Cărţi în curs de apariţie, Septembrie 2020

Poştarencu, Dinu.

Harta Moldovei a lui Dimitrie Cantemir / Dinu Poştarencu. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Lexon-Prim”). – 16 p. : h., fot.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3435-6-5.

94(478)

P 87

Canţîru, Ion.

Educaţie plastică : manual pentru clasa a 3-a / Ion Canţîru, Alexandru Vatavu, Olga Carauş ; comisia de evaluare: Daniela Cotoviţcaia [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 56 p. : fig. color.

Proprietate a Min. Educației, Culturii și Cercet. – 38116 ex.

ISBN 978-9975-0-0401-5.

73/76(075.2)

C 19

Познание мира : Curriculum naţional : Clasa a 5-a : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Anatol Gremalschi ; grupul de lucru: Stela Gînju (coordonator) [et al.] ; traducere: Stela Gînju, Larisa Şveţ. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 40 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 40 (19 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-3440-3-6.

373.5.091:502(073)

П 474

Физика : Curriculum naţional : Clasele 6-9 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Anatol Gremalschi ; grupul de lucru: Viorel Bocancea (coordonator) [et al.] ; traducere: Viorel Bocancea. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 116 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 114-115 (28 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-3440-4-3.

373.4.016:53(073) 

Ф 503

Физика. Астрономия : Curriculum naţional : Clasele 10-12 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Anatol Gremalschi ; grupul de lucru: Viorel Bocancea (coordonator) [et al.] ; traducere: Olga Machevnina. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 152 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 151-152 (28 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-3440-5-0.

373.5.091:[53+52](073) 

Ф 503

Sîrbu, Uliana.

Drept privat roman : Principalele consideraţii teoretice şi aplicaţii practice / Sîrbu Uliana. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 152 p. : fig. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 57 (21 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-448-2.

347(37)(075.8)

S 60

Véracité-Ktn.

Le système / Véracité-Ktn. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 107 p.

Referinţe bibliogr.: p. 100 şi în subsol.

ISBN 978-9975-153-64-5.

27-29

V-50

Nzemba, Serge Stéphane S.

Pourquoi les epreuves dans nos vies? / Serge Stéphane S. Nzemba. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 44 p.

ISBN 978-9975-153-65-2.

27-29

N 99

Adyel, Karim.

La singularite du tennis dans le sport et la societe entre amateurisme et professionnalisme : (Analyse historique, sociologique et juridique) / Karim Adyel. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 78 p.

Referinţe bibliogr.: 73-76 şi în subsol.

ISBN 978-9975-153-66-9.

796.342(44)(091)

A 23
                 

Krastev, Dragomir.

Eu justice and internal affairs agencies / Dragomir Krastev. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 143 p.

Referinţe bibliogr.: 138-143.

ISBN 978-9975-153-67-6.

341.1:061.1EU

К 81

Neba, Busi Ernest.

Agency as a correlate of the self-development of adolescents in Cameroon Universities / Busi Ernest Neba. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 142 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 123-133.

ISBN 978-9975-153-68-3.

378.4(766):303.424

N 31

Adiba, Benahmed Djilali.

Spiruline comme marqueur de dépollution des effluents industriels / Benahmed Djilali Adiba ; co-auteurs: Allaf Karim, Besombes Colette. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 84 p. : fig. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 78-84.

ISBN 978-9975-153-69-0.

582.232.2+639.64

A 17

Labic-Lungu, Adelina.

Seminţe de Cer / Adelina Labic-Lungu ; prefaţă de Claudia Partole ; ilustraţii de Galina Vieru. – [Chişinău] : Epigraf, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 80 p. : il. color.

1000 ex.

ISBN 978-9975-60-373-7.

821.135.1(478)-34-93

L 12

Консервативное земледелие : Учебник для сельскохозяйственных производителей и их инструкторов / Борис Боинчан, Леонид Волощук, Михаил Рурак [и др.] ; координатор: Юрие Хурмузаки ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 216 p. : fig., fot., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 209-214. – Изд. при фин. поддержке Междунар. фонда с.-х. развития (IFAD). – 200 ex.

ISBN 978-9975-56-782-4.

631(075)

К 650

„Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători”, conferinţă ştiinţifică internațională studenţească (4 ; 2020, Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internațională studenţească „Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători”, Ediția a 4-a, 12-13 martie 2020 : Culegere de articole ştiinţifice / comitetul ştiinţific: Grigoroi Lilia (copreşedinte) [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2020. – 317 p. : fig. color, tab.

Disponibil : se va indica URL de către editor.

Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Univ. „Ștefan cel Mare”, Suceava, România, Univ. de Stat, Poloțk, Republica Belarus [et al.]. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.

ISBN 978-9975-75-981-6.

657:378(082)=135.1=111=161.1

P 95

Taina amintirilor / alcătuitor: Elena Belinschi ; design şi concepţia grafică: Alexandr Ţaulean [et al.] ; coperta: Alexandr Ţaulean. – Bălţi : Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu”, 2020 (Tipografia din Bălţi). – 124 p. : fot.

60 ex.

ISBN 978-9975-3309-6-1.

821.135.1(478)-82

T 11

Taylor, Kenneth N.

Prima mea Biblie în Imagini = My First Bible in Pictures / Kenneth N. Taylor ; ilustraţii de Richard şi Frances Hook ; Mission Eurasia. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Monarh”). – 256 p. : il. color.

Tit. orig.: My First Bible in Pictures. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – 10000 ex.

ISBN 978-9975-3230-9-3.

087.5:27-23=135.1=111

T 11

20 de exploratori faimoşi care au schimbat lumea / texte de Gabriella Santini ; traducere din engleză: Medeea Neguţescu ; ilustraţii de Gioavanni Abeille [et al.]. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Imprimat în China). – 88 p. : il. color. – (Istorii extraordinare, ISBN 978-9975-0-0249-3).

Tit. orig.: 20 Extraordinary Explorers who Changed the World. – Bibliogr.: p. 87. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0402-2.

087.5:929

D 67

Урсу, Людмила.

Математика : 4 класс : Учебник / Людмила Урсу, Илие Лупу, Юлия Ясински ; traducere în limba română: Ludmila Ursu, Tatiana Rusu ; comisia de evaluare: Liliana Saranciuc-Gordea [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – [Кишинэу] : Prut Internaţional, 2020 (Imprimat în Ucraina). – 136 p. : fig. color.

Proprietate a Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-491-7.

51(075.2)

У 727

Ursu, Ludmila.

Matematică : Manual pentru clasa a 4-a / Ludmila Ursu, Ilie Lupu, Iulia Iasinschi ; comisia de evaluare: Liliana Saranciuc-Gordea [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2020 (Imprimat în Ucraina). – 136 p. : fig. color.

Proprietate a Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-492-4.

51(075.2)

U 85

Postu, Sofia.

Gânduri printre rânduri / Sofia Postu, Amit Moldovenescu ; copertă: Liubovi Ciobanu ; Societatea Ştiinţifică „Omul şi Universul”. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 68 p. : fot.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-485-2.

821.135.1(478)-1

P 87

Roşca, Tudor.

Ţară de dor, patimi şi voie bună / Tudor Roşca. – Chişinău : Ancestrala, 2020 („Tipografia Reclama”). – 416 p. : fot.

300 ex.

ISBN 978-9975-3419-4-3.

821.135.1(478)-1  

R 74

Luchianenco, Lilia.

Poveşti terapeutice : ABC-ul dezvoltării psihosociale / Lilia Luchianenco ; consultant ştiinţific: Aurelia Racu ; ilustrator: Mihaela Lungu. – Chişinău : Luch-Education, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – ISBN 978-9975-3234-9-9.

Vol. 1. – 2020. – 44 p. : il. color. – Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 44 (15 tit.). – 500 ex. – ISBN 978-9975-3204-8-1.

373.2:821-93

L 86                                          

Luchianenco, Lilia.

Poveşti terapeutice : ABC-ul dezvoltării psihosociale / Lilia Luchianenco ; consultant ştiinţific: Aurelia Racu ; ilustrator: Mihaela Lungu. – Chişinău : Luch-Education, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – ISBN 978-9975-3234-9-9.

Vol. 2. – 2020. – 40 p. : il. color. –  Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 44 (15 tit.). – 500 ex. – ISBN 978-9975-3186-9-3.

373.2:821-93

L 86

Luchianenco, Lilia.

Alfabetizare prin joc  / Lilia Luchianenco ; consultant ştiinţific: Aurelia Racu. – Ed. a 9-a. – Chişinău : Luch-Education, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 44 p. : il. color.

Bibliogr.: p. 44 (15 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-3212-9-7.

373.2.016

L 86

Батаева, Ольга.

„Встретиться с Вами нам здесь суждено” : Пушкинский песенный цикл / Ольга Батаева, Анжела Арсений. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Primex-Com”). – 48 p. : fot., n. muz.

200 ex.

ISBN 978-9975-3347-5-4.

ISMN 979-0-3480-0423-5.

821.161.1(478)-1+783.3

Б 280

История румын и всеобщая история : Curriculum naţional : Clasele 5-9 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Rodica Neaga ; grupul de lucru: Rodica Neaga (coordonator) [et al.] ; traducere: Galina Gumen, Ludmila Gurscaia. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 132 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 130-132 (72 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-3440-6-7.

373.5.091:[94(=135.1)+94(100)](073)

И 907

Ciobanu, Liuba.

O frunză în zbucium : Roman. [Poezii] / Liuba Ciobanu.  – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 184 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-72-486-9.

821.135.1(478)-8

C 52

Rozalia : Carte de colorat. – Chişinău : Prut Internaţional, 2020 (Imprimat în Ucraina). – [14] p. : il. – (Zânele florilor, ISBN 978-9975-54-493-1).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-494-8.

087.5

R 87

Crina : Carte de colorat. – Chişinău : Prut Internaţional, 2020 (Imprimat în Ucraina). – [14] p. : il. – (Zânele florilor, ISBN 978-9975-54-493-1).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-495-5.

