Cărţi în curs de apariţie, Mai 2020

Frid de Vries, Rachel.

Trade and Investment Dispute Settlement: The relations between International and National Tribunals / Rachel Frid de Vries. – Chișinău : Eliva Press, 2020 (Online Marketing Group : Print on demand). – 70 p.

Referințe bibliogr. în subsol.

ISBN 978-9975-3196-4-5.

341.388:339.727.22

F 90

Marco, Luc.

Le flux économique des faillites en France, 1820-1983 : essai sur la mortalité des entreprises /  Luc Marco. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 317 p. : graf., scheme, tab.

Referințe bibliogr.: p. 292-316 și în subsol.

ISBN 978-9975-3348-3-9.

338(44)(091)

M 33

Della Giustina, Osvaldo.

Participation and Solidarity / Osvaldo Della Giustina. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 175 p. : fig., tab.

Tit. orig.: A Nova Universidade: Num mundo em transformação. – Referințe bibliogr. în subsol.

ISBN 978-9975-3348-4-6.

316.42

G 60

Florin, Jean-Claude.

Nouveau Testament. Nouvelle Alliance : avec notes essentielles /  Jean-Claude Florin. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 435 p. : fig.

ISBN 978-9975-3348-5-3.

27-23

F 69
Rădulescu, Daniela.

Injuria renală acută – o provocare diagnostică : Cazuri clinice discutate / Daniela Rădulescu. – Chişinău : S. n., 2020 [(Tipogr. „Foxtrot”)]. – 131 p. : fig., tab. ; 20 cm.

Bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – [20] ex.

ISBN 978-9975-89-156-1.

– – 1. Boli renale – Diagnostic. 2. Injurie renală acută – Diagnostic.

616.61-008.64-07

Bogatu, Ion.

Dosariada : Roman / Ion Bogatu ; coperta: Vitaliu Pogolșa. – Chișinău : Lumina, 2020 (F.E.-P. ”Tipografia Centrală”). – 284 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-65-457-9.

821.135.1(478)-31

B 63

Furtună, Dorian.

Iluzia fericirii. O izbăvire terapeutică / Dorian Furtună. – Chișinău : Lexon-Prim, 2020. – 516 p.

Note : p. 492-502 (173 tit.). – Referințe bibliogr.: p. 503-516 (171 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3192-4-9.

13

F 98

Guida, Francesco.

România în secolul XX / Francesco Guida ; traducere din limba italiană de Dragoș Cojocaru. – Ed. a 2-a. – Chișinău : Cartier, 2020. – (Colecția ”Cartier Ebook”, ISBN 978-9975-79-909-6).

Ebook.

Cerințe de sistem : ePub Reader.

ISBN 978-9975-86-428-2 (ePub).

94(498)”19″

G 95

Interferenţe dintre viaţa profesională şi cea privată: aspecte interculturale, experienţe locale şi strategii de intervenţie / Irina Balan, Natalia Cojocaru, Cristina Curtean [et al.]. – (ed. a 2-a, rev. şi adăugită). – Chişinău : CEP USM, 2020. – 397 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 291-315. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3128-6-8.

331.446.2:316.356.2

I-58

Rebreanu, Liviu.

Ciuleandra ; Amândoi / Liviu Rebreanu ; coperta: Iurie Babii. – Chişinău : Pro Libra, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 224 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-3392-6-1.

821.135.1-31

R 35

Leca, Ala.

Provocări pentru Agerică : Activităţi pentru dezvoltarea generală _ Clasa a 4-a / Ala Leca, Inesa Tăutu. – Chişinău : Dorinţa, 2020 (Tipogr. „Poligraf Design”). – 64 p. : il., il. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-4464-8-8.

373.3.016

L 37

Cârchelan, Dorin.

Mai am ce spune… / Dorin Cârchelan ; copertă: Ion Dogaru. – Chişinău : S.  n., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 227 p.

În red. aut. – 100 ex.

ISBN 978-9975-87-686-5.

821.135.1(478)-8

C 24

Ostavciuc, Dinu.

Investigarea infracţiunilor cu caracter extremist : Ghid metodic pentru ofiţerii de urmărire penală / Dinu Ostavciuc, Iurie Odagiu. – Chişinău : Cartea Militară, 2020 (Tipografia Academiei „Ştefan cel Mare”). – 52 p. – (Colecţia „Juridca”, ISBN 978-9975-3363-5-2).

Bibliogr.: p. 49-51 (25 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3364-2-0.

343.326:343.132

O-86

Ostavciuc, Dinu.

Metodica cercetării infracţiunilor din anii precedenţi în care nu a fost identificată persoana care poate fi pusă sub învinuire : Ghid metodic pentru ofiţerii de urmărire penală / Dinu Ostavciuc, Iurie Odagiu. – Chişinău : Cartea Militară, 2020 (Tipografia Academiei „Ştefan cel Mare”). – 44 p. – (Colecţia „Juridca”, ISBN 978-9975-3363-5-2).

Referinţe bibliogr.: p. 42 (6 tit.) şi în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3364-3-7.

343.123.1

O-86

Ostavciuc, Dinu.

Tactica efectuării audierilor : Ghid metodic pentru ofiţerii de urmărire penală / Dinu Ostavciuc, Iurie Odagiu. – Chişinău : Cartea Militară, 2020 (Tipografia Academiei „Ştefan cel Mare”). – 72 p. – (Colecţia „Juridca”, ISBN 978-9975-3363-5-2).

Bibliogr.: p. 67-70 (49 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3364-4-4.

343.123.1

O-86

Ostavciuc, Dinu.

Tactica efectuării cercetării la faţa locului : Ghid metodic pentru ofiţerii de urmărire penală / Dinu Ostavciuc, Iurie Odagiu. – Chişinău : Cartea Militară, 2020 (Tipografia Academiei „Ştefan cel Mare”). – 40 p. – (Colecţia „Juridca”, ISBN 978-9975-3363-5-2).

Bibliogr.: p. 38-39 (21 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3364-5-1.

343.131.4

O-86

Crăciun, Valentin.

Față în față / Valentin Crăciun ; coperta: Dumitru Maxim. – Chișinău : Pontos, 2020 (Tipogr. ”Print-Caro”). – 52 p. : fot. color.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-465-4.

821.135.1(478)-1

C 81

Bujor, Liuba-Drăgostița.

