Cărţi în curs de apariţie, Decembrie 2021

Bodrug-Lungu, Valentina.

Cercetarea științifică din perspectiva de gen : Suport de curs / Valentina Bodrug-Lungu, Svetlana Tolstaia ; coordonatoare: Luminița Drumea ; Instituţia Privată Publicație Periodica „Stratum plus”, Comisia Națională a Republicii Moldova pentru UNESCO. – Chişinău : Stratum Plus, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 248 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – Apare cu suportul financiar al Comisiei Naț. a Rep. Moldova pentru UNESCO. – 700 ex.

ISBN 978-5-88554-043-8.

001.89:[305:37.0](075.8)

B 61

Bodrug-Lungu, Valentina.

Valorificarea dimensiunii de gen în educație : Ghid metodologic / Valentina Bodrug-Lungu, Eugenia Ganea ; coordonatoare: Luminița Drumea ; Instituţia Privată Publicație Periodica „Stratum plus”, Comisia Națională a Republicii Moldova pentru UNESCO. – Chişinău : Stratum Plus, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 162 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 157-162 (75 tit.). – Apare cu suportul financiar al Comisiei Naț. a Rep. Moldova pentru UNESCO. – 700 ex.

ISBN 978-5-88554-041-4.

305(075)

B 61

Acasă la Baimaclia. – [Chişinău] : Cu drag, 2022. – 28 p. : fot.

77 ex.

ISBN 978-9975-3237-9-6.

908(478-22)

A 15

Drumea, Dumitru.

Nutrient management plan for biosphere reserve „Lower Prut / Prutul de Jos” and National Park „Orhei” and options for social and economic development based on traditional trades of these regions / Dumitru Drumea, Svetlana Debelaia-Buracinschi, Maria Gamurar ; coordinator: Constantin Rusnac ; Instituţia Privată Publicație Periodica „Stratum plus”, Comisia Națională a Republicii Moldova pentru UNESCO. – Chişinău : Stratum Plus, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 49 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 43 (6 tit.). – With the financial support of the Nat. Commission of the Rep. of Moldova for UNESCO. – 100 ex.

ISBN 978-5-88554-042-1.

[504.06:574]:712.253

D 85

Fortificarea sănătății :Ghid practic / Vasile Fedaş, Nistor Bolocan, Simion Marga, Corneliu Năstase ; Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie, Academia de Ştiințe Medicale din R. Moldova. – Chişinău : S. n., 2021 (Poliviz-Design SRL). – 122 p. : fot., il.

Referinţe bibliogr.: p. 119-122 (75 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Agenției Naț. de Cercet. și Dezvoltare (ANCD). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3434-7-3.

613.2(036)

F 80

Булгар, Степан.

 Андрей Галацан – политический деятель Бессарабии. Комратская республика 1906 года = Аndrey Galaţan – Besarabiya politika öndericisi. Komrat Respublikasi 1906-ci yili / Степан Булгар. – Комрат : Б. и., 2021 (Foxtrot SRL). – 43 p. : facs., il.

Tit., text paral.: lb. găgăuză, rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-89-252-0.

323.15(478)(092)=161.1=512.165

Б 907

Popovici, Sergiu.

Cercetări arheologice la Cimișlia : (1969, 2015, 2019) / Sergiu Popovici, Ion Ciobanu ; colegiul editorial : Elke Kaiser, Sorin-Cristian Ailincai ; Agenţia Naţională Arheologică, Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 225 p. : diagr., fig., tab.

Cuprins paral.: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 137-141. – 150 ex.

ISBN 978-9975-87-915-6.

903.5(478-21)

P 83

Rusu, Alexandru.

Cultivarea solurilor erodate în pandemie : Instrucțiune / Alexandru Rusu, Ecaterina Kuharuk ; Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare a Republicii Moldova (ANCD), Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”. – Chişinău : S. n., 2021, 2021 (Lexon-Prim SRL). – 72 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 65-67 (26 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-163-03-3.

631.4/.5(083.13)

R 96

Gherasim, Cristina.

Stăpâni şi robi, sau Nobili şi ţigani în Basarabia (1812-1861) : Studiu şi documente / Cristina Gherasim, Valentin Tomuleţ ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Departamentul Istoria Românilor, Universală şi Arheologie, Institutul de Istorie, Secţia Istorie Modernă. – Chişinău : Cartdidact, 2021. – 575 p. : facs., fot., tab.

Cuprins. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind. toponimic şi antroponimic : p. 567-575. – Apare cu contribuția financiară a Min. Culturii. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3497-7-2.

94(478)”1812/1861″(093.2)=135.1=161.1

G 43

Mischevca, Vlad.

Între pace și război : Domnii fanarioți în contextul raporturilor internaționale (1774-1812) / Vlad Mischevca ; Ministerul Educației și Cercetării, Institutul de Istorie. – Chişinău : Cartdidact, 2021. – 429 p. : diagr., facs., fig.

Bibliogr.: p. 385-408 (373 tit.). – Ind. de nume : p. 422-426. – Apare cu contribuția financiară a Min. Culturii. – 400 ex.

ISBN 978-9975-3497-8-9.

[94(498)+94(478)+327]”1774/1822″

M 79

Vrabii, Violeta.

Reglarea afectivă în procesul educaţional:Ghid metodologic / Violeta Vrabii ; Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : IȘE, 2021 (Print-Caro SRL). – 79 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 78-79 (30 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-975-0.

37.015:316.613.4(076)

V-93

Dreptul proprietății intelectuale : (note de curs) / Plotnic Olesea, Crudu Rodica, Mogol Natalia, Cimil Dorin. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 201 p. : fig.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu sprijinul Comisiei Europene. – 50 ex.

ISBN 978-9975-159-00-5.

347.77/.78(075.8)

D 82

Căpăţână, Vasile.

Mugurul Luminii : Micropoeme / Vasile Căpăţână ; coordonator: George Călin ; colegiul de redacţie: Mihai Cimpoi [et al.] ; prefaţă : Tudor Palladi ; coperta de autor ; Asociaţia Culturală „Ideal”, Societatea Culturală „Apollon”. – Chişinău : Ideal, 2021 (Iutastan SRL). – 153 p. : il. – (Colecţia IDEAL, ISBN 978-9975-4288-0-4 ; 144).

100 ex.

ISBN 978-9975-3507-5-4.

821.135.1(478)-193

C 20

Clason, George Samuel.

Cel mai bogat om din Babilon / George S. Clason ; traducere din limba engleză de Ana Ivancenco ; design copertă: Andreea Francesca Cichi. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2022 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 303 p.

Tit. orig.: The Richest Man in Babylon. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3233-6-9.

174.4

C 56

Ţurcanu, Adela.

Boli digestive : Întrebări și răspunsuri / Adela Ţurcanu. – Chişinău : F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2022. – 116 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. în text. – Apare cu susținerea companiei KRKA. – 1500 ex.

ISBN 978-5-88554-040-7.

616.33-08

Ţ 94

Corneţchi, Aurelia.

Epopeea unui drum de fier:Bender (Tighina) – Galaţ : Catalog = Еhe epic of a kailroad : Bender (Tighina) – Galaţi : Catalog / Aurelia Corneţchi ; editori: Eugen Sava, Aurel Zanoci ; referenţi: Elena Postică, Ana Boldureanu ; traducere: Mariana Balan ; foto: Iurie Foca ; Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. – Chişinău : Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, 2021 (Bons Offices SRL). – 144 p. : fig., fot.

Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 26. – 150 ex.

ISBN 978-9975-87-914-9.

625.1/.5(091)(084.12)=135.1=111

C 72

Rotaru, Noie.

De vorbă cu persoanele dificile, sau toxice / Noie Rotaru. – Bălţi : Indigou Color, 2021. – 147 p. : des., fot., tab.

Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 125-127 (37 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3465-4-2.

316.6/.7=135.1=161.1

R 82

Перетятку, Александру.

Обход прямоугольных матриц по горизонтали и по вертикали змейкой с использованием HS- и VS-последовательностей : (в дополнение к базовым курсам по программированию) / Перетятку Александру, Перетятку Сержиу ; redactor coordonator: Ion Spinei ; redactor-şef: Simion Caisîn ; Министерство образования и исследований, Институт непрерывного формирования, Кафедра информационных технологий. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Print-Caro SRL). – 60 p. : des., tab.

Bibliogr.: p. 23-25 (14 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-972-9.

519.612(075.8)

П 272

Перетятку, Александру.

Обход прямоугольных матриц по диагонали с использованием TD- и BD-последовательностей : (в дополнение к базовым курсам по программированию) / Перетятку Александру, Перетятку Сержиу ; redactor coordonator: Ion Spinei ; redactor-şef: Simion Caisîn ; Министерство образования и исследований, Институт непрерывного формирования, Кафедра информационных технологий. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Print-Caro SRL). – 91 p. : des., tab.

Bibliogr.: p. 31-33 (14 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-973-6.

519.612(075.8)

П 272

Перетятку, Александру.

Обход прямоугольных матриц по диагонали змейкой при помощи DS-последовательностей : (в дополнение к базовым курсам по программированию) / Перетятку Александру, Перетятку Сержиу ; redactor coordonator: Ion Spinei ; redactor-şef: Simion Caisîn ; Министерство образования и исследований, Институт непрерывного формирования, Кафедра информационных технологий. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Print-Caro SRL). – 98 p. : des., tab.

Bibliogr.: p. 31-33 (14 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-974-3.

519.612(075.8)

П 272

Dmuchovskienė, Rasa.

Cum mă simt: 2+ : cu autocolante / Rasa Dmuchovskienė ; ilustrații: Jurgita Juškaitė-Jakaitienė ; designer: Ineta Daugirdaitė-Korsakova. – [Chişinău] : Arc, 2022 (Imprimat în Lituania). – 16 p. : il. – (Iepurașul Bunny, ISBN 978-9975-0-0140-3).

Tit. orig.: How Do I Feel. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0553-1.

087.5

D 56

Dmuchovskienė, Rasa.

Fenomene ale naturii : 2+ : cu autocolante / Rasa Dmuchovskienė ; ilustrații: Jurgita Juškaitė-Jakaitienė ; designer: Ineta Daugirdaitė-Korsakova. – [Chişinău] : Arc, 2022 (Imprimat în Lituania). – 16 p. : il. – (Iepurașul Bunny, ISBN 978-9975-0-0140-3).

Tit. orig.: Weather. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0554-8.

087.5

D 56

Dmuchovskienė, Rasa.

În grădină : 2+ : cu autocolante / Rasa Dmuchovskienė ; ilustrații: Jurgita Juškaitė-Jakaitienė ; designer: Ineta Daugirdaitė-Korsakova. – [Chişinău] : Arc, 2022 (Imprimat în Lituania). – 16 p. : il. – (Iepurașul Bunny, ISBN 978-9975-0-0140-3).

Tit. orig.: Garden. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0555-5.

087.5

D 56

Dmuchovskienė, Rasa.

Învinge virusurile! : 2+ : cu autocolante / Rasa Dmuchovskienė ; ilustrații: Jurgita Juškaitė-Jakaitienė ; designer: Ineta Daugirdaitė-Korsakova. – [Chişinău] : Arc, 2022 (Imprimat în Lituania). – 16 p. : il. – (Iepurașul Bunny, ISBN 978-9975-0-0140-3).

Tit. orig.: Defeats the Virus. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0556-2.

087.5

D 56

Dmuchovskienė, Rasa.

La zoo : 2+ : cu autocolante / Rasa Dmuchovskienė ; ilustrații: Jurgita Juškaitė-Jakaitienė ; designer: Ineta Daugirdaitė-Korsakova. – [Chişinău] : Arc, 2022 (Imprimat în Lituania). – 16 p. : il. – (Iepurașul Bunny, ISBN 978-9975-0-0140-3).

Tit. orig.: Zoo. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0557-9.

087.5

D 56

Dmuchovskienė, Rasa.

Mijloace de transport : 2+ : cu autocolante / Rasa Dmuchovskienė ; ilustrații: Jurgita Juškaitė-Jakaitienė ; designer: Ineta Daugirdaitė-Korsakova. – [Chişinău] : Arc, 2022 (Imprimat în Lituania). – 16 p. : il. – (Iepurașul Bunny, ISBN 978-9975-0-0140-3).

Tit. orig.: Transport. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0558-6.

087.5

D 56

Dmuchovskienė, Rasa.

O ajut pe mama : 2+ : cu autocolante / Rasa Dmuchovskienė ; ilustrații: Jurgita Juškaitė-Jakaitienė ; designer: Ineta Daugirdaitė-Korsakova. – [Chişinău] : Arc, 2022 (Imprimat în Lituania). – 16 p. : il. – (Iepurașul Bunny, ISBN 978-9975-0-0140-3).

Tit. orig.: Helping Mom. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0559-3.

087.5

D 56

Dmuchovskienė, Rasa.

Ziua mea : 2+ : cu autocolante / Rasa Dmuchovskienė ; ilustrații: Jurgita Juškaitė-Jakaitienė ; designer: Ineta Daugirdaitė-Korsakova. – [Chişinău] : Arc, 2022 (Imprimat în Lituania). – 16 p. : il. – (Iepurașul Bunny, ISBN 978-9975-0-0140-3).

Tit. orig.: My day. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0560-9.

087.5

D 56

Populația Republicii Moldova la 30 de ani de independență: provocări principale și politici necesare / Olga Gagauz, Mariana Buciuceanu-Vrabie, Irina Pahomii [et al.] ; coordonator: Olga Gagauz ; Institutul Naţional de Cercetări Economice, Centrul de Cercetări Demografice. – Chişinău : INCE, 2021. – 130 p. : fig., tab.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 150 ex.

ISBN 978-9975-89-248-3.

314(478)(091)

P 84

Populația Republicii Moldova la 30 de ani de independență: provocări principale și politici necesare / Olga Gagauz, Mariana Buciuceanu-Vrabie, Irina Pahomii [et al.] ; coordonator: Olga Gagauz ; Institutul Naţional de Cercetări Economice, Centrul de Cercetări Demografice. – Chişinău : INCE, 2021. – 130 p. : fig., tab.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol.

ISBN 978-9975-89-249-0 (PDF).

314(478)(091)

P 84

Chistruga-Sînchevici, Inga.

Echilibrul dintre muncă și viața de familie: necesități ale părinților și rolul politicilor sociale / Inga Chistruga-Sînchevici ; redactor științific: Olga Gagauz ; Institutul Naţional de Cercetări Economice, Centrul de Cercetări Demografice. – Chişinău : INCE, 2021. – 188 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 177-188 (145 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-89-250-6.

[316.356.2+331.101.25]:303.4

C 46

Chistruga-Sînchevici, Inga.

Echilibrul dintre muncă și viața de familie: necesități ale părinților și rolul politicilor sociale / Inga Chistruga-Sînchevici ; redactor științific: Olga Gagauz ; Institutul Naţional de Cercetări Economice, Centrul Cercetări Demografice. – Chişinău : INCE, 2021. – 188 p. : fig., tab.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Referinţe bibliogr.: p. 177-188 (145 tit.).

ISBN 978-9975-89-251-3 (PDF).

[316.356.2+331.101.25]:303.4

C 46

Герман, Юлиана Ивановна.

Формирование профессиональных компетенций студентов посредством освоения традиций коврового орнамента : (в рамках художественных факультетов) : Монография / Герман Юлиана ; научный руководитель: Клара Бакалым ; Министерство образования и исследований Республики Молдова, Государственный педагогический университет „Иона Крянгэ”. – Кишинэу : Б. и., 2021 (CEP UPS). – 264 p. : fig., fot., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 154-178. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-589-2.

378.091:391

Г 381

Povar, Igor.

Aplicații practice la reacțiile în sisteme omogene și eterogene apoase : (echilibre chimice complexe) / Igor Povar, Boris Pintilie, Oxana Spînu ; Institutul de Chimie. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 201 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 300 ex.

ISBN 978-9975-158-99-2.

544.3

P 88

Tehnologia confecţiilor : Normarea consumului materialelor textile pentru produsele vestimentare : Note de curs / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Textile și Poligrafie, Departamentul Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie ; elaborare: Angela Scripcenco ; redactor responsabil: Marcela Irovan. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – 52 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 45 (15 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-757-6.

687.03(075.8)

T 32

Технология швейных изделий : Раздел. Технология мужской сорочки : Учебное пособие / Технический университет Молдовы, Факультет текстиля и полиграфии, Департамент дизайна и технологий в текстиле и полиграфии ; разработано: Скрипченко Анжела ; ответственный редактор: Ирован Марчела. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. –  67 p. : des., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 62-63 (21 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-758-3.

687.11.023(075)

Т 384

„Performanțe într-o economie competitivă”, conferință ştiințifică internațională (8 ; 2021 ; Chişinău). Performanțe într-o economie competitivă : Conferința Ştiințifică Internațională, ediţia a 8-a, 16-17 septembrie 2021 / comitetul științific: Valentin Răilean (președinte) [et al.]. – Chişinău : Imi-Nova, 2021 (Impressum SRL). – 135 p. : fig., tab.

Antetit.: Inst. Intern. de Management „Imi-Nova”, Univ. Cassino and Southern Lazio, Italia, Univ. din Genova, Italia [et al.]. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3296-7-5.

082=135.1=111=161.1

P 51

„Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration”, international conference (4 ; 2021 ; Chişinău). 4th International Conference „Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration”, December 3-4, 2021, Chişinău : collecting scientific papers / scientific committee: Sedleţchi Iurie (president) [et al.] ; chairman of the organizing committee: Șargu Lilia [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 – . – ISBN 978-9975-3527-0-3.

Vol. 1. – 2021. – 347 p. : fig., scheme, tab. – Antetit.: Univ. of European Studies of Moldova, Stefan cel Mare Univ. of Suceava, Univ. of Management „TISBI” [et al.]. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez. paral.: lb. rom.-engl., engl.-rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3527-1-0.

082=135.1=111=161.1

P 94

„Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration”, international conference (4 ; 2021 ; Chişinău). 4th International Conference „Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration”, December 3-4, 2021, Chişinău : collecting scientific papers young researchers / scientific committee: Sedleţchi Iurie (president) [et al.] ; chairman of the organizing committee: Șargu Lilia [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 – . – ISBN 978-9975-3527-0-3.

Vol. 2. – 2021. – 210 p. : des., fig., tab. – Antetit.: Univ. of European Studies of Moldova, Stefan cel Mare Univ. of Suceava, Univ. of Management „TISBI” [et al.]. – Texte : lb. rom., rusă. – Text parţial : lb. engl. – Rez. paral.: lb. rom.-engl., engl.-rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3527-2-7.

082=135.1=111=161.1

P 94

Ляшенко, Ольга.

Рабочая тетрадь по русскому языку : для 9 класса гимназии с румынским языком обучения : [пособие в 2-х частях] / Ольга Ляшенко, Светлана Бабич ; Главное управление образования, молодежи и спорта муниципия Кишинэу, Методическое объединение учителей русского языка и литературы. – Кишинэу : Б. и., 2022 (Policolor SRL) – . – ISBN 978-9975-119-23-8.

[Часть] 2. – 2022. – 28 p. : fig., tab. – 618 ex. – ISBN 978-9975-119-50-4.

811.161.1’243(076)

Л 990

Ляшенко, Ольга.

Русский язык и литература : Рабочая тетрадь : для учащихся 6 класса гимназии с русским языком обучения : [пособие в 2-х частях] / Ольга Ляшенко, Наталья Сава, Светлана Ени-Карп ; Главное управление образования, молодежи и спорта муниципия Кишинэу, Муниципальное методическое объединение учителей русского языка и литературы. – Кишинэу : Б. и., 2022 (Policolor SRL) – . – ISBN 978-9975-119-15-3.

[Часть] 2. – 2022. – 36 p. : fig., tab. – 906 ex. – ISBN 978-9975-119-46-7.

811.161.1+821.161.1.09(076)

Л 990

Ляшенко, Ольга.

Русский язык и литература : Рабочая тетрадь : для учащихся 7 класса гимназии с русским языком обучения / Ольга Ляшенко, Наталья Мазикина, Майя Соболева ; Главное управление образования, молодежи и спорта муниципия Кишинэу, Муниципальное методическое объединение учителей русского языка и литературы. – Кишинэу : Б. и., 2022 (Policolor SRL) – . – ISBN 978-9975-119-17-7.

