Cărţi în curs de apariţie, Decembrie 2019

Caraman, Anatol.

Viaţa ca o întâmplare : Roman / Anatol Caraman ; cop.: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 232 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-72-408-1.

821.135.1(478)-31

C 23

Цифровая экономика : Коллективная монография / И. А. Павлинов, Л. К. Скодорова, Е. И. Павлинова [и др.] ; Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Рыбницкий фил. – Рыбница : ПГУ, 2019 (Тип. „Теслайн”). – 260 p. : fig., tab.

Bibliogr. la sfârşitul cap. – 30 ex.

ISBN 978-9975-3373-1-1.

339.9:004.9

Ц 752

„Interuniversitaria”, colocviu ştiinţific studenţesc (15 ; 2019 ; Bălţi). Interuniversitaria : Materialele Colocviului Ştiinţific Studenţesc, Ediţia a 15-a, 23 aprilie 2019 : [în vol.] / com şt.: Natalia Gaşiţoi (preşedinte) [et al.] ; col. red.: Liubovi Razmeriţa [et al.]. – Bălţi : US „Alecu Russo”, 2019 – . – ISBN 978-9975-50-239-9.

Vol. 1. – 2019. – 234 p. : fig. – Antetit.: Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 42 ex. – ISBN 978-9975-50-240-5.

082:378.4(478-21)=135.1=161.1

I-58

„Interuniversitaria”, colocviu ştiinţific studenţesc (15 ; 2019 ; Bălţi). Interuniversitaria : Materialele Colocviului Ştiinţific Studenţesc, Ediţia a 15-a, 23 aprilie 2019 : [în vol.] / com. şt.: Natalia Gaşiţoi (preşedinte) [et al.] ; col. red.: Liubovi Razmeriţa [et al.]. – Bălţi : US „Alecu Russo”, 2019 – . – ISBN 978-9975-50-239-9.

Vol. 2. – 2019. – 324 p. : fig. – Antetit.: Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 67 ex. – ISBN 978-9975-50-241-2.

082:378.4(478-21)=00

I-58

Mânăscurtă, Ioan.

Despre fiare şi oameni / Ioan Mânăscurtă ; pref.: Mihai Cimpoi ; cop.: Iurie Babii. – Chişinău : Princeps, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 308 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-3379-0-8.

821.135.1(478)-32

M 20

În pădure. – Chişinău : Arc, 2019 (Imprimat în China). – 20 p. – (Seria „Carte sonoră”, ISBN 978-9975-0-0359-9).

3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0358-2.

087.5

Î-49

La fermă. – Chişinău : Arc, 2019 (Imprimat în China). – 20 p. – (Seria „Carte sonoră”, ISBN 978-9975-0-0359-9).

3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0357-5.

087.5

L 11

„Performanţe într-o economie competitivă”, conferinţă ştiinţifico internaţională (6 ; 2019 ; Chişinău). Conferinţa Ştiinţifico Internaţională, Ediția a 6-a, 23-24 aprilie 2019/ Inst. Intern. de Management „Imi-Nova” ; com. şt.: Valentin Răilean (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Impressum”). –  185 p. : fig., tab.

Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3308-9-3.

33:378(082)=135.1=111=161.1

P 51

Callo, Tatiana.

Vorbirea din condei : Formarea vorbitorului cult prin metoda studiului de caz : Ghid practic pentru elevi : (Clasele a 7-a – a 12-a) / Tatiana Callo ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : IŞE, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 40 p.

Referinţe bibliogr.: p. 7 (3 tit.). – 15 ex.

ISBN 978-9975-48-161-8.

811.135.1’271(075)

C 15

Cazacu, Tamara.

Metodologia formării competenţei de comunicare a elevilor din instituţiile cu predare în limbile minorităţilor naţionale : Clasa 1-a : Ghid pentru profesorii de limba română / Tamara Cazacu ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : IŞE, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 44 p.

Referinţe bibliogr.: p. 40 (10 tit.). – 15 ex.

ISBN 978-9975-48-162-5.

37.016:811.135.1’243(072)

C 32

Vicol, Nelu.

Formarea continuă a cadrelor didactice: nevoi şi priorităţi de dezvoltare profesională : Monografie / Nelu Vicol, Cristina Butnaru ; coord. şt.: Lilia Pogolşa ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : IŞE, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 188 p. : diagr., tab.

Bibliogr.: p. 118-127 (206 tit.). – 15 ex.

ISBN 978-9975-48-163-2.

37.091

V-55

Evoluţia clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice şi politice : Studiu sociologic / colectiv de aut.: Ludmila Malcoci, Victor Mocanu, Gheorghe Călcâi [et al.] ; coord.: Victor Mocanu ; Inst. de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice. – Chişinău : Institutul de Cercetări Juridice şi Politice şi Sociologice, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3298-3-5.

Partea a 2-a. – 2019. – 274 p. – Text parţial : lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 70 ex. – ISBN 978-9975-3298-4-2.

316.343.654(478):303.1(082)

E 95

Republica Moldova în contextul provocărilor interne şi externe la adresa securităţii naţionale / Inst. de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice ; red. şt.: Victor Juc. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 208 p. : scheme, tab

Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3377-6-2.

[323+327(478)]:351.86(082)

R 46

Ţurcanu, Valeriu.