Cerul necunoscut al gândului / Liuba-Drăgostița Bujor ; coperta: Liubovi Ceban. – Ed. rev. și compl. – Chișinău : Pontos, 2020 (Tipogr. ”Print-Caro”). – 344 p.

150 ex.

ISBN 978-9975-72-466-1.

821.135.1(478)-84

B 90

Resimcilik incä zanaatı : Disțiplinanın özel kompetențiyaları : Erken üüretim : Kurikulum / Moldova Respublikası Üüretim, kultura hem aaraștirmalar bakannıı. – [Comrat] : Centrul de Cercetări Ştiinţifice al Găgăuziei „M. V. Marunevici”, 2020. – 16 p. : tab.

Tit. orig.: Куррикулум раннего образования. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3365-6-7.

373.2.091

R 47

Resimcilik incä zanaatı : Disțiplinanın özel kompetențiyaları : Bașlankı klaslar : Kurikulum / Moldova Respublikası Üüretim, kultura hem aaraștirmalar bakannıı. – [Comrat] : Centrul de Cercetări Ştiinţifice al Găgăuziei „M. V. Marunevici”, 2020. – 8 p. : tab.

Tit. orig.: Национальный куррикулум : Начальное образование. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3365-5-0.

373.3.091

R 47

Tehnologiya terbietmesi : Disțiplinanın özel kompetențiyaları : Kurikulum / Moldova Respublikası Üüretim, kultura hem aaraștirmalar bakannıı. – [Comrat] : Centrul de Cercetări Ştiinţifice al Găgăuziei „M. V. Marunevici”, 2020. – 36 p. : tab.

300 ex.

ISBN 978-9975-3365-7-4.

373.3.091       

T 32

Jurnalul de automonitorizare și autocontrol al persoanelor cu diabet zaharat tip 2 / Zinaida Alexa, Dumitru Harea, Natalia Zarbailov, Natalia Dinu ; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, Proiectul ”Viață Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor netransmisibile” [et al.]. – Chișinău : Imprint Plus, 2020. – 73 p. : fig., tab. color. – (Seria ”Biblioteca sănătății”, ISBN 978-9975-3386-5-3).

Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. –Finanțat de Biroul de coop. al Elveției și realizat de Inst. Elvețian Tropical și de Sănătate Publică. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-3386-7-7.

616.379-008.64-084

J 93

Sidibe, El Hassane Paul Hassana.

Hypercholestérolémies en médecine interne / El Hassane Paul Hassana Sidibe. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 91 p. : tab.

ISBN 978-9975-3348-6-0.

612.397:616.1/.8

S 53

Kamango Selemani Sheta Sheta.

Sortez de l’église catholique romaine, mon peuple : Echappez aux fléaux qui lui sont destinés /  Kamango Selemani Sheta Sheta. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 234 p. : tab.

Referințe bibliogr.: p. 233 și în subsol.

ISBN 978-9975-3348-7-7.

272

K 19

Mpala Mbabula, Louis.

Initiation a la philosophie africaine Pour P. Tempels, Niamkey Koffi et P. J. Hountondji II /  Louis Mpala Mbabula. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 139 p.

Referințe bibliogr.: p. 10-107, 133-139 și în subsol.

ISBN 978-9975-3348-8-4.

1(6)

M 92

Карапуз, Яков.

Великий князь Киевской Руси Владимир Мономах, 1113-1125 гг. : Военно-исторический роман-исследование / Яков Карапуз. – Бэлць : Б. и., 2020 (Tipografia din Bălți). – 168 p.

150 ex.

ISBN 978-9975-3369-9-4.

821.161.1(478)-311.6

K 213

Braniște, Lavinia.

Evadarea lui moș Columb / Lavinia Braniște ; ilustrații de Irina Dobrescu. – Chișinău : Cartier, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 24 p. : il. – (Cartier codobelc / col. coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).

1000 ex.

ISBN 978-9975-86-431-2.

821.135.1-34-93

B 78

Säfström, Maja.

Curiozităţi uimitoare despre puii animalelor : mic atlas ilustrat / Maja Säfström ; traduceredin engleză de Anastasia Gavrilovici ; ilustrații de autor. – Chişinău : Cartier, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 112 p. : il. – (Cartier codobelc / col. coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).

Tit. orig.: Amazing facts about baby animal : an ilustrated compendium. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-86-430-5.

087.5:59

S 14

„Teoria şi practica administrării publice”, conferinţă ştiinţifică internaţională (2020 ; Chişinău). Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale Conferinţei ştiinţifice internaţionale, 22 mai 2020 / colegiul redacţional: Oleg Balan [et al.]. – Chişinău : AAP, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 424 p. : fig., tab.

Antetit.: Guvernul Rep. Moldova, Acad. de Administrare Publică. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Sumar paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3240-9-0.

351(082)=135.1=111=161.1

T 43

Baurciulu, Anjela.

Egalitatea de gen : Curs pentru funcţionarii publici : Ghidul facilitatorului / Baurciulu Anjela. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 192 p. : tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul modulelor. – Apare cu sprijinul financiar al Suediei, Acad. de Administrare Publică. – 24 ex.

ISBN 978-9975-87-687-2.

305:351(075)

B 38

Baurciulu, Anjela.

Egalitatea de gen : Curs pentru funcționarii publici / Baurciulu Anjela. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. ”Bons Offices”). – 188 p. : tab.

Referințe bibliogr. la sfârșitul temelor și în subsol. – Apare cu suportul UN Women și cu susținerea financiară a Suediei, în colaborare cu Acad. de Administrare Publică. – 1850 ex.

ISBN 978-9975-87-688-9.

305:351(075)

B38

Geiran, Vivian.

Implementarea de sancţiuni şi măsuri comunitare : Ghid / Vivian Geiran, Ioan Durnescu ; Consiliul Europei. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 192 p.

Referinţe bibliogr.: p. 99-107 şi în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-151-08-5.

343.84:341.176(4)

G 29

Druţă, Ion.

Despărţirea apelor : Almanah epistolar / Ion Druţă ; coperta: Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 426 p. – (Cartier Popular / col. coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).

Text : lb. rom., rusă. – 1000 ex.                          

ISBN 978-9975-86-429-9.

