Books In Print, Octombrie 2018

Bologan, Dumitriţa.

Jurnal de Oxford (2010-2011) / Dumitriţa Bologan ; cop.: Rodica Mustaţă, Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 348 p.

Apare cu susţinerea financiară Min. Culturii, Educaţiei şi Cercet. al Rep. Moldova. – 380 ex.

ISBN 978-9975-51-980-9.

821.135.1(478)-94

Brînzan, Nadejda.

La cumpăna dintre milenii / Nadejda Brînzan. – Chişinău : Pontos, 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 486 p. : fot.

500 ex.

ISBN 978-9975-51-984-7.

94(478):614.2(092)

Lungu, Marinela.

Să nu mă laşi / Marinela Lungu ; cop.: Vladimir Kravcenko. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2018 (Combinatul Poligrafic). – 220 p. – (Scriitori contemporani, ISBN 978-9975-54-238-8).

Apare cu sprijinul Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-54-391-0.

821.135.1(478)-3

L 92

 

Perciun, Mihaela.

Vâltori ascunse / Mihaela Perciune ; cop.: Vladimir Kravcenko. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2018 (Combinatul Poligrafic). – 196 p. – (Scriitori contemporani, ISBN 978-9975-54-238-8).

Apare cu sprijinul Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-54-392-7.

821.135.1(478)-3

P 51

Grecu, Vlad.

Fabrica de genii, sau Gustul brânzei din capcană : (Din mărturisirile unui pacient

în spitalul de psihiatrie) : Roman / Vlad Grecu ; cop.: Vladimir Kravcenko. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2018 (Combinatul Poligrafic). – 324 p. – (Scriitori contemporani, ISBN 978-9975-54-238-8).

Apare cu sprijinul Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-54-393-4.

821.135.1(478)-31

G 80

 

Stratan, Ina.

Dezvoltare personală : Clasa a 7-a / Ina Stratan, Elena Stratan, Ana-Maria Chiriac. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 65 p. : fig.

500 ex.

ISBN 978-9975-143-30-1.

373.015.311(075.3)

S 90

Anton, Pavel.

Culegere de romanţe / Pavel Anton (muzică) ; Vasile Alecsandri (versuri) ; notograf: Veaceslav Iordăchescu. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Tipocart Print”). – 36 p.

100 ex.

ISMN 979-0-3480-0352-8.

ISBN 978-9975-3264-0-7.

821.135.1-192

A 63

 

Пармакли, Д. М.

Графический метод в статистике : (Учебное пособие) / Д. М. Пармакли, Т. Д. Дудогло, А. В. Грибов ; Комрат. гос. ун-т, Н.-и. центр „Прогресс”, Гродненский гос. аграрный ун-т. – Комрат ; Гродно : Б. и., 2018 (Tipogr. „Centrografic”). – 82 p. : fig.

Bibliogr.: p. 80. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3204-6-7.

311.218(075.8)

П 183

 

 

Bricicaru, Lucia.

Dezvoltare personală : clasa a 9-a / Lucia Bricicaru, Ecaterina Stratan. – Chişinău : Dorinţa, 2018 (Tipogr. „Poligraf Design”). – 64 p. : fig. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-143-31-8.

373.015

B 83

Album de piese pentru pian / Ghenadie Ciobanu, Snejana Pîslari, Vlad Burlea [et al.]. – Chişinău : Lumina, 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrala”). – 96 p.

Apare cu sprijinul Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 200 ex.

ISMN 979-0-3480-0354-2.

85:780.616.433

A 33

Guţuleac, Vasile.

Fraţii mei / Vasile Guţuleac ; cop.: E. Dvornic. – [Bălţi] : Tipografia din Bălţi. – 110 p.

40 ex.

ISBN 978-9975-3260-7-0.

821.135.1(478)-94

G 98

Cercetări de gimnastică : 1968 – septembrie – 2018 : Catedra Gimnastica USEFS / Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport ; culegere, sel. şi red. şt.: Teodor Grimalschi [et al.] ; coord.: Teodor Grimalschi. – Ed. a 3-a. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Foxtrot”). – 109 p. : fot.

50 ex.

ISBN 978-9975-89-125-7.

378.679(478-25)(091):796/799(082)

C 35

Bacaliuc, Lucia.

Omul e ca pomul : (Jurnal) / Lucia Bacaliuc. – Chişinău : Labirint, 2018. – 82 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-122-84-9.

821.135.1(478)-94

B 12

 Cazacu, Angela.

