de la Nistru până la Tisa…”) / st., sel. documentelor: Alexandru Gamanjii. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 393 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 375-377. – 100 ex.

ISBN 978-9975-87-507-3.

94(478+498)”14/19″(093)    

D 61

Colorează conform codurilor : Recunoaşterea literelor : 6+ / il.: Sergiu Gavriliţă, Amélie Serge. – Chişinău : Alphabet Publishing, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 13 p. : il. color.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3209-0-0.

087.5:373.2 

C 62

Colorează conform codurilor : Recunoaşterea numerelor : Adunarea şi scăderea : 6+ / il.: Sergiu Gavriliţă, Amélie Serge. – [Chişinău] : Alphabet Publishing, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 12 p. : il. color.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3209-2-4.

087.5:373.2 

C 62

Caiet de scriere : Învăţ litere de tipar : Scriu. Citesc. Colorez : 5+ / il.: Sergiu Gavriliţă. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Alphabet Publishing, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 33 p. : il. color.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3209-3-1.

373.2.016  

C 12

Învăţ matematică : Exerciţii. Activităţi. Ilustraţii color : 5+ / il.: Sergiu Gavriliţă, Maria Serjuc. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Alphabet Publishing, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 17 p. : il. color.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3209-4-8.

373.2:51   

Î-59

Învăţ să scriu cifre şi numere : Exerciţii de matematică. Activităţi educative. Ilustraţii color : 5+ / il.: Sergiu Gavriliţă, Maria Serjuc. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Alphabet Publishing, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 17 p. : il. color.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3209-5-5.

087.5:73.2  

Î-59

Păsări : Priveşte şi colorează : 4+ / il.: Sergiu Gavriliţă. – [Chişinău] : Alphabet Publishing, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 13 p. : il. color.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3209-6-2.

087.5:73.2  

P 38

Uneşte punctele şi colorează : Învăţ cifrele şi literele : 4+ / il.: Sergiu Gavriliţă. – [Chişinău] : Alphabet Publishing, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 13 p. : il. color.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3209-7-9.

087.5:73.2  

U 48

Furtună, Petru.

Oraşul Cricova / Petru Furtună, Valentin Guţan. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Reclama”). – 176 p. : fig., fot.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-58-188-2.

94(478-21)   

F 98

Гибу, Николай.

Сонеты Дуная : Энциклопедия Придунавья / Николай Гибу ; науч. коорд.: Николай Стефанов ; сост.-коорд.: Галина Русанова ; пер.: Мария Великсар [и др.] ; Фонд развития и защиты этнокультур Придунавья. – [Chişinău : S. n.] ; Измаил : Б. и., 2019 (Combinatul Poligrafic) – . – ISBN 978-9975-129-60-2.

Том 1 : А – Акафист. – 2019. – 588 p. : fig., fot. – În red. aut. – 500 ex. – ISBN 978-9975-129-61-9.

929:94(478+477)

Г 461

Codul bunelor practici în domeniul frigului şi condiţionării aerului / Asoc. Obştească a Frigotehniştilor, Univ. Tehn. a Moldovei, Oficiul Ozon ; coord.: Anatol Tărîţă. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 156 p. : fig., tab.

100 ex.

ISBN 978-9975-87-508-0.

621.56/.59+628.8    

C 60

Fire de nisip : Antologie de versuri ale copiilor şi adolescenţilor publicate în revista NOI (iulie 2016 – iunie 2019) / Revista Noi ; sel. şi pref.: Leo Bordeianu ; cop.: Ruslana Zmeu. – Chişinău : Tipocart Print, 2019. – 68 p. : il. – (antologie NOI ; ISBN 978-9975-3340-0-6).

300 ex.

ISBN 978-9975-3313-6-4.

821.135.1(478)-82-93   

F 59

Mazur-Nicorici, Lucia.

Interrelaţia clinică, evolutivă şi impactul medico-social al lupusului eritematos sistemic = Clinical interrelation, evolution and impact medico-social al systemic eritematic lupus / Mazur-Nicorici Lucia. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Impressum”). – 289 p. : fig. color, fot., tab.

Tit. paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 239-262 (211 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3308-7-9.

