UTILIZATOR:

Login:

Password:

 
INTRA
SAME_LEVEL:
Asemenea:
LINKS:

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/vhosts/bookchamber.md/httpdocs/modules/pager/functions.php on line 7
Editii in curs de aparitie
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/bookchamber.md/httpdocs/modules/pager/functions.php on line 385 Cheianu, Constantin
Sex & Perestroika / Constantin Cheianu ; cop.: Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2011. – Ed. a 3-a. – 189 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier ebook").
E-book.
ISBN 978-9975-79-712-2.
CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13.
Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, E-Pub
821.135.1(478)-4 Cheianu
 
Галбен-Панчук, З.
Познание мира : Тетрадь ученика : 2 кл. / З. Галбен-Панчук. С. Галбен, С. Диакону. – К. : Prut Internaţional, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 64 p.
1000 ex.
ISBN 978-9975-54-027-8.
5(075.2)
Г 15
 
O viaţă trăită intens: Valeriu Machedon / cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2011 (Centrul Ed. al UASM). – 132 p.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-296-1.
654:004.738.5(092)
O-10
 
Ghid de utilizare a îngrăşămintelor organice / Alexandru Rusu, Vasilii Plămădeală, Andrei Siuris [et al.] ; resp. ed.: Dumitru Balteanschi. – Ch. : Pontos, 2011 ("Tipogr. Re-clama" SA). – 116 p.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-300-5.
631.86/.87
G 49
 

Пармакли, Дмитрий
Методология научных исследований в экономике : Учеб. пособие / Дмитрий Пармакли. – Cahul : Univ. de Stat "B. P. Hasdeu", 2011 (Tipogr. "Centrografic" SRL). – 254 p.
Bibliogr.: p. 236-237. – 100 ex.
ISBN 978-9975-914-59-8.
330:001.891(075.8)
П 18
 

Scurtu, Elena
Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor USB "Alecu Russo" … : Bibliogr. retrospectivă / Elena Scurtu, Fotescu Maria, Nagherneac Anna ; red. coord.: Elena Harconiţă ; red. bibliogr.: Lina Mihăluţă. – Bălţi : Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi, 2011. – (Colecţia Bibliographia Universitas).
… (2005-2010). – 2011. – 420 p. – 3 ex. – ISBN 978-9975-50-065-4.
016:(378)(478-21)
S 39
 

Catalogul lucrărilor editate de bibliotecile universitare şi specializate din Republica Moldova / ABRM, Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" ; alcăt.: Lina Mihăluţă, Elena Stratan ; red. resp.: Elena Harconiţă ; red. bibliogr.: Lina Mihăluţă. – Bălţi : Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi, 2011. – 350 p. – (Colecţia ABRM – 20 de ani).
5 ex.
ISBN 978-9975-50-066-1.
016:027.7(478)
C 29

 
Concursul Naţional "Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării" … / ABRM, Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" ; red. bibliogr.: Varvara Ganea. – Bălţi : Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi, 2011. – (Colecţia ABRM – 20 de ani).
…(2004-2010). – 2011. – 120 p. – 5 ex. – ISBN 978-9975-50-067-8.
02+016
C 64

 

Bibliotecile şcolare din Republica Moldova : studiu statistic … / Min. Educaţiei al Rep. Moldova, Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" ; alcăt. Harconiţă Elena (red. coord.), Stratan Elena. – Bălţi : Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi, 2011. – (Colecţia ABRM – 20 de ani).
… 2005-2010. – 2011. – 75 p. – 5 ex. – ISBN 978-9975-50-068-5.
027.8(478)(083.41)
B 51

 

Bienala internaţională de Pictură = International Biennial of Painting : Chişinău – 2011 / Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova, Muzeul Naţ. de Artă al Moldovei, Direcţia Cultură a Primăriei Chişinău [et al.] ; aut. concepţie şi coord. : Tudor Zbârnea ; trad.: Veronica Galcenco, Victoria Fedorenco ; fot.: Iurie Foca, Mihail Turculeţ. – Ch. : S. n., 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 152 p.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-035-4.
- - 1. Pictură – Expoziţii (rom., engl.).
75:069.9=135.1=111
B 51
 

Standard de asistenţă psihosocială a consumatorilor de droguri / Mihai Oprea, Mircea Revenco, Tudor Vasiliev [et al.]. – Ch. : S. n., 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 32 p.
300 ex.
ISBN 978-9975-53-036-1.
613.83
S 76   
 

Standard de reducere a riscurilor la utilizatorii de droguri / Mihai Oprea, Mircea Revenco, Tudor Vasiliev [et al.]. – Ch. : S. n., 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 24 p.
Bibliogr.: p. 31. – 300 ex.
ISBN 978-9975-53-037-8.
613.83
S 76   
 


Vakulovski, Alexandru
157 de trepte spre iad sau Salvaţi-mă la Roşia Montană : Roman / Alexandru Vakulovski ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a. – Ch. : Cartier, 2011 (Colecţia "Cartier ebook").
E-book.
ISBN 978-9975-79-717-7.
CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm.
Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, E-Pub
821.135.1(478)-31
V 11
 

Bologan, Nicoleta Iacob
Nimeni nu e singur : Versuri / Nicoleta Iacob Bologan ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2011 ("Tipogr. Reclama" SA). – 60 p.
200 ex.
ISBN 978-9975-51-301-2.
821.135.1(478)-1
B 66
 

Cepraga, Valeriu
Istoria satului Răspopeni / Valeriu Cepraga. – Ch. : Pontos, 2011 (Centrul Ed. al UASM). – 100 p.
200 ex.
ISBN 978-9975-51-302-9.
94(478-22)
C 34
 

Galaicu-Păun, Emilian
Ţesut viu : 10 x 10 / Emilian Galaicu-Păun ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a. – Ch. : Cartier, 2011. – (Colecţia "Cartier ebook").
E-book.
ISBN 978-9975-79-718-4.
CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm.
Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, E-Pub
821.135.1(478)-31
G 15
 


Zgureanu, Teodor
Ştefan cel Mare şi Sfânt / Teodor Zgureanu ; notogr.: Olga Peicev ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2011 (Tipogr. "Europres" SRL). – 44 p.
100 ex.
ISMN 979-0-3480-0138-8.
ISBN 978-9975-51-304-3.
784
Z 59

