Colecţia „Basarabiana”

Rotaru, Filip
Cum se pot obţine recolte îmbelşugate pe solurile noastre : (Probl. agriculturii româneşti) : Man. practic pentru agricultori, preoţi şi învăţători : cu 33 il. în text / Filip Rotaru (agronom). – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc” : Teofil Bologa & Asoc. Culturală „Cuvânt Moldovenesc”, 1934. – 162, [2] p. : fig., tab.; 22 cm.
Bibliogr. p. 163 (22 tit.)
75 lei. – [Basarabiana-1]

Sârbu, Ioan
Fabule / Ioan Sârbu; pref. : L. T. Boga. – Ch. : Tipogr. „Dreptatea” Pasaj, 1937. – 66 p. : il.; 22 cm.
Cu autogr. – Bibliogr. în notele de subsol.
50 lei. – [Basarabiana-2]
Лисовой, Симеонъ Абрамовичъ
Сто изрѣченíи о истинѣ или Голосъ человѣческой души, и ея сокровища / Симеонъ Абрамовичъ Лисовой. – Кишиневъ : S. n., 1930 (Tipogr. „Artă Grafică” S. Puterman). – 36 p. – 15 cm.
0,50 r. – [Basarabiana-3]
   
   

 

   

Scvoznicov, Al. (Pr.)
Psihologia sectelor religioase : Studiu analitic asupra cauzelor şi fondului mişcării sectare / Pr. Al. Scvoznicov. – Ch. : Monitorul oficial şi imprimeriile statului „Imprimeria Chişinău”, 1939. – 90, [2] p.; 22 cm.
Bibliogr. p. 91 (22 tit.)
1 r. – [Basarabiana-4]

Florov, Nicolae
Agrogeologia regiunii Copanca : jud. Tighina : Extras din „Bul. Inst. Social Român din Basarabia”: Vol. 2 / Nicolae Florov; Lab. de Agrogeologie. Fac. de Ştiinţi Agricole, Chişinău. – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1938. – 42 p. : fig., [18] p. planşe; 22 cm. – An. : h. color. (Scara orizontală 1 : 30000; Scara verticală 1 : 3000)
Cu autogr.
5 r. – [Basarabiana-5]

Отчетъ о состоянiй учебныхъ заведенiй въ Бессарабской Дирекцiи народныхъ училищъ : За 1882-1883 учебный годъ / подгот. Ө. Соловъевъ. – Ch. : S. n., [1883]. – 123 p. : tab.; 22 cm.
0,60 r. – [Basarabiana-6]

Arhivele Basarabiei : Rev. de istorie şi geografie a Moldovei dintre Prut şi Nistru / sub conducerea: T. G. Bulat și C. N. Tomescu. – Ch. : Tipogr. Bancei Centrale Cooperative, 1933. – 23 cm. – Apare cu sprijinul moral şi material al p. s. episcop Visarion al Hotinului.
Anul V : Nr 3 (Iul.-Sept.). – 1933. – 276, [1] p. : [planşă]. – Bibliogr. în notele de subsol. – 1,25 r. – [Basarabiana-7]

Liubarschi, I.
Însuşiri medicinale ale merei : din broşura aut. = Цълебныя свойства меда : изъ брошюры авт. / I. Liubarschi. – Bălţi : Tipogr., legătorie şi fabrica de ştampile „Ş. B. Milgrom”, 1938. – 8, [1] p.; 21 cm.
0,20 r. – [Basarabiana-8]

Scvoznicov, Al. (Pr.)
Psihologia sectelor religioase : Studiu analitic asupra cauzelor şi fondului mişcării sectare / Pr. Al. Scvoznicov. – Ch. : Monitorul oficial şi imprimeriile statului „Imprimeria Chişinău”, 1939. – 90, [2] p.; 22 cm.
Bibliogr. p. 91 (22 tit.).
1,50 r. – [Basarabiana-9]

Raşcu, G.
Bosforul, Minunea creştinătăţii şi Dardanelele : note de călătorie / G. Raşcu. – Ch. : Monitorul oficial şi imprimeriile statului „Imprimeria Chişinău”, 1936. – 20, [2] p. : il.; 24 cm.
0,40 r. – [Basarabiana-10]