Cărţi în curs de apariţie, Februarie 2020

Petrovici, Sergiu.

Cercetări de marketing : Curs universitar : Pentru uzul studenţilor instituţiilor de învăţământ superior cu profil economic / Sergiu Petrovici ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău : ASEM, 2020. – 292 p.

Referinţe bibliogr.: p. 276-278 (59 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-75-972-4.

339.138+658.8(075.8)

P 60

Topor, Radu.

Geografie : Modele de teste pentru examenul de Bacalaureat / Radu Topor. – Chişinău : TEO Educaţional, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 64 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-116-67-1.

911(079)

T 76

Scriem litere de mână şi de tipar. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Farmec Lux, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 56 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-104-80-7.

373.2.016

S 38

Turcov, Elena.

Indicaţii metodice Cu referinţă la organizarea stagiului de practică în cadrul întreprinderilor de profil pentru studenţii anului II, cicli II Masterat de la specializarea Gestiunea şi Dezvoltarea Turismului / Elena Turcov ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Fac. „Business şi administrarea afacerilor”, Dep. „Comerţ, Turism şi Alimentaţie Publică”. – Chişinău : ASEM, 2020. – 18 p.

Referinţe bibliogr.: p. 17. – 30 ex.

ISBN 978-9975-75-957-1.

378.147:338.48(076.5)

T 94

Brătescu-Voineşti, Ioan Alexandru.

Puiul şi alte poveşti / Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti ; sel.: Mihaela Melega. – Chişinău : Cadran, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 104 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3332-4-5.

821.135.1-34-93

B 79

Bochmann, Klaus.

Cum sunt trăite şi percepute limbile. Despre istoria limbilor ca istorie socială / Klaus Bochmann ; vol. coord. de Mariana Dumbrava [et al.] ; cop.: Vlad Coroban. – Chişinău : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 160 p. – (Cartier popular / col. coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).

Ind. de nume : p. 155-159. – Referinţe bibliogr.: p. 151-153 şi în subsol. – 500 ex.

ISBN 978-9975-86-413-8.

81’27

B 61

Lozovanu, Dorin.

Autonomous Territorial Unit Gagauzia : Descover the new tourist destination : The Tourist Map / Dorin Lozovanu, Vitalii Chiurcciu, Călin Pantea. –  Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Policolor”). –  1 f.

Text paral.: lb. rom., engl., găgăuză alte lb. străine. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3173-6-8.

338.48(478-29):912.43=00

L 81

Tomuz, Eugeniu.

Solomeea : [în vol.] / Eugeniu Tomuz. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Notograf Prim”) – . – ISBN 978-9975-84-114-6.

Vol. 1. – 2020. – 521 p. – 100 ex. – ISBN 978-9975-84-115-3.

821.135.1(478)-31

T 74

„Современное строительство и архитектура. Энергосберегающие технологии”, республиканская научно-практическая конференция (11 ; 2019 ; Бендер). Современное строительство и архитектура. Энергосберегающие технологии : Сборник материалов XI Республиканской научно-практической конференции (с международным участием), 20-21 ноября 2019 года / редкол.: Толмачева И. В. [и др.]. – Бендер : ПГУ, 2020 (ГУИПП „Бендерская типография „Полиграфист”). – 416 p.

Antetit.: Гос. образоват. учреждение Приднестр. гос. ун-т, Бендерский политехн. фил. – Referințe bibliogr. la sfârşitul art. – 60 ex.

ISBN 978-9975-3351-9-5.

082:378.4(478-24)

С 568

Detection of Scardovia Wiggsiae in Caries risk of Human Adolescent Population : Scardovia Wiggsiae – A Risk Indicator for Dental Caries Assessment / Subbulakshmi Nagappan CT, Vijay Amritharaj, Kavitha Sanjeev

[et al.]

. – Chişinău : Eliva Press, 2020. – 38 p.

Referinşe bibliogr.: p. 14-19 (40 tit.).

ISBN 978-9975-3396-0-5.

616.314-008.87-053.6:575.1

D 34

Карманова, Снежана.

Камбарские каникулы / Снежана Карманова, Владимир Карманов ; ил.: Иванка Костру. – Кишинэу : Alphabet Publishing, 2020 (Tipogr. „Nova Imprim”). – 41 p. : il.

200 ex.

ISBN 978-9975-3352-2-5.

821.161.1(478)-1-93

K 240

Raport asupra inflaţiei … / Banca Naţ. a Moldovei ; col. red.: Elena Mămăligă [et al.] ; trad.: Ina Şcerbaniuc. – Chişinău : Banca Naţională a Moldovei, 2020 – . – ISBN 978-9975-3357-5-1.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader.

… Nr 1, februarie 2020. – 2020. – 57 p. – Disponibil: http://bnm.md/ro/content/prezentarea-raportului-asupra-inflatiei-nr1-2020. – ISBN 978-9975-3357-6-8.

336.711(478):336.748.12(047)

R 25

Manţuc, Elena.

Activitatea de aplicare a dreptului de către autorităţile publice: abordări şi perspective / Elena Manţuc ; ref. şt.: Andrei Negru. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 264 p.

Bibliogr.: p. 245-263 (239 tit.). – 25 ex.

ISBN 978-9975-89-155-4.

340.132.6:351/354

M 29

Butnaru, Val.

Manuscrisul lui Zograf / Val Butnaru ; cop.: Sergiu Stanciu. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-54-456-6.

[Vol.] 1 : Soţia lui Faust. – 228 p. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-54-457-3.

821.135.1(478)-31

B 97

Кодряну, Марианна.

Мои первые уроки : 3-4 года / Кодряну Марианна. – Кишинэу : Biblion, 2020 (Тверской полиграфический комбинат детской литературы, г. Тверь).  –  48 p. – (Умные детки, ISBN 978-9975-111-64-5).

2000 ex.

ISBN 978-9975-148-49-8.

373.2.016

К 578

Hanganu, Ion.

Seminţe de înţelepciune / Ion Hanganu ; cop.: Dumitru Maxim. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 216 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-72-429-6.

821.135.1(478)-8

H 21

Sîtnic, Ina.

Introduction into Translation Studies : Note de curs / Ina Sîtnic, Olesea Bodean-Vozian ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Litere, Dep. Trad., Interpretare şi Lingvistică Aplicată. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 141 p.

Referinţe bibliogr.: p. 137-140 (58 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-149-85-3.

81’25(075.8)

S 61

Buruiană, Sanda.

Limfoamele non-Hodgkin : (Recomandări metodice pentru studenţi) / Buruiană Sanda, Robu Maria ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : Medicina, 2020. – 47 p.

Bibliogr.: p. 44-46 (31 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-82-158-2.

616-006.44(076)

B 95

Ghid metodic privind elaborarea tezelor de masterat pentru studenţii programului de master: „Managementul resurselor umane” / Marian Jalencu, Veronica Prisăcaru, Maia Postica [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Ştiinţe Econ., Dep. Administrarea Afacerilor. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 44 p.

Bibliogr.: p. 23 (7 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-149-86-0.

378:005.95/.96

G 49

Herghelegiu, Rodica.

Îndrumar metodic pentru lucrări practice şi de laborator „Merceologia mărfurilor social-culturale” : Specialităţile: „Comerţ”, „Merceologie” / Rodica Herghelegiu ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Colegiul Naţ. de Comerţ al ASEM. – Chişinău : ASEM, 2020. – 62 p. : fig., tab.

20 ex.

ISBN 978-9975-75-973-1.

620.2(075.6)

H 51

Trofim, Alina.

Ghiozdanul lui Ionuţ / Alina Trofim ; pict.: Violetta Vasina ; cop.: Mihai Răcilă. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 56 p. : des. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-3397-0-4.

821.135.1(478)-1-93

T 87

10.02.