616.5-002.52-036:614.2   

M 53

Plan managerial : anul de studii 2019-2020 : [Instituţia Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chişinău] / Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Municipal Chişinău, Instituţia Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” ; coord. şt.: Boris Volosatîi, Rusu Tamara ; resp. pentru ed.: Teutu Aliona. – Chişinău : Instituţia Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 256 p. : tab.

50 ex.         

ISBN 978-9975-56-681-0.

373.5.091(478-25)   

P 70


Abăluţă, Constantin.

 Orgi şi altare demontate : Poeme alese (1968-2018) / Constantin Abăluţă ; antologie alcăt. de Claudiu Komartin ; fot. de Andrei Păcuraru. – [Chişinău] : Cartier, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 304 p. : il. – (Cartier de colecţie / coord.: Em. Galaicu-Păun, Dorin Onofrei, ISBN 978-9975-86-093-2 ; Nr 20).

500 ex.

ISBN 978-9975-86-369-8.

821.135.1-1   

A 11

Safaler, Tatiana.

Femeile emigrante povestesc : Despre exodul din Moldova spre Italia : Anii 1998-2006 / Tatiana Safaler ; au colab.: Diana Cheianu-Andrei. – [Chişinău] : S. n., 2019 (Tipogr. „Aora Plus”). – 98 p. : fig., fot., tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3299-3-4.

314.15-026.49-055.2(478)”1998/2006″   

S 14

Кокырцэ, П. Н.

Синезелëные водоросли – возбудители „цветения” воды в водоемах и их отношение к азоту / Кокырцэ П. Н. ; Ин-т экологии и географии. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 170 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 126-153 (286 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-87-509-7.

582.26:574.5(478)   

K 597

Popa, Petre.

Iubesc şi rostesc / Petre Popa ; poeme trad. în lb. ital. de Elena Damaschin ; poeme trad. în lb. fr. de Sergiu Guţu ; design: Eugeniu Popa. – [Soroca] : Uniprint, 2019. – 68 p. : il.

Text paral.: lb. rom., fr., ital. – 100 ex.

ISMN 979-0-3480-0389-4.

ISBN 978-9975-3341-0-5.

821.135.1(478)-1-93=135.1=131.1=133.1   

P 79

Cimpoieş, Valentina.

Exerciţii suplimentare la abecedar : Clasa a 1-a / Valentina Cimpoieş, Maria Popa, Natalia Grozav ; imagini: Aliona Timuţa. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 112 p. : fig.

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-383-1.

373.3.016(075.2)   

C 49

Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, antropologiei, filosofiei şi medicinii = The survival strategy in terms of bioethics, anthropology, philosophy and medicine : Materialele Conferinţei a 25-a Ştiinţifice Internaţionale : Culegere de articole ştiinţifice : [în vol.] / col. de red.: Teodor N. Ţîrdea (red. resp.) [et al.] – Chişinău : Medicina, 2018 (Tipogr. „Print-Caro”) – . – ISBN 978-9975-56-043-6.

Vol. 25. – 2019. – 205 p. – Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Rep. Moldova, Catedra Filosofie şi Bioetică, Centrul Naţ. de Bioetică din Rep. Moldova. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-56-682-7.

17+1/14+614.2(082)=135.1=111=161.1  

S 95

Codul Penal al Republicii Moldova : Publicat : 14.04.2009 în Monitorul Oficial Nr. 72-74 art Nr : 195 : În conformitate cu ultimele modificări şi completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – [Chişinău] : Farmec-Lux, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 176 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-104-79-1.

343(478)(094.4)      

C 60

Codul Vamal al Republicii Moldova : COD Nr 1149 din 20.07.2000 : Publicat : 01.01.2007 în Monitorul Oficial Nr. ed. special : În conformitate cu ultimele modificări şi completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – [Chişinău] : Farmec-Lux, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 160 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-104-78-4.

339.543(478)(094)    

C 60

Programare Java Distractivă / Iucosoft SRL ; [alcăt.] : Corina Ţîlea, Iurie Coropceanu. – Prima Ediţie. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Notograf Prim”) – . – ISBN 978-9975-84-098-9.

Distracţia Nr 1 : Start JavaFX în 16 lecţii!. – 2019. – 170 p. : fig. – 100 ex. – ISBN 978-9975-84-099-6.

