Arhiva Depozitului Legal

Depozitul legal al CNCRM reprezintă fondul intangibil, ce oglindeşte patrimoniul cultural al ţării începând cu anul 1924.

La 1 ianuarie 2016 colecţiile CNCRM constituie 1 090 811 exemplare unităţi de păstrare, inclusiv:

Colecţiile CNCRM în funcţie de genul documentelor

Gen documente 2016 (tit.) 2015 (tit.)
Cărţi, broşuri 114 047 111 497
Teze 2 473 2 247
Reviste 26 655 25 729
Buletine 28 970 28 804
Ziare 764 901 761 276
Ediţii în foi 72 706 72 672
Resurse electronice 790 655
Hărţi 57 54
Publicaţii artă 5 124 5 024
  1 015 723 1 007 958
Biblioteca CNC 997 997
Basarabiana 1 445 1 420
Bibliografii, reviste 1 996 1 996
Fotocopii 17 750 17 750
Microfilme 52 900 52 900
  75 088 75 063
Total 1 090 811 1 083 021