087.5

C 86

Margareta : Carte de colorat. – Chişinău : Prut Internaţional, 2020 (Imprimat în Ucraina). – [14] p. : il. – (Zânele florilor, ISBN 978-9975-54-493-1).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-496-2.

087.5

M 36

Violeta : Carte de colorat. – Chişinău : Prut Internaţional, 2020 (Imprimat în Ucraina). – [14] p. : il. – (Zânele florilor, ISBN 978-9975-54-493-1).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-497-9.

087.5

V-65

Steluţa : Carte de colorat. – Chişinău : Prut Internaţional, 2020 (Imprimat în Ucraina). – [14] p. : il. – (Zânele florilor, ISBN 978-9975-54-493-1).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-498-6.

087.5

S 81

Dalia : Carte de colorat. – Chişinău : Prut Internaţional, 2020 (Imprimat în Ucraina). – [14] p. : il. – (Zânele florilor, ISBN 978-9975-54-493-1).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-499-3.

087.5

D 12

Antologie : Lecturi literare : clasa 1-a / colecţie realizată şi adaptată de Nina Mîndru. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 88 p. : il.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3440-7-4.

811.135.1:821-93

A 62

Подлесная, Марина Владимировна.

Вячеслав Игнатенко / Маринa Подлесная ;рисунки: В. Игнатенко – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Protipar Service”). – 82 p. : fot., reprod., reprod. color. – (Серия: Художники Молдовы – А. С. Пушкину к 200-летию приезда Поэта в Кишинёв, ISBN 978-9975-3448-2-1).

Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – При поддержке кишин. Дома-музея „А. С. Пушкина”. – 20 ex.

ISBN 978-9975-3448-3-8.

75.071.1:821.161.1.09

П 442

Технологии обеспечения информационной безопасности : Учебник для ВУЗов / Рытов М. Ю., Горлов А. П., Гулак М. Л. [и др.] ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования „Брянский государственный технический университет”, Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, Рыбницкий филиал ПГУ. – Рыбница : ПГУ ; Брянск : Б. и., 2020 (Tipogr. „Tesline”) – . – ISBN 978-9975-3373-5-9.

Том 2 : Техническая защита информации. – 2020. – 217 p. : fig., tab. – Referințe bibliogr.: p. 213-216 (35 tit.). – 100 ex. – ISBN 978-9975-3317-9-1.

004.056(075)

Т 384

Технологии обеспечения информационной безопасности : Учебник для ВУЗов / Рытов М. Ю., Шкаберин В. А., Шпичак С. А. [и др.] ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования „Брянский государственный технический университет”, Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, Рыбницкий филиал ПГУ. – Рыбница : ПГУ ; Брянск : Б. и., 2020 (Tipogr. „Tesline”) – . – ISBN 978-9975-3373-5-9.

Том 3 : Информационная безопасность автоматизированных систем. – 2020. – 151 p. : fig., tab. – Referințe bibliogr.: p. 144-150 (80 tit.). – 100 ex. – ISBN 978-9975-3247-9-3.

004.056(075)

Т 384

Almanah politic / Compania de Promovare şi Consultanţă „Poliexpert” SRL, „Tribuna Politică” SRL ; director: Igor Volniţchi. – [Chişinău] : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-4212-3-2.

Ediţie specială : Pavel Filip, Prim-Ministrul Republicii Moldova : 20 ianuarie 2016 – 14 iunie 2019. – 2020. – 268 p. : fot. color. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-151-49-8.

323(478)(059)

A 43                                                   

„Creativitate în jurnalism”, conferinţă ştiinţifică naţională (2020 ; Chişinău). Creativitate în jurnalism : Conferinţa ştiinţifică naţională, 12 februarie 2020, Chișinău / coordonator: Mihai Lescu. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 97 p. : fig.

Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. Jurnalism și Ştiințe ale Comunicării, Dep. Teoria și Practica Jurnalismului. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-152-31-0.

070:378(082)

C 85

Grosu, Dumitru.

Satul Şuri: file de istorie / Dumitru Grosu. – Chişinău : Universul, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 432 p. : facs., tab., fot., fot. color.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-47-184-8.

94(478-22)

G 88

Prisăcaru, Viorel.

Epidemiologie generală. Bazele medicinei prin dovezi : Manual / Viorel Prisăcaru ; Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra Epidemiologie. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 235 p. : fig., fot., tab.

Bibliogr.: p. 463-466 (49 tit.). – 1000 ex.

ISBN 978-9975-151-50-4.

616.9-036.22(075.8)

P 92

Biologie : Clasa a 7-a : Caiet de probe de evaluare sumativă şi formativă / Mariana Goraș, Stela Arhip, Galina Graur, Svetlana Grigoreanu. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 68 p. : fig. color, tab.

3000 ex.

ISBN 978-9975-3440-8-1.

57(079)

B 53

„Interuniversitaria”, conferinţă ştiinţifică a studenţilor (16 ; 2020 ; Bălţi). Interuniversitaria : Materialele Conferinţei Ştiinţifice a Studenţilor, Ediţia a 16-a, 08 octombrie 2020 / comitetul ştiințific: Natalia Gaşiţoi (preşedinte) [et al.] ; colegiul de redacție: Liubovi Razmeriţa [et al.]. – Bălţi : US „Alecu Russo”, 2020. – 332 p. : diagr., fig., tab.

Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova, Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 70 ex.

ISBN 978-9975-50-248-1.

082:378=00

I-58

Cojocaru, Violeta.

Drept internaţional privat : Caiet de seminar / Violeta Cojocaru, Valeriu Babără, Igor Şeremet ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Departamentul Drept Internațional și European. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 137 p.

Referinţe bibliogr.: p. 122-136. – 50 ex.

ISBN 978-9975-152-32-7.

341.9(076)

C 61

Cojocaru, Violeta.

Drept internaţional privat : Note de curs (în scheme) / Violeta Cojocaru, Valeriu Babără, Igor Şeremet ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Departamentul Drept Internațional și European. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 155 p. : scheme color.

Referinţe bibliogr.: p. 141-154. – 50 ex.

ISBN 978-9975-152-33-4.

341.9(075.8)

C 61

Breahnă, Irina.

Le calcul des inférences directionnelles en roumain. Étude expérimentale : Monografie / Irina Breahnă ; Universitatea de Stat din Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 71 p. : tab.

Bibliogr.: p. 61-63 (45 tit.). – Referințe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-152-34-1.

811’25:811.135.1

B 82

Mocanu, Viorica.

Psihologia vârstelor : Suport de curs pentru studenți : (Ciclul I, licență, pentru alte programe de studii) / Viorica Mocanu, Ana Tarnovschi, Cristina Dolinschi ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială Departamentul Psihologie. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 159 p.

Bibliogr.: p. 157-158 (37 tit.). – Referințe bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.

ISBN 978-9975-152-35-8.

159.922.6(075.8)

M 84

Limba şi literatura română : Curriculum naţional : Clasele 10-12 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare : Pentru instituţiile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Ion Guţu ; grupul de lucru: Alexandra Barbăneagră (coordonator) [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 124 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 122-124 (65 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-3440-9-8.

373.5.091:[811.135.1’243+821.135.1.09]073)

L 62

Limba şi literatura română : Curriculum naţional : Clasele 5-9 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare : Pentru instituţiile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Ion Guţu ; grupul de lucru: Alexandra Barbăneagră (coordonator) [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 148 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 145-148 (64 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-3441-0-4.

373.4.091:[811.135.1’243+821.135.1.09](073)

L 62

Ardelean, Grigore.

Publicitatea imobiliară : Curs universitar / Grigore Ardelean. – Chişinău : Cartea Militară, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 180 p.

Referinţe bibliogr.: p. 173-179, la sfârșitul cap. şi în subsol. – 250 ex.

ISBN 978-9975-3366-2-8.

347.23:659.1(075.8)                  

A 73

Cerga, Alexandru.

Bisericile Basarabiei : Dicţionar enciclopedic : [în vol.] / Alexandru Cerga ; referenţi-consultanţi: Demir Dragnev [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Lexon-Prim”) – . – ISBN 978-9975-4499-4-6.

Vol. 4 : H-O. – 2020. – 828 p. : fot. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex. – ISBN 978-9975-3435-7-2.

271.22(478)(03)

C 35

Călugăreanu, Irina.

Managementul proiectelor de infrastructură în cadrul parteneriatului public-privat din Republica Moldova: premisele dezvoltării şi evaluarea riscurilor / Irina Călugăreanu ; Academia de Studii Economice din Moldova. – Chişinău : ASEM, 2020. – 401 p. : fig. color, tab.

Bibliogr.: p. 364-375 (163 tit.). – Referințe bibliogr. în subsol. – În red. aut. – 50 ex.

ISBN 978-9975-75-982-3.

338.49:334(478)

C 15

Fonari, Victoria.

Jurnalul micului călător din Chişinău / Victoria Fonari ; pictori: Alexandru Jangă, Andreea Jangă. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 62 p. : des. color.

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-487-6.

821.135.1(478)-34-93

F 78

Gladun, Nicolae.

La un ceai cu chirurgul : Ghidul vieţii şi activităţii unui doctor : Memorii / Nicolae Gladun ; prefaţă: Tudor Palladi ; coperta: Marina Dimitriu. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 166 p. : fot., fot. color.

200 ex.

ISBN 978-9975-72-489-0.

617(092)

G 61

Moore-Mallinos, Jennifer.

O gamă întreagă de valori : 44 de valori care să te îndrume în viaţă. Care sunt valorile tale? / Jennifer Moore-Mallinos, Julia Seal ; traducere din engleză: Irina Chirica ; ilustraţii: Julia Seal. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Imprimat în Ucraina). – 97 p. : il. color.

Tit. orig.: A whole Bunch of Values. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0406-0.

087.5

M 88

DeMarco, Donald T.                                                                 

Coping with the Corona Virus: Dealing with an Existential Dilemma / Donald T. DeMarco. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 91 p.

ISBN 978-9975-153-70-6.

578.834.1:619.-036.22

D 29

Sconfitti, Gabriella.

Fruit de la passion : L’histoire de ta ma naissance / Sconfitti Gabriella. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 118 p.