[Часть] 2. – 2022. – 32 p. : fig., tab. – 805 ex. – ISBN 978-9975-119-47-4.

811.161.1+821.161.1.09(076)

Л 990

Ляшенко, Ольга.

Русский язык и литература : Рабочая тетрадь : для учащихся 8 класса гимназии с русским языком обучения / Ольга Ляшенко, Наталья Мазикина, Майя Соболева ; Главное управление образования, молодежи и спорта муниципия Кишинэу, Муниципальное методическое объединение учителей русского языка и литературы. – Кишинэу : Б. и., 2022 (Policolor SRL) – . – ISBN 978-9975-119-19-1.

[Часть] 2. – 2022. – 32 p. : fig., tab. – 836 ex. – ISBN 978-9975-119-48-1.

811.161.1+821.161.1.09(076)

Л 990

Pădure, Andrei.

Violența în familie și în bază de gen : (suport metodic) / Andrei Pădure ; Ministerul Sănătății al Republicii Moldova, Instituția Publică, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 112 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 25 ex.

ISBN 978-9975-87-913-2.

[343.54/.55+305]:340.6(076)

P 12

Basarabia – pământ românesc : Antologie / Proiectul „Românii din jurul României”, Institutul de Studiul Arhivelor ; editor şi redactor ştiinţific: Mihai Taşcă ; traduceri în limba engleză: Ilie Popa, Rozalia Rodica Popa ; coordonator: Vasile Şoimaru. – Chişinău : S. n., 2021 (Balacron SRL) – . – (Biblioteca „Centenarul Marii Uniri: 1918-2018”) (Colecţia „100 de cărţi despre Basarabia la 100 de ani de la Unire”, ISBN 978-9975-128-79-7). – ISBN 978-9975-936-79-8.

Vol. 5. – 2021. – 918 p. : fot., il., tab. – Rez. paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind. de nume, geogr.: p. 813-918. – Apare cu sprijinul Fundaţiei Culturale „Memoria”, filiala Argeş. – 500 ex. – ISBN 978-9975-66-731-9.

94(478)(082)

B 36

Budevici-Puiu, Liliana.

Dicționar de management și drept sportiv : (bilingv) / Budevici-Puiu Liliana, Nastas Natalia, Lungu Ecaterina. – Chişinău : S. n., 2021 (Valinex SRL). – 92 p.

Text paral.: lb. rom., engl. – Apare cu suportul financiar al proiectului „Concepția integrate a sportului național: buna guvernanță, protejarea minorilor, combaterea dopajului și a corupției”. – 100 ex.

ISBN 978-9975-68-445-3.

796.06:34(038)=135.1=111

B 88

Furtună, Dorian.

Dialogul unui filosof cu o cioară / Dorian Furtună ; design copertă: Georgeta Vrabie. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2022 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 285 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3233-5-2.

821.135.1(478)-34

F 98

„Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii”, conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (6 ; 2021 ; Bălţi). Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii : Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, Ediţia a 6-a, 3 decembrie 2021 / comitetul științific: Valentina Prițcan (coordonator) [et al.] ; comitetul de organizare: Tatiana Şova (coordonator) [et al.]. – Bălţi : S. n., 2021 (Tipografia din Bălţi SRL). – 460 p. : fig., tab.

Antetit.: Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei, Serviciul de Asistență Psihopedagogică din Bălți. – Texte : lb. rom., rusă. – Text parţial : lb. engl., germ. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-161-01-5.

376.091(082)=135.1=161.1

E 19

Muntean, Neli.

Bazele contabilității : Note de curs / Neli Muntean, Anna Cebotari ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie și Management. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – 118 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 103-105 (68 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-756-9.

657(075.8)

M 95

Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice / Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Universitatea Agrară de Stat din Moldova ; redactor-şef : Liviu Volconovici. – Chişinău : CE UASM, 2022 – . – ISBN 978-9975-64-271-2.

Vol. 55 : Cadastru şi drept : materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Reglementarea utilizării resurselor naturale: realizări și perspective”, dedicat aniversării a 70 ani de la fondarea Facultății Cadastru și Drept. – 2022. – 607 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl., rom. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-64-328-3.

082:378.663(478-25)=135.1=111=161.1

U 56

Musteata, Vasile.

Biology, diagnosis and treatment of polycythemia vera : (Methodical guidelines for students) / Musteata Vasile, Robu Maria, Musteata Larisa ; Ministry of Health of the Republic of Moldova, „Nicolae Testemitanu” State University of Medicine and Pharmacy. – Chişinău : Medicina, 2021. – 43 p. : fig.

Bibliogr.: p. 42-43 (33 tit.). – 45 ex.

ISBN 978-9975-82-231-2.

616.155.191-07-08(076)

M 98

Musteata, Vasile.

Primary myelofibrosis: clinical patterns, diagnosis and treatment : (Methodical guidelines for students) / Musteata Vasile, Robu Maria ; Ministry of Health of the Republic of Moldova, „Nicolae Testemitanu” State University of Medicine and Pharmacy. – Chişinău : Medicina, 2021. – 29 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 28-29 (28 tit.). – 45 ex.

ISBN 978-9975-82-232-9.

616.155.392-07-08(076)

M 98

Leşco, Victoria.

Parteneriatul școală-familie în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică : Ghid metodologic pentru cadrele didactice, părinți și studenți / Victoria Leşco,Svetlana Goncearuc, Artur Leșcu. – Chişinău : S. n., 2021 (Valinex SRL). – 164 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 107-112 (68 tit.). – 150 ex.

ISBN 978-9975-68-443-9.

373.3.018.1:796.01(075)

L 52

Buftea, Victor.

Tehnologia controlului și planificării în sportul de performanță : Monografie / Buftea Victor, Manolachi Victor, Cozima Mihail ; redactor științific: Manolachi Veaceslav ; Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, Academia Olimpică din Republica Moldova. – Chişinău : S. n., 2021 (Valinex SRL). – 290 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 258-290 (344 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-68-444-6.

796.015.8

B 89

Prozor-Barbalat, Liliana.

English for civil engineering students : Suportul de curs / Liliana Prozor-Barbalat ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Limbi Străine. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – 119 p. : tab.

Aut. indicat pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 116. – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-755-2.

811.111’276.6:62(075.8)

P 95

Ceban, Alexandru.

Proiect investițional de tip model în domeniul agrar – înființarea unei livezi super intensive de mere / Ceban Alexandru, Lucaşenco Eugenia ; Ministerul Educației și Cercetării, Institutul Național de Cercetări Economice. – Chişinău : INCE, 2021. – 72 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 69-71. – 50 ex.

ISBN 978-9975-89-243-8.

[330.322.2+005.8]:634.11

C 33

Bajura, Tudor.

Proiect Investițional de tip model pentru sectorul agrar – înființarea fermei de producere a afinelor : „Afine – Moldagroprim” SRL / Bajura Tudor, Zubco Efim, Tureţchi Viorel ; Ministerul Educației și Cercetării, Institutul Național de Cercetări Economice. – Chişinău : INCE, 2021. – 88 p. : fot., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 70-71 (19 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-89-244-5.

[330.322.2+005.8]:634.73

B 18

Bajura, Tudor.

Proiect investițional de tip model pentru sectorul agrar – transformarea exploatației agricole tradiționale într-o firmă specializată de producere a usturoiului în baza tehnologiilor industriale moderne / Bajura Tudor, Tureţchi Viorel ; Ministerul Educației și Cercetării, Institutul Național de Cercetări Economice. – Chişinău : INCE, 2021. – 62 p. : fot., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 49 (12 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-89-245-2.

[330.322.2+005.8]:635.262

B 18

Iaţişin, Tatiana.

Proiect investițional model: Producerea culturii soia ca business de familie / Iaţişin Tatiana ; Ministerul Educației și Cercetării, Institutul Național de Cercetări Economice. – Chişinău : INCE, 2021. – 101 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 94-98 (36 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-89-246-9.

[330.322.2+005.8]:633.34

I-30

Tarifele de costuri şi normativele veniturilor nete în agricultură : Ghid practic / Alexandru Stratan, Tudor Bajura, Eugenia Lucaşenco [et al.] ; Institutul Naţional de Cercetări Economice. – Chişinău : INCE, 2021. – 196 p. : tab.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – 50 ex.

ISBN 978-9975-89-247-6.

338.5:631/638(036)

T 23

Memorie. Fauna Africană = Память. Животный мир Африки : 36 cărți : în 4 limbi : 3+. – [Chişinău] : Energraf, 2022 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 1 cutie, 36 fişe separate : il. – (Seria „De jocuri”, ISBN 978-9975-3082-2-9).

Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Text paral.: rom., engl., fr., rusă. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-909-98-3.

087.5:373.2=00

M 55

Memorie. Fauna Australiană = Память. Животный мир Австралии : 36 cărți : în 4 limbi : 3+. – [Chişinău] : Energraf, 2022 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 1 cutie, 36 fişe separate : il. – (Seria „De jocuri”, ISBN 978-9975-3082-2-9).

Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Text paral.: rom., engl., fr., rusă. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-909-99-0.

087.5:373.2=00

M 55

Materiale tipografice : Indicații metodice pentru efectuarea lucrărilor de laborator / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Textile și Poligrafie, Departamentul Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie ; elaborare: Jana Cîrja, Viorica Cazac. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021 – . – ISBN 978-9975-45-752-1.

Partea 1. – 2021. – 52 p. : fig., tab. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul lucrărilor. – 50 ex. – ISBN 978-9975-45-753-8.

655.3(076)

M 47

Studiul materialelor textile : Proprietăți fizice : Îndrumar metodic pentru efectuarea lucrărilor de laborator / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Textile și Poligrafie, Departamentul Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie ; elaborat: Jana Cîrja ; redactor responsabil: Marcela Irovan. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021 – 56 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul lucrărilor. – 50 ex. 

ISBN 978-9975-45-754-5.

687.03(076)

S 93

„Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации”, национальная научно-практическая конференция (7 ; 2021 ; Комрат). Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации : 7 Национальная научно-практическая конференция : Сборник статей / организационный комитет: Мария Карабет (председатель) [и др.]. – Комрат : Б. и., 2021 (A&V Poligraf SRL). – 154 p. : fig., tab.

Antetit.: Комрат. гос. ун-т, Экон. фак., Н.-и. центр „Прогресс”. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez. paral.: lb. rom.-engl., engl.-rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-168-0.

082:378=135.1=111=161.1

П 781

Reziliența în atenția securității : Concepte, procese, necesități / Natalia Albu, Viorel Ciubotaru, Veaceslav Ungureanu [et al.] ; coordonatori: Elena Mârzac [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2022. – 123 p. : fig., tab.

Rez. paral: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 80 ex.

ISBN 978-9975-158-93-0.

327+351.86(478)

R 49

Rotari, Dorina.

Eminescianismul: spirit tradiţional şi modern în poezia română contemporană / Dorina Rotari ; redactor științific: Elena Țau. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 192 p.

Bibliogr.: p. 172-183 (171 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-158-94-7.

821.135.1.09

R 82

Rusnac, Ludmila.

Campania de presă : Suport de curs / Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Departamentul Teoria și Practica Jurnalismului. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 82 p.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-158-95-4.

070+659.3(075.8)

R 94

Roșca, Angela.

Tipología del discurso y traducción : (materiales didácticos para estudiantes de español como lengua extranjera) / Angela Roșca ; Universidad Estatal de Moldavia, Facultad de Letras, Departamento Lingüística Románica y Comunicación Intercultural. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 85 p. : facs., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul compartimentelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-158-96-1.

811.134.2’42’25(075)

R 74

Ciobanu, Adriana.

Evaluarea complexă a dezvoltării copilului : Suport de curs / Ciobanu Adriana ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Catedra Psihopedagogie Specială. – Chişinău : S. n., 2021 (CEP UPS). – 197 p. : des., tab.

Bibliogr.: p. 131-133 (51 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-588-5.

376.091(075.8)

C 51

Reaboi-Petrachi, Viorica.

Managementul timpului în învăţarea autoreglată a studenţilor / Reaboi-Petrachi Viorica ; coordonator științific: Maia Șevciuc ; Universitatea de Stat din Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 220 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 121-131 (171 tit.). – 20 ex.

ISBN 978-9975-158-97-8.

378:005.642.8

R 35

Gherasim, Cristina.

Didactica istoriei : Ghid metodic / Cristina Gherasim ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Istorie și Filozofie, Departamentul Istoria Românilor, Universală și Arheologie. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 220 p. : il., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 182-184 (41 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-158-98-5.

373.091:[94(=135.1)+94(100)]

G 43

Rosier, Anna.

Dezmembrări : Poezii şi eseuri / Anna Rosier ; coordonatori de proiect: Ioan Mânăscurtă, Raisa Osadci ; design, copertă: Iurie Babii. – Chişinău : Princeps, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 96 p.

Numele adevărat al aut.: Ana-Maria Osadci. – Apare cu contribuția financiară a Min. Culturi. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3296-6-8.

821.135.1(478)-8

R 77

Proiectul naţional „Arhiva de voci” : lnterviuri cu personalităţi din domeniul culturii : [în vol.] / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu” ; coordonare şi realizare ediţie: Mariana Cocieru ; înregistrare pe DVD: Mariana Cocieru ; moderare interviu: Pavel Popa. – Chişinău : BNRM, 2021 (Artpoligraf SRL). – ISBN 978-9975-9712-8-7.

Cerinţe de sistem: MP4 Player.

Vol. 21 : Serghei Ciuhrii – imensitatea celestă a Doinei de acasă. – 2021. – ISBN 978-9975-119-25-2 (MP4).

78.071.2(478)(047.53)

P 93

Proiectul naţional „Arhiva de voci” : lnterviuri cu personalităţi din domeniul culturii : [în vol.] / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu” ; coordonare şi realizare ediţie: Mariana Cocieru ; înregistrare pe DVD: Mariana Cocieru ; moderare interviu: Pavel Popa. – Chişinău : BNRM, 2021 (Artpoligraf SRL). – ISBN 978-9975-9712-8-7.

Cerinţe de sistem: MP4 Player.

Vol. 22 : Filimon Dimcea – patima pentru hora străbună…. – 2021. – ISBN 978-9975-119-26-9 (MP4).

793.3.071.2(478)(047.53)

P 93

Proiectul naţional „Arhiva de voci” : lnterviuri cu personalităţi din domeniul culturii : [în vol.] / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu” ; coordonare şi realizare ediţie: Mariana Cocieru ; înregistrare pe DVD: Mariana Cocieru ; moderare interviu: Pavel Popa. – Chişinău : BNRM, 2021 (Artpoligraf SRL). – ISBN 978-9975-9712-8-7.

Cerinţe de sistem: MP4 Player.

Vol. 23 : Efrosinia Sofronovici – „Dragii mamei copilaşi”. – 2021. – ISBN 978-9975-119-27-6 (MP4).

784.4(478)(047.53)

P 93

Proiectul naţional „Arhiva de voci” : lnterviuri cu personalităţi din domeniul culturii : [în vol.] / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu” ; coordonare şi realizare ediţie: Mariana Cocieru ; înregistrare pe DVD: Mariana Cocieru ; moderare interviu: Pavel Popa. – Chişinău : BNRM, 2021 (Artpoligraf SRL). – ISBN 978-9975-9712-8-7.

Cerinţe de sistem: MP4 Player.

Vol. 24 : Nicolae Gribincea – „La omul care mi-i drag”. – 2021. – ISBN 978-9975-119-28-3 (MP4).

784.4.071.1(478)(047.53)

P 93

Proiectul naţional „Arhiva de voci” : lnterviuri cu personalităţi din domeniul culturii : [în vol.] / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu” ; coordonare şi realizare ediţie: Mariana Cocieru ; înregistrare pe DVD: Mariana Cocieru ; moderare interviu: Pavel Popa. – Chişinău : BNRM, 2021 (Artpoligraf SRL). – ISBN 978-9975-9712-8-7.

Cerinţe de sistem: MP4 Player.

Vol. 25 : Veta Ghimpu-Munteanu – „De cine dorul se leagă”. – 2021. – ISBN 978-9975-119-29-0 (MP4).

784.4.071.2(478)(047.53)

P 93

Proiectul naţional „Arhiva de voci” : lnterviuri cu personalităţi din domeniul culturii : [în vol.] / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu” ; coordonare şi realizare ediţie: Mariana Cocieru ; înregistrare pe DVD: Mariana Cocieru ; moderare interviu: Pavel Popa. – Chişinău : BNRM, 2021 (Artpoligraf SRL). – ISBN 978-9975-9712-8-7.

Cerinţe de sistem: MP4 Player.

Vol. 26 : Ion Daghi – pasiunea pentru creaţia lui Eminescu. – 2021. – ISBN 978-9975-119-30-6 (MP4).

75.071.1(478)(047.53)

P 93

Proiectul naţional „Arhiva de voci” : lnterviuri cu personalităţi din domeniul culturii : [în vol.] / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu” ; coordonare şi realizare ediţie: Mariana Cocieru ; înregistrare pe DVD: Mariana Cocieru ; moderare interviu: Pavel Popa. – Chişinău : BNRM, 2021 (Artpoligraf SRL). – ISBN 978-9975-9712-8-7.

Cerinţe de sistem: MP4 Player.

Vol. 27 : Gheorghe Mustea – „Dorul de casă şi pământul unde m-am născut”. – 2021. – ISBN 978-9975-119-31-3 (MP4).

78.071.1(478)(047.53)

P 93

Proiectul naţional „Arhiva de voci” : lnterviuri cu personalităţi din domeniul culturii : [în vol.] / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu” ; coordonare şi realizare ediţie: Mariana Cocieru ; înregistrare pe DVD: Mariana Cocieru ; moderare interviu: Pavel Popa. – Chişinău : BNRM, 2021 (Artpoligraf SRL). – ISBN 978-9975-9712-8-7.

Cerinţe de sistem: MP4 Player.

Vol. 28 : Eugen Mamot – „O viaţă dăruită muzicii şi copiilor”. – 2021. – ISBN 978-9975-119-32-0 (MP4).

78.071.1(478)(047.53)

P 93

Proiectul naţional „Arhiva de voci” : lnterviuri cu personalităţi din domeniul culturii : [în vol.] / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu” ; coordonare şi realizare ediţie: Mariana Cocieru ; înregistrare pe DVD: Mariana Cocieru ; moderare interviu: Pavel Popa. – Chişinău : BNRM, 2021 (Artpoligraf SRL). – ISBN 978-9975-9712-8-7.

Cerinţe de sistem: MP4 Player.

Vol. 29 : Svetlana Badrajan – „Eu nu cred că mi-aş fi ales altă profesie”. – 2021. – ISBN 978-9975-119-33-7 (MP4).

78.071.4(478)(047.53)

P 93

Proiectul naţional „Arhiva de voci” : lnterviuri cu personalităţi din domeniul culturii : [în vol.] / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu” ; coordonare şi realizare ediţie: Mariana Cocieru ; înregistrare pe DVD: Mariana Cocieru ; moderare interviu: Pavel Popa. – Chişinău : BNRM, 2021 (Artpoligraf SRL). – ISBN 978-9975-9712-8-7.

Cerinţe de sistem: MP4 Player.

Vol. 30 : Maria Mocanu – „Dorul de mine s-a prins”. – 2021. – ISBN 978-9975-119-34-4 (MP4).

784.071.2(478)(047.53)

P 93

Proiectul naţional „Arhiva de voci” : lnterviuri cu personalităţi din domeniul culturii : [în vol.] / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu” ; coordonare şi realizare ediţie: Mariana Cocieru, Iulian Filip ; înregistrare pe DVD: Mariana Cocieru ; moderare interviu: Iulian Filip. – Chişinău : BNRM, 2021 (Artpoligraf SRL). – ISBN 978-9975-9712-8-7.

Cerinţe de sistem: MP4 Player.

Vol. 31 : Aurelian Dănilă – răscrucea întâmplărilor predestinate. – 2021. – ISBN 978-9975-119-35-1 (MP4).

