Index Translationum

Resursele bibliografice, create la nivel local, naţional ori internaţional, constituie fundamente
importante pentru procesul de informare, documentare, cunoaştere. Acestea pot fi universale ori
tematice, pot reflecta fluxul documentar în funcţie de genul acestora, limba ori locul editării etc.
Index Translationum” reprezintă repertoriul bibliografic internațional al cărţilor traduse, iniţiat în
anul 1932 sub egida UNESCO.
Baza internaţională de date „Index Translationum” constituie un suport esenţial pentru procesul
de informare şi cercetare. Fiind destinată cercetătorilor, traducătorilor, editorilor, bibliotecarilor şi
altor categorii de utilizatori, aceasta oferă posibilitatea selectării informaţiei privind lucrările
traduse, în funcţie de diferite criterii: numele autorului ori a traducătorului, ţara de origine, limba
lucrării originale etc.
„Index Translationum” oferă răspuns şi la întrebări de conţinut factografic: A fost efectuată
traducerea operei autorului concret? În care limbă şi de către cine a fost efectuată traducerea? Unde
a fost editată traducerea? Index Translationum oferă şi posibilitatea efectuării/vizualizării
rezultatelor contabilizărilor statistice, gen top-uri: Care este cel mai „tradus” autor? Care este ţara cu
cele mai multe traduceri editate? Care este cea mai „tradusă ” lucrare? şi altele.
„Index Translationum”, instrument valoros pentru regăsirea operelor traduse, include peste
2.500.000 de înregistrări bibliografice asupra lucrărilor traduse şi editate în 150 de ţări,
reprezentând diverse domenii: agricultură, arhitectură, drept, economie, educaţie, management,
medicină, literatură etc. Sunt reflectate circa 500 000 nume de autori clasici și contemporani, 1 100
limbi în care sunt traduse lucrările. Anual baza de date este înnoită cu circa 100 000 de înregistrări.
Baza de date nu reflectă informaţia privind traducerile contribuţiilor din culegeri, publicaţii
periodice şi continue, brevetelor, broşurilor.
Fiecare înregistrare bibliografică include numele autorului, alcătuitorului, titlul lucrării traduse,
numele traducătorului, anul publicării, numărul de pagini, limba originală și de multe ori, titlul
original, fiind ordonate conform principalelor clase ale sistemului Clasificarea Zecimală Universală
(CZU).
E de reţinut că toate înregistrările bibliografice sunt prezentate în „Index Translationum” prin
caractere latine, indiferent de caracterele originale ale lucrărilor. În acest scop sunt aplicate
standardele internaţionale de transliteraţie.
Repertoriul bibliografic internaţional „Index Translationum” oferă avantaje utilizatorilor,
asigurând selectarea operativă şi multi-aspectuală a informaţiei asupra traducerilor editate în diferite
ţări, în final sprijinind munca cercetătorilor şi a altor categorii interesate.

Republica Moldova este inclusă în repertoriul bibliografic internaţional „Index Translationum”
din anul 1995.
Conform deciziei din 2 februarie 1995 a Departamentului Edituri, Poligrafie şi Comerţul cu
Cărţi din Republica Moldova, responsabilitatea privind colectarea şi transmiterea informaţiei asupra
traducerilor editate în Republica Moldova revine Camerei Naţionale a Cărţii. Anual Camera
Naţională a Cărţii transmite secţiunii Index Translationum din cadrul UNESCO informaţia
corespunzătoare, care este inclusă în baza internaţională de date.
Camera Naţională a Cărţii este unicul deţinător al ediţiilor anuale „Index Translationum” în
format electronic pe CD-Rom ( 1995-2005).
Identificarea şi controlul bibliografic al lucrărilor traduse şi editate în Republica Moldova,
aparţine în exclusivitate Camerei Naţionale a Cărţii.