ROAD – Directoriul accesului liber la resursele academice

Centrul Internaţional ISSN a lansat Directoriul accesului liber la resursele academice – ROAD. Baza de date a editorilor de publicaţii seriale din Republica Moldova este parte componentă a acestuia.

ROAD oferă un acces liber la un subset al Registrului ISSN (1,7 milioane de înregistrări bibliografice, disponibile prin abonament). Acest subgrup cuprinde înregistrările bibliografice care descriu resurse științifice în acces liber, cărora li s-a acordat ISSN: reviste, lucrări ale conferințelor și arhive academice.

Înregistrările bibliografice sunt completate, atunci când este cazul, de metadate despre acoperirea resurselor de indexare, abstractizare, baze de date de citare, registre și indicatorii jurnal.

ROAD serveşte patru obiective majore:

  • pentru a oferi un punct unic de acces la diferite tipuri de resurse științifice on-line publicate în întreaga lume și disponibile în mod liber.
  • să furnizeze informații cu privire la calitatea și proeminența de resurse Open Acces, sau cel puțin criteriile pe care le îndeplinesc, prin indicarea de servicii sau indicatori de jurnal acoperă.
  • odată cu dezvoltarea acoperirii ROAD, pentru a se obține o imagine de ansamblu a accesului liber la producția științifică la nivel mondial (în scopuri de statistică, de exemplu).
  • pentru a demonstra noi modalități de utilizare a ISSN pentru compilarea informațiilor din diverse surse.