Catalog. Emisiuni poștale : Mărci poştale. Efecte poştale. Ştampile poştale speciale. Alte piese poştale = Catalog of postal issues : Postage stamps. Postal stationaries. Special postal cancellations. Other philatelic items / ÎS „Poşta Moldovei ; elab.: Elena Şarcanean şi Ala Nicoreanu ; coord.: Victoria Tănase ; trad.: Ludmila Druc. – Chişinău : Poşta Moldovei, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3303-2-9. – ISSN 2587-3679.

2019. – 2020. – 56 p. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – 200 ex. – ISBN 978-9975-3303-3-6.

656.835(478)(084)=135.1=111

C  29

Straliuc, Nina.

Poveşti dramatizate în versuri şi Scenete : Culegere : 4-7 ani / Nina Straliuc ; cop.: Diana Odobescu. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipografia „Reclama”). – 120 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-58-210-0.

821.135.1(478)-93

S 90

Jossefa, Manuel.

Desenvolvimento Comunitário e Gestão Ambiental: O Caso das Associações de Produtores Apoiadas pela Associação Mozal para o Desenvolvimento da Comunidade (AMDC) / Manuel Jossefa. – Chişinău : Eliva Press, 2020. – 156 p.

Referinţe bibliogr.: p. 103-109.

ISBN 978-9975-3396-1-2.

338(679)+316

J 76

Siddiqui, Danish Ahmed.

Military Spending and Economic Growth in the Presence of Arms Trade / Danish Ahmed Siddiqui, Taimur Rahman. – Chişinău : Eliva Press, 2020. – 55 p.

Referinţe bibliogr.: p. 42-46 (84 tit.).

ISBN 978-9975-3396-2-9.

355.6+339.9

S 53

Malur, Prashanth G.

Media, Education & Society : A compilation of articles in Media, Media Education and Society / Prashanth G Malur, Nadini Lakshmikanta. – Chişinău : Eliva Press, 2020. – 57 p. : graf.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.

ISBN 978-9975-3396-3-6.

659.3+070

M 19

Cheianu, Constantin.

Dependenţa : Roman / Constantin Cheianu ; cop.: Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 152 p. – (Rotonda / col. coord. de Em. Galaicu-Păun, ISBN 978-9975-79-907-2).

1000 ex.

ISBN 978-9975-86-414-5.

821.135.1(478)-31

C 40

157 de pagini cu poveşti. – Chişinău : Dorinţa, 2020 (Tipogr. „Poligraf Design”). – 160 p. : des. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-143-87-5.

821-34-93

O-10

Albu, Sveta.

Forme, mărimi şi dimensiuni : Colorează şi învaţă forme : 4-6 ani/ Sveta Albu ; concept: Iurie Albu ; il.: Anastasia Panfil. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Libelula (PROMO plus), 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 24 p. : des. color.

Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-3306-9-5.

087.5:373.2

A 33

Albu, Sveta.

Labirinturi şi activităţi logice : Colorează şi stimulează gândirea : 4-6 ani/ Sveta Albu ; concept: Iurie Albu ; il.: Anastasia Panfil. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Libelula (PROMO plus), 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 24 p. : des. color.

Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-3306-8-8.

087.5:373.2

A 33

Долгий, Адриан.

Гражданское воспитание : Учебник : 5-6 классы / Адриан Долгий, Алина Феля ; comisia de evaluare: Maia Şevciuc [et al.] ; trad.: Ludmila Perciuleac ; М-во образования, культуры и исследований Респ. Молдова. – Кишинэу : F.E.-P. „Tipografia Centrală” : Infocus, 2020. – 165 p. : des.

16000 ex.

ISBN 978-9975-3397-1-1 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – ISBN 978-9975-3024-9-4 (Infocus).

37.017.4(075.3)

Д 640

Braicov, A.

Цифровое образование : Тетрадь ученика : 1 класс / A. Braicov. – Chişinău : Prut Internaţional, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 40 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-458-0.

373.3.015:004(076)

B 77

Rebreanu, Liuviu.

Adam şi Eva / Liviu Rebreanu ; cop.: Georgeta Vrabie. – Chişinău : Bestseller, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 422 p.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3349-6-9.

821.135.1-31

R 35

Seminarul Republican „Promovarea jocurilor de mişcare” / Iurie Berlinschi, Grigore Crăciun, Andrei Talmazan [et al.] ; Federaţia Sportului Şcolar din Rep. Moldova, Festivalul Naţional al Jocurilor de Mişcare în memoria lui Andrei Ghimp, ed. a 7-a. – Chişinău : Epigraf, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 53 p.

Text paral.: lb. rom., rusă. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-60-344-7.

37.091+796.012

S 44

Bodrug-Lungu, Valentina.

Egalitatea de gen şi Educaţia : Glosar şi specificări conceptuale / Valentina Bodrug-Lungu ; coord.: Luminiţa Drumea ; United Nations Educational, Sci. and Cultural Org. UNESCO, National Commission of the Rep. of Moldova for UNESCO. – Chişinău : Stratum Plus, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 60 p.

Referinţe bibliogr.: p. 57-58 (9 tit.) şi în subsol. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-3343-3-4.

305+37.0

B 61

Mistreanu, Tatiana.

Educaţie în bioetică : Ghidul profesorului pentru ora opţională : Clasele 5-8-a / Tatiana Mistreanu ; coord.: Luminiţa Drumea. – Chişinău : Stratum Plus, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 198 p.

Referinţe bibliogr.: p. 191-196 (75 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Comisiei Naţ. a Rep. Moldova pentru UNESCO. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-3343-4-1.

373.3.016:17

M 80

Blokhin, Ivan.

Alfabet / Ivan Blokhin. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Almor Plus”). – 68 p. – (Istorii colorate, ISBN 978-9975-3228-6-7).

2000 ex.

ISBN 978-9975-3228-5-0.

087.5:373.2.016

B 58

Fiodorova, Anfisa.

Sonata pentru pian = Соната для фортепиано / Anfisa Fiodorova ; ed. îngrijită de Inna Hatipova ; red. şt.: T. Berezovicova, S. Ţircunova. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 51 p. : n. muz.

Tit., text, cuprins paral.: lb. rom., rusă. – 100 ex.

ISBN 978-9975-72-430-2.

ISMN 979-0-3480-0408-2.

780.8:780.616.432=135.1=161.1

F 58

Grupurile de producători : Ghid practic : de la primii paşi la profitabilitate şi creştere. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Iunie Prim”). – 72 p.

Referinţe bibliogr.: p. 71-72 (30 tit.) şi în subsol. – Apare cu suportul financiar al Proiectului Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P) implementat de către UCIMPA. – 200 ex.

ISBN 978-9975-4374-8-6.

338.43:631.14/.15(036)

G 92

Mircea, Dumitru.

Religia dragostei : (poveşti de dragoste ale oamenilor celebri) / Dumitru Mircea. – Chişinău : Ancestrala, 2020 (Tipogr. „Reclama”). – 148 p. : fot.

300 ex.

ISBN 978-9975-3176-9-6.

821.135.1(478)-94

M 76

Stratan, Gheorghe.

Prin luncile iubirii / Gheorghe Stratan. – Chişinău : Silvius Libris, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 112 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-145-45-9.

821.135.1(478)-1

S 90

Guceac, Ion.

Drepturile omului pe înţelesul tuturor : Dicţionar / Ion Guceac ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 160 p.

Referinţe bibliogr.: p. 155-158. – 250 ex.

ISBN 978-9975-85-198-5.

341.231.14(038)

G 93

„Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional”, conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională (2019 ; Chişinău). Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional : Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională, 01-02 octombrie 2019 : Culegerea comunicărilor : [în vol.] / coord. ed.: Serghei Brînza [et al.] ; col. red.: Andrei Negru [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2020 – . – ISBN 978-9975-149-79-2.

Vol. 2. – 2020. – 692 p. – Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 250 ex. – ISBN 978-9975-149-88-4.