004.43    

P 93

CÎrchelan, Iuliu.

Balade : Pentru copii mari şi mici, părinţi şi bunici / Iuliu Cârchelan ; cop.: Ion Dogaru. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 48 p. : il.

În red. aut. – 150 ex.

ISBN 978-9975-87-510-3.

821.135.1(478)-144  

C 22

Wittman, Anna M.

Coşmar în Balcani : Un sas transilvănean în cel de-al Doilea Război Mondial / Wittman Anna M. ; după relatările lui Friedrich (Fred) Umbrich ; trad. din engl. de Tatiana Dragomir ; pref. de Emil Hurezeanu ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Cartier, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 448 p. : il. – (Colecţia „Cartier istoric” / coord. de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).

500 ex.

ISBN 978-9975-86-370-4.

94(4-11)    

W 78

Bejan, Octavian.

Caracterizare criminologică a violenţei criminale a copiilor / Octavian Bejan. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Pulsul Pieţei”). – 180 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 159-170. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 25 ex.

ISBN 978-9975-4464-7-1.

343.915   

B 41

Найденова, Ирина.

Солнечный дождь : Стихи. Проза / Ирина Найденова ; рецензии: Н. Сундеев [и др.]. – Кишинэу : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 432 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-384-8.

821.161.1(478)-8     

Н 203

Colesnic, Iurie.

Basarabia necunoscută : Ediţie în 3 volume / Iurie Colesnic. – [Chişinău] : Cartier, 2019 (Combinatul Poligrafic) – . – (Colecţia „C(art)ier” / coord. de Vitalie Coroban, ISBN 978-9975-79-947-8). – ISBN 978-9975-86-362-9.

[Vol.] 2. – 2019. – 656 p. : fig., fot., tab. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Indice de nume : p. 645-656. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-86-371-1.

94(478)(092)    

C 62

Integrarea tradiţiilor filosofice în societatea bazată pe cunoaştere / Inst. de Istorie, Secţia Filozofie ; coord. şt.: Ana Pascaru. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Artpoligraf”). – 457 p.

Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – 30 ex.

ISBN 978-9975-108-75-1.

1:316.3(082)   

I-58

Moskala, Jiří.

Erza şi Neemia / de Jiří Moskala ; trad.: Andreea Pleşcan ; lectura trad., adapt.: Florian Ristea ; Centrul de Carte Adventist. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 160 p. – (Studii biblice : ediţia instructori, ISBN 978-9975-53-952-4 ; octombrie-noiembrie-decembrie).

860 ex.

ISBN 978-9975-146-89-0.

27-29   

M 91

Moskala, Jiří.

Erza şi Neemia / de Jiří Moskala ; trad.: Andreea Pleşcan ; lectura trad., adapt.: Florian Ristea ; Centrul de Carte Adventist. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 104 p. – (Studii biblice : ediţia standard, ISBN 978-9975-53-540-3 ; octombrie-noiembrie-decembrie).

1600 ex.

ISBN 978-9975-146-90-6.

27-29   

M 91

Москала, Иржи.

Книги Ездры и Неемии / Иржи Москала ; отв. ред.: А. Лысаков ; пер.: А. Савченко, М. Опияр. – Кишинэу : Б. и., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 288 p. – (Пособие по изучению Библии в Субботней школе : с комментариями для учителей, ISBN 978-9975-53-426-0 ; 4 квартал 2019 года).

540 ex.

ISBN 978-9975-146-91-3.

27-29   

M 820

Москала, Иржи.

Книги Ездры и Неемии / Иржи Москала ; отв. ред.: А. Лысаков ; пер.: А. Савченко, М. Опияр. – Кишинэу : Б. и., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 192 p. – (Пособие по изучению Библии в Субботней школе, ISBN 978-9975-53-428-4 ; 4 квартал 2019 года).

1450 ex.

ISBN 978-9975-146-92-0.

27-29   

M 820

Izbaş, Zina.

Prinţesa care vrea să zboare / Zina Izbaş. – [Chişinău] : Pontos, 2019 (Tipogr. „Reclama”). – 24 p. : des. color.

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-385-5.

821.135.1(478)-34-93   

I-99

Dodu, Maria.