7.072(478)(047.53)

P 93

Proiectul naţional „Arhiva de voci” : lnterviuri cu personalităţi din domeniul culturii : [în vol.] / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu” ; coordonare şi realizare ediţie: Mariana Cocieru, Iulian Filip ; înregistrare pe DVD: Mariana Cocieru ; moderare interviu: Iulian Filip. – Chişinău : BNRM, 2021 (Artpoligraf SRL). – ISBN 978-9975-9712-8-7.

Cerinţe de sistem: MP4 Player.

Vol. 32 : Valeriu Doicov – noroacele sculptorului şi dorul de rădăcini. – 2021. – ISBN 978-9975-119-36-8 (MP4).

730.071.1(478)(047.53)

P 93

Proiectul naţional „Arhiva de voci” : lnterviuri cu personalităţi din domeniul culturii : [în vol.] / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu” ; coordonare şi realizare ediţie: Mariana Cocieru, Iulian Filip ; înregistrare pe DVD: Mariana Cocieru ; moderare interviu: Iulian Filip. – Chişinău : BNRM, 2021 (Artpoligraf SRL). – ISBN 978-9975-9712-8-7.

Cerinţe de sistem: MP4 Player.

Vol. 33 : Ianoş Ţurcanu – armoniile şi disonanţele omului mării. – 2021. – ISBN 978-9975-119-37-5 (MP4).

821.135.1(478).09(047.53)

P 93

Proiectul naţional „Arhiva de voci” : lnterviuri cu personalităţi din domeniul culturii : [în vol.] / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu” ; coordonare şi realizare ediţie: Mariana Cocieru, Iulian Filip ; înregistrare pe DVD: Mariana Cocieru ; moderare interviu: Iulian Filip. – Chişinău : BNRM, 2021 (Artpoligraf SRL). – ISBN 978-9975-9712-8-7.

Cerinţe de sistem: MP4 Player.

Vol. 34 : Tamara şi Ion Moraru – culorile dorului de ţară…. – 2021. – ISBN 978-9975-119-38-2 (MP4).

7.071(478)(047.53)

P 93

Proiectul naţional „Arhiva de voci” : lnterviuri cu personalităţi din domeniul culturii : [în vol.] / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu” ; coordonare şi realizare ediţie: Mariana Cocieru, Iulian Filip ; înregistrare pe DVD: Mariana Cocieru ; moderare interviu: Iulian Filip. – Chişinău : BNRM, 2021 (Artpoligraf SRL). – ISBN 978-9975-9712-8-7.

Cerinţe de sistem: MP4 Player.

Vol. 35 : Andrei Mudrea – trăirile interioare ale artistului. – 2021. – ISBN 978-9975-119-39-9 (MP4).

75.071.1(478)(047.53)

P 93

Proiectul naţional „Arhiva de voci” : lnterviuri cu personalităţi din domeniul culturii : [în vol.] / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu” ; coordonare şi realizare ediţie: Mariana Cocieru, Iulian Filip ; înregistrare pe DVD: Mariana Cocieru ; moderare interviu: Iulian Filip. – Chişinău : BNRM, 2021 (Artpoligraf SRL). – ISBN 978-9975-9712-8-7.

Cerinţe de sistem: MP4 Player.

Vol. 36 : Aurelian Silvestru – talent polivalent. – 2021. – ISBN 978-9975-119-40-5 (MP4).

821.135.1(478).09(047.53)

P 93

Proiectul naţional „Arhiva de voci” : lnterviuri cu personalităţi din domeniul culturii : [în vol.] / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu” ; coordonare şi realizare ediţie: Mariana Cocieru, Iulian Filip ; înregistrare pe DVD: Mariana Cocieru ; moderare interviu: Iulian Filip. – Chişinău : BNRM, 2021 (Artpoligraf SRL). – ISBN 978-9975-9712-8-7.

Cerinţe de sistem: MP4 Player.

Vol. 37 : Ion Diviza – „Eu râd de mine. Voi de cine râdeţi?”. – 2021. – ISBN 978-9975-119-41-2 (MP4).

821.135.1(478).09(047.53)

P 93

Proiectul naţional „Arhiva de voci” : lnterviuri cu personalităţi din domeniul culturii : [în vol.] / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu” ; coordonare şi realizare ediţie: Mariana Cocieru, Iulian Filip ; înregistrare pe DVD: Mariana Cocieru ; moderare interviu: Iulian Filip. – Chişinău : BNRM, 2021 (Artpoligraf SRL). – ISBN 978-9975-9712-8-7.

Cerinţe de sistem: MP4 Player.

Vol. 38 : Nicolae Dabija – „Mi-am ales satul şi timpul în care să mă nasc…”. – 2021. – ISBN 978-9975-119-42-9 (MP4).

821.135.1(478).09(047.53)

P 93

Proiectul naţional „Arhiva de voci” : lnterviuri cu personalităţi din domeniul culturii : [în vol.] / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu” ; coordonare şi realizare ediţie: Mariana Cocieru, Iulian Filip ; înregistrare pe DVD: Mariana Cocieru ; moderare interviu: Iulian Filip. – Chişinău : BNRM, 2021 (Artpoligraf SRL). – ISBN 978-9975-9712-8-7.

Cerinţe de sistem: MP4 Player.

Vol. 39 : Valeriu Turea – răscruci transfrontaliere. – 2021. – ISBN 978-9975-119-43-6 (MP4).

070(478)(047.53)

P 93

Proiectul naţional „Arhiva de voci” : lnterviuri cu personalităţi din domeniul culturii : [în vol.] / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu” ; coordonare şi realizare ediţie: Mariana Cocieru, Iulian Filip ; înregistrare pe DVD: Mariana Cocieru ; moderare interviu: Iulian Filip. – Chişinău : BNRM, 2021 (Artpoligraf SRL). – ISBN 978-9975-9712-8-7.

Cerinţe de sistem: MP4 Player.

Vol. 40 : Larisa Turea – povara spaţiilor albe. – 2021. – ISBN 978-9975-119-44-3 (MP4).

792.072.3(478)(047.53)

P 93

Osoianu, Tudor.

Controlul judiciar al urmăririi penale : Monografie / Tudor Osoianu, Dinu Ostavciuc ; design copertă: R. Condrat ; Ministerul Educaţiei și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Academia Ştefan cel Mare a MAI al RM. – Chişinău : Cartea Militară, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 200 p.

Bibliogr.: p. 188-200. – 100 ex.

ISBN 978-9975-135-51-1.

343.1

O-85

„Diplomația economică a Uniunii Europene în condițiile actuale ale globalizării”, masă rotundă cu participare internațională (2021 ; Chişinău). Materialele mesei rotunde cu participare internațională”Diplomația economică a Uniunii Europene în condițiile actuale ale globalizării” = Proceedings of the round table with international participation „Economic diplomacy of the European Union in the modern conditions of globalization” = Материалы круглого стола с международным участием „Экономическая дипломатия Европейского Союза в современных условиях глобализации”, 16 martie 2021 / comitetul științific: Natalia Morari [et al.] ; echipa: Liliana Beniuc, Iuri Crotenco. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 145 p. : fig., tab.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Antetit.: Min. Educaţiei şi Cercet., Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Relații Intern., Științe Politice și Administrative, Dep. Relații Intern. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez. paral.: lb. rom.-engl., engl.-rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – With the support of the Erasmus+Programme of the European Union. 

ISBN 978-9975-158-92-3 (PDF).

[327+339.9]:061.1EU(082)=135.1=111=161.1

D 51

Braicov, Andrei.

Ghidul formatorului : pentru realizarea cursului online „Implementarea Standardelor de competență profesională a cadrelor didactice din învățământul general” / Andrei Braicov, Viorica Goraș-Postică, Tatiana Veverița ; consultați: Serghei Lîsenco, Oxana Drăguța ; Ministerul Educației și Cercetării. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipografia UST). – 96 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 95-96. – 100 ex.

ISBN 978-9975-76-376-9.

37.091:004.9

B 77

Laszlo, Alexandru.

Dicţionar italian-român, român-italian / Alexandru Laszlo. – Ed. rev. şi compl. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 369 p. : tab. – (Colecţia „Dicţionare şcolare”, ISBN 978-9975-67-961-9).

1000 ex.

ISBN 978-9975-85-320-0.

811.131.1’374.822=135.1+811.135.1’374.822=131.1

L 25

Laszlo, Alexandru.

Dicţionar italian-român, român-italian / Alexandru Laszlo. – Ed. rev. şi compl. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 369 p. : tab. – (Colecţia „Dicţionare şcolare”, ISBN 978-9975-67-961-9).

2000 ex.

ISBN 978-9975-85-321-7 (în cop. tare).

811.131.1’374.822=135.1+811.135.1’374.822=131.1

L 25

Opera literară ca dialog şi relaţie : Noi modele critice: dialogica, imagologia, sociocritica, critica orientată către cititor, ergocritica  / Aliona Grati, Elisaveta Iovu-Macari, Oxana Popa [et al.]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Bons Offices SRL). – 491 p.

Referinţe bibliogr.: p. 489-491. – Apare cu sprijinul financiar al Direcției Gen. Educație și Cultură a Consiliului raional Strășeni. – 500 ex.

ISBN 978-9975-85-322-4.

821.09

O-61

Şcoala de Arte „Alexei Stârcea” /Şcoala de Arte „Alexei Stârcea” ; responsabili de ediție, alcătuitori: Mariana Cocieru, Irina Bogataia ; colegiul de redacție: Iulia Mîndrescu, Ludmila Țurcan. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Bons Offices SRL). – 79 p. : fot., n. muz., reprod.

Referinţe bibliogr.: p. 10 (3 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Primăriei mun. Chișinău. – 500 ex.

ISMN  979-0-3481-0037-1.

ISBN 978-9975-85-323-1.

373.67:78(478-25)(091)

Ş 38

Stroevici, Elisaveta.

Timpuri, timpuri… : Roman-povestire-mărturisire / Elisaveta Stroevici, Georgeta Stroiescu ; design copertă: Liubovi Corcimari. – Chişinău : Pontos, 2021 (Print-Caro SRL). – 247 p. : facs., fot.

Apare cu contribuţia financiară a Min. Culturii. – 300 ex.

ISBN 978-9975-72-616-0.

821.135.1(478)-8

S 91

CONECT. Adolescența pe înțelesul părinților : Program de educație parentală : Ghidul facilitatorului / Sorina Petrică, Daniela Sîmboteanu, Bogdana Landry-Bursuc [et al.] ; Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC). – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 163 p. : fot., il., tab.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – 15 ex.

ISBN 978-9975-87-911-8.

37.018.1

C 65     

CONECT. Adolescența pe înțelesul părinților : Program de educație parentală : Ghidul facilitatorului / Sorina Petrică, Daniela Sîmboteanu, Bogdana Landry-Bursuc [et al.] ; Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC). – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 163 p. : fot., il., tab.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu suportul al UNICEF, Fundaţia OAK. – 10 ex.

ISBN 978-9975-87-912-5.

37.018.1

C 65

Bezede, Rima.

Managementul documentației instituției : Ghid pentru managerii instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar / Rima Bezede, Valentina Chicu, Serghei Lîsenco ;coordonator: Rima Bezede ; Centrul Educaţional „Pro Didactica”, Proiectul Consolidarea Sistemului de Educaţie Profesională Tehnică în Moldova (CONSEPT). – Chişinău : Centrul Educaţional „Pro Didactica”, 2021 (Bons Offices SRL). – 66 p. : fig., tab. – (Pro Didactica. Aici şi Acum, ISBN 978-9975-3013-3-6).

Referinţe bibliogr.: p. 48 (6 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Liechtenstein Development Service (LED). – 200 ex.

ISBN 978-9975-909-97-6.

377.091

B 50

Aplicarea instrumentelor economice în managementul resurselor acvatice : Culegere metodico-didactică / Ludmila Cobzari, Angela Casian, Eugenia Bușmachiu [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2021. – 124 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – Apare cu suportul OECD. – 50 ex.

ISBN 978-9975-155-59-5.

628.1/.6+336.53(075)

A 65

Colun, Vladimir.

Arta masajului : Suport de curs pentru cursanții Școlii de Masaj „SPA Therapy” / Vladimir Colun ; redactor responsabil: Roşcovan-Aliev Nina ; Școala de Masaj „SPA Therapy”, Centrul de Instruire și Recuperare „SPA Therapy”. – Chișinău : S. n., 2022 (Print-Caro SRL) – . – ISBN 978-9975-56-737-4.

Modulul 4 : Masaj visceral (de bază). – 2022. – 74 p. : fig., tab. – Aut. indicat pe vs. f. de tit. – 100 ex. – ISBN 978-9975-56-971-2.

615.8(075)

C 62

Voloşciuc, Leonid.

Agricultura ecologică: aspecte teoretice şi valenţe practice : Monografie / Leonid Voloşciuc ; recenzenți științifici: Voineac V. I., Batco M. G. ; Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecție a Plantelor. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 319 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 317-319 (161 tit.). – 400 ex.

ISBN 978-9975-62-451-0.

631.147

V-87

Conturile internaționale ale Republicii Moldova : Anuar statistic / Banca Naţională a Moldovei ; colegiul de redacţie: Constantin Șchendra (preşedinte) [et al.] ; echipa:  Marina Soloviova [et al.]. – Chişinău : Banca Naţională a Moldovei, 2021 – . – ISBN 975-9975-3015-1-0.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

2020. – 2021. – 200 p. : diagr., tab. – ISBN 978-9975-3242-6-7 (PDF).

[336.711(478)+339.727.22](083.41)(058)

C 69

Inflation Report / National Bank of Moldova. – Chişinău : Banca Naţională a Moldovei, 2021 – . – ISBN 978-9975-3169-7-2.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Nr 4, November 2021. – 2021. – 61 p. : graf., tab. – ISBN 978-9975-3242-7-4 (PDF).

336.711(478):336.748.12(047)

I-52

Raport asupra inflaţiei / Banca Naţională a Moldovei. – [Chişinău] : Banca Naţională a Moldovei, 2021 – . – ISBN 978-9975-4353-4-5.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Nr 4, noiembrie 2021. – 2021. – 64 p. : graf., tab. – ISBN 978-9975-3242-8-1 (PDF).

336.711(478):336.748.12(047)

R 25

Евсюкова, Раиса.

Управление платежами и кредитами / Евсюкова Раиса, Спыну Анна ; Международный независимый университет Молдовы. – Кишинэу : ULIM, 2021. – 165 p : fig., tab.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Bibliogr.: p. 163-165 (28 tit.). – Referinţe bibliogr. la începutul temelor.

ISBN 978-9975-3471-5-0 (PDF).

336.7(075.8)

Е 268

„Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei”, simpozion ştiinţifico-practic (7 ; 2021 ; Chişinău). Simpozionul ştiinţifico-practic dedicat Zilei mondiale a calităţii cu genericul „Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei”, 11 noiembrie 2021 / comitetul științific: Țurcanu Gheorghe (preşedinte) [et al.] ; comitetului organizatoric: Solcan Angela [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2021. – 176 p. : fig., tab.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Dep. Management și Antreprenoriat, Dep. Comerț, Turism și Alimentație Publică. – Texte : lb. rom., engl. – Rez. paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.

ISBN 978-9975-155-58-8 (PDF).

082=135.1=111

S 96

Бузату, Р. В.

Математическая логика и теория алгоритмов : Учебное пособие / Р. В. Бузату ; Молдавский государственный университет, Факультет математики и информатики, Департамент математики. – Кишинэу : CEP USM, 2021. – 135 p. : tab.

Bibliogr.: p. 134-135 (26 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-158-91-6.

510.5/.6(075.8)

Б 904

Cartea pentru copii editată în Republica Moldova : 2001-2010 : (Index cumulativ) / Ministerul Culturii al Republicii Moldova Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” ; alcătuitor: Elena Cugut ; ediţie îngrijită de Eugenia Bejan. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Bons Offices SRL). – 260 p.

1100 ex.

ISBN 978-9975-0-0552-4.

016:087.5

C 27

Tărîţă, Oreste.

Bunele maniere, sau Cartea Virtuţilor : pentru copii, adolescenţi, părinţi şi profesori / Oreste Tărîţă ; ilustraţii: Daniela Spânu ; copertă: Rodica Musteaţă. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 108 p. : il.

Bibliogr.: p. 105 (37 tit.). – 600 ex.

ISBN 978-9975-87-908-8.

177.1:395

T 23

Tarita, Oreste.

Good manners, or The Book of Virtues : for kids, teens, parents and teachers / Oreste Tarita ; illustrations: Daniela Spânu ; cover: Rodica Musteaţă. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 109 p. : il.

Referinţe bibliogr.: p. 107 (36 tit.). – 600 ex.

ISBN 978-9975-87-909-5.

177.1:395

T 23

Anuarul statistic al Republicii Moldova = Статистический ежегодник Республики Молдова = Statistical Yearbook of the Republic of Moldova / Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova ; colegiul de redacție: Oleg Cara (preşedinte) [et al.]. –Chişinău : Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, 2021. – (Statistica Moldovei, ISBN 978-9975-53-418-5). – ISBN 978-9975-53-928-9.

      Cerinţe de sistem: PDF Reader.

      2021. – 2021. – 469 p. : fig., tab. – Tit., cuprins, text paral.: lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-909-96-9 (PDF).

316+338(478)(083.41)=135.1=111=161.1

A 62

Doni, Gheorghe.

Ochii demiurgici ai Iubirii : Poeme / Gheorghe Doni ; foto: Vladi Kuntsman, Ion Pârțachi ; copertă: Liubovi Corcimari. – Chişinău : Pontos, 2021 (Print-Caro SRL). – 135 p. : il.

Apare cu contribuţia financiară a Min. Culturii. – 300 ex.

ISBN 978-9975-72-613-9.

821.135.1(478)-1

D 67

Nastas, Tudor.

Bisericile şi mănăstirile din raionul Făleşti în lumina şi negura vremurilor / Tudor Nastas, Irina Ceres ; copertă: Marina Dimitriu ; Consiliul Raional Făleşti. – Chişinău : Pontos, 2021 (Print-Caro SRL). – 281 p. : fot.

Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Consiliului Raional Făleşti. – 500 ex.

ISBN 978-9975-72-614-6.

271.22-78-9(478)

N 24

Railean, Elena.

Managementul strategiilor metacognitive : Monografie / Elena Railean. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 108 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 75 ex.

ISBN 978-9975-87-910-1.

37.0

R 21

Analiza sistemului de supraveghere epidemiologică în hepatitele virale B, C şi D şi implementarea măsurilor de control şi răspuns / Paraschiv Angela, Stratulat Silvia, Halacu Ala [et al.] ; Ministerul Sănătăţii, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipografia-Sirius SRL). – 176 p. : fig., tab.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 174-176 (42 tit.). – Apare cu suportul „The Task Force for Global Health”, SUA şi Coaliţiei Globale pentru Eliminarea Hepatitelor. – 300 ex.

ISBN 978-9975-57-313-9.

616.36-002-036.22-07:614.4

A 48

Ganea, Angela.

Nenea Soare / Angela Ganea ; pictor: Violeta Zabulică-Diordiev ; design copertă: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2021 (Print-Caro SRL). – 32 p. : des.

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-615-3.

821.135.1(478)-34-93

G 18

Caloianu, Silvia.

Ca o sultană deghizată / Silvia Caloianu ; copertă: Sergiu Stanciu. – [Chişinău] : Univers Educaţional, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 100 p.

Apare cu sprijinul Min. Culturii al Rep. Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3335-4-2.

821.135.1(478)-1

C 15

Javgureanu, Vasile.

Îndrumar metodic pentru lucrările practice : Unitatea de curs „Mecanica fluidelor, acționări hidraulice și pneumatice” / Vasile Javgureanu, Pavel Gordelenco, Andrei Platon ; redactor responsabil: Andrei Nastas ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, Departamentul Ingineria Fabricației. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021 – . – ISBN 978-9975-45-747-7.

Partea 1. – 2021. – 87 p. : fig., tab. – Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 86 (8 tit.). – 50 ex. – ISBN 978-9975-45-748-4.

621.22+621.5(07)

J 32

Javgureanu, Vasile.