34:378(082)

R 35

Oraşul Bălţi : Indice bibliografic curent / Bibl. Mun. „Eugeniu Coşeriu” Bălţi, Secţia informativ-bibliogr. ; alcăt.: Natalia Leonteac ; resp. ed.: Ouş Ludmila. – Bălţi : Biblioteca Municipală „Eugeniu Coşeriu”, 2020 – . – ISBN 978-9975-3309-0-9.

Fascicula 49-a : Ianuarie – decembrie 2019. – 2020. – 74 p. – 50 ex. – ISBN 978-9975-3309-3-0.

016:908(478-21)

O-70

181 de pagini cu poveşti. – Chişinău : Dorinţa, 2020 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 185 p. : des. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-143-88-2.

821-34-93

O-10

Mureşan, Ion.

Izgonirea din poezie / Ion Mureşan ; cop., concepţie graf.: Andrei Ichim. – Chişinău : Ştiinţa, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 128 p. – (Colecţia „Antologia unui Autor”, ISBN 978-9975-4208-8-4).

500 ex.

ISBN 978-9975-85-199-2.

821.135.1-1

M 96

Guban, Aglaida.

Iarnă geroasă : Poezii / Aglaida Guban ; cop.: Dumitru Maxim. – Ed. a 3-a, rev. şi compl. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 90 p.

Texte : lb. rom., rusă. – 50 ex.

ISBN 978-9975-72-432-6.

821.135.1(478)-1=135.1=161.1

G 93

Ardeleanu, Sergiu.

Geografia : Ghid complet de pregătire pentru examenul de Bacalaureat / Sergiu Ardeleanu. – Chişinău : TEO-Educaţional, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 240 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 238 (16 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-116-68-8.

911(075.3)

A 73

Puşcaş, Victor.

Lege şi Justiţie : Studii practico-ştiinţifice şi însemnări autobiografice : [în 2 vol.] / Victor Puşcaş. – Chişinău : Cuvîntul-ABC, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3399-0-2.

Vol. 1. – 2020. – 620 p. – Text : lb. rom., rusă. – 300 ex. – ISBN 978-9975-3399-1-9.

340(092)=135.1=161.1

P 99

Puşcaş, Victor.

Lege şi Justiţie : Studii practico-ştiinţifice şi însemnări autobiografice : [în 2 vol.] / Victor Puşcaş. – Chişinău : Cuvîntul-ABC, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3399-0-2.

Vol. 2. – 2020. – 480 p. – Text : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 300 ex. – ISBN 978-9975-3399-2-6.

340(092)=135.1=161.1

P 99

Bulai, Marin-Petru.

Miniaturi gonflabile : Proză scurtă / Marin-Petru Bulai ; cop.: Petru Bulai. – Chişinău : Notograf Prim, 2020. – 151 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-84-116-0.

821.135.1(478)-32

B 91

Bulai, Marin-Petru.

Desaga cu arici : Epigrame, fabule, paradoxuri şi a. gânduri rimate / Marin-Petru Bulai ; cop.: Petru Bulai. – Chişinău : Notograf Prim, 2020. – 128 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-84-117-7.

821.135.1(478)-8

B 91

Metsola, Aino-Maija.

Culorile / Aino-Maija Metsola ; il. de aut. – Chişinău : Cartego, 2020 (Imprimat în China). – 31 p. : il. color.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3398-0-3.

087.5

M 61

Plaquevent, Piere-Antonie.

Soros şi societatea deschisă : metapolitica globalismului / Piere-Antonie Plaquevent ; trad. de Ruxandra Ioardache ; Univ. Populară. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 371 p.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3397-2-8.

[327+316.42]:061.2

P 70

CALM. Congresul Autorităţilor Locale din Moldova, 2010-2020 : Pentru o descentralizare şi autonomie locală reală / sel. textelor: Ana Morau, Viorica Mija. – Chişinău : Arc, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 664 p. : fot., fot. color.

1000 ex.

ISBN 978-9975-0-0376-6.

352/354

C 14

Capra cu trei iezi / prez. graf.: Petru Gheţoi. – [Chişinău : S. n., 2020] (Tipogr. „Bons Offices”). – 12 p. : des. color. – (Citim pe silabe, ISBN 978-9975-87-573-8).

F. f. de tit. – 2500 ex.

ISBN 978-9975-87-575-2.

373.2.016:821.135.1-34-93

C 21

Muzicanţii din Bremen / prez. graf.: Petru Gheţoi. – [Chişinău : S. n., 2020] (Tipogr. „Bons Offices”). – 12 p. : des. color. – (Citim pe silabe, ISBN 978-9975-87-573-8).

F. f. de tit. – 2500 ex.

ISBN 978-9975-87-576-9.

373.2.016:821-34-93

M 99

Cimpoieş, Valentina.

Istorie : caietul elevului : clasa a 4-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 40 p.

1000 ex.

ISBN

C

Prinţese : 70 de autocolante : Carte de colorat. – Chişinău : Dorinţa, 2020 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 29 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-143-89-9.

087.5

P 92

Moiseev, Dumitru.

Iubire de vară / Dumitru Moiseev. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”).  – 108 p.

500

ISBN 978-9975-3400-0-7.

821.135.1(478)-31

M 86

Cimpoieş, Valentina.

Matematică : teste de succes : [clasa] 1-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Timuţa Aliona. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 40 p. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-433-3.

51(079)

C 49

Cimpoieş, Valentina.

Matematică : teste de succes : [clasa] a 2-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Timuţa Aliona. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 40 p. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-434-0.

51(079)

C 49

Cimpoieş, Valentina.

Matematică : teste de succes : [clasa] a 3-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Timuţa Aliona. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 48 p. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-435-7.

51(079)

C 49

Cimpoieş, Valentina.

Matematică : teste de succes : [clasa] a 4-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Timuţa Aliona. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 48 p. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-436-4.

51(079)

C 49

Trofim, Alina.

Ghiozdanul lui Ionuţ : Carte de colorat / Alina Trofim ; il.: Violetta Vasina, Mihai Răcilă ; cop.: Mihai Răcilă. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 56 p. : il.

500 ex.

ISBN 978-9975-3397-5-9.

821.135.1(478)-1-93

T 87

Raport asupra cercetării privind aplicarea arestării preventive în Republica Moldova / Consiliul Europei ; elab. de Erik Svanidze ; contribuţii: Lilian Apostol [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 276 p. : diagr.

Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Guvernului Norvegiei. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3397-3-5.

343.126(478)

R 25

Report on the Research on the Application of Pre-trial Detention in the Republic of Moldova / Council of Europe ; prepared by Erik Svanidze ; submission by: Lilian Apostol [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P.”Tipografia Centrală”). – 276 p.

Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Guvernului Norvegiei. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3397-4-2.

343.126(478)

R 46

Stănescu, Nichita.

Cuvintelor, necuvintelor : [poeme] / Nichita Stănescu; poeme alese de Matei Vişniec ; fot. de Natalia Gârbu ; concepţie graf.: Vitalie Coroban. – Ed. a 3-a. – Chişinău : Cartier, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 256 p. – (Cartier de colecţie / coord.: Em. Galaicu-Păun, Dorin Onofrei, ISBN 978-9975-86-093-2 ; Nr 15).

1000 ex.

ISBN 978-9975-86-415-2.

821.135.1-1

S 77

Romanciuc, Vasile.

Pâinea noastră cea din toate filele : Antologie de versuri / Vasile Romanciuc ; cop.: Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 208 p. – (Cartier popular / col. coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4) (Seria de autor. Vasile Romanciuc, ISBN 978-9975-86-039-0).

1000 ex.

ISBN 978-9975-86-416-9.

821.135.1(478)-1

R 69

Braga-Şipitca, Victoria.

Dicţionar de epitete : pentru mai mult de 300 de substantive / Victoria Braga-Şipitca. – Ed. a 2-a, augmentată. – Chişinău : Epigraf, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 368 p.

Referinţe bibliogr.: p. 11, 358-361. – Ind. cronologic al aut., surselor literare folosite, substantivelor : p. 362-367. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-60-345-4.

