Сu privire la situaţia epidemiologică

În contextul situaţiei epidemiologice, Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova (CNCRM) limitează accesul la sediul CNCRM, inclusiv activitatea de înregistrare a editorilor noi, până la sfârşitul lunii martie 2020. Toate celelalte activităţi, care nu presupun prezenţa fizică la sediul Vezi …

Atestarea cadrelor bibliotecare 2019

Books In Print, Aprilie 2019

Stratulat, Alexei. Butucenenii – eroi ai celui de-al doilea război mondial = Бутучанцы – герои второй мировой войны : [în vol.] / Alexei Stratulat, Oleg Stratulat. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Arva-Color”) – . – ISBN 978-9975-127-61-5. Vol. Vezi …

Ziua Internaţională a Cărţii – Ziua Bibliotecarului

Suntem şi mai apropape de tine…

Camera Naţională a Cărţii devine şi mai aproape de partenerii şi beneficiarii săi. Acum ne puteţi contacta la număr Moldcell 076 066 453 şi la număr Orange 069 555 435

Books In Print, Martie 2019

Dandara, Liliana. Drept civil : Contracte civile speciale : Note de curs / Dandara Liliana, Revenco Valentina ; Univ. Cooperatist Comercială din Moldova. – Chişinău : UCCM, 2019. – 184 p. Referinţe bibliogr.: p. 181-183. – 50 ex. ISBN 978-9975-81-050-0. Vezi …

Books In Print, Februarie 2019

    Hajder, Mariana. Restul e tăcere… / Mariana Hajder ; cop.: Mariana Hajder, Iana Hajder. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 104 p. 100 ex. ISBN 978-9975-72-309-1. 821.135.1(478)-94 H 16         Fişe disciplinare Vezi …

  Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a numit-o pe Renata Cozonac în funcția de director general al Camerei Naţionale a Cărţii din Republica Moldova. La învestirea în funcţie (7 martie 2019) a participat dl Andrei Chistol, Secretar de Stat al Vezi …

Sincere felicitari de 8 Martie!

Books In Print, Ianuarie 2019

  Educaţie timpurie: dezvoltări curriculare : Monografie / Veronica Clichici, Zinaida Stanciuc, Cristina Straistari-Lungu [et al.] ; coord. şt.: Lilia Pogolşa ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. a Rep. Moldova, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : ISE, 2019 Vezi …