Îndrumar metodic pentru lucrările practice : Unitatea de curs „Mecanica fluidelor, acționări hidraulice și pneumatice” / Vasile Javgureanu, Pavel Gordelenco, Andrei Platon ; redactor responsabil: Andrei Nastas ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, Departamentul Ingineria Fabricației. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021 – . – ISBN 978-9975-45-747-7.

Partea 2. – 2021. – 84 p. : fig. – Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 84 (8 tit.). – 50 ex. – ISBN 978-9975-45-749-1.

621.22+621.5(07)

J 32

Poştarencu, Dinu.

Basarabia în primul an după anexarea la Imperiul Rus / Dinu Poştarencu. – Chişinău : S. n., 2021 (Lexon-Prim SRL). – 555 p. : il., tab.

Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuția financiară a Min. Culturii. – 500 ex.

ISBN 978-9975-163-02-6.

94(478)=135.1=161.1

P 87

Sandulachi, Elisaveta.

Microbiologia industrială : Ciclu de prelegeri / Elisaveta Sandulachi, Viorica Bulgaru ; redactor responsabil: Viorica Bulgaru ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Tehnologia Produselor Alimentare, Programul de „Studiu calitatea și siguranța produselor alimentare”. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021 – . – ISBN 978-9975-45-750-7.

Partea 1. – 2021. – 101 p : fig., tab. – Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 98-99 (22 tit.). – 50 ex. – ISBN 978-9975-45-751-4.

663.1(075.8)

S 20

Lipovanciuc, Geta.

Şapte / Geta Lipovanciuc. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 100 p. : il.

100 ex.

ISBN 978-9975-87-907-1.

821.135.1(478)-1

L 64

Leahu Chirilă, Raisa.

Crizantema târzie : (Părinți și copii în Moldova Sovietică) : Roman / Raisa Leahu Chirilă. – Chişinău : Cu drag, 2022 (Bons Offices SRL). – 160 p. : fot., il. – (Colecţia „Autobiografii”, ISBN 978-9975-3237-7-2).

150 ex.

ISBN 978-9975-3237-8-9.

821.135.1(478)-312.6

L 36

Evaluarea procesului de organizare și coordonare a serviciilor de sănătate din Republica Moldova în condițiile epidemiei COVID-19 : Raport / Oleg Lozan, Rodica Gramma, Mihai Pîslă, Alexei Ceban ; Asociaţia Obştească Şcoala Naţională de Management în Sănătate Publică. – Chişinău : S. n., 2021 (T-Par SRL). – 80 p.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu suportul Fundaţiei Soros Moldova, Dep. Sănătate Publică. – 150 ex.

ISBN 978-9975-909-95-2.

614.2(478)(047)

E 93

Beșleagă, Vladimir.

Pădurea albastră : roman / Vladimir Beșleagă. – [Chişinău] : Polisalm, 2022 (Bons Offices SRL). – 55 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-909-91-4.

821.135.1(478)-31

B 50

Beșleagă, Vladimir.

Nepotul : (Cronică rurală comentată de autor) / Vladimir Beșleagă. – [Chişinău] : Polisalm, 2022 (Bons Offices SRL). – 260 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-909-92-1.

821.135.1(478)-94

B 50

Beșleagă, Vladimir.

Ignat şi Ana : roman / Vladimir Beșleagă. – [Chişinău] : Polisalm, 2022 (Bons Offices SRL). – 173 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-909-93-8.

821.135.1(478)-31

B 50

Beșleagă, Vladimir.

Durere : Roman / Vladimir Beșleagă. – [Chişinău] : Polisalm, 2022 (Bons Offices SRL). – 149 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-909-94-5.

821.135.1(478)-31

B 50

Уроки Л. Э. Оксинойт : Материалы. Воспоминания : К 100-летию со дня рождения / автор-составитель: Инна Алимовна Хатипова ; научный редактор: Светлана Циркунова Министерство образования и исследований Республики Молдова, Академия музыки, театра и изобразительных искусств. – Chişinău : Pontos, 2021 (Bons Offices SRL). – 261 p. : facs., fot., tab.

Rez. paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 138-141 (50 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-72-612-2.

78.071.4(478)

У 714

De ce ne temem mai mult de boală decât de păcat și de Dumnezeu? / Episcopia de Ungheni și Nisporeni. – [Chişinău] : S. n., 2021 (Lexon-Prim SRL). – 100 p. : fot.

1000 ex.

ISBN 978-9975-163-01-9.

27-47

D 26

„Creşterea economică în condiţiile globalizării”, conferința  internațională  ştiinţifico-practică (15 ; 2021 ; Chişinău). Conferința  Internațională  Ştiinţifico-Practică”Creşterea  economică în condiţiile  globalizării”. Sesiunea ştiinţifică „Migrația și schimbări demografice: abordare interdisciplinară”, Ediţia a 15-a, 15-16 octombrie 2021 / comitetul organizatoric: Alexandru  Stratan (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : INCE, 2021. – 256 p. : fig., graf., tab.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Antetit.: Inst. Naţ. de Cercet. Econ., Centrul de Cercet. Demografice. – Texte, rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.

ISBN 978-9975-3486-9-0.

314:316.42(082)=135.1=111=161.1

C 84

Nicolaev, Elena.

Ghidul instalatorului pentru sisteme termice solare / Elena Nicolaev ; coordonator: Oleg Bursuc ; Asociația Obștească „Educație

pentru Dezvoltare” (AED), Centrul de Excelență în Construcții. – Chişinău : S. n., 2021 (Foxtrot SRL). – 53 p. : fig., tab.

Aut. indicat în caseta tehn. – Apare cu suportul financiar al Fundației „Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein” (LED). – 300 ex.

ISBN 978-9975-89-241-4.

697.329(036)

N 61

Nicolaev, Elena.

Ghidul instalatorului pentru sisteme termice solare / Elena Nicolaev ; coordonator: Oleg Bursuc ; Asociația Obștească „Educație

pentru Dezvoltare” (AED), Centrul de Excelență în Construcții. – Chişinău : S. n., 2021 (Foxtrot SRL). – 53 p. : fig., tab.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Aut. indicat în caseta tehn. – Apare cu suportul financiar al Fundației „Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein” (LED).

ISBN 978-9975-89-242-1 (PDF).

697.329(036)

N 61

Ghid de diagnostică al insectelor parazite şi prădătoare la cultura prunului / Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecție a Plantelor ; elaborare : Elena Iordosopol, Batco M. – Chişinău : S. n., 2021 (Căpăţînă-Print SRL). – 60 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 56-60 (100 tit.). – 46 ex.

ISBN 978-9975-3472-2-8.

634.22:632

G 49

Timotin, Ludmila.

Contabilitatea în construcții : Note de curs / Ludmila Timotin ; redactor responsabil: Rina Țurcan ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie şi Management. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – 88 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 86-87 (22 tit.). – 30 ex.

ISBN 978-9975-45-746-0.

657:69(075.8)

T 61

Olărescu, Valentina.

 Fundamentele logopediei / Valentina Olărescu. – Chişinău : Garomont-Studio, 2022. – 336 p. : fig., il., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.

ISBN 978-9975-162-05-0.

376.36

O-39

Howarth, Daniel.

Prima carte de desenat : pentru copii şi adulţi / Daniel Howarth ; traducere din englezǎ de Alexandra Fenoghen ; ilustraţii de autor. – [Chişinău] : Arc, 2022 (Unisoft, Ucraina). – 97 p. : il.

Tit. orig.: The first drawing book for kids and adults. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0551-7.

087.5

H 86

Ibuka, Masaru.

După trei ani este prea târziu : În primii trei ani de viaţă creierul copilului se dezvoltă în proporţie de 80%. De aceea, nu aşteptaţi… / Masaru Ibuka ; traducere din limba engleză de Ana Guțu ; design copertă: Andreea Francesca Cichi. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 256 p.

Tit. orig.: Kindergarden is Too Late. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3233-4-5.

373.2

I-32

Ghilaş, Ana.

Teatralitatea în discursul artistic al lui Ion Druţă / Ana Ghilaş ; consultant științific: Ana-Maria Plămădeală ; Institutul Patrimoniului Cultural. – Chişinău : Epigraf, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 288 p. : fot.

Bibliogr.: p. 261-272. – Apare cu contribuția financiară a Min. Culturii al Rep. Moldova. – 400 ex.

ISBN 978-9975-60-427-7.

821.135.1(478).09:792

G 49

Ciobanu, Vitalie.

Impactul Primului Război Mondial asupra judeţelor istorice ale Basarabiei : Pe baza materialelor oferite de Arhivele Militare Naționale Române și Agenția Națională a Arhivelor (Chișinău) / Vitalie Ciobanu, Valentina Cosmescu ; traduceri şi note: Alexandru Cosmescu ; contribuţii documentare: Iurie Lişman, Sergiu Munteanu ; Agenția pentru Ştiință și Memorie Militară. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL) – . – (Colecţia „Memorie Militară : Militari Basarabeni”, ISBN 978-9975-87-833-3). – ISBN 978-9975-87-834-0.

[Vol.] 2 : Județul Soroca în documente și statistici de epocă. – 2021. – 282 p. : tab. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-87-906-4.

94(478-21/-22)”1914/1918″(093.2)

C 51

Cojocaru, Natalia.

Politici și practici de ghidare în carieră a tinerilor cu dizabilități din Republica Moldova : Studiu sociologic / Natalia Cojocaru, Anastasia Oceretnîi, Veaceslav Bătrînescu ; coordonator: Ludmila Malcoci ; Proiectul „Parteneriat transfrontalier pentru ghidarea în carieră incluzivă”, A.O. Keystone Moldova (Republica Moldova), Fundația „Alături de Voi” (ADV) România. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 93 p. : fig., tab.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 90-91 (38 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 300 ex.

ISBN 978-9975-56-970-5.

[331.548+316.477-056.2](478):303.4

C 61

Silvestru, Aurelian.

Copilul înţelept : Proze scurte / Aurelian Silvestru ; ilustraţii de Chiril Dubovțev ; copertă: Sergiu Stanciu. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2022 (Combinatul Poligrafic). – 87 p. : il.

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-614-0.

821.135.1(478)-32-93

S 55

Rusu, Adriana.

Trebuie să înţelegi că e O.K. / Adriana Rusu ; copertă: Sergiu Stanciu. – [Chişinău] : Univers Educaţional, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 71 p.

Apare cu sprijinul Min. Culturii al Rep. Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3335-3-5.

821.135.1(478)-1

R 96

Филат, Василе.

История евангельских движений в Бессарабии в составе Российской империи (1812–1918) / Василе Филат ; перевод с румынского : Елена Столерь. – Кишинэу : Lexon-Prim, 2021. – 299 p. : fot., il.

Referinţe bibliogr.: p. 280-286 (147 tit.). – Index de nume, geogr.: p. 287-299. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-163-00-2.

[27-9(478):94(478)]”1812/1918″

Ф 517

Mamot, Vitalie.

Geografia resurselor naturale : (Indicații metodice) / Mamot Vitalie ; Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău), Facultatea de Geografie. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipografia UST). – 137 p. : fig., tab. – (Seria Geografie umană, ISBN 978-9975-76-354-7).

Referinţe bibliogr.: p. 128-129 (38 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 100 ex.

ISBN 978-9975-76-374-5.

911(072)

M 19

Pisarenco, Ilie.

De dor / Ilie Pisarenco ; grafică, copertă: Timotei Bătrânu. – Chişinău : Taicom, 2021 (Ridgeone Group SRL). – 51 p. : il.

100 ex.

ISBN 978-9975-58-266-7.

821.135.1(478)-1

P 68

Vinnicenco, Elena.

Didactica generală : Note de curs / Elena Vinnicenco ; Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea Pedagogie, Catedra Pedagogie și Metodica Învățământului Primar. – Chişinău : UST, 2021. – 86 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul unităţilor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-76-375-2.

37.02(075.8)

V-62

Şevciuc, Tatiana.

Contabilitate financiară : Note de curs : pentru studenții Ciclul 1, Licență : program: 0413.1 Business și administrare / Tatiana Şevciuc ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Ştiinţe Economice, Departamentul Contabilitate și Informatică Economică. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ştefan cel Mare”, 2021 (Print-Caro SRL). – 270 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 234-237 (34 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-135-47-4.

657.1(075.8)

Ş 50

Şevciuc, Tatiana.

Contabilitate financiară : Note de curs : pentru studenții Ciclul 1, Licență : program: 0412.1 Finanţe şi bănci / Tatiana Şevciuc ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Ştiinţe Economice, Departamentul Contabilitate și Informatică Economică. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ştefan cel Mare”, 2021 (Print-Caro SRL). – 359 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 323-326 (34 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-135-48-1.

657.1(075.8)

Ş 50

Şevciuc, Tatiana.

Contabilitate financiară 1 : Note de curs : pentru studenții Ciclul 1, Licență : program: 0411.1 Contabilitate / Tatiana Şevciuc ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Ştiinţe Economice, Departamentul Contabilitate și Informatică Economică. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ştefan cel Mare”, 2021 (Print-Caro SRL). – 232 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 195-198 (34 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-135-49-8.

657.1(075.8)

Ş 50

Şevciuc, Tatiana.

Contabilitate financiară 2 : Note de curs : pentru studenții Ciclul 1, Licență : program: 0411.1 Contabilitate / Tatiana Şevciuc ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Ştiinţe Economice, Departamentul Contabilitate și Informatică Economică. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ştefan cel Mare”, 2021 (Print-Caro SRL). – 198 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 162-165 (34 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-135-50-4.

657.1(075.8)

Ş 50

Creţu, Vasile.

Învățământul primar și secundar în Basarabia (1918–1940) / Vasile Creţu. – Chişinău : Epigraf, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 192 p. : fot., tab.

Bibliogr.: p. 165-172 (234 tit.). – Apare cu contribuția financiară a Min. Culturii al Rep. Moldova. – 400 ex.

ISBN 978-9975-60-426-0.

373.3/.4:94(478)”1918/1940″

C 85

Попов, Виталий.

Ранверсман : (фантастическая повесть) / Виталий Попов. – Бэлць : Б. и., 2021 (Tipografia din Bălţi SRL). – 182 p. : fot., il.

100 ex.

ISBN 978-9975-161-00-8.

821.161.1(478)-34

П 580

Popovici, Andronic.

Istoria Sfintelor Mănăstiri Neamţ şi Secu / Andronic Popovici, arhimandrit ; transcrierea şi prelucrarea textului : Ion Gumenâi ; Institutul de Istorie, Universitatea de Stat din Moldova, Mănăstirea Secu. – Chişinău : Lexon-Prim, 2021 – . – ISBN 978-9975-139-01-4.

Vol. 5. – 2021. – 642 p. : il. – Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuţia financiară a Min. Culturii. – 500 ex. – ISBN 978-9975-3334-5-0.

271.2-9+726.71(478+498)=135.1.=161.1

P 83

Verega, Cătălina.

English from A to Z : Level A2.2 / Cătălina Verega. – Chişinău : Lyceum, 2021 (F.E.-P.”Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3441-9-7.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Part 2. – 2021. – 126 p. : fig., tab. – ISBN 978-9975-3519-0-4 (PDF).

811.111(075)

V-46

Verega, Cătălina.

English from A to Z : Level A2.3 / Cătălina Verega. – Chişinău : Lyceum, 2021 (F.E.-P.”Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3442-2-7.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Part 2. – 2021. – 112 p. : fig., tab. – ISBN 978-9975-3519-1-1 (PDF).

811.111(075)

V-46

Verega, Cătălina.

English from A to Z : Level B1.2 / Cătălina Verega. – Chişinău : Lyceum, 2021 (F.E.-P.”Tipografia Centrală”) – 131 p. : fig., tab.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

ISBN 978-9975-3519-2-8 (PDF).

811.111(075)

V-46

„Achiziții Publice Durabile: provocări și oportunități”, simpozion ştiințifico-practic internațional (2021 ; Chişinău). Simpozion Ştiințifico-Practic Internațional”Achiziții Publice Durabile: provocări și oportunități” = International Scientific-Practical Symposium „Sustainable Public Procurement: challenges and opportunities”, 1-2 octombrie 2021 : Teze ale comunicărilor / comitetul științific, comitetul organizatoric: Ulian Galina (președinte) [et al.]. – [Chişinău] : CEP USM, 2021. – 75 p. : fig., tab.

Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Ştiinţe Econ., IDIS „Viitorul”. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-158-89-3.

33(082)=135.1=111=161.1

A 16

„Achiziții Publice Durabile: provocări și oportunități”, simpozion ştiințifico-practic internațional (2021 ; Chişinău). Simpozion Ştiințifico-Practic InternaționalAchiziții Publice Durabile: provocări și oportunități” = International Scientific-Practical Symposium „Sustainable Public Procurement: challenges and opportunities”, 1-2 octombrie 2021 : Teze ale comunicărilor / comitetul științific, comitetul organizatoric: Ulian Galina (președinte) [et al.]. – [Chişinău] : CEP USM, 2021. – 75 p. : fig., tab.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Ştiinţe Econ., IDIS „Viitorul”. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-158-90-9 (PDF).

33(082)=135.1=111=161.1

A 16

Козловская, Наталья.

Два  полюса : (сборник  стихов  для  детей  дошкольного и  младшего  школьного  возраста) / Наталья Козловская. – Кишинэу : Garomont-Studio, 2021. – 24 p. : il.

50 ex.

ISBN 978-9975-162-00-5.

821.161.1(478)-1-93

К 592

Cozlovscaia, Natalia.

Doi poli : Colecție  de  poezii  pentru  copii / Natalia Cozlovscaia ; traducere: Grigore Voivuțchi, Natalia Cozlovscaia. – Chişinău : Garomont-Studio, 2021. – 24 p. : il.

50 ex.

ISBN 978-9975-162-01-2.

821.161.1(478)-1-93

C 80

Лозинская, Светлана.

Тихие жизненные повести о туризме в г. Сороки / Светлана Лозинская. – Кишинэу : Garomont-Studio, 2021. – 262 p. : fot.

30 ex.

ISBN 978-9975-162-03-6.

821.161.1(478)-34

Л 722

Grosu, Andrei.

Pronunţăm corect L-R : Ghid logopedic practic / Grosu Andrei, Maximciuc Victoria ; recenzenți oficiali: Valentina Olărescu, Svetlana Goncearuc. – Chişinău : Garomont-Studio, 2021. – 66 p. : il.

Referinţe bibliogr.: p. 63-66 (37 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-162-02-9.

376.36

G 88

Chiriac, Petru.

Mărturii peste timp / Petru Chiriac ; în loc de prefață: Dumitru Pasat  ; coperta: Marina Dimitriu. – Chişinău : Pontos, 2021 (Print-Caro SRL). – 608 p. : fot., tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-72-611-5.

331.105.44(478):070

C 44

Бахрушина, Светлана.

Всплеск волны : Проза / Светлана Бахрушина. – Кишинэу : Garomont-Studio, 2021. – 212 p. : fot.

150 ex.

ISBN 978-9975-162-04-3.

821.161.1(478)-34

Б 306

„Dinamica schimbării și cultura organizațională a viitorului”, conferință națională ştiințifico-practică cu participare internațională (2 ; 2021 ; Chişinău). Dinamica schimbării și cultura organizațională a viitorului : Conferință Națională Ştiințifico-Practică cu participare Internațională, Ediţia a 2-a, 18 noiembrie 2021 / coordonator: Ştefaneț Diana ; comitetul organizatoric: Ilciuc Cătălina [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Valinex SRL). – 240 p. : fig., tab.

Antetit.: Min. Educației și Cercet. al Rep. Moldova, IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe. – Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-68-442-2.

082

D 47

Ciocan, Iulian.

Realitatea cu amănuntul la Europa Liberă / Iulian Ciocan. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Bons Offices SRL) – . – (radio europa liberă, ISBN 978-9975-61-844-1). – ISBN 978-9975-61-512-9.

[Vol.] 15. – 2021. – 103 p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-0-0549-4 (Arc). – ISBN 978-1-948784-03-0 (Europa Liberă).

070:[323(478)+659.3]

C 51

Jurnal săptămânal la Europa Liberă / Radio Europa Liberă ; coordonatoare: Valentina Ursu. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Bons Offices SRL) – . – (radio europa liberă, 978-9975-61-844-1). – ISBN 978-9975-61-441-2.