811.135.1’374.2’373.42

B 76

Коклюш: эпидназор и контроль : Практическое руководство / кол. авт.: Виктория Буков, Алексей Чебан, Анатолие Мелник [и др.]. – Кишинэу : Б. и., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 44 p.

Referinţe bibliogr.: p. 44 (12 tit.). – 1500 ex.

ISBN 978-9975-3397-6-6.

616.921.8+614.4(036)

K 597

Aizenştadt, Constantin. 

Întrebări şi teste (tematice) : pentru pregătirea de examenul teoretic şi obţinerea permisului de  conducere  subcategoriile/categoriile  „A1”, „A2”, „A”, „B1” şi „B” : comentate succint = Экзаменационные  (тематические) задачи : для подготовки к теоретическому экзамену  на получение водительского удостоверения подкатегорий/категорий „A1”, „A2”, „A”, „B1” şi „B” : с кратким авторским комментарием / Constantin Aizenştadt, Vasile Onceanu. – [Ed. rev.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Vite-jesc”). – 196 p. : fig., fig. color.

Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3167-3-6.

656.1.091.1(079)=135.1=161.1

A 29

Călăuza familiei : Arborele genealogic / concepţie şi realizare: Petru Şarcov ; red.-coord.: Valentina  Butnaru. – Ed. a 3-a. – Chişinău : Cu drag, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 320 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3237-3-4.

316.356.2+929.52+398.3

C 13

Traci-Bănăruc, Oxana.

Muguri : Poezii şi frânturi de proză / Oxana Traci-Bănăruc ; cop.: Cătălin C. Botezatu. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 164 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-87-577-6.

821.135.1(478)-8

T 80

Дерели, Елена.

Весёлые стишки от бабушки / Елена Дерели ; граф. ил.: Виорика Дидик-Влас. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Reclama”). – 80 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-58-211-7.

821.135.1(478)-1-93

Д 361

Neogen : Ghid al serviciilor… / ed. gen.: Ligia Beatrice Cotea-Vasilescu ; translator: Tatiana Rotari (lb. rom., rusă), Ştefana Guberschi (engl.). – Chişinău : Neogen, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – ISSN 1857-3363. – ISBN 978-9975-4451-1-5.

…2020. – 2020. – 136 p. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4451-8-4.

050.8(478)

N 49

Maţarin-Trudov, Olga.

Cântece de dragoste şi dor / Olga Maţarin-Trudov ; notograf: Igor Stati. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 104 p. : n. muz.

500 ex.

ISMN 979-0-3480-0409-9.

ISBN 978-9975-3397-7-3.

784.3+821.135.1(478)-1

M 46

Învăţăm limba română prin poveşti, legende şi povestiri : 6-7 ani/ Asoc. Naţ. a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) ; ed. îngrijită: Alexandra Barbăneagră, Lucia Cucu, Ala Zavadschi [et al.]. – Chişinău : ANTEM, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 52 p. : il.

500 ex.

ISBN 978-9975-3397-8-0 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”).

373.3.016:821-93

I-59

Triboi, Vasile.

Teoria şi metodica culturii fizice : curs universitar / Vasile Triboi ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice. – Chişinău : USEFS, 2020. – 219 p.

Bibliogr.: p. 216-219 (42 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-131-85-8.

796.011(075.8)

T 84

Gagauzlar : Kunstkamera kolekţiya katalogu / Büük Petri adına Antropologiya hem Etnografiya Muzeyi (Kunstkamera) Rusiya Bilim Akademiyası, Gagaiziya M. V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırms merkezi ; hazırlayan avtorlar: L. S. Lavrentyeva, N. G. Golant, D. E. Nikoglo. – Komrat : Centrul de Cercetări Ştiinţifice al Găgăuziei „M. V. Marunevici” ; Sankt-Peterburg : S. n., 2020. – 188 p.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3365-4-3.

[008+39](512.165)(092):069.5(470)

G 13

„Ştiinţă, educaţie, cultură”, conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2020 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Ştiinţă, educaţie, cultură” = Международная научно-практическая конференция „Наука, образование, культура” : Сборник статей / науч. ком.: Захария С. К. (председатель) [и др.]. – Комрат : КГУ, 2020 (Tipogr. „A&V Poligraf”) – . – ISBN 978-9975-83-090-4.

Т. 1 : Экономические науки. Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность. Информационные технологии, математика и физика / сост.: Т. И. Раковчена, Р. Н. Коврикова. – 2020. – 521 p. : fig., fot., tab. – Antetit.: Univ. de Stat din Comrat. – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., engl., găgăuză [et al.]. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-83-091-1.

082:378(478-21)=00

S 85

„Ştiinţă, educaţie, cultură”, conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2020 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Ştiinţă, educaţie, cultură” = Международная научно-практическая конференция „Наука, образование, культура” : Сборник статей / науч. ком.: Захария С. К. (председатель) [и др.]. – Комрат : КГУ, 2020 (Tipogr. „A&V Poligraf”) – . – ISBN 978-9975-83-090-4.

Т. 2 : Право и политические науки. Филология / сост.: Т. И. Раковчена [и др.]. – 2020. – 584 p. : fig., fot., tab. – Antetit.: Univ. de Stat din Comrat. – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., engl., găgăuză [et al.]. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-83-092-8.

082:378(478-21)=00

S 85

„Ştiinţă, educaţie, cultură”, conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2020 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Ştiinţă, educaţie, cultură” = Международная научно-практическая конференция „Наука, образование, культура” : Сборник статей / науч. ком.: Захария С. К. (председатель) [и др.]. – Комрат : КГУ, 2020 (Tipogr. „A&V Poligraf”) – . – ISBN 978-9975-83-090-4.

Т. 3 : Психолого-Педагогические науки / сост.: Т. И. Раковчена [и др.]. – 2020. – 668 p. : fig., fot., tab. – Antetit.: Univ. de Stat din Comrat. – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-83-093-5.

082:378(478-21)=135.1=111=161.1

S 85

„Ştiinţă, educaţie, cultură”, conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2020 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Ştiinţă, educaţie, cultură” = Международная научно-практическая конференция „Наука, образование, культура” : Посвященная 29-ой годовщине Комратского государственного университета : Сборник статей / науч. ком.: Захария С. К. (председатель) [и др.]. – Комрат : КГУ, 2020 (Tipogr. „A&V Poligraf”) – . – ISBN 978-9975-83-090-4.

Т. 4 : История и философия. Культура и исскуство / сост.: Т. И. Раковчена [и др.]. – 2020. – 541 p. : fig., fot., tab. – Antetit.: Univ. de Stat din Comrat. – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., engl., rusă, alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-83-094-2.

082:378(478-21)=00

S 85

Trofimov, Igor.

Dreptul civil : Introducere în dreptul civil / Igor Trofimov ; Acad. „Ştefan cel Mare” a MAI, Catedra Drept privat. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Adriga Vis”). – 250 p.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3130-5-6.

347

T 87

Cartea mea de experimente / trad. din ital. de Sorin Curţ ; il.: Valeria Salandin. – Chişinău : Arc, 2020 (Imprimat în Ucraina). – 64 p. : il. color.

Tit. orig.: Il mio libro degli esperimenti. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0377-3.

087.5

C 27

Попиль, Г. П.

Методическое пособие по информатике „Создание WEB-сайта” / Попиль Г. П., Сибова О. Г., Танасогло О. Н. – Комрат : Б. и., 2020 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 89 p. : fig.

Bibliogr.: p. 83 (15 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-3246-9-4.

004.9(075.8)

П 575

Сибова, О. Г.

Методическое пособие по информатике „Базы данных Microsoft Access” / Сибова О. Г., Попиль Г. П., Танасогло О. Н. – Комрат : Б. и., 2020 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 140 p.

Bibliogr.: p. 139 (15 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-3401-0-6.

004.6(075.8)

C 342

Sandu, Traian.

Istoria Gărzii de Fier. Un fascism românesc / Traian Sandu ; trad. din fr. de Simona Modreanu. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Cartier, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 480 p. : tab. – (Cartier istoric / col. coord. de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).

