Cărţi în curs de apariţie, Aprilie 2020

Delcea, Arina.

Valuri : roman / Arina Delcea ; prezentare grafică, coperta: Georgeta Vrabie. – Chișinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 457 p.

3000 ex.

ISBN 978-9975-3196-3-8.

821.135.1-31

D 28

Colun, Vladimir.

Arta masajului : Suport pentru cursanții Școlii de Masaj ”SPA Therapy” / Vladimir Colun ; red. resp.: Nina Roşcovan-Aliev ; Școala de Masaj ”SPA Therapy”. Centrul de Instruire și Recuperare ”SPA Therapy”. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. ”Print-Caro”) – . – ISBN 978-9975-56-737-4.

Modulul 1 : Masaj clasic (general). – 2020. – 70, [68] p. : il. color. – 200 ex. – ISBN 978-9975-56-738-1.

615.825(075)

C 62

Журат, В. И.

Методика проведения педагогического анализа занятий по физической культуре :Методические рекомендации для студентов факультета физической культуры и спорта, учителей физической культуры / Журат В. И., Алексеева М. В. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. ”Valinex”). – 73 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 72-73 (25 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-68-403-3.

373.091:796.011.3(075)

Ж 912

Colun, Vladimir.

Arta masajului : Suport pentru cursanții Școlii de Masaj ”SPA Therapy” / Vladimir Colun ; red. resp.: Nina Roşcovan-Aliev ; Școala de Masaj ”SPA Therapy”. Centrul de Instruire și Recuperare ”SPA Therapy”. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. ”Print-Caro”) – . – ISBN 978-9975-56-737-4.

Modulul 2 : Masaj terapeutic (de bază). – 2020. – 54, [47] p. : il. color. – 300 ex. – ISBN 978-9975-56-743-5.

615.825(075)

C 62

”Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională”, conferință interuniversitară (2019 ; Chișinău). ”Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională” : Materialele conferinței interuniversitare, 12 decembrie 2019 : [în vol.] / coord.: Gheorghe Mereuță, Dorin Afanas ; red. șt.: Valeriu Efremov ; col. red.: Veaceslav Perju [et al.]. – Chișinău : Academia Militară ”Alexandru cel Bun”, 2020 – . – ISBN 978-9975-3346-1-7.

Vol. 1. – 2020. – 330 p. : fig., scheme. – Antetit.: Min. Apărării al Rep. Moldova, Acad. Militară a Forțelor Armate ”Alexandru cel Bun”, Fac. Științe Militare. –Texte, rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. și în subsol. – 100. ex. – ISBN 978-9975-3346-2-4.

355:378.635.5(478-25)(082)=135.1=111

E 95

O’Halloran, Jamie.

Human Activity Recognition using Wearable Sensors : An Introduction into how Deep Learning can aid Healthcare / Jamie O’Halloran. – Chișinău : Eliva Press, 2020 (Online Marketing Group : Print on demand). – 175 p. : fig., tab.

Referințe bibliogr.: p. 146-160 (148 tit.)

ISBN 978-9975-3071-7-8.

614.2

O-34

Bebe învaţă : Set educativ : 6 cărţi + 6 cuburi : 0-2 ani / design şi il.: Emma Surry.Chișinău : Prut Internațional, 2020 (Imprimat în China). – ISBN 978-9975-54-459-7 (cartonat). – Într-o cutie comună. – (Bebeteca: Primele cărți, ISBN 978-9975-54-460-3). – Tit. original: Baby Firsts. Early Learning Books. – 2000 ex.

Contrarii. – 2020. – 12 p. : il. color.– ISBN 978-9975-54-461-0.

Culori. – 2020. – 12 p. : il. color. – ISBN 978-9975-54-462-7.

Cuvinte. – 2020. – 12 p. :il. color. – ISBN 978-9975-54-463-4.

Forme. – 2020. – 12 p. : il. color. – ISBN 978-9975-54-464-1.

Momentele zilei. – 2020. – 12 p. : il. color. – ISBN 978-9975-54-465-8.

Numere. – 2020.12 p. : il. color. – ISBN 978-9975-54-466-5.

373.2.016

B 39

Preda, Constantin Romulus.

Dor de dor de tine : [în vol.] / Constantin Romulus Preda ; cop.: Georgeta Vrabie. – Chișinău : Bestseller ; București : S. n., 2020 (F.E.-P. ”Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3349-3-8.

Vol. 3. – 2020. – 372 p. – 3000 ex. – ISBN 978-9975-3349-9-0.

821.135.1-1

P 90

Sadras-Ron, Efrat.

Secular Identification : The Case of Bina and its Secular Yeshiva / Efrat Sadras-Ron. – [Chișinău] : Eliva Press, 2020 (Online Marketing Group : Print on demand). – 192 p.

Referințe bibliogr.: p. 173-181.

ISBN978-9975-3071-8-5.

39+265(569.4)

E 21

Leal-Arcas, Rafael.

International Trade, Investment and the Rule of Law / Rafael Leal-Arcas. – [Chișinău] : Eliva Press, 2020 (Online Marketing Group : Print on demand). – 207 p.

Referințe bibliogr. în subsol. – Apare cu suportl financiar al Erasmus+ Program of the European Unioin.

ISBN978-9975-3071-9-2.

341.241.8

L 36

Sesiunea națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești, Ediția a 24, 09-10 aprilie 2020 : [în vol.] / com. șt.: Gheorghe Ciocanu [et al.]. – Chișinău : CEP USM, 2020 – . – ISBN 978-9975-149-97-6.

Vol. 1. – 2020. – 280 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Inst. Cercetare și Inovare. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-149-98-3.

082=135.1=111=161.1

S 50

Sesiunea națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești, Ediția a 24, 09-10 aprilie 2020 : [în vol.] / com. șt.: Gheorghe Ciocanu [et al.]. – Chișinău : CEP USM, 2020 – . – ISBN 978-9975-149-97-6.

Vol. 2. – 2020. – 216 p. – Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Inst. Cercetare și Inovare. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – 100 ex. – ISBN978-9975-149-99-0.