821.135.1(478)-8+821.135.1(478).09=135.1=161.1

D 85

Eroul meu eşti tu : Cum copiii pot lupta cu COVID-19! / Comitetul Permanent al Inter-Agenţiei pentru Sănătate Mintală şi Sprijin Psihosocial în Condiţii de Urgenţă (IASC MHPSS RG) ; traducere: Dolgher Cristina. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 23 p. : des. color.

Apare din sursele Fondului Global de Combatere a Tuberculozei, HIV/SIDA şi Malariei. – 500 ex.

ISBN 978-9975-89-157-8.

087.5:616.921.5

E 71

Кысса, И. Д.

Роль женщины в Великой Отечественной Войне через призму газеты „Красная звезда” (22.06.1941 г. – 09.05.1945 г.)/ Кысса И. Д., Митиогло Александр ; Региональный спортивный лицей-интернат м. Комрат. – Комрат : Centrul de Cercetări Ştiinţifice al Găgăuziei „M. V. Marunevici”, 2020. – 44 p. : fot., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 31-32 (10 tit.) şi în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3365-8-1.

94(47+57)”1941/1945″-055.2

К 978

Ignat, Gabriela.

Performanţă prin management şi comunicare financiară / Gabriela Ignat, Lilia Şargu, Teodor Bivol ; referenţi ştiinţifici: Claudia Coman [et al.]. – Chişinău : Lira, 2020 (Tipogr. „Adrilang”). – 219 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 210-218 (116 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-3287-8-4.

334:005.3(075)

I-39

„Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, colloquia professorum (9 ; 2019 ; Bălţi). Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, Ediţia a 9-a : Materialele Colloquia Professorum din 11 octombrie 2019 / comitetul ştiințific: Natalia Gaşiţoi (preşedinte) [et al.] ; colegiul de redacție: Valentina Priţcan [et al.]. – Bălţi : S. n., 2020 (Tipogr. Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi). – 237 p. : fig., tab.

Antetit.: Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Texte : lb. rom., engl., germ., alte lb. străine. – Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-50-243-6.

082:378=00

T 80

Ghețoi, Petru.

ABCul micului pieton : Securitatea copilului în stradă : reguli de circulație care ne protejează / Petru Ghețoi; ilustrații de autor. – Chișinău : Casa Poveștilor, 2020 (Tipogr. ”Balacron”). – 16 p. : il. color.

2000 ex.

ISBN 978-9975-66-690-9.

087.5:656.05

G 46

Ghețoi, Petru.

Învățăm să calculăm : adunarea și scăderea : Figuri geometrice / Petru Ghețoi. – Chișinău : Casa Poveştilor, 2020 (Tipogr. ”Balacron”). – 24 p. : des. color. – (Scrie și șterge, ISBN 978-9975-128-59-9) (Gândirea logică. Creativitatea, ISBN 978-9975-66-691-6).

2000 ex.

ISBN 978-9975-66-692-3.

373.2.016

G 46

Prepeliță, Corneliu.

Eroii nu mor niciodată / Corneliu Prepeliță. – Chișinău : Lexon-Plus, 2020. – 96 p. : fot., fot. color.

300 ex.

ISBN 978-9975-4364-8-9.

355.292(478)(092)

P 91

Протоиерей Михаил Чакир – просветитель и религиозный деятель Бессарабии”, национальная научная конференция (2020 ; Кишинэу). Протоиерей Михаил Чакир – просветитель и религиозный деятель Бессарабии: Сборник материалов Национальной научной конференции, посвященной 80-летию со дня кончины Михаила Чакира (1861-1938) (мун. Кишинэу, 10 сентября 2018 г.) / ответственные редакторы: Виктор Цвиркун, Иван Думиника ; ответственный секретарь: Виталий Сырф. – Кишинэу : Centrul de Cercetări Ştiinţifice al Găgăuziei „M. V. Marunevici”, 2020. – 342 p. : fot., fot. color., tab.

Antetit.: Ин-т культурного наследия М-ва образования, культуры и исслед. Респ. Молдова, Исполнит. Комитет Гагаузии, Митрополия Кишиневская и Всея Молдовы. – Tit. pe cop. şi în română: „Protoiereul Mihail Ceachir – un cărturar al bisericii ortodoxe din  Basarabia” : Culegere de articole de la Conferinţa ştiinţifică naţională, dedicată celor 80 de ani de la data trecerii la Domnul protoiereului Mihail Ceachir (1861-1938) (mun. Chişinău, 10 septembrie 2018). – Texte : lb. rom., rusă. – Referințe bibliogr. în subsol. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3365-9-8.

27-72(478)(092)(082)=135.1=161.1

П 837

Tarlapan, Efim.

Bodyguard la Maica-Natură : (Înarmat cu pixul ironiei) / Efim Tarlapan ; ilustrații: Otilia Tarlapan ; copertă: Sergiu Stanciu. – Chișinău : Prut Internațional, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 112 p. : il. color.

Apare cu sprijinul Min. Educației, Culturii și Cercet. – 500 ex.

ISBN 978-9975-54-472-6.

821.135.1(478)-8

T 23

Spătaru, Aliona.

Ai mers, dorule, cu mine : Versuri / Aliona Spătaru ; coperta: Dumitru Maxim. – Chișinău : Pontos, 2020 (Tipogr. ”Print-Caro”). – 168 p. : fot. color.

50 ex.

ISBN 978-9975-72-467-8.

821.135.1(478)-1

S 72

Чёрня, Олга.

Тень души / Олга Чёрня ; coperta: Dumitru Maxim. – Chișinău : Pontos, 2020 (Tipogr. ”Print-Caro”). – 56 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-468-5.

821.161.1(478)-1

Ч 498

Sîmboteanu, Daniela.

Cum să educi copilul cu dragoste și respect : Ghid pentru părinți / Daniela Sîmboteanu, Natalia Dinu ; Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii. – Ed. a 3-a, revizuită. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. ”Foxtrot”). – 28 p. : il.

Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. – Apare cu suportul Fundației OAK. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-89-158-5.

37.018.1

S 56

Tăutu, Inesa.

Știința : Învățământ primar : Material didactic : Setul conține 39 de planșe / Inesa Tăutu. – Chișinău : Dorința, 2020 (Tipogr. ”Poligraf Design”). – 39 planșe : des. color.

5000 ex.

ISBN 978-9975-4497-9-3.