ISBN 978-9975-153-71-3.

821.133.1-3

S 38

Kapange, Isabel.

Les 24 prières du livre des Psaumes pour la délivrance et l’exorcisme des malades / Isabel Kapange, Papa Kapange. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 98 p. : fig.

ISBN 978-9975-153-72-0.

27-29

K 21

Florin, Jean-Claude.

Christ est ma vie : (la vie chrétienne, c’est la présence du Christ) / Jean-Claude Florin. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 450 p. : tab.

ISBN 978-9975-153-73-7.

27-29

F 69

Rousseau, Jean.

 A mes guides bien-aimes : Autobiographie Reconnaissante / Jean Rousseau. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 217 p.

ISBN 978-9975-153-74-4.

821.133.1(71)-94

R 85

Collins, John N.

Dismantling the Servant Paradigm and Recovering The Forgotten Heritage of Early Christian Ministry / John N. Collins. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 239 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 189-197 şi în subsol.

ISBN 978-9975-153-75-1.

27-29

C 62

Adjoumani, Kouamé Daté Théophile.

Impact social des entreprises du portefeuille – cas de la CIE / Kouamé Daté Théophile Adjoumani. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 105 p. : fig., fot., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 91-93 (43 tit.).

ISBN 978-9975-153-76-8.

334:620.91

A 21

Maurice, Melle Ekane.

Primate ecology / Melle Ekane Maurice. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 85 p. : fig., tab. color.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.

ISBN 978-9975-153-31-7.

502.74:591.5

M 49

Kossoumna Liba’a, Natali.

Les salauds (Recueil de poèmes) / Natali Kossoumna Liba’a. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 141 p.

ISBN 978-9975-153-77-5.

821.133.1(671.1)-8

K 75

Assongwa, Pascal.

La bonne nouvelle de la venue du royaume de Dieu sur la terre : Est enfin arrivée pour ceux qui l’attendent impatiemment „Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux” / Pascal Assongwa. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 75 p. : tab.

ISBN 978-9975-153-78-2.

27-29

A 89

Wery, Pascal.

Les Enseignements de l’Ange / Pascal Wery. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand) – . – ISBN 978-9975-153-00-3.

Tome 4 : Le Livre de la trinité humaine. – 2020. – 593 p. – ISBN 978-9975-153-79-9.

27-29

W 57

Bissaya, Roger.

A La Decouverte De La Sainte Bible – 1ère Série / Roger Bissaya. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 89 p. : il.

ISBN 978-9975-153-80-5.

27-29

B 53

Otiang’a, Ruth Atieno.  

Information communication technology preparedness : Integration in Education and Stakeholders’ perceptions on Chemistry performance among Public Secondary Schools in Kisumu County, Kenya / Ruth Atieno Otiang’a. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 188 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 134-155.

ISBN 978-9975-153-81-2.

37.091:004(676.2)

O-89

Coquillon, Solène.

Le soundpainting et ses applications pédagogiques à l’école primaire / Solène Coquillon. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 87 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 52-57 şi în subsol.

ISBN 978-9975-153-82-9.

373.3.091:78

C 80

Mbuluku Muzinga, William.

Résurgence des pratiques traditionnelles dans l’église africaine / William Mbuluku Muzinga. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 113 p.

Bibliogr.: p. 108-111. – Referințe bibliogr. în subsol.

ISBN 978-9975-153-83-6.

27(6)

M 11                                                                    

Пуйкэ-Василаке, Элиза.

Художественное воспитание : Учебник для 5 класса / Элиза Пуйкэ-Василаке, Зинаида Урсу ; traducere din limba română: Alex Dimitrov ; evaluatori: Daniela Cotoviţcaia [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării. – [Chişinău] : Litera, 2020 (Tipogr. „Rotografica”). – 80 p. : il., tab. color.

Proprietate a Min Educației, Culturii și Cercet. – 9500 ex.

ISBN 978-9975-74-942-8.

73/76(075.3)

П 881

Урсу, Зинаида.

Художественное воспитание : Учебник для 6 класса / Зинаида Урсу, Элиза Пуйкэ-Василаке ; traducere din limba română: Alex Dimitrov ; evaluatori: Daniela Cotoviţcaia [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării. – [Chişinău] : Litera, 2020 (Tipogr. „Rotografica”). – 80 p. : fig., fot.

Proprietate a Min Educației, Culturii și Cercet. – 9400 ex.

ISBN 978-9975-74-943-5.

73/76(075.3)

У-722

Stănescu, Nichita.

Tu ai un fel de paradis al tău / Nichita Stănescu ; selecţie şi prefaţă de Constantin Romulus Preda ; coperta: Georgeta Vrabie. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 324 p.

3000 ex.

ISBN 978-9975-3420-9-4.

821.135.1-1

S 77

Canțîru, Ion.

Educaţie plastică : manual pentru clasa a 4-a / Ion Canțîru,Alexandru Vatavu, Olga Carauș ; comisia de evaluare: Daniela Cotovițcaia (coordonator) [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 57 p. : il. color.

Proprietate a Min. Educației, Culturii și Cercet. – 38200 ex.

ISBN 978-9975-0-0407-7.

73/76(075.2)

C 19

Bogulean, Mihail.

Geometrie : Figuri şi corpuri geometrice : Desene şi Poezii educative / poezii: Mihail Bogulean, Victorina Nirones, Mihail Rodcencov ; desene, coperta: Mihail Bogulean. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Artpoligraf”). – 54 p. : des. color.

60 ex.

ISBN 978-9975-3389-9-8.

373.2:514

B 65

История румын и всеобщая : Учебник для 11 класса / Н. Кикуш, И. Шаров, И. Ожог [и др.] ; перевод: Валентина Младина [и др.] ; Министерство Образования, Культуры и Исследований Республики Молдова. – Кишинэу : Cartdidact, 2020. – 240 p. : il., h. color, tab.

Proprietate a Min Educației, Culturii și Cercet. – 6000 ex.

ISBN 978-9975-3412-7-1.

94(=135.1)+94(100)(075.3)

И 901

Мотрук-Сухацкая, Фаина.

Жизни кружева : Сборник стихов / Фаина Мотрук-Сухацкая. – [Bălţi] : S. n., 2020 (Tipografia din Bălţi). – 259 p.

50 ex.

ISBN 978-9975-3422-6-1.

821.161.1(478)-1

М 855

Mansiantima Miankenda, Alain-Fidèle.

AIMER… , comme si demain ne viendrait jamais : Une approche thérapeutique / Alain-Fidèle Mansiantima Miankenda. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 102 p.

Referinţe bibliogr.: p. 96 şi în subsol.

ISBN 978-9975-153-84-3.

177:[821.133.1.09+821.133.1-1]

M 30

Matadi, Blaise Lubuno.

L’étude en graphe des matrices topologique des réseaux électriques / Blaise Lubuno Matadi. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 74 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 70 şi în subsol.

ISBN 978-9975-153-85-0.

621.31

L 83

Muzalia, Jacques.

24 Principes pour comprendre la Bible / Jacques Muzalia. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 166 p. : tab.

Referinţe bibliogr. în subsol.

ISBN 978-9975-153-86-7.

27-29

M 99

Moubarak, Mohamed.

LUEURS / Mohamed Moubarak. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). –  48 p.

Referinţe bibliogr.: p. 44.

ISBN 978-9975-153-87-4.

821.133.1-1

M 92

Grand, Virginie.

La coopétition : coopération compétitive Une réussite en Santé = l’Institut du Thorax Curie-Montsouris / Virginie Grand. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). –  65 p. : fig. color.

Referinţe bibliogr.: p. 63-64 şi în subsol.

ISBN 978-9975-153-88-1.

005.95/.96:614.2

G 76

Botnaru, Victor.

Elemente de imunologie / Victor Botnaru, Victoria Brocovschii, Svetlana Cemîrtan, Diana Ţâmbală. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Balacron”). – 332 p. : fig., fot., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 327-328 (65 tit.). – Apare cu suportul Asoc. de Respirologie „VIAREMO”. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-66-704-3.

612-017+616-092

B 73

Vincenzi, Alessandro.

Găgăuzii. Turcii ortodocși din Republica Moldova = Gagauzlar. Moldova Respublikasının Ortodoks Türkleri = Gagauz. Orthodox Turks of the Republic of Moldova / Alessandro Vincenzi ; traducere în limba engleză: Adrian Ciubotaru ; traducere în limba găgăuză: Tudor Zanet. – [Chişinău] : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 112 p. : fot. color. – (C(art)ier / colecţie coordonată de Vitalie Coroban, ISBN 978-9975-79-947-8).

Tit., text paral.: lb. rom., engl., găgăuză. – 500 ex.

ISBN 978-9975-86-451-0.

908(478-29)(084.12)=135.1=111=512.165

V-62

Ciobanu, Liuba.

O frunză în zbucium : Roman / Liuba Ciobanu ; coperta: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 112 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-490-6.

821.135.1(478)-31

C 51

Ardelean, Grigore.

Drept civil : Drepturile reale. Teoria generală a obligaţiilor / Grigore Ardelean ; copertă: Ruslan Condrat. – Chişinău : Cartea Militară, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 460 p. : fig.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 250 ex.

ISBN 978-9975-3366-3-5.

347.2/.5

A 73

Şova, Coman.

Viaţa ca un poem / Coman Şova ; prefaţă de Mihai Cimpoi ; postfaţă de Nicolae Dabija. – [Chişinău] : Editura pentru Literatură şi Artă, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 294 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-3384-8-6.

821.135.1-1+821.135.1.09

Ş 71

Brooks-Dalton, Lily.

Bună dimineaţa, noapte! / Lily Brooks-Dalton ; traducere din limba engleză de Iulia Surugiu ; copertă: Georgeta Vrabie. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 374 p.

Tit. orig.: Good morning midnight. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-3324-8-4.

821.111-31

B 84

Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor : Anuar … / Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcătuitori: Anna Nagherneac [et al.] ; redactor responsabil: Elena Harconiţa ; redactor bibliografic: Lina Mihaluţa. – Bălţi : S. n., 2020. – (Bibliographia Universitas, ISBN 978-9975-50-154-5) – . – ISBN 978-9975-50-036-4.