English sample tests for the 12th form pupils to excel at the baccalaureate exam : 2018-2019 : With answers / Cazacu Angela, Abramova Oxana. – [Orhei] : S. n., 2018 (Tipografia din Orhei). – 80 p. : tab.

1000 ex.

ISBN 978-9975-73-219-2.

811.111(079)

C 32

Aniversări culturale … / Bibl. Naţ. pentru Copii „Ion Creangă” ; alcăt.: Tamara Croitoru [et al.] ; bibliogr.: Elena Cugut [et al.] ; resp. de ed.: Claudia Balaban. – [Chişinău] : Baştina-Radog, 2018 – . – ISBN 978-9975-4234-8-9.

… 2019. – 2018. – 160 p. – Bibliogr. la sfârşitul fişelor bibliografice. – Index de nume : p. 156-159. – 300 ex. – ISBN 978-9975-3224-2-3.

008(058)

A 48

Preasfinţitul Dionisie Erhan, Episcopul Cetăţii-Albe-Ismail, mătrurii de epocă / Mănăstirea „Sf. M. Mc. Gheorghe”, Suruceni ; concepţie şi îngrijire: Egumena Epistemia (Goncearenco), Ana Cecan. – Chişinău : Pontos, 2018 (Tipogr. „Europress”). – 396 p. : fot. – (Colecţia „Lumina lui Hristos”, ISBN 978-9975-87-430-4).

100 ex.

ISBN 978-9975-51-985-4.

27-72(092)

P 90

Functional ecology of animals”, international symposium (2018 ; Chişinău). International symposium „Functional ecology of animals” : dedicated to the 70th anniversary from the birth of academician Ion Toderaş, 21 september 2018, Chişinău / red. board: Ungureanu Laurentia [et al.]. – Chişinău : Imprint Plus, 2018. – 484 p. : fig., tab.

Antetit.: Inst. of Zoology, Min. of Education, Culture and Research of the Rep. of Moldova, Acad. of Sciences of Moldova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3159-7-5.

082=135.1=111=161.1

F 97

„Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători”, conferinţă ştiinţifică internaţională studenţească (2018 ; Chişinău). Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Studenţească „Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători”, Ed. a 2-a, 15 martie 2018 : Culegere de articole ştiinţifice / com. de org. şi com. şt.: Grigoroi Lilia (copreşedinte) [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2018. – 223 p. : fig., tab.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader, MS Excel. – Disponibil : de indicat adresa URL

Antetit.: Acad. de Studii Econ. din Moldova, Univ. Ştefan cel Mare, Suceava, România, Univ. Naţ. de Econ. din Odessa, Ucraina [et al.]. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol.

ISBN 978-9975-75-923-6.

082:378.633(478-25)=135.1=161.1

P 93

Биоразнообразие и факторы, влияющие на экосистемы бассейна Днестра, научно-практическая конференция (с международным участием) (2018 ; Тираспол). Биоразнообразие и факторы, влияющие на экосистемы бассейна Днестра : Материалы научно-практической конференции (с международным участием), Тирасполь, 16-17 ноября 2018 г. / науч. и редком.: Ион Тодераш [и др.]. – Тираспол : Eco-Tiras, 2018 (Tipogr. „Print-Caro”). – 240 p. : fig., tab.

Antetit.: Приднестр. гос. Ун-т им. Т. Г. Шевченко, Междунар. ассоц. хранителей реки „Eco-Tiras”, Естественно-географ. фак. НИЛ „Биомониторинг”. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 300 ex.

ISBN 978-9975-56-578-3 (Tipogr. „Print-Caro”).

57/59(082)=135.1=111=161.1

Б 636

Stratan, Elena.

Dezvoltare personală : Clasa a 8-a / Elena Stratan, Ina Stratan, Dumitriţa Cheptene. – Chişinău : Dorinţa, 2018 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 64 p. : fig., tab.

500 ex.

ISBN 978-9975-143-32-5.

373.015

S 90

Poezie europeană contemporană : Antologie / ed. de Valeriu Stancu ; studiu introd.: Ioan Hoban ; trad.: Mariana Stancu, Valeriu Stancu. – Chişinău : Ştiinţa ; Iaşi : Cronedit, 2018 (Tipogr. „Balacron”). – 348 p.

800 ex.

ISBN 978-9975-85-145-9.

821(4)-1-82

P 74

 Sunt un băiat din carte : Antologie de proză slovacă contemporană / sel. şi pref. de Vladimír Petrík ; trad. de Helliana Ianculescu ; cop.: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2018 (Tipogr. „Bons Offices”). – 300 p. : il.

Apare cu sprijinul financiar al Comisiei SLOLIA, Centul de Informare pentru Literatură din Bratislava, Slovacia. – 500 ex.