 

Alecsandri, Vasile
Opere / Vasile Alecsandri. – Ch. : Cartea Moldovei, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 240 p.
1000 ex.
ISBN 978-9975-60-238-9.
821.135.1
A 36

 

Creangă, Ion
Poveşti. Amintiri / Ion Creangă. – Ch. : Cartea Moldovei, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 244 p.
1000 ex.
ISBN 978-9975-60-239-6.
821.135.1-34-93
C 84
 

Noroc, Larisa
Cultura Basarabiei în perioada interbelică (1918-1940) / Larisa Noroc ; red. şt.: Valeria Cozma ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Lab. "Probleme Actuale de Istorie în Sistemul Învăţ. Universitar". – Ed. a 2-a, rev. şi ad. – Ch. : S. n., 2011. – 116 p.
Bibliogr.: p. 110-115 şi în notele de subsol. – 30 ex.
ISBN 978-9975-4259-0-2.
- - 1. Cultură – Basarabia, 1918-1940. 
008(478)"1918/1940"
N 86

 

Prigorschi, Claudia
Exercices de grammaire et de vocabulaire : pour réussir au BAC / Claudia Prigorschi. – Ch. : S. n., 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 320 p.
200 ex.
ISBN 978-9975-53-041-5.
811.133.1'36:37.091
P 92
 

Chistruga, Marcel
Suport de curs la "Teoria Economică 1" / Marcel Chistruga ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. "Ştiinţe Economice", Catedra "Teoria Economică şi Metodologia Cercetării". – Ch. : S. n., 201 (Tipogr. IEFS). – ISBN 978-9975-4295-1-1.
Vol. 1. – 2011. – 80 p. – 300 ex. – ISBN 978-9975-4295-2-8.
330.1(075.8)
C 46
 

Chistruga, Marcel
Suport de curs la "Teoria Economică 1" / Marcel Chistruga ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. "Ştiinţe Economice", Catedra "Teoria Economică şi Metodologia Cercetării". – Ch. : S. n., 201 (Tipogr. IEFS). – ISBN 978-9975-4295-1-1.
Vol. 2. – 2011. – 63 p. – 300 ex. – ISBN 978-9975-4295-3-5.
330.1(075.8)
C 46


 

Proiectarea didactică pe unităţi de învăţare la limba şi literatura română : Gimnaziu / aut.: Viorica Bolocan, Olga Cosovan, Aliona Zgardan-Crudu [et al.] ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Fac. de Filologie, Catedra de lb. rom. şi filologie clasică, Lab. Didactica studiului integrat [et al.]. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). - … p.
100 ex.
ISBN 978-9975-46-101-6.
37.016.046:[811.135.1+821.135.1.09]
P 94

 

Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul / Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul ; col. red. : Sergiu Cornea (red.-şef), Ion Siscanu, Dmitrii Parmacli [et al.]. – Cahul : Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, 2011 (Tipogr. "Centrografic" SRL). – ISBN 978-9975-9626-1-2. – ISSN 1857-2170.
Vol. 7. – 2011. – 200 p. : diagr., fig., tab. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-914-61-1.
- - 1. Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul – Anale (rom., rusă).
082:378.4(478-21)=135.1=161.1
U 53

 

Mediatizarea de către posturile de televiziune din Republica Moldova a grupurilor social-defavorizate / elab. Ludmila Malcoci. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2011. – 112 p.
ISBN 978-9975-109-70-3.
CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm.
Cerinţe sistem: Windows 98/2000/EXP, 32 Mb hard.
316.347:654.17
M 54

 

Українська мова і література : Підручник для 7 кл. / К. С. Кожухар, М. В. Туницька, А. І. Нікітченко ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2011 (Combinatul Poligr.). – 320 p.
1200 ex.
ISBN 978-9975-67-808-7.
- - 1. Limba ucraineană – Manuale (ucr.). 2. Literatură ucraineană – Critică şi interpretare – Manuale (ucr.).
811.161.2+821.161.2.09(075.3)
У 45

 

Baldassare, Nicola
Un anno in Moldova : diario semiserio di un italiano nel paese delle dolci colline / Nicola Baldassare. – Ch. : Garomont-Studio SRL, 2011. – 162 p.
70 ex.
ISBN 978-9975-4259-1-9.
908(478)=131.1
B 20

 

Îngrijiri perinatale : pentru asistenţi sociali / col. aut.: Dumitru Şişcanu, Constantin Eţco, Valentina Priţcan [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Univ. de Stat din Moldova, Univ. de Stat din Moldova [et al.]. – Ch. : "Poligraf-Design" SRL, 2011. – 140 p.
Apare cu sprijinul financiar al Ambasadei Franţei. – 300 ex.
ISBN 978-9975-9924-1-1.
618.2/.4-082(075.8)
I-53
 

Ciobanu, Valerian
Fulgere până la potop : [roman nuvelistic] / Valerian Ciobanu ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2011 (Tipogr. AŞM). – 154 p.
700 ex.
ISBN 978-9975-51-308-1.
821.135.1(478)-31
C 51
 

Şavga, Larisa
Perfecţionare infrastructurii şi eficientizarea funcţionării comerţului din cadrul cooperaţiei de consum : Monografie / Larisa Şavga, Natalia Şerban ; MOLDCOOP. Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. – Ch. : UCCM, 2011. – 220 p.
100 ex.
ISBN 978-9975-4297-3-3.
339.1:334.735
S 29

 

Cosmescu, Alexandru
Scrierea academică. O abordare integrată / Alexandru Cosmescu ; red. şt.: Aurelia Hanganu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Ch. : Inst. de Filologia al AŞM, 2011 (Tipogr. "Profesional Service" SRL). – 100 p.
150 ex.
ISBN 978-9975-9981-2-3.
80/81
C 80

 

Teoria textului: termeni-cheie / Elena Constantinovici, Elena Varzari, Alexandru Cosmescu [et al.] ; coord. Elena Constantinovici ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Ch. : Inst. de Filologie al AŞM, 2011 (Tipogr. "Profesional Service" SRL). – 224 p.
200 ex.
ISBN 978-9975-9729-9-4.
80/81
T 43
 