Tit. orig.: Un fascisme roumain. Histoire de la Garde de Fer. – Referinţe bibliogr.: p. 457-472 şi în subsol. – Ind. de nume : p. 473-479. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-86-417-6.

94(498)”1919/1944″+329.17(498)

S 20

Ivanov, Irina.

Exerciţii pentru Fericire / Irina Ivanov. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Lexon Prim”). – 260 p.

Referinţe bibliogr.: p. 260. – 250 ex.

ISBN 978-9975-3388-7-5.

821.135.1(478)-84

I-97

Пармакли, Иван.

Взгляд на звёздное небо / Иван Пармакли. – Кишинэу : Iprint Grup, 2020 (Tipogr. „Printshop”). – 16 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3210-3-7.

524

П 183

„Dezvoltări recente în dreptul obligaţiilor”, conferinţă internaţională ştiinţifico-practică (2018 ; Chişinău). Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Dezvoltări recente în dreptul obligaţiilor”, 4-5 octombrie 2018, Chişinău. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 376 p.

Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept. – Apare cu sprijinul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 250 ex.

ISBN 978-9975-149-89-1.

347.4(082)=135.1=111=161.1

D 35

Racu, Iulia.

Psihologia anxietăţii la copii şi adolescenţi : Monografie / Racu Iulia ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Fac. de Psihologie şi Psihopedagogie Specială, Catedra Psihologie. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 331 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 312-331 (272 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-433-8.

159.942-053.2

R 13

Lisnic, Laura.

Lucrurile s-au aranjat astfel / Lisnic Laura. – Bălţi : S. n., 2020 (Tipografia din Bălţi). – 24 p.

50 ex.

ISBN 978-9975-3369-8-7.

821.135.1(478)-34

L 65

Alfabetul în desene : învăţăm alfabetul/ il. de Petru Gheţoi. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Balacron”). – 16 p. – (Casa poveştilor, ISBN 978-9975-87-054-2).

3000 ex.

ISBN 978-9975-66-688-6.

373.2

A 41

O carieră de succes acasă : Sugestii metodologice pentru reconceptualizarea ghidării în carieră / Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA) ; grupul de lucru: Aida Cotruţă, Iulia Nicorici, Lia Sclifos [et al.] ; coord. ed.: Lia Sclifos, Sofia Şuleanschi. – Chişinău : Arc, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 144 p.

Referinţe bibliogr.: p. 141-142 (40 tit.). – Apare cu suportul financiar al Agenţiei pentru Dezvoltare din Austria. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-0-0360-5.

331.548+37.048

O-10

Библейские повествования для детей : Для начальной и средней школы / Библейская Лига в Молдове. – Кишинэу : Liga Biblică din Moldova, 2020 (Tipogr. „Poliart”). – 80 p.

5000 ex.

ISBN 978-9975-3338-2-5.

087.5:27

Б 592

Participarea – element cheie al democraţiei : 5 Proiecte de cercetare în domeniul electoral / Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, Comisia Electorală Centrală. – Chişinău : CICDE, 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 174 p.

Referinţe bibliogr.: p. 172 (11 tit.) în subsol. – Apare cu suportul Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD Moldova). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3403-0-4.

324+342.8(082)

P 36

Manualul al bunelor practici de cultivare a soiei în Republica Moldova / Asoc. Obştească Reprezentanţa în Rep. Moldova a Asociaţiei Verein Donau Soja din Austria ; adaptarea, trad. în lb. rom.: Anatolie Fala, Valentin Crîşmaru. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 104 p. : fig.

Apare cu suportul financiar al Uniunii Europene. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3397-9-7.

633.34(478)

M 30

Găină, Ioan.

Călătorie în sufletul copilăriri : Autobiografică = Soulful Travels Through Childhood : An Autobiography / Ioan Găină ; pref.: Grigore Canţâru ; versiune engl.: Olga Amarie, Margaret Geddy ; cop.: Mihaela Melnic. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 256 p. – (Colecţia „Pedagogia Clipei”, ISBN 978-9975-51-904-5 ; Nr 5).

Tit., text paral.: lb. rom., engl. – 100 ex.

ISBN 978-9975-72-438-8.

821.135.1(478)-94

G 14

Formarea profesională continuă a cadrelor didactice : Suport de curs / Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Inst. de Formare Continuă ; elab. de: Simion Caisin, Tatiana Tintiuc, Ion Spinei [et al.]. – Chişinău : Institutul de Formare Continuă, 2020. – 248 p.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3405-0-2.

37.0(075.8)

F 79

Bulat, Ana.

Précis de lexicologie : [pentru uzul studenţilor] / Ana Bulat ; Univ. Péd. D’État „Ion Creangă”, Fac.: Langues et Littératures Étrangéres, Dép.: Philologie Romane. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 120 p.

Referinţe bibliogr.: p. 116-119 (64 tit.). – 20 ex.

ISBN 978-9975-134-96-5.

811.133.1’374(075.8)

B 91

Максимчук, Виктория

Нейролингвистика / Максимчук Виктория. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 108 p. : fig.

Bibliogr.: p. 101-108 (139 tit.). – 20 ex.

ISBN 978-9975-134-97-2.

81’234(075)

M 173

Grosu, Elena.

Dicţionar de antonime / Elena Grosu. – Ed. a 5-a, rev. – Chişinău : Epigraf, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 448 p.

Referinţe bibliogr.: p. 446-448. – Indice al perechilor antonimice : p. 392-425. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-60-346-1.

811.135.1’374.2’373.422

G 88

Eca Majaliwa Emile.

Impact of Vulnerability Caused by Bushfire on the Life of Local Communities : The impact of vulnerability caused by bushfire on the life of local communities Munene case of studies of DR Congo / Eca Majaliwa Emile, Crispin Swedi Bilombele. – Chişinău : Eliva Press, 2020. – 48 p. : fig., fot.

Referinţe bibliogr.: p. 45.

ISBN 978-9975-3396-4-3.

504.05:614.841(672.4)

E 13

Niknamian, Sorush.

Comparative Analysis on Corruption in Iran and Japan : Details on Corruption in Iran and Japan / Sorush Niknamian. – Chişinău : Eliva Press, 2020. – 47 p.

Referinţe bibliogr.: p. 41-46.

ISBN 978-9975-3396-5-0.

328.185+343.352(55+520)

N 75

Preference for Green Building. Ibadan, Nigeria : Users’ Preference for Green Features in Residential Buildings / A. O. Adejumo, D. J. Oyedele, F. M. Araloyin [et al.]. – Chişinău : Eliva Press, 2020. – 46 p.

Referinţe bibliogr.: p. 43-44.

ISBN 978-9975-3396-6-7.

[711.4+712.26]:504.06(662.6)

P 90

Oluseyi Olaleye, Victor.

An Improved Mathematical Predator-Prey Model : With Ecological Surveillance Simulation in Java / Victor Oluseyi Olaleye, Omotosho L. O., Olayiwola M. O. – Chişinău : Eliva Press, 2020. – 69 p.

Referinţe bibliogr.: p. 58-59.

ISBN 978-9975-3396-7-4.

004.45:504.74

O-39

Ţurcanu, Dumitru.

Jurnalismul de televiziune : Note de curs / Dumitru Ţurcanu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Dep. Radio şi Televiziune. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 218 p. : tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-149-90-7.

070:654.197(075.8)

Ţ 94

Alfabetul muzical : Suport de curs pentru pregătirea cadrelor didactice în instituţiile pedagogice / elab.: Maţarin-Trudov Olga. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 48 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 45 (21 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3406-0-1.

781(075.8)

A 41

Volcu, Teodor.

Să fi rămas fecior la plug… / Teodor Volcu. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 80 p. : fot.

125 ex.

ISBN 978-9975-72-439-5.

821.135.1(478)-94

V-87

Bârcă, Tache.

Vertical pe diagonală / Tache Bârcă. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Notograf Prim”). – 178 p. : fig., fot. color.