502(075)

T 28

Mihailov, Nina.

Dangăt de clopot pentru urmași… / text și imagini: Nina Mihailov ; copertă, prezentare grafică: Cristina Covrig. – Chișinău : F.E.-P. ”Tipografia Centrală”, 2020. – 32 p. : fot., fot. color.

200 ex.

ISBN 978-9975-151-09-2.

94(478-22)

M 69

Cuza, Iurie.

Sic! Gloria Mundi Transit : Nu toate sunt deșertăciune și goană după vînt… : Culegere de eseuri, monologuri și foiletoane / Iurie Cuza. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. ”Artpoligraf”). – 339 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3389-3-6.

821.135.1(478)-8

C 97

Kogălniceanu, Mihail.

Opere / Mihail Kogălniceanu ; studiu introductiv de Eugen Lungu ; copertă: Romeo Șveț. – Chișinău : Știința, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 544 p. : fig., fot. – (Colecția ”Moștenire”, ISBN 978-9975-67-986-2).

Referințe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuția Min. Educației, Culturii și Cercet. – 700 ex.

ISBN 978-9975-85-217-3.

821.135.1(478)-8

K 67

Брага, Лилия.

Политическая культура в Республике Молдова / Лилия Брага ; научный рецензент: Виктор Жук ; Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова, Институт Юридических, Политических и Социологических Исследование. – Кишинэу : Б. и., 2020 (F.E.-P. ”Tipografia Centrală”). – 334 p.

Referinţe bibliogr.: p. 317-334 şi în subsol. – 35 ex.

ISBN 978-9975-151-10-8.

32(478)

Б 870

Ursu, Viorica.

Drept civil. Introducere : (Studiu practic: speţe, studii de caz) : Lucrare metodică / Ursu Viorica, Chiriac Natalia ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Departamentul Inginerie, Drept şi Evaluarea Imobilului. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2020. – 217 p.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-627-2.

347(076.5)

U-85

Coban, Igor.

Implicarea instanţei de judecată în executarea silită : Note de curs / Igor Coban ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept,  Departamentul Drept Procedural. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 233 p.

Referinţe bibliogr.: p. 225-233 (107 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-152-00-6.

347.952(075.8)

C 58

Curriculum de bază : sistem de competenţe pentru învăţământul general / Ion Achiri, Nina Bîrnaz, Constantin Ciorbă [et al.] ; coordonator general: Valentin Crudu ; coordonator ştiinţific: Vladimir Guţu ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. – Chişinău : S. n., 2020 (CEP USM). – 35 p.

Referinţe bibliogr.: p. 34 (14 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al UNICEF Moldova. – 80 ex.

ISBN 978-9975-152-01-3.

373.091

C 95

„MedEspera 2020”, international medical congress (8 ; 2020 ; Chişinău). MedEspera 2020 : The 8th International Medical Congress for Students and Young Doctors, 24-26 september, Chişinău, Rep. Moldova : Abstract Book / chairman of editorial board: Stanislav Groppa ; organizing committee: Olga Clipii. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 436 p.

Antetit.: „Nicolae Testemitanu” State Univ. of Medicine and Pharmacy of the Rep. of Moldova, Assoc. of Medical Students and Residents. – 100 ex.

ISBN 978-9975-151-11-5.

61:378.661(478-25)(082)

M 54

Baltag, Dumitru.

Nu este nimic mai practic decât o teorie / Dumitru Baltag. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 552 p.

Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-746-6.

34=135.1=111=161.1

B 24

Ţap, Elena.

Evaluarea profesională : Suport de curs / Elena Ţap ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării din Republica Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 226 p. : fig.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3408-4-7.

37.091:005.95/.96(075.8)

T 21

Chibac, Gheorghe.

Evoluţia dreptului locativ în etapa actuală : Studiu monografic / Gheorghe Chibac. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 79 p.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.

ISBN 978-9975-151-12-2.

347.254

C 42

Bodrug, Iurie.

Ora zburătorului / Iurie Bodrug ; coperta: Sergiu Mardari. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Europes”). – 316 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-72-469-2.

821.135.1(478)-34

B61

Garaz, Mihail.

Scrieri alese / Mihail Garaz ; coperta: Vitaliu Pogolşa. – Chişinău : Lumina, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 262 p.

Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 300 ex.

ISBN 978-9975-65-458-6.

821.135.1(478)-34

G 19

The Great Energy Transition in the European Union : [în 2 vol.] / Rafael Leal-Arcas, Feja Lasniewska, Filippos Proedrou [et al.]. – Chișinău : Eliva Press, 2020 (Online Marketing Group : Print on demand) – . – ISBN 978-9975-3417-0-7.

Vol. 1. – 2020. – i-xvii, 414 p. : fig., graf. color, tab. – Referinţe bibliogr. în subsol. – ISBN 978-9975-3417-1-4.

620.91:061.1 EU

G 78

Неорганическая химия : Лабораторные работы / Технический университет Молдовы, Факультет пищевых технологий, Департамент оэнологии и химии ; составители: Суботин Юрий [и др.] ; ответственный за выпуск: Суботин Юрий. – Кишинэу : Tehnica-UTM, 2020. – 72 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 70 (16 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-628-9.

546(076.5)

Н 526

Аналитическая химия : Лабораторные работы / Технический университет Молдовы, Факультет пищевых технологий, Департамент оэнологии и химии ; составители: Харитонов Светлана [и др.] ; ответственный за выпуск: Харитонов Светлана, Суботин Юрий. – Кишинэу : Tehnica-UTM, 2020. – 105 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 102 (12 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-629-6.

543(076.5)

А 640

Ţiuleanu, Dumitru.

Probleme de electrostatică, curent continuu şi electromagnetism : (Îndrumar pentru uzul studenţilor) / Dumitru Ţiuleanu, Marina Ciobanu, Olga Mocreac ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii, Departamentul Fizica. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2020. – 72 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 72 (9 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-45-631-9.

537.2/.8(075.8)

Ţ 65

Golovaci, Mariana.

Curs de limbă română specializată în domeniul construcţiilor / Mariana Golovaci ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Limbi Străine. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2020. – 59 p.

Referinţe bibliogr.: p. 58 (6 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-630-2.

811.135’276.6’243:69

G 68

Stamati-Popuşoi, Diana.