ISBN 978-9975-0-0229-5.

821.162.4-82

S 94

Гагаузия православная / авт.-сост.: Виталий Евгеньевич Бойков, Константинова Ирина Анатольевна. – [Кишинэу] : Б. и., 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 266 p. : fig., fot.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 245-246 (62 tit.). – Изд. при поддержке благочинного Комрат. округа протоиерея Петра Келеш. – 500 ex.

ISBN 978-9975-144-63-6.

271.22(478-29)

Г 127

 Bujor, Valeriu.

Elaborarea tezelor de licenţă (Master) : Ghid metodic / Valeriu Bujor, Djulieta Vasiloi, Olga Gîrbu. – (ed. a 2-a). – Chişinău : Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată, 2018. – 22 p. : tab.

ISBN 978-9975-3195-5-3.

378.22(072)

B 91

Stratan, Elena.

Dezvoltare personală : Clasa a 10-a / Elena Stratan, Ecaterina Stratan. – [Chişinău] : Dorinţa, 2018 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 65 p. : fig., tab.

500 ex.

ISBN 978-9975-143-33-2.

373.015

S 90

„Kreatikon. Creativitate. Formare. Performanţă”, simpozion internaţional (14 ; 2018 ; Chişinău). Simpozion internaţional „Kreatikon. Creativitate. Formare. Performanţă”, Ediţia a 14-a, 23-24 martie / coord.: Stoica Cristina, Rusnac Svetlana. – Chişinău ; Iaşi : S. n., 2018 (Tipogr. „Print-Caro”). – 167 p. : fig., tab.

Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova, Univ. „Petre Andrei” din Iaşi, Şcoala Gimnazială „Alexandru Vlahuţă”, Iaşi [et al.]. – Texte : lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-579-0.

082:378.4(478-25)=135.1=161.1

K 82

Nedelcu, Ana.

Efectele rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare a întreprinderii : Monografie / Ana Nedelcu, Nadejda Botnari ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău : ASEM, 2018. – 213 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 137-152 (232 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-75-925-0.

658.14

N 35

Universitatea de Stat din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova / Univ. de Stat din Moldova ; col. red.: Florentin Paladi (red.-şef) [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2018 – . – ISBN 978-9975-142-54-0.

Ştiinţe ale naturii şi exacte. Ştiinţe economice. – 2018. – 152 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 60 ex. – ISSN 1857-3665. – ISBN 978-9975-142-55-7.

082:378.4(478-25)=135.1=161.1

U 56

Universitatea de Stat din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova / Univ. de Stat din Moldova ; col. red.: Florentin Paladi (red.-şef) [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2018 – . – ISBN 978-9975-142-54-0.

Ştiinţe socioumanistice. – 2018. – 340 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISSN 1857-3622. – ISBN 978-9975-142-56-4.

082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1

U 56

 

Colesnic, Iurie.

Istoria din pagină nouă / Iurie Colesnic. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Bons Offices”). – 312 p. : il.

100 ex.

ISBN 978-9975-87-432-8.

94(478)

C 62

Chiseliov, Victor.

Grundfragen der sprachphilosophie : (Probleme filosofice ale lingvisticii) / Chiseliov Victor ; Die Staatliche Päd. Ion-Creangă-Univ., Lehrstuhl für Deutsche Philologie. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 52 p.

Bibliogr.: p. 51 (9 tit.). – 26 ex.

ISBN 978-9975-136-85-3.

811.112.2’1:1(075)

C 46

″Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățământului artistic contemporan″, conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2 ; 2018 ; Bălți). Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățământului artistic contemporan = Fostering the innovative strategies for contemporary artistic education development : Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională, Ediţia a 2-a, 15-16 iunie 2018 / coord.: Tatiana Bularga. – Bălți : S. n., 2018 (Tipogr. „Indigou Color”). – 358 p. : fig., tab.

Antetit.: Univ. de Stat ″Alecu Russo″ din Bălţi, Proiectul de cercet. Managementul implementării praxiologiei formativ-inovaţionale în sistemul învăţământului artistic naţ. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3267-1-1.

37.015+78(082)=135.1=111=161.1

V-20

Zanet, Todur.

Seçmä yaratmalar : 60 yaşına / Todur Zanet ; cop.: Marina Dimitriu. – Chişinău : Pontos, 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 672 p. : il.

Text : lb. rom., găgăuză, ucr., alte lb. străine. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-51-988-5.