Ştefan cel Mare : întoarcerea / Valeriu Ţurcanu. – Ed. a 2-a rev., completată şi corectată. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 595 p.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3377-7-9.

821.135.1(478)-311.6

T 94

Булгар, Степан.

Кодекс чести гагауза – правила жизни, основанные на обычаях и древних культурных традициях народа = Gagauz namuz kodeksi – halkiın adetlerinä göräyaşamak kuralları / Степан Булгар ; науч. ред.: Ирина Константинова. – Ed. rev. – Komrat : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 36 p.

Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Tit., text paral.: lb. găgăuză, rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 20, 36 (10 tit.) şi în subsol. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3377-5-5.

39+94(=512.165)(478)=161.1=512.165

Б 907

Ghicov, Adrian.

Lectura atitudinală şi creaţiile verbale ale elevilor : Ghid pentru profesori / Adrian Ghicov ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : IŞE, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 68 p.

Bibliogr.: p. 63-64 (30 tit.). – 20 ex.

ISBN 978-9975-48-166-3.

37.091:811.135.1(072)

G 48

168 de pagini cu poveşti. – Chişinău : Dorinţa, 2019 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 168 p. : des. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-143-85-1.

821-34-93

O-10

Cetatea Soroca : călătorie în timp: [film documentar] / aut. şi coord. de proiect: Simion Carp ; coord. producţie: Elena Carp ; regie : Iulian Caţ ; scenariu: Simion Carp, Iulian Caţ ; regie imagine: Victor Moţpan, Iulian Caţ ; regie sunet: Victor Abramovschi, Iulian Caţ ; Acad. „Ştefan cel Mare”, Muzeul de Istorie şi Etnografie din Soroca, Asoc. Obştească „Tradiţii Militare”. – Chişinău : Cartea Militară, 2019.

Video-DVD (01:20:20 ; 720×576).

1 disc optic electronic (DVD-ROM ; 4,7 Gb ; 4x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, Video Player.

ISBN 978-9975-3363-6-9.

791.43:94(478)

Eroii şi faptele lor : (războiul din Afganistan): [film documentar] / aut. şi coord. de proect: Simion Carp ; coord. producţie: Elena Carp ; regie : Iulian Caţ ; scenariu: Simion Carp, Iulian Caţ ; regie imagine: Iulian Caţ, Igor Lesnic ; regie sunet: Iulian Caţ, Igor Lesnic ; Acad. „Ştefan cel Mare”, Muzeul de Istorie şi Etnografie din Soroca, Asoc. Obştească „Tradiţii Militare”. – Chişinău : Cartea Militară, 2019.

Video-DVD (01:20:20 ; 720×576).

1 disc optic electronic (DVD-ROM ; 4,7 Gb ; 4x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, Video Player.

Apare cu sprijinul Min. Afacerilor Interne.

ISBN 978-9975-3363-7-6.

791.43:355.48

Eroii şi faptele lor : (tragedia de la Cernobîl): [film documentar] / aut. şi coord. de proiect: Simion Carp ; coord. producţie: Elena Carp ; regie : Iulian Caţ ; scenariu: Simion Carp, Iulian Caţ ; regie imagine: Iulian Caţ, Igor Lesnic ; regie sunet: Iulian Caţ, Igor Lesnic ; Acad. „Ştefan cel Mare”. – Chişinău : Cartea Militară, 2019.

Video-DVD (01:20:20 ; 720×576).

1 disc optic electronic (DVD-ROM ; 4,7 Gb ; 4x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, Video Player.

Apare cu sprijinul Min. Afacerilor Interne.

ISBN 978-9975-3363-8-3.

791.43:314.833

Labirintul tragediilor : (Moldova – câmp minat): [film documentar] / aut. şi coord. de proiect: Simion Carp ; coord. producţie: Elena Carp ; regie : Iulian Caţ ; scenariu: Simion Carp, Iulian Caţ ; regie imagine şi sunet: Iulian Caţ ; Acad. „Ştefan cel Mare”, Asoc. Absolvenţilor Acad. de Poliţie (ACAPOLIS). – Chişinău : Cartea Militară, 2019.

Video-DVD (01:20:20 ; 720×576).

1 disc optic electronic (DVD-ROM ; 4,7 Gb ; 4x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, Video Player.

Apare cu sprijinul Min. Afacerilor Interne.

ISBN 978-9975-3363-9-0.

791.43:94(478)

„Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации”, национальная научно-практическая конференция (5 ; 2019 ; Комрат). V Национальная научно-практическая конференция „Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации” : Сборник тезисов, 12 декабря 2019 г., Комрат : [в 2-х т.] / под общ. ред.: Дудогло Т. Д. ; редкол.: Дмитрий Пармакли [и др.]. – Комрат : Б. и., 2019 (Tipogr. „Centrografic”) – . – ISBN 978-9975-3312-5-8.

Т. 1. – 2019. – 274 p. : fig., tab. – Antetit.: Комрат. гос. ун-т, Экон. фак., Н.-и. центр „Прогресс”. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. la sfârşitul art. – 10 ex. – ISBN 978-9975-3312-6-5.