082=135.1=111=161.1

S 50

Guțu, Ana.

Discursuri = Discours : Ars oratoria / Ana Guțu ; Inst. Supérieur d’Études Franςaises. – Chișinău : S. n., 2020 (”Tipografia-Sirius”). – 220 p. : fot.

Tit., text, cuprins paral.: lb. rom., fr. – 200 ex.

ISBN978-9975-57-274-3.

32+378=135.1=133.1

G 98

Ильин, Игорь Ростиславович.

Последние аккорды : Стихотворения / И. Р. Ильин ; худож.: М. В. Кислицкий. – Тираспол : Теслайн, 2020. – 228 p.

100 ex.

ISBN978-9975-3373-8-0.

821.161.1(478)-1

И 460

В круге чтения: Литературно-публицистический альманах / Тираспол. отделение Союза писателей России, ОО ”Ассоциация ”Педагогические инновации”, ”Общество русской словесности” ГОУ ПГУ ; редкол.: Сергей Заяц (Сергей Ратмиров) (гл. ред.) [и др.] ; худож.: Роман Задорожний. – Тираспол: Б. и., 2020 (Тип. ”Tesline”) – . – ISBN 978-9975-3189-7-6.

[Вып.] Nr 3. – 2020. – 128 p. + An. (DVD-Rom). – Index aut.: p. 119-122. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3373-9-7. – ISBN 978-9975-3317-0-8 (DVD).

821.161.1(478)-82+821. 161.1-82

В 110

Soiuri performante pentru sectorul agrar : Catalog / Min. Educației, Culturii și Cercet., Inst. de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor ; Petru Buiucli, Efimia Veveriţă, Silvia Rotari [et al.]. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. ”Print-Caro”). – 96 p. : fot. color.

Aut. sunt indicaţi la p. 4.

300 ex.

ISBN978-9975-56-742-8.

631/635(478)(085.2)

S 66

O vizită la Fermă : Carte sonoră / trad.: Mihaela Eros. – Chișinău : Prut Internațional, 2020 (Imprimat în China). – 10 p. : il. color. – (Ascultă cum vorbesc animalele!, ISBN 978-9975-54-469-6).

Tit. orig.: Fun on The Farm. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-54-467-2.

087.5

O-10

O vizită la Zoo: Carte sonoră / trad.: Mihaela Eros. – Chișinău : Prut Internațional, 2020 (Imprimat în China). – 10 p. : il. color – (Ascultă cum vorbesc animalele!, ISBN 978-9975-54-469-6).

Tit. orig.: Woo Hoo at The Zoo. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-54-468-9.

087.5

O-10

Kolèmou, Joseph.

Le village éprouvé par le feu : Roman / Joseph Kolèmou. – Chișinău : Online Marketing Group, 2020 (Print on demand). – 73 p.

Referințe bibliogr.: p. 72.

ISBN978-9975-3318-1-4.

821.133.1(665.2) -31

K 69

Postolache, Ghenadie.

Pașii tăi spre Taina Împărăției / Ghenadie Postolache ; prez. graf.: Gig Teodor-Anghel ; il.: Oleg Tarasenco. – Chișinău : UNU, 2020 (Tipogr. ”Fox Trading”). – 117 p. : il. color

1000 ex.

ISBN 978-9975-3376-2-5.

821.135.1(478)-34-93

P 87

Baciu, Gheorghe.

Biografii trucate și asasinări camuflate / Gheorghe Baciu. – Chișinău : S. n., 2020 (Combinatul Poligrafic). – 213 p. : fot.

Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr. în subsol. – 400 ex.

ISBN978-9975-129-67-1.

94(092)

B 13

Лакуста, В. Н.

Акупунктура в стоматологии : Руководство для врачей / Лакуста В. Н., Фала В. Д.; Univ. de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” din Rep. Moldova. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Combinatul Poligrafic). – 614 p. : fig., tab.

Pref. paral.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 571-614 (775 tit.). – 1000 ex.

ISBN978-9975-129-68-8.

615.814.1:616.31(075)

Л 198

Guriţenco, Vlad.

Izvoare tămăduitoare / Vlad Gurițenco ; coord.: Iulian Filip ; cop.: Sergiu Stanciu. – Chișinău : Prut Internațional, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 116 p. : fot.

400 ex.

ISBN 978-9975-54-470-2.

821.135.1(478)-8

G 96

Ceban, Cristina.

Zona economică exclusivă în dreptul maritim internațional / Cristina Ceban, Maxim Braila ; Univ. de Studii Europene din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Public. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. ”Adrilang”). – 192 p.

Bibliogr.: p. 178-190 (85 tit.). – Referințe bibliogr. la sfârșitul temelor și în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3287-7-7.

341.225.5

C 33

123 Numere. – [Chişinău] : Dorinţa, 2020 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 12 p. : il. color. – (Cărți mici pentru pici, ISBN 978-9975-143-93-6).

500 ex.

ISBN 978-9975-143-50-9.

373.2.016

O-10

Alfabet. – [Chişinău] : Dorinţa, 2020 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 12 p. : il. color. – (Cărți mici pentru pici, ISBN 978-9975-143-93-6).

500 ex.

ISBN 978-9975-143-94-3.

373.2.016

A 41

Animale domestice. – [Chişinău] : Dorinţa, 2020 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 12 p. : il. color.– (Cărți mici pentru pici, ISBN 978-9975-143-93-6).

500 ex.

ISBN 978-9975-143-95-0.

087.5:636

A 61

Animale sălbatice. – [Chişinău] : Dorinţa, 2020 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 12 p. : il. color.– (Cărți mici pentru pici, ISBN 978-9975-143-93-6).

500 ex.

ISBN 978-9975-143-96-7.

087.5:59

A 61

Culori. – [Chişinău] : Dorinţa, 2020 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 12 p. : il. color.– (Cărți mici pentru pici, ISBN 978-9975-143-93-6).

500 ex.

ISBN 978-9975-143-97-4.

087.5:7

C 94

Gugulugu. – [Chişinău] : Dorinţa, 2020 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 12 p. : il. color.– (Cărți mici pentru pici, ISBN 978-9975-143-93-6).