300 ex.

ISBN 978-9975-84-118-4.

821.135.1(478)-342

B 31

Кюркчу, Виталий.

Оценка состояния и потенциала развития пчеловодства в АТО Гагаузия (Гагауз Ери) Республики Молдова / Виталий Кюркчу ; отв. за вып.: Владимир Кара. – Комрат : Б. и., 2020 (Tipogr. „MS Logo”). – 40 p.

Изд. при фин. поддержке Европ. Союза, Фонда Восточная Европа, со-финансируется Швецией. – 35 ex.

ISBN 978-9975-3327-9-8.

338.439:638.1(478-29)

K 858

Recomandări metodice pentru lucrări practice la Farmacologie (Facultatea de Farmacie) / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra de farmacologie şi farmacie clinică ; elab.: V. Gonciar, C. Scutari, E. Bodrug [et al.]. – Chişinău : Medicina, 2020. – 169 p.

Bibliogr.: p. 169-170 (20 tit.). – 120 ex.

ISBN 978-9975-82-159-9.

615(076.5)

R 36

Adunarea Populară a Găgăuziei = Gagauziyanın Halk Topluşu = Народное Собрание Гагаузии = People’s Assembly of Gagauzia. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Imprint Plus”). – 116 p. : fot. color.

Tit., text paral.: lb. rom., engl., găgăuză, alte lb. străine. – Finanţat de Suedia. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3386-3-9.

342.53(478-29)=00

A 23

Utilitatea Dronelor în activitatea de combatere şi prevenire a criminalităţii : (materialele sesiunii ştiinţifice studenţeşti, 29 noiembrie 2019) / com. org.: Iurie Odagiu, Victoria Jitari, Constantin Rusnac [et al.]. – Chişinău : Cartea Militară, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 110 p.

Antetit.: Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Acad. „Ştefan cel Mare”. – Referinţe bibliogr.: p. 101-108 (116 tit.) şi în subsol. – 150 ex.

ISBN 978-9975-3364-1-3.

343.982:629.734(082)

U 94

Istoria turismului : Curs liceal de orientare profesională : Proiect / Budevici-Puiu Anatolie, Burlacu Alexandra-Gabriela, Lungu Ecaterina [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Valinex”). – 216 p.

Bibliogr.: p. 210-215. – 300 ex.

ISBN 978-9975-68-399-9.

379.83+338.48(075.3)

I-87

Теоретические аспекты использования дистанционных образовательных технологий : Коллективная монография / Л. А. Балан, Л. А. Тягульская, А. Н. Руссу [и др.] ; Приднестр. гос. ун-т, Рыбницкий фил. НИЛ „Перспективные информационно-образовательные технологии”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Valinex”). – 300 p. : fot., fot. color.

Bibliogr.: p. 290-296. – 100 ex.

ISBN 978-9975-68-373-9.

37.091:004

Т 338

Maşini militare : Carte de colorat : 70 de autocolante. – Chişinău : Dorinţa, 2020 (Tipogr. „Poligraf Design”). – 29 p. : des., des. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-143-90-5.

087.5:656

M 45

Maşini de curs : Carte de colorat : 70 de autocolante. – Chişinău : Dorinţa, 2020 (Tipogr. „Poligraf Design”). – 29 p. : des., des. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-143-91-2.

087.5:656

M 45

Academician Tudor Lupaşcu : Biobibliografie / Bibl. Şt. (Inst.) „Andrei Lupan”, Inst. de Chimie ; ed., red. şt.: Constantin Manolache ; coord.: Aculina Arîcu ; resp. de ed.: Ion Valer Xenofontov ; bibliogr.: Lidia Zasaviţchi, Janna Nikolaeva. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „Andrei Lupan”, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 490 p.

Texte : lb. rom., rusă. – 75 ex.

ISBN 978-9975-3331-4-6.

016:[54+929(478)]

A 15

Năstase, Corneliu.

Parodontologie : tratament chirurgical : pentru uzul studenţilor / Corneliu Năstase, Alexei Terehov, Gheorghe Nicolau ; sub red.: Gheorghe Nicolau. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 128 p.

Bibliogr.: p. 123-128 (94 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3406-1-8.

616.314.17-089(075.8)

N 24

Roşca, Iurie.

Interesul naţional ca modus vivendi : Cronicile unui disident eurosceptic / Iurie Roşca. – Chişinău : Universitatea Populară, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 376 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-3406-2-5.

32

R 74

Ursache, Silvia.

Scriem numerele de la 1 la 10 / Silvia Ursache. – Chişinău : Silvius Libris, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 16 p.

5000 ex.

ISBN 978-9975-145-46-6.

373.2.016:51

U 84

Cimpoieş, Valentina.

Abecedar : lecturi literare : pentru clasa 1-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 80 p. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-440-1.

373.3.016:821(100)-93

C 49

Cimpoieş, Valentina.

Istorie : caietul elevului clasa a 4-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 40 p. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-441-8.

94(076.5)

C 49

Cimpoieş, Valentina.

Limba şi literatura română : caietul elevului : clasa a 2-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 112 p. – (Calea spre performanţa, ISBN 978-9975-80-931-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-442-5.

811.135.1+821.135.1.09(076.5)

C 49

Орган, А. Н.

Сознание и исцеление / А. Н. Орган, Б. П. Унту, С. Г. Сандуца ; отв. ред.: А. Н. Орган. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Euro Press”). – 698 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-72-443-2.

615.8:13

О-640

Bezdîga-Verlot, Corina.

Pariu?! / Corina Bezdîga-Verlot ; cop. de aut. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 192 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-72-444-9.

821.135.1(478)-31

B 50

Lumea lui Zaharia / pref.: Nicolae Pojoga. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 208 p. : fot. – („C(art)ier” / col. coord. de Vitalie Coroban, ISBN 978-9975-79-947-8).

Pref. paral.: lb. rom., engl. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-86-418-3.

77.03(084.12)

L 91

Set planşe la biologie. – Chişinău : Cartdidact, 2020. – 42 f.

500 ex.

ISBN 978-9975-3354-9-2.

611+59+58(084)

S 50

Macovei, Gheorghe.

Procedura examinării cauzelor de insolvabilitate / Gheorghe Macovei. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Lexon-Prim”). – 224 p.

Bibliogr.: p. 215-223 (130 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3388-8-2.

347.736

M 13

Buruiană, Sanda.

Diagnosis and Clinical Features of Non-Hodgkin’s Lymphomas : (methodical guidelines for students) / Buruiană Sandală ; Nicolae Testemitanu State Univ. of Medicine and Pharmacy. – Chişinău : Medicina, 2020. – 43 p.

Bibliogr.: p. 41-43 (31 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-82-160-5.

616-006.44-07(075.8)

B 95

Vizdoagă, Tatiana.

Apărarea în cauze penale : Note de curs / Tatiana Vizdoagă ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Dep. Drept Procedural. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 169 p.

Referinţe bibliogr.: p. 164-168, la sfârşitul temelor şi în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-149-91-4.

343.163(075.8)

V-72

Învăţarea bazată pe probleme (PBL) : Ghid metodologic pentru cadrele didactice din învăţământul superior / Otilia Dandara, Lucia Cepraga, Elena Gogoi [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 185 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 160-162 (69 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-149-92-1.

378.091(075)

I-59

Pro Asachi : Anuar didactic : 156 de ani / Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului mun. Chişinău, Instituţia Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” ; coord. şt.: Boris Volosatîi, Rusu Tamara. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 72 p. : fot.

Texte : lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 20 ex.

ISBN 978-9975-56-725-1.

373.5.091(478-25)(082)(058)=135.1=111

P 93

Cojocaru, Radion.

Încadrarea juridică a infracţiunilor privind traficul ilicit de droguri : Suport de curs / Radion Cojocaru, Andrei Nastas, Dumitru Cebotari. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Tipocart Print”). – 252 p. : tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3380-7-3.

343.575(075.8)

C 61

Coandă, Svetlana.

