Cărţi în curs de apariţie, Aprilie 2021

Ghicitori cu autocolante : 3+. – [Chişinău] : Dorinţa, [2021 (Tipogr. „Poligraf-Design”)]. – 45 p. : il. color.

F. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-156-11-0.

087.5  

G 48

Ильевич, Валентина.

Смотрю на голубые небеса… : Сборник духовных стихотворений / Валентина Ильевич. – Кишинэу : Б. и., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 215 p.

150 ex.

ISBN 978-9975-157-21-6.

821.161.1(478)-1

И 450

Psihologie medicală : Conspecte şi note de curs pentru studenţii şi rezidenţii Universităţii de Medicină / Nicolae Oprea, Mircea Revenco, Valentin Oprea [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra Psihiatrie, Narcologie şi Psihologie Medicală, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa”, Iaşi, Institutul de psihiatrie „Socola”, Iaşi. – Ed. a 3-a. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 224 p.

Referinţe bibliogr.: p. 221-224. – 500 ex.

ISBN 978-9975-85-265-4.

[614.253:159.9]:616.89(075.8)

P 97

Мельничук, Л. Д.

Педагогические технологии: современные подходы в преподавании : Учебное пособие / Мельничук Л. Д., Трач Д. М. ; Государственное образовательное учреждение „Приднестровский государственный университет”, Рыбницкий филиал ПГУ, Кафедра менеджмента. – Рыбница : Рыбницкий филиал ПГУ, 2021 (Тип. „Теслайн”). – 166 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 165 (9 tit.). – 30 ex.

ISBN 978-9975-3499-0-1.

378.016

М 483

Ghicitori cu autocolante : 5+. – [Chişinău] : Dorinţa, 2021 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 44 p. : il., il. color.

F. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-156-12-7.

087.5

G 48

Священник Михаил Чакир – секретарь Бессарабского губернского земского собрания, общественно-политический деятель конца XIX – начала XX вв. / составитель: С. С. Булгар ; Gagauziya M. V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezi. – Комрат : Научно-исследовательский центр Гагаузии, 2021. – 300 p. : fot.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3503-0-3.

94(478)+27-72(478)(093)(092)”18/19″

С 259

Curtescu, Margareta.

Satul Hînceşti/Niorcani : File de monografie / Margareta Curtescu ; au colaborat: Serghei Cîşleanu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 380 p. : fot., fot. color.

Referinţe bibliogr.: p. 379-380 (42 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-157-22-3.

94(478-22)

C 95

Sesiunea naţională cu participare internaţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicată aniversării a 75-a a USM, Ediţia a 25-a, 22-23 aprilie 2021 : Rezumatele comunicărilor : [în vol.] / comitetul ştiinţific: Aurelia Hanganu [et al.]. – [Chişinău] : CEP USM, 2021 – . – ISBN 978-9975-152-93-8.

Vol. 1. – 2021. – 363 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Inst. de Cercet. şi Inovare. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 30 ex. – ISBN 978-9975-152-94-5.

082:378=00

S 50

Sesiunea naţională cu participare internaţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicată aniversării a 75-a USM, Ediţia a 25-a, 22-23 aprilie 2021 : Rezumatele comunicărilor : [în vol.] / comitetul ştiinţific: Aurelia Hanganu [et al.]. – [Chişinău] : CEP USM, 2021 – . – ISBN 978-9975-152-93-8.

Vol. 2. – 2021. – 248 p. – Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Inst. de Cercet. şi Inovare. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 30 ex. – ISBN 978-9975-152-95-2.

082:378=135.1=111=161.1

S 50

Larii, Iurie.

Infracţiunile de exploatare sexuală a femeilor şi copiilor: elemente de drept comparat, analiză criminologică şi măsuri de prevenire / Iurie Larii, Oleg Pohilă. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ştefan cel Mare”, 2021. – 272 p. : fig. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 232-260 (212 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-121-79-8.

343.541-053.2-055.2:343.97

L 22

Tina : Peste 50 de autocolante cu ţinute elegante : 3+. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (Imprimat în China). – 20 p. : il. color. – (Prietenele mele : Potriveşte şi lipeşte, ISBN 978-9975-54-547-1).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-548-8.

087.5

T 62

Anca : Peste 50 de autocolante cu ţinute elegante : 3+. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (Imprimat în China). – 20 p. : il. color. – (Prietenele mele : Potriveşte şi lipeşte, ISBN 978-9975-54-547-1).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-549-5.

087.5

A 50

Oana : Peste 50 de autocolante cu ţinute elegante : 3+. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (Imprimat în China). – 20 p. : il. color. – (Prietenele mele : Potriveşte şi lipeşte, ISBN 978-9975-54-547-1).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-550-1.

087.5

O-11

Dorofeeva, Ala.

Ghid logopedic la sunetele [Ş-J] : 5-10 ani / Ala Dorofeeva ; consultant: Zinaida Navoloacă. – Ed. a 2-a, rev. şi red. – Chişinău : Garomont-Studio, 2021. – 52 p. : fig., fig. color. – (Învăţ să vorbesc corect, ISBN 978-9975-3449-5-1).

Referinţe bibliogr.: p. 52 (22 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3505-0-1.

376.36

D 70

Golovei, Lilia.

Sunt preadolescent şi sunt elev : Ghid metodologic pentru psihologi, cadre didactice şi educatori / Lilia Golovei. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Sofart Studio”). – 203 p. : fig., tab. – (Biblioteca psihologului, ISBN 978-9975-110-45-7) (Psihoprofilaxie, ISBN 978-9975-110-47-1).

Referinţe bibliogr.: p. 202-205. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3468-5-6.

373.015(072)

G 68

„Probleme juridice şi criminologice de combatere a criminalităţii în lumea digitală modernă”, simpozion ştiinţific internaţional (2021 ; Chişinău). Simpozionul ştiinţific internaţional „Probleme juridice şi criminologice de combatere a criminalităţii în lumea digitală modernă” = International Scientific Symposium „Legal and criminological problems of combating crime in the modern digital world” : (culegere de articole ştiinţifice) = collection of scientific articles, February 10, 2021 / comitetul ştiinţific: Sedleţchi Iurie (Republic of Moldova), Puşca Andy (Romania)  [et al.] ; comitetul organizaţional: Şargu Lilia (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : USEM ; Galaţi : S. n., 2021 (Tipogr. „Adrilang”). – 112 p.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Antetit.: Univ. of European Studies of Moldova, DANUBIUS Univ. of Galati, Romania. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rusă, parţial rom. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3423-6-0 (PDF).

343:004.9(082)

P 93

Dodu-Gugea, Larisa.

Recomandări metodice cu privire la stagiul de practică : (ciclul 2 masterat) : Specializarea „Comerţ exterior şi activitate vamală” / Larisa Dodu-Gugea, Zorina Şişcan, Natalia Palii ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Studii Economice a Moldovei, Şcoala Masterală de Excelenţă în Economie şi Business, Departamentul „Business Internaţional”. – Chişinău : ASEM, 2021. – 26 p. : fig., tab.

60 ex.

ISBN 978-9975-155-10-6.

378.147:339.5(076.5)

D 61

Moruzi, Dumitru C.

Pro Basarabia Pro România : Scrisori deschise/ Dumitru C. Moruzi ; ediţie de Victor Durnea ; copertă: Romeo Şveţ. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 216 p. – (Colecţia „Memoriile Basarabiei”, ISBN 978-9975-85-263-0).

Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 600 ex.

ISBN 978-9975-85-266-1.

821.135.1-92

M 90

Рошка, Пётр.

Интернационализация высшего образования : (тенденции и перспективы) : Монография / Рошка Пётр, Трифонова Лариса ; Международный независимый университет Молдовы (ULIM). – Кишинэу : Б. и., 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 334 p. : fig. color, tab.

Cuprins, adnot. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 231-248 (210 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-863-0.

378

Р 812

Soroceanu, Nina.

Ilustrate colorate : (Poezii pentru micuţi şi pentru şcolari – pentru toţi copiii care vor să crească mari!) / Nina Soroceanu. – [Chişinău] : F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2021. – 80 p. : il. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-157-23-0.

821.135.1(478)-1-93

S 69

Raport naţional privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova … = National Report on the Enforcement of Intellectual Property Rights in the Republic of Moldova … / Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova, Observatorul Respectării Drepturilor de Proprietate Intelectuală ; consiliul editorial: Natalia Mogol [et al.] ; traducere: Nina Calpacci. – [Chişinău] : AGEPI, [2021] – . – ISBN 978-9975-3428-0-3.

Cerinţe de sistem: PDF Reader. – Disponibil http://observatorpi.md/assets/files/raport/raport_national_2020.pdf.

…2020. – 2021. – 60 p. : fig., fot. color, tab. – Tit., text, cuprins paral.: lb. rom., engl. – ISBN 978-9975-3428-2-7 (PDF).