Ce să-ţi dăruiesc, copile?… : Versuri / Maria Dodu ; prez. graf.: Viorica Didic-Vlas ; fot.: Maria Dodu, Raisa Plăieşu. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Reclama”). – 58 p. : fot.

300 ex.

ISBN 978-9975-58-189-9.

821.135.1(478)-1-93   

D 61

Delipovici, Irina.

Biochimia / Irina Delipovici ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Medicină Sportivă. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 231 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 230-231 (30 tit.). – 56 ex.

ISBN 978-9975-56-627-8.

577.1(075)  

D 28

Pentru fetiţe : Carte de colorat/ adapt.: Gheorghe Gheţu ; pict.: Alexei Coşelev. – [Chişinău] : Biblion, 2019 („Prof-Press”, or. Rostov-na Donu, Rusia). – 17 p. : il.

5000 ex.

ISBN 978-9975-148-37-5.

087.5

P 50

O plimbare prin pădure : Carte de colorat / adapt.: Gheorghe Gheţu ; pict.: Alexei Coşelev. – [Chişinău] : Biblion, 2019 („Prof-Press”, or. Rostov-na Donu, Rusia). – 17 p. : il.

5000 ex.

ISBN 978-9975-148-38-2.

087.5

O-10

Mijloace de transport : Carte de colorat / adapt.: Gheorghe Gheţu ; pict.: Alexei Coşelev. – [Chişinău] : Biblion, 2019 („Prof-Press”, or. Rostov-na Donu, Rusia). – 17 p. : il.

5000 ex.

ISBN 978-9975-148-39-9.

087.5

M 71

Animale de companie : Carte de colorat/ adapt.: Gheorghe Gheţu ; pict.: Alexei Coşelev. – [Chişinău] : Biblion, 2019 („Prof-Press”, or. Rostov-na Donu, Rusia). – 17 p. : il.

5000 ex.

ISBN 978-9975-148-40-5.

087.5

A 61

Cojocaru, Ion.

Calculul mintal. Matematica gimnazială : Suport didactic-metodic pentru profesori / Ion Cojocaru, Gabriela Gherman, Ionel Tătaru. –Focşani : S. n., 2019 (Tipogr. „Pulsul Pieţei”).  – 182 p. : tab.

Bibliogr.: p. 180-182 (26 tit.). – 25 ex.

ISBN 978-9975-3342-0-4.

51(072)  

C 61

Moraru, Mihail.

Dumbrava mea de suflet : Versuri / Mihail Moraru ; sel. şi îngrijirea textelor: Tamara Filimon ; design, cop.: Alexandru Ermurache. – Chişinău : Bons Offices, 2019. – 192 p.

50 ex.

ISBN 978-9975-87-511-0.

821.135.1(478)-1   

M 89

Bădicu, Galina.

Bazele contabilităţii : Note de curs / Galina Bădicu, Svetlana Mihaila ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală'”). – 224 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 204-205 (24 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-146-93-7.

657(075.8)   

B 15

Trifon, Nicolas.

Aromânii pretutindeni, nicăieri : urmat de Aromâna vorbită la Metsovo de Stamatis Beis şi de Nomadismul la aromâni de Thede Kahi / Nicolas Trifon ; trad. din fr. de Adrian Ciubotaru. – Ed. a 3-a. – [Chişinău] : Cartier, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 608 p. – (Colecţia „Cartier istoric” / coord. de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).

Tit. orig.: Les Aroumains un peuple qui s’en va. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Indice de nume : p. 585-607. – 500 ex.

ISBN 978-9975-86-372-8.

94(=135)     

T 85

Movila-Ghimpu, Valentina.

Educaţia muzicală : caietul elevului : clasa a 1-a / Valentina Movila-Ghimpu ; consultant: Angela Tabaran ; prez. graf.: Vadim Vrabie. – Ed. a 4-a, rev. şi compl. – Chişinău : Epigraf, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 40 p. : fig.

2500 ex.

ISBN 978-9975-60-328-7.

78(075.2)  

M 92

Felea, Alina.

Istoria românilor şi universală : Caiet pentru formarea competenţelor : (34 teme) : clasa a 5-a / Alina Felea, Adrian Dolghi. – Ed. rev., conform Curriculumului, 2019. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Prag-3”). – 64 p. : fig.