500 ex.

ISBN 978-9975-143-98-1.

087.5

G 94

Lența, Tamara.

Provocări pentru Agerică : Jocuri. Ghicitori. Rebusuri : Activități pentu timp liber : Clasa 1-a / Tamara Lența, Inesa Tăutu. – [Chișinău] : Dorința, 2020 (Tipogr. ”Poligraf Design”). – 65 p.

500 ex.

ISBN978-9975-143-99-8.

373.3.016

L 45

Guzun, Olga.

Manual pentru părinții/îngrijitorii copiilor cu TSA și alte tulburări genetice / Olga Guzun ; red. șt.: Virginia Rusnac. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. ”Primex-Com”). – 120 p. : fig., fot., tab.

Referințe bibliogr. în subsol. – 400 ex.

ISBN 978-9975-3359-9-7.

376.015.3(075)

G 98

Cebotari, Svetlana.

Securitatea internațională : Manual / Svetlana Cebotari ; resp. de ed.: Igor Sofronescu ; Acad. Militară a Forțelor Armate ”Alexandru cel Bun”, Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate. – Chișinău : Academia Militară a Forțelor Armate ”Alexandru cel Bun”, 2020. – 211 p.

Bibliogr.: p. 211-219 (124 tit.) și la sfârșitul temelor. – 20 ex.

ISBN 978-9975-3346-3-1.

327+355.02(075.8)

C 33

Prieteni de joacă : Sunete emise de animale. Melodii amuzante / trad.: Mihaela Eros. – Chișinău : Prut Internațional, 2020 (Imprimat în China). – 10 p. : il. color. – (Baby SmartPhone, ISBN 978-9975-54-242-5).

Tit. orig.: Pet’s Pastime. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-54-409-2.

087.5

P 92

Casanova, Roger Démosthène.

Invasion versus Développement Durable : Le collapsus français / Cours ex-cathedra / Recension par Roger Démosthène Casanova. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 76 p.

ISBN 978-9975-3318-0-7.

316.42+32(44)

C28

Гузун, Ольга.

Руководство для родителей/опекунов детей с РАС и другими генетическими расстройствами / Ольга Гузун ; науч. ред.: Вирджиния Руснак. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. ”Primex-Com”). – 128 p. :fig., fot.

Referințe bibliogr.: p. 119-122 (24 tit.) și în subsol. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3082-6-7.

376.015.3(075)

Г 938

Caragiale, Mateiu I.

Opere / Mateiu I. Caragiale ; ed., studiu introductiv și note de Barbu Cioculescu. – Chișinău : Știința, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 348 p. – (Colecția ”Moștenire”, ISBN 978-9975-67-986-2).

Apare cu contribuția Min. Educației, Culturii și Cercet. – 700 ex.

ISBN 978-9975-85-203-6.

821.135.1-8

C 23

Ioviță, Vlad.

Magdalena / Vlad Ioviță. – Chișinău : Știința, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 304 p. – (Antologia prozei scurte, ISBN 978-9975-85-169-5).

Apare cu contribuția Min. Educației, Culturii și Cercet. – 800 ex.

ISBN 978-9975-85-204-3.

821.135.1(478)-32

I-77

Ciobanu, Ștefan.

Cultura românească în Basarabia sub stăpânirea rusă / Ștefan Ciobanu ; ed. îngrijită și studiu introductiv de Gheorghe Cojocaru. – Chișinău : Știința, 2020 (Tipogr. ”Bons Offices”). – 280 p. – (Pagini despre Basarabia, ISBN 978-9975-67-995-4).

Indice de nume proprii : p. 266-272. – Referințe bibliogr. în subsol. – 700 ex.

ISBN 978-9975-85-205-0.

008:94(478+498)1812/1917″

C 51

Vicol, Ion.

Noaptea Sfântului Andrei de scos : Tipărit cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitul Părinte Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor/ Ion Vicol ; consultanți: Adrian Gabor, Nicolae-Cristian Căda ; prez. graf.: Ciprian Vicol ; cop.: Iaroslav Oliinâk. – Ed. a 6-a. – Chișinău : S. n., 2020 (F.E.-P. ”Tipografia Centrală”). –748 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-151-02-3.

821.135.1(478)-31

V-55

Dascălu, Cătălin.

Lara / Cătălin Dascălu. – Chișinău : S. n., 2020 (F.E.-P. ”Tipografia Centrală”). – ISBN 978-9975-151-03-0.

Sezonul 3 : Două lumi. – 2020. – 296 p.– 31000 ex. – ISBN 978-9975-151-04-7.

821.135.1-31

D 20

Buruiană, Maria.

Limba română : Caietul elevului : Clasa a 3-a / Maria Buruiană, Aurelia Ermicioi, Silvia Cotelea. – Ed. a 6-a. – Chișinău : Știința, 2020 (Tipogr. ”Balacron”). – 96 p.

15000 ex.

ISBN978-9975-85-206-7.

811.135.1(075.2)

B 95

Рассказова, Татьяна.

Росинка : Хрестоматия по литературному чтению : 3 класс / Татьяна Рассказова. – Ed. a 6-a. – Chișinău : Știința, 2020 (Tipogr. ”Balacron”). – 144 p.

4000 ex.

ISBN 978-9975-85-207-4.

821.09(075.2)

Р 244

Рассказова, Татьяна.

Русский язык : 2 класс : Тетрадь / Татьяна Рассказова. – Ed. a 8-a. – Chișinău : Știința, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 64 p.

6000 ex.

ISBN 978-9975-85-208-1.

811.161.1(075.2)

Р 244

Рассказова, Татьяна.

Русский язык : 3 класс : Тетрадь / Татьяна Рассказова. – Ed. a 3-a. – Chișinău : Știința, 2020 (Tipogr. ”Bons Offices”). – 72 p.

6000 ex.

ISBN 978-9975-85-209-8.

811.161.1(075.2)

Р 244

Рассказова, Татьяна.