347.77(478)(047)=135.1=111

R 25

Impact of SARS-CoV-2 infection on the recovery of peripheral blood mononuclear cells by density gradient : Influence of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) on Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMCs) Isolation Procedure / Maria D. I. Manunta, Giuseppe Lamorte, Francesca Ferrari [et al.]. – [Chişinău] : Eliva Press, 2021 (Print on demand). – 38 p. : fig., tab.

Referințe bibliogr.: p. 25-31 (63 tit.).

ISBN 978-9975-154-84-0.

616.24-036.22:578.834.1SARS-COV-2:612.1

I-48

Morozan, Serghei.

Sufletul Moldovei Creştine : Mănăstiri şi Schituri din cuprinsul Bisericii Ortodoxe din Moldova / Serghei Morozan ; Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove, Eparhia Chişinăului.– Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Căpăţină Print”). – 71 p. : fot. + 1 Video-DVD. – (Lăcaşuri sfinte, ISBN 978-9975-3477-2-3).

Ghidul pelerinului ortodox (01:11:51) : [Video-DVD] / autor-scenarist: Serghei Morozan ; redactor-coordonator: Arhimandritul Nicolae (Roşca) ; regie şi montaj: Nicolai Morozan ; înregistrări audio: Corneliu Moraru ; texte: Angela Morozan ; traducere: Protodiacon Oleg Pascal (rusă), Mihaela Ceban (engleză, franceză), Alexandru Sochircă (italiană) ; Ideea Făuririi AO.

500 ex.

ISBN 978-9975-3477-3-0. – ISBN 978-9975-3477-4-7 (MP4).

[271.22:726.71](478)

M 90

Актуальные вопросы экономической науки”, научно-практическая конференция (2021 ; Тираспол). Актуальные вопросы экономической науки : Материалы научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава экономического факультета по итогам научно-исследовательской работы в 2019 году / ответственные редакторы: И. Н. Узун, Л. В. Дорофеева. – Тираспол : ПГУ, 2021 – . – ISBN 978-9975-150-08-8.

Вып. 2. – 2021. – 116 p. : fig., tab. – Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Экон. фак. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 50 ex. – ISBN 978-9975-150-78-1.

[33+657](082) 

А 437

„Актуальные проблемы аграрно-промышленного комплекса Приднестровья”, международная научно-практическая конференция (2020 ; Тираспол). Актуальные проблемы аграрно-промышленного комплекса Приднестровья : Материалы Международной научно-практической конференции, 26 ноября 2020 года / редколлегия: А. В. Димогло (председатель), Н.Н. Трескина. – Тираспол : ПГУ, 2021. – 160 p. : fig., tab.

Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 40 ex.

ISBN 978-9975-150-79-8.

[338.43+631/638](478-24)(082)

А 437

„Инновационные технологии в современном образовании”, республиканская научно-практическая конференция (с международным участием) (2020 ; Тираспол). Инновационные технологии в современном образовании : Республиканская научно-практическая конференция (с международным участием) : Сборник материалов, 27 ноября 2020 г. / редколлегия: А. Ю. Долгов [и др.]. – Тираспол : ПГУ, 2021. – 240 p. : tab.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Фак. педагогики и психологии. – Text parțial în lb. engl. – Rez. paral.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – În red. aut. –100 ex.

ISBN 978-9975-150-80-4 (PDF).

37.0:004(082)

И 665

Тенденции экономического развития в современных условиях, международная научно-практическая конференция (2020 ; Тираспол). Тенденции экономического развития в современных условиях : Материалы Международной научно-практической конференции, 25 декабря 2020 г. / организационный комитет: С. И. Берил (председатель) ; ответственный редактор: А. Н. Струнгар. – Тираспол : ПГУ, 2021. – 182 p. : fig., tab.

Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Экон. фак. – Rez. paral.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 60 ex.

ISBN 978-9975-150-81-1.

[33+657](082)

Т 330

Gribincea, Tatiana.

Metode şi tehnici de cercetare sociologică : Note de curs / Tatiana Gribincea, Emilia Usatîi. – Chişinău : Lexon-Prim, 2021. – 104 p. : fig. color.

Referinţe bibliogr.: p. 101-102 (21 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-3501-1-2.

303.4(075.8)

G 81

Mariţ, Alexandru.

Cooperare internaţională în materie penală : Monografie / Mariţ Alexandru ; Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”. – Chişinău : Lira, 2021 (Tipogr. „Adrilang”). – 322 p.

Cerinţe de sistem : PDF Reader.

Referinţe bibliogr.: p. 306-322.

ISBN 978-9975-3508-0-8 (PDF).

[341.4+341.12]:342.5(478)

M 41

Popovici, Radmila.

PoEsenţe / Radmila Popovici ; [pictor] : Lică Sainciuc. – Chişinău : Cartego, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 18 p. : il.

500 ex.

ISBN 978-9975-3398-3-4.

821.135.1(478)-193         

P 83

Macovei, Alex.

Te iubesc invers, te iubesc in vers / Alex Macovei ; cop. de aut. – Chişinău : Pontos, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 104 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-538-5.

821.135.1(478)-1

M 13

Babele, Mihai (Michael).

Ilie Cătărău, o enigmă în istoria serviciilor secrete mondiale : Roman : Trilogie / Mihai (Michael) Babele ; coperta: Ilie Cătărău. – Chişinău : Pontos, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”) – . – ISBN 978-9975-3468-1-8.

Cartea a 2-a. – 2021. – 200 p. : fot. – Numele adevărat al aut.: Mihai Niceainicu. – F. f. de tit. – 100 ex. – ISBN 978-9975-72-539-2.

821.135.1(478)-311.6

B 11

Kozlov, Serghei.

Aricel şi prietenii lui : Poveşti / Serghei Kozlov ; traducere din rusă de Luana Schidu ; ilustraţii de Natalia Makarenko. – [Chişinău : Arc, 2021] (Imprimat în Ucraina). – 48 p. – (Citim împreună, ISBN 978-9975-0-0473-2).

Tit. orig.: Ёжик и его друзья. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0474-9.

821.161.1-34-93

K 79

Bunduchi, Andrei.

Carnetul de tragere şi conducere a focului artileriei terestre / Andrei Bunduchi. – Chişinău : Pontos, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”).  107 p. : tab.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-541-5.

355.543:358.1

B 92

Ecologia rozătoarelor mici / Andrei Munteanu, Anatolie Savin, Veaceslav Sîtnic [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Institutul de Zoologie. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Căpăţână Print”). – 236 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 201-228 (369). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3477-5-4.

599.32:591.5

E 15

Bezviconi, Gheorghe.

Profiluri basarabene : [în 2 vol.] / Gheorghe Bezviconi ; text selectat şi îngrijit de Mihai Papuc ; prefaţă: Florin Faifer. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – (Pagini despre Basarabia, ISBN 978-9975-67-995-4). – ISBN 978-9975-85-267-8.

[Vol.] 1. – 2021. – 323 p. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 500 ex. – ISBN 978-9975-85-268-5.
94(478)+94(498)

B 50

Bezviconi, Gheorghe.

Profiluri basarabene : [în 2 vol.] / Gheorghe Bezviconi ; text selectat şi îngrijit: Mihai Papuc ; prefaţă: Florin Faifer. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – (Pagini despre Basarabia, ISBN 978-9975-67-995-4). – ISBN 978-9975-85-267-8.

[Vol.] 2. – 2021. – 328 p. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – 500 ex. – ISBN 978-9975-85-269-2.
94(478)+94(498)

B 50

„Implementarea practică a conceptului „Politici bazate pe dovezi”: experienţa internaţională şi bune practici pentru Republica Moldova”, conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională (2020 ; Chişinău). Implementarea practică a conceptului Politici bazate pe dovezi”: experienţa internaţională şi bune practici pentru Republica Moldova : Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională din 2 decembrie 2020 / coordonator: Victor Juc. – Chişinău : Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 248 p. : fig.

Antetit.: Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova, Inst. de Cercet. Juridice, Politice şi Sociologice. – Text : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 75 ex.

ISBN 978-9975-157-24-7.

3:616-036.21(082)=135.1=161.1

I-48

„Meritocraţie, profesionalism, integritate: deziderate versus realităţi”, conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională (2020 ; Chişinău). Meritocraţie, profesionalism, integritate: deziderate versus realităţi : Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională din 19 noiembrie 2020 / coordonator: Victor Juc. – Chişinău : Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 284 p. : tab.

Antetit.: Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova, Inst. de Cercet. Juridice, Politice şi Sociologice. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 75 ex.

ISBN 978-9975-157-25-4.

3:616-036.21(082)=135.1=111=161.1

M 60

Formarea şi consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană : [în vol.] / Ludmila Malcoci, Victor Mocanu, Gheorghe Călcâi [et al.] ; coordonator: Victor Mocanu ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, Centrul Sociologie şi Psihologie Socială. – Chişinău : Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-157-26-1.