1000 ex.

ISBN 978-9975-77-294-5.

94(=135.1)+94(100)(075.3)   

F 35

Долгий, Адриан.

История румын и всеобщая история : 9 класс : Дидактический материал для формирования компетенций / Адриан Долгий, Алина Феля. – [Кишинэу] : Б. и., 2019 (Tipogr. „Prag-3”). – 68 p. : fig., fot.

1000 ex.

ISBN 978-9975-77-295-2.

94(=135.1)+94(100)(075.3)   

Д 640

Dolghi, Adrian.

Istoria românilor şi universală : Clasa a 9-a : Ghid de pregătire pentru examen : Material didactic pentru formarea competenţelor / Adrian Dolghi, Alina Felea. – (Ed. a 3-a). – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Prag-3”). – 96 p. : fig.

1000 ex.

ISBN 978-9975-77-296-9.

94(=135.1)+94(100)(075.3)   

D 64

Bunea, Diana.

Solfegii : Caiet de exerciţii : Clasa a 1-a : şcolile de muzică / Diana Bunea, Valentina Uscatu, Diana Drăguţă ; red. şt.: Ecaterina Gîrbu. –Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Notograf Prim”). – 48 p. : n. muz.

1000 ex.

ISMN 979-0-3480-0390-0.

ISBN 978-9975-84-100-9.

784.9(076.5)    

B 92

„Preocupări contemporane ale științelor socioumane”, conferință științifică internațională (9 ; 2018 ; Chișinău). Preocupări contemporane ale științelor socio-umane = The contemporary issues of the socio-humanitarian sciences : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, Ed. a 9-a, Chişinău, 6-7 decembrie, 2018 / resp. de ed.: Svetlana Rusnac [et al.]. – Chișinău : ULIM, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 340 p. : fig., tab.

Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. Științe Soc. şi ale Educației. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 90 ex.

ISBN 978-9975-3277-5-6.

082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1    

P 91

Киркин, Ольга.

Развитие личности : 1 класс / Ольга Киркин, Инеса Тэуту. – [Кишинэу] : Dorinţa, 2019 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 56 p. : fig. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-143-70-7.

373.3.015(075.2)    

K 432

Limba şi literatura română : Instituţiile de învăţământ cu predare în limba rusă : Teste preparatorii şi de evaluare a competenţelor : Clasa a 12-a / ed. îngrijită de Tamara Cazacu [et al.]. – Ed. a 2-a.  – [Chişinău] : Arc, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 129 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 125. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-0-0312-4.

811.135.1+821.135.1.09(079)      

C 32

Ernu, Vasile.

Jurnal la sfîrşitul lumii : Eseu / Vasile Ernu ; cop.: Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 468 p. – (Colecţia „Cartier Rotonda” / coord. de Em. Galaicu-Păun, ISBN 978-9975-79-907-2).

500 ex.

ISBN 978-9975-86-373-5.

821.135.1-4     

E 70

Генеуэзская Газария и Золотая Орда = The Geneoese Gazaria and The Golden Horde/ Ин-т археологии им. А. Х. Халикова Акад. Наук Респ. Татарстан, Ун-т высшая антропологическая школа ; под ред.: С. Г. Бочаров, А. Г. Ситдиков ; науч. рецензенты: И. К. Зигидуллин [и др.] ; обл.: Д. А. Топал. – Кишинэу : Stratum Plus ; Казань : Б. и., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – (Серия „Археологические источники Восточной Европы” = „Archeological records of Eastern Europe”, ISBN 978-9975-4272-6-5). – ISBN 978-9975-3198-7-4.

Том 2. – 2019. – 824 p. : fig. – Tit., text, cuprins, rez. paral.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex. – ISBN 978-9975-3198-8-1.

902/904(4+5)(082)    

Г 348

Генеуэзская Газария и Золотая Орда = The Geneoese Gazaria and The Golden Horde/ Ин-т археологии им. А. Х. Халикова Акад. Наук Респ. Татарстан, Ун-т высшая антропологическая школа ; под ред.: С. Г. Бочаров, А. Г. Ситдиков ; науч. рецензенты: И. К. Зигидуллин [и др.] ; обл.: Д. А. Топал. – Кишинэу : Stratum Plus ; Казань : Б. и., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – (Серия „Археологические источники Восточной Европы” = „Archeological records of Eastern Europe”, ISBN 978-9975-4272-6-5). – ISBN 978-9975-3198-9-8.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader. 