Din nou mamă : Experienţă, informaţie, dezvoltare / Diana Stamati-Popuşoi. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 160 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-87-689-6

612.663

S 75

Role Play to Develop Oral Production of the English Language in Undergraduate Engineering Students / Alex Pacheco, Orlando Reyes, Julio Quispe, Miriam Ñañez. – Chişinău : Eliva Press, 2020 (Online Marketing Group : Print on demand). – 55 p. : fig., fot. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 43-46 şi în subsol.

ISBN 978-9975-3417-2-1.

378.016:811.111

R 68

Catalog de seminţe : Recoltate în anul 2019 oferite pentru schimb de Grădina Botanică Naţională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” din Republica Moldova = Indexs seminum : anno 2019 collectorum quae Hortus Botanicus Republica Moldova pro mutua commutatione offert = Seed catalogue harvested in 2019 offered for exchange by „Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute) of the Republic of Moldova / Grădina Botanică Naţională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” ; collectors: Bazatin E. [et al.] ; redactor: Roşca Ion ; responsabil de ediţie: Sfeclă Irina. – Chişinău : Grădina Botanică Naţională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, 2020 (Tipogr. „Reclama”) – . – ISBN 978-9975-4037-2-6. – Tit. paral.: lb. rom., engl., latină. – Text, cuprins paral.: lb. rom., engl.

Nr XLI. – 2020. – 32 p.– 100 ex. – Referinţe bibliogr.: p. 24 (7 tit.). – ISBN 978-9975-58-218-6.

581.48(083)=135.1=111

C 29

Olărescu, Valentina.

Scrierea şi citirea: intervenţie preventivă şi formativ/dezvoltată / Valentina Olărescu ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Pulsul-Pieţei”). – 176 p. : fig., fig. color. tab.

Referinţe bibliogr.: p. 174-176. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3342-5-9.

376.36+373.2.016

O-39

Pavliuc, Liuba.

Inima ce n-are tihnă : Poezii / Liuba Pavliuc ; coperta: Annet Loghinova. – Chişinău : UNU, 2020 (Tipogr. „Fox Traiding”). – 35 p.

400 ex.

ISBN 978-9975-3376-3-2.

821.135.1(478)-1

P 47

Manea-Cernei, Eugenia.

Căldura verbului autumnal : Publicistică / Eugenia Manea-Cernei ; coperta: Marina Dimitriu. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 188 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-470-8.

821.135.1(478)-92

M 20

Catalog de preţuri medii pentru materiale de construcţii : (Catalog informativ) : [în 4 volume] / Ministerul Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova ; colegiul de redacţie: O. Tulgara, C. Bortici. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM”) – . – ISBN 978-9975-3385-1-6.

Vol. 1. – 2020. – 188 p. : tab. – 200 ex. – ISBN 978-9975-3385-2-3.

691(085.2)

C 29

„Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine”, conferinţă ştiinţifică internaţională (2020 ; Chişinău). Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine : Conferinţa ştiinţifică internaţională, 26 noiembrie 2019 : Rezumatele comunicărilor / coordonator Ana Budnic ; comitetul de organizare: Mardari Alina [et al.] ; comitetul ştiinţific: Ana Budnic [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 344 p.

Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Rep. Moldova, Univ. Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Fac. Lb. şi Lit. Străine, Catedra Filologie Engl. – Texte lb. rom., engl., germ., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3408-5-4.

811’1+37.016(082)=00

P 93

Ambroci, Zinaida.

La vârsta simfoniei : Versuri / Zinaida Ambroci ; coperta: Elena Cheptea-Dosca. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Tipocart Print”). – 107 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3409-2-2.

821.135.1(478)-1

A 45

Ambroci, Zinaida.

Ploaia de vise : Versuri / Zinaida Ambroci ; coperta: Stela Lozovanu. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Tipocart Print”). – 116 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3409-3-9.

821.135.1(478)-1

A 45

Clipa, Constantin.

Limbă de clopot / Constantin Clipa, Ştefan Agachi ; caricaturi: Ştefan Agachi, Olga Şahrai. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Tipocart Print”). – 124 p. : fot., caricaturi.

200 ex.

ISBN 978-9975-3409-4-6.

821.135.1(478)-7

C 57

Covalschi, Stanislav.

Curs universitar la disciplina: „Elemente de cultură universală şi naţională” / Stanislav Covalschi ; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Facultatea de Economie. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 142 p.

Referinţe bibliogr.: p. 142 (32 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-441-3.

008+930.85(075.8)

C 80

Pînzaru, Pavel.

Plante rare de stâncării din Republica Moldova / Pavel Pînzaru ; Grădina Botanică Naţională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 328 p. : fig. color.

Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 303-322 (335 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-442-0.

582(478)

P 66

Albu, Luminiţa.

Mediul înconjurător : 3-4 ani : grupa mică/ Luminiţa Albu ; co-autori: Ala Ţepordei, Constanţa Tayanc ; ilustraţii: Anastasia Panfil. – Chişinău : Libelula (PROMO plus), 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 38 p. : des. color. – (Învăţ la grădiniţă, ISBN 978-9975-3413-0-1).

Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-3413-2-5.

373.2:502

A 33

Dolea, Igor.

Codul de procedură penală al Republicii Moldova : (comentariu aplicativ) : Textul cu modificările legislative operate până la 1 mai 2020 / Igor Dolea. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Cartea Juridică, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 1408 p.

Index : p. 1395-1407. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3418-0-6.

343.13(478)(094.4)(0.072)

D 64

Maciuga, Ludmila.

Mireasmă particulară / Ludmila Maciuga. – Chişinău : Ancestrala, 2020 (Tipografia „Reclama”). – 144 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-3419-0-5.

821.135.1(478)-1

M 12

„Viitorul ne aparţine”, conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor (cu participare internaţională) (10 ; 2020 ; Chişinău). Conferinţa Ştiinţifică a Studenţilor şi Masteranzilor (cu participare internaţională) „Viitorul ne aparţine”, Ediţia a 10-a : Teze / consiliul ştiinţific: Aurelia Hanganu [et al.] ; comitetul organizatoric: Natalia Velişco [et al.]. – Chişinău : US „Dimitrie Cantemir”, 2020 (Tipogr. „Biotehdesign”). – 102 p.

Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet., Univ. de Stat „Dimitrie Cantemir”. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – 35 ex.