Vol. 1 : Studiu sociologic. – 2021. – 248 p. : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-157-27-8.

316.4(478):303.425(082)

F 79

Infrastructura publică din domeniile cercetării şi inovării din Republica Moldova / Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare ; cuvânt înainte: Viorica Boaghi. – Chişinău : S. n., 2021 (Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”). – 64 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3331-5-3.

[001.891+001.895:378](478)

I-52

Public research and innovation infrastructure in the Republic of Moldova / National Agency for Research and Development ; foreword: Viorica Boaghi. – Chişinău : S. n., 2021 (Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”). – 64 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3331-6-0.

[001.891+001.895:378](478)

P 98

Cercetări arheologice în Republica Moldova : Campania 2020 : Sesiunea Națională de Rapoarte, 16 aprilie 2021 : Program. Rezumatele comunicărilor / Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Comisia Națională Arheologică, Agenția Națională Arheologică, Muzeul Național de Istorie a Moldovei ; editor: Vlad Vornic. – Chișinău : Comisia Națională Arheologică, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 99 p.

150 ex.

ISBN 978-9975-87-788-6.

902/904(478)(082)

C 35

Halipli, Vladimir.

Geamăna Pământului : roman : [în vol.] / Vladimir Halipli ; colegiul de redacţie: Corin Bianu ; coordonatori : Vasile Căpăţână, George Călin ; Asociaţia Culturală „Ideal”, Societatea Culturală „Apollon”. – Chişinău : Ideal, 2021 (Tipogr. „Iutastan”) – . – ISBN 978-9975-3507-0-9. – (Colecţia IDEAL, ISBN 978-9975-4288-0-4 ; 141).

Cartea 1-a. – 2021. – 242 p. : fot. color. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3507-1-6.

821.135.1(478)-31

H 18

Iorga, Nicolae.

Neamul românesc în Basarabia / Nicolae Iorga ; ediţie îngrijită, introducere, note şi comentarii de Iordan Datcu. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 472 p. – (Pagini despre Basarabia, ISBN 978-9975-67-995-4).

Referinţe bibliogr. în note : p. 446-464, la sfârşitul cap. şi în subsol. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 500 ex.

ISBN 978-9975-85-270-8.
94(478)+94(498)

I-72

„Rolul instituţiilor democratice în asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului”, masă rotundă (2020 ; Chişinău). Rolul instituţiilor democratice în asigurarea protecţieidrepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului : Materiale ale mesei rotunde dedicate Zilei internaţionale a drepturilor omului, 8 decembrie 2020 / comitetul organizatoric: Oleg Balan [et al.]. – Chişinău : AAP, 2021. – 178 p.

Antetit.: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică. – Tit. art., cuprins paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3492-4-6.

34+351/354(082)

R 68

„Rolul instituţiilor democratice în asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului”, masă rotundă (2020 ; Chişinău). Rolul instituţiilor democratice în asigurarea protecţieidrepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului : Materiale ale mesei rotunde dedicate Zilei internaţionale a drepturilor omului, 8 decembrie 2020 / comitetul organizatoric: Oleg Balan [et al.]. – Chişinău : AAP, 2021. – 178 p.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Antetit.: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică. – Tit. art., cuprins paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.

ISBN 978-9975-3492-5-3 (PDF).

34+351/354(082)

R 68

Lungu, Marinela.

Rochie de zăpadă / Marinela Lungu. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 312 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-87-797-8.

821.135.1(478)-31

L 92

Serebrian, Oleg.

Pe contrasens : Roman / Oleg Serebrian. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : Cartier, 2021. – 196 p. – (Colecția „Cartier Ebook”, ISBN 978-9975-79-909-6).

Cerinţe de sistem: ePub Reader.

ISBN 978-9975-86-497-8 (ePub).

821.135.1(478)-31

S 84

Secolul XXI. Istorie recentă şi futurologie / volum coordonat de Alex Cistelecan. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Cartier, 2021. – 642 p. : tab. – (Colecția „Cartier Ebook”, ISBN 978-9975-79-909-6).

Cerinţe de sistem: ePub Reader.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol.

ISBN 978-9975-86-498-5 (ePub).

316.42+32(082)

S 40

Cho, June-Suh.

Strategic Policies and Innovative e-Government Services: The Trade Area Analysis Service in Seoul Metropolitan Government /   June-Suh Cho. – [Chişinău] : Eliva Press, 2021 (Print on demand). – 110 p.

Referinţe bibliogr.: p. 101-103.

ISBN 978-9975-154-85-7.

351/354(519.5):004.9

C 90

Mircos, Vlad.

Visul stelelor : Culegere de piese pentru pian / Vlad Mircos ; versuri: Rodica Toma ; prefaţă: Galina Furdui ; studiu muzicologic: Adrian Beldiman. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Chişinău : Lumina, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 112 p.

Text : lb. rom., rusă. – În regia aut. – Editată cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 150 ex.

ISMN 979-0-3481-0017-3.

ISBN 978-9975-65-471-5.

785:780.616.433=135.1=111

M 76

Grati, Vasile Gh.

Viaţa. Activitatea didactico-ştiinţifică / Vasile Gh. Grati ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol. – Chişinău : Lexon-Prim, 2021. – 208 p. : fot.

Text parţial : lb. rusă. – Bibliografie : p. 61-100. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3501-3-6.

[57:378](478)(092):016

G 77

Interviul de evaluare a competenţelor profesionale : Modele de situaţii didactice pentru cadrele didactice care solicită conferirea/ confirmarea gradului didactic unu şi superior / Angela Albu, Olga Ostaş, Olga Balanici [et al.] ; coordonator: Marin Mariana. – Chişinău : Învăţătorul Modern, 2021. – 144 p. : fig., tab. – (Colecţia „Profesori De Succes”, ISBN 978-9975-59-200-0).

Referinţe bibliogr. în text. – 50 ex.

ISBN 978-9975-59-201-7.

378.091

I-58

Popuşoi, Iurie.

Dincolo de Apus : versuri / Iurie Popuşoi ; coperta: Iurie Popuşoi. – Chişinău : Pontos, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 140 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-72-543-9.

821.135.1(478)-1

P 84

Hîncu, Valentina.

Toată viaţa e o şcoală : Dezvoltare personală : Clasele 1-4 / Valentina Hîncu, Inga Prohor. – Chişinău : Învăţătorul Modern, 2021. – 82 p. : fig. color, tab.

30 ex.

ISBN 978-9975-59-202-4.

373.3.015

H 63

Cioflec, Romulus.

Pe urmele Basarabiei / Romulus Cioflec ; ediţie îngrijită, studiu introductiv, cronologie, note şi comentarii, iconografie de Luminiţa Cornea ; copertă, concepţie grafică: Romeo Şveţ. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 208 p. : fot. – (Pagini despre Basarabia, ISBN 978-9975-67-995-4).

Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 500 ex.

ISBN 978-9975-85-271-5. 
821.135.1-94

C 52

Combinatul Poligrafic : Itinerar istoric / text: Dinu Poştarencu. – Chişinău : S. n., 2021 (Combinatul Poligrafic). – 96 p. : fot., fot. color, tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.

ISBN 978-9975-129-83-1.

655.15(478)(091)      

C 63

Basarabia în Parlamentul Marghiloman / text ales şi stabilit, note, postfaţă de Victor Durnea ; prefaţă de Ion Ţurcanu. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 204 p. : fot. – (Pagini despre Basarabia, ISBN 978-9975-67-995-4).

Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 500 ex.

ISBN 978-9975-85-272-2.

94(478)+94(498)

B 36

Chicu, Efim.

Ţărâna care suntem / Efim Chicu ; copertă: Alexandru Făină. – Chişinău : Pontos, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 156 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-544-6.

821.135.1(478)-1

C 42

Proba Studiul de caz  : Modele pentru conferirea/confirmarea gradului didactic doi / Apolschi Inga, Reşetnic Silvia, Bajora Liuba [et al.] ; coordonator: Marin Mariana. – Chişinău : Învăţătorul Modern, 2021. – 47 p. : fig. color, tab. – (Colecţia „Profesori De Succes”, ISBN 978-9975-59-200-0).

50 ex.

ISBN 978-9975-59-203-1.

378.091

P  93

Găseşte-mă! : Animale uimitoare : Carte sonoră / traducere: Mihaela Eros. – Chişinău : Prut Internaţional, 2021 (Tipărit în China). – 15 p. : des. color.

Tit. orig.: Find me! Amazing Animals. – F. f. de tit. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-551-8.

087.5:59

G 23

Albu, Luminiţa.

