Books In Print, Aprilie 2019

Stratulat, Alexei.

Butucenenii – eroi ai celui de-al doilea război mondial = Бутучанцы – герои второй мировой войны : [în vol.] / Alexei Stratulat, Oleg Stratulat. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Arva-Color”) – . – ISBN 978-9975-127-61-5.

Vol. 1 : Plecaţi în eternitate = Ушедшие в вечность. – 2019. – 456 p. : fig., fot. – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex. – ISBN 978-9975-127-63-9.

94(478)”1939/1945″(092)     

S 90

Popova, Valentina.

Metodologia predării noţiunilor de teorie literară în procesul formării elevului-interpret al textului artistic : Specialitatea 532.02 – Didactica (Limba şi literatura română) : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe pedagogice / Popova Valentina ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. – Chişinău, 2019. – 32 p. : fig., scheme.

Bibliogr.: p. 25-28 (44 tit.).

37.016:[811.135.1+821.135.1.09](043.2)

Popova, Valentina.

Metodologia predării noţiunilor de teorie literară în procesul formării elevului-interpret al textului artistic : Specialitatea 532.02 – Didactica (Limba şi literatura română) : Teză de doct. în ştiinţe pedagogice / Popova Valentina ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. – Chişinău, 2019. – 183 p. : tab.

Bibliogr.: p. 133-144 (207 tit. în lb. rom., engl., fr., alte lb. străine).

37.016:[811.135.1+821.135.1.09](043.3)

Legenda Luceafărului / il. de Teodor Buzu ; prez. graf.: Anatol Tomoianu. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Gunivas, 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 72 p. – (Colecţia „Aethra” de buzunar, ISBN 978-9975-3160-2-9).

Bibliogr.: p. 71 (4 tit.). – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3160-7-1.

821.135.1-1+821.112.2-1    

L 40

Vindecă-mă, Doamne! : Rugăciuni pentru cei bolnavi. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 84 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-146-37-1.

27-282.5    

V-62

Aizenştadt, Constantin.

Întrebări şi teste (tematice) : pentru pregătirea de examenul teoretic şi obţinerea permisului de conducere subcategoriile/categoriile BE, C1C, D1/D, C1E/CE, D1E şi F : ilustrat şi comentat succint = Экзаменационные (тематические) задачи : для подготовки к теоретическому экзамену на получение водительского удостоверения подкатегорий/категорий BE, C1C, D1/D, C1E/CE, D1E şi F : с кратким комментарием и иллюстрациями / Constantin Aizenştadt, Vasile Onceanu ; design, graf.: Serghei Arhanghelschi. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Vite-jesc”). – 56 p. : fig., fig. color.

Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3167-0-5.

656.091.1(079)=135.1=161.1

A 29

Iordan Ilarion.

Viaţa ierodiaconului Dorimedont David, primul mucenic – ucenic al Părintelui Ioan Zlotea / Monah Iordan Ilarion ; ed. îngrijită de Traian Vasilcău (Traianus). – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 64 p. : fig.

500 ex.

ISBN 978-9975-56-639-1.

27-7    

I-71

Cozma, Daniela.

Răspunderea judecătorului în România şi Republica Moldova : Monografie / Cozma Daniela ; red. şt.: Costachi Gheorghe ; Inst. de Cercet. Juridice, Politice şi Sociologice. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 488 p. : tab.

Bibliogr.: p. 419-450 (276 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 150 ex.

ISBN 978-9975-56-640-7.

[347.962+343.16](498+478)    

C 80
 

Cebotari, Svetlana.

Politologie militară : Note de curs / Svetlana Cebotari, Sergiu Plop, Igor Sofronescu ; Acad. Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate. – Chişinău : Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, 2019 – . – ISBN 978-9975-3174-5-0.

Partea 1. – 2019. – 220 p. – Bibliogr.: p. 220 (13 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 50 ex. – ISBN 978-9975-3174-6-7.

355.02:327(075.8)    

C 33
Чуботару, Александру.

Избранные труды : [în vol.] / редкол.: Тигиняну Ион (председатель) [и др.] ; М-во образования, культуры и исслед., Нац. ботан. сад (ин-т) им. Александру Чуботару. – Кишинэу : Б. и., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-53-803-9.

Т. 4 : Агроэкологическая эмбриология возделываемых культур = Agroecological embryology of cultivated plants / Александру Чуботару, Валентин Челак, Анна Мошкович [и др.]. – 2019. – 688 p. : fig. – Tit. paral.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 651-684 (543 tit.). – Изд. при фин. поддержке Нац. Экол. Фонда М-ва сел. хоз-ва регионального развития и окружающей среды. – 250 ex. – ISBN 978-9975-146-38-8.

581.3:633/635

Ч 816

Baciu-Craciun, Galina.

Am noroc de tine, lume… : Poezii / Galina Baciu-Craciun ; pref.: Marcela Mardare ; cop.: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipografia „Reclama”). – 152 p.

 1000 ex.

ISBN 978-9975-72-340-4.

821.135.1(478)-1

B 13

Alfabetul animalelor / adapt.: Titus Ştirbu ; pict.: I. Prihodkin. – Ed. a 3-a. – Chişinău : Biblion, 2019 (Tipogr. „Prof-Press”, or. Rostov-na Donu, Rusia). – 10 p.

3000 ex.

ISBN 978-9975-148-08-5.

373.2

A 61

Legume. Fructe. Pomuşoare / adapt.: Titus Ştirbu ; pict.: I. Prihodkin. – Ed. a 3-a. – Chişinău : Biblion, 2019 (Tipogr. „Prof-Press”, or. Rostov-na Donu, Rusia). – 10 p.

3000 ex.

ISBN 978-9975-148-09-2.