821.512.165(478)-8=00

Z 28

 

Republica Moldova. Constituţia (1994). Constituţia Republicii Moldova : din 29.07.1994 : Publicat: 29.03.2016 în Monitorul Oficial Nr 78/140 ; Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova (1991). – [Chişinău] : Farmec-Lux, 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 80 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-104-66-1.

342.4(478)

R 46

Vancu, Radu.

Regele Piticuţ / Radu Vancu ; il de Irina Dobrescu. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Cartier, 2018 (Tipogr. „Bons Offices”). – 36 p. : il. – (Cartier codobelc, ISBN 978-9975-79-893-8).

1000 ex.

ISBN 978-9975-86-314-8.

821.135.1-93

V-24

Nicolaie, Ioana.

Călătoria lui Medilo / Ioana Nicolaie ; il. de Sidonia Călin. – Chişinău : Cartier, 2018 (Tipogr. „Bons Offices”). – 32 p. : il. – (Cartier codobelc, ISBN 978-9975-79-893-8).

1000 ex.

ISBN 978-9975-86-315-5.

821.135.1-93

N 62

Vieru, Grigore.

Câţi ani ai? / Grigore Vieru ; il. de Irina Dobrescu. – Ed. a 3-a. – Chişinău : Cartier, 2018 (Tipogr. „Bons Offices”). – 24 p. : il. – (Cartier codobelc, ISBN 978-9975-79-893-8).

1000 ex.

ISBN 978-9975-86-316-2.

821.135.1(478)-93

V-57

Деркаченко, И. В.

Обучение боксеров ведению боя в двух стойках : Учебно-методическое пособие / И. В. Деркаченко, С. Л. Нелепенко, А. Г. Полевая-Сэкеряну ; Гос. ун-т физ. воспитания и спорта, Каф. Индивидуальных видов спорта. – Кишинэу : Б. и., 2018 (Tipogr. „Valinex”). – 67 p.

Bibliogr.: p. 65-66 (13 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-68-354-8.

796.83.015(075)

Д 363

Eşanu-Gospodaru, Angela.

Il mio quaderno di italiano : 4 classe / Angela Eşanu-Gospodaru. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Pulsul Pieţei”). – 40 p.

50 ex.

ISBN 978-9975-3223-2-4.

811.131.1(075.2)

E 75

Национальный куррикулум : Куррикулумная область : Социогуманитарное воспитание : Дисциплина гражданское воспитание : 10-12 классы : Предметный куррикулум : Гид по внедрению предметного куррикулума / М-во образования, Культуры и исслед. Респ. Молдова ; рабочая группа: Чербушкэ Павел, Вердеш Татьяна ; нац. консультанты: Кутасевич Анжела [и др.] ; междунар. консультанты: Рус Кэлин, Стиславска Олена. – Кишинэу : Lyceum, 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 66 p. : tab.

500 ex.

ISBN 978-9975-3263-5-3.

373.017

Н 355

Национальный куррикулум : Куррикулумная область : Социогуманитарное воспитание : Дисциплина гражданское воспитание : 5-9 классы : Предметный куррикулум : Гид по внедрению предметного куррикулума / М-во образования, Культуры и исслед. Респ. Молдова ; рабочая группа: Чербушкэ Павел [и др.] ; нац. консультанты: Кутасевич Анжела [и др.] ; междунар. консультанты: Рус Кэлин, Стиславска Олена. – Кишинэу : Lyceum, 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 52 p. : tab.

500 ex.

ISBN 978-9975-3263-6-0.

373.017

Н 355

Serebrian, Oleg.

Woldemar : Roman / Oleg Serebrian. – Chişinău : Cartier, 2018 (Tipogr. „Bons Offices”). – 296 p. – (Colecţia „Cartier Rotonda”, ISBN 978-9975-79-907-2).

500 ex.

ISBN 978-9975-86-317-9.

821.135.1(478)-31

S 48

Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători : Culegere de articole selective, Ediţia a XVI-a, (27-28 aprilie 2018) / col. de red.: Grigore Belostecinic [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2018. – 345 p. : fig., tab.

Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Text : lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader, MS Excel. – Disponibil : de indicat adresa URL

ISBN 978-9975-75-926-7.

[33+34]:378.633(478-25)(082)

S 56

Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători : Materiale/Teze, Ediţia a XVI-a, (27-28 aprilie 2018) / col. de red.: Grigore Belostecinic [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2018. – 218 p. : fig., tab.

Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader, MS Excel. – Disponibil : de indicat adresa URL

ISBN 978-9975-75-927-4.

[33+34]:378.633(478-25)(082)=135.1=111=161.1

S 56

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.