Explorarea mediului : 4-5 ani : grupa mijlocie: Caiet de lucru / Luminiţa Albu ; co-autori: Ala Ţepordei, Constanţa Tayanc. – Chişinău : Libelula (Promo Plus), 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 36 p. : des. color. – (Învăţ la grădiniţă, ISBN 978-9975-3413-0-1).

Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit. – 6000 ex.

ISBN 978-9975-3284-9-4.

373.2.016

A 33

Filat, Vasile.

Istoria mişcărilor evanghelice din Basarabia în perioada ţaristă (1812-1917) / Vasile Filat. – Chişinău : Lexon-Prim , 2021. – 272 p.

Referinţe bibliogr.: p. 253-258. – Ind. de nume, geogr.: p. 259-271. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3501-4-3.

[27-9(478):94(478)]”1812/1917″

F 50

Cerneavschi, Viorica.

Contribuţii psiho-pedagogice în formarea culturii muncii la elevii cu dizabilităţi mintale / Cerneavschi Viorica, Stratan Valentina ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. – Chişinău : Garomont-Studio, 2021. – 244 p. : fig. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 189-210 (237 tit.). – 15 ex.

ISBN 978-9975-3505-1-8.

376.4.015.3:64

C 36

Catalog de preţuri medii pentru materiale de construcţii : (Catalog informativ) : [în vol.] / Ministerul Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova ; colegiul de redacţie: O. Tulgara, I. Iacovlev. – Chişinău : Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM”, 2021 – . – ISBN 978-9975-3385-6-1.

Vol. 1. – 2021. – 165 p. : fig. color, tab. – 200 ex. – ISBN 978-9975-3385-7-8.

691(085.2)  

C 29

Acatistul şi alte rugăciuni folositoare pentru sufletele celor adormiţi / ediție îngrijită de prot. mitr. Maxim Melinti.– Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Artpoligraf”). – 52 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-3498-4-0.

27-535.8

A 15    

„Promovarea drepturilor omului în contextul zilei internaţionale a drepturilor omului”, conferinţă ştiinţifică a tinerilor cercetători (2020 ; Chişinău). Promovarea drepturilor omului în contextul zilei internaţionale a drepturilor omului : Conferinţa ştiinţifică a tinerilor cercetători, 10 decembrie 2020 / coordonatori: Sprîncean Serghei [et al.] ; comitetul organizatoric: Pîrţac Grigore [et al.]. – Chişinău : USEM, 2021 (Tipogr. „Adrilang”). – 91 p.

Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Univ. de Studii Europene din Moldova, Inst. de Cercet. Juridice, Politice şi Sociologice. – Text parţial în lb. rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3293-5-4.

34(082)

P 94

Managementul infecţiei cu Clostridioides difficile : Ghid / colectivul de autori: Burduniuc Olga, Caterenciuc Natalia, Halacu Ala [et al.] ; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 66 p. : fig., tab. color.

Referinţe bibliogr.: p. 62-64 (52 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-157-29-2.

616.34-008.314.4-078-08:614.4(036)

M 20

Dreamer, Oleg.

Algoritmul călătoriilor : poezii, proză din călătorii / Oleg Dreamer ; grafică: Iurie Braşoveanu ; fotograf: Dima Gordash. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 260 p. : il.

500 ex.

ISBN 978-9975-87-798-5.

821.135.1(478)-8

D 82

Plăieşu, Raisa.

Străin şi călător : Aforisme creştine / Raisa Plăieşu ; coperta: Diana Odobescu. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 32 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-87-799-2.

821.135.1(478)-84

P 70

Erizanu, Paula.

Ard pădurile : Roman / Paula Erizanu. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Cartier, 2021. – (Colecția „Cartier Ebook”, ISBN 978-9975-79-909-6).

Cerinţe de sistem: ePub Reader.

ISBN 978-9975-86-499-2 (ePub).

821.135.1(478)-31

E 67

Turea, Larisa.

Cartea foametei / Larisa Turea. – [Chişinău] : Cartier, 2021. – (Colecția „Cartier Ebook”, ISBN 978-9975-79-909-6).

Cerinţe de sistem: ePub Reader.

ISBN 978-9975-86-500-5 (ePub).

94(478)”1946/1947”

T 94

Stavila, Nata.

Secretul Sufletului : 34 paşi către fericire / Nata Stavila. – Chişinău : Aviprint Prim, 2021. – 164 p.

Referinţe bibliogr.: p. 160. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-3500-1-3.

821.135.1(478)-84

S 80

5 poveşti pe si-la-be :Cenuşăreasa. Bucle Aurii. Aladin şi lampa fermecată. Peştişorul de Aur. Ali Baba şi cei 40 de hoţi : cu 70 de autocolante. – [Chişinău] : Dorinţa, 2021 ([Tipogr. „Poligraf-Design”]). – 30 p. : il. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-156-13-4.

373.2.016:821-34-93

C 50

5 poveşti pe si-la-be : Prinţul fermecat. Pinochio. Vrăjitorul din Oz. Albă ca Zăpada. Mica Sirenă : cu 70 de autocolante. – [Chişinău] : Dorinţa, 2021 ([Tipogr. „Poligraf-Design”]). – 30 p. : il. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-156-14-1.

373.2.016:821-34-93

C 50

5 poveşti pe si-la-be : Frumoasa adormită. Hansel şi Gretel. Frumoasa şi Bestia. Povestea lui Mowgli. Tom Degeţel : cu 70 de autocolante. – [Chişinău] : Dorinţa, 2021 ([Tipogr. „Poligraf-Design”]). – 30 p. : il. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-156-15-8.

373.2.016:821-34-93

C 50

Burlea, Vlad.

Ghid „Finale” : Iniţiere rapidă pentru utilizatorii începători / Vlad Burlea. – Chişinău : Foxtrot, 2021. – 37 p. : fig.

Referinţe bibliogr.: p. 36. – 50 ex.

ISBN 978-9975-89-208-7.

781.2:004.9

B 94

Ciubotaru, Adrian.

„Sfârşit de secol” românesc : Decadentismul literar şi ideea de decadenţă / Adrian Ciubotaru ; copertă: Valentin Vârtosu jr. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 200 p.

Bibliogr. : p. 165-168. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 500 ex.

ISBN 978-9975-85-274-6.

821.135.1.09

C 55

Halippa, Pan.

Scrieri / Pan Halippa ; selecţia şi îngrijirea textului, tabel cronologic, note şi comentarii, iconografie de Ion Negrei şi Mihai Papuc ; studiu introductiv de Alexandru Burlacu. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 552 p. : fot. – (Colecţia „Moştenire”, ISBN 978-9975-67-986-2).

Referinţe bibliogr. în note și comentarii : p. 503-528. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-85-273-9.

821.135.1(478)-8

H 18

Oraşul Bălţi : Indice bibliografic curent / Biblioteca Municipală „Eugeniu Coşeriu” Bălţi ; alcătuitor: Svetlana Boico ; responsabil de ediţie: Ludmila Ouş. – Bălţi : [Biblioteca Municipală Eugeniu Coşeriu], 2021 – . – ISBN 978-9975-3309-0-9.

Fascicula a 50-a : Ianuarie – decembrie 2020. – 2021. – 57 p. – 25 ex. – ISBN 978-9975-3309-7-8.

016:908(478-21)

O-70

Bănceanu, Maria.

La răscruce de gînduri : Poezii creştine / Maria Bănceanu. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 120 p.

Text parţial paral.: lb. rom., rusă. – 150 ex.

ISBN 978-9975-157-30-8.

821.135.1(478)-141

B 26

Popa, Petre.

Gânduri colorate ; Matthaios / Petre Popa ; desene: Matei Racovschi ; desing: Eugen Popa. – Soroca : Uniprint, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 24 ; 8 p. : il., il. color. – (Citim împreună!, ISBN 978-9975-3341-4-3).

Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3341-5-0.

821.135.1(478)-93

P 79

Algarra, Alejandro.

Din lumea plină de minuni a animalelor / text: Alejandro Algarra ; ilustraţii: Frank Endersby ; traducere din engleză de Doru Mihail. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Tipogr. „Unisoft”,  Ucraina). – 96 p. : il. color.

Tit. orig.: Animal Wonders (Mera Velles dels Animals). – 2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0475-6.

087.5:59

A 41

„Asistenţa psihologică la etapa contemporană: realităţi şi perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională (1 ; 2020 ; Bălţi).  Asistenţa psihologică la etapa contemporană: realităţi şi perspective : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Naţionale, Ediţia 1-a,  23 Octombrie 2020 / coordonator: Silvia Briceag ; comitetul ştiinţific: Silvia Briceag (preşedinte) [et al.] ; comitetul organizatoric: Luminiţa Secrieru (preşedinte) [et al.]. – Bălţi : S. n., 2021. – 113 p. : fig. color, tab.

Cerinţe sistem: PDF Reader.

Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Catedra de Psihologie. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.

ISBN 978-9975-50-257-3.