Filosofia românească în secolul al XX-lea : Note de curs / Svetlana Coandă ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Filozofie, Dep. Filosofie şi Antropologie. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 172 p.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor şi în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-149-93-8.

1/14(498)”19″(075.8)

C 58

Învăţăm alfabetul cu ghicitori : grupa pregătitoare / ed.: Veronica Vîntu. – Chişinău : Pro Libra, 2020 (Tipogr. „Tipocart Print”). – 41 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3392-4-7.

373.2.016

I-59

Cojocari, Lidia.

Ghid pentru practica profesională de master „Managementul şi Didactica Artei Dansului” / Cojocari Lidia, Haheu-Munteanu Efrosinia, Bencheci Ion. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „I. Creangă”). – 47 p.

Referinţe bibliogr.: p. 42-43. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-434-5.

378.147:793.3

C 61

Gînju, Stela.

Cartea Roşie pentru cei mici, părinţi şi bunici / Gînju Stela, Gînju Ştefan. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „I. Creangă”). – 30 p.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader.

ISBN 978-9975-46-435-2.

087.5:502.75

G 57

Mocanu, Liuba.

Educaţia parentală : Suport de curs / Mocanu Liuba, Carabet Natalia ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Catedra Ped. Preşcolară, Educaţie Fizică şi Dans. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „I. Creangă”). – 57 p.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor.

ISBN 978-9975-46-436-9.

37.018.1(075.8)

M 84

Mocanu, Liuba.

Teorii şi metodologii avansate în didactici particulare : (Dezvoltarea limbajului şi comunicării) : Suport de curs / Liuba Mocanu ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Catedra „Pedagogie preşcolară, educaţie fizică şi dans”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „I. Creangă”). – 67 p.

Referinţe bibliogr. la începutul temelor. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-437-6.

373.2.016:81’276.3(075.8)

M 84

Management şi consiliere în educaţie preşcolară : Program de studiu : Culegere de rezumate ale tezelor de master : [în vol.] / Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”, Fac. Ştiinţe ale Educaţiei şi Informatică, Catedra Ped. Preşcolară, Educaţie Fizică şi Dans ; coord. ed.: Gînju S., Pavlenco M., Haheu E. [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „I. Creangă”) – . – ISBN 978-9975-115-96-4.

Vol. 7. – 2020. – 117 p. : fig., tab. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-46-438-3.

373.2.091(082)

M 20

Cimpoieş, Valentina.

Limba română : teste pentru evaluare finală : clasa a 4-a /  Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona  Timuţa. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 48 p. : il. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3) (Absolvire, ISBN 978-9975-87-200-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-445-6.

811.135.1(079)

C 49

Cimpoieş, Valentina.

Matematică : teste pentru evaluare finală : clasa a 4-a /  Valentina Cimpoieş ; imagini: Timuţa Aliona. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 48 p. : il. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3) (Absolvire, ISBN 978-9975-87-200-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-447-0.

51(079)

C 49

Cimpoieş, Valentina.

Matematică : caietul elevului : [clasa] a 3-a / Valentina Cimpoieş, Tatiana Ganea, Elena Erizanu-Pînzari ; imagini: Timuţa Aliona. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 48 p. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-448-7.

51(075.2)

C 49

Limba română : Teste : [clasa] 1 / Valentina Cimpoieş, Viorica Lisnic, Angela Cojocaru

[et al.]

; imagini: Timuţa Aliona. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 40 p. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-449-4.

811.135.1(079)

L 62

Cimpoieş, Valentina.

Ştiinţe : caietul elevului : clasa a 3-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 48 p. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-450-0.

502/504(075.2)

C 49

Cimpoieş, Valentina.

Limba română : Teste de succes : [clasa] a 2-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Timuţa Aliona. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 48 p. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-451-7.

811.135.1(079)

C 49

Ştiinţe : caietul elevului : clasa a 4-a / Valentina Cimpoieş, Ala Solovei, Sârbu Iulia [et al.] ; imagini: Aliona Timuţa. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 48 p. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-454-8.

502/504(075.2)

S 85

Limba română : Teste de succes : [clasa] a 3-a / Valentina Cimpoieş, Adriana Budei, Rodica Mihălache [et al.] ; imagini: Timuţa Aliona. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 48 p. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-452-4.

811.135.1(079)

L 62

Limba română : Teste de succes : [clasa] a 4-a / Valentina Cimpoieş, Rodica Cojocaru, Viorelia Gusceac [et al.] ; imagini: Timuţa Aliona. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 56 p. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-453-1.

811.135.1(079)

L 62

Tatarnikova, Svetlana.

Unde cresc biscuiţii? : O povestire amuzantă şi educativă pentru copii de 2-5 ani / Svetlana Tatarnikova ; trad. din lb. rusă: Cristina Bujor ; il. de aut. – Chişinău : Epigraf, 2020 (Tipogr. „Monarh”). – 24 p. : il. color.

Tit. orig.: Где растёт печенье?. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-60-347-8.

821.161.1-34-93

T 26

Tatarnikova, Svetlana.

Cum apare caşcavalul? : O povestire amuzantă şi educativă pentru copii de 2-5 ani / Svetlana Tatarnikova ; trad. din lb. rusă: Cristina Bujor ; il. de aut. – Chişinău : Epigraf, 2020 (Tipogr. „Monarh”). – 24 p. : il. color.

Tit. orig.: Откуда прилетает сыр?. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-60-348-5.

821.161.1-34-93

T 26

Tatarnikova, Svetlana.

Cine ne dăruieşte mănuşiţele : O povestire amuzantă şi educativă pentru copii de 2-5 ani / Svetlana Tatarnikova ; trad. din lb. rusă: Cristina Bujor ; il. de aut. – Chişinău : Epigraf, 2020 (Tipogr. „Monarh”). – 24 p. : il. color.

Tit. orig.: Кто нам дарит рукавички?. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-60-349-2.

821.161.1-34-93

T 26

Методическое пособие по организации, проведению и оценке специализированной практики II : Специальность – 0413.1: Бизнес и управление : Цикл I – лиценциат / Светлана Миронов, Татьяна Дьякону, Анна Соколова [и др.] ; Молд. гос. ун-т, Фак. экон. наук, Деп. „Управление бизнесом”. – Кишинэу : CEP USM, 2020. – 51 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 27-28 (7 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-149-94-5.

378.147:334(076.5)

M 545

Cojocaru, Onisim.

Din viaţa lui Iisus / Onisim Cojocaru. – Chişinău : Scara spre Cer, 2020 (Tipogr. „Tipocart Print”). – 44 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3380-8-0 (Tipogr. „Tipocart Print”).

821.135.1(478)-141

C 61

Груценко, Виктор Фёдорович.

222 авторских песни / Виктор Груценко. – Тираспол : Теслайн, 2020. – 356 p.

În red. aut. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3373-3-5.

821.161.1(478)-1

Г 909

State, Daniela.

Formula succesului : Clasa a 3-a / Daniela State, Natalia Bernaz, Liliana Colesnic. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 64 p.

3000 ex.

ISBN 978-9975-3400-1-4.

373.3.015

S 79

Vieru, Grigore.

Numele tău / Grigore Vieru ; pref. de Bogdan Creţu ; concepţie graf.: Vitalie Coroban. – Ed. jubiliară. – Chişinău : Cartier, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 272 p. – (Cartier de colecţie / coord.: Em. Galaicu-Păun, Dorin Onofrei, ISBN 978-9975-86-093-2 ; Nr 18).

1000 ex.

ISBN 978-9975-86-419-0.

821.135.1(478)-1

V-57

[Animale sălbatice] / [pict.: N. Fattahova]. – Chișinău : Biblion ; Pereslavl Zalessckii (Rusia) : Integral, 2020 (Combinatul Poligrafic de tipărire  a literaturii pentru copii, or. Tver, Rusia). – 17 p. : des. color. – (Descoperă şi colorează, ISBN 978-9975-111-80-5).