373.2

L 40

Învăţăm a socoti / adapt.: Titus Ştirbu ; pict.: I. Prihodkin. – Ed. a 3-a. – Chişinău : Biblion, 2019 (Tipogr. „Prof-Press”, or. Rostov-na Donu, Rusia). – 10 p.

3000 ex.

ISBN 978-9975-148-10-8.

373.2

Î-59

Animale domestice / adapt.: Titus Ştirbu ; pict.: I. Prihodkin. – Ed. a 3-a. – Chişinău : Biblion, 2019 (Tipogr. „Prof-Press”, or. Rostov-na Donu, Rusia). – 10 p.

3000 ex.

ISBN 978-9975-148-11-5.

373.2

A 61

În lumea animalelor / adapt.: Titus Ştirbu ; pict.: I. Prihodkin. – Ed. a 3-a. – Chişinău : Biblion, 2019 (Tipogr. „Prof-Press”, or. Rostov-na Donu, Rusia). – 10 p.

3000 ex.

ISBN 978-9975-148-12-2.

373.2

Î-49

Andrersen, Hans Christian.

Degeţica / Hans Chtistian Andersen ; trad.: Ecaterina Galaşanu [et al.] ; il. de Ivanka Costru. – Chişinău : Alphabet Publishing, 2019 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 24 p. : il. color.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3269-4-0.

821.113.4-93

A 51

Andrersen, Hans Christian.

Lebedele sălbatice / Hans Chtistian Andersen ; trad.: Ecaterina Galaşanu [et al.] ; il. de Ivanka Costru. – Chişinău : Alphabet Publishing, 2019 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 32 p. : il. color.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3269-5-7.

821.113.4-93

A 51

Andrersen, Hans Christian.

Mica sirenă / Hans Chtistian Andersen ; trad.: Ecaterina Galaşanu [et al.] ; il. de Ivanka Costru. – Chişinău : Alphabet Publishing, 2019 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 36 p. : il. color.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3292-7-9.

821.113.4-93

A 51

Bărbuţă, Ion.

Gramatica limbii române / Ion Bărbuţă, Elena Constantinovici ; Inst. de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. – Chişinău : Pro Libra, 2019 (Tipogr. „Tipocart Print”). – 384 p.

Referinţe bibliogr.: p. 275-276. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3289-5-1.

811.135.1’36

B 30

Raileanu, Iurie

Moldova şi cele 7 minuni ale ei = Moldova and its 7 wonders = Молдова и ее 7 чудес : [album] / Iurie Raileanu ; consultant şt. : Vlad Ghimpu ; trad. în engl.: Daniel Iachi, rusă: Tatiana Rotaru ; fot.: Iurie Răileanu. – Ed. a 3-a. – Chişinău : Moldpresa Grup, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 240 p. : imagini color.

Tit., text paral. : lb. rom., engl., rusă. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3234-6-8.

908(478)(084.12)=135.1=111=161.1

R 21

Călugăreanu, Irina.

Ghid metodic pentru susţinerea examenului de licenţă la Specialitatea: 812.1 Turism / Irina Călugreanu, Veronica Bulat, Adriana Buzdugan ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Dep. Econ., Marketing şi Turism. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 116 p.

Bibliogr.: p. 107-115. – 50 ex.

ISBN 978-9975-142-95-3.

378:338.48(075)

C 15

Bulat, Veronica.

Logistica : Note de curs : Pentru studenţii specialităţilor 0414.1 – Marketing şi logistică, 1013.1 – Servicii hoteliere, turism şi agrement / Veronica Bulat ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Dep. Econ., Marketing şi Turism. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 239 p.

Bibliogr.: p. 232-234. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-142-96-0.

339.138+658.5(075.8)

B 91

Vânătorul şi Pescarul Moldovei : Almanah … / Soc. Vânătorilor şi Pescarilor din Rep. Moldova ; red.-coord.: Constantin Bârcă. – Chişinău : Notograf Prim, 2019 – . – ISBN 978-9975-84-085-9.

…2014-2018. – 2019. – 156 p. – 200 ex. – ISBN 978-9975-84-086-6.

639.1(478)(059)

V-24

Eminescu, Mihai.

De ce nu-mi vii/ Mihai Eminescu ; sel. poeziilor: Mihai Cimpoi ; prez. graf.: Igor Condrea. – Chişinău : Gunivas, 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 160 p. – (Colecţia „Aethra de buzunar” / coord. de Andrei Ţurcanu, ISBN 978-9975-3160-2-9).

1000 ex.

ISBN 978-9975-3160-8-8.

821.135.1-1    

E 48

Kuciuk, Valeriu.

Justiţia constituţională : analiză, studiu de caz, cercetare ştiinţifică : (culegere de articole ştiinţifice) / Valeriu Kuciuk, Victor Puşcaş. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 664 p.

Text : lb. rom., rusă. – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-641-4.

342.4/.5

K 89

Корецкий, Борис.

Закупки : Курс лекций / Борис Корецкий ; Молд. гос. ун-т, Фак. экон. наук, Деп. „Экономика, маркетинг и туризм”. – Кишинэу : CEP USM, 2019. – 118 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 113-117 (96 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-142-98-4.

658.7/.8(075.8)

К 664

Dendorf, Robert R.

Refugiul regelui suedez Carol al XII-lea (1709-1714) în Imperiul Otoman : Calabalâcul de la Varniţa / Robert R. Denndorf. – Chişinău : Lexon Prim, 2019. – 516 p.

Bibliogr.: p. 469-488. – Index de evenimente, localităţi, persoane, noţiuni şi abrevieri : p. 489515. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-139-85-4.

[94(478)+94(485)”1709/1714″]

D 32

Dereli, Elena.