ISBN 978-9975-3389-4-3.

082:378=135.1=111=161.1

V-58

„Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare”, conferinţă ştiinţifică internaţională (12 ; 2020 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională „Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare” : Programul şi rezumatele comunicărilor = „Cultural heritage: research, valorization, promotion” : Program and Abstracts, Ediţia a 12-a, Chişinău, 28-29 mai 2020 / comitetul de organizare, comitetul ştiinţific: Victor Ghilaş (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Notograf Prim”). – 98 p.

Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Inst. Patrimoniului Cultural, Inst. de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti, România [et al.]. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – 200 ex.

ISBN 978-9975-84-123-8.

008+7/9(082)=135.1=111=161.1 

P 44

Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători (18 ; 2020 ; Chişinău). Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători, Ediţia a 18-a, (19-20 iunie 2020) : Lucrări ştiinţifice / colegiul de redacţie: Grigore Belostecinic (redactor şef) [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2020. – 415 p. : fig.

Antetit.:  Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, HR Excellence in Research, Acad. of Econ.  Studies of Moldova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol.

Cerinţe de sistem: PDF Reader. – Disponibil : se va indica URL de către editor

ISBN 978-9975-75-975-5.

082:378=135.1=111=161.1

S 58

Dunărea – Nistru : Istoria. Filozofia. Culturologia. Genealogia. Ecologia. Lingvistica. Folclor. Literatura. Pedagogia. Cultura muzicală. Audit. Recenzii şi avizuri = Дунав – Днестър : История. Философия. Културология. Родознание. Екология. Езикознание. Фолклор. Литературознание. Педагогика. Музикална култура и педагогика. Одит. Рецензии и отзиви : Годишник / Universitatea de Stat Taraclia „Grigorii Țamblac” ; научен комитет: Мария Паслар [и др.]. – Тараклия : Б. и., 2020 (Tipogr. „Centrografic”) – . – ISBN 978-9975-9568-8-8. – ISSN 1857-2758.

Том 7. – 2020. – 269 p. – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., bulg., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă, alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârșitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 80 ex. – ISBN

082:378.4(478-21)=00

D 94

Şleahtiţchi, Maria.

Arta naraţiunii româneşti : (teorii şi practici) / Maria Şleahtiţchi ; coperta: Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 92 p. – (Cartier educaţional / colecţia coordonată de Viorica Goraş-Postică, ISBN 978-9975-79-896-9).

Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.

ISBN 978-9975-86-432-9.

821.09

Ş 63

Allen, Matt.

Din ordinul Peaky Blinders / Matt Allen ; introducere: Steven Knight ; traducător: Andra Samata. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 113 p.

Tit. orig.: By Order of the Peaky Blinders. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3420-0-1.

821.111-3

A 36

Ţurcanu, Nicolae.

Managementul proiectelor : Ghid de planificare : Teste de autoevaluare / Nicolae Ţurcanu, Marcela Botnaru ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie şi Management. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2020. – 56 p. : fig., fig. color.

Bibliogr.: p.: 39 (14 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-635-7.

005.8

Ţ 94

Nazaroi, Ion.

Subsistemul multimedia IP : Ciclu de prelegeri / Ion Nazaroi ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii, Departamentul Telecomunicaţii şi Sisteme Electronice. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2020. – 87 p.

Referinţe bibliogr.: p. 78-79 (19 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-636-4.

004.4’27(075.8)

N 29

The Great Energy Transition in the European Union : [în 2 volume] / Rafael Leal-Arcas, Marius Greger, Hanna Knigge [et al.]. – Chișinău : Eliva Press, 2020 (Online Marketing Group : Print on demand) – . – ISBN 978-9975-3417-0-7.

Vol. 2. – 2020. – I-XI, 407 p. : fig., color, tab. – Referinţe bibliogr. în subsol. – ISBN 978-9975-3417-3-8.

620.91:327

G 78

Chevrou, Robert B.

Vacances en enfer : L’incendie de forêt / Robert B. Chevrou. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 193 p. : il. color.

ISBN 978-9975-3348-9-1.

614.841.42:630

C 41

Nsongui Peg, Pascal.

Les exercices spirituels pour ces temps redoutés et redoutables / Pascal Nsongui Peg. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 117 p.

ISBN 978-9975-3421-0-0.

27-29

N 92

Mfere Akiana, Wolf Ulrich.

Le climat des affaires et les investissements directs etrangers dans la communaute economique des etats de l’Afrique Centrale (CEMAC) / Mfere Akiana Wolf Ulrich. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 77 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 63-67 şi în subsol.

ISBN 978-9975-3421-1-7.

339.727.22(6-191.2)

M 63

Moreau de Bellaing, Louis.

Les limites de tsunami Humain : Légitimation et libre arbitre / Louis Moreau de Bellaing. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 98 p.

ISBN 978-9975-3421-2-4.

316.6:32

M 89

Simard, Guy.

Dieu et nous / Guy Simard. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 141 p.

ISBN 978-9975-3421-3-1.

27-29

S 56

Bashige Atsi Bushige, Charles.

La femme congolaise a l’épreuve du feminisme / Charles Bashige Atsi Bushige. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 85 p.

Referinţe bibliogr.: p. 82-94 şi în subsol.

ISBN 978-9975-3421-4-8.

316.346.2-055.2(672.4):305

B 36

Gorga, Carmine.

Jubilee 2020 / Carmine Gorga. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 87 p. : fig.

Referinţe bibliogr.: p. 75-79.

ISBN 978-9975-3421-5-5.

330.1

G 70

Gorga, Carmine.

From the „Dismal Science” to The Economics of Jubilation through : Concordian economics / Carmine Gorga. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 165 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap.

ISBN 978-9975-3421-6-2.

330.1

G 70

Béatrice, Malleron.

La Vierge Marie nous annonce des fléaux mondiaux! : Notre Dame des Victoires, venez à notre secours! / Malleron Béatrice. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 152 p. : fig.

Referinţe bibliogr. în subsol.

ISBN 978-9975-3421-7-9.

27-29

B 39

Lubwika, Arthur.

La mission du treizièmes apôtre aujourd’hui / Arthur Lubwika. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 129 p. : fig.

Referinţe bibliogr.: p. 125-127 şi în subsol.

ISBN 978-9975-3421-8-6.