082=135.1=111=161.1

П 781

„Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации”, национальная научно-практическая конференция (5 ; 2019 ; Комрат). V Национальная научно-практическая конференция „Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации” : Сборник тезисов, 12 декабря 2019 г., Комрат : [в 2-х т.] / под общ. ред.: Дудогло Т. Д. ; редкол.: Дмитрий Пармакли [и др.]. – Комрат : Б. и., 2019 (Tipogr. „Centrografic”) – . – ISBN 978-9975-3312-5-8.

Т. 2. – 2019. – 204 p. : fig., tab. – Antetit.: Комрат. гос. ун-т, Экон. фак., Н.-и. центр „Прогресс”. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. la sfârşitul art. – 10 ex. – ISBN 978-9975-3312-7-2.

082=135.1=111=161.1

П 781

Mustea, Mihai.

Ghid de bune practici agricole: (pentru Bazinul hidrografic Larga) / Mustea Mihai ; Asoc. obştească de mediu „INIQUA-Moldova”. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Imona Grup”). – 36 p. : fig., foto, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 31. – Apare cu sprijinul financiar al Proiectului SDC-ADA „Consolidarea cadrului instituţional în sectorul alimentării cu apă şi sanitaţie din Rep. Moldova”. – 60 ex.

ISBN 978-9975-3270-6-0.

631:556.51(478)(036)

M 98

Negară-Rusnac, Tamara.

La sfârşit de început de viaţă : (Din tainele iubirii mele) / Tamara Negară-Rusnac ; concepţie graf.: Todor Palladi ; design, cop.: Ina Bubuioc. – Chişinău : Iutastan, 2019. – 176 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3307-4-9.

821.135.1(478)-8

N 38

Triboi, Vasile.

Antrenament şi competiţie în sportul adaptat : (curs universitar) / Triboi Vasile ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice. – Chişinău : USEFS, 2019. – 190 p. : fot. color, tab.

Bibliogr.: p. 186-187 (23 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-131-79-7.

376+796.015(075.8)

T 84

An Boz, Olga.

Lingua latina : suport de curs / Olga Boz ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Fac. de Filologie, Catedra de limbă şi literatură română. – Chişinău : UPS „Ion Creangă”, 2019. – 91 p.

Referinţe bibliogr.: p. 91 (11 tit.). – 100 ex.

ISBN

811.124(075.8)

B 74

Racu, Iulia.

Anxietatea la preadolescenţi şi modalităţi de diminuare : Monografie / Iulia Racu ; red. şt.: Racu Igor ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Fac. de Psihologie şi Psihopedagogie Specială, Catedra Psihologie. – Chişinău : UPS „Ion Creangă”, 2019. – 280 p.

Bibliogr.: p. 182-201 (280 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-425-3.

159.922.73

R 13

Isaicul-Pahomea, Rusanda.

Flori de Adevăr / Rusanda Isaicul-Pahomea. – Chişinău : Totex-Lux, 2019. – 192 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-3350-0-3.

821.135.1(478)-8

I-81

Geru, Elena.

Melodia sufletului meu / Elena Geru ; pict.: Elina Ellis. – Chişinău : Totex-Lux, 2019. – 92 p.

Text : lb. rom., rusă. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3350-2-7.

821.135.1(478)-1=135.1=161.1

G 35

Umbra adolescentului : Ghid de dezvoltare personală / Diana Ştefaneţ (coord.), Tatiana Lungu, Lucia Bîtca [et al.] ; IP Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe. – Chişinău : Totex-Lux, 2019. – 406 p.

Bibliogr.: p. 366-377 (187 tit.). – 400 ex.

ISBN 978-9975-3350-3-4.

159.922.8

U 41

Modele şi proiecte pedagogice privind dezvoltarea parteneriatului şcoală–familie–comunitate : Ghid metodologic / Vasile Andrieş, Angela Cara, Ina Grigor [et al.] ; coord.: Vasile Andrieş, Lilian Orîndaş ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : IŞE, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 100 p.

Referinţe bibliogr.: p. 95-98 şi în subsol. – 15 ex.

ISBN 978-9975-48-164-9.

37.018.1(072)

M 84

Bâlici, Veronica.

Educaţie lingvistică: pedagogie a curajului : Studii de analiză şi sinteză / Veronica Bâlici ; coord.: Maria Hadîrcă ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : IŞE, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 136 p.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 15 ex.

ISBN 978-9975-48-165-6.

37.015:81’1

B 22

Горобець, Полiна.

Янголятко : (Казки та оповiдання українською та росiйською мовами) / Полiна Горобець ; малюнки авт. – Бендер : Полiграфiст, 2019. – 72 p.

Text : lb. rusă, ucr. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3351-4-0.

821.161.2(478)-34-93=161.1=161.2

Г 700

Eriomov, Alexandru.

Cântări de Crăciun : cu acompaniament de acordeon / Alexandru Eriomov. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Indigo Color”). – 113 p. : n. muz.

100 ex.

ISMN 979-0-3480-0402-0.

ISBN 978-9975-3316-7-8.

783.28:780.647.2

E 67

Eriomov, Alexandru.

Cântări de Crăciun : cu acompaniament de chitară / Alexandru Eriomov. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Indigo Color”). – 113 p.

100 ex.

ISMN 979-0-3480-0403-7.

ISBN 978-9975-3316-8-5.

783.28:780.614.131

E 67

Rotaru, Noie.

