Despre noi

Conform Schemei UNESCO pentru biblioteci, Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova îndeplineşte funcţia de Agenţie Bibliografică Naţională.
Ca instituţie de stat Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova a fost fondată conform Hotărârii Sovietului Miniştrilor al RSSM nr. 350 din 17 martie 1950 şi a dispoziţiei Sovietului Miniştrilor al RSSM nr. 430 din 30.05.1957.
În dependenţă de schimbările în societate şi în lume, Camera Naţională a Cărţii şi-a diversificat funcţiile şi atribuţiile.
Camera Naţională a Cărţii este centrul statisticii producţiei editoriale naţionale, Arhivă a Depozitului Legal (fond intangibil, anii 1924-prezent), fondul căreia constituie circa 1 mln. unităţi de păstrare. În baza exemplarului legal Camera Naţională a Cărţii editează „Bibliografia Naţională a Moldovei”; repertoriul bibliografic naţional („Cărţile Moldovei, 1924-…”, ultimul cuprinzând anii 1986-1990), buletinul „Statistica producţiei editoriale”. Volumul total al producţiei editoriale alcătuieşte peste 120 coli editoriale pe an.
Acoperind şi funcţia de agenţie Naţională ISBN (International Standard Book Number), Camera Naţională a Cărţii prezintă anual raportul referitor la ISBN-urile atribuite cărţilor scoase pe teritoriul Republicii Moldova Agenţiei Internaţionale ISBN (Berlin).
Fiind membru a secţiei Index Translationum pe lângă UNESCO, anual prezintă acesteia informaţia despre publicaţiile traduse şi apărute la noi.
Camera Naţională a Cărţii acoperă şi atribuţiile Centrului Naţional ISSN (International Serial Standard Number).
Activitatea şi valorile Camerei Naţionale a Cărţii au dat substanţă şi ţinută, de-a lungul anilor, multor savanţi şi specialişti din republică, constituind contribuţii de seamă la dezvoltarea teoriei şi practicii bibliografiei şi biblioteconomiei naţionale, a economiei, istoriei şi culturii naţionale.
Prin dimensiunile şi valoarea colecţiilor de publicaţii, prin complexitatea activităţilor pe care le desfăşoară Camera Naţională a Cărţii ocupă un loc meritabil în sistemul instituţiilor informaţional-bibliologice din Republica Moldova.
Astăzi Camera Naţională a Cărţii (CNC) reprezintă factorul cel mai important în procesul de organizare şi transmitere a informaţiei în societate, cel mai valoros produs. CNC este totodată parte integrantă a procesului de informare şi documentare a societăţii noastre, participând în mod direct şi hotărâtor la creşterea acestui proces.
CNC acoperă un şir de funcţii de importanţă vitală pentru republică:
•    Arhiva Naţională a Depozitului Legal;
•    centrul statistic al producţiei editoriale naţionale;
•    controlul bibliografic naţional, agenţie bibliografică naţională;
•    centrul naţional de catalogare şi clasificare (CIP);
•    agenţie naţională ISBN, ISMN, ISSN;
•    membru naţional al Centrului Index Translationum de pe lângă UNESCO;
•    ţinerea la zi a recepţionării depozitului legal şi distribuirea lui beneficiarilor de depozit legal.
Caracterul universal al activităţii CNC demonstrează atribuţiile multilaterale îndreptate nu numai la păstrarea patrimoniului naţional şi asigurarea societăţii cu informaţii bibliografice, dar şi exercitarea funcţiilor de stat în domeniul producţiei editoriale şi schimbul internaţional al informaţiei.
Dimensiunea calitativă şi cantitativă a CNC care o circumscrie în şirul instituţiilor de profil reprezentative în plan mondial este redată şi prin editarea bibliografiei naţionale curente şi retrospective, asigurarea documentării în domeniul culturii.
Fiind membru a patru organisme internaţionale: Agenţie Internaţională ISBN (Numărul Internaţional Standardizat al Cărţii) ISMN (Numărul Internaţional Standardizat pentru Muzică, Berlin) ISSN (Numărul Internaţional Standardizat al Periodicelor, Paris), Index Translationum (secţia traduceri pe lângă UNESCO), Secţia Statistică editorială pe lângă UNESCO, Camera Naţională a Cărţii este unica instituţie din republică care acoperă funcţional şi organizatoric aceste atribuţii. Toate acestea determină CNC ca o instituţie specifică, unicat.