Degeţele frumuşele / Elena Dereli ; cop.: Diana Odobescu. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipografia „Reclama”). – 16 p. : des. color.

200 ex.

ISBN 978-9975-58-180-6.

821.135.1(478)-93

D 33

Lady. – Chişinău : Rosabela, 2019. – 1 f., împăturită în 2-ă părți : ofset color. – (Cod TO 035). – 100000 ex. – ISBN 978-9975-147-09-5.

Floare la păr. – Chişinău : Rosabela, 2019. – 1 f., împăturită în 2-ă părți : ofset color. – (Cod TO 036). – 100000 ex. – ISBN 978-9975-147-10-1.

Copacul magic. – Chişinău : Rosabela, 2019. – 1 f., împăturită în 2-ă părți : ofset color. – (Cod TO 037). – 100000 ex. – ISBN 978-9975-147-11-8.

Colibri. – Chişinău : Rosabela, 2019. – 1 f., împăturită în 2-ă părți : ofset color. – (Cod TO 038). – 100000 ex. – ISBN 978-9975-147-12-5.

Zâna fluture. – Chişinău : Rosabela, 2019. – 1 f., împăturită în 2-ă părți : ofset color. – (Cod TO 039). – 100000 ex. – ISBN 978-9975-147-13-2.

Balerine. – Chişinău : Rosabela, 2019. – 1 f., împăturită în 2-ă părți : ofset color. – (Cod TO 040). – 100000 ex. – ISBN 978-9975-147-14-9.

Pantof. – Chişinău : Rosabela, 2019. – 1 f., împăturită în 2-ă părți : ofset color. – (Cod TO 041). – 100000 ex. – ISBN 978-9975-147-15-6.

Magie. – Chişinău : Rosabela, 2019. – 1 f., împăturită în 2-ă părți : ofset color. – (Cod TO 042). – 100000 ex. – ISBN 978-9975-147-16-3.

Bicicleta. – Chişinău : Rosabela, 2019. – 1 f., împăturită în 2-ă părți : ofset color. – (Cod TO 043). – 100000 ex. – ISBN 978-9975-147-17-0.

Fluturi coloraţi. – Chişinău : Rosabela, 2019. – 1 f., împăturită în 2-ă părți : ofset color. – (Cod TO 044). – 100000 ex. – ISBN 978-9975-147-18-7.

„Михайло-Архангельские чтения”, международная научно-практическая конференция (13 ; 2018 ; Рыбница). Михайло-Архангельские чтения : Материалы XIII международной научно-практической конференции, 15 ноября 2018 г. / гл. ред.: Г. П. Леонтяк ; ред. совет: С. И. Берил [и др.]. – Рыбница : Б. и. ; Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2019 (Тип. „Теслайн”). – 354 p. : fig., tab.

Antetit.: Тираспольско-Дубоссарская Епархия, Госадм. г. Рыбницы и Рыбниц. района, Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Рыбниц. фил. ПГУ им. Т. Г. Шевченко. – Texte : lb. rom. cu caractere chirilice, rusă. – Rez.: lb. lb. rom. cu caractere chirilice, rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 260 ex.

ISBN 978-9975-3218-2-2.

082:378.4(478-24)=135.1=161.1=161.2

М 690      

Drept civil. Contracte şi succesiuni : Curs universitar / Gheorghe Chibac, Sorina Bruma, Oxana Robu [et al.] ; coord.: Gheorghe Chibac ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Dep. Drept Privat. – Ed. a 4-a, rev. şi compl. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 472 p.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.

ISBN 978-9975-146-39-5.

347.4/.6(075.8)

D 82

Istoria blacocinului bisericilor mai gios insemnate : Chişinău: Tipografia duhovniceşti 1827 / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Litere ; st. introd. şi transcrierea textului cu alf. rom.: Irina Condrea ; glosar şi transcrierea textului cu alf. chirilic: Claudia Cemârtan. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 140 p. – (Colecţia „Restituiri”, ISBN 978-9975-87-475-5).

Referinţe bibliogr.: p. 14 (8 tit.). – 150 ex.

ISBN 978-9975-87-474-8.

811.135.1’27+27-7

I-57

Стандарты обучения и развития детей от рождения до 7 лет/ М-во образования, культуры и исследований Респ. Молдова ; нац. коорд.:Анжела Кутасечив, Валентина Круду ; нфц. эксперты-коорд.: Владимир Гууцу, Мария Вранчану ; рабочая группа.: Михаела Павленко [и др.] ; сотрудничали: Люба Мокану [и др.]. (пересмотренный/доработанный вариант). – Кишинэу : Lyceum, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 92 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 91 (18 tit.). – 500 ex.

ISBN978-9975-3285-8-6.

373.2.015  

С 764

Serdeşniuc, Lucian.

Criza iconoclastică din secolele VIII-IX în Imperiul Bizantin şi influenţa eu asupra societăţii contemporane / Preot Lucian Serdeşniuc, Valeriu Capcelea ; ref. şt.: Lidia Pădureac. – Bălţi : Indigou Color, 2019. – 106 p.

Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 103-104 (57 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3267-9-7.

27-5+94(495)”7/8″

S 48

Şcerbina, Romeo.

Gheorghe Ghidirim – 80 : (Viaţa în fapte, cuvinte şi imagini) / Romeo Şcerbina ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Asoc. Chirurgilor „Nicolae Anestiadi” din Rep. Moldova [et al.]. – Chişinău : Tehnica-Info, 2019 (PIM, Iaşi). – 292 p.

150 ex.

ISBN 978-9975-63-447-2.

617(092)

S 32

Domenco, Ion.

Fereastra sufletului : Povestiri scurte / Ion Domenco. – Chişinău : Notograf Prim, 2019. – 130 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-84-087-3.

821.135.1(478)-32

D 65

Sava Daranuţa, Diana.

