Colecţia „Basarabiana”


Rotaru, Filip Cum se pot obţine recolte îmbelşugate pe solurile noastre : (Probl. agriculturii româneşti) : Man. practic pentru agricultori, preoţi şi învăţători : cu 33 il. în text / Filip Rotaru (agronom). – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc” : Teofil Bologa & Asoc. Culturală „Cuvânt Moldovenesc”, 1934. – 162, [2] p. : fig., tab.; 22 cm. Bibliogr. p. 163 (22 tit.) 75 lei. – [Basarabiana-1]
Sârbu, Ioan. Fabule / Ioan Sârbu; pref. : L. T. Boga. – Ch. : Tipogr. „Dreptatea” Pasaj, 1937. – 66 p. : il.; 22 cm. Cu autogr. – Bibliogr. în notele de subsol.  50 lei. – [Basarabiana-2]
Лисовой, Симеонъ Абрамовичъ Сто изрѣченíи о истинѣ или Голосъ человѣческой души, и ея сокровища / Симеонъ Абрамовичъ Лисовой. – Кишиневъ : S. n., 1930 (Tipogr. „Artă Grafică” S. Puterman). – 36 p. – 15 cm. 0,50 r. – [Basarabiana-3]
Scvoznicov, Al. (Pr.) Psihologia sectelor religioase : Studiu analitic asupra cauzelor şi fondului mişcării sectare / Pr. Al. Scvoznicov. – Ch. : Monitorul oficial şi imprimeriile statului „Imprimeria Chişinău”, 1939. – 90, [2] p.; 22 cm. Bibliogr. p. 91 (22 tit.) 1 r. – [Basarabiana-4]
Florov, Nicolae. Agrogeologia regiunii Copanca : jud. Tighina : Extras din „Bul. Inst. Social Român din Basarabia”: Vol. 2 / Nicolae Florov; Lab. de Agrogeologie. Fac. de Ştiinţi Agricole, Chişinău. – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1938. – 42 p. : fig., [18] p. planşe; 22 cm. – An. : h. color. (Scara orizontală 1 : 30000; Scara verticală 1 : 3000) Cu autogr. 5 r. – [Basarabiana-5]
Отчетъ о состоянiй учебныхъ заведенiй въ Бессарабской Дирекцiи народныхъ училищъ : За 1882-1883 учебный годъ / подгот. Ө. Соловъевъ. – Ch. : S. n., [1883]. – 123 p. : tab.; 22 cm. 0,60 r. – [Basarabiana-6]
Arhivele Basarabiei : Rev. de istorie şi geografie a Moldovei dintre Prut şi Nistru / sub conducerea: T. G. Bulat și C. N. Tomescu. – Ch. : Tipogr. Bancei Centrale Cooperative, 1933. – 23 cm. Apare cu sprijinul moral şi material al p. s. episcop Visarion al Hotinului. Anul V : Nr 3 (Iul.-Sept.). – 1933. – 276, [1] p. : [planşă]. – Bibliogr. în notele de subsol. – 1,25 r. – [Basarabiana-7]
Liubarschi, I. Însuşirimedicinale ale merei : din broşura aut. = Цълебныя свойства меда : изъ брошюры авт. / I. Liubarschi. – Bălţi : Tipogr., legătorie şi fabrica de ştampile „Ş. B. Milgrom”, 1938. – 8, [1] p.; 21 cm. 0,20 r. – [Basarabiana-8]  
Scvoznicov, Al. (Pr.) Psihologia sectelor religioase : Studiu analitic asupra cauzelor şi fondului mişcării sectare / Pr. Al. Scvoznicov. – Ch. : Monitorul oficial şi imprimeriile statului „Imprimeria Chişinău”, 1939. – 90, [2] p.; 22 cm. Bibliogr. p. 91 (22 tit.). 1,50 r. – [Basarabiana-9]
Raşcu, G. Bosforul, Minunea creştinătăţii şi Dardanelele : note de călătorie / G. Raşcu. – Ch. : Monitorul oficial şi imprimeriile statului „Imprimeria Chişinău”, 1936. – 20, [2] p. : il.; 24 cm. 0,40 r. – [Basarabiana-10]
Rotaru, Filip Situaţia, istoricul şi planul pentru Ameliorarea porumbului în Basarabia : referat prezentat la Congresul Camerilor de Agricultură din Basarabia, 19-21 oct. 1932, Chișinău / Filip Rotaru. – Ch. : Tipogr. Băncii Centrale Cooperative, 1933. – 14 p. – 23 cm. 0,30 r. – [Basarabiana-11]
Nadă, Eug. D. Geografia Judeţului Cahul : pentru cl. 2-a primară : Aprob. de Min. Instrucţiunii Publice în 1936 / Eug. O. Nadă, Nic. Ceauşanu. – Ed. 1. – Ch. : Cartea Românească, 1936. – 42 p. : il.; 24 cm. – (Text-atlas). 15 lei. – [Basarabiana-12]
Zorile : Rev. lunară a Soc. de lectură „Ion Heliade Rădulescu” de pe lângă Liceul „Ştefan cel Mare” din Tighina. – Tighina : Tipogr. B. Abelman, 1933. – 24 cm. Anul 1 : Nr 3-4 (Mart.-apr.). – 1933. – 20, [2] p. – 6 lei. – [Basarabiana-13]
Oftica se lecuieşte şi poate fi ocolită sau înlăturată din capul locului / Liga Naţ. Contra Tuberculozei. – Ch. : Red. și Administraţia Chişinău, [1923]. – 61 p. : fig.; 24 cm. 1,50 r. – [Basarabiana-14]
Craiu nou : Rev. Lunară a Liceului militar „Regele Ferdinand I” : Număr închinat aniversării Unirii Basarabiei. – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1934. – 24 cm. Anul I : Nr 3. – 1934. – 39, [1] p. : il. – 10 lei. – [Basarabiana-15]
Mihailovici, Paul (Preot) Satul Nişcani (jud. Lăpuşna) după documente şi tradiţii : Extras din „Bul. Inst. Social Român din Basarabia”, Vol. 1, 1937 / Preot Paul Mihailovici. – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1937. – 37, [2] p. : il.; 22 cm. – An. : 3 p. [Basarabiana-16]
Catalogul diapozitivelor pregătite în Atelierul Societăţii Cooperative „Economia”, Tighina : Expoziţia Bucureşti, 1928. – Tighina : Tipogr. „Postan”, 1928. – 22 p. – 22 cm. 1 r. – [Basarabiana-17]
Отчеты, доклады, смѣты, раскладки Сороксой Уѣздной Земской Управы и постановленiя XXXII учереднаго уѣзднаге земскаго собранiя : Созыва 1901 года / Сорокское земство. – Ямполь : Тип. Т. И. Балицкаго, 1902. – 265 p. : tab.; 22 cm. 0,60 r. – [Basarabiana-18]
Труды Бессарабскаго общества естествоиспытателей и любителей естествознанiя / Ред. Э. Э. Миллер. – Кишиневъ : Типо-Литогр. Ф. П. Кашевскаго, 1907. – 24 cm. Томъ 1 : ч. 2-я : 1905/6-1906/7 годы. – 1907. – 175 p. – 1 r. – [Basarabiana-19]