27-29

L 83

Jamour, Abdelhamid.

La migration subsaharienne: les attitudes des étudiants de L’Université Ibnzohr / Abdelhamid Jamour. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 86 p. : fig. color.

Referinţe bibliogr.: p. 83-86 (17 tit.) şi în subsol.

ISBN 978-9975-3421-9-3.

314.15-026.48(64):378

J 24

Şterbate, Vadim.

99 de atracţii turistice/ Vadim Şterbate. – Chişinău : Prut Internaţional, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 227 p. : fot. color.

Apare cu sprijinul Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-474-0.

338.48(478)

S 84

Polish-moldovan relations to the centenary of the regaining of independence by Poland : Reports of the Scientific International Conference, October 22, 2018, Chişinău / scientific coordinators: Bartłomiej Zdaniuk, Lilia Zabolotnaia ; international board: Ilona Czamańska [et al.]. – Chişinău : Lexon-Prim, 2020. – 352 p. : fot.

Antetit.: Embassy of the Republic of Poland to the Republic of Moldova, National Museum of History of Moldova. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3424-0-7.

94(438+478)+327(082)

P 75

Панько, Виктор.

Путь к успеху. Как я стал писателем / Виктор Панько ; иллюстрации: Андрей Васильевич Тиминский, Илья Викторович Панько ; художественное оформление: Виктор Викторович Панько. – Бэлць : Б. и., 2020 (Tipografia din Bălţi). – 234 p. : fot.

25 ex.

ISBN 978-9975-3422-0-9.

821.161.1(478)-94+821.161.1(478).09

П 168

Şugaev, Ilie.

O dată pentru toată viaţa : Conversaţii cu tinerii despre căsătorie, familie şi copii / Protoiereu Ilie Şugaev. – Chişinău : Bestseller, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 478 p. – (Colecţia „Lumina lui Hristos”, ISBN 978-9975-3420-2-5).

Tit. orig.: Один раз на всю жизнь. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-3420-1-8.

27-29

S 94

Rădulescu, Daniela.

Rinichiul în sarcină / Daniela Rădulescu. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 144 p. : tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 20 ex.

ISBN 978-9975-89-147-9.

616.61:618.3

R 18

Şaragov, Ion.

Măsurarea vitezelor locale în curenţii de fluide : Îndrumar metodic pentru prelegeri şi lucrări de laborator / Ion Şaragov, Ludmila Vîrlan ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Departamentul Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze şi Protecţia Mediului. – Chişinău. – Tehnica-UTM, 2020. – 49 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 46 (9 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-637-1.

531.7(075)

S 23

„Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective”, conferinţă ştiinţifico-practică interuniversitară a tinerilor cercetători (2020 ; Chişinău). Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective : Materialele conferinţei ştiinţifico-practice interuniversitare a tinerilor cercetători, 2019, 10 decembrie / comitetul ştiinţific: Sedleţchi Iurie [et al.] ; comitetul organizatoric: Puşcaş Victor [et al.]. – Chişinău : USEM, 2020 (Tipogr. „Adrilang”). – 141 p. : fig., fot., fot. color.

Antetit.: Univ. de Studii Europene din Moldova, Fac. Drept. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3423-0-8.

34:378(082)=135.1=161.1

A 86

Cazacu, Daniela.

Psihoterapii : Note de curs / Daniela Cazacu ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Psihologie. – Bălţi : S. n., 2020 (Tipogr. „Indigou Color”). – 233 p. : fig. color, fot.

Referinţe bibliogr.: p. 222-233. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3382-4-0.

159.94:615.851(075.8)

C 32

Gagim, Ion.

Veşnicia – Vremea Noastră / Ion Gagim ; coperta: Silvia Ciobanu. – Bălţi : S. n., 2020 (Tipogr. „Indigo Color”). – 90 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-3382-5-7.

821.135.1(478)-84

G 13

Halipli, Vladimir.

Legea de aur, sau Datoria iubirii : Roman / Vladimir Halipli ; colegiul de redacţie: Mihai Cimpoi

[et al.]

; coordonatori: Vasile Căpăţână, George Călin ; coperta: Alexandru Manolache ; Asociaţia Culturală „Ideal”, Societatea Culturală „Apollon”. – Chişinău : Ideal, 2019 (Tipogr. „Iutastan”). – 310 p. – (Colecţia IDEAL, ISBN 978-9975-4288-0-4 ; 133).

100 ex.

ISBN 978-9975-3307-5-6.

821.135.1(478)-31

H 18

Patru plus patru plus patru : Tineri poeţi din Chişinău / antologie de Dumitru Crudu ; coperta: Sergiu Stanciu. – Chişinău : Prut Internaţional, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 108 p.

Apare cu sprijinul Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 500 ex.

ISBN 978-9975-54-475-7.

821.135.1(478)-82

P 44

Lume, lume… : Lirică populară românească / selecţia şi concepţia: Iulian Filip ; copertă: Sergiu Stanciu. – Chişinău : Prut Internaţional, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 272 p. – (Mărgăritare folclorice, ISBN 978-9975-54-332-3).

500 ex.

ISBN 978-9975-54-476-4.

821.135.1-14:398(=135.1)

L  91

Ghid metodic privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea practicii de specialitate II : Specialitatea – 0413.1 Business şi administrare : Ciclul 1 – licenţă / Svetlana Mironov, Tatiana Diaconu, Anna Socolova, Natalia Stefanco ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Ştiinţe Economice, Departamentul Administrarea Afacerilor. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 41 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 20 (7 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-152-02-0.

378.147:334(076.5)

G 49

Perspectiva bunelor practici : (din experienţa pedagogică a Instituţiei Publice Liceul Teoretic „Ginta Latină”) / [manager de ediţie: Juc Nina]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Căpăţină Print”). – 220 p. : fig., fot. color, tab.

Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex.

ISBN 978-9975-3231-8-5.

373.5.091

P 52

Квилинкова, Е. Н.

Методика и практика этнологических исследований : (научно-методическое пособие) / КвилинковаЕ. Н. ; Национальная академия наук Беларуси, Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы, Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. ”Print-Caro”). – 223 p.

Bibliogr.: p. 185-223. – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-747-3.

39 

К 327

Сакович, В. А.

