CNCRM a fost evaluată/acreditată cu calificativul „Superioară”