Cărţi în curs de apariţie, Iunie 2020

Florea-Dascăl, Valeria. Spune-mi, Viaţă, că mă iubeşti!: Roman/ Valeria Florea-Dascăl ; copertă: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 412 p. 100 ex. ISBN 978-9975-72-471-5. 821.135.1(478)-31 F 67 Финли, Марк. Разделяя радость Божьей миссии / Марк Финли Vezi …