O altă viaţă lângă noi : ABC-ul de îngrijire a persoanelor în etate : (Ghid metodico-practic) / Noie Rotaru, Lilia Rotaru ; coord. de proiect: Gabriela Moraru [et al.]. – Bălţi ; Netanya : S. n., 2019 (Tipogr. „Indigo Color”). – 533 p.

Referinţe bibliogr.: p. 527-529 (30 tit.) şi în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3316-9-2.

364.444-053.9

R 82

Model de intervenţii comunitare în controlul maladiilor netransmisibile : Ghid pentru personalul organizaţiilor neguvernamentale şi alţi actori comunitare / echipa de aut.: Angela Tomacinschi, Svetlana Doltu, Ludmila Marandici [et al.] ; Asoc. Obştească „AFI”, Clinica Universitară de Asistenţă Medicală Primară. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Imprint Star”). – 76 p.

Apare cu sprijinul financiar de „Health Action in Moldova-Bayer Cares for People”. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3159-9-9.

614.2/.3:616.1/.8

M 84

Tiosa, Iuliana.

Repere metodologice ale dezvoltării competenţelor de comunicare în limba germană la studenţii-pedagogi în Baza strategiei „A învăţa prin a preda” : Monografie / Tiosa Iuliana ; coord. şt.: Cartaleanu Tatiana ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 195 p.

Bibliogr.: p. 160-173 (195 tit.). – 6 ex.

ISBN 978-9975-134-85-9.

378.091:811.112.2

T 62

„Competitivitate şi inovare în economia cunoaşterii”, conferinţă ştiinţifică internaţională (21 ; 2019 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională „Competitivitate şi inovare în economia cunoaşterii”, Ediţia a 21-a : Lucrări ştiinţifice, 27-28 septembrie, 2019 / col. red.: Belostecinic Grigore (red.-şef) [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2019. – 828 p.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader.

Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Acad. Română, Inst. Naț. de Cercet. Econ. „Costin C. Kirițescu”. – Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârşitul art.

ISBN 978-9975-75-968-7.

082:378.633(478-25)=00

C 63

Pregătirea copiilor pentru debutul şcolar în instituţia de educaţie timpurie : Ghid metodologic / Veronica Clichici, Angela Dascal, Stella Duminică [et al.] ; coord. şt.: Nicolae Bucun, Veronica Clichici ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : IŞE, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 172 p. : fig.

Bibliogr.: p. 165-167 (46 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-48-167-0.

373.2.091(072)

P 90

Mîrza-Enache, Gheorghe.

Dumnezeiasca Iubire a Părintelui Ioan Zlotea, pentru fraţi / Gheorghe Mîrza-Enache ; ed. îngrijită de Traian Vasilcău (Traianus). – Chişinău : Tipografia Centrală, 2019. – 92 p. – (Colecţia „Trîmbiţele lui Dumnezeu”, ISBN 978-9975-56-591-2 ; Cartea 6-a).

500 ex.

ISBN 978-9975-3377-9-3.

27-72

M 78

Guţul, N. F.

Monumente militare restaurate în Republica Moldova = Восстановленные воинские памятники в Республике Молдова / N. F. Guţul ; trad. din lb. rusă în lb. rom.: Irina Clocicova. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 89 p.

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-146-18-0.

725.945(478)(084.12)=135.1=161.1

G 98

Dolghi, Adrian.

Educaţie pentru societate : Manual : Clasele a 5-a – a 6-a / Adrian Dolghi, Alina Felea. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 192 p.

60000 ex.

ISBN 978-9975-3377-8-6.

37.017(075.3)

D 64

Bulai, Veaceslav.

Ghid teoretico-practic privind dezvoltarea creativă a sportivilor începători (rugbişti) în cadrul lecţiilor de antrenament / Bulai Veaceslav, Budevici-Puiu Anatolie. – Chişinău : USEFS, 2019 (Tipogr. „Valinex”). – 120 p.

Bibliogr.: p. 115-119 (101 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-131-81-0.

796.333.015

B 91

Substanţele biologic active ca bază a valorificării biotehnologiilor moderne în modularea şi adaptarea proceselor metabolice ale organismelor vii : Material didactic / Aurelia Crivoi, Mihai Leşanu, Iurie Bacalov [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova, Inst. de Cercet. şi Inovare. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 200 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 175-196. – 70 ex.

ISBN 978-9975-149-66-2.

[577.1+606](075.8)

S 94

Dalniţchi, Nionila.

Tatiana Manole : Doctor habilitat, profesor universitar, savant şi pedagog prin vocaţie : Studiu biobibliografic / Nionila Dalniţchi, Angelina Catana, Diana Pelepciuc ; coord. ed.: Elena Bordian ; Inst. Naţ. de Cercet. Econ., Bibl. Republicană Tehnico-Ştiinţifică. – Chişinău : INCE, 2019. – 222 p.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3378-4-7.

016:[33+929(478)]

D 12

Gagim, Ion.

Cuvinte… Doar cuvinte? / Ion Gagim ; cop.: Silvia Ciobanu. – Bălţi : S. n., 2019 (Tipogr. „Indigo Color”). – 106 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3382-0-2.

821.135.1(478)-92

G 13

Vasilii, Nina.