Росинка : Хрестоматия по литературному чтению : 1 класс / Татьяна Рассказова. – Ed. a 6-a. – Chișinău : Știința, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 128 p.

4000 ex.

ISBN 978-9975-85-210-4.

821.09(075.2)

Р 244

Рассказова, Татьяна.

Росинка : Хрестоматия по литературному чтению : 2 класс / Татьяна Рассказова. – Ed. a 5-a. – Chișinău : Știința, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 128 p.

4000 ex.

ISBN 978-9975-85-211-1.

821.09(075.2)

Р 244

Рассказова, Татьяна.

Росинка : Хрестоматия по литературному чтению : 4 класс / Татьяна Рассказова. – Ed. a 3-a. – Chișinău : Știința, 2020 (Tipogr. ”Balacron”). – 144 p.

2000 ex.

ISBN 978-9975-85-212-8.

821.09(075.2)

Р 244

Morari, Marina.

Educație muzicală : Manual pentru clasa 1-a / Marina Morari, Ion Gagim ; n. muz.: Vasile Luchian. – [Ed. a 2-a]. – Chișinău : Știința, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 48 p. : n. muz.

3000 ex.

ISMN 979-0-3480-0419-8.

ISBN 978-9975-85-213-5.

78(075.2)

M 89

Lecturi literare : Antologie pentru clasele 5-6-a / selecția textelor: Mircea Ciobanu, Dumitru Boicu. – Ed. a 8-a. – Chișinău : Știința, 2020 (Tipogr. ”Balacron”). – 276 p.

5000 ex.

ISBN 978-9975-85-214-2.

821-82(075.3)

L 37

Рассказова, Т. В.

Русский язык и литературное чтение: 4 класс : Тетрадь / Т. В. Рассказова, Т. Н. Михайлова. – Ed. a 4-a. – Chișinău : Știința, 2020 (Tipogr. ”Bons Offices”). – 72 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-85-215-9.

811.161.1+821.161.1.09(075.2)

Р 244

Buruiană, Maria.

Limba română : Lecturi literare : Clasa a 3-a / Maria Buruiană, Aurelia Ermicioi, Silvia Cotelea. – Ed. a 5-a. – Chișinău : Știința, 2020 (Tipogr. ”Balacron”). – 104 p.

15000 ex.

ISBN 978-9975-85-216-6.

811.135.1+821.09(075.2)

B 95

Lența, Tamara.

Provocări pentru Agerică : Activități pentru timpul liber : Clasa a 2-a / Tamara Lența, Inesa Tăutu. – [Chișinău] : Dorința, 2020 (Tipogr. „Poligraf Design”). – 65 p. il., il color.

500 ex.

ISBN 978-9975-4463-3-4.

373.3.016

L 45

Diaconu, Gelu.

Sebastian : Roman / Gelu Diaconu ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a. – Chișinău : Cartier, 2020. – (Colecția „Cartier Ebook”, ISBN 978-9975-79-909-6).

Ebook.

Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, ePub Reader.

ISBN 978-9975-86-314-8.

821.135.1-31

D 36

Romanciuc, Vasile.

Pâinea noastră cea din toate filele : Antologie de versuri / Vasile Romanciuc ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a. – Chișinău : Cartier, 2020. – (Colecția „Cartier Ebook”, ISBN 978-9975-79-909-6).

Ebook.

Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, ePub Reader.

ISBN 978-9975-86-425-1.

821.135.1(478)-1

R69

Cheianu, Constantin.

Dependența : Roman / Constantin Cheianu ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a. – Chișinău : Cartier, 2020. – (Colecția „Cartier Ebook”, ISBN 978-9975-79-909-6).

Ebook.

Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, ePub Reader.

ISBN 978-9975-86-426-8.

821.135.1(478)-31

C 40

Alexandrov, Eugeniu.

Crearea genotipurilor interspecifice rizogene de viță-de-vie = The Creation of Own-Rooted Interspecific Genotypes of Grapevine = Создание межвидовых корнесобственных генотипов винограда / Eugeniu Alexandrov ; Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Lexon-Prim”). – 220 p. : fig., tab.

Tit., text, cuprins, adnot. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 201-213 (260 tit.). –100 ex.

ISBN 978-9975-3161-5-6

634.84=135.1=111=161.1

A 39

Petrencu, Anatol.

Rusia, 2019: „Acesta a fost un an greu…” = [„Это был тяжелый год…”] : Monografie / Anatol Petrencu ; ref. șt.: Ion Valer Xenofontov, Ruslan Șevcenco ; Acad. Oamenilor de Știință din România, Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie și Filosofie, Centrul de Excelență Inst. de Istorie Socială „ProMemoria”. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Balacron”). – 296 p. : fot.

Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl., rusă.– Bibliogr.: p. 211-213. – Referințe bibliogr. în subsol.– Indice de nume : p. 281-288. – 350 ex.

ISBN 978-9975-66-689-3.

[323+327](470+571)

P 57

Intercultural Education: University Curriculum for future teachers / Viorica Goraș-Postică, Olga Dicusară, Ludmila Darii [et al.] ; project manager: Rima Bezede ; project coord.: Cristina Bujac ; Moldova State Univ. – Chișinău : Centrul Educațional „Pro Didactica”, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 104 p.: tab. – (Colecţia „Biblioteca Pro Didactica”, ISBN 978-9975-3013-2-9) (Seria „Aici şi Acum”, ISBN 978-9975-3013-3-6).

Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. – Referințe bibliogr. la sfârșitul curriculumurilor. – Apare cu sprijinul „Pestalozzi” Children’s Foundation, Switzerland. –25 ex.

ISBN 978-9975-3259-7-4.

378.015(073)

I-58

Intercultural Education : University Curriculum for future teachers / Tatiana Șova, Veronica Rusov, Lilia Trinca [et al.] ; project manager: Rima Bezede ; project coord.: Cristina Bujac ; „Alecu Russo” Balti State Univ. – Chișinău : Centrul Educațional „Pro Didactica”, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 60 p.: tab. – (Colecţia „Biblioteca Pro Didactica”, ISBN 978-9975-3013-2-9) (Seria „Aici şi Acum”, ISBN 978-9975-3013-3-6).

Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. – Referințe bibliogr. la sfârșitul modulelor și în subsol. – Apare cu sprijinul al „Pestalozzi” Children’s Foundation, Switzerland. – 25 ex.

ISBN 978-9975-3259-8-1.

378.015(073)

I-58

Intercultural Education : University Curriculum for future teachers / Maria Ianioglo, Maria Vlah, Galina Levintii [et al.] ; project manager: Rima Bezede ; project coord.: Cristina Bujac ; Comrat State Univ. – Chișinău : Centrul Educațional „Pro Didactica”, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 100 p.: tab. – (Colecţia „Biblioteca Pro Didactica”, ISBN 978-9975-3013-2-9) (Seria „Aici şi Acum”, ISBN 978-9975-3013-3-6).

Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. – Referințe bibliogr. la sfârșitul curriculumurilor. – Apare cu sprijinul al „Pestalozzi” Children’s Foundation, Switzerland. – 25 ex.

ISBN 978-9975-3259-9-8.

378.015(073)

I-58

Educație interculturală : Curriculum universitar pentru viitorii pedagogi / Viorica Goraș-Postică, Olga Dicusară, Ludmila Darii [et al.] ; director proiect: Rima Bezede ; coord. proiect: Cristina Bujac ; Univ. de Stat din Moldova. – Chișinău : Centrul Educațional „Pro Didactica”, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 96 p.: tab. – (Colecţia „Biblioteca Pro Didactica”, ISBN 978-9975-3013-2-9) (Seria „Aici şi Acum”, ISBN 978-9975-3013-3-6).

Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. – Referințe bibliogr. la sfârșitul curriculumurilor. – Apare cu sprijinul Fundației pentru copii „Pestalozzi”, Elveția. – 30 ex.

ISBN 978-9975-3355-0-8.

378.015(073)

E 19

Educație interculturală : Curriculum universitar pentru viitorii pedagogi / Tatiana Șova, Veronica Rusov, Lilia Trinca [et al.] ; director proiect: Rima Bezede ; coord. proiect: Cristina Bujac ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălți. – Chișinău : Centrul Educațional „Pro Didactica”, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 64 p.: tab. – (Colecţia „Biblioteca Pro Didactica”, ISBN 978-9975-3013-2-9) (Seria „Aici şi Acum”, ISBN 978-9975-3013-3-6).

Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. – Referințe bibliogr. la sfârșitul modulelor și în subsol. – Apare cu sprijinul Fundației pentru copii „Pestalozzi”, Elveția. – 30 ex.

ISBN 978-9975-4027-9-8.

378.015(073)

E 19

Educație interculturală : Curriculum universitar pentru viitorii pedagogi / Maria Ianioglo, Maria Vlah, Galina Levintii [et al.] ; director proiect: Rima Bezede ; coord. proiect: Cristina Bujac ; Univ. de Stat din Comrat. – Chișinău : Centrul Educațional „Pro Didactica”, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 94 p.: tab. – (Colecţia „Biblioteca Pro Didactica”, ISBN 978-9975-3013-2-9) (Seria „Aici şi Acum”, ISBN 978-9975-3013-3-6).

Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. – Texte : lb. rom., găgăuză, engl., alte lb. străine. – Referințe bibliogr. la sfârșitul curriculumurilor. – Apare cu sprijinul Fundației pentru copii „Pestalozzi”, Elveția. – 30 ex.

ISBN 978-9975-3355-2-2.

378.015(073)

E 19

Intercultural Education : Methodological guide and course support for future teachers / Viorica Goraș-Postică, Olga Dicusară, Ludmila Darii [et al.] ; project manager: Rima Bezede ; project coord.: Cristina Bujac ; Moldova State Univ. – Chișinău : Centrul Educațional „Pro Didactica”, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 144 p.: fig., tab. – (Colecţia „Biblioteca Pro Didactica”, ISBN 978-9975-3013-2-9) (Seria „Aici şi Acum”, ISBN 978-9975-3013-3-6).

Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. – Referințe bibliogr. la sfârșitul temelor. – Apare cu sprijinul al „Pestalozzi” Children’s Foundation, Switzerland. – 30 ex.

ISBN 978-9975-3355-3-9.

378.015(073)

I-58

Intercultural Education : Methodological guide and course support for future teachers/ Tatiana Șova, Veronica Rusov, Lilia Trinca [et al.] ; project manager: Rima Bezede ; project coord.: Cristina Bujac ; „Alecu Russo” Balti State Univ. – Chișinău : Centrul Educațional „Pro Didactica”, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 116 p.: fig., tab. – (Colecţia „Biblioteca Pro Didactica”, ISBN 978-9975-3013-2-9) (Seria „Aici şi Acum”, ISBN 978-9975-3013-3-6).

Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. – Referințe bibliogr. la sfârșitul modulelor. – Apare cu sprijinul al „Pestalozzi” Children’s Foundation, Switzerland. – 30 ex.

ISBN 978-9975-3355-1-5.

378.015(073)

I-58

Intercultural Education : Methodological guide and course support for future teachers/ Maria Ianioglo, Maria Vlah, Galina Levintii [et al.] ; project manager: Rima Bezede ; project coord.: Cristina Bujac ; Comrat State Univ. – Chișinău : Centrul Educațional „Pro Didactica”, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 108 p.: fig., tab. – (Colecţia „Biblioteca Pro Didactica”, ISBN 978-9975-3013-2-9) (Seria „Aici şi Acum”, ISBN 978-9975-3013-3-6).

Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. – Referințe bibliogr. la sfârșitul temelor. – Apare cu sprijinul al „Pestalozzi” Children’s Foundation, Switzerland. – 30 ex.

ISBN 978-9975-3355-4-6.

378.015(073)

I-58

Educație interculturală : Ghid metodologic și suport de curs pentru viitorii pedagogi / Viorica Goraș-Postică, Olga Dicusară, Ludmila Darii

[et al.]