… 2019. – 2020. – 132 p. – 20 ex. – ISBN 978-9975-50-249-8.

016:378.4(478-21)

C 69

Gremalschi, Anatol.

Etica și integritatea academică în învățământul general : Plățile informale în școli : Studiu sociologic / Anatol Gremalschi, Ion Jigău, Vasile Cantarji ; Fundația Soros-Moldova, Institutul de Politici Publice, Centrul de Investigații Sociologice și Marketing CBS-AXA. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Lexon-Prim”). – 68 p. : fig. color, tab.

Apare cu susţinerea financiară a Progr. de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Soc. Deschisă. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3435-8-9.

373.06:303.4

G 80

Bradu-Clătinici, Galina.

Lacrimi din dragoste şi dor / Galina Bradu-Clătinici. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 184 p. : fot., fot color.

300 ex.

ISBN 978-9975-3441-1-1.

821.135.1(478)-94

B 75

Ursu, Ludmila.

Matematică : Clasa 1-a : Teste de evaluare sumativă / Ludmila Ursu. – Ed. a 7-a, rev. şi compl. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 56 p. : fig., tab. – (Evaluare, ISBN 978-9975-54-237-1).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-500-6.

51(079) 

U 85

Ursu, Ludmila.

Matematică : Clasa a 2-a : Teste de evaluare sumativă / Ludmila Ursu. – Ed. a 7-a, rev. şi compl. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 64 p. : fig., tab. – (Evaluare, ISBN 978-9975-54-237-1).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-501-3.

51(079) 

U 85

Ursu, Ludmila.

Matematică : Clasa a 3-a : Teste de evaluare sumativă / Ludmila Ursu. – Ed. a 6-a, rev. şi compl. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 64 p. : fig., tab. – (Evaluare, ISBN 978-9975-54-237-1).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-502-0.

51(079) 

U 85

Урсу, Людмила.

Математика : 1 класс : Тесты для суммативного оценивания / Людмила Урсу. – 7-е изд., перераб. и доп. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 56 p. : fig., tab. – (Оценивание, ISBN 978 -9975-54-162-6).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-503-7.

51(079)

У-727  

Урсу, Людмила.

Математика : 2 класс : Тесты для суммативного оценивания / Людмила Урсу. – 7-е изд., перераб. и доп. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 64 p. : fig., tab. – (Оценивание, ISBN 978 -9975-54-162-6).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-504-4.

51(079)

У-727  

Урсу, Людмила.

Математика : 3 класс : Тесты для суммативного оценивания / Людмила Урсу. – 6-е изд., перераб. и доп. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 64 p. : fig., tab. – (Оценивание, ISBN 978 -9975-54-162-6).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-505-1.

51(079)

У-727  

Almanah politic / Compania de Promovare şi Consultanţă „Poliexpert” SRL, „Tribuna Politică” SRL ; director: Igor Volniţchi. – [Chişinău] : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-4212-3-2.

Ediţie specială : Andrei Năstase, Liderul Platformei Demnitate şi Adevăr. – 2020. – 256 p. : fot. color. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-151-51-1.

329(478)(059)

A 53

Duca, Maria.

Biologie : Procese şi sisteme vitale : Manual pentru clasa a 11-a:  Profil real. Profil umanist / Maria Duca, Lidia Dencicov-Cristea ; comisia de evaluare: Buruian Eugenia [et al.] ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. – Chişinău : Editerra Prim, 2020 (Tipografia Editurii „Universul”). – 156 p. : fig. color, tab.

Proprietate a Min. Educației, Culturii și Cercet. – 21065 ex.

ISBN 978-9975-4364-9-6.

57(075.3)

D 86

Chimerciuc, Nicolae.

Pregătirea de front în serviciul de pompieri : curs de lecții / Nicolae Chimerciuc ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Facultatea Protecţie, Pază şi Securitate, Catedra Protecție, Pază și Securitate. – Chişinău : USEFS, 2020. – 66 p. : fig., fot. color.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Referinţe bibliogr.: p. 63 (14 tit.).

ISBN 978-9975-131-87-2.

355.53/.58(075.8)

C 42

Chimerciuc, Nicolae.

Protecţia civilă și situațiile excepționale : (caracteristici, măsuri de protecție/prevenire și consecințele lor) / Nicolae Chimerciuc ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Medicină Sportivă. – Chişinău : USEFS, 2020. – 107 p. : fig. color, fot. color, tab.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Referinţe bibliogr.: p. 106-107 (31 tit.) şi în subsol.

ISBN 978-9975-131-88-9.

614.8+355.244.2(075)

C 42

Menezes, Wagner.

The Jurisdictionalization of International Law : The Access of Individuals to the Inter-American System of Human Rights / Wagner Menezes. – [Chișinău] : Eliva Press, 2020 (Print on demand). – 144 p.

Referinţe bibliogr.: p. 118-137 şi în subsol.

ISBN 978-9975-3417-8-3.

341.231.14

M 58

Пушкин, А. С.

„В стране, где я забыл тревоги лет…” : (А. С. Пушкин в Бессарабии: 21 сентября 1820 – 3 июля 1823 гг.) / А. С. Пушкин ; составитель: В. И. Гульчинский ; обложка: Стефания Вишневская. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Primex-Com”). – 393 p. : des.

Referinţe bibliogr. în note : p. 361-368. – Изд. при поддержке представительства Россотрудничества в Респ. Молдова. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3347-6-1.

821.161.1-8+821.161.1.09

П 913

Limba română în context medical : Suport de curs : (pentru studenţii Facultăţii de Medicină) / Chiriac Argentina, Trebeş Tatiana, Bâlici Nadejda [et al.] ; Ministerul Sănătăţii, Muncii si Protecției Sociale al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie, Catedra de limba română și terminologie medicală. – Chişinău : Medicina, 2020. – 175 p. : il., fot. color, tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 174-175 (56 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-82-179-7.

811.135.1’276.6:61(075.8)

L 62

National Bank of Moldova. Annual report … / National Bank of Moldova ; editor board: Elena Mămăligă [et al.] ; translator: Ina Şcerbaniuc. – Chişinău : Banca Naţională a Moldovei, 2020 – . – ISBN 978-9975-4353-2-1.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col. ; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader.

…2019. – 2020. – 172 p. – Disponibil: https://www.bnm.md/en/content/annual-report-2019. – ISBN 978-9975-3169-1-0.

336.711+338(478)(047)

N 26  

Tăutu, Inesa.

Primele calcule / Inesa Tăutu. – [Chişinău] : Dorinţa, 2020 (Tipogr. „Poligraf Design”). – 16 p. : des. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-3455-0-7.

373.2

T 28

Poezii pentru pici : din folclorul românesc. – [Chişinău] : Dorinţa, 2020 (Tipogr. „Poligraf Design”). – 17 p. : des. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-3455-1-4.

821.135.1-1-93

P 74

„Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului”, conferinţă ştiinţifică internaţională (2020 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională „Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului”, 8-9 octombrie 2020 / coordonare ştiinţifică: Igor Racu, Silvia Chicu. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 436 p. : fig. color, tab.

Antetit.: Univ. Ped. „Ion Creangă” din Chişinău, Faс. Psihologie și Psihoрedagogie Sрeс. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-449-9.

082:378=135.1=111=161.1

P 93

„Aportul mediului academic la consolidarea dialogului dintre Republica Moldova şi partenerii strategici în contextul crizelor regionale”, conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională (2017 ; Chişinău). Aportul mediului academic la consolidarea dialogului dintre Republica Moldova şi partenerii strategici în contextul crizelor regionale : Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională, 18 octombrie 2017 / fondator: Andrei Galben ; redactor-şef: Vitalie Gamurari ; colegiul de redacţie: Gheorghe Golubenco [et al.]. – Chişinău : ULIM, 2020. – 292 p. – (Symposia Professorum, ISBN 978-9975-124-64-5).

Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova (ULIM). – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3371-9-9.

34:378(082)=135.1=111=161.1

A 66

Ciobanu, Constantin Gh.

Retrospectivă poştal-filatelică : [în vol.] / Constantin Gh. Ciobanu, Maria Godorozea ; Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Asociaţia Filateliştilor, Maximafiliştilor şi Cartofiliştilor din Republica Moldova. – Chişinău : Cartdidact, 2020 – . – ISBN 978-9975-80-220-8.

Vol. 7 : Istoria mișcării filatelice din Moldova. – 2020. – 370 p. : fig., fot., fig., fot. color, tab. – Bibliogr.: p. 353-368. – Referințe bibliogr. în subsol. – 300 ex. – ISBN 978-9975-3412-8-8.

656.835(478)(091)

C 51

Curbet, Valentina.

English with Val & Kate : Nivelul A1 / Curbet Valentina, Stepaniuc Ecaterina. – 1-a ediţie. – [Chişinău] : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 151 p. : fig. color, fot. color, tab.

1000 ex.

ISBN 978-9975-151-52-8.

811.111(075)

C 95

Viciu, O.

Verse & / O. Viciu. – Chişinău ; München : S. n., 2020 (Tipogr. „Căpăţînă Print”). – 114 p. : fot. color, il. color.

Text : lb. rom., fr., germ. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3324-9-1.

821.112.2-1=135.1=112.2=133.1

V-55

Lumea noastră : cl. 4 : caietul elevului / elevei  / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 80 p. : fig. color, tab. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 150 ex.

ISBN 978-9975-3450-8-8.

373.3.015:33(076)

L 91

Lumea noastră : cl. 4 : Ghid pentru profesori şi consultanţi  / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 44 p. : fig. color, tab. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 150 ex.

ISBN 978-9975-3450-9-5.

373.3.015:33(072)

L 91

Урбанизм : 4-5 классы : тетрадь ученика/ученицы / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.] ; русский перевод: Снежана Стоян. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 63 p. : fig., fot. color, tab. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства США по междунар. развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3451-0-1.