101 poeme / Diana Sava Daranuţa ; col. red.: Mihai Cimpoi [et al.] ; coord.: Vasile Căpăţână, George Călin ; cop.: Alexandru Manolache ; Asoc. Culturală Română „Ideal”, Soc. Culturală „Apollon”. – Chişinău : Ideal, 2019 (Tipogr. „Iutastan”). – 153 p. – (Colecţia IDEAL ; 130, ISBN 978-9975-4288-0-4).

100 ex.

ISBN 978-9975-3307-0-1.

821.135.1(478)-1

S 28

Arbori şi arbuşi fructiferi / Constantin Dadu, Victor Donea, Ion Roşca [et al.] ; red. şt.: Gheorghe Dihoru ; Inst. Şt.-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, Grădina Botanică Naţ. (Inst.) „Alexandru Ciubotaru”, Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. AŞM). – 328 p.

Bibliogr.: p. 236-244 (231 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-62-426-8.

634.1/.7:582.4/.8

A 70
Aizenştadt, Constantin.

Întrebări şi teste tematice : pentru pregătirea de examenul teoretic şi obţinerea permisului de conducere subcategoriile/categoriile A1, A2, A, B1 şi B comentate succint = Экзаменационные тематические задачи : для подготовки к теоретическому экзамену на получение водительского удостоверения подкатегорий/категорий А1, А2, А, В1 и В с кратким авторским комментарием / Constantin Aizenştadt, Vasile Onceanu ; design, graf.: Serghei Arhanghelschi. – Ed. rev. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Vite-jesc”). – 196 p. : fig. color.

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3167-1-2.

656.091.1(079)=135.1=161.1

A 29

Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Analeştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Ed. a 13-a / red.-şef: Simion Carp ;  Acad. „Ştefan cel Mare” a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. – Chişinău : Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, 2019 – . – ISBN 978-9975-935-99-9. – ISSN 1857-0976.

Ştiinţe socioumane : Nr 2. – 2019. – 87 p. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-121-47-7.

34:378.4(478-25)(082)=135.1=161.1

A 15

Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Analeştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Ed. a 14-a / red.-şef: Simion Carp ; Acad. „Ştefan cel Mare” a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. – Chişinău : Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, 2019 – . – ISBN 978-9975-935-99-9. – ISSN 1857-0976.

Ştiinţe socioumane : Nr 1. – 2019. – 144 p. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-121-50-7.

34:378.4(478-25)(082)=135.1=161.1

A 15

Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Analeştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Ed. a 14-a / red.-şef: Simion Carp ; Acad. „Ştefan cel Mare” a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. – Chişinău : Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, 2019 – . – ISBN 978-9975-935-99-9. – ISSN 1857-0976.

Ştiinţe socioumane : Nr 2. – 2019. – 164 p. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-121-51-4.

34:378.4(478-25)(082)=135.1=161.1

A 15

Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Analeştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Ed. a 15-a / red.-şef: Simion Carp ; Acad. „Ştefan cel Mare” a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. – Chişinău : Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, 2019 – . – ISBN 978-9975-935-99-9. – ISSN 1857-0976.

Ştiinţe socioumane : Nr 1. – 2019. – 144 p. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-121-52-1.

[34:811]:378.4(478-25)(082)=135.1=111=161.1

A 15

Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Analeştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Ed. a 15-a / red.-şef: Simion Carp ; Acad. „Ştefan cel Mare” a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. – Chişinău : Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, 2019 – . – ISBN 978-9975-935-99-9. – ISSN 1857-0976.

Ştiinţe socioumane : Nr 2. – 2019. – 144 p. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-121-53-8.

34:378.4(478-25)(082)=135.1=161.1

A 15

Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Analeştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Ed. a 16-a / red.-şef: Simion Carp ; Acad. „Ştefan cel Mare” a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. – Chişinău : Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, 2019 – . – ISBN 978-9975-935-99-9. – ISSN 1857-0976.

Ştiinţe socioumane : Nr 1. – 2019. – 143 p. – Texte : lb. rom., fr., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-121-54-5.

[34:811]:378.4(478-25)(082)=135.1=111=161.1

A 15

Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Analeştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Ed. a 16-a / red.-şef: Simion Carp ; Acad. „Ştefan cel Mare” a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. – Chişinău : Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, 2019 – . – ISBN 978-9975-935-99-9. – ISSN 1857-0976.

Ştiinţe socioumane : Nr 2. – 2019. – 72 p. – Texte : lb. rom., fr., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-121-55-2.

[34:811]:378.4(478-25)(082)=135.1=111=161.1

A 15

Гид для фермеров по улучшению эродированных почв и развития органического сельского хозяйства / сост.: Русу Александр [и др.]. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Lexon Prim”). – 60 p.

Referinţe bibliogr.: p. 58-60 şi în subsol. – Изд. при фин. поддержке проекта Evaluarea impactului şi implementarea practicilor agriculturii organice asupra stării ecosistemelor acvatice a zonelor umede în regiunea Nistrului de mijloc (r. Dubasari şi Orhei), Швейцарским Агенством и Австрийским Агенством Развития Проекта SDC – ADA [et al.]. – 200 ex.

ISBN 978-9975-139-86-1.

631.45(036)

Г 464

„Învăţământul artistic – dimensiuni culturale”, conferinţă ştiinţifică internaţională (2019 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţământul artistic – dimensiuni culturale” : Tezele lucrărilor, 19 aprilie 2019 / col. red.: Tatiana Comendant [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Notograf Prim”). – 82 p. : fig.

Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. – Texte : lb. rom., engl., ucr., alte lb. străine. – 100 ex.

ISBN 978-9975-84-088-0.

082:378.67(478-25)=135.1=161.1

I-98

Arsene, Igor.