159.9+37.015.3+316.6(082)=135.1=161.1

A 86

Selevestru, Irina.

Delimitarea competenţelor subiecţilor procedurii de insolvabilitate / Irina Selevestru. – Chişinău : Lexon-Prim, 2021. – 80 p.

Referinţe bibliogr.: p. 78-79 (18 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-3501-5-0.

347.736

S 43

Cojuhari, Natalia.

Key English : activity book : Level A 1 / Natalia Cojuhari, Corina Ceban, Iulia Konoplina. – [Chişinău] : Dorinţa, 2021 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 73 p. : il., tab. color.

F. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-156-16-5.

811.111(076)

C 61

Konoplina, Iulia.

Key English : activity book : Level A 1.1 / Iulia Konoplina, Corina Ceban, Natalia Cojuhari. – [Chişinău] : Dorinţa, 2021 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 72 p. : il., tab. color.

F. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-156-17-2.

811.111(076)

K 71

Ceban, Corina.

Key English : activity book : Level A 1.2 / Corina Ceban, Natalia Cojuhari, Iulia Konoplina. – [Chişinău] : Dorinţa, 2021 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 72 p. : il., tab. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-156-18-9.

811.111(076)

C 33

Muray, Philippe.

Imperiul binelui : Eseu / Philippe Muray ; traducere din franceză de O. Nimigean ; coperta: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 152 p. – (Biblioteca deschisă / colecţie coordonată de Vasile Ernu, ISBN 978-9975-79-922-5).

Tit. orig.: L’Empire du bien. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-86-501-2.

821.133.1-4

M 96

Crudu, Dumitru.

Margareta noastră : Roman / Dumitru Crudu ; coperta: Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 218 p. – (Rotonda / colecție coordonată de Em. Galaicu-Păun, ISBN 978-9975-79-907-2).

500 ex.

ISBN 978-9975-86-502-9.

821.135.1(478)-31

C 91

Dezvoltarea regională prin ochii membrilor CRD Centru : 8 opinii sincere despre problemele actuale ale dezvoltării regionale / Consiliul Regional de Dezvoltare Centru, Agenţia de Dezvoltare Regională Centru ; coordonator: Veronica Butnaru ; sprijin informaţional: Alina Bujor-Luca, Dinu-Cristian Ciubotaru. – Ialoveni, 2021 (Tipogr. „Dira-AP”). – 48 p. : fot., tab. color.

Apare cu suportul financiar al proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, implementat de GIZ Moldova. – 100 ex.

ISBN 978-9975-4424-8-0.

332.1(478)

D 35

Voineac, Ina.

Chrysanthemum / Voineac Ina ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Grădina Botanică Naţională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”. – Chişinău : Impressum, 2021. – 43 p. : fot. color.

Bibliogr.: p. 43. – Apare cu suportul financiar al proiectului „Cercetări privind mobilizarea diversităţii vegetale cu potenţial ornamental pentru conservarea ex situ„-20.80009.7007.14. Direcția strategică: „Mediu şi schimbări climatice”. – 200 ex.

ISBN 978-9975-4424-9-7.

582.998.2+635.92

V-84

Măsurile de detenţie preventivă şi alternativele acestora : Cercetare empirică / Igor Dolea, Dumitru Roman, Vitalie Rusu [et al.] ; Fundaţia Soros Moldova, Institutul de Reforme Penale. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 219 p.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Text paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul Dep. Justiţie şi Drepturile Omului al Fundaţiei Soros Moldova. – 200 ex.

ISBN 978-9975-56-869-2.

343.126=135.1=111

M 45

Un ghid pentru liderii grupurilor de familie „Familia după intenţia Creatorului” : O colecţie de articole şi idei pentru studiul în grup / Mihai Malancea, Igor Sârbu, Yulia Ubeyvolk [et al.] ; Asociaţia Obştească „Începutul vieţii”. – Chişinău : F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2021. – 116 p. : des., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Swedish Mission Council (SMC) şi Swedish Intern. Development Coop. Agency (Sida). – 200 ex.

ISBN 978-9975-157-31-5.

27-47

U 46

Taburceanu, Polina.

Istoria literaturii române (perioada interbelică). Proza. Reprezentanţi / Polina Taburceanu ; Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea de Filologie, Catedra de Limbă şi Literatură Română. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. UST). – 119 p.

Cerinţe de sistem : PDF Reader.

Referinţe bibliogr.: p. 116-119 (119 tit.).

ISBN 978-9975-76-329-5 (PDF).

821.135.1.09

T 11

Taburceanu, Polina.

Dramaturgia universală. Direcţii. Reprezentanţi / Polina Taburceanu ; Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea de Filologie, Catedra de Limbă şi Literatură Română. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. UST). – 114 p.

Cerinţe de sistem : PDF Reader.

Referinţe bibliogr.: p. 112-114 (46 tit.).

ISBN 978-9975-76-330-1 (PDF).

821(100).09

T 11

Sîrbu, Rodica.

Ghid metodologic pentru desfăşurarea lucrărilor practice la disciplina Dezvoltare Durabilă / Sîrbu Rodica, Cujbă Vadim, Corman Iulia ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Facultatea Cadastru şi Drept. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. UST). – 67 p. : fig., tab.

Cerinţe de sistem : PDF Reader.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul lucrărilor practice. – Apare cu suportul Org. Mondiale a Savanţilor.

ISBN 978-9975-76-331-8 (PDF).

316.42(075)

S 61

Sîrbu, Rodica.

Hotel and Restaurant Technology : Course curriculum / Sârbu Rodica, Cujbă Vadim ; The Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova, Tiraspol State University, Faculty of Geography, Department of Human and Regional Geography and Tourism. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. UPS). – 30 p. : tab.

Cerinţe de sistem : PDF Reader.

Referinţe bibliogr.: p. 12 (22 tit.).

ISBN 978-9975-76-332-5 (PDF).

640.4(073)

S 61

Ткач, Анна.

Бумеранг меняет траекторию : Роман о любви / Анна Ткач. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Tipogr. „Alina Scorohodova”). – 136 p. – (Серия „Кроткие романы о любви”, ISBN 978-9975-3251-6-5 ; Книга 1).

100 ex.

ISBN 978-9975-3251-7-2.

821.161.1(478)-31

Т 484

Jadan, Serhii.

Internat : Roman / Serhii Jadan ; traducere din ucraineană şi note de Maria Hoşciuc ; coperta: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 309 p. – (Biblioteca deschisă / colecţie coordonată de Vasile Ernu, ISBN 978-9975-79-922-5).

Tit. orig.: Iнтернат. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 500 ex.

ISBN 978-9975-86-503-6.

821.161.2-31

J 15

Andruhovîci, Iuri.

Recreaţii : Roman / Iuri Andruhovîci ; traducere din ucraineană şi note de Maria Hoşciuc ; coperta: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 128 p. – (Biblioteca deschisă / colecţie coordonată de Vasile Ernu, ISBN 978-9975-79-922-5).

Tit. orig.: Рекреацii. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 500 ex.

ISBN 978-9975-86-504-3.

821.161.2-31

A 55

Jadan, Serhii.

Anarchy in the UKR : Roman / Serhii Jadan ; traducere din ucraineană şi note de Maria Hoşciuc ; coperta: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 252 p. – (Biblioteca deschisă / colecţie coordonată de Vasile Ernu, ISBN 978-9975-79-922-5).

500 ex.

ISBN 978-9975-86-505-0.

821.161.2-31

J 15

Afectarea renală în maladiile difuze ale ţesutului conjunctiv / Agachi Svetlana, Deseatnicova Elena, Popa Serghei, Groppa Liliana ; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, USMF „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Iunie Prim”). – 62 p. : fig., fig. color, tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3244-6-5.

616.61-036.1:616.72(072)

A 25

Renal impairment in diffuse connective tissue diseases / Agachi Svetlana, Deseatnicova Elena, Popa Serghei, Groppa Liliana ; Ministry of Health, Labor and Social Protection of the Republic of Moldova, Public Institution „Nicolae Testemitanu”, State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Iunie Prim”). – 60 p. : fig., fig. color, tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3244-7-2.

616.61-036.1:616.72(072)

R 45

Шаповалов, Борис.

1941. Вторжение : документы и материалы … / Борис Шаповалов, Виктор Гайчук ; Союз офицеров Республики Молдова, Национальный координационный комитет „Победа”. – Кишинэу : Lexon-Prim, 2021. – 496 p. : fot.

Text parţial paral.: lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 700 ex.

ISBN 978-9975-3501-6-7.

94(47+57)”1941″(093)

Ш 241

Ardelean, Grigore.

Drept civil : Drepturile reale. Teoria generală a obligaţiilor / Grigore Ardelean ; concepție grafică & design copertă: Ruslan Condrat. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ştefan cel Mare”, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 460 p. – (Colecţia aniversară „30 de ani”, ISBN 978-9975-121-80-4).

Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-121-81-1.

347.2/.4

A 73

Chiriţa, Valentin.

Infracţiunea de luare de ostatici : Studiu monografic / Valentin Chiriţa ; Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, Departamentul Ştiinţă. – Ed. rev. şi ad. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ştefan cel Mare”, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 206 p. : diagr. color, tab.

 Referinţe bibliogr.: p. 182-200 (241 tit). – 100 ex. – (Colecţia aniversară „30 de ani”, ISBN 978-9975-121-80-4).

ISBN 978-9975-121-82-8.

343.712.3

C 44

Creangă, Liliana.

Căile de asigurare a constituţionalităţii (legilor, acţiunilor, politicilor) în Republica Moldova : Studiu monografic / Liliana Creangă ; Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, Departamentul Ştiinţă, Catedra Drept Public şi Securitate a Frontierei. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ştefan cel Mare”, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 184 p. – (Colecţia aniversară „30 de ani”, ISBN 978-9975-121-80-4).

Referinţe bibliogr.: p. 170-182 (193 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-121-83-5.

342.4(478)

C 84

Larii, Iurie.

Criminologie / Iurie Larii ; Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, Departamentul Ştiinţă. – Ed. rev. şi ad. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ştefan cel Mare”, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 214 p. – (Colecţia aniversară „30 de ani”, ISBN 978-9975-121-80-4).

Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-121-84-2.

343.9(075.8)

L 22

Tactica acţiunilor de urmărire penală : Curs universitar / Tudor Osoianu, Iurie Odagiu, Dinu  Ostavciuc, Constantin Rusnac ; concepție grafică & design copertă: Ruslan Condrat. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ştefan cel Mare”, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 340 p. – (Colecţia aniversară „30 de ani”, ISBN 978-9975-121-80-4).

Referinţe bibliogr.: p. 326-339 (179 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-121-85-9.

343.1:343.98(075.8)

T 12

Ostavciuc, Dinu.

Aspecte procesual-penale şi tactici criminalistice privind cercetarea traficului de copii: Studiu monografic în baza tezei de doctorat susţinută în anul 2016 / Dinu Ostavciuc ; Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Academia „Ştefan cel Mare”. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ştefan cel Mare”, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 194 p. : diagr. color. – (Colecţia aniversară „30 de ani”, ISBN 978-9975-121-80-4).

Referinţe bibliogr.: p. 163-182 (384 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-121-86-6.

343.62:343.98

O-86

Trofimov, Igor.

Dreptul civil : Introducere în Dreptul civil / Igor Trofimov ; Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, Departamentul Ştiinţă. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ştefan cel Mare”, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 252 p. – (Colecţia aniversară „30 de ani”, ISBN 978-9975-121-80-4).

Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-121-87-3.

347

T 87

Stroevici, Elisaveta.

Timpuri, timpuri… : Roman-povestire-mărturisire / Elisaveta Stroevici, Georgeta Stroiescu  ; copertă: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2021  (Tipogr. „Print-Caro”). – 168 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-72-546-0.

821.135.1(478)-31

S 91

Инклюзивное образование детей с нарушениями зрения : Методическое руководство / авторы/эксперты: Беате Николусси-Списс, Аурика Брынза, Мариана Буликану, Олеся Фрунзе ; перевод с румынского языка: Иван Иванчев ; перевод с немецкого языка: Виорика Корлат-Цуркан ; концепция и координация: Надя Ветерсс ; Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Tipogr. „Logosprint”). – 204 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 109-110 (35 tit.). – Изд. при поддержке OeAD, Ротари Клуб Кишинёв Космополитан. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3326-4-4.

376.32(076.5)

И 654

Destine spulberate / Centrul de Reabilitare a Victimelor torturii „Memoria” (RCTV „Memoria”) ; autori concept: Ludmila Popovici, Molly Pulver Lamphear. – Ed. a 2-a. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 107 p. : fot.

Finanţat de Ambasada SUA. – 300 ex.

ISBN 978-9975-87-800-5.

94(478)

D 34

Mariţ, Alexandru.

Cooperarea statelor la nivel regional şi noile strategii de luptă împotriva criminalităţii organizate trans-regionale în spaţiul UE şi al Consiliului Europei : (Perspectivele Republicii Moldova) : Monografie / Mariţ Alexandru, Laurenţiu Ioan Cristian ; Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”. – Chişinău : Lira, 2021 (Tipogr. „Adrilang”). – 196 p.: diagr., fig. color.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Referinţe bibliogr.: 180-186 (234 tit.).

ISBN 978-9975-3508-1-5 (PDF).

341.4:061.1EU+343.98(478)

M 41

Şelaru, Neculai.

Compendiu pentru paznicii de vânătoare / Neculai Şelaru (coordonator), Oleg Ciocoi, Mircea Şelaru. – Chişinău : F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2021. – 172 p. : il., fot.

Referinţe bibliogr.: p. 169. – 1100 ex.

ISBN 978-9975-157-32-2.

639.1

S 43

Sănătatea mintală : Ghid pentru profesori, părinţi şi elevii claselor gimnaziale, liceale, şcolilor profesionale şi a colegiilor / Victor Zepca, Dumitru Patraşcu, Veronica Cumpănă, Lia Banul. – Chişinău : F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2021 – . – ISBN 978-9975-157-33-9.

Partea 1-a : Modelarea gândirii raţionale : (Instrumente educaţionale). – 2021. – 188 p. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 183 (8 tit.). – 200 ex. – ISBN 978-9975-157-34-6.

37.015.3:159.92

S 19

Cantemir, Dimitrie.

Opere / Dimitrie Cantemir ; repere cronologice, text stabilit şi glosar de Stela Toma ; studiu introductiv de Elvira Sorohan ; copertă: Vitalie Ichim. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – (Colecţia „Moştenire”, ISBN 978-9975-67-986-2). – ISBN 978-9975-85-187-9.

Istoria ieroglifică. – 2021. – 399 p. : fig. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 500 ex. – ISBN 978-9975-85-275-3.

821.135.1(478)-31

C 19

Pelin, Valentina.

Manuscrise româneşti din secolele XIII-XIX în colecţii străine : (Rusia, Ucraina, Bielorusia) : Catalog / Valentina Pelin ; ediţie îngrijită de Andrei Eşanu [et al.] ; responsabil de ediţie: Elena Pintilei ; Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Istorie, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 407 p. : il.

Adnot. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind. de tit., nume, geogr.: p. 358-387. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 500 ex.

ISBN 978-9975-85-276-0.

017.11:09

P 49

IX православные общеобразовательные Чакировскиe  чтения : Сборник тезисов / Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М. В. Маруневич ; составители: Никогло Д. Е. [и др.]. – Комрат : Научно-исследовательский центр Гагаузии, 2021. – 206 p.

Texte : lb. rom., găgăuză, rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3503-1-0.
082=135.1=512.165=161.1

Д 259

Ştefănucă, Petre V.

Datini şi creaţii populare / Petre V. Ştefănucă ; text ales şi stabilit, studiu introductiv, note şi comentarii de Grigore Botezatu. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 439 p. : fot., n. muz. – (Colecţia „Moştenire”, ISBN 978-9975-67-986-2).

Referinţe bibliogr. în note şi comentarii : p. 435-438. – Apare cu sprijinul financiar al Consiliului raional Ialoveni, Secţia Cultură. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-85-277-7.
39

S 82

Animalele mici : Cartea mea cu ilustraţii : 1-3 ani / traducere din franceză: Victor Vasilache ; ilustraţii de Amélie Falière. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Imprimat în China). – 15 p. : il. color. – (Primele mele descoperiri, ISBN 978-9975-0-0476-3).

Tit. orig.: Les petites bêtes : mon imagier animé. – F. f. de tit. – 2500 ex.

ISBN 978-9975-0-0477-0.

087.5:59

A 61

Animalele sălbatice : Cartea mea cu ilustraţii : 1-3 ani / traducere din franceză: Victor Vasilache ; ilustraţii de Clémence Dupont. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Imprimat în China). – 15 p. : il. color. – (Primele mele descoperiri, ISBN 978-9975-0-0476-3).

Tit. orig.: Les animaux sauvages : mon imagier animé. – F. f. de tit. – 2500 ex.

ISBN 978-9975-0-0478-7.

087.5:59

A 61

Corpul : Cartea mea cu ilustraţii : 1-3 ani / traducere din franceză: Victor Vasilache ; ilustraţii de Ella Bailey. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Imprimat în China). – 15 p. : il. color. – (Primele mele descoperiri, ISBN 978-9975-0-0476-3).

Tit. orig.: Le corps : mon imagier animé. – F. f. de tit. – 2500 ex.

ISBN 978-9975-0-0479-4.