Condrea, Vasilie
Selecţia corală an. 2011 / Vasilie Condrea. – Ch. : "Maxtipar" SRL, 2011. – 63 p. : n. muz.
1500 ex.
ISMN 979-0-3480-0139-5.
ISBN 978-9975-4183-2-4.
783.8
C 64
 


Modelul, politica şi scenariul de creştere economică în baza reformelor structurale / Macari V., Iliadi Gh., Ţăruş D. ; Inst. de Econ., Finanţe şi Statistica. – Ch. : Complex Ed. al IEFS, 2011. – 207 p.
Bibliogr.: p. 196-206 (176 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4295-6-6.
338(478)
M 84
 

Kakarahançu, Vlad-Demir
Aici Pelin Bucakta : Roman / Vlad-Demir Karagançu. – K. : Tehnica-Info, 2011. – 150 p.
300 ex.
ISBN 978-9975-63-333-8.
821.512.165(478)-31
K 22
 
 

ISBN 978-9975-4291-2-2 (Дракон 2012).

ISBN 978-9975-4291-3-9 (Дракошки 2012).
 
Axentii, Ioana Aurelia
Etica pedagogică : Suport de curs / Ioana Aurelia Axentii ; Univ. de Stat din Cahul "B. P. Hasdeu". – Cahul : Univ. de Stat din Cahul "B. P. Hasdeu", 2011 (Tipogr. "Centrografic" SRL). – 190 p.
 Bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-914-62-8.
174:37.0(075.8)
A 98
 

"Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов", междунар. науч.-практ. конф. (2011 ; Комрат). Материалы международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов" / оргком. Аурикова З. Н., Сулак С. К. – Комрат : Комрат. гос. ун-т, 2011. – 405 p.
Antetit.: Univ. de Stat din Comrat. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 80 ex.
ISBN 978-9975-4050-9-6.
80/81:37.016(082)
A 43
 

ISBN 978-9975-4220-2-4 (Plic C 001).
ISBN 978-9975-4220-4-8 (Plic C 002).
 


Боршевский, А. П.
Права этнических меньшинств / А. П. Боршевский ; Нац. ин-т женщин Молдовы "Равноправие". – К. : Нац. ин-т женщин Молдовы "Равноправие", 2011. – 120 p.
Bibliogr.: p. 111-119 (112 tit.). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-4111-5-8.
323.15
Б 83
 

Влах, Ирина
Права человека : Учебно-метод. рекомендации / Ирина Влах, Боршевский Андрей ; Ин-т демократии. – К. : Ин-т демократии, 2011. – 150 p.
Bibliogr.: p. 145-149 (145 tit.). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-4190-2-4.
391.231.14(076.5)
В 58

 

Roche, Ralph
Manual privind facilitatea exercitării libertăţii la întrunire / Ralph Roche. – Ch. : S. n., 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 142 p.
Bibliogr.: p. 142 (13 tit.). – 700 ex.
ISBN 978-9975-53-050-7.
342.729
R 63
 

   

Babici, Ion
Profilaxia infecţiei HIV în rândul tinerilor prevenirea stigmatizării şi discriminării persoanelor HIV pozitive : ghid informativ pentru org. de tineret şi studenţeşti / Ion Babici, Luminiţa Drumea, Virginiea Rusnac ; resp. pentru ed.: Stela Babici. – Soroca : Profesional Service, 2011. – 45 p.
Bibliogr.: p. 42. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4240-6-6.
Gratuit.
613.8:616.98:578.828HIV
B 11
 

Бабич, Ион
Профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи предотвращение стигматизации и дискриминации людей, затронутых или живущих с ВИЧ : информ. сб. для молодежи и студенческих орг. / Бабич Ион, Друмя Луминица, Руснак Вирджиния ; отв. за изд.: Бабич Стела ; пер. и ред. рус. версии: Зайковская Татьяна. – Сорока : Profesional Service, 2011. – 45 p.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 42. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4240-8-0.
Gratis.
613.8:616.98:578.828HIV
Б 12
 
 

Druţă, Ion
Frunze de dor. Ultima lună de toamnă / Ion Druţă ; prez. graf.: Iase Cârmu. – Ch. : Cartea Moldovei, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 236 p. – (Colecţia Patrimoniu).
1000 ex.
ISBN 978-9975-60-240-2.
821.135.1(478)-3
D 85
 

Anuarul statistic al Republicii Moldova … = Статистический ежегодник Республики Молдова 2011 = Statistical Yearbook of the Republic of Moldova 2011 / Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova. – Ch. : Pontos, 2011 (Tipogr. "Europres" SRL). – (Statistica Moldovei).
… 2011. – 2011. – 564 p. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 450 ex. – ISBN 978-9975-51-311-1.
- - 1. Dezvoltare socială, 2011 – Republica Moldova – Date statistice (rom., engl., rusă). 2. Dezvoltare economică, 2011 – Republica Moldova – Date statistice (rom., engl., rusă).
316+338(478)(083.41)=135.1=111=161.1
A 64
 


Mardare, Marcela
Colinde / Marcela Mardare ; notogr.: Gabriel Andronic ; se., pref.: M. Mardare ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2011 ("Tipogr. Reclama" SA). – 108 p.
2000 ex.
ISMN 979-0-3480-0140-1.
ISBN 978-9975-51-312-8.
398:783.65
M 35
 

Cojuhari, Andrei
Teorie economică : (curs de prelegeri) / Andrei Cojuhari, Valentina Childescu ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch. : UTM, 2011. – 416 p.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 150 ex.
ISBN 978-9975-45-184-0.
330.1(075.8)
C 61
 

Vizer, Boris
Economia şi starea socială a populaţiei din Moldova : (anii 1940-1980) / Boris Vizer. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2011 (Combinatul Poligr.). – 296 p.
100 ex.
ISBN 978-9975-67-810-0.
338(478)+316.3(091)
V 72

 
Javgureanu, Vasile
Acţionări hidraulice şi pneumatice în maşini şi sisteme de producţie : Curs univ. / Vasile Javgureanu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini, Catedra maşini şi Sisteme de Producţie. – Ch. : UTM, 2011. – 460 p.
100 ex.
ISBN 978-9975-45-165-9.
532+62-82+62-85(075.8)
J 32
 