373.3.015:71(076)

У-90

Урбанизм : 4-5 классы : Пособие для преподавателей и консультантов / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.] ; русский перевод: Снежана Стоян. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 69 p. : fig., fot. color, tab. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства США по междунар. развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3451-1-8.

373.3.015:71(072)

У-90

Курачицки, Анжела.

Прописи : 1 класс / Анжела Курачицки, Наталья Соколова. – [Chișinău] : Univers Educaţional, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 56 p. : fig.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3192-7-0.

373.3.016

К 930

Ciobanu, Zinaida.

Manuel de Français : 6e : A2.2 / Zinaida Ciobanu, Iulia Atanasov ; comisia de evaluare: Galina Berbeu [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 144 p. : il. color, tab.

Proprietate a Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-507-5.

811.133.1(075.3)

C 51

Maznic, Andrei.

Viaţa-n racurs poetic : Versuri / Andrei Maznic ; copertă: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 84 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-491-3.

821.135.1(478)-1

M 53

Melinti, Maxim.

20 de sfaturi pentru femeile creştine : [în vol.] / preotul Maxim Melinti. – [Chişinău] : Insula Fericirii, 2020 (Tipogr. „Artpoligraf”) – . – ISBN 978-9975-3103-7-6.

Vol. 3. – 2020. – 80 p. : fot. color. – 500 ex. – ISBN 978-9975-3358-3-6.

27-47 

M 56

Nistrul de Jos: natură, cultură, oameni : album foto = Lower Dniester: nature, culture, people : photobook / SE „Biotica”, AO „EcoContact”. – Chişinău : Ideea-Com, 2020. – 140 p. : fot. color.

Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Apare cu sprijinul financiar al Agenției Austriece de Dezvoltare. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3335-0-4.

908(478)(084.12)

N 78

Tratat de oncologie / Sofroni Dumitru, Ghidirim Nicolae, Miron Lucian [et al.]  ; coordonatori: Dumitru Sofroni [et al.] ; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, IMSP Institutul Oncologic din Republica Moldova. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 1036 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 450 ex.

ISBN 978-9975-151-53-5.

616.1/.7-006(075.8)

T 81

Republica Moldova. Legi. Legea insolvabilităţii : nr. 149 din 29.06.2012 modificată la 16.07.2020 / Centrul Naţional de Instruire în Insolvenţă „Moldinsolv”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Arva Color”). – 221 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-127-68-4.

347.736(478)(094.5)

R 46

Raport de activitate al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2017 în conformitate cu activitățile prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2016-2019 / Comisia Electorală Centrală. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 120 p. : fig. color, tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-151-54-2.

342.8(478)(047)

R 25

Raport privind finanțarea partidelor politice şi a campaniilor electorale pentru anul 2019 / Comisia Electorală Centrală ; coordonator de ediţie: Cristina Angheli. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 124 p. : fig., tab.

50 ex.

ISBN 978-9975-151-55-9.

342.84(478)(047)

R 25

Scutari, C.

Essentials of pharmacology : (course notes for students of faculty of stomatology) / C. Scutari, V. Gonciar ; Ministry of Health, Labour and Social Protection of Republic of Moldova, State University of Medicine and Pharmacy „Nicolae Testemitanu”, Department of Pharmacology and Clinical Pharmacy. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 115 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 225-226 (18 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al  Clinicii stomatologice „Ceradent” SRL, SC Balkan Pharmaceuticals SRL. – 100 ex.

ISBN 978-9975-151-56-6.

615.1/.3(075.8)

S 39

Deliu, Angela.

Economia – microeconomia : Teoria interacţiunii cererii şi ofertei : Sinteze şi probleme / Angela Deliu. – [Chişinău] : Lira, 2020 (Tipogr. „Adrilang”). – 44 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 44 (16 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3287-9-1.

330.101.542(075.8)

D 28

Наше сообщество : 2 класс : тетрадь ученика/ученицы / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.]. – [Кишинэу] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 64 p. : fig., fot. color, tab. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства США по междунар. развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3451-2-5.

373.3.015:316(076)

Н 371

Наше сообщество : 2 класс : Пособие для преподавателей и консультантов / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.]. – [Кишинэу] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 100 p. : fig., fot. color, tab. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства США по междунар. развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3451-3-2.

373.3.015:316(072)

Н 371

Ungureanu, Ion.

Biologie : Clasa a 10-a : Profil real/umanist / Ion Ungureanu, Ana Postolache-Călugăru, Ion Melian ; comisia de evaluare: Buruian Eugenia (coordonator) [et al.] ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. – [Chişinău] : Bons Offices, 2020. – 87 p. : fig., tab.

Proprietate a Min. Educației, Culturii și Cercet. – 21484 ex.

ISBN 978-9975-87-725-1.

57(075.3)

U 52

Filip, Iulian.

Pâine de la iepure / Iulian Filip ; ilustraţii: Cristian Stanciu [et al.] ; prezentare grafică: Sergiu Stanciu. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 24 p. : il. color, n. muz.

500 ex.

ISBN 978-9975-54-506-8.

ISMN 979-0-3480-0424-2.

821.135.1(478)-8-93

F 51

Hasdeu, Bogdan Petriceicu.

Scrieri : [în vol.] / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ediţie îngrijită de Stanciu Ilin şi I. Oprişan ; copertă: Octavian Curoşu. – Chişinău : Ştiinţa : Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, 2020 (Combinatul Poligrafic) – . – (Colecţia „Moştenire”, ISBN 978-9975-67-986-2). – ISBN 978-9975-67-396-9.

Vol. 19, [Partea] a 2-a : Folclor literar : Proză populară / ed. critică de I. Oprişan. – 2020. – 392 p. : tab. – Referinţe bibliogr. în subsol. –Indice : p. 287-387. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 800 ex. – ISBN

821.135.1-34:398.21

H 34

Tratat de oncologie / Sofroni Dumitru, Ghidirim Nicolae, Miron Lucian [et al.]  ; coordonatori: Dumitru Sofroni [et al.] ; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, IMSP Institutul Oncologic din Republica Moldova. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 1036 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 450 ex.

ISBN 978-9975-151-53-5.

616.1/.7-006(075.8)

T 81

Republica Moldova. Legi. Legea insolvabilităţii : nr. 149 din 29.06.2012 modificată la 16.07.2020 / Centrul Naţional de Instruire în Insolvenţă „Moldinsolv”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Arva Color”). – 221 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-127-68-4.

347.736(478)(094.5)

R 46

Raport de activitate al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2017 în conformitate cu activitățile prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2016-2019 / Comisia Electorală Centrală. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 120 p. : fig. color, tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-151-54-2.

342.8(478)(047)

R 25

Raport privind finanțarea partidelor politice şi a campaniilor electorale pentru anul 2019 / Comisia Electorală Centrală ; coordonator de ediţie: Cristina Angheli. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 124 p. : fig., tab.

50 ex.

ISBN 978-9975-151-55-9.

342.84(478)(047)

R 25

Scutari, C.

Essentials of pharmacology : (course notes for students of faculty of stomatology) / C. Scutari, V. Gonciar ; Ministry of Health, Labour and Social Protection of Republic of Moldova, State University of Medicine and Pharmacy „Nicolae Testemitanu”, Department of Pharmacology and Clinical Pharmacy. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 115 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 225-226 (18 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al  Clinicii stomatologice „Ceradent” SRL, SC Balkan Pharmaceuticals SRL. – 100 ex.

ISBN 978-9975-151-56-6.

615.1/.3(075.8)

S 39

Deliu, Angela.

Economia – microeconomia : Teoria interacţiunii cererii şi ofertei : Sinteze şi probleme / Angela Deliu. – [Chişinău] : Lira, 2020 (Tipogr. „Adrilang”). – 44 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 44 (16 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3287-9-1.

330.101.542(075.8)

D 28

Ткач, Анна.

Лекарство от старости / Анна Ткач. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Alina Scorohodova”). – 132 p. : il. color.

100 ex.

ISBN 978-9975-3220-4-1.

821.161.1(478)-34

Т 484

Наше сообщество : 2 класс : тетрадь ученика/ученицы / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.]. – [Кишинэу] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 64 p. : fig., fot. color, tab. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства США по междунар. развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3451-2-5.

373.3.015:316(076)

Н 371

Наше сообщество : 2 класс : Пособие для преподавателей и консультантов / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.]. – [Кишинэу] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 100 p. : fig., fot. color, tab. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства США по междунар. развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3451-3-2.

373.3.015:316(072)

Н 371

Ungureanu, Ion.

Biologie : Clasa a 10-a : Profil real/umanist / Ion Ungureanu, Ana Postolache-Călugăru, Ion Melian ; comisia de evaluare: Buruian Eugenia (coordonator) [et al.] ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. – [Chişinău] : Bons Offices, 2020. – 87 p. : fig., tab.

Proprietate a Min. Educației, Culturii și Cercet. – 21484 ex.

ISBN 978-9975-87-725-1.

57(075.3)

U 52

Filip, Iulian.

Pâine de la iepure / Iulian Filip ; ilustraţii: Cristian Stanciu [et al.] ; prezentare grafică: Sergiu Stanciu. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 24 p. : il. color, n. muz.

500 ex.

ISBN 978-9975-54-506-8.

ISMN 979-0-3480-0424-2.

821.135.1(478)-8-93

F 51

Apetri, Dumitru.

Eminescu sporind a lumii taină : Culegere de studii, articole, cronici şi recenzii / Dumitru Apetri. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 73 p.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-85-231-9.

821.135.1.09

A 65

Hasdeu, Bogdan Petriceicu.

Scrieri : [în vol.] / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ediţie îngrijită de Stanciu Ilin şi I. Oprişan ; copertă: Octavian Curoşu. – Chişinău : Ştiinţa : Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, 2020 (Combinatul Poligrafic) – . – (Colecţia „Moştenire”, ISBN 978-9975-67-986-2). – ISBN 978-9975-67-396-9.

