Publicaţii

Bibliografia Naţională

 • Colecţia „Basarabiana”
 • Cronica Presei RSSM  [ISSN 0201-6761]
 • Bibliografia Naţională a Moldovei [ISSN 1857-0550] [E-ISSN 1857-3266]
 • Bibliografia Naţională a Moldovei. Seriale [ISSN 1857-0577] [E-ISSN 2537-6357] 
 • Camera Naţională a Cărţii : Program de activitate
 • Camera Naţională a Cărţii : Raport anual
 • Camera Naţională a Cărţii în imagini
 • Cărţile Moldovei 1986-1990, 1991-2000
 • CNC : 60 de ani de la fondare
 • Metodologie de implementare a GOST-ului 7.1.2003 „Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления = Înregistrare bibliografică. Descrierea bibliografică: Cerințe și reguli generale de alcătuire” / Valentina Chitoroagă
 • Publicaţiile Moldovei [ISSN 1857-2499]
 • Registrul publicaţiilor înregistrate în Registrul de Stat şi depozitate în Arhiva Depozitului Legal
 • Revista Camerei Naţionale a Cărţii [ISSN 1857-4750]