Cărţi în curs de apariţie, Noiembrie 2019

Bostan, Constantin. Spiridon Vangheli: destăinuiri din ţara lui Guguţă, copilul care a cucerit lumea / Constantin Bostan ; cop.: Romeo Şveţ. – Chişinău : Guguţă, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 440 p. : fot., fot. color. Ind. de nume de persoane Vezi …

Cărţi în curs de apariţie, Octombrie 2019

Negară, Ecaterina. Unde. Unde. Unde : (poeme din perioada 2004-2019) / Ecaterina Negară. – [Chişinău] : S. n., 2019 (Tipogr. „Foxtrot”). – 126 p. : fig. 100 ex. ISBN 978-9975-89-141-7. 821.135.1(478)-1  N 38 Ghid de educaţie financiară / Mariana Zubenschi, Vezi …

Cărţi în curs de apariţie, Septembrie 2019

Gagauz dili hem literatura :12 klas : Üürenmäk kiyadı / Anna Stoletneaia, Mariya Çernioglu, Ekaterina Kilçik [et al.]. – Komrat : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 268 p. : fig., fot., tab. 500 ex. ISBN 978-9975-146-96-8. 811.512.165+821.512.165.09(075.3) G Vezi …

Cărţi în curs de apariţie, August 2019

Lungu, Eugen. Artă şi critică / Eugen Lungu. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 282 p. – (Scriitori contemporani, ISBN 978-9975-54-238-8). Apare cu sprijinul Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 500 ex. ISBN 978-9975-54-449-8. 821.09    L 92 Vezi …

Cărţi în curs de apariţie, Iulie 2019

Савельева, Тамара. Итальянская вокальная музыка эпохи возрождения : Методическая разработка по курсам „Концертмейстерского мастерства, История музыки, Музыкальные формы” : для высших и средних музыкальных учебных заведений / Тамара Савельева, Татьяна Березовикова ; Акад. муз., театра и изобразит. искусств, Фак. музыкального Vezi …

Book in Print, Iunie 2019

Prisac, Alexandru. Speţe şi teste-grilă la disciplina „Drept procesual civil”  (Partea generală) / Alexandru Prisac, Anatolie Bănărescu ; Univ. de Studii Politice şi Econ. Europene „Constantin Stere”, Fac. de Drept, Catedra Drept Privat. – Ed. a 2-a, modificată şi compl. Vezi …

4 iunie 2019 – Ziua Usilor Deschise

Vizitatorii vor avea parte de un program amplu de activități: excursii, expoziție de publicații. Oaspeţii vor avea posibilitatea sa vada sfanta sfintelor – fondul intangibil – Arhiva Depozitului Legal de documente.Va asteptăm cu drag la Camera Naţională a Cărţii din Vezi …

Books In Print, Mai 2019

Arhivele memoriei : Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească : Memorii. Documente. Studii de caz : [în vol.] / Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Bibl. Şt. (Inst.) „Andrei Lupan”, Vezi …

A 62-a Aniversare CNC

La mulţi ani, Camera Națională a Cărții din Republica Moldova! Cea de-a 62-a Aniversare CNC o sărbătorește intr-o noua haina, având in frunte un nou director – Renata Cozonac – manager, cu planuri ambițioase pentru viitorul ei, care la investirea Vezi …

Atestarea cadrelor bibliotecare 2019