Vol. 19, [Partea] a 2-a : Folclor literar : Proză populară / ediție critică de I. Oprişan. – 2020. – 392 p. : tab. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Indice : p. 287-387. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 800 ex. – ISBN 978-9975-85-233-3 (Ştiinţa). – ISBN 978-9975-3358-6-7 (Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”).

821.135.1-34:398.21

H 34

Ţurcanu, Ion.

Reflecţii asupra istoriei şi a scrisului istoric : Studii de filozofie a istoriei / Ion Ţurcanu. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 412 p.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.

ISBN 978-9975-0-0408-4.

821.135.1(478)-94

Ţ 94

Ţurcanu, Ionaş.

Terasa cu aromă de cafea / Ianoş Ţurcanu ; pictor: Delendrea Tatiana ; coperta: Braghiş Igor. – [Chişinău] : Simbol-NP, 2020. – 167 p. : il.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3274-1-1.

821.135.1(478)-84

Ţ 94

Этика предпринимательства : 12 класс : Пособие для преподавателей и консультантов / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.] ; русский перевод: Гумен Галина. – [Кишинэу] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 50 p. : tab. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства США по междунар. развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3451-4-9.

373.5.015:174(072)

Э-901

Этика предпринимательства : 12 класс : тетрадь учащегося / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.] ; русский перевод: Гумен Галина. – [Кишинэу] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 100 p. : fig., tab. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства США по междунар. развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3451-5-6.

373.5.015:174(076)

Э 901

Прикладная Экономика : 12 класс : Пособие для преподавателей и консультантов / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.]. – [Кишинэу] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 50 p. : fig., tab. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства США по междунар. развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3451-6-3.

373.5.015:33(072)

П 759

Прикладная Экономика : 11 класс : Пособие для преподавателей и консультантов / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.]. – [Кишинэу] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 46 p. : fig., tab. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства США по междунар. развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3451-7-0.

373.5.015:33(072)

П 759

Прикладная Экономика : 10 класс : Пособие для преподавателей и консультантов / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.] ; русский перевод: Денис Берлиба. – [Кишинэу] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 39 p. : fig., tab. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства США по междунар. развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3451-8-7.

373.5.015:33(072)

П 759

Прикладная Экономика : 11 класс : тетрадь учащегося / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.]. – [Кишинэу] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 61 p. : fig., tab. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства США по междунар. развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3451-9-4.

373.5.015:33(076)

П 759

Прикладная Экономика : 10-12 классы : учебник учащегося учащегося / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.] ; автор русского перевода: Игнатюк Д. – [Кишинэу] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 258 p. : fig. color, tab. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства США по междунар. развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3452-0-0.

373.5.015:33(076)

П 759

Прикладная Экономика : 10 класс : тетрадь учащегося / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.]. – [Кишинэу] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 55 p. : fig., tab. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства США по междунар. развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3452-1-7.

373.5.015:33(076)

П 759

Мои финансы : 11 класс : тетрадь учащегося / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.] ; русский перевод: Наталья Стурза. – [Кишинэу] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 122 p. : fig. color, tab. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства США по междунар. развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3452-2-4.

373.5.015:336(076) 

M 748

Universitatea de Stat din Tiraspol la 90 de ani: prin istorie, cu demnitate, spre succes! / colectiv de autori: Mitrofan Cioban, Liubomir Chiriac, Dumitru Cozma [et al.] ; colegiul de redacţie: Eduard Coropceanu (preşedinte). – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipografia UST). – 383 p. : fot. color, tab.

200 ex.

ISBN 978-9975-76-310-3.

378.4(478-25)(091)(082)

U 56

Teste sumative la istoria românilor şi universală : Clasa a 11-a / Corina Lungu, Viorica Bujor, Svetlana Vasilachi [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Fox Trading”). – 40 p. : fig., tab.

500 ex.

ISBN 978-9975-3358-0-5.

94(=135.1)+94(100)(079)

T 46

Sârbu, Antonina.

Fiica zeţarului : (şi alte texte) / Antonina Sârbu ; concepţie grafică şi copertă: Mihail Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 221 p.

700 ex.

ISBN 978-9975-0-0409-1.

821.135.1(478)-32

S 23

Kiropol, Miron.

Neistovită inima vântului / Miron Kiropol ; poeme alese de Constantin Abăluţă ; fotografii de Elena Donciu ; concepţie grafică: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 256 p. : fot. – (Cartier de colecţie / coordonatorii colecţiei: Em. Galaicu-Păun, Dorin Onofrei, ISBN 978-9975-86-093-2 ; Nr 25).

500 ex.

ISBN 978-9975-86-452-7.

821.135.1-1

K 47

Чайковский, Александр.

Маркетинг в гостеприимстве и туризме : Курс лекций / Александр Чайковский, Борис Корецкий; Молдавский государственный университет, Факультет экономических наук, Департамент „Экономика, маркетинг и туризм”. – Кишинэу : CEP USM, 2020. – 127 p. : fig. color, tab.

Bibliogr.: p. 120-126 (93 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-152-36-5.

338.48:339.138(075)

Ч-154

Universitatea de Stat din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova / Universitatea de Stat din Moldova ; colegiul de redacţie: Florentin Paladi (redactor-şef) [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2020 – . – ISBN 978-9975-152-37-2.

Ştiinţe umanistice. Ştiinţe sociale. – 2020. – 301 p. : il. color, tab. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 30 ex. – ISSN 1857-3665. – ISBN 978-9975-152-38-9.

082:378.4(478-25)=00

U 56

Buga, Larisa.

Sistemul organelor care asigură ordinea de drept și securitatea în Republica Moldova : Note de curs / Larisa Buga ; Institutul de Ştiințe Penale și Criminologie Aplicată. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 191 p.

Referinţe bibliogr.: p. 188-190 (29 tit.) şi în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-152-39-6.

[347.96/.99+351.74](478)(075.8)

B 89

Simpozionul naţional de studii culturale : dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului, Ediţia a 2-a, 24 septembrie 2020 : Rezumate ale comunicărilor / Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Institutul Patrimoniului Cultural, Filiala de Arte „Tudor Arghezi” ; comitetul ştiinţific: Victor Ghilaş (copreşedinte) [et al.]. – Chişinău : Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, 2020 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 100 p. – (Colecţia „Professional”, ISBN 978-9975-134-31-6).

Texte : lb. rom., engl., rusă. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3358-7-4.

008+7/9(082)=135.1=111=161.1

S 58

„Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională (2020 ; Chişinău). Materialele conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională „Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective”, 29-30 septembrie 2020 : [în vol.] / comitetul ştiinţific: Eduard Coropceanu (preşedinte)  [et al.] ; comitetul organizatoric: Lora Moşanu-Şupac (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : UST, 2020 – . – ISBN 978-9975-76-311-0.

Vol. 1 : Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii. – 2020. – 414 p. : fig., fot. color, tab. – Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet., Univ. de Stat din Tiraspol. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-76-312-7.

082:378=135.1=111=161.1

Î-59

„Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională (2020 ; Chişinău). Materialele conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională „Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective”, 29-30 septembrie 2020 : [în vol.] / comitetul ştiinţific: Eduard Coropceanu (preşedinte)  [et al.] ; comitetul organizatoric: Lora Moşanu-Şupac (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : UST, 2020 – . – ISBN 978-9975-76-311-0.

Vol. 2 : Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar. – 2020. – 291 p. : fig., tab. – Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet., Univ. de Stat din Tiraspol. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-76-313-4.

37.0(082)=135.1=161.1

Î 59 

„Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională (2020 ; Chişinău). Materialele conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională „Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective”, 29-30 septembrie 2020 : [în vol.] / comitetul ştiinţific: Eduard Coropceanu (preşedinte) [et al.] ; comitetul organizatoric: Lora Moşanu-Şupac (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : UST, 2020 – . – ISBN 978-9975-76-311-0.

Vol. 3 : Științe Socio-umanistice și Didactica Științelor Socio-umanistice. – 2020. – 228 p. : fig. color, tab. – Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet., Univ. de Stat din Tiraspol. – Texte : lb. rom., engl.,  fr., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-76-314-1.

082:378=00

Î-59

Rurac, Anatol.

Dublu57 (LVII) : (trilogie) / Anatol Rurac ; coperta: Anatol Rurac, Jr. – Chişinău : Epigraf, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 520 p. – Conține : Cartea întâi : Numele tatălui ; Cartea a doua : Numele fiului ; Cartea a treia : Pierderea echilibrului : Roman – fapt.

Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-60-374-4.

821.135.1(478)-3

R 93

Хатипова, Инна.

Михаил Васильевич Сечкин. Преданность музыке : Монографический очерк / Инна Хатипова ; научный редактор: Светлана Циркунова ; обложка: Любовь Чебан ; Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова, Академия музыки, театра и изобразительных искусств. – Chișinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 176 p. : fot., fot. color, il., tab.

Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 81-82 (29 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Index de nume : p. 162-175. – 100 ex.

ISBN 978-9975-72-492-0.

785.071.2(478)=135.1=161.1

Х-250

International trade in modern dimensions : Monograph / Y. Kozak, A. Gribincea, D. Burlachenko [et al.] ; edited by: Y. Kozak, A. Gribincea ; Free International University of Moldova (ULIM). – Chişinău : ULIM, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 328 p. : fig. color, tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 327-328 (27 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-787-9.

339.5

I-58

Guţuleac, Vasile.

Prizonierii : povestire documentară / Vasile Guţuleac. – [Bălţi] : S.n., 2020 (Tipografia din Bălţi). – 60 p. : il.

25 ex.

ISBN 978-9975-3422-7-8.

821.135.1(478)-94

G 98

Jelescu, Petru.

Învăţ să scriu cifre şi numere : Nivelul 1 / Petru Jelescu. – [Chişinău] : Dorinţa, 2020 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 25 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-3455-2-1.

373.2.016

J 44

Jelescu, Petru.

Învăţ să scriu litere de tipar : Nivelul 1 / Petru Jelescu. – [Chişinău] : Dorinţa, 2020 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 25 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-3455-3-8.

373.2.016

J 44

Partole, Claudia.