Пахомов, Борис
Напряжение времени : Публицистика / Борис Пахомов ; сост.: Алла Коркина. – К. : "Grafic Design" SRL, 2011. – ISBN 978-9975-4133-5-0.
Том 1. – 2011. – 611 p. – 100 ex. – ISBN 978-9975-4133-6-7.
821.161.1(478)-3
П 21

 

Cozari, Ana
Comunicare literară şi grai local în mediul şcolar / Ana Cozari, Vasile Pavel ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Inst. de Filologie. – Ch. : Inst. de Filologie al AŞM, 2011 (Tipogr. "Profesional Service" SRL). – 172 p.
200 ex.
ISBN 978-9975-9981-3-0.
37.091:811.135.1
C 80

 

Profesorul Nicanor Rusu : Studii, Articole, Traduceri / ed. îngrijită, cuv. înainte şi texte stabilite de Andrei Crijanovschi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Ch. : Inst. de Filologie al AŞM, 2011 (Tipogr. "Profesional Service" SRL). – 264 p.
300 ex.
ISBN 978-9975-9981-4-7.
821.13.09
P 94
 

Maznic, Silvia
Studiu asupra verbelor eventive în limba română / Silvia Maznic ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Ch. : Inst. de Filologie al AŞM, 2011 (Tipogr. "Profesional Service" SRL). – 248 p.
150 ex.
ISBN 978-9975-9981-5-4.
811.135.1'367.625
M 53
 

A învăţa să înveţi / Direcţia Gen. Educaţie, Tineret şi Sport mun. Chişinău, Direcţia Educaţie, Tineret şi Sport sect. Botanica, Liceul Teoretic "Nicolae Iorga". – Ch. : "Princeps" SRL, 2011. – 226 p.
500 ex.
ISBN 978-9975-4208-1-5.
37.091
A 10
 
 

Moldova : Atlasul resurselor culturale / под. ред. Ирины Грабован. – К. : Б. и., 2011 (Tipogr. Monarh ("Poliart" SRL). – 552 p.
Text, cuprins paral.: lb. rom., engl., rusă. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-4042-2-8.
008(478)(084.4)=135.1=111=161.1
M 87
 

Ghidul alesului local / elab.: Tudor Deliu, Tatiana Manole, Andrei Groza [et al.] ; coord. ed.: Adrian Ionescu, Zinaida Adam. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Ch. : "Nova Imprim" SRL, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 312 p.
Bibliogr.: p. 309. – 10000 ex.
ISBN 978-9975-4224-5-1.
352(036)
G 49
 

Bolocan, Viorica
Limba şi literatura română : cl. a 5-a : Caietul elevului / Viorica Bolocan. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2011 (Combinatul Poligr.). – 104 p.
1000 ex.
ISBN 978-9975-67-811-7.
811.135.1+821.135.1.09(075.3)
B 66

 

Managementul instituţiilor educaţionale / Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu Hasdeu" din Cahul. – Cahul : Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul, 2011. – ISBN 978-9975-914-65-9.
Vol. 1 : Bazele teoretice ale managementului educaţional / Elena Petrov, Maxim Ilicciev. – 2011. – 125 p. – Bibliogr.: p. 125. – 100 ex. – ISBN 978-9975-914-66-6.
37.0:005
M 20
 

Managementul instituţiilor educaţionale / Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu Hasdeu" din Cahul. – Cahul : Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul, 2011. – ISBN 978-9975-914-65-9.
Vol. 2 : Metodologii didactice interactive de organizarea procesului de învăţământ / Ioana Aurelia Axentii, Maria Barba. – 2011. – 304 p. – Bibliogr.: p. 301-304. – 100 ex. – ISBN 978-9975-914-67-3.
37.0(075.8)
M 20
 

Managementul instituţiilor educaţionale / Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu Hasdeu" din Cahul. – Cahul : Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul, 2011. – ISBN 978-9975-914-65-9.
Vol. 3 : Managementul proiectelor educaţionale / Valentina Cornea, Silvia Streliciuc. – 2011. – 118 p. – Bibliogr.: p. 113-118. – 150 ex. – ISBN 978-9975-914-68-0.
37.0:005
M 20
 

Managementul instituţiilor educaţionale / Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu Hasdeu" din Cahul. – Cahul : Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul, 2011. – ISBN 978-9975-914-65-9.
Vol. 4 : Managementul calităţii în educaţie / Alexandra Gherasim, Felicia Banu. – 2011. – 118 p. – Bibliogr.: p. 136. – 150 ex. – ISBN 978-9975-914-69-7.
37.0:005
M 20
 

Poezii din desaga lui Moş Crăciun : Culeg. de poezii despre iarnă, colinde şi săniuţe, a poeţilor români din Basarabia / ed.: Silvia Ursache ; prez. graf.: Iulia Gradinar-Şcobari. – Ed. a 2-a. – Ch. : Silvius Libris ("Sica & V" SRL), 2011. – 80 p.
2500 ex.
ISBN 978-9975-107-42-6.
821.135.1(478)-93
P 74
 

Ghidul împrumuturilor pentru administraţia publică locală şi situaţia existentă în ţările reprezentate în NALAS / experţi locali: Aleksandar Bucic, Vladimir Seset, Mehmet Onur Partal [et al.] ; experţi regionali Gjorgji Josifov, Claudia Pamfil, Radu Comsa. – Ch. : "Polisan-Service" SRL, 2011. – 150 p.
Bibliogr.: p. 144-148. – 400 ex.
ISBN 978-9975-9657-8-1.
339.7:352
G 49
 

Ţîbuleac, Nicolae
Plata indemnizaţiilor pentru concediile medicale : (comentariu) / Nicolae Ţîbuleac. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Crio" SA). – 161 p.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4242-5-7.
657.1:614(0.072)
T 58

 

Traianus
Prădalnicii din crăia lui Dumnezeu : Profeţii adeverite / Traianus. – Ch. : "Notograf Prim" SRL, 2011. – 212 p.
Numele adevărat al aut. : Traian Vasilcău. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4276-9-2.
821.135.1(478)-3
T 80
 