Том 2. – 2019. – 824 p. : fig. – Tit., text, rez. paral.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – ISBN 978-9975-3343-0-3.

902/904(4+5)(082)    

Г 348

Bojoncă, Iurie.

Puzzle, sau de ce copacii sunt galbeni : Un roman despre exodul basarabean / Iurie Bojoncă ; il.: Pavel Turuta, Ochaion Chaim ; cop.: Marina Dimitriu. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 208 p. : il.

500 ex.

ISBN 978-9975-72-386-2.

821.135.1(478)-31    

B 65

Juc, Victor.

Acţiunea de politică externă a Uniunii Europene / Victor Juc, Liliana Beniuc ; Inst. de Cercet. Juridice, Politice şi Sociologice, Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 300 p. : scheme, tab.

Bibliogr.: p. 261-203 (275 tit.). – 70 ex.

ISBN 978-9975-146-95-1.

327:061.1  

J 83
Sandu, Maria.

Indicii de calitate a apelor. Studii de caz: apele din Republica Moldova : (Ghid ştiinţifico-practic) / Maria Sandu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geografie. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Primex-Com”). – 67 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 60-67 (113 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3319-6-8.

504.4.054+543.3(478)   

S 20
Oberşt, Ala.

Managementul resurselor umane : Culegere de teste, probleme şi aplicaţii practice / Ala Oberşt ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Econ. şi Business, Dep. Economie şi Management. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. – 113 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 110-111 (22 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-592-3.

005.95/.96(075.8)  

O-12
Киркин, Ольга.

Развитие личности : 2 класс / Ольга Киркин, Инеса Тэуту. – [Кишинэу] : Dorinţa, 2019 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 65 p. : fig. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-143-71-4.

373.3.015(075.2)    

K 432

Tonu-Coşcodan, Alla.

Spirit liber / Alla Tonu-Coşcodan ; prez. graf.: Vika Tonu ; cop.: Svetlana Cersac. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 192 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-146-94-4.

821.135.1(478)-1 

T 75

Рассказова, Татьяна.

Русский язык : 2 класс : Тетрадь / Татьяна Рассказова. – Ed. a 4-a. – [Кишинэу] : Ştiinţa, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 64 p. : fig.

3000 ex.

ISBN 978-9975-85-182-4.

811.161.1(075.2)  

Р 244

Рассказова, Татьяна.

Росинка : Хрестоматия по литературному чтению : 3 класс / Татьяна Рассказова. – Изд. 2-е. – [Кишинэу] : Ştiinţa, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 144 p. : fig.

3000 ex.

ISBN 978-9975-85-184-8.

821.09(075.2)

Р 244

Рассказова, Татьяна.

Русский язык : 3 класс : Тетрадь / Татьяна Рассказова. – Ed. a 3-a. – [Кишинэу] : Ştiinţa, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 72 p. : fig.

2000 ex.

ISBN 978-9975-85-183-1.

811.161.1(075.2)

Р 244

Tănase, Maria-Ileana.

101 poeme / Tănase Maria-Ileana ; col. red.: Mihai Cimpoi [et al.] ; coord.: Vasile Căpăţână, George Călin ; cop.: Alexandru Manolache ; Asoc. Culturală „Ideal”, Soc. Culturală „Apollon”. – Chişinău : Ideal, 2019 (Tipogr. „Iutastan”). – 107 p. – (Colecţia IDEAL ; 132, ISBN 978-9975-4288-0-4).

100 ex.

ISBN 978-9975-3307-1-8.

821.135.1-1   

T 16

Toaca Osipova, Viorica.

Mersul pe cornişă : Versuri / Toaca Osipova Viorica ; pref.: Daniel Marin ; cop., imagini: Vlad Simion Toaca. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 140 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-72-387-9.

821.135.1(478)-1 

T 67

Marcu, Aurica.

Limba şi literatura română : Aplicaţii pe un text literar studiat. Modele oferite pentru orientare. Text argumentativ / Aurica Marcu, Ina Apachiţa, Galina Gutium. – [Chişinău] : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 76 p.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-87-512-7.