Straniera / Claudia Partole ; design copertă: Cristina Covrig. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 368 p.

3000 ex.

ISBN 978-9975-3282-7-2.

821.135.1(478)-31

P 36

Ecoul represiunilor politice din RSS Moldovenească (19401991) : Culegere de eseuri / Centrul de Excelenţă Institutul de Istorie Socială „ProMemoria”, Instituția Publică Centrul de Excelență în Construcţii din Chișinău ; coordonator: Viorel Bolduma. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 144 p. : fot., fot. color, facs. – (Seria „Biblioteca Reîntregirea”, ISBN 978-9975-66-694-7).

Referinţe bibliogr. la sfârșitul art. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3452-3-1.

94(478)”1940/1991”(082)

E 15

Urologie. Andrologie. Nefrologie chirurgicală / colectivul de autori: Emil Ceban, Adrian Tănase, Ion Dumbrăveanu [et al.] ; sub redacţia: Emil Ceban ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, Catedra de urologie și nefrologie chirurgicală. – Chişinău : Universul, 2020. – 368 p. : fig., fot. color, tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – 500 ex.

ISBN 978-9975-47-185-5.

616.6-089(075)

U 81

Keita, Alou.

            Le traitement des emprunts du mooré et du dioula au français dans les écoles primaires bilingues du Burkina Faso /Alou Keita, Ahoubahoum Ernest Pardevan. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 33 p. : tab.

Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr.: p. 32-33.

ISBN 978-9975-153-89-8.

811.133.1’282.4:37.091(662.5)

K 31

Δημουλάς, Κώστας Β.

            Uχοβιοπαθολογία στην ιστορία / Κώστας Β. Δημουλάς. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand) –. – ISBN 978-9975-153-90-4.

Tόμος Α´, τεύχος 1 (Σεπτέ μβριος 2020), Λάρισ α. – 2020. – 310 p. : il., fot. color. – Text parțial în lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr.: p. 218-243. – ISBN 978-9975-153-91-1.

159.9.01

D 46

Itoua, Joseph.

Les œuvres des Soeurs Franciscaines Missionnaires de Marie à Boundji / Joseph Itoua. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 37 p.

Bibliogr.: p. 35-37. – Referinţe bibliogr. în subsol.

ISBN 978-9975-153-92-8.

272-76(672.4)

I-90

Kaomba Mutumba, Jean Bosco.

Contraintes macroeconomiques et dedollarisation de l’economie monetaire en Republique Democratique du Congo / Par Kaomba Mutumba Jean Bosco. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 38 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 37-38 (18 tit.).

ISBN 978-9975-153-93-5.

[338.23:336.74](672.4)

K 20

Kaomba Mutumba, Jean Bosco.

Les determinants de l’economie en Republique du Congo (Congo-Brazzaville) / Par Kaomba Mutumba Jean Bosco. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 38 p.

Referinţe bibliogr.: p. 37-38 (12 tit.) şi în subsol.

ISBN 978-9975-153-94-2.

338(672.4)

K 20

Kapitene, Karim.

Le droit de l’environnement face aux conflits armés / Karim Kapitene. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 74 p. : fig.

Referinţe bibliogr.: p. 70-72 şi în subsol.

ISBN 978-9975-153-95-9.

349.6:327.5

K 21

Rougier, Laurence.

Meurtre à la Fac : Les Os du Passé / Laurence Rougier. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 75 p.

Referinţe bibliogr.: p. 74.

ISBN 978-9975-153-96-6.

821.133.1-94

R 85

Tedje, Sarra.

Message de Dieu à son peuple : (va et ne pèche plus!) / Sarra Tedje. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 87 p.

ISBN 978-9975-153-97-3.

27-29

T 32

Sanogo, Sekou.

La matrice l’âme / Sekou Sanogo. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand) – . – ISBN 978-9975-153-98-0.

Tome 26, Volume 1 : La nudéité de la Chair divine ou la plaie ontologique dans la matière : La connaissance édénique de l’Esprit. – 2020. – 599 p. : fig. color. – Referinţe bibliogr. în subsol. – ISBN 978-9975-153-99-7.

27-29

S 21

Sanogo, Sekou.

La matrice l’âme / Sekou Sanogo. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand) – . – ISBN

Tome 26, Volume 2 : La nudéité de la Chair divine ou la plaie ontologique dans la matière : La connaissance édénique de l’Esprit. – 2020. – 594 p. : fig. color. – Referinţe bibliogr. în subsol. – ISBN 978-9975-154-00-0.

27-29

S 21

Mebarek, Taklit Slaouti.

Les pharaons d’Egypte d’origine Berbere du dernier millenaire avant j.-c. / Slaouti Mebarek Taklit. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 167 p. : fig.

Referinţe bibliogr.: p. 161-163.

ISBN 978-9975-154-01-7.

930.85(32)

M 54   

Duckss, Weitter.

The Universe is Rotating, after all = Svemir, ipak se vrti / Weitter Duckss ; translated by Zoran Coso. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 633 p. : fig., fot. color, tab.

Tit. paral.: lb. engl., croată. – Texte : lb. engl., croată. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap.

ISBN 978-9975-154-02-4.

523/524

D 86

Moraru, Emilia.

Durata unei Clipe… / Emilia Moraru. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 56 p. : fot., fot. color.

60 ex.

ISBN 978-9975-56-785-5.

821.135.1(478)-94

M 89

Indicaţii metodice pentru lucrări de laborator la microbiologie / Greta Balan, Natalia Florea, Carolina Lozan-Tîrşu

[et al.]

; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Disciplina de Microbiologie şi Imunologie. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 35 p. : fig., tab.

100 ex.

ISBN 978-9975-56-786-2.

579(076.5)

I-50

Hasdeu, Bogdan Petriceicu.

Scrieri : [în vol.] / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ediţie îngrijită de Stanciu Ilin şi I. Oprişan ; concepţia grafică: Isai Cârmu ; copertă: Vitalie Ichim. – Chişinău : Ştiinţa : Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, 2020 (Combinatul Poligrafic) – . – (Colecţia „Moştenire”, ISBN 978-9975-67-986-2). – ISBN 978-9975-67-396-9.

Vol. 18, [Partea] 1-a : Folclor literar : Folclor tradițional în versuri / ediție critică de I. Oprișan. – 2020. – 504 p. : tab. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 800 ex. – ISBN 978-9975-85-232-6 (Ştiinţa). – ISBN 978-9975-3358-5-0 (Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”).

821.135.1-8:398.8

H 34

Якут, Лариса.

Маането като жанр на гагаузкия фолклор / Лариса Якут ; научен редактор: Емил Боев ; Научно дружество на българистите в Република Молдова. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Lexon-Prim”). – 200 p.

Bibliogr.: p. 183-195. – Referințe bibliogr. în subsol. – 10 ex.

ISBN 978-9975-3454-0-8.

811.512.165’27:398(=512.165)

Я 498

Duminică, Stella.

Agenda proiectării activităților în instituțiile de educație timpurie /  Stella Duminică, Agela Dascal. – (ed. rev.). – [Chişinău] : S. n., 2020 („Tipografia Reclama”). – 156 p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 155 (6 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-58-231-5.

373.2.091

D 90

Publicații muzicologice ale profesorilor Academiei de Muzica, Teatru și Arte Plastice (1946-2016) : Bibliografie / Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii, Academia de Muzica, Teatru și Arte Plastice, Biblioteca ; alcătuitori: Matvei Braşovean, Aurelia Gribincea ; coordonator și responsabil de ediție: Rodica Avasiloaie ; redactor ştiinţific: Victoria Melnic ; redactare bibliografică: Svetlana Teodor. – Chişinău : AMTAP, 2020. – 489 p.

50 ex.

ISBN 978-9975-3453-0-9.

016:[78+378.4(478-25)]

P 98

Wissal, Iraqi Houssaini.

            La biologie cellulaire et la physiologie animale en exercices corrigés/ Wissal Iraqi Houssaini. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 51 p. : fig. color.

            ISBN 978-9975-154-03-1.

576.3+591.1(075.8)

W 77

Mpoyi, Well.

Sauvé pour sauver : [în vol.] / Well Mpoyi. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand) – . – ISBN 978-9975-154-04-8.

Vol. 2. – 2020. – 116 p. – ISBN 978-9975-154-05-5.

821.133.1(6)-31

M 84

Mpoyi, Well.

Sauvé pour sauver : [în vol.] / Well Mpoyi. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand) – . – ISBN 978-9975-154-04-8.

Vol. 3. – 2020. – 63 p. – ISBN 978-9975-154-06-2.

821.133.1(6)-31

M 84  

Mpoyi, Well.

Sauvé pour sauver : [în vol.] / Well Mpoyi. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand) – . – ISBN 978-9975-154-04-8.

Vol. 4. – 2020. – 65 p. – ISBN 978-9975-154-07-9.

821.133.1(6)-31

M 84

Mpoyi, Well.

Sauvé pour sauver : [în vol.] / Well Mpoyi. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand) – . – ISBN 978-9975-154-04-8.

Vol. 5. – 2020. – 66 p. – ISBN 978-9975-154-08-6.

821.133.1(6)-31

M 84

Nikitcenko, Victoria.

Ciclul vocal de Marian Stîrcea pe versurile lui Alexandr Blok: particularități ale interpretării vocale : Note de curs pentru specialitățile 0215.2 Cantо (canto academic) 0215.1 Interpretare instrumentală (pian) / Victoria Nikitcenko ; redactor ştiinţific: Elena Mironenco ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Departamentul Canto Academic și Dirijat. – Chişinău : AMTAP, 2020. – 25 p. : n. muz.

Tit. pe cop., text : lb. rusă. – Adnot. paral.: lb. rom., engl. – Cuprins paral.: lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 25 (2 tit.).

Cerinţe sistem: PDF Reader.

ISMN 979-0-3480-0425-9.

ISBN 978-9975-3453-1-6.

784.2.087.6(075.8)

N 73

Бойкова, Л. В.

Сборник упражнений по русскому языку / Л. В. Бойкова, Т. И. Раковчена ; Комратский государственный университет. – [Кишинэу] : Б. и., 2020 (Tipogr. „A & V Poligraf”) – . – ISBN 978-9975-3401-1-3.