[Partea] a 17-a, noiembrie 2020–decembrie 2021. – 2021. – 591 p. : fot. – 700 ex. – ISBN 978-9975-0-0550-0 (Arc). – ISBN 978-1-948784-04-7 (Europa Liberă).

[070+654(4)]:659.3(082)

J 93

Robu, Ion.

Monumentul înălţat de Anatolii Pervanciuc / Ion Robu ; cuvînt înainte: Nicolae Dabija. – Ed. 1-a. – Chişinău : Gunivas, 2021 (Balacron SRL). – 200 p. : fot.

Texte : lb. rom., rusă. – Apare cu contribuția financiară a Min. Culturii. – 500 ex.

ISBN 978-9975-66-730-2.

796.322(092)=135.1=161.1

R 62

Ciocanu, Sergius.

Orheiul Vechi : Localități și așezăminte monastice (secolele XVI-XIX) = Orheiul Vechi : Localities and monastic settlements (16th– 19th centuries) / Sergius Ciocanu. – Chişinău : Cartdidact, 2021. – 220 p. : fig., tab.

Tit., cuprins, text paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind. geogr.: p. 218-220. – Apare cu contribuția financiară a Min. Culturii. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3497-6-5.

902/904(478)”15/18″

C 51

Jimbei, Ina.

Apelul în procesul civil / Ina Jimbei ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Departamentul Drept Procedural. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Bons Offices SRL). – 190 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 177-190 (133 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-0-0548-7.

347.956

J 59

Moldovan, Victoria.

A Pocket Book of English Grammar : Pentru clasele primare / Victoria Moldovan, Corina Munteanu. – Chişinău : Lyceum, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 56 p. : il., tab.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3410-9-7.

811.111’36(075.2)

M 87

Golban, Vasile.

Prizonierul vieții / Vasile Golban ; concept coperta : Ecaterina Negară. – Chişinău : Labirint, 2021. – 96 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3224-8-5.

821.135.1(478)-1

G 66

Vicol, Nelu.

Şcoala și cadrul didactic: traseul ambianței educative prin reușită : Monografie / Nelu Vicol ; referenți: Petrovschi Nina [et al.] ; Institutul de Științe ale Educației. – Chişinău : Institutul de Științe ale Educației, 2021 (Totex-Lux SRL). – 267 p. : fig.

Referinţe bibliogr.: p. 240-250. – 50 ex.

ISBN 978-9975-48-195-3.

373.091

V-55

Republica Moldova: 30 de ani în 30 de cuvinte / volum coordonat de Dorina Roșca şi Lidia Cotovanu. – Ed. 1-a. – [Chişinău] : Cartier, 2022 (Bons Offices SRL). – 512 p. : fig., tab. – (Cartier istoric / colecţie coordonată de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – Ind. general : p. 497-512. – 500 ex.

ISBN 978-9975-86-563-0.

323(478)+94(478)(082)

R 46

Bumblauskienė, Ilona.

În vacanţă : Cartea mea de colorat : Cu autocolante : 2+ / Ilona Bumblauskienė ; ilustrații: Jurgita Juškaitė-Jakaitienė ; designer: Ineta Daugirdaitė-Korsakova. – [Chişinău] : Arc, 2022 (Imprimat în Lituania). – 14 p : des. – (Gâgâlice, ISBN 978-9975-0-0541-8).

Tit. orig.: Cutie. Colouring. Animals on Vacation. Colouring book with stickers. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0542-5.

087.5

B 91

Bumblauskienė, Ilona.

Ne jucăm împreună : Cartea mea de colorat : Cu autocolante : 2+ / Ilona Bumblauskienė ; ilustrații: Jurgita Juškaitė-Jakaitienė ; designer: Ineta Daugirdaitė-Korsakova. – [Chişinău] : Arc, 2022 (Imprimat în Lituania). – 14 p : des. – (Gâgâlice, ISBN 978-9975-0-0541-8).

Tit. orig.: Cutie. Colouring. Animals Play. Colouring book with stickers. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0543-2.

087.5

B 91

Bumblauskienė, Ilona.

Şi animalele se bucură : Cartea mea de colorat : Cu autocolante : 2+ / Ilona Bumblauskienė ; ilustrații: Jurgita Juškaitė-Jakaitienė ; designer: Ineta Daugirdaitė-Korsakova. – [Chişinău] : Arc, 2022 (Imprimat în Lituania). – 14 p : des. – (Gâgâlice, ISBN 978-9975-0-0541-8).

Tit. orig.: Cutie. Colouring. Happy Animals. Colouring book with stickers. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0544-9.

087.5

B 91

Bumblauskienė, Ilona.

Suntem prieteni : Cartea mea de colorat : Cu autocolante : 2+ / Ilona Bumblauskienė ; ilustrații: Jurgita Juškaitė-Jakaitienė ; designer: Ineta Daugirdaitė-Korsakova. – [Chişinău] : Arc, 2022 (Imprimat în Lituania). – 14 p : des. – (Gâgâlice, ISBN 978-9975-0-0541-8).

Tit. orig.: Cutie. Colouring. Animal Friendship. Colouring book with stickers. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0545-6.

087.5

B 91

Bumblauskienė, Ilona.

Ziua mea de naştere : Cartea mea de colorat : Cu autocolante : 2+ / Ilona Bumblauskienė ; ilustrații: Jurgita Juškaitė-Jakaitienė ; designer: Ineta Daugirdaitė-Korsakova. – [Chişinău] : Arc, 2022 (Imprimat în Lituania). – 14 p : des. – (Gâgâlice, ISBN 978-9975-0-0541-8).

Tit. orig.: Cutie. Colouring. Birthday. Colouring book with stickers. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0546-3.

087.5

B 91

Bumblauskienė, Ilona.

Ziua mea : Cartea mea de colorat : Cu autocolante : 2+ / Ilona Bumblauskienė ; ilustrații: Jurgita Juškaitė-Jakaitienė ; designer: Ineta Daugirdaitė-Korsakova. – [Chişinău] : Arc, 2022 (Imprimat în Lituania). – 14 p : des. – (Gâgâlice, ISBN 978-9975-0-0541-8).

Tit. orig.: Cutie. Colouring. My Day. Colouring book with stickers. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0547-0.

087.5

B 91

Codul civil al Republicii Moldova : Legea Nr. 133 din 15.11.2018 privind modernizarea Codului Civil : publicată la 14.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 467-479 art. Nr : 784 : Republicat : 01.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 66-75 art. Nr : 132.– Chişinău : Farmec-Lux, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 592 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-3303-9-8.

347(478)(094.4)

C 60

Țîmbalî, Valentina.

Colecția Plante suculente / Valentina Țîmbalî, Natalia Toderaș, Daniela Ciobanu ; coordonatori: Ion Roşca, Tatiana Şîrbu ; redactor ştiinţific: Valentina Cantemir ; Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”. – Chişinău : Universul, 2021. – 104 p. : fig., fot., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 59 (22 tit.). – Apare cu suportul ANCD. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-47-223-4.

635.925(478)

T 60

Eşanu, Andrei.

Retrospecții istorice româno-ruse : Studii / Andrei Eșanu, Valentina Eșanu ; Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Istorie. – Chişinău : Lexon-Prim, 2021. – 179 p. : fig., il.

Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 79 (8 tit.). – 400 ex.

ISBN 978-9975-3334-4-3.

[94(478)+94(498)]:94(470+571)

E 75

Malcoci, Vitalie.

Structuri și semnificații mitofolclorice în arhitectura populară din Republica Moldova / Vitalie Malcoci ; Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul Patrimoniului Cultural, Centrul Studiul Artelor. – Chişinău : Epigraf, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 184 p. : fig.

Referinţe bibliogr.: p. 107-111 (114 tit.). – Apare cu contribuţia financiară a Min. Culturii al Rep. Moldova. – 400 ex.

ISBN 978-9975-60-425-3.

[728.04+39](478)

M 17

Perciun, Rodica.

Comunicarea în afaceri : Suport de curs / Perciun Rodica ; Institutul Național de Cercetări Economice. – Chişinău : INCE, 2021. – 120 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3486-6-9.

334:316.77(075.8)

P 51

Management comercial : Curs universitar / Rodica Perciun, Larisa Şavga, Maria Oleiniuc, Veronica Garbuz ; Universitatea Cooperatist–Comercială din Moldova, Facultatea Business, Administrare și Drept, Departamentul Economie, Administrare și Turism. – Chişinău : INCE, 2021. – 171 p. : fig., tab.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3486-7-6.

339.1:658.8(075.8)

M 20

Perciun, Rodica.

Management comercial : Culegere de probleme, teste, studii de caz / Rodica Perciun, Maria Oleiniuc, Veronica Garbuz ; Universitatea Cooperatist–Comercială din Moldova, Facultatea Business, Administrare și Drept, Departamentul Economie, Administrare și Turism. – Chişinău : INCE, 2021. – 113 p. : il., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 112 (14 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3486-8-3.

339.1:658.8(07)

P 51

Afişul Moldovei : Afiş artistic (1960-1991) : din Colecţia de arte şi hărţi a Bibliotecii Naţionale : Album / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova ; alcătuitor: Svetlana Miron ; director general: Elena Pintilei. – Chişinău : BNRM, 2021. – 131 p. : fot., il. – (Seria „Plasticienii Moldovei”, ISBN 978-9975-4493-6-6).

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Referinţe bibliogr.: p. 129 (12 tit.). – Index de aut : p. 130.

ISBN 978-9975-3510-8-9 (PDF).

766:027.54(478)(084.5)

A 25

„Formarea profesională medicală – viziuni, acțiuni și performanțe”, conferinţă naţională cu participare internaţională (9 ; 2021 ; Chişinău). Formarea profesională medicală – viziuni, acțiuni și performanțe : Materialele Conferinţei a 9-a Naţionale cu participare internaţională a cadrelor didactice din învățământul profesional medical, 18-19 noiembrie 2021. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL) – . – ISBN 978-9975-56-966-8.

Vol. 1. – 2021. – 494 p. : diagr., fig., fot., tab. – Antetit.: Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Centrul de Excelență în Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo”. – Texte, rez.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 25 ex.

ISBN 978-9975-56-967-5.

377.8(478-25):61(082)=00

F 79

„Formarea profesională medicală – viziuni, acțiuni și performanțe”, conferinţă naţională cu participare internaţională (9 ; 2021 ; Chişinău). Formarea profesională medicală – viziuni, acțiuni și performanțe : Materialele Conferinţei a 9-a Naţionale cu participare internaţională a elevilor din învățământul profesional medical, 18-19 noiembrie 2021. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL) – . – ISBN 978-9975-56-966-8.

Vol. 2. – 2021. – 182 p. : fig., fot., tab. – Antetit.: Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Centrul de Excelență în Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo”. – Texte : lb. rom., engl., fr. – Rez.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 25 ex.

ISBN 978-9975-56-968-2.

377.8(478-25):61(082)=135.1=111=133.1

F 79

Infecția COVID-19 în practica asistentului medical : Suport de curs / Mariana Negrean, Ala Manolache, Svetlana Cobîleanschi [et al.] ; Ministerul Sănătății al Republicii Moldova, Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo”, Fundația Soros Moldova. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 161 p. : fig., tab.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu susţinerea financiară a Fundației Soros Moldova. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-56-969-9.

616.98-07-08:578.834.1SARS-CoV-2(075.8)

I-52

Popescu, Maria.

Reprezentarea socială a muncii la cadrele didactice din învățământul primar : Monografie / Popescu Maria, Negură Ion ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Catedra de Psihologie. – Chişinău : S. n., 2021 (CEP UPS). – 182 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 168-180 (127 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-586-1.

373.3.091:316.64

P 81

Balmuş, Nicolae.

Tehnologii avansate de grafică asistată de calculator : Domeniul de studii: „Informatică şi Tehnologia Informaţiei” : (suport de curs) / Balmuș Nicolae, Sîrghi Olesea, Chiriac Tatiana ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei și Informatică, Catedra Informatică şi Tehnologii Informaționale în Instruire. – Chişinău : S. n., 2021 (CEP UPS). – 130 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 120 (12 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-587-8.

004.92(075.8)

B 22

Conferința ştiinţifico-practică cu participare internațională „Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii”, Ediția 1-a, 30-31 octombrie 2021 / comitetul științific: Eduard Coropceanu [et al.] ; comitetul de organizare: Elena Rusu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipografia UST) – . – ISBN 978-9975-76-368-4.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Vol. 1. – 2021. – 225 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău, Centrul de Cercet. și Inovații Pedagogice, Catedra Pedagogie și Psihologie gen. – Texte.: lb. rom., engl., rusă. – Rez. paral.: lb. rom.-engl., rusă-engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-76-369-1 (PDF).

082=135.1=111=161.1

C 35

Conferința ştiinţifico-practică cu participare internațională „Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii”, Ediția 1-a, 30-31 octombrie 2021 / comitetul științific: Eduard Coropceanu [et al.] ; comitetul de organizare: Elena Rusu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipografia UST) – . – ISBN 978-9975-76-368-4.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Vol. 2. – 2021. – 156 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău, Centrul de Cercet. și Inovații Pedagogice, Catedra Pedagogie și Psihologie gen. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez. paral.: lb. rom.-engl., rusă-engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-76-370-7 (PDF).

37(082)=135.1=161.1

C 35

„Educația în fața noilor provocări”, conferinţă ştiinţifico-practică naţională cu participare internaţională (2021 ; Chişinău). Materialeleconferinţei ştiinţifico-practice naţionale cu participare internaţională „Educația în fața noilor provocări”, 5-6 noiembrie, Chişinău / comitetul științific: Eduard Coropceanu (președinte) [et al.] ; comitetul de organizare: Tamara Munteanu (președinte) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipografia UST) – . – ISBN 978-9975-76-371-4.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Vol. 1. – 2021. – 363 p. : fig., tab. – Min. Educației și Cercet. al Rep. Moldova, Univ. de Stat din Tiraspol, Univ. din Krakow, Polonia [et al.]. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez. paral.: lb. rom.-engl., engl.-rom. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-76-372-1 (PDF).

37(082)=135.1=161.1

E 19

„Educația în fața noilor provocări”, conferinţă ştiinţifico-practică naţională cu participare internaţională (2021 ; Chişinău). Materialeleconferinţei ştiinţifico-practice naţionale cu participare internaţională „Educația în fața noilor provocări”, 5-6 noiembrie, Chişinău / comitetul științific: Eduard Coropceanu (președinte) [et al.] ; comitetul de organizare: Tamara Munteanu (președinte) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipografia UST) – . – ISBN 978-9975-76-371-4.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Vol. 2. – 2021. – 246 p. : fig., tab. – Min. Educației și Cercet. al Rep. Moldova, Univ. de Stat din Tiraspol, Univ. din Krakow, Polonia [et al.]. – Texte : lb. rom., fr., rusă. – Rez. paral.: lb. rom.-engl., rom.-fr., engl.-rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-76-373-8 (PDF).

37(082)=135.1=133.1=161.1

E 19

[Om de zăpadă] :[ilustrată/plic realizată manual]. – [Chișinău : Cora Development Company, 2021]. – 1 f., il. color. – ISBN 978-9975-3467-7-1.

Smile :[ilustrată/plic realizată manual]. – [Chișinău : Cora Development Company, 2021]. – 1 f., il. color. – ISBN 978-9975-3467-8-8.

[Sărbători de iarnă] :[ilustrată/plic realizată manual]. – [Chișinău : Cora Development Company, 2021]. – 1 f., il. color. – ISBN 978-9975-3467-9-5.

Hallo :[ilustrată/plic realizată manual]. – [Chișinău : Cora Development Company, 2021]. – 1 f., il. color. – ISBN 978-9975-3296-5-1.

Matei, Valeriu.

Vecernie regală / Valeriu Matei ; prefaţă de Ioan Holban ; postfaţă de Pompiliu Crăciunescu ; coordonatori: Ioan Mânăscurtă, Raisa Osadci ; notă biobibliografică, selecţie, referinţe critice de Claudia Matei ; design, copertă : Iurie Babii. – Chişinău : Princeps, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 400 p. – (Colecția „Antologia unui autor”, ISBN 978-9975-4208-8-4).

Apare cu contribuţia financiară a Min. Culturii. – În regia aut. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3296-3-7.

821.135.1(478)-1

M 47

Babansky, Valeriu.

Mojud / Valeriu Babansky ; coordonatori: Ioan Mânăscurtă, Raisa Osadci ; foto de Nicolae Răileanu. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Princeps, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 359 p.

Apare cu contribuția financiară a Min. Culturii. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3296-4-4.

821.135.1(478)-311.6

B 11

„Creşterea economică în condiţiile globalizării”, conferința  internațională  ştiinţifico-practică (15 ; 2021 ; Chişinău). Conferința  Internațională  Ştiinţifico-Practică”Creşterea  economică în condiţiile  globalizării”. Sesiunea ştiinţifică „Migrația și schimbări demografice: abordare interdisciplinară”, Ediţia a 15-a, 15-16 octombrie 2021 / comitetul organizatoric: Alexandru  Stratan (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Foxtrot SRL). – 256 p. : fig., graf., tab.

Antetit.: Inst. Naţ. de Cercet. Econ., Centrul de Cercet. Demografice. – Texte, rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-89-240-7.

314:316.42(082)=135.1=111=161.1

C 84

Doloton, Mihai.

Viaţa şi activitatea lui Marcel Budală / Mihai Doloton ; notografiere: Lilia Chiriac ; redactori muzicali: Sergiu Mîrzac [et al.] ; prefaţă: Sergiu Mîrzac ; copertă de autor. – Chişinău : Pontos, 2021 (Print-Caro SRL). – 75 p. : fot., n. muz.

200 ex.

ISMN 979-0-3481-0036-4.

ISBN 978-9975-72-610-8.

784.4.071.2(478):780.647.2

D 64

Трактат о научных и практических основах санокреатологии / Фурдуй Ф. И., Чокинэ В. К., Фурдуй В. Ф. [и др.] ; Институт Физиологии и Санокреатологии. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Căpăţînă-Print SRL) – . – ISBN 978-9975-62-399-5.

Т. 3 : Психосанокреатология. Эмоциональная обусловленность жизнедеятельности человека. Психогенные нарушения. Методы и способы их превенции и коррекции. – 2021. – 332 p. : fig., tab. – Pref., epilog paral.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 314-323 (177 tit.). – 130 ex. – ISBN 978-9975-62-450-3.

613.86

Т 652

Лунный календарь огородника : Молдова / редактор: Татьяна Кропанцева. – [Кишинэу] : Media Toms, 2021 (Bons Offices SRL). – (Aстрологический прогноз ; ISBN 978-9975-9612-6-4). – ISSN 1857-386X. – ISBN 978-9975-3296-1-3.

2022. – 2021. – 32 p. – F. f. de tit. – 5150 ex. – ISBN 978-9975-3296-2-0.

635:133.52(058)

Л 848

Omul nou : O antologie a poeziei proletcultiste din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească: 1924-1970 / [selecţie]: Dumitru Crudu; cronologie de Igor Cașu ; coperta: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2022 (Bons Offices SRL). – 187 p. – (Cartier Popular / colecție coordonată de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).

Apare cu contribuția Min. Culturii. – 500 ex.

ISBN 978-9975-86-562-3.

821.135.1(478)-82

O-53

Ceban, Emil.

Aspecte clinico-diagnostice în tratamentul chirurgical al litiazei coraliforme prin nefrolitotomie şi variantele ei : Monografie / Emil Ceban, Andrei Galescu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, Catedra de Urologie și Nefrologie Chirurgicală. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 156 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 146-156 (148 tit.). – 70 ex.

ISBN 978-9975-87-905-7.

616.6-07-089

C 33

Exegeze literare : (Caietele Sectorului de literatură contemporană) / Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Ministerul Educației și Cercetării ; coordonator: Andrei Ţurcanu. – Chişinău : Pro Libra, 2021 (Tipocart Print SRL) – . – ISBN 978-9975-3303-7-4.

Nr 1. – 2021. – 153 p. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3303-8-1.