; director proiect: Rima Bezede ; coord. proiect: Cristina Bujac ; Univ. de Stat din Moldova. – Chișinău : Centrul Educațional „Pro Didactica”, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 140 p.: fig., tab. – (Colecţia „Biblioteca Pro Didactica”, ISBN 978-9975-3013-2-9) (Seria „Aici şi Acum”, ISBN 978-9975-3013-3-6).

Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. – Referințe bibliogr. la sfârșitul temelor. – Apare cu sprijinul Fundației pentru copii „Pestalozzi”, Elveția. – 60 ex.

ISBN 978-9975-3355-5-3.

378.015(073)

E 19

Educație interculturală : Ghid metodologic și suport de curs pentru viitorii pedagogi / Tatiana Șova, Veronica Rusov, Lilia Trinca [et al.] ; director proiect: Rima Bezede ; coord. proiect: Cristina Bujac ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălți. – Chișinău : Centrul Educațional „Pro Didactica”, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 116 p.: tab. – (Colecţia „Biblioteca Pro Didactica”, ISBN 978-9975-3013-2-9) (Seria „Aici şi Acum”, ISBN 978-9975-3013-3-6).

Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. – Referințe bibliogr. la sfârșitul modulelor și în subsol. – Apare cu sprijinul Fundației pentru copii”Pestalozzi”, Elveția. – 60 ex.

ISBN 978-9975-3355-6-0.

378.015(073)

E 19

Educație interculturală : Ghid metodologic și suport de curs pentru viitorii pedagogi / Maria Ianioglo, Maria Vlah, Galina Levintii [et al.] ; director proiect: Rima Bezede ; coord. proiect: Cristina Bujac ; Univ. de Stat din Comrat. – Chișinău : Centrul Educațional „Pro Didactica”, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 112 p.: fig., tab. – (Colecţia „Biblioteca Pro Didactica”, ISBN 978-9975-3013-2-9) (Seria „Aici şi Acum”, ISBN 978-9975-3013-3-6).

Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. – Texte : lb. rom., engl., găgăuză alte lb. străine. – Referințe bibliogr. la sfârșitul temelor. – Apare cu sprijinul Fundației pentru copii „Pestalozzi”, Elveția. – 60 ex.

ISBN 978-9975-3355-7-7.

378.015(073)

E 19

Creangă, Ion.

Cinci pâini / Ion Creangă ; [pict.: Sanda Monastirli, Daniela Toma]. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Impressum”). – 16 p. : il., il. color. – (Seria „Citește și colorează”, ISBN 978-9975-3308-2-4; Vol. 4).

500 ex.

ISBN 978-9975-3407-9-3.

821.135.1-34-93

C 84

Smotocel / [aut.: Nicu Lupușor, Andrei Jicol] ;

[pict.: Sanda Monastirli, Daniela Toma]

. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Impressum”). – 14 p. : il., il color. – (Seria „Cărți de colorat”, ISBN 978-9975-3226-2-1; Vol. 1).

500 ex.

ISBN978-9975-3226-3-8.

087.5

S 64

Ngalamulume, Justin.

L’adoption du Dossier Médical Électronique (DME) : Un impératif pour l’efficacité du système de santé au Canada / Justin Ngalamulume. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 78 p. : fig., tab.

Referințe bibliogr.: p. 63-78

ISBN 978-9975-3318-2-1.

614.2:004(71)

N 56

Romuald, Miruho Cirhuza.

La vita cristiana nel nostro tempo : Practicare e vivere le virtù. Orientamento psicospirituale / Miruho Cirhuza Romuald. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 176 p. : tab.

Bibliogr.: p. 165-172. – Referințe bibliogr. în subsol.

ISBN 978-9975-3318-3-8.

27

R 71

Родина, Наталья.

Ду-гу-ду! / Н. Родина ; рис. авт. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. ”Metrompaș”). – 128 p. : des.

300 ex.

ISBN 978-9975-3368-3-3.

821.161.1(478)-8-93

Р 604

C 51

Agricultura Conservativă : Manual pentru producători agricoli și formatori / Boris Boincean, Leonid Voloșciuc, Mihail Rurac [et al.] ; coordonator: Iurie Hurmuzachi ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. ”Print-Caro”). –203 p. : foto, tab. color.

Bibliogr.: p. 198-203. – Apare cu suportul financiar al Fondului Intern. pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). –800 ex.

ISBN 978-9975-56-744-2.

631/632:551.583(075)

A 28

Călugăru, Ana.

Biologie : Compendiu : Testare : Clasa a 9-a / Ana Călugăru. – Chișinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. ”Tipografia Centrală”). – 184 p. : fig., tab.

3000 ex.

ISBN 978-9975-3400-2-1.

57(075.3)

C 15

Grecu, Sandu.

Dobrovolski : Cu cărțile pe masă / Igor Dobrovolski, Sandu Grecu ; coperta : Roman Cenușă. – Chișinău : S. n., 2020 (Combinatul Poligrafic). – 304 p. : fot.

500 ex.

ISBN 978-9975-129-69-5.

821.135.1(478)-94:796.332(092)

G 79

Rucan, Lora.

Senină noapte / Lora Rucan. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. ”Notograf Prim”). – 330 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-84-122-1.

821.135.1(478)-1

R 88

Cercetări arheologice în Republica Moldova : Campania 2019 : Sesiunea Națională de Rapoarte, 18 aprilie 2020 : Program. Rezumatele comunicărilor / Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Comisia Națională Arheologică, Agenția Națională Arheologică, Muzeul Național de Istorie a Moldovei ; editor: Vlad Vornic. – Chișinău : Comisia Națională Arheologică, 2020 (Tipogr. ”Bons Offices”). – 100 p. : fig., fig. color.

150 ex.

ISBN978-9975-87-670-4.

902/904(478)(082)

C 35

Греку, Санду.

Открытым текстом / Игорь Добровольский и Санду Греку ; перевод: Е. Пануш ; обложка: Роман Ченушэ. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Combinatul Poligrafic). – 316 p. : fot.

Tit. orig.: Cu cărțile pe masă. – 500 ex.

ISBN 978-9975-129-70-1.