Ч. 1. – 2020. – 108 p. : tab. – 10 ex. – ISBN 978-9975-3401-2-0.

811.161.1(076.5)

Б 772

„Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации в РМ”, международная научно-практическая конференция (2020 ; Комрат). Международная научно-практическая конференция, посвященная дню славянской письменности „Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации в РМ”, 24 мая 2020 / главный редактор и составитель: Бойкова Л. В. ; члены редколлегии: Раковчена Т. И. [и др.]. – Комрат : КГУ, 2020 (Tipogr. „A & V Poligraf”). – 97 p. : tab.

Antetit.: Комрат. гос. ун-т. – Texte : lb. rom., bulgară, rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-101-7.

082:378=135.1=161.1=163.2

Ф 942

Учебно-методическое пособие по выполнению и защите магистерской работы : (для непрофильных специальностей) / Пармакли Д. М., Левитская А. П., Кураксина С. С., Яниогло Н. П. ; Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова, Комратский государственный университет, Кафедра „Экономики”. – Комрат : КГУ, 2020 (Tipogr. „A & V Poligraf”). – 62 p. : fig. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 41 (7 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-109-3.

378(076.5)

У 912

Кураксина, С. С.

Учебно-методическое пособие по написанию и оформлению лиценционной работы по специальности „Гостиничные услуги, туризм и отдых”/ Кураксина С. С., Яниогло Н. П., Акулова О. А. ; Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова, Комратский государственный университет, Кафедра „Экономики”. – Комрат : КГУ, 2020 (Tipogr. „A & V Poligraf”). – 38 p. : fig. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 29 (5 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-103-1.

378:[640.4+338.48](076.5)

К 930

Кураксина, С. С.

Методические указания по подготовке и защите курсовой работы для студентов дневной и заочной форм обучения специальности 0413.1. „Бизнес и управление” / Кураксина С. С., Яниогло Н. П., Муска С. Ф. ; Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова, Комратский государственный университет, Кафедра „Экономики”. – Комрат : КГУ, 2020 (Tipogr. „A & V Poligraf”). – 23 p. : fig. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 21-22 (19 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-108-6.

378:334(076.5)

К 930

Бойкова, Л. В.

Методические указания по проведению курсов непрерывного образования по болгарскому языку и литературе / Л. В. Бойкова, Т. И. Раковчена ; Universitatea de Stat din Comrat. – Комрат : КГУ, 2020 (Tipogr. „A & V Poligraf”). – 137 p. : tab.

Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-107-9.

37.091:[811.163.2+821.163.2](073)

Б 772

Методические указания по прохождению и составлению отчета производственной практики для студентов специальности 0413.1 „Бизнес и управлениe” очной и заочной формы обучения : 1 цикл – лиценциатура / Левитская А. П., Кара М. Ф., Кураксина С. С. [и др.] ; Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова, Комратский государственный университет, Экономический факультет, Кафедра „Экономики”. – Комрат : КГУ, 2020 (Tipogr. „A & V Poligraf”). – 35 p. : fig. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 33-35 (30 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-106-2.

378:334(076.5)

М 545

Бойкова, Л. В.

Методика на обучението по роден език в детската градина : Учебно помагало : За специалността 0113.1/0112.1 Педагогика начального образования. Дошкольная педагогика / Л. В. Бойкова, Т. И. Раковчена ; Комратски държавен университет. – Комрат : КГУ, 2020 (Tipogr. „A & V Poligraf”). – 162 p. : fig.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-105-5.

373.2.016:811.163.2

Б 772

Учебно-методическое пособие по подготовке и защите лиценционной работы по специальности 0413.1. „Бизнес и управление” / Левитская А. П., Кураксина С. С., Яниогло Н. П., Муска С. Ф.  ; Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова, Комратский государственный университет, Кафедра „Экономики”. – Комрат : КГУ, 2020 (Tipogr. „A & V Poligraf”). – 37 p. : fig. color, tab.

Referinţe bibliogr.: 34-36 (35 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-104-8.

378:334(076.5)

У 912

Кураксина, С. С.

Методические указания по организации, прохождению и оценке лиценционной практики по специальности 0413.1. „Бизнес и управление” / Кураксина С. С., Яниогло Н. П., Муска С. Ф. ; Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова, Комратский государственный университет, Кафедра „Экономики”. – Комрат : КГУ, 2020 (Tipogr. „A & V Poligraf”). – 14 p. : tab.

10 ex.

ISBN 978-9975-83-102-4.

378:334(076.5)

К 930

Maftea, Serghei.

Inițiere în HTML 5 / Maftea Serghei, Vrabie Corneliu ; Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, Catedra „Procedura Penală, Criminalistică și Securitate Informațională”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipografia Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI). – 100 p. : fig. color.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 99-100 (25 tit.). – 30 ex.

ISBN 978-9975-121-63-7.

004.43(075)

M 14

Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Anale Ştiinţifice ale Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova = Scientific Annals of the Academy „Stefan cel Mare” of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova / Centrul de Cercetări Ştiinţifice ; colegiul de redacţie: Iurie Larii (redactor-șef) [et al.] ; traducere: Angela Pareniuc. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipografia Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI) – . – ISSN 1857-0976. – ISBN 978-9975-930-24-6.

Nr 11 : Ştiinţe juridice = Legal sciences. – 2019. – 172 p. : fig. color, tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte paral.: lb. rom.-engl., rusă-engl. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-121-65-1.

34:378.4(478-25)(082)=135.1=111=161.1

A 48

Maftea, Serghei.

Ghid de utilizare a aplicației Zoom / Maftea Serghei, Vrabie Corneliu ; Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, Catedra „Procedura Penală, Criminalistică și Securitate Informațională”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI). – 36 p. : fig. color.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 36 (7 tit.). – 30 ex.

ISBN 978-9975-121-64-4.

004.77(076.5)

M 14

Baltag, Grigore.

Economia ramurii zootehnice : Monografie / Grigore Baltag ; Universitatea Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 284 p. : fig. color, tab.

Bibliogr.: p. 234-237 (47 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-56-788-6.

338.43:636

B 24

Chiroşca, Dorian.

Dreptul proprietăţii intelectuale / Dorian Chiroşca, Igor Chiroşca. – Chişinău : CEP USM, 2020 – . – ISBN 978-9975-152-41-9.

Partea 1-a : Dreptul de autor şi drepturile conexe. – 2020. – 288 p. : tab. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex. – ISBN 978-9975-152-42-6.

347.77/.78

C 45

Saitarlî, Natalia.

Ghidul juridic al consilierului local/raional / Natalia Saitarlî. – Cahul : Halley KM, 2020 (Tipogr. „Halley Informatica”). – 44 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 43-44 (18 tit.). – Referințe bibliogr. în subsol. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3457-0-5.

342.98:352.08

S 15

Moldovanu, Stela.

IA the Story of a Masterpiece / Stela Moldovanu ; visual concept: Ana Popenco, Stela Moldovanu ; translation: Nadia Mînzu ; illustrators: Aliona Bereghici, Olesea Cauș ; photographers: Ana Popenco [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 448 p. : fot., fot. color.

Tit. orig.: MăiestrIA – povestea cusută a iei. – Referințe bibliogr. : p. 442-443. – 500 ex.

ISBN 978-9975-87-726-8.

746.3

M 87

Oamenii care ne-au facut oameni… :Omagiu învăţătorilor şi profesorilor şcolii medii din satul Roşu, judeţul Cahul / coordonator: Rodica Ursu Naniu. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Lexon-Prim”). – 244 p. : fot.

500 ex.

ISBN 978-9975-3454-2-2.

373.091(478-22)

O-11

Codul electoral al Republicii Moldova :nr. 1381-XIII din 21.11.97/ Comisia Electorală Centrală. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 131 p.

Text paral.: lb. rom., rusă. – 2700 ex.

ISBN978-9975-151-58-0.

342.8(478)(094.4)=135.1=161.1

C 60

Compendiu de boli rare / autori coordonatori: Mazur-Nicorici Lucia, Diaconu Camelia Cristina ; autori colaboratori: Ababii Polina [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Impressum”). – 506 p. : fig. color, tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul lucrărilor. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3426-6-7.

616.1/.8-039(075)

C 63

Канцыру, Ион.

Художественное воспитание : учебник для 3 класса / Ион Канцыру, Александру Вaтаву, Ольга Карауш ; перевод с румынского: Татьяна Зайковски ; комиссия по оценке: Даниела Котовицкая [и др.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării. – [Кишинэу] : Arc, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 57 p. : des., fot. color.

Proprietate a Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 9200 ex.

ISBN 978-9975-0-0410-7.

73/76(075.2)

К 199

Вулпе, Екатерина.

Мой путь к минимализму и осознанному потреблению / Екатерина Вулпе. – [Кишинэу] : Iprint Grup, 2020 (Tipogr. „Printshop”). – 104 p. : il., tab.

50 ex.

ISBN 978-9975-3210-5-1.

64:159.95

В 887

Cemîrtan, Romeo.

Relaţia Biserica Ortodoxă-stat în Republica Moldova: aspecte istorice, politice şi misionare / Romeo Cemîrtan ; traducerea documentelor: Romeo Cemîrtan. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Lexon-Prim”). – 312 p. : facs., tab.

Bibliogr.: p. 246-259. – Referințe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 400 ex.

ISBN 978-9975-3454-1-5.

271.22:322(478)

C 34

Ştirbu, Aurelia.

100 teme pentru copii isteţi şi deştepţi : clasa a 3-a / Aurelia Ştirbu. – Bălţi : S. n., 2020 (Tipogr. „Indigou Color”). – 56 p. : fig. color, tab.

300 ex.

ISBN 978-9975-3382-9-5.

373.3:51

Ş 85

Negara, Ecaterina.

Numere, cifre : poeme din 2003-2006 / Ecaterina Negara. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 51 p.

50 ex.

ISBN 978-9975-89-175-2.

821.135.1(478)-1

N 38

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.