Primăvara unui secol de iubire / Nina Vasilii, Tinca-Felicia Andrieş. – Chişinău : Notograf Prim, 2019. – 120 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-84-109-2.

821.135.1(478)-1

V-34

Cheptănaru, Constantin.

Chimie organică : [pentru uzul studenţilor] / Constantin Cheptănaru ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Fac. de Farmacie, Catedra Chimie Generală. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 448 p.

Bibliogr.: p. 447-448 (21 tit.). – 130 ex.

ISBN 978-9975-56-708-4.

547(075.8)

C 41

Moraru, Anatol.

Scurtmetraj fără final / Anatol Moraru ; cop.: Sergiu Stanciu. – Chişinău : Univers Educaţional, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 272 p.

Apare cu sprijinul Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3192-2-5.

821.135.1(478).09+821.135.1.09

M 89

Mitev, Lilia.

It Software для бизнеса : Лабораторные работы / Lilia Mitev ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Catedra Finanţe, Contabilitate şi Cibernetică Matematică. – Chişinău : ULIM, 2019. – 44 p. : tab.

Bibliogr.: p. 43 (6 tit.). – 30 ex.

ISBN 978-9975-3371-5-1.

004.4:334(076.5)

M 81

„Актуальные вопросы и проблемы экономики и управления”, республиканская научно-практическая конференция (2019 ; Тираспол). Актуальные вопросы и проблемы экономики и управления : Материалы Республиканской научно-практической конференции, 21 ноября 2019 г. / отв. ред.: Л. В. Дорофеева. – Тираспол : ПГУ, 2019. – 256 p. : fig. color, tab.

Antetit.: Приднестр. гос. ун-т, Экон. фак. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 100 ex.

ISBN 978-9975-150-29-3.

33(082)

А 437

Актуальные проблемы современного психолого-педагогического образования : Сборник научных трудов студентов, магистрантов, аспирантов факультета педагогики и психологии / Приднестр. гос. ун-т, Фак. педагогики и психологии ; редкол.: Л. И. Васильева, Г. В. Никитовская. – Тираспол : ПГУ, 2019 – . – ISBN 978-9975-925-40-2.

Вып. 3. – 2019. – 272 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 100 ex. – ISBN 978-9975-150-30-9.

37.015.3(082)

А 437

Нестандартные математические задания в основной школе : Учебно-методическое пособие / Приднестр. гос. ун-т, Физико-математ. фак., Каф. алгебры, геометрии и методики преподавания математики, НИЛ „Дидактика математики” ; сост.: Г. Х. Гайдаржи [и др.] ; под ред.: Г. Х. Гайдаржи. – Тираспол : ПГУ, 2019, 2019. – 144 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 140-141 (16 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-150-31-6.

37.016:51

Н 560

Математическое моделирование в образовании, науке и производстве, международная конференция (11 ; 2019 ; Тираспол). Математическое моделирование в образовании, науке и производстве : Материалы XI Международной конференции, 26-28 сентября 2019 года, г. Тираспол / редкол.: Коровай А. В. (отв. ред.) [и др.]. – Тираспол : ПГУ, 2019. – 236 p. : fig., tab.

Antetit.: Междунар. Акад. наук высш. школы, Москов. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Приднестр. гос. ун-т [и др.]. – Texte : lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 50 ex.

ISBN 978-9975-150-32-3.

517/519:[001+378](082)

М 340

Погорелая, Е. А.

Смыслы и ценности русского мира Приднестровья : Монография / Е. А. Погорелая ; Приднестр. гос. ун-т, Филолог. фак., Каф. рус. яз. и межкультурной коммуникации, Н.-и. лаборатория „Лингва”. – Тираспол : ПГУ, 2019. – 196 p. : tab.

Bibliogr.: p. 184-194 (178 tit.). – În red. aut. – 100 ex.

ISBN 978-9975-150-33-0.

008+81’7

П 435

„Социально-экономическая политика государства на современном этапе”, международная научно-практическая конференция (2019 ; Тираспол). Социально-экономическая политика государства на современном этапе : Материалы Международной научно-практической конференции, 13 июня 2019 г. / редкол.: И. Н. Узун (отв. ред.) [и др.]. – Тираспол : ПГУ, 2019. – 118 p. : fig., tab.

Antetit.: Приднестр. гос. ун-т, Экон. фак. – Text parţial : lb. engl. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 100 ex.

ISBN 978-9975-150-34-7.

338.2(478)(082)=111=161.1

С 692

„Стратегия социально-экономического развития общества: правовые аспекты„, научно-практический семинар (2019 ; Тираспол). Стратегия социально-экономического развития общества: правовые аспекты : Материалы научно-практического семинара, Тираспол, 5 ноября 2019 года / редкол.: Щукина Н. В. (председатель) [и др.]. – Тираспол : ПГУ, 2019. – 132 p.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader.

Antetit.: Приднестр. гос. ун-т, Ин-т гос. управления, права и соц.-гуманит. наук, Каф. предпринимат. и трудового права. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – În red. aut.

ISBN 978-9975-150-35-4.

34(082)

С 833

„Физическая культура и воспитание личности„, международная студенческая конференция (2019 ; Тираспол). Физическая культура и воспитание личности : Материалы Международной студенческой конференции, 24 мая 2019 года / отв. ред.: Китикарь О. В., Колоколова И. В. – Тираспол : ПГУ, 2019. – 188 p. : fig., tab.