821.135.1(478).09

E 97

Fauna rezervației „Plaiul fagului” : Nevertebrate : Collembola, Odonata, Hemiptera, Coleoptera, Lepidoptera, Hymeoptera și Diptera / Ministerul Educației și Cercetării, Institutul de Zoologie ; sub redacția : Galina Bușmachiu. – Chişinău : S. n., 2021 (Căpăţînă-Print SRL). – 228 p. : fig., planşe, tab.

Rez. paral: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3477-9-2.

502.72(478):592

F 27

Стратила, Алина.

Экономика предприятия (строительного) : Сборник тестов / Алина Стратила ; ответственный редактор: Рина Цуркан ; Технический университет Молдовы, Факультет экономической инженерии и бизнеса, Департамент экономики и менеджмента. – Кишинэу : Tehnica-UTM, 2021. – 64 p.

Referinţe bibliogr.: p. 62-63 (22 tit.). – 20 ex.

ISBN 978-9975-45-745-3.

338.45:69(079)

С 833

Managementul contemporan al fragilității vârstnicului :Recomandări metodice/ Gabriela Șoric, Felicia Lupașcu-Volentir, Ana Popescu, Anatolie Negară ; Ministerul Sănătății al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Centrul Național de Geriatrie și Gerontologie, Laboratorul de Gerontologie. – Chişinău : S. n., 2021 (Masterprint SRL). – 108 p. : tab.

Tit. şi text paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 107-108 (21 tit.). – 400 ex.

ISBN 978-9975-3399-8-8.

612.67(076.5)=135.1=111

M 20

Mogîldea, Iulianna.

Formarea profesională a viitorilor pedagogi în contextul provocărilor societale : Studiu teoretico-practic / Mogîldea Iulianna, Radu Corina ; Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Catedra Istorie și Teoria Educației. – Cahul : US „B. P. Hasdeu”,  2021 (Centrografic SRL). – 87 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul părţilor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-88-078-7.

37.091

M 85

Lungu, Polina.

Teoria și metodologia istoriei și educației moral-spirituale : Culegere de sarcini pentru orele de seminar / Polina Lungu ; Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Facultatea de Ştiințe Umaniste și Pedagogice, Catedra Istorie și Teoria Educației. – Cahul : US „B. P. Hasdeu”, 2021 (Centrografic SRL). – 46 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 42-45 (38 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-88-079-4.

37.091:[94(=135.1)+94(100)]:37.017.4(076.5)

L 92

Arsene, Igor.

Sănătatea psihofizică a preșcolarilor : Ghid / Arsene Igor, Cojocari-Luchian Snejana ; Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Catedra Istorie și Teoria Educației. – Cahul : S. n.,  2021 (Centrografic SRL). – 44 p. : il.

Referinţe bibliogr.: p. 43 (23 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-88-080-0.

373.2.091:613.8-053.4

A 83

Mihai Volontir, rol cu rol și-o viață de om :Biоbibliografie / Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți ; alcătuitor: Svetlana Boico. – Bălţi : S. n., 2021 (Tipografia din Bălţi SRL). – 216 p. : fot.

Texte : lb. rom., rusă. – 30 ex.

ISBN 978-9975-3309-8-5.

016:[791.071.2+929](478)=135.1=161.1

M 69

Eugeniu Coșeriu :pe drum de țară și studii bălțene, genial lingvist pe plan internațional: Culegere de comunicări și reflecții de la Conferința internațională, consacrată aniversării a 100 de ani de la nașterea lingvistului Eugeniu Coșeriu/ Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți ; ediție  îngrijită  de:  Elena  Belinschi ; traducători: Micaela Ţaulean, Natalia Serjantu. – Bălţi : S. n., 2021 (Tipografia din Bălţi SRL). – 124 p. : fot.

Texte : lb. rom., fr., germ., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 30 ex.

ISBN 978-9975-3309-9-2.

80/81(092)(082)=00

E 89

Fabricația asistată de calculator / Adrian But, Sergiu Mazaru, Serghei Scaticailov, Lucian Gal ; redactor responsabil: Alexei Toca ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Igineria Fabricației. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021 – . – ISBN 978-9975-45-743-9.

Vol. 1. – 2021. – 179 p. : fig., tab. – Referinţe bibliogr.: p. 177-178. – 50 ex. – ISBN 978-9975-45-744-6.

004.89:621.9(075.8)

F 11

Rusu, Dumitru.

Karabliu călărăşean – mister şi istorie… / Dumitru Rusu ; design copertă: Nelly Afanasiu. – Chişinău : Pontos, 2021 (Print-Caro SRL). – 111 p. : fot., il.

200 ex.

ISBN 978-9975-72-609-2.

94(478-21)

R 96

Black book of public money waste in Republic of Moldova, 2021 / Victor Moșneag, Iurie Sanduţa, Victoria Borodin [et al.] ; coordinators: Petru Macovei, Sergiu Boghean ; translation: Liliana Ursu ; The Regional Office East and Southeast Europe of Friedrich Naumann Foundation for Freedom (Sofia, Bulgaria), Asociaţia Presei Independente (API). – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 70 p. : fot.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – With the financial support of the Min. of Foreign Affairs of the Federal Rep. of Germany. – 500 ex.

ISBN 978-9975-87-903-3.

336.14:343.351(478)

B 56

Gîrlea, Mihail.

Management financiar bancar : Note de curs / Mihail Gîrlea ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Ştiinţe Economice, Departamentul Finanţe şi Bănci. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 320 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 313-320. – 50 ex.

ISBN 978-9975-158-86-2.

336.7(075.8)

G 58

Gherasim, Cristina.

Managementul patrimoniului imaterial : Note de curs / Cristina Gherasim ; referenţi: Valentin Tomuleț [et al.] ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Istorie și Filozofie, Departamentul Istoria Românilor, Universală și Arheologie. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 434 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 430-434 (66 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-158-87-9.

008:7(075.8)

G 43

„Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale”, conferință ştiinţifică națională cu participare internațională (2021 ; Chişinău). Conferința Ştiinţifică Națională cu Participare Internațională „Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale” = National Scientific Conference with International Participation „Modern paradigms in the development of the national and world economy”,  29-30 octombrie 2021, Chişinău / scientific committee, organizational committee: Hamuraru Maria (president) [et al.]. – [Chişinău] : CEP USM, 2021. – 452 p. : fig., tab.

Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Ştiinţe Econ. – Tit., cuprins paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 20 ex.

ISBN 978-9975-158-88-6.

082=135.1=111=161.1

P 32

Solomon-Semeniuc, Larisa.

Destin în valsul chemării : Poeme / Larisa Solomon-Semeniuc. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 156 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-87-904-0.

821.135.1(478)-1

S 67

Prisacari-Gobjila, Eleonora.

Inspiraţie / Eleonora Prisacari-Gobjila. – Chişinău : Grafema Libris, 2021 (Notograf Prim SRL). – 113 p. : il.

500 ex.

ISBN 978-9975-52-229-8.

821.135.1(478)-1

P 92

Mihaila, Svetlana.

Culegere de probleme și teste la bazele contabilității / Mihaila Svetlana, Frumusachi Ludmila. – Chişinău : USEM, 2021 (Adrilang SRL). – 152 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 151 (25 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3423-8-4.

657(07)

M 69

Ivanov, Nadejda.

Vladimir Beşleagă, sau Anevoioasa cale a cunoaşterii de sine / Nadejda Ivanov ; copertă: Romeo Şveţ. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Bons Offices SRL). – 114 p.

Referinţe bibliogr. în text. – În red. aut. – 500 ex.

ISBN 978-9975-85-319-4.

821.135.1(478).09

I-97

„Acțiunea de politică externă a Uniunii Europene: direcții, realizări și perspective”, masă rotundă (2021 ; Chişinău). Acțiunea de politică externă a Uniunii Europene: direcții, realizări și perspective : Materialele Mesei Rotunde, 15 aprilie 2021 / comitetul științific: Cristina Morari [et al.] ; echipa: Liliana Beniuc, Iuri Crotenco. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 130 p. : fig.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. Relaţii Intern., Ştiinţe Politice și Administrative, Dep. Relaţii Intern., Erasmus+ , Activitate Jean Monnet „Diplomația economică a Uniunii Europene ca instrument al acțiunii de politică externă”. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu suportul Progr. Erasmus+ al Uniunii Europene.

ISBN 978-9975-158-84-8 (PDF).

327:061.1EU(082)=135.1=161.1

A 16

Bune practici demne de urmat / Centrul de Excelență în Transporturi ; coordonatori: Bagrin Olesea [et al.]. – Ed. a 1-a. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 80 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-965-1.

377(478-25):[656+33+574]

B 92

Iordache, Ludmila.

La gura sobei : Amintiri din copilărie / Ludmila Iordache ; designer copertă: Korniencova O. – Bălţi : S. n., 2021 (Tipografia din Bălţi SRL). – 36 p. : il.

20 ex.

ISBN 978-9975-909-90-7.

821.135.1(478)-34-93

I-71

Guţuleac, Emilian.

Analiza performabilității sistemelor de calcul prin rețele petri stocastice reconfigurabile cu parametri fuzzy / Emilian Guţuleac ; redactor responsabil: Sergiu Zaporojan ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Departamentul Informatică şi Ingineria Sistemelor. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – 304 p. : fig.

Aut. indicat pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 270-278 (94 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-45-742-2.

004.7

G 98

Vovc, Vitalie.

Mesaje pentru burta de rechin / Vitalie Vovc ; copertă: Sergiu Stanciu. – [Chişinău] : Univers Educaţional, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 86 p.

Apare cu sprijinul Min. Culturii al Rep. Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3335-2-8.

821.135.1(478)-1

V-92

Duminică, Stella.

180 activități zilnice în instituțiile de educație timpurie / Duminică Stella, Dascal Angela. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL) – . – ISBN 978-9975-157-76-6.

Vol. 2. – 96 p. : fig., tab. – Referinţe bibliogr.: p. 96 (16 tit.). – 500 ex. – ISBN 978-9975-56-963-7.

373.2.015

D 90

Aspiratul nazofaringian – instrument de diagnostic în infecțiile respiratorii acute la copii cu vârsta sub 5 ani : Recomandări metodice / Ninel Revenco, Adela  Horodișteanu-Banuh, Dorina Savoschin [et al.] ; sub redacția: Ninel Revenco ; Ministerul Sănătățiial Republicii Moldova, IMSP Institutul Mamei și Copilului, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL) – 26 p. : fig., tab.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 23-26 (39 tit.). – 1000 ex.

ISBN 978-9975-56-964-4.

616.24-07-053.2(076.5)

A 88

Загоряну, Наталья.

Иллюзия свободы от любви / Наталья Загоряну ; художник-оформитель, обложка: Анна Головинская. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Print-Caro SRL). – 180 p. : il.

100 ex.

ISBN 978-9975-56-962-0.

821.161.1(478)-1

З-143

„Educația din perspectiva conceptului Clasei Viitorului”, conferință ştiințifică națională cu participare internațională (2 ; 2021 ; Chişinău). „Educația din perspectiva conceptului Clasei Viitorului” : Culegere de articole aleConferinței Ştiințifice Naționale cu participare Internațională (NSCIP), [12-13 noiembrie 2021, Chişinău] / comitetul ştiinţific: Victoria Gonţa [et al.] ; comitetul organizatoric: Mariana Zubenschi [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (CEP UPS). – 268 p. : fig., tab.

Antetit.: TeachEdu Future Learning, „Clasa Viitorului”, ANCD. – Texte, rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-583-0.

37.0:004(082)

E 19

Cenuşă, Zina.

Să mă vadă mama! / Zina Cenuşă ; desene de Otilia Tarlapan ; design: Andrei Ichim. – Chişinău : Cadran (Policadran), 2021 (Bons Offices SRL). – 72 p. : des.

1000 ex.

ISBN 978-9975-87-902-6.

821.135.1(478)-34-93

C 34

Budevici-Puiu, Liliana.

Industria sportivă și autonomia sportului / Budevici-Puiu Liliana, Slobodaniuc Eduard, Budevici-Puiu Anatolie. – Chişinău : S. n., 2021 (Valinex SRL). – 202 p. : fig., fot.

Referinţe bibliogr.: p. 193-202. – 300 ex.

ISBN 978-9975-68-441-5.

796.06/.07

B 88

Lucinschi, Mariana.

Planeta copiilor / Mariana Lucinschi ; coordonator: Cristina Bobîrcă ; ilustraţii: Veronica Mariţ ; Asociația Presei Independente, AO Media-Grup Meridian. – [Chişinău] : S. n., 2021 (Pictografic SRL). – 48 p. : il.

Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 110 ex.

ISBN 978-9975-909-89-1.

821.135.1(478)-34-93

L 87

Grosu, Andrei.

Învăţăm să pronunţăm corect sunetele S, Z, Ţ, Ş, J : Ghid logopedic practic / Grosu Andrei ; recenzenţi oficiali: Maximciuc Victoria [et al.]. – Chişinău : Garomont Studio, 2021. – 84 p. : il.

Referinţe bibliogr.: p. 84 (9 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-909-87-7.

376.36

G 88

Tihonov, Ludmila.

Religie şi totalitarism în Moldova Sovietică / Ludmila Tihonov. – Chişinău : S. n., 2021 (Lexon-Prim SRL). – 200 p. : fot., tab.

Rez. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 187-194 (218 tit.). – Indice de nume, toponime : p. 195-200. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii. – 400 ex.

ISBN 978-9975-909-88-4.

94(478):[322+271.22](478)

T 59

„Sergiu Moraru: 75 de ani de la naștere”, online conferință științifică națională (2021 ; Chişinău). Conferința științifică națională „Sergiu Moraru: 75 de ani de la naștere”, 13 octombrie 2021 / coordonator: Mariana Cocieru ; comitetul științific: Nina Corcinschi [et al.]. – Chişinău : Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, 2021. – 107 p. : fot.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Antetit.: Inst. de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Min. Educației și Cercet. al Rep. Moldova. – Rez. paral.: lb. rom., engl. – Bibliografia folcloristului Sergiu Moraru : p. 83-106. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Naţ. pentru Cercet. şi Dezvoltare.

ISBN 978-9975-3387-6-9 (PDF).

398(092)(082)

S 49

Сказки / художник: Петру Гецой. – Chişinău : Atlas-ABC, 2021 ([Unisoft, Ucraina]). – 112 p. : des.

1000 ex.

ISBN 978-9975-909-85-3.

821-93

С 421

Poveşti / prezentare grafică: Petru Gheţoi. – Chişinău : Atlas-ABC, 2021 ([Unisoft, Ucraina]). – 112 p. : des.

3000 ex.

ISBN 978-9975-909-86-0.

821-93

P 88

Spătaru-Cepoi, Alina.

Las tăcerea să vorbească : Poezii / Alina Spătaru-Cepoi ; prefață: Maria Tomiță ; coperta: Nelly Afanasiu. – Chişinău : Pontos, 2021 (Print-Caro SRL). – 107 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-607-8.

821.135.1(478)-1

S 72

Dumitrașcu, Alexandra.

Fulguşor şi minunile lui / Alexandra Dumitrașcu ; design copertă: Nelly Afanasiu. – Chişinău : Pontos, 2021 (Print-Caro SRL). – 20 p. : il.

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-608-5.

821.135.1(478)-34-93

D 90

Vîlcu, Marcela.

Valorificarea lecției netradiționale ca alternativă a lecției clasice : Ghid metodologic / Marcela Vîlcu, Ludmila Armașu-Canțîr. – Chişinău : Garomont-Studio, 2021. – 66 p. : fig., fot., tab.

Referinţe bibliogr. în text. – Apare cu sprijinul ANCD din Rep. Moldova. – 50 ex.

ISBN 978-9975-909-84-6.

373.091:81/82.09(075)

V-60

Nechit, Irina.

Trei zile cu Zuza / Irina Nechit ; ilustraţii de Teodora Vasiliu ; copertă: Sergiu Stanciu. – [Chişinău] : Univers Educaţional, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 87 p. : il.

400 ex.

ISBN 978-9975-3335-0-4.

821.135.1(478)-34-93

N 33

Dozimetria biologică a personalului expus profesional şi accidental la surse de radiaţii ionizante :(Ghid) / Liuba Coreţchi, Mariana Gîncu, Angela Capaţîna [et al.] ; Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipografia-Sirius SRL). – 116 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 86-95 (74 tit.). – Apare cu suportul Min. Educaţiei şi Cercet. – 100 ex.

ISBN 978-9975-57-312-2.

614.876:577.087(036)

D 71

Zubenschi, Mariana.

Ancorarea în starea de echilibru profesional : Suport de curs / Mariana Zubenschi, Victoria Gonța ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. – Chişinău : Garomont-Studio, 2021. – 79 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 79 (17 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3506-8-6.

37.091(075.8)

Z 91

Gonţa, Victoria.

„Imagine” și comunicare în profesia didactică : Suport de curs / Victoria Gonţa, Evelina Gorobeţ, Ludmila Armaşu-Canţîr ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. – Chişinău : Garomont-Studio, 2021. – 48 p. : fot., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 48 (9 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3506-9-3.

37.091(075)

G 69

Botnari, Valentina.

Valorificarea activităţilor Outdoor în educaţia copiilor : Ghid metodologic / Botnari  Valentina, Pricob Lilia ; Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. – Chişinău : S. n., 2021 (Garomont-Studio SRL). – 146 p. : fig., fot., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 69-71 (81 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-909-82-2.

373.2.091

B 73

Şeptelici, Marcela.

Puterea cuvântului / Marcela Şeptelici ; ilustraţii, copertă: Alexandru Plăcintă. – Chişinău : F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2021. – 46, [1] p. : il.

200 ex.

ISBN 978-5-88554-037-7.

821.135.1(478)-1

S 45

Metode de cercetare pe teren a faunei de vertebrate terestre : Indicație metodică / Victoria Nistreanu, Anatolie Savin, Vladimir Țurcan [et al.] ; Ministerul Educației și Cercetării, Institutul de Zoologie. – Chişinău : F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2021. – 64 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 46-49 (63 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-5-88554-038-4.

597/599(076.5)

M 61

Țugulea, Cristina.

Specii de insecte rare din Republica Moldova / Țugulea Cristina, Bacal Svetlana, Bușmachiu Galina ; Ministerul Educației și Cercetării, Institutul de Zoologie. – Chişinău : F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2021. – 44 p. : fot.

Referinţe bibliogr.: p. 43-44 (27 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-5-88554-039-1.

595.7(478)

T 90

Iachim, Alexandru.

Managementul strategic și strategia firmei : Note de curs / Alexandru Iachim, Igor Balan ; Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Facultatea Științe Economice, Catedra Business și Administrare, Relații Economice Internaționale și Turism. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 88 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 72-73 (30 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-961-3.

334.7:005.21(075.8)

I-12

Muzeul este necesar lumii /Centru Internațional Roerich, EURASSIM ; traducere din rusă: Vasilachi Tatiana. – [Chişinău] : S. n., 2021 (Garomont-Studio SRL). – 36 p. : fot.

35 ex.

ISBN 978-9975-909-83-9.

008:130.2:069(470)

M 99

Cele mai frumoase poveşti / de Fraţii Grimm, Charles Perrault, Hans Christian Andersen ; traducere din engleză de Medeea Neguţescu ; ilustraţii de Francesca Rossi. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Imprimat în Europa). – 241 p. : il. color.

Tit. orig.: The Greatest Fairy Tales. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0540-1.

821-93

C 34

Тешлер, Симона.

Возвращение к себе : В 2-х томах / Симона Тешлер ; художественные фотографии, обложка: Мирон Тешлер. – Chişinău : Pontos, 2021 (Print-Caro SRL) – . – ISBN 978-9975-72-595-8.

Т. 2 : Художественная проза. Лирические миниатюры. Рассказы. Повести. – 2021. – 128 p. : fot. – 100 ex. – ISBN 978-9975-72-603-0.

821.161.1(478)-8

Т 387

Chitoroga, Lucia.

Dificultăți de învățare a limbajului scris la elevii din ciclul primar / Lucia Chitoroga, Ion Negură ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, Catedra de Psihologie. – Chişinău : S. n., 2021 (CEP UPS). – 166 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 141-166. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-582-3.

373.3.015.3

C 46

Balan, Igor.

Dicționar internațional al termenilor de audit = International dictionary of auditing terms = Международный словарь терминов по аудиту / Igor Balan, Elena Graur, Alexandru Iachim. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 129 p.

Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 128-129 (21 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-960-6.

657.6(038)=135.1=111=161.1

B 19

Rusu, Oleg.

Drept execuţional penal : Suport de curs în scheme, tabele, comentarii / Oleg Rusu ; Departamentul Ştiinţă. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ştefan cel Mare”, 2021. – 120 p.

Bibliogr.: p. 113-119. – 50 ex.

ISBN 978-9975-135-46-7.

343.8(075.8)

R 96

Buzatu, Radu.

Calculul propozițiilor și logica predicatelor : Note de curs / Radu Buzatu, Ludmila Novac, Ion Cucu ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Matematică și Informatică, Departamentul Matematică. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 117 p.

Referinţe bibliogr.: p. 116-117 (21 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-158-81-7.

510.63(075.8)

B 98

Bobu, Anastasia.

Iubire în plic / Anastasia Bobu ; copertă design: Nelly Afanasiu. – Chişinău : Pontos, 2021 (Print-Caro SRL). – 143 p. : il.

280 ex.

ISBN 978-9975-72-604-7.

821.135.1(478)-1

B 60

Ţurcanu, Elena.

Mă cert cu viaţa : Roman în 2 volume / Elena Ţurcanu ; design copertă: Nelly Afanasiu. – Chişinău : Pontos, 2021 (Print-Caro SRL) – . – ISBN 978-9975-72-605-4.

Vol. 1. – 2021. – 272 p. – 100 ex. – ISBN 978-9975-72-606-1.

821.135.1(478)-31

T 94

„Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern”, conferinţă ştiinţifică internaţională (2 ; 2021 ; Chişinău). Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, Ediţia a 2-a, 2 decembrie 2021, Chişinău / colegiul de redacţie: Aftimciuc Olga (redactor responsabil) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Valinex SRL). – 218 p. : fig., tab.

Antetit: Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra de Gimnastică. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 300 ex.

ISBN 978-9975-68-440-8.

378.091:796.011.1(082)=135.1=161.1

F 79

„Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective”, conferință ştiințifică internațională (2 ; 2021 ; Bălţi). Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective = Psychological assistance in thecontemporary stage: realities and perspectives : Materialele Conferinței Științifice Internaționale, Ediţia a 2-a, 22 octombrie 2021 / coordonator: Silvia Briceag ; comitetul științific : Silvia Briceag (preşedinte) [et al.] ; comitetul organizatoric : Luminița  Secrieru (preşedinte) [et al.]. – Bălţi : [US „Alecu Russo”], 2021. – 272 p. : fig., tab.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Antetit.: Min. Educației și Cercetării al Rep. Moldova, Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Univ. Liberă Intern. din Moldova, Univ. „Petre Andrei” din Iaşi. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.

ISBN 978-9975-50-269-6 (PDF).

37:159.9(082)=135.1=111=161.1

A 86

Curriculumul pentru învățământul primar. Modulul „Activități curriculare și extracurriculare în învățământul primar” : Unitatea de curs 1 : Suport de curs / Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea Ştiințe ale Educației și Informatică, Catedra Pedagogia Învățământului Primar ; alcătuitor: Saranciuc-Gordea Liliana. – Chişinău : S. n., 2021 (CEP UPS). – 56 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. în text. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-580-9.

373.3.091(075.8)

C 95

Activități extracurriculare. Modulul „Activități curriculare și extracurriculare în învățământul primar” : Unitatea de curs 2: Suport de curs / Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea Ştiințe ale Educației și Informatică, Catedra Pedagogia Învățământului Primar ; alcătuitor: Liliana Saranciuc-Gordea. – Chişinău : S. n., 2021 (CEP UPS). – 121 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. în text. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-581-6.

373.3.091(075.8)

A 16

Savca, Lucia.

Îndrumar metodic la practica de inițiere, specialitatea Criminologie și Ştiințe Penale : anul 2 / Lucia Savca ; Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată, Facultatea Criminologie și Ştiințe Juridice, Catedra Criminologie și Psihologie Aplicată. – Chişinău : S. n., 2021 (CEP UPS). – 16 p. : tab.

100 ex.

ISBN 978-9975-46-578-6.

378.147:343(076.5)

S 28

Jelescu, Petru.

Geneza afirmației și negației la copil : Jurnalul observărilor și probelor cu Dumitraș Jelescu : (studiu de caz) / Jelescu Petru, Jelescu Raisa ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Catedra de Psihologie. – Chişinău : S. n., 2021 (CEP UPS). – 112 p. : fot., tab.

Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 102-110. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-579-3.

159.922.7

J 44

Vulpe, Ana.

Dicţionar român-rus, rus-român / Ana Vulpe, Ion Zaporojan. – Ed. actualizată. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Balacron SRL). – 716 p. – (Colecţia „Dicţionare şcolare”, ISBN 978-9975-67-961-9).

3000 ex.

ISBN 978-9975-85-318-7.

811.135.1’374.822=161.1+811.161.1’374.822=135.1

V-98

Gîdei, Mariana.

Managementul comunicării în educaţia fizică şi sport : Ghid metodic / Mariana Gîdei ; Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport a Republicii Moldova. – Chişinău : S. n., 2021 (Valinex SRL). – 103 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 102-103 (24 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-68-439-2.

796.06(072)

G 56

Lipovanciuc, Geta.

Dar din Dar / Geta Lipovanciuc ; copertă: Andrei Ichim. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 187 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-87-901-9.

821.135.1(478)-141

L 64

Munteanu, Angela.

Estetica peisajului în Artele Plastice din Moldova / Angela Munteanu. – Chişinău : Lexon-Prim, 2021. – 308 p. : fig.

Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 190-212 (471 tit.). –300 ex.

ISBN 978-9975-909-81-5.

7.047.03(478)

M 95

Malcoci, Ludmila.

Accesul populației generale și al grupurilor vulnerabile la servicii de sănătate în perioada pandemică / Ludmila Malcoci, Natalia Cojocaru, Sabina Cerbu ; Asociația Keystone Moldova. – Chişinău : Casa Editurii 11, 2021 (Print-Caro SRL). – 158 p. : diagr.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 154-155 (37 tit.). – Apare cu suportul financiar al Fundației Soros Moldova. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3266-8-1.

[364:614.2]:303.4

M 17

Malcoci, Ludmila.

Accesul populației generale și al grupurilor vulnerabile la servicii de sănătate în perioada pandemică / Ludmila Malcoci, Natalia Cojocaru, Sabina Cerbu ; Asociația Keystone Moldova. – Chişinău : Casa Editurii 11, 2021 (Print-Caro SRL). – 157 p. : diagr.

Cerinţe sistem: PDF Reader.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 154-155 (37 tit.). – Apare cu suportul financiar al Fundației Soros Moldova. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3266-9-8 (PDF).

[364:614.2]:303.4

M 17

Cazacu-Istrati, Iacob.

Veşnic vor cânta poeţii : poezii, gânduri, meditații și comentarii / Iacob Cazacu-Istrati. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 103 p. : fot.

500 ex.

ISBN 978-9975-56-959-0.

821.135.1(478)-8

C 32

Garibay, Salvador.

Apicultura ecologică: Principii şi implementare/ Salvador Garibay, Thomas Bernet, Michael Weiler ; colaborare: Bettina Billmann [et al.] ; traducere: Lina Cabac ; Institutul de Cercetare pentru Agricultură Ecologică FiBL, Asociaţia Educaţie pentru Dezvoltare (AED). – [Chişinău] : S. n., 2021 (Foxtrot SRL). – 32 p. : graf., il., tab. – (Broşură 2021, Ediția pentru Republica Moldova ; Nr 1211).

Cerinţe sistem: PDF Reader.

Apare cu suportul financiar al Fundaţiei „Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein” (LED). – 400 ex.

ISBN 978-9975-89-239-1 (PDF).

638.1

G 20

Modele de lucru cu terminologia științifică la etapa gimnazială pe ariile curriculare / Olga Cosovan, Tatiana Cartaleanu, Aliona Zgardan-Crudu, Olga Boz. – Chişinău : S. n., 2021 (CEP UPS). – 152 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 149-152. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-576-2.

37.091:811

M 84

Didactica generală : Curs universitar/ Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea Ştiințe ale Educației și Informatică, Catedra Pedagogia Învățământului Primar ; alcătuitor: Saranciuc-Gordea Liliana. – Chişinău : S. n., 2021 (CEP UPS). – 272 p. : fig., fot., tab.

Referinţe bibliogr. în text. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-577-9.

37.02(075.8)

D 40

Enciclopedia Moldovei. Republica Moldova : 30 ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova/ Ministerul Educației şi Cercetării al Republicii Moldova, Biblioteca Ştiințifică (Institut) „A. Lupan” ; editor: Manolache C. ; redactori ştiinţifici: Andrieș-Tabac S. [et al.]. – Ed. a 2-a, rev. și ad. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „A. Lupan”, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 826 p. : fot., hărţi, tab.

Bibliogr.: p. 814-826. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-62-449-7.

030(478)

E 50

„Adaptarea serviciilor publice la provocările tehnologice și la așteptările mediului de afaceri”, conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2021 ; Chişinău). Adaptarea serviciilor publice la provocările tehnologice și la așteptările mediului de afaceri : Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională = Adapting public services to the technological challenges and to the business environment expectations : The international scientific and practical conference, 9-10 December 2021, Chisinau : Culegere de rezumate / comitetul științific internațional: Grigore Belostecinic [et al.] ; comitetul organizatoric: Angela Belobrov [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2021. – 68 p.

Antetit.: Instit. Publică „Agenţia Servicii Publice”, Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 30 ex.

ISBN 978-9975-155-57-1.

3(082)=135.1=111=161.1

A 20

Racu, Zinaida.

Ghid de bune practici al specialistului în panificaţie / Zinaida Racu, Cristina Efremov, Mariana Juc ; Instituția Publică Școala Profesională nr. 5 din mun. Chișinău. – Chişinău : S. n., 2021 (Poligraf-Design SRL). – 172 p. : fig., fot., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 170 (11 tit.). – 1000 ex.

ISBN 978-9975-909-80-8.

664.6:377(036)

R 13

Musteaţă, Vasile.

Clinical features, diagnosis and treatmentof chronic lymphocytic leukemia : (Methodical guidelines for students) / Vasile Musteata ; Ministry of Health the Republic of Moldova, „Nicolae Testemitanu” State University of Medicine and Pharmacy. – Chişinău : Medicina, 2021. – 37 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 35-36 (19 tit.). – 45 ex.

ISBN 978-9975-82-228-2.

616.155.392-07-08(076.5)

M 98

Musteaţă, Vasile.

Clinico-biologic patterns, diagnosis and management of chronic myeloid leukemia : (Methodical guidelines for students) / Vasile Musteata ; Ministry of Health the Republic of Moldova, „Nicolae Testemitanu” State University of Medicine and Pharmacy. – Chişinău : Medicina, 2021. – 44 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 41-44 (41 tit.). – 45 ex.

ISBN 978-9975-82-229-9.

616.155.392-07(076.5)

M 98

Musteaţă, Vasile.

Insights into biology, diagnosis and treatment of multiple myeloma : (methodical guidelines for students) / Vasile Musteata ; Ministry of Health the Republic of Moldova, „Nicolae Testemitanu” State University of Medicine and Pharmacy. – Chişinău : Medicina, 2021. – 48 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 47-48 (21 tit.). – 45 ex.

ISBN 978-9975-82-230-5.

616-006-07-08(076.5)

M 98

Plăieşu, Raisa.

Brăduţul / Raisa Plăieşu ; coperta: Diana Odobescu ; prezentare grafică: Anatol Miron. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 16 p. : il.

500 ex.

ISBN 978-9975-87-900-2.

821.135.1(478)-34-93

P 75

„Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene în aspect sincronic şi diacronic”, simpozion ştiinţific internaţional (6 ; 2021 ; Chişinău). Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene în aspect sincronic şi diacronic = Молдо-українські етнокультурні зв’язки в синхронії і діахронії : Simpozionul Ştiinţific Internaţional : ediţia a 6-a, dedicată jubileului a 30 de ani de la fondarea sectorului „Etnologia ucrainenilor” al Centrului de Etnologie al IPC : Chişinău, 10 noiembrie 2021 : Programul și rezumatele comunicărilor / comitetul științific, comitetul de organizare : Victor Ghilaş (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : UNU, 2021 (Fox Trading SRL). – 108 p.

Antetit.: Inst. Patrimoniului Cultural, Ambasada Ucrainei în Rep. Moldova, Istit. Studiul Artelor, Folclor şi Etnologie „M. Rylsky”, Ucraina [et al.]. – Tit. paral.: lb. rom., ucr. – Texte : lb. rom., rusă, ucr. – 100 ex.

ISBN 978-9975-62-448-0.

082=135.1=161.1=161.2

R 43

Eliade, Mircea.

Domnişoara Christina ; Şarpele / Mircea Eliade ; coperta : Iurie Babii. – Chişinău : Pro Libra, 2022 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 256 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3303-6-7.

821.135.1-32

E 38

Scutari, Sofia.

Întreprinzătorul și activitatea de întreprinzător : Note de curs / Sofia Scutari, Aliona Lîsîi ; Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, Facultatea „Ştiinţe Economice și Ecologie”. – Chişinău : ASEM, 2021. – 123 p. : fig.,tab.

Referinţe bibliogr.: p. 121-123 (34 tit.). – 25 ex.

ISBN 978-9975-155-56-4.

334(075.8)

S 39

Economie şi mediu în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului = Economy and Environment in the Tisza-Dniester region in the Iron Age / Universitatea de Stat din Moldova, Laboratorul de Cercetări Ştiinţifice „Tracologie” ; editori: Aurel Zanoci, Mihail Băţ ; colegiul de redacţie : Aurel Zanoci [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 142 p. : fig. – (Saharna Summer Colloquium, ISBN 978-9975-87-746-6 ; 6).

Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte, cuprins, rez. paral.: lb. rom.-germ., rom.-engl. – Bibliogr. – 50 ex.

ISBN 978-9975-87-899-9.

902/903″638″(082)=135.1=111=112.2

E 15

Publicații ale Institutului de Ştiințe ale Educației (1941-2021) / Ministerul Educației și Cercetării, Institutul de Ştiințe ale Educației ; coordonatori ştiinţifici: Lilia Pogolșa [et al.] ; alcătuitori: Lilia Pogolșa [et al.] ; redactor coordonator: Oxana Raş. – Chişinău : Institutul de Științe ale Educației, 2021 (Print-Caro SRL). – 359 p.

30 ex.

ISBN 978-9975-56-958-3.

016:37(478-25)

P 98

Kehoe, John.

Mind power = Subconştientul poate totul / John Kehoe ; traducere din limba engleză de Ana-Maria-Diana Scarlat. – Ed. bilingvă. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 430 p.

Tit., text paral.: lb. rom., engl. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3196-9-0.

133.2=135.1=111

K 30

Doctor habilitat Leonid Voloșciuc : Biobibliografie / Ministerul Educației și Cercetării, Biblioteca Ştiințifică (Institut) „Andrei Lupan”, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor ; editor şi redactor ştiinţific: Constantin Manolache ; coordonator: Larisa Andronic ; bibliografie: Lidia Zasavițchi, Janna Nicolaeva. – Chişinău : Biblioteca Științică (Institut) „A. Lupan”, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 423 p. : fig., fot., tab.

Texte, rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliografia: p. 279-348 (519 tit.). – 70 ex.

ISBN 978-9975-62-447-3.

631+016(092)=135.1=111=161.1

D 61

Graur, Adrian.

Un suflet pentru o păpuşă : piese de teatru pentru copii / Adrian Graur ; prezentare grafică: Galina Ţurcan ; ilustraţii: Veronica Mariț. – Chişinău : Epigraf, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 112 p. : il.

Apare cu contribuția Min. Culturii. – 500 ex.

ISBN 978-9975-60-424-6.

821.135.1(478)-2-93

G 77

Ceclan, Vasile Adrian.

Îndoirea şi hidroformarea reperelor tubulare utilizând utilaje universale / Vasile Adrian Ceclan. – Chişinău : Tehnica-Info, 2021 (PIM, Iaşi). – 345 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 321-345. – 100 ex.

ISBN 978-9975-63-457-1.

621.774.6(075.8)

C 33

Bejan, Alexandru.

Inspectoratul General de Carabinieri = General Inspectorate of Carabineers : 30 / Alexandru Bejan ; colegiul de redacție: Ștefan Pavlov [et al.] ; traducere în limba engleză: Lilia Cojocaru ; fotografii: Roman Guzun [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 72 p. : fot.

Tit., text paral.: lb. rom., engl. – 500 ex.

ISBN 978-9975-56-955-2.

351.746(478)(084)=135.1=111

B 41

Institutul de Ştiințe ale Educației : Ascensiune, performanțe, personalități (1941-2021) : Almanah aniversar / Lilia Pogolșa, Oxana Paladi, Nelu Vicol [et al.] ; Ministerul Educației și Cercetării, Institutul de Ştiințe ale Educației. – Chişinău : Institutul de Științe ale Educației, 2021 (Print-Caro SRL). – 139 p. : fot.

Rez. : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 136 (13 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-956-9.

37(478-25)(091)(092)

I-57

„Particularități ale dezvoltării economice locale în spaţiul transfrontalier Ucraina-Moldova-România”, masă rotundă internaţională (2021 ; Chişinău). Particularități ale dezvoltării economice locale în spaţiul transfrontalier Ucraina-Moldova-România : Materialele mesei rotunde internaţionale = Peculiarities of local economic development in cross-border space Ukraine-Moldova-Romania : International round table materials, 10-11 iunie 2021 / coordonator : S. Roșca ; scientific committee : Oleg Balan [et al.] ; organizational committee : Simion Roşca [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 199 p. : fig., tab.

Tit., cuprins, rez. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – With the support of the European Commission, Erasmus+ Program of the European Union. – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-957-6.

[327+339.9+338(477+478+498)](082)=135.1=111

P 36

Goldstein, Clifford.

3 mesaje pentru o lume ce freamătă / Clifford Goldstein ; traducere din limba engleză: Denisa Olariu. – Chişinău : Viaţă şi Sănătate, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 122 p.

Tit. orig.: The Final Hope: Three Messages for an Anxious World. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 60000 ex.

ISBN 978-5-88554-035-3.

27-29

G 66

Гольдштейн, Клиффорд.

Весть надежды для современного мира / Клиффорд Гольдштейн ; перевод с английского : Юрий Скрипников ; ответственный редактор : Гунько Л. П. – Кишинэу : Источник жизни, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 127 p.

Tit. orig.: The Final Hope: Three Messages Fore an Anxious World. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 40000 ex.

ISBN 978-5-88554-036-0.

27-29

Г 635

Клишковская, Татьяна Андреевна.

Первые шаги : книга для взрослых о том, как растут дети / Татьяна Андреевна Клишковская. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Bons Offices SRL). – 80 p. : il., tab.

500 ex.

ISBN 978-9975-87-898-2.

613.95

К 499

Jitari, Victoria.

 Protocol instituţional : Ghid metodic / Victoria Jitari, Corina Suvac, Aliona Gumenco ; Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Academia „Ştefan cel Mare”. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 169 p. : fig., fot.

Referinţe bibliogr.: p. 93-95 (42 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-953-8.

355.13

J 63

Ţarălungă, Antip.

Iurie Gorşcov : visuri şi realizări / Antip Ţarălungă ; Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Uniunea Coregrafilor din Republica Moldova, Societatea Academică de Folclor „Comoara”. – Chişinău : Grafema Libris, 2021 (Notograf Prim SRL). – 166 p. : fot.

Referinţe bibliogr.: p. 140-144 (137 tit.). – Apare cu suportul financiar al Min. Culturii. – 500 ex.

ISBN 978-9975-52-228-1.

793.071.2(478)(092)

T 22

Сборник материалов педагогического форума „Инновационная траектория развития образования: становление, проблемы и прогнозы”, 28 октября 2021 / составитель: Гайдаржи Н. Ф. ; главный редактор:  Бойкова Л. В. – Комрат : Б. и., 2021 (Print-Caro SRL). – 302 p. : fig., fot., tab.

Texte : lb. rom., engl., rusă, alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex.

ISBN 978-9975-56-954-5.