F. f. de tit. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-148-50-4.

087.5

A 61

[Mijloace de transport] / [pict.: N. Fattahova]. – Chișinău : Biblion ; Pereslavl Zalessckii (Rusia) : Integral, 2020 (Combinatul Poligrafic de tipărire  a literaturii pentru copii, or. Tver, Rusia). – 17 p. : des. color. – (Descoperă şi colorează, ISBN 978-9975-111-80-5).

F. f. de tit. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-148-51-1.

087.5

M 71

Hasel, Frank.

Cum să interpretăm Scriptura / Frank şi Michael Hasel ; trad.: Andreea Pleşcan ; Centrul de Carte Adventist. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 160 p. – (Studii biblice : ediţia instructori, ISBN 978-9975-53-952-4 ; aprilie-mai-iunie, 2020).

1530 ex.

ISBN 978-9975-3406-3-2.

27-29

H 35

Hasel, Frank.

Cum să interpretăm Scriptura / Frank şi Michael Hasel ; trad.: Andreea Pleşcan ; Centrul de Carte Adventist. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 104 p. – (Studii biblice : ediţia standard, ISBN 978-9975-53-540-3 ; aprilie-mai-iunie 2020).

1530 ex.

ISBN 978-9975-3406-4-9.

27-29

H 35

Хазел, Фрэнк.

Как толковать Писание / Фрэнк Хазел, Майкл Хазел ; пер.: О. Литвиненко, М. Опияр ; отв. ред.: П. Давыдов. – Кишинэу : Б. и., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 288 p. – (Пособие по изучению Библии в Субботней школе : с комментариями для учителей, ISBN 978-9975-53-426-0 ; 2 квартал 2020 года).

520 ex.

ISBN 978-9975-3406-5-6.

27-29

Х-152

Хазел, Фрэнк.

Как толковать Писание / Фрэнк Хазел, Майкл Хазел ; пер.: О. Литвиненко, М. Опияр ; отв. ред.: П. Давыдов. – Кишинэу : Б. и., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 224 p. – (Пособие по изучению Библии в субботней школе, ISBN 978-9975-53-428-4 ; 2 квартал 2020 года).

1350 ex.

ISBN 978-9975-3406-6-3.

27-29

Х-152

„Михайло-Архангельские чтения”, международная научно-практическая конференция (14 ; 2019 ; Рыбница). Михайло-Архангельские чтения : Материалы XIV международной научно-практической конференции, 15 ноября 2019 г. / гл. ред.: Г. П. Леонтяк. – Рыбница : Б. и. ; Тираспол : ПГУ, 2019 (Тип. „Теслайн”). – 407 p.

Antetit.: Тираспольско-Дубоссарская Епархия, Госадм. г. Рыбницы и Рыбниц. р-на, Приднестр. гос. ун-т, Рыбниц. фил. ПГУ. – Texte, rez.: lb. rom. cu caractere chirilice, rusă, ucr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3218-8-4.

082:378.4(478-24)=135.1=161.1=161.2

М 690

Нерух, Светлана Павловна.

Советы от Светы : кулинарная книга для друзей и родных / Нерух Светлана. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Nova Imprim”). – 112 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3297-2-9.

641.56(083.12)

Н 547

Cimpoieş, Valentina.

Limba şi literatura română : lecturi literare : clasa a 2-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 112 p. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-456-2.

811.135.1+821-93(075.2)

C 49

Cimpoieş, Valentina.

Ştiinţe : caietul elevului : clasa a 2-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 48 p. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-457-9.

502/504(075.2)

C 49

Securitatea şi sănătatea în muncă : Ghid : Culegere de acte legislative şi îndrumări metodologice privind securitatea şi sănătatea în muncă / Serviciul Extern de Protecţie şi Prevenire „SSM Expert” ; [elab.]: Gheorghe Ţaralunga, Darii Ion. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Reclama”). – 80 p.

3000 ex.

ISBN 978-9975-58-212-4.

349.2+331.45

S 40

Revenco, Ninel.

Ghid pentru rezidenţi : Reumatologie pediatrică / Ninel Revenco. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Reclama”). – 58 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 58 (2 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-58-213-1.

616.72-053.2(075)

R 49

Revenco, Ninel.

Obezitatea şi supraponderabilitatea la copii în perioade de pubertate / Ninel Revenco, Elena Dolapciu ; IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, IMSP Inst. Mamei şi Copilului. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Reclama”). – 122 p. : tab.

Bibliogr.: p. 106-118 (184 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-58-214-8.

616-056-053.2

R 49

Bantea-Zagareanu, Valentina.

Analiza senzorială a produselor alimentare : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor de laborator / Valentina Bantea-Zagareanu, Liliana Popescu, Angela Gudima ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologia Alimentelor, Dep. Tehnologia Produselor Alimentare. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2020 – . – ISBN 978-9975-45-624-1.

Partea 1-a. – 2020. – 84 p. : tab. – Referinţe bibliogr.: p. 53-54 (18 tit.). – 50 ex. – ISBN 978-9975-45-625-8.

663/664.09(076.5)

B 26

Învăţăm limba română cu Nicu şi Leanca : Caiet de exerciţii : Nivelul Pre – A1.3 / Alexandra Barbăneagră, Lucia Cucu, Ala Zavadschi [et al.] ; Asoc. Naţ. a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM). – Chişinău : ANTEM, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 44 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3406-7-0.

373.2:811.135.1’243

Î-59

Cimpoieş, Valentina.

Matematică : caietul elevului : [clasa] a 4-a / Valentina Cimpoieş, Viorica Lisnic, Angela Cojocaru ; imagini: Timuţa Aliona. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 48 p. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-458-6.

51(075.2)

C 49

Bunimovich, Evgeny.

Sala de aşteptare / Evgeny Bunimovich ; trad. din lb. rusă în lb. fr., des.: Christine Zeytounian-Belous ; trad. [în lb. rom.]: Valeriu Stancu. – Chişinău : Ştiinţa ; Iaşi : Cronedit, 2020 (Tipogr. din Iaşi). – 76 p. – (PoeMondia / col. dirijată de Valeriu Stancu, ISBN 978-9975-85-163-3).

300 ex.

ISBN 978-9975-85-200-5 (Ştiinţa). – ISBN 978-906-8807-46-1 (Cronedit).

821.161.1-1=135.1

B 92

Clancier, Sylvestre.

Corzile vieţii : Antologie. Poeme = Les Cordes de la vie : Anthologie. Poèmes / Sylvestre Clancier ; cop.: Mariana Stancu. – Chişinău : Ştiinţa ; Iaşi : Cronedit, 2020 (Tipogr. din Iaşi). – 128 p. – (PoeMondia / col. dirijată de Valeriu Stancu, ISBN 978-9975-85-163-3).

Tit., text paral.: lb. rom., fr. – 300 ex.

ISBN 978-9975-85-201-2 (Ştiinţa). – ISBN 978-606-8807-53-9 (Cronedit).

821.133.1-1=135.1=133.1

C 56

Лозинская, Светлана.

О чём рассказал аист : Рассказы / Светлана Лозинская. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 84 p.

50 ex.

ISBN 978-9975-134-98-9.

821.161.1(478)-34-93

Л 722

Лозинская, Светлана.

А я в лес ходила… / Светлана Лозинская. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 48 p.

50 ex.

ISBN 978-9975-134-99-6.

821.161.1(478)-34-93

Л 722

Лозинская, Светлана.

Сказка о сказке : Сказки для детей / Светлана Лозинская. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 44 p.

50 ex.

ISBN 978-9975-3408-0-9.

821.161.1(478)-34-93

Л 722

Sorocovici, Aurel.

Astronomie : pentru instituţiile universitare de învăţământ / Aurel Sorocovici. – Chişinău : Iulian, 2020 (Tipogr. „Cetatea de Sus”). – 168 p.

Referinţe bibliogr.: p. 165 (9 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-3222-9-4.

52(075.3)

S 69

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.