Antetit.: Приднестр. гос. ун-т, Фак. физ. культуры и спорта, ГАОУ „Москов. гор. пед. ун-т”, Ин-т естествознания и спорт. технологий. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-150-36-1.

37.015+796.011.1(082)

Ф 505

Толмачева, И. В.

Финансовая устойчивость: теоретические и практические подходы : Монография / И. В. Толмачева ; Приднестр. гос. ун-т, Экон. фак., Каф. финансов и кредита. – Тираспол : ПГУ, 2019. – 104 p. : fig., tab.

Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-150-37-8.

336.1

Т 524

„Филоложия молдовеняскэ: аспекте теоретиче, практиче ши методоложиче„, конферинца републиканэ штиинцифико-практикэ (2019 ; Тираспол). Филоложия молдовеняскэ: аспекте теоретиче, практиче ши методоложиче : Материалеле конферинцей републикане штиинцифико-практиче „Перфекционаря студиилор филоложиче: старя актуалэ ши перспектива де дезволтаре”, дин 26 мартие 2019 ; „Тендинце модерне ын кадрул предэрий/студиерий лимбий офичиале молдовенешть”, дин 15 ноембрие 2019 / ред.: Е. Бабий [et. al]. – Тираспол : ПГУ, 2019. – 256 p. : fig. fot., tab.

Antetit.: Университатя де Стат Нистрянэ, Фак. де филоложие, Катедра де филоложие молдовеняскэ, Лабораторул штиинцифик „Факла”. – Rez.: lb. rom. cu caractere chirilice, rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-150-38-5.

81/32.09(478)(082)

Ф 547

Korkina, Alla.

Adagio Iubirii : Stelele baletului din Moldova : Roman documentar / Alla Korkina ; pref.: Tudor Palladi ; prez. graf.: Vitaliu Pogolşa. – Chişinău : Lumina, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 264 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-65-455-5.

821.161.1(478)-3

K 74

Ţurcanu, Andrei.

Critice : Arheul marginii şi alte naraţiuni / Andrei Ţurcanu ; cop.: Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 404 p. – (Rotonda / col. coord. de Em. Galaicu-Păun, ISBN 978-9975-79-907-2).

Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind. de nume : p. 395-399. – 500 ex.

ISBN 978-9975-86-403-9.

821.135.1(478).09+821.135.1.09

T 94

Contribuţii pedagogice de transfer inovaţional pentru renovarea paradigmei educaţiei contemporane : Monografie / coord.: Larisa Sadovei, Maia Borozan. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 345 p.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 300 ex.

ISBN 978-9975-134-86-6.

37.01

C 69

Ion Dediu: Personalia : Opinii. Interviuri. Cronici / concepţie şi alcăt.: Otilia Dediu ; cop.: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 184 p.

Text : lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 173-180 (145 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-72-410-4.

502/504(478)(092)(082)=135.1=161.1

I-66

„Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Republica Moldova şi Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare”, conferinţă internaţională ştiinţifico-practică (2019 ; Chişinău). Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Republica Moldova şi Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare”, 1-2 noiembrie 2019 / com. org.: Бужор В. [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Tipocart Print”). – 68 p.

Antetit.: Inst. de Cercet. Juridice, Politice şi Sociologice, Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Inst. de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată. – Texte : lb. rom., engl., rusă, alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3380-2-8.

34(478+477):061.1EU(082)=00

C 64

Ciobanu, Victor.

Iubire împletită-n vers / Victor Ciobanu ; il., cop.: Marina Moldovan. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Tipocart Print”). – 68 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-3380-1-1.

821.135.1(478)-1

C 51

Învăţăm limba română prin poezie şi cântec : 6-7 ani / Asoc. Naţ. a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) ; ed. îngrijită: Alexandru Barbăneagră [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 48 p. : des. color.

Apare cu suportul financiar al Înaltul Comisariat pentru Minorităţi Naţ. al OSCE de la Haga. – 500 ex.

ISBN

Î-

Asistenţa psihologică a învăţării pe tot parcursul vieţii: Teorie şi practică : Culegere de materiale teoretico-aplicative / Aglaida Bolboceanu, Angela Cucer, Emilia Furdui [et al.] ; coord. şt.: Aglaida Bolboceeanu ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : IŞE, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 240 p. : fig., tab.

Bibliogr. la sfârşitul art. – 15 ex.

ISBN 978-9975-48-168-7.

37.013.77/.78(075)

A 86

Aplicarea curriculumului dezvoltat în educaţia timpurie : Ghid metodologic / Veronica Clichici, Lilia Cebanu, Angela Dascal [et al.] ; coord.: şt.: Veronica Clichici, Lilia Cebanu ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : IŞE, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 166 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 159-162 (108 tit.). – 20 ex.

ISBN 978-9975-48-169-4.

373.2.016

A 65

Уайт, Эллен.

Взгляд ввысь / Эллен Уайт ; пер. А. Довганюк, Н. Чумпалова ; отв. ред.: А. Лысаков. – Кишинэу : Б. и., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 448 p. – (Ежедневные чтения на 2020 год, ISBN 978-9975-146-22-7).

Tit. orig.: The Upward Look. – 1200 ex.