Онлайн-калькулятор здоровья : Дидактический-справочный материал : (в помощь студенту) / Arsene Igor ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Valinex”). – 66 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-68-368-5.

[613.24+796]:004(075)

A 83

Colesnic, Iurie.

Bibliologi, bibliofili şi colecţionari basarabeni : Ghid / Iurie Colesnic ; ed. îngrijită de Veronica Cosovan ; Bibl. Naţ. a Rep. Moldova. – Chişinău : BNRM, 2019 (Tipogr. „Primex Com”). – 243 p.

50 ex.

ISBN 978-9975-3290-1-9.

929(478)

C 62

Гучак, Ион.

Конституционный контроль: обоснование целесообразности и организационно-правовые механизмы реализации / Ион Гучак ; Ин-т правовых и полит. исследований, Ин-т законодательства и сравнительного права. – Кишинэу : Б. и., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 169 p.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-146-40-1.

342.4/.5

Г 978

Obreja, Nicolae.

„Des récits à énigme” : (10 morceaux choisis du polar français) : Support de cours / Nicolae Obreja, Ina Balan ; Acad. „Ştefan cel Mare”. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. Acad. „Ştefan cel Mare”). – 110 p.

Bibliogr.: p. 108-109. – 50 ex.

ISBN 978-9975-121-56-9.

811.133.1:821(075)

O-16

Bulat, Veronica.

Logistica : Ghid metodic pentru seminar : Pentru studenţii specialităţilor0414.1 – Marketing şi logistică ; 1013. 1 – Servicii hotelierik turism şi agrement / Veronica Bulat ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Dep. Econ., Marketing şi Turism. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 87 p. : tab.

Bibliogr.: p. 84-85 (20 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-149-00-6.

339.138+658.5(075.8)

B 91

Cara, Angela.

Educaţia Moral-Spirituală : Manual pentru clasa a 4-a / Angela Cara, Tatiana Niculcea. – Ed. rev. – Chişinău : Lyceum, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 64 p.

5000 ex.

ISBN 978-9975-3285-9-3.

37.017.93(075.2)

C 22

Port, Anton.

Dor de casa părintească, dor de scumpa mea Popească / Anton Port. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipografia „Reclama”). – 200 p. : fot., fot. color.

200 ex.

ISBN 978-9975-58-181-3.

94(478-22)

P 85

Zaporojan, Vsevolod.

Din zestrea tatei… : Culegere de poezii / Vsevolod Zaporojan. – Mărăndeni : S. n., 2019 (Tipografia din Bălţi). – 56 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3302-3-7.

821.135.1(478)-1

Z 32

„Ştiinţă, educaţie, cultură”, conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2019 ; Комрат). Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională  „Ştiinţă, educaţie, cultură” = Международная научно-практическая конференция „Наука, образование, культура”, посвященная 28-ой годовщине Комратского государственного университета : Cборник статей / науч. ком.: Захария С. К., Раковчена Т. И. – Комрат : КГУ, 2019 (Tipogr. „A & V Poligraf”). – . – ISBN 978-9975-3246-4-9.

Том 1 : Экономические науки. Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность. Право и политические науки. Психолого-Педагогические науки. Психолого-пелагогические науки. Информационные технологии, математика и физика / сост.: Т. И. Раковчена, С. И. Лупашке. – 2019. – 568 p. – Antetit.: Univ. de Stat din Comrat. – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-3246-7-0.

082:378.4(478-21)(082)=135.1=111=161.1

Ş 85

Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Analeştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Ed. a 17-a / red.-şef: Simion Carp ; Acad. „Ştefan cel Mare” a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. – Chişinău : Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, 2019 – . – ISBN 978-9975-935-99-9. – ISSN 1857-0976.

Ştiinţe socioumane : Nr 1. – 2019. – 66 p. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-121-57-6.

34:378.4(478-25)(082)=135.1=161.1

A 15

Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Analeştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Ed. a 17-a / red.-şef: Simion Carp ; Acad. „Ştefan cel Mare” a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. – Chişinău : Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, 2019 – . – ISBN 978-9975-935-99-9. – ISSN 1857-0976.

Ştiinţe socioumane : Nr 2. – 2019. – 84 p. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-121-58-3.

34:378.4(478-25)(082)=135.1=161.1

A 15

Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Analeştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Ed. a 18-a / red.-şef: Simion Carp ; Acad. „Ştefan cel Mare” a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. – Chişinău : Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, 2019 – . – ISBN 978-9975-935-99-9. – ISSN 1857-0976.

Ştiinţe socioumane : Nr 1. – 2019. – 97 p. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-121-59-0.

34:378.4(478-25)(082)=135.1=111=161.1

A 15

Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Analeştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Ed. a 18-a / red.-şef: Simion Carp ; Acad. „Ştefan cel Mare” a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. – Chişinău : Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, 2019 – . – ISBN 978-9975-935-99-9. – ISSN 1857-0976.

Ştiinţe socioumane : Nr 2. – 2019. – 127 p. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-121-60-6.

34:378.4(478-25)(082)=135.1=161.1

A 15

Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Analeştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Ed. a 19-a / red.-şef: Simion Carp ; Acad. „Ştefan cel Mare” a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. – Chişinău : Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, 2019 – . – ISBN 978-9975-935-99-9. – ISSN 1857-0976.

Ştiinţe socioumane : Nr 1. – 2019. – 153 p. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-121-61-3.

34:378.4(478-25)(082)=135.1=111=161.1    

A 15

Plămădeală, Ioan.

„… Bate şi ţi se va deschide…” uşa de la cer : Cuvânt – îndemn omului contemporan / protoiereu Ioan Plămădeală. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 392 p.

Bibliogr.: p. 391-392 (33 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-87-478-6.