Managementul instituţiilor educaţionale / Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu Hasdeu" din Cahul. – Cahul : Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul, 2011. – ISBN 978-9975-914-65-9.
Vol. 5 : Managementul resurselor umane în instituţiile educaţionale / Irina Todos, Constantin Chiciuc. – 2011. – 222 p. – Bibliogr.: p. 216-222 şi la sfârşitul cap. – 150 ex. – ISBN 978-9975-914-71-0.
37.091:331.101.262(075.8)
M 20
 

    Teste de evaluare la limba română / Ala Zavadschi, Alexandra Barbăneagră, Sabina Corniciuc [et al.] / Asoc. Naţ. a Trainerilor din Moldova (ANTEM), IDIS "Viitorul", Biroul Relaţii Interetnice. – Ch. : ANTEM, 2011 (Poligraf-Design SRL). – 176 p.
    Apare cu sprijinul financ. al Înaltului Comisariat pentru Minorităţi Naţionale OSCE. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4205-6-3.
811.135.1(0795)
T 46

 

Lungu, Valentina
Fişe de lucru individual : în perechi, în grup : pentru lb. rom. : cl. 1-2 / Valentina Lungu, Uliana Rotari. – Ch. : Arc, 2011 (Combinatul Poligr.). – 64 p.
2000 ex.
ISBN 978-9975-61-661-4.
373.3.016:811.135.1
L 92
 


Oprea-Roşca, Valentina
Floarea de rozmarin : [despre A. Guţu, directoarea şc. mediii şi oamenii s. Gordineşti, raionul Edineţ]  / Valentina Oprea-Roşca. – Ed. a 2-a, rev. – Ch. : Pontos, 2011 (CE UASM). – 118 p.
50 ex.
ISBN 978-9975-51-316-6.
94(478-22)+37.091
O-64
 

Florile dalbe : Colinde şi urături / cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 3-a. – Ch. : Cartier, 2011. – (Colecţia "Cartier ebook").
E-book.
ISBN 978-9975-79-723-8.
CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13.
Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, E-Pub
398+783.65
F 69
 

Tarlapan, Efim
Eseuri tragi-comice / Efim Tarlapan. – Ch. : Labirint-Cutasevici, 2011. – 52 p.
200 ex.
ISBN 978-9975-948-61-6.
821.135.1(478)-4
T 23


 

Violenţa faţă de femei în familie în Republica Moldova / Biroul Naţ. de Statistica. – Ch. : Nova-Imprim, 2011. – 148 p.
200 ex.
ISBN 978-9975-4224-6-8.
343.55(478)
V 65

 

Gârleanu, Emil
Din lumea celor care nu cuvântă : [povestiri] / Emil Gârleanu ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 3-a. – Ch. : Cartier, 2011. – (Colecţia "Cartier ebook").
E-book.
ISBN 978-9975-79-726-9.
CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13.
Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, E-Pub
821.135.1-32
G 20

 

Cooperând împreună spre o comunitate mai sigură. – Ch. : S. n., 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 48 p.
700 ex.
ISBN 978-9975-53-058-3.
351.746
C 70

 

Rău, Alexe
La verb vedere / Alexe Rău ; ed. îngrijită de Raisa Mahu ; cop.: Dragoş Popa Miu. – Ch. : Ulysse, 2011 (Tipogr. "Melil Grafica"). – 108 p.
500 ex.
ISBN 978-9975-4221-0-9.
821.135.1(478)-9
R 30
 

International Conference of Young Researchers (9 ; 2011 ; Chişinău). International Conference of Young Researchers, nov. 11, 2011 Chişinău, Moldova, 9 ed. : Scientific abstracts / scientific com. : Badiceanu Dumitru, Elenciuc Daniela, Prodius Denis [et al.]. – Ch. : Nova-Imprim, 2011. – 140 p.
Texte: lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex.
ISBN 978-9975-4224-7-5.
082:001.32=00
I-58

 

Proiectul dezvoltare economică locală DEL (2009-2011) / au colab.: Gheorghe Caraseni, Vasilisa Budureanu, Leonid Ciobanu [et al.] ; resp. ed.: Liliana Porumb (coord.). – Ch. : Foxtrot, 2011. – 32 p.
350 ex.
ISBN  978-9975-4258-3-4.
Gratuit.
338(478)
P 94
 

География окружающей среды : 12 класс : Атлас / Ин-т геодезии, инженерных изыскании и кадастра "Ingeocad". – К. : Ingeocad, 2011 (Combinatul Poligr.). – 32, [2] p.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4230-3-8.
912:502/504(075.3)
Г 35
 

Plămădeală, Victoria
Ghid de practică în Asistenţă Socială pentru studenţii anului 2 de studii / Plămădea-lă Victoria, Focşa Tatiana ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Catedra Asistenţă Socială. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 19, [26] p.
Bibliogr.: p. 19 (7 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-103-0.
364.4(076.5)
P 70
 

Coordonate teoretice ale comportamentului deviant / Univ. Pedagogică de Stat "I. Creangă", Catedra Asistenţă Socială ; red. şt.: Perjan Carolina. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 277 p.
Bibliogr.: p. 272-277 (78 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-104-7.
316.624
C 70

 

Leahu, Nicolae
Erotokritikon : Făt-Frumos, fiul pixului / Nicolae Leahu. – Ed. a 3-a. – Ch. : Cartier, 2011. – (Colecţia "Cartier ebook").
E-book.
ISBN 978-9975-79-727-6.
CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13.
Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, E-Pub
821.135.1(478)-32
L 36 


Галбен-Панчук, З.
Познание мира : Пособие для учителя : 2 кл. / З. Галбен-Панчук, С. Диакону, С. Галбен ; trad. din lb. rom.: Diana Coşcodan. – Ch. : Prut Internaţional, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 104 p.
1000 ex.
ISBN 978-9975-54-031-5.
373.3.016.046:5
Г 15
 
Попович, Корнелиу
Система органов публичного управления в АТО Гагаузия : Справ. / Корнелиу Попович, Тудор Делиу. – Ed. a 2-a. – К. : Nova Imprim, 2011. – 196 p.
Bibliogr.: p. 65-67. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4224-8-2.
- - 1. Administrare publică – Republica Moldova (rusă).
352.075(478-29)
П 58


 