821.135.1(478)-94:796.332(092)

Г 801

Cerințe igienice către sistematizarea și exploatarea edificiilor de cultură fizică și sport : (ghid practic) / Serghei Cebanu, Grigore Friptuleac, Victor Băbălău, Gheorghe Ștefaneț ; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. ”Print-Caro”). – 67 p. : tab.

Referințe bibliogr.: p. 52-53 (44 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-745-9.

613.71/72(036)

C 35

„Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene”, conferință internațională științifico-practică (2020 ; Chișinău). Conferința internațională științifico-practică „Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene”, 27-28 martie 2020, Chișinău, Republica Moldova / comitetul organizatoric: Бужор В. [et al.]. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Tipocart Print”). –216 p.

Antetit.: Inst. de Cercet. Juridice, Politice și Sociologice, Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Inst. de Științe Penale și Criminologie Aplicată. – Texte : lb. rom., engl., ucr. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3409-1-5.

34(478+477):061.1EU(082)=00

P 36

Timp fără timp: Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” : 50 de ani de activitate : Catalogul Expoziției jubiliare: Pictură. Grafică. Sculptură. Artă decorativă / autor concepţie şi coordonator : Florina Breazu ; comitetul de organizare : Natalia Stîncă [et al.] ; traducător, limba engleză : Natalia Stîncă ; fotografie : Iurie Foca ; Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”, Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova, Muzeul Naţional de Artă al Moldovei. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). –78 p. : il. color.

Text parțial paral. : lb. rom., engl. – Apare sub patronajul Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 100 ex.

ISBN 978-9975-87-685-8.

[73/76:373.54(478-25):069.9](084)

T 61

Mărzencu, Gheorghe.

Minciuna mai mare decât războiul, sau Cum eroul Lomakin a murit de trei ori : Monografie publicistică de istorie și etică socială / Gheorghe Mărzencu ; consultanți: Anatol Petrencu [et al.]. – Chișinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 272 p. : fot., tab.

Apare cu suportul Asoc. „Dreptul Basarabiei” din Iași, România. – 50 ex.

ISBN978-9975-72-464-7.

[94(478):94(47+57)](093)

M 44

Analiza comprehensivă a Sectorului de Tineret / Gagauz Olga, Stratan Alexandru, Buciuceanu-Vrabie Mariana [et al.] ; au contribuit: Chistruga-Sînchevici Inga

[et al.]

; coordonatorul proiectului: Stratan Alexandru ; coordonat de ediție: Gagauz Olga ; Institutul Naţional de Cercetări Economice, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, , Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA). – Chișinău : INCE, 2020. – 103 p. : fig., tab.

Referințe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN978-9975-3378-5-4.

061.213(478)

A 48

Comprehensive Youth Sector Analysis/ Gagauz Olga, Stratan Alexandru, Buciuceanu-Vrabie Mariana [et al.] ; contributed: Chistruga-Sînchevici Inga [et al.] ; project coordinator: Stratan Alexandru ; edition coordinator: Gagauz Olga ; National Institute for Economic Research, Ministry of Education, Culture and Research, United Nations Children’s Fund (UNICEF), United Nations Population Fund (UNFPA). – Chișinău : INCE, 2020. – 103 p. : fig., tab.

Referințe bibliogr. în subsol. –

ISBN978-9975-3378-6-1.

061.213(478)

C 63

Cooperația de Consum din Republica Moldova: cu oameni, pentru oameni / MOLDCOOP, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum din Republica Moldova ; concept, conținut: Larisa Șavga. – Chișinău : UCCM, 2020. – 170 p. : fot. color.

400 ex.

ISBN 978-9975-81-053-1.

334.73(478)

C 70

Beșleagă, Vladimir.

Nugae, sau Cartea nimicurilor : (pseudo-JURNAL) / Vladimir Beșleagă ; ilustrații: Teodora Vasiliu. – Chișinău : Epigraf, 202 (F.E.-P. ”Tipografia Centrală”). – 120 p. : il.

400 ex.

ISBN 978-9975-60-353-9.

821.135.1(478)-94

B 50

Butnaru, Val.

Manuscrisul lui Zograf : [în vol.] / Val Butnaru ; copertă: Sergiu Stanciu. – [Chișinău] : Prut Internațional, 2020 (Combinatul Poligrafic) – . – ISBN 978-9975-54-456-6.

[Vol.] 2 : Desperado.com. – 2020. – 220 p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-54-434-4.

821.135.1(478)-31

B 97

Leca, Ala.

Provocări pentru Agerică : Activități pentru timpul liber : Clasa a3-a / Ala Leca, Inesa Tăutu. – [Chișinău] : Dorința, 2020 (Tipogr. ”Poligraf Design”). – 64 p. : il., il. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-4463-4-1.

373.3.016

L 37

Chiriac, Parascovia.

Păunița : Povești, versuri și povestioare pentru copii / Parascovia Chiriac ; prezentare grafică : Valeria Bejenari [et al.] ; coperta: Diana Odobescu. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipografia ”Reclama”). – 140 p. : des.

200 ex.

ISBN 978-9975-58-217-9.

821.135.1(478)-8-93

C 44

Ghid pentru o comunicare eficientă cu pacientul privind schimbarea comportamentului, tratarea și managementul suferințelor cronice / Lavinia Mihaela Nanu, Natalia Zarbailov, Boris Gîlca [et al.] ; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Swiss Tropical and Public Health Institute. – Chișinău : Imprint Plus, 2020. – 92 p. : fig., fot., tab. color. – (Seria ”Biblioteca sănătății”, ISBN 978-9975-3386-5-3).

Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. – Referințe bibliogr.: p. 90-92 (16 tit.). – Apare cu suportul Proiectului ”Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor non-transmisibile”, finanțat de Biroul de Coop. al Elveției. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-3386-6-0.

614.253(036)

G 49

Курдогло, Константин.

Люди. События. Документы/ Константин Курдогло. – Кишинэу : Б. и., 2020 (F.E.-P. ”Tipografia Centrală”) – . – (Из цикла ”История репрессий в СССР”, ISBN 978-9975-151-06-1). – ISBN 978-9975-144-66-7.