ISBN 978-9975-146-20-3.

27-29

У 135

Puyol Buil, Carlos.

Dar este un Dumnezeu în ceruri / Carlos Puyol Buil ; trad.: Larisa Marcu. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 384 p.

Tit. orig.: But There Is a God in Heaven. – 320 ex.

ISBN 978-9975-146-24-1.

27-29

P 99

Învăţăm limba română prin poezie şi cântec : 6-7 ani / Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet., Asoc. Naţ. a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) ; ed. îngrijită: Alexandra Barbăneagră [et al.] ; elab. şi înregistrarea materiale audio: Daniela Burlaca, Nicu Ţurcanu. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 48 p. : il. color.

Apare cu suportul financiar al Înaltului Comisariat pentru Minorităţi Naţionale al OSCE de la Haga. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3383-0-1.

373.2.091:[821.135.1(478)-1-93+821.135.1-1-93]

I-59

Bezer-Postolachi, Maria.

Şoaptele sufletului / Maria Bezer-Postolachi ; cop.: Rodica Musteaţă. – Chişinău : Epigraf, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 96, [8] p. : fot.

1000 ex.

ISBN 978-9975-60-339-3.

821.135.1(478)-1

B 50

Consolidarea capacităţii asistenţilor parentali profesionişti şi a părinţilor-educatori pentru gestionarea eficientă a comportamentelor copiilor din plasament : pentru formarea continuă a asistenţilor parentali profesionişti şi a părinţilor-educatori : Suport de curs / Liliana Rotaru (coord.), Ala Nosatîi, Livia Marginean [et al.] ; Min. Sănătăţii Muncii şi Protecţiei Sociale al Rep. Moldova, AO CCF Moldova, MS Diaconia. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Pro-Mapix”). – 104 p.

Bibliogr.: p. 62-63 (56 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Caritas Viena. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3366-2-8.

37.018.3+159.922.7+316.62(075)

C 66

Vocea părinţilor / Asoc. pentru Persoane cu Dizabilităţi de Intelect Humanitas din Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2009 (Tipogr. „Pro Mapix”) – . – ISBN 978-9975-72-268-1.

[Partea] a 15-a : Parteneriat interdisciplinar. – 2009. – 84 p. : fot. – Text parţial : lb. rusă. – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Cehe pentru Dezvoltare prin Progr. „Cooperarea Cehă de Dezvoltare”. – 200 ex. – ISBN 978-9975-3366-3-5.

364.26/.27-053.2+37.018.1(082)=135.1=161.1

V-80

Straliuc, Nina.

Gimnastica în grădiniţa de copii : 3-7 ani : Ghid pentru educatori / Nina Straliuc. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipografia „Reclama”). – 112 p.

Bibliogr.: p. 111 (14 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-58-205-6.

373.2:796.41(072)

S 90

Dezvoltarea comerţului interior şi a cooperaţiei de consum în contextul intgrării economice a Republicii Moldova în spaţiul comunitar European / Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova ; coord.: Larisa Şavga ; contribuţii: Laurenţia Arteomov [et al.]. – Chişinău : UCCM, 2019 (Tipogr. PIM din Iaşi). – 377 p. : fig. color, tab.

Bibliogr.: p. 351-376 (361 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-81-053-1.

339.3(478)+339.922:061.1EU 

D 35

Evaluarea criterială prin descriptori în învăţământul primar : Clasele 1-4 / coord. şt.: Lilia Pogolşa [et al.] ; grupul de lucru: Ludmila Ursu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 120 p. : tab.

Bibliogr.: p. 98-99 (29 tit.). – 2000 ex.

ISBN 978-9975-56-709-1.

373.3.091

E 93

Secrieru, Sergiu.

Răspunderea penală pentru sustragerea sau extorcarea drogurilor sau etnobotanicelor / Sergiu Secrieru ; Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Acad. „Ştefan cel Mare”. – Chişinău : Cartea Militară, 2020 (Tipogr. „Print Caro”). – 288 p.

Bibliogr.: p. 243-265 (233 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3364-0-6.

343.575

S 40

Încă o zi Crăciunul de-ar mai fi : Colinde populare şi poeme de Crăciun / selectare: Viorica Nagacevschi ; versuri de aut. ; il. de Lică Sainciuc. – [Chişinău] : Cartier, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 252 p. : il. color, n. muz. – (C(art)ier / col. coord. de Vitalie Coroban, ISBN 978-9975-79-947-8).

1000 ex.

ISMN 979-0-3480-0388-7.

ISBN 978-9975-86-404-6.

783.65+398.8

I-49

Pro cariera : Sugestii metodologice pentru reconceptualizarea ghidării în carieră / Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA) ; coord. ed.: Lia Sclifos, Sofia Şuleanschi ; grupul de lucru: Aida Cotruţă [et al.]. – Chişinău : Arc, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 144 p.

Referinţe bibliogr.: p. 141-142 (40 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei pentru Dezvoltare din Austria. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-0-0360-5.

331.548

P 93

Caţaveică, Ion.

Exerciţii de memorie / Ion Caţaveică. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 304 p.

Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3383-1-8.

821.135.1(478)-8

C 29

Манолаки, В. В.