Serebrian, Oleg
Cântecul mării : Roman / Oleg Serebrian ; cop.: Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2012. – Ed. a 2-a. – 390, [1] p. – (Colecţia "Cartier ebook").
E-book.
ISBN 978-9975-79-728-3.
CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13.
Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, E-Pub
821.135.1(478)-31
S 48

 

Curriculum la disciplina "Merceologia comercială a mărfurilor alimentare din lapte, ouă, carne şi peşte" / MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova ; alcăt.: Tamara Guţu. – Ch. : UCCM, 2011. – 50 p.
20 ex.
ISBN 978-9975-4297-8-8.
339.166.82(073.8)
G 13
 

Managementul resurselor umane în administraţia publică / aut.: Cojocaru Svetlana, Tofan Tatiana, Frunze Oleg [et al.] ; Acad. de Administrare Publica de pe lîngă preşedinte-le Rep. Moldova. – Ch. : AAP, 2011. – 212 p.
Apare cu sprijinul financiar al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehno-logică al AŞM. – 212 ex.
ISBN 978-9975-4241-1-0.
35.08:005
M 20
 


Trofăilă, Vasile
Bisericile Plaiului Sorocean : Micromonografie / Vasile Trofăilă ; fot.: Vasile Trofăilă, Octavian Staviţa. – Ch. : Vast-M, 2012. – 276 p.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9746-9-1.
271.22(478-21)
T 87
 
 

Gagauz literaturası : 10-ci kl. için : Hrestomatiya / Центр науч. исследования и научно-метод. работ им. М. Маруневич ; отв. ред.: Güllü Karanfil. – Комрат : Гл. упр. образования Гагаузии, 2011 (Тип. Анкара, Турция). – 119 p.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4305-0-0.
821.512.165(478).09(075.3)
G 13   
 
 

Gagauz literaturası : 11-ci kl. için : Hrestomatiya / Центр науч. исследования и научно-метод. работ им. М. Маруневич ; отв. ред.: Güllü Karanfil. – Комрат : Гл. упр. образования Гагаузии, 2011 (Тип. Анкара, Турция). – 190 p.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4305-1-7.
821.512.165(478).09(075.3)
G 13
 

Gagauz literaturası : 12-ci kl. için : Hrestomatiya / Центр науч. исследования и научно-метод. работ им. М. Маруневич ; отв. ред.: Güllü Karanfil. – Комрат : Гл. упр. образования Гагаузии, 2011 (Тип. Анкара, Турция). – 246 p.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4305-2-4.
821.512.165(478).09(075.3)
G 13
 

Gagauzça sinonimnär sözlü / Todur Marinoglu, Lidiya Baurçulu, Güllü Karanfil [et al.] ; науч. ред.: E. Popoviç-Soroçanu ; отв. ред.: G. Karanfil ; науч. консультант: P. Çebotar. – Комрат : Гл. упр. образования Гагаузии, 2011 (Тип. Анкара, Турция). – 306 p.
Bibliogr.: p. 305 (15 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4305-3-1.
811.512.165'374.2'373.421
G 13
 

Cocieru, Natalia
Şedinţe cu părinţi : Proiecte didactice pentru specialiştii din sistemul educaţional / Cocieru Natalia, Braghiş Maria, Baltag Stela. – Ch. : Interprint, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 120 p.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4267-5-6.
37.0
C 59
 

Gînju, Stela
Educaţie preşcolară – concept şi metodologie : (curs de lecţii) / Stela Gînju, Natalia Carabet, Efrosinia Haheu-Munteanu ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişi-nău. – Ch. : Garomont-Studio, 2011. - … p.
25 ex.
ISBN 978-9975-4259-2-6.
373.2(075.8)
G 57
 

Kuleva, Vera
Didaktika işleri toplumu : (başlankı klaslar için) üürediciyä deyni kiyat / Vera Kuleva, Lübov Vornikova ; отв. ред.: Güllü Karanfil. – Комрат : Гл. упр. образования Гагаузии, 2011 (Тип. Анкара, Турция). – 129 p.
600 ex.
ISBN 978-9975-4305-4-8.
37.016
K 91

 

Bour, Alin
Metodele miniivazive de hemostază la pacienţii cu hemoragii din varicele esofagie-ne şi gastrice / Alin Bour. – Ch. : Universul, 2011. – 196 p.
60 ex.
ISBN 978-9975-47-071-1.
616.329-005.1
B 74

 

Дергачев, В. А.
Топоры-кельты поздней бронзы карпато-подунавья / В. А. Дергачев ; отв. ред. М. Т. Кашуба ; Акад. наук Респ. Молдова, Ин-т культур. наследия, Центр археологии. – К. : Б. и., 2011 (Изд.-Полигр. Фирма "Центральная Тип."). – ISBN 978-9975-78-839-7.
Вып. 2 : Кельты и серпы Нижнего Подунавья = Socket Axes and Sickles from Lower Danube Area. – 2011. – 464 p. : fig., tab. – Tit., paral.: lb. engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 389-399 (272 tit.). – 400 ex. – ISBN 978-9975-53-062-0.
- - 1. Topoare-celt – Spaţiul Carpato-Dunărean (rusă). 2. Celţi – Tipologia topoarelor – Spaţiul Carpato-Dunărean (rusă).
902/904"6377"
Д 36
 

Uşak başçasımda üüretmäk hem terbiyetmäk proţesi : (ikinci küçük hem orta grupa) / Центр науч. исследования и научно-метод. работ им. М. Маруневич. – Комрат : Гл. упр. образования Гагаузии, 2011 (Тип. Анкара, Турция). – 85 p.
500 ex.
ISBN 978-9975-4305-5-5.
373.2
U 89

 

Uşak başçasımda dil ilerlemesi : (büük grupa için) / Центр науч. исследования и научно-метод. работ им. М. Маруневич. – Комрат : Гл. упр. образования Гагаузии, 2011 (Тип. Анкара, Турция). – 314 p.
500 ex.
ISBN 978-9975-4305-6-2.
373.2.016:811.512.165
U 89

 

Atlasul drumurilor = Road Atlas = Атлас дорог, 2012 / Inst. de Geodezie, Prospec-ţiuni Tehn. şi Cadastru "Ingeocad". – Ch. : Ingeocad, 2011 (Combinatul Poligr.).
Tit. paral. lb. rom., engl., rusă. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4230-4-5.
912(478):656.1
A 91