27-4

P 70

Mamot, Eugen.

Lia-Ciocârlia – o nouă paletă de culori / Eugen Mamot. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 358 p.

100 ex.

ISMN 979-0-3480-0378-8.

ISBN 978-9975-56-642-1.

783.8.087.681(478-25)

M 19

Ерхан, Екатерина.

Основы анатомии с элементами физиологии / Ерхан Екатерина, Делеу Инга ; Гос. ун-т физ. воспитания и спорта, Каф. спортивной медицины. – Кишинэу : Б. и. 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 185 p. : fig. color.

50 ex.

ISBN 978-9975-56-643-8.

611+612(075)

Е 797

Ерхан, Екатерина.

Физиология человека : практикум по нормальной физиологии  / Ерхан Екатерина, Делеу Инга ; Гос. ун-т физ. воспитания и спорта, Каф. спортивной медицины. – Кишинэу : Б. и. 2019 (Tipogr. „Print Caro”) – . – ISBN 978-9975-56-644-5.

(Часть 1). – 2019. – 60 p. – 50 ex. – ISBN 978-9975-56-645-2.

612(075)

Е 797

Achiri, Ion.

Matematică : Manual pentru clasa a 8-a / Ion Achiri, Andrei Braicov, Olga Şpuntenco ; comisia de evaluare: Valeriu Baltag [et al.] ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Rep. Moldova. – Ed. rev. şi compl. – Chişinău : Prut Internaţional, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 224 p. : fig.

Apare cu sprijinul financiar al Fondului Special pentru Manuale. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-54-416-0.

51(075.3)

A 16

Акири, Ион.

Математика : / Ион Акири, Андрей Брайков, Ольга Шпунтенко ; trad. din lb. rom.: Antonina Erhan ; comisia de evaluare: Valeriu Baltag [et al.] ; М-во образования, культуры и исследований Респ. Молдова. – Ed. rev. şi compl. – Chişinău : Prut Internaţional, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 224 p. : fig.

5000 ex.

ISBN 978-9975-54-417-7.

51(075.3)

А 394

Mihailovschi, Maria.

Dincolo de sărăcie : Proză, poezii / Maria Mihailovschi ; prez. graf.: Lucia Zaltur. – Chişinău : Labirint, 2019. – 228 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-122-91-7.

821.135.1(478)-1

M 69

Oraşul Bălţi : Indice bibliografic curent / Bibl. Mun. „Eugeniu Coşeriu” Bălţi, Secţia informativ-bibliogr. ; alcăt.: Natalia Leonteac ; resp. ed.: Ouş Ludmila. – Bălţi : Biblioteca Municipală Eugeniu Coşeriu, 2019 – . – ISBN 978-9975-3309-0-9.

Fascicula 48-a : Ianuarie – decembrie 2018. – 2019. – 64 p. – 50 ex. – ISBN 978-9975-3309-1-6.

016:908(478-21)

O-70

Oraşul Bălţi : Indice bibliografic curent / Bibl. Mun. „Eugeniu Coşeriu” Bălţi, Secţia informativ-bibliogr. ; alcăt.: Natalia Leonteac ; resp. ed.: Ouş Ludmila. – Bălţi : Biblioteca Municipală Eugeniu Coşeriu, 2019 – . – ISBN 978-9975-3309-0-9.

Fascicula 47-a : Ianuarie – decembrie 2017. – 2019. – 62 p. – 50 ex. – ISBN 978-9975-3309-2-3.

016:908(478-21)

O-70

Hămuraru, Maria.

Indicaţii metodice pentru elaborarea tezei de licenţă la specialităţile „Marketing şi logistică”, „Servicii hoteliere, turism şi agrement” / Maria Hămuraru, Alexandru Buzdugan, Alexandr Ceaikovskii ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Dep. Economie, Marketing. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 99 p.

50 ex.

ISBN 978-9975-149-01-3.

378:[339.138+338.48](076.5)

H 20

Hămuraru, Maria.

Indicaţii metodice pentru elaborarea tezei de master la programele de master „Studiu în marketing” şi „Management şi marketing hotelier şi turism” / Maria Hămuraru, Adriana Buzdugan, Alexandr Ceaikovskii ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Dep. Econ., Marketing şi Turism. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 99 p. : tab.

50 ex.

ISBN 978-9975-149-02-0.

378:[339.138+338.48](076.5)

H 20

Moloşniuc, Viorica.

Grammaire du français B2-C1 : (Notes de cours) / Viorica Moloşniuc ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Dep. Lingvistica romanică şi comunicare interculturală. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 63 p. : tab.

Bibliogr.: p. 53 (18 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-149-03-7.

811.133.1’36(075.8)

M 87

Gonciar, V.

Recomandări metodice pentru lucrări practice la farmaco- şi fitoterapie : (Facultatea de Farmacie) /V. Gonciar, C. Scutari, E. Bodrug ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra de farmacologie şi farmacie clinică ; elab.: V. Gonciar [et al.]. – Chişinău : Medicina, 2019. – 67 p.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex.

ISBN 978-9975-82-136-0.

615(076.5)

G 69

Gheorghe Paladi : Biobibliografie / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Bibl. Şt. Medicală ; alcăt.: Ludmila Covalschi [et al.] ; resp. ed.: Liubovi Karnaeva. – Chişinău : Medicină, 2019. – 167 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-82-137-7.

016:[618+929(478)]

G 40

Tratamentul balneosanatorial al maladiilor gastrointestinale în Staţiunea Balneoclimatorică „Codru” : Recomandări metodice / Grigore Bivol, Oleg Pascal, Alisa Tabîrţa [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra Medicina de Familie, Catedra Reabilitare Medicală Medicină Fizică şi Terapie Manuală. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipografia-Sirius). – 32 p. : tab.