Относительные показатели максимального потребления кислорода МПК/кг борцов вольного стиля с применением специфических нагрузок : Монография / Манолаки В. В., Мруц И. Д., Манолаки В. Г. ; науч. ред.: Дорган В. П. ; Гос. ун-т физ. воспитания и спорта. – Кишинэу : USEFS, 2019. – 402 p.

Bibliogr.: p. 391-402 (186 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-131-82-7.

796.81.012.11

M 236

Calmuţchi, Laurenţiu.

Elemente de geometrie neeuclidiene / Laurenţiu Calmuţchi. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. UST). – 128 p. : fig.

Bibliogr.: p. 99 (13 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-76-298-4.

514.13(075)

C 14

„Fenomene şi tendinţe în audiovizual”, conferinţă ştiinţifică naţională (2019 ; Chişinău). Fenomene şi tendinţe în audiovizual : Conferinţa ştiinţifică naţională : Prilejuită de împlinirea a 80 de ani de la fondarea Radio Basarabia – primul post regional din Chişinău al Radio România, 8 octombrie 2019 / coord.: Victoria Bulicanu [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 91 p. : fot.

Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Dep. Radio şi Televiziune. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 30 ex.

ISBN 978-9975-149-67-9.

654.1+659.3(478)(082)

F 36

De la Marea Baltică la Marea Neagră, 1939-1940 : (Studiu şi documente privind negocierea, încheierea şi aplicarea Pactului Molotov-Ribbentrop) / Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet., Inst. de Istorie ; ed.: Ion Şişcanu, Daniela Şişcanu. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Lexon-Prim”). – 348 p.

Texte : lb. rom., fr., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3367-5-8.

94[(47+57)+430]”1917/1940″)(093)=135.1=133.1=161.1

D 26

Цымбалюк, Елена.

Введение в языкознание : Учебное пособие / Елена Цымбалюк. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 115 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 115 (18 tit.) şi la sfârşitul temelor.

ISBN 978-9975-46-427-7.

81’1(075.8)

Ц 949

Traducerea scrisă specializată : Suport de curs : Culegere de Texte şi Exerciţii / Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din mun. Chişinău, Fac. Lb. Străine şi Literaturi Străine, Catedra Filologie Engl. ; compilat de Golubovschi Oxana. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 132 p. : tab.

100 ex.

ISBN 978-9975-46-426-0.

811.111’255(076.5)

T 80

Критериальное оценивание через дескрипторы в начальном образовании : Классы 1-4 / науч. коорд.: Лилия Погольша [и др.] ; рабочая группа: Людмила Урсу [и др.] ; пер.: Анжела Курачицки. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 164 p. : tab.

Bibliogr.: p. 125-126 (29 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-56-710-7.

373.3.091

K 826

Silistraru, Nicolae.

Etnopedagogie şi educaţie : Monografie / Nicolae Silistraru ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Pedagogie şi Psihologie Gen. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipografia UST). – 407 p. : tab.

Bibliogr.: p. 395-407 (245 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-76-295-3.

37.01+39

S 55

Chimia bioelementelor : Curs teoretic / Melentiev E., Patraş T., Calmuţchi I. [et al.] ; Univ. de Stat din Tiraspol, Fac. Biologie şi Chimie, Catedra Chimie. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipografia UST). – 108 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 107-108 (40 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-76-296-0.

547(075.8)

C 42

Grigorcea, Sofia.

Bioindicatori şi evaluarea calităţii mediului : Culegere de teste / Grigorcea Sofia ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipografia UST). – 52 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 52 (21 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-76-297-7.

504.06(079)

G 82

Управляемые электропередачи / Ин-т энергетики ; [сост.] : Быкова Е. В., Берзан В. П. – Кишинэу : CEP USM, 2019 – . – ISBN 978-9975-4472-7-0.

Вып. № 10 (25) : Труды Лаборатории управляемых электропередач, 2018-2019. – 2019. – 286 p. : fig., fot., tab. – Adnot.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-149-68-6.

621.315(082)

У 677

Popescu, Leonid.

Drum printre ziduri : Roman / Leonid Popescu ; cop. şi graf.: Aglaia Popescu, Leonid Popescu. – Chişinău : Editura pentru Literatura şi Artă, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 366 p. : il.

500 ex.

ISBN 978-9975-3384-0-0.

821.135.1(478)-31

P 81

Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist european / Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Inst. de Cercet. Juridice, Politice şi Sociologie ; red. şt.: Victor Juc. – Chişinău : Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3298-5-9.

Partea a 2-a. – 2019. – 364 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-3298-6-6.

[327+323/324](478):061.1EU(082)=135.1=161.1

M 84

Fenomenul etnocultural „Hora satului” / Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Inst. de Filologie Român „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Progr. de Stat „Valorificarea potenţialului culturii tradiţionale în dezvoltarea Republicii Moldova” ; Mariana Cocieru, Ludmila Şimanschi, Pavel Popa [et al.] ; coord. proiect şi realizare: Mariana Cocieru ; înregistrare pe DVD: Mariana Cocieru ; moderare interviu: Pavel Popa, Mariana Cocieru. – Chişinău : Institutul de Filologie, 2019.

1 disc optic electronic (DVD-ROM ; 4,7 Gb ; 4x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Gb, VOB Player.

ISBN 978-9975-3387-0-7.

[398.1+793.31](478)

F 36

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.