811.135.1+821.135.1.09(079) 

M 34

Situation of persons apprehended and held in police custody : Special report / Mihail Cotorobai, Elena Croitor, Mihaela Vidaicu [et al.] ; project dir.: Alexandru Zubco ; contributions made by: Ludmila Bodrug [et al.] ; Avocatul Poporului „Ombudsman”. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 92 p. : fot., tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – With the financial support of the Justice and Human Rights Department of the Soros-Foundation Moldova. – 100 ex.

ISBN 978-9975-87-513-4.

343.12/.13+351.74(047.3)  

S 61

Raport de activitate : [a Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi”] : anul de studii 2018-2019 / Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Mun., Instituţia Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” ; aut.: Sandu-Grosu Svetlana

[et al.]

; coord. şt.: Boris Volosatîi. – Chişinău : Instituţia Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 222 p. : fot., tab.

20 ex.

ISBN 978-9975-56-683-4.

373.5.091(478-25)(047) 

R 25

Nicula, Emil.

Băieţi Cucuieţi : Poezii pentru copii / Emil Nicula ; cop.: Marina Dimitriu. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Reclama”). – 36 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-388-6.

821.135.1(478)-1-93    

N 69

Киркин, Ольга.

Развитие личности : 3 класс / Ольга Киркин, Инесcа Тэуту. – [Кишинэу] : Dorinţa, 2019 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 65 p. : fig. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-143-72-1.

373.3.015    

K 432

Киркин, Ольга.

Развитие личности : 4 класс / Ольга Киркин, Инесcа Тэуту. – [Кишинэу] : Dorinţa, 2019 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 65 p. : fig. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-143-73-8.

373.3.015    

K 432

Sandulachi, Elisaveta.

Microbiologia industrială : Programul de studiu la masterat Calitatea şi siguranţa alimentelor : Îndrumar metodic / Elisaveta Sandulachi, Viorica Bulgaru ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologia Alimentelor, Dep. Tehnologia Produselor Alimentare. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. – 69 p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 66-68 (37 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-593-0.

579.66(075.8)  

S 20

Oberşt, Ala.

Managementul resurselor umane : Indicaţii metodice pentru efectuarea lucrărilor de verificare / Ala Oberşt ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Econ. şi Business, Dep. Economie şi Management. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. – 53 p. : tab.

Bibliogr.: p. 46 (22 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-594-7.

005.95/.96(076.5)  

O-12

Татар, Ольга.

Исторические и теоретические аспекты непоименованных договоров : Монография / Татар Ольга ; науч. ред.: Михалаке Юрий ; Комрат. гос. ун-т, Юрид. фак., Департамент „Частное право”. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Tipocart Print”). – 215 p.

Bibliogr.: p. 158-178 (221 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3340-1-3.

347.440.64  

T 232

Codul electoral al Republicii Moldova = Кодекс о выборах:nr. 1381-XIII din 21.11.97/ Comisia Electorală Centrală. – Chişinău : S. n., 2019 (Combinatul Poligrafic). – 264 p.

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 4000 ex.

ISBN 978-9975-129-62-6.

342.8(478)(094.4)=135.1=161.1

C 60

Catalogul Expoziţiei Internaţionale : Literatură pentru colecţionari / Asoc. Filateliştilor şi Cartofiliştilor din Rep. Moldova – Membru al Federaţiei Europene al Asoc. Filatelice (FEPA), Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Lexon-Prim”). – 44 p. : fig., fot., tab.

100 ex.

ISBN 978-9975-3344-0-2.

656.835.91:069.9(100)

C 29

English Workbook : Level A 1.2 / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ana Muntean [et al.]. – Chişinău : Prut Internaţional, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 72 p. : fig., tab.

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-450-4.

811.111(075)   

E 57

Dolghi, Adrian.

Istoria românilor şi universală : Caiet pentru formarea competenţelor : (36 teme) : clasa a 6-a / Adrian Dolghi, Alina Felea. – [Chişinău] : S. n., 2019 (Tipogr. „Prag-3”). – 72 p. : fig., tab.

1000 ex.

ISBN 978-9975-77-297-6.