37:001.895(082)=00

И 665

Лысенко, Светлана Станиславовна.

Украшения населения Северного Причерноморья эпохи поздней бронзы / Лысенко Светлана Станиславовна ; ответственный редактор: С. Д. Лысенко ; научные рецензенты: И. В. Бруяко, С. Н. Разумов ; обложка: Д. А. Топал ; Университет высшая антропологическая школа. – Кишинэу : Stratum Plus ; Киев : Б. и., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 698 p. : il., fot. – (Серия „Археологические источники Восточной Европы” = „Archeological records of Eastern Europe”, ISBN 978-9975-4272-6-5).

Tit., cuprins, rez. paral.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 641-644. – Referinţe bibliogr.: p. 645-686. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3343-9-6.

[903.25+903.5]”637″

Л 886

Лысенко, Светлана Станиславовна.

Украшения населения Северного Причерноморья эпохи поздней бронзы / Лысенко Светлана Станиславовна ; ответственный редактор: С. Д. Лысенко ; научные рецензенты: И. В. Бруяко, С. Н. Разумов ; обложка: Д. А. Топал ; Университет высшая антропологическая школа. – Кишинэу : Stratum Plus ; Киев : Б. и., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 698 p. : il., fot. – (Серия „Археологические источники Восточной Европы” = „Archeological records of Eastern Europe”, ISBN 978-9975-4272-6-5).

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Tit., cuprins, rez. paral. : lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 641-644. – Referinţe bibliogr.: p. 645-686. – 300 ex.

ISBN 978-5-88554-034-6 (PDF).

[903.25+903.5]”637″

Л 886

Tcaci, Liliana.

Activităţi de iarnă : Jocuri, exerciţii distractive, experimente : Clasa a 4-a / Liliana Tcaci, Cocieru Natalia, Baltag Stela. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 40 p. : des.

1000 ex.

ISBN 978-5-88554-033-9.

373.3.091

T 31

Guzun, Igor.

Mai bine / Igor Guzun ; copertă și cărți poștale: Cristian Chetraru. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 143 p.

Apare cu sprijinul Min. Culturii al Republicii Moldova. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-613-3.

821.135.1(478)-8

G 98

„Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități”, conferinţă ştiinţifică internațională (2021 ; Chişinău). Materialele conferinţei ştiinţifice internaționale”Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități”, 10 decembrie 2021 / coordonatori, comitetul științific: Pogolșa Lilia [et al.] ; redactori coordonatori:  Oxana Raș [et al.]. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2021 (Print-Caro SRL). – 416 p. : fig., tab.

Antetit.: Min. Educației și Cercet. al Republicii Moldova, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-952-1.

37(082)=00

I-57

Cazacu, Tamara.

Eşti gata de BAC? : Teste la limba și literatura română : Instituțiile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale : Clasa a 12-a / Tamara Cazacu, Rodica Feteasco, Veronica Roşcovanu. – Ed. 2-a, actualizată. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Bons Offices SRL). – 104 p. : tab.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0539-5.

[811.135.1’243+821.135.1.09+821.135.1(478).09](079)

C 32

Postică, Gheorghe.

Așezarea medievală timpurie de la Păhărniceni – „Petruca” din codrii Orheiului : In memoriam Ion Hîncu (1931-2003) / Gheorghe Postică ; Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. – Chişinău : Pontos, 2021 (Print-Caro SRL). – 161 p. : fig., tab. – (Seria Istoria şi Documente Necunoscute – IDN : Monografii ; M 6 / coordonator: Sergiu Musteaţă, ISBN 978-9975-61-871-7).

Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Indice : p. 159-161. – 300 ex.

ISBN 978-9975-72-602-3.

902/904(478-22)

P 87

Trifan, Aurelia.

Arhitectura complexurilor vitivinicole din Republica Moldova = Arhitecture of wine-making complexes in the Republic of Moldova / Aurelia Trifan ; Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Institutul Patrimoniului Cultural. – Chişinău : Epigraf, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 272 p. : fig., fot.

Tit., cuprins paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuția Min. Culturii al Rep. Moldova. – 300 ex.

ISBN 978-9975-60-422-2.

725.4:[634.8+663.2](478)=135.1=111

T 85

Топал, Денис.

Акинак на западе скифского мира / Денис Топал ; Ministerul Culturii, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. – Кишинэу : Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, 2021 (Bons Offices SRL). – 648 p. : fig., il., tab. – (Biblioteca „Tyragetia” ; 35 / editori: Eugen Sava, Aurel Zanoci, ISBN 978-9975-80-903-0).

Texte : lb. rom., engl., rusă. – Cuprins, rez. paral.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 427-484. – Apare cu sprijinul financiar de Agenția Naț. de Cercet. și Dezvoltare (ANCD). – 150 ex.

ISBN 978-9975-87-897-5.

902/904=135.1=111=161.1

Т 580

Cotoros, Inga.

Ghid metodic privind elaborarea și susținerea tezei de master la programele de master : „Contabilitate și audit”, „Contabilitate și servicii electronice asociate”, „Finanțe și contabilitatea firmei”, „Audit financiar” / Inga Cotoros, Galina Bădicu, Anatolie Iachimovschi ; Academia de Studii Economice a Moldovei, Facultatea Contabilitate, Departamentul Contabilitate, Audit și Analiză Economică. – Chişinău : ASEM, 2021. – 72 p. : fig., tab.

Cerinţe sistem: PDF Reader.

Bibliogr.: p. 38-39. – În red. aut.

ISBN 978-9975-155-55-7 (PDF).

378.147:657

C 79

Daghi, Ion.

Coloristica : Obiect de studiu / Ion Daghi ; recenzenți ştiințifici: Vitalie Malcoci, Constantin Spânu. – Chişinău : Epigraf, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 208 p. : fot.

Bibliogr.: p. 159-160 (50 tit.). – Apare cu sprijinul Min. Culturii al Rep. Moldova. – 350 ex.

ISBN 978-9975-60-423-9.

7.017.4(075.8)

D 12

Posner, Richard A.

Cum gândesc judecătorii / Richard A. Posner ; traducere din limba engleză: Doina Dumbrăveanu-Munteanu. – [Chişinău] : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 424 p.

Tit. orig.: How Judges Think. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Indice : p. 405-411. – Apare cu sprijinul financiar al Guvernului SUA. – 2500 ex.

ISBN 978-9975-87-896-8.

347.962+343.16

P 86

Doni, Elena.

Caiet special de matematică cu teste de evaluare / Elena Doni. – [Chişinău] : Pro Libra, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 48 p. : fig.

F. f. de tit. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3303-5-0.

51(079)

D 67

Гарибай, Сальвадор.

Органическое пчеловодство : Принципы и внедрение / Сальвадор Гарибай,Томас Бернет, Михаэль Вейлер ; при участии: Беттина Биллманн [и др.] ; перевод: Лина Кабак ; Научно-исследовательский институт органического сельского хозяйства FiBL, Asociaţia Obştească Educaţie pentru Dezvoltare (AED). – [Кишинэу] : Б. и., 2021 (Foxtrot SRL). – 32 p. : fig., fot., tab. – (Брошюра 2021, Издание для Республики Молдова ; № 1216 ).

Aut. indicaţi în caseta tehn. – Изд. при финансовой поддержке Liechtenstein Development Service (LED) Foundation. – 200 ex.

ISBN 978-9975-89-237-7.

638.1

Г 203

Гарибай, Сальвадор.

Органическое пчеловодство : Принципы и внедрение / Сальвадор Гарибай,Томас Бернет, Михаэль Вейлер ; при участии: Беттина Биллманн [и др.] ; перевод: Лина Кабак ; Научно-исследовательский институт органического сельского хозяйства FiBL, Asociaţia Obştească Educaţie pentru Dezvoltare (AED). – [Кишинэу] : Б. и., 2021 (Foxtrot SRL). – 32 p. : fig., fot., tab. – (Брошюра 2021, Издание для Республики Молдова ; № 1216 ).

Cerinţe sistem: PDF Reader.

Aut. indicaţi în caseta tehn. – Изд. при финансовой поддержке Liechtenstein Development Service (LED) Foundation. – 200 ex.

ISBN 978-9975-89-238-4 (PDF).

638.1

Г 203

Черная книга растраты бюджетных средств в Республике Молдова, 2021 / Виктор Мошняг, Юрий Сандуца, Виктория Бородин [и др.] ; координаторы: Петру Маковей, Серджиу Богян ; перевод: Людмила Скокова ; Региональное бюро для Румынии и Республики Молдова Фонда Фридриха Наумана за свободу (София, Болгария). – Кишинэу : Б. и., 2021 (Bons Offices SRL). – 72 p. : fot.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Изд. при финансовой поддержке М-ва иностранных дел Федеративной Республики Германия. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-87-895-1.

336.14:343.351(478)

Ч 490

Studiu integrat asupra guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova / Ciobanu Rodica, Iordanov Iordanca-Rodica, Mocanu Veronica, Roșca Mariana ; recenzenți științifici: Aramă Elena, Guceac Ion ; Ministerul Educației și Cercetării al RM, Universitatea de Stat din Moldova, Asociația Obștească „EcoContact”. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 117 p. : fig., tab.

Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 115-117 (32 tit.). – Apare cu sprjinul financiar al Suediei. – 50 ex.

ISBN 978-9975-87-889-0.

342.72/.73(478):303.4

S 93

Taranu, Marius.

Report on National Greenhouse Gas Inventory System in the Republic of Moldova – 2021 : October 2021 / author-coordinator: Marius Taranu ; authors-contributors: Elena Bicova, Irina Vasiliev, Tatiana Kirillova [et al.] ; coordinators: Raisa Leon, Suzanne Lekoyiet ; United Nations Environment Programme (UN Environment), Environment Agency of the Republic of Moldova, Public Institution „Environmental Projects Implementation Unit” (IP „UIPM”). – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 275 p. : tab.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – With the financial support of the Global Environment Facility. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 15 ex.

ISBN 978-9975-87-890-6.

351.777.6:504.054(478)(047)

T 22

Third Biennial Update Report of the Republic of Moldova : Developed to be reported to the United National Framework Convention in Climate Change : 30 June 2021 / Public Institution „Environmental Projects Implementation Unit”, Environment Agency of the Republic of Moldova, United Nations Environment Programme ; coordinators: Suzanne Lekoyiet, Raisa Leon ; editorial group: Marius Taranu [et al.] ; translators: Elena Bivol, Svetlana Chirita. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 298 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 224-247 (695 tit.). – With the financial support of the Global Environment Facility. – 15 ex.

ISBN 978-9975-87-891-3.

551.583:502/504(478)(047)

T 56

Raportul Bienal Actualizat Trei al Republicii Moldova : Elaborat pentru a fi raportat către Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei : 30 iunie 2021 / Instituția Publică „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului”, Agenția de Mediu a Republicii Moldova, Programul Națiunilor Unite pentru Mediu ; coordonatori: Suzanne Lekoyiet, Raisa Leon ; grupul de sinteză: Marius Ţăranu [et al.] ; traducători: Elena Bivol, Svetlana Chiriță. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 304 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 230-253. – Apare cu suportul financiar al Fondului Global de Mediu (GEF). – 55 ex.

ISBN 978-9975-87-892-0.

551.583:502/504(478)(047)

R 25

Raportul Național de Inventariere : Surse de emisii și sechestrare a gazelor cu efect de seră în Republica Moldova, 1990-2019 : Elaborat pentru a fi raportat către Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei : 30 aprilie 2021 / Marius Ţăranu, Lilia Ţăranu, Elena Bîcova [et al.] ; coordonatori: Raisa Leon, Suzanne Lekoyiet ; Instituția publică „Unitatea de implementarea a proiectelor în domeniul mediului”, Agenția de Mediu, Programul Națiunilor Unite pentru Mediu. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 715 p. : fig., tab.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 475-490 (366 tit.). – Apare cu suportul financiar al Fondului Global de Mediu (GEF). – 60 ex.

ISBN 978-9975-87-893-7.

504.05/.06+551.583(478)(047)

R 25

National Inventory Report :Greenhouse Gas Sources and Sinks in the Republic of Moldova, 1990-2019: Submission to the United Nations Framework Convention on Climate Change : 30 April 2021 / Marius Taranu, Lilia Taranu, Elena Bicova [et al.] ; coordinators: Raisa Leon, Suzanne Lekoyiet ; Public Institution „Environmental Projects Implementation Unit”, Environment Agency, United Nations Environment Programme. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 679 p. : fig., tab.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 447-462 (366 tit.). – With the financial support of the Global Environment Facility (GEF). – 10 ex.

ISBN 978-9975-87-894-4.

504.05/.06+551.583(478)(047)

N 26

Istoria Academiei de Ştiințe a Moldovei : Documente şi materiale 1944–1947 / Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „Andrei Lupan” ; coordonator: Constantin Manolache ; redactor științific: Demir Dragnev ; editor: Ion Valer Xenofontov ; prefaţă: Constantin Manolache, Demir Dragnev, Ion Valer Xenofontov ; referenţi ştiinţifici: Gheorghe Rusnac, Victor Juc. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „Andrei Lupan”, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-62-445-9.

[Vol.] 1 : Baza Moldovenească de Cercetări Științifice a Academiei de Științe a URSS. – 2021. – 752 p. : tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Indice de nume : p. 696-736. – 50 ex. – ISBN 978-9975-62-446-6.

001.32(478)(091)(093)=135.1=161.1

I-87

Programul de instruire a facilitatorilor în elaborarea şi implementarea participativă a politicii de protecţie a copilului în instituţia de învăţământ : Curriculum şi suport de curs / Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) ; elaborare: Daniela Sîmboteanu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 96 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 13-16, 91-94. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 23 ex.

ISBN 978-9975-87-888-3.

37.091:343.62(075)

P 94

Anatomia clinică a bazinului / Serghei Suman, Constantin Şora, Sorin Bolintineanu, Dana Monica Bartoș ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra de Anatomie și Anatomie Clinică, IMSP Institutul de Medicină de Urgență, Universitatea Privată „Sigmund Freud” [et al.]. – Chişinău : S. n. ; Viena ; Timişoara ; Cluj-Napoca, 2021 (Print-Caro SRL). – 256 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 251-256 (82 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-56-951-4.

611.96(075.8)

A 49

Dermenji, Svetlana.

Metodologia cercetării pedagogice : Competențe specifice, repere ale suportului tematic, teme de reflecții ulterioare, anexe / Svetlana Dermenji ; referent și editor științific: Ludmila Braniște ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Catedra Limbă și Comunicare. – Chişinău : S. n., 2021 (CEP UPS). – 70 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 52-56. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-573-1.

378.147

D 33

Ciobanu, Adriana.

Ghid pentru elaborarea şi susţinerea tezei de an : Specialitatea Psihopedagogie Specială / Adriana Ciobanu, Pîrvan Mariana ; Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea Psihologie şi Psihopedagogie Specială, Catedra Psihopedagogie Specială. – Chişinău : S. n., 2021 (CEP UPS). – 23 p. : fig., tab.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 16 (6 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-575-5.

378.147:376(076.5)

C 51

Cartea Neagră a risipei banilor publici în Republica Moldova, 2021 / Victor Moşneag, Iurie Sanduţa, Victoria Borodin [et al.] ; coordonatori: Petru Macovei, Sergiu Boghean ; Biroul pentru România și Republica Moldova al Fundaţiei Friedrich Naumann pentru Libertate. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 72 p. : fot. color.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu suportul financiar al Min. Afacerilor Externe al Rep. Federale Germane. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-87-887-6.

336.14:343.351(478)

C 27

Бахрушина, Светлана.

Пробуждение : Стихи / Светлана Бахрушина. – Кишинэу : Garomont Studio, 2021. – 172 p.

150 ex.

ISBN 978-9975-3506-7-9.

821.161.1(478)-1

Б 306

Cotovițchi, Ion.

Steaua tainic mă privește : Versuri / Ion Cotovițchi ; prefață, concepție grafică: Tudor Palladi ; design, coperta: Ina Bubuioc. – Chişinău : Iutastan, 2021. – 378 p. : il., fot.

100 ex.

ISBN 978-9975-3507-4-7.

821.135.1(478)-1

C 79

Negară, Ecaterina.

Soare în noapte : Versuri / Ecaterina Negară. – Chişinău : Labirint, 2021. – 105 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3224-7-8.

821.135.1(478)-1

N 38

Cercetarea istoriei și patrimoniului cultural local în contextul dezvoltării durabile a societății. In honorem Nicolae Chicuș / Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău ; coordonatori: Larisa Noroc, Valentina Ursu. – Chişinău : S. n., 2021 (CEP UPS). – 402 p. : fig., fot., tab.

Texte : lb. rom., rusă. – Rez. : lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-574-8.

082=135.1=161.1

C 35

Mamot, Eugen.

Ţie se cuvine cântare : Culegere de creații corale religioase și colinde aranjate pentru cor de voci egale / Eugen Mamot. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 48 p. : n. muz.

25 ex.

ISMN 979-0-3481-0032-6.

ISBN 978-9975-56-946-0.

783.8.087.681

M 19

Mamot, Eugen.

Doină, Doiniţă : Culegere de creații corale aranjate pentru cor de voci egale / Eugen Mamot. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 52 p. : n. muz.

25 ex.

ISMN 979-0-3481-0033-3.

ISBN 978-9975-56-947-7.

784.4.087.681

M 19

Mamot, Eugen.

Vreau sa cânt şi eu : Caietul 5 : 50 canoane : Culegere de creații pe două și trei voci pentru elevii claselor medii / Eugen Mamot. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 56 p. : n. muz.

25 ex.

ISMN 979-0-3481-0034-0.

ISBN 978-9975-56-948-4.

784.087.681

M 19

Mamot, Eugen.

Lună, lună nouă : Culegere de creații corale pentru voci mixte / Eugen Mamot. – [Chişinău] : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 114 p. : n. muz.

25 ex.

ISMN 979-0-3481-0035-7.

ISBN 978-9975-56-949-1.

784.087.681

M 19

Dăruind lumii sublimul prin muzică: Eugen Mamot : Biobibliografie / Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” ; alcătuitor: Sabina Dodul ; ediţie îngrijită de Eugenia Bejan. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 266 p. : fot., tab.

25 ex.

ISBN 978-9975-56-950-7.

016:[78.071.1+929(478)]

D 19

Garibay, Salvador.

Apicultura ecologică: Principii şi implementare/ Salvador Garibay, Thomas Bernet, Michael Weiler ; colaborare: Bettina Billmann [et al.] ; traducere: Lina Cabac ; Institutul de Cercetare pentru Agricultură Ecologică FiBL, Asociaţia Educaţie pentru Dezvoltare (AED). – [Chişinău] : S. n., 2021 (Foxtrot SRL). – 32 p. : graf., il., tab. – (Broşură 2021, Ediția pentru Republica Moldova ; Nr 1211).

Apare cu suportul financiar al Fundaţiei „Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein” (LED). – 400 ex.

ISBN 978-9975-89-236-0.

638.1

G 20

Vîrlan, Maria.

Dezvoltare personală : Clasa a 6-a / Maria Vîrlan, Stela Miţelea. – Chişinău : Lyceum, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 96 p. : fot., il., tab.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-3410-8-0.

373.4.015(075.3)

V-66

„Dezvoltarea personală și integrarea socială a actorilor educaționali”, conferință ştiințifică cu participare internațională (2021 ; Chişinău). Dezvoltarea personală și integrarea socială a actorilor educaționali : Materialele Conferinței Ştiințifice cu participare internațională, 12 noiembrie 2021 / comitetul ştiințific: Barbăneagră Alexandra [et al.] ; comitetul organizatoric: Vîrlan Maria [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (CEP UPS). – 296 p. : fig., tab.

Antetit.: Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Fac. de Psihologie și Psihopedagogie Specială, Catedra de Psihologie. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-570-0.

37(082)=135.1=161.1

D 35

Mazuru, Sergiu.

Metode și procedee de fabricare aditivă : Note de curs / Sergiu Mazuru ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, Departamentul Ingineria Fabricației. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – 144 p. : fig., tab.

Aut. indicat pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 142-144 (34 tit.). – 20 ex.

ISBN 978-9975-45-741-5.

621(075.8)

M 53

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.