Продовольственная безопасность Республики Молдова в контексте современной мировой продовольственной проблемы / В. А. Сакович ; Академия экономических знаний Молдовы. Институт международных отношений Молдовы. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. ”Print-Caro”). – 543 p.

Bibliogr.: p. 507-536 (424 tit.) şi în note4le de subsol. – 200 ex.

ISBN 978-9975-56-748-0.

338.439(478):339.9   

С 156

Florea-Dascăl, Valeria.

Spune-mi, Viaţă, că mă iubeşti!: Roman/ Valeria Florea-Dascăl ; copertă: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 412 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-471-5.

821.135.1(478)-31

F 67

Финли, Марк.

Разделяя радость Божьей миссии / Марк Финли ; переводчики: О. Литвиненко, М. Опияр ; ответственный редактор: П. Давыдов. – Кишинэу : Б. и., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 256 p. – (Пособие по изучению Библии в Субботней школе : с комментариями для учителей, ISBN 978-9975-53-426-0 ; 3 квартал 2020 года).

520 ex.

ISBN 978-9975-151-16-0.

27-29

Ф 600

Финли, Марк.

Разделяя радость Божьей миссии / Марк Финли ; переводчики: О. Литвиненко, М. Опияр ; ответственный редактор: П. Давыдов. – Кишинэу : Б. и., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 192 p. – (Пособие по изучению Библии в субботней школе, ISBN 978-9975-53-428-4 ; 3 квартал 2020 года).

1350 ex.

ISBN 978-9975-151-17-7.

27-29

Ф 600

Beşleagă, Vladimir.

Ochii Stelianei. Jurnal liric / Vladimir Beşleagă. – Chişinău : Epigraf, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 160 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-60-354-6.

821.135.1(478)-94

B 50

Dumbrăveanu, Victor.

Numeşte fericirea altfel : Roman / Victor Dumbrăveanu ; coperta: Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 542 p. – (Cartier Popular / col. coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).

500 ex.

ISBN 978-9975-86-433-6.

821.135.1(478)-31

D 89

Postolache, Ghenadie.

Canon : Roman / Ghenadie Postolache ; coperta: Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 112 p. – (Rotonda / col. coord. de Em. Galaicu-Păun, ISBN 978-9975-79-907-2).

500 ex.

ISBN 978-9975-86-434-3.

821.135.1(478)-31

P 87

Ostavciuc, Dinu.

Metodica cercetării traficului de copii : Ghid metodic pentru ofiţerii de urmărire penală / Dinu Ostavciuc, Iurie Odagiu. – Chişinău : Cartea Militară, 2020 (Tipogr. Acad. „Ştefan cel Mare”). – 96 p. – (Colecţia „Juridca”, ISBN 978-9975-3363-5-2).

Bibliogr.: p.: 92-94 (23 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3364-6-8.

343.54-053.2

O-86

Ostavciuc, Dinu.

Metodica cercetării organizării migraţiei ilegale : Ghid metodic pentru ofiţerii de urmărire penală / Dinu Ostavciuc, Iurie Odagiu. – Chişinău : Cartea Militară, 2020 (Tipogr. Acad. „Ştefan cel Mare”). – 52 p. – (Colecţia „Juridca”, ISBN 978-9975-3363-5-2).

Referinţe bibliogr.: p. 49-50 (18 tit.) şi în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3364-7-5.

343.97

O-86

Ostavciuc, Dinu.

Cercetarea infracţiunilor din materia crimei organizate : Ghid metodic pentru ofiţerii de urmărire penală / Dinu Ostavciuc, Iurie Odagiu. – Chişinău : Cartea Militară, 2020 (Tipogr. Acad. „Ştefan cel Mare”). – 92 p. – (Colecţia „Juridca”, ISBN 978-9975-3363-5-2).

Bibliogr.: p. 87-90 (32 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3364-8-2.

343.9

O-86

Sandburg, Carl.

Nimic nu se întâmplă înainte de a fi visat… / Carl Sandburg. – Chişinău : S. n., 2020 (CEP USM). – 93 p.

30 ex.

ISBN 978-9975-152-03-7.

821.111(73)-1=135.1

S 19

Deaconescu, Ion.

Pasărea sunt eu / Ion Deaconescu. – Chişinău : Editura pentru Literatură şi Artă, 2020 (F.E.-P.”Tipografia Centrală”). – 132 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-3384-5-5.

821.135.1-31

D 26

„Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi poilitico-administrativ”, conferinţă ştiinţifică (5 ; 2019 ; Cahul). Conferinţa ştiinţifică „Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi poilitico-administrativ”, Ediţia a 5-a, 10 decembrie 2019 / comitetul ştiinţific: Pasat Octavian [et al.] ; comitetul organizatoric: Chironachi Vladimir

[et al.]

. – Cahul : US „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, 2020 (Tipogr. „CentroGrafic”) – . – ISBN 978-9975-88-037-4.

Secţia: Ştiinţe juridice. – 2020. – 122 p. : fig. color. – Antetit.: Univ. de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, Fac. de Drept şi Administraţie Publică. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-88-057-2.

34:378(082)=135.1=161.1

R 68

Bârlădeanu, Lucreţia.

Misterul de est : Roman / Lucreţia Bârlădeanu ; copertă: Mihai Bacinschi. – Chişinău : Arc, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 173 p.

Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 700 ex.

ISBN 978-9975-0-0382-7.

821.135.1(478)-31

B 33

DL Banca Naţională a Moldovei : Raport anual … / Banca Naţională a Moldovei. – Chişinău : Banca Naţională a Moldovei, 2020 – . – ISBN 978-9975-4353-0-7.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader.

… 2019. – 2020. – 174 p. : graf. color, tab. color. – Disponibil: http://bnm.md/ro/content/raport-anual-2019. – Referinţe bibliogr. în subsol. – ISBN 978-9975-3357-7-5.

336.711+338(478)(047)

B 26

Raport asupra inflaţiei … / Banca Naţională a Moldovei. – Chişinău : Banca Naţională a Moldovei, 2020 – . – ISBN 978-9975-3357-5-1.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader.

… Nr 2, mai 2020. – 2020. – 52 p. : graf. color, tab. color. – Disponibil: http://bnm.md/ro/content/prezentarea-raportului-asupra-inflatiei-nr2-2020. – ISBN 978-9975-3357-8-2.

336.711(478):336.748.12(047)

R 25

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.