Bibliogr.: p. 32 (22 tit.). – 250 ex.

ISBN 978-9975-57-261-3.

616.33:615.838(076.5)

T 81

 Tratamentul balneosanatorial al maladiilor aparatului locomotor în condiţiile Staţiunii Balneoclimatorice „Codru”, Călăraşi : Recomandări metodice / Groppa Liliana, David Simion, Agachi Svetlana [et al.] ; USMF „Nicolae Testemiţanu”, Dep. Medicină Internă, Disciplina de reumatologie şi nefrologie. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipografia-Sirius). – 48 p. : tab.

Bibliogr.: p. 46-47 (22 tit.). – 250 ex.

ISBN 978-9975-57-262-0.

616.72:615.838(076.5)

T 81

Angina pectorală : Ghidul pacientului / Valeriu Revenco, Irina Cabac-Pogorevici, Ecaterina Sedaia [et al.] ; Inst. Elveţian Tropical şi de Sănătate Publică. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Imona Grup”). – 68 p.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu suportul proiectului „Viaţă Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmibile”. – Apare u sprijinul financiar al Agenţiei elveţiene pentru dezvoltare şi coop. (SDC). – 2000 ex.

ISBN 978-9975-3270-3-9.

616.12-009.72(036)

A 57

Стенокардия : Практическое руководство для пациента / Валериу Ревенко, Ирина Кабак-Погроевич, Екатерина Седая [и др.]. Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Imona Grup”). – 68 p.  

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu suportul proiectului „Viaţă Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmibile”. – Apare u sprijinul financiar al Agenţiei elveţiene pentru dezvoltare şi coop. (SDC). – 300 ex.

ISBN 978-9975-3270-4-6.

616.12-009.72(036)

С 793

Baeşu, Valeriu.

Reglementarea juridică a drepturilor economice ale omului : Monografie / Valeriu Baeşu, Serghei Ţurcan ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Notograf Prim”). – 164 p.

Bibliogr.: p. 143-164 (334 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-84-089-7.

342.72/.73:33(478)

B 17

Duca, Maria.

Cercetări privind floarea-soarelui în Republica Moldova = Studies of sunflower in the Republic of Moldova / Maria Duca ; Univ. de Stat „Dimitrie Cantemir”, Bibl. Şt. (Inst.) „Andrei Lupan”. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „Andrei Lupan”, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 121 p.

Tit., text paral.: lb. rom., engl. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3283-7-1.

[582.998.2+633.85](478)=135.1=111

D 86

Primul jurnal misionar al Cuviosului Anatolie Tihai, un apostol român pe ogorul ortodoxiei japoneze / versiunea rom.: Vlad Cubreacov ; versiunea niponă: Petre Takashi, Ruxandra Mărginean-Kohno. – Chişinău : Editura Episcopiei de Bălţi, 2018 (Tipogr. „Print Caro”). – 57 p. : fot., fot. color.

Tit., text paral.: lb. rom., japonă. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-56-646-9.

27-76:244=135.1=521

P 92

Научные основы раннего образования в Республике Молдова / М-во образования, культуры и исслед. Респ. Молдова ; нац. коорд.: Анжела Кутасевич, Валентин Круду ; нац. эксперты-коорд.: Владимир Гуцу, Мария Вранчану ; рабочая группа: Вероника Кликич [и др.]. – Кишинэу : Lyceum, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 80 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 77-80 (65 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-3310-0-5.

373.2(478)

Н 347

Куррикулум раннего образования / М-во образования, культуры и исслед. Респ. Молдова ; нац. коорд.: Анжела Кутасевич [и др.] ; нац. эксперт-коорд.: Владимир Гуцу ; рабочая группа: Михаела Павелко [и др.]. – Кишинэу : Lyceum, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 132 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 131-132 (52 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-3310-1-2.

373.2.091

К

Курдогло, Константин.

Никто не забыт, ничто не забыто! : История памятника воинам красной армии, погибшим в августе 1944 г. в селе Баурчи : Уроженцы села Баурчи – участники Великой Отечественной Войны : 1941-1945 гг. / Константин Курдогло. – Кишинэу : Б. и., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 376 p. : fig., fot.

Referinţe bibliogr.: p. 375. – Изд. при фин. поддержке сельского совета с. Баурчи. – 200 ex.

ISBN 978-9975-146-41-8.

94(478)”1941/1945″(092)

К 930

Rău, Alexe.

Sonata sufletului / Alexe Rău ; ed. îngrijită de Raisa Mahu ; cop.: Dragoş Popa Miu. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Foxtrot”). – 92 p.

50 ex.

ISBN 978-9975-89-137-0.

821.135.1(478)-2

R 30

Marola-Josu, Zina.

Venim din Dacia Traiană, sau casa mea de soare plină : Versuri / Zina Marola-Josu. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 196 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-342-8.

821.135.1(478)-1

M 42

Pîrţac, Grigore.

Ştiinţe politice : Suport de curs / Grigore Pîrţac, Alina Ţurcanu ; Univ. de Studii Europene din Moldova. – Chişinău : USEM, 2019. – 161 p.

Referinţe bibliogr.: p. 154-160 (125 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3293-2-3.

32(075.8)

P 36

Vieru, Grigore.

Cerul alege : Aforisme / Grigore Vieru ; cop.: Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 208 p. – (Colecţia „Cartier popular” / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).

1000 ex.

ISBN 978-9975-86-351-3.

821.135.1(478)-84

V-57

Stamati, Adela.

Beta-blocantele în cardiologia pediatrică / Adela Stamati , Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : Medicina, 2019. – 131 p.

Bibliogr.: p. 115-117 (44 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-82-138-4.

616.12-053.2

S 75

Trofăilă, Vasile.