Кн. 4 0. – 364 p : fot., fot. color. – Referințe bibliogr.: p. 361-362. – 200 ex. – ISBN 978-9975-151-05-4.

94(=512.165)(478):94(47+57)(093)

К 931

Dinamica limbilor moderne: tendințe contemporane, orientări valorice, experiențe = Modern languages dynamics: contemporary tendencies, valuable views, experiences : (Culegere de articole științifice) / Institutul de Relații Internaționale din Moldova ; colegiul de redacție: Veronica Neagu [et al.]. – Chișinău : IRIM, 2020 (Tipogr. ”Print-Caro”). – 186 p.: fig., fig. color.

Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3076-8-0 (Print-Caro).

811’06(082)=00

D 47

Hasni, Toufic.

La ”Guilde” et le COVID-19 face à la 4èmeRévolutionIndustrielle /Toufic Hasni. – Chișinău :Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 73 p. : fig., tab. color.

ISBN 978-9975-3348-0-8.

316.42

H 36

Mayet, Paul.

Eclipse / Paul Mayet. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 82 p.

ISBN 978-9975-3348-1-5.

821.133.1-3=135.1

M 52

Ferri, Tony.

Parler de notre monde : La question de l’objectivité chez Berkeley / Tony Ferri. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 78 p.

Referințe bibliogr.: p. 76-77 și în subsol.

ISBN 978-9975-3348-2-2.

1

F 42

Тодоров, Николай Николаевич.

Балканските корени на българския народ : Историко-филологически изследвания на извори за древното ни минало/ Николай Н. Тодоров ; научен редактор: Васил Кондов ; Universitatea de Stat Taraclia ”Grigorii Țamblac”. – Тараклия : Б. и., 2020 (Tipogr. ”Centrografic”). – 263 p. : fig., fig. color.

Referințe bibliogr. la sfârșitul temelor și în subsol.

ISBN 978-9975-3416-0-8.

94(=163.2)

Т 506

Fruntașu, Iulian.

Eseu asupra încremenirii : O istorie subiectivă a Republicii Moldova / Iulian Fruntașu. –Chișinău : Cartier, 2020. – (Colecția ”Cartier Ebook”, ISBN 978-9975-79-909-6). – 322 p.

Ebook.

Cerințe de sistem: ePub Reader.

ISBN 978-9975-86-427-5.

94(478)

F 94

State, Daniela.

Formula succesului : Clasa a 4-a / Daniela State, Natalia Bernaz, Liliana Colesnic. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 64 p. : des. color, tab.

3000 ex.

ISBN 978-9975-3275-1-0.

37.015(075.3)

S 79

Busuioc, Aureliu.

Culori / Aureliu Busuioc ; selecție: Vasile Romanciuc ; ilustrații de Oxana Diaconu-Catan ; copertă: Vladimir Kravcenko. – Ed. a 2-a. – Chișinău : Prut Internațional, 2020 (Imprimat în Ucraina). – 388 p. : il. – (Biblioteca pentru toți copiii, ISBN 978-9975-54-174-9 ; 4).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-436-8.

821.135.1(478)-8-93

B 96

Fabule / selecție: Vasile Romanciuc ; ilustrații de Dmitri Șibaev ; copertă: Vladimir Kravcenko. – Chișinău : Prut Internațional, 2020 (Imprimat în Ucraina). – 254 p. : il. – (Biblioteca pentru toți copiii, ISBN 978-9975-54-174-9 ; 7).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-437-5.

821-342-93

F11

Baum, Lyman Frank.

Vrăjitorul din Oz / Lyman Frank Baum ; traducere de Iosefina și Camil Baltazar ; ilustrații de Sergiu Pascaru ; copertă: Vladimir Kravcenko. – Chișinău : Prut Internațional, 2020 (Imprimat în Ucraina). – 155 p. : il. – (Biblioteca pentru toți copiii, ISBN 978-9975-54-174-9 ; 11).

Tit. orig.: The Wonderful Wizard of Oz. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-439-9.

821.111(73)-34-93=135.1

B 38

Mitru, Alexandru.

Legendele Olimpului : [în vol.] / Alexandru Mitru ; ilustrații de Sergiu Pascaru ; copertă: Vladimir Kravcenko. – Chișinău : Prut Internațional, 2020 (Imprimat în Ucraina) – . – (Biblioteca pentru toți copiii, ISBN 978-9975-54-174-9 ; 5). – ISBN 978-9975-54-440-5.

[Vol.] 1 : Zeii. – 2020. – 243 p. : il. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-54-441-2.

821.135.1-343-93

M 82

Mitru, Alexandru.

Legendele Olimpului: [în vol.] / Alexandru Mitru ; ilustrații de Sergiu Pascaru ; copertă: Vladimir Kravcenko. – Chișinău : Prut Internațional, 2020 (Imprimat în Ucraina) – . – (Biblioteca pentru toți copiii, ISBN 978-9975-54-174-9 ; 6). – ISBN 978-9975-54-440-5.

[Vol.] 2 : Eroii. – 2020. – 323 p. : il. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-54-442-9.

821.135.1-343-93

M 82

Marian, Simion Florea.

Legende despre păsări / Simion Florea Marian ; ediție, prefață și tabel cronologic de Iordan Datcu ; ilustrații de Violeta Diordiev ; copertă: Vladimir Kravcenko. – Ed. a 2-a. – Chișinău : Prut Internațional, 2020 (Imprimat în Ucraina). – 150 p. : il. – (Biblioteca pentru toți copiii, ISBN 978-9975-54-174-9 ; 10).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-443-6.

821.135.1-343-93

M 38

Долгий, Адриан.

Гражданское воспитание : 5-6 классы : Гид по применению учебника / Адриан Долгий, Алина Феля ; traducere: Tatiana Zaicovscaia ; comisia de evaluare: Maia Șevciuc [et al.]. – Кишинэу : F.E.-P. ”Tipografia Centrală”, 2020. – 130 p.

Referințe bibliogr. în subsol. – Este proprietatea Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-151-07-8.

373.4.017(072)

Д 640

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.