087.5:611

C 72

Pădurea : Cartea mea cu ilustraţii : 1-3 ani / traducere din franceză: Victor Vasilache ; ilustraţii de Elsa Fouquier. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Imprimat în China). – 15 p. : il. color. – (Primele mele descoperiri, ISBN 978-9975-0-0476-3).

Tit. orig.: La forêt : mon imagier animé. – F. f. de tit. – 2500 ex.

ISBN 978-9975-0-0480-0.

087.5:630

P 12

Austen, Jane.

Emma / Jane Austen ; traducere din limba engleză de Anca Roșu. – Chişinău : Bestseller ; București : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 698 p.

Tit. orig.: Emma. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3495-4-3.

821.111-31

A 93

Tracy, Brian.

Million Dollar Habits : Obiceiurile oamenilor ce ajung milionari / Brian Tracy ; traducere din limba engleză de Carmen-Iulia Bourceanu ; copertă: Georgeta Vrabie. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 471 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3495-5-0.

316.477:159.923

T 81

Spînu-Cemîrtan, Margareta.

Lupii : (Amintiri din Siberia) / Margareta Spînu-Cemîrtan ; prefaţă: Grigore Vieru. – Ed. a 4-a, rev. şi ad. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 408 p. : il., fot.

1000 ex.

ISBN 978-9975-157-35-3.
821.135.1(478)-94

S 72

Culea, Uliana.

Mass-media ca factor al dezvoltării competenţei de comunicare pragmatică : Monografie / Culea Uliana ; coordonator: Solcan Angela ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. – Chişinău : UPS, 2021. – 122 p. : fig., tab. color.

Referinţe bibliogr.: p. 104-122 (183 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-507-6.

37.015.31:[811’27+659.3]

C 94

Culea, Uliana.

Praxiologia dezvoltării competenţei de comunicare pragmatică în studierea limbii italiene : Ghid metodologic / Culea Uliana ; coordonator: Solcan Angela ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. – Chişinău : UPS, 2021. – 242 p. : fig., tab. color.

Referinţe bibliogr.: p. 236-242 (67 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-512-0.

37.015.31:[811.131.1’27+659.3]

C 94

Mijloace de transport : 80 de autocolante / adaptare de Gheorghe Gheţu. – Chişinău : Biblion, 2021 (Imprimat în Ucraina). – 24 p. : il. color. – (Carte cu autocolante, ISBN 978-9975-148-64-1).

3000 ex.

ISBN 978-9975-148-65-8.

087.5:656

M 68

Castelul prinţesei : 140 autocolante / adaptare de Gheorghe Gheţu. – Chişinău : Biblion, 2021 (Imprimat în Ucraina). – 24 p. : il. color. – (Carte cu autocolante, ISBN 978-9975-148-64-1).

3000 ex.

ISBN 978-9975-148-66-5.

087.5

C 28

Cartea prinţesei : 85 autocolante  / adaptare de Gheorghe Gheţu. – Chişinău : Biblion, 2021 (Imprimat în Ucraina). – 24 p. : il. color. – (Carte cu autocolante, ISBN 978-9975-148-64-1).

3000 ex.

ISBN 978-9975-148-67-2.

087.5

C 27

Animale : 315 autocolante / adaptare de Gheorghe Gheţu. – Chişinău : Biblion, 2021 (Imprimat în Ucraina). – 24 p. : il. color. – (Carte cu autocolante, ISBN 978-9975-148-64-1). – 3000 ex.

ISBN 978-9975-148-68-9.

087.5:59

A 61

Cistelecan, Al.

Fete pierdute : Notițe pentru o istorie a poeziei feminine românești / Al. Cistelecan ; coperta: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 496 p. – (Rotonda / colecţie coordonată de Em. Galaicu-Păun, ISBN 978-9975-79-907-2).

Referințe bibliogr. în subsol. – 500 ex.

ISBN 978-9975-86-506-7.

821.135.1.09

C 54

Rişilän, İ. D.

Gagauz dili hem literatura uroklarında yaratmalar : Üüredicilerä metodika teklifleri / İ. D. Rişilän, O. F. Konstantinova ; Gagauziya M. V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezi. – Komrat : Б. и., 2021 (Тип. НИЦ Гагаузии). – 128 p. : il. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 97-103 (97 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3503-2-7.

373.4.016:[811.512.165+821.512.165.09]

R 57

Beşleagă, Vladimir.

Zbor frânt : Roman / Vladimir Beşleagă ; coperta: Vitalie Coroban. – Ed. a 9-a, definitivă. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 200 p. – (Cartier popular / colecție coordonată de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4) (Seria de autor. Vladimir Beşleagă, ISBN 978-9975-86-039-0).

1000 ex.

ISBN 978-9975-86-507-4.

821.135.1(478)-31

B 50

Beşleagă, Vladimir.

Viaţa şi moartea nefericitului Filimon, sauAnevoioasa cale a cunoaşterii de sine : (poem tragic) / Vladimir Beşleagă ; coperta: Vitalie Coroban. – Ed. a 4-a, definitivă. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 176 p. – (Cartier popular / colecție coordonată de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4) (Seria de autor. Vladimir Beşleagă, ISBN 978-9975-86-039-0).

500 ex.

ISBN 978-9975-86-508-1.

821.135.1(478)-31

B 50

Goetz, Rainald.

Johann Holtrop. O schiţă a societăţii : roman / Rainald Goetz ; traducere din germană de Victor Scoradeţ ; coperta: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 352 p. – (Biblioteca deschisă / colecţie coordonată de Vasile Ernu, ISBN 978-9975-79-922-5).

Tit. orig.: Johann Holtrop. Abriss der gesellschaft. – 500 ex.

ISBN 978-9975-86-509-8.

821.112.2-31

G 64

Racu, Petru.

Neamul Racu de la Ţaul : (Singur în faţa strămoşilor) / Petru Racu, Elena Dreglea. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Taicom”). – 64 p. : fot.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.

ISBN 978-9975-58-245-2.

94(478)

R 13

Cercetătorul şi profesorul Nelly Ţurcan: model de dezvoltare în profesie : Monografie biobibliografică / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova ; director general: Elena Pintilei ; coordonatori: Ludmila Corghenci, Vera Osoianu ; elaborare: Prascovia Caleva, Margareta Cebotari ; redactor bibliografic: Margareta Cebotari ; contribuţii: Lilia Povestca, Natalia Ghimpu. – Chişinău : BNRM, 2021. – 232 p. : fig., fot. color. – (Colecţia „BiblioLeader„, ISBN 978-9975-3425-7-5).

Rez. paral.: lb. rom., engl. – 20 ex.

ISBN 978-9975-3425-9-9.

016:[378+02+929]

C 13

Tharp, Gregory K.

Recommendations for Usage, Commercial Contracts, and Cost Recovery in Government Contracts / Gregory K. Tharp. – [Chişinău] : Eliva Press, 2021 (Print on demand). – 51 p.

Referinţe bibliogr.: p. 42-44.

ISBN 978-9975-154-86-4.

347.7

T 49

Агульников, С. М.

Свод памятников археологии и археологических объектов на территории АТО Гагаузия Республики Молдова / Агульников С. М. ; Gagauziya M. V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezi. – Комрат : Б. и., 2021 (Тип. НИЦ Гагаузии). – 252 p. : fig., fot., tab.

Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Rez.: lb. rom., fr., rusă. –Referinţe bibliogr. la sfârşitul compartimentelor. –50 ex.

ISBN 978-9975-3503-3-4.

902/904(478-29)

А 272

Bulgar, S. S.

Gagauzların halk oyunları / Bulgar S. S., Konstantinova İ. А. ; Gagauziya M. V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezi. – Комрат : Б. и., 2021 (Тип. НИЦ Гагаузии). – 32 p. : fot., il. color.

Aut. sunt indicaţi pe cop. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3503-4-1.

39(=512.165)

B 91

Булгар, С. С.

Национальные игры гагаузов / Булгар С. С., Константинова И. А. ; Gagauziya M. V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezi. – Комрат : Б. и., 2021 (Тип. НИЦ Гагаузии). – 32 p. : fot., il. color.

Aut. sunt indicaţi pe cop. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3503-5-8.

39(=512.165)

Б 907

Corman, Mariana.

Metode funcţionale de examinare în kinetoterapie : Ghid metodic pentru lucrări practice / Mariana Corman, Ala Pogorleţchi, Aurica Zavalişca ; Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Facultatea „Kinetoterapie”, Catedra „Kinetoterapie”. – Chişinău : USEFS, 2021. – 125 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul lucrărilor. – 100 ex.

ISBN 978-9975-131-95-7.

615.825(076.5)

С 71

Zavalişca, Aurica.

Kinetoterapia în afecțiunile traumatologice : Ghid metodic pentru lucrări practice: Pentru studenţii facultăţii Kinetoterapie / Zavalişca Aurica, Pogorleţchi Ala, Corman Mariana ; Universitatea de Educaţie Fizică şi Sport, Facultatea „Kinetoterapie”, catedra „Kinetoterapie”. – Chişinău : USEFS, 2021. – 121 p. : fig.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul lucrărilor. – 100 ex.