94(=135.1)+94(100)(075.3)

D 64

Felea, Alina.

Istoria românilor şi universală : Caiet pentru formarea competenţelor : (43 teme) : clasa a 7-a / Alina Felea, Adrian Dolghi, Ala Revenco. – [Chişinău] : S. n., 2019 (Tipogr. „Prag-3”). – 80 p. : fig., tab.

1000 ex.

ISBN 978-9975-77-298-3.

94(=135.1)+94(100)(075.3)

F 35

Dolghi, Adrian.

Istoria românilor şi universală : Caiet pentru formarea competenţelor : (31 teme) : clasa a 8-a / Adrian Dolghi, Alina Felea, Viorica Negrei. – [Chişinău] : S. n., 2019 (Tipogr. „Prag-3”). – 80 p. : fig., tab.

1000 ex.

ISBN 978-9975-77-299-0.

94(=135.1)+94(100)(075.3)

D 64

Oleinic, Viorica.

Limba şi literatura română : Caiet de teste preparatorii pentru examenul de bacalaureat : Profil umanist / Viorica Oleinic, Natalia Grîu. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 113 p.

2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0313-1.

811.135.1+821.135.1.09(079)

O-42

Kulev, Mihail.

Programarea calculatoarelor, structuri de date şi algoritmi în limbajul C : Culegere de probleme pentru executarea lucrărilor de laborator şi de control / Mihail Kulev, Liudmila Luchianova, Lucia Stadler ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Dep. Informatică şi Ingineria Sistemelor. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. – 40 p.

Bibliogr.: p. 38 (13 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-45-595-4.

004.432.4(076.5)    

K 91

State, Daniela.

Formula succesului : Clasa 1-a / Daniela State, Natalia Bernaz, Liliana Colesnic. – [Chişinău] : Lyceum, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 64 p. : des. color, fig.

3000 ex.

ISBN 978-9975-3310-7-4.

373.3.015  

S 79

Utilizarea aditivilor nutriţionali în hrana stimulatoare a albinelor : Recomandări / Eremia Nicolae, Caisin Larisa, Bahcivanji Mihail [et al.] ; referenţi şt.: Rotaru Ilie, Beşliu Mihail ; Univ. Agrară de Stat din Moldova, Inst. Şt.-practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicina Veterinară. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 68 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 65-68 (39 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-684-1.

638.144  

U 94

В поисках сущности : Сборник статей в честь 60-летия Н. Д. Руссева = In search of the essence : Essays in honour of Nicolai Russev on the occasion of his 60th birthday / Ун-т высшая антропологическая школа ; сост. и отв. ред.: М. Е. Ткачук, Г. Г. Атанасов ; науч. рецензенты: В. Н. Поливцев, В. П. Тельнов ; обл.: Д. А. Топал. – Кишинэу : Stratum Plus, 2019. – 505 p. : fig., fot., tab. – (Библиотека „Stratum” = Library „Stratum”, ISBN 978-9975-3198-0-5).

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader. 

Tit., cuprins, text paral.: lb. engl., rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol.

ISBN 978-9975-3343-1-0.

902/904(082)    

В 804

В поисках сущности : Сборник статей в честь 60-летия Н. Д. Руссева = In search of the essence : Essays in honour of Nicolai Russev on the occasion of his 60th birthday/ Ун-т высшая антропологическая школа ; сост. и отв. ред.: М. Е. Ткачук, Г. Г. Атанасов ; науч. рецензенты: В. Н. Поливцев, В. П. Тельнов ; обл.: Д. А. Топал. – Кишинэу : Stratum Plus, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – 505 p. : fig., fot., tab. – (Библиотека „Stratum” = Library „Stratum”, ISBN 978-9975-3198-0-5).

Tit., cuprins, text paral.: lb. engl., rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3343-2-7.

902/904(082)    

В 804

Ion Cuzuioc. Diorama vieţii : Biobibliografie / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova ; alcăt.: Larisa Bulat ; dir. gen.: Elena Pintilei. – Chişinău : BNRM, 2019 (Tipogr. „Primex-Com”). – 753 p. : fig., fot.

40 ex.

ISBN 978-9975-3290-3-3.

016:[821.135.1(478).09+929] 

I-66

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.