 

Dorofeeva, Ala
Învăţ să vorbesc corect : Caiet logopedic : sunetele : 4-10 ani / Ala Dorofeeva. – Ch. : Maxtipar, 2011. – 48 p.
Bibliogr.: p. 48. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4183-3-1.
376
D 70
 

Lupu, Ilie
Metodologia rezolvării problemelor de matematica cu un grad sporit de dificultate / Ilie Lupu. – Ch. : Prut Internaţional, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 204 p.
ISBN 978-9975-54-032-2.
51(075)
L 95
 

Roşca, Andrei
Amarul vesel : (fabule, epigrame, catrene, maxime) / Andrei Roşca. – Ch. : Prometeu, 2011 (Tipogr. "Adriga-Vis" SRL). – 152 p.
300 ex.
ISBN 978-9975-919-90-6.
821.135.1(478)-191
R 74
 


Куррикулум : Специальность: 225.1 Антропология. Область профессиональ-ного образования: 225 Антропология. Общее образовательное направление: 22 гуманитарные науки / Бигдан Татьяна Дмитриевна, Бурян Александр Николавевич, Душакова Наталья Сергеевна [и др.]. – К. : Stratum Plus, 2011. – 73 p.
25 ex.
ISBN 978-9975-4079-5-3.
572+37.0(073)
К 93

 

Куррикулум : Программа исследовательского мастерата (2 цикл) "Культуры и цивилизация Европы" / Бигдан Татьяна Дмитриевна, Душакова Наталья Сергеевна, Мазур Надежда [и др.]. – К. : Stratum Plus, 2011. – 33 p.
25 ex.
ISBN 978-9975-4079-6-0.
008(4)(073.8)
K 93
 
Gaydarcı, G.
Ana Tarafım : (pietlär) / G. Gaydarcı. – Ed. a 2-a. – Комрат : Гл. упр. образования Гагаузии, 2011 (Тип. Анкара, Турция). – 68 p.
500 ex.
ISBN 978-9975-4305-7-9.
821.512.165(478)-1
G 14

 

Ganeva, Ekaterina
Açiklamalar = Откровения : [стихи, проза] / Ekaterina Ganeva. – K. : Pontos, 2011 ("Tipogr. Reclama" SA). – 164 p.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 500 ex.
ISBN 978-9975-51-319-7.
821.512.165(478)-1+821.512.165(478)-3=512.165=161.1
G 18
 


Ganea, Victoria
Managementul afacerilor economice internaţionale / Victoria Ganea, Alexandru Gribincea ; rec. şt.: Ulian Galina, Ţâu Nicolae, Iliadi Gheorghe ; Univ. de Stat din Moldova, Catedra de Marketing şi relaţii econ. intern. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 145 p.
Bibliogr.: p. 140 (79 tit.). – 20 ex.
ISBN 978-9975-106-88-7.
339.9:005
G 18
 

Moraru, Alexandru
Garda de Fier în Basarabia : documente / Alexandru Moraru. – Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL). – 368 p.
100 ex.
ISBN 978-9975-4244-5-5.
94(478)
M 89

 
Lupu, Svetlana
Răbdare : poezii / Svetlana Lupu. – Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL), 2011. – 20 p.
50 ex.
ISBN 978-9975-4244-6-2.
821.135.1(478)-1
L 95
 

Lupu, Svetlana
Cuvântul : poezii / Svetlana Lupu. – Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL), 2011. – 24 p.
50 ex.
ISBN 978-9975-4244-7-9.
821.135.1(478)-1
L 95
 


Creangă, Ion
Capra cu trei iezi / Ion Creangă ; cop.: Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2012. – Ed. a 2-a. – (Colecţia "Cartier ebook").
E-book.
ISBN 978-9975-79-730-6.
CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13.
Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, E-Pub
821.135.1-93
C 84
 

Creangă, Ion
Soacra cu trei nurori / Ion Creangă ; cop.: Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2012. – Ed. a 2-a. – (Colecţia "Cartier ebook").
E-book.
ISBN 978-9975-79-731-3.
CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13.
Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, E-Pub
821.135.1-93
C 84
 
Creangă, Ion
Povestea lui Harap-Alb / Ion Creangă ; cop.: Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2012. – Ed. a 2-a. – (Colecţia "Cartier ebook").
E-book.
ISBN 978-9975-79-732-0.
CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13.
Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, E-Pub
821.135.1-93
C 84
 

Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. Analele ATIC – 2009-2010 / Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii ; red. resp.: Dumitru Solomon ; col. red.: Gheorghe Popovici, Vladimir Ene, Aurel Sorocovici [et al]. – Ch. : Evrica, 2011 (Tipogr. AŞM). – ISBN 978-9975-942-91-1. – ISSN 1857-1735.
Vol. 1 (14). – 2011. – 208 p. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex. – ISBN 978-9975-941-75-4.
082:378.6(478)=135.1=161.1
A 15
 
Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. Analele ATIC – 2009-2010 / Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii ; red. resp.: Dumitru Solomon ; col. red.: Dumitru Gortolomei, Nicolae Josan, Mihai Cucereanu [et al]. – Ch. : Evrica, 2011 (Tipogr. AŞM). – ISBN 978-9975-942-91-1. – ISSN 1857-1735.
Vol. 2 (15). – 2011. – 212 p. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex. – ISBN 978-9975-941-76-1.
082:378.6(478)=135.1=161.1
A 15
 

Negruzzi, Constantin
Alexandru Lăpuşneanu / Constantin Negruzzi ; prez. graf.: Isaie Cîrmu. – Ch. : Cartea Moldovei, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 240 p. – (Colecţia "Patrimoniu").
Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei "Edelweiss", dlui Vlad Plahotniuc. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-60-241-9.
821.135.1-32 Negruzzi
N 42

 

Hasdeu, B. P.
Ioan Vodă cel Cumplit / B. P. Hasdeu. – Ch. : Cartea Moldovei, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 135 p.
1000 ex.
ISBN 978-9975-60-242-6.
821.135.1-94
H 34

 

Hasdeu, B. P.
Răzvan şi Vidra / B. P. Hasdeu. – Ch. : Cartea Moldovei, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 139 p.
1000 ex.
ISBN 978-9975-60-243-3.
821.135.1-2
H 34
 