ISBN 978-9975-131-96-4.

615.825:616-001(076.5)

Z 39

Iachim, Ion.

Sfidând furcile caudine : Roman / Ion Iachim ; prefaţator: Nicolae Rusu ;  design: Simion Zamşa ; Proiectul „Românii din jurul României”, coordonator: Vasile Şoimaru. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Balacron”). – 292 p.

Apare cu sprijinul Inst. de Studiul Arhivelor şi al Fundaţiei Culturale Memoria, Filiala Argeş. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-66-713-5.

821.135.1(478)-31

I-12

Patrașcu, Dumitru.

Managementul timpului și delegarea managerială / Dumitru Patrașcu, Marin Ciobanu. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 240 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 235-239 (89 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-157-36-0.

005.962.11

P 44

Sidor, Tatiana.

Realizarea tencuielii umede : Meseria tencuitor : Suport didactic / Tatiana Sidor ; au contribuit: Sergiu Coceaş, Olga Alcaz ; responsabil de ediție: Aurelia Vartic ; Asociaţia Obştească Educaţie pentru Dezvoltare (AED). – [Chişinău] : S. n., 2021 (Tipogr. „Foxtrot”). – 228 p. : fig., tab.

Apare cu sprijinul financiar al Fundației Liechtenstein Development Service (LED) și Fundația HILTI (Liechtenstein). – 300 ex.

ISBN 978-9975-89-209-4.

693.6(075)

S 53

Sidor, Tatiana.

Realizarea tencuielii umede : Meseria tencuitor : Suport didactic / Tatiana Sidor ; au contribuit: Sergiu Coceaş, Olga Alcaz ; responsabil de ediție: Aurelia Vartic ; Asociaţia Obştească Educaţie pentru Dezvoltare (AED). – [Chişinău] : S. n., 2021 (Tipogr. „Foxtrot”). – 228 p. : fig., tab.

Cerinţe de sistem : PDF Reader.

Apare cu sprijinul financiar al Fundației Liechtenstein Development Service (LED) și Fundația HILTI (Liechtenstein).

ISBN 978-9975-89-210-0 (PDF).

693.6(075)

S 53
Dodu, Maria.

Asta-i casa cu bunici / Maria Dodu. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Taicom”). – 56 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-58-246-9.

821.135.1(478)-1-93

D 61

Орган, А. Н.

Стресс, болезни и врачевание / Орган А. Н., Унту Б. П., Сандуца С. Г. ; ответственные редакторы: Орган А. Н., Унту Б. П. ; обложка: Димитриу М. – Chişinău : Pontos, 2021 (Tipogr. „Europress”). – 348 p. : fig., fot., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 335-346 (290 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-72-547-7.

159.964:615.8

О-640

Флоря, Ольга.

Гидротерапия и другие простые средства лечения / Ольга Флоря. – Кишинэу : Б. и., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 116 p. : fig., tab.

1000 ex.

ISBN 978-9975-157-37-7.

615.83(083.1)

Ф 734

Bunele practici agricole pentru producerea legumelor în teren protejat în ţările din Europa de Sud-Est : Principii pentru intensificarea producerii durabile în cadrul exploataţiilor agricole mici / Organizaţia pentru Alimentaţie și Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO), Departamentul de producţie şi protecţie a plantelor, Societatea Informaţională de Ştiinţe Horticole [et al.] ; consiuliul editorial: Wilfried Baudoin [et al.] ; traducător: Diana Revenco. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 344 p. : fig., fot., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 321-333. – Apare cu suportul financiar al Fondului Intern. pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) în cadrul Progr. Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI). – 100 ex.

ISBN 978-9975-87-801-2.

635

B 92

„Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători”, conferinţă ştiinţifică internațională studenţească (5 ; 2021, Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internațională studenţească, ISSC 2021 „Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători”, Ediția a 5-a, 11-12 martie 2021 : Culegere de articole ştiinţifice / comitetul ştiinţific: Grigoroi Lilia (copreşedinte) (Moldova), Hilaciuc Elena (copreşedinte) (România) [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2021. – 396 p. : fig., tab.

Cerinţe de sistem : PDF Reader.

Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Univ. „Ștefan cel Mare”, Suceava, România, Univ. de Stat, Poloțk, Republica Belarus [et al.]. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.

ISBN 978-9975-155-12-0 (PDF).

657+33(082)=135.1=161.1

P 95

Gemeș, Alessandra.

Mansarda secretă : povestiri terapeutice / Alessandra Gemeș. – [Chişinău] : Dorinţa, 2021 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 152 p. : fot.

500 ex.

ISBN 978-9975-156-19-6.

821.135.1-34-93

G 30

Овчарук, Валерий.

Пространство света и любви : Поэтический сборник : Стихи разных лет / Валерий Овчарук ; художник: Владимир Матвеев. – Кишинэу : Б. и., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 160 p. : fot.

300 ex.

ISBN 978-9975-157-38-4.

821.161.1(478)-1

О-352

Bîrsa, Anatol.

Presupuneri / Anatol Bîrsa ; copertă: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 69 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-0-0481-7.

821.135.1(478)-1

B 54

Haşcu-Ghimpu, Dina.

Păsărica Lica zboară la mare / text şi ilustraţii: Dina Haşcu-Ghimpu ; coperta de autor. – Chişinău : Tipografia-Sirius, 2021. – 24 p. : il. color.

1000 ex.

ISBN 978-9975-57-299-6.

821.135.1(478)-34-93

H 34

„Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi poilitico-administrativ”, conferinţă ştiinţifică (6 ; 2020 ; Cahul). Conferinţa ştiinţifică „Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi poilitico-administrativ”, Ediţia a 6-a, 10 decembrie 2020 / comitetul ştiinţific: Cornea Sergiu [et al.] ; comitetul organizatoric: Chironachi Vladimir [et al.]. – Cahul : US „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, 2021 (Tipogr. „CentroGrafic”) – . – ISBN 978-9975-88-037-4.

Secţia: Ştiinţe juridice. – 2021. – 202 p. – Antetit.: Univ. de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, Fac. de Drept şi Administraţie Publică. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex. – ISBN 978-9975-88-072-5.

34(082)=135.1=111=161.1

R 68

Coombes, Sharie.

       Ghidul fetelor despre (aproape) tot ce trebuie să ştie la vârsta (pre)adolescenţei / Sharie Coombes ; text suplimentar: Marnie Willow şi Claire Sipi ; traducere: Cristina Muică ; indice: Elizabeth Wise ; ilustrații: Lindsey Sagar. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (Imprinat în China). – 72 p. : il. color.

        Tit. orig.: The (Nearly) Teenage Girl’s Guide to (Almost) Everything. – Indice : p. 72. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-552-5.

087.5:[613.956+316.61]

C 70

Coombes, Sharie.

     Ghidul băieţilor despre (aproape) tot ce trebuie să ştie la vârsta (pre)adolescenţei / Sharie Coombes ; text suplimentar: Marnie Willow şi Claire Sipi ; traducere: Cristina Muică ; indice: Elizabeth Wise ; ilustrații: Lindsey Sagar. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (Imprinat în China). – 72 p. : il. color.

     Tit. orig.: The (Nearly) Teenage Boy’s Guide to (Almost) Everything. – Indice : p. 72. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-553-2.

087.5:[613.956+316.61]

C 70

Breahnă, Irina.

O abordare traductologică a calculului inferenţelor direcţionale : (în baza unui studiu experimental) : Monografie / Irina Breahnă ; Universitatea de Stat din Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 273 p. : fig., tab., tab. color.

Referinţe bibliogr.: p. 228-249 (313 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-152-97-6.

811.135.1’366.58’25

B 82     

Cadrul de referinţă al educaţiei şi învăţământului extraşcolar din Republica Moldova / Nicolae Bragarenco, Alina Burduh, Marina Cosumov [et al.] ; coordonatori generali: Natalia Grîu, Valentin Crudu ; coordonator ştiinţiic: Vladimir Guţu ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 99 p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 92-93 (34 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-152-98-3.

37(478) 

C 12

Molea, Viorica.

Normă şi uz în limba română actuală : Ghid metodic / Viorica Molea ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere, Departamentul Lingvistică Română şi Ştiinţă Literară. – Chișinău : CEP USM, 2021. – 99 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 94-96 (33 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-152-99-0.

811.135.1’271.1’36(075)

M 87

Suciu, Arthur.

Cel care așteaptă : Eseu / Arthur Suciu; coperta: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 184 p. – (Colecția Rotonda / coordonată de Em. Galaicu-Păun, ISBN 978-9975-79-907-2).

500 ex.

ISBN 978-9975-86-510-4.

821.135.1-4

S 94

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.