Neamul Cerbărenilor : Arborele genealogice al neamului Cerbari din satul Cotova / Vasile Trofăilă. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 88 p.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.

ISBN 978-9975-146-42-5.

929.52(478)

T 87

Nemerenco, Valeriu.

Drumul către oameni / Valeriu Nemerenco. – Chişinău : Prut Internaţional, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 252 p. : fot. color.

300 ex.

ISBN 978-9975-54-418-4.

352.075.2(478-25)(092)

N 46

Hibbert, Clare.

Planeta Pământ : Enciclopedia vizuală a copiilor / Clare Hibbert, Honor Head ; trad.: Cristina Muică. – Chişinău : Prut Internaţional, 2019 (Imprimat în China). – 128 p.

Tit. orig.: Children’s Planet Earth Encyclopedia. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-54-419-1.

087.5:55

H 62

Andrieş, Vladimir.

Dificultăţi orchestrale din repertoriul Orchestrei simfonice a AMTAP : (muzica naţională) : Crestomaţie / Vladimir Andrieş ; red. şt.: Victoria Melnic ; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Fac. Artă Muzicală, Dep. Instrumente Orchestrale. – Chişinău : AMTAP, 2019. – 108 p.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader, MS Excel. – Disponibil: www – se va completa de către editura

Adnot.: paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 108 (12 tit.).

ISMN 979-0-3480-0379-5.

ISBN 978-9975-3311-0-4.

785.1(498+478)(075)

A 54

Andrieş, Vladimir.

Dificultăţi orchestrale din repertoriul Orchestrei simfonice a AMTAP. Muzica sec. XX : Crestomaţie / Vladimir Andrieş ; red. şt.: Victoria Melnic ; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Fac. Artă Muzicală, Dep. Instrumente Orchestrale. – Chişinău : AMTAP, 2019. – 77 p.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader, MS Excel. – Disponibil: www – se va completa de către editura

Adnot.: paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 77 (11 tit.) şi în subsol.

ISMN 979-0-3480-0380-1.

ISBN 978-9975-3311-1-1.

785.1.035″19″(075)

A 54

Andrieş, Vladimir.

Dificultăţi orchestrale din repertoriul Orchestrei simfonice a AMTAP. Muzica Romantismului austro-german : Crestomaţie / Vladimir Andrieş ; red. şt.: Victoria Melnic ; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Fac. Artă Muzicală, Dep. Instrumente Orchestrale. – Chişinău : AMTAP, 2019. – 66 p.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader, MS Excel. – Disponibil: www – se va completa de către editura

Adnot.: paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 66 (10 tit.).

ISMN 979-0-3480-0381-8.

ISBN 978-9975-3311-2-8.

785.1.035(075)

A 54

Tanaşciuc, Profir.

De câte ori, mă’ntreb…?! : (Şlagăre. Al doilea ciclu cu 33 de texte şi compoziţii muzicale) / Profir Tanaşciuc. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Tipocart Print”). – 100 p.

200 ex.

ISMN 979-0-3480-0382-5.

ISBN 978-9975-3264-9-0.

784.4

T 16

Munteanu, Constantin.

Clişova : Istoria, memoria unui sat de pe Răut / Constantin Munteanu. – Chişinău : Princeps, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 232 p.

Bibliogr.: p. 223-224 (33 tit.). – 150 ex.

ISBN 978-9975-3241-7-5.

94(478-22)

M 95

Feşteliţa de odinioară / elab.: Cebotari Petru [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 208 p. : fot.

Apare cu sprijinul financiar al Consiliului raional Ştefan Vodă. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-146-43-2.

94(478-22)(084.12)

F 43

Графический метод исследований в экономике : (Учебное пособие) / Пармакли Д. М., Дудогло Т. Д., Шералиева Ж. А. [и др.] ; Комрат. гос. ун-т, Науч.-исслед. центр „Прогресс”, Кыргызский нац. аграр. ун-т им. К. И. Скрябина. – Комрат ; Бишкек : Б. и., 2019 (Tipogr. „Centrografic”). – 88 p.

50 ex.

ISBN 978-9975-3312-0-3.

311.218(075.8)

Г 782

„Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere”, simpozion ştiinţific internaţional (2019 ; Chişinău). Simpozion ştiinţific internaţional „Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere”, 17 mai 2019, Chişinău. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 379 p. : fig., tab.

Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Litere. – Texte : lb. rom., fr. – Rez.: lb. rom., fr., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-149-05-1.

80/82+37.016(082)=135.1=133.1

A 49

Pântea, Andrei.

Bănuiala rezonabilă: cadrul procesual penal naţional şi jurisprudenţa curţii europene pentru drepturile omului / Andrei Pântea ; red. şt.: Valeriu Cuşnir ; Inst. de Cercet. Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : Cartea juridică, 2019 (Tipogr. „Lexon-Prim”). – 280 p. : fig., tab.

Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 250-266 (223 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-139-89-2.

343.13(478)+[341.645(4):341.231.14]   

P 25

Varzari, Pantelimon.

Istoria politică a Republicii Moldova : (Note de curs) / Pantelimon Varzari ; Univ. de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, I.P. Inst. de Cercet. Juridice, Politice şi Sociologice. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Europress”). – 201 p.

Referinţe bibliogr.: p. 193-200 şi în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-72-343-5.

32(478)(075.8)     

V-30

Alo-Alo! Cu ce v-ajut?. – [Chişinău] : Dorinţa, 2019 (Tipogr. „Poligraf Design”). – 17 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-143-61-5.

821-93

A 43

Biblia pentru cei mici. – [Chişinău] : Dorinţa, 2019 (Tipogr. „Poligraf Design”). – 16 p. : des. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-143-62-2.

087.5:27-23

B 51

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.