Creangă, Ion
Amintiri din copilărie / Ion Creangă. – Ch. : Cartea Moldovei, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 208 p.
1000 ex.
ISBN 978-9975-60-244-0.
821.135.1-93
C 84

 
 

Răileanu, Valentin
Regionalismul şi integrarea economiei mondiale / Valentin Răileanu ; Inst. Intern. de Management "Imi-Nova". – Ch. : Impresssum, 2011. – p.
150 ex.
ISBN 978-9975-4215-5-3.
339.92
R 21

 

Răileanu, Valentin
Mondializarea: esenţa şi dinamica / Valentin Răileanu, Corina Răilean ; Inst. Intern. de Management "Imi-Nova". – Ch. : Impresssum, 2011. – p.
150 ex.
ISBN 978-9975-4215-6-0.
339.29:316.42
R 21
 

Cultura naţională şi europeană din perspectiva noilor paradigme ale cunoaşterii : Ghid metodologic pentru masteranzi / aut.: Valentina Ursu, Valeria Cozma, Angela Lisnic [et al.] ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Proiect "Patrimoniul" cultural-naţional din Rep. Moldova din Rep. Moldova – component al civilizaţiei europene. – Ch. : UPS "Ion Creangă", 2011. – 194 p.
50 ex.
ISBN 978-9975-46-105-4.
008(478+4)(094.4)(076.5)
C 94

 

"Asistenţa Psihologică, Psihopedagogică şi Socială ca factor al dezvoltării societpăii", conf. şt. intern. (2 ; 2011 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională "Asistenţa Psihologică, Psihopedagogică şi Socială ca factor al dezvoltării societăţii", 16 dec. 2011, Ed. a 2-a / coord. şt. Igor Racu ; col. red.: Carolina Perjan, Verdeş Angela, Bodorin Cornelia [et al.]. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – ISBN 978-9975-46-106-1.
Vol. 1. – 2011. – 312 p. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-46-107-8.
159.922+37.015.3+316.6(082)=135.1=111=161.1
A 86

 

"Asistenţa Psihologică, Psihopedagogică şi Socială ca factor al dezvoltării societpăii", conf. şt. intern. (2 ; 2011 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională "Asistenţa Psihologică, Psihopedagogică şi Socială ca factor al dezvoltării societăţii", 16 dec. 2011, Ed. a 2-a / coord. şt. Igor Racu ; col. red.: Carolina Perjan, Verdeş Angela, Bodorin Cornelia [et al.]. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – ISBN 978-9975-46-106-1.
Vol. 2. – 2011. – 191 p. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-46-108-5.
159.922+37.015+316.6(082)=135.1=111=161.1
A 86

 

Suport de curs la disciplina Proiectarea interiorului : (pentru studenţii anului 2) / Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Fac. Arte Plastice şi Design, Catedra Arte Decorative ; elab.: Iulia Mirza ; coord.: Veronica Raileanu. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 63 p. : fig.
Bibliogr.: p. 53 (20 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-46-109-2.
747.021.2(075.8)
S 95

 

Dandara, Liliana
Sinteze la Dreptul procesual civil : (îndrumar didactic pentru examenele de licenţă) / Liliana Dandara ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. – Ch. : UCCM, 2011. – 128 p.
50 ex.
ISBN 978-9975-4306-1-6.
347.91/.95(076.5)
D 15
 

Dandara, Liliana
Îndruma metodologic la disciplina "Drept civil: partea generală" / Liliana Dandara ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. – Ch. : UCCM, 2011. – 40 p.
50 ex.
ISBN 978-9975-4306-2-3.
347.1(076.5)
D 15
 

Sensibilizarea de gen a populaţiei / aut.: Valentina Bodrug-Lungu, Mariana Botezatu, Dorina Bostan ; Univ. de Stat din Moldova, Gender-Centru. – (Ed. a 2-a rev.). – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Sofart Studio" SRL). – 112 p.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr: p. 78. – 350 ex.
ISBN 978-9975-4084-3-1.
316.346.2
S 44
 

Dogot, Vitalie
Cînd toate trec… / Vitalie Dogot. – Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL). – 96 p.
500 ex.
ISBN 978-9975-4244-8-6.
821.135.1(478)-1 Dogot
D 62
 


Bulundut, Ioan
Materiale şi tehnologii neconvenţionale : [pentru uzul studenţilor] / Ioan Bulunduţ. – Ch. : Tehnica Info, 2011. – 250 p.
Bibliogr.: p. 250. – 100 ex.
ISBN 978-9975-63-334-5.
620.22+621.7(075.8)
B 91


 

Acordarea primului ajutor : (Set din 14 planşe) / text, graf.: Gheorghe Ermurache ; coord.: Gheorghe Ciobanu ; Centrul de Pregătire a Specialiştilor pentru Armată Naţ. – Ch. : Centrul de Pregătire a Specialiştilor pentru Armată Naţ., 2012. – 14 p. : planşă.
50 ex.
ISBN 978-9975-4206-3-1.
616-083.98
A 16
 
 

Ghicavîi, V.
Farmacologie : [pentru uzul studenţilor] / V. Ghicavîi, N. Bacinschi, Gh. Guşuilă. – Ed. a 3-a (rev. şi compl.). – Ch. : S. n., 2012 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 996 p.
Bibliogr.: p. 993 (20 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-068-2.
- - 1. Farmacologie.
615(075.8)
G 48

 

Rîşc
HOMEHARTA SITEORGANIGRAMACONTACTE
© Camera Nationala a Cartii din Republica Moldova
bl. Ştefan cel Mare şi Sfânt 180, MD-2004, Chişinău, Moldova
Tel.: +373 22 295746, +373 22 295916, +373 22 000611, Fax: 030555239, Tel./Fax: +373 22 295860 Email bookchamber.md@gmail.com
Cod fiscal 1006601003957 Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat TREZMD2X Cont 3359502 Cont trezorerie 440115101250701
Deservirea beneficiarilor 9.00 - 12.00

Developed by Patriot Studio Powered by FBA
 
Мой статус

View my profile on

is where my documents live!

Каталог-Молдова - Ranker, Statistics InetLog.ru - статистика сайта статистика Particpant 
la concursul